I. Souhrnná textová informace 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Souhrnná textová informace 2"

Transkript

1 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová informace 2 II. Tabulky: 1. Celkové počty všech pacientů v K. Varech a ošetřovacích dnů 4 2. Lázeňská péče poskytnutá dospělým pacientům 4 3. Lázeňská péče o děti a dorost 6 4. Léčebné výkony poskytnuté lázeňským pacientům 6 5. Porovnání ukazatelů lázeňské péče za roky Lázeňská péče poskytnutá v letech celkem 8 7. Dospělí pacienti 2014 podle plátců a indikací 9 8. Dorost a děti 2014 podle plátců a indikací Lázeňská péče hrazená ZP - podle podskupin Indikačního seznamu 11 Poznámka: Zpráva obsahuje údaje za 21 lázeňských ubytovacích zařízení v Karlových Varech, která dodala výkaz L MZ 2-01 za rok 2014 Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Praze. Při porovnávání výsledků roku 2014 s rokem 2013 je nutno brát v úvahu, že za rok 2013 měl ÚZIS k dispozici výkazy od 28 karlovarských lázeňských ubytovacích zařízení. Za celou Českou republiku výkazy odevzdalo 61 z 82 registrovaných poskytovatelů lázeňské rehabilitační péče. ÚZIS ve své zprávě Lázeňská léčebně rehabilitační péče 2014 (viz: uvádí údaje za rok 2014 pouze jako informativní s tím, že nejsou plně srovnatelné s předcházejícími roky. Totéž platí pro údaje za Karlovy Vary. Karlovy Vary, srpen 2015 Zpracoval: Ing. František Mikeš, tajemník Sdružení

2 Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytovaná pacientům v Karlových Varech údaje ÚZIS za rok 2014 I. Souhrnná textová informace - lázeňští pacienti, ošetřovací dny, léčebné výkony a lůžka podle údajů zjišťovaných rezortním statistickým výkazem L ( MZ ) 2 01 o činnosti lázeňských zařízení. Roční výkaz L (MZ) 2-01 o činnosti lázeňských zařízení za rok 2014 Ústavu zdravotnických informací a statistiky regionálnímu pracovišti Praha, předložilo jen 21 z 30 registrovaných lázeňských ubytovacích zařízení v Karlových Varech poskytujících komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči účastníkům zdravotního pojištění a domácím a zahraničním pacientům. Za rok 2013 byly k dispozici výkazy z 28 láz. zařízení (chyběly pouze výkazy z Lázní III. a Eden-Group Carslbad Plaza). Za rok 2014 navíc chybí ještě výkazy LH Dvořák, Olympia, Mignon, Zámecké lázně, Gastro, Tosca a Trocnov. Kromě toho z významnějších poskytovatelů lázeňské péče nejsou do sledování zahrnuty údaje např. za Smetana-Vyšehrad, Schlosspark, Alžbětiny lázně. Seznam lázeňských zařízení z K. Varů, která předložila výkaz L 2-01, je uveden v části II.6. této zprávy. Výkazy poskytují důležité údaje nejen o celkových počtech lázeňských pacientů a ošetřovacích dnů, ale obsahují také informace o skladbě pacientů z hlediska podílu pacientů léčících se na účet zdravotních pojišťoven a samoplátců (domácích a zahraničních), z hlediska komplexní a příspěvkové péče a zvláště pak i z hlediska nemocí, které si pacienti do K. Varů přijeli léčit. S přihlédnutím k shora uvedenému, absolutní hodnoty počtu pacientů a ošetřovacích dnů, ve skutečnosti jsou částečně vyšší než dále uváděná čísla. Za rok 2014 ÚZIS poprvé vyžadoval předkládání výkazů v elektronické podobě. Termín byl prodloužen až do konce dubna, ale ještě v červnu byla přijímány opožděné výkazy a při zpracování se vyskytly problémy. Sdružení urgovalo své členy, kteří výkazy nedodali. Dodatečně pak ještě výkazy dodal Savoy Westend, Aura Palace a Windsor. Podle zpracovaného sumáře 21 předložených výkazů bylo v roce 2014 do lázeňských zařízení v Karlových Varech přijato celkem pacientů, kteří zde absolvovali celkem ošetřovacích dnů. Na celkovém počtu pacientů se dospělí podíleli 98,9 %, dorost 0,2 % a děti 0,9 %. Z hlediska způsobu úhrady lázeňské péče bylo za rok 2014 v K. Varech léčeno celkem pacientů v rámci komplexní lázeňské péče (KLP) s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, z toho 973 dospělých osob. V rámci příspěvkové lázeňské péče (PLP), kde zdravotní pojišťovny hradí vyšetření a léčení, zatímco stravování, ubytování a jízdné do lázní platí pacient, bylo ošetřováno celkem jen 210 dospělých pacientů (pacientům v dorostovém věku a dětem není PLP poskytována). Za rok 2014 bylo dále v lázních přijato pacientů z tuzemska mimo veřejné zdravotní pojištění (domácí platící) a cizinců, kteří si tuto péči rovněž plně hradili sami (z toho bylo 540 dětí a 151 v dorostovém věku). Na celkovém počtu pacientů za rok 2014 se podíleli pacienti s léčením hrazeným zdravotními pojišťovnami 1,6 % (komplexní lázeňská péče 1,4 % a příspěvková lázeňská péče 0,2 %), dále domácí samoplátci 1,8 % a hlavní podíl tvořili cizinci s 96,6 % z celkového počtu léčených pacientů. -2-

