SERVISNÍ PODKLADY. k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BENEKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ PODKLADY. k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BENEKOV"

Transkript

1 SERVISNÍ PODKLADY k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BEKOV Vydání: květen

2 OBSAH: 1. Úvod Rozdělení dle typu řídících jednotek Desatero při uvádění kotlů do provozu 4 4. Konfigurace řídících jednotek Climatix Nastavení topného okruhu Nastavení podavače a výkonu ventilátoru Nastavení útlumu Nastavení řídící jednotky EM 800 R

3 1. Úvod Vážené servisní firmy, právě jste si otevřeli Servisní podklady k uvádění automatických kotlů BEKOV do provozu. Naleznete zde základní informace k uvádění kotlů do provozu. Tyto podklady jsou určené pouze pro servisní firmy proškoleným k uvádění kotlů do provozu a provádění servisu kotlů BEKOV a CosmoTHERM. Součástí tohoto dokumentu nejsou podrobné návody k jednotlivým řídícím jednotkám (tyto návody jsou dodávány samostatně u každého kotle). V dokumentu jsou obsaženy pouze výňatky z návodů a jedná se o základní servisní nastavení v nejpoužívanějších hydraulických zapojení u řídících jednotek. Tento dokument je výhradně určen pro vnitřní potřebu servisních firem a servisních center. 2. Řídící jednotky Přehled řídících jednotek: Siemens Climatix Premium tato jednotka je použita u kotlů : C 16/26/51 PREMIUM, C 16/26/51P PREMIUM, C 17/27 PREMIUM B 14 PREMIUM, B14 P PREMIUM, CosmoTHERM U 25/35 PREMIUM Siemens Climatix 2 obchodní název Siemens EXCLUSIVE tato jednotka je použita u kotlů: C 16/26/51 EXLUSIVE C 16/26/51P EXLUSIVE C 17/27 EXLUSIVE R 16/26/51/100 S 16/26/51/100 C 100 B 14 EXCLUSIVE B 14 P EXLUSIVE BEKOV EM 800 R tato jednotka je použita u kotlů: B 14 Economix CosmoTHERM U 26 3

4 3. DESATERO ZÁSAD PŘI UVÁDĚNÍ KOTLE BEKOV DO PROVOZU 1. Určení doporučeného hydraulického zapojení 2. Kontrola doporučených armatur, jejich dimenze, kontrola elektrického zapojení čidel, termostatů, pohonů, čerpadel a řídící jednotky, kontrola těsnosti hydraulického zapojení 3. Kontrola natmelení litinového roštu u kotlů na uhlí 4. Kontrola komínu a revizní zprávy komína 5. Zapojení kotle do elektrické sítě 6. Nastavení parametrů řídící jednotky a) Siemens Climatix - v uživatelském menu nastavit: datum a čas - v servisním menu (nutno zadat heslo): v konfiguraci navolit topný systém (aktivovat topné okruhy,event. TV, prostorové přístroje, venkovní čidlo a další dle potřeby) a tuto uložit popis jednotlivých konfigurací je uveden u každého schématu zapojení v testu vstupů a výstupů provést kontrolu chodu čerpadel, ventilátoru a pohonu šneku a směšovacích ventilů po otestování musí být vše vráceno do režimu auto (u ventilů a ventilátorů je režim auto označen *************) - z obrazovky nastavit: aktuální výkon % (viz tabulka pro ventilátor v návodu řídící jednotky) dávkování paliva %, (5s podávání, délka prodlevy viz tabulka v návodu) B2 rozsah požadované teploty kotle (min.65 C- max. 85 C) B7 teplotu zpátečky (53 C) A6 prostor TO1, (např. útlum 20 C, komfort 23 C) B3 teplotu ohřívače TV (komfort 60 C, útlum 45 C) nutné čidlo B3 a čerpadlo Q3 typ paliva - v uživatelském menu nastavit: útlum (parametry: 5s podávání, min prodleva, ventilátor 40%, doběh 40s) parametry topné křivky TO1 ( teplota vody B1 pro venkovní teplotu B9 +15 C a -15 C) b) BEKOV EM 800 R3 - v hlavním menu nastavit nastavení kotle teplota kotle žádaná (cca C) nastavení hořáku (rozkliknout) - výkon ventilátoru 30-40% - čas podávání 5 - čas prodlevy (dle tabulky v Návodu k příslušnému kotli) - čas podávání v útlumu 5s - čas prodlevy v útlumu cca 13 minut u kotle B14, cca min. u C27 a U26 - výběr paliva hladina paliva časový program TO1 (aktivovat pokud není instalován pokojový termostat, nadefinovat snížení teploty pro útlum v časovém plánu Po-Ne) 4

