Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení 1.I.rozhodla 1. o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 1.II. pověřila 1. starostku obesláním písemnou výzvou 5 zájemců k podání nabídky na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 2. starostku podpisem výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská 1.III. jmenovala 1. hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská ve složení dle návrhu 2. Podněty na pořízení změn územního plánu hl. m. Prahy 2.1. Podnět č I. projednala 1. podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 145/2 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití z OP/OB-A (územní rezerva pro čistě obytné území s kódem míry využití území A z ploch pěstebních - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) a ZMK (příroda, krajina a zeleň - zeleň městská a krajinná) na OB (obytná území - čistě obytné) 2.1.II. doporučila 1. změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemku parc. č. 145/2 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití z OP/OB-A (územní rezerva pro čistě obytné území s kódem míry využití území A z ploch pěstebních - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) na OB-A (čistě obytné s kódem míry využití území A) 2.1.III. nedoporučila 1. změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemku parc. č. 145/2 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK (příroda, krajina a zeleň - zeleň městská a krajinná) na OB (obytná území - čistě obytné) 2.1.IV. doporučila 1. předložit podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 145/2 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití z OP/OB-A (územní rezerva pro čistě obytné území s kódem míry využití území A z ploch pěstebních - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) a ZMK (příroda, krajina a zeleň - zeleň městská a krajinná) na OB (obytná území - čistě obytné) Zastupitelstvu městské části Praha - Zličín 2.2. Podnět č. 2 usnesení nebylo přijato, bude ke konečnému hlasování předloženo zastupitelstvu Stránka 1 z 7

2 2.3. Podnět č I. projednala 1. podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemků parc. č. 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití NL (příroda, krajina a zeleň - louky, pastviny) na OB (obytná území - čistě obytné) 2.3.II. doporučila 1. změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemků parc. č. 296/2, 296/3 a 296/4 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití NL (příroda, krajina a zeleň - louky, pastviny) na OB (obytná území - čistě obytné); 2.3.III. nedoporučila 1. změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemku parc. č. 296/1 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití NL (příroda, krajina a zeleň - louky, pastviny) na OB (obytná území čistě obytné) 2.3.IV. konstatovala 1. u pozemků parc. č. 296/5 a 296/6 k.ú. Sobín je změna bezpředmětná, neboť již jsou celé v ploše OB 2.3.V. doporučila 1. předložit podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pro část pozemků parc. č. 296/1, 296/2, 296/3 a 296/4, 296/5, 296/6 k.ú. Sobín, spočívající ve změně funkčního využití NL (příroda, krajina a zeleň - louky, pastviny) na OB (obytná území - čistě obytné) Zastupitelstvu městské části Praha - Zličín 3. Stavba Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na parc. č. 219/11 a dalších k.ú. Sobín žádost o vyjádření ke stavbě pro územní řízení 3.I. uložila 1. komisi pro Sobín předložit stanovisko ke stavbě komunikace a inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 266/7 a 216/1 k.ú. Sobín pro výstavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 219/11, 219/19 a 219/5, termín: Informační systém městské části. 4.I.souhlasila 1. s návrhem designu a umístění sloupků informačního systému MČ 4.II. pověřila 1. odbor OPRI zajištěním poptávky na dodavatele informačního systému v navržené podobě 5. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne I. doporučila 1. program zastupitelstva, které se bude konat dne v 18,00 hod. ve Zličíně 6. Akce Bezpečnostní zábradlí Nedašovská 6.I. uložila 1. odboru OPRI objednat vytýčení podzemních inženýrských sítí pro účely realizace bezpečnostního zábradlí v ul. Nedašovská Stránka 2 z 7

