Referenční příručka pro instalační techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční příručka pro instalační techniky"

Transkript

1 Referenční příručk pro instlční tehniky + ERGA04DAV3(A) ERGA06DAV3(A) ERGA08DAV3(A) EHBH04DA6V EHBH08DA6V EHBH08DA9W EHBX04DA6V EHBX08DA6V EHBX08DA9W češtin

2 Osh Osh 1 Všeoená ezpečnostní optření O této okumenti Význm vrování symolů Pro instlčního tehnik Oeně Místo instle Chlivo Solnk Vo Elektriká instle O této okumenti O tomto okumentu Stručná referenční příručk pro tehniky Informe o krii Přehle: Informe o krii Venkovní jenotk Olení venkovní jenotky Mnipule s venkovní jenotkou Ostrnění příslušenství z venkovní jenotky Vnitřní jenotk Olení vnitřní jenotky Sejmutí příslušenství z vnitřní jenotky Informe o jenotkáh volitelném příslušenství Přehle: Informe o jenotkáh volitelném příslušenství Oznčení Ientifikční štítek: Venkovní jenotk Ientifikční štítek: Vnitřní jenotk Komine jenotek volitelnýh možností Možné volitelné možnosti pro venkovní jenotku Možné volitelné možnosti pro vnitřní jenotku Možné komine vnitřní venkovní jenotky Možné komine vnitřní jenotky nárže n teplou užitkovou vou Pokyny k použití Přehle: Pokyny k použití Nstvení systému prostorového vytápění/hlzení Jen místnost Víe místností Jen zón teploty výstupní voy Víe místností Dvě zóny teploty výstupní voy Nstvení pomoného zroje tepl pro prostorové vytápění Nstvení teploty v nárži teplé užitkové voy Rozvržení systému Smosttná nárž TUV Výěr ojemu požovné teploty pro nárž TUV Nstvení konfigure nárž TUV Čerplo TUV pro okmžitou oávku teplé voy Čerplo TUV pro ezinfeki Čerplo TUV pro přeehřev nárže Nstvení měření energie Vytvořené teplo Spotřeovná energie Zroj elektriké energie s ěžnou szou Zroj el.energie s upřenostňovnou szou z kwh Nstvení řízení spotřey energie Trvlé omezení spotřey energie Omezení spotřey energie ktivováno igitálními vstupy Proes omezení prouu Nstvení externího snímče teploty Příprv Přehle: Příprv Příprv míst instle Požvky n místo instle pro venkovní jenotku Doplňujíí požvky n místo instle pro venkovní jenotku v hlném poneí Požvky n místo instle pro vnitřní jenotku Příprv hlivového potruí Požvky n hlivové potruí Izole hlivového potruí Příprv voního potruí Požvky n voní okruh Vzore k výpočtu přetlkování expnzní náoy Kontrol ojemu průtoku voy Změn přeěžného tlku expnzní náoy Kontrol ojemu voy: Příkly Příprv elektriké instle Informe o příprvě elektriké instle Informe o zroji elektriké energie s upřenostňovnou szou z kwh Přehle elektrikýh přípojek kromě vnějšíh ovlčů Přehle elektrikýh přípojek pro vnější vnitřní ovlče Instle Přehle: Instle Přístup k vnitřním částem jenotek Informe o přístupu k vnitřnímu prostoru jenotek Přístup k vnitřním částem venkovní jenotky Otevření vnitřní jenotky Montáž venkovní jenotky O montáži venkovní jenotky Bezpečnostní optření při montáži venkovní jenotky Příprv instlční konstruke Instle venkovní jenotky Zjištění renáže Jk zránit převráení venkovní jenotky Montáž vnitřní jenotky Informe o montáži vnitřní jenotky Bezpečnostní optření při montáži vnitřní jenotky Instle vnitřní jenotky Připojení otokové hie k místnímu otokovému potruí Připojení potruí hliv O připojení potruí hliv Bezpečnostní upozornění pro připojování potruí hliv Pokyny pro připojování potruí hliv Pokyny pro ohýání potruí Rozšiřování konů truek Pájení kone potruí Použití uzvírího ventilu se servisním vstupem Připojení potruí hliv k venkovní jenote Připojení potruí hliv k vnitřní jenote Kontrol potruí hliv Informe o kontrole potruí hliv Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potruí hliv Kontrol těsnosti Proveení potlkového sušení Plnění hliv Doplnění hliv Bezpečnostní upozornění pro plnění hliv Stnovení množství hliv pro oplnění Stnovení elkového ojemu náplně hliv Nplnění lšího hliv Připevnění štítku s oznčením fluorovnýh skleníkovýh plynů Připojení voního potruí Informe o připojení voního potruí Bezpečnostní optření při připojování voního potruí

3 1 Všeoená ezpečnostní optření Připojení voního potruí Nplnění voního okruhu Nplnění nárže teplé užitkové voy Izolování voního potruí Připojení elektrikého veení Informe o připojování elektrikého veení Informe o splnění norem elektroinstle Bezpečnostní optření při zpojování elektrikého veení Pokyny k zpojování elektrikého veení Speifike stnrníh součástí zpojení Připojení elektriké keláže k venkovní jenote Připojení elektriké keláže k vnitřní jenote Připojení hlvního zroje npájení Zpojení npájení záložního ohřívče Připojení uzvírího ventilu Připojení elektroměrů Připojení čerpl teplé užitkové voy Připojení výstupu lrmu Připojení výstupu zpnutí/vypnutí prostorového hlzení/topení Připojení přepínče n externí zroj tepl Připojení igitálníh vstupů pro měření spotřey energie Připojení ezpečnostního termosttu (normálně uzvřený kontkt) Dokončení instle venkovní jenotky Dokončení instle venkovní jenotky Dokončení instle vnitřní jenotky Uzvření vnitřní jenotky Konfigure Přehle: Konfigure Přístup k nejčstěji používným příkzům Konfigurční průvoe Možné orzovky Možné orzovky: Přehle Domovská orzovk Hlvní ník Orzovk níky Orzovk nstvení Poroná orzovk s honotmi Poroná orzovk s křivkou ovláání le počsí Orzovk plánu: Příkl Ník nstvení Poruh Místnost Hlvní zón Doplňková zón Prostorové vytápění/hlzení Nárž Nstvení uživtele Informe Nstvení tehnik Struktur níky: přehle nstvení uživtele Struktur níky: přehle nstvení tehnik Uveení o provozu Přehle: Uveení o provozu Bezpečnostní upozornění při uváění o provozu Kontrolní seznm pře uveením o provozu Kontrolní seznm ěhem uveení o provozu Kontrol minimálního průtoku voy Ovzušnění Proveení zkušeního provozu Zkušení provoz kčního členu Vysoušení poklu polhového topení Přeání uživteli Přehle: úrž s servis Bezpečnostní optření pro úržu Kontrolní seznm pro roční úržu venkovní jenotky Kontrolní seznm pro kžoroční úržu vnitřní jenotky Informe o čištění voního filtru v přípě potíží Demontáž voního filtru Čištění voního filtru v přípě potíží Instle voního filtru Ostrňování prolémů Přehle: ostrňování prolémů Bezpečnostní upozornění pro ostrňování poruh Řešení prolémů n záklě příznků Příznk: Jenotk NETOPÍ neo NECHLADÍ le očekávání Příznk: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění neo ohřev teplé užitkové voy) Příznk: Systém vyává po uveení o provozu ulvé zvuky Příznk: Čerplo je hlučné (kvite) Příznk: Přetlkový pojistný ventil se otevře Příznk: Přetlkový pojistný ventil netěsní Příznk: Prostor NENÍ osttečně vytápěn při nízkýh venkovníh teplotáh Příznk: Tlk n kohoutu je očsně nezvykle vysoký Příznk: Dekorční pnely jsou vypouklé ven v ůsleku nfouknuté nárže Příznk: Funke ezinfeke nárže NENÍ okončen správně (hy AH) Řešení prolémů n záklě hyovýh kóů Chete-li zorzit text nápověy v přípě poruhy Chyové kóy: Přehle Likvie Přehle: Likvie Očerpání hliv Spuštění vypnutí nueného hlzení Tehniké úje Shém potruního rozvou: Venkovní jenotk Shém potruního rozvou: Vnitřní jenotk Shém zpojení: Venkovní jenotk Shém zpojení: Vnitřní jenotk Tulk 1 Mximální povolená náplň hliv v místnosti: vnitřní jenotk Tulk 2 Minimální polhová ploh: vnitřní jenotk Tulk 3 Minimální větrí otvor pro přirozené větrání: vnitřní jenotk Křivk externího sttikého tlku (ESP): Venkovní jenotk Slovník pojmů Tulk provozníh nstvení Všeoená ezpečnostní optření 1.1 O této okumenti Půvoní okumente je npsán v ngličtině. Osttní jzyky jsou překly. Bezpečnostní optření popsná v tomto okumentu zhrnují velmi ůležitá témt. Pečlivě je oržujte. Instle systému všehny činnosti popsné v instlční příruče instlční referenční příruče MUSÍ ýt proveeny utorizovným instlčním tehnikem. 11 Úrž servis 86 3

