EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Návrh stanoviska (PE v01-00) Alexander Stubb Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých jiných látek do potravin Návrh nařízení (KOM(2003)0671 C5-0538/ /0262(COD)) Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh předkládá Jens-Peter Bonde Pozměňovací návrh 27 Bod odůvodnění 2 a (nový) (2a)V zájmu současného zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany spotřebitelů by se nařízení o údajích týkajících se vlivu na zdraví nemělo týkat členských států, v nichž jsou údaje o vlivu na zdraví zakázány. dánský orig. V některých členských státech je zákaz údajů o vlivu na zdraví součástí vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Tyto členské státy by měly být zproštěny tohoto nařízení, aby měly možnost podržet si své zákazy. Úvahy o vnitřním trhu by neměly nabýt vrchu nad ochranou spotřebitelů. AM\ doc PE v01-00

2 Pozměňovací návrh 28 Bod odůvodnění 2 b (nový) (2b) Články 28 a 30 Smlouvy o ES umožňují výjimku z pravidla o volném pohybu zboží ve Společenství, které se národní orgány mohou dovolávat za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vitsová Pozměňovací návrh 29 Bod odůvodnění 11 b (nový) (11a) V zájmu ochrany spotřebitele je třeba po předchozí konzultaci s EÚBP sestavit seznam ostatních povolených bioaktivních látek, které lze použít v potravinách. angl. orig. Vitamíny a minerální látky povolené pro účely vitaminizace jsou uvedeny na seznamu povolených látek. Spotřebitelům je třeba zajistit stejnou úroveň ochrany u bioaktivních látek, jež se přidávají k dosažení specifických vlastností potravin. Extrakty s hormonálními účinky (zejména fytohormony) nebo bioaktivní látky, jako je kofein nebo chinin, by se měly pečlivě kontrolovat ještě předtím, než se jakékoli jejich přidávání do potravin schválí. Proto je třeba v případě těchto extrahovaných nebo syntetizovaných látek sestavit seznam povolených látek, uvádějící omezení jejich použití a jejich maximální obsah. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vitsová Pozměňovací návrh 30 Bod odůvodnění 12 PE v /20 AM\ doc

3 (12) Chemické látky používané jako zdroje vitamínů a minerálních látek, které se mají přidávat do potravin, by měly být bezpečné a rovněž biologicky dostupné, tj. využitelné organismem. I z těchto důvodů by se měl sestavit seznam těchto povolených látek. Tyto látky, které na základě výše uvedených kritérií bezpečnosti a biologické dostupnosti schválil Vědecký výbor pro potraviny (ve svém stanovisku ze dne12. května 1999), a které lze využívat při výrobě potravin pro kojence a malé děti, v ostatních potravinách ke zvláštním účelům výživy nebo v potravinových doplňcích, by měly být uvedeny v tomto seznamu povolených látek. (12) Chemické látky používané jako zdroje vitamínů a minerálních látek, které se mohou přidávat do potravin, musí být bezpečné a rovněž biologicky dostupné, tj. využitelné organismem. I z těchto důvodů by se měl sestavit seznam těchto povolených látek. Tyto látky, které na základě výše uvedených kritérií bezpečnosti a biologické dostupnosti schválil Vědecký výbor pro potraviny (ve svém stanovisku ze dne12. května 1999), a které lze využívat při výrobě potravin určených pro všechny skupiny populace, včetně kojenců a malých dětí, v ostatních potravinách ke zvláštním účelům výživy nebo v potravinových doplňcích, by měly být uvedeny v tomto seznamu povolených látek. angl. orig. Různé skupiny populace mají různou potřebu doplňkového přísunu buď vitamínů, nebo minerálních látek, anebo ostatních látek. Záměrné obohacování těmito živinami nesmí být v rozporu s konkrétními potřebami výživy citlivých skupin, jako jsou děti, těhotné ženy nebo starší jedinci. Pozměňovací návrh předkládá Jens-Peter Bonde Pozměňovací návrh 31 Článek 1 a (nový) Článek 1a Ustanovení tohoto nařízení se budou vztahovat pouze na ty členské státy, které v současnosti povolují uvádět údaje o vlivu na zdraví. dánský orig. V některých členských státech je zákaz údajů o vlivu na zdraví součástí vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Tyto členské státy by toto nařízení nemělo zahrnovat, aby tak měly možnost podržet si své zákazy. Úvahy o vnitřním trhu by neměly nabýt vrchu nad ochranou spotřebitelů. AM\ doc 3/20 PE v01-00

