Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV TECHNOLOGIE ROZVODNY 110 KV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV TECHNOLOGIE ROZVODNY 110 KV"

Transkript

1 STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV Strana: 1/14 Zpracoval: David Růžek S Síť VVN a ŘS, Petr Václav Horák S Správa rozvoden a sítí VVN Schválil: Vydal: Milan Hampl ředitel PREdi Rozhodnutím č. 57/2009 Jiří Kodad vedoucí oddělení S Technický controlling Garant: Petr Václav Horák S Správa rozvoden a sítě VVN Prokazatelnost seznámení: ano Oblast: V Výstavba sítí, K Koncepce a správa sítí Utajení: VEŘEJNÝ DOKUMENT A.1 Účel a cíl podnikové normy A. ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ Sjednotit a definovat standardy požadavků specifikací pro zařízení rozvoden 110 kv v nově budovaných a v budoucnu rekonstruovaných transformovnách 110/22 kv. Dle těchto zavedených standardů se bude postupovat při návrhu technického řešení rozvoden 110 kv v transformovnách 110/22 kv. A.2 Související předpisy a řídicí dokumenty Označení PN PX 502 PNE PN MM 501 PN JA 912 A.3 Klíčová slova A.4 Obsah rozvodna 110 kv, pole Název předpisu Číslování a značení energetických zařízení Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení REAS Technické podmínky připojení, část A, obchodní měření Dokumentace pro zařízení transformoven 110/22 kv 1 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK TECHNICKÉ PARAMETRY A ŘEŠENÍ ROZVODEN 110 KV TECHNICKÉ PARAMETRY VÝZBROJE TYPOVÉ SCHÉMA ROZVODNY 110 KV Jednosystémová rozvodna 110 kv - distribuční Dvousystémová rozvodna 110 kv - distribuční Velkoodběratelská rozvodna 110 kv AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ROZVODEN SYSTÉM CHRÁNĚNÍ Logická ochrana tlaku Rozdílová ochrana přípojnic Chránění vývodu kabelového a venkovního vedení Chránění transformace 110/22 kv Chránění pole příčného spínače přípojnic POHONY BLOKOVACÍ PODMÍNKY REŽIM OVLÁDÁNÍ MAJETKOVÉ VZTAHY DISTRIBUČNÍ ROZVODNA 110 KV VELKOODBĚRATELSKÁ ROZVODNA 110 KV... 10

2 Strana: 2/14 PŘÍLOHA Č. 1 JEDNOSYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ROZVODNA 110 KV PŘÍLOHA Č. 2 DVOUSYSTÉMOVÁ ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 110 KV PŘÍLOHA Č. 3 DVOUSYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ROZVODNA 110 KV A.5 Seznam samostatných příloh Číslo SP Název přílohy Odkaz (soubor) 1 Blokovací podmínky: Jednosystémová R110kV_venkovni_1 system venkovní R110kV 2 Blokovací podmínky: Dvousystémová R110kV_zapouzdřená_2 system zapouzdřená R110kV 3 Blokovací podmínky: Dvousystémová R110kV_venkovni_2 system venkovní R110kV Pozn.: Samostatné přílohy budou dodavatelům poskytnuty při poptávce A.6 Prokazatelnost seznámení Rozsah: Vybraní zaměstnanci útvarů S , S , S Forma: Rozsah: Forma: Zápisem do knihy poučení a kontrol. Firmy zařazené v Rejstříku zhotovitelů PREdi pro stavebně montážní a projekční práce se zařazením Zhotovitel nebo Projektant. Umístění PN na web PREdi a zaslání informačního u.

