HRAVÁ LITERATURA JMÉNO ŠKOLA. Úlohy označené mají vyšší náročnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAVÁ LITERATURA JMÉNO ŠKOLA. Úlohy označené mají vyšší náročnost."

Transkript

1 HRAVÁ LITERATURA 7 JMÉNO ŠKOLA TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK Úlohy označené mají vyšší náročnost. volné odpovědi žáků OPAKOVÁNÍ... 2 PRÓZA... 4 POEZIE STAROVĚKÁ LITERATURA STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA STŘEDOVĚKÁ LITERATURA PÍSEMNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ BAROKNÍ LITERATURA KLASICISMUS Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 1. vydání, 2015 Vydal: TAKTIK International, spol. s. r. o., P. O. Box 326, Jindřišská 14, Praha 1, Autoři: Mgr. Tereza Friedl, Mgr. Renata Krejčíková, Mgr. Jolana Řapková, Mgr. Zdeňka Havlíčková, Mgr. Zuzana Medveďová, Mgr. Ilona Skolilová, Mgr. Marie Fišerová Lektoři: PhDr. Šárka Pospíchalová, Mgr. Pavlína Pyszková, Mgr. Andrea Pavlíčková Grafická úprava: Bc. Marek Bárta Projektový manager: Ing. Valerián Stec Produktový manager: Mgr. Michal Švantner Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření tohoto díla i jeho částí bez souhlasu vydavatele je trestné. ISBN:

2 OPAKOVÁNÍ 1. Každý z následujících pojmů v levém sloupci spoj s výrazem či výčtem výrazů, které jsou pro něj typické. Pojmy následně správně přiřaď k jednotlivým ukázkám. epika lyrika drama poezie próza sloka, rým, verš, báseň děj zachycení pocitů a nálad věta, kapitola scénické poznámky, jednání, výstup ukázka A poezie, epika Potkal se osel se slavíkem a zdaleka ho vítal oslím křikem: Zdravím tě, kamaráde! Kam přijdu, slyším všade jen legendy, jak umíš krásně zpívat. Já s ostatními rád bych volal vivat, jestliže pravda jsou ty pověsti. Doposud však jsem přišel o štěstí na vlastní uši slyšet pár tvých trylků. Snažně tě prosím, zazpívej mi chvilku. Slavík se nedal dlouho přemlouvat. A už se sype trylků vodopád a něžné tóny vánek nese v dálku, jako když někdo hraje na šalmaje, jako když někdo píská na píšťalku. ukázka B próza, epika Léta 1539 narodil se panu Joštovi z Rožmberka, tehdy těžkou nemocí navštívenému, na krumlovském hradě nejmladší synáček Petr Vok. Ten pak byl posledním po meči svého starobylého rodu. Chlapečka ošetřovaly chůva a kojná, u nich byl neustále. Kromě těch však měl ještě jinou, pečlivou a laskavou opatrovnici. Zjevila se pokaždé v noci, kdy všechen krumlovský hrad, mohutně strmící nad Vltavou, ztichl, kdy všecko spalo, i chůvy. Byla to bílá paní. Okna komnaty byla zamčena, dveře též, ani se nehnuly, ale bílé zjevení, kde se vzalo tu se vzalo, stanulo náhle prostřed jizby. próza, epika ukázka C Byl jednou jeden král, ten se roznemohl a byla to zlá a dlouhá nemoc. Nikdo už nevěřil, že by se ještě mohl vystonat a zůstat naživu. Jeho tři synové to těžce nesli. V tom svém zármutku sešli jednou do zahrady, chodili kolem dokola a plakali. U brány potkali nějakého stařečka; ten se s nimi zastavil a ptal se, co je trápí. Pověděli mu o nemocném otci, že asi už dlouho nebude, protože mu žádný lék nepomáhá. A stařeček je těšil: Vím ještě o něčem, co by mu pomohlo: živá voda. Jak se jí napije, v tu chvíli se uzdraví. Jenže je tuze těžké tu vodu najít. (přeložila Marie Kornelová) ukázka D próza, epika K vládci bohů, Diovi, se donesla pověst o tom, jak jsou lidé zkažení a jak se neštítí ani zločinů. Řekl si, že sestoupí na zem. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, zda lidé opravdu loupí a vraždí a uctívají lež místo pravdy a posmívají se bohům. S lítostí a rozhořčením poznával všude, kam se na své pouti dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěly pověsti. ukázka E drama ALŽBĚTA: (vyběhne ze dveří, za ní Petr) Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař jest na modlitbách. PETR: To mi právě vhod, milý panoši, neboť nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě. ALŽBĚTA: Jsi šílený? Proč kvůli mně? PETR: (blíží se k ní) Nač přede mnou tajnosti? Vím všecko, všecko, sladký panoši ty nejsi, co se zdáš ALŽBĚTA: (ustupuje) Nechápu, co pravíš jsi na omylu. Nutíš mne, abych volal o pomoc. (stranou) Bože, Bože, co si mám počíti? PETR: Však bys přede mnou neustupoval proč by muž muži nepodal bez ostýchání ruku? Dej mi polibek a uvěřím že nejsi dívkou! 2

3 ukázka F poezie, lyrika Prosinec. Chalupy se krčí, sníh ke střeše až navátý. Na pocestného z prahu vrčí dobrácký ovčák huňatý. Je ticho jako po vymření. Zvonečku cinkne jenom smích, jak koně letí ve spřežení v prastarých saních dřevěných. V houni jen starý vozka klímá, má beranici do čela. Rukama mrazem červenýma zem modré oči protřela. 2. a) V případě ukázek A, B, C a D rozhodni, o jaké žánry se jedná. ukázka A bajka ukázka B pověst ukázka C pohádka ukázka D báje b) Které z následujících okolností jsou typické pro který žánr? Odpověz formou přiřazení písmen označujících ukázky, jež dané žánry v první části této úlohy zastupují. Někde může být více možností, někde žádná. nadpřirozené jevy B, C, D ponaučení. A, C pravdivé jádro... B, C, D dobrý konec.. C reálné osoby. B lidová slovesnost B, C, D krátký text.. A dobrodružná literatura přímá řeč.. A, B, C, D reálná místa.. B personifikace A, C život bohů či hrdinů D 3. a) Z ukázky F vypiš jednu personifikaci. chalupy se krčí c) Jaký druh rýmu je v ukázce použit? b) Z téže ukázky vypiš jedno přirovnání. ticho jako po vymření d) Podtrhni jeden verš a zakroužkuj jednu sloku. střídavý e) Zapiš dvě rýmové dvojice a ke každé přidej dva vlastní rýmy. krčí vrčí trčí, hrčí čela protřela umřela, vytřela 4. V osmisměrce najdi čtyři žánry lyriky a stručně je charakterizuj. Ž P Í S E Ň Š E G S O P D H R J Ó Q I T E E A B D T H Z K C T W A R Ň U F K U F F S M A R G I P E píseň báseň určená ke zpěvu epitaf nápis na hrob epigram krátká satirická báseň óda oslavná báseň 5. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení. Pokud je tvrzení nepravdivé, jeho nepravdivou část přepiš správně. Mezi autory bajek patří např. La Fontaine a Krylov. PRAVDA / LEŽ... Karel Čapek napsal Sedmero pohádek. PRAVDA / LEŽ... Devatero Eduard Štorch psal knihy s tematikou pravěku. Bylo nás pět je Poláčkův satirický román. Erben napsal lyrickou báseň Lilie. 6. Napiš alespoň pět žánrů lidové slovesnosti. přísloví, pohádka, pranostika, rčení, píseň PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ humoristický... lyricko-epickou 3