4 Pozměňovací návrh 32 Článek 3, odstavec 3 a (nový) 3a. Ještě před stanovením takových pravidel by Komise měla konzultovat zainteresované strany, zejména provozovatele potravinářského průmyslu a spotřebitelské skupiny. angl. orig. Pozměňovací návrh 33 Článek 4, odstavec 1, bod (b), pododstavec 1 a (nový) Členské státy budou Komisi informovat o jakýchkoliv vitamínech a minerálních látkách, jejichž použití je na jejich území povoleno, i když nejsou uvedeny v příloze I, nebo které se používají v podobě, jež není uvedena v příloze II. Komise tyto informace zpřístupní zainteresovaným stranám. angl. orig. Pozměňovací návrh 34 Článek 4, odstavec 2 Členské státy mohou v souladu s předpisy uvedenými ve Smlouvě o ES nadále uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy obchodování s potravinami s přidanými vitamíny a minerálními látkami, nezařazenými na seznam v příloze I, nebo ve formě, která není uvedena v příloze II. Ve fázi přechodu ostatní členské státy mohou z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví a v souladu s předpisy uvedenými ve Smlouvě o ES nadále uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy obchodování s potravinami s přidanými vitamíny a minerálními látkami, nezařazenými na seznam v příloze I, nebo ve formě, která není uvedena v příloze II. PE v /20 AM\ doc

5 Členské státy budou Komisi průběžně informovat o jakémkoliv takovém vnitrostátním omezení nebo zákazu, a Komise takové informace zpřístupní zainteresovaným stranám. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vitsová Pozměňovací návrh 35 Článek 4, odstavec 2 Členské státy mohou v souladu s předpisy uvedenými ve Smlouvě o ES nadále uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy obchodování s potravinami s přidanými vitamíny a minerálními látkami, nezařazenými na seznam v příloze I, nebo ve formě, která není uvedena v příloze II. Členské státy budou Komisi poskytovat informace o použití vitamínů a minerálních látek, které jsou na jejich území povoleny, i když nejsou zahrnuty v příloze I, nebo jestliže v určitých formách nejsou uvedeny v příloze II. Komise takové informace zpřístupní příslušným stranám. Ve fázi přechodu ostatní členské státy mohou z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví a v souladu s předpisy uvedenými ve Smlouvě o ES nadále uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy obchodování s potravinami s přidanými vitamíny a minerálními látkami, nezařazenými na seznam v příloze I, nebo ve formě, která není uvedena v příloze II. Členské státy budou Komisi o takových vnitrostátních omezeních nebo zákazech informovat. Komise takové informace zpřístupní příslušným stranám. nizozem. orig. Pro zainteresované strany (tj. evropská a národní vlády, provozovatelé potravinářského řetězce a spotřebitelské organizace) je nezbytná právní jistota. Transparentní systém je nutný proto, aby provozovatelé měli přehled a vitamínech, minerálních látkách a ostatních látkách, jejichž přidávání do potravin je nebo není ve všech členských státech EU povoleno. Vnitrostátní omezení nebo zákazy jsou možné pouze z důvodů bezpečnosti. EÚBP v současnosti stanoví maximální koncentrace minerálních látek a vitamínů, k nimž se musí přihlížet. AM\ doc 5/20 PE v01-00

6 Pozměňovací návrh předkládá Edit Herczogová Pozměňovací návrh 36 Článek 5, odstavec 2 V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. Pozměňovací návrh předkládá Christopher Heaton-Harris Pozměňovací návrh 37 Článek 5, odstavec 2 V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. Další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami, se budou zakládat na hlediscích bezpečnosti veřejného zdraví, a lze je stanovit v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na bázi vědeckého důkazu. Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. PE v /20 AM\ doc

