Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013"

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha - Ruzyně Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 se zaměřením na problematiku zvyšující se variability počasí a jejího vlivu na fyziologické procesy a produkci rostlin která se uskuteční ve dnech února 2013 v aule VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně

2 2. cirkulář Jménem organizačního výboru mezinárodní konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Vám děkujeme za Váš zájem o tuto akci. S potěšením musíme konstatovat, že všechny přihlášky a příspěvky byly akceptovány. V současné době je přihlášeno více jak 80 účastníků. Příspěvky: Délka standardního příspěvku jsou 4 stránky. U vyzvaných přednášek je délka příspěvku 6 stran. Příspěvky se budou přijímat před revizí ve formátu.doc a.docx. Ostatní formáty budou vraceny k předělání. Příspěvky budou zasílány na Je nutné dodržet termín zaslání příspěvku z důvodů recenzního řízení a knižní vazby sborníku (sborník bude vydán formou knihy). Sborník bude vytištěn v černobílé verzi. Barvená verze sborníku bude umístěna na internetové stránky konference. Formát příspěvku je součástí tohoto cirkuláře. Nastavení stránky příspěvku: horní a dolní okraje 2,5 cm, okraj levý a pravý 2,5 cm Poster: Tabule pro umístění posterů budou mít rozměry 0,90 1,30 m a budou orientovány na výšku. Materiál k připevnění posterů na tabule bude k dispozici na místě. Vložné: Účastnický poplatek: Kč; pro studenty doktorských studijních programů: Kč zahrnuje konferenční materiály sborník a jeho tisk, občerstvení, které se skládá z obědů, svačin během přestávek. Poplatek bude hrazen předem bankovním převodem. V případě neuhrazení vložného bude příspěvek vyřazen (viz. závazné termíny). Platba: Zemědělská společnost při ČZU v Praze. Pobočka FYTO Česká zemědělská univerzita FAPPZ Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol IČO: DIČ: nejsme plátci DPH Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: /0800 variabilní symbol: 122 IBAN: CZ SWIFT CODE: GBACZPX Při platbě uveďte, že se jedná o vložné 2013!!! Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci. V opodstatněných případech (po dohodě s Ing. Františkem Hniličkou, Ph.D.) bude možné uhradit vložné v místě konání konference.

3 Ubytování: Ubytování: si zajistí každý účastník individuálně. Zájemcům o ubytování doporučujeme z důvodu omezených ubytovacích kapacit včasnou rezervaci. V blízkosti konání konference se nachází tato ubytovací zařízení: Hotel Meritum Hotel Radegast Hotel Port Pension Větrný mlýn Další informace k možnosti ubytování naleznete na následujících internetových stránkách: V areálu VÚRV, v.v.i. je možné zajistit ubytování ve 4 stážových pokojích. Při volbě tohoto ubytování je nutná rezervace u Ing. L. Bláhy, CSc. - tel.: Ubytovat se lze také na VŠ kolejích v areálu ČZU v Praze, Kamýcká 129 (autobus 107 nebo 147, zastávka Zemědělská univerzita). Orientační cena ubytování je 350,- Kč. Při volbě tohoto ubytování je nutná rezervace u Moniky Kokschové - tel.: , fax.: Jedná se o ubytování bez snídaně. Vzdálenost k místu konference je cca 45 minut jízdy městskou dopravou. Doprava: Doprava: vzhledem ke změnám dopravní situace a obslužnosti v Praze doporučujeme si aktuální stav nalézt na následujících internetových stránkách: Dopravní spojení z Centrálního autobusového nádraží Praha-Florenc Metro linka B (C) na stanici Můstek a odtud linkou A na stanici Dejvická Dopravní spojení z Wilsonova nádraží Metrem linkou C na stanici Můstek a odtud linkou A na stanici Dejvická Dopravní spojení z nádraží Holešovice Metrem linkou C na stanici P Florenc a odtud jako z Centrálního autobusového nádraží Praha Florenc.