3 Na celkovém počtu ošetřovacích dnů se podílely ošetřovací dny plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním (KLP +PLP) 2,8 %, ošetřovací dny hrazené plně pacienty z tuzemska 1,4 % a ošetřovací dny hrazené cizinci 95,8 %. Celkový počet lázeňských pacientů v K. Varech v roce 2014 proti roku 2013 se podle dodaných výkazů zvýšil o pacientů, tj. o 9,5 %. Počet pacientů veřejného zdravotního pojištění zůstal v podstatě na stejné úrovni (+24 pacientů, index 101,6 %), z toho počet pacientů na KLP se zvýšil o 14,2 % a počet pacientů na PLP se snížil o 40,3 %. Počet domácích samoplátců se meziročně zvýšil o 23,3 %. Počet pacientů cizinců se údajně zvýšil o 9,4 %. To neodpovídá informacím provozovatelů lázeňských zařízení o poklesu návštěvnosti zahraničních pacientů. Patrně jsou zde zahrnuty u některých lázeňských zařízení i krátkodobé pobyty hostů, a nebo mohlo někde dojít k záměně údaje o počtu pacientů s počtem ošetřovacích dnů. Počet ošetřovacích dnů v roce 2014 proti roku 2013 klesl celkem o dnů, tj. o 1,2 %, z toho ošetřovací dny pojištěnců vzrostly o 585 dnů, tj. o 1,8 %, domácích platících vzrostly o 4 824, tj. o 39,6 % a ošetřovací dny cizinců klesly o , tj. o 1,7 %. V roce 2014 na jednoho pacienta v rámci zdravotního pojištění při komplexní lázeňské péči připadlo v průměru 22,5 ošetřovacích dnů. V rámci PLP v průměru pacienti absolvovali 18,2 oš. dnů. Domácí platící absolvovali v průměru nejkratší dobu léčení v délce pouze 9,7 dnů. U cizinců v r průměrná doba léčení činila 12,1 ošetřovacích dnů. Nejčastěji se vyskytující indikací v karlovarských lázních u dospělých pacientů byly nemoci trávicího ústrojí s podílem 49,7 % (v r jen 35,0 %), dále nemoci pohybového ústrojí 22,2 % (v r ,3 %) a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 17,9 % (v r ,1 %). Počet ambulantně odléčených osob v Karlových Varech v r činil osob, což proti roku 2013 představuje zvýšení o osob, tj. o 43,4 %. V sledovaných lázeňských zařízeních, která předložila výkazy L 2-01, bylo v r k dispozici celkem lůžek. V porovnání s rokem 2013 je to o 336 lůžek, resp. o 6,2 % méně. Nižší počet lůžek v lázeňských zařízeních, která předložila výkazy za rok 2014 nepřímo vyjadřuje, o kolik je soubor lázeňských zařízení zahrnutých do výkazů v r menší v porovnání s rokem 2013 (v r bylo v sumáři 28 výkazů, v r jen 21 výkazů, při čemž chybějící byly většinou jen z menších organizací). Je ovšem s podivem, že přesto je za rok 2014 vykazováno více pacientů proti roku 2013 o 9,5 % a pokles ošetřovacích dnů činí jen 1,2 %, zvláště když v roce 2014 působily negativní vlivy na návštěvnost zahraničních pacientů z některých zemí. Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v K. Varech v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 k poklesu počtu hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních o osob, tj. o 5,3 % a počet přenocování se snížil o nocí, tj. o 10,0 %. Zde je nutno ovšem uvést, že ÚZIS sleduje v lázeňských zařízeních pouze léčící se pacienty, kdežto ČSÚ vykazuje všechny ubytované hosty (s léčením i bez léčení). Proto jsou absolutní hodnoty u ČSÚ vyšší. Lze však pochybovat o tom, že by trend návštěvnosti lázeňských zařízení v krátkém období dvou let, se podstatně změnil, tj. že by se zde v celkovém počtu ubytovaných výrazně zvýšil podíl léčících se pacientů a klesl podíl neléčících se hostů. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (včetně lázeňských) v Karlových Varech za rok 2014, na základě údajů Českého statistického úřadu, je zpracována v samostatné Zprávě o návštěvnosti v Karlových Varech za rok 2014, zpracované Sdružením léčebných lázní v Karlových Varech. -3-

