25. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2005 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje: na straně příjmů zvyšuje o 4.262,76 tis. Kč na straně výdajů snižuje o , 65 tis. Kč ve financování snižuje o ,41 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2005 na straně příjmů ,97 tis. Kč na straně výdajů ,92 tis. Kč financování ,95 tis. Kč b) s o u h l a s í s provedením možných dodatečných úprav rozpočtu Radou Města Dvůr Králové nad Labem v rámci případné rozpočtové změny č.5/2005 uskutečněné na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a nadřízených orgánů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, po předchozím projednání ve finančním výboru ZM, 620/ ZM V s c h v a l u j e rozpočet Města Dvora Králové nad Labem na rok 2006, který je navržen v členění dle rozpočtové skladby v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,44 tis. Kč + financování ,16 tis. Kč = celkové zdroje ve výši ,60 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,60 tis. Kč, 1

2 621/ RM V a) s c h v a l u j e na základě doporučení hodnotitelské komise a RM jako zadavatele výsledek hodnocení veřejné zakázky na služby spojené s poskytnutím dlouhodobého úvěru ve výši 25 mil. Kč na financování akce Přestavba provozní budovy kuchyně v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění s následujícím pořadím: 1. místo ČSOB, další pořadí dle přiložených výsledků hodnotitelské komise, b) u k l á d á starostovi města připravit uzavření úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu, c) s c h v a l u j e uzavření úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky, d) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu příslušné úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů, e) u k l á d á starostovi města informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, 622/ ZM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 623/ ZM V b e r e n a v ě d o m í a zároveň doporučuje ke schválení Valné hromadě Krematoria, a.s. Jaroměř navržené Stanovy akciové společnosti Krematorium, a.s. Jaroměř v předloženém znění, 624/ ZM V a) s c h v a l u j e nabytí nově označených p.p.č. 4735/2 o výměře 30 m 2 a p.p.č. 3610/5 o výměře 5 m 2, dle GP č /2004 za kupní cenu 150,- Kč/m 2, celkem 5.250,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e nabytí nově označené p.p.č. 4734/2 o výměře 8 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za kupní cenu 150,- Kč/m 2, celkem 1.200,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, c) s c h v a l u j e nabytí nově označené p.p.č. 3610/6 o výměře 8 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za kupní cenu 100,- Kč/m 2, celkem 800,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, d) schvaluje směnu nově označené p.p.č. 3610/4 o výměře 52 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za st.p.č. 491/3 o výměře 110 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem, bez další finanční kompenzace. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradit kupující, e) s c h v a l u j e nabytí nově označené p.p.č. 4737/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za kupní cenu 400,- Kč/m 2, celkem 2.800,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, f) s c h v a l u j e nabytí nově označené p.p.č. 4737/3 o výměře 41 m 2 v k.ú. 2