7 Pozměňovací návrh 38 Článek 5, odstavec 2 V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat určitými vitamíny a minerálními látkami. Pozměňovací návrh předkládá Simon Coveney Pozměňovací návrh 39 Článek 5, odstavec 2 V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. Další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami, se budou zakládat na hlediscích bezpečnosti veřejného zdraví, a lze je stanovit v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na bázi vědeckého důkazu. Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vitsová Pozměňovací návrh 40 Článek 5, odstavec 2 V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a na základě vědeckého důkazu lze určit další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat vitamíny a minerálními látkami. Další potraviny nebo kategorie potravin, které se nesmí obohacovat určitými vitamíny a minerálními látkami, lze určit v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2 a z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví. AM\ doc 7/20 PE v01-00

8 nizozem.orig. U všech ustanovení tohoto nařízení je mimořádně důležitý promyšlený přístup. Je nezbytné ujasnit, že jakákoli omezení týkající se přidávání vitamínů a minerálních látek lze povolit pouze v případech, kdy takové přidávání může způsobit vážnou újmu na zdraví. Pozměňovací návrh předkládá Christopher Heaton-Harris Pozměňovací návrh 41 Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2 Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2. Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, se budou zakládat na hlediscích veřejného zdraví a budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2. angl. orig. Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. Pozměňovací návrh předkládá Simon Coveney Pozměňovací návrh 42 Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2 Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2. Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovená v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, se budou zakládat na hlediscích bezpečnosti veřejného zdraví a budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2 PE v /20 AM\ doc

9 Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. Pozměňovací návrh předkládá Edit Herczogová Pozměňovací návrh 43 Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2 Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2. Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo do kategorie potravin, se budou zakládat na hlediscích bezpečnosti veřejného zdraví a budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2. Zajistit, aby se omezení zaváděla pouze tam, kde v této souvislosti vyvstane reálná a oprávněná potřeba. Pozměňovací návrh 44 Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2 Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, a jakékoli podmínky, omezující nebo zakazující přidávání konkrétního vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo Maximální množství vitamínů a minerálních látek, stanovené v prvním pododstavci, se přijme v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2 do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. AM\ doc 9/20 PE v01-00

10 kategorie potravin, budou přijaty v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2. Pozměňovací návrh 45 Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2 a (nový) Jakékoli podmínky omezující přidávání konkrétního vitamínu nebo minerální látky do potravin nebo kategorie potravin, se přijmou v souladu s postupem stanoveným v čl.16 odst. 2. Pozměňovací návrh 46 Článek 7, odstavec 2, bod (a) a) Horní bezpečné hladiny vitamínů a minerálních látek, stanovené vědeckým hodnocením rizika založeným na obecně přijatelných vědeckých údajích, podle potřeby s uvážením odlišné míry citlivosti různých spotřebitelských skupin; a) Horní bezpečné hladiny vitamínů a minerálních látek, stanovené vědeckým hodnocením rizika založeným na obecně přijatelných vědeckých údajích, podle potřeby s uvážením odlišné míry citlivosti různých spotřebitelských skupin; a Pozměňovací návrh 47 Článek 7, odstavec 4, bod (a) a) požadavky týkající se přidávání některých vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem obnovení a/nebo nutriční rovnocennosti potravinových náhražek; a) požadavky týkající se přidávání některých vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem obnovení a/nebo nutriční rovnocennosti potravinových náhražek; a PE v /20 AM\ doc

11 Pozměňovací návrh 48 Článek 7, odstavec 4, bod (c) c) nutriční profil produktu stanovený podle nařízení (ES) č.../2003 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich výživových hodnot a vlivu na zdraví. Vypuštěný angl. orig. Pozměňovací návrh předkládá Christopher Heaton-Harris Pozměňovací návrh 49 Článek 7, odstavec 5 5. Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. Minimální množství, včetně nižších dávek, budou odchýlením se od výše uvedených významných množství pro konkrétní potraviny a kategorie potravin schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. V případě nápojů by měla být jako významné množství stanovena hodnota 7,5 % doporučené výživové dávky (RDA) v jedné porci, bez ohledu na to, zda se jedná o balení obsahující jednu nebo více porcí. Minimální množství, včetně jakýchkoli nižších množství, budou odchýlením se od výše uvedených významných množství pro konkrétní potraviny nebo kategorie potravin schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2. Protože pro nápoje je charakteristický vzorec vyšší spotřeby než u potravin, jde v tomto případě o přiměřenější hladinu, v přímé souvislosti se spotřebovaným množstvím. Kromě toho bude mít současný spotřebitel větší jasno tam, kde balení s jednou porcí obsahují jinou formulaci než výrobky ve větších baleních s více porcemi. AM\ doc 11/20 PE v01-00