4 1 Všeoená ezpečnostní optření Význm vrování symolů NEBEZPEČÍ Oznčuje situi, která ue mít z násleek smrt neo vážné zrnění. NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Oznčuje situi, která může mít z násleek usmrení elektrikým prouem. NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ Oznčuje situi, která může mít z násleek popálení v ůsleku extrémně vysokýh neo nízkýh teplot. NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU Tento symol oznčuje situi, která může mít z násleek výuh. VÝSTRAHA Oznčuje situi, která může mít z násleek smrt neo vážné zrnění. VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL UPOZORNĚNÍ Oznčuje situi, která může mít z násleek lehčí neo stření zrnění. Oznčuje situi, která může mít z násleek poškození zřízení neo mjetku. Oznčuje užitečné tipy neo oplňujíí informe. Symol 4 Vysvětlení Pře instli si prostuujte návo instli návo k osluze shémt zpojení elektriké keláže. Pře prováěním úržy neo servisu si prostuujte servisní příručku. Dlší informe nleznete v návou k instli uživtelské příruče. 1.2 Pro instlčního tehnik Oeně Poku si NEJSTE jisti způsoy instle neo osluhy jenotky, kontktujte svého ovtele. Nesprávná instle neo připojení zřízení či příslušenství mohou způsoit úrz elektrikým prouem, zkrt, netěsnosti, požár neo jiné poškození zřízení. Používejte pouze příslušenství, volitelné vyvení náhrní íly vyroené neo shválené Dikin. VÝSTRAHA Ujistěte se, že instle, zkoušení použité mteriály opovíjí pltným přepisům (n pokyny popsnými v okumenti Dikin). UPOZORNĚNÍ Používejte ekvátní osoní ohrnné pomůky (ohrnné rukvie, ezpečnostní rýle, ) při instli, úržě neo prováění servisu systému. VÝSTRAHA Roztrhněte vyhoďte plstové oly, y si s nimi niko, zvláště ěti, nehrál. Možné riziko: uušení. NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ NEDOTÝKEJTE se rozvoů hliv, voy ni vnitřníh součástí ěhem ezprostřeně po ukončení provozu. Mohou ýt příliš horké neo stuené. Poskytněte osttek čsu, y se u nih vyrovnl normální teplot. Poku se jih musíte otknout, používejte ohrnné rukvie. NEDOTÝKEJTE se náhoně uniklého hliv přímo. VÝSTRAHA Proveďte přiměřená optření, y mlá zvířt nemohl jenotku použít jko svůj úkryt. Mlá zvířt mohou svým otykem s elektrikými částmi způsoit poruhu, kouř neo požár. UPOZORNĚNÍ NEDOTÝKEJTE se vstupu vzuhu ni hliníkovýh žluzií jenotky. N horní strnu (horní esku) jenotky NEPOKLÁDEJTE žáné přeměty ni přístroje. N horní strnu jenotky NESEDEJTE, NEVYLÉZEJTE, ni NESTOUPEJTE. Práe n venkovní jenote je nejlépe prováět v suhém počsí, y se zránilo vniknutí voy. V soulu s pltnou legisltivou může ýt nutné s prouktem poskytnout záznmovou knihu oshujíí minimálně násleujíí úje: informe o úržě, oprváh, výsleíh testů, intervleh pohotovostního režimu t. V přístupné části prouktu MUSÍ ýt k ispozii minimálně násleujíí informe: Pokyny pro vypnutí systému v přípě nouze. Název res hsičského soru, poliie lékřské záhrnné služy. Název, res enní noční telefonní čísl pro zjištění služy. V Evropě oshuje směrnie k veení tohoto eníku zřízení norm EN Místo instle Kolem jenotky ponehte osttečný prostor pro účely servisu zjištění potřeného oěhu vzuhu. Ujistěte se, že místo instle je shopno nést hmotnost vire jenotky. Zjistěte, y prostor yl oře ovětrán. NEBLOKUJTE otvory pro vstup výstup vzuhu. Jenotk musí ýt voorovná. Jenotku NEINSTALUJTE n míst s násleujíími vlstnostmi: Poteniálně výušné ovzuší. V místeh, ke je instlováno vyvení, jež vyává elektromgnetiké vlnění. Elektromgnetiké vlny y mohly rušit říií systém způsoit poruhu funke zřízení.