3 Strana: 3/14 B. ZNĚNÍ PODNIKOVÉ NORMY 1 Výklad pojmů a zkratek Zkratka PTP PTN ŘS PD Přístrojový transformátor proudu Přístrojový transformátor napětí Řídicí systém Podélné dělení Význam 2 Technické parametry a řešení rozvoden 110 kv (1) Rozvodny byly budovány podle zásad, které dosud nebyly zpracovány do podnikové normy. Proto v následujících částech budou stanoveny varianty schémat rozvoden 110 kv a technické parametry jednotlivých polí (vývod, vývod na transformátor, příčný spínač přípojnic, podélné dělení přípojnic, měření napětí přípojnic). (2) V této podnikové normě je popsána představa přípravy budoucích velkoodběratelských transformoven 110/22 kv včetně majetkového uspořádání. Jelikož se jedná o specifický požadavek na připojení, který v PREdi dosud není nikde realizován, budou tyto transformovny 110/22 kv řešeny individuálně. 2.2 Technické parametry výzbroje (1) Výzbroj jednotlivých polí venkovního i vnitřního provedení musí splňovat všechny rozhodující parametry (Un, In, Izk1s). (2) Rozvaděč 110 kv musí vyhovět níže uvedeným požadavkům: a) Jmenovité napětí / max. napětí 110/123 kv b) Jmenovitý proud přípojnice In = 2000 A (jednosystémová: In = 1600 A) c) Zkratová odolnost tepelná 1 sec min. 31,5 ka d) Zkratová odolnost dynamická min. 80 ka e) Jmenovité zkušební napětí střídavé 50 Hz, 1 min 230 kv f) Jmenovité zkušební napětí rázové impulsní 1,2/50 s 550 kv (3) Pro uzlové transformovny 400/110/22 kv musí rozvodny 110 kv splňovat níže uvedené požadavky: a) Jmenovité napětí / max. napětí 110/123 kv b) Jmenovitý proud přípojnic: i) Pro transformátory 400/110 kv do 250 MVA min. In = 2000 A ii) V případě osazení transformátoru 400/110 kv o výkonu 350 MVA min. In = 2500 A c) Zkratová odolnost tepelná 1 sec min. 40 ka d) Zkratová odolnost dynamická min. 100 ka e) Jmenovité zkušební napětí střídavé 50 Hz, 1 min 230 kv f) Jmenovité zkušební napětí rázové impulsní 1,2/50 s 550 kv

4 Strana: 4/14 (4) Pole přívodu / vývodu zapouzdřené rozvodny Q1, Q2 přípojnicové odpojovače In = 1600 A QE1 uzemňovače QM vypínač min. In = 1250 A TA1,TA2 PTP 3f, 1000*/1A;15VA; 0,2Fs5 TA3,TA4,TA5 PTP 3f, 1000*/1A;30VA; 5P20 TV1 PTN 3f, 110/ 3;0,1/ 3;0,1/ 3;0,1/ 3 kv; 15VA;0,2%; 30VA;3P; 15VA;0,2%; QZ6 zkratovač (5) Pole přívodu / vývodu venkovní rozvodny Pozn.: V případě nedostatku místa se měřicí transformátory proudu TA1, TA2 umístí mimo zapouzdřený rozvaděč na kabelový vývod. V uzlových transformovnách bude mít PTP sloužící pro připojení přípojnicové ochrany TA5 výkon 60VA. Půjde-li o vývod k odběrateli, bude pro obchodní měření použit TA1 a třetí (měřicí) vinutí TV1. * dle přenosových možností vedení 600 nebo 1200/1A Q1, Q2 přípojnicové odpojovače In = 1600 A QE1, QE5 uzemňovače QM vypínač min. In = 1250 A TA1,TA2 PTP 3f, 1000*/1A;15VA; 0,2Fs5 TA3,TA4,TA5 PTP 3f, 1000*/1A;30VA; 5P20 TV1 PTN 3f, 110/ 3;0,1/ 3;0,1/ 3;0,1/ 3 kv; 15VA;0,2%; 30VA;3P; 15VA;0,2%; Q6 vývodový odpojovač QE6 uzemňovač Pozn.: V uzlových transformovnách bude PTP sloužící pro připojení přípojnicové ochrany TA5 mít výkon 60VA. Půjde-li o vývod k odběrateli, bude pro obchodní měření použit TA1 a třetí (měřicí) vinutí TV1. * dle přenosových možností vedení 600 nebo 1200/1A

5 Strana: 5/14 (6) Pole přívodu R 110 kv od transformátoru 400(220)/110 kv do 250 MVA (venkovní a zapouzdřené) Q1, Q2 přípojnicové odpojovače min. In = 2000 A QE1 uzemňovač QM vypínač min. In = 2000 A TA1,TA2 PTP 3f, 2000/1A;15VA; 0,2Fs5 TA3,TA4 PTP 3f, 2000/1A;30VA; 5P20 TA5 PTP 3f, 2000/1A;60VA; 5P20 TV1 PTN 3f, 110/ 3; 0,1/ 3; 0,1/ 3; 0,1/ 3 kv; 15VA; 0,2%; 30VA;3P; 15VA; 0,2%; QZ6 zkratovač * u venkovní rozvodny se neosazuje, u zapouzdřené rozvodny může být v ojedinělém případě osazen Pozn.: V případě transformátoru 400/110 kv o výkonu 350 MVA budou přípojnicové odpojovače a vypínač dimenzovány na In = 2500 A. TA1,TV1 obchodní měření (předávací místo) (7) Pole vývodu na transformátor 110/22 kv (venkovní a zapouzdřené) Q1, Q2 přípojnicové odpojovače In = 1600 A QE1 uzemňovač QM vypínač min. In = 1250 A TA1,TA2 PTP 3f, 600/1A;15VA; 0,2Fs5 TA3,TA4,TA5 PTP 3f, 600/1A;30VA; 5P20 TV1 PTN 3f, 110/ 3; 0,1/ 3; 0,1/ 3 kv; 15VA; 0,2%; 30VA;3P QZ6 zkratovač * u venkovní rozvodny se neosazuje, u zapouzdřené rozvodny může být v ojedinělém případě osazen FV1 svodič přepětí (102 kv, 10 ka, tř.3) Pozn.: V uzlových transformovnách bude PTP sloužící pro připojení přípojnicové ochrany TA4 mít výkon 60VA Půjde-li o vývod na odběratelský transformátor, bude pro obchodní měření osazen TA1 a TV1. FV1 umístěn vždy ve stanovišti transformátoru 110/22 kv