12 Pozměňovací návrh předkládá Simon Coveney Pozměňovací návrh 50 Článek 7, odstavec 5 5. Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. Minimální množství, včetně jakýchkoli nižších množství budou odchýlením se od výše uvedených významných množství pro konkrétní potraviny a kategorie potravin schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. V případě nápojů by měla být jako významné množství stanovena hodnota 7,5 % doporučené výživové dávky (RDA) v jedné porci, bez ohledu na to, zda se jedná o balení obsahující jednu nebo více porcí. Výše uvedená minimální množství budou u konkrétních potravin nebo kategorií potravin schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2. Protože pro nápoje je charakteristický vzorec vyšší spotřeby než u potravin, jde v tomto případě o přiměřenější hladinu, v přímé souvislosti se spotřebovaným množstvím. Kromě toho bude mít současný spotřebitel větší jasno tam, kde balení s jednou porcí obsahují jinou formulaci než výrobky ve větších baleních s více porcemi. Pozměňovací návrh předkládá Edit Herczogová Pozměňovací návrh 51 Článek 7, odstavec 5 5. Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. Minimální množství, včetně nižších dávek, budou odchýlením se od výše uvedených významných množství pro konkrétní potraviny a kategorie potravin 5. Přidáváním vitamínů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je definováno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. V případě nápojů by měla být jako významné množství stanovena hodnota 7,5 % doporučené výživové dávky (RDA) v jedné porci. Minimální množství, včetně PE v /20 AM\ doc

13 schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst.2. jakýchkoli nižších množství budou odchylně od výše uvedených významných množství pro konkrétní potraviny nebo kategorie potravin schválena v souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 2. Protože pro nápoje je charakteristický vzorec vyšší spotřeby než u potravin, jde v tomto případě o přiměřenější hladinu, v přímé souvislosti se spotřebovaným množstvím. Kromě toho bude mít současný spotřebitel větší jasno tam, kde balení s jednou porcí obsahují jinou formulaci než výrobky ve větších baleních s více porcemi. Pozměňovací návrh 52 Článek 7, odstavec 5 5. Přidáváním vitaminů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, jak je uvedeno v příloze ke směrnici 90/496/EHS. Minimální množství, včetně jakýchkoli nižších množství, se budou odchylně od výše uvedeného významného množství pro konkrétní potraviny nebo kategorie potravin schvalovat podle postupu stanoveného v čl. 16 odst Přidáváním vitaminů nebo minerálních látek do potravin za účelem jejich obohacení se zajistí přítomnost těchto vitamínů nebo minerálních látek v potravinách alespoň v určitém významném množství, tj. 15 % nutričních referenčních hodnot (NRV) na 100 g (pevné látky) nebo 7,5 % NRV na 100 ml (tekutiny) nebo 5 % NRV na 100 kcal (12 % NRV 1 MJ) nebo 15 % NRV v jedné porci. angl. orig. Pozměňovací návrh 53 Článek 8, odstavec 4 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné. Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1, skupině 2 této směrnice i celkový obsah vitamínů a 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné a bude v souladu se směrnicí 90/496/EHS. AM\ doc 13/20 PE v01-00

14 minerálních látek přidaných do potravin. angl. orig. Pozměňovací návrh předkládá Simon Coveney Pozměňovací návrh 54 Článek 8, odstavec 4 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné. Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1, skupině 2 této směrnice i celkový obsah vitamínů a minerálních látek přidaných do potravin. 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné. Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1, skupině 2 této směrnice i celkové množství vitamínů a minerálních látek přidaných do potravin, přítomné v produktu na konci jeho skladovatelnosti. Zdůvodnění Zabezpečit, aby spotřebitelé byli vždy informováni alespoň o množství vitamínů nebo minerálních látek. Pozměňovací návrh předkládá Christopher Heaton-Harris Pozměňovací návrh 55 Článek 8, odstavec 4 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné. Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1, skupině 2 této směrnice i celkový obsah vitamínů a minerálních látek přidaných do potravin. 4. Označení nutriční hodnoty na produktech obohacených vitamíny a minerálními látkami a na produktech, na něž se vztahuje toto nařízení, bude povinné. Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1, skupině 2 této směrnice i celkové množství vitamínů a minerálních látek přidaných do potravin, přítomné v produktu na konci jeho skladovatelnosti. PE v /20 AM\ doc