5 nastavení TUV (60 C, podmínkou je zapojení čidla T3 a čerpadla PCW) je možno upravit z nabídky léto/zima (auto) čerpadlo kotle (teplota rozběhu primárního čerpadla 45 C) nastavení MIXu 1 je možno upravit z nabídky (volba pokojového termostatu, zapnutí ekvitermní regulace ano, časový program TO1) obecná nastavení nastavení času a jazyka servisní nastavení (heslo 1111, nastavit parametry dle nabídky) nastavení kotle - nastavení hořáku (nastavuje se mimo jiné teplota zpátečky) nastavení čerpadel nastavení MIXu 7. V ručním režimu kotle provést zapálení kotle tzn.: před zapálením kotle seznámit uživatele s údržbou kotle zapnout podávání paliva a dopravit palivo na hořák mechanicky zapálit palivo (pomocí pepa, třísek a podobně) zapnout ventilátor a rozfoukat plamen 8. Uvedení kotle do automatického režimu (všechny funkce musí být v auto režimu) 9. Seznámení a proškolení konečného uživatele s ovládáním řídící jednotky 10. Vyplnění Záručního listu a formuláře Kontrolní list uvedení kotle do provozu a protokol o topné zkoušce a vše zaslat firmě BEKOVterm 5

6 6. Konfigurace řídících jednotek Siemens Climatix ZAPOJENÍ Č. 9 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix 2 S AKUMULACÍ Servisní menu konfigurace Konfigurace Definice vstupu/výstupu poznámka Kaskáda Sms server Kyslíkový sensor u kotlů řady R je parametr zadaný z výroby Zapalování Vyprázdnění Zatápěcí klapka Ochrana zpátečky spotřebičem Akumulace Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 jen u kotle řady R, u ostatních kotlů bude hodnota ne jen u kotle řady R, u ostatních kotlů bude hodnota ne v případě použití pol Popřípadě řady S pokud je dokoupeno automatické zapalování Popřípadě řady S pokud je dokoupeno automatické zapalování

7 v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO 2 čerpadlový v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz B9 venkovní čidlo Uložení konfigurace auto ZAPOJENÍ Č. 10 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix Exlusive BEZ AKUMULACE Servisní menu konfigurace Konfigurace Definice vstupu/výstupu poznámka Kaskáda Sms server 7

8 Kyslíkový sensor u kotlů řady R je parametr zadaný z výroby Zapalování Vyprázdnění Zatápěcí klapka Ochrana zpátečky spotřebičem Akumulace Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO 2 v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz B9 venkovní čidlo Uložení konfigurace auto 8

9 ZAPOJENÍ Č. 11 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix 2 V KASKÁDĚ 9

10 Servisní menu konfigurace Konfigurace Definice vstupu/výstupu poznámka Kaskáda Sms server - nutné definovat kotel master a pořadí kotlů v kaskádě Kyslíkový sensor u kotlů řady R je parametr zadaný z výroby Zapalování Vyprázdnění Zatápěcí klapka Ochrana zpátečky spotřebičem Akumulace Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 U kotle master nejde zadat, u dalších kotlů pokud je využíváno v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO 2 v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz B9 venkovní čidlo Uložení konfigurace auto 10

11 ZAPOJENÍ Č. 12 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix Premium A TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM A ZPÁTEČCE Servisní menu konfigurace konfigurace Definice vstupu / výstupu poznámka Kyslíkový senzor Regulace zpátečky Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 termostaticky v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO2 v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz Uložení konfigurace 11

12 ZAPOJENÍ Č. 13 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix Premium A ŘÍZENÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM NA ZPÁTEČCE Servisní menu konfigurace konfigurace Definice vstupu / výstupu Kyslíkový senzor Regulace zpátečky elektricky Servopohon je zapojen do konektoru pro ventil TO2 Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO2 čerpadlový v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz Uložení konfigurace 12

13 ZAPOJENÍ Č. 14 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTAPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix Premium A ŘÍZENÝM ČTYŘCESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM Servisní menu konfigurace konfigurace Definice vstupu / výstupu poznámka Kyslíkový senzor Regulace zpátečky spotřebičem Servopohon je zapojen do konektoru pro ventil TO1 Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO2 Externí vstup Náhradní provoz Uložení konfigurace 13