4 Dopravní spojení z autobusového nádraží Praha-Zličín Autobusem na stanici Ruzyňské náměstí či Ciolkovského. Dopravní spojení z Dejvic do místa konání konference: Z Vítězného náměstí autobusem na stanici Ciolkovského (Sídliště na Dědině). Při použití osobního auta doporučujeme parkovat před sídlištěm na protilehlé straně Drnovské ulice. Důležitá data: konečný termín pro zaslání příspěvků Příspěvky po recenzním řízení je nutné odeslat organizátorům nejpozději do konečný termín pro zaplacení účastnického poplatku pro účastníky s příspěvkem termín pro zaplacení účastnického poplatku pro ostatní účastníky Adresa organizačního výboru: Ing. Ladislav Bláha, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507/73, Praha 6 - Ruzyně, ČR tel.: Ing. František Hnilička, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra botaniky a fyziologie rostlin Kamýcká 127, Praha 6 Suchdol , ČR tel.: Veškeré informace jsou na internetových stránkách: Sborník z konference roku 2012 je v elektronické verzi ke stažení na internetové adrese: Workshop: Jako tradičně bude i ve 13. ročníku konference uspořádán workshop na téma: Problematika vlivu zvyšující se variability počasí na fyziologické procesy a produkci rostlin. Sborník z konference roku 2012 je v elektronické verzi ke stažení na internetové adrese:

5 VZOR PŘÍSPĚVKU - FOTOSYNTÉZA A TRANSPIRACE JUVENILNÍCH ROSTLIN CHMELE INFLUENCE OF WATER DEFICIT ON PHOTOSYNTHETIC AND TRANSPIRATION RATE BY JUVENILE PLANT OF HOP Helena Hniličková Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Summary Hop plants are very demanding as concerns sufficient amount of water, and therefore the aim of the experiments was to monitor the impact of water deficit on the exchange of gases in the juvenile hop plants. Maximální rozsah deset řádků. Key words: hop plants, Humulus lupulus L., water stress, photosynthesis rate, transpiration rate Souhrn Ve skleníkových pokusech byla gazometricky měřena rychlost fotosyntézy, transpirace u juvenilních rostlin chmele Žateckého poloraného červeňáku Osvaldův klon 72. Rostliny chmele, ve vývojových fázích 12.BBCH až 25.BBCH, byly pěstovány v nádobách se směsí zahradnického substrátu A a křemičitého písku v poměru 2:1, přičemž schéma pokusu zahrnovalo dvě varianty: kontrolní (zavlažovanou do plného nasycení) a stresovanou, kdy byla zálivka omezena na 35 % polní odní kapacity. Klíčová slova: chmel, Humulus lupulus, fotosyntéza, transpirace, vodní stres ÚVOD Nejvýznamnější pěstitelskou oblastí je Žatecko, kde se chmel pěstuje na výměře cca ha. Převážná část uvedené oblasti se nachází v dešťovém stínu Krušných hor, který je možné v souladu s prací /5/ zařadit do 61 % zemského povrchu, který má méně než 500 mm srážek. Z uvedeného tedy vyplývá, že nejčastějším limitujícím faktorem pěstování polních plodin je nerovnoměrné rozdělení srážek během jejich vegetace a následný vodní deficit (sucho), jak dokládají také práce /16/ a dalších. MATERIÁL A METODA Pokus byl koncipován jako nádobový, kdy pokusné rostliny byly pěstovány v nádobách o objemu 15 l ve směsi zahradního substrátu A a říčního křemičitého písku v poměru 2:1 ve fyziologickém skleníku. Zahradnický substrát A má upravenou reakci a je obohacený živinami. Pokusným materiálem byl chmel otáčivý (Humulus lupulus L.) - Žatecký poloraný červeňák Osvaldův klon 72.

