U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/84)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/84)"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady města Kojetína, konané dne 12. března 2015, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/84) R 176/03-15 bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , , a Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/85) R 177/03-15 schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2014 (tisk R/86) R178 /03-15 bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína a příspěvkových organizací za rok 2014, dle důvodové zprávy tisk R/86, předloží závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2014 ke schválení zastupitelstvu města. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 (tisk R/87) R179 /03-15 souhlasí se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2014 dle přílohy tisku R/87, souhlasí s účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2014 dle přílohy tisku R/87, souhlasí s navrženými příděly do fondů příspěvkových organizací z vykázaného výsledku jejich hospodaření za rok 2014 dle přílohy tisku R/87, předloží Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2014 k projednání a schválení zastupitelstvu města dne , předloží Účetní závěrku Města Kojetína za rok 2014 k projednání a schválení zastupitelstvu města dne , předloží návrh na příděly do fondů příspěvkových organizací z vykázaného výsledku jejich hospodaření za rok 2014, dle přílohy tisku R/87, k projednání a schválení zastupitelstvu města dne

2 6. Zveřejnění záměru prodeje bytů formou veřejné dobrovolné dražby (tisk R/88) R180 /03-15 schvaluje zveřejnění záměru prodeje 1) bytové jednotky č.1185/7, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, Kojetín, Kojetín- I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6779/ na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6779/ na pozemku p.č. st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 2) bytové jednotky č.1185/13, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6877/ na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6877/ na pozemku p.č. st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 3) bytové jednotky č.1191/13, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6001/ na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6001/ na pozemku p.č. st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 1191/13, 4) bytové jednotky č.1186/13, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6279/ na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6279/ na pozemku p.č. st.1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 5) bytové jednotky č.1186/14, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3412/ na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3412/ na pozemku p.č. st.1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 6) bytové jednotky č.1186/17, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6094/ na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6094/ na pozemku p.č. st.1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 7) bytové jednotky č.1186/19, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6102/ na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6102/ na pozemku p.č. st.1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, 2

3 katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 8) bytové jednotky č.1192/7, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5799/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5799/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 9) bytové jednotky č.1192/8, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5772/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5772/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 10) bytové jednotky č.1192/14, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6363/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6363/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 11) bytové jednotky č.1192/15, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5813/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5813/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 12) bytové jednotky č.1192/16, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5732/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5732/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 1192/16, 13) bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín- I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/ na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 14) bytové jednotky č.1205/4, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín- I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/ na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 15) bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín- I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/ na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 3

4 pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 16) bytové jednotky č.1205/9, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín- I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/ na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 17) bytové jednotky č.1321/4, která se nachází v domě č.p.1320,1321, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/ na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4572, 4573, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 18) bytové jednotky č.1321/7, která se nachází v domě č.p.1320,1321, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/ na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/ na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4572, 4573, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby, 19) bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě č.p. 907, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na společných částech domu s č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376, 3651, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 907/9. 7. Bytové záležitosti (tisk R/100, R 100A) R181 /03-15 schvaluje pronájem obecního bytu č. 20, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS: 1. LA 2. KZ za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 1.180,- Kč, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína. R182/03-15 schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, manželům JaMŠ...,, za podmínek nájmu na dobu určitou od do , smluvní měsíční nájemné 2.433,- Kč, 4

5 hrazení měsíčního nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce a za podmínky uhrazení dlužného nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených a nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených na měsíc 03/2015 při podpisu nájemní smlouvy. R183 /03-15 schvaluje pronájem obecního bytu č. B5, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, paní HK...,, za podmínek nájmu na dobu určitou od do , smluvní měsíční nájemné ve výši 6.698,- Kč a výše složené jistoty zůstává v platnosti, a za podmínky řádného plnění povinností nájemce zejména včasného hrazení nájemného a úhrad za služby s nájmem spojených, schvaluje uzavření dohody o uznání a splácení dluhu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, jako věřitelem, a paní HK...,, jako dlužníkem, dle přílohy č. 2 tisku R/100. R 184/03-15 schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 7, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci panu AV..., za podmínek nájmu na dobu určitou od do , smluvní měsíční nájemné ve výši 2.727,- Kč zůstává v platnosti. R185 /03-15 schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 11, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci paní MD...,, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výše smluvního měsíčního nájemného 1.625,- Kč a složené jistoty zůstává v platnosti. R186 /03-15 schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 19, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci panu LA...,, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve výši 1695,- Kč a výše složené jistoty zůstává v platnosti. R 187/03-15 schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci paní DJ..., za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše smluvního měsíčního nájemného 1.180,- Kč a výše složené jistoty zůstává v platnosti. R 188/03-15 schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci paní JM..., za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše smluvního měsíčního nájemného 881,- Kč a složené jistoty zůstává v platnosti. 5

