O fakultě Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence Proč studovat na naší fakultě? Termíny Kontakty...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O fakultě Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence Proč studovat na naší fakultě? Termíny Kontakty..."

Transkript

1 Obsah O fakultě... 2 Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2 Proč studovat na naší fakultě?... 3 Termíny... 3 Kontakty... 4 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů... 5 Bakalářské studijní obory, prezenční forma studia... 5 Bakalářské studijní obory, kombinovaná forma studia...11 Navazující magisterské obory, prezenční forma studia...12 Navazující magisterské obory, kombinovaná forma studia...18 Magisterské studijní obory, prezenční nebo kombinovaná forma studia...19 Studium v cizojazyčných bakalářských a navazujících magisterských oborech...20 Studium v doktorských studijních programech...20 Programy celoživotního vzdělávání...20 Informace o přijímacím řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech...20 Termín pro podání e-přihlášky...20 Poplatek za přihlášku...20 Termíny konání přijímacích zkoušek...21 Další důležitá sdělení zájemcům o studium...21 Informace o přijímacích zkouškách pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy...22 Bakalářská a magisterská studia...22 Navazující magisterská studia...22 Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky...23 Webové odkazy...24 Fakultní Univerzitní

2 O fakultě Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, věříte, že získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností a znalostí má smysl? Že kvalitní vzdělání je základním stavebním kamenem každého kulturního národa? My ano! A právě proto patří Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity k nejúspěšnějším pedagogickým fakultám v České republice. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (dále též PdF) nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe. Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. Během studia můžete uplatnit svůj tvůrčí potenciál v archeologickém výzkumu, při geografických expedicích, v sociálně-pedagogických, divadelních, literárních, výtvarných, či hudebních projektech. Plesy PdF patří k nejoblíbenějším akcím všech brněnských vysokoškoláků! Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence Jako absolventi PdF najdete uplatnění dle ukončeného typu vzdělání jako učitelé ve všech typech vzdělávacích zařízení, instruktoři volného času, akademičtí pracovníci na VŠ, ve státní sféře či firemním managementu. Bakalářští absolventi výkon pedagogického asistenta učitele na základní škole výkon instruktora ve střediscích volného času absolventi jsou připraveni pro sociálně výchovnou práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin pro práci speciálně-pedagogickou činnost ve speciálních mateřských školách a školských zařízeních Magisterští absolventi zisk učitelské kvalifikace podle zvolené specializace na základních a středních školách a školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Absolventi doktorského studia akademičtí pracovníci na vysokých školách v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a pedagogického výzkumu uplatnění ve státní sféře nebo ve firemním managementu. 2

3 Proč studovat na naší fakultě? široká nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže na partnerských univerzitách účast na mezinárodních vědeckých projektech studentské expedice do Latinské Ameriky (Peru, Kuba, Guatemala) sociálně-pedagogické projekty v Angole zapojení národnostních menšin do výukového procesu praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin rekonstruované prostory a moderní počítačová učebna moderní knihovna se studovnou e-learningové kurzy autistické centrum poradenství pro veřejnost i budoucí pedagogy Termíny Termín pro podání e-přihlášky bakalářská a magisterská studia: včetně navazující magisterská studia: včetně Termíny konání přijímacích zkoušek bakalářská a magisterská studia: (Test studijních předpokladů) bakalářská a magisterská studia: (Oborové přijímací zkoušky) navazující magisterská studia: Den otevřených dveří Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat! PdF každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit prostory fakulty ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7, Poříčí 9/11, Poříčí 31 a Poříčí 31a. Den otevřených dveří se koná v sobotu a v sobotu V tento den pro Vás bude otevřeno studijní oddělení a bude připraven bohatý program podrobněji na 3

4 Můžete si prohlédnout například velkokapacitní aulu učebnu č. 50, jejíž interiér vznikal ve spolupráci s vyučujícími z katedry výtvarné výchovy. Dále můžete navštívit chemické laboratoře, kam nemají běžně přístup ani studenti jiných oborů než chemie. K nahlédnutí bude i moderní studovna Ústřední knihovny. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty. Kontakty Informace o přijímacím řízení na PdF: Adresy budov PdF Poříčí 7, Brno, sídlo děkanátu a studijního oddělení ( N, E) Poříčí 9/11, Brno Poříčí 31, Brno Telefonní kontakty ústředna dotazy k bakalářským oborům v prezenční formě studia dotazy k navazujícím magisterským oborům a všem oborům v kombinované formě studia Osobní návštěva Základní informace o přijímacím řízení podává paní Mejzlíková (studijní oddělení) v pondělí a středu od 8.00 do hodin a v pátek od do hodin. Jak se k nám dostat? Výchozí bod Prostředek Číslo linky Směr Cílová stanice Česká tramvaj 6 Starý Lískovec Poříčí Česká tramvaj 5 Ústřední hřbitov smyčka Poříčí Hlavní nádraží ČD tramvaj 2 Modřice (nebo Ústřední hřbitov smyčka) Poříčí ÚAN Zvonařka autobus 84 Mendlovo náměstí Poříčí 4