5 1 Všeoená ezpečnostní optření V místeh, ke hrozí neezpečí požáru v ůsleku úniku hořlvýh plynů (příkl: řeilo neo enzín), ke se nhází uhlíková vlákn, hořlvý prh. V místeh, ke vznikjí korozívní plyny (npříkl oxi siřičitý neo sírový). Koroze měěného potruí neo spájenýh ílů y mohl způsoit únik hliv Chlivo Je-li použito. Dlší informe nleznete v instlční příruče neo referenční příruče instlí pro vši pliki. Ujistěte se, že potruí rozvou hliv splňuje veškeré pltné přepisy. V Evropě se toto říí normou EN378. Ujistěte se, že potruí n místě instle přípojky NEJSOU vystveny nmáhání. VÝSTRAHA Během zkoušek NIKDY netlkujte zřízení pomoí vyššího tlku než je mximální přípustný tlk (viz typový štítek n jenote). VÝSTRAHA Dávejte pozor n možné riziko požáru v přípě úniku hliv. Poku oje k úniku hliv, ihne proveďte ovětrání místnosti. Možná rizik: Nměrné konentre hliv v ovzuší v uzvřené místnosti může vést k neosttku kyslíku. Poku se hlivo ostne o styku s ohněm, může vznikt jeovtý plyn. NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU Režim očerpávání únik hliv. Chete-li očerpt systém ošlo k úniku v hliím okruhu: NEPOUŽÍVEJTE funki utomtikého očerpávání, íky které můžete shromážit veškeré hlivo ze systému ve venkovní jenote. Možný op: Smozápl výuh kompresoru v ůsleku pronikání vzuhu o prujíího kompresoru. Použijte smosttný osávání, y NEMUSEL provt kompresor jenotky. VÝSTRAHA VŽDY hlivo zhyťte. NEVYPOUŠTĚJTE je přímo o prostřeí. Použijte potlkové čerplo pro osátí instle. Po připojení veškerého potruí se ujistěte, že neohází k žánému úniku plynu. Použijte usík pro eteki úniku plynu. Chete-li se vyhnout poškození kompresoru, NEDOPLŇUJTE o systému víe hliv, než je speifikovné množství. Kyž hete otevřít systém hliv, MUSÍ ýt s hlivem mnipulováno pole pltné legisltivy. VÝSTRAHA Ujistěte se, že v systému není žáný kyslík. Chlivo může ýt plněno pouze po proveení zkoušky těsnosti potlkového sušení. Je-li tře náplň oplnit, viz výroní štítek jenotky. Uváí hlivo jeho potřené množství. Jenotk je z výroy nplněn hlivem v závislosti n rozměru éle potruí mohou některé systémy vyžovt otečnou náplň hliv. Používejte výhrně nástroje pro typ hliv použitý v tomto systému, y se zjistil oolnost vůči tlku zránilo se vniknutí izíh látek o systému. Nplňte kplné hlivo násleujíím způsoem: Jestliže Je přítomn přečerpáví (sifonová) hie (tj. láhev musí ýt oznčen hie pro plnění kpliny připojen neo pooným textem). NENÍ přítomn přečerpáví (sifonová) hie Tlkové láhve s hlivem otevírejte pomlu. Pk Plnění prováějte s lhví ve svislé poloze. Plnění prováějte s lhví v oráené poloze. Chlivo oplňujte v kplné formě. Jeho přiání v plynném stvu může zránit normálnímu provozu. UPOZORNĚNÍ Po skončeném oplnění hliv neo ěhem přestávek ihne uzvřete ventil nárže s hlivem. Poku ventil NENÍ uzvřen ihne, zývjíí tlk může nplnit lší hlivo. Možný op: Nesprávné množství hliv Solnk Poku je to vhoné. Dlší informe o všem použití viz instlční návo neo referenční příručk pro instlčního tehnik. VÝSTRAHA Výěr solnky MUSÍ ýt v soulu s příslušnými přepisy. VÝSTRAHA Zjistěte náležitá ezpečnostní optření v přípě úniku solnky. Jestliže oje k úniku solnky, ovětrejte ihne elý prostor kontktujte svého místního proeje. VÝSTRAHA Teplot okolí uvnitř jenotky může ýt mnohem vyšší než v pokoji, npř. 70 C. V přípě úniku solnky mohou horké součásti uvnitř jenotky vytvořit neezpečnou situi. VÝSTRAHA Použití instle MUSÍ splňovt ezpečnostní optření optření n ohrnu životního prostřeí stnovená v příslušné legisltivě Vo Poku je to vhoné. Dlší informe o všem použití viz instlční návo neo referenční příručk pro instlčního tehnik. Kvlit voy musí opovít směrnii EU 98/83 EC. 5

6 2 O této okumenti Elektriká instle NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pře sunáním krytu rozváěí skříňky, pře prováěním jkéhokoliv připojení neo pře otykem elektrikýh součástí vypněte přívo elektriké energie. Pře prováěním servisu musí ýt přívo energie vypnut elší ou než 1 minutu změřte npětí n svorkáh konenzátorů hlvního okruhu neo elektrikýh součásteh. Npětí MUSÍ ýt nižší než 50 V (stejn.) než se uete moi otknout elektrikýh součástí. Umístění svorek nleznete n shémtu zpojení. NEDOTÝKEJTE se elektrikýh součástí mokrými prsty. NENECHÁVEJTE jenotku ez ozoru, kyž je emontovný servisní kryt. VÝSTRAHA Poku není instle proveen z výroního závou, n pevném kelovém veení MUSÍ ýt ninstlován hlvní spínč neo jiné prostřeky pro opojení, mjíí oělené kontkty n všeh póleh tk, y to zjišťovlo opojení při přepětí z stvu ktegorie III. VÝSTRAHA Používejte POUZE měěné voiče. Zjistěte, y všehny velikosti voičů yly v soulu s pltnou legisltivou. Veškerá elektriká instle MUSÍ ýt proveen v soulu se shémtem zpojení oávným s prouktem. Dejte n to, y NEDOŠLO k sevření sváznýh kelů zjistěte, y tyto kely NEPŘICHÁZELY o styku s potruím s ostrými okrji. Zjistěte, y n svorkovnii nepůsoily žáné vnější síly. Zjistěte instli zemniího voiče. Jenotku NEUZEMŇUJTE k potruí, leskosvou ni uzemnění telefonního veení. Neokonlé uzemnění může způsoit úrz elektrikým prouem. Použijte smosttný elektriký ovo. NIKDY nepoužívejte elektriký ovo společný s jiným zřízením. Zjistěte instli všeh požovnýh pojistek jističů. Zjistěte instli jističe svoového zemníího prouu. Zneání této zásy může způsoit úrz elektrikým prouem neo požár. Při instli ohrny proti zemnímu spojení ejte n to, y tto ohrn yl komptiilní s invertorem (oolnému proti vysokofrekvenčnímu elektrikému šumu), y neoházelo ke zytečnému rozpojování této ohrny. UPOZORNĚNÍ Při připojování npájeího kelu je tře zpojit uzemnění říve, než uou zpojeny spoje prouovýh okruhů. Při opojování npájeího kelu musí ýt spoje prouovýh okruhů rozpojeny říve než uzemnění. Délk voičů mezi ukotvením npájeího kelu smotnými svorkovniemi musí ýt tková, y se voiče prouového okruhu npnuly říve, než se npne zemnií voič. To je ezpečnostní optření pro příp, že y se npájeí kel uvolnil z ukotvení kelu. Bezpečnostní optření při pokláe elektrikého zpojení: NEPŘIPOJUJTE voiče o různé tloušťe ke svorkovnii npájení (průvěs voičů npájení může způsoit normální zhřívání). Při zpojování voičů o stejné tloušťe se řiďte orázkem nhoře. Pro zpojení použijte stnovený npájeí voič pevně jej připojte, poté zjistěte, y se zránilo možnosti vlivu vnější síly n esku svorkovnie. Pro utžení šrouů svorkovnie použijte vhoný šrouovák. Příliš mlý šrouovák může poškoit hlvu šrouu neue možné jeho osttečné utžení. Přetžení šrouů svorkovnie je může poškoit. Z ůvoů zmezení rušení orzu neo vzniku šumu ejte n to, y yly npájeí kely veen ve vzálenosti nejméně 1 mr o televizníh rozhlsovýh přijímčů. V závislosti n éle riovýh vln může ýt vzálenost 1 metru neosttečná. VÝSTRAHA Po okončení elektrikého zpojení se ujistěte, z jsou všehny elektriké součásti svorky uvnitř elektriké rozvoné skříňky ezpečně zpojeny. Pře spuštěním jenotky se ujistěte, že jsou uzvřeny všehny kryty. Pltí pouze v přípě třífázového zroje npájení kompresor se spouští metoou ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Poku existuje možnost záměny fází po krátkooém výpku prouu npájení je vypnuto opět zpnuto ěhem provozu zřízení, připojte místní ohrnný okruh proti záměně fází. Spuštění výroku se změněnými fázemi může poškoit kompresor lší součásti. 2 O této okumenti 2.1 O tomto okumentu Určeno pro: Autorizovní instlční tehnii Souor okumente Tento okument je součástí souoru okumente. Kompletní souor se skláá z násleujííh částí: Všeoená ezpečnostní optření: Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst pře instlí Formát: Ppírový výtisk (ve skříni vnitřní jenotky) Instlční návo pro vnitřní jenotku: Pokyny k instli Formát: Ppírový výtisk (ve skříni vnitřní jenotky) Instlční návo pro venkovní jenotku: Pokyny k instli Formát: Ppírový výtisk (ve skříni venkovní jenotky) 6