6 Strana: 6/14 (8) Pole příčného spínače přípojnic (venkovní a zapouzdřené) Q1, Q2 přípojnicové odpojovače min.in = 2000 A QE1, QE2 uzemňovače QM vypínač min. In = 2000 A TA1 PTP 3f, 2000/1A;15VA; 0,2Fs5 TA2, TA3 PTP 3f, 2000/1A;30VA; 5P20 Pozn.: V uzlových transformovnách s transformátory 400/110 kv o výkonu 350 MVA budou přípojnicové odpojovače a vypínač dimenzovány na In = 2500 A. V uzlových transformovnách bude PTP sloužící pro připojení přípojnicové ochrany TA3 mít výkon 60VA (9) Pole podélného dělení přípojnic (venkovní a zapouzdřené) Q11, Q21 odpojovače přípojnic In = 2000 A TA11,TA12,TA21,TA22 PTP 3f, 2000/1A;30VA; 5P20 * QE11,QE12,QE21,QE22 - uzemňovače Pozn.: V uzlových transformovnách s transformátory 400/110 kv o výkonu 350 MVA budou odpojovače přípojnic dimenzovány na In = 2500 A. PTP budou osazeny tam, kde zapouzdřená rozvodna není vybavena zábleskovou detekcí poruchy. * Pole podélného dělení u venkovních rozvoden bude bez PTP (10) Pole měření napětí přípojnice TV1 PTN 1f, 110/ 3;0,1/ 3;0,1/ 3 kv; 15VA;0,2%; 30VA;3P Pozn.: V jednofázovém zapouzdření bude PTN umístěn do fáze L2. U zapouzdřené rozvodny je vhodné umístit PTN k poli podélného dělení nebo k poli vývodu na transformátor z důvodu lepšího využití vstupů do ŘS.

7 Strana: 7/ Typové schéma (1) Jednosystémová venkovní rozvodna 110 kv - Příloha č. 1 (2) Dvousystémová zapouzdřená rozvodna 110 kv - Příloha č. 2 (3) Dvousystémová venkovní rozvodna 110 kv - Příloha č Rozvodny 110 kv Jednosystémová rozvodna 110 kv - distribuční Tento typ rozvodny bude pouze ve venkovním provedení. Je především určen pro okrajové části Prahy. Rozsah rozvodny tvoří dvě pole přívodní a dvě pole vývodu na transformátor 110/22kV. V případě potřeby musí tato rozvodna umožňovat rozšíření o jedno pole vývodu na transformátor 110/22 kv Dvousystémová rozvodna 110 kv - distribuční Tento typ rozvodny bude ve venkovním nebo zapouzdřeném provedení. Je především určen pro vnitřní části Prahy, kde jsou kladeny vyšší požadavky na spolehlivost. Rozsah rozvodny tvoří min. dvě pole přívodní a tři pole vývodu na transformátor 110/22kV. Ve středu Prahy budou rozvodny 110 kv vždy ve vnitřním zapouzdřeném provedení a to jednofázově nebo trojfázově. V jednotlivých tlakových prostorech zapouzdřené rozvodny jsou třípolohová čidla pro měření tlaku SF6. Dále je nutné zapouzdřenou rozvodnu vybavit přípravou na pozdější osazení systémem optické detekce poruchy Velkoodběratelská rozvodna 110 kv Způsoby připojení odběratele na hladině 110 kv: (1) Zasmyčkování na stávající kabelové nebo venkovní vedení 110 kv. Rozsah nových velkoodběratelských rozvoden 110 kv bude řešen individuálně v závislosti na požadavcích odběratele. (2) Vývod z rozvodny 110 kv PREdi na transformátor v majetku odběratele. (3) Vývod/přívod z rozvodny 110 kv PREdi na kabelové nebo venkovní vedení v majetku odběratele. (4) Pro uvedené způsoby připojení odběratele platí technické parametry uvedené v odstavci 2.1 Technické parametry výzbroje Vlastní spotřeba velkoodběratelské rozvodny 110 kv v části PREdi (1) Vlastní spotřeba zajišťuje napájení ovládacích prvků v rozvodně 110 kv v majetku PREdi a podpůrných zařízení pro bezobslužné, dálkové ovládání (řídicí systém,ochrany) (2) Měření vlastní spotřeby odběratelské rozvodny 110 kv bude umístěno na přívodu k rozvaděči vlastní spotřeby. (3) Vlastní spotřeba velkoodběratelské rozvodny 110 kv bude řešena individuálně, viz následující varianty zajištění vlastní spotřeby: a) Kabelovou smyčkou z okolní distribuční sítě VN na transformátor vlastní spotřeby 22/0,4 kv b) Kabelem VN z odběratelovy části na transformátor vlastní spotřeby 22/0,4 kv nebo kabelem NN z odběratelovy části na rozvaděč vlastní spotřeby. c) Napájení z měniče napětí např. 110 kv/200 V

