Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Jaroslav Kalva ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Jaroslav Kalva (23. 4. 1878 11. 9. 1952) 1893-1952"

Transkript

1 Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Jaroslav Kalva ( ) INVENTÁŘ NAD č. 752 evidenční pomůcka č. 273 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2006

2

3 Obsah: 1. Medailon vývoj fondu do převzetí Archivní charakteristika fondu stručný rozbor obsahu archivního souboru záznam o uspořádání... 5 Publikační činnost:... 5 Použitá literatura:... 5 Osnova... 6 Inventář:... 7 Rejstříky: Rejstřík věcný: Rejstřík jmenný: Rejstřík místní: Rejstřík institucí:

4 Kalva Jaroslav ( Chrudim Praha) 1. Medailon Jaroslav Kalva se narodil 23. dubna 1878 v Chrudimi. Po vychození obecné školy a čtyř tříd reálného gymnasia absolvoval v letech 1893/ /1896 obchodní akademii v Chrudimi. Po složení maturity 1896 nastoupil do firmy Fr. Wiesner, strojírna a slévárna, továrna na váhy v Chrudimi, kde pracoval do roku 1900, jako účetní příručí a korespondent. Poté se odebral do Prahy, kde pracoval nejprve v Českém úvěrním ústavu (v letech ) a poté v Záložní úvěrní jednotě (v letech ). Již během doby svých prvních pražských zaměstnání se Jaroslav Kalva začal věnovat tomu, co ho následně provázelo po valnou část jeho života sportu. Již v roce 1906 přijal místo externího redaktora sportovní rubriky v Národní Politice, od roku 1912 tuto rubriku sám vedl. Cyklistou, fotbalistou, automobilistou či letcem nebyl pouze teoretickým, ale často i praktickým. Jako cyklista startoval za české barvy např. na závodní dráze ve Lvově. Jako propagátor letectví přivezl roku 1910 do Čech s redaktorem J. V. Kaufmannem první letadlo z Paříže jednoplošník Blériot, které koupilo Aviatické družstvo financované továrníkem Vydrou. Byl prvním leteckým spolucestujícím v Kašparově letadle při meziměstském letu Mělník-Praha 5. prosince O aviatice konal i veřejné přednášky. Se jménem Jaroslava Kalvy je nejvíce spjata propagace motorismu. Od roku 1908 byl členem Českého klubu automobilistů (předchůdce pozdějšího Autoklubu RČS), v jehož výboru a předsednictvu zasedl poprvé v roce Ve 20. letech, v době sjednocování motoristických spolků pod hlavičku Kartelu Autoklubu Republiky Československé a klubů sdružených, se stal jeho generálním tajemníkem. Jako jeden z vrcholných představitelů AK RČS zastupoval tuto organizaci od druhé poloviny 20. let v mezinárodní asociaci automobilových klubů Association internationales des automobiles clubs reconnus (AIACR, od roku 1946 jako Federation Internationale Automobile - FIA), a v Conseil central du tourisme international. Díky své znalosti silniční problematiky byl činný v tzv. silniční radě, poradním orgánu vlády RČS pro motoristické záležitosti (jmenován za AK RČS). Jako motorista-praktik vykonal mnoho dálkových jízd po celé Evropě. Jaroslav Kalva byl členem mnoha spolků a organizací zaměřených sportovně (Český olympijský výbor, České aviatické družstvo, AK RČS, Československý aviatický klub/československý aeroklub, Československý jockey klub, Klusácký závodní spolek v Praze); motoristicky (Silniční rada, v přípravném komité mnoha automobilových výstav); publicisticky (Syndikát českých novinářů, Syndikát denního tisku československého, Syndikát pražských denníkářů). Jako publicista přispíval (kromě Národní Politiky) do letecké technické revue Aviatika (od 1919), do oficiálního tisku AKRČs Auto, či do francouzské revue l Auto. 2

5 Jaroslav Kalva zemřel 11. září 1952 v Praze. 2. Vývoj archivního fondu Zatím neidentifikovaný způsob nabytí. Druhá část materiálů archivního charakteru je uložena v knize č. 91 v tzv. Bittnerově sbírce (NAD 747), dokumentující vývoj letectví. Zda tato kniha vznikla vynětím dokumentů, které se týkaly letectví, z neevidovaného fondu Jaroslava Kalvy, či se do Bittnerovy sbírky dostaly na Kalvově fondu nezávisle, nelze zatím s určitostí říci. 3. Archivní charakteristika fondu Za předpokladu, že materiály o Jaroslavu Kalvovi uložené zvlášť (NAD 747 Bittnerova sbírka, k. č. 91) s fondem 752 Jaroslav Kalva jako takovým nesouvisí, je stav fondu následující. Stav obsahový je při škále Kalvovy činnosti značně torzovitý (více viz následující kapitola). Stav fyzický je ucházející, některé archiválie jsou místy poškozeny pouze usazeným prachem z důvodu špatného uložení (nelze zjistit, zda před či po předání fondu do A NTM). Při průzkumu dokumentů před vlastním pořádáním bylo zjištěno, že se jedná o standardní osobní pozůstalost, a proto byly dokumenty pořádány podle standardní osnovy pro pořádání osobních pozůstalostí v A NTM. Drobný problém nastal při pořádání korespondence, neboť v některých případech nebylo zřejmé, zda korespondence byla určena Jaroslavu Kalvovi či instituci, v níž působil (týká se to převážně Autoklubu RČS). Jelikož šlo v celkovém počtu o zanedbatelnou část korespondence, nebyly tyto rozdíly nikterak zvýrazněny a korespondence byla zařazena k Jaroslavu Kalvovi jako příjemci této korespondence. Oproti tradičnímu postupu jeden fond-jeden inventář (a naopak) byly do vlastního inventárního soupisu zahrnuty dokumenty z Bittnerovy sbírky (NAD 747, kniha 91), které se Jaroslava Kalvy týkaly. Takové dokumenty lze v inventáři rozeznat tak, že jako místo uložení je uvedeno 747/91 (rozumí se tím fond 747 Bittnerova sbírka, kniha č. 91), jako inventární číslo je uvedeno též 747/91 a na konci vlastního textu záznamu je odkaz na list knihy 91, kde se dokument nalézá ( s. xy ) s určením lokace r[ecto] nebo v[erso] podle toho, zda jde o první či druhou stranu listu. Po zařazení těchto materiálů do inventáře a nikoli zároveň i do fondu dochází k tomu, že se v rámci těch inventárních čísel, do kterých byly tyto příbuzné dokumenty zařazeny, rozchází počet kusů zaznamenaný a skutečný. Počet kusů u inventárního čísla znamená skutečný počet jednotek ve fondu, nikoli počet záznamů v inventáři. Vnitřní skartace byla provedena v minimálním rozsahu, odstraněny byly prázdné formuláře 3