15 Zabezpečit, aby spotřebitelé byli vždy informováni alespoň o množství vitamínů nebo minerálních látek. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vits Pozměňovací návrh 56 Článek 9, odstavec 2, pododstavec 1 Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou vydat předpisy týkající se povinného přidávání vitamínů a minerálních látek do konkrétních potravin nebo kategorií potravin členské státy, podle postupu uvedeného v článku 14. Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou členské státy z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví vydat předpisy týkající se povinného přidávání vitamínů a minerálních látek do konkrétních potravin nebo kategorií potravin, podle postupu uvedeného v článku 14. nizozem. orig. Je důležité, aby se zdůraznilo, že povinné přidávání vitamínů a minerálních látek je přípustné pouze z důvodů bezpečnosti. Je důležité, aby si toho zainteresované subjekty byly vědomy. Pozměňovací návrh 57 Článek 9, odstavec 2, pododstavec 2 Členské státy jsou povinny informovat Komisi o stávajících vnitrostátních předpisech do šesti měsíců od okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí v platnost. Členské státy jsou povinny informovat Komisi o stávajících vnitrostátních předpisech do šesti měsíců od okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí v platnost. Komise zveřejní tuto informaci zainteresovaným stranám. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vits Pozměňovací návrh 58 Článek 9, odstavec 2, pododstavec 2 a (nový) AM\ doc 15/20 PE v01-00

16 Zdůvodnění Komise zveřejní tuto informaci příslušným stranám. nizozem. orig. Je důležité, aby se zdůraznilo, že povinné přidávání vitamínů a minerálních látek je přípustné pouze z důvodů bezpečnosti. Je důležité, aby si toho zainteresované subjekty byly vědomy. Pozměňovací návrh 59 Článek 10, odstavec 1, bod (a) (a) buď bude uveden v příloze III, část A, nebo bude jeho přidávání do potravin a použití při výrobě potravin zakázáno; Vypuštěný angl. orig. Pozměňovací návrh 60 Článek 10, odstavec 2 2. Předpisy Společenství platné pro konkrétní potraviny mohou obsahovat omezení nebo zákaz používání některých látek, které nejsou uvedeny v tomto nařízení. Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou vydat takové zákazy nebo omezení členské státy, podle postupu uvedeného v článku Předpisy Společenství platné pro konkrétní potraviny mohou z důvodů bezpečnosti obsahovat omezení nebo zákaz používání některých látek, které nejsou uvedeny v tomto nařízení. Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou vydat takové zákazy nebo omezení z důvodů bezpečnosti členské státy, podle postupu uvedeného v článku 14. PE v /20 AM\ doc

17 Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vits Pozměňovací návrh 61 Článek 10, odstavec 2 2. Předpisy Společenství platné pro konkrétní potraviny mohou obsahovat omezení nebo zákaz používání některých látek, které nejsou uvedeny v tomto nařízení. Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou vydat takové zákazy nebo omezení členské státy, podle postupu uvedeného v článku Předpisy Společenství platné pro konkrétní potraviny mohou z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví obsahovat omezení nebo zákaz používání některých látek, které nejsou uvedeny v tomto nařízení. Pokud předpisy Společenství neexistují, mohou vydat takové zákazy nebo omezení členské státy, podle postupu uvedeného v článku 14. Pokud takové předpisy Společenství neexistují, členské státy mohou z důvodů bezpečnosti veřejného zdraví vydat taková omezení nebo zákazy podle postupu uvedeného v článku 14. nizozem.orig. Omezení a zákazy s ohledem na látky mohou být přípustné pouze z důvodů bezpečnosti. Pozměňovací návrh 62 Článek 11, odstavec 3 3. Do čtyř let poté, co byla látka uvedena v příloze III části C, bude rozhodnuto, podle postupu v čl. 16 odst. 2 a se zřetelem na stanovisko, jež Evropský úřad pro bezpečnost potravin po posouzení jakýchkoli podkladů předložených podle odstavce 2 zaujal, zda bude všeobecně dovoleno používání dané látky, uvedené v příloze III části C, anebo zda bude tato látka zahrnuta do seznamu v příloze III části A nebo B. 3. Do čtyř let poté, co byla látka uvedena v příloze III části C, se musí rozhodnout, podle postupu v čl. 16 odst. 2 a se zřetelem na stanovisko, jež Evropský úřad pro bezpečnost potravin po posouzení jakýchkoli podkladů předložených podle odstavce 2 zaujal, zda bude všeobecně dovoleno používání dané látky, uvedené v příloze III části C, anebo zda bude tato látka zahrnuta do seznamu v příloze III části A nebo B. AM\ doc 17/20 PE v01-00

