Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï"

Transkript

1 Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï

2 Obsah NAL/NALF 12-17, ,5 1. Všeobecně Schopnost zapínání do zkratu Odolnost proti vlivům prostředí Popis funkce Standardní jednotky Mechanismy Uzemňovač Motorové ovládání Objednací kódy Volitelné příslušenství Příklad montáže odpínače Technické specifikace Informace pro objednání... 11, 12, 13, Ovládací vybavení a volby... 15, Rozměrový náčrtek... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2 ABB

3 Obr. 1 Obr VŠEOBECNĚ Systém odpínače NAL/NALF spočívá na modulárním principu. Základní jednotka sestává z rámu s izolátory a částí přenášejících proud. Na rám je možno montovat dva rozdílné typy ovládacích mechanismů: překlápěcí mechanismus typu K nebo mechanismus s nastřádanou energií pružiny typu A. Také je možno montovat pojistkovou nástavbu typu F vybavovacím mechanismem. K dispozici je také třípólový uzemňovač typu EB s překlápěcím mechanismem a zkratovou zapínací schopností. Tyto různé moduly je možno kombinovat různými způsoby pro splnění vašich specifických požadavků. Dále je možno doplnit příslušenství jako např. vypínací spoušť, podpěťovou spoušť, pomocné kontakty, motorové ovládání a různé systémy pro ruční ovládání. Odpínače ABB typu NAL a odpínače s pojistkami typu NALF byly především vyvinuty pro použití v následujících oblastech: - jako spínače vedení a transformátorů v distribučních sítích - jako spínače motorů - jako spínače kondenzátorů Kombinování odpínače NAL, který vypíná proudy zátěže a malé poruchové proudy, s pojistkami omezujícími proud (F), které vypínají velké zkratové proudy, vede k ideální kombinaci. Tato kombinace (NALF) poskytuje ochranu proti všem typům poruch v síti. ABB vyrábí odpínače již více než 50 let. Odpínač NALbyl zaveden na trh v roce 1978 a procházel postupným vývojem pro uspokojení požadavků uživatelů. Bylo vyrobeno více než odpínačů, které byly dodány do celého světa. Odpínače vyhovují požadavkům norem IEC 60129, 60265, 60694, 62271, GOST , GOST , ANSI č. C a CSA č C22.2 č. 193 vztahujících se na odpínače pro všeobecné použití a pro bezpečnou součinnost mezi odpínačem a pojistkami. Obr. 1 Obr. 2 Odpínač NAL v síti Odpínač NAL v kobce 2. SCHOPNOST ZAPÍNÁNÍ DO ZKRATU Pečlivě navržená geometrie kontaktů a vysoká rychlost kontaktů odpínačů NAL umožňuje zapínat bezpečně zkratové obvody do 1550 MVA při 36 kv. 3. ODOLNOST PROTI VLIVŮM PROSTŘEDÍ Odpínače vyhovují požadavkům IEC pro zařízení pro vnitřní použití. Mechanismy jsou chráněny proti korozi zinkováním a dodatečným chromátováním a rámy jsou natřené antikorozním práškovým nátěrem. Pro zajištění bezpečné funkce i po letech v provozu za různých klimatických podmínek jsou mechanismy všeobecně vybaveny plastovými ložisky. Odpínač NAL je vyráběn podle našich přísných postupů z ohledem na kvalitu a životní prostředí. Naše certifikáty ISO 9001 a ISO zajišťují kvalitu a vynikající vlastnosti z hlediska životní prostředí. Odpínač NAL je možno z 98,64 % recyklovat. 4. POPIS FUNKCE Pro zajištění správné funkce pro všechny relevantní proudy, je vybaven systém odpínače NAL/NALF dvojitým zhášecím systémem. Při vypínání proudu je oblouk vystaven působení: a) Ofukování oblouku nezávislém na proudu, které se spustí automaticky ve správném okamžiku zhášecího procesu. Toho je dosaženo, tím že jsou izolátory na vypínací straně navrženy jako válce s písty. Písty jsou připojeny k mechanismu stejným způsobem jako pohyblivé kontakty. Vzduch začne proto proudit současně s pohybem kontaktů (autopneumatické ofukování). b) Ofukování závislém na proudu, které nastává, když jsou stěny zhášecí trysky vystaveny horkému oblouku. Během tohoto procesu se uvolní velké objemy plynu a oblouk je účinně chlazen. Koncentrace vyvíjeného plynu se zvyšuje se zvyšováním proudu. Tento tak nazvaný plynotvorný efekt Hard gas effect je proto nejdůležitější při vysokých proudech. ABB 3

4 Dobře vyvážené využití těchto dvou působení vede k systému zhášení oblouku s vysokou spolehlivostí pro všechny relevantní proudy. Následkem autopneumatického ofukování je nutné využívat plynotvorný efekt jen pro vysoké proudy. To vede ke zhášecímu systému, který zvládne velký počet spínacích cyklů bez nadměrného opotřebení. V důsledku toho odpovídají odpínače NAL nejvyšším třídám elektrických parametrů IEC (jen pro vybraná jmenovitá napětí). 5. STANDARDNÍ JEDNOTKY NAL Standardní jednotka se skládá z rámu, izolátorů a částí vedoucích proud s následujícími pólovými roztečemi: Obr kv pólová rozteč 150 mm, 170 mm a 210 mm 17,5 kv pólová rozteč 170 mm, 210 mm 25 kv pólová rozteč 170 mm*, 235 mm a 275 mm 36/40,5 kv pólová rozteč 360 mm * - s izolačními mezistěnami Jmenovité proudy jsou 400, 630 a 1250 A do 24 kv a 630/800 pro 36/40,5 kv Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 NALF Je dodáván se stejnými pólovými roztečemi jako standardní jednotka. Pojistková nástavba typu F je dodávána pro montáž jak na straně vypínání tak na straně otočného čepu s automatickým vybavením nebo bez automatického vybavení. Pojistková nástavba se 6 izolátory může být také dodána samostatně se signalizací při zapůsobení pojistky nebo pro instalaci na stranu otočného čepu odpínače. 6. MECHANISMY MECHANISMUS A se dvěma pružinami. Vypínací pružina je vždy nastřádána, dříve než může být odpínač zapnut pomocí zapínací pružiny. To znamená, že zapnutý odpínač má vždy nastřádanou vypínací pružinu a může být vypnut okamžitě ručně, elektricky nebo systémem spouště tavné vložky pojistky. MECHANISMUS K s jednou pružinou. Zapnutí nebo vypnutí odpínače se provádí nastřádáním pružiny kolem mrtvého bodu. MECHANISMUS KS Je to standardní mechanismem typu K vybavený západkovým mechanismem typu S, což vede k zachycení západky ze mrtvým bodem. Tímto je mechanismus připraven pro vypnutí/zapnutí ovládací cívkou nebo pneumaticky pumpičkou. Poznámka!: - Spínání nelze provést ovládací pákou. - Před každým ovládáním je nutno nastřádat pružinu. Kombinace KS je vhodná pro dálkové ovládání v případě, kde je možno nastřádat pružinový mechanismu ručně. Mechanismus KS nemůže být mechanicky blokován. Obr. 7 Mechanismy A a K Mohou být vybaveny motorovým ovládáním (KS na požadavek) 4 Obr.5 Mechanismus A Obr.6 Mechanismus K Obr.7 Mechanismus KS ABB