14 ZAPOJENÍ Č. 14 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTAPĚNÍ S REGULACÍ Siemens Climatix Exlusive A ŘÍZENÝM ČTYŘCESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM Servisní menukonfigurace Konfigurace Definice vstupu/výstupu poznámka Kaskáda Sms server Kyslíkový sensor Zapalování Vyprázdnění Zatápěcí klapka Ochrana zpátečky spotřebičem Servopohon je zapojen do konektoru pro ventil TO1 Akumulace Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO 2 Externí vstup Náhradní provoz B9 venkovní čidlo Uložení konfigurace auto 14

15 ZAPOJENÍ Č. 15 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACI Siemens Climatix Premiu, (OCHRANA ZPÁTEČKY SPOTŘEBIČEM) Servisní menu konfigurace konfigurace Definice vstupu / výstupu Kyslíkový senzor Regulace zpátečky Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 spotřebičem v případě použití pol v ostatních případech Topný okruh 2 A7 prostor TO2 v případě použití pol v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz Uložení konfigurace 15

16 ZAPOJENÍ Č. 15 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACI Siemens Climatix II (OCHRANA ZPÁTEČKY SPOTŘEBIČEM) Servisní menu konfigurace Konfigurace Definice vstupu/výstupu poznámka Kaskáda Sms server Kyslíkový sensor u kotlů řady R je parametr zadaný z výroby Zapalování Vyprázdnění Zatápěcí klapka Ochrana zpátečky spotřebičem Akumulace Teplá voda Topný okruh 1 A6 prostor TO1 Topný okruh 2 A7 prostor TO 2 v případě použití pol v ostatních případech v případě použití pol

17 v ostatních případech Externí vstup Náhradní provoz B9 venkovní čidlo Uložení konfigurace auto 4. Nastavení topného okruhu u řídících jednotek Siemens Climatix Nastavení topného okruhu je popsané v návodu řídící jednotky. Každý topný okruh se nastavuje individuálně a to podle typu topného okruhu (radiátory, podlahové topení atd.). 1. Topný okruh vždy v režimu auto 2. Časový program používáme je u prostorového přístroje pol , nebo při nepoužití pokojového termostatu popřípadě prostorového přístroje. 3. Eco topný okruh je nutné upravit (přenastavit) hodnoty a to podle požadavku na komfortní a útlumovou teplotu např. pokud je komfortní teplota požadovaná 22 C bude nastavena hodnota TO 1 mez komfort 22 C. Dále je možné upravit časovou konstantu budova a to v menu venkovní teploty. 4. Parametry prostoru TO1 nastavují se jen v případě použití prostorového přístroje pol Při použití pokojového termostatu (on/off) se tento parametr nevyužívá. Pokud není připojen prostorový přístroj ani pokojový termostat, musí být aktivní položka rychlý útlum zapnuto. 5. Topná křivka - nastavit dle návodu. 6. Čerpadlo TO1 tímto časem je ovlivněn doběh čerpadla. Pokojový termostat H 1 pokud pokojový termostat nepracuje správně, je možné zde změnit polaritu pokojového termostatu. 5. Nastavení podavače a výkonu ventilátoru u řídících jednotek Climatix Nastavení podavače a výkonu ventilátoru je popsané v návodu řídící jednotky. Níže uvedené hodnoty jsou základní hodnoty pro daný typ paliva. Dané prodlevy a % výkonu ventilátoru se v reálném provozu mohou mírně lišit a to v závislosti na kvalitě použitého paliva a přísunu vzduch. Hodnota pro podavač zapnuto je nastavena 5 s a níže uvedené časy prodlevy podavače jsou právě pro tuto hodnotu. Doporučujeme tuto přednastavenou hodnotu neměnit. 17