5 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Bakalářské studijní obory, prezenční forma studia Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 3 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: B-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOVC Sociální pedagogika a volný čas Studijní program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika (jednooborové studium) MS Učitelství pro mateřské školy Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (jednooborová studia) LAJ Lektorství cizího jazyka anglický jazyk LFJ Lektorství cizího jazyka francouzský jazyk LNJ Lektorství cizího jazyka německý jazyk LRJ Lektorství cizího jazyka ruský jazyk OVP Učitelství praktického vyučování SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (kombinace studijních oborů) AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy 5

6 + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy 6

7 + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy MA3 Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy 7

8 NJ3 Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy 8

9 + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VES Veřejná ekonomika a správa (mezifakultně na: ESF) + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání 9

10 VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program: B-SPD Speciální pedagogika (jednooborové studium) SPZP Speciální pedagogika Studijní program: B-HPS Hospodářská politika a správa (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou MU (dále ESF) Ke studiu přijímá ESF, jeden z oborů je realizovaný na PdF HOSP Hospodářská politika (ESF) + FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PdF) Studijní program: B-TV Tělesná výchova a sport (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Fakultou sportovních studií MU (dále FSpS) Ke studiu přijímá FSpS, jeden z oborů je realizovaný na PdF ASAK Animátor sportovních aktivit (FSpS) + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 10

11 Studijní program: B-MA Matematika (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou MU (dále PřF) Ke studiu přijímá PřF, jeden z oborů je realizovaný na PdF UM Matematika se zaměřením na vzdělávání (PřF) + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studijní obory, kombinovaná forma studia Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 3 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: B-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOCP Sociální pedagogika Studijní program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika (jednooborové studium) MS Učitelství pro mateřské školy Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (jednooborová studia) LAJ Lektorství cizího jazyka anglický jazyk LNJ Lektorství cizího jazyka německý jazyk LRJ Lektorství cizího jazyka ruský jazyk OVP Učitelství praktického vyučování Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (kombinace studijních oborů) DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy NJ3 Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Studijní program: B-SPD Speciální pedagogika (jednooborové studium) SPZP Speciální pedagogika 11

12 Navazující magisterské obory, prezenční forma studia Navazující studium je určeno absolventům bakalářského programu (standardní doba studia: 2 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: N-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOVC Sociální pedagogika a volný čas Studijní program: N-SPD Speciální pedagogika (jednooborová studia) SPAN Speciální andragogika SPZP Speciální pedagogika SPPU Speciální pedagogika pro učitele Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (jednooborové studium) SVV2S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (kombinace studijních oborů) AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova + VV2S Výtvarná výchova GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika + VI2S Vizuální tvorba + VV2S Výtvarná výchova HL2S Hlasová výchova + HV2S Hudební výchova HV2S Hudební výchova + AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HL2S Hlasová výchova + KL2S Hra na klavír + VV2S Výtvarná výchova + ZA Učitelství základů společenských věd pro střední školy (mezifakultně na: FF) KL2S Hra na klavír + HV2S Hudební výchova 12

13 SP2S Speciální pedagogika + AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + VV2S Výtvarná výchova VI2S Vizuální tvorba + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + VV2S Výtvarná výchova VV2S Výtvarná výchova + CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika + VI2S Vizuální tvorba ZA Učitelství základů společenských věd pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (jednooborová studia) AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (kombinace studijních oborů) AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy 13

14 + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy FJ2 Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy 14

15 HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy CH2 Učitelství chemie pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy IN2 Učitelství informatiky pro základní školy KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy MA2 Učitelství matematiky pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + IN2 Učitelství informatiky pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy 15

16 + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy NJ2 Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy 16