18 Pozměňovací návrh 63 Článek 12, odstavec 2, bod (f a) (nový) fa) Seznam látek, jejichž přidávání je na vnitrostátní úrovni povinné. Pozměňovací návrh 64 Článek 12, odstavec 2, bod (f b) (nový) fb) Seznam látek, jejichž přidávání je na vnitrostátní úrovni zakázáno. Pozměňovací návrh předkládá Mia De Vitsová Pozměňovací návrh 65 Článek 13 Aniž by tím byla dotčena ustanovení Smlouvy a zejména jejích článků 28 a 30, členské státy nesmějí omezit ani zakázat obchodování s potravinami, které splňují ustanovení tohoto nařízení a předpisy Společenství schválené k jejímu provádění, uplatňováním národních předpisů o obohacování potravin vitamíny a minerálními látkami, které nejsou v souladu s předpisy Společenství. Toto nařízení nemá vliv na právo členských států zachovávat nebo zavádět v souladu se Smlouvou, zvláště s jejími články 28 a 30, přísnější pravidla pro přidávání vitamínů, minerálních látek a určitých dalších látek, pokud to považují za nezbytné z důvodů ochrany veřejného zdraví nebo zdraví obzvláště citlivých skupin, jako jsou děti, a pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením. Do 6 měsíců poté, kdy vstoupí v platnost toto nařízení, budou členské státy informovat Komisi o stávajících příslušných vnitrostátních předpisech. Přísnější předpisy, týkající se látek, jež nejsou uvedeny v příloze III, se mohou zachovat do doby, než EÚBP látky zhodnotí v souladu s čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení. PE v /20 AM\ doc

19 Zdůvodnění Právní vysvětlení kompetence členských států zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy. Pozměňovací návrh 66 Článek 14, odstavec 2 2. Pokud členský stát považuje za nezbytné přijmout novou legislativní úpravu, bude Komisi a ostatní členské státy informovat o zamýšlených opatřeních, s uvedením důvodů, jež je ospravedlňují. 2. Pokud členský stát z důvodů bezpečnosti považuje za nezbytné přijmout novou legislativní úpravu, bude Komisi a ostatní členské státy informovat o zamýšlených opatřeních, s uvedením konkrétních bezpečnostních důvodů, jež je ospravedlňují. angl. orig. Pozměňovací návrh 67 Článek 17 Pro usnadnění účinné kontroly potravin obohacených vitamíny a minerálními látkami i potravin obsahujících látky uvedené v příloze III části B a C mohou členské státy nařídit, aby výrobce produktu nebo ten, kdo je na jejich území odpovědný za uvedení produktu do oběhu, oznámil příslušnému úřadu doručením vzorku etikety produktu jeho uvedení do oběhu. Výhradně pro účely usnadnění účinné kontroly potravin obohacených vitamíny a minerálními látkami i potravin obsahujících látky uvedené v příloze III části B a C mohou členské státy nařídit, aby výrobce produktu nebo ten, kdo je na jejich území odpovědný za uvedení produktu do oběhu, oznámil příslušnému úřadu doručením vzorku etikety produktu jeho uvedení do oběhu. Pozměňovací návrh 68 Článek 19, odstavec 3 Potraviny uváděné na trh nebo označované před [prvním dnem šestého měsíce po zveřejnění], které nesplňují ustanovení Potraviny uváděné na trh nebo označované před [prvním dnem dvanáctého měsíce po zveřejnění], které nesplňují ustanovení AM\ doc 19/20 PE v01-00

