CENÍK. Článek 1 Vymezení pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK. Článek 1 Vymezení pojmů"

Transkript

1 CENÍK Rada města Třebíče vydává dne na základě nařízení města Třebíče č. 6/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel (dále jen vozidel ) na určených úsecích místních komunikací (dále jen veřejné parkoviště ) ve vymezené oblasti města Třebíče, v platném znění, (dále jen nařízení města ), tento ceník: Článek 1 Vymezení pojmů 1. REZIDENTEM se rozumí fyzická osoba mající místo trvalého pobytu 1) nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti. Tuto skutečnost musí žadatel o parkovací kartu prokázat. 2. ABONENTEM se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Tuto skutečnost musí žadatel o parkovací kartu prokázat. 3. TECHNICKÝM PRŮKAZEM se rozumí osvědčení o registraci vozidla část II (Technický průkaz), tzv. velký technický průkaz. 4. PŘENOSNOU PARKOVACÍ KARTOU se rozumí parkovací karta bez uvedení registrační značky vozidla. 5. NEPŘENOSNOU PARKOVACÍ KARTOU se rozumí parkovací karta s uvedením registrační značky vozidla. 6. JEDNODENNÍ se rozumí parkovací karta vystavená na jeden konkrétní den s uvedením registrační značky vozidla 7. PK se rozumí parkovací karta. 8. RZ se rozumí registrační značka vozidla. 1

2 Článek 2 Parkovné Veřejné parkoviště Provozní doba parkovišť bez parkovacího automatu: Po-Pá: 9 17 So: 9 11 Veřejné parkoviště Heliadova: Po-Pá: 8 20 So: 8 12 Parkovací karta (platnost PK max. do konce kalendářního roku) Přenosná nebo nepřenosná Nepřenosná zlevněná ( 1 ks) Parkoviště s parkovacím automatem Provozní doba parkovišť s parkovacím automatem: Po-Pá: 8 17 So: 8 11 Veřejné parkoviště Sirotčí: Po-Pá: 6 17 So: 6 11 V neděli, ve státem uznaný svátek a mimo provozní dobu PA zdarma. Různé Na parkovacích místech pro vozidla osob ZTP mohou tato vozidla parkovat bezplatně 120 minut s umístěním parkovacího kotouče. Na parkovacích místech pro motocykly mohou motocykly parkovat zdarma. V neděli, ve státem uznaný svátek a mimo provozní dobu - zdarma Karlovo Komenského Karlovo - sever, jih Komenského u autobusového nádraží Soukopova Martinské Hasskova Hlavova Rezident, abonent (další karta za dvojnásobek ceny) m= měsíc r= rok v Kč 6.000, - /r 6.000, - /r 1. Rezident s TP v příslušné části 2. Majitel nemovitosti v příslušné části (Kč rok) měsíční PK 100,-Kč parkovacího automatu nebo aplikace pro mobilní zařízení Platba prostřednictvím: SMS (+ cena za sms dle operátora) platnost Kč sms platnost Kč Jednodenní parkovací karta se vydává na RZ vozidla. 30 min 1 10,- 30, min 30 min 13,- 25,- Zlevněnou PK za Kč na Karlovo nelze vydat rezidentům s TP na adrese Karlovo nám. další 30,- 3. a 1 38,- 104/55. další 30 min 5,- Nepřenosnou zlevněnou PK 1 10, ,- na Komenského lze 2 30, ,- vydat i rezidentům z ulice Hasskova. další 20,- 3. a další 1 25, PK pro abonenty z Karlova. JEDNODENNÍ 200,-Kč 30 min 5,- Nepřenosnou zlevněnou PK 1 10,- 1. a 1 13,- lze vydat i rezidentům 2 20,- další z ulice Kotlářská a další 10,- Přerovského. 30 min 5,- 1. PK pro abonenty z 1 10,- 1. a 1 13,- Martinského. 2. Nepřenosnou zlevněnou 2 20,- další PK lze vydat i rezidentům další 10,- z ulice Hasskova. 1. S PK možno parkovat i na ulici Smila Osovského. 2. PK pro abonenty z ulie Hlavova. 2