4 PRÓZA POVÍDKA JIM CORBETT: CHRÁMOVÝ TYGR Muktéšvarská lidojedka Když tygřice zabila v Muktéšvaru čtyřiadvacet lidí, požádala vláda o pomoc Jima Corbetta. Ten si chtěl na zvíře nejprve počíhat u těla zabitého volka, později pak se pokusit dostat ho s pomocí nadháněčů. Oba pokusy selhaly. Necelých třicet kilometrů severovýchodně od Nainítálu je horský masív dosahující výšky 2500 metrů a táhnoucí se v délce dvaceti až pětadvaceti kilometrů od východu k západu. ( ) Lidé, kteří žili v Muktéšvaru, tvrdí, že je to nejkrásnější místo v celém Kumáonu a že jeho podnebí nemá sobě rovna. V rozsáhlých lesích, které obklopovaly osadu, se usadila tygřice ( ). Žila tu naprosto spokojeně, lovíc sambary, kákary a divoké vepře, až do chvíle, kdy se střetla s dikobrazem. V souboji s ním přišla o jedno oko a odnesla si z něho asi padesát ostnů dlouhých dva a půl až dvaadvacet a půl centimetru, které jí uvízly v rameni a v pravé přední tlapě. ( ) Snažila se vytáhnout ostny z masa svými zuby, a tím se potom vytvořily kolem ostnů hnisavé boláky. Když jednou ležela hladová v husté trávě a lízala si rány, jedna žena začala v blízkosti žnout krmení pro dobytek. Tygřice si jí zpočátku nevšímala, když se však žena dostala se srpem přímo k ní, máchla po ní prackou tak, že jí prorazila lebku. ( ) O dva dny později se tam objevil muž a chtěl si z toho stromu nasekat dříví na oheň; tygřice, která ležela na druhé straně, zabila i jeho. ( ) Je možné, že pohled na krev, která prýštila po obnaženém těle, visícím přes peň stromu, v ní vzbudila myšlenku, že by při této příležitosti mohla ukojit hlad. ( ) Příštího dne zabila třetí oběť, už úmyslně, aniž byla vydrážděna. A pak se z ní už stala kvalifikovaná lidojedka. ( ) Dlouhé minuty se nic nehýbalo a nic se neozvalo, a pak jsem ji najednou uviděl. Vylezla na protější svah a teď se šinula po jeho okraji směrem ke kopci. V tom místě rostlo několik mladých topolů, patnáct centimetrů silných, takže jsem mezi nimi mohl sledovat pouze její pohybující se obrys. V zoufalé naději, že se moje kulka vyhne topolům a najde si tygřici, jsem zvedl pušku a bez dlouhého míření vystřelil. Tygřice se prudce otočila, seběhla se svahu, prolétla dolíkem a pustila se nejvyšší rychlostí stezkou vzhůru přímo na mne. ( ) Počkal jsem, až byla dva metry přede mnou, naklonil jsem se dopředu a měl jsem velké štěstí, že se mi podařilo umístit druhou kulku do jamky těsně za krkem tygřice. Náraz kulky těžkého kalibru ji stočil právě tak, že těsně minula moje levé rameno. Setrvačností přeletěla přes okraj šestnáctimetrového srázu a se silným šplouchnutím dopadla dole do vody. ( ) Když člověk zastřelí lidojeda, má zvláštní pocit uspokojení. Uspokojení, že vykonal práci, kterou bylo velmi zapotřebí vykonat. Uspokojení, že přelstil velmi silného protivníka na jeho vlastním území. ( ) (přeložil Miroslav Jindra) 1. Kdo je vypravěčem příběhu? 2. Jaké je téma povídky? lovec Jim Corbett lov tygřice 3. Povídka má klasickou osnovu vypravování. Urči její jednotlivé body. a) úvod... popis místa děje, seznámení s tygřicí b) zápletka... poranění tygřice c) rozvíjení děje... tygřice zabíjí lidi, Corbett ji jde ulovit d) vyvrcholení děje... lovec se střetne s tygřicí a zabije ji e) rozuzlení děje... pocit uspokojení 4. Uveď tři znaky, na základě kterých můžeme určit, že jde o úryvek z povídky. jednoduchý děj málo postav kratší rozsah 5. V textu podtrhni větu, ve které v tygřici zřejmě nastal zlom, jenž z ní udělal lidojedku. 7. Kde si myslíš, že se povídka odehrává? 6. V textu najdi výrazy s následujícími významy. kosit žnout kmen peň a) Čína b) Afrika c) Indie d) Rusko 4

5 KAREL ČAPEK: POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY Případ s dítětem Komisař Bartošek vyšetřuje případ zmizení malé tříměsíční holčičky. Já myslím, že takového haranta by mohla ukrást jenom matka, která přišla o vlastní mládě a chce mít jiné. Víte, to je, jako když vám někdo v hospodě vezme klobouk: tak vy si vyberete jiný a jdete. Tak to už jsem zařídil: nechal jsem si ohlásit, kde komu v Praze umřel tříměsíční prcek; a naši lidé se tam půjdou podívat, rozumíte? Prosím vás, podle toho vašeho popisu ji nepoznáme. Ale já ji poznám, vzlykala paní Landová. Pan komisař pokrčil rameny. Ale přesto, řekl zamyšleně, bych vzal na to jed, že ta ženská toho spratka ukradla kvůli nějakému hmotnému zisku. Milá paní, ono se moc málo krade z lásky; většinou to je pro peníze. Ale hergot, tak už neplačte! My vám uděláme všecko, co můžeme. Když se pan Bartošek vrátil na komisařství, řekl svým lidem: Poslouchejte, kdopak z vás má tříměsíčního fakana? Pošlete mně to sem. Tak jedna paní strážníková mu donesla své nejmladší; ( ) Prosím vás, paničko, podle čeho se pozná takový kojenec? Paní strážníková přitiskla své nejmladší k ňadrům. Vždyť je to má Mánička, řekla pyšně, copak nevidíte, pane komisaři, že je to celý táta? ( ) No, já nevím, bručel komisař, ten nos se mně zdá trochu jiný, ale snad jí ještě naroste. Počkejte, já se jdu podívat do parku, jak vypadají nemluvňata. To je to, všelijakých kapsářů a šupáků si našinec hned všimne, ale tenhle potěr v peřinkách, s tím přece nemáme co dělat. Za hodinu se ten Bartošek vrátil zdrcen. Poslouchejte, Hochmane, řekl, vždyť je to děsné, všechny tyhle děti jsou stejné! Jakpak mám udělat popis? ( ) Počkejte, vzpomněl si najednou, na jaké jméno slyší to vaše dítě? My jí říkáme Růženka, vzlykala ta maminka, Dudenka, Dydydy, bobeček, cácorka, košiláček, ( ) A na to všechno ona slyší? ptal se komisař užasle. Ona všemu rozumí, ujišťovala maminka v pláči. A tak se vám směje, když jí říkáme hafhaf, bububu, tydlimydli nebo tititi To nám bude málo platné, mínil pan komisař. Já vám musím bohužel říci, paní Landová, že nám selhalo. V těch rodinách, kde bylo hlášeno dětské úmrtí, vaše Růženka není; to už naši lidé všechno oběhli. ( ) Když přišel domů, našel tam svou posluhovačku, takovou princmetálovou bábu hubatou, jak nadšením září. Jen se pojďte podívat, pane komisaři, povídala místo uvítání, na tu vaši Barynu! ( ) Jen se podívejte, hlaholila ta posluhovačka, jak ona je na ty štěňata pyšná, jak se s nima chlubí, ta mrcha! Inu, jako každá máma! 1. a) Doplň výrazy, jakými matka a komisař Bartošek označují dítě. matka... Dudenka, Dydydy, bobeček, cácorka, košiláček komisař Bartošek... harant, prcek, spratek, fakan b) Jak se výrazy, jež použila matka a komisař Bartošek, liší? O jaké typy slov se jedná?... Matka používá slova lichotivá, Bartošek hanlivá. 2. V textu podtrhni přirovnání. Souhlasíš s ním? Proč? ANO NE a) Na základě textu odvoď, jak pan Bartošek případ nakonec vyřešil. Policisté se na ulici vyptávali matek na jejich děti. Která z nich ukradla dítě paní Landové, poznali... podle toho, že tato žena se dítětem nechlubila, nýbrž ho skrývala.... b) Čapkova povídka má shodné téma a podobné vyvrcholení s jedním biblickým příběhem. Se kterou postavou se tento příběh pojí? a) Kain b) Eva c) Abrahám d) Šalamoun 5