20 tohoto nařízení, mohou být uvedeny na trh až [posledního dne sedmnáctého měsíce po zveřejnění]. tohoto nařízení, mohou být uvedeny na trh až do[vydržení zásob]. Pozměňovací návrh 69 Příloha II, Minerální látky, vápník (nová položka) Minerální látky uhličitan vápenatý chlorid vápenatý vápenaté soli kyseliny citronové glukonan vápenatý glycerofosfát vápenatý mléčnan vápenatý vápenaté soli kyseliny ortofosforečné hydroxid vápenatý oxid vápenatý Minerální látky uhličitan vápenatý chlorid vápenatý vápenaté soli kyseliny citronové glukonan vápenatý glycerofosfát vápenatý mléčnan vápenatý vápenaté soli kyseliny ortofosforečné hydroxid vápenatý oxid vápenatý síran vápenatý PE v /20 AM\ doc

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0046/92. Pozměňovací návrh. Sylvie Goddyn za skupinu ENF

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0046/92. Pozměňovací návrh. Sylvie Goddyn za skupinu ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Bod odůvodnění 8 (8) Na vitaminy, minerální látky a jiné látky, které jsou určené k použití v doplňcích stravy nebo které mají být přidávány do potravin, včetně počáteční a pokračovací

Více

1993R0315 CS

1993R0315 CS 1993R0315 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

13/sv. 10 CS (89/398/EHS) potravinářské odvětví, avšak není tomu tak vždy v případě těch potravin, pro něž žádná taková zvláštní opatření neexistují;

13/sv. 10 CS (89/398/EHS) potravinářské odvětví, avšak není tomu tak vždy v případě těch potravin, pro něž žádná taková zvláštní opatření neexistují; 13/sv. 10 CS Úřední věstník Evropské unie 9 31989L0398 30.6.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 186/27 SMĚRNICE RADY ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2018 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 12. dubna 2018 Cena Kč 106, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2018 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 12. dubna 2018 Cena Kč 106, O B S A H : Ročník 2018 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 12. dubna 2018 Cena Kč 106, 58. Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin O B S A H : 59. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

A7-0059/83

A7-0059/83 6. 6. 2012 A7-0059/83 83 Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE Bod odůvodnění 16 a (nový) (16a) Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by měli být kojenci s nízkou porodní hmotností živeni mlékem

Více

DOPLŇKY STRAVY. Ing. Sylvie kršková, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

DOPLŇKY STRAVY. Ing. Sylvie kršková, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ing. Sylvie kršková, Státní zemědělská a potravinářská inspekce = potravina! jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 230/8 CS 25.8.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných

Více

2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1

2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1 2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1925 CS 13.12.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( )

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( ) Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat (21. 11. 2018) Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající

Více

1999L0004 CS SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech

1999L0004 CS SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech 1999L0004 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, L 404/26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

2006R1925 CS

2006R1925 CS 2006R1925 CS 21.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1337 CS 17.12.2013 000.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1337/2013 ze dne 13.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

L 53/26 Úřední věstník Evropské unie

L 53/26 Úřední věstník Evropské unie L 53/26 Úřední věstník Evropské unie 4.3.2010 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úřední věstník Evropské unie

Více

(Úř. věst. L 11, , s. 18) Č. Strana Datum M1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1747 ze dne 30. září 2015 L

(Úř. věst. L 11, , s. 18) Č. Strana Datum M1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1747 ze dne 30. září 2015 L 2011R0026 CS 02.10.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 26/2011 ze dne 14. ledna 2011 o povolení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2017 C(2017) 3664 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 2.6.2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS)

SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) 191 31990L0496 L 276/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 6.10.1990 SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech. (Úř. věst. L 66, , s.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech. (Úř. věst. L 66, , s. 1999L0004 CS 18.11.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající se uvádění tabulky

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA I VZOR PRŮVODNÍHO DOPISU K ŽÁDOSTI O KONZULTACI PRO URČENÍ STATUSU NOVÉ POTRAVINY

PŘÍLOHA PŘÍLOHA I VZOR PRŮVODNÍHO DOPISU K ŽÁDOSTI O KONZULTACI PRO URČENÍ STATUSU NOVÉ POTRAVINY CS PŘÍLOHA PŘÍLOHA I VZOR PRŮVODNÍHO DOPISU K ŽÁDOSTI O KONZULTACI PRO URČENÍ STATUSU NOVÉ POTRAVINY Příslušný orgán členského státu Datum: Předmět: Žádost o konzultaci pro určení statusu nové potraviny

