ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5"

Transkript

1 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia 1 doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. histológia a embryológia 1 doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. Lekárska terminológia doc. PhDr. František Šimon, CSc. lekárstva 1 2/2 S 5 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3 Biochémia ústnej dutiny 1 prof. Ing. Mária Mareková, CSc. biológia 2 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. 2/3 5 2/2 S 5 biológia 1 anatómia 2 doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. histológia a embryológia 2 doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. lekárstva 2 * kontrolované samoštúdium 3/4/1* S 8 2/3/1* S 6 2/4 5 anatómia 1 biológia 1 histológia a embryológia 1 lekárstva 1 Výberové rozsah kredity Športové aktivity 1 Bioorganická chémia v medicíne prof. Ing. Juraj Guzy, CSc Športové aktivity 2 ŠVOČ prezentácia na študentskej vedeckej konferencii 1/1 2 0/2 4 26

2 2. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Biochémia ústnej dutiny 2 prof. Ing. Mária Mareková, CSc. fyziológia 1 prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. lekárstva 3 Dentálne materiály a technológie Medicínska informatika Lekárska etika MUDr. Nikita Bobrov, CSc. Prvá pomoc MUDr. Judita Capková, PhD. Cudzí jazyk 1 Anglický jazyk pre zubné lekárstvo PhDr. Helena Petruňová, CSc. Nemecký jazyk pre zubné lekárstvo PhDr. Emília Orságová, CSc. Francúzsky jazyk pre zubné lekárstvo Mgr. Anabela Obyšovská Športové aktivity 3 2/3 S 6 3/3/1* 5 2/4 5 3/1 S 4 1/1 2 0/2 S 2 Biochémia ústnej dutiny 1 Lekárska chémia lekárstva 2 Povinne voliteľný predmet 2 Informačné systémy v medicíne RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD. Písomná komunikácia v anglickom jazyku Mgr. Renáta Timková, PhD. fyziológia 2 prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. lekárstva 4 3/3/1* S 7 2/4 S 7 Lekárska biofyzika fyziológia 1 lekárstva 3 mikrobiológia 1 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Imunológia Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Letná prax (asistencia v zubnej ambulancii) Športové aktivity 4 2/2 3 biológia 1 2/2 S 5 2 týždne 80 hod. 2 27

3 Povinne voliteľný predmet 2 Rétorika a komunikácia PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Počítačová biometrika RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD. Nemocničný informačný systém Medicínska komunikácia v angličtine pre zubné lekárstvo 1 Mgr. Renáta Timková, PhD. Medicínska komunikácia v nemčine pre zubné lekárstvo PhDr. Emília Orságová, CSc. Prezentácie v anglickom jazyku PhDr. Helena Petruňová, CSc. Vybrané kapitoly z dejín medicíny doc. PhDr. František Šimon, CSc. 1/0 S 2 Výberové rozsah kredity Športové aktivity 1 Športové aktivity 2 ŠVOČ prezentácia na študentskej vedeckej konferencii 0/2 4 28

4 3. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Podmieňujúce a orofaciálna patológia 1 prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny 1 doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Farmakológia 1 prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 2/3/1* 5 2/2 3 2/2 3 histológia a embryológia 2 anatómia 2 Biochémia ústnej dutiny 1 fyziológia 1 mikrobiológia 2 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 2/2 S 5 mikrobiológia 1 Chirurgická propedeutika 1 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Interná propedeutika 1 doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. 1/1 1 fyziológia 1 1/1 1 fyziológia 1 Preventívne zubné lekárstvo 1 2/3 S 5 lekárstva 4 Klinická anatómia orofaciálnej oblasti Rádiológia orofaciálnej oblasti MUDr. Jarmila Klemová, PhD. Psychológia a medicínska komunikácia PhDr. Milana Kovaničová, CSc. anatómia 2 2/2 S 4 Lekárska biofyzika a orofaciálna patológia 2 prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny 2 doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 2/3/1* S 6 2/2 S 5 Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny 1 Farmakológia 2 prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. Chirurgická propedeutika 2 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Interná propedeutika 2 prof. MUDr. Jozef Pella, PhD. 2/2 S 5 Farmakológia 1 1/1 1 Chirurgická propedeutika 1 1/2 2 Interná propedeutika 1 Predklinické zubné lekárstvo Konzervačné zubné lekárstvo 1 MUDr. Adriana Čečetková, PhD. 0/3 2 1/2 3 Dentálne materiály a technológie lekárstva 4 Preventívne zubné lekárstvo 1 29