6 PRÓZA ROMÁN EDUARD BASS: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA Klapzubova jedenáctka je sehraný fotbalový tým synů otce Klapzuby, který své chlapce vede rázně, důsledně, ale s láskou a vtipem. Jakmile porazili všechny české týmy, začínají hrát i ve světě. Ohromné napětí a ticho zavládlo kolem hřiště. Pan Surrey hvízdl. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klapzubů podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka vrací míč pravému záložníkovi. Huddersfieldská útočná řada proběhne mezi útočníky Klapzubů. Charcot dostihuje záložníka, zmocní se míče, haló, ne, škrtněte to, čert ví, jak to ten chlap udělal, má míč dál. Diktuji. Barring a Winnipeld jdou mu na pomoc. Rána, a míč třepotavě se přenáší šikmo vpřed na levé křídlo. Skvělé přehrání, právě mezi naším záložníkem a backem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílých dostihlo míče. Warsey, vpřed! Už je pozdě. Centr. Příliš vysoký. Jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Gorringer na levém backu zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halfback? Obrací míč hlavou k levé spojce. Warsey! Ou, klička! Bože! Bums. Fuj. Dovolte, abych si mohl odplivnout. Co? Nu ovšem. Je to tam! U všech ďáblů, to byla rána. 1. Odhadni, z jakých zemí jsou v úryvku hrající týmy. 2. Z textu vypiš jednu metaforu. Čechy... Anglie (anglicky mluvící země) křídlo Kdo je v úryvku vypravěčem? sportovní komentátor 4. Komu vypravěč asi fandí? Anglii 5. Kdo myslíš, že dal v úryvku gól? a) pravý halfback b) levá spojka c) levý back d) Bums 6. V textu podtrhni všechny role, které hráči mohou hrát. 7. V textu zakroužkuj všechny výrazy, které by se správně neměly objevit ve fotbalovém komentáři. 8. Z textu vypiš všechna slovesa týkající se manipulace s míčem. podal, vrací, zmocní se, přenáší se, obrací Z následujícího úryvku vypadla některá písmena. Doplň je. Co svět světem stojí, nebyla obec Dolní Bukvičky tak slavná jako tehdy, když se rodina Klapzubů vrátila ze své cesty s mistrovstvím Evropy v kufru a princem Waleským v mužstvu. Všecky světové listy přinesly podrobnou mapu, na níž byla Klapzubovic chalupa označena tlustým křížkem a zvláštní dopisovatelé jezdili do Bukviček, aby milionům čtenářů vylíčili, jak je budoucí anglický král v zapadlé české vesničce živ. Ale byla -li zvědavost civilisovaného světa veliká, ještě větší byla zvědavost Dolnobukvičanů na nového obyvatele. Z novin se dověděli, kdo k nim přijede a v obou hospodách se denně vedly rozčilené hovory o tom, jak by měli pana prince uvítat. Největší trápení měly však staré babičky, které dětem povídávaly pohádky. V těch bylo vždy plno princů a princezen a teď se děti k babičkám hrnuly a chtěly vědět, jaký bude ten anglický princ. Jestli také bude mít šaty celé ze z l_ a t a, přijede -li ve z _ l _ a _ t _ é m kočáře nebo na b _ í l é m k _ o n_ i se zlatými k o p _ y _ t y, bude -li mít na č _ e _ l e hvězdu a po boku d _ i _ a m _ a _ n _ t o v ý meč, zabil -li už nějakou s a_ ň nebo chystá -li se teprve k hrdinským č _ i n ů m. Dolnobukvičkovským babičkám šla z těch otázek hlava kolem. Samy chudinky jakživy prince neviděly a teď najednou všecky jejich báchorky měly být do týdne přezkoušeny pohledem na skutečného, živého prince s královskou krví v žilách. Babičkám proto nebylo nijak hej, až ta nejchytřejší z nich na to kápla. 10. Jak chápeš modře vyznačenou část textu z úlohy číslo 9? vyhráli mistrovství Evropy 6

7 11. Jak podle tebe ve druhém úryvku vyřešila babička problém s princem? Pohádkoví princové žijí v Tramtárii, která je tak daleko, že se tam nikdo nikdy nedostal. 12. Ke slovu kápla vymysli a napiš tři synonyma. přišla na to uhodla to vyřešila to Ze všech stran se sjížděli učitelé, trenéři a všelijací odborníci, aby od Klapzuby pochytili, jak se musí hráči pro zápasy připravovat. Pochytili mnoho, ale to hlavní, v čem vězelo tajemství Klapzubů, nepostřehli. 13. V čem podle tebe vězelo tajemství Klapzubů, o němž se hovoří ve třetím úryvku? obětavost, vzájemná pomoc, bratrství 14. Co znamenají následující výrazy spojené s fotbalem? ofsajd postavení mimo hru volný nepřímý kop než míč dorazí do branky, musí se ho dotknout alespoň jeden další hráč MILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL: PODIVUHODNÉ PŘÍBĚHY A DOBRODRUŽSTVÍ JANA KORNELA V zimě roku 1645 byl Jan Kornel společně s dalšími chlapci násilím naverbován do císařského vojska. Zde odhalí podvody lajtnanta Tajfla a jenom díky nastalé bitvě uniknou trestu smrti. Následně raději dezertují a nakonec se přidají do řad sedláků v selském povstání v Durynsku. Netrvalo dlouho a pověst o velikosti a síle našeho houfu se šířila krajem, podpírala malomyslné a přitahovala dosud nerozhodné. Ale obrátila na nás i pozornost těch, kterým jsme byli trnem v chodidle, pánů šlechticů. A šlechtici byli i všichni generálové a vyšší důstojníci, a to jak u císařských, tak i u nepřátelských armád. V tom jediném byly obě válčící strany zajedno, že houfy rebelů je třeba potírat, ať na ně přijde kdo chce. Žádnou z obou stran dokonce ani nenapadlo použít velkých selských oddílů proti druhé straně. Proč? Inu, sedlák, který se odváží povstat proti vrchnosti, je nebezpečný každé vrchnosti, a proto je ho třeba potřít jako nepřítele. ( ) Když hejtman Šimon viděl, jak se nad námi stahují mraky, rozhodl se, že je třeba připravit se na nejhorší. A poněvadž se nedostávalo především mušket a střeliva, přemýšlel, jak to napravit. V těch dnech rozposílal zvědy na všecky strany a jednou svolal vůdce vesnických všecky vojáky, co nás tu bylo, a oznámil nám: Dozvěděl jsem se, že nedaleko odsud v lese nad řekou je cisterciácký klášter, kde je uložena spousta střeliva a zbraní. Hlídá to tam nevelká posádka. Připravte se, vyrazíme před půlnocí. ( ) Mnichy, kteří vyběhli ze svých cel, nahnali sedláci do refektáře a tam je dal Zejtradomů střežit, když z nich celkem snadno vytáhl, kde si vojáci zřídili skladiště. Sedláci měli sto chutí vyřídit si s klášterníky staré účty, protože církevní vrchnosti dřely vymáháním desátků vesnice bez nože, ale Zejtradomů nedovolil, aby na ně někdo vztáhl ruku, protože věděl, že by to skončilo v krvi. ( ) Z bývalé nádhery zbyly jen trosky, oltáře byly rozštípány, obrazy roztrhány, rozbité sochy se válely po zemi; jeden chlapík si se smíchem vykračoval v mešním ornátě a druhý kutálel lebkou z nějakého svatého ostatku po chrámové dlažbě jako v kuželníku. Tohle mě trochu zarazilo a řekl jsem to Kryštůfkovi, který byl se mnou. Přece jen tolik pěkného díla takhle svévolně zničit! Ale Kryštůfek se usmál a povídá: ( ) Oni zkrátka byli vždy z tohoto světa krásy vylučováni, všecko umění sloužilo jen těm, kteří sedlákům vládli. ( ) Vtom prořízl vzduch ostrý zvuk trubky a nato kdosi začal na nás křičet, abychom se vzdali, jinak že nás všechny pověsí. ( ) Tu se ozval chraplavý hlas našeho hejtmana, který nás takto naposledy oslovil: 7

