Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 %"

Transkript

1 infolinka Strana 1/9 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české měně pro podnikatele a malé firmy, projektové financování, svobodná povolání, veřejný sektor a neziskový sektor 5. Obecné položky 1. VklAdOVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně 1.1 SPOROŽIROVÉ ÚČTY Účet, Účet pro studenty, Základní účet Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Osobní konto České spořitelny, Osobní účet České spořitelny II, (včetně podúčtu Peníze stranou), Osobní účet České spořitelny bez Spořicího plánu, Osobní účet České spořitelny Absolvent bez Spořicího plánu a Osobní účet České spořitelny Student bez Spořicího plánu. Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Osobní účet České spořitelny se Spořicím plánem, Osobní účet České spořitelny Absolvent se Spořicím plánem, Osobní účet České spořitelny Student se Spořicím plánem a Osobní účet České spořitelny Junior se Spořicím plánem Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,50 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % p. a. Osobní účet České spořitelny Junior bez Spořicího plánu Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 1,50 % Část kreditního zůstatku od do ,99 Kč 1,00 % Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % Nepovolený debetní zůstatek pro všechny typy sporožirových účtů REPO sazba ČNB + 7 % p. a.

2 Strana 2/9 1.2 BěŽNÉ ÚČTY Podnikatelské konto Basic České spořitelny, Podnikatelské konto klasik České spořitelny, Podnikatelské konto maxi České spořitelny, Firemní účet České spořitelny bez Zvýhodněného úročení, Běžný účet, World Class, Jistotní účet Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Firemní účet České spořitelny se Zvýhodněným úročením Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,10 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,10 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,20 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,20 % p. a. Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,01 % p. a. Program domov, Běžný účet veřejného sektoru Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,10 % Celková výše kreditního zůstatku od do ,99 Kč 0,05 % Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,01 % Běžný účet neziskového sektoru, Běžný účet pro svobodná povolání, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté správcem konkursní podstaty, insolvenčním správcem (Běžný účet pro svobodná povolání se od neposkytuje.) do ,99 Kč 0,01 % p. a. od do ,99 Kč 0,01 % p. a. od Kč 0,01 % p. a. Zpoplatněné účty: Běžný účet pro notářskou úschovu, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Celková výše kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,25 % Celková výše kreditního zůstatku od Kč 0,50 % Běžný účet pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, běžný účet pro zakládanou obchodní společnost a Nezpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Nepovolený debetní zůstatek 25 % 1.3 INVeSTIČNÍ ÚČTY Investiční účet vedený v CZk Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Investiční účet pro klienty erste Private Banking vedený v CZk Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % 1.4 SPOŘICÍ ÚČTY Spoření České spořitelny Část kreditního zůstatku do Kč včetně (do Kč včetně pro klienty služby BLUE a Osobního bankovnictví) * 0,20 % p. a. Část kreditního zůsttaku nad Kč (nad Kč pro klienty služby BLUE a Osobního bankovnictví) * 0,01 % p. a.

3 Strana 3/9 Spořicí účet k Osobnímu kontu České spořitelny * Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,20 % Část kreditního zůstatku od Kč a více 0,01 % Spořicí účet k Podnikatelskému kontu maxi České spořitelny Část kreditního zůstatku do ,99 Kč 0,30 % Část kreditního zůstatku od Kč 0,01 % * Úrok je připisován čtvrtletně. 1.5 VklAdOVÉ ÚČTY Vkladový účet v CZk * Doba uložení vkladu 7, 14 dní (nově se nezakládá) 0,01 % Doba uložení vkladu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 měsíců (nově se nezakládá) 0,01 % Doba uložení vkladu 12 měsíců (nově se nezakládá) 0,05 % Doba uložení vkladu 18 měsíců (nově se nezakládá) 0,05 % Doba uložení vkladu 24 měsíců (nově se nezakládá) 0,10 % Doba uložení vkladu 36 měsíců (nově se nezakládá) 0,20 % Doba uložení vkladu 48 měsíců (nově se nezakládá) 0,30 % dětský vkladový účet (od se nezakládá) ** Jakýkoliv kreditní zůstatek 1,50 % * První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je. Při výběru z vkladového účtu založeného od přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže datu výběru. Při výběru z vkladového účtu založeného do včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. ** První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je. Při výběru přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Přívklady na Dětském vkladovém účtu se úročí roční úrokovou sazbou vyhlášenou a platnou v den přijetí přívkladu, viz tabulka vkladový účet v CZK.