3 Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m 2, tedy celkovou kupní cenu 6.150,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, g) s c h v a l u j e nabytí nově označených p.p.č. 4738/2 o výměře 110 m 2 a p.č. 3563/4 o výměře 1 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za cenu dle znaleckého ocenění, tj ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, h) s c h v a l u j e nabytí nově označených p.p.č. 4730/3 o výměře 4 m 2 a p.č. 4730/4 o výměře 5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 za kupní cenu 500,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, i) s c h v a l u j e bezúplatný převod nově označených p.p.č o výměře 67 m 2, p.p.č. 4738/4 o výměře 1 m 2, p.p.č. 4734/1 o výměře 55 m 2, p.p.č o výměře 149 m 2 a p.p.č. 4733/3 o výměře 55 m 2,dále pak z pozemkové parcely p.č. 3563/1 díl a o výměře 415 m 2, díl e 2 o výměře 42 m 2, díl z 1 o výměře 200 m 2, díl a 2 o výměře 5 m 2, díl d 2 o výměře 5 m 2, díl d o výměře 28 m 2, díl h o výměře 23 m 2, díl j o výměře 231 m 2, díl q 1 o výměře 25 m 2, díl o 1 o výměře 29 m 2, díl e 1 o výměře 2 m 2, díl l 1 o výměře 394 m 2, díl l o výměře 38 m 2, díl n o výměře 164 m 2, díl o o výměře 49 m 2, z pozemkové parcely č díl k 1 o výměře 2 m 2, díl j 1 o výměře 114 m 2, díl c 1 o výměře 11 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004, z vlastnictví Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, HK, do vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit nabyvatel, j) s c h v a l u j e bezúplatný převod části p.p.č. 624/4 o výměře 19 m 2, díl b 2, části st.p.č. 131 o výměře 9 m 2, díl i, části p.p.č. 611 o výměře 57 m 2, díl w 1, části p.p.č. 513 o výměře 7 m 2, díl s, části p.p.č. 3559/1 o výměře 7 m 2, díl z a části p.p.č. 672 o výměře 98 m 2, díl f 1, vše k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004, z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, HK. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit nabyvatel, k) schvaluje směnu pozemků nově označených jako p.p.č. 100/6 o výměře 23 m 2 a 100/7 o výměře 52 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dle GP č /2004 od firmy JUTA, se sídlem Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem za nově označenou p.p.č. 1744/5 o výměře 1529 m 2 (u plotové zdi závodu JUTA, a.s. 03) uvedenou v geometrickém plánu č /94(je zadána aktualizace GP) od Města Dvůr Králové nad Labem, bez další finanční kompenzace. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, l) schvaluje směnu pozemků nově označených jako p.p.č. 2616/5 o výměře 128 m 2 v k.ú.dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 od firmy OSNADO, spol. s r.o., za pozemky nově označené p.p.č. 3571/31 o výměře 146 m 2, 148/11 o výměře 3 m 2 a 3571/30 o výměře 8 m 2 v k.ú,. Dvůr Králové nad Labem uvedené v GP č /2004 od Města Dvůr Králové nad Labem, bez další finanční kompenzace. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, m) s c h v a l u j e nabytí pozemku nově označeného jako p.p.č. 2613/5 o výměře 9 m 2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem v GP č /2004, od 3

4 JEDNOTA, spotřební družstvo, za kupní cenu 500,- Kč/m 2, celkem 4.500,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, n) schvaluje směnu pozemků dle GP č /2004: z p.p.č.3571/11 díl j o výměře 47 m 2, díl l o výměře 19 m 2, díl u o výměře 9 m 2, z p.p.č. 2618/1 díl h o výměře 17 m 2, díl t o výměře 8 m 2, díl m o výměře 1m 2, díl v o výměře 1 m 2 a díl r o výměře 6 m 2, naopak Město Dvůr Králové nad Labem smění za výše uvedené díly tyto: z p.p.č. 3571/4 díl n o výměře 18 m 2, díl o o výměře 24 m 2, díl x o výměře 40 m 2 a z p.p.č. 2611/3 díl p o výměře 4 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od firmy ARAL, spol. s r.o., bez další finanční kompenzace. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, o) s c h v a l u j e nabytí pozemku nově označeného jako pozemková parcela č. 3993/4 o výměře 2 m 2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dle GP č /2004 od firmy KARSIT, spol. s r.o., za dohodnutou kupní cenu 1.036,-Kč/ m 2, vše k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, p) s c h v a l u j e bezúplatný převod z pozemkové parcely č. 3532/2 díl a 1 o výměře 7 m 2 a díl y o výměře 12 m 2, z p.p.č. 3524/2 díl d o výměře 5 m 2 a díl c o výměře 20 m 2 a z p.p.č. 3564/1 díl b o výměře 12 m 2 a nově označené pozemkové parcely p.č. 4740, 3564/2, 3564/3, 3564/4 a 4741,vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem - dle GP č /2004, z vlastnictví Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, HK, do vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, q) s c h v a l u j e bezúplatný převod z pozemkové parcely č díl f o výměře 21m 2 a z p.p.č. 148/1, 97/4, 148/6, 2616/2, 3571/2, 3571/1, 3571/7, 2606/3 3571/6, 3571/12, 3571/4, 148/9, 148/5,97/3 celkovou výměru m 2 a z p.p.č díl e, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP č /2004 z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, HK. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit nabyvatel, 625/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod části pozemku p.č. 570/4, nově označeného p.p.č. 4734/3 o výměře 31m 2 a p.p.č. 3610/3 o výměře 2 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a p.p.č. 613/1 o výměře 193 m 2 a p.p.č. 613/2 o výměře 202 m 2 v k.ú Dvůr Králové nad Labem podle 5 odst. 1 písm. a)b)c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky (Pozemkový fond ČR, Husinecká 11 a, č.p. 1024, Žižkov, Praha) a doporučuje pověřit starostu města podpisem 626/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 o šíři 4 m podél nemovitost, která je ve vlastnictví žadatelů za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m 2. Vklad do KN uhradí kupující, b) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 o šíři 4 m podél nemovitost, která je ve vlastnictví žadatelů za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m 2. Vklad do KN uhradí kupující, 4