8 PRÓZA ROMÁN Teď už nemá smysl se bránit. Kdyby jediný z vás vystřelil, pustí se do nás a je amen. Skloňte zbraně, udělám poslední pokus. Chci mluvit s vaším velitelem, křikl na Sasy. ( ) Zajali jsme třicet mnichů. Vydáváme vám je bez úhony; ani vlas na hlavě jsme jim nezkřivili. Zejtradomů mluvil stále klidně, jako by neviděl, jak drze a výsměšně si saský poddůstojník počíná. Ten se teď dal do smíchu, až se prohýbal: Vida je! To máte tedy náramnou zásluhu. Ani vlas nezkřivili papežencům, Římanům! ( ) Kdo z vás je bývalý voják, ať vystoupí! Měl suchý velitelský hlas, ale nijak se nerozčiloval, ani nesoptil. Mrkl jsem po Pětiokém, co udělá; ten chvilku váhal, ale pak vykročil dopředu. Nemohl jsem se dělat chytřejší, a tak jsem to udělal po něm, ačkoli mi Motejl zuřivě domlouval, abych nebyl blázen, vojáky že jistě potrestají na hrdle, kdežto sedláky pustí, snad po nějakém výprasku, ale co jinak s nimi? Přesto jsem však zůstal po boku Pětiokého, kdežto Motejl se vtlačil zpět mezi sedláky. Jeden z nás má pravdu, řekl jsem si, a tak aspoň ten jeden z nás se snad zachrání. 1. V textu najdi slovo či slova pro každý z následujících výrazů. vojenská hodnost generál, vyšší důstojník, hejtman klášterní jídelna refektář liturgické roucho ornát relikvie svatý ostatek 2. V textu podtrhni jednu metaforu. 3. V textu najdi jednu metonymii. 4. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení v kontextu úryvku. vztáhl ruku Ke šlechtě patřili i zástupci vyšších hodností v armádě. Šlechta utiskovala sedláky. Církev utiskovala sedláky. Sedláci se v kostele chovali slušně. Sedláci se v kostele ubránili a začali s nepřáteli vyjednávat. Saský poddůstojník byl rád, že sedláci ušetřili mnichy. PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ 5. Následující věty seřaď tak, aby odpovídaly postupu děje v úryvku. 2 Byli ovšem špatně vyzbrojení. 6 Zajali je a roztřídili do dvou skupin. 4 Mnichy zajali a nechali si je jako rukojmí. 1 Řady rebelujících sedláků se utěšeně rozšiřovaly. 3 Proto dobyli klášter, kde byly zbraně a střelivo. 5 Následně ale sedláky napadli Sasové. 6. Jak si myslíš, že děj pokračuje? Co se stalo se sedláky, co s vojáky? Vojáci museli bojovat v saském vojsku, sedláci byli popraveni. 7. Uveď dva znaky, na základě kterých můžeme o díle, z něhož úryvek pochází, říci, že jde o román. mnoho postav delší rozsah 8. Zakroužkuj, k jakému druhu či druhům románu bychom Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela mohli zařadit. a) bukolický b) rytířský c) dobrodružný d) pikareskní e) historický f) psychologický 8

9 PRÓZA CESTOPIS Jan Werich: Italské prázdniny Úrodná Emilie pomalu navazovala na Toskánsko. Nekonečnými serpentinami jsme se vypracovali nad zelená údolí blízko k vrcholkům Etruských Apenin. Na takových cestách by řidič potřeboval oči ováda. Nepletu -li se, ovád má oči složené z mnoha očiček a může se koukat sumárně. Za každou zatáčkou bylo vidět něco, co stálo za pohled. Jenže já musil dbát dopravních předpisů a hledět před sebe a zrcátkem za sebe. Když jsem zastavil, moucha na stropě se pohnula. Popolezla o kousíček a začala si třít nožičky. Ty nejpřednější. Mnula si je velmi spokojeně a pak si začala jiným párem nožek masírovat křidélka. To vše dělala hlavou dolů, seděla přece na stropě. Napadlo mě, že v téhle pozici musí mít divný pohled na svět z jedoucího auta. Moucha mezitím popolétla, usedla mi na rameno, slezla na rukáv a pak si sedla na palubní desku. Kráčela po ní bez uvážení, až dospěla ke sklu. A tam zůstala. Vystoupili jsme. Když jsem se vynadíval na hory, které se propadaly do náhlých údolí, kde se zelenaly cypřiše a rděly střechy usedlostí, vrátili jsme se do vozu. Moucha seděla u skla a koukala směrem jízdy. Nikdy nesladím kávu, avšak z chamtivosti, získané za první světové války, nepoužitý cukr si beru do kapsy. Nosím to z kaváren domů zamatlané a k nepotřebě, ale mám pocit, že nic nepřišlo nazmar. Položil jsem vedle mouchy kostku cukru. Chvíli nic, pak se pohnula a vylezla na ni. Obědvala. Hry s mouchou neměly úspěch. Bylo mi dcerou vyčítáno, že vjíždíme do Toskánska, domova Michelangela, Leonarda da Vinci, Danta, Boccaccia, Petrarky, a že se rozptyluji s mouchou. Ženské nemají smysl pro nesmysl. Uzavřel jsem se do mužského duševního světa a jel jsem jako Fangio. Jel jsem zemí, kde kdysi žili Etruskové. Podivní lidé s podivným uměním, o kterých bych měl věděti. Zemí, která k sobě lákala od nepaměti chytré lidi z celého světa. Nevelkou zemí, která měla dvě města Florencii a Sienu, dvě města, která mezi sebou zápasila o slávu. A dodnes těžko říci, které je slavnější. A je to venkoncem jedno. František Nepil: Srpen s bejbinkou ( ) Takže víc než nesmírností vod je nadšen faktem, že konečně k moři dojel, nebo v případě starého vozu, že k moři dojel vůbec. Člověk zná moře z filmů. A tam bouří a drtí skály a tluče s trojstěžníky o útesy. O prázdninách je krotinké a uhlazené, líně se povaluje s rekreanty u břehu, mlaská jako disponent při obědě, nikde vrak a nikde kostra námořníka či urvané kormidlo. Je tedy třeba se přesvědčit, zda to opravdu moře je. První zkouškou je kontrola zakřivenosti obzoru. Země je jak známo kulatá, a to hlavně na moři, protože se nejdřív kouří a pak přijede parník. Parník nepluje po moři, když hledáte zakřivený obzor. Všichni kapitáni, pokud vím, poťouchle čekají se svou lodí za obzorem, dokud vás to troubení do dálky neomrzí. Dokonce dávají asi i zašpuntovat komín. Abyste však nepřišel o iluze, řeknete své ženě: Ono je moře opravdu zakulacené, že jo? Taky se mi zdá, odpoví, protože vám nechce kazit radost. Ve skutečnosti se jí zdá to co vám, že je moře po celém svém obzoru rovné jako pravítko. Opravdu! vloží se do toho zaníceně vaše dítě, neboť děti jsou náchylné k sugesci, po stranách je skoro úplně z kopce, to jsem si ani nedovedla představit! Druhou zkouškou je vchod do vody, Helenko, nechoď daleko, v moři se můžeš nejspíš utopit, moře není Axa, brr, to se to zdá studený, když má člověk tak vyhřátou kůži spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk! Mořská voda má být hustá skoro jako hrachová kaše a má nadnášet, ale nenadnáší, jdete ke dnu jako stará žehlička, to je nějaké divné moře, kdopak je sem podstrčil? Zbývá poslední zkouška, kdy si s obavami naberete do dlaně legendární slanou vodu a líznete si, je -li opravdu slaná. Tomuto rituálu se každý suchozemec podřizuje se stejnou nezbytností jako katolíci biřmování nebo Hebrejci obřízce. Díky bože, opravdu je slaná, fujtajxl to je chuť, přece jen jsme u moře, u opravdivého slaného moře, no to je úža! A kámen vám spadne ze srdce, až to cákne, a s ulehčením si jdete otevřít drůbeží paštiku. 1. a) Zakroužkuj výrazy, které charakterizují žánr cestopisu. a) patří do literatury faktu b) popis cesty, která může být i smyšlená c) autor obvykle popisuje cestu někoho jiného d) důležitou součástí žánru jsou osobní prožitky e) běžnou součástí jsou úvahové části f) má prvky umělecké literatury 9