5 7. UZEMŇOVAČ Obr. 8 Uzemňovač typu E s překlápěcím pružinovým mechanismem. Uzemňovač může být montován na odpínači na straně otočného čepu odpínače a na pojistkové nástavbě, jestliže je tato namontována na straně s otočným čepem. UZEMŇOVAČ TYPU EB může být dodán pro samostatnou instalaci. Obr. 9 POJISTKOVÉ NÁSTAVBY TYPU F s automatickým vybavením odpínače systémem spouště tavné vložky pojistky nebo bez něho. Pojistková nástavba se může montovat na obou stranách (tj. straně vypínání nebo otočného čepu). 8. MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ Motorové ovládání je velmi flexibilní při provádění instalace. Muže být namontováno na hřídeli odpínače na pravé nebo levé straně přímo na odpínač nebo na prodloužení hřídele. Může být dodáno pro všechna normalizovaná napětí. Obr. 10 Jestliže je požadována montáž motorového ovládání na předním panelu, je možno použít UEMC40A2. Může být dodáno pro všechna normalizovaná napětí. Obr. 11 Obr.8 Uzemňovač typu E Obr.9 Uzemňovač typu EB Obr.10 Motorové ovládání montováno na odpínači typu UEMC 40 K3/NM Obr. 11 Motorové ovládání montováno na přední straně kobky typu UEMC 40 A2 ABB 5

6 9. OBJEDNACÍ KÓDY NAL F ,5 4 3) 6 8 2) 12 3) K A KS R L E Odpínač, s integrovanou pojistkovou nástavbou 1) Jmenovité napětí 12 kv Jmenovité napětí 17,5 kv Jmenovité napětí 25 kv Jmenovité napětí 36 kv Jmenovité napětí 40,5 kv Jmenovitý proud 400 A Jmenovitý proud 630 A Jmenovitý proud 800 A Jmenovitý proud 1250 A bez mechanismu Překlápěcí mechanismus Mechanismus s energií nastřádané pružiny Překlápěcí mechanismus se západkou 4) Pólová rozteč pro napětí 12 kv Pólová rozteč pro napětí 12 kv, 17,5 a 25 kv Pólová rozteč pro napětí 12 kv a 17,5 kv Pólová rozteč pro napětí 24 kv Pólová rozteč pro napětí 24 kv Pólová rozteč pro napětí 36/40,5 kv Ovládání odpínače z pravé strany Ovládání odpínače z levé strany 5) Uzemňovače se zkratovou zapínací schopností 6) Vysvětlení indexů 1) Dodatečné informace, které jsou zapotřebí při objednávání: - délka pojistkové tavné vložky - strana montáže čep nebo vypínání - s vybavováním pojistkami nebo bez něho 2) Jen pro 36/40,5 kv 3) Jen do 25 kv 4) Zapínání nebo vypínání odpínače se musí provádět cívkou 5) Pro ovládání na levé straně se musí použít prodloužení hřídele 6) Uzemňovač je normálně dodán bez mechanického blokování, které musí být specifikováno samostatně. Pro 36/40,5 kv je dodáván jen uzemňovač pro samostatnou instalaci typu EB. Příklad objednávky A : Odpínač pro 17,5 kv / 1250 A, s překlápěcím mechanismem se západkou, pólovou roztečí 170 mm. Odpínač je ovládán z levé strany a je vybaven uzemňovačem se zkratovou zapínací schopností. Příklad objednávky B : Odpínače pro 25 kv / 630 A, s mechanismem s energií nastřádané pružiny typu A, vybavený pojistkovou nástavbou na straně otočného čepu s vybavovacím zařízení pojistek a pólovou roztečí 235 mm, odpínač je ovládán z pravé strany. 1) Normálně je odpínač dodáván s pojistkovou nástavbou pro montáž na stranu s otočným čepem. Pojistkovou nástavbu pro montáž na stranu vypínání je nutno specifikovat v objednávce. 2) Zapnutí nebo vypnutí odpínače musí být provedeno ovládací cívkou. Příplatek. 3) Pro ovládání z levé strany je nutno použít prodloužení hřídele. Příplatek. 4) Uzemňovač je normálně dodáván bez mechanického blokování. Příplatek za blokování. 6 ABB

7 10. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POMOCNÝ SPÍNAČ pro zapůsobení pojistek (obr.12). Obr. 12 Obr. 13 PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE se spojovacím článkem, 380/470 mm (obr. 13). + připojovací souprava pro montáž Obr. 14 PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE pro ovládání odpínače z levé strany (obr. 14). Obr. 15 PÁKA pro ovládání spínací tyčí (obr. 15). ZKUŠEBNÍ POJISTKOVÁ TAVNÁ VLOŽKA - nastavitelná (obr. 16). Obr. 16 OVLÁDÁNÍ Obr. 17 (c) (b) Ruční ovládání typu HE se skládá z (obr. 17): - spodní části (a) - horní části (b) - hřídele - spojovací tyče (c) (a) Spodní část pro typ HE může být vybavena blokovací cívkou pro všechna normalizovaná napětí (obr. 18). Obr. 18 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ TYPU HE Vezměte prosím na vědomí! Hřídel mechanismu neprochází odpínačem z mechanismu na pravé straně na levou stranu, pro ovládání mechanismu z levé strany je zapotřebí zvláštní prodloužení hřídele. Obr. 19 Obr. 20 VYPÍNACÍ SPOUŠŤ - se může montovat na všechny mechanismu A. Cívka vypínací spouště je k dispozici pro následující napětí: 24, 48, 110, 220 V DC a 110, 220 V AC. Vypínací spoušť musí být vždy zapojena do série s pomocným spínačem, který odpojí cívku vypínací pouště, když je odpínač vypnutý. MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ MEZI ODPÍNAČEM A UZEMŇOVAČEM U uzemňovače na pojistkové nástavbě závisí konstrukce blokování na délce tavné vložky pojistky. Proto je nutno stanovit velikost tavné vložky pojistky. Mechanické blokování nelze použít pro odpínače s mechanismem typu KS (obr. 20). POMOCNÝ SPÍNAČ se může namontovat na všechny odpínače, max.8 zap a 8 vyp. a na všechny uzemňovače max. 4 zap a 4 vyp (obr.21). Obr. 21 ABB 7

8 11. PŘÍKLAD MONTÁŽE ODPÍNAČE NALF Mechanismus Pomocný spínač Ovládání typu HE - horní část Páka pro ovládání spínací tyčí Pomocný spínač pro zapůsobení pojistek Prodloužení hřídele pro ovládání na levé straně Vypínací spoušť Mechanické blokování Ovládání typu HE - spodní část (montována na přední straně kobky) Uzemňovač typu E Ovládání motorem 8 ABB

