MANUAL VERSION / DATE. R2 l. /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUAL VERSION / DATE. R2 l. /"

Transkript

1 MANUAL MODEL VERSION / DATE R2 l. / CZ SK EN HU RO

2 2

3 Obsh / Content / Trtlom / Conţinut Česky... 4 Slovensky English Mgyr Română CZ SK EN HU RO 3

4 Obsh CZ Vítejte...5 Bezpečnostní pokyny...5 Složení výrobku / obsh blení...6 Složení výrobku / části...7 Příprvné činnosti...9 Použití výrobku nbíjení robotického vysvče...9 Používání výrobku režim úklidu Režim utomtického úklidu Režim úklidu v jednom místě - Spirál Režim úklidu podél stěn Režim úklidu kliktým pohybem Ruční ovládání Používání výrobku pozstvení, probuzení vypnutí Používání výrobku / vložení držáku vytírcího modulu Používání výrobku / nádob n vodu Používání výrobku / Wi-Fi připojení Režim EZ: Režim AP: Návod k obsluze plikce Údržb částí / nádob n prch Údržb částí Bvlněný filtr Údržb částí Nbíjecí elektrody, spodní vizuální snímče, hncí kolečk, postrnní krtáče univerzální kolečko Světelné indikátory Technické údje výrobku... 27

5 Vítejte Děkujeme, že jste zkoupili náš chytrý robotický vysvč Slente R2! Hlvní přednosti jsou: čtyři režimy úklidu mobilní plikce vysoký scí výkon elektronicky ovládná nádob n vodu 2 v 1 součsné vysávání vytírání Do chytrého telefonu si můžete stáhnout mobilní plikci jejím prostřednictvím kontrolovt provozní stv vysvče v reálném čse, nstvit režimy úklidu plán úklidu. Vysvč můžete ovládt dálkově. Věd technik usndňují život. Věříme, že budete s nším výrobkem plně spokojeni! Bezpečnostní pokyny Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující bezpečnostní pokyny dodržujte všechn obvyklá bezpečnostní optření. Pokyny si pozorně přečtěte uschovejte si je. Jkákoli činnost, která není v souldu s tímto návodem k použití, může způsobit poškození tohoto výrobku. Tento výrobek mohou rozebírt pouze oprávnění technici. Uživtelům se nedoporučuje, by tento výrobek rozebírli smi. Tento výrobek se smí používt pouze s npájecím dptérem dodným výrobcem. Pokud použijete jiné dptéry, může dojít k poškození výrobku. Nedotýkejte se vodičů, zásuvek nebo otáčejících se hncích koleček výrobku. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti nedoplků cigret, zplovčů jiných doutnjících zdrojů ohně. Po nbití výrobek očistěte. Vodiče ndměrně neohýbejte ni n přístroj nepokládejte těžké ostré předměty. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku. N výrobek nesedejte. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí (npř. v koupelně). Před použitím tohoto výrobku odstrňte ze země všechny předměty náchylné k poškození (npř. skleněné předměty, lmpy td.) předměty, které by se mohly zmott do postrnních krtáčů dostt do průchodů pro nsávání vzduchu (npř. vodiče, listy ppíru, závěsy). Neumisťujte tento výrobek n místo, ze kterého by mohl sndno spdnout (npř. n stoly židle). Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zd je npájecí dptér připojen do 5

6 zásuvky, jink by mohlo dojít k poškození bterie. Před použitím výrobku zkontrolujte, zd není nádob n prch plná, pokud no, vyprázdněte ji. Teplot vhodná pro použití výrobku je 0 ž 40 stupňů Celsi. Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s vysokou teplotou. Před likvidcí výrobku z něj vyjměte bterii. Před vyjmutím bterie se ujistěte, že výrobek není zpnutý. Vyřzené bterie předejte k bezpečné recyklci. Složení výrobku / obsh blení b c d e f g h i j k l - 1x vysvč, b - 1x nbíjecí zákldn, c - 2x bterie, d - 1x dálkový ovldč, e - 1x dptér, f - sestv držáku vytírcího modulu, g - 1x nádob n vodu, h - 1x nádob n prch, i - 1x čisticí krtáč, j - 1x návod k použití, k - 2x postrnní krtáč, l - 4x bvlněný filtr 6

7 Složení výrobku / části b c d e b c b c 1. Vysvč shor ( - tlčítko nbíjení, b - všesměrová čočk, c - tlčítko npájení, d - horní kryt, e - nádob n vodu), 2. Vysvč zespodu ( - spodní vizuální snímč, b - postrnní krtáč, c - hncí kolečko, 3. Vysvč shor ( - nádob n prch) 4. Vysvč zespodu ( - nbíjecí elektrod, b - univerzální kolečko, c - bterie) 7

8 b c b c 5. Nádob n vodu ( - silikgelová zátk), 6. Držák vytírcího modulu ( - mop), 7. Nádob n prch ( - HEPA filtr, b - příchytk nádoby n prch, c - pružin nádoby n prch), 8. Nbíjecí zákldn ( - indikátor signálu, b - DC zástrčk stejnosměrného proudu, c - nbíjecí elektrod) 9. f b g h c d e i j 9. Dálkový ovldč ( - zpnutí/vypnutí, b - utomtický úklid, c - ovládání směru, pozstvení/spuštění, d - úklid kliktým pohybem, e - nstvení sání, f - úklid podél stěn, g - nbíjení, h - úklid ve spirále, i - nstvení průtoku vody, j - nstvení průtoku vody) 8

9 Příprvné činnosti Před použitím vysvče z něj odstrňte ochrnné pásky. Použití výrobku nbíjení robotického vysvče 1. Umístěte nbíjecí zákldnu n rovný povrch u zdi. Neumisťujte žádné předměty 0,5 m vlevo vprvo od nbíjecí zákldny nebo 1,5 m před nbíjecí zákldnu. 2. Připojte nbíjecí zákldnu k npájení. 3. Nsďte levý prvý postrnní krtáč. Ujistěte se, že levý (L) prvý (R) postrnní krtáč souhlsí s písmeny L R n spodním krytu, stiskněte L R jkmile uslyšíte zklpnutí, jsou krtáče nszeny. 9

10 4. Nbíjení: Umístěte vysvč do nbíjecí zákldny nbijte jej. Během nbíjení indikátor bliká. Po dokončení nbíjení indikátor trvle svítí. Úplné nbití vysvče trvá přibližně pět hodin. Vysvč během úklidu utomticky kontroluje úroveň nbití. Pokud je úroveň nbití nedosttečná, vysvč ktivuje režim návrtu do nbíjecí zákldny utomticky se do ní vrátí z účelem nbíjení. Přípdně můžete stisknout tlčítko n dálkovém ovldči nebo tlčítko n vysvči dát tk vysvči pokyn, by ktivovl režim návrtu do nbíjecí zákldny. Pozor: Nepoužívejte nbíjecí zákldnu v odrzivém prostředí, jko je prostředí vystvené přímému slunečnímu záření prostředí se zrcdly v blízkosti zákldny. Pokud jsou zde odrzivé předměty, zkryjte nbíjecí zákldnu do výšky 7 cm od spodní strny. Chcete-li zjistit normální prcovní dobu vysvče, před použitím jej úplně nbijte. Dob nbíjení je přibližně pět hodin. Chcete-li zjistit bezpečnost nbíjení zbránit poškození podlhy vlhkou vytírcí tkninou, vyjměte před nbíjením vysvče držák vytírcího modulu mop. Používání výrobku režim úklidu Vzhledem k různým poždvkům n úklid poskytuje tento výrobek několik režimů úklidu, ze kterých si můžete vybrt. Různé režimy úklidu můžete používt prostřednictvím mobilní plikce nebo dálkového ovldče. 10