17 + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy 17

18 + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy Studijní program: N-TV Tělesná výchova a sport (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Fakultou sportovních studií MU (dále FSpS) Ke studiu přijímá FSpS, jeden z oborů je realizovaný na PdF TV45 Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (FSpS) + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy + SP2S Speciální pedagogika Studijní program: N-MA Matematika (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou MU (dále PřF) Ke studiu přijímá PřF, jeden z oborů je realizovaný na PdF UM Učitelství matematiky pro střední školy + HV2S Hudební výchova + VV2S Výtvarná výchova + SP2S Speciální pedagogika Navazující magisterské obory, kombinovaná forma studia Navazující studium je určeno absolventům bakalářského programu (standardní doba studia: 2 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: N-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOCP Sociální pedagogika Studijní program: N-SPD Speciální pedagogika (jednooborová studia) SPAN Speciální andragogika SPZP Speciální pedagogika SPPU Speciální pedagogika pro učitele Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (jednooborové studium) UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy 18

19 Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (kombinace studijních oborů) SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol + UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (jednooborová studia) AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (kombinace studijních oborů) AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy NJ2 Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Magisterské studijní obory, prezenční nebo kombinovaná forma studia Magisterské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 5 let). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy (jednooborové studium) ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy 19

20 Studium v cizojazyčných bakalářských a navazujících magisterských oborech Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí rovněž studium v několika cizojazyčných studijních oborech. V souladu s 58 odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, je studium oborů realizovaných v cizím jazyce zpoplatněno. Aktuální informace o studiu v cizojazyčném placeném studiu jsou zveřejňovány na webové stránce cz/en/study/for-international-applicants. Studium v doktorských studijních programech Veškeré aktuální informace a kontakty související se studiem v doktorských studijních programech jsou uvedeny na webové stránce Programy celoživotního vzdělávání Aktuální nabídka programů celoživotního vzdělávání a kurzů pro veřejnost je uvedena na webové stránce Informace o přijímacím řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech Podrobné informace o přijímacím řízení 2016 jsou uvedeny na pro-uchazece-o-studium a v elektronické přihlášce na Informace na uvedených adresách mohou být doplňovány o případné dodatky, změny, úpravy, bližší informace k přijímacím zkouškám, novinky v přijímacím řízení nebo jiné zpřesňující údaje. Znění podmínek a kritérií pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je k dispozici na webu Uchazeči o studium podávají výhradně elektronickou přihlášku ke studiu (tzv. e-přihlášku). S dotazy souvisejícími s přijímacím řízením se můžete obracet na adresu Termín pro podání e-přihlášky bakalářská a magisterská studia: včetně navazující magisterská studia: včetně Poplatek za přihlášku Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 400 Kč. Úhrada poplatku musí být provedena nejpozději k poslednímu dni podání přihlášky (podrobněji o platbě ve Vaší e-přihlášce). 20

21 Termíny konání přijímacích zkoušek bakalářská a magisterská studia: (Test studijních předpokladů) bakalářská a magisterská studia: (Oborové přijímací zkoušky) navazující magisterská studia: Další důležitá sdělení zájemcům o studium Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní ovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon. PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky. PdF neuděluje žádné bonifikace (např. za prospěch z předchozích studií, absolvované praxe, jazykové zkoušky). PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány. Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky. PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení. V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek. Možnost ubytování však nabízí např. Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity ( cz/ubytovani.php?akce=40) Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani em. Upozornění pro uchazeče o bakalářská nebo magisterská studia absolventy středních škol v zahraničí: je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) musí přijatý uchazeč v den zápisu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT ightwords=nostrifikace Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro uchazeče o navazující magisterská studia absolventy bakalářských studijních programů zahraničních VŠ jsou k dispozici na stránkách MU 21

22 Informace o přijímacích zkouškách pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy Bakalářská a magisterská studia Test studijních předpokladů (TSP) Termín: Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského studia, konají Test studijních předpokladů. TSP je tedy povinnou součástí přijímacího řízení a všichni uchazeči o bakalářská a magisterská studia tento test musí v roce 2016 absolvovat. Podrobné informace o TSP jsou na internetové adrese Pozvánky na TSP zasílá uchazečům Studijní odbor rektorátu MU (dotazy k TSP na adrese: Oborové přijímací zkoušky (jsou předepsané pro studijní obory uvedené níže) Termín: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku na níže uvedené bakalářské studijní obory, mají kromě TSP povinnou také oborovou přijímací zkoušku. Studijní obory, které nejsou mezi níže uvedenými obory zahrnuty, neobsahují přijímací oborovou zkoušku. Pozvánky na oborové přijímací zkoušky obdrží uchazeči na svou kontaktní adresu do konce března Podrobné informace o oborových přijímacích zkouškách jsou v e-přihlášce u jednotlivých studijních oborů a na webových stránkách Oborové přijímací zkoušky jsou vypsány pro tyto bakalářské studijní obory: AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro ZŠ (písemný test z AJ) FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (písemný test z FJ) HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro ZŠ (oborová zkouška z HV) HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z HV) LAJ Lektorství cizího jazyka anglický jazyk (písemný test z AJ) SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV) VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV) VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro ZŠ (oborová zkouška z VV) VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV) Navazující magisterská studia Termín přijímací zkoušky: Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu, konají přijímací zkoušku podle příslušného studijního oboru (nekonají Test studijních předpokladů!). Pozvánku ke zkoušce obdrží uchazeči na svou kontaktní adresu v polovině května Informace o přijímacích zkouškách jsou v e-přihlášce u jednotlivých studijních oborů a na webových stránkách 22