4 Strana 4/9 1.6 VklAdNÍ knížky dětská vkladní knížka založená po * Úroková sazba na celý vklad při zůstatku do Kč (bez připsaných úroků) 1,00 % Úroková sazba na celý vklad při zůstatku nad Kč 0,01 % Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 18 let 0,50 % Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 26 let 0,01 % Finanční bonus při dosažení věku 12 let při dosažení věku 18 let 500 Kč Kč dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené od * délka výpovědní lhůty 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců Zvýhodněná úroková sazba na celý vklad při zůstatku do Kč (bez připsaných úroků) 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % 1,00 % Úroková sazba na celý vklad při zůstatku nad Kč 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % Zvýhodněná úroková sazba se snižuje za: Snížení maxinální úrokové sazby o: 1) vybrání vkladu nebo jeho části (s výjimkou úroků za předchozí kalendářní rok) 2) z vkladní knížky nebylo vybráno, ale zůstatek nebyl v průběhu kalendářního roku navýšen o minimálně 6 tis. Kč 0,40 % 0,20 % Část vkladu v době realizační lhůty 0,01 % * Pokud vyberete z Dětské vkladní knížky jakoukoliv částku, nepřipíšeme Vám úrok z vkladu za období od začátku roku do data výběru. Podmínkou připsání finančního bonusu je vedení Dětské vkladní knížky minimálně pět let a osobní účet České spořitelny na jméno dítěte, na který bude bonus vyplacen. ** Zvýhodněná (nesnížená) úroková sazba může být přiznána pouze na jednu Dětskou vkladní knížku (určenou klientem). Každá další Dětská vkladní knížka klienta bude mít sníženou úrokovou sazbu o 0,4 % p. a. Ode dne 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce je vklad úročen jako vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou na jméno. dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené do , vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou na jméno (od se nezakládají) délka výpovědní lhůty 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč do ,99 Kč 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % od Kč a více 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Část vkladu v době realizační lhůty 0,01 % Prémie u dětských vkladních knížek založených do *** při dosažení věku 15 let při dosažení věku 18 let Kč Kč *** Podmínkou připsání prémie je minimální zůstatek na dětské vkladní knížce založené do v průběhu celého měsíce jubilea dítěte ve výši Kč. Klient při příslušném jubileu má nárok pouze na jednu prémii bez ohledu na počet založených dětských vkladních knížek. Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty Vkladatel může peníze z vkladní knížky vybrat, jen když předloží vkladní knížku. Pokud je výběr peněz vázán na výpověď, může vypovědět vklad nebo jeho část se sjednanou výpovědní dobou a peníze pak může vybrat jen ve stanovené lhůtě po uplynutí výpovědní doby. Pokud vybere peníze předčasně, tedy před uplynutím sjednané výpovědní doby, pak ztrácí nárok na připsání úroku z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data předčasného výběru.