7 3 Informe o krii : Příprv instle, osvěčené postupy, referenční úje Formát: Souory v igitální pooě nleznete n stránkáh Dotek k návou pro volitelné vyvení: Doplňujíí informe o způsou instle volitelného vyvení Formát: Ppírový výtisk (ve skříni vnitřní jenotky)+ Souory v igitální pooě nleznete n stránkáh Nejnovější revize oné okumente mohou ýt k ispozii n místníh internetovýh stránkáh Dikin neo u všeho proeje. Půvoní okumente je npsán v ngličtině. Osttní jzyky jsou překly. Tehniké úje Posouor nejnovějšíh tehnikýh újů je ostupný n regionálním weu Dikin (přístupný veřejně). Úplný souor nejnovějšíh tehnikýh újů je ostupný n weu Dikin Business Portl (vyžuje se ověření). 3 Informe o krii 3.1 Přehle: Informe o krii Tto kpitol popisuje, o musíte ělt po oání kri s venkovní jenotkou vnitřní jenotkou n místo instle. Mějte n pměti násleujíí: Při oání MUSÍ ýt jenotk zkontrolován, z není poškozen. Jkékoliv poškození MUSÍ ýt ihne nhlášeno zástupi oprve opověnému z reklme. Zlenou jenotku oprvte o nejlíže ke konečnému místu instle, y neošlo k jejímu poškození ěhem oprvy. Přeem si připrvte trsu, po které hete jenotku oprvit ovnitř. 3.2 Venkovní jenotk Olení venkovní jenotky Stručná referenční příručk pro tehniky Kpitol Všeoená ezpečnostní optření O této okumenti Informe o skříni Informe o jenotkáh volitelném příslušenství Pokyny k použití Příprv Instle Konfigure Uveení o provozu Přeání uživteli Úrž servis Ostrňování prolémů Likvie Tehniké úje Slovník pojmů Tulk provozníh nstvení Popis Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst pře instlí Jká okumente pro tehniky je k ispozii Jk vylit jenotky ostrnit příslušenství Jk jenotky ientifikovt Možné komine jenotek možností Různá instlční nstvení systému Co ělt o znát pře příhoem n místo instle Co ělt o znát pro instli systému Co ělt znát pro konfiguri systému po jeho instli. Co ělt znát pro uveení systému o provozu po jeho konfiguri. Co přet vysvětlit uživteli Jk jenotky uržovt prováět servis Co ělt v přípě prolémů Jk systém likviovt Speifike systému Definie pojmů Tulku musí vyplnit tehnik. Uhovejte pro uouí použití. Poznámk: Existuje tké tulk nstvení tehnik v referenční příruče pro uživtele. Tuto tulku musí vyplnit tehnik přet uživteli Mnipule s venkovní jenotkou UPOZORNĚNÍ Ayste přeešli zrnění, NEDOTÝKEJTE se přívou vzuhu ni hliníkovýh lmel jenotky. 1 S venkovní jenotkou mnipulujte pomoí závěsu n levé strně ržl n prvé strně. Zvihejte oě strny závěsu součsně, y se závěs nevysmekl. 7

8 ENERG Y IJA ENERG Y IJA IE IA IE IA 4 Informe o jenotkáh volitelném příslušenství 3.3 Vnitřní jenotk Olení vnitřní jenotky Během mnipule s jenotkou: Uržujte oě strny závěsu vyrovnné. Mějte rovná zá Sejmutí příslušenství z vnitřní jenotky Některé příslušenství se nhází uvnitř jenotky. Přístup ke vnitřním částem jenotky, viz "7.2.3 Otevření vnitřní jenotky" [431] Po montáži z jenotky ostrňte závěs tk, že jej vytáhnete z 1 strnu Ostrnění příslušenství z venkovní jenotky 1 Zveněte venkovní jenotku. Viz "3.2.2 Mnipule s venkovní jenotkou" [47]. 2 Ostrňte veškeré příslušenství n sponí strně sestvy. e f g h e f g h 1 Všeoená ezpečnostní optření Dotek k návou pro volitelné vyvení Instlční návo pro vnitřní jenotku Návo k osluze Těsnií kroužek pro uzvírí ventil Uzvírí ventil Přetlkový otokový ventil Držák n stěnu e f Informe o jenotkáh volitelném příslušenství e f Instlční návo pro venkovní jenotku Štítek pro oznčení fluorovnýh skleníkovýh plynů Víejzyčný štítek pro oznčení fluorovnýh skleníkovýh plynů Energetiký štítek Montážní esk jenotky Šrouy, tie, položky, pružné položky kelová příhytk 4.1 Přehle: Informe o jenotkáh volitelném příslušenství Oshuje násleujíí informe: Ientifike venkovní jenotky Ientifiki vnitřní jenotky Komine venkovní jenotky s volitelnými možnostmi 8