4 Dále uvádíme tabulky zpracované ze sumářů výkazů za Karlovy Vary. Tabulky obsahují absolutní hodnoty k ukazatelům, které jsou v textu uváděny jen v procentech nebo indexech. II.1. Celkové počty pacientů (dospělých, v dorostovém věku a dětí) v Karlových Varech podle sumářů výkazů L(MZ) 2-01 o činnosti lázeňských zařízení, zpracovaných ÚZIS za rok 2013 a za rok 2014: Počet pacientů podle kategorií v r a 2014 Dospělí, děti, dorost Celkový počet všech pacientů Podíl z celku v % rozdíl index Zdravotní pojišťovny ,6 1,7 1,6 z toho: KLP ,2 1,3 1,4 PLP ,7 0,4 0,2 Domácí samoplátci ,3 1,6 1,8 Cizinci ,4 96,7 96,6 CELKEM ,5 100,0 100,0 KLP = Komplexní lázeňská péče PLP = Příspěvková lázeňská péče Ošetřovací dny podle kategorií pacientů: Dospělí, děti, dorost Počet ošetřovacích dnů celkem Podíl z celku v % Průměrná doba léčení rozdíl index Zdravotní pojišťovny ,8 2,8 2,8 21,9 21,9 z toho: KLP ,6 2,2 2,5 22,6 22,5 PLP ,8 0,6 0,3 19,5 18,2 Domácí samoplátci ,6 1,0 1,4 8,6 9,7 Cizinci ,3 96,2 95,8 13,4 12,1 CELKEM ,8 100,0 100,0 13,5 12,2 II.2. Lázeňská péče poskytnutá v K. Varech d o s p ě l ý m pacientům Dospělí: počet pacientů celkem podíl z celku v % kategorie pacientů rozdíl index % Zdravotní pojišťovny ,6 1,4 1,2 z toho: KLP VZP ,5 0,4 0,5 KLP ostatní ZP ,7 0,6 0,5 PLP VZP ,6 0,2 0,1 PLP ostatní ZP ,8 0,2 0,1 Domácí platící ,2 1,6 1,8 Cizinci ,4 97,0 97,0 C E L K E M ,5 100,0 100,0 z toho domácí pac ,8 3,0 3,0 KLP VZP = Komplexní lázeňská péče hrazená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou KLP ostatní ZP = KLP hrazená ostatními tuzemskými zdravotními pojišťovnami. Obdobně u PLP. -4-