10 PRÓZA CESTOPIS b) Které znaky cestopisu se objevují v ukázkách? cesta do ciziny, informace o místě, vlastní dojmy, popis místa, autorův prožitek 2. Napiš, jaké téma jednotlivé ukázky mají. 1. ukázka poznávání Itálie 2. ukázka moře 3. Srovnej úryvky a charakteristiky z nabídky doplň do tabulky. úvaha, přímá řeč, vypravěč je muž, Itálie, rodinná dovolená, hodnocení mužského a ženského pohledu (M Ž), citoslovce, vypravěč řidičem, informace o historii, realistické vyprávění, Apeniny, s manželkou Italské prázdniny obě ukázky Srpen s bejbinkou Apeniny Informace o historii Itálie M Ž rodinná dovolená vypravěč je řidičem vypravěč je muž realistické vyprávění úvaha přímá řeč citoslovce s manželkou František Nepil: Srpen s bejbinkou 2. úryvek Celá země je oddána francjosefskému kultu a ten kulminuje v Schönbrunnu. Schönbrunn je velezámek, kde je po Franc Josefovi všechno, včetně postelí, na nichž se narodil, spal a umřel. V Schönbrunnu uvidíte, jak byl za mlada hezkej, jak stárnul a jak byl nakonec důstojnej. Každá komnata a každý salón je císařství v kostce, ale vnějšek zámku nebudí u Čechů takové nadšení, my si představujeme pro hlavu státu něco vznosnějšího, něco jako Hradčany, Karlštejn nebo Křivoklát, a ne budovu, jež dost připomíná Újezdská kasárna. Jan Werich: Italské prázdniny 2. úryvek Konečně jsme přijeli do Schönbrunnu. To je vám věc téměř tak krásná jako zámek v Dobříši. Smutně jsem hleděl po miliónech oken. Marně jsem hledal lysou a usměvavou mocnářskou hlavu. Nebyla doma, zato uvnitř nebyla stěna, aby na ní nebyl v rámečku. I co nemluvně. Schönbrunn jest pro všechny průvodce něco jako slavnostní Te Schoenbrunnum laudamus. Ze všech stran nás upozorňovali, co se kde stalo, kde kdo ležel, jak co bylo a kolik co stálo. 4. Následující výrazy z Werichova textu (levý sloupec) spoj s příslušnými výrazy z Nepilova textu (pravý sloupec) tak, aby jim významově odpovídaly. francjosefský kult císařství v kostce Újezdská kasárna uvnitř nebyla stěna, aby na ní nebyl v rámečku milióny oken něco jako slavnostní Te Schoenbrunnum laudamus 5. Jak oba autoři hodnotí vzhled zámku? S čím jej srovnávají? Srovnávají ho s českými památkami, o nichž tvrdí, že jsou krásnější a honosnější pro hlavu státu. 10

11 PRÓZA FANTASY JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 1. S pomocí nápovědy přiřaď k veršům výrazy, které na místech vyznačených čísly vypadly. 1. (oheň) plál 2. (pohyb větru) 3. (rozhořel se) vzplál 4. (varování) 5. (vysoká teplota) žár 6. (trosky) vanuly poplach sutinách Bilbo a trpaslíci se během svého putování setkávají se zlobry. Ti je mají v úmyslu sníst, nicméně nakonec se jim dostává nečekaného vysvobození. Tma zaplavila celou místnost, oheň dohořel a stíny se vytratily, trpaslíci pořád ještě hráli. A najednou jeden a pak další začali při hraní zpívat, hlubokými hrdelními hlasy trpaslíků v hlubokých prostorách jejich dávných domovů, a takhle zněl úryvek jejich písně, jestli se dá mluvit o tom, jak zněla, bez doprovodu nástrojů: Dřív nežli vzejde světlo dne, přes horstvo, jež se v mlze pne, jdem do hlubin, kde vládne stín hledat své zlato kouzelné. Znal naše kouzla zemský klín, když rod náš v třesku kovadlin kul klenoty a temnoty zaháněl v slujích, kde spal stín. A mnohý elf i dávný král měl od nás meč, co zářně (1), kdyžtě náš um těm vladařům do jílců oheň včaroval. ( ) Sosny se s nářkem prohnuly, zlé vichry nocí (2), les rázem (3) a plápolal tak jako tisíc fakulí. Zvon v údolí bil na (4) a lidem zbělil tváře strach, když dračí spár hůř nežli (5) jim pohřbil město v (6). Dýmala hora pod lunou v tu chvíli pro nás osudnou, každý se hnal, než drak ho sklál pod svými drápy, pod lunou. ( ) (přeložil František Vrba) 2. a) S pomocí písmen a a b vyjádři rozložení rýmů ve slokách. a, a, b, a b) Čím je specifický třetí verš v každé sloce? rýmuje se uvnitř 3. Popiš, o čem trpaslíci zpívají.... O svém dřívějším životě a o napadení drakem. Bilbo a trpaslíci se během svého putování setkali se zlobry, kteří je chtěli sníst. Nakonec se ovšem dočkali vysvobození. Až vás tady stihne den, změníte se na kámen! prohlásil nějaký hlas, který zněl jako Vildův. Ale nebyl to Vildův hlas. Právě v tu chvíli se totiž nad kopcem objevily první paprsky úsvitu a v korunách stromů se mocně rozšveholili ptáci. Vilda už ze sebe nevypravil ani slůvko, protože zkameněl, zrovna když se shýbal, a Berta s Tomem se proměnili v balvany, zrovna když se po něm ohlédli. A tak tam stojí dodnes, docela sami, ledaže se na nich usadí nějaký pták, protože zlobři, jak pravděpodobně víte, musí před rozedněním zpátky pod zem nebo se promění v horninu, ze které jsou stvořeni, a nikdy se už nepohnou. Právě to postihlo Bertu a Toma a Vildu. Výborně! pochválil si Gandalf, vyskočil z úkrytu za stromem a pomohl Bilbovi dolů z trnitého keře. Tehdy Bilbo pochopil všechno. (přeložil František Vrba) 4. Přečti si druhý úryvek. Zamysli se a napiš, co mohl podle tebe Bilbo všechno pochopit. částečně Pochopil, že Gandalf udržoval zlobry v hádce, dokud na slunečním světle nazkameněli. 11

12 PRÓZA SCI-FI RAY BRADBURY: MARŤANSKÁ KRONIKA Listopad 2005 Mrtvá sezóna My Marťané jsme telepatičtí, řekla studená modrá maska. Jsme ve spojení s jedním vaším městem na druhém břehu mrtvého moře. Poslouchal jste vaše rádio? Moje rádio je kaput. To tedy nic nevíte. Jsou tu důležité zprávy. Týkají se Země Stříbrná ruka se pohnula. Objevila se v ní bronzová rourka. Chci vám ukázat tohle. Revolver, vykřikl Sam Parkhill. V příštím okamžiku vytrhl svou pistoli z pouzdra na boku a vypálil do mlžného obláčku, do roucha, do modré masky. ( ) Jeho žena nad pomačkanou hromádkou zavrávorala. ( ) To nebyla žádná zbraň, ( ) chtěl ti ukázat nějakou zprávu. ( ) Po dně pradávného moře připlouval tucet velkých marťanských pouštních lodí s modrými plachtami, jako modří duchové, jako modrý dým. ( ) Nemáte na mě vztek? ( ) Sam zamrkal na stříbrný svitek, který mu podali. Tančily na něm hadovité figurky hieroglyfů. ( ) Je to listina o darování veškeré půdy od stříbrných hor až k modrým horám, od mrtvého solného moře zde až k vzdáleným údolím měsíčních kamenů a smaragdů, pravil Vůdce. ( ) Cože! To je přece půlka Marsu! Mně patří půlka Marsu! Sam zachřestil svitky v hrsti. Zatřásl jimi na Elmu a bláznivě se smál. Dnes v noci je ta noc, řekla maska. Musíš být připraven. ( ) Jen si pomysli: Ten Marťan řekl překvapení. To může znamenat jenom jednu věc, Elmo. Těch sto tisíc lidí sem letí dřív, než jak to bylo na jízdním řádě, dnes, zrovna dnes! Zaplaví nás! Budeme celé dny pracovat přesčas, a všude plno turistů, Elmo. Jen si pomysli, těch prachů! ( ) Země na černé obloze se změnila. ( ) Část se zřejmě rozpadla na milión kousků, jako kdyby explodovala gigantická dřívková skládačka. Hořela pekelnými krůpějemi oslnivého třpytu celou minutu, třikrát tak veliká jako normálně, potom začala ubývat. Prozradím ti malé tajemství, Same, zašeptala a naklonila se k němu. Vypadá to, že budeme mít mrtvou sezónu. (přeložila Jarmila Emmerová) 1. Co je vyvrcholením povídky? a) konstatování Samovy manželky o mrtvé sezóně b) výbuch na Zemi c) obdarování Sama půdou na Marsu d) varování od Marťanů 2. Co si myslíš, že se na Zemi stalo? Jak by děj asi mohl pokračovat?... Na Zemi vypukla jaderná válka. Příchod nových kolonistů na Mars ustává a lidé... se v obavě o své blízké vracejí na Zemi. 3. Uveď vždy alespoň jednu charakteristiku k následujícím postavám a vztahu Sama k Marťanům. a) Sam chamtivý částečně b) Marťané vstřícní c) Samův vztah k Marťanům bojí se jich 4. Následující výrazy seřaď tak, aby odpovídaly příběhu. Již očíslovaný výraz označuje vynechanou část děje. 3 5 příjezd dalších Marťanů 6 výbuch na zemi 2 zastřelení Marťana předání území 1 Marťanova návštěva 4 pronásledování v lodích 5. Jakou zvláštní schopností Marťané disponují? a) pohybování věcmi silou mysli b) příjem rádiových vln c) přenos myšlenek na dálku 12