6 R189 /03-15 Schvaluje ukončení nájmu bytu č. 25, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, nájemce paní ZŠ..., dohodou k Nakládání s majetkem města pronájmy (tisk R/99, R/99A) R 190/03-15 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, zastoupené společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I Město, a Městským kulturním střediskem Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I Město, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/99; schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne , ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a Městským kulturním střediskem Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I Město, dohodou k ; schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování služeb ze dne , uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a Městským kulturním střediskem Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I Město, dohodou k R 191/03-15 Schvaluje zveřejnění záměru zemědělského pachtu pozemků: Jméno katastru Parcela Zlomek Výměra LV Druh pozemku KOJETÍN 139 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 139 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 139 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 800 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1010 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1081 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1081 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1081 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1140 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1140 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1140 / ORNÁ PŮDA 6

7 KOJETÍN 1290 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1334 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1334 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1334 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1342 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1342 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1347 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1347 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1347 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1347 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1818 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2061 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA 7

8 KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2062 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2231 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2388 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA 8

9 KOJETÍN 2389 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2555 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2579 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2637 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2855 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2855 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2855 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 2970 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA 9

10 KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3002 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3184 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3453 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA 10

11 KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 3455 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4091 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4100 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4127 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4353 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4413 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4413 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4507 / ORNÁ PŮDA 11

12 KOJETÍN 4507 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4507 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4507 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4755 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4755 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4755 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4755 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4755 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4915 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 4931 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4931 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4931 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4931 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4931 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 4941 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4957 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5058 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5133 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5198 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5225 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5225 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5225 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5225 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5225 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA 12

13 KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5260 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5500 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5500 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5587 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5630 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5630 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5630 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5784 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5900 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5900 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5900 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 5900 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5922 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5922 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6012 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6012 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6323 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6323 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6323 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6323 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6400 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6430 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6582 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6582 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6601 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6601 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6761 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6761 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6761 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6993 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6993 / ORNÁ PŮDA 13

14 KOJETÍN 7032 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7032 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7032 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7032 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7032 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7037 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 7038 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 308 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 315 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 321 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 321 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 321 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 324 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 326 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 326 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 326 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 327 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 327 / ORNÁ PŮDA KOVALOVICE U KOJETÍNA 327 / ORNÁ PŮDA KŘENOVICE U KOJETÍNA 541 / ORNÁ PŮDA KŘENOVICE U KOJETÍNA 541 / ORNÁ PŮDA KŘENOVICE U KOJETÍNA 541 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 73 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 73 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 73 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 73 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 73 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 215 / ORNÁ PŮDA 14

15 POPŮVKY U KOJETÍNA 215 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 217 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 218 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 218 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 218 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 225 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 225 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 230 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 231 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 236 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 236 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 236 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 245 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 245 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 245 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 250 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 271 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 271 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 272 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 273 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 273 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 1337 / ORNÁ PŮDA 15

16 KOJETÍN 2855 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 4566 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5922 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 5922 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6012 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN 6953 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 211 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 227 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA Část 232 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 245 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA Část 247 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 250 / ORNÁ PŮDA POPŮVKY U KOJETÍNA 251 / ORNÁ PŮDA KOJETÍN Část 4942 / OSTATNÍ PLOCHA BEZMĚROV OSTATNÍ PLOCHA KOJETÍN 2500 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 1341 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 1341 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 2500 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN Část 4843 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 6250 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN Část 6250 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 6250 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN Část 6250 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST KOJETÍN 6250 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 224 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 74 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA Část 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA Část 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST POPŮVKY U KOJETÍNA 235 / TRVALÝ TRAVNÍ POROST za účelem zemědělského obhospodařování, za podmínek pachtu od a současně za podmínky pachtu všech uvedených pozemků jako celku. Výše pachtovného - minimálně 7.700,- Kč/ha/rok u orné půdy a ostatní plochy a minimálně 2.500,- Kč/ha/rok u trvalého travního porostu. 16