18 Nastavení podavače a ventilátoru C 16 uhlí C 16/17 pelety C 17 směsné palivo C 26/27 uhlí C 26/27 pelety C 51 uhlí C 51 pelety Prodleva podavače (s) 30% 100% Výkon ventilátoru (%) 30% 100% Nastavení útlumu u řídících jednotek Siemens Climatix 1. Hodnota podavač zapnuto je přednastavená a není potřeba tuto hodnotu měnit 2. Prodleva podavače se nastavuje podle typu paliva a hořáku. Dále délku prodlevy zásadně ovlivňuje tah komínu, všeobecně platí čím větší tah komínu tím kratší prodleva podavače. Výrazné zkrácení prodlevy podavače může vést k přetápění kotle. - nastavení u kotle C 27 palivo uhlí přednastavená hodnota prodleva podavače je 30 min, max doba je 40 min, u paliva pelety je přednastavená hodnota 6 min, max doba je 10 min. - nastavení ventilátoru výkon ventilátoru se odvíjí od hodnoty nastavení ventilátoru při 100 % výkonu kotle. Pokud je výkon ventilátoru u 100% výkonu kotle nastaven na 80% a v útlumu je nastaveno 50% skutečný výkon ventilátoru bude 40%. 18

19 7.Nastvení řídící jednotky EM 800 R 3 ZAPOJENÍ Č. 16 HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ S REGULACÍ BEKOV EM 800 R3 A ŘÍZENÝM ČTYŘCESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM SERVISNÍ NASTAVENÍ Rozsah nastavení Tovární nastavení Nastavení kotle Nastavení hořáku Čas podávání - PROVOZ 0 15 s 5 s Čas podávání - ÚTLUM 0 15 s 5 s Min. výkon ventilátoru % 40 % Min. teplota kotle C 60 C Max. teplota kotle C 80 C Hystereze kotle 1 10 C 2 C Čas detekce nedostatku paliva min 255 min Delta T nedostatku paliva 1 45 C 15 C Max. teplota podavače 1 99 C 85 C Odtah tepla z kotle C 87 C Ochrana zpátečky Min. teplota zpátečky C 53 C 19

20 Přivření MIXu 0 85 % 0 % Výkonnost podavače 0,1 25,0 kg Tab. 8 Výhřevnost paliva 0,1 25,0 kwh/kg Tab. 8 Objem zásobníku paliva kg Tab. 8 Nastavení čerpadel Min. teplota TUV C 30 C Max. teplota TUV C 65 C Navýšení žádané T kotle 0 20 C 5 C Doběh čerpadla TUV 0 30 min 0 min Nastavení MIXu1 Nastavení MIXu Vypnuto Zap. pro TO1 Vypnuto Zap. podl. vyt. Pouze čerpadlo Min. teplota MIXu C 20 C Max. teplota MIXu C 50 C Čas otevření MIXu s 240 s Režim LÉTO Vypnuto Zapnuto Vypnuto Necitlivost MIXu 0,0 4,0 C 2,0 C Tabulka č. 1 Tovární nastavení parametrů v závislosti na kotli a palivu Kotel CosmoTHERM U26 CosmoTHERM U26 BEKOV B14 BEKOV B14 Palivo Dřevní pelety Hnědé uhlí Dřevní pelety Hnědé uhlí Výkon ventilátoru 40 % 60 % 40 % 45 % Čas prodlevy - PROVOZ 28 s 36 s 22 s 28 s Čas prodlevy - ÚTLUM 6 min 30 min 6 min 15 min Výkon ventilátoru - ÚTLUM 40 % 60 % 40 % 45 % Výkonnost podavače 28,4 kg/h 37,2 kg/h 13,4 kg/h 15,5 kg/h Výhřevnost paliva 5,1 kwh/h 4,9 kwh/h 5,1 kwh/h 4,9 kwh/h Objem zásobníku paliva 176 kg 200 kg 110 kg 130 kg 20

SERVISNÍ PODKLADY. k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BENEKOV

SERVISNÍ PODKLADY. k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BENEKOV SERVISNÍ PODKLADY k uvádění automatických kotlů na pevná paliva a biomasu do provozu BEKOV Vydání: Říjen 2018 2 1. Úvod... 4 2. Řídící jednotky... 4 3. Desatero zásad při uvádění kotle BEKOV do provozu...