13 PRÓZA BIOGRAFICKÁ LITERATURA MIROSLAV HORNÍČEK: SAZE NA HRUŠCE Každý by měl mít svůj rodný dům. Řeknete, že každý ho má. Jen málokdo se narodil v plenéru jako třeba Jan Žižka. ( ) Můj rodný dům ( ) Stojí dosud a jediné, co na něm chybí, je červená tabulka s domovním bílým číslem 36. Někdo ji ukradl. Popudil mne tím. Nejen proto, že krást se nemá, ale taky proto, že ji ukradl dříve než já. Měl jsem to v úmyslu, ale člověk někdy své skutky odkládá. Pod pojmem rodný dům si představujeme chaloupku s doškovou střechou uprostřed zahrady, kde kvetou slunečnice a jabloně uprostřed pažitu. Tady je to jiné: můj rodný dům je šedivý činžák v šedivé ulici. A někdo by dodal: a v šedivém městě. Prosím chápu. Chápu, že ten, kdo projel Benátky na gondole, popíjel své aperitivy na Montmartru, viděl barcelonské Cikány tančit flamenco a jezdíval líbeznou Toskánou k Florencii, může mé město shledávat šedivým. Ale pro mne ozářeno odlesky a ozvučeno ozvěnami mých dětských let je zářivější než Rio de Janeiro. 1. Vypravěč zmiňuje přímo či nepřímo několik měst. Vypiš je a přiřaď k nim výrazy z nabídky, podle toho, čím se proslavila. karneval, socha Davida, Sorbonna, vodní kanály, architektura od Gaudího, pivo Plzeň... pivo Benátky... vodní kanály Paříž... Sorbonna Rio de Janeiro... karneval Barcelona... architektura od Gaudího Florencie... socha Davida 2. Následující zastaralé výrazy nahraď vhodnými slovy ze současné češtiny. plenér volná příroda pažit trávník 3. Proč je pro někoho Plzeň šedivá a pro vypravěče nikoliv?... částečně... Protože pro vypravěče je to město jeho dětství, má k němu vztah. Tento dědeček mne jednoho dne ztratil. Bylo to v zimě a on se rozhodl, že mě vyveze na saních. Byl jsem zabalen do několika přikrývek, vystlali korbičku saní, uši mi ucpali čepicí a prsty navlékli do rukavic. ( ) Ležím v saních a vezu se. Dědeček mi něco vyprávěl, něco, co ho zajímalo a co by mohlo a mělo zajímat i mne, což je omyl, kterému podléhají nejen všichni dědečkové, ale všichni dospělí při styku s dětmi. Já ale neslyšel; uši jsem měl zavaleny čepicí a jediné, co jsem vnímal, byly koruny stromů nade mnou. A pak jsem z těch saní spadl. Do sněhu, tedy měkce a neslyšně. Dědeček jel dál. Byl by patrně dojel až na Lochotín. ( ) Ale v protisměru šli lidé a upozornili ho, že něco ztratil. Něco. Mohli si myslet, že to byl pytel koksu, protože já tam jako pytel koksu ležel. Ležel jsem tam jako maková buchta a v mých pocitech, v mém vnímání, nebylo víc než v pocitech a vnímání makové buchty skutečné. ( ) Klidně jsem ležel dál, zíraje do korun stromů. Snad jsem jen uvažoval, proč se přestaly pohybovat. Myslím si dokonce, že jistým způsobem mi bylo v té chvíli dobře. 4. Ve druhém úryvku podtrhni větu, v níž vypravěč hodnotí vztah dospělých k dětem. 5. Zabalené batole je v úryvku přirovnáno ke dvěma předmětům. Tato přirovnání vypiš a vymysli k nim další dvě varianty. částečně maková buchta žok brambor pytel koksu zakuklená housenka 6. Zakroužkuj výrazy, které vystihují typické znaky či témata autobiografického díla. a) smyšlené historky b) hlavní postavou je autor c) ich -forma d) místa nejsou skutečná e) autor vypráví vlastní zážitky f) postavy v příbězích jsou smyšlené g) autor vyjadřuje své vlastní pocity h) vyprávění, popis, úvaha 13

14 POEZIE METAFORA A METONYMIE 1. Rozhodni, zda se u vyznačených slov jedná o metaforu či metonymii. Zakroužkuj správné řešení. Každý v životě potřebuje kapku štěstí. Čtenář si žádá více podobných knih. Sherlock Holmes kouřil dýmku. Děda si přehrál celého Dvořáka. V zimě často mívám husí kůži. Ten člověk je sud. METAFORA / METONYMIE METAFORA / METONYMIE METAFORA / METONYMIE METAFORA / METONYMIE METAFORA / METONYMIE METAFORA / METONYMIE 2. Vymysli metonymická spojení k následujícím výrazům. částečně 3. Vymysli metaforická spojení k následujícím výrazům. částečně Čapek čtu Čapka okno okno do duše město vidělo to celé město vlna vlny ve vlasech střecha žili pod jednou střechou list list papíru 4. K následujícím přídavným jménům doplň přirovnání. Uveď více možností. částečně chytrý jako... opice hloupý jako... poleno hubený jako... lunt tvrdý jako... kámen pomalý jako... šnek čistý jako... lilie 5. V následujícím textu najdi metonymická pojmenování a vepiš je do prvního sloupce tabulky. V druhém sloupci pak tato pojmenování vysvětli. Celá třída jela na krátký výlet. Navštívili jsme místní galerii, v níž visel Drtikol. Četli jsme před časem článek o fotografii, a proto jsme tohle jméno už znali. Svačinu jsme měli domluvenou v restauraci. Někteří si dali polévku a druhou misku dostali zdarma, jiní si objednali obložený chléb s vysočinou nebo ementálem. Po jídle jsme si objednali nápoje, paní učitelka si nechala přinést vídeň. Vypili jsme své sklenice a vyrazili zpět. metonymie vysvětlení třída Drtikol fotografie miska chléb vysočina ementál vídeň sklenice žáci ze třídy fotografie od Drtikola ne jedna fotografie, ale fotografování jako druh umění polévka v misce, misku pak vraceli ne celý chléb, pouze krajíc přenesení zeměpisného označení na výrobek přenesení zeměpisného označení na výrobek přenesení zeměpisného označení na výrobek vypili jen obsah sklenice 14