3 Smila Osovského 1. Kateřiny z Valdštejna 2. Masarykovo 3. Sirotčí 4. Vítězslava Nezvala 30 min 5,- S rezidenční PK možno parkovat i na ulici Hlavova. 1 10,- 1. a 1 13,- 2 20,- další další 10,- 30 5,- 1. Na parkovišti Kateřiny min z Valdštejna možnost 1 10, ,- placeného stání pro 2 20, ,- autobus. 2. Nepřenosnou zlevněnou zaplacením 3. sms je PK na parkoviště Sirotčí lze celodenní zároveň uhrazeno vydat i rezidentům z ulice 30,- celodenní parkování Bedřicha Václavka. Na Potoce 1. Jungmannova 2. Husova 3. Sokolská Otmarova Zdislavina Heliadova Zámostí sever (max. 2 ks PK) (max. 2 ks PK) (max. 2 ks PK) (max. 1 ks PK) 30 min 5,- PK pro rezidenty a abonenty z ulic Na Potoce, 1 10, ,- Mlýnská, Pod Strážnou Horou a Dr. Ant. Hobzy. 2 20, ,- celodenní 30,- zaplacením 3. sms je zároveň uhrazeno celodenní parkování Oblast Třebíče , -/r Parkovací karta pro všechna placená parkoviště ve městě Třebíč. PK pro rezidenty a abonenty z ulic Zdislavina, Nad Babou, Pod Hrádkem a Soukenická. PK pro rezidenty a abonenty z ulice Heliadova. PK pro rezidenty a abonenty z části Zámostísever. JEDNODENNÍ 200,-Kč Nepřenosná parkovací karta ve výši 50% uvedených cen bude vydána pro vozidlo s RZ elektrického vozidla nebo pro vozidlo, které splňuje podmínky pro vydání takové RZ 2). 3

4 Parkovací karty nepřenosné. Provozní doba parkovišť dle provozní doby PA. Parkování v části Zámostí, Žerotínovo a Pod Zámkem m=měsíc; r=rok; d=den PK=parkovací karta TP=osoba s trvalým pobytem Osoby z části Zámostí: IČO TP Vlastník nemovitosti PK pro veřejnost Nepřenosná parkovací karta ve výši 50% uvedených cen bude vydána pro vozidlo s RZ elektrického vozidla nebo pro vozidlo, které splňuje podmínky pro vydání takové RZ 2) S PK možnost parkování v části: 100,-/m - - Zámostí Žerotínovo nám. Pod Zámkem 6.000,-/r /r - - Zámostí Žerotínovo nám. Pod Zámkem 3.000,-/r /r Pod Zámkem - - /r - - Žerotínovo nám. Pod Zámkem ,-/d Zámostí - - Osoby z části Žerotínovo : IČO TP Vlastník nemovitosti PK pro veřejnost S PK možnost parkování v části: Parkovací automat PA=parkovací automat PA na Žerotínově slouží i pro část Zámostí. Provozní doba: Zámostí min 200,- Žerotínovo ,-/m 100,-/m - - Žerotínovo nám. Pod Zámkem celodenní 200, ,-/r /r /r - - Žerotínovo nám. Pod Zámkem Osoby z části Pod Zámkem: IČO TP Vlastník nemovitostí PK pro veřejnost Pod Zámkem Po Pá 8-17 So 8-11 S PK možnost parkování v části: V neděli, ve státem uznaný svátek a mimo provozní dobu PA zdarma. 30 min 5,- 1 10,- 2 20,- 100,-/m 100,-/m Pod Zámkem celodenní 30, ,-/r /r /r Pod Zámkem Zaplacením 3. sms je zároveň uhrazeno celodenní parkování 4