5 Počet ošetřovacích dnů a průměrná doba léčení d o s p ě l ý c h pacientů podle výkazů o činnosti lázeňských zařízení v K.Varech: Dospělí: ošetřovací dny celkem počet dnů léčení kategorie pacientů rozdíl index % Zdravotní pojišťovny ,2 20,8 20,5 z toho: KLP VZP ,2 20,7 20,8 KLP ostatní ZP ,5 21,8 21,1 PLP VZP ,9 19,6 18,8 PLP ostatní ZP ,6 19,3 17,6 Domácí platící ,3 8,6 9,8 Cizinci ,2 13,4 12,1 C E L K E M ,5 13,5 12,1 z toho domácí pac ,4 14,3 14,1 Podíl dospělých pacientů v jednotlivých indikacích na celkovém počtu a průměrná doba léčení ve dnech podle indikací: podíl pacientů z celkového počtu doba léčení ve dnech indikace I. nemoci onkologické 0,9 0,9 15,2 14,3 II. nemoci oběhového ústrojí 5,2 4,9 12,8 10,8 III. nemoci ústrojí trávicího 35,0 49,7 13,9 10,9 IV. nemoci z poruch výměny látk. 20,1 17,9 13,8 13,2 VII. nemoci pohybového ústrojí 34,3 22,2 13,1 14,3 ostatní nemoci 4,5 4,4 11,4 11,6 celkem 100,0 100,0 13,5 12,1 Podíl jednotlivých indikací na celkovém počtu pacientů významně ovlivňují cizinci, kteří jsou vykazováni v různé míře ve všech indikačních skupinách. Nejvíce dospělých domácích samoplátců se léčilo v indikaci III. (podíl 53,4 %), dále v indikaci VII. (podíl 30,5 %) a na ostatní indikace připadá 16,1 %. Počet a podíl dospělých pacientů v jednotlivých indikacích, kterým lázeňskou péči hradily plně (KLP) nebo částečně (PLP) zdravotní pojišťovny byl v roce 2014 následující: počet a % podíl na celkovém počtu pojištěnců komplexní LP příspěvková LP LP celkem indikace osob % osob % osob % I. nemoci onkologické ,9 20 9, ,5 III. nemoci ústrojí trávicího , , ,9 IV. nemoci z poruch výměny lát. 43 4,4 11 5,2 54 4,6 VI. nemoci nervové VII. nemoci pohybového ústrojí ,8 13, ,9 17, ,6 14,2 ostatní indikace 2 0,2 2 0,2 celkem , , ,0-5-

6 II.3. Lázeňská péče o d ě t i a d o r o s t v K. Varech Podíl v K. Varech léčených pacientů v dorostovém věku a dětí na celkovém počtu všech pacientů v roce 2014 činil pouze 1,1 %. Z celkového počtu dorostenců a dětí za rok 2014 bylo 846 dětí a 224 dorostenců. V porovnání s předchozím rokem došlo v r k navýšení počtu léčených dorostenců a děti o 15,2 %. Počet léčených dětí a dorostenců v letech 2013 a 2014: děti a dorost Celkový počet všech pacientů Podíl z celku v % rozdíl index KLP hrazená ZP ,0 32,3 34,2 Domácí samoplátci ,4 1,0 1,2 Cizinci ,5 66,7 64,6 CELKEM ,2 100,0 100,0 Děti a dorostenci, kterým léčení hradí zdravotní pojišťovny přijímají pouze komplexní lázeňskou péči v indikacích XXIII nemoci ústrojí trávicího a XXIV nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. Ve skupině dorost se vyskytli 3 pacienti v indikaci XXVII nemoci pohybového ústrojí. Dorostenci a děti ze zahraničí, kteří představují 64,6 % z celkového počtu léčených dětí a dorostenců, jsou částečně vykazováni i v ostatních indikacích. Sumář výkazů podle plátců a indikací je v další části Zprávy. Ošetřovací dny a průměrná doba léčení dětí a dorostenců v letech 2013 a 2014: děti a dorost ošetřovací dny celkem počet dnů léčení rozdíl index % KLP hrazená ZP ,0 26,4 26,6 Domácí samoplátci ,0 5,6 7.7 Cizinci ,4 13,5 13,4 C E L K E M ,3 17,5 17,9 II.4. Léčebné výkony poskytnuté lázeňským pacientům Podle výkazů o činnosti lázeňských zařízení L (MZ) 2-01, předložených lázeňskými zařízeními působícími v K. Varech, byly pacientům poskytnuty lázeňské procedury v letech 2013 a 2014 v rozsahu a složení, které je uvedeno v tabulce na další straně. Jak bylo ve Zprávě dříve uvedeno, došlo mezi rokem 2013 a 2014 k poklesu počtu ošetřovacích dnů o 1,2 %. V počtu léčebných výkonů je však vykazován pokles o 21,3 %! Průměrný počet procedur na 1 ošetřovací den klesl z 2,31 v roce 2013 na 1,84 procedur v roce Znamenalo by to, pokud jsou údaje ve výkazech správné, že v průměru za 1 ošetřovací den bylo poskytnuto méně léčebných procedur zhruba o jednu pětinu. Z celkového počtu podaných procedur bylo procedur podáno s použitím přírodního léčivého zdroje, tj. 28,3 % (v roce 2013 podíl procedur s PLZ činil 27,9 %). -6-