6 a nevyplněné dokumenty (pohlednice, složenky). Část dokumentů, které by jinak spadaly do sekce VIII. Sbírky (či obecně varia), byla převedena do sbírek A NTM malá dochovaná část dokumentů vážících se k letectví bez vazby na osobu Jaroslava Kalvy byla převedena do sbírek letecké dokumentace, malý počet zachovaných firemních tisků byl zařazen do sbírky oborové dokumentace motorismu, jednotlivosti pak do sbírky biografických materiálů a fondu 414 Eustach Mölzer. 4. stručný rozbor obsahu archivního souboru Stav obsahový je při škále Kalvovy činnosti značně torzovitý, nicméně materiály jsou dochovány pro většinu z obsahových skupin osobních fondů. Ve skupině I. Životopisný materiál se dochovala velká škála dokumentů. V rámci podskupiny I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace to jsou různé legitimace, doklady školní-zaměstnanecké a ostatní, u podskupiny I. b) autobiografické materiály to jsou dokumenty převážně cestovatelského charakteru. Hospodářské a majetkové dokumenty (I. d) pokrývají především Kalvovo vlastnictví automobilu. U skupiny II. korespondence platí standardní rozdělení do základních pododdílů II. a) korespondence rodinné, II. b) korespondence osobní a II. c) korespondence úřední a institucionální (kde byl již zmiňovaný problém s přisuzováním korespondence adresátovi). Nedochovaly se skoro žádné koncepty Kalvou odesílaných dopisů. Bohužel zůstaly i dopisy neurčené, a to jak zatím blíže neurčené (II. d) 2.), tak i dopisy původce neurčeným osobám (II. d) 3.). Z III. Odborné, vědecké, literární a umělecké činnosti Jaroslava Kalvy se dochovalo skoro ode všeho něco. Jednotlivosti z populárně vědeckých prací (III. a) 2.), literárně umělecké tvorby (III a) 3.) za zmínku stojí jeho tvorba křížovek, přednášek-projevů-proslovů (III. b) či recenzí-posudků-zpráv (III. c). Nejvíce (co do počtu i do rozsahu) materiálů se dochovalo ve skupině IV. písemnosti z veřejné činnosti původce. Kromě jednotlivostí, týkajících se jeho redaktorství v Aviatice (?, IV. f), jsou dochovány velké dokumentační celky z jeho působení v následujících institucích: IV. a) v Autoklubu RČS a jeho Kartelu převážně zápisy z jednání a posudkový materiál, který AK RČS vypracovával, zajímavé jsou také dotazníky členů Kartelu; IV. b) v Československém regionalistickém ústředí, kde jsou dochovány převážně dokumenty dokládající přípravné práce pro I. celostátní hospodářskou konferenci národohospodářských svazů krajových; IV. c) ve vládním poradním orgánu silniční radě, kde jsou dochovány opět hlavně dokumenty z jednotlivých zasedání. Kalvovu účast v zahraničních organizacích dokládají následující dva podcelky IV. d) Association internationale des automobile-clubs reconnus a IV. e) Conseil central du tourisme international. V rámci prvního ze zmiňovaných podcelků jde o velké množství podkladových dokumentů pro jednání jednotlivých 4

7 sekcí Asociace a zprávy z těchto jednání, v rámci druhého jde hlavně o podklady. V rámci skupiny V. Ilustrační materiál o původci jsou dochovány především fotografie (V. a), novinové články k výročím (V. b) a parte (V. e). Dochováno je i torzo VI. písemností rodinných příslušníků zde Kalvovy manželky Valerie. Jde o korespondenci (VI. b) a Ilustrační materiál (VI. e). Do VIII. Sbírek byl zařazen materiál, který nebylo možno zařadit nikam jinam (ani do III. f) pomocného a přípravného materiálu). Charakter těchto sbírek je ten, že se jedná především o studijní dokumenty či dokumenty o tématech, u kterých je známo, že se jimi Jaroslav Kalva zabýval. Rozděleny byly do skupin - motorismus technického charakteru (tím se rozumí motorismus ne jako sport), sport, železnice a ostatní. 5. záznam o uspořádání Fond č. 752 Jaroslav Kalva v době od března do dubna 2006 uspořádal a inventář k němu v Archivu Národního technického muzea sestavil PhDr. Zdeněk Vácha. Publikační činnost: Aviatika, Praha In: Za vzděláním, sv. 20. Na slovenském bojišti. Vzpomínky válečných zpravodajů J. Kalvy a P. Kompiše. Praha, Almanach automobilistů 1924 Použitá literatura: Nestoři čs. sportovních novinářů. Cyklista, XIX, , č. 7, s. 1 (foto s textem), Auto, IX, č. 3., Pilnáček J., S pocitem vděčnosti, Auto, XXIV, č. 5,

8 Osnova I. ŽIVOTOPISNÝ MATERIÁL I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace I. b) Autobiografie, paměti, deníky, diáře I. d) Hospodářské a majetkové záležitosti II. KORESPONDENCE II. a) Korespondence rodinná II. b) Korespondence jednotlivců II. c) Korespondence úřadů a institucí II. d) Dopisy neurčené II. d) 2. Dopisy zatím blíže neurčené II. d) 3. Koncepty dopisů původce neurčeným osobám III. ODBORNÁ, VĚDECKÁ, LITERÁRNÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST III. a) Odborná a literární činnost III. a) 2. Populárně vědecké práce III. a) 3. Literární umělecká tvorba III. b) Přednášky, projevy, proslovy III. c) Recenze, posudky, zprávy III. f) Pomocný a přípravný materiál IV. PÍSEMNOSTI Z VEŘEJNÉ ČINNOSTI PŮVODCE IV. a) Autoklub RČS Praha, Kartel Autoklubu RČS a klubů sdružených IV. b) Československé regionalistické ústředí - Svaz národohospodářských sborů krajových IV. c) Silniční rada IV. d) Association internationale des automobile-clubs reconnus IV. e) Conseil central du tourisme international IV. f) Redaktor - Aviatika (?) V. ILUSTRAČNÍ MATERIÁL O PŮVODCI V. a) Fotografie a vyobrazení V. b) Vzpomínky, projevy V. e) Nekrology VI. PÍSEMNOSTI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ - Kalvová Valerie VI. b) Korespondence VI. e) Ilustrační materiál VIII. SBÍRKY 6

9 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. Inventář: I. ŽIVOTOPISNÝ MATERIÁL 1 I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace 1 1 I. a) Legitimace I. a) - Aeroklub RČS - průkaz virilního člena /91 I. a) - Association internationale des automobile-clubs reconnus (s. 24r) /91 747/91 I. a) - Assocciation professionnelle Belge des journalists sportifs - VII. olympiade (s. 28r) 1 s. d. 747/91 747/91 I. a) - Auto (l Auto) - průkaz korespondenta (s. 12r) /91 747/91 I. a) - Autodopravní akc. společnost (s. 17r) /91 747/91 I. a) - Autoklub RČS (s. 18r) /91 747/91 I. a) - Automobile-club de France (s. 12r, 24r, 27r) , 1932, s. d. 747/91 I. a) - Československé státní dráhy - průkazy na zlevněné jízdné , 1933, /91 I. a) - Československé státní dráhy - stálá volná jízdenka, celoroční jízdenka, průkazy na jízdy za cenu slevněnou (s. 9r, 14r, 16r, 20r, 21r, 22r, 25r, 26r) /91 747/91 I. a) - Československý aeroklub v Praze (s. 16r) /91 747/91 I. a) - Československý aviatický klub v Praze (s. 11r, 13r) , /91 747/91 I. a) - Československý jockey club v Praze (s. 3r, 15r, 18r, 19r, 25r) , s. d. 747/91 747/91 I. a) - Československý výbor olympijský - členství v Československém výboru olympijském pro olympiádu v Antverpách 1920 (s. 10 r) /91 747/91 I. a) - Český/Československý klub automobilistů v Praze (8r, 11r) , /91 747/91 I. a) - Elektrické podniky král. hl. města Prahy/Elektrické dráhy hl. města Prahy (s. 5r, 19r, 26r, 27r) 747/91 I. a) - Klusácký závodní spolek v Praze, Klusácký závodní a všesportovní spolek v Praze (s. 14r, 15r, 17r) , / /91 747/91 I. a) - Mistrovství Evropy v hockeyi kanadském (s. 20r) /91 747/91 I. a) - Rakouské státní dráhy (k. k. österreichische Staatsbahnen) (s. 5r, 6r, 7r) /91 747/91 I. a) - Redakce časopisu "Národní Politika" (s. 7r) /91 747/91 I. a) - Reservespital der böhmischen chirurgischen Klinik in Prag (s. 8r) /91 747/91 I. a) - Syndikát československých novinářů (s. 23r) /91 I. a) - Syndikát pražských denníkářů - členský průkaz I. a) - Syndikát denního tisku československého /91 I. a) - Wiener Flugfeld-Gesellschaft m. b. H /91 I. a) - Živnostenský referát Praha Královské Vinohrady - úřední vysvědčení o nutnosti používat automobil pro svoji práci I. a) - Garáže Pod Slovany - legitimace /91 I. a) - XII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze 1920 (s. 9r) /91 747/91 I. a) - XX. exposition internationale de l Automobile du cycle et des sports (s. 22r) /91 7