8 Strana: 8/ Automatizovaný systém řízení rozvoden (1) Nově budované a rekonstruované rozvodny budou projektovány jako bezobslužné (na TR nemusí být přítomna obsluha, není požadována pohledová kontrola provedených manipulací), dálkově ovládané a budou vybaveny řídicím systémem. Jednotky ŘS budou umožňovat místní i dálkové ovládání, zobrazovat stavy, poruchy a měření. Řídicí systém musí odpovídat standardům PREdi zpracovaných v dokumentu Nasazení řídicího systému do TR VVN/VN. (2) Dálkové ovládání, signalizace a měření bude zajištěno prostřednictvím dvou nezávislých komunikačních okruhů sítě WAN DŘT. Tyto přenosové okruhy musí být budovány jako hlavní a záložní trasa, se stejnými parametry. První komunikační okruh bude určen pouze pro přenosy dat v reálném čase a druhý komunikační okruh bude určen pouze pro jeho zálohu a dohled řídicího systému transformovny, případně může být využit pro další požadované sítě související s předmětem podnikání PREdi. 2.6 Systém chránění Systém chránění musí být proveden nezávisle na řídicím systému Logická ochrana tlaku (1) Ochrana vyhodnocující informace od tlakových čidel SF6 (2 čidla na pokles a ztrátu tlaku plynu, 1 čidlo na přetlak plynu SF6). Ochrana pracuje se stupňovitou vypínací charakteristikou, kde vypínací čas ochrany je určen časovým rozdílem mezi sepnutím 1. a 2. stupně poklesu a ztráty tlaku plynu SF6. Informace z přetlakového čidla je ochranou pouze zaznamenána, nemá vliv na vypínací funkci. Tato informace slouží pouze pro případné vyhledání poruchy uvnitř zapouzdřené rozvodny. (2) Ochrana vypne příslušné vypínače dle momentální konfigurace rozvodny včetně vypínače na sekundární straně transformátoru 110/22 kv a vypínačů v protějších rozvodnách Rozdílová ochrana přípojnic U zapouzdřených rozvoden a v uzlových rozvodnách musí být použita decentralizovaná rozdílová ochrana přípojnic s integrovanou automatikou selhání vypínače. V případě neoptimálního chránění venkovních rozvoden 110 kv 2. zónami distančních ochran, lze pro zvýšení spolehlivosti chránění venkovní rozvodnu vybavit rozdílovou ochranou přípojnic Chránění vývodu kabelového a venkovního vedení Budou nasazeny dva typy ochran distanční a rozdílová. Každá z ochran bude připojena na jiné měřicí jádro PTP. Rozdílová ochrana má své vlastní optické spojení s rozdílovou ochranou protější rozvodny. Pokud není k dispozici optické propojení, budou osazeny 2 distanční ochrany na vývod Chránění transformace 110/22 kv (1) Transformátor 110/22 kv je chráněn následujícími ochranami: Rozdílová ochrana stroje, nadproudová ochrana 110 kv a kostrová ochrana.. Plynové (Buchholzovo) relé nádoby 1. a 2. stupeň (1. st. signalizace, 2. st. vypnutí stroje). Plynové (Buchholzovo) relé regulace transformátoru 2. stupeň. (1. st. signalizace, 2. st. vypnutí stroje). Odporník: Nadproudová a kostrová ochrana. Tlumivka: Plynové (Buchholzovo) relé 1. a 2. stupeň. (1. st. signalizace, 2. st. vypnutí stroje). (2) Všechny ochrany vypínají primární a sekundární stranu transformátoru.