7 Léčebné výkony poskytnuté v lázeňských zařízeních v Karlových Varech: počet procedur index podíl v % z celku druh výkonu / minerál. a term.koupele ,4 13,0 13,1 peloidní výkony ,2 5,9 7,3 ost. výk.s použ. PLZ ,4 9,1 8,0 vodoléčby a masáže ,7 23,7 22,5 rehabilitace ,1 9,0 11,8 elektrofyzik. výkony ,6 14,8 15,0 inhalace ,0 5,0 4,0 umělé koupele ,9 4,2 5,2 jiné výkony ,2 15,3 13,1 celkem ,7 100,0 100,0 PLZ = přírodní léčivé zdroje II.5. Porovnání počtu pacientů, ošetřovacích dnů, podaných procedur a počtu lůžek a průměrné hodnoty vypočtené z těchto dat, za všechny pacienty a lázeňská zařízení zahrnuté ÚZIS do sumářů výkazů o činnosti lázeňských zařízení v Karlových Varech od roku 2010: L (MZ) / /10 - pacienti ,5 130,8 - ošetřovací dny ,8 115,9 - láz. procedury ,7 81,6 - doba pobytu dnů 13,74 13,75 11,53 13,50 12,18 90,2 88,6 - proced.na 1 den 2,61 2,85 2,53 2,31 1,84 79,7 70,5 - počet lůžek ,8 93,2 - počet pac. na 1 lůžko 3,7 13,6 16,7 16,5 19,2 116,4 140,1 - počet oš.dnů na l lůž. 188,5 186,9 193,1 222,5 234,3 105,3 124,3 Při hodnocení těchto údajů je nutno brát v úvahu, že počet lázeňských zařízení zahrnutých do sumářů výkazů se v jednotlivých letech částečně liší a že lázeňská lůžka jsou využívána nejen pro léčící se pacienty, ale i pro další hotelové hosty bez léčení, kteří zde nejsou zahrnuti. Rovněž je nutno brát v úvahu, že ne všechna lázeňská zařízení věnují dostatečnou pozornost tomu, co do výkazů uvádějí, např. zda správně rozlišují léčící se pacienty a neléčící se hosty, nebo zda správně vykazují pacienty v příslušným indikacích a jak vykazují poskytované léčebné výkony. Údaje ÚZIS za rok 2014 mohlo různými směry také ovlivnit poprvé vyžadované elektronické zpracování výkazů, se kterým dosud nebyly zkušenosti. Z uvedených důvodů a bez znalosti konkrétních dat za jednotlivá lázeňská zařízení, se v podstatě nelze pouštět do seriózního hodnocení vykázaných výsledků a vývoje za poslední roky za město Karlovy Vary celkem. -7-

8 II.6. Lázeňská péče v Karlových Varech poskytnutá dospělým, dorostencům a dětem v letech 2013 a 2014 Rok 2014 Údaje ÚZIS za Komplexní lázeňská péče Příspěvková lázeňská péče Pojištěnci Domácí Cizinci CELKEM Doprov. Karlovy Vary VZP ost. ZP celkem VZP ost. ZP celkem celkem platící hraz. ZP Pacienti Dospělí Dorost Děti Celkem Oš. dny Dospělí Dorost Děti Celkem z toho Pacienti dor.+děti Oš. dny Porovnání roku 2014 s rokem 2013 Údaje ÚZIS za Komplexní lázeňská péče Příspěvková lázeňská péče Pojištěnci Domácí Cizinci CELKEM Doprov. Karlovy Vary VZP ost. ZP celkem VZP ost. ZP celkem celkem platící hraz. ZP Rok 2014 Pacienti Oš. dny Rok 2013 Pacienti Oš. dny Rozdíl Pacienti Oš. dny Index % Pacienti 134,2 96,8 114,2 59,6 59,8 59,7 101,6 123,3 109,4 109,5 134,1 2014/13 Oš. dny 138,7 92,6 113,6 56,9 54,6 55,8 101,8 139,6 98,3 98,8 153,5 Průměrná ,0 21,9 22,5 18,8 17,6 18,2 21,9 9,7 12,1 12,2 23,9 doba ,2 22,9 22,6 19,7 19,3 19,5 21,9 8,6 13,4 13,5 20,9 léčení In. 14/13 103,6 95,6 99,6 95,4 91,2 93,3 100,0 112,8 90,3 90,4 114,4 Výkazy L (MZ) 2-01 za rok 2014 předložilo těchto 21 lázeňských zařízení působících v K. Varech: Mánes, Central, Venus, Aura Palace, Thermal, ELWA, Čajkovskij, Sawoy Westend, Bohemia-lázně, Astoria, Imperial, Kolonáda, Ulrika, Bristol, Windsor, Richmond, Moskevský dvůr, Vojenská LL, Praga, Purkyně, Royal Regent. -8-