10 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 747/91 I. a) - Ostatní (s. 23r) 1 s. d. 747/91 2 I. a) Doklady školní I. a) - Reálné gymnasium Chrudim I. a) - Obchodní akademie Chrudim I. a) Doklady zaměstnanecké I. a) - Strojírna a slévárna, továrna na váhy Fr. Wiesner v Chrudimi - doporučující vysvědčení I. a) - Český úvěrní ústav v Praze - doporučující vysvědčení I. a) - Záložní a úvěrní jednota v Praze - doporučující vysvědčení I. a) Doklady ostatní 1 s. d. 1 I. a) - Vizitky 1 s. d. 1 I. b) Autobiografie, paměti, deníky, diáře 1 5 I. b) Rozlučkové "parte" tamburašského sboru v Chrudimi I. b) Osobní dotazník pro ČTK ? 1 7 I. b) Cestovní plán pro cesty automobilem: Praha-Paříž 1929, Praha-Amsterdam 1932, "Popularem týden Evropou" v sedmi etapách , 1932, I. b) Doklady pro průjezd státy: Německo 1931, Dánsko , I. b) Deníček z cesty na VII. Mezinárodní silniční kongres Berlín/dopravní zasedání RTA Mnichov I. b) Zápisníky , I. b) Adresář leteckých spolků, klubů, společností aj. ve Francii (1 l) 1 s. d. 1 1 I. d) Hospodářské a majetkové záležitosti 1 12 I. d) Vlastnictví automobilu I. d) - Úřední potvrzení o typizaci vozidla "Z" 4/18 HP Československé Zbrojovky Brno I. d) - Potvrzení o přihlášení automobilu k soupisu vozidel , 1930, I. d) - Doklady o přidělení automobilové značky I. d) - Doklady o zaplacení daně z motorových vozidel I. d) Doklady "bankovní" , s. d. 1 I. d) - C. k. spořitelní úřad poštovský ve Vídni - knížka výpovědná I. část 1 s. d. 1 I. d) - Pražská městská pojišťovna - pojištěnecká knížka, pojistná smlouva I. d) Doklady/účty cestovní a ubytovací , 1934, s. d I. d) Ostatní účty a doklady , s. d. 1 II. KORESPONDENCE 1 II. a) Korespondence rodinná 1 16 II. a) Humhal Váňa (vnuk) (1/0)

11 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 17 II. a) Kalva Bohouš, Máňa, Bobík (1/0) II. a) Kalva Zdeněk, Marie, Zdeněk (5/0) II. a) Kolesovi (1/0) II. a)? Blanka (1/0) II. a)? Věra (1/0) II. a)? Vojka (2/0) II. b) Korespondence jednotlivců 1 23 II. b) Adámek Jaroslav (2/0) /91 II. b) Bernard Ludvik (1/0) (s. 37r) /91 24 II. b) Biticz Alois a kol. (1/0) /91 II. b) Blaž František (1/0) (s. 45r) 1 s. d. 747/91 25 II. b) Blažek František (1/0) II. b) Bodlák František, Bodláková Marie s dětmi (1/0) /91 II. b) Brandel S. (1/0) (s. 57v) 1 s. d. 747/91 27 II. b) Crha Václav, Národní politika (1/0) II. b) Čapek F. (1/0) /91 II. b) Čmalík František (1/0) (s. 43r) /91 747/91 II. b) Engler Antonín (1/0) (s. 41v) /91 29 II. b) Fifková Věra (1/0) 1 s. d II. b) Fňouk Josef s chotí (1/0) 1 s. d II. b) Frei Jaroslav (2/0) , II. b) Frištenský František (1/0) II. b) Frištenský Gustav (3+1/0) , II. b) Gachbel? s chotí (2/0) 2 s. d /91 II. b) Gärtner Vilma (1/0) (s. 44v) /91 35 II. b) Gut Valda (1/0) ? 1 36 II. b) Guth-Jarkovský Jiří Stanislav (1/0) II. b) Gutová Míla (1/0) 1 s. d II. b) Hartmann (1/0) II. b) Heinz-Henry Vilém (3/1) , s. d II. b) Hermann Gustav (1/0) II. b) Herold Josef (1/0) /91 II. b) Hevilliard? (1/0) (s. 46v) /91 42 II. b) Horáková M. (1/0) II. b) Hrabě (1/0) II. b) Hrdlivý, Hrdla (4/0) , 1943, s. d /91 II. b) Hudeček Vilém (1/0) (s. 37v) /91 45 II. b) Huša Antonín (1/0)

12 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 46 II. b) Husník (1/0) 1 s. d /91 II. b) Huyk Jan (1/0) (s. 35v) /91 747/91 II. b) Chalupský Čeněk (1/0) (s. 31r a 31v) /91 747/91 II. b) Chylík Jan (1/0) (s. 36v) /91 47 II. b) Jedlička-Brodský (1/0) II. b) Jiřiček? Bronislav F. (1/0) II. b) Kadeřábek Jan s chotí (1/0) 1 s. d II. b) Kalaš (3/0) , s. d II. b) Kalina Josef (1/0) /91 II. b) Karmazín Vladimír (1/2) (s. 58r, 60r) , /91 747/91 II. b) Kettner Jan (1/0) (s. 45v) 1 s. d. 747/91 747/91 II. b) Kliment Karel (1/0) (s. 51r) 1 s. d. 747/91 52 II. b) Kakosová (2/0) , s. d II. b) Koukalovi B. a V. (1/0) II. b) Kovář Bedřich (1/0) /91 II. b) Krajíček F. (2/0) (s. 33v, 48v) , /91 747/91 II. b) Krejčí František (1/0) (s. 52r) /91 55 II. b) Kroiher František Jan (1/0) II. b) Kumpera Teny (2/0) 2 s. d II. b) Kumpera Vítězslav (3/0) 3 s. d II. b) Lázna Jan, rodina (1/0) II. b) Loskot Karel (1/0) /91 II. b) Malkovský A. (2/0) (s. 35r, 47r) /19 60 II. b) Malota Emil (1/0) II. b) Mann s chotí (1/0) 1 s. d II. b) Maršák František (2/0) , s. d II. b) Martínek František (1/0) 1 s. d II. b) Michl Zdeněk s chotí Alexandrou, roz. Grégrovou (1/0) II. b) Miřička Emil (3/0) , s. d /91 II. b) Míšek Bohuslav (1/0) (s. 50r) 1 s. d. 747/91 747/91 II. b) Moravanka (1/0) (s. 42r) /91 66 II. b) Mrázová A. (1/0) II. b) Müllerovi (1/0) II. b) Nekvasil Otakar (1/0) 1 s. d II. b) Nepeřený Jaroslav (1/0) 1 s. d II. b) Novák Jan (1/0) /91 II. b) Novák Josef (5/0) (s. 34r, 34v, 46r, 54v, 55v, 56r) /91 71 II. b) Novotný Jiří s chotí Věrou (1/0) II. b) Pařízek Karel a Marie (4/0)