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: září 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 2 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny vybavené kotlem

Více

CLIMATIX POL Seznam parametrů

CLIMATIX POL Seznam parametrů Teplo pro váš domov od roku 1888 CLIMATIX POL 423.50 Seznam parametrů CZ_2015_8 2 A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji A i Rychlý návrat do základního menu displeje B C D E F Zobrazení alarmů, včetně

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2013-03-25 Benekov 02.7 C L I M A T I X 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2014-09-04 Benekov 04.00 C l i m a t i x 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

Teplo pro váš domov od roku CLIMATIX POL Seznam parametrů

Teplo pro váš domov od roku CLIMATIX POL Seznam parametrů Teplo pro váš domov od roku 1888 CLIMATIX POL 423.50 Seznam parametrů CZ_2016_8 CZ_2015_8 2 A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji A i Rychlý návrat do základního menu displeje B C D E F alarmů, včetně

Více

C l i m a t i x Premium

C l i m a t i x Premium Návod k obsluze řídící jednotky C l i m a t i x Premium Verze programu: 2014-10-03 Benekov 05.00-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2014-06-10 Benekov 04.00 C l i m a t i x 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Hydraulická schémata kotlů BENEKOV. Doporučené armatury. Ceník armatur

Hydraulická schémata kotlů BENEKOV. Doporučené armatury. Ceník armatur Hydraulická schémata kotlů BENEKOV Doporučené armatury Ceník armatur Vydání: Duben 2018 1 Obsah 1. JEDNOTLIVÁ HYDRAULICKÁ ZAPOJENÍ... 3 1.1 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ Č. 9 KOTLŮ BENEKOV S AKUMULAČNÍ NÁDOBOU...

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02 Návod k obsluze řídící jednotky Verze: 2009-02-20b Benekov Aktualizace: 2009-02 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení parametrů...

Více

HYDRAULICKÉ PAKETY BEZ ČERPADEL KOTLŮ BENEKOV. Ceník paketů

HYDRAULICKÉ PAKETY BEZ ČERPADEL KOTLŮ BENEKOV. Ceník paketů HYDRAULICKÉ PAKETY BEZ ČERPADEL KOTLŮ BENEKOV Ceník paketů Vydání: září 208 Vážení zákazníci, investice do nové kotelny vybavené kotlem na tuhá paliva s automatickým nebo dřevozplyňujícím režimem může

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1

Návod k obsluze řídící jednotky. Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1 Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 3 3. Struktura jednotlivých menu... 4 1. Základní zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX V. Návod k obsluze řídící jednotky. C l i m a t i x V. Verze programu: Benekov 06.

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX V. Návod k obsluze řídící jednotky. C l i m a t i x V. Verze programu: Benekov 06. Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2018-10-22 Benekov 06.10 C l i m a t i x V - 1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

CENÍK KOTLŮ 2014. platnost od 1. 6. 2014. 111800401 pravý 111800402 levý. 111900401 pravý 111900402 levý. 112000401 pravý 112000402 levý

CENÍK KOTLŮ 2014. platnost od 1. 6. 2014. 111800401 pravý 111800402 levý. 111900401 pravý 111900402 levý. 112000401 pravý 112000402 levý CENÍK KOTLŮ 2014 platnost od 1. 6. 2014 Typ výrobku Objednací kód bez Automatické kotle určené pro spalování uhlí - 4. třída ocelový výměník, litinový hořák BENEKOV C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV DO VÝKONU 25 kw Vydání: září 206 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 2 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice

Více

AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní) dodáváme ve třech barevných provedeních AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVENÉ PELETY

AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní) dodáváme ve třech barevných provedeních AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVENÉ PELETY krbová kamna AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní) aut. zapalování, aut.čistění výměníku, aut.čištění hořáku, ekvitermní regulace. Objem zásobníku paliva 38 l, výkon 12 kw Ekvitermní regulace EcoMAX800

Více

Ocelový kotel s horním spalováním a ručním přikládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kw. typ cena K K K

Ocelový kotel s horním spalováním a ručním přikládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kw. typ cena K K K KRUK Ocelový kotel s horním spalováním a ručním přikládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kw Standardně je dodáván s vodním roštem, keramickými policemi, regulátorem komínového tahu, komínovou klapkou,

Více

CENÍK KOTLŮ 2014. platnost od 1. 4. 2014. Typ výrobku Objednací kód Cena bez DPH. 111800401 pravý 111800402 levý. 111900401 pravý 111900402 levý

CENÍK KOTLŮ 2014. platnost od 1. 4. 2014. Typ výrobku Objednací kód Cena bez DPH. 111800401 pravý 111800402 levý. 111900401 pravý 111900402 levý CENÍK KOTLŮ 2014 platnost od 1. 4. 2014 Typ výrobku Objednací kód Cena včetně Automatické kotle určené pro spalování uhlí - 4. třída ocelový výměník, litinový hořák BENEKOV C 16 - Economix zásobník 330