5 Strana 5/9 Realizační lhůta u vkladních knížek s výpovědní lhůtou Realizační lhůta (tj. doba, po kterou může být vklad po uplynutí výpovědní lhůty vybrán bez náhrady) u vkladních knížek obyčejných s výpovědní lhůtou, dětských vkladních knížek s výpovědní lhůtou a vánočních vkladních knížek: délka výpovědní lhůty Realizační lhůta 1 měsíc 15 dnů 3 měsíce 1 měsíc 6, 12 a 24 měsíců 2 měsíce Vkladní knížky obyčejné bez výpovědní lhůty na jméno (od se nezakládají), dětské vkladní knížky bez výpovědní lhůty (od se nezakládají) Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,01 % Výherní vkladní knížky * Jakýkoliv kreditní zůstatek není úročen * Výherní vkladní knížky na doručitele se od nezakládají a od nemohou být slosovány, dětské výherní vkladní knížky se od nezakládají. 2. VklAdOVÉ PROdukTY V CIZÍ měně 2.1 BěŽNÉ ÚČTY Běžný účet, Běžný účet pro peněžní prostředky přijaté správcem konkursní podstaty Zpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, SEK, USD 0,01 % JPY 0,00 % Nezpoplatněné účty: běžný účet pro notářskou úschovu, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem, běžný účet pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Nepovolený debetní zůstatek 15 % Sankční úrok 20 % 2.2 INVeSTIČNÍ ÚČTY Investiční účet vedený v měnách: CAd, CHF, dkk, eur, GBP, JPY, PlN, Sek, usd Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 % Investiční účet pro klienty erste Private Banking vedený v měnách: Aud, CAd, eur, GBP, HuF, CHF, NOk, PlN, TRY, usd Jakýkoliv kreditní zůstatek 0,00 %

6 Strana 6/9 2.3 VklAdOVÉ ÚČTY V CIZÍ měně doba uložení vkladu 7 dní 14 dní ** 1 měsíc 2 měsíce ** 3 měsíce ** 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců Vkladový účet v eur 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,40 % Vkladový účet v usd 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,30 % 0,40 % Vkladový účet v GBP do 7 999,99 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,08 % 0,17 % 0,38 % 0,38 % od do ,99 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,22 % 0,43 % 0,43 % od ,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,27 % 0,48 % 0,48 % Vkladový účet v CAd * 0,10 % 0,10 % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,27 % 0,32 % Vkladový účet v CHF, JPY, Sek, dkk * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % * Vkladové účty v měně CAD, CHF, JPY, SEK a DKK se od nově nezakládají. ** Vkladové účty s uvedenou dobou uložení vkladu se od nově nezakládají. První výběr mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) je. Při výběru z vkladového účtu přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. 3. ÚVěROVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně PRO SOukROmOu klientelu 3.1 kontokorenty Zvýhodněná úroková sazba od 11,90 % Běžná úroková sazba 18,90 % 3.2 ÚVěRY Půjčka od 6,90 % Úvěr Plus od 5,90 % Konsolidace půjček od 6,90 % Peníze na klik pevně 16,90 % Účelový úvěr od 5,90 % Půjčka pro studenty pevně 8,90 % Americká hypotéka od 4,29 % 3.3 HYPOTeČNÍ ÚVěRY Fixace 1 rok od 3,59 % Fixace 2 roky od 3,59 % Fixace 3 roky od 2,59 % Fixace 4 roky od 2,59 % Fixace 5 let od 2,29 % Fixace 8 let od 2,39 % Fixace 10 let od 2,49 % Fixace 15 let od 2,69 % Proměnná úroková sazba 1M PRIBOR + odchylka ve výši 2,00 %

7 Strana 7/9 Předhypoteční úvěr od 4,29 % Úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS), slevu za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS. Fixace Hypotéka TOP Bydlení * doplňkový úvěr 1 rok neposkytuje se 7,59 % p. a. 5 let 3,89 % p. a. 7,59 % p. a. * Standardní úroková sazba hypotečního úvěrování ČS je vyhlášena pro výpočet úrokové sazby na další období dle smlouvy o úvěru. Nelze kombinovat se slevou za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS) a se slevou za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. 3.4 kreditní karty Způsob čerpání kreditní karta kreditní karta Odměna kreditní karta World kreditní karta kooperativa a kapitol Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny Bezhotovostní platby kartou Při 100% úhradě celkové čerpané částky do data úhrady 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. 0,00 % p. a. Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky Výběry hotovosti Výběry hotovosti Zvláštní způsob čerpání Čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. Splátkové programy čerpání finančních prostředků pro splatnosti 12, 24, 36 a 48 měsíců Převod karty k nám pro prvních 6 měsíců od provedení operace Převod karty k nám od 7. měsíce po provedení operace 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 17,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 9,90 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. Převod karty k nám pro první 3 měsíce od provedení operace Převod karty k nám od 4. měsíce po provedení operace Cash back Jednorázový příkaz k úhradě 3.5 OBeCNÉ POlOŽkY Sazba úroků z prodlení 6 až 12 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 12 až 24 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. ve výši stanovené platnými právními předpisy