6 VÝSLEDKY A DISKUSE Naměřené hodnoty sledovaných fyziologických parametrů stresovaných rostlin chmele jsou uvedeny v grafech 1-2. Z nich vyplývá, že po přerušení zálivky a navození postupné dehydratace omezením zálivky nastal pokles všech sledovaných fyziologických charakteristik. Již druhý den po omezení zálivky (dehydratace) bylo zaznamenáno statisticky průkazné snížení rychlosti transpirace, jak dokumentuje graf 1. Uvedené výsledky jsou v souladu s pracemi např. /1, 11, 14, 20/. Graf 1: Naměřené hodnoty rychlosti fotosyntézy P N (µmol CO 2.m -2.s -1 ) juvenilních rostlin chmele v závislosti na variantě pokusu. Legenda: d = dehydratace; r = rehydratace. Tab.1: Vplyv kadmia a arzénu na vybrané fyziologické parametre výhonkov sóje fazuľovej odroda variant dĺžka čerstvá hmotnosť hmotnosť sušiny K 100 ± 0 n.s. 100 ± 0 n.s. 100 ± 0 A Bólyi 44 As 5 102,82 ± 1,93 n.s. 92,86 ± 0,22 n.s. 100 ± 0,06 A Cd ,62 ± 2,23 n.s. 97,62 ± 0,29 n.s. 80 ± 0,04 B K 100 ± 0 B 100 ± 0 n.s. 100 ± 0 n.s. Cordoba As 5 110,43 ± 5,20 A 97,56 ± 0,40 n.s. 95,45 ± 0,07 n.s. Cd ,97 ± 3,79 A 95,73 ± 0,30 n.s. 100 ± 0,06 n.s. Údaje zodpovedajú hodnotám tolerančného indexu (%) ± smerodajná odchýlka. Dávky ťažkých kovov sú uvedené v mg.kg -1 pôdneho substrátu. Rozdielne písmená nasledujúce po hodnotách tolerančného indexu v rovnakom stĺpci poukazujú na hladiny významnosti rozdielov pri p<0.05; n.s.: žiadny významný rozdiel medzi jednotlivými variantmi. LITERATURA /1/ Ahmadi, A., Siosemardeh, A.: Investigation on the physiological basis of grain yield and drought resistence in wheat: leaf photosynthetic rate, stomatal conductance, and non-stomatal limitations. International Journal of Agriculture and Biology, 7, 2005: /2/ Bodi, Z., Pepo, P.: Trends of pollen production and tassel area index in yellow lines- hybrids and blue corn landraces. Cereal Research Communication, 35, 2007: Poděkování Uvedená práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM

7 Příjezd účastníků, ubytování 8:00 9:00 Registrace PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE STŘEDA :30 Zahájení konference (Zástupce vedení VÚRV, v.v.i.) Moderuje: L. Bláha 9:45 10:30 Vyskot, B.: Dědičnost stresu rostlin 9:45 11:10 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY Hlavní vyzvaná přednáška kde bude popsána dědičnost odolnosti rostli vůči stresům, a její význam pro zlepšování odolnosti rostlin vůči stresům, jak ve šlechtění,tak v pěstování rostlin a při výběru donorů daných vlastností. 10:30 11:00 Masarovičová, E. a kol.: Plasticita a adaptabilita rastlín v rôznych ekologickych podmienkach Druhá hlavní vyzvaná přednáška si klade za svůj cíl podat komplexní přehled dané problematiky. Plasticita zahrnuje environmentální účinky na rostliny, které limituji růst, fyziologické a adaptační procesy, které zlepšují vývin rostlin, a tak také ovlivňuje jejich rozšíření a selekci. Plasticita rostlin se v současnosti stává klíčovým problémem produkce rostlin jak v jižní tak i střední Evropě. 11:00 11:30 Pazderů, K.: Od semene po rostlinu - vztah osiva a celé rostliny Přednáška bude zaměřena na význam vlastností osiva pro následný růst a vývoj rostlin, zemědělských plodin. Téma je zvláště aktuální v současné době měnícího se klimatu a zvyšující se variability průběhu počasí. Na rozdíl od jiných zemí je značně zanedbáváno jakožto zdroj stability výnosů. 11:30 11:55 Přestávka a prezentace firem 11:55 12:55 PŘEDNÁŠKY Moderuje: F. Hnilička 11:55 12:10 Holá D. a kol.: Vliv dlouhodobého vystavení zvýšené koncentraci CO 2 na fotosyntetické parametry listů lesních dřevin 12:10 12:25 Jamnická G., a kol.: Assessment of changes in the actual quantum efficiency of PSII and chlorophyll index for different beech provenances affected by water deficit and re-watering

