Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek"

Transkript

1 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Správní poplatky 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22, Příjmy z pronájmu pozemků 2, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, Příjmy z pronájmu pozemků 17,00 Příjmy Odbor správní a právní 413, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 868, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 440, Poplatek ze psů 228, Daň z nemovitých věcí 6 480, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 064, Odvody příspěvkových organizací 1 461, Příjmy z úroků (část) 183,00 Příjmy Tajemník , Poplatek ze vstupného 18, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000, Správní poplatky 30,00 Příjmy Občanské záležitosti, místní poplatky 2 478, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 590, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 781, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 442,00 Příjmy Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40,00 Příjmy Městská policie 40, Správní poplatky 700,00 Příjmy Stavební úřad 700, Poplatek za užívání veřejného prostranství 305, Správní poplatky 5, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, Příjmy z pronájmu pozemků 135, Příjmy z pronájmu pozemků 6, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 48, Příjmy z pronájmu pozemků 87, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 32,00 Příjmy Doprava 1 350, Správní poplatky 4,00 Příjmy Životní prostředí 4, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 298, Věcné dary 10, Nájemné 50,00 (str. 1 z 6)

2 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 4, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Studená voda 10, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 7, Opravy a udržování 2, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 617, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 154, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 54, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 6 Auta - služební 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80, Dopravní prostředky 270, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 475, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 388, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140, Knihy, učební pomůcky a tisk 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 200, Poštovní služby 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 350, Konzultační, poradenské a právní služby 100, Služby školení a vzdělávání 30, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 209, Nákup ostatních služeb 770, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8, Poskytnuté náhrady (část) 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 37, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 Výdaje Odbor správní a právní 5 877, Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 3, Pohoštění 6, Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6, Věcné dary 4, Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2, Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Nákup ostatních služeb 35, Pohoštění 53, Věcné dary 3, Nespecifikované rezervy 20,00 Výdaje Sekretariát starosty 228, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 357, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 161,00 (str. 2 z 6)

3 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 8, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27,00 Výdaje Zastupitelstvo obce 2 378, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8, Neinvestiční dotace obcím 140, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 900, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 985, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 355, Povinné pojistné na úrazové pojištění 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13, Konzultační, poradenské a právní služby 3, Služby školení a vzdělávání 50, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190, Nákup ostatních služeb 485, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Věcné dary 210, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40, Dary obyvatelstvu 40, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 136, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 90, Úroky vlastní 193, Služby peněžních ústavů 80, Služby peněžních ústavů 530, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400,00 Výdaje Tajemník , Nákup materiálu jinde nezařazený 28, Nákup ostatních služeb 2, Věcné dary 70, Dary obyvatelstvu 120, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Občanské záležitosti, místní poplatky 222, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 409,00 Výdaje ZŠ a MŠ 9. května 4 409, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 475,00 Výdaje ZŠ Školní náměstí 3 475, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 428,00 Výdaje ZŠ Švehlova 1 428, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 821, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 Výdaje MŠ Zahrádka 901, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 281,00 Výdaje MŠ Lipová 1 281,00 (str. 3 z 6)

4 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 585,00 Výdaje PO Městské středisko kultury a sportu 5 585, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 090, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO Správa města Sezimovo Ústí , Elektrická energie 12, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Studená voda 2 253, Teplo 8 020, Elektrická energie 171, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nákup ostatních služeb 203, Opravy a udržování 46, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 356, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 400, Budovy, haly a stavby 61, Studená voda 96, Teplo 578, Elektrická energie 72, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 35,00 Výdaje Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup ostatních služeb 2 000,00 Výdaje Veřejné osvětlení 2 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 660, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 415, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150, Prádlo, oděv a obuv 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Elektrická energie 10, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nájemné 35, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 30, Programové vybavení 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10, Věcné dary 10, Stroje, přístroje a zařízení 70,00 Výdaje Městská policie 2 807, Ostatní platy 2, Ostatní osobní výdaje 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohonné hmoty a maziva 12, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Služby školení a vzdělávání 6, Nákup ostatních služeb 59, Dary obyvatelstvu 1,00 Výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120, Budovy, haly a stavby 601 Jeslová třída- MŠ Lipová 100,00 (str. 4 z 6)