9 12. TECHNICKÉ SPECIFIKACE TABULKA I Odpínače typu NAL Odpínače vyhovují požadavkům norem IEC 129, 254 a 694 vztahujících se na odpínače pro všeobecné použití a normy IEC 420 pokud jde o správnou součinnost mezi odpínačem a pojistkami. Jmenovité napětí Ur kv 12 kv 17,5 kv 24 kv 36 kv 40,5 kv Jmenovitý proud In A Max. jmenovitý proud I A Zkratový zapínací proud Ima ka max Dynamický výdržný proud Idyn ka max ,5 62, Krátkodobý výdržný proud 1 s Ith ka efekt. 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 2 s Ith ka efekt s Ith ka efekt Vypínací proud při převážně činné zátěži 2) (zkušební sled 1 a 2, IEC 265) I A Vypínací proud při převážně kapacitní zátěži (zkušební sled 4, IEC 265) I A Vypínací proud při převážně induktivní zátěži cos ϕ = 0,15 A ) 16 5) 16 5) 16 5) Jmenovitý vypínací proud zemního spojení, IEC 265 Vypínací proud zemního spojení, obr. 6 I A Kapacitní vypínací proud, obr.7 I A ,5 31,5 31, Max. vypínací proud v kombinaci s pojistkami (IEC ) A Max. velikost pojistek 4) Ir A Střídavé výdržné napětí 50 Hz, 1 min. - proti zemi a mezi póly kv v odpojovací dráze kv Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs - proti zemi a mezi póly kv v odpojovací dráze kv Pólová rozteč P mm 150, 170 a a ), 235 a Max. ovládací kroutící moment při: - zapínání mechanismů K/A Nm Nm Nm - vypínání mechanismů K/A Nm Mech. K 120 Nm / Mech.A 3 Nm Mech K Nm Ovládací úhel na hřídeli Stupňů Doba vypínání ms Doba hoření oblouku ms Uzemňovač typu E 1) pro odpínač NAL/NALF a uzemňovač typu EB Jmenovité napětí Ur kv 12 17, Dynamický výdržný proud 3) Idyn ka max. 62/82 40/82 38/82 66 Krátkodobý výdržný proud 1 s Ith ka efekt. 31,5 31,5 31,5 2 s Ith ka efekt s Ith ka efekt Zkratový zapínací proud 3) Ima ka max. 62/67 40/62,5 38/50 50 Střídavé výdržné napětí 50 Hz, 1 min. kv Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs kv Pólová rozteč P mm 175 a a , 235 a ) Mechanické blokování je možno montovat, ale ne pro mechanismus KS. 2) Při In 630 A, 100 x CO. Při In 1250 A, 20 x CO. 3) Při napájení ze spínací strany odpínače/uzemňovače. 4) Max. velikost pojistky se vztahuje na charakteristiky čas/proud pojistek typu CEF. 5) Účiník = 0.1 6) S izolačními mezistěnami ABB 9

10 TABULKA II podle CSA C22.2 Jmenovité napětí kv 4,16 13,8 27,6 34,5 Jmenovité maximální napětí kv 4, ,8 38 Jmenovitý proud A 600/ / / /800 Impulsní zkušební napětí kv Střídavé výdržné napětí kv Pólová rozteč mm/palce 150/5,9 170/6,69 235/9,25 360/14,1 210/8,25 210/8,25 275/10,8 235/9,25 Mžikový jmenovitý proud ka asym Poruchový zapínací jmenovitý proud ka asym Krátkodobý jmenovitý proud ka sym.-2s TABULKA III podle ANSI C Jmenovité napětí kv 4, , ,8 22,9-24,9 34,5 Jmenovité maximální napětí kv 8, Jmenovitý proud A 200/600/ /600/ /600/ /600/ /800 Impulsní zkušební napětí kv Střídavé výdržné napětí kv Pólová rozteč mm/palce 210/8,25 170/6,69 235/9,25 275/10,8 360/14,1 Mžikový jmenovitý proud ka asym Poruchový zapínací jmenovitý proud ka asym Krátkodobý jmenovitý proud ka sym.-2s Ostatní technické specifikace viz tabulka I 10 ABB

11 Obr. 22 Obr. 23 Obr INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí proud rozteč mm číslo kg Hlavní spínač bez mechanismu NAL YMX054150M NAL YMX064170M NAL YMX054950M NAL YMX054141M NAL YMX064170M NAL YMX054971M NAl YMX054152M NAL YMX064170M NAL YMX054952M NAL , YMX054153M NAL , YMX064210M NAL , YMX054144M NAL , YMX064210M NAL , YMX054155M NAL , YMX064210M NAL YMX064171M NAL YMX054156M NAL YMX054456M NAL YMX064171M NAL YMX054147M NAL YMX054467M NAL YMX064171M NAL YMX054158M NAL YMX054458M NAL YMX054310M NAL YMX054311M NAL , YMX064310M NAL , YMX064311M Hlavní spínač s překlápěcím mechanismem (mechanismus K) NAL 12-4K150R YMX054010M NAL 12-4K170R YMX065170M NAL 12-4K210R YMX054910M NAL 12-6K150R YMX054011M NAL 12-6K170R YMX065170M NAL 12-6K210R YMX054911M NAL 12-12K150R YMX054012M NAL 12-12K170R YMX065170M NAL 12-12K210R YMX054912M NAL 17-4K170R 17, YMX054013M NAL 17-4K210R 17, YMX065210M NAL 17-6K170R 17, YMX054014M NAL 17-6K210R 17, YMX065210M NAL 17-12K170R 17, YMX054015M NAL 17-12K210R 17, YMX065210M NAL 24-4K170R YMX065171M NAL 24-4K235R YMX054016M NAL 24-4K275R YMX054410M NAL 24-6K170R YMX065171M NAL 24-6K235R YMX054017M NAL 24-6K275R YMX054411M NAL 24-12K170R YMX065171M NAL 24-12K235R YMX054018M NAL 24-12K275R YMX054412M NAL 36-6K360R YMX054363M NAL 36-8K360R YMX054314M NAL 40-6K360R 40, YMX065363M NAL 40-8K360R 40, YMX065314M Hlavní spínač s překlápěcím mechanismem se západkou (mechanismus KS) NAL 12-4KS150R YMX054025M NAL 12-4KS170R YMX066170M NAL 12-4KS210R YMX054915M NAL 12-6KS150R YMX054026M NAL 12-6KS170R YMX066170M NAL 12-6KS210R YMX054916M NAL 12-12KS150R YMX054027M NAL 12-12KS170R YMX066170M NAL 12-12KS210R YMX054917M NAL 17-4KS170R 17, YMX054028M NAL 17-4KS210R 17, YMX066210M NAL 17-6KS170R 17, YMX054029M NAL 17-6KS210R 17, YMX066210M NAL 17-12KS170R 17, YMX054030M NAL 17-12KS210R 17, YMX066210M NAL 24-4KS170R YMX066171M NAL 24-4KS YMX054031M NAL 24-4KS275R YMX054415M NAL 24-6KS170R YMX066171M NAL 24-6KS235R YMX054032M NAL 24-6KS275R YMX054416M NAL 24-12KS170R YMX066171M NAL 24-12KS235R YMX054033M NAL 24-12KS275R YMX054417M NAL 36-6KS360R YMX054316M NAL 36-8KS360R YMX054317M NAL 40-6KS360R 40, YMX066316M NAL 40-8KS360R 40, YMX066317M Hlavní spínač s mechanismem s energií nastřádané pružiny (mechanismus A) NAL 12-4A150R YMX054040M NAL 12-4A170R YMX067170M NAL 12-4A210R YMX054920M NAL 12-6A150R YMX054041M NAL 12-6A170R YMX067170M NAL 12-6A210R YMX054921M NAL 12-12A150R YMX054042M NAL 12-12A170R YMX067170M NAL 12-12A210R YMX054922M NAL 17-4A170R 17, YMX054043M NAL 17-4A210R 17, YMX067210M NAL 17-6A170R 17, YMX054044M NAL 17-6A210R 17, YMX067210M NAL 17-12A170R 17, YMX054045M NAL 17-12A210R 17, YMX067210M NAL 24-4A170R YMX067171M NAL 24-4A235R YMX054046M NAL 24-4A275R YMX054420M NAL 24-6A170R YMX067171M NAL 24-6A235R YMX054047M NAL 24-6A275R YMX054421M NAL 24-12A170R YMX067171M NAL 24-12A235R YMX054048M NAL 24-12A275R YMX054422M NAL 36-6A360R YMX054319M NAL 36-8A YMX054320M NAL 40-6A360R 40, YMX067319M NAL 40-8A360R 40, YMX067320M ABB 11