9 4 Informe o jenotkáh volitelném příslušenství Montáži volitelnýh možností n vnitřní jenotku 4.2 Oznčení Při instli neo servisu několik jenotek njenou zjistěte, y NEDOŠLO k přehození servisníh pnelů mezi různými moely Ientifikční štítek: Venkovní jenotk Umístění Oznčení moelu Příkl: ER G A 06 DA V3 A ER Kó Vysvětlení Evropské venkovní vojité split tepelné čerplo G Stření teplot voy zón teploty okolí: 10~ 20 C A Chlivo R32 06 Tří výkonu DA V3 A Moelová ř Npájení A=moel pro Rkousko [ ]=moel pro jiné země než Rkousko Ientifikční štítek: Vnitřní jenotk Umístění Oznčení moelu Příkl: E HB H 04 DA 6V E HB H Kó Evropský moel Popis Nástěnná vnitřní jenotk H=Pouze topení X=Topení/hlzení 04 Tří výkonu DA 6V Moelová ř Moel se záložním ohřívčem 4.3 Komine jenotek volitelnýh možností Možné volitelné možnosti pro venkovní jenotku Souprv vny n konenzát (EKDP008D) Souprv vny n konenzát je nutná k zhytávání konenzátu z venkovní jenotky. Vn n konenzát se skláá z násleujííh částí: Vn n konenzát Montážní ržáky Pokyny k instli viz instlční návo pro vnu n konenzát. Ohřívč vny n konenzát (EKDPH008CA) Ohřívč vny n konenzát je nutný, y neoházelo k zmrznutí vny n konenzát. Doporučuje se ninstlovt tento oplněk v hlnýh olsteh s možnými nízkými teplotmi okolí neo silným sněžením. Pokyny k instli viz instlční návo pro ohřívč vny n konenzát. Nosníky ve tvru U (EKFT008D) Nosníky ve tvru U jsou montážní ržáky n které lze ninstlovt venkovní jenotku. Doporučuje se ninstlovt tento oplněk v hlnýh olsteh s možnými nízkými teplotmi okolí neo silným sněžením. Pokyny k instli viz instlční návo pro venkovní jenotku. Protihlukový kryt (EKLN08A1) V olsteh itlivýh n hluk (npř. ložnie) můžete ninstlovt protihlukový kryt ke snížení provozního hluku venkovní jenotky. Protihlukový kryt můžete ninstlovt: N montážní nožky n polze. Musí uržet hmotnost 200 kg. N ržáky n stěnu. Musí uržet hmotnost 200 kg. Poku ninstlujete protihlukový kryt, může ýt nutné ninstlovt tké jenu z násleujííh volitelnýh možností: Doporučeno: Souprv vny n konenzát (s ohřívčem vny n konenzát neo ez) Nosníky ve tvru U Pokyny k instli viz instlční návo pro protihlukový kryt Možné volitelné možnosti pro vnitřní jenotku Uživtelské rozhrní použito jko pokojový termostt (BRC1HHDA) Uživtelské rozhrní použité jko pokojový termostt lze použít pouze v komini s uživtelským rozhrním připojeným k vnitřní jenote. Uživtelské rozhrní používné jko pokojový termostt musí ýt ninstlováno v místnosti, kterou hete ovlát. Pokyny k instli viz instlční návo návo k osluze pro uživtelské rozhrní použité jko pokojový termostt. Pokojový termostt (EKRTWA, EKRTR1) K vnitřní jenote můžete připojit volitelný pokojový termostt. Tento termostt může ýt npevno zpojený (EKRTWA) neo ezrátový (EKRTR1). Pokyny k instli viz instlční návo pro pokojový termostt otek k návou pro volitelné vyvení. 9

10 5 Pokyny k použití Dálkový snímč pro ezrátový termostt (EKRTETS) Bezrátový vnitřní teplotní snímč (EKRTETS) můžete použít pouze v komini s ezrátovým termosttem (EKRTR1). Pokyny k instli viz instlční návo pro pokojový termostt otek k návou pro volitelné vyvení. Digitální I/O krt (EKRP1HBAA) Digitální I/O krt je nutná k zjištění násleujííh signálů: Výstup lrmu Zpínání/vypínání výstupu prostorového topení/hlzení Přepínání n externí zroj tepl Pokyny k instli viz instlční návo pro igitální I/O krtu otek k návou pro volitelné vyvení. Desk požvků (EKRP1AHTA) Chete-li povolit řízení úspory energie pomoí igitálníh vstupů, musíte ninstlovt esku požvků. Pokyny k instli viz instlční příručk esky požvků příloh k volitelnému zřízení. Dálkový vnitřní snímč (KRCS01-1) Jko výhozí možnost ue snímč vnitřního álkového ovlče používán jko snímč pokojové teploty. Jko volitelná možnost může ýt álkový vnitřní snímč ninstlován, y měřil pokojovou teplotu n jiném místě. Pokyny k instli viz instlční návo pro álkový vnitřní snímč otek k návou pro volitelné vyvení. Dálkový vnitřní snímč může ýt použit pouze v přípě, že je álkový ovlč nkonfigurován jko pokojový termostt. Můžete pouze připojit uď álkový vnitřní snímč neo álkový venkovní snímč. Dálkový venkovní snímč (EKRSCA1) Jko výhozí možnost je snímč uvnitř venkovní jenotky použit k měření venkovní teploty. Volitelně může ýt álkový venkovní snímč ninstlován, y měřil venkovní teplotu n jiném místě (npř. y se zránilo přímému slunečnímu svitu) pro zlepšení hou systému. Pokyny k instli viz instlční návo pro álkový venkovní snímč otek k návou pro volitelné vyvení. Můžete pouze připojit uď álkový vnitřní snímč neo álkový venkovní snímč. PC kel (EKPCCAB4) Počítčový kel umožňuje připojit rozváěí skříňku vnitřní jenotky k počítči. Poskytuje možnost ktulizovt softwre vnitřní jenotky. Pokyny k instli viz instlční návo PC kel. Konvektor tepelného čerpl (FWXV) Pro zjištění prostorového vytápění/hlzení je možné použít konvektory tepelného čerpl (FWXV). Pokyny k instli viz instlční návo pro konvektory tepelného čerpl otek k návou pro volitelné vyvení. Aptér LAN pro ovláání pomoí hytrého telefonu + plike Smrt Gri (BRP069A61) Tento ptér LAN můžete instlovt pro násleujíí použití: Ovláání systému pomoí plike v hytrém telefonu. Používání systému v různýh plikíh Smrt Gri. 10 Pokyny k instli nleznete v instlčním návou k ptéru LAN. Aptér LAN pro ovláání pomoí hytrého telefonu (BRP069A62) Po instli ptéru LAN můžete systém ovlát pomoí hytrého telefonu. Pokyny k instli nleznete v instlčním návou k ptéru LAN Možné komine vnitřní venkovní jenotky Vnitřní jenotk Venkovní jenotk ERGA04 ERGA06 ERGA08 EHBH/X04 O EHBH/X08 O O Možné komine vnitřní jenotky nárže n teplou užitkovou vou Vnitřní jenotk Nárž n teplou užitkovou vou EKHWS EKHWSU EKHWP EHBH/X04 O O O EHBH/X08 O O O 5 Pokyny k použití 5.1 Přehle: Pokyny k použití Účelem návou k použití je poskytnout přehle o možnosteh systému tepelného čerpl. Orázky uveené v těhto pokyneh k použití slouží pouze jko ukázk NIKOLIV jko poroná hyruliká shémt. Poroné rozměry hyruliky vyvážení NENÍ znázorněno. Z ty nese opověnost tehnik prováějíí instli. Víe informí o nstvení konfigure k optimlizi provozu tepelného čerpl nleznete v kpitole "8 Konfigure" [448]. Tto kpitol oshuje pokyny k použití pro: Nstvení systému prostorového vytápění/hlzení Nstvení pomoného zroje tepl pro prostorové vytápění Nstvení teploty v nárži teplé užitkové voy Nstvení měření energie Nstvení řízení spotřey energie Nstvení externího snímče teploty 5.2 Nstvení systému prostorového vytápění/hlzení Systém tepelného čerpl oává výstupní vou o topiel v jené neo víe místnosteh. Vzhleem k tomu, že systém nízí široké možnosti regule teploty v kžé místnosti, musíte nejprve opověět n násleujíí otázky: Kolik místností je vyhříváno neo hlzeno systémem tepelného čerpl? Jké typy tepelnýh zářičů jsou použity v kžé místnosti jká je jejih požovná teplot výstupní voy? Jkmile jsou požvky n prostorové vytápění/hlzení vyjsněny, oporučujeme postupovt le pokynů k nstvení uveenýh níže.