15 DRUHY RÝMŮ 1. Ke každému druhu rýmu v tabulce připiš jeho schéma, a to za pomoci čtyřčlenných kombinací písmen a a b, případně c. druh rýmu sdružený obkročný přerývaný postupný schéma aabbcc abba abcb abcabc 2. Vyhledej a spoj slova ve sloupcích tak, aby se všechna slova ve čtveřici rýmovala. vosy na snění spěchá křeč střecha leč hezky nosí výdech kdosi blouznění blecha stezky nechá kosi mýdlech řeč desky lidech blesky souznění zádech smeč nezmění 3. Ke vzniklým čtveřicím z předchozí úlohy doplň co nejvíce tvých vlastních rýmů. vosy... střecha... výdech... stezky... řeč... souznění Vytvoř vlastní báseň o čtyřech verších. Jejich řazení je na tobě. Můžeš použít rýmy z předchozích úloh. Příklad s využitím sdruženého rýmu: Někde v dáli skáče blecha skáče rychle asi spěchá. Nemá teď čas na snění svůj úděl ten nezmění. Skáče po krajíčku stezky nezbrzdí ji ani blesky. Bystře hlídá, tu jde kdosi! A už blechu v šatech nosí Jaký druh rýmu jsi použil/a?... 15

16 POEZIE LIMERIKY Jiří Žáček: 99 dědečků a 1 babička Byl jeden dědeček z Dublinu, a ten měl u nosu bublinu. Radoval se jako kluk, že má prima bublifuk, ten starý dětina z Dublinu. Byl jeden dědeček z Tokaje, sedával na vejcích kvokaje. Zní to jak pohádka vyseděl kuřátka, ten starý čipera z Tokaje. Byl jeden dědeček z Žabovřesk, a ten chtěl uslyšet Velký Třesk. Řekli mu: Nemějte obavy! Majzli ho motykou do hlavy, chudáka dobráka z Žabovřesk. Byl jeden dědeček z Lublaně, ten chytal bacily do dlaně. Zabíjel je paličkou, ale takhle maličkou, ten starý filuta z Lublaně. Byl jeden dědeček z Pobřeží slonoviny, každý den s babičkou zápasil o noviny. Když ji přepral, četl děda Svobodného lidojeda a přitom nadával: Jsou tam jen voloviny! Byl jeden dědeček z předměstí Jihlavy, a ten si zavrtal vývrtku do hlavy. Co mi ta štrapáce vynese? Prvenství u Mr. Guinnesse! volal ten tvrdolín maličko svéhlavý. 1. Jak jsou v uvedené ukázce rozloženy rýmy? Použij kombinaci písmen a a b.... aabba 2. Jaká jsou specifika jednotlivých veršů? Na základě limeriků odpověz na otázky, a tím odvodíš pravidla pro tento žánr. O čem pojednává první verš?... O osobě, odkud je či jaká je jiná její charakteristika či vlastnost. O čem pojednává druhý verš?... O tom, co ta osoba dělá. Obyčejně jde o zvláštní nebo komickou činnost. Z posledních veršů vypiš do tabulky pojmenování osob. Čím jsou tyto verše charakteristické? dětina čipera dobrák filuta tvrdolín Vrací se k osobě, o níž limerik je, jen ji jinak pojmenovává. Často je zde použito stejné charakteristika... rýmové slovo jako v prvním verši. Je kratší. Čím se liší třetí a čtvrtý verš od ostatních? Na základě pravidel odvozených v úloze 2 vymysli dva vlastní limeriky o muži a o ženě. 16 a) b)

17 EPITETON 1. V následujících úryvcích najdi a vyznač všechna epiteta. Zatím co čteš můj ztřeštěný dech ( ). Zapřel se nohama a zabral vší silou ( ). Když uviděla smaragdové hrozny, sbíhaly se jí sliny ( ). Ve světě širém, širokém, co kámen v moři hlubokém ( ). Co si počnu, já ubohá vdova ( ). Mlha promáčí vše řídkým vlhkem svým ( ). A sklivým vzduchem mléčně zkaleným ( ). 2. K následujícím podstatným jménům vymysli epiteta. Inspiruj se obrázkem. mrkající slunce... mléčná mlha... líná voda... svlečené větve... zasněná nálada Doplň slova z nabídky ve správném tvaru do sloupců tak, aby vznikla příslušná epiteta. radostný, usedavý, rodný, hebký, lidový, zasněný epiteton ustálený epiteton zdobný usedavý pláč radostné svítání lidová moudrost zasněná ulice rodný dům hebká záře 4. Zakroužkuj informace, které charakterizují epiteton. a) jde o básnický jazykový prostředek b) nemá nic společného s metaforou ani metonymií c) člení se na tři druhy d) jinak se mu říká básnický přívlastek e) pojmenovává vlastnost podstatného jména f) vyjadřuje autorův citový vztah k osobě, předmětu či jevu OXYMÓRON 1. V následujících větách najdi a podtrhni oxymóron. Chlapci a dívky, co přežili, se po válce stali dospělými dětmi. Když vše skončilo, nastalo ohlušující ticho. Nebuď tak choulostivý, je to jen čistá špína. V obchodě dnes nabízeli čerstvé sušené ovoce. Po narození dítěte čekají na rodiče samé radostné starosti. Dvorní šaškové byli velmi často moudrými blázny. 2. Slova z nabídky přiřaď ve správném tvaru k následujícím výrazům tak, aby vždy vznikl oxymóron. Vyber si dva příklady a použij je ve větách. vlídný, bezpečný, němý, hlasitý, bezmasý, organizovaný bezmasé maso bezpečné zbraně hlasitý šepot vlídný nepřítel organizovaný chaos němý výkřik Otevřel ústa v němém výkřiku.... Hlasitý šepot se nesl celou třídou

18 POEZIE NONSENS CHRISTIAN MORGENSTERN: ŠIBENIČNÍ PÍSNĚ Podvlékačky Podvlékačky Podvlíkačky blaho cítí, mohou-li si v slunci vlát a zbaveny všech chmur bytí, vlastní Já zas prožívat. Svaté jsou bez pohoršení podvlékačky když se suší prosty svého každodenní poznávají teď svou duši Bez blamáže, bez nesnáze služby, kterou konají, radostně se na provaze jako plachta vzdouvají. Oproštěny od blamáže s plnou suterenitou jsou na šňůře, jež se váže vratiplachtou barvitou K jejich slávě nezatají nic, kdo by je maloval. Nejvěrnější květ v nich mají jaro, léto a tak dál. (přeložil Josef Hiršal) K oslavení jejich bytí nelitují žádnou nesnáz chválí svoje věrné kvítí léto zima podzim vesna (přeložil Egon Bondy) 1. Vyskytuje se v básni nějaká personifikace? Kde? ANO NE Celá báseň je vlastně personifikací oživuje neživé podvlékačky a) Vysvětli následující výrazy. výraz suterenita každodenní vesna vysvětlení něco nízkého, spodního, jako suterén; myšlena služba spodního prádla vymkly se z každodenního stareotypu; nově použito jako podstatné jméno jaro b) Které či která z uvedených slov jsou novotvarem? Nacházejí se v ukázkách i jiné novotvary?... suterenita, každodenní 3. Jaké znaky nonsensové poezie lze v uvedených ukázkách najít?... novotvary, personifikace podvlékaček, jejich oduševnělost 4. Která z ukázek je ti bližší? Proč? K následujícím výrazům z Hiršalova překladu přiřaď odpovídající výraz z Bondyho překladu. v slunci vlát suší se na provaze na šňůře zbaveny chmur bytí prosty každodenní plachta vratiplachta vlastní Já svou duši k slávě k oslavení bez oproštěny květ kvítí 18