12 Obr. 25 Obr. 26 Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí proud rozteč mm číslo kg Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a překlápěcím mechanismem, bez vybavování pojistkami NALF 12-4K150R YMX054070M NALF 12-4K170R YMX068170M NALF 12-4K210R YMX054925M NALF 12-6K150R YMX054071M NALF 12-6K170R YMX068170M NALF 12-6K210R YMX054926M NALF 17-4K170R 17, YMX054072M NALF 17-4K210R 17, YMX068210M NALF 17-6K170R 17, YMX054073M NALF 17-6K210R 17, YMX068210M NALF 24-4K170R YMX068171M NALF 24-4K235R YMX054074M NALF 24-4K275R YMX054425M NALF 24-4K170R YMX068171M NALF 24-6K235R YMX054075M NALF 24-6K275R YMX054426M NALF 36-6K360R YMX054322M NALF 36-8K360R YMX054323M NALF 40-6K360R 40, YMX068322M NALF 40-8K360R 40, YMX068323M Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a překlápěcím mechanismem se západkou s vybavováním pojistkami NALF 12-4KS150R YMX054080M NALF 12-4KS170R YMX069170M NALF 12-4KS210R YMX054930M NALF 12-6KS150R YMX054081M NALF 12-6KS170R YMX069170M NALF 12-6KS210R YMX054931M NALF 17-4KS170R 17, YMX054082M NALF 17-4KS210R 17, YMX069210M NALF 17-6KS170R 17, YMX054083M NALF 17-6KS210R 17, YMX069210M NALF 24-4KS170R YMX069171M NALF 24-4KS235R YMX054084M NALF 24-4KS275R YMX054430M NALF 24-6KS170R YMX069171M NALF 24-6KS235R YMX054085M NALF 24-6KS275R YMX054431M NALF 36-6KS360R YMX054325M NALF 36-8KS360R YMX054326M NALF 40-6KS360R 40, YMX069325M NALF 40-8KS360R 40, YMX069326M Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a s mechanismem s energií nastřádané pružiny, s vybavováním pojistkami NALF 12-4A150R YMX054090M NALF 12-4A170R YMX070170M NALF 12-4A210R YMX054935M NALF 12-6A150R YMX054091M NALF 12-6A170R YMX070170M NALF 12-6A210R YMX054936M NALF 17-4A170R 17, YMX054092M NALF 17-4A210R 17, YMX070210M NALF 17-6A170R 17, YMX054093M NALF 17-6A210R 17, YMX070210M NALF 24-4A170R YMX070171M NALF 24-4A235R YMX054094M NALF 24-4A275R YMX054435M NALF 24-6A YMX070171M NALF 24-6A235R YMX054095M NALF 24-6A275R YMX054436M NALF 36-6A360R YMX054328M NALF 36-8A360R YMX054329M NALF 40-6A360R 40, YMX070328M NALF 40-8A360R 40, YMX070329M CSA Hlavní spínač bez mechanismu NAL , YMX084141M NAL , YMX084152M NAL , YMX084971M NAL , YMX089952M NAL , YMX084144M NAL , YMX084155M NAL , YMX084210M NAL , YMX084210M NAL , YMX084147M NAL , YMX084158M NAL , YMX184147M NAL , YMX184158M NAL , YMX084467M NAL , YMX084458M NAL , YMX084310M NAL , YMX084311M ABB

13 Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí proud rozteč mm číslo kg CSA Hlavní spínač s překlápěcím mechanismem (mechanismus K) NAL KR 4, YMX084011M NAL KR 4, YMX084012M NAL KR 4, YMX084911M NAL KR 4, YMX084912M NAL K17R 13, YMX084014M NAL K17R 13, YMX084015M NAL K24R 13, YMX084014M NAL K24R 13, YMX084015M NAL K17R 13, YMX085210M NAL K17R 13, YMX085210M NAL K24R 13, YMX085210M NAL K24R 13, YMX085210M NAL K17R 13, YMX084017M NAL K17R 13, YMX084018M NAL K24R 13, YMX084017M NAL K24R 13, YMX084018M NAL K24R 27, YMX184017M NAL K24R 27, YMX184018M NAL K24R 27, YMX084411M NAL K24R 27, YMX084412M NAL KR 34, YMX084363M NAL KR 34, YMX084314M CSA Hlavní spínač s překlápěcím mechanismem se západkou (mechanismus KS) NAL KSR 4, YMX084026M NAL KSR 4, YMX084027M NAL KSR 4, YMX084916M NAL KSR 4, YMX084917M NAL KSR 13, YMX084029M NAL KSR 13, YMX084030M NAL KSR 13, YMX086210M NAL KSR 13, YMX086210M NAL KSR 13, YMX084032M NAL KSR 13, YMX084033M NAL KSR 27, YMX184032M NAL KSR 27, YMX184033M NAL KSR 27, YMX084416M NAL KSR 27, YMX084417M NAL KSR 34, YMX054316M NAL KSR 34, YMX054317M CSA Hlavní spínač s mechanismem s energií nastřádané pružiny (mechanismus A) NAL AR 4, YMX084041M NAL AR 4, YMX084042M NAL AR 4, YMX084921M NAL AR 4, YMX084922M NAL A17R 13, YMX084404M NAL A17R 13, YMX084045M NAL A24R 13, YMX084404M NAL A24R 13, YMX084045M NAL A17R 13, YMX087210M NAL A17R 13, YMX087210M NAL A24R 13, YMX087210M NAL A24R 13, YMX087210M NAL A17R 13, YMX084047M NAL A17R 13, YMX084048M NAL A24R 13, YMX084047M NAL A24R 13, YMX084048M NAL A24R 27, YMX184047M NAL A24R 27, YMX184048M NAL A24R 27, YMX084421M NAL A24R 27, YMX084422M NAL AR 34, YMX084319M NAL AR 34, YMX084320M Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí proud rozteč mm číslo kg CSA Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a překlápěcím mechanismem, bez vybavování pojistkami NALF KR 4, YMX084071M NALF KR 4, YMX084926M NALF K17R 13, YMX084073M NALF K24R 13, YMX084073M NALF K17R 13, YMX088210M NALF K24R 13, YMX088210M NALF K17R 13, YMX084075M NALF K24R 13, YMX084075M NALF K24R 27, YMX184075M NALF K24R 27, YMX084426M NALF KR 34, YMX084322M NALF KR 34, YMX084323M CSA Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a překlápěcím mechanismem se západkou s vybavováním pojistkami NALF KSR 4, YMX084081M NALF KSR 4, YMX084931M NALF KSR 13, YMX084083M NALF KSR 13, YMX089210M NALF KSR 13, YMX084085M NALF KSR 27, YMX184085M NALF KSR 27, YMX084431M NALF KSR 34, YMX084325M NALF KSR 34, YMX084326M CSA Hlavní spínač s pojistkovou nástavbou a s mechanismem s energií nastřádané pružiny, s vybavováním pojistkami NALF AR 4, YMX084091M NALF AR 4, YMX084936M NALF A17R 13, YMX084093M NALF A24R 13, YMX084093M NALF A17R 13, YMX080210M NALF A24R 13, YMX080210M NALF A17R 13, YMX084095M NALF A24R 13, YMX084095M NALF A24R 27, YMX184095M NALF A24R 27, YMX084436M NALF AR 34, YMX084328M NALF AR 34, YMX084329M Pojistková nástavba typu F pro mechanismus A/KS s vybavováním pojistkami Montována na straně otočného čepu F / YMX054195M F / YMX064195M F / YMX054976M F / YMX054196M F / YMX064196M F / YMX064197M F / YMX054197M F / YMX054476M F / YMX054335M F 40 40,5 630/ YMX064335M Montována na straně vypínání F / YMX054200M F / YMX064200M F / YMX054978M F / YMX054201M F / YMX064201M F / YMX064202M F / YMX054202M F / YMX054478M ABB 13