11 5 Pokyny k použití Poku je použit externí pokojový termostt, ue tento externí pokojový termostt ovlát protimrzovou ohrnu místnosti. Protimrzová ohrn místnosti je všk možná pouze poku je prmetr [C.2] Prostorové vytápění/ hlzení=zpnuto. V přípě že je použit externí pokojový termostt protimrzová ohrn místnosti musí ýt zručen z všeh okolností, musíte nstvit Nouzový [9.5] n Automtiky. V systému může ýt integrován přetlkový otokový ventil. Mějte n pměti, že tento ventil neue zorzen n orázíh. Snnost. Požovnou pokojovou teplotu můžete snno nstvit pomoí uživtelského rozhrní: Pro vše kžoenní potřey můžete použít přenstvené honoty plány. Chete-li změnit kžoenní nstvení, můžete očsně potlčit přenstvené honoty plány neo použít režim ovolené. Polhové topení neo riátory Bezrátový pokojový termostt Nstvení A B Jen místnost Polhové topení neo riátory Drátový pokojový termostt Nstvení A B A B Hlvní zón teploty výstupní voy Jen smosttná místnost Uživtelské rozhrní použito jko pokojový termostt Polhové topení neo riátory jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Pokojová teplot v hlvní místnosti je regulován n álkovém ovlči, který je použit jko pokojový termostt (volitelné vyvení EKRUDAS). Konfigure Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Výhoy Honot 2 (Pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán n záklě teploty okolí n uživtelském rozhrní. 0 (Jená zón): Hlvní Nejvyšší úroveň komfortu účinnosti. Inteligentní funke pokojového termosttu okáže snížit neo zvýšit požovnou teplotu výstupní voy n záklě skutečné pokojové teploty (moule). Výslekem je násleujíí: Stilní pokojová teplot opovíjíí požovné teplotě (vyšší komfort) Méně yklů ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (tišší, vyšší komfort vyšší účinnost) Nejnižší možná teplot výstupní voy (vyšší účinnost) A B Hlvní zón teploty výstupní voy Jen smosttná místnost Přijímč pro ezrátový externí pokojový termostt Bezrátový externí pokojový termostt Polhové topení neo riátory jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Pokojová teplot je regulován ezrátovým externím pokojovým termosttem (volitelné vyvení EKRTR1). Konfigure Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Externí pokojový termostt pro hlvní zónu: Č.: [2.A] Kó: [C-05] Výhoy Honot 1 (Externí pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán pole externího termosttu. 0 (Jená zón): Hlvní 1 (1 kontkt): Poku použitý externí pokojový termostt neo konvektor tepelného čerpl může pouze oeslt stv termosttu ZAPNUTO/ VYPNUTO. Bez oělení požvku n topení neo hlzení. Bezrátový. Externí pokojový termostt Dikin je k ispozii v ezrátové verzi. Účinnost. I kyž externí pokojový termostt pouze vysílá signály pro ZAPNUTÍ VYPNUTÍ, je speiálně nvržen pro systém tepelného čerpl. Komfort. V přípě polhového topení rání ezrátový pokojový termostt konenzi n polze ěhem hlzení měřením pokojové vlhkosti. 11

12 5 Pokyny k použití Konvektory pro tepelná čerpl Nstvení Nstvení A B A B M1 A B Hlvní zón teploty výstupní voy Jen smosttná místnost Dálkový ovlč konvektorů tepelného čerpl Konvektory tepelného čerpl jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Požovná pokojová teplot se nstvuje pomoí álkového ovlče n konvektoreh tepelného čerpl. Signál požvku n prostorové vytápění/hlzení je oeslán o jenoho igitálního vstupu vnitřní jenotky (X2M/35 X2M/30). Signál režimu prostorového provozu je oeslán o konvektorů tepelného čerpl jením igitálním výstupem n vnitřní jenote (X2M/4 X2M/3). Konfigure Při použití víe konvektorů tepelného čerpl se ujistěte, že kžý přijímá infrčervený signál z álkového ovlče pro konvektory. Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Externí pokojový termostt pro hlvní zónu: Č.: [2.A] Kó: [C-05] Výhoy Honot 1 (Externí pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán pole externího termosttu. 0 (Jená zón): Hlvní 1 (1 kontkt): Poku použitý externí pokojový termostt neo konvektor tepelného čerpl může pouze oeslt stv termosttu ZAPNUTO/ VYPNUTO. Bez oělení požvku n topení neo hlzení. Chlzení. Konvektor tepelného čerpl umožňuje kromě tepelného výkonu tké vynikjíí hlií výkon. Účinnost. Optimální účinnost vzhleem k funki mezičlánku. Stylový. Komine: Polhové topení+konvektory tepelného čerpl Prostorové vytápění je zjišťováno pomoí: Polhového topení Konvektorů tepelného čerpl Prostorové hlzení je zjišťováno pouze konvektory tepelného čerpl. Polhové topení je vypnuto uzvírím ventilem. A B Hlvní zón teploty výstupní voy Jen smosttná místnost Dálkový ovlč konvektorů tepelného čerpl Konvektory tepelného čerpl jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Uzvírí ventil (místní oávk) je instlován pře polhové topení, y se zránilo konenzi n polze ěhem hlzení. Požovná pokojová teplot se nstvuje pomoí álkového ovlče n konvektoreh tepelného čerpl. Signál požvku n prostorové vytápění/hlzení je oeslán o jenoho igitálního vstupu vnitřní jenotky (X2M/35 X2M/30). Signál režimu prostorového provozu je oeslán jením igitálním výstupem (X2M/4 X2M/3) n vnitřní jenote o: Konvektorů tepelného čerpl Uzvírího ventilu Konfigure Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Externí pokojový termostt pro hlvní zónu: Č.: [2.A] Kó: [C-05] Výhoy Honot 1 (Externí pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán pole externího termosttu. 0 (Jená zón): Hlvní 1 (1 kontkt): Poku použitý externí pokojový termostt neo konvektor tepelného čerpl může pouze oeslt stv termosttu ZAPNUTO/ VYPNUTO. Bez oělení požvku n topení neo hlzení. Chlzení. Konvektory tepelného čerpl umožňují kromě tepelného výkonu tké vynikjíí hlií výkon. Účinnost. Polhové topení má nejlepší účinnost se systémem tepelného čerpl. Komfort. Komine těhto vou typů topiel poskytuje: Vynikjíí tepelný komfort polhového topení Vynikjíí hlií komfort konvektorů tepelného čerpl Víe místností Jen zón teploty výstupní voy Poku je zpotřeí pouze jen zón teploty výstupní voy, protože je konstrukční teplot výstupní voy všeh tepelnýh zářičů stejná, NEPOTŘEBUJETE stnii směšovíh ventilů (úspor náklů). 12