11 Režim utomtického úklidu Způsob nstvení: Ve vypnutém stvu stiskněte podržte tlčítko npájení. Poté, co se rozsvítí indikátor vysvče, což znmená, že je vysvč zpnutý, stiskněte znovu tlčítko npájení nebo stiskněte tlčítko n dálkovém ovldči, čímž se ktivuje utomtický úklid. Vysvč provádí neprvidelný úklid po dobu přibližně 100 minut, po dokončení úklidu se utomticky vrátí z účelem nbíjení. Režim úklidu v jednom místě - Spirál Tento režim úklidu je vhodné používt v místě, kde se koncentrují nečistoty. Vysvč nejprve stndrdně provádí úklid po vnější spirále ve směru hodinových ručiček, po dosžení mximálního poloměru 0,6 metru provádí úklid po vnitřní spirále úklid skončí po návrtu do výchozí polohy. Způsob nstvení: Úklid v jednom místě ktivujete stisknutím tlčítk dálkovém ovldči. n 11

12 Režim úklidu podél stěn Tento režim úklidu je vhodné používt pro rohy v interiéru. Vysvč čistí podlhu podél okrjů pevných předmětů (npříkld stěn) po úklidu se vrcí do nbíjecí zákldny. Způsob nstvení: Úklid podél stěn ktivujete stisknutím tlčítk ovldči. n dálkovém Režim úklidu kliktým pohybem V režimu úklidu kliktým pohybem je nejdelší vzdálenost úklidu v přímém směru 5 metrů. Způsob nstvení: Úklid kliktým pohybem ktivujete stisknutím tlčítk dálkovém ovldči. n Ruční ovládání Ruční ovládání je vhodné používt, chcete-li mít úklid pod kontrolou. Způsob nstvení: Stisknutím tlčítk n dálkovém ovldči můžete vysvč ovládt při pohybu vpřed, vzd nebo při ztáčení. 12

13 Používání výrobku pozstvení, probuzení vypnutí Pozstvení: Když vysvč prcuje, pozstvte jej stisknutím tlčítk npájení n vysvči nebo stisknutím tlčítk pozstvení n dálkovém ovldči. Probuzení: Poté, co je vysvč pozstven n více než 10 minut, ktivuje se režim spánku (indikátor vysvče nesvítí). Vysvč probudíte stisknutím tlčítk npájení n vysvči nebo stisknutím tlčítk npájení n dálkovém ovldči. Vypnutí: Po pozstvení vysvče stiskněte podržte tlčítko npájení n vysvči. Když indikátor vysvče nesvítí, je výrobek vypnutý. * Jkmile vysvč dokončí práci, nedoporučuje se jej nevypínt. Ponechejte vysvč ve stvu nbíjení, by mohl při příštím úklidu dobře fungovt. Používání výrobku / vložení držáku vytírcího modulu Nsďte vytírcí tkninu do držáku vytírcího modulu 2. Vložte držák vytírcího modulu do vysvče 13

14 Používání výrobku / nádob n vodu Vyjměte nádobu n vodu 2. Otevřete silikgelovou zátku přidejte vodu 3. Zvřete vyrovnejte zátku 4. Vložte nádobu n vodu do vysvče Když budete potřebovt doplnit vodu nebo vymácht vytírcí tkninu, pozstvte úklid, vytírcí modul vyjměte pk vrťte do vysvče podle předchozích kroků. Až vysvč dokončí úklid, stiskněte tlčítko uprostřed nádoby n vodu, by bylo možné vytírcí modul vytáhnout směrem dozdu vyjměte vytírcí modul. Vylejte vodu z nádoby n vodu vymáchejte vytírcí tkninu. Poznámk: Funkce vytírání je určen k setření nečistot jedná se o předstupeň řádného úklidu. Nedokáže účinně odstrnit odolné skvrny nhrdit ruční práci. Robotický vysvč není možné použít n úklid rozlitých kplin. Nepoužívejte funkci vytírání n koberci. 14

15 Používání výrobku / Wi-Fi připojení Existují dv režimy Wi-Fi připojení: režim EZ režim AP. 1. Z Google Ply nebo z Apple store si stáhněte plikci Smrt life. Přístup k plikci můžete jednoduše získt nskenováním výše uvedeného QR kódu. Přípdně v obchodě s plikcemi můžete vyhledt Smrt life. 2. Noví uživtelé si musí vytvořit nový účet. Stávjící uživtelé se přihlásí do plikce Smrt life. 15

16 3. Otevřete plikci stisknutím + zřízení přidáte. Nebo použijte tlčítko Add Device (Přidt zřízení). 4. Vyberte možnost Smll Home Applince (Mlé domácí zřízení) poté možnost WI-FI Robot Vcuum Clener (Robotický vysvč Wi-Fi). 5. Zdejte heslo pro Wi-Fi stisknutím potvrďte. Vezměte prosím n vědomí, že síť 5 GHz není ztím k dispozici. 16

17 1. Režim EZ: 1. Zpněte vysvč, stisknutím podržením tlčítk nbíjení po dobu 3 sekund přejděte do režimu EZ, uslyšíte pípnutí, kontrolk npájení se rozsvítí žlutě bliká. 6. Vyberte možnost EZ mode (režim EZ), klikněte n Confirm the indictor is blinking rpidly (Potvrďte, že indikátor rychle bliká) tlčítko Next (Dlší) počkejte n výsledek připojení. 7. Aplikce se k zřízení připojí utomticky. Když uslyšíte hlsový pokyn, zřízení je připojeno. 2. Režim AP: 1. Zpněte vysvč, stisknutím podržením tlčítk nbíjení po dobu 6 sekund přejděte do režimu AP, uslyšíte dvkrát pípnutí, kontrolk npájení se rozsvítí žlutě bliká. 17

18 6. Vyberte možnost AP mode (režim AP) klikněte n Confirm the indictor is blinking slowly (Potvrďte, že indikátor bliká pomlu) tlčítko Next (Dlší). 7. Připojte se k ktivnímu bodu Wi- Fi, který zčíná SmrtLife XXX. Po připojení pomocí ktivního bodu Wi- Fi se vrťte do rozhrní plikce Tuy počkejte n výsledek připojení vysvče. 8. Aplikce se k zřízení připojí utomticky. Když uslyšíte hlsový pokyn, zřízení je připojeno. 18

19 Návod k obsluze plikce b c d b e c d 1. ( - obecná nstvení, b - stv, c - prmetry v reálném čse, d - funkční oblst) 2. ( - spuštění úklidu, b - režim úklidu ve spirále, c - režim úklidu podél stěn, d - režim utomtického úklidu, e - režim úklidu kliktým pohybem) 19

20 3. 4. d b c 3. ( - ruční ovládání, b - plán nstvte plánovný čs úklidu, vysvč zhájí úklid utomticky, c - více nstvte výkon ventilátoru objem vody, d - nbíjení: stisknutím tohoto tlčítk se vysvč vrátí do nbíjecí zákldny) 4. ( - přidejte nový plán pro plánovný úklid) 20