9 Strana: 9/ Chránění pole příčného spínače přípojnic Digitální nadproudová ochrana. Pokud má příčný spínač přípojnic sloužit i jako rozpadové místo, budou dále osazeny mžikové elektromechanické relé. Působení ochran v poli příčného spínače musí být při převádění provozu automaticky blokováno výstupem z blokovacích podmínek (např. realizovaných ŘS). 2.7 Pohony (1) Pohony vypínačů motorové střadačové, pohony odpojovačů a zemních nožů motorové. (2) Pohon uzemňovače podélného dělení bude motorový, ovládaný přes systémové blokády z místa. (3) Pro kabelové vývody bude použit vypínač třípólový s jedním elektromotorickým střadačovým pohonem pro trojpólové vypínání. Pro vývody na venkovní vedení bude použit vypínač trojpólový se třemi elektromotorickými střadačovými pohony pro využití jednopólového OZ (opětovného zapnutí). Pohon vypínače bude napájen střídavým napětím 230 V, 50 Hz. V zapouzdřených rozvodnách 110 kv budou pohony odpojovačů a zemničů napájeny stejnosměrným napětím 220 V. Ve venkovních rozvodnách 110 kv budou pohony odpojovačů a zemničů napájeny střídavým napětím 230 V. Značení jednotlivých ovládacích a signalizačních napětí je uvedeno v PN JA Blokovací podmínky (1) Pro omezení chybných manipulací jsou stanoveny blokovací podmínky, které neumožní provést nedovolenou manipulaci s následkem výpadku dodávky el. energie či dokonce poškození rozvodného zařízení. Blokovací podmínky jsou stanoveny k typovým schématům uvedených v přílohách č. 1 až 3. Schéma jednotlivých blokovacích podmínek jsou uvedeny v samostatné příloze této PN. (2) Při ztrátě napájení pohonu nesmí být povel po obnovení napájení pohonu dokončen. S prvkem v mezipoloze lze manipulovat pouze po opětovném povelu (ZAP nebo VYP) ze všech ovládacích úrovní. (3) Technické blokády (konstrukční nezávislé na stavu silových prvků, ale jejich pomocných obvodech) budou provedeny drátově, nezávisle na tlačítku DEBLOK. Mechanické blokování nelze překonat tlačítkem DEBLOK vzhledem k jejich principu. (4) Jestliže jsou v některém z polí zapnuty oba přípojnicové odpojovače (Q1 a Q2) nebo je-li některý z nich v mezipoloze, tak nelze vypínač příčné spojky QM vypnout a je zablokována nadproudová ochrana tohoto vypínače. 2.9 Režim ovládání (1) Pro manipulace v rozvodně slouží přepínače a ovladače umístěné na dozorně (TR Místně / TR Vzdáleně), dále přepínače na skříni pro pole (MÍSTNĚ (LOCAL) a VZDÁLENĚ (REMOTE)) a přepínač PROVOZ / REVIZE. Podrobně je režim ovládání zpracován v dokumentu Nasazení řídicího systému do TR VVN/VN. a) Ovladač TR MÍSTNĚ / VZDÁLENĚ na dozorně Ovladač slouží pro volbu ovládání TR z místa (z ŘS na dozorně nebo z ovládací jednotky pro pole) nebo dálkově vzdáleně pro možnost ovládání z dispečinku. b) Přepínač OBSLUHA na dozorně Přepínač slouží pro přepínání režimů signalizace a zpracování událostí ŘS (s obsluhou/bez obsluhy nebo přítomen/nepřítomen).