14 Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí kv proud A rozteč mm číslo kg Obr. 27 Pojistková nástavba se 6 izolátory pro mechanismus A/ KS včetně vybavování pojistkami /630/ YMX054205M /630/ YMX064205M /630/ YMX054974M ,5 400/630/ YMX054206M ,5 400/630/ YMX064206M /630/ YMX064207M /630/ YMX054207M /630/ YMX054474M0001 Pojistková nástavba se 6 izolátory pro mechanismus A/ KS bez vybavování pojistkami /630/ YMX054185M /630/ YMX064185M /630/ YMX054972M ,5 400/630/ YMX054418M ,5 400/630/ YMX064418M /630/ YMX064187M /630/ YMX054187M /630/ YMX054472M0001 Pojistková nástavba se 6 izolátory se zdvojenými pojistkami /630/ YMX343555M /630/ YMX343555M ,5 400/630/ YMX343555M /630/ YMX343555M /630/ YMX343555M0005 Obr. 28 Typ Jmenovité Jmenovitý Pólová Identifikační Hmotnost napětí kv proud A rozteč mm číslo kg Pojistková nástavba typu F pro mechanismus K/A/KS bez vybavování pojistkami Montována na straně otočného čepu F / YMX054181M F / YMX064181M F / YMX054960M F 17 17,5 400/ YMX054182M F 17 17,5 400/ YMX064182M F / YMX064183M F / YMX054183M F / YMX054460M F / YMX054337M F 40 40,5 630/ YMX064337M Montována na straně vypínání F / YMX054190M F / YMX064190M F / YMX054961M F 17 17,5 400/ YMX054191M F 17 17,5 400/ YMX064191M F / YMX064193M F / YMX054193M F / YMX054461M F / YMX054337M F 40 40,5 630/ YMX064337M Uzemňovač typu E pro NAL bez mechanického blokování Pro odpínač typu NAL E / YMX054235M E / YMX064235M E / YMX054983M E YMX054214M E YMX064235M E YMX054989M E 17 17,5 400/ YMX054236M E 17 17,5 400/ YMX064236M E 17 17, YMX054218M E 17 17, YMX064236M E / YMX064237M E / YMX054237M E / YMX054483M E YMX064237M E YMX054219M E YMX054489M Pro odpínač s pojistkovou nástavbou NALF E / YMX054225M E / YMX064225M E / YMX054988M E 17 17,5 400/ YMX054226M E 17 17,5 400/ YMX064226M E / YMX064227M E / YMX054227M E / YMX054488M Uzemňovač typu EB pro samostatnou instalaci EB YMX054270M ,5 EB YMX064270M ,5 EB YMX054271M ,5 EB 17 17, YMX054272M EB 17 17, YMX064272M EB YMX054273M EB YMX064273M EB YMX054274M EB YMX054288M EB 36 Pivot s. NAL / YMX344033M EB 36 Open s. NAL / YMX344034M EB 36 Pivot s. NALF / YMX344035M EB 36 Open s. NALF / YMX344036M ABB