5 627/ ZM V s c h v a l u j e prodej st.p.č. 479/2 o výměře 78 m 2 včetně budovy bez čp a evidenčního, označenou jako jiná stavba, k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 810,- Kč/m 2, celkem za ,- Kč, 628/ ZM V s c h v a l u j e nabytí p.p.č. 207/2 o výměře m 2 v k.ú. Nové Lesy za kupní cenu Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující (poplatek za vklad do KN), 629/ ZM V neschvaluje prodej části p.p.č. 3800/1 o výměře cca 20 m 2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 630/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2124/1, 2124/2, 2119/6 2119/4, 2119/1, 2120 a st.p.č. 673 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cca ,- Kč, b) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č a s.p.č. 673 v k.ú. Dvůr Králové na Labem za cca ,- Kč, 631/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2, za cenu 300,- Kč/m 2, b) schvaluje záměr Města Dvůr králové nad Labem prodat p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, tak jak věc leží a stojí ve smyslu ustanovení 501 Občanského zákoníku, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., s minimální vyvolávací cenou 350,- Kč/m 2, 632/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/1 o výměře 2498 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) schvaluje prodej nově vzniklé p.p.č. 551/2 o výměře 224 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, každému 1/6 k celku, za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/3 o výměře 216 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, d) s c h v a l u j e prodej st. p.č. 524, pod domem čp. 559, o výměře 693 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, 633/ ZM V schvaluje veřejnou dražbu bytů obsazených nájemníky: a) V č.p byt č. 1637/25 v ul. Raisova s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) b) V č.p byt č. 1676/14 v ul. nábř. Benešovo s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) 5

6 c) V č.p byt č. 1677/11 v ul. nábř. Benešovo s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) d) V č.p byt č. 1677/12 v ul. nábř. Benešovo s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) e) V č.p byt č. 1677/52 v ul. nábř. Benešovo s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) f) V č.p byt č. 2345/34 v ul. E. Krásnohorské s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,-(po zaokrouhlení) g) V č.p byt č. 2345/55 v ul. E. Krásnohorské s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění tj. Kč ,- (po zaokrouhlení) 634/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 3358/2 o výměře 536 m 2, 3358/4 o výměře 954 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč- tj. cca 168,- Kč/m 2, za předpokladu zřízení věcného břemene na část p.p.č. 3358/4. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 3358/2 o výměře 536 m 2 a p.p.č. 3358/4 o výměře 954 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2, 635/ ZM V schvaluje prodej části p.p.č. 545/1 o výměře cca 112 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Zboží u Dvora Králové. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 636/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 908/5 o výměře 170 m 2, 52/2 o výměře 43 m 2 a p.p.č. 52/5 o výměře 49 m 2 v k.ú. Verdek, za kupní cenu 100,- Kč/m 2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 637/ ZM V s c h v a l u j e nabytí p.p.č. 2253/8 o výměře m 2, p.p.č. 2277/1 o výměře m 2 a p.p.č. 2278/2 o výměře m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 150,- Kč/m 2 tj ,- Kč, 638/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej st.p.č. 807/4 o výměře 6 m 2 k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro ČEZ, a.s., IČO , se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, b) s c h v a l u j e nabytí nově vzniklé p.p.č. 4106/3 o výměře 65 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČEZ, a.s., IČO , se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 639/ ZM V neschvaluje možnost předčasného doplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 23 v čp. 2958, vč. podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a trvá na úhradě kupní ceny dohodnuté v Kupní smlouvě ze dne , 6