10 Strana: 10/14 c) Přepínač MÍSTNĚ / VZDÁLENĚ na skříni pro pole Při poloze přepínačů MÍSTNĚ (LOCAL) vzdálená manipulace je zadržena, ovládání je možné pouze z jednotky na skříni pro pole a VZDÁLENĚ (REMOTE) místní manipulace je zadržena, manipulace jsou prováděny pouze pomocí ŘS na dozorně (dispečinku). d) Přepínače PROVOZ / REVIZE na skříni pro pole V poloze REVIZE je toto jednotlivé pole vyjmuto ze systémových blokovacích podmínek ŘS. Manipulace lze provádět pouze z místa za použití tlačítka DEBLOK. V poloze PROVOZ normální provozní režim. Manipulace a ovládání jednotlivých prvků je možné pomocí ovládací jednotky na skříni pro pole, z ŘS na dozorně nebo z dispečinku. Tento přepínač nevyjímá ze systémových blokovacích podmínek pole podélného dělení s více přípojnicemi. 3 Majetkové vztahy 3.1 Distribuční rozvodna 110 kv Rozvodna 110 kv tvořící část transformovny 110/22 kv bude vybudována na pozemku, který bude ve vlastnictví PREdi. Veškeré stavební a technologické zařízení rozvodny 110 kv bude v majetku PREdi. 3.2 Velkoodběratelská rozvodna 110 kv (1) PREdi bude vlastníkem těch prvků, přes které se uskutečňuje přenos energie pro ostatní transformovny PREdi i odběratelské. (2) PREdi bude vlastnit spínací prvek(y) umožňující odpojení odběratele, se kterým(i) budou manipulovat pouze pracovníci PREdi. V případě jednosystémové venkovní rozvodny 110 kv to jsou přípojnicové odpojovače v polích pro transformátory. Tyto odpojovače musí umožňovat bezpečné uzamčení ve vypnuté poloze klíčem PREdi proti neoprávněné manipulaci při práci na zařízení v majetku PREdi. (3) Odběratel poskytne PREdi pro umístění vstupní části (v majetku PREdi) rozvodny 110 kv bezplatně pozemek nebo prostory, a to zřízením bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou (nebo dobu trvání odběru). (4) Provoz a údržbu vstupní části zajišťuje PREdi na své náklady. (5) Odběratel umožní a zaručí PREdi neomezený přístup do vstupní části rozvodny PREdi pro provádění provozních manipulací pracovníky PREdi 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to zřízením bezúplatného věcného břemene práva přístupu na dobu neurčitou (nebo dobu trvání odběru). (6) V případě potřeby pro zajištění bezpečnosti pracovníků PREdi umožní odběratel na žádost PREdi přístup k spínacímu prvku na straně odběratele a jeho uzamčení zámkem PREdi k znemožnění zpětného napájení vstupní části PREdi. (7) Bude-li technologické zařízení PREdi pro provoz rozvodny 110 kv umístěno v samostatném objektu, bude i stavební objekt v majetku PREdi. (8) Poskytne-li odběratel prostory pro umístění technologického zařízení PREdi nutného k provozu rozvodny 110 kv, budou veškeré stavební náklady včetně údržby budovy hrazeny odběratelem.

11 Strana: 11/14 (9) Zařízení v majetku PREdi musí být trvale přístupné. Vstupy pro obsluhu zařízení PREdi a dopravu technologie pokud možno řešit odděleně uzavřením smluv o zřízení věcných břemen spočívajících např.: ve strpění stavby, umístění a provozování technologického zařízení rozvodny, tvořené rozvaděčem VVN a venkovním / kabelovým vedením 110 kv, 22 kv, 400 V a optické kabely v budovy čp stojící na pozemku parc.č.., k.ú, s právem volného přístupu pověřených zaměstnanců oprávněného, oprávněným pověřených nebo zmocněných osob do výše specifikované budovy přes pozemky parc.č, vše v k.ú.. za účelem manipulací, údržby a oprav, rozvaděčůvvn, NN, venkovních / kabelových vedení 110 kv, 22 kv, 400 V a optické kabely. (10) Jištění a nastavení ochran pro připojení odběratele musí být v souladu s technickými podmínkami odběru - rezervovaný příkon.

12 Strana: 12/14 C. PŘÍLOHY PODNIKOVÉ NORMY Příloha č. 1 Jednosystémová venkovní rozvodna 110 kv

13 Strana: 13/14 Příloha č. 2 Dvousystémová zapouzdřená rozvodna 110 kv

14 Strana: 14/14 Příloha č. 3 Dvousystémová venkovní rozvodna 110 kv KONEC PODNIKOVÉ NORMY

Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV - TECHNOLOGIE ROZVODNY 22 KV

Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV - TECHNOLOGIE ROZVODNY 22 KV Strana: 1/13 Zpracoval: David Růžek S 24 110 Síť VVN a ŘS, Petr Václav Horák S 21 410 Správa rozvoden a sítí VVN Schválil: Vydal: 10. 12. 2009 Milan Hampl ředitel PREdi 15. 12. 2009 Rozhodnutím č. 57/2009

Více

Rozvodná zařízení (BRZB)

Rozvodná zařízení (BRZB) Přednášející: Prof. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Střídavá elektrická rozvodná zařízení Rozvodná zařízení (BRZB) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Ochrany v distribučním systému

Ochrany v distribučním systému Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU PNE 18 4310 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Elektrické stanice ČEPS

Elektrické stanice ČEPS Elektrické stanice ČEPS Jan Špetlík, vedoucí oddělení Studie a DZA stanice OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU 2 Obecný úvod Elektrizační soustava = vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Ing. Michal Rybka Eaton Tour 2013 Klíčové technologie Technologie vakuového spínání Technologie pevné izolace Modelování elektrických polí Spínání