15 Obr. 29 Obr. 30 Obr. 31 Obr. 32 Obr. 34 Obr. 33 Obr OVLÁDACÍ VYBAVENÍ A VOLBY Popis Typ Ident. Hmt. číslo kg Mechanismy Mechanismus K K 12 1YMX054165M Mechanismus K K 17 1YMX038658M Mechanismus K K 24 1YMX054167M Mechanismus K K 36 1YMX054340M Mechanismus K K 40 1YMX054340M Mechanismus A A 12 1YMX054173M Mechanismus A A 17 1YMX054174M Mechanismus A A 24 1YMX054175M Mechanismus A A 36 1YMX051341M Mechanismus A A 40 1YMX051341M Mechanismus KS*) KS 12/17 1YMX054168M Mechanismus KS*) KS 24 1YMX054171M Mechanismus KS KS 36 1YMX054342M Mechanismus KS KS 40 1YMX054342M Plastový kryt pro mechanismus A 1YMX241351M0001 0,2 Popis Typ Ident. Hmt. číslo kg Ruční ovládací mechanismus typu HE s příslušenstvím Čelní ložisko pro HE, s kardanovým kloubem 1YMX053233M Čelní ložisko pro HE, bez kardanového kloubu 1YMX053233M Čelní ložisko pro HE pro motorové ovládání 1YMX042249M0004 1,6 Kuželové ozubené kolo pro HE 1YMX053362M Ovládací páka pro HE 1YMX053235M Ovládací páka pro HE, pancéřová 1YMX053235M0004 1,8 Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 220V AC 1YMX053393M Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 110V AC 1YMX053394M Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 220V DC 1YMX053395M Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 110V DC 1YMX053396M Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 48V DC 1YMX053397M Přední ložisko pro HE, s blokovací cívkou, 24V DC 1YMX053398M Prodloužení hřídele pro ovládání z levé strany: - pro pólovou rozteč 150 mm 1YMX054357M pro pólovou rozteč 210 mm 1YMX054353M pro pólovou rozteč 170 mm (12 kv) 1YMX054358M pro pólovou rozteč 170 mm (17,5 a 25 kv) 1YMX054358M pro pólovou rozteč 235 mm 1YMX054359M pro pólovou rozteč 275 mm 1YMX054355M pro pólovou rozteč 360 mm 1YMX343226M Připojovací souprava pro sestavu prodloužení hřídele 1YMX000054M0001 0,1 Připojovací tyč 490 mm 1YMX053346M0008 0,8 Připojovací tyč 550 mm 1YMX053346M0009 0,9 Připojovací tyč 570 mm 1YMX053346M0010 1,0 Připojovací tyč 1300 mm 1YMX053346M0002 1,9 Připojovací tyč 2000 mm 1YMX053347M0001 2,9 Připojovací tyč 1300 mm, izolovaná 1YMX000012M0001 2,1 Připojovací tyč 2000 mm, izolovaná 1YMX000012M0002 3,1 Připojovací tyč 1300 mm, pancéřová a izolovaná 1YMX000012M0003 2,9 Připojovací tyč 2000 mm, pancéřová a izolovaná 1YMX000012M0004 4,2 Připojovací tyč 668 mm, izolovaná CZ 1YMX000012M0005 1,2 Připojovací tyč 738 mm, izolovaná CZ 1YMX000012M0006 1,3 Připojovací tyč 1300 mm, pancéřová a izolovaná CZ 1YMX000012M0007 2,9 Připojovací tyč 2000 mm, pancéřová a izolovaná CZ 1YMX000012M0008 4,2 Připojovací tyč 1300 mm, pancéřová 1YMX000004M0003 2,7 Připojovací tyč 2000 mm, pancéřová 1YMX000004M0004 4,0 Připojovací tyč 1300 mm, pancéřová CZ 1YMX000004M0007 2,7 Připojovací tyč 2000 mm, pancéřová CZ 1YMX000004M0008 4,0 Rameno kliky 1YMX053225M0001 Ovládací tyč 1YMX053001M Prodloužení hřídele 470 mm 1YMX053348M Prodloužení hřídele 380 mm 1YMX053349M Spojka pro prodloužení hřídele 1YMX053350M Opěrné ložisko pro NAL/NALF 12 1YMX053351M Opěrné ložisko pro NAL/NALF 17/24 1YMX053352M Opěrné ložisko pro NAL12 s E 12 1YMX053353M Opěrné ložisko pro NAL17/24 s E 17/24 1YMX053354M Opěrné ložisko pro F 12 s E 12 1YMX053355M Opěrné ložisko pro F 17/24 s E 17/24 1YMX053356M Zkušební pojistka Nastavitelná na délku 3, 6/36 kv s kolíkem spouště 1YMX300062M0001 Mechanické blokování pro uzemňovač *) - na NAL 12 1YMX054275M0001 2,5 - na NAL 17/24 1YMX054276M0001 3,1 - na NALF 12 Délka pojistky rozm. e = 292 mm 1YMX054277M0001 5,7 - na NALF 12 Délka pojistky rozm. e = 192 mm 1YMX054278M0001 5,0 - na NALF 12 Délka pojistky rozm. e = 442 mm 1YMX054279M0001 6,4 - na NALF 17 Délka pojistky rozm. e = 292 mm 1YMX054280M0001 6,3 - na NALF 17 Délka pojistky rozm. e = 442 mm 1YMX054281M0001 7,0 - na NALF 24 Délka pojistky rozm. e = 442 mm 1YMX054282M0001 6,5 - na NALF 24 Délka pojistky rozm. e = 537 mm 1YMX054283M0001 7,3 - na NAL 36/40 RB na straně čepu 1YMX343986M0002 5,4 - na NAL 36/40 RB na straně vypínání 1YMX343986M0001 3,3 - na NAL 36/40 RB na straně čepu 1YMX343986M0003 9,4 - na NAL 36/40 RB na straně vypínání 1YMX343986M0004 7,6 *) Normálně je blokování montováno na levé straně odpínače a proto je zapotřebí hřídel pro ovládání na levé straně. Obr. 29 mechanismus A Obr. 30 mechanismus K Obr. 31 mechanismus KS Obr. 32 Přední ložisko pro HE Obr. 33 Kuželové ozubené kolo pro HE Obr. 34 Mechanické blokování Obr. 35 Pomocný spínač ABB 15

16 Popis Identifikační Hmotnost číslo kg Obr. 36 Pomocný spínač pro odpínač a uzemňovač Pomocný spínač 2zap + 2vyp pro NAL/NALF YMX054713M Pomocný spínač 4zap + 4vyp pro NAL/NALF YMX054714M Pomocný spínač 8zap + 8 vyp pro NAL/NALF YMX054715M Pomocný spínač 2zap + 2vyp pro E/EB YMX054716M Pomocný spínač 2zap + 2vyp pro E/EB 36 1YMX054716M Pomocný spínač 4zap + 4vyp pro E/EB YMX054717M Pomocný spínač 4zap + 4vyp pro E/EB 36 1YMX054717M Pomocný spínač 2zap + 2vyp pro NAL/NALF 36 1YMX240807M Pomocný spínač 4zap + 4vyp pro NAL/NALF 36 1YMX240807M Pomocný spínač 8zap +8vyp pro NAL/NALF 36 1YMX054715M Upevňovací materiál pro NAL/NALF 36 1YMX240807M Pomocný spínač pro zapůsobení pojistek 1YMX053390M Vypínací spoušť pro mechanismus A Včetně montážních materiálů Cívka 220 V AC bez pomocného spínače 1YMX054740M Cívka 110 V AC bez pomocného spínače 1YMX054741M Cívka 220 V DC bez pomocného spínače 1YMX054742M Cívka 110 V DC bez pomocného spínače 1YMX054743M Cívka 48 V DC bez pomocného spínače 1YMX054744M Cívka 24 V DC bez pomocného spínače 1YMX054745M POZNÁMKA: Ve spojení s vypínací spouští se musí použít pomocný spínač č. 1YMX054713/ Náhradní cívka pro vypínací spoušť pro mechanismus A a cívka pro ovládací cívku pro mechanismus KS. Cívka 220 V AC 1YMX054250M Cívka 110 V AC 1YMX054251M Cívka 220 V DC 1YMX054252M Cívka 110 V DC 1YMX054253M Cívka 48 V DC 1YMX054254M Cívka 24 V DC 1YMX054255M Společný separátor pro mechanismus KS 1YMX054257M Obr. 36 Vypínací spoušť 16 ABB

17 15. ROZMĚROVÝ NÁČRTEK 36 Pomocné spínače Odpínač typu NAL 12, 17,5 a 25 kv s mechanismem Magnetická spoušť Type A A 1 A 2 A 3 B H H 1 H 2 K K 1 M N N 1 P R S U V NAL 12-A/K/KS, P= NAL 12-A/K/KS, P= NAL 12-A/K/KS, P= NAL 17,5 A/K/KS, P= NAL 17,5-A/K/KS, P= NAL 24-A/K/KS, P= NAL 24 A/K/KS, P= NAL 24 A/K/KS, P= * 1250 A: A + 2 mm 36 Odpínač s pojistkami typu NALF 12 s mechanismem Pojistky kv Délka H 1 H 4 K 2 K 4 R 1 R 2 3,6 /7, Typ M S NALF 12, P= NALF 12, P= NALF 12, P= ABB 17

18 Odpínač s pojistkami typu NALF 17,5 kv s mechanismem Pojistky H 1 H 4 K 2 K 4 R 1 R 2 kv Délka 17, Typ M S NALF 17, P= NALF 17, P= Pomocné spínače Odpínač s pojistkami typu NALF 25 kv s mechanismem Magnetická spoušť Pojistky H 1 H 4 K 2 K 4 R 1 R 2 kv Délka Type M S NALF 24, P= NALF 24, P= NALF 24, P= ABB