13 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 73 II. b) Peláškovi, rodina (1/0) II. b) Petrů Karel (1/1) 2 s. d /91 II. b) Pfinger (1/0) (s. 56v) /91 75 II. b) Pilnáček Josef (3/0) , 1943, s. d II. b) Pipek Jaroslav (14/0) II. b) Pokorných, rodina (1/0) /91 II. b) Polanecký Rudolf (1/0) (s. 48r) /91 747/91 II. b) Průšová Otilie (1/0) (s. 51v) 1 s. d. 747/91 78 II. b) Richter Rudolf, rodina (4/0) II. b) Ringhoffer H. (3/0) , 1941, s. d II. b) Rudl B. V. (1/0) II. b) Semeráková Marie (1/0) /91 II. b) Setikovský Josef (1/0) (s. 53v) 1 s. d. 747/91 82 II. b) Slavík Oldřich (1/0) /91 II. b) Smejkal František (1/0) (s. 52v) /91 83 II. b) Smolík Josef Otto (1/0) /91 II. b) Strnad Vilém (1/0) (s. 53r) /91 84 II. b) Suda Karel, rodina (3/0) , s. d II. b) Svoboda Josef (1/0) II. b) Svoboda Theodor (2/0) , s. d II. b) Šolc Zdeněk a L. (1/0) 1 s. d II. b) Šrba Augustin (1/0) II. b) Štýdl František (1/0) II. b) Šulc Karel (2/0) II. b) Šumová (?) (1/0) 1 s. d II. b) Tichá a Plecitá, rodina (4/0) II. b) Trnka František, Věra roz. Vacková (1/0) II. b) Troníček František (2/0) /91 II. b) Urbánek Vilém (1/0) (s. 42v) /91 95 II. b) Valenta Rudolf, rodina (2/0) II. b) Valz Jan a kol. (1/0) II. b) Vejtruba Rudolf (2/0) II. b) Vondřich Václav, Marie (2/0) II. b) Vrzal Oldřich (1/0) 1 s. d II. b) Wagenicht M. (0/2) II. b) Ward Charles (1/0) 1 s. d II. b) Zámečník Karel, Olga (3/0) , 1943, s. d II. b) Ziegler Miloš J. (1/0) II. b) Zikmund V. A. (1/0)

14 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. II. c) Korespondence úřadů a institucí II. c) Aeroklub RČS (1/0) II. c) Akciová společnost pro automobilový průmysl ASAP (3/0) II. c) Alliance internationale de tourisme (AIT) (1/0) II. c) Association internationale des automobile-clubs reconnus (12+1/2) , s. d II. c) Auto, ilustrovaná revue českých automobilistů a motocyklistů (1/0) II. c) Autoklub RČS (4+1/0) , s. d II. c) Automobile-Club de France (5/0) /91 II. c) Blériot Aéronautique (2/0) (s. 30v, 32v, 33r) / II. c) Commissariato per il turismo (1/0) 1 s. d II. c) Conseil central du tourisme international (7+1/0) , 1930, /91 II. c) České družstvo aviatické (1/0) (s. 41r) 1 s. d. 747/ II. c) Československá silniční společnost (1/0) II. c) Československé regionalistické ústředí, svaz národohospodářských sborů krajových, I. celostátní hospodářská konference (41/0) , s. d /91 II. c) Československý Aviatický klub/aeroklub v Praze (0/2) (s. 59v, 60v) , / II. c) Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko (1/0) II. c) Československý výbor olympijský (2/0) /91 II. c) Český národní aeroklub, vědecko-technická rada (2/0) (s. 57r, 58v) / II. c) Fédération motocycliste de Belgique (1/0) II. c) Grand Hotel am See, Zell am See (1/1) II. c) Grand Hotel Bristol, Merano (1/0) II. c) Hotel Deutscher Kaiser, München (1/0) II. c) Chambre de commerce da Paris (1/0) II. c) Klub podřipských automobilistů a motocyklistů v Roudnici nad Labem (1/0) 747/91 II. c) Komitét pro uspořádání prvního Českého okružního letu v Čechách (1/0) (s. 49r) / II. c) Leschinger Edvard, knihtiskárna (1/0) 1 s. d II. c) Liga čs. motoristů (1+1/0) II. c) Masarykova letecká liga, místní skupina v Kroměříži (1/0) II. c) Ministerstvo veřejných prací (1/1) , II. c) Motor revue (1/0) II. c) Národní autoklub Čech a Moravy (3/0) II. c) Národní politika, sportovní redakce (1+1/0) II. c) Oberste nationale Sportbehörde für die deutsche Kraftfahrt (ONS) (7/1) 132 II. c) Okresní finanční ředitelství Praha, oddělení daně z motorových vozidel (2/0) ,

15 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 133 II. c) Okresní úřad Jílové (1/1) II. c) Policejní ředitelství, dopravní úřad (1/0) II. c) Politika (9/1) II. c) Pražský pěvěcký sbor Smetana (1/0) /91 II. c) Rada král. hlavního města Prahy - presidium (1/0) (s. 49v) / II. c) Reale automobile club d Italia (3/0) II. c) Ředitelství pošt Praha/Postdirektion Prag (7/0) II. c) Sdružení kovodělného průmyslu československého (1+1/0) II. c) Sportovní klub Jawa (1/0) II. c) Svaz letců RČS (1/0) II. c) Svaz přátel SSSR (1/0) II. c) Telegrafní stavební úřad Praha 1 (1+1/0) II. c) Touring club de France (1/0) 1 s. d II. c) Ústřední svaz československých průmyslníků (1/0) II. c) Viktoria Žižkov (s. k.) (1/0) 1 s. d II. c) Všeobecný pensijní ústav v Praze/Allgemeine Pensionsanstalt in Prag (1/0) 1 s. d II. c) Zbrojovka Brno, a. s. (1/1) II. d) Dopisy neurčené 2 II. d) 2. Dopisy zatím blíže neurčené II. d) 2. Bohoušek , s. d II. d) 2. "Vaši přátelé ve Skalici" , /91 II. d) 2. K...ová (1/0) (s. 44r) / II. d) 2. Ostatní , 1943, s. d /91 II. d) 2. Ostatní (s. 36r) 1 s. d. 747/ II. d) 3. Koncepty dopisů původce neurčeným osobám (3+1) , s. d. 2 III. ODBORNÁ, VĚDECKÁ, LITERÁRNÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST III. a) Odborná a literární činnost 2 III. a) 2. Populárně vědecké práce III. a) 2. Aviatika. Za vzděláním, sv. 20, Praha, III. a) 3. Literární umělecká tvorba III. a) 3. Automobilová turistika. Autoklub, noviny pro automobilisty a motocyklisty, III, , č. 8, s III. a) 3. Jak jsme začínali v naší aviatice (Hrst vzpomínek) III. a) 3. Můj milý zlatý poustevníku,... (přání k narozeninám? Vilému Heinz-Henrimu) 1 s. d

16 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 157 III. a) 3. Průkopníci velkých automobilových cest.?, III. a) 3. Ukázky práce Klubu českých turistů v uplynulých dvaceti letech 1 s. d III. a) 3. Tvorba křížovek 2 s. d. 2 III. b) Přednášky, projevy, proslovy III. b) Přednáška pro Radiojournal z o XXVII. Mezinárodní výstavě automobilů v Praze 161 III. b) Přednáška pro Radiojournal o XXIII. Mezinárodní výstavě automobilů v Praze III. c) Recenze, posudky, zprávy III. c) Desetileté výročí úmrtí prof. Kukuly III. c) Mezinárodní silniční automobilové spoje na území naší republiky 1 s. d III. c) Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly... 1 s. d III. c) Návrh na upravení poměru mezi AK RČS a kluby ostatními 1 s. d III. c) O velkých mezinárodních automobilových silnicích v Evropě. Autoklub, noviny pro automobilisty a motocyklisty, II, , č. 49, s III. c) Poznámky k jednání o dohodu mezi čsl. automobilovými organisacemi (torzo) s. d III. c) Silniční kongres v Lipsku III. c) Velké mezinárodní automobilové silniční spoje evropské 2 s. d III. c) Velké mezinárodní automobilové silnice evropské. Autoklub, noviny pro automobilisty a motocyklisty, II, , č. 46, s III. c) VII. Mezinárodní silniční kongres v Mnichově III. f) Pomocný a přípravný materiál III. f) Životopisy významných cyklistů: výstřižky, tisk, rukopisy 5 s. d III. f) Masarykův okruh 1934: prospekty, poznámky III. f) Silniční spoje ČSR i Evropa (počty, vzdálenosti aj.) 4 s. d III. f) Ostatní 4 s. d. 2 IV. PÍSEMNOSTI Z VEŘEJNÉ ČINNOSTI PŮVODCE 3 IV. a) Autoklub RČS Praha, Kartel Autoklubu RČS a klubů sdružených 176 IV. a) Autoklub Republiky Československé Praha - propagační tisk IV. a) Stanovy - české, německé znění (3/3) 6 s. d. 3 IV. a) Protokoly a zápisy ze schůzí IV. a) 1925, poradní schůze: záznam jednání IV. a) 1925, slavnostní zasedání: záznam jednání