5 Zubná protetika 1 1/2 3 Dentálne materiály a technológie lekárstva 4 Letná prázdninová prax (práca v zubotechnickom laboratóriu) 2 týždne 80 hod. 2 * kontrolované samoštúdium Výberové rozsah kredity Športové aktivity 3 Športové aktivity 4 Medicína založená na dôkazoch ŠVOČ prezentácia na študentskej vedeckej konferencii 0/1 2 Medicínska informatika 0/2 4 30

6 4. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Chirurgia 1 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 1/1 1 Chirurg. propedeutika 2 Interná medicína 1 doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 1/1 1 Interná propedeutika 2 Neurológia prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 1/1 S 3 Pediatria doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. Infekčné lekárstvo prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. Súdne lekárstvo a medicínske právo MUDr. Nikita Bobrov, CSc. 1/1 S 3 Farmakológia 1 1/1 S 3 Imunológia Konzervačné zubné lekárstvo 2 MUDr. Adriana Čečetková, PhD. 1/3 4 Konzervačné zubné lekárstvo 1 Zubná protetika 2 1/3 4 Zubná protetika 1 Dentoalveolárna chirurgia 1 Diplomový seminár 1 vedúci práce 1/ hod. 2 lekárstva 4 Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny 1 Chirurgia 2 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Interná medicína 2 doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD. 1/2 2 Chirurgia 1 1/2 2 Interná medicína 1 Psychiatria doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. Dermatovenerológia prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD. ORL prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. Konzervačné zubné lekárstvo 3 MUDr. Adriana Čečetková, PhD. 1/1 S 3 1/1 S 3 1/1 S 3 1/3 4 Psychológia a medicínska komunikácia Farmakológia 1 Patofyziológia a orofaciálna patofyziológia 1 mikrobiológia 2 Farmakológia 1 Interná medicína 1 Konzervačné zubné lekárstvo 2 Zubná protetika 3 1/3 4 Zubná protetika 2 Dentoalveolárna chirurgia 2 1/3 4 Klinická anatómia orofaciálnej oblasti Dentoalveolárna chirurgia 1 Diplomový seminár 2 30 hod. 2 31

7 vedúci práce Letná prázdninová prax v zubnej ambulancii 1 4 týždne 160 hod. Povinne voliteľný predmet 2 Počítačová biometrika RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD. Gynekológia a pôrodníctvo pre zubné lekárstvo doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD. Tropická medicína prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. Nemocničný informačný systém 4 Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny 2 mikrobiológia 2 Očné lekárstvo prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc. Verejné zdravotníctvo doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc. Komplexná medicína prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Hygiena v zubnom lekárstve prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. Preventívna medicína a epidemiológia prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Fyzioterapia v zubnom lekárstve Doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. Medicínska komunikácia v angličtine pre zubné lekárstvo 2 Mgr. Renáta Timková, PhD. Medicínska komunikácia v nemčine pre zubné lekárstvo PhDr. Emília Orságová, CSc. Písomná komunikácia v anglickom jazyku Mgr. Renáta Timková, PhD. Prezentácie v anglickom jazyku PhDr. Helena Petruňová, CSc. Vybrané kapitoly z dejín medicíny doc. PhDr. František Šimon, CSc. 1/0 2 1/0 S 2 Farmakológia 2 Topografická anatómia orofaciálnej oblasti mikrobiológia 2 anatómia 2 32