5 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600, Nákup ostatních služeb 590 Regenerace panelových sídlišť 200, Nákup ostatních služeb 700, Nákup ostatních služeb Dofinancování projektů z 21 neevropských zdrojů 250,00 Výdaje Projekty 1 850, Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 Výdaje Tepelné hospodářství 100, Budovy, haly a stavby 427 Stavební úpravy MŠ Lipová 7 043, Opravy a udržování 422 Výměna stoupaček- ZŠ Školní nám. 765, Opravy a udržování 4220 Plochá střecha - ZŠ Školní nám. 250, Stroje, přístroje a zařízení Klimatizace - vývařova ZŠ a MŠ května 400, Budovy, haly a stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Švehlova 946, Budovy, haly a stavby 605 Knihovna 1 600, Opravy a udržování 1 023, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140, Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou 4 502, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 114, Ostatní osobní výdaje 24, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 529, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 110, Nákup ostatních služeb 80, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 Výdaje Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 500, Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul. - projektová dokumentace 120, Budovy, haly a stavby 840, Budovy, haly a stavby 322 Táborská ul. 2. etapa 5 155, Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 280, Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 843, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200, Budovy, haly a stavby 150, Nákup ostatních služeb 15, Studená voda 50, Elektrická energie 45, Opravy a udržování 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 70, Studená voda 50, Plyn 350, Elektrická energie 350, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 120, Opravy a udržování 6 Auta - služební 55, Pohoštění 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3,00 Výdaje Doprava ,00 (str. 5 z 6)

6 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 70, Nákup ostatních služeb 97,00 Výdaje Životní prostředí 172, Nákup ostatních služeb 350, Nespecifikované rezervy 541,50 Výdaje rezerva 891, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa -75, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 551, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem Příjmy ,50 Celkem Výdaje ,50 Celkem Financování 0,00 Celkem Saldo (P-V) 0,00 Celkem Saldo 0,00 (str. 6 z 6)

7 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450,00 450,00 53,37 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 442, , , , Poplatek ze psů 233,00 233,00 226,13 228, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 321,92 305, Poplatek ze vstupného 18,00 18,00 17,24 18, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 24,64 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 361,69 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 300, , , , Správní poplatky 822,00 822,00 987,25 789, Daň z nemovitých věcí 6 480, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 36, Odvody příspěvkových organizací 1 409, ,59 629, , Ostatní odvody příspěvkových organizací 2, Příjmy z pronájmu pozemků 418,00 418,00 248,27 279, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 452, , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 784, , ,10 48, Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 172,73 183, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 51,00 51,00 54,78 51, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 57,62 57, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,51 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 152,00 294, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170,00 828, ,23 415, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 600,00 600,00 540,00 720, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 529,90 529, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 209, , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 360,83 458, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 2,50 2, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 105,68 105, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 272,90 230, Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 309, , , , Ostatní platy 0,00 1,20 1,16 2, Ostatní osobní výdaje 600,00 616,00 372,58 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 041, ,00 712, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 53,00 53,00 30,38 40, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,40 0,40 1, Ochranné pomůcky 0,00 1,50 3,41 0, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 57,00 57,00 32,01 67, Knihy, učební pomůcky a tisk 331,00 333,00 205,02 329, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 385,00 448,00 131,21 570, Nákup materiálu jinde nezařazený 654,50 639,00 336,05 494, Úroky vlastní 480,00 480,00 237,74 193, Studená voda 2 495, , , , Teplo 9 880, , , , Plyn 350,00 350,00 164,08 350, Elektrická energie 684,00 684,00 449,67 690, Pohonné hmoty a maziva 151,00 151,00 93,39 151, Poštovní služby 200,00 189,00 101,10 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 448,00 448,00 302,13 439,00 (str. 1 z 2)

8 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Služby peněžních ústavů 480,00 480,00 314,67 610, Nájemné 85,00 106,00 82,42 85, Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 507,00 292,97 203, Služby školení a vzdělávání 211,00 210,00 106,74 216, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 471,00 471,00 432,56 519, Nákup ostatních služeb 5 637, , , , Opravy a udržování 1 188, ,00 604, , Programové vybavení 139,00 148,00 17,84 130, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80,00 80,00 45,65 87, Pohoštění 83,50 81,50 41,04 80, Nájemné za nájem s právem koupě 98,00 98,00 9, Poskytované zálohy vlastní pokladně 167, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5, Zaplacené sankce 0,00 1,00 0, Poskytnuté náhrady (část) 20,00 50,00 47,36 20, Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 024, , , , Věcné dary 301,00 303,00 236,22 309, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 432,00 432,00 293,02 391, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,00 33,00 33, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400, , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 38,00 38, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 54,50 81,73 76,01 54, Neinvestiční dotace obcím 142,00 142,00 110,00 140, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 33,00 32,02 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80,00 85,00 33,09 80, Nákup kolků 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 142, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 102,00 101, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,51 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 38,50 57,52 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3,00 4,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 200,00 201,00 79,60 201, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 109,50 109,50 43,71 136, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,00 8,00 7,30 8, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 93,00 93,00 90, Nespecifikované rezervy 520, ,69 561, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 431,00 433,54 400, Programové vybavení 163,00 163, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140,00 140,00 140, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 470, Dopravní prostředky 0,00 0,00 270, Pozemky 0,00 46,00 40, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 330,00 330,00 80, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 132,90 132, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. Aktiv ,00-507,75-75, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 3 170, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -0, Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny -0,02 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