8 12:25 12:40 Majdák, A. a kol.: Zmeny teploty listov sadeníc buka rôznych proveniencií ako reakcia na vodný deficit 12:40 12:55 Blaženec, M. a kol.: Porovnanie priebehu teplôt kmeňa a koruny dospelých smrekov na porastovej stene a vo vnútri porastu Moderuje: E. Masarovičová 13:00 14:00 Oběd 14:00 15:40 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY 14:00 14:30 Kůdela, V.: Ohrožují glyfosátové herbicidy udržitelnost intezivních pěstitelských systémů? Přednáška poukazuje na konkrétní problémy, které s sebou může přinášet masové dlouhodobé používání glyfosátových herbicidů v pěstitelských systémech. Specifikuje opatření, jimiž lze potenciální nepříznivé účinky glyfosátu na půdní mikroflóru a užitkové rostliny, jejich zdravotní stav, produktivitu a kvalitu minimalizovat. 14:30 15:10 Chrpová, J.: Výskyt chorob obilovin v závislosti na počasí Současné a zatím klimatology neustále dokazovaná změna klimatu a zvětšování proměnlivosti počasí má i vliv na výskyt chorob obilovin v závislosti na počasí. Vliv na to má i odrůda, tedy celkový metabolismus rostliny. 15:10 15:40 Kožnarová, V. a kol.: Vliv počasí na nástup fenologických fází olše lepkavé V českých zemích mají fenologická pozorování dlouholetou tradici. Pro přednášku byla zvolena olše lepkavá jako zástupce alergologicky významných stromů. Byly hodnoceny časové nástupy fenofází a jejich trvání, sumy teploty vzduchu, úhrny srážek a dále četnost synoptických situací v intervalu vybraných fenofází v období :40 16:45 PŘEDNÁŠKY Moderuje: B. Šerá 15:45 16:00 Rožnovský, J. a kol.: Agrometeorologické extrémy 16:00 16:15 Tomášková, I. a kol.: Vliv vybraných klimatických faktorů na objemové změny kmene smrku ztepilého 16:15 16:30 Hýsek, J. a kol.: Vliv klimatu a počasí na celistvost rostliny a průběh chorob 16:30 16:45 Jakuš, R. a kol.: Hodnotenie koruny a kmeňa smreka vo vzťahu k náletu lykožrúta smrekového (Ips typographus) možná bych zde

9 16:45 17:05 Přestávka a prezentace firem 17:05 17:50 POSTEROVÁ SEKCE I Moderuje: K. Pazderů, J. Vidovič 17:50 19:20 WORKSHOP Problematika zvyšující se variability počasí na fyziologické procesy a produkci rostlin. Z panelové diskuse řízené více moderátory bude průběžně pořízován zápis, výsledek diskuse bude nabídnut časopisu Úroda a bude zveřejněn na WWW stránkách VÚRV. 19:30 SPOLEČENSKÝ VEČER Společenský večer se bude konat v prostorech klubovny VÚRV, v.v.i. Moderuje: Ľ. Ditmarová ČTVRTEK :00 11:00 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY 9:00 9:30 Středa, T. a kol.: Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality polních plodin Kořenový systém představuje polovinu metabolismu rostlin a je v úzké vazbě s nadzemní částí rostliny. Tento jev je velmi často zanedbáván ve fyziologii rostlin, v produkci rostlin i ve šlechtění. Chceme-li ale mít suchovzdorné plodiny se stabilním výnosem, nelze již dále vyčkávat s výzkumem této části rostlin. 9:30 10:00 Šerá, B.: Jak interpretovat root /shoot ratio v zemědělské praxi Tento poměr má velký význam pro produkci rostlin, suchovzdornost ale i pro efektivnost využití vody. Důležitou otázkou je optimální hodnota u jednotlivých plodin. První praktické využití tohoto poměru bylo u mexických polozakrslých pšenic před třiceti léty. Znamenalo to revoluci v obilnářství a výsledkem byla Nobelova cena 10:00 10:30 Kukla, J., Kuklová, M.: Působení abiotických stresorů na rostliny a ekosystémy Rast rastlín a sukcesný vývoj rastlinných spoločenstiev sú nerozlučne spojené s variabilitou klimatických a pôdnych charakteristík lokality. Instabilita ekologických podmienok máva