21 5. 6. b 5. (Nstvte čs úklidu, opkovný úklid, oznámení do mobilního telefonu uložte. Vysvč zhájí úklid utomticky.) 6. ( - intenzit úklidu ovládejte sání vysvče při práci (2 úrovně sání), b - ovládání vody nstvte dv objemy vody pro vytírání, při vytírání je elektricky ovládán výstup vody.) 21

22 7. 7. (V obecném nstvení uvidíte informce o vysvči, ktulizci zřízení, informce o síti, online oznámení td.) Údržb částí / nádob n prch Nádobu n prch vyjmete stisknutím tlčítk n nádobě n prch. 2. Otevřete boční kryt nádoby n prch. 3. Vysypte nečistoty. 22

23 Vyjměte HEPA filtr. 5. Prch odstrňte klepnutím n HEPA filtr. 6. Umyjte HEPA filtr Očistěte nádobu n prch hdříkem. 8. Nádobu n prch součást filtru vysušte, zjistíte tk jejich životnost. Poznámk: Doporučujeme HEPA filtr umýt kždých 15 ž 30 dní. Mximální životnost HEPA filtru je tři měsíce. 9. Vložte HEPA filtr zpět do nádoby n prch. Poznámk: Před vložením HEPA filtru se ujistěte, že je HEPA filtr suchý. Nevystvujte HEPA filtr slunečnímu záření. 10. Zvřete kryt nádoby n prch vložte nádobu n prch do vysvče. 23

24 Údržb částí Bvlněný filtr Vyjměte pryžovou zátku výstupu 2. Sejměte z pryžové zátky výstupu bvlněný filtr 3. Vyměňte jej z nový bvlněný filtr 4. Nsďte pryžovou zátku výstupu 24

25 Údržb částí Nbíjecí elektrody, spodní vizuální snímče, hncí kolečk, postrnní krtáče univerzální kolečko Poznámk: Nbíjecí elektrod, spodní vizuální snímč nárzník obshují citlivé elektronické součástky. K jejich čištění používejte suchý hdřík. Nepoužívejte mokrý hdřík, pokud by se do součástí dostl vod, způsobil by poškození. Čištění nbíjecích elektrod Čištění spodních vizuálních snímčů Poznámk: Pokud výrobek nebudete delší dobu používt, pk jej před uskldněním zcel nbijte poté vypněte. V přípdě ndměrného vybití bterie výrobek nbíjejte kždé tři měsíce. Pokud je bterie ndměrně vybitá nebo není delší dobu používán, nemusí být možné výrobek dobít. S poždvkem n údržbu se obrťte n poprodejní servisní personál společnosti. Výrobek smi nerozebírejte. Čištění hncího kolečk univerzálního kolečk Čištění postrnních krtáčů Vysvč překlopte vzhůru nohm vytáhněte postrnní krtáč směrem nhoru. Odstrňte vlsy nečistoty nsďte postrnní krtáč zpět. Ujistěte se, že levý (L) prvý (R) postrnní krtáč souhlsí s písmeny L R n spodním krytu. Stisknutím L R je opět nsdíte. 25

26 Světelné indikátory Vysvč má dv světelné indikátory, horní je npájení spodní je nbíjení. Světelné indikátory mjí tři brvy: červenou, zelenou žlutou. Stvy světelných indikátorů jsou: nesvítí, trvle svítí, rychle blikjí pomlu blikjí. Položk Obsh Brv Definice světelného indikátoru Npájení Stv Tři brvy Nbíjení Stv 1 Zpnuto zelená trvle svítí nesvítí 2 Vypnuto trvle svítí nesvítí 3 Úklid zelená nesvítí nesvítí 4 Nbíjení zelená trvle svítí žlutá trvle svítí Nízké nbití bterie Během nbíjení Nbíjení dokončeno zelená trvle svítí červená trvle svítí zelená trvle svítí zelená pomlu bliká zelená trvle svítí zelená trvle svítí 8 Wi-Fi plikce zelená rychle bliká zelená rychle bliká Wi-Fi připojeno Abnormální vrování Pohotovostní režim zelená trvle svítí nesvítí červená rychle bliká nesvítí zelená trvle svítí nesvítí 12 Režim spánku nesvítí nesvítí 13 Slbá bterie červená rychle bliká nesvítí 14 Není klibrováno červená rychle bliká červená rychle bliká 15 Klibrováno zelená trvle svítí nesvítí 26

27 Technické údje výrobku Položk Model Celkové rozměry Hmotnost výrobku Lithiová bterie Jmenovité npětí Jmenovitý výkon Prmetr Slente R2 300 x 300 x 74 mm 2,5 kg 2500 mah 14,4 V 28 W * Vzhledem k neustálému zlepšování výrobku jsou údje o výrobku uvedeny n skutečném výrobku. Nše společnost si vyhrzuje právo výrobek ktulizovt. Technické údje dptéru n střídvý proud Název výrobce, obchodní registrční Nxy Limited, No. 5, 17/F, Strnd 50, 50 číslo dres Bonhm Strnd, Sheung, Wn, Hong Kong, Identifikce modelu RTX-R2 Název výrobce, obchodní registrční číslo dres pro dptér n střídvý proud Identifikátor modelu dptéru n střídvý proud Debom Technology Co., LTD. No. 502, Building 6, 8 Dongzhou Rod, ChshnTown, DONGGUAN CITY Gungdong Province , Chin DBS012A G Vstupní npětí 100 ž 240 V~ Vstupní frekvence střídvého proudu Výstupní npětí Výstupní proud Výstupní výkon 50/60 Hz 19 V 0,6 A 11,4 W 27

28 Průměrná účinnost v ktivním režimu 84,33 % Účinnost při mlém ztížení (10 %) 78,8 % Spotřeb energie ve stvu bez zátěže 0,07 W Likvidce: Symbol přeškrtnutého kontejneru n výrobku, v přiložené dokumentci či n oblech znmená, že ve státech Evropské unie musí být veškerá elektrická elektronická zřízení, bterie kumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpdu. Nevyhzujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpdu. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Tímto společnost Abcus Electric, s.r.o. prohlšuje, že SALENTE R2 splňuje poždvky norem předpisů, které jsou relevntní pro dný typ zřízení. Plné znění Prohlášení o shodě nleznete n Dovozce / Dovozc / Importer / Importőr / Importtor Abcus Electric, s.r.o. Plná 2, , Česká republik Výrobce / Výrobc / Mnufcturer / Gyártó / Producător Nxy Limited No. 5, 17/F, Strnd 50, 50 Bonhm Strnd, Sheung Wn, Hong Kong Vyrobeno v Číně Copyright Abcus Electric, s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Vzhled technické údje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. 28

29 Obsh Vitjte Bezpečnostné pokyny Zloženie výrobku/obsh bleni Zloženie výrobku/čsti Príprvné činnosti Použitie výrobku nbíjnie robotického vysávč Používnie výrobku režim uprtovni Režim utomtického uprtovni Režim uprtovni v jednom mieste Špirál Režim uprtovni pozdĺž stien Režim uprtovni kľuktým pohybom Ručné ovládnie Používnie výrobku pozstvenie, prebudenie vypnutie Používnie výrobku/vloženie držik vytiercieho modulu Používnie výrobku/nádob n vodu Používnie výrobku/wi-fi pripojenie Režim EZ: Režim AP: Návod n obsluhu plikácie Údržb čstí/nádob n prch Údržb čstí Bvlnený filter Údržb čstí Nbíjcie elektródy, spodné vizuálne snímče, hncie koliesk, postrnné kefy univerzálne koliesko Svetelné indikátory Technické údje výrobku SK 29