3 7. Majetkoprávní vypořádání s JK-TRADING spol. s r.o. pozemek parc.č. 450/35 k.ú. Zličín 7.I. ruší 1. usnesení č. 2.II. a 2.III bodu 2 jednání RMČ ze dne II. souhlasí 1. s úplatným nabytím pozemku parc.č. 450/35 k.ú. Zličín, o výměře 53 m2, od společnosti JK- TRADING spol. s r.o., za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8079/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne , z důvodu plánované výstavby chodníku v ul. Křivatcova 2. s návrhem kupní smlouvy o převodu nemovité věci - pozemku parc.č. 450/35 k.ú. Zličín, o výměře 53 m2, mezi JK-TRADING spol. s r.o., jako prodávajícím a Hlavním městem Prahou MČ Praha Zličín jako kupujícím, za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8079/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne III. doporučila 1. předložit návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 450/35 k.ú. Zličín, o výměře 53 m2, od společnosti JK-TRADING spol. s r.o., za kupní cenu ,00 Kč, dle posudku č. 8079/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne , z důvodu plánované výstavby chodníku v ul. Křivatcova, ZMČ na zasedání dne předložit návrh kupní smlouvy o převodu nemovité věci - pozemku parc.č. 450/35 k.ú. Zličín, o výměře 53 m2, mezi JK-TRADING spol. s r.o., jako prodávajícím a Hlavním městem Prahou MČ Praha Zličín jako kupujícím, za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8079/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne , finančnímu výboru ZMČ k posouzení 3. předložit návrh kupní smlouvy o převodu nemovité věci - pozemku parc.č. 450/35 k.ú. Zličín, o výměře 53 m2, mezi JK-TRADING spol. s r.o., jako prodávajícím a Hlavním městem Prahou MČ Praha Zličín jako kupujícím, za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8079/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne , ZMČ na zasedání dne Rozpočtové opatření za měsíc srpen I. souhlasila 1. s návrhem rozpočtového opatření č. 9 za měsíc srpen II. doporučila 2. předložit návrh ke schválení zastupitelstvu 9. Projekt na opatření ke snížení rychlosti na komunikacích ve Zličíně 9.I. vzala na vědomí 1. možnosti zpracování bezpečnostní inspekce komunikací Hrozenkovská, Hostivická, Strojírenská a Ke Břvům 9.II. uložila 1. odboru OPRI předložit 3 cenové nabídky na zpracování bezpečnostní inspekce komunikací Hrozenkovská, Hostivická, Strojírenská a Ke Břvům 10. Návrh na zrušení usnesení Rady městské části Praha Zličín 10.I. zrušila Stránka 3 z 7

4 1. usnesení ze dne , kterým souhlasila s podáním podnětu na stanovení obytné zóny v ul. Halenkovská 11. Škola informace o čerpání dotace MČ ve II. čtvrtletí I. vzala na vědomí 1. informaci o čerpání dotace ZŠ a MŠ Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 od zřizovatele za II. čtvrtletí Vyúčtování sociálních služeb za I. pololetí I. vzala na vědomí 1. Informaci o vyúčtování pečovatelských služeb za I. pololetí Bezpečnostní signalizace pro Dům s pečovatelskou službou Zličín 13.I. souhlasí s instalací bezpečnostní signalizace pro Dům s pečovatelskou službou Zličín 13.II. uložila 1. odboru OPRI předložit 3 cenové nabídky na realizaci instalace bezpečnostní signalizace pro Dům s pečovatelskou službou Zličín 14. Zákaz stání na příjezdové komunikaci ke skladovým halám při ul. Na Radosti 14.I. vzala na vědomí 1. stanovení dopravního značení Zóna se zákazem stání na příjezdové komunikaci ke skladovým halám při ul. Na Radosti 14.II. souhlasila 1. s realizací dopravního značení Zóna se zákazem stání na příjezdové komunikaci ke skladovým halám při ul. Na Radosti 14.III. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na realizaci dopravního značení Zóna se zákazem stání na příjezdové komunikaci ke skladovým halám při ul. Na Radosti 15. Dopravní zrcadlo v ul. Hostivická pod Sobínkou 15.I. projednala 1. vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 k podnětu na umístění dopravního zrcadla v ul. Hostivická do zatáčky pod Sobínkou 15.II. nesouhlasí 2. se stanoviskem Policie ČR ze dne , podle kterého je instalace dopravního zrcadla v ulici Hostivické (v zatáčce pod usedlostí Sobínka) nadbytečná 15.III. trvá 3. na svém stanovisku, že úsek je z dopravního hlediska nebezpečný a instalaci dopravního zrcadla považuje za minimální opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy 15.IV.uložila 4. odboru OPRI sdělit toto stanovisko OŽPD Praha 17 Stránka 4 z 7