10 negatívnejší dopad na prosperitu spoločenstiev zmenených ekosystémov, adaptabilita ktorých je v porovnaní s adaptabilitou spoločenstiev prírodných ekosystémov podstatne nižšia. 10:30 11:00 Eiseltová, M.: Úloha mokřadů v zemědělské krajině a jejich přínos ke zmírňování klimatických změn. V období posledních let bylo v Evropě odvodněno a vysušeno okolo 50 % mokřadů. Ještě počátkem 19. století byly na Jižní Moravě mnohé velké rybníky, které byly postupně vysušeny. Další odvodňování postihlo zejména prameniště, říční nivy, podmáčené louky, likvidovány byly mnohé rybniční litorály. Krajina se postupně vysušuje a přehřívá. V dnešní době některé země v Evropě takovéto lokality účelově obnovují. Cílem přednášky bude poukázat na úlohu mokřadů v zemědělské krajině a jejich přínos ke zmírňování klimatických změn. 11:00 11:20 Přestávka a prezentace firem 11:20 12:00 POSTEROVÁ SEKCE II 12:00 13:15 PŘEDNÁŠKY Moderuje: J. Kukla 12:00 12:15 Salaj, T. a kol.: Kryokonzervácia rastlinných buniek, pletív a orgánov 12:15 12:30 Kosová, K. a kol.: Odezva na stres zasolení u ječmene (Hordeum vulgare) cv. Amulet a cv. Tadmor 12:30 12:45 Kuklová, M. a kol.: Akumulácia zinku v systéme pôda-bylina v imisne ovplyvnených bukových ekosystémoch 12:45 13:00 Líška, D. a kol.: Porovnanie príjmu kadmia a kremíka rastlín kukurice (Zea mays L.) kultivovaných v hydropónii a v in vitro podmienkach. 13:00 13:15 Soukup M a kol.: Toxický vplyv kadmia na nutačné pohyby primárnych seminálnych koreňov kukurice siatej (Zea mays L.) je zmierňovaný v prítomnosti vápniku. 13:15 Závěr konference 13:30 Oběd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Česká zemědělská univerzita v Praze. Vás srdečně zvou

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Česká zemědělská univerzita v Praze. Vás srdečně zvou Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied & Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 se zaměřením

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 se zaměřením na vliv globálních změn klimatu na zemědělskou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením na problematiku variability počasí a jeho

Více

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE pořádají 13. ročník konference VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013 13. 14. 2. 2013 VÚRV, v.v.i.,

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2012

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. Odbor molekulární biologie pořádají 12. ročník konference VLIV ABIOTICKÝCH

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Monitoring přírodního prostředí

Monitoring přírodního prostředí Agronomická a zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Česká bioklimatologická společnost, z. s. Slovenská bioklimatologická společnost Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav

Více

Mrazy a jejich dopady

Mrazy a jejich dopady Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Výzkumný ústav rostlinné výroby

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i. Odbor genetiky, šlechtění a kvality rostlinných produktů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů pořádají 9.ročník

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Téma pro doktorský studijní program zahájení v roce 2016/2017

Téma pro doktorský studijní program zahájení v roce 2016/2017 zahájení v roce 2016/2017 Fytoindikátory horské travinné vegetace: východní Krkonoše Phytoindicators of mountain grasslands: east Giant Mountains Cílem výzkumu je analyzovat a zhodnotit indikátory vegetace

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pořádá XXI. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin 5. 7. září 2018 Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Závlahy a jejich perspektiva

Závlahy a jejich perspektiva Česká bioklimatologická společnost Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Slovenská bioklimatologická společnost Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Výzkumný ústav

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KATTEEDRA BOTTANIIKY A FYZZIIOLLOGIIEE ROSSTTLLIIN 21 110 Pro katedru botaniky a

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě Unie botanických zahrad Katedra zahradnictví FAPPZ České zemědělské university v Praze Katedra Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Botanická

Více

HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKAŘSKÝCH PROVOZECH

HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKAŘSKÝCH PROVOZECH ve spolupráci se Svazem školkařů ČR, z.s. a společností Wotan Forest a.s. Vás srdečně zvou na seminář: HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKAŘSKÝCH PROVOZECH pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství Termín:

Více

Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013

Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA pořádá celostátní seminář s mezinárodní účastí Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013 11. duben 2013 Průhonice Kongresové

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje

Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje Pozvánka na konferenci pořádanou za finanční podpory Ústeckého kraje (č. dotace 15/SML0773), Severočeských dolů a.s. a statutárního města Mostu Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje 19. listopadu

Více

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ K ATEDR A CHEMIE ve spolupráci s ČSCH (pobočka Plzeň a odborná skupina Chemické vzdělávání), Výzkumným centrem Nové technologie ZČU a oddělením materiálové

Více

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu 12. září, 2017 VŠCHT Praha Druhý cirkulář 1 ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE

Více

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách 16. 18. dubna 2013, Hotel Cascade, Most Partneři konference: Cíl konference: Jedním ze způsobů rekultivace těžebních jam je jejich zaplavení a vytvoření

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Lázně Libverda 17. 19. června 2014

Lázně Libverda 17. 19. června 2014 Fakulta strojní, ČVUT v Praze Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Česká společnost pro nové materiály a technologie Inženýrská akademie ČR si Vás dovolují pozvat na 13. konferenci PŘÍNOS METALOGRAFIE

Více

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové

Více

Mrazy a jejich dopady

Mrazy a jejich dopady Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Výzkumný ústav rostlinné výroby