19 Pojistky H 5 kv Délka 3,6/7, , Typ A5 A7 P NALF 12 P = NALF 12 P = NALF 17,5 P = NALF 24 P = NALF 17,5 P = NALF 12 P = NALF 24 P = NALF 24 P = Odpínač s pojistkami typu NALF 12, 17,5 a 25 kv Pojistková nástavba se 6 izolátory Typ M 1 M 2 S E12, P= E12, P= E12, P= Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 12 montován na NAL 12 Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 12 montován na pojistkové nástavbě F 12 ABB 19

20 E 17,5 M1 M2 S P P Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 17,5 montován na NAL 17,5 kv Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 17,5 montován na pojistkové nástavbě F 17,5 E 24 M1 M2 S N2 N3 P= P= P= Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 24 montován na NAL 25 kv Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 24 montován na pojistkové nástavbě F 24 Type H 2 H 3 K 3 M 1 M 2 N 2 N 3 P S T W Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu E 12, E 17,5 a E 24 montován na pojistkové nástavbě se 6 izolátory E 12 P = E 12 P = E 17,5 P = E 24 P = E 17,5 P = E 24 P = E 24 P = ABB

21 Typ A H K R U EB EB 17, Samostatně montovaný uzemňovač se zkratovou zapínací schopností typu EB Vrtání v přední části Ovládací úhel 180 Ruční ovládání typu HE 1YMX053362M0002 Převod Připojovací tyč YMX053233M pro mechanismus A/k 100 1YMX400840M0001 1YMX053302M0002 1YMX343036M0001 jen pro aplikaci s mechanismem k 1YMX000129M0005 ABB 21

22 Pomocné spínače Magnetická spoušť Pojistky H1 H2 H3 K2 R1 kv Délka e 7, NAL 36 NAL 40,5 22 ABB

23 EB 36 NAL 36 + EB 36 NALF 36 + EB ABB 23

24 NALF 36 + EB 1VLC Rev.1, cs (1YMR en) ABB s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: ABB

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4 Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4: Inovace v rámci kontinuity Inovace, kontinuita a spolehlivost Nová řada vakuových vypínačů VD4 vznikla na základě zkušeností a spolupráce

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro

Více

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO

Více

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR02-2017-CZ www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...2 ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE...4 ÚDAJE

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB, se zhášením oblouku ve vakuu, jsou nejen význačným přínosem pro uživatele

Více

Třípólový odpínač typu NAL

Třípólový odpínač typu NAL Vzduchový odpínač typu NAL a odpínač pro vnitřní s pojistkami montáž typu NALF Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Jmenovité napětí: Jmenovitý proud: 12, 17,5, 25 a 36 kv 400/630, 800 a 1250

Více

VD4. Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry. Power IT

VD4. Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry. Power IT VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry Power IT VD4. Ekonomické řešení pro distribuci energie Aplikace: Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelářský průmysl Automobilový průmysl

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku LST JSTČE LST DO 5 A (0 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 5 A 30/400 V a.c. a 0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C, D podle

Více

Vnitřní odpojovače ITr. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 6300 A

Vnitřní odpojovače ITr. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 6300 A Vnitřní odpojovače ITr jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 6300 A 1 Odpojovače jsou určeny ke spínání vn zařízení bez zatížení. Konstrukce odpojovačů

Více

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V Ministykače dle IEC / ČSN EN 6097-- a pólové verze Jmenovitý proud AC- 6, 9 a A při 00 V Ovládací napětí 5 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud I q 50 ka Vhodné pro průmyslové i domovní aplikace Montáž

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní

Více

výkonové jističe IEC GB

výkonové jističe IEC GB IEC 60947-2 GB 14048.2 Použití Výkonový jistič NM1se používá pro rozvodné sítě o frekvenci 50/60Hz, jmenovitém proudu do 630A a jmenovitém napětí do 690V k přenosu elektrické energie, k ochraně zařízení

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6410 SA. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače Fla 15/6410 SA. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače Fla 15/6410 SA trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla 15/6410 SA, vyráběné podle dokumentace firmy Driescher,

Více

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe)

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) BA5*37 OBCHODNÍ INFORMACE Sestavení typového označení pro objednávku...68 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) Připojovací sady...69 Doplňky...7 Příklad

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

250 až 1800 A. Odpínače SIDERMAT. Funkce. Normy. Všeobecná charakteristika

250 až 1800 A. Odpínače SIDERMAT. Funkce. Normy. Všeobecná charakteristika Odpínače 250 až 1800 A Přístroje jsou tří- nebo čtyřpólové s ručním ovládáním s možností dálkového elektronického odpínání Zaručují bezpečné připojení a odpojení zátěže od obvodu a zaručují dostatečnou

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO

Více

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE LFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Proudové chrániče Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 6 ka. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn Minia LFN Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFN Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

Vnitřní odpojovače. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A

Vnitřní odpojovače. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A Vnitřní odpojovače jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A Odpojovače jsou určeny ke spínání vn zařízení bez zatížení. Konstrukce odpojovačů

Více

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Trojpólový vypínač vnitřního provedení je určen pro jmenovitá napětí od 12 kv

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 0 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost pojistkové

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 80 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

Sestavení typového označení pro objednávku (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe)

Sestavení typového označení pro objednávku (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) BA511*33 OBCHODNÍ INFORMACE Sestavení typového označení pro objednávku...146 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) Připojovací sady...147 Montážní sady...147

Více

CamLine Vačkové spínače OM a ON

CamLine Vačkové spínače OM a ON Vačkové spínače a Obsah strana _ Normální _ Miniaturní Montáž do panelu Spínače ovládané klíčem IP65 UL: třída 4 Vrtání panelu : 16,5mm / 22,5mm : 22,5mm Maximální tloušťka panelu 5,5mm. Černá ovládací

Více

Nízkonapěťové pojistky

Nízkonapěťové pojistky Pojistkové vložky Pojistkové spodky Příslušenství pro pojistky Pojistkové odpojovače Technické údaje 126 127 129 130 325 Nízkonapěťové pojistky Energie pod kontrolou 125 Pojistkové vložky Pojistkové vložky

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

ODPÍNAČE TYPU C3. 25 kv, 400 A 1250 A. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

ODPÍNAČE TYPU C3. 25 kv, 400 A 1250 A. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution ODPÍNAČE TYPU C3 12 kv, 400 A 1250 A 25 kv, 400 A 1250 A Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Upozornění! 1) Pokyny pro montáž a provoz Poloha odpínače VYP. Aby byl zajištěn pohyb při

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Uniswitch Rozváděč vysokého napětí. 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A

Uniswitch Rozváděč vysokého napětí. 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A Rozváděč vysokého napětí 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A Obsah 1. Základní principy řešení... 3-4 2. Aplikace... 5 3. Konstrukce rozváděče... 6-7 4. Typy skříní/program skříní...8-26 4.1 Skříň odpínače, typu

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 0 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC VYPÍNAČE MSO, AVN-DC Ostatní přístroje Vypínače MSO Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody od 0 do A, AC 0/0 V. Ke spínání elektrických obvodů. Šířka modul/pól ve všech jmenovitých proudech