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12 Projektant Šlapák Kreslil Šlapák ČVUT FEL Technická 1902/2, 166 27 Praha 6 - Dejvice MVE ŠTĚTÍ ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST Stupeň Datum 5. 2016 ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12 Obsah Seznam symbolů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY,

Více

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část I. Rozvod elektrické energie Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva

Více

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT ELEKTRICKÁ OCHRANA Základní požadavky pro provoz celé elektrizační soustavy jsou spolehlivý a bezporuchový chod. Tyto požadavky zajišťují elektrické ochrany. OCHRANA kontroluje určité části elektroenergetického

Více

Statický regulátor jalového výkonu STELCOM projekční podklady

Statický regulátor jalového výkonu STELCOM projekční podklady THNIKÁ ZPRÁVA Společnost: LOM, a.s., Na Větrově 34, 142 00 Praha 4 Pracoviště: ivize Aplikovaná elektronika, Hudcova 76a, 612 48 rno Spojení: tel.: 544 500 396, fax: 544 500 309 e-mail: dae@elcom.cz Název:

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU TYP VÝROBKU: KSv 6/PE kde K = kiosek S = spínací v = vnitřní spínací prvek je vypínač 6 = provozní napěťová úroveň v kv PE = označení výrobce NÁZEV VÝROBKU: Kiosek spínací 6kV s

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s.

Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s. Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s. Termín realizace: září 2012 leden 2013 Stručný popis aplikace: Připojení dvou kusů asynchronních motorů VN 180kW, 6000VAC, výrobce Siemens,

Více

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ LIŠTOVÝCH POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ LIŠTOVÝCH POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ LIŠTOVÝH POJISTKOVÝH ODPÍNAČŮ Typ FSD00 FSD FSD FSD3 SL3 Jmenovitý pracovní proud I e 60 A 50 A 00 A 630 A 90 A Jmenovité pracovní napětí A/D U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

Více

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Elektrické stanice a vedení (MESV)

Elektrické stanice a vedení (MESV) Přednášející: Doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Hromadné dálkové ovládání Elektrické stanice a vedení (MESV) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1

Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1 Miroslav Sklenář, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20-21.9. Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1 Slide 1 Divize výrobků pro energetiku Jednotka Brno - zařízení VN FES

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Poruchové stavy vedení

Poruchové stavy vedení Poruchové stavy vedení krat, omezení zkratového proudu a ochrana před zkratem krat Nejrozšířenějšími poruchami v ES jsou zkraty. krat vznikne spojením fází navzájem nebo se zemí v soustavě s uzemněným

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP. PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ÚSTAV Josef Hausner Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně KRAJ Olomoucký FORMÁT OBEC Kojetín, Družstevní 1301, 1302 DATUM 23.4.2013 INSTALACE

Více

Filtračně kompenzační zařízení (řízená kompenzace s filtrací 3. a 5. harmonické)

Filtračně kompenzační zařízení (řízená kompenzace s filtrací 3. a 5. harmonické) Filtračně kompenzační zařízení (řízená kompenzace s filtrací 3. a 5. harmonické) 2 0 0 3 1 0 0,75 nh 2 x za t - kontrola zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob - kontrola uzemnění, kondenzátorových

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Návod k obsluze motorového pohonu s možností dálkového ovládání - DOU 1111G-B

Návod k obsluze motorového pohonu s možností dálkového ovládání - DOU 1111G-B Návod k obsluze motorového pohonu s možností dálkového ovládání - DOU 1111G-B 1 Úvod Systém dálkového ovládání je zařízení pro dálkové ovládání úsekových odpínačů a vypínačů. Systém je chráněn proti rušivým

Více

Příloha 4. Doplňující údaje

Příloha 4. Doplňující údaje EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 223, www.egem.cz Objednatel : PRE distribuce a.s. Chodov TR 110/22kV Příloha 4. Doplňující údaje Chodov, obnova řídicího systému TR

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Plán rozvoje Lokální distribuční soustavy LDS Parada Česká Lípa

Plán rozvoje Lokální distribuční soustavy LDS Parada Česká Lípa Plán rozvoje Lokální distribuční soustavy LDS Parada Česká Lípa Vypracoval: Ing. Jan Sekunda Schválil: Ing. Ivan Hospodár, MBA Datum: 21. 8. 2016 Green - Lights, s.r.o. I: 282 24 680 O: U Libeňského pivovaru

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Kompaktní a modulární VN rozváděč izolovaný SF6

Kompaktní a modulární VN rozváděč izolovaný SF6 Portfolia tech. řešení Kompaktní a modulární VN rozváděč izolovaný SF6 Vysokonapěťové rozváděče pro distribuci el. energie Divize VN rozváděčů Efacec Efacec je největší portugalskou průmyslovou skupinou