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

SCIENTIA MOVENS 2019

SCIENTIA MOVENS 2019 SCIENTIA MOVENS 2019 Zhodnocení konference ke stažení Harmonogram SM 2019 S ohledem na brzký termín se vedení fakulty ve spolupráci s organizačním výborem rozhodlo o posunutí letošní studentské vědecké

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Aplikované rostlinné biotechnologie

Aplikované rostlinné biotechnologie Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Mendeleum ústav genetiky a Česká vědecká zahradnická společnost Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí Aplikované rostlinné biotechnologie

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Název projektu: Vliv stresu na fyziologické parametry a kolísání endogenních látek u rodu Triticum Odpovědný řešitel: Katedra biologie

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

duben 2016 Kutná Hora

duben 2016 Kutná Hora Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN 23. 3. 2018, Hotel Olympik, Praha I. INFORMACE www.bos-congress.cz/vsden2018 Pořadatel konference Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze https://www.fnkv.cz/stomatologicka-klinika-uvod.php

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz pořádá seminář MĚŘENÍ TERMOSTATŮ Datum a místo konání 20. 10. 2011 Restaurace a penzion U Heligonky Brno, Radlas 5 Vážení přátelé, České

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu pořádané v Brně dne 3. února 2016 Čtvrtek

Více

XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY

XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 24. - 25. května 2019 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2019

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením

Více

R E C Y C L I N G 2019

R E C Y C L I N G 2019 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pořádá: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Mendelova univerzita

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

FYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NEDOSTATKU VODY NA ROSTLINY CHMELE Physiological consequences of water shortage on hop plants

FYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NEDOSTATKU VODY NA ROSTLINY CHMELE Physiological consequences of water shortage on hop plants FYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NEDOSTATKU VODY NA ROSTLINY CHMELE Physiological consequences of water shortage on hop plants Gloser V. 1, Baláž M. 1, Korovetska H. 1, Gloser J. 1, Svoboda P. 2 1 Masarykova

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXXI. MEZINÁRODNÍ

Více

Rybníky program odborné konference. konané června, na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, místnost (D 201)

Rybníky program odborné konference. konané června, na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, místnost (D 201) Rybníky 2017 program odborné konference konané 15. - 16. června, 2017 na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, místnost (D 201) MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference se koná v budově Fakulty lesnické

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň. Celostátní konferenci

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň. Celostátní konferenci Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádají

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Seminář EurOpen.CZ pro malé i velké

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Seminář EurOpen.CZ pro malé i velké Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Seminář EurOpen.CZ pro malé i velké 8.září 9. září 2018 zámek Nečtiny Milé kolegyně, milí kolegové, milé děti, EurOpen se stará nejen o vzdělávání

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www: cks-brno.cz Člen sdružení EUROCAL pořádá seminář Vodoměry a měřiče tepla se zaměřením na výklad aktuálních právních, autorizačních a technických

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě GPS: 49 34'45.1 N 16 3'6.1 E. Zamerení školení:

Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě GPS: 49 34'45.1 N 16 3'6.1 E. Zamerení školení: Školení pracovníků pověřených řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah Hotel SKI**** Nové město na Moravě 11-13. 6. 2013 (úterý-čtvrtek) Hotel SKI **** Vlachovická 1000, Nové Město

Více

14. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

14. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 14. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí 21. - 22. června 2017 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS SERVICE,

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 se zaměřením

Více

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Univerzitního

Více

POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI POZVÁNKA NA KONFERENCI 10. 11. 11. 11. 2016 Pořádají: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta sociálně ekonomická České vysoké učení technické v Praze

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Představenstvo Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu a sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na XVII. KONFERENCI O

Více

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA GLASS SERVICE Aplikace 10. modelovánípři 2. MEZINÁRODNÍ konstrukci, modelování Workshopo SEMINÁŘ optimalizacia řízení sklářských pecí tvarovacího procesu skla 2009 Glass Service, a.s. 16. 18. června 2009

Více

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA 1 KATEDRA FILOZOFIE FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI VÁS ZVE NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM KTERÁ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU DĚKANA

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 28. 10 30. 10. 2016 MORAVSKÝ KRAS HOTEL SKALNÍ MLÝN HLAVNÍ TÉMATA: Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2018

SEDIMENTY A ZEMINY 2018 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ SEDIMENTY A ZEMINY 2018 23. leden 2018

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2016

SEDIMENTY A ZEMINY 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 29. listopadu 2016

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více