30 Vitjte Ďkujeme, že ste si kúpili náš inteligentný robotický vysávč Slente R2! Hlvné prednosti sú: štyri režimy uprtovni mobilná plikáci vysoký nsávcí výkon elektronicky ovládná nádob n vodu 2 v 1 súčsné vysávnie vytiernie Do smrtfónu si môžete stihnuť mobilnú plikáciu jej prostredníctvom kontrolovť prevádzkový stv vysávč v reálnom čse, nstviť režimy uprtovni plán uprtovni. Vysávč môžete ovládť diľkovo. Ved technik uľhčujú život. Veríme, že budete s nším výrobkom plne spokojní! Bezpečnostné pokyny Pred použitím tohto výrobku si prečítjte nsledujúce bezpečnostné pokyny dodržujte všetky obvyklé bezpečnostné optreni. Pokyny si pozorne prečítjte uschovjte si ich. Akákoľvek činnosť, ktorá nie je v súlde s týmto návodom n použitie, môže spôsobiť poškodenie tohto výrobku. Tento výrobok môžu rozoberť ib oprávnení technici. Používteľom s neodporúč, by tento výrobok rozoberli smi. Tento výrobok s smie používť ib s npájcím dptérom dodným výrobcom. Ak použijete iné dptéry, môže dôjsť k poškodeniu výrobku. Nedotýkjte s vodičov, zásuviek lebo otáčjúcich s hncích koliesok výrobku. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti ohorkov cigriet, zpľovčov iných tlejúcich zdrojov ohň. Po nbití výrobok očistite. Vodiče ndmerne neohýbjte ni n prístroj neklďte ťžké ostré predmety. Tento výrobok je určený n použitie v interiéri. Nepoužívjte ho vonku. N výrobok si nesdjte. Nepoužívjte tento výrobok vo vlhkom prostredí (npr. v kúpeľni). Pred použitím tohto výrobku odstráňte zo zeme všetky predmety náchylné n poškodenie (npr. sklenené predmety, lmpy tď.) predmety, ktoré by s mohli zmotť do postrnných kief dostť do priechodov n nsávnie vzduchu (npr. vodiče, listy ppier, závesy). Neumiestňujte tento výrobok n miesto, z ktorého by mohol ľhko spdnúť (npr. n stoly stoličky). Pred použitím výrobku strostlivo skontrolujte, či je npájcí dptér pripojený do 30

31 zásuvky, ink by mohlo dôjsť k poškodeniu btérie. Pred použitím výrobku skontrolujte, či nie je nádob n prch plná, k áno, vyprázdnite ju. Teplot vhodná n použitie výrobku je 0 ž 40 stupňov Celzi. Nepoužívjte tento výrobok v prostredí s vysokou teplotou. Pred likvidáciou výrobku z neho vyberte btériu. Pred vybrtím btérie s uistite, že výrobok nie je zpnutý. Vyrdené btérie odovzdjte n bezpečnú recykláciu. Zloženie výrobku/obsh bleni b c d e f g h i j k l 1 vysávč, b 1 nbíjci zákldň, c 2 btéri, d 1 diľkový ovládč, e 1 dptér, f zostv držik vytiercieho modulu, g 1 nádob n vodu, h 1 nádob n prch, i 1 čistic kef, j 1 návod n použitie, k 2 postrnná kef, l 4 bvlnený filter 31

32 Zloženie výrobku/čsti b c d e b c b c 1. Vysávč zhor ( tlčidlo nbíjni, b všesmerová šošovk, c tlčidlo npájni, d horný kryt, e nádob n vodu), 2. Vysávč zospodu ( spodný vizuálny snímč, b postrnná kef, c hncie koliesko, 3. Vysávč zhor ( nádob n prch) 4. Vysávč zospodu ( nbíjci elektród, b univerzálne koliesko, c btéri) 32

33 b c b 5. Nádob n vodu ( silikgélová zátk), 6. Držik vytiercieho modulu ( mop), 7. Nádob n prch ( HEPA filter, b príchytk nádoby n prch, c pružin nádoby n prch), 8. Nbíjci zákldň ( indikátor signálu, b DC zástrčk jednosmerného prúdu, c nbíjci elektród) c 9. f b g h c d e i j 9. Diľkový ovládč ( zpnutie/vypnutie, b utomtické uprtovnie, c ovládnie smeru, pozstvenie/spustenie, d uprtovnie kľuktým pohybom, e nstvenie nsávni, f uprtovnie pozdĺž stien, g nbíjnie, h uprtovnie v špirále, i nstvenie prietoku vody, j nstvenie prietoku vody) 33

34 Príprvné činnosti Pred použitím vysávč z neho odstráňte ochrnné pásky. Použitie výrobku nbíjnie robotického vysávč 5. Umiestnite nbíjciu zákldňu n rovný povrch pri stene. Neumiestňujte židne predmety 0,5 m vľvo vprvo od nbíjcej zákldne lebo 1,5 m pred nbíjciu zákldňu. 6. Pripojte nbíjciu zákldňu k npájniu. 7. Nsďte ľvú prvú postrnnú kefu. Uistite s, že ľvá (L) prvá (R) postrnná kef súhlsi s písmenmi L R n spodnom kryte, stlčte L R hneď ko zčujete zklpnutie, sú kefy nsdené. 34

35 8. Nbíjnie: Umiestnite vysávč do nbíjcej zákldne nbite ho. Počs nbíjni indikátor bliká. Po dokončení nbíjni indikátor trvlo svieti. Úplné nbitie vysávč trvá približne päť hodín. Vysávč počs uprtovni utomticky kontroluje úroveň nbiti. Ak je úroveň nbiti nedosttočná, vysávč ktivuje režim návrtu do nbíjcej zákldne utomticky s do nej vráti s cieľom nbíjni. Prípdne môžete stlčiť tlčidlo n diľkovom ovládči lebo tlčidlo n vysávči dť tk vysávču pokyn, by ktivovl režim návrtu do nbíjcej zákldne. Pozor: Nepoužívjte nbíjciu zákldňu v odrzivom prostredí, ko je prostredie vystvené primemu slnečnému žireniu prostrediu so zrkdlmi v blízkosti zákldne. Ak sú tu odrzivé predmety, zkryte nbíjciu zákldňu do výšky 7 cm od spodnej strny. Ak chcete zistiť normálny prcovný čs vysávč, pred použitím ho úplne nbite. Čs nbíjni je približne päť hodín. Ak chcete zistiť bezpečnosť nbíjni zbrániť poškodeniu podlhy vlhkou vytiercou tkninou, vyberte pred nbíjním vysávč držik vytiercieho modulu mop. Používnie výrobku režim uprtovni Vzhľdom n rôzne požidvky n uprtovnie poskytuje tento výrobok niekoľko režimov uprtovni, z ktorých si môžete vybrť. Rôzne režimy uprtovni môžete používť prostredníctvom mobilnej plikácie lebo diľkového ovládč. 35