9 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r P , , , ,80 P 2118 Energie jiná než elektrická 2 736, , ,10 P 2141 Vnitřní obchod 144,00 144,00 124,08 135,00 P 2142 Ubytování a stravování 6,00 6,00 7,00 6,00 P 2144 Ostatní služby 60,00 60,00 45,00 60,00 P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,00 87,00 64,26 87,00 P 3316 Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,46 P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 33,00 33,00 19,30 22,00 P 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 140,00 210,00 73,30 P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,00 3,00 2,50 2,60 P 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,10 0,10 0,11 0,10 P 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 P 3613 Nebytové hospodářství 2 635, , , ,00 P 3632 Pohřebnictví 8,91 P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 568,81 573,90 P 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 250,00 250,00 232,06 280,00 P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 29,80 40,00 P 6171 Činnost místní správy 1 456, ,59 695, ,00 P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 100,00 172,73 183,00 P 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 152,00 294,05 P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 57,62 57,62 P 6409 Ostatní činnosti j.n. 38,00 38,51 41,38 49,00 V 2118 Energie jiná než elektrická 0,00 400,00 0,00 0,00 V 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 43,00 43,00 34,24 V 2212 Silnice 770,00 952,00 197,35 740,00 V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 111, , , ,00 V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 024, , , ,00 V 2223 Bezpečnost silničního provozu 168,90 V 3111 Mateřské školy 1 978, , , ,00 V 3113 Základní školy 7 904, , , ,00 V 3117 První stupeň základních škol 1 393, , , ,00 V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , ,66 V 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0, ,00 V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 568, , , ,00 V 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0,00 38,65 37,52 V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298,00 298,00 192,37 298,00 V 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 390,00 459,00 225,38 757,00 V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 660, , , ,00 V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 827,50 827,50 V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30,00 145,50 129,30 15,00 V 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,00 535,50 472,77 12,00 V 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 V 3613 Nebytové hospodářství 1 055, ,00 523,72 781,00 V 3631 Veřejné osvětlení 2 900, , , ,00 V 3632 Pohřebnictví 140,00 140,00 110,00 140,00 V 3634 Lokální zásobování teplem 0,00 11,00 0,00 V 3635 Územní plánování 140,00 140,00 140,00 V 3636 Územní rozvoj 600,00 610,00 10,00 600,00 V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 V 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 0,00 23,00 22,02 V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,00 20,00 V 3729 Ostatní nakládání s odpady 5,00 5,00 4,33 75,00 V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00 48,00 23,78 97,00 V 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 46,00 53,50 34,61 54,00 V 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 123,00 113,00 V 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4 827, ,00 703, ,00 (str. 1 z 2)

10 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r V 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 V 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 10,00 10,00 V 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 12,00 12,00 V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 663, , , ,00 V 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120,00 120,00 54,76 120,00 V 6112 Zastupitelstva obcí 2 378, , , ,00 V 6171 Činnost místní správy , , , ,50 V 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 560,00 560,00 275,62 273,00 V 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00 400,00 276,78 530,00 V 6399 Ostatní finanční operace 3 100, , , ,00 V 6409 Ostatní činnosti j.n , ,20 49, ,00 F , , ,88 0,00 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2016

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2016 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 Název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 17 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů právnických osob ,00 roku 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 470 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 820 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD inisterstvo financí Fin -1 VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZENÍCH SAOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 1.1.015 v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa Rok ěsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 860 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň ze závislé činnosti 925 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 36 000,00 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1111 000 882 000,00 151 933,67 1 033 933,67 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 000000000 0000

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 920 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz

Více

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 300 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. 2014

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. 2014 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název ulice, č.p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní údaje telefon 381201134 fax 381263179 e-mail

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Městys Bezno Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 Název Městys Bezno Adresa Boleslavská 154 29429 Bezno IČ 00237469 Právní forma Územně správní celek Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31 Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2013 DATUM:29.04.2014 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočetové opatření č. 6 pod číslem usnesení: 2017

Rozpočetové opatření č. 6 pod číslem usnesení: 2017 Rozpočetové opatření č. 6 pod číslem usnesení: 2017 Název a sídlo účetní jednotk Obec Hrabová, Hrabová 113, 789 01 Zábřeh I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočtové opatření

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Libeř Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Libeř Libeř 25241 Libeř IČ Právní forma 00241415 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více