17 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 180 IV. a) 1925, dopoledne poradní schůze: záznam jednání IV. a) 1925, odpoledne poradní schůze: záznam jednání IV. a) 1926, kartel?: zápis z jednání IV. a) 1926, dopoledne kartel?: zápis z jednání IV. a) 1926, odpoledne kartel?: zápis z jednání IV. a) 1926, 13. a předporady: seznamy přítomných IV. a) 1927, kartel: zápis z jednání IV. a) 1927, ustavující schůze kongresu automobilových klubů: zápis z jednání IV. a) 1930, kartel: pozvánka, zápis z jednání IV. a) 1930, kartel, širší předsednictvo, valné shromáždění: program kongresu (4), rukopisný záznam jednání (1), zpráva generálního sekretáře (1), výkonný výbor pro rok 1930/ seznam členů (1), protokol o schůzi širšího představenstva Kartelu (3), protokol o kongresu Kartelu (3), resoluce Kartelu a klubů sdružených (4+1), kartelová smlouva (3) IV. a) 1931, komise: zápis z jednání IV. a) 1931, kartel: zápis z jednání IV. a) 1931, kartel - výkonný výbor: zápis z jednání IV. a) 1931, kartel - výkonný výbor: zápis z jednání IV. a) 1931, kartel: zpráva generálního sekretáře IV. a) 1935, 7. 3., sportovní komise: 80. zpráva IV. a) 1935, schůze výstavního výboru: program IV. a) Nezařazeno: zápisy z jednání 2 s. d IV. a) Dotazníky členů Kartelu IV. a) Posudky, připomínky, pomocné materiály , s. d. 4 IV. a) IV. a) IV. a) IV. a) IV. a) IV. a) - Připomínky klubů v přípravě nového řádu silniční policie (jízda na pravo na veřejných silnicích a cestách) - Zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru - připomínky - Největšími překážkami rozvoje automobilové dopravy byly: drahá vozidla a vysoké provozní náklady.... česky a německy (3/4) - Odhlašování značek automobilů z evidence: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1363/31 - česky a německy (3/3); Přípustnost odhlášení automobilových značek - shrnutí (4) - Podle sdělení v denních listech projednává se... osnova návrhu zákona o jízdě motorovými vozidly na základě... požadavků Svazu řidičů.... česky a německy (1/3) - Připomínky Autoklubu RČS k návrhu zákona o jízdě motorovými vozidly ? IV. a) - Činnost Autoklubu RČS na povznesení cizineckého ruchu IV. a) - Jakožto zástupce AK RČS... dovoluji si přednésti... silniční radě... 1 s. d. 4 IV. a) - Jménem AK RČS... podáváme... silniční radě toto prohlášení 1 s. d. 4 15

18 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. IV. a) - Návrh AK RČS na zlepšení organisace Kartelu 3 s. d. 4 IV. a) - Přiměšování lihu k pohonným látkám silostrojů 2 s. d. 4 IV. a) - Štern Egon, Zákon o veřejné autodopravě 2 s. d. 4 IV. a) - Termíny sportovních podniků vyžádané pro rok IV. a) - XXV. Mezinárodní jubilejní výstava automobilů: katalog (příprava z textu XXIV. výstavy); přípravný text IV. a) - Seznam telefonních stanic ústředního sekretariátu AK RČS 1 s. d. 4 IV. a) - Seznamy členů v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu 2 s. d. 4 IV. a) - Auto press service, , č IV. b) Československé regionalistické ústředí - Svaz národohospodářských sborů krajových 200 IV. b) Obecné IV. b) - Program schůzí komitétů a subkomitétů leden IV. b) - Malodohodový komitét - zápis schůze IV. b) Celostátní hospodářská konference národohospodářských svazů krajových IV. b) - Přehled přípravných prací IV. b) - Pořad jednání IV. b) IV. b) IV. b) IV. b) IV. b) IV. b) - Programy a složení konference: Program práce celostátní hospodářské konference (3 ks), Pořadatelé-spolupořadatelé-pracovní komitéty/subkomitéty (2 ks-2 verze), Informace o I. Celostátní hospodářské konferenci regionálních národohospodářských sborů Praha duben 1935 (tisk, 2 ks), Organizační a personální zastoupení (3 ks - 3 verze) - II. subkomitét pro průmysl, obchod a živnosti: dotazník písemné ankety - III. subkomitét pro zkoumání důsledků mezinárodní úpravy hospodářské na vnitřní hospodářství: referát č. 2, Lang Vilém, Slovenský priemysel a obchodné smluvy - VI. subkomitét silniční: Referát č. 1, Švarc Hynek, Reorganisace správy (2 ks), Branberger K., Návrh otázek pro CHK (2 ks), Valina (Velina) K., Propagační návrhy, Národní silnice Plzeň-Košice - Páteř republiky - spojení západu s východem (tisk) - VII. komitét automobilový: referát č. 1, O úpadku motorismu v Československé republice a o prostředcích k nápravě (3 ks), referát č. 2, Poměr železnic k automobilismu (1 ks). - IX. subkomitét pro studium otázek letectví s hlediska zájmů krajů: Vrba J., zápis z jednání IV. b) - XII. komitét vodní hospodářství: Soustavné vodní hospodářství IV. c) Silniční rada IV. c) Seznam členů a náhradníků silniční rady v II. období dle zájmových skupin (dle stavu v prosinci 1931) IV. c) 8. zasedání silniční rady : Osmé zasedání silniční rady

19 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. Podle stenografického zápisu sestavil Ing. Karel Šiška. Zprávy veřejné služby technické, XIV., č. 5 a IV. c) 9. zasedání silniční rady 10. března 1932: Pozvání; Program prací na rok 1932 (2 verze); Úřední referát 1. Povšechné zprávy; Úřední referát 2. Postup zlepšovacích prací na nestátních silnicích; Program prací na státních silnicích, projektovaných na vrub produktivní péče o nezaměstnané; Kulhánek Jaroslav, Referát o stavbě živičných vozovek 205 IV. c) 11. a 12. zasedání silniční rady : Zpráva o XI. a XII. zasedání silniční rady a o zasedání výborů silniční rady. Sestavil Ing. Karel Šiška. Praha IV. c) 13. a 14. zasedání silniční rady 8. a : Pozvánka; Úřední referát 1. Povšechné zprávy; Úřední referát 2. Postup zlepšovacích prací na nestátních silnicích; Úřední referát 3. Zpráva o IX. schůzi výboru silniční rady pro silnice nestátní, konané ; Úřední referát 4. Zpráva o zlepšení státních silnic, Výdaje na novodobé úpravy a rekonstrukce státních silnic na účet silničního fondu do ; Sčítání dopravy na státních silnicích v RČS (2 mapy) 207 IV. c) Ostatní: návrh sítě nestátních silnic v SV Čechách; návrh sítě nestátních silnic v Z a SZ Čechách; Byly zde předneseny četné stesky s. d. 5 IV. d) Association internationale des automobile-clubs reconnus IV. d) 1929, zasedání 8., 11. a : podklady, zápisy, poznámky IV. d) 1930, zasedání 25. a , 11. a : podklady, zápisy, poznámky IV. d) 1931, zasedání 8., 10. a : podklady, zápisy, poznámky IV. d) 1932, zasedání 13. a : podklady, zápisy, poznámky IV. d) 1933, zasedání 9. a , 12., 14. a : podklady, zápisy, poznámky 213 IV. d) 1935, zasedání 10., 11., 12. a , 8., 10., 12. a : podklady, zápisy, poznámky IV. d) Ostatní 3 s. d. 6 IV. e) Conseil central du tourisme international IV. e) Podklady pro rok IV. e) - Proces-verbal des Séances du Comité Directeur et de la Sixieme Assemblée Générale, Paris IV. e) - turistický kalendář 1930, II. vydání IV. e) Podklady pro rok IV. e) - Proces-verbal des Séances du Comité Directeur et de la Septieme Assemblée Générale, Budapest IV. e) - přípravné materiály a podklady IV. f) Redaktor - Aviatika (?) IV. f) Příspěvky do Kalvou redigovaných periodik