36 Režim utomtického uprtovni Spôsob nstveni: Vo vypnutom stve stlčte podržte tlčidlo npájni. Po tom, čo s rozsvieti indikátor vysávč, čo znmená, že je vysávč zpnutý, stlčte znovu tlčidlo npájni lebo stlčte tlčidlo n diľkovom ovládči, čím s ktivuje utomtické uprtovnie. Vysávč vykonáv neprvidelné uprtovnie približne 100 minút, po dokončení uprtovni s utomticky vráti s cieľom nbíjni. Režim uprtovni v jednom mieste Špirál Tento režim uprtovni je vhodné používť v mieste, kde s koncentrujú nečistoty. Vysávč njprv štndrdne uprtuje po vonkjšej špirále v smere hodinových ručičiek, po dosihnutí mximálneho polomeru 0,6 metr uprtuje po vnútornej špirále uprtovnie skončí po návrte do východiskovej polohy. Spôsob nstveni: Uprtovnie v jednom mieste ktivujete stlčením tlčidl diľkovom ovládči. n 36

37 Režim uprtovni pozdĺž stien Tento režim uprtovni je vhodné používť pre rohy v interiéri. Vysávč čistí podlhu pozdĺž okrjov pevných predmetov (npríkld stien) po uprtovní s vrci do nbíjcej zákldne. Spôsob nstveni: Uprtovnie pozdĺž stien ktivujete stlčením tlčidl diľkovom ovládči. n Režim uprtovni kľuktým pohybom V režime uprtovni kľuktým pohybom je njdlhši vzdilenosť uprtovni v primom smere 5 metrov. Spôsob nstveni: Uprtovnie kľuktým pohybom ktivujete stlčením tlčidl n diľkovom ovládči. Ručné ovládnie Ručné ovládnie je vhodné používť, k chcete mť uprtovnie pod kontrolou. Spôsob nstveni: Stlčením tlčidl n diľkovom ovládči môžete vysávč ovládť pri pohybe vpred, vzd lebo pri ztáční. 37

38 Používnie výrobku pozstvenie, prebudenie vypnutie Pozstvenie: Keď vysávč prcuje, pozstvte ho stlčením tlčidl npájni n vysávči lebo stlčením tlčidl pozstveni n diľkovom ovládči. Prebudenie: Po tom, čo je vysávč pozstvený n vic než 10 minút, ktivuje s režim spánku (indikátor vysávč nesvieti). Vysávč prebudíte stlčením tlčidl npájni n vysávči lebo stlčením tlčidl npájni ovládči. n diľkovom Vypnutie: Po pozstvení vysávč stlčte podržte tlčidlo npájni n vysávči. Keď indikátor vysávč nesvieti, je výrobok vypnutý. * Hneď ko vysávč dokončí prácu, neodporúč s ho nevypínť. Ponechjte vysávč v stve nbíjni, by mohol pri ďlšom uprtovní dobre fungovť. Používnie výrobku/vloženie držik vytiercieho modulu Nsďte vytierciu tkninu do držik vytiercieho modulu 2. Vložte držik vytiercieho modulu do vysávč 38

39 Používnie výrobku/nádob n vodu Vyberte nádobu n vodu 2. Otvorte silikgélovú zátku pridjte vodu 3. Zvrite vyrovnjte zátku 4. Vložte nádobu n vodu do vysávč Keď budete potrebovť doplniť vodu lebo vyplákť vytierciu tkninu, pozstvte uprtovnie, vytiercí modul vyberte potom vráťte do vysávč podľ predchádzjúcich krokov. Keď vysávč dokončí uprtovnie, stlčte tlčidlo uprostred nádoby n vodu, by bolo možné vytiercí modul vytihnuť smerom dozdu vyberte vytiercí modul. Vylejte vodu z nádoby n vodu vyplákjte vytierciu tkninu. Poznámk: Funkci vytierni je určená n zotretie nečistôt ide o predstupeň ridneho uprtovni. Nedokáže účinne odstrániť odolné škvrny nhrdiť ručnú prácu. Robotický vysávč nie je možné použiť n uprtovnie rozlitych kvplín. Nepoužívjte funkciu vytierni n koberci. 39

40 Používnie výrobku/wi-fi pripojenie Existujú dv režimy Wi-Fi pripojeni: režim EZ režim AP. 1. Z Google Ply lebo z Apple Store si stihnite plikáciu Smrt life. Prístup k plikácii môžete jednoducho získť nskenovním vyššie uvedeného QR kódu. Prípdne v obchode s plikácimi môžete 2. Noví používteli si musi vytvoriť nový účet. Existujúci používteli s prihlási do plikácie Smrt life. 40

41 3. Otvorte plikáciu stlčením + zridenie pridáte. Alebo použite tlčidlo Add Device (Pridť zridenie). 4. Vyberte možnosť Smll Home Applince (Mlé domáce zridenie) potom možnosť WI- FI Robot Vcuum Clener (Robotický vysávč Wi-Fi). 5. Zdjte heslo pre Wi-Fi stlčením potvrďte. Vezmite, prosím, n vedomie, že sieť 5 GHz nie je ztiľ k dispozícii. 41

42 1. Režim EZ: 1. Zpnite vysávč, stlčením podržním tlčidl nbíjni n 3 sekundy prejdite do režimu EZ, zčujete pípnutie, kontrolk npájni s rozsvieti žlto bliká. 6. Vyberte možnosť EZ mode (režim EZ), kliknite n Confirm the indictor is blinking rpidly (Potvrďte, že indikátor rýchlo bliká) tlčidlo Next (Ďlej) počkjte n výsledok pripojeni. 7. Aplikáci s k zrideniu pripojí utomticky. Keď zčujete hlsový pokyn, zridenie je pripojené. 2. Režim AP: 1. Zpnite vysávč, stlčením podržním tlčidl nbíjni n 6 sekúnd prejdite do režimu AP, zčujete dvkrát pípnutie, kontrolk npájni s rozsvieti žlto bliká. 42

43 6. Vyberte možnosť AP mode (režim AP) kliknite n Confirm the indictor is blinking slowly (Potvrďte, že indikátor bliká pomly) tlčidlo Next (Ďlej). 7. Pripojte s k ktívnemu bodu Wi- Fi, ktorý zčín SmrtLife XXX. Po pripojení pomocou ktívneho bodu Wi-Fi s vráťte do rozhrni plikácie Tuy počkjte n výsledok pripojeni vysávč. 8. Aplikáci s k zrideniu pripojí utomticky. Keď zčujete hlsový pokyn, zridenie je pripojené. 43

44 Návod n obsluhu plikácie b c d b e c d 1. ( všeobecné nstveni, b stv, c prmetre v reálnom čse, d funkčná oblsť) 2. ( spustenie uprtovni, b režim uprtovni v špirále, c režim uprtovni pozdĺž stien, d režim utomtického uprtovni, e režim uprtovni kľuktým pohybom) 44

45 3. 4. d b c 3. ( ručné ovládnie, b plán nstvte plánovný čs uprtovni, vysávč spustí uprtovnie utomticky, c vic nstvte výkon ventilátor objem vody, d nbíjnie: stlčením tohto tlčidl s vysávč vráti do nbíjcej zákldne) 4. ( pridjte nový plán pre plánovné uprtovnie) 45

46 5. 6. b 5. (Nstvte čs uprtovni, opkovné uprtovnie, oznámenie do mobilného telefónu uložte. Vysávč spustí uprtovnie utomticky.) 6. ( - intenzit uprtovni ovládjte nsávnie vysávč pri práci (2 úrovne nsávni), b ovládnie vody nstvte dv objemy vody n vytiernie, pri vytierní s elektricky ovlád výstup vody.) 46