Více

DOTACE (kotle jsou označeny značkou) : K = národní program na výměnu kotlů, ZU = nová zelená úsporám. AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní)

DOTACE (kotle jsou označeny značkou) : K = národní program na výměnu kotlů, ZU = nová zelená úsporám. AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní) (kotle jsou označeny značkou) : K = národní program na výměnu kotlů, ZU = nová zelená úsporám krbová kamna AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní) aut. zapalování, aut.čistění výměníku, aut.čištění hořáku,

Více

CENÍK KOTLŮ 2015. platnost od 1. 7. 2015. Cena včetně DPH. Cena bez DPH. BENEKOV C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250 jmenovitý výkon 19 kw

CENÍK KOTLŮ 2015. platnost od 1. 7. 2015. Cena včetně DPH. Cena bez DPH. BENEKOV C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250 jmenovitý výkon 19 kw CENÍK KOTLŮ 2015 platnost od 1. 7. 2015 Automatické kotle určené pro spalování uhlí - 4. třída Typ výrobku Objednací kód bez včetně BENEKOV C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250 jmenovitý výkon 19 kw 111800401

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze

Teplo pro váš domov od roku 1888. ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze CZ_2015_39 CZ_2015_8 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Automatické kotle na uhlí:

Automatické kotle na uhlí: Seznam hlavních změn na výrobcích BENEKOV od 1. 5. 2012 Řada BENEKOV L Řada BENEKOV LT Řada BENEKOV C (Edice Economix) Přestavby litinových kotlů Automatické kotle na uhlí: Technické úpravy kotlů: - kotle

Více

Regulátor BENEKOV EM 800R4

Regulátor BENEKOV EM 800R4 Regulátor BENEKOV EM 800R4 K AUTOMATICKÝM KOTLŮM NA TUHÁ PALIVA BENEKOV EM 800R4 ecoster 200 * ecoster TOUCH * * není součástí základní výbavy kotle NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU Vydání: 2017-03

Více

Teplo pro váš domov od roku ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL Návod k obsluze

Teplo pro váš domov od roku ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze CZ_2016_26 CZ_2015_8 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Teplo pro váš domov od roku ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL Návod k obsluze

Teplo pro váš domov od roku ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze CZ_2016_8 CZ_2015_8 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Regulátor BENEKOV EM 800 R3

Regulátor BENEKOV EM 800 R3 Regulátor BENEKOV EM 800 R3 K AUTOMATICKÝM KOTLŮM NA TUHÁ PALIVA BENEKOV EM 800 R3 ecoster 200 * ecoster TOUCH * * není součástí základní výbavy kotle NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU Vydání: 2015-11-25

Více

CENÍK KOTLŮ platnost od pravý levý pravý levý pravý levý

CENÍK KOTLŮ platnost od pravý levý pravý levý pravý levý CENÍK KOTLŮ 2013 platnost od 1.9.2013 Typ výrobku Objednací kód Cena včetně Automatické kotle určené pro spalování uhlí ocelový výměník, litinový hořák, 3. emisní třída BENEKOV C 15 - Economix zásobník

Více

DOMUSA BioClass kw

DOMUSA BioClass kw DOMUSA BioClass 10 16 25 43 kw Plně automatický teplovodní kotel určený pro vytápění peletami, vybavený již v základním provedení automatickým zapalováním, čištěním tepelného výměníku a dvoustupňovým čištěním

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: 2014-10-10 Benekov RM P O L 6 3 8. 7 0-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM KOMBINOVANÝ KOTEL NA PELETY A DŘEVO AUTOMATICKÁ ZMĚNA PALIVA AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ DŘEVA AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU A HOŘÁKU INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK NA PELETY ANTIKONDENZAČNÍ

Více

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA 2 Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA,

Více

KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw

KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw SAS AGRO KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY VE VÝKONU 17 kw- 150 kw MATERIÁL: P265GH ocel 6 mm, prvky topeniště z nerezové oceli 1.4301 (od 78kW ocel 16Mo3 silou 8mm),

Více

tel.: ,

tel.: , www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 73 7 89, 731 6 1 EKOSCROLL ALFA Automatický kotel nové generace na tuhá paliva s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech a pelet. V kotli je možné

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV TECHNICKÉ PODKLADY k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV Vydání: září 2015 Obsah 1. Úvod...4 2. Rozdělení sortimentu BENEKOV...4 2.1 Automatické kotle s řídící jednotkou bez

Více

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL 822.70 Návod k montáži a obsluze CZ_2015_8 Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového přístroje... 3 3. Montáž prostorového přístroje...