Více

Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615

Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615 Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, 30.9.-1.10.2009 Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615 September 24, 2009 Slide 1 Relion launch & business meeting, PRE září

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 0 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13 Obsah O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13 Úraz elektrickým proudem 13 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 14 Úspory energie 14 Energie se zdražují nezbývá

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTÍ 1 DO 250 A, 2 DO 400 A, 3 DO 630 A. Lištové pojistkové odpínače. Objednací kód. I n [A] FSD1-31-LW-Z OEZ:43338

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTÍ 1 DO 250 A, 2 DO 400 A, 3 DO 630 A. Lištové pojistkové odpínače. Objednací kód. I n [A] FSD1-31-LW-Z OEZ:43338 Lištové pojistkové odpínače Varius Lištové pojistkové odpínače FSD. jsou vhodné pro použití v distribučních a průmyslových rozváděčích nn s roztečí přípojnic 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Záskokový automat MODI

Záskokový automat MODI Záskokový automat MODI WWWOEZCZ OBSAH POPIS2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ3 FUNKCE A REŽIMY4 ČASOVÉ DIAGRAMY6 PARAMETRY10 VYBAVENÍ JISTIČŮ10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

DTS NJ 9325 AVA MSV Metal Studénka, a.s.

DTS NJ 9325 AVA MSV Metal Studénka, a.s. DTS NJ 9325 AVA MSV Metal Studénka, a.s. Stránka 1 z 12 Obsah Rozdělovník MPP... 3 Změnový list... 4 1. Základní údaje... 5 1.1. Umístění a základní popis... 5 1.2. Rozhraní odpovědnosti... 5 2 Technický

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTÍ PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTÍ PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTÍ PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny

Více

Modulární instalační přístroje

Modulární instalační přístroje Modulární instalační přístroje Obsah strana System pro M Modulární instalační přístroje e 16, 25 a 32A řady E 220............................ 5/20 e 63 a 80A řady E 463, E 480.........................

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosinec

Více

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D PŘEHLED VÝROBKŮ 1. Proudové ochrany A 15 nadproudové relé střídavé A 15 S1 nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D nadproudová kontrola při selhání vypínače vvn AG 12 proudové frekvenčně nezávislé

Více

Provozování distribučních soustav

Provozování distribučních soustav Provozování distribučních soustav Sítě vysokého napětí s odporníkem v uzlu vn napájecího transformátoru Ivan Cimbolinec Úvodem: Distribuční sítě vysokého napětí 10, 22 a 35 KV se na území České republiky

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Zkoordinované svodiče bleskových proudů typ 1. DEHNsolid. Modulární DEHNbloc. DEHNsolid DEHNbloc M 1... DEHNbloc M 1... FM

Zkoordinované svodiče bleskových proudů typ 1. DEHNsolid. Modulární DEHNbloc. DEHNsolid DEHNbloc M 1... DEHNbloc M 1... FM DEHN chrání. 900 230 DSO 1 255 900 230 4013364153783 4-1-1 1,49 kg 1 Stk. 968,00 961 110 DB M 1 150 961 120 DB M 1 255 961 130 DB M 1 320 961 110 4013364118560 4-1-1 317,4 g 1 Stk. 220,00 961 120 4013364118614

Více

výkonové jističe IEC GB

výkonové jističe IEC GB IEC 60947-2 GB 14048.2 Použití Výkonový jistič NM1se používá pro rozvodné sítě o frekvenci 50/60Hz, jmenovitém proudu do 630A a jmenovitém napětí do 690V k přenosu elektrické energie, k ochraně zařízení

Více

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík C.1 C.2. Výběrová tabulka

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík C.1 C.2. Výběrová tabulka .2 Výběrová tabulka.3 Kombinace mechanického spojování.4 omocné kontakty Řada.5 omocné kontakty Řada.6.6 ívka vypínací Tele Spoušť podpěťová Tele U Ochrana obvodů.6.8 Odpojovač S ohon motorový Tele M Ochrana

Více

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 0 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost pojistkové

Více

Redline. Ochrana obvodů. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík B.1. Tabulka pro výběr chráničů proudových

Redline. Ochrana obvodů. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík B.1. Tabulka pro výběr chráničů proudových .3 Tabulka pro výběr chráničů proudových.4 Technická data chráničů proudových. hrániče proudové samostatné (R s) Řada P /.8 Systém opětného připojování chráničů proudových Tele R.0 hrániče proudové s nadproudovou

Více

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Trojpólový vypínač vnitřního provedení je určen pro jmenovitá napětí od 12 kv

Více