47 7. 7. (Vo všeobecnom nstvení uvidíte informácie o vysávči, ktulizácii zrideni, informácie o sieti, online oznámeni tď.) Údržb čstí/nádob n prch Nádobu n prch vyberiete stlčením tlčidl n nádobe n prch. 2. Otvorte bočný kryt nádoby n prch. 3. Vysypte nečistoty. 47

48 Vyberte HEPA filter. 5. Prch odstráňte kliknutím n HEPA filter. 6. Umyte HEPA filter Očistite nádobu n prch hndričkou. 8. Nádobu n prch súčsť filtr vysušte, zistíte tk ich životnosť. Poznámk: Odporúčme HEPA filter umyť kždých 15 ž 30 dní. Mximáln životnosť HEPA filtr je tri mesice. 9. Vložte HEPA filter späť do nádoby n prch. Poznámk: Pred vložením HEPA filtr s uistite, že je HEPA filter suchý. Nevystvujte HEPA filter slnečnému žireniu. 10. Zvrite kryt nádoby n prch vložte nádobu n prch do vysávč. 48

49 Údržb čstí Bvlnený filter Vyberte gumovú zátku výstupu 2. Odoberte z gumovej zátky výstupu bvlnený filter 3. Vymeňte ho z nový bvlnený filter 4. Nsďte gumovú zátku výstupu 49

50 Údržb čstí Nbíjcie elektródy, spodné vizuálne snímče, hncie koliesk, postrnné kefy univerzálne koliesko Poznámk: Nbíjci elektród, spodný vizuálny snímč nárzník obshujú citlivé elektronické súčistky. N ich čistenie používjte suchú hndričku. Nepoužívjte mokrú hndričku, k by s do súčstí dostl vod, spôsobil by poškodenie. Čistenie nbíjcích elektród Čistenie spodných vizuálnych snímčov Poznámk: Ak výrobok nebudete dlhší čs používť, potom ho pred uskldnením celkom nbite potom vypnite. V prípde ndmerného vybiti btérie výrobok nbíjjte kždé tri mesice. Ak je btéri ndmerne vybitá lebo s dlhší čs nepoužív, nemusí byť možné výrobok dobiť. S požidvkou n údržbu s obráťte n popredjný servisný personál spoločnosti. Výrobok smi nerozoberjte. Čistenie hncieho koliesk univerzálneho koliesk Čistenie postrnných kief Vysávč preklopte hore nohmi vytihnite postrnnú kefu smerom hore. Odstráňte vlsy nečistoty nsďte postrnnú kefu späť. Uistite s, že ľvá (L) prvá (R) postrnná kef súhlsi s písmenmi L R n spodnom kryte. Stlčením L R ich opäť nsdíte. 50

51 Svetelné indikátory Vysávč má dv svetelné indikátory, horné je npájnie spodné je nbíjnie. Svetelné indikátory mjú tri frby: červenú, zelenú žltú. Stvy svetelných indikátorov sú: nesvieti, trvlo svieti, rýchlo blikjú pomly blikjú. Položk Obsh Frb Definíci svetelného indikátor Npájnie Stv Tri frby Nbíjnie Stv 1 Zpnuté zelená trvlo svieti nesvieti 2 Vypnuté trvlo svieti nesvieti 3 Uprtovnie zelená nesvieti nesvieti 4 Nbíjnie zelená trvlo svieti žltá trvlo svieti Nízke nbitie btérie Počs nbíjni Nbíjnie dokončené zelená trvlo svieti červená trvlo svieti zelená trvlo svieti zelená pomly bliká zelená trvlo svieti zelená trvlo svieti 8 Wi-Fi plikáci zelená rýchlo bliká zelená rýchlo bliká Wi-Fi pripojené Abnormálne vrovnie Pohotovostný režim zelená trvlo svieti nesvieti červená rýchlo bliká nesvieti zelená trvlo svieti nesvieti 12 Režim spánku nesvieti nesvieti 13 Slbá btéri červená rýchlo bliká nesvieti 14 Nie je klibrovné červená rýchlo bliká červená rýchlo bliká 15 Klibrovné zelená trvlo svieti nesvieti 51

52 Technické údje výrobku Položk Model Celkové rozmery Hmotnosť výrobku Lítiová btéri Menovité npätie Menovitý výkon Prmeter Slente R mm 2,5 kg mah 14,4 V 28 W * Vzhľdom n neustále zlepšovnie výrobku sú údje o výrobku uvedené n skutočnom výrobku. Nš spoločnosť si vyhrdzuje právo výrobok ktulizovť. Technické údje dptér n striedvý prúd Názov výrobcu, obchodné Nxy Limited, No. 5, 17/F, Strnd 50, 50 Bonhm registrčné číslo dres Strnd, Sheung, Wn, Hong Kong, Identifikáci modelu RTX-R2 Názov výrobcu, obchodné registrčné číslo dres pre dptér n striedvý prúd Identifikátor modelu dptér n striedvý prúd Debom Technology Co., LTD. No. 502, Building 6, 8 Dongzhou Rod, ChshnTown, DONGGUAN CITY Gungdong Province , Chin DBS012A G Vstupné npätie 100 ž 240 V~ Vstupná frekvenci striedvého prúdu Výstupné npätie: Výstupný prúd Výstupný výkon 50/60 Hz 19 V 0,6 A 11,4 W 52

53 Priemerná účinnosť v ktívnom režime 84,33 % Účinnosť pri mlom zťžení (10 %) 78,8 % Spotreb energie v stve bez záťže 0,07 W Likvidáci: Symbol prečirknutého kontjner n výrobku, v priloženej dokumentácii či n obloch znmená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické elektronické zrideni, btérie kumulátory po skončení ich životnosti likvidovť oddelene v rámci triedeného odpdu. Nevyhdzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpdu. VYHLÁSENIE O ZHODE Týmto spoločnosť Abcus Electric, s.r.o. vyhlsuje, že SALENTE R2 spĺň požidvky noriem predpisov, ktoré sú relevntné pre dný typ zrideni. Plné znenie Vyhláseni o zhode nájdete n Dovozce / Dovozc / Importer / Importőr / Importtor Abcus Electric, s.r.o. Plná 2, , Česká republik Výrobce / Výrobc / Mnufcturer / Gyártó / Producător Nxy Limited No. 5, 17/F, Strnd 50, 50 Bonhm Strnd, Sheung Wn, Hongkong Vyrobené v Číne Copyright Abcus Electric, s.r.o. Všetky práv vyhrdené. Vzhľd technické údje výrobku s môžu zmeniť bez predchádzjúceho upozorneni. 53

54 Content Wecome to use Sfety regultions Product composition / Pckge contents Product composition / Prts Preprtions Using the product - Chrging the robot vcuum clener Product usge Clening mode Automtic clening mode Spot clening mode Edge clening mode Zig-zg clening mode Mnul Control Product usge- Puse, Wke-up nd Shutdown Product usge / Instll the mopping holder Product Usge / Wtertnk Product Usge / Wi-Fi connection EZ mode: AP mode: App opertion mnul Prts mintennce / Dust Box Prts mintennce Filter cotton Prts Mintennce Chrging electrodes, Lower visul sensors, Driving wheels, Side brushes nd Universl wheel Light indiction Product specifictions EN 54