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1 Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny Praha, 1. června 2017 Mr. Markéta Chýlková 5/22/2017 1 K některých vybraným problémům 2 Otázky a odpovědi 4. aktualizované vydání Stanoviska SZPI nová

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

2007R0372 CS

2007R0372 CS 2007R0372 CS 01.07.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007,

Více

Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 ze dne 15. L

Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 ze dne 15. L 02006R1925 CS 26.07.2017 007.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Aktuální legislativní rámec doplňků stravy v ČR a EU

Aktuální legislativní rámec doplňků stravy v ČR a EU Aktuální legislativní rámec doplňků stravy v ČR a EU Ministerstvo zemědělství České republiky Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny Mgr. Ing. Kateřina Melenovská Praha 24. 10. 2018 Přehled aktuální

Více

2008R0353 CS

2008R0353 CS 2008R0353 CS 21.12.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008,

Více

1996L0008 CS SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

1996L0008 CS SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti 1996L0008 CS 20.06.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 8. prosince 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

Více

3. Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. 4. V 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

3. Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. 4. V 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. Strana 362 Sbírka zákonů č. 39 / 2018 39 VYHLÁŠKA ze dne 2. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. října 2006 (06.10) (OR. en) 13452/06 Interinstitucionální spis: 2004/0248 (COD) COMPET 254 CODEC 1018 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Č. návrhu Komise:

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 30.12.2006 L 404/9 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 30.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 135/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Text s významem

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0402(COD) Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0402(COD) Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8.12.2014 2013/0402(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Společný postoj Společný postoj Rady z 8. prosince 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o výživových

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 7. června 2005 (27.06) (OR. en) 9807/05 Interinstitucionální spis: 2003/0165 (COD) DENLEG 22 SAN 102 CODEC 469

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 7. června 2005 (27.06) (OR. en) 9807/05 Interinstitucionální spis: 2003/0165 (COD) DENLEG 22 SAN 102 CODEC 469 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 7. června 2005 (27.06) (OR. en) 9807/05 Interinstitucionální spis: 2003/0165 (COD) DENLEG 22 SAN 102 CODEC 469 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE 9. 6. 2010 A7-0109/298 298 Čl. 33 odst. 1 (1) Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0150(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0150(COD) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 11. 9. 2013 2013/0150(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

L 302/28 Úřední věstník Evropské unie

L 302/28 Úřední věstník Evropské unie L 302/28 Úřední věstník Evropské unie 19.11.2005 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.)

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod.,

Více

Výbor pro mezinárodní obchod

Výbor pro mezinárodní obchod EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 16. 11. 2010 2010/0289(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 18.4.2013 Úřední věstník Evropské unie L 108/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

2003R1830 CS

2003R1830 CS 2003R1830 CS 11.12.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0317/118. Pozměňovací návrh. Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0317/118. Pozměňovací návrh. Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE 17.10.2018 A8-0317/118 118 Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území

Více

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise,

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, 27.12.2018 L 329/3 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 8. 5. 2013 2011/0156(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název -

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

2002L0046 CS

2002L0046 CS 2002L0046 CS 21.12.2009 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 4.6.2015 CS L 137/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/861 ze dne 3. června 2015 o jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003. ze dne 22. září 2003

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003. ze dne 22. září 2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky

Více

Návrh směrnice (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD))

Návrh směrnice (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) 27.3.2019 A8-0143/ 001-022 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-022 které předložil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpráva Jerzy Buzek Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem A8-0143/2018 (COM(2017)0660

Více

A8-0418/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY které předložil Hospodářský a měnový výbor. Zpráva

A8-0418/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY které předložil Hospodářský a měnový výbor. Zpráva 10.12.2018 A8-0418/ 001-021 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-021 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Gabriel Mato A8-0418/2018 Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2002D0994 CS 03.07.2015 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2002 o některých

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU k návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů Navrhovaný právní předpis Odpovídající

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název - název potraviny

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 14. října o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru

SMĚRNICE RADY. ze dne 14. října o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru SMĚRNICE RADY ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne ,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2018 C(2018) 3120 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 28.5.2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 21.9.2018 CS L 238/71 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1264 ze dne 20. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. října 2008 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 137/4 26.5.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 1.12.2015 L 314/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie L 106/24 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný

Více

Rada Evropské unie Brusel 27. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 27. března 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 27. března 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D049176/01 Předmět:

Více