17 R192/03-15 schvaluje výpověď nájmu části pozemku parc. č. 5754/3, ostatní plocha, v k.ú. Kojetín, na ulici Sv. Čecha, o výměře cca 8 m 2, nájemci panu MP..., s výpovědní dobou 3 měsíce. R193 /03-15 schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. st. 424/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 30 m2, části pozemku parc. č. 609/6, zahrada, o výměře cca 16 m2, to vše v k.ú. Kojetín, na ulici Nová, za účelem využití jako oddechová zóna pro obyvatele domu Nová v Kojetíně, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 10,- Kč/m 2 /rok. R 194/03-15 schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parc. č. 656/1, ostatní plocha, o výměře cca 297 m 2, v k.ú. Kojetín, na ulici 6. května, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a ovoce, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a panem Ing. LK..., ve znění dle přílohy č. 6 tisku R/99. R 195/03-15 schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, o výměře cca 460 m2, v k. ú. Kojetín, na ulici Závodí, za účelem využití jako parkoviště pro návštěvníky restaurace, zoo koutek a dětském hřiště, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a panem Antonínem Benešem, Křenovice 14, IČ: , ve znění dle přílohy č. 9 tisku R/99. R196 /03-15 schvaluje pronájem parkovacího místa č. 9 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I Město, panu AP..., za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě. R197 /03-15 bere na vědomí ukončení nájmu parkovacího místa č. 26 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I Město, nájemcem panem MCH..., k se 14 denní výpovědní dobou; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 26 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I Město, v souladu s Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I - Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného minimálně 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě. 17

18 R198 /03-15 schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č na poskytování úklidových služeb ze dne , ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I Město, ve znění dle přílohy č. 12 tisku R/99. R 199/03-15 schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitostí, ze dne , ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a Realitní společností Zvonek, s.r.o., Vejvanovského 384, Kroměříž, ve znění dle přílohy č. 13 tisku R/99. R 200/03-15 schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, a Hasičským sborem Popůvky, dohodou k schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 37, Kojetín, Kojetín II Popůvky. 8. Výroční zprávy MěKS Kojetín, CSS Kojetín a ŠJ Kojetín za rok 2014; informace o stanovení výše stravného ve ŠJ (tisk R/101) R 201/03-15 bere na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací - Městského kulturního střediska Kojetín, Centra sociálních služeb Kojetín, Školní jídelny Kojetín za rok 2014; zprávu předloží ZM Kojetín k projednání ; bere na vědomí informaci o stanovení výše stravného ve ŠJ Kojetín pro rok a. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/92) R202 /03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/92. 8b. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/89) 18

19 R203 /03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/89. 9a. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/91) R 204/03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín v roce 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/91. 9b. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/90) R 205/03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/90. 9c. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/95) R 206/03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, v roce 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/95 9d. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín-náměstí Míru 83 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/94) R207 /03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín nám. Míru 83 v roce 2014, 19

20 schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín nám. Míru 83 za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/94. 9e. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2014 (tisk R/93) R208 /03-15 bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2014, schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2014 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/ Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2015 (tisk R/96) R209 /03-15 souhlasí s poskytnutím peněžitých dotací na rok 2015 v celkové výši 1, ,- Kč, dle návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a dle důvodové zprávy tisku R/96, doplněného na základě doporučení RM o návrh poskytnout dotaci ,-Kč Federaci židovských obcí a ,-Kč Římskokatolické farnosti předloží návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2015 ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 31. března Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 4/2015 (tisk R/97) R210/03-15 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/97, kterým se zapojují do rozpočtu: nové příjmy ve výši 880 tis. Kč nové výdaje ve výši 880 tis. Kč 12. Nakládání s majetkem města (tisk R/98) R211 /03-15 Souhlasí s nabytím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 20/60 pozemků p.č. 372/2, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m 2, a p.č. 4451/7, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12m 2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2626, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. VH..., jako prodávajícího do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako kupujícího za kupní cenu ,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, tj. právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti, předloží ZM 03/