5 16. Podnět na změnu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. v platném znění, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 16.I. doporučila 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha Zličín podnět na změnu vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 17. Žádost o umístění lavičky na autobusovou zastávku Sídliště Zličín I.souhlasila 1. s umístěním lavičky na zastávku Sídliště Zličín mimo přístřešek pro cestující II. uložila 1. Odboru OPRI zajistit objednávku lavičky u INOS Praha, a.s. 18. Oslavy 10 let Domu s pečovatelskou službou Zličín 18.I. projednala 2. Přípravu oslav 10 let DPS Zličín 18.II. uložila 3. Komisi sociální a pro DPS, aby ve spolupráci se správou majetku provedla kontrolu objektu a zápis s návrhem případných zdůvodněných oprav předložila na jednání RMČ dne Zprávy o činnosti komisí a výborů 19.I. schvaluje 1. zprávy o činnosti komisí RMČ za rok II. doporučila 1. předložit zprávy o činnosti výborů do zastupitelstva 20. Žádost o zábor místa veřejného prostranství u stanice metra Zličín espresso kafe Ing. Michaela Krinesová 20.I. projednala 1. žádost Ing. Michaely Krinesové o zábor místa veřejného prostranství u stanice metra Zličín za účelem zřízení stánku s nabídkou kávy 20.II. nesouhlasí 1. se zřízením stánku s nabídkou kávy u stanice metra Zličín 21. Převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 812 k.ú. Zličín od Státního pozemkového úřadu do správy MČ Praha Zličín A: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/4 k.ú. Zličín o výměře 451 m 2 B: Návrh smlouvy o úplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/3 k.ú. Zličín o výměře 63 m 2 21.I. souhlasí 1. s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/4 k.ú. Zličín o výměře 451 m 2 mezi Státním pozemkovým úřadem a MČ Praha Zličín Stránka 5 z 7

6 2.s návrhem smlouvy o úplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/3 k.ú. Zličín výměře 63 m 2 mezi Státním pozemkovým úřadem a MČ Praha Zličín 21.II. doporučila 1. předložit návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/4 k.ú. Zličín o výměře 451 m 2 mezi Státním pozemkovým úřadem a MČ Praha Zličín ZMČ na zasedání dne předložit návrh smlouvy o úplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 812/3 k.ú. Zličín o výměře 63 m 2 mezi Státním pozemkovým úřadem a MČ Praha Zličín ZMČ na zasedání dne Návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád aktualizace přílohy 22.I. projednala 1. návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád 22.II. souhlasí 1. se změnami v příloze č. 1 tržního řádu dle návrhu 23. Akce Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace 23.I. rozhodla 1. o výběru zhotovitele na akci Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace a to Ing. Jitku Jarošovou 23.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na akci Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace na Ing. Jitku Jarošovou 24. Výměna nefunkčních žaluzií a doplnění žaluzií v budově ÚMČ 24.I. souhlasila 1. objednáním dodávky a montáže žaluzií do tří kanceláří v budově ÚMČ u paní Andrei Falešníkové 24.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na dodávku a montáž žaluzií do tří kanceláří v budově ÚMČ na paní Andreu Falešníkovou 25. Přístavba MŠ Zličín návrh na smírné řešení žaloby 25.I. nesouhlasila 1. s návrhem právního zástupce společnosti WAREX s.r.o. na smírné řešení žaloby 26. Vyhodnocení Programového prohlášení rady MČ Praha Zličín za období I. uložila 1. JUDr. M. Koropecké, starostce MČ, vypracovat vyhodnocení Programového prohlášení rady MČ Praha Zličín za období a předložit ho Radě MČ dne Likvidace vývěsních skřínek při vjezdu z ul. Hrozenkovské do ul. Nedašovské Stránka 6 z 7

7 27.I. projednala 1. dezolátní stav vývěsních skřínek při vjezdu z ul. Hrozenkovské do ul. Nedašovské, které jsou dlouhodobě nepoužitelné a jsou v neopravitelném stavu 27.II. rozhodla 1. o odstranění těchto skřínek 27.III. uložila 1. odboru OPRI projednat s fy Sekyra odstranění vývěsních skřínek při vjezdu z ul. Hrozenkovské do ul. Nedašovské 28. Návrh jednorázové odměny občanům za jejich práci v komisích, zvláštních orgánech a výborech 28.I. souhlasila 1. s návrhem odměn občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva za jejich práci jako členům výborů a komisí 28.II. doporučila 1. předložit návrh odměn občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva ke schválení ZMČ 29. Návrh na poskytnutí odměny vedoucím odboru 29.I. schválila 1. odměnu vedoucím odborů dle návrhu 30. Urgence návrhu na svěření pozemků parc.č. 668/41, 668/42, 668/43, 668/5 k.ú. Zličín do správy MČ Praha Zličín 30.I. rozhodla 1. zaslat MHMP, Odboru evidence, správy a využití majetku, urgenci návrhu na svěření pozemků parc.č. 668/41, 668/42, 668/43, 668/5 k.ú. Zličín do správy MČ Praha Zličín s návrhem řešení vzniklé situace formou výpůjčky, tzn. předat MČ Praha Zličín tyto pozemky do užívání formou výpůjčky a to do doby vyřízení svěření těchto pozemků do správy MČ Praha Zličín V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty MČ Stránka 7 z 7

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více