7 640/ ZM V a) s c h v a l u j e sepsání dohody o poskytnutí slevy 15% z kupní ceny bytu (č. 568/122) a vyplacení této slevy (ZTP) tj. částky Kč ,-, odchylně od Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města (započtení oproti kupní ceně), b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 568/122 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 568 a st.p.č. 494 ul. Legionářská, za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu, c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 568/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 568 a st.p.č. 494 ul. Legionářská, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 641/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1939/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1939/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1940/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1939/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1940/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní f) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1940/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 642/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1942/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1942/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 7

8 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1942/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1942/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 643/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní f) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1943/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod Zoo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 644/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 903/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 903 a st.p.č ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že kupní cena bude hrazena následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč ,- bude uhrazena před podpisem kupní zbytek navýšený o 10% bude hrazen formou měsíčních splátek po Kč 3.000,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále ZM s c h v a l u j e předložený návrh kupní smlouvy v tomto smyslu. 8

9 645/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1408/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 646/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/222 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 647/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/212 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů za kupní cenu Kč ,- s tím, že schvaluje úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 1.883,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy zbytek ve výši Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 1.100,- po dobu 37 měsíců a je navýšený o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek dále schvaluje předložený návrh kupní smlouvy v tomto smyslu, b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů za kupní cenu Kč ,- s tím, že schvaluje úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 1.500,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy zbytek ve výši Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 1.500,- po dobu 29 měsíců a je navýšený o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek c) schvaluje předložený návrh kupní smlouvy v tomto smyslu, 648/ ZM V a) schvaluje prodej bytové jednotky č. 1971/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 1971, 1972 a 1978 a st.p.č. 2316, 2317, a 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1971/12 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1971/42 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 9

10 d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/11 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/12 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní f) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/21 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní g) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/31 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní h) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/41 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní i) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/42 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní j) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1972/51 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní k) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1978/31 včetně spoluvlastnického 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 649/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že ZM schvaluje úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny ve výši Kč ,- bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy zbytek v částce Kč ,- navýšený o 10% bude uhrazen formou splátek po Kč 1.600,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek dále ZM schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní smlouvy b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 10

11 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 650/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 651/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytových jednotek č. 1937/11 a 1937/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 5. května, za celkovou kupní cenu Kč ,- (Kč Kč ,-) a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1937/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 5. května, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 652/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1150/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1150/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1150/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1150/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 653/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1099/311 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy 654/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 357/112 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 357 a st.p.č. 808/1 ul. Heydukova za celkovou částku Kč ,-, bytem Heydukova č.p. 357, Dvůr Králové nad Labem a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č.357/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 357 a st.p.č. 808/1 ul. Heydukova za 11

12 celkovou částku Kč ,-, bytem Heydukova č.p. 357, Dvůr Králové nad Labem a schvaluje předložený návrh kupní 655/ ZM V s c h v a l u j e vyplacení částky Kč ,- vlastníkům domu č.p. 524 v ul. Fügnerova zastoupeným správcem domu IRK, spol. s.r.o., Havlíčkova 12, Dvůr Králové nad Labem ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, která platila v době prodeje domu, 656/ ZM V s c h v a l u j e ukončení účinnosti svého usnesení č. 508/ ZM ze dne ohledně prodeje bytové jednotky č. 1074/113 za celkovou kupní cenu Kč ,-, 657/ ZM V a) bere na vě d o m í vyrozumění o vítězství ve výběrovém řízení na odkoupení domu č.p. 749 se st.p.č. 769, p.p.č. 97/1 a p.p.č. 97/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Policie ČR, b) schvaluje předložený návrh kupní 658/ ZM V schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne mezi Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem,, zastoupenou Oldřichem Paříkem, předsedou TJ DKnL a Milošem Kastnerem, tajemníkem TJ DKnL a Městem Dvůr Králové nad Labem, 659/ ZM V a) schvaluje návrh změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění b) bere na vě domí řešení připomínek k návrhu změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, uvedených pod body 1-7 seznamu vyhodnocení připomínek, c) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o závazné části změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2002, č. 4/2002, č. 3/2004 a č. 4/2004, 660/ ZM V rozhodlo o pořízení změny č. 8 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem. Sběr záměrů pro uvedenou změnu se stanovuje ode dne schválení pořízení změny do , 661/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 4 zřizovací listiny Hankova domu, městského kulturního zařízení, kterým se vydává s účinností od úplné znění zřizovací listiny Hankův dům, městské kulturní zařízení ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze ne a dodatku č. 3 ze dne , 662/ ZM V a) schvaluje zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 12