5 Článek 3 Ostatní podmínky a ceny 1. Rezidentovi, který má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti a abonentovi, který je vlastníkem nemovitosti v příslušné části oblasti uvedené v článku 2 odst. 2 nařízení města, může být pro tuto část vydán jeden kus roční zlevněné parkovací karty, jestliže zároveň splňuje některou z následujících podmínek: a) je zapsán v technickém průkazu jako vlastník vozidla nebo jako provozovatel vozidla leasingové společnosti nebo používá vozidlo leasingové společnosti z titulu operativního leasingu b) používá vozidlo svého zaměstnavatele, který je zapsán v technickém průkazu jako vlastník vozidla nebo jako provozovatel vozidla leasingové společnosti nebo používá vozidlo leasingové společnosti z titulu operativního leasingu, přičemž tento zaměstnavatel nemá sídlo, provozovnu či místo výkonu podnikatelské činnosti ve stejné části vymezené oblasti jako rezident c) používá vozidlo na základě nájemní smlouvy o užívání vozidla Pro vydání této zlevněné parkovací karty je nutno doložit: a. občanský průkaz nebo jiný adekvátní průkaz cizozemce b. technický průkaz vozidla, uvedeného v žádosti o parkovací kartu c. aktuální výpis z katastru nemovitostí v případě vlastnictví nemovitosti d. potvrzení zaměstnavatele o přenechání vozidla k soukromým účelům v případě užívání vozidla zaměstnavatele e. kopii smlouvy o leasingu v případě operativního leasingu f. kopii nájemní smlouvy o užívání vozidla V případě vlastnictví nebo provozování dvou a více vozidel dle písm. a) a b) se vydá jeden kus parkovací karty s uvedením max. 4 RZ vozidel uvedených v žádosti o parkovací kartu. 2. Abonentovi, který má sídlo nebo provozovnu v části Zámostí, Zámostí sever a Žerotínovo, může být pro tuto část vydán jeden kus roční parkovací karty, jestliže je zapsán v technickém průkazu jako vlastník vozidla nebo jako provozovatel vozidla leasingové společnosti, používá vozidlo leasingové společnosti z titulu operativního leasingu nebo nájemní smlouvy o užívání vozidla. Pro vydání této parkovací karty je nutno doložit: a. doklad o umístění sídla nebo provozovny v části Zámostí, Zámostí sever a Žerotínovo b. technický průkaz vozidla uvedeného v žádosti o parkovací kartu c. kopii smlouvy o leasingu v případě operativního leasingu d. kopii nájemní smlouvy o užívání vozidla Subjekty neziskového sektoru, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace města Třebíče a Kraje Vysočina se sídlem v Zámostí, Zámostí sever a na Žerotínově nemusí splňovat podmínku držení vozidla a podmínky bodu b., c. a d. 3. Povinnost řidiče platit cenu za jednotlivé užití veřejného parkoviště k stání vozidla trvá po celou provozní dobu parkovacího automatu. Hodinou se rozumí též každá započatá ina stání. 4. Subjektům provozujícím inženýrské sítě, zejména vodovody a kanalizace, elektrické vedení, teplovod, plynovod, datové kabely, veřejné osvětlení, radiokomunikační vedení, 5