20 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. IV. f) - Svoboda A. S. - Technický efekt a početnost Německého-Sovětského letectví IV. f) - Svoboda A. S. - Vývoj a význam přestavitelné vrtule za letu V. ILUSTRAČNÍ MATERIÁL O PŮVODCI 7 V. a) Fotografie a vyobrazení 7 747/91 V. a) - Jaroslav Kalva (s. 3r) 1 před / V. a) Jaroslav Kalva s rodinou V. a) Jaroslav Kalva s?? 3 s. d. 7 V. b) Vzpomínky, projevy 7 747/91 V. b) Pozvánka na veřejnou přednášku o vzduchoplavbě a vzducholetectví (v rámci Českého aviatického družstva) (s. 30r) / V. b) Novinové články k výročím , s. d. 7 V. e) Nekrology V. e) Parte VI. PÍSEMNOSTI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ - Kalvová Valerie 7 VI. b) Korespondence VI. b) Balcarovi (1/0) VI. b) Heinz-Henry Vilém (1/0) VI. b) Holubovi (1/0) VI. b) Koňdákova Mary (1/0) VI. b) Mrázovi (1/0) VI. e) Ilustrační materiál VI. e) Parte VIII. SBÍRKY 8 VIII. Motorismus (technického charakteru) VIII. Autoklub RČS: periodika, separáty, články , 1939, s. d VIII. Silniční problematika: tisky, periodika, separáty VIII. Výstavy, veletrhy: tisky, prospekty VIII. Kongresy: periodika, výstřižky, separáty, tisky VIII. Kongresy (volný čas): jídelní lístky, kulturní programy , s. d VIII. Cestování: prospekty, mapy , s. d. 8 18

21 inv. č. sign. obsah ks. datace ukl. j. 234 VIII. Ostatní: Tisky, periodika, výstřižky, strojopisy VIII. Sport VIII. Atletika - "štafetáři": fotografie 1 s. d. 8/kr. 236 VIII. Box: fotografie /kr. 237 VIII. Cyklistika: 6tidenní závody: tisk, strojopis VIII. Tenis 3 před VIII. - rukopis 1 před VIII. - fotografie 2 před VIII. Železnice 23 s. d. 8 VIII. - rukopisné poznámky a nákresy, obrázky 22 s. d. 8 VIII. - fotografie 1 s. d. 8/kr. 747/91 VIII. Letectví 747/91 747/91 VIII. - Prozatimní pravidla pro pořádání veřejných vzletů (létacích produkcí) (s. 32r) 747/91 VIII. - Nejlepší spůsob ku zachování životů v aviatice je Aeroplán budoucí "Systém R. Lauda" (s. 40v) /91 1 s. d. 747/91 747/91 VIII. - Nový spusob létání vzduchem (s. 50v) 1 s. d. 747/91 747/91 VIII. - Eine Beachtenswerte Neuerung auf dem aviatischen Gebiete (s. 47r) /91 747/91 VIII. - První český okružní let (s. 43v) 1 s. d. 747/91 747/91 VIII. - Vzpomínka na zakládání pardubického aviatického družstva (s. 38r - 40r) 1 s. d. 747/ VIII. Ostatní 2 s. d. 8/kr. VIII. - Fotografie 2 s. d. 8 19

22 Rejstříky: Rejstřík věcný: akademie - obchodní -- Chrudim 2 autobiografie 5, 9 automobilismus 1, , 166, , "Z" 4/18 HP 12 - Akciová společnost pro automobilový průmysl ASAP Alliance internationale de tourisme (AIT) Assocciation professionnelle Belge des journalists sportifs 747/91 - Association internationale des automobile-clubs reconnus 747/91, 108, Auto, ilustrovaná revue českých automobilistů a motocyklistů Autodopravní akciová společnost 747/91 - Autoklub RČS 747/91, 110, 165, Autoklub Žilina Automobile-club de France 747/91, Automobilklub für Mittelböhmen Prag Automobilklub Gablonz an Neisse cesta "Popularem týden Evropou" cesta Praha-Amsterdam cesta Praha-Paříž cestování 154, Commissariato per il turismo Conseil central du tourisme international Československá silniční společnost Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko 116, Československý klub automobilistů v Praze 747/91 - Český klub automobilistů v Praze 747/91 - Egerlander Automobil-club Karlsbad Erzgebirgischer Kraftfahrer-Klub Komotau evidence dopravních vozidel garáže Pod Slovany 1 - Jihočeský Autoklub České Budějovice Kartel Autoklubu RČS a klubů sdružených Klub automobilistů a motocyklistů pro severozápadní Čechy Slaný Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Čechie" Praha Královské Vinohrady Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Praha 1883" Praha III Klub Slovenských Automobilistov l Auto 747/91 - Mährisch schlesischer Automobil-Club Brünn

23 - Mährisch-schlesischer Rad- und Motorfahrerverband Breclau Moto-auto-club Moravská Ostrava Motocyklový a automobilový klub "Harley-Club Praha" Praha Národní autoklub Čech a Moravy Nordböhmischer Automobil-Club Reichenberg Nordböhmischer Kraftfahrer Bund Rumburg Nordwestböhmischer Automobilklub Teplitz-Schönau organizace Pošumavský autoklub Klatovy Prácheňský autoklub Písek nad Otavou Reale automobile club d Italia Silniční kongres Lipsko Slovenský Motorklub Bratislava Středomoravský klub automobilistů a motocyklistů Olomouc Teplitzer Motorfahrer-Club úřední dokumenty 12 - Verband deutscher kraftfahrender Aerzte in der Tschechoslowakischen Republik Aussig an der Elbe - Verband deutscher kraftfahrender Aerzte Reichenberg VII. Mezinárodní silniční kongres Mnichov Východočeský Autoklub Hradec Králové XII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze /91 - XX. Exposition internationale de l Automobile du cycle et des sports 747/91 - zákonodárství Západočeský autoklub Plzeň 198 bankovnictví - C. k. spořitelní úřad poštovský ve Vídni 13 - Český úvěrní ústav v Praze 3 - Záložní a úvěrní jednota v Praze 3 cestování automobil cesta "Popularem týden Evropou" cesta Praha-Amsterdam cesta Praha-Paříž Dánsko Německo cyklistika - Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Čechie" Praha Královské Vinohrady Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Praha 1883" Praha III Mährisch-schlesischer Rad- und Motorfahrerverband Breclau významné osobnosti