21 R212 /03-15 Souhlasí s nabytím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 20/60 pozemků p.č. 372/2, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m 2, a p.č. 4451/7, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12m 2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2626, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. VH..., jako prodávajícího do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako kupujícího za kupní cenu ,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, tj. právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti, předloží ZM 03/2014. R213 /03-15 souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/573/2015-OOLR, pozemkové parcely č. 211/1, ostatní plocha - jiná plocha o výměře m 2, zapsané na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území a obec Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, včetně zavazujících a omezujících podmínek ve smlouvě uvedených v čl. IV a zřízení věcného práva uvedeného v čl. V, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako převodce do vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako nabyvatel, předloží ZM 03/2014. R 214/03-15 souhlasí, že Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, nese poplatkovou povinnost spojenou se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/573/2015-OOLR, pozemkové parcely p.č. 211/1, ostatní plocha jiná plocha, v katastrálním území Kojetín, předloží ZM 03/ Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám (tisk R/102) R 215/03-15 neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu důchodců Červenka, příspěvkové organizaci, Nádražní 105, Litovel, IČ , neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, zájmovému sdružení poradně a půjčovně PAPRSEK, Lípová 364/2, Vyškov, IČ , schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru služeb postižených Zlín, obecně prospěšné společnosti, Mostní 4058, Zlín, IČ , ve výši 2000 Kč, pro zařízení Horizont Kroměříž jako příspěvek na činnost a provoz zařízení na rok 2015, schvaluje poskytnutí peněžitého daru Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, obecně prospěšné společnosti, Tetín 1, Prostějov, IČ , ve výši 1400 Kč, na částečnou úhradu nákladů za poplatky školy na kalendářní rok 2015 pro DF..., 21

22 schvaluje poskytnutí peněžitého daru Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, obecně prospěšné společnosti, Tetín 1, Prostějov, IČ , ve výši 4200 Kč, na částečnou úhradu nákladů za poplatky školy na kalendářní rok 2015 pro ŽŠ..., schvaluje poskytnutí peněžitého daru Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, obecně prospěšné společnosti, Tetín 1, Prostějov, IČ , ve výši 1400 Kč, na částečnou úhradu nákladů za poplatky školy na kalendářní rok 2015 pro MS..., neschvaluje poskytnutí peněžitého daru panu AZ... na částečnou úhradu nákladů, spojených s kajakářským soustředěním v Maďarsku, v termínu od do , schvaluje poskytnutí peněžitého daru členům oddílu Kanoistiky Kojetín na částečnou úhradu nákladů, spojených s kajakářským soustředěním v Maďarsku, v termínu od do a to: - paní MM..., ve výši 2000 Kč, pro jejího nezl. syna AH..., - paní MV..., ve výši 2000 Kč, pro její nezl. dceru EJ..., - paní LM..., ve výši 2000 Kč, pro jejího nezl. syna JM..., - panu AZ..., ve výši Kč, pro jeho nezl. syna OZ..., - paní JÚ..., ve výši 2000.Kč, pro její nezl. dceru MÚ..., - paní Ing. IK..., ve výši Kč, pro jejího nezl. syna MK..., - paní KB..., ve výši 2000 Kč, pro jejího nez. syna JN..., - paní MV..., ve výši 2000 Kč, pro její nezl. dceru PJ..., - paní Ing. IK...,ve výši Kč, pro jejího nezl. syna PK Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2014 (tisk R/103) R216 /03-15 bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok Víceúčelová sportovní hala Kojetín vybavení šaten (tisk R/104) R 217/03-15 Schvaluje - výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně - vybavení šaten uchazeč, Frajt s.r.o., Chropyňská 2848, Kroměříž, IČ , který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku. - uzavření smlouvy o dílo na akci Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně - vybavení šaten mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, IČ , zastoupeným Ing Jiřím Šírkem starostou města a zhotovitelem firmou Frajt s.r.o, Chropyňská 2848, Kroměříž, IČ , zastoupená Ing. Danielou Frajtovou, jednatelem společnosti s nabídkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH. 16. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných služeb TECHNIS Kojetín spol. s r.o. (tisk R/105) R218/