6 může být vydána nepřenosná parkovací karta s uvedením max. 3 RZ v ceně 1.000,- Kč/rok. O vydání servisní nepřenosné parkovací karty rozuje vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb. 5. Subjektům poskytujícím terénní sociální služby mohou být vydány 2 ks přenosných parkovacích karet a dále nepřenosná parkovací karta s uvedením max. 3 RZ v ceně Kč/rok. Za ztrátu přenosné parkovací karty se neposkytuje náhrada. O vydání sociální parkovací karty rozuje vedoucí odboru sociálních služeb. 6. Servisní i sociální parkovací karta je platná ve vozidle označeném logem organizace. 7. Zaměstnancům MěÚ Třebíč může být v odůvodněných případech a po písemném schválení tajemníka MěÚ vydán jeden kus nepřenosné parkovací karty s uvedením max. 2 RZ vozidel na veřejné parkoviště Kateřiny z Valdštejna nebo Vítězslava Nezvala v ceně Kč/rok. 8. Tajemníkovi a vedoucím odborů MěÚ Třebíč může být vydán jeden kus nepřenosné parkovací karty s uvedením max. 2 RZ vozidel na veřejné parkoviště Komenského, Masarykovo nebo ulice Sirotčí v ceně /rok. 9. Přerušení užívání veřejného parkoviště z důvodu jeho uzavírky, povoleného zvláštního užívání nebo jakékoli jiné překážky, nemá vliv na výši paušálních cen uvedených v ceníku a nezakládá nárok na jejich ani částečné vrácení. 10. Řidiči vozidel s označením O7 nebo O2 jsou povinni předložit orgánům policie doklady podmiňující držení tohoto označení. Článek 4 Parkovací karty 1. Na parkovací kartě se uvedou tyto údaje: název veřejného parkoviště, počátek platnosti parkovací karty a evidenční označení. 2. Podmínky vydání parkovací karty po ztrátě, odcizení nebo zničení: Důvod Cena Poznámka Ztráta nebo zničení nepřenosné parkovací karty Ztráta nebo zničení přenosné nebo parkovací karty s více uvedenými RZ vozidel Odcizení nepřenosné i přenosné parkovací karty Změna údajů na nepřenosné parkovací kartě 100,- Nutno doložit písemné prohlášení o ztrátě nebo zničení. Cena ve výši ceny původní parkovací karty. Nutno doložit písemné prohlášení o ztrátě nebo zničení. 100,- Nutno doložit písemný protokol o nahlášení odcizení Policii ČR. 100,- Nutno odevzdat původní parkovací kartu. Za neodevzdání je navíc účtována cena ve výši původní parkovací karty. Článek 5 Úlevy 1. V souvislosti s vydáním parkovací karty jsou od úhrady veškerých cen uvedených v tomto ceníku osvobozeni: po dobu výkonu veřejné funkce 6

7 - členové zastupitelstva města Třebíče, při stání jimi užívaných vozidel na veřejných parkovištích: Karlovo, Komenského, Masarykovo, ulice Vítězslava Nezvala - určení zástupci místních částí, při stání jimi užívaných vozidel na veřejném parkovišti Komenského. 2. O dalších výjimkách z tohoto ceníku rozuje rada města. Článek 6 Zvláštní režim parkování vyplývající z rekonstrukce Karlova Po dobu rekonstrukce Karlova budou parkovací karty do této lokality a dalších lokalit ovlivněných stavebními pracemi (veřejná parkoviště Karlovo, Karlovo sever, jih, Soukopova, Martinské, Hasskova a Přerovského dle čl. 2 tohoto ceníku) prodávány za stejnou cenu a za stejných podmínek jako za normálního stavu. Parkovací karty vydané pro tyto lokality lze použít dle aktuálního dopravního značení, případně na náhradních parkovacích plochách (např. ulice Otmarova). Článek 7 Všechny ceny za parkovné stanovené tímto ceníkem jsou prosty DPH, neboť postup města Třebíč podle ustanovení 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vydání nařízení města včetně ceníku) je výkonem veřejné správy, při kterém město vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Článek 8 Parkoviště Za poštou Město má pronajato parkoviště v objektu č. p. 199 na ul. Smila Osovského (bývalý obcní dům Billa) a umožňuje zde placené stání pro veřejnost po úhradě ceny parkování prostřednictvím parkovacího automatu, aplikace pro mobilní zařízení nebo SMS. Výše parkovného činí: parkovacího automatu nebo aplikace pro mobilní zařízení Platba prostřednictvím: SMS (+ cena za sms dle operátora) platnost Kč sms platnost Kč 30 min 10, min 13,- 1 30, min 25,- další 30,- 3. a další 1 38,- Provozní doba parkovacího automatu: Po-Pá: 8 17, So: V neděli, ve státem uznaný svátek a mimo provozní dobu PA zdarma. Ceny parkovného na tomto parkovišti jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši, článek 7 tohoto ceníku se zde neuplatní. 7

8 Článek 9 Zrušovací ustanovení Tímto ceníkem se zrušuje ceník vydaný na základě nařízení č. 6/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče, ze dne 23. září Článek 10 Účinnost ceníku Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. ledna Mgr. Pavel Pacal starosta Miloš Hrůza místostarosta 1) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších právních předpisů 2) zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů 8