24 doklady 15 - bankovní 13 - cestovní 14 - dopravní 8 - osobní 1, 747/91, 5-6, 9 -- vizitky 4 - školní 2 - ubytovací 14 - zaměstnanecké 3 doprava 163, Československá silniční společnost Elektrické dráhy hl. města Prahy 747/91 - Elektrické podniky král. hl. města Prahy 747/91 - silnice 166, , Silniční kongres Lipsko silniční policie Silniční rada VII. Mezinárodní silniční kongres Berlín/dopravní zasedání RTA Mnichov 9 gymnázium - reálné -- Chrudim 2 hokej - ME v kanadském hokeji 747/91 hudba - Pražský pěvecký sbor Smetana tamburaš 5 jezdectví - Československý jockey club v Praze 747/91 - Klusácký závodní a všesportovní spolek v Praze 747/91 - Klusácký závodní spolek v Praze 747/91 kongresy - motorismus letectví 153, 155, 747/91 - adresář 11 - Aeroklub RČS 1, Blériot Aéronautique 747/91 - České družstvo aviatické 747/91 - Československý aeroklub v Praze 747/91 - Československý aviatický klub v Praze 747/91 - Český národní aeroklub, vědecko-technická rada 747/91 - Komitét pro uspořádání prvního Českého okružního letu v Čechách 747/91 - Masarykova letecká liga, místní skupina v Kroměříži přednášky 747/91 - Svaz letců RČS

25 - Wiener Flugfeld-Gesellschaft m. b. H. 747/91 motorismus 166, , 174, Association internationale des automobile-clubs reconnus Autoklub RČS 165, , Autoklub Žilina Automobilklub für Mittelböhmen Prag Automobilklub Gablonz an Neisse Conseil central du tourisme international Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko Egerlander Automobil-club Karlsbad Erzgebirgischer Kraftfahrer-Klub Komotau evidence dopravních vozidel Fédération motocycliste de Belgique Harley-Club Praha Jihočeský Autoklub České Budějovice jízda motorovými vozidly Kartel Autoklubu RČS a klubů sdružených Klub automobilistů a motocyklistů pro severozápadní Čechy Slaný Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Čechie" Praha Královské Vinohrady Klub cyklistů, motocyklistů a automobilistů "Praha 1883" Praha III Klub podřipských automobilistů a motocyklistů v Roudnici nad Labem Klub Slovenských Automobilistov kongresy Liga čs. motoristů Mährisch schlesischer Automobil-Club Brünn Mährisch-schlesischer Rad- und Motorfahrerverband Breclau Masarykův okruh Moto-auto-club Moravská Ostrava Motocyklový a automobilový klub "Harley-Club Praha" Praha Motor revue Nordböhmischer Automobil-Club Reichenberg Nordböhmischer Kraftfahrer Bund Rumburg Nordwestböhmischer Automobilklub Teplitz-Schönau Oberste nationale Sportbehörde für die deutsche Kraftfahrt (ONS) pohonné látky Pošumavský autoklub Klatovy Prácheňský autoklub Písek nad Otavou silnice Silniční kongres Lipsko Silniční rada

26 - Slovenský Motorklub Bratislava Sportovní klub Jawa Středomoravský klub automobilistů a motocyklistů Olomouc Teplitzer Motorfahrer-Club Touring club de France Verband deutscher kraftfahrender Aerzte in der Tschechoslowakischen Republik Aussig an der Elbe - Verband deutscher kraftfahrender Aerzte Reichenberg VII. Mezinárodní silniční kongres Berlín/dopravní zasedání RTA Mnichov 9 - VII. Mezinárodní silniční kongres Mnichov Východočeský Autoklub Hradec Králové výstavy, veletrhy zákonodárství Západočeský autoklub Plzeň závody 199 obchod - Chambre de commerce da Paris 122 průmysl - Sdružení kovodělného průmyslu československého Ústřední svaz československých průmyslníků Zbrojovka Brno, a. s. 148 přednášky - rozhlas vzduchoplavba a vzducholetectví 747/91 - XXVII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze XXVIII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze 161 rozhlas - přednášky sport - atletika -- s. k. Čechie Karlín box -- Bonaparte T. Morenga cyklistika 172, Československý výbor olympijský 747/91, tenis -- Žemla-Rázný Ladislav Viktoria Žižkov (s. k.) 146 školství - akademie -- obchodní 2 - gymnasium 2 tamburaš - tamburašský sbor Chrudim 5 továrny

27 - Strojírna a slévárna, továrna na váhy Fr. Wiesner v Chrudimi 3 turistika - Klub českých turistů 158 veletrhy - motorismus 230 výstavy - motorismus XII. Mezinárodní výstava automobilů v Praze /91 - XX. Exposition internationale de l Automobile du cycle et des sports 747/91 - XXV. Mezinárodní jubilejní výstava automobilů v Praze 199 zdravotnictví - Reservespital der böhmischen chirurgischen Klinik in Prag 747/91 železnice Československé státní dráhy 1, 747/91 - Rakouské státní dráhy 747/91 žurnalistika - Aviatika Národní Politika 747/91 -- sportovní redakce Syndikát československých novinářů 747/91 - Syndikát denního tisku československého 1 - Syndikát pražských denníkářů 1 Rejstřík jmenný: Adámek Jaroslav 23 Balcarovi 222 Bernard Ludvík 747/91 Biticz Alois 24 Blaž František 747/91 Blažek František 25 Bodlák František 26 Bodláková Marie 26 Bonaparte T. Morenga 236 Brandel S. 747/91 Brener Jan 24 Crha Václav - Národní Politika 27 Čapek F. 28 Čmalík František 747/91 Engler Antonín 747/91 Fifková Věra 29 Fňouk Josef 30 Frei Jaroslav 31 25

28 Frištenský František 32 Frištenský Gustav 33 Frolík Václav 24 Gabchel 34 Gärtner Vilma 747/91 Grégrová Alexandra 64 Gut Valda 35 Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 36 Gutová Míla 37 Hartmann 38 Heinz-Henry Vilém 39, 223 Hejna Karel 96 Hermann Gustav 40 Herold Josef 41 Hevilliard 747/91 Holubovi 224 Horáková M. 42 Hořejší Václav 24 Hrabě 43 Hranůska V. 24 Hrdlivý, Hrdla 44 Hrdlos Alois 24 Hudeček Vilém 747/91 Humhal Jan 138 Humhal Váňa 16 Husník 46 Huša Antonín 45 Huyk Jan 747/91 Hypša Josef 24 Chalupský Čeněk 747/91 Chylík Jan 747/91 Janáček František 138 Jedlička-Brodský 47 Jelínek Alois 24 Jiřiček? Bronislav F. 48 Kadeřábek Jan 49 Kalaš 50 Kalina Josef 51 Kalva Bobík 17 Kalva Bohouš 17 Kalva Jaroslav 747/91, Kalva Zdeněk 18 Kalvová Máňa 17 Kalvová Marie 18 Kalvová Valerie

29 Karmazín Vladimír 747/91 Kettner Jan 747/91 Kliment Karel 747/91 Kokosová 52 Kolesovi 19 Koňdákova Mary 225 Koukalovi B. a V. 53 Kovář Bedřich 54 Krajíček F. 747/91 Kraus Ladislav 138 Krejčí František 747/91 Kroiher František Jan 55 Křenek Stáňa 24 Kukula Otokar - pohřeb předseda Autoklubu RČS 162 Kulhánek Jaroslav 204 Kumpera Teny 56 Kumpera Vítězslav 57 Lauda R. 747/91 Lázna Jan 58 Leschinger Edvard - tiskárna 124 Loskot Karel 59 Malkovský A. Malota Emil 60 Mann 61 Maršák František 62 Martínek František 63 Mičan Jindřich 96 Michl Zdeněk 64 Michlová Alexandra 64 Miřička Emil 65 Míšek Bohuslav 747/91 Moravanka 747/91 Mrázová A. 66 Mrázovi 226 Müllerovi 67 Nekvasil Otakar 68 Nepeřený Jaroslav 69 Novák Jan 70 Novák Josef 747/91 Novotná Věra 71 Novotný Jiří 71 Pařízek Karel 72 27