55 Wecome to use Thnks for choosing Smrt Robot Vcuum Clener Slente R2! lt hs: Four clening modes Mobile ppliction High suction power Electroniclly controlled wter tnk 2-in-1 Vcuuming nd wet wiping simultneously You cn downlod the mobile APP by smrt phone to check running sttus of the robot in APP in rel time, define the clening modes nd schedule. You cn control the robot remotely. Science nd technology mke life better. My you hve nice usge experience! Sfety regultions Before using this product, plese red the following sfety instructions nd follow ll routine sfety precutions. Plese red the instructions crefully, plese keep the instructions. Any opertion inconsistent with this instruction mnul my cuse dmge this product. Only uthorized technicins cn disssemble this product. Users re not recommended to disssemble this product by themselves. This product cn only use the power dpter provided by the fctory. If other dpters re used, the product mybe dmged. Do not touch wires, sockets or body prts to roll into the product drive wheels. Do not use cloth curtins or body prts to roll into the product drive wheels. Do not plce this product ner cigrette butts, lighters nd other smoldering fires. Plese clen the product fter chrging. Do not bend wires excessively or plce hevy objects nd shrp objects on the mchine. This product is n indoor household product. Do not use it outdoors. Do not sit on the product. Do not use this product in wet environment (e.g.bthroom). Before using this product, plese remove ll vulnerble items (e.g.glsses,lmps,etc.) on the ground s well s items (e.g.glsses, lmps,etc.) on the ground s well s items (e.g.wires,pper sheets, curtins) tht my entngle the side brushes nd ir suction pssges. Do not put this product in plce where it is esy to fll (e.g.on desks nd chirs). Plese crefully check whether the power dpter is connected to the socket before use, otherwise the bttery my be dmged. 55

56 To prevent tripping, plese inform others of the house when this product works. Plese empty the dust box before using this product when the dust box is full. The temperture used for this product is 0 to 40 degrees Celsius. Do not use this product in high temperture environment. Plese remove the bttery from the mchine before the product is scrpped. Plese mke sure tht this product is not powered on when removing the bttery. Plese recycle the discrded btteries sfely. Product composition / Pckge contents b c d e f g h i j k l - 1x Robot Vcuum, b - 1x Chrging Dock, c - 2x Bttery, d - 1x Remote Controler, e - 1x Adpter, f - Mopping holder ssembly, g - 1x Wtertnk, h - 1x Dustbin, i - 1x Clening Brush, j - 1x Instruction Mnul, k - 2x Side Brush, l - 4x Filter Cotton 56

57 Product composition / Prts b c d e b c b c 1. Front of the min unit ( - Rechrge button, b - Omnidirectionl lens, c - Power button, d - Surfce cover, e - Wter tnk), 2. Rer of the min unit ( - Lower visul sensor, b - Side brush, c - Driving wheel, 3. Front of the min unit ( - Dust box) 4. Rer of the min unit ( - Chrging electrode, b - Universl wheel, c Bttery) 57

58 b c b c 5. Wter tnk ( - Silic gel plug), 6. Mopping holder ( - Mop), 7. Dust box ( - HEPA filter, b - Dust box flip, c - Dust box conductive spring), 8. Chrging bse ( - Signl indictor, b - DC plug, c - Chrging electrode) 9. f b g h c d e i j 9. Remote controler ( - Power On/Off, b - Automtic clening, c - Direction control, Puse/Strt, d - Zig-zg clening, e - Suction djustment, f - Edge clening, g - Rechrge, h - Spot clening, i - Wter flow djustment, j - Wter flow djustment) 58

59 Preprtions Before using the clener, remove protective strips from the clener. Using the product - Chrging the robot vcuum clener 1. Plce the chrging stnd on the flt ground ginst the wll. Do not plce ny rticles 0.5 m on the left nd right of the chrging stnd or 1.5 m in front of the chrging stnd. 2. Connect the chrging stnd to the power supply. 3. Instll the left nd right side brushes. Mke the left side brush (L) nd the right side brush (R) correspond to L nd R on the bottom csing, press L nd R nd the side brushes re instlled till you her crcking sound. 59

60 4. Chrging: Plce the min unit on the chrging stnd to chrge the min unit. During chrging, the indictor blinks. When chrging is complete, the indictor is stedy on. It tkes bout five hours to fully chrge the min unit. During clening, the min unit utomticlly checks its power level. If the power is insufficient, the min unit ctivtes the mode of returning to the chrging stnd nd utomticlly returns to the chrging stnd for chrging. Alterntively, you cn press the button on the remote control or button on the min unit to instruct the min unit to ctivte the mode of returning to the chrging stnd. Cution: Do not use the chrging stnd in reflective environments such s the environment exposed to direct sunlight nd environment with mirrors nerby. If there re reflective objects, cover the chrging stnd t height of 7 cm from the bottom. To ensure the norml working durtion of the min unit, fully chrge the min unit before use. The chrging time is bout five hours. To ensure the sfety of chrging nd prevent dmp cloth from dmging the floor, remove the wter tnk before chrging the min unit. Product usge Clening mode For different clening requirements, this product provides multiple clening modes for you to choose. You cn use different clening modes through the min unit or remote control. 60

61 Automtic clening mode Setting method: In the power-off stte, press nd hold the power button. After the indictor of the min unit is on, indicting tht the min unit is powered on, press the power button gin or press the key on the remote control to enble utomtic clening. Robot rndom clening for bout 100 minutes, fter the clening finished, it will uto bck to rechrging. Spot clening mode The clening mode is pplicble to the ground environment where rubbish is concentrted. Robot firstly clockwise in outer spirl clening method by defult, fter reching the mximum rdius of 0.6 meters, the inner spirl clening is performed, nd the clening ends fter returning to the strting position. Setting method: Press the key clening. on the remote control to enble fixed-point 61

62 Edge clening mode The clening mode is pplicble to indoor corners. The min unit clens the ground long edges of fixed objects (for exmple, wll) nd returns to the chrging bse fter clening. Setting method: Press the key wlls. on the remote control to enble clening long the Zig-zg clening mode Under zig-zg clening mode, the longest clening distnce in stright line is 5 meters. Setting method: Press the key on the remote control to enble Zig-zg clening. Mnul Control Mnul control is pplicble to clening under mnul control. Setting method: Press the key on the remote controler to control the product in moving forwrd, moving bckwrd, or mking turn. 62

63 Product usge- Puse, Wke-up nd Shutdown Puse: When the min unit is working, press the power button on the min unit or press the puse key on the remote controler to suspend the min unit. Wke-up: After the min unit is suspended for more thn 10 minutes, the min unit ctivtes the sleep mode (the indictor of the min unit is off). Press the power button on the min unit to wke up the min unit or press the power key on controler. the remote Power-off: After the min unit is suspended, press nd hold the power button on the min unit. If indictor of the min unit is off, the product is powered off. * After the min unit completes opertion, you re dvised not to shut down the min unit. Keep the min unit in the chrging sttus so tht it cn work better in the next opertion. Product usge / Instll the mopping holder Instll the mopping cloth to the mopping holder; 2. Instll the mopping holder to the robot; 63

64 Product Usge / Wtertnk Tke out the wtertnk; 2. Open the silic gel plug nd dd wter; 3. Fltten the rubber plug 4. Instll the wtertnk to robot To dd wter or clen the dust cloth when the mchine works, plese puse it, nd tke out nd ressemble the mopping module ccording to previous steps. When the robot is finished working, press the button in the middle of the wter tnk to remove the mopping module bckwrds, remove the mopping holder, empty the wter in the wter tnk nd clen the mopping cloth. Note: Mopping function of the mchine is intended for wiping nd is conducive to deep clening. It cnnot remove stubborn stin effectively nd replce lbor force. The clening robot cnnot be used to remove liquids. Plese do not use mopping function on the crpet. 64