13 nad Labem s účinností k , b) ruší zřizovací listinu Penzionu pro důchodce včetně její změny č. 1 ze dne a změnu č. 2 ze dne a zřizovací listinu Pečovatelské služby Dvora Králové nad Labem včetně její změny č. 1 ze dne a změny č. 2 ze dne , čímž dochází k zániku těchto organizačních složek, ke dni , 663/ ZM V a) schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu na dlužnou částku ,- Kč včetně příslušenství, a to v měsíčních splátkách 500,- Kč počínaje dnem , b) souhlasí se zpětvzetím žalobního návrhu na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu ze dne , 664/ ZM V bere na vě d o m í žádost o poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, oddílu kopané na činnost mládežnického družstva, 665/ ZM V souhlasí se změnou zřizovacích listin Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 dle přílohy s účinností od a pověřuje starostu města jejich podpisem, 666/ ZM V souhlasí s delimitací MŠ Žireč s účinností od , 667/ ZM V a) nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč, měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč, b) s c h v a l u j e pokračovat ve vymáhání dlužné částky soudní cestou, 668/ ZM V bere na vě d o m í zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 13

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2006 731/2006 29. ZM V s c h v a l u j e Smlouvu o finančním příspěvku mezi Městem

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 10.06.2009 534/2009 18. ZM V bere na vě d o m í Zápis z jednání finančního výboru

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.04.2007 105/2007 5. ZM V s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města č.

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

70. VÝPIS Z USNESENÍ

70. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 70. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.03.2005 228/2005 70. RM - V a) s o u h l a s í s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.02.2005 107/2005 67. RM - V schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu na vyklizení bytu proti žalované za podmínky,

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

59. Výpis z USNESENÍ

59. Výpis z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 59. Výpis z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27. 10. 2004 1092/2004-59. RM - V r e v o k u j e usnesení č. 1052c)/2004 58.RM a schvaluje znění tohoto

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.10.2005 1047/2005 85. RM V ukládá řediteli TSm vytřídit potřebný materiál v areálu bývalých uhelných skladů

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.12.2005 1311/2005 90. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s Dukase s.r.o. na návrh a realizaci propagační

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.2011 Z/160/2011-8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1. je hluboce

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

24. VÝPIS Z USNESENÍ

24. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 24. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.09.2010 769/2010 24. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze kontrolního

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 13.09.2012 Z/293/2012-14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

98. VÝPIS Z USNESENÍ

98. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.03.2006 195/2006-98. RM V a) zmocň u j e lesmistra ML iniciovat změnu ve stanovách výboru Honebního společenstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.04.2007 387/2007 14. RM - V r u š í ke dni 15.04.2007 vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č.

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

81. VÝPIS Z USNESENÍ

81. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 81. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09.08.2005 832/2005 81. RM V a) schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném ve výši 14.573,-

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

44. VÝPIS Z USNESENÍ

44. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 44. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.04.2008 296/2008-44. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. l Smlouvy o dílo ev. č. 05/2007 Zpracování

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.04.2005 398/2005 73. RM V a) bere na vě domí plnění úkolu RM 342/2005-72. RM, b) bere na vě domí plnění

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.10.2006 804/2006 115. RM V s c h v a l u j e Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi firmou

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 16.12.2010 Z/10/2010-2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem V 1. bere na

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.08.2006 611/2006 110. RM V u k l á d á právničce kanceláře tajemníka zajistit podání žaloby na zaplacení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-74/2017 Datum jednání: 02.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1647/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu

Více

ZM USNESENÍ. z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM USNESENÍ. z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 14906/2014 č. j.: 14909/2014 USNESENÍ z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 27. 2. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více