30 Pařízková Marie 72 Peláškovi 73 Petrů Karel 74 Pfinger 747/91 Pilnáček Josef 75 Pipek Jaroslav 76 Pokorných 77 Polanecký Rudolf 747/91 Průšová Otilie 747/91 Richter Rudolf 78 Ringhoffer H. 79 Rudl B. V. 80 Semeráková Marie 81 Setikovský Josef 747/91 Slavík Oldřich 82 Smejkal František 747/91 Smolík Josef Otto 83 Strnad Vilém 747/91 Suda Karel 84 Svoboda A. S. 217 Svoboda Josef 85 Svoboda Theodor 86 Šiška Karel 203, 205 Šolc Zdeněk a L. 87 Šrba Augustin 88 Štern Egon 199 Štýdl František 89 Šulc Karel 90 Šumová 91 Šupina Jan 96 Tichá a Plecitá 92 Trnka František 93 Trnková Věra 93 Troníček František 94 Urbánek Vilém 747/91 Vacková Věra 93 Valenta Rudolf 95 Valz Jan 96 Vejtruba Rudolf 97 Vondřich Václav 98 Vondřichová Marie 98 Vrzal Oldřich 99 Wagenicht M. 100 Ward Charles 101 Wiesner Fr. 28

31 - Strojírna a slévárna, továrna na váhy Chrudim 3 Zámečník Karel 102 Zámečníková Olga 102 Ziegler Miloš J. 103 Zikmund V. A. 104 Žemla-Rázný Ladislav 238 Rejstřík místní: Alpské země 233 Alžír 233 Amsterdam - cesta Praha-Amsterdam Antverpy - VII. olympiáda /91 Berlín 9 Bratislava - Slovenský Motorklub 198 Brno - Československá Zbrojovka 12 - Mächrisch schlesischer Automobil-Club Masarykův okruh Zbrojovka 148 Břeclav - Mährisch-schlesischer Rad- und Motorfahrerverband 198 Budapest - Conseil central du tourisme international generální shromáždění 216 Budapešť - Conseil central du tourisme international generální shromáždění 216 Corse 233 České Budějovice - Jihočeský Autoklub 198 Dánsko - cestování 8 Egypt 233 Francie 11, Touring club de France 144 Hradec Králové - Východočeský Autoklub 198 Cheb - Allgemeiner Motor Club in Böhmen Allgemeiner Motor Club von Böhmen 198 Chomutov - Erzgebirgischer Kraftfahrer-Klub

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Archiv sportu a tv inventář č. 25 NAD č. 155 Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Ú v o d Jezdectví Jezdectví jako organizovaný sport bylo u nás provozováno od ustavení Jízdního odboru Sokola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?)

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?) Archiv sportu a tv inventář č. 02 NAD č. 25 Porgesovi Antonín (888 942) a Zdeňka (92?) 86 976 V Praze 204 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Porges Narodil se v r. 888. V r. 906 se začal v SK Slavia věnovat

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 86 NAD č. 219 Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Josef Šmejkal Zápasník v klasickém i volném stylu. V r. 1899 začal se vzpíráním

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 19 NAD č. 49. Vilém Heinz-Henry (1876 1946) V Praze 2010 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 19 NAD č. 49. Vilém Heinz-Henry (1876 1946) V Praze 2010 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 19 NAD č. 49 Vilém Heinz-Henry (1876 1946) 1881 1946 V Praze 2010 Lucie Swierczeková Ú v o d Vilém Heinz-Henry Významný sportovní novinář. Narodil se 3. července 1876. Od

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Oslavy 250. výročí založení ČVUT (707-957) Prozatímní inventární seznam NAD č. 522 evidenční pomůcka č. 23 Honzáková Valerie Praha 97 ČVUT Praha

Více

Spolek filmové studio

Spolek filmové studio Spolek filmové studio (1921) 1936 1940 (1943) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Spolek filmové studio Časový rozsah pomůcky: (1921) 1936 1940 (1943)

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, ing. (1861-1931) Prozatímní inventární seznam NAD č. 608 evidenční pomůcka č. 208 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Tille Jan,

Více

Obory Mobil salon 2012

Obory Mobil salon 2012 Obory Mobil salon 2012 Mobil salon 2012 01.00 Auto/moto ZS AICE - Všeobecný IFA Club ČR, Trabant klub Plzeň, TWCR Plzeň 01.01 Osobní automobily ACR auto, a.s. - Borek AUTO FUTURE s.r.o. AUTOPROFI s.r.o.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008 Film-Klub (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) 1939 1956 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Bio Orient. Inventář NFA 2008

Bio Orient. Inventář NFA 2008 Bio Orient 1923 1927 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Bio Orient Časový rozsah pomůcky: 1923 1927 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo listu NAD:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Elstner František A. (11. 4. 1902-8. 9. 1974)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Elstner František A. (11. 4. 1902-8. 9. 1974) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Elstner František A. (11. 4. 1902-8. 9. 1974) ((1851) 1909-1968) INVENTÁŘ NAD č. 746 evidenční pomůcka č. 307 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 1.

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Filmová skupina Praha

Filmová skupina Praha Filmová skupina Praha 1929 1943 Inventář NFA 2005 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmová skupina Praha Časový rozsah pomůcky: 1929 1943 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H : 105. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených

Více

Zpráva o činnosti Odborné společnosti letecké za období od 22. 9. 1999 do 12. 2008.

Zpráva o činnosti Odborné společnosti letecké za období od 22. 9. 1999 do 12. 2008. Zpráva o činnosti Odborné společnosti letecké za období od 22. 9. 1999 do 12. 2008. Odborná společnost letecká ČR vyvíjela svoji činnost v následujících oblastech 1. Odborné přednášky 2. Odborné exkurze

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 47. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných

Více

Dislokace Mobil salon 2012

Dislokace Mobil salon 2012 Dislokace Mobil salon 2012 208 BONZP Dr. Cáb František Bruntál 212 Poštovní spořitelna Praha 5 STEJSTAV - AUTODOPRAVA Milevsko 301 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Praha 2 303 MATHEO s.r.o. 306 Dopravní podnik

Více

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení Ústřední kolo 41. ročníku Dějepisné olympiády 2011/12 Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik Zdeněk Cach ZŠ Polabiny 1, Pardubice OBSAH Důvody výběru...

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 18. června 2012 Cena Kč 50, O B S A H : 61. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem

Více

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o.

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. (1937) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Časový rozsah pomůcky: (1937) 1939

Více

Stručná historie německých dálnic

Stručná historie německých dálnic Jan Šafařík Stručná historie německých dálnic 6. srpna 1932 přestřihl populární primátor Kolína nad Rýnem Konrád Adenauer pásku první rychlostní komunikace s parametry i názvem Autobahn dálnice. Rok po

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 74. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 42 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 70. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 327. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Vítejte v Kongresovém centru Aldis!

Vítejte v Kongresovém centru Aldis! Aktuální informace z V. sjezdu OS KOVO čtvrtek 18. června 2009 a a Vítejte v Kongresovém centru Aldis! č. 1 Kongresové centrum a akce OS KOVO: V kongresovém centrum Aldis v Hradci Králové pořádá OS KOVO

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 1. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby výuky odborných předmětů a odborného

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 29. března 2010 Cena Kč 21, O B S A H : 40. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář. (NAD č.: 743) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář. (NAD č.: 743) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 201300/03 SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář (NAD č.: 743) (Č. pomůcky: 523) Zora Damová Praha 2011 I. Vývoj původce fondu Schlaraffia

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 55 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H : 102. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 10. srpna 2015 Cena Kč 66, O B S A H : 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014:

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více