13 5 Pokyny k použití Příkl: Jestliže je systém tepelného čerpl používán pro vyhřívání jenoho polhového systému, ky všehny místnosti mjí stejné tepelné zářiče. Polhové topení neo riátory Termosttiké ventily Poku vyhříváte místnosti polhovým topením neo riátory, je velmi ěžným způsoem regulovt teplotu v hlvní místnosti pomoí termosttu (z ten může sloužit álkové ovláání neo se může jent o externí pokojový termostt), ztímo osttní místnosti jsou regulovány tkzvnými termosttikými ventily, které se otevírjí neo zvírjí v závislosti n pokojové teplotě. Nstvení A B A Hlvní zón teploty výstupní voy B Místnost 1 C Místnost 2 Uživtelské rozhrní použito jko pokojový termostt Polhové topení v hlvní místnosti je přímo npojeno k vnitřní jenote. Pokojová teplot v hlvní místnosti je regulován n álkovém ovlči, který je použit jko pokojový termostt (volitelné vyvení EKRUDAS). Termosttiký ventil je instlován pře polhové topení ve všeh osttníh místnosteh. Konfigure Pmtujte n situe, ky hlvní místnost může ýt vytápěn jiným zrojem tepl. Příkl: krová kmn. Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Výhoy C T Honot 2 (Pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán n záklě teploty okolí n uživtelském rozhrní. 0 (Jená zón): Hlvní Snnost. Stejná instle jko pro jenu místnost, le s termosttikými ventily. Polhové topení neo riátory Víe externíh pokojovýh termosttů Nstvení A B M1 C M2 A Hlvní zón teploty výstupní voy B Místnost 1 C Místnost 2 Externí pokojový termostt Otokový ventil Pro kžou místnost je instlován uzvírí ventil (místní oávk), y se zránilo přívou výstupní voy, poku není požvek n topení neo hlzení. Otokový ventil musí ýt instlován, y yl umožněn reirkule voy při uzvření všeh uzvíríh ventilů. Ay yl zručen spolehlivý provoz, zjistěte minimální průtok voy le popisu v tule "Kontrol ojemu průtoku voy" v části "6.4 Příprv voního potruí" [426]. O režimu prostorového vytápění/hlzení rozhouje álkový ovlč integrovný ve vnitřní jenote. Pmtujte, že provozní režim n kžém pokojovém termosttu musí ýt nstven tk, y opovíl vnitřní jenote. Pokojové termostty jsou připojeny k uzvírím ventilům, všk NEMUSÍ ýt připojeny k vnitřní jenote. Vnitřní jenotk ue vžy přiváět výstupní vou, s možností nprogrmovt plán výstupní voy. Konfigure Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Výhoy Honot 0 (Výstupní vo): Provozní režim jenotky je vyrán n záklě teploty výstupní voy. 0 (Jená zón): Hlvní V porovnání s polhovým topením neo riátory v jené místnosti: Komfort. Pro kžou místnost můžete pomoí pokojovýh termosttů nstvit požovnou pokojovou teplotu, včetně plánů. Konvektory tepelného čerpl víe místností Nstvení A B C 13

14 5 Pokyny k použití A Hlvní zón teploty výstupní voy B Místnost 1 C Místnost 2 Dálkový ovlč konvektorů tepelného čerpl Požovná pokojová teplot se nstvuje pomoí álkového ovlče n konvektoreh tepelného čerpl. O režimu prostorového vytápění/hlzení rozhouje álkový ovlč integrovný ve vnitřní jenote. Signály požvku n topení neo hlzení kžého konvektoru tepelného čerpl jsou prlelně připojeny k igitálnímu vstupu vnitřní jenotky (X2M/35 X2M/30). Vnitřní jenotk ue zásoovt výstupní voou o né teplotě pouze v přípě skutečného požvku. Konfigure Ke zvýšení komfortu výkonu oporučujeme instlovt souprvu ventilů EKVKHPC n kžý konvektor tepelného čerpl. Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Výhoy Honot 1 (Externí pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán pole externího termosttu. 0 (Jená zón): Hlvní V porovnání s konvektory tepelného čerpl pro jenu místnost: Komfort. Pro kžou místnost můžete pomoí álkového ovlče konvektorů tepelného čerpl nstvit požovnou pokojovou teplotu, včetně plánů. Komine: Polhové topení+konvektory tepelného čerpl víe místností Nstvení A B M1 M1 A Hlvní zón teploty výstupní voy B Místnost 1 C Místnost 2 Externí pokojový termostt Dálkový ovlč konvektorů tepelného čerpl Pro kžou místnost s konvektory tepelného čerpl: konvektory jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Pro kžou místnost s polhovým topením: v uzvírí ventily (místní oávk) jsou instlovány pře polhové topení: Uzvírí ventil k zránění přívou teplé voy v přípě, že místnost nemá požvek n topení Uzvírí ventil k zránění konenze n polze ěhem hlzení místností s konvektory tepelného čerpl. C Pro kžou místnost s konvektory tepelného čerpl: Požovná pokojová teplot je nstven pomoí álkového ovlče n konvektoreh tepelného čerpl. Pro kžou místnost s polhovým topením: Požovná pokojová teplot je nstven pomoí externího pokojového termosttu (npevno zpojeného neo ezrátového). O režimu prostorového vytápění/hlzení rozhouje álkový ovlč integrovný ve vnitřní jenote. Pmtujte, že provozní režim n kžém externím pokojovém termosttu álkovém ovlči konvektorů tepelného čerpl musí ýt nstven tk, y opovíl vnitřní jenote. Konfigure Ke zvýšení komfortu výkonu oporučujeme instlovt souprvu ventilů EKVKHPC n kžý konvektor tepelného čerpl. Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] Honot 0 (Výstupní vo): Provozní režim jenotky je vyrán n záklě teploty výstupní voy. 0 (Jená zón): Hlvní Víe místností Dvě zóny teploty výstupní voy Jestliže jsou tepelné zářiče zvolené pro kžou místnost nvrženy pro různé teploty výstupní voy, můžete použít různé zóny teploty výstupní voy (mximálně 2). V tomto okumentu: Hlvní zón = zón s nejnižší konstrukční teplotou pro topení nejvyšší konstrukční teplotou pro hlzení Doplňková zón = zón s nejvyšší konstrukční teplotou pro topení nejnižší konstrukční teplotou pro hlzení UPOZORNĚNÍ Poku existuje víe než jen zón teploty výstupní voy, musíte VŽDY ninstlovt stnii směšovíh ventilů o hlvní zóny z účelem snížení (v režimu topení) / snížení (v režimu hlzení) teploty výstupní voy poku je oržen požvek z oplňkové zóny. Typiký příkl: Místnost (zón) Oýví pokoj (hlvní zón) Ložnie (oplňková zón) Tepelné zářiče: Konstrukční teplot Polhové topení: V režimu topení: 35 C V režimu hlzení: 20 C (pouze krátké ohlzení, skutečné hlzení není povoleno) Konvektory tepelného čerpl: V režimu topení: 45 C V režimu hlzení: 12 C 14