Více

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru.

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru. Instalační podmínky, schemata a regulace pro peletový kotel GFN s hořákem SUN P7 Instalační podmínky nutné pro provoz peletového hořáku FERROLI SUN P7 Provoz peletového hořáku má atypický průběh odlišný

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE AUTOMATICKÝCH KOTLŮ PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE AUTOMATICKÝCH KOTLŮ CosmoTHERM U na pevná paliva Vydání: září 206 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 2 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Hydraulická

Více

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva Hercules U26 model 2010 litinový kotel na pevná paliva Hercules U24 litinový odhořívací kotel na pevná paliva možnost spalování dřeva vyšší vlhkosti

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Katalog a ceník kotlů

Katalog a ceník kotlů Katalog a ceník kotlů WWW.GREENECO.CZ Greeneco VR3 5. emisní třída ekodesing Přednosti automatického kotle Greeneco VR3-5 emisní třída ekodesing (minimální zátěž pro okolí) - max výkon účinnost 92,3%...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL Návod k montáži a obsluze prostorového přístroje P O L 8 2 2. 7 0 Verze návodu: 2018-05 - 1 - OBSAH NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL 822.70 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového

Více

Automatické kotle ALFA

Automatické kotle ALFA Výrobce: EKOGALVA s.r.o. Santiniho 17 Žďár nad Sázavou tel: 734 574 589 731 654 124 info@ekoscroll.cz Automatické kotle ALFA na uhlí a pelety www.ekoscroll.cz EKOSCROLL ALFA Automatický kotel nové generace

Více

BETA. Automatické kotle. na pelety

BETA. Automatické kotle.   na pelety Výrobce: EKOGALVA s.r.o. Santiniho 17 Žďár nad Sázavou tel: 73 7 89 731 6 1 info@ekoscroll.cz www.ekoscroll.cz Automatické kotle BETA na pelety Automatický kotel BETA na dřevní pelety s ocelovým výměníkem.

Více

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV TECHNICKÉ PODKLADY k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV Vydání: květen 2016 Soupis změn v Technických podkladech proti vydání z prosince 2015 1. Doplnění kotle na uhlí a pelety

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Automatické roztápění

Automatické roztápění Doplněk návodu kotle VIERE Upozornění: Před každým spuštěním kotle, nezapomeňte vyčistit kotel, a spalinové cesty kotle!!!!!!! Popis Regulátor teploty EL483 zpid je určen pro automatické kotle ÚT vybavené

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: 2014-10-10 Benekov RM P O L 6 3 8. 7 0-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

Automatické kotle na biomasu VOTONA

Automatické kotle na biomasu VOTONA Automatické kotle na biomasu VOTONA V nabídce máme kotle na pelety a štěpku ve výkonech od 8 do 600 kw Námi dodávané kotle jsou nejmodernější konstrukce jednoduché na obsluhu, ekologické a velmi úsporné

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ELEKTROKOTLŮ BENEKOV E

UŽIVATELSKÝ NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ELEKTROKOTLŮ BENEKOV E Uživatelský návod k obsluze řídící jednotky C l i m a t i x elektrokotlů řady BENEKOV E Verze návodu: 2018-08 - 1 - OBSAH UŽIVATELSKÝ NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ELEKTROKOTLŮ BENEKOV E 1. Úvod... 3

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Regulátor BENEKOV EM 800 R3

Regulátor BENEKOV EM 800 R3 Regulátor BENEKOV EM 800 R3 K AUTOMATICKÝM KOTLŮM NA TUHÁ PALIVA BENEKOV EM 800 R3 ecoster 200 * ecoster TOUCH * * není součástí základní výbavy kotle NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU Vydání: 2015-10

Více

NEJLÉPE VYBAVENÉ PELETOVÉ KOTLE NA TRHU

NEJLÉPE VYBAVENÉ PELETOVÉ KOTLE NA TRHU CENíK TEPELNÉ TECHNIKY CZ 01-09-2017 INTER FIRE condens 11 kw (s nerezovým výměníkem) automatický KONDEZAČNÍ peletový kotel * účinnost v kondezačním režimu 105% * nerezový výměník kotle * ecotouch regulátor