23 schvaluje uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o poskytování odborných služeb mezi Městem Kojetín, IČ: , Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou města a TECHNIS Kojetín spol. s r.o, IČ: , Padlých hrdinů 638, Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti. 17. Darovací smlouva ČZS ZO Kojetín (tisk R/106) Členové rady se dohodli tento materiál neprojednávat a problematikou se zabývat později. 18. Zápis do Mateřské školy Kojetín (tisk R/107) R219/03-15 schvaluje termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2015/2016: , 10:00 hod 15:00 hod v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky Usn.č. R220/03-15 revokuje usnesení rady města č. R174/02-15 ze dne Návrh na usnesení byl schválen 6 hlasy. Usn.č. R221/03-15 RM po projednání souhlasí se záměrem výstavby pečovatelských bytů na adrese Masarykovo náměstí 59, Kojetín, Kojetín I-Město, realizovaným MK..., v rámci programu 117D51400 podpora výstavby podporovaných bytů pro rok Usn.č. R222/03-15 RM po projednání schvaluje poskytnutí věcného daru motorového čerpadla PPS 8, inv. č , pořízeného v roce 2007 za pořizovací cenu 12050,-Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Kojetín na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Městem Kojetín a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Kojetín. 20/A. Zápis z Komise životního prostředí RM R223 /03-15 bere na vědomí zápis z Komise životního prostředí RM, ze dne Ing. Jiří Šírek v.r. starosta města Miloslav Oulehla v.r. místostarosta města Zápis provedla Ing. Miloslava Rosíková, Bc. Jana Nakládalová V Kojetíně dne 12. března

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a U S N E S E N Í z 32. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. února 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 80. schůze Rady města Kojetína, konané 18. července 2018, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. schůze Rady města Kojetína, konané 17. ledna 2018, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/2015 (tisk R/108)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/2015 (tisk R/108) U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Kojetína, konané dne 31. března 2015, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/701)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/701) U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Kojetína, konané dne 15. května 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 871/09-16 Rada města po projednání schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 42. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. září 2016, v 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1858/03-14 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 17.02.2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1858/03-14 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 17.02.2014. U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Kojetína, konané dne 12. března 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 58. schůze Rady města Kojetína, konané 14. června 2017, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 44. schůze Rady města Kojetína, konané 12. října 2016 v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 27. března 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. schůze Rady města Kojetína, konané 17. května 2017, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539) U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00 hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. března 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 510/11-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 510/11-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. listopadu 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 81. schůze Rady města Kojetína, konané 22. srpna 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 62. schůze Rady města Kojetína, konané 23. srpna 2017, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 65. schůze Rady města Kojetína, konané 11. října 2017, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 59. schůze Rady města Kojetína, konané 27. června 2017, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč

U S N E S E N Í. financování o částku 73 tis. Kč U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. července 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 53. schůze Rady města Kojetína, konané 28. března 2017, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 45. schůze Rady města Kojetína, konané 9. listopadu 2016 v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

U S N E S E N Í. 5. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy nám. Míru, Kojetín, p.o. (tisk R/342)

U S N E S E N Í. 5. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy nám. Míru, Kojetín, p.o. (tisk R/342) U S N E S E N Í z 37. schůze Rady města Kojetína, konané dne 18. května 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164)

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164) U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. května 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení přípravné třídy

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156) 1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. března 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 46. schůze Rady města Kojetína, konané 30. listopadu 2016 v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/101) R 181/03-11 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. března 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 66. schůze Rady města Kojetína, konané 8. listopadu 2017, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. 5. Dodatek ke smlouvě výmaz zástavy na půdních vestavbách Sladovní (tisk Z/232)

U S N E S E N Í. 5. Dodatek ke smlouvě výmaz zástavy na půdních vestavbách Sladovní (tisk Z/232) 1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 24. června 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 51. schůze Rady města Kojetína, konané 15. února 2017, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012. U S N E S E N Í z 52. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 5. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2011 č. 20/2011 (tisk Z/94)

U S N E S E N Í. 5. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2011 č. 20/2011 (tisk Z/94) U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. března 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zřízená přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/685)

U S N E S E N Í. 2. Zřízená přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/685) U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 10. dubna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízená přípravné třídy při

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu Sladovní 1192/2 s nájemníky (tisk R/947)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu Sladovní 1192/2 s nájemníky (tisk R/947) U S N E S E N Í z 88. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. května 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města prodej

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 581/01-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. ledna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1744/01-14 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 28.01.2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1744/01-14 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 28.01.2014. U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Kojetína, konané dne 15. ledna 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 67. schůze Rady města Kojetína, konané 30. listopadu 2017, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 19. června 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 83. schůze Rady města Kojetína, konané 17. října 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í R 831/07-08

U S N E S E N Í R 831/07-08 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. července 2008 v 18:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 12. prosince 2006 ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í R 751/05-08

U S N E S E N Í R 751/05-08 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2008 ve 13:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více