9 II.7. Dospělí pacienti - počet přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v Karlových Varech v roce údaje ÚZIS Indikační skupiny pro lázeňskou léčebně Poskytnutá lázeňská léčebně rehabilitační péče dospělým rehabilitační péči o dospělé KLP PLP domácí cizinci dospělí Podíl VZP ostatní ZP VZP ostatní ZP platící pacienti celkem z celku v % I počet přijatých pacientů ,9 počet ošetřovacích dnů ,1 II počet přijatých pacientů ,9 počet ošetřovacích dnů ,4 III počet přijatých pacientů ,7 počet ošetřovacích dnů ,7 IV počet přijatých pacientů ,9 počet ošetřovacích dnů ,5 V počet přijatých pacientů ,1 počet ošetřovacích dnů ,1 VI počet přijatých pacientů ,5 počet ošetřovacích dnů ,8 VII počet přijatých pacientů ,2 počet ošetřovacích dnů ,1 VIII počet přijatých pacientů ,7 počet ošetřovacích dnů ,2 IX počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů X počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XI počet přijatých pacientů ,1 počet ošetřovacích dnů ,1 celkem počet přijatých ,0 pacientů celkem počet ošetřovacích dnů ,0 9

10 II.8. Dorost a děti za rok 2014 v Karlových Varech - údaje ÚZIS Praha Dorost - počet přijatých pacientů a ošetřovacích dnů Indikační skupiny pro lázeňskou péči o dorost Poskytnutá lázeňská péče dorostu KLP KLP domácí cizinci celkem doprovod VZP ostatní ZP platící hraz. ZP XXIII počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXIV počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXVII počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXVIII počet přijatých pacientů 2 2 počet ošetřovacích dnů XXX počet přijatých pacientů 4 4 počet ošetřovacích dnů Dorost pacienti celkem ošetř. dny celkem Děti - počet přijatých pacientů a ošetřovacích dnů Indikační skupiny pro lázeňskou péči o děti Poskytnutá lázeňská péče dětem KLP KLP domácí cizinci celkem doprovod VZP ostatní ZP platící hraz. ZP XXIII počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXIV počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXV počet přijatých pacientů 3 3 počet ošetřovacích dnů XXVII počet přijatých pacientů počet ošetřovacích dnů XXVIII počet přijatých pacientů 2 2 počet ošetřovacích dnů XXX počet přijatých pacientů 7 7 počet ošetřovacích dnů Děti pacienti celkem ošetř. dny celkem