Více

Servisní list č. 13 regulátor ETR26 BMR 2018

Servisní list č. 13 regulátor ETR26 BMR 2018 Soustava č. 13 Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s akumulační nádrží jako zdrojem tepla (nabíjení je řešeno mimo ETR26), se dvěma kombinovanými bojlery pro přípravu

Více

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ SAS SPARK NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ VE VÝKONU 12 kw- 36 kw speciálně vyvinutý pro nízké kotelny MATERIÁL: P265GH ocel 6 mm, prvky topeniště z nerezové oceli 1.4301 ÚČINNOST:

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

TEPLO A POHODA. Heiztechnik kotle. Kontejnerové kotelny. Průmyslové kotelny. Příslušenství. Ceník HEIZTECHNIK

TEPLO A POHODA. Heiztechnik kotle. Kontejnerové kotelny. Průmyslové kotelny. Příslušenství. Ceník HEIZTECHNIK TEPLO A POHODA Heiztechnik kotle Kontejnerové kotelny Průmyslové kotelny Příslušenství Ceník HEIZTECHNIK Obsah HEIZTECHNIK 4 ONE 13 MAXPELL 5 ONE Basic 14 Q MAX EKO GL 6 HT DASPELL LuxGL 15 Q MAX EKO 7

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Vážení zákazníci

Vážení zákazníci Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA, bylo

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Vytápění s budoucností

Vytápění s budoucností Kotle na pevná paliva Logano S161 Logano S171 Logano S181.2 EP Logano S181 E (Pelety) Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda Logatherm WPL AR Rozsah výkonu 2-14 kw Vytápění s budoucností Logano S161 Pyrolytický

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení venkovního

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Ceny platné od

Ceny platné od Kotle na pevná paliva Logano S161 Logano S171 Logano S181.2 EP Logano S181 E (Pelety) Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda Logatherm WPL AR Rozsah výkonu 2-14 kw Vytápění s budoucností Ceny platné od 16.

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY VERZE: V 27.4.22 Změny a doplňky VERZE DATUM NÁZEV POPIS Pag. 2 di 32 ZÁKLADNÍ INFORMACE. ROZMĚRY MULTI MONO Pag.

Více

Návod k obsluze ST-480

Návod k obsluze ST-480 Návod k obsluze ST-480 ST-480 Návod k obsluze Obsah Úkony před prvním spuštěním... 5 Popis... 6 Základní pojmy... 6 Funkce regulátoru a jeho obsluha... 6 Hlavní obrazovka... 6 Menu řídící jednotky... 7

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw SAS BIO SPARK NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET VE VÝKONU 12 kw 36 kw zapsaný v seznamu technických dotačních výrobků Vám zajistí dotaci EU až 80% MATERIÁL : P265GH ocel 6 mm, prvky

Více

Související předpisy a návody:

Související předpisy a návody: Sešit 5 Technické parametry kotlů KP VÝROBCE: PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, ČESKÁ REPUBLIKA tel.:+420 571 688 180, fax +420 571 688 115, e-mail: ponast@ponast.cz. www.

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D Ovládací panel : Hlavní součásti kotle : Tabulka technických parametrů : Schéma hydraulického okruhu: Okruh ÚT Okruh TÚV Legenda: 8 Výstup TÚV 9 Vstup TÚV 10 Výstup ÚT 11

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení

Více

INTER FIRE condens 11 kw (s nerezovým výměníkem) NEJLÉPE VYBAVENÉ PELETOVÉ KOTLE NA TRHU vše v základní ceně kotle

INTER FIRE condens 11 kw (s nerezovým výměníkem) NEJLÉPE VYBAVENÉ PELETOVÉ KOTLE NA TRHU vše v základní ceně kotle CENíK TEPELNÉ TECHNIKY CZ 01-01-2018 INTER FIRE condens 11 kw (s nerezovým výměníkem) automatický KONDEZAČNÍ peletový kotel * účinnost v kondezačním režimu 105% * nerezový výměník kotle * ecotouch regulátor

Více

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV

TECHNICKÉ PODKLADY. k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV TECHNICKÉ PODKLADY k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV Vydání: květen 2014 Obsah 1. Úvod...4 2. Rozdělení sortimentu BENEKOV...4 2.1 Automatické kotle s řídící jednotkou

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ. ohřívače kolektory. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ. ohřívače kolektory. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Rozdělovače pro radiátory a solární systémy Rozdělovače jsou vybavené

Více