23 Přijímací zkoušky jsou vypsány pro následující programy/obory: Studijní program N-PD Pedagogika obor SOCP Sociální pedagogika (písemný test) obor SOVC Sociální pedagogika a volný čas (písemný test) Studijní program N-SPD Speciální pedagogika obor SPAN Speciální andragogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky) obor SPZP Speciální pedagogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky) obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky) Studijní program N-SS Učitelství pro střední školy obor GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (oborová zkouška z VV) obor HL2S Hlasová výchova (oborová zkouška z hlasové výchovy) obor HV2S Hudební výchova (písemný test z hudební výchovy) obor KL2S Hra na klavír (oborová zkouška z hry na klavír) obor SP2S Speciální pedagogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky) obor SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol + UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy (písemný test z pedagogiky a psychologie) obor SVV2S Speciální VV se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV) obor UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy (písemný test z pedagogiky a psychologie) obor VI2S Vizuální tvorba (oborová zkouška z výtvarné výchovy) obor VV2S Výtvarná výchova (oborová zkouška z výtvarné výchovy) Studijní program N-ZS Učitelství pro základní školy všechny kombinace dvou studijních oborů (písemný test Základy věd o člověku) obor AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy v kombinaci s druhým studijním oborem (písemný test Základy věd o člověku a písemný test z AJ) obor AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test Základy věd o člověku a písemný test z AJ) obor FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test Základy věd o člověku) obor NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test Základy věd o člověku) obor RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test Základy věd o člověku) obor VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy v kombinaci s druhým studijním oborem (písemný test Základy věd o člověku a oborová zkouška z výtvarné výchovy) Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky dle 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU pro rok 2016 jsou k dispozici v aktuálním znění na stránce 23

24 Webové odkazy Fakultní Webová prezentace Pedagogické fakulty MU Informace pro uchazeče o studium na fakultním webu Studijní katalogy (doporučené studijní plány oborů) Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2015 (vč. počtu přijatých a percentilů posledních přijatých) do bakalářských a nenavazujících magisterských programů do navazujících magisterských programů Virtuální prohlídka Pedagogické fakulty Facebook Pedagogické fakulty Facebook Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Univerzitní Webová prezentace Masarykovy univerzity Univerzitní web pro uchazeče Proč studovat na MU? Facebook Studuj na MUNI E-přihláška ke studiu na MU Vše o Testu studijních předpokladů Diskusní fórum pro uchazeče Studijní a zkušební řád MU Zpravodajský portál MU (web o životě na univerzitě) 24

O fakultě... 2. Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2. Proč studovat na naší fakultě?... 3. Termíny... 3. Kontakty...

O fakultě... 2. Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2. Proč studovat na naší fakultě?... 3. Termíny... 3. Kontakty... Obsah O fakultě... 2 Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2 Proč studovat na naší fakultě?... 3 Termíny... 3 Kontakty... 4 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů...

Více

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Navazující magisterská studia (e-přihlášky od 1. 2. 2011 do 30. 4. 2011) (PS = prezenční forma studia, KS = kombinovaná forma studia) Studijní program:

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová Tři pilíře PedF UK lidskost kreativita kvalita propojená s praxí Lidskost nejste jen

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. Centrum celoživotního vzdělávání

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. Centrum celoživotního vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Centrum celoživotního vzdělávání OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ...

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Bakalářská studia (e-přihlášky od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011) (PS = prezenční forma studia, KS = kombinovaná forma studia) Studijní program: Pedagogika

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 STUDIJNÍ OBORY PREZENČNÍHO STUDIA ( DENNÍ STUDIUM ) bakalářské (3 roky):! Informační technologie ve vzdělávání! Rekreologie!

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Marta Svobodová (KVV PdF MU) 106296@mail.muni.cz 106296

Marta Svobodová (KVV PdF MU) 106296@mail.muni.cz 106296 jméno pracoviště mail učo Jančaříková (KAng PdF MU) 41262@mail.muni.cz 41262 Mgr. Robert Vlk Ph.D. (KBiol PdF MU) 6184@mail.muni.cz 6184 Mgr. Hana Borovská Ph.D. (KČJ PdF MU) 6591@mail.muni.cz 6591 Mgr.