65 Product Usge / Wi-Fi connection There re two Wi-Fi connection modes: EZ mode nd AP mode. 1. Downlod the pp form Google Ply or Apple App store. You cn ccess the App by scnning the QR codes bove. Or serch Smrt life from pp store. 2. For new users, register new ccount. For existing users, log into the Smrt life pp. 65

66 3. Open pp nd press "+" to dd device, or use the dd device button 4. Select Smll Home Applince, then choose WI-FI Robot Vcuum Clener 5. Enter your wifi pssword nd press confirm. Kind remind tht 5GHz is not vilble until now. 66

67 1. EZ mode: 1. Power on the robot, press nd hold rechrge button for 3 seconds to enter EZ mode, you will her beep voice, power light turns yellow nd blinks. 6. Select EZ mode, click confirm the indictor is blinking rpidly nd Next to wit for connection result. 7. The App will connect with the device utomticlly. When the prompt voice is herd, the device is connected. 2. AP mode: 1. Power on the robot, press nd hold rechrge button for 6 seconds to enter AP mode, you will her beep voice twice, power light turns yellow nd blinks. 67

68 6. Select AP mode, nd click confirm the indictor is blinking slowly nd Next. 7. Go to connect with the hot-spot WI-FI which strt with SmrtLife XXX. After connected with hot-spot Wi-Fi, return to Tuy APP interfce nd wit for robot connection result. 8. The App will connect with the device utomticlly. When the prompt voice is herd, the device is connected. 68

69 App opertion mnul b c d b e c d 1. ( - Generl settings, b - Sttus, c - Rel-time prmeters, d - Function re) 2. ( - Strt clening, b - Spot Clening mode, c - Edge Clening mode, d - Automtic Clening mode, e - Zig-zg clening mode) 69

70 3. 4. d b c 3. ( - Mnul Control, b - Schedule Set the scheduled clening time.the robot will strt clening utomticlly., c - More set fn control nd wter volume, d - Chrge: Press this button, the clening robot will return to the chrging bse.) 4. ( - For the scheduled clening dd new schedule) 70

71 5. 6. b 5. (Set time of clening, repeted clening, notifiction to your mobile phone nd sve. The robot will strt clening utomticlly.) 6. ( - Clening strenght Control the suction when robot working. (2 -level suctions), b - Wter control - set two wter volumes for mopping. When mopping, electric controlled the wter output.) 71

72 7. 7. (In Generl settings view the informtion of the robot, device updte, network informtion, online notifiction etc.) Prts mintennce / Dust Box Press the button on the dust box to remove the dust box. 2. Open the side cover of the dust box. 3. Dump rubbish. 72

73 Tke out the HEPA filter. 5. Tp the HEPA filter to remove dust. 6. Wsh the HEPA filter Clen the dust box with cloth. 8. Dry the dust box nd filter component to gurntee their service life. Note: It is recommended tht you wsh the HEPA filter every 15 to 30 dys. The mximum service life of the HEPA filter is three months. 9. Put the HEPA filter bck into the dust box. Note: Before instlling the HEPA filter, ensure tht the HEPA filter is dry. Do not expose the HEPA filter to the sunlight. 10. Close the cover of the dust box nd instll the dust box to the min unit. 73

74 Prts mintennce Filter cotton Tke out the outlet rubber plug 2.Tke out the filter cotton from outlet rubber plug 3.chnge new filter cotton 4.Instll the outlet rubber plug 74

75 Prts Mintennce Chrging electrodes, Lower visul sensors, Driving wheels, Side brushes nd Universl wheel Note: The chrging electrode, lower visul sensor nd bumper contin sensitive electronic components. Use dry cloth to clen the prts. Do not use wet cloth in cse wter enters the prts nd cuses dmge Clening the chrging electrodes Clening the lower visul sensors Note: If you do not use the product for long time, fully chrge the product nd then power off the product before you store the product. Chrge the product every three months in cse of over-dischrge of the bttery. If the bttery is over-dischrged or is not used for long time, the product my not be rechrgeble. Contct fter-sles service personnel of the compny for mintennce. Do not disssemble the product. Clening the driving wheel nd universl wheel 75

76 Clening the side brushes Turn over the mchine nd pull out the side brush upwrds. Remove hir nd dirt nd ressemble the side brush. Mke the left side brush (L) nd the right side brush (R) correspond to L nd R on the bottom csing, press L nd R to reinstll them. Light indiction Robot hs two light indiction, the upper is power nd the under is rechrging. Light hs three color: red, green nd yellow. Light sttus hve lights off, lights stedy on, quick blink nd slow blink. Item Contents Color Power Sttus Definition of light Three colors Rechrging Sttus 1 Power on Green Lights stedy on Lights off 2 Power off Lights stedy on Lights off 3 Clening Green Lights off Lights off 4 Rechrging Green Lights stedy on Yellow Low bttery rechrge During Chrging Chrging finished Green Lights stedy on Red Lights stedy on Lights stedy on Green Lights stedy on Green Slow blink Green Lights stedy on Green Lights stedy on 8 WIFI AP Green Quick blink Green Quick blink 9 WIFI connected Green Lights stedy on Lights off 10 Abnorml wrning Red Quick blink Lights off 11 Stndby mode Green Lights stedy on Lights off 12 Sleeping mode Lights off Lights off 13 Low bttery Red Quick blink Lights off 14 Not clibrted Red Quick blink Red Quick blink 15 Clibrted Green Lights stedy on Light off 76

77 Product specifictions Item Model Overll dimension Product weight Li bttery Prmeter Slente R2 300X300X74mm 2.5 kg 2500mAh Rted voltge 14.4V Rted power 28W * Due to the continuous improvement of the product, the product specifictions re subject to the ctul product. Our compny reserves the right to updte the product. Specifiction of AC dpter Mnufcturer s nme, commercil registrtion number nd ddress Nxy Limited, No. 5, 17/F, Strnd 50, 50 Bonhm Strnd, Sheung,Wn, Hong Kong, Model identifier RTX-R2 Mnufcturer s nme, commercil registrtion number nd ddress for AC dpter Model identifier for AC dpter Debom Technology Co., LTD. No. 502, Building 6, 8 Dongzhou Rod, ChshnTown, DONGGUAN CITY Gungdong Province , Chin DBS012A G Input voltge V~ Input AC frequency Output voltge 50/60 Hz 19V Output current 0,6A Output power 11,4 W Averge ctive efficiency 84,33% 77

78 Efficiency t low lod (10 %) 78,8% No-lod power consumption 0,07W Disposl: The symbol of crossed out continer on the product, in the literture or on the wrpping mens tht in the Europen Union ll the electric nd electronic products, btteries nd ccumultors must be plced into the seprte slvge fter finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipl wste DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, the compny Abcus Electric, s.r.o. declres tht the SALENTE R2 is in complince with the requirements of the stndrds nd regultions, relevnt for the given type of device. Find the complete text of Declrtion of Conformity t Dovozce / Dovozc / Importer / Importőr / Importtor Abcus Electric, s.r.o. Plná 2, , Czech Republic Výrobce / Výrobc / Mnufcturer / Gyártó / Producător Nxy Limited No.5, 17/F, Strnd 50, 50 Bonhm Strnd, Sheung Wn, Hong Kong Mde in Chin Copyright Abcus Electric, s.r.o. All rights reserved. Design nd specifiction my be chnged without prior notice. 78