8 Výberové rozsah kredity Športové aktivity 3 Športové aktivity 4 Medicína založená na dôkazoch ŠVOČ prezentácia na študentskej vedeckej konferencii 0/1 2 Medicínska informatika 0/2 4 33

9 5. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Anestéziológia a resuscitácia doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. 2/1 S 3 Interná medicína 2 Farmakológia 2 Neurológia Interná medicína 3 prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD. Chirurgia 3 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 2/2 3 Interná medicína 2 2/2 3 Chirurgia 2 Konzervačné zubné lekárstvo 4 MUDr. Ľudmila Madarová, CSc. 1/3 S 4 Konzervačné zubné lekárstvo 3 Zubná protetika 4 Maxilofaciálna chirurgia 1 Parodontológia a orálna medicína 1 Detské zubné lekárstvo 1 MUDr. Jana Kaiferová, PhD. Čeľustná ortopédia 1 MUDr. Darina Hagovská Diplomový seminár 3 vedúci práce 1/3 S 4 Zubná protetika 3 1/3 3 Dentoalveolárna chirurgia 2 1/2 2 Imunológia 1/2 2 1/ hod. 2 Konzervačné zubné lekárstvo 3 Dentoalveolárna chirurgia 2 Konzervačné zubné lekárstvo 5 MUDr. Ľudmila Madarová, CSc. Zubná protetika 5 Maxilofaciálna chirurgia 2 Parodontológia a orálna medicína 2 Detské zubné lekárstvo 2 MUDr. Jana Kaiferová, PhD. Čeľustná ortopédia 2 MUDr. Darina Hagovská Preventívne zubné lekárstvo 2 Diplomový seminár 4 vedúci práce Letná prázdninová prax v zubnej ambulancii 2 1/3 3 Konzervačné zubné lekárstvo 4 1/3 3 Zubná protetika 4 1/3 S 4 Maxilofac. chirurgia 1 1/3 S 4 1/3 S 4 Parodontológia a orálna medicína 1 Detské zubné lekárstvo 1 Pediatria 1/3 S 4 Čeľustná ortopédia 1 2/ hod. 2 4 týždne 160 hod. 4 Preventívne zubné lekárstvo 1 34

10 Výberové rozsah kredity Športové aktivity 3 Laboratórna diagnostika v orálnej medicíne prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 1/1 2 Anatomická stratifikácia Medicína založená na dôkazoch Športové aktivity 4 ŠVOČ prezentácia na študentskej vedeckej konferencii 1/1 2 0/1 2 Medicínska informatika 0/2 4 Štátna skúška z predmetov Interná medicína Chirurgia 35

11 6. ROK ŠTÚDIA blok 22 týždňov rozsah kredity Konzervačné zubné lekárstvo 6 MUDr. Ľudmila Madarová, CSc. Parodontológia a orálna medicína 3 1/5 11 1/3 7 Konzervačné zubné lekárstvo 5 Parodontológia a orálna medicína 2 Detské zubné lekárstvo 3 MUDr. Jana Kaiferová, PhD. Zubná protetika 6 Čeľustná ortopédia 3 MUDr. Mária Eötvöšová, PhD. Maxilofaciálna chirurgia 3 Diplomová práca vedúci diplomovej práce 1/3 7 Detské zubné lekárstvo 2 1/5 11 Zubná protetika 5 1/3 7 Čeľustná ortopédia 2 1/6 11 Maxilofaciálna chirurgia 2 5 Semináre: Gerodontia Implantológia Právne aspekty praxe Vedenie zubolekárskej praxe (ekonomika, zdravotné poisťovne, výkazníctvo) 12 hod. 20 hod. 14 hod. 14 hod. 1 Štátna skúška z predmetov: Terapeutické zubné lekártsvo Ortopedické zubné lekárstvo Maxilofaciálna chirurgia Obhajoba diplomovej práce Za povinný, povinne voliteľný a výberový, študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz (čl. 9 ods. 4 Študijného poriadku UPJŠ LF). 36