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. až 9. 6. 2017

Více

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Nařízení ředitele IVP č. 1/2016 Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 A) Bakalářské obory

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Pedagogické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 1 Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním navazujícím magisterském

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Pedagogické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020,

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2011/2012. Vybrané části

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2011/2012. Vybrané části Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2011/2012 Vybrané části III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu je nutno podat do 28.2.2011,

Více

Den otevřených dveří Animátor sportovních aktivit Tělesná výchova a sport Kondiční trenér Učitelství TV pro ZŠ a SŠ

Den otevřených dveří Animátor sportovních aktivit Tělesná výchova a sport Kondiční trenér Učitelství TV pro ZŠ a SŠ Den otevřených dveří Obory: Bc. Animátor sportovních aktivit Bc. Tělesná výchova a sport směr Trenérství směr Rozhodčí fotbalu směr Rozhodčí florbalu směr Rozhodčí ledního hokeje NMgr. Kondiční trenér

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ RO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Obecné předpoklady: odmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2018/2019

Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2018/2019 Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2018/2019 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 KONTAKTY... 2 ADRESA SÍDLA CENTRA CELOŽIVOTNÍHO

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 1.A 1.B 1 2 3 4 5 S Chv Chování 51 - - - - - Cj Český jazyk a literatura 47 3 - - - 1 5 1.6 M Matematika 48 1 1 - - 1 5 1.6 Hv Hudební výchova 51 - - - - - Vv Výtvarná výchova 51 - -

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 A) Bakalářské obory

Více

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum budova Jeronýmova 10 HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Místnost Datum 8.30 9.00 10.00 11.00 13.30 J 114 7. 6. /14. 6. Matematika J 227 7. 6. /14. 6. Základy výrobní techniky J 227 7. 6. /14. 6. Technická

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 1 Adresa pro doručování písemností: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1 Adresa pro osobní návštěvu,

Více

1. Představení MU, FSpS

1. Představení MU, FSpS Den otevřených dveří 22. 1. 2013 1. Představení MU, FSpS 2. Přehled studijních programů, oborů a směrů 3. Výběr formy studia, výuka, finanční náročnost studia 4. Termíny přijímacích zkoušek, kritéria přijímacího

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2019/2020 Brno, 2019 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2019/2020

Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2019/2020 Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2019/2020 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 KONTAKTY... 2 ADRESA SÍDLA CENTRA CELOŽIVOTNÍHO

Více

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@kmt.zcu.cz V Plzni 21. června ZCU 020266//DFPE/Pel Rozhodnutí děkanky č. 12RD/ o rozpisu

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Fakulta Garant Obor Program. Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (něm.)

Fakulta Garant Obor Program. Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (něm.) PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (něm.) Německý

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum navazující studium techniky. písemná zkouška Fyzika

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum navazující studium techniky. písemná zkouška Fyzika budova Jeronýmova 10 HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Místnost Datum 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 J 114 6. 6. /13. 6. Matematika J 227 6. 6. /13. 6. Technická výchova Základy výrobní Fyzika Fyzika

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum Fyzika navazující studium techniky

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum Fyzika navazující studium techniky budova Jeronýmova 10 HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Místnost Datum 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 J 227 5. 6. /12. 6. Technická výchova Základy výrobní Fyzika Fyzika techniky na vzdělávání J 227 5.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU OBECNÉ INFORMACE O STUDIU Celkový pětiletý studijní program dvouoborový 5. rok 4. rok 3. rok Magisterský dvouoborový program učitelství 120 2. rok Bakalářský program 180 1. rok Bakalářské studijní obory

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Vyhláška pro přijímací řízení. v akademickém roce 2019/2020 DOKTORSKÉ STUDIUM. studijního programu Hudební umění

Vyhláška pro přijímací řízení. v akademickém roce 2019/2020 DOKTORSKÉ STUDIUM. studijního programu Hudební umění Vyhláška pro přijímací řízení v akademickém roce 2019/2020 DOKTORSKÉ STUDIUM studijního programu Hudební umění V Brně, 1. dubna 2019 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše na

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Den otevřených dveří Univerzitní kampus

Den otevřených dveří Univerzitní kampus Den otevřených dveří 4. 2. 2016 Univerzitní kampus 1 Program Dne otevřených dveří Představení MU, FSpS Přehled studijních programů, oborů a směrů Formy studia, finanční náročnost studia Přijímací zkoušky

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 1 Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním bakalářském studijním

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010, (013, 014) E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více