19 SOCIÁLNÍ BALADA PETR BEZRUČ: SLEZSKÉ PÍSNĚ Maryčka Magdonová Šel starý Magdon z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopy pad. Plakala Maryčka Magdonova. Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil. Pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot, nejstarší Maryčka Magdonova. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem a budeš jim matkou? Myslíš, kdo doly má, má srdce taky tak jak ty, Maryčko Magdonova? Bez konce jsou lesy markýze Gera. Otcové když v jeho robili dolech, smí si vzít sirotek do klínu drva, co pravíš, Maryčko Magdonova? Maryčko, mrzne a není co jísti Na horách, na horách plno je dřeva Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat, má mlčet, Maryčko Magdonova? Cos to za ženicha vybrala sobě? Bodák má k rameni, na čapce peří, drsné má čelo, ty jdeš s ním do Frydku, půjdeš s ním, Maryčko Magdonova? Cos to za nevěstu? Schýlená hlava, fěrtoch máš na očích, do něho tekou hořké a ohnivé krůpěje s lící, co je ti, Maryčko Magdonova? Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku jízlivou budou se smáti ti řečí, se synky uzří tě Hochfelder žid. Jak je ti, Maryčko Magdonova? V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla, kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci po cestě, Maryčko Magdonova? Maryčko, po straně ostré jsou skály, podle nich kypí a utíká k Frydku šumivá, divoká Ostravice. Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor? Jeden skok nalevo, po všem je, po všem. Černé tvé vlasy se na skále chytly, bílé tvé ruce se zbarvily krvi, sbohem buď, Maryčko Magdonova! Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi bez křížů, bez kvítí krčí se hroby. Tam leží bez víry samovrazi. Tam leží Maryčka Magdonova. 1. Podle básně doplň následující text. Otec šel večer domů z hospody a zabil se. Vůz s uhlím se převrhl a zabil matku. Na Starých Hamrech zůstalo pět sirotků. Protože Maryčka kradla dřevo, přišli ji zatknout. Cestou Maryčka přemýšlí, zda se o její sourozence někdo postará a potom si skokem do Ostravice vezme život. Jako sebevrah je pohřbena na hřbitově u zdi. 2. Jaký problém básník ve svém díle řeší? 3. Citací textu charakterizuj četníka.... Řeší problém chudoby a sociální nerovnosti. Bodák má k rameni, na čapce peří, drsné má čelo ( ) Rozhodni o pravdivosti tvrzení. Maryčka měla čtyři sourozence. Maryčka se musela vdát, když jí burmistr přistihl při sbírání dřeva. Maryčka hovoří s vypravěčem. PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ PRAVDA / LEŽ 19

20 POEZIE 5. Spoj následující věty s básnickými prostředky, které je charakterizují: 6. V textu najdi odpovídající výrazy k následujícím slovům. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? bez konce jsou lesy metafora epiteton hospoda šlechtic harenda markýz tam ptáčata zbyla řečnická otázka starosta burmistr kypí a utíká divoká Ostravice personifikace zástěra fěrtoch hořké a ohnivé krůpěje hyperbola měšťan grosbyrgr 7. Jaké pocity v tobě báseň vyvolává? Zakroužkuj správné odpovědi. Jak označujeme slovo harenda? a) odborné b) spisovné c) nářečí d) hovorové Jakým způsobem v básni probíhá děj? a) retrospektivně b) chronologicky c) rámcově d) paralelně ROMANCE JAN NERUDA: ROMANCE O KARLU IV. Král Karel s Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Nuž dej sem zlaté číše, páže, a nalej vína dolej výš dnes, pane Bušku čehos zvíš! král Karel vesel káže. Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše vloni hrálo toť první víno, které v Čechách zrálo aj tedy vzhůru, pijme již! A pili král však náhle prsknul To že je víno? Tenhle kvas? Vždyť křiví ústa, láme vaz! a zlostně rukou mrsknul. Eh vezu révu z Burgund sem, král dál a dál si v zlosti svojí vede, a takovouhle peluň mně z ní svede ta velebná česká zem! Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, že sčesám trpké trnky z nich, a chceš-li klidit pustý smích, zde růže sázet radím! Však jaká země taký lid! Vás kdyby chtěli učit všichni svatí, zda všimnou si jich Češi paličatí buď svatý rád, když není bit! Jak bych zde mlátil otep slámy! Nechť chci co chci, za krátký čas se všechno jinak zvrtne zas mám já to bídu s vámi! Přec zase číši k ústům zdvih, a napiv se své velké dobré oči teď kradmo přes stůl po soudruhu točí, ten však je jako pěna tich. Jen aby marně nezahálel pan Bušek máčel zub a pysk a víno ku půnebí tisk a po jazyku válel. Ba je to bída, děl zas král a rychle zavdal sobě vína znovu, tak rychle, jak by bránil zlému slovu; však kolem úst již úsměv hrál. Mám žízní umřít? Na mou víru, tys oslep, páže nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? A dej mi dobrou míru! Pij, Bušku již se nezarmuť a poslyš, co ti král tvůj moudrý praví: můj jazyk je jak známo vybíravý a našel již v tom víně chuť. Víš zkoumat třeba, Bušku milý, to víno má svůj zvláštní ráz, 20

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči 11. LITERÁRNÍ MODERNA C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči Anarchističtí buřiči přelom století u nás provází hospodářský růst a společenský pohyb z 90. let 19.století vychází

Více

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Refrén Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ průzkumné šetření v západní části mikroregionu Hlučínsko Gabriel Juchelka

K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ průzkumné šetření v západní části mikroregionu Hlučínsko Gabriel Juchelka K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ průzkumné šetření v západní části mikroregionu Hlučínsko Gabriel Juchelka KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU, PdF OU Průzkumné šetření ZŠ Bolatice,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Dívka z pomeranče Alena Vorlíčková Jitka Zajíčková

Dívka z pomeranče Alena Vorlíčková Jitka Zajíčková Dívka z pomeranče Alena Vorlíčková Jitka Zajíčková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Dívka z pomeranče Alena Vorlíčková,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../..

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. A) SLOHOVÁ ETUDA ZAMYSLI SE NAD RČENÍM ZMĚNA JE ŽIVOT. NAPIŠ ÚVAHU, VE KTERÉ POPÍŠEŠ SVÉ MYŠLENKY A NÁZORY NA DANÉ TÉMA. NEZAPOMEŇ

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Růžová víla jde do města

Růžová víla jde do města Růžová víla jde do města V Růžovém lese žila s maminkou, tatínkem a dědečkem v malé chaloupce Růžová víla. Jednoho dne se procházela po kraji lesa a zasněně hleděla na nedaleké město. Jakpak to tam asi

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Mazaný jako Pyšný jako. Pilný jako Moudrý jako. Věrný jako Rychlý jako. Pomalý jako Hladový jako

Mazaný jako Pyšný jako. Pilný jako Moudrý jako. Věrný jako Rychlý jako. Pomalý jako Hladový jako Bajka znaky PL Přirovnání: Mazaný jako Pyšný jako Pilný jako Moudrý jako Věrný jako Rychlý jako Pomalý jako Hladový jako Nápověda: Pokud máš hotovo a čekáš, než skončí ostatní, můžeš si některé zvířátko

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem)

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem - pohádka, určování

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Více

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch. Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Přijímací zkouška z českého jazyka (osmileté studium) 1. termín

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

S Petrem Bezručem po Slezsku

S Petrem Bezručem po Slezsku S Petrem Bezručem po Slezsku Kraj: Moravskoslezský kraj Roční období: Terén: Městské prostředí Kopcovitá příroda Časová náročnost: 2 3 dny Délka: 20 km Rady: Pohodlné oblečení na túru přírodou, vhodnou

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Odraz 1. světové války v literatuře pracovní list Práce s textem I Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Švejk udělal hlavou obrat nalevo a kráčel tak dál vedle poručíka Duba tak

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Jan pak nechával lidi sestupovat do Jordánu a křtil je vodou z řeky. To znamenalo: Čiňte pokání a polepšete se. Jednoho dne přišel k Janu Křtiteli tak

Jan pak nechával lidi sestupovat do Jordánu a křtil je vodou z řeky. To znamenalo: Čiňte pokání a polepšete se. Jednoho dne přišel k Janu Křtiteli tak JEŽÍŠ ZAČÍNÁ UČIT Ono období v životě Ježíše Krista, které se začíná jeho odchodem z Nazaretu a končí jeho smrtí na kříži, nazýváme veřejný život Kristův. Říkáme veřejný život protože Ježíš strávil ony

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Děti a Velikonoce. Martina D. Moriscoová

Děti a Velikonoce. Martina D. Moriscoová 0 Děti a Velikonoce Martina D. Moriscoová 1 Velikonoce Kdy bude první jarní úplněk, vědí nejen hvězdáři, ale vědí to i ti, kdo počítají kalendáře. My, co nemáme v hlavě ani hvězdy ani matematiku, víme

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Časová dotace: 60 minut

Časová dotace: 60 minut PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 2017 A 1. ročník Časová dotace: 60 minut Identifikační číslo uchazeče: Maximální počet bodů: 55 Počet dosažených bodů: Celkové hodnocení: Opravil/a A. Práce s textem

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Zájmena. zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty)

Zájmena. zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty) Lenka Nováková Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty) Druhy zájmen Osobní já, ty, on, ona, ono, my,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více