11 II.9. Lázeňská péče podle podskupin Indikačního seznamu - pouze pacienti, kterým láz. péči hradily české zdravotní pojišťovny - sumář za 21 lázeňských zařízení v K. Varech - rok 2014 Počet přijatých pacientů dle indikací a typu lázeňské péče Poskytnutá lázeňská péče dospělým indikace komplex příspěv. indikace komplex příspěv. indikace komplex přísp.... I/ V/3 2 VII/ I V 2 VII/2 10 III/1 39 VI/1 5 VII/3 17 III/ VI/2 7 1 VII/4 3 III/ VI/ VII/6 1 III/ VI/4 1 VII/ III/ VI/5 8 VII/8 12 III/ VI/6 6 VII/ III/ VI/7 16 VII/10 3 III/ VI/8 2 VII/ III VI/10 3 VII/12 1 IV/ VI/11 2 VII IV VI 86 4 Poskytnutá komplexní lázeňská péče dorostu a dětem indikace dorost děti indikace dorost děti XXIII/1 1 4 XXIV/ XXIII/ XXIV/ XXIII/3 3 5 XXIV XXIII/4 2 4 XXIII Indikační skupiny podle Indikačního seznamu pro lázeňskou péči - příloha Vyhlášky MZ 58/1997 Sb. jsou shodné i ve Vyhlášce MZ 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, která platila do Od je novelizovaný Indikační seznam přílohou Zákona č. 1/2015 Sb. Další kriteria pro poskytování láz. péče obsahuje Vyhláška MZ č. 2/2015 Sb. Indikační skupiny pro dospělé (I. - XI.) a pro děti a dorost (s předčíslím XX): I. Nemoci VI. Nemoci nervové onkologické II. Nemoci oběhového ústrojí VII. Nemoci pohybového ústrojí III. Nemoci trávicího ústrojí VIII. Nemoci močového ústrojí IV. Nemoci z poruch výměny IX. Duševní poruchy látkové a žláz s vnitřní sekrecí X. Nemoci kožní V. Nemoci dýchacího ústrojí XI. Nemoci ženské -11-

12

13

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 13 26.9.2005 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2004 Balneologic Care in

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 141/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 142/16 ze dne 22.10.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2016. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 23.6.2006 Lázeňská péče v Královéhradeckém kraji v roce 2005 Balneologic

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 5. 2012 13 Souhrn lázeňské péče 2007 2011 Indication Groups of Balneal Care 2007 2011 Tato Aktuální informace přináší

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 4. 2014 7 Souhrn Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče 2009 2013 Indication Groups of Balneal Care

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 7. 2008 28 lázeňské péče 2003 2007 Indication Groups of Balneal Care 2003 2007 Souhrn Tato Aktuální informace přináší

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 29.9.2004 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2009

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 4. 2010 9 Lázeňská péče v roce 2009 Balneal Care in 2009 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 16. 5. 2007 Lázeňská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Balneologic Care

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2008 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4 17.5.2004 Lázeňská v Královéhradeckém kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Lázeňská péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lázeňská péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lázeňská péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2017 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2017 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2017 health statistics health statistics ÚZIS R 2018 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2016 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2016 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2016 health statistics health statistics ÚZIS R 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 19.4.2006 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2005 Balneologic Care in the

Více

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ Svaz léčebných lázní ČR 22. června 2011 SLM ČR 1 Mapa českých lázní 3 Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2006 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2013 40 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2012 Consumption of Health Services in the years 2007 2012

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 10. 2014 26 Souhrn Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2013 Consumption of Health Services in the years

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 1.6.2006 Lázeňská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení

Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení Cestovní ruch ve II. čtvrtletí 2009 Pokles příjezdového cestovního ruchu - vyvolaný celkovým hospodářským útlumem ve II. čtvrtletí t. r. pokračoval. Proti roku 2008 se snížil jak počet přenocování, tak

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 5 26.8.2003 Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002 Pardubický

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 46 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2006 2009 Consumption of Health Services in the years 2006 2009

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 7 30.8.2006 Lázeňská péče v Olomouckém kraji v roce 2005 Balneologic Care in the Olomoucký

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 4 16.08.2006 Lázeňská péče v Ústeckém kraji v roce 2005 Balneologic Care in the Ústecký

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 11. 2009 63 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008 Consumption of Health Services in the years 2005

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 16 10.8.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2018 v Kč LÁZEŇSKÁ PÉČE Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. navazují na více jak 200letou léčebnou tradici. Využívání jedinečných

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 7 5.XI.2002 Činnost stomatologického oboru v roce 2001 Regionální odbor Ústavu zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Ústeckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE ceník příplatků 2019

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE ceník příplatků 2019 RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV Vaše lázně pro léčbu pohybového ústrojí KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE ceník příplatků 2019 Náš tip Pokud chcete vše urychlit, máte možnost si schválený léčebný návrh na pojišťovně vyzvednout

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19 13.9.2004 Domácí zdravotní péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S. KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2019 v Kč lázeňská péče Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. navazují na více jak 200letou léčebnou tradici.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více