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Spínače, tlačítka a přístroje pro signalizaci PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače ASN, AST Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 125 A, 230/400 V a.c., 48 V d.c. Ke spínání

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL11.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL11. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

LS Serie 3 Polohové spínače

LS Serie 3 Polohové spínače LS Serie 3 Polohové spínače ABB/NN 8/1CZ_7/29 Přístroje nízkého napětí Technické parametry Plastové tělo Kovové tělo Normy IEC 6947-1, IEC 6947-5-1, EN 6947-1, EN 6947-5-1, UL 58 and CSA C22-2 n 14 Certifikáty

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 10 14 22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e / Jmenovitý proud I n 32 A / - 63 A / - 125 A / - 63 A / - - / 30 A Jmenovité pracovní napětí U e / Jmenovité napětí U n AC

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka Výrobky vysokého napětí VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 12... 24 kv - 630... 3150 A - 16... 40 ka Obsah I. Úvod 4 II. Program ochrany životního prostředí 4 1. Balení a přeprava 4 2. Kontrola při

Více

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC VYPÍNAČE MSO, AVNDC Ostatní přístroje Vypínače MSO Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody od 0 do A, AC 0/0 V. Ke spínání elektrických obvodů. Šířka modul/pól ve všech jmenovitých proudech

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka Medium Výrobky voltage vysokého products napětí VD Návod pro montáž a provoz... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Obsah Pro Vaši bezpečnost! 1 I. Úvod 2 II. Program ochrany životního prostředí 2 1. Balení

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje Jístící

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 0 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Minia E29 PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

Minia E29 PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače APN.. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. Ke spínání elektrických obvodů. Široký sortiment příslušenství pomocné spínače, podpěťové a napěťové

Více

Instalační jističe Ex9BN, 6 ka

Instalační jističe Ex9BN, 6 ka Instalační jističe Ex9B, 6 ka Instalační jističe splňující požadavky IEC / ČS E 60898-1 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I cn 6 ka 1 a 3pólové verze Vypínací charakteristiky B, C, D Jmenovitý proud

Více

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Pomocné kontakty synchronní s hlavními kontakty přístroje Signalizační kontakty aktivní na elektrické vybavení jističe Vypínací

Více

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Proudové chrániče FH200, typ AC Obsah Přehled sortimentu 3 Výhody/specifika modulárních systémů 4 Proudové chrániče 6

Více

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Ostatní přístroje MINIA PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače APN-.. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A, 30/400 V a.c., 0 V d.c. Ke spínání elektrických obvodů Široký

Více

Instalační jističe Ex9BH, 10 ka

Instalační jističe Ex9BH, 10 ka Instalační jističe splňující požadavky IEC / ČS E 60898-1 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I cn 10 ka 1 až 4pólové verze Vypínací charakteristiky B, C, D Jmenovitý proud až do 63 A Jmenovité pracovní

Více

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ FH000 FH00 FH FH2 FH LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 60 A 60 A 250 A 400 A 60 A 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000 00 2 4a Velikost

Více

GE Consumer & Industrial Power Protection. Dilos/Fulos. Vypínače výkonové Vypínače výkonové jištěné. GE imagination at work

GE Consumer & Industrial Power Protection. Dilos/Fulos. Vypínače výkonové Vypínače výkonové jištěné. GE imagination at work GE onsumer & Industrial Power Protection Dilos/Fulos Vypínače výkonové Vypínače výkonové jištěné GE imagination at work Přístroje pro průmysl Vypínače výkonové Dilos / Fulos.6 Vypínače výkonové Dilos.28

Více

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 6 A, AC 20 V. Pro

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Výkonové jističe. DPX 3 a DPX TM VÝKONOVÉ JISTIČE. Ochrana a ovládání obvodů až do A pro všechny typy projektů

Výkonové jističe. DPX 3 a DPX TM VÝKONOVÉ JISTIČE. Ochrana a ovládání obvodů až do A pro všechny typy projektů VÝKONOVÉ JISTIČE Výkonové jističe DPX 3 a DPX TM Ochrana a ovládání obvodů až do 1 600 pro všechny typy projektů Výkonové jistièe DPX 3 a DPX TM V pevném, odnímatelném a výsuvném provedení Vypínací schopnost

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 22

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 22 Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 22 s ručními nebo motorovými pohony trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Vnitřní odpínač H 22 SEA UESV

Více

Rozvodná zařízení (BRZB)

Rozvodná zařízení (BRZB) Přednášející: Prof. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Střídavá elektrická rozvodná zařízení Rozvodná zařízení (BRZB) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky

Více

DRUH SPÍNAČE PARAMETRY LK16R LK25R LK32R LK40 LK63. V Jmenovitý pracovní proud I n

DRUH SPÍNAČE PARAMETRY LK16R LK25R LK32R LK40 LK63. V Jmenovitý pracovní proud I n Vačkové spínače LK Použití Vačkové spínače LK jsou určeny pro ruční spínání elektrických obvodů např. pro zapnutí a vypnutí elektrických pohonů, transformátorů o nižším výkonu a jiných elektrických zařízení.

Více

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky Technické údaje 136 144 330 Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky Energie pod kontrolou 135 Pojistkové odpojovače

Více

249.1 m3/h m3/h m3/h 50.0 m3/h

249.1 m3/h m3/h m3/h 50.0 m3/h No Filter.6 % Auto 9.1 m3/h 250.0 m3/h Auto 99.7 m3/h 100.0 m3/h Auto 91.3 m3/h 92.0 m3/h Auto 40.0 m3/h 7. MW Auto 50.7 m3/h 50.0 m3/h 7.2 % Auto.6 % 45.0 % Pomocné stykače NF Přehled... 48 Objednací

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

VM1. Vakuové vypínače vysokého napětí s magnetickým pohonem kv A 16 31,5 ka

VM1. Vakuové vypínače vysokého napětí s magnetickým pohonem kv A 16 31,5 ka VM1 Vakuové vypínače vysokého napětí s magnetickým pohonem 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 27

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 27 Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních odpínačů H 27 s ručními nebo motorovými pohony trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Vnitřní odpínač H 27 SuT UESV popis částí

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Minia OLE Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE-10B-1N-030AC Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické

Více

Inteligentní venkovní odpínač Fla 15/60 GB S N AE. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Inteligentní venkovní odpínač Fla 15/60 GB S N AE. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Inteligentní venkovní odpínač Fla 15/60 GB S N AE trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla 15/60 GB S N AE umožňují minimalizovat

Více

Vnitřní vakuové vypínače VCB (ISM) Tavrida Electric

Vnitřní vakuové vypínače VCB (ISM) Tavrida Electric Vnitřní vakuové vypínače VCB (ISM) Tavrida Electric jedno- a trojpólové provedení pro samostatnou montáž a montáž na vozíku jmenovité napětí 12 až 25 kv jmenovitý proud až 2000 A Vakuové vypínače VCB Dodávka

Více

Kompaktní jističe Ex9M

Kompaktní jističe Ex9M Kompaktní jističe Ex9M Kompaktní výkonové jističe Typové velikosti M1-M5 Jmenovitý proud do 800 A 3 a 4pólová provedení Jmenovitá mezní vypínací schopnost I cu až do 150 ka, I cs = 100 % I cu Jmenovité

Více