8 Strana 8/9 4. ÚVěROVÉ PROdukTY V ČeSkÉ měně PRO POdNIkATele A malé FIRmY, PROJekTOVÉ FINANCOVÁNÍ, SVOBOdNÁ POVOlÁNÍ, VeŘeJNÝ SekTOR A NeZISkOVÝ SekTOR 4.1 kontokorenty kontokorent na běžném účtu/firemním účtu ČS/Podnikatelském kontu ČS Kontokorent individuálně Kontokorent Profesionál pro svobodná povolání otevřený nebo prolongovaný od včetně 7,50 Startovací kontokorent pásmo až Kč 16,90 % Firemní kontokorent České spořitelny pásmo až Kč 15,90 % p. a. pásmo až Kč 14,50 % p. a. pásmo až Kč 13,50 % p. a. pásmo až Kč 12,50 % p. a. kontokorenty vyřazené z nabídky Kontokorent Profit pro Právnické osoby (od se neposkytuje) 13,00 % Kontokorent Profesionál pro svobodná povolání (od se neposkytuje) 9,80 % Kontokorent na běžném účtu Profit program (od se neposkytuje) 13,00 % Kontokorent na běžném účtu Profit program povodně (od se neposkytuje) 10,00 % Kontokorentní úvěr mini Profit (od neposkytuje) 14,00 % Kontokorent na běžném účtu v rámci Programu Profesional a na běžném účtu svobodná povolání (od se neposkytují) Kontokorent k běžnému účtu v Programu World Class (od se neposkytuje) pouze Expat centrum v Praze 1, Rytířské ul. Základní úroková sazba pro kontokorent TADY & TEĎ (sjednané do včetně produktů SPOROSERVIS) 9,80 % 13,90 % 5,50 % Základní úroková sazba České spořitelny, a.s. 6,30 % Základní úrokovou sazbu České spořitelny, a.s. stanovuje Česká spořitelna, a. s., na základě vývoje tržních úrokových sazeb. Úroková sazba úvěru se mění vždy k datu změny základní úrokové sazby České spořitelny, a. s. 4.2 ÚVěRY Firemní úvěr ČS od 4,99 % Firemní úvěr Byznys ČS od 4,99 % Úvěr Profesionál od 4,90 % Firemní úvěr Start up ČS 9,00 % Firemní vykrývací úvěr ČS splátkový 14,70 % Neúčelový úvěr Provozní úvěr Revolvingový úvěr Investiční úvěr Hypoteční úvěr individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně

9 Strana 9/9 Úvěry vyřazené z nabídky Investiční úvěr 5 PluS s garancí evropského investičního fondu (sjednané do ) Fixace 1 2 roky 7,25 % 3 roky 7,30 % 4 roky 7,40 % 5 let 7,50 % 6 let 7,60 % 7 let 7,65 % 8 let 7,70% 9 let 7,80 % 10 let 7,85 % 4.3 CHARGe karty VISA BuSINeSS A VISA GOld Úvěr čerpaný charge kartou dle smlouvy uzavřené od : a) při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % b) při nesplacení celkové dlužné částky do data splatnosti 25,00 % Úvěr čerpaný charge kartou dle smlouvy uzavřené do : a) při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % b) při nesplacení celkové dlužné částky