15 5 Pokyny k použití Nstvení A Doplňková zón teploty výstupní voy B Místnost 1 C Místnost 2 D Hlvní zón teploty výstupní voy E Místnost 3 Dálkový ovlč konvektorů tepelného čerpl Uživtelské rozhrní použito jko pokojový termostt Stnie směšovíh ventilů Ventil k reguli tlku Tlkový regulční ventil musí ýt instlován pře stnii směšovíh ventilů. Zručí se tk správné vyvážení průtoku voy mezi hlvní zónou teploty výstupní voy oplňkovou zónou teploty výstupní voy v souvislosti s požovným výkonem oou teplotníh zón. Pro hlvní zónu: Stnie směšovíh ventilů je instlován pře polhové topení. Čerplo stnie směšovíh ventilů je ovlááno signálem zpnutí/vypnutí vnitřní jenotky (X2M/29 X2M/21; signál uzvírího ventilu s polohou normálně uzvřeno). Pokojová teplot je regulován n álkovém ovlči, který je použit jko pokojový termostt (volitelné vyvení EKRUDAS). Pro oplňkovou zónu: Konvektory tepelného čerpl jsou přímo připojeny k vnitřní jenote. Požovná pokojová teplot je nstven pomoí álkového ovlče n konvektoreh tepelného čerpl pro kžou místnost. Signály požvku n topení neo hlzení kžého konvektoru tepelného čerpl jsou prlelně připojeny k igitálnímu vstupu vnitřní jenotky (X2M/35 X2M/30). Vnitřní jenotk ue zásoovt výstupní voou o požovné teplotě pouze v přípě skutečného požvku. O režimu prostorového vytápění/hlzení rozhouje álkový ovlč integrovný ve vnitřní jenote. Pmtujte, že provozní režim n kžém álkovém ovlči konvektorů tepelného čerpl musí ýt nstven tk, y opovíl vnitřní jenote. A B D E C Konfigure Nstvení Ovláání teploty jenotky: Č.: [2.9] Kó: [C-07] Počet zón teploty voy: Č. : [4.4] Kó: [7-02] V přípě konvektorů tepelného čerpl: Externí pokojový termostt pro oplňkovou zónu: Č.: [3.A] Kó: [C-06] Výstup z uzvírího ventilu Uzvírí ventil N stnii směšovíh ventilů Výhoy Komfort. Honot 2 (Pokojový termostt): Provozní režim jenotky je vyrán n záklě teploty okolí n uživtelském rozhrní. Poznámk: Hlvní místnost = uživtelské rozhrní použité jko pokojový termostt Osttní místnosti = externí pokojový termostt 1 (Dvě zóny): Hlvní + oplňková 1 (1 kontkt): Poku použitý externí pokojový termostt neo konvektor tepelného čerpl může pouze oeslt stv termosttu ZAPNUTO/ VYPNUTO. Bez oělení požvku n topení neo hlzení. Nstven tk, y se říil le požvku termosttu hlvní zóny. Jestliže musí ýt hlvní zón ěhem režimu hlzení vypnut, y neoházelo ke konenzi n polze, nstvte jej pole toho. Nstvte požovnou teplotu výstupní voy pro topení /neo hlzení. Inteligentní funke pokojového termosttu okáže snížit neo zvýšit požovnou teplotu výstupní voy n záklě skutečné pokojové teploty (moule). Komine těhto vou systémů tepelnýh zářičů poskytuje vynikjíí tepelný komfort polhového topení skvělý hlií komfort konvektorů tepelného čerpl. Účinnost. V závislosti n požvku vnitřní jenotk zjišťuje různé teploty výstupní voy opovíjíí konstrukční teplotě různýh tepelnýh zářičů. Polhové topení má nejlepší účinnost se systémem tepelného čerpl. 5.3 Nstvení pomoného zroje tepl pro prostorové vytápění Prostorové vytápění může ýt prováěno pomoí: Vnitřní jenotky Pomoného kotle (místní oávk) připojeného k systému Poku pokojový termostt požuje topení, vnitřní jenotk neo pomoný kotel zhájí provoz v závislosti n venkovní teplotě (stv přepnutí n externí zroj tepl). Při vyání povolení pro pomoný kotel ue prostorové vytápění pomoí vnitřní jenotky vypnuto. 15

16 5 Pokyny k použití Dvojčinný (ivlentní) provoz je k ispozii pouze u prostorového vytápění, NIKOLI pro ohřev teplé užitkové voy. Teplá užitková vo je vžy ohříván pomoí nárže TUV připojené k vnitřní jenote. Nstvení Během provozu topení tepelného čerpl je tepelné čerplo spuštěno z účelem osáhnutí požovné teploty nstvené n álkovém ovlči. Je-li ktivní režim provozu závisejíí n počsí, teplot voy se stnoví utomtiky pole venkovní teploty. Během provozu topení pomoného kotle je kotel spuštěn z účelem osáhnutí požovné teploty nstvené n álkovém ovlči pomoného kotle. Pomoný kotel zpojte o systému násleujíím způsoem: e f g h j e f g h i j k l m n FHL1...3 f l M n k h i i m FHL1 FHL2 FHL3 Venkovní jenotk Vnitřní jenotk Tepelný výměník Záložní ohřívč Čerplo Uzvírí ventil Motorem ovláný 3 estný ventil (oávný s nárží TUV) Zpětný ventil (lokálně ostupný íl) Uzvírí ventil (lokálně ostupný íl) Kolektor (lokálně ostupný íl) Pomoný kotel (lokálně ostupný íl) Ventil Aqustt (lokálně ostupný íl) Nárž TUV Vinutí tepelného výměníku Polhové topení Ujistěte se, že pomoný kotel jeho zpojení o systému opovíá pltné legisltivě. Společnost Dikin NENESE opověnost z násleky hyné neo neezpečné instle systému pomoného kotle. Násleujíím způsoem s ujistěte, že teplot n zpětném veení voy k tepelnému čerplu NEPŘEKRAČUJE 55 C: Nstvte požovnou teplotu výstupní voy pomoí ovlče pomoného kotle n mximální teplotu 55 C. Ninstlujte ventil qustt o zpětné větve voy tepelného čerpl. Nstvte ventil qustt tk, y se uzvřel při teplotě vyšší než 55 C otevřel při teplotě po 55 C. Ninstlujte zpětné ventily. Ve voním okruhu musí ýt zpojen jen jen expnzní náo. Vnitřní jenotk je již vyven přemontovnou expnzní náoou. Ninstlujte igitální I/O krtu (volitelná EKRP1HBAA). Připojte X1 X2 (přepnutí n externí zroj tepl) n DPS s igitálními vstupy/výstupy k termosttu pomoného kotle. Viz " Připojení přepínče n externí zroj tepl" [447]. Nstvení tepelnýh zářičů, viz "5.2 Nstvení systému prostorového vytápění/hlzení" [410]. Konfigure Přes uživtelské rozhrní (konfigurční průvoe): Nstvte jko externí zroj tepl použití ivlentního systému. Nstvte ivlentní teplotu hysterezi. Ujistěte se, že hystereze ivlentního provozu má osttečný rozíl teplot k preveni čstého přepínání mezi vnitřní jenotkou pomoným kotlem. Vzhleem k tomu, že venkovní teplot je měřen vzuhovým termistorem venkovní jenotky, ninstlujte venkovní jenotku o stínu, y NEBYLA ovlivněn neo zpínán/vypínán v ůsleku přímého slunečního záření. Čsté přepínání může způsoit korozi pomoného kotle. Pro získání lší informí se orťte n výroe kotle. Přepínání n externí zroj tepl n záklě rozhonutí pomoného kontktu Možné pouze při kontrole pomoí externího pokojového termosttu A při jené zóně teploty výstupní voy (viz "5.2 Nstvení systému prostorového vytápění/hlzení" [410]). Pomoný kontkt může ýt: Termostt venkovní teploty Kontkt trifu elektriké energie Mnuálně ovláný kontkt Nstvení: Připojte násleujíí místní zpojení: L Inoor/Auto/Boiler N B TI A H K1A K2A Inoor Auto Boiler H A K1A Com K2A K1A Inoor X2M B TI X Y K2A Vstup termosttu kotle Pomoný kontkt (normálně uzvřený) Pokojový termostt pro požvek n topení (volitelné) Pomoné relé pro ktivi vnitřní jenotky (místní oávk) Pomoné relé k ktivi kotle (místní oávk) Vnitřní jenotk Automtiky Kotel 16