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. podmieňujúce predmety. zimný semester. Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. podmieňujúce predmety. zimný semester. Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. Biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatómia 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 4/3 S 8

Více

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok Vysvetlivky: P - prednášky, C cvičenia, U (ukončenie): S - skúška, ZK - získanie kreditov predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok ZS LS P C U P C U Anatómia

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020 Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, Týdně hodin v semestru zimním letním ZS LS před. cvič. před. cvič. ZS LS B03004 Anatomie Smetana 13 4 3 4 3 Z Z,Zk B03005 Anatomická

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK 20/11/2018 Jiří Ferda Návrh nového rozdělení na studijní kruhy 26 kruhů = 18 všeob česky, 4 všeob anglicky, 4 zuby česky POČET ČESKÝCH 18 českých 4 anglické

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED Ladislav Dušek, Martin Komenda Cíl projektu OPTIMED Cíl: obsahová harmonizace a standardizace studia VL na LF MU zpracovaná v počítačově dostupné podobě

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. Všeobecná sestra Název předmětu Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie

Více

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Porodní asistentka Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie 1 ZA

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Kódy předmětů Fyzioterapie

Kódy předmětů Fyzioterapie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kódy předmětů Fyzioterapie Kódy předmětů Fyzioterapie Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor

Více

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs I. rok Biofyzika 6 2 2zs Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2zs Biológia 7 2 2zs Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4zs Farmaceutická propedeutika 5 0 2zs Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs Jazyk

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Rozvrh hodín 1.FTx

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Rozvrh hodín 1.FTx 1.FTx - 1.sús. Odbor: - externá forma štúdia FYZIOTERAPIA Ročník : 1. 1. sústredenie 1.FTx Ak. rok 2016/2017 Zimný semester 28.9.2016 29.9.2016 FTBx005A FDLS 1 FTBx043A Latinský jazyk FTBx004 Farmakológia

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Prerekvizity, korekvizity a neslu?itelnosti povinných a volitelných p?edm?t? Bc. Všeobecná sestra Prerekvizity, korekvizity

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2017/2018 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

PROTOKOL. o výsledku voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2016

PROTOKOL. o výsledku voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2016 PROTOKOL o výsledku voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2016 Účast ve volbách byla následující: Kategorie voličů studenti magisterského programu

Více

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník Učební plán Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: 53-1-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání 3,5 ročníku 7 období / kombinovaná absolutorium

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni ze dne

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni ze dne Zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni dne 14. 6. 2018 Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni ze dne 14. 6. 2018 Celkový počet členů VR: Přítomni: Omluveni:

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 1. úsek studia Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2018/2019

STUDIJNÍ PLÁNY 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2018/2019 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 60 77 Brno Součást vysoké

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2019/2020

STUDIJNÍ PLÁNY 2019/2020 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2019/2020 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Specializace ve zdravotnictví N5345 Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium 5342T004. Klinická kineziologie I

Specializace ve zdravotnictví N5345 Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium 5342T004. Klinická kineziologie I Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol jmenovaným s účinností od 1. května 2003 Velká aula Karolina čtvrtek dne 5. června 2003 v 9:00 a

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

budova podčást místnost Určení místnosti Berkova 34/38, Brno, Klinika plastické a estetické chirurgie, 3. podlaží N03901 Posluchárna

budova podčást místnost Určení místnosti Berkova 34/38, Brno, Klinika plastické a estetické chirurgie, 3. podlaží N03901 Posluchárna Berkova 34/38, Brno, 612 00 Klinika plastické a estetické chirurgie, 3. podlaží N03901 Posluchárna Černopolní 9, Brno, 662 63 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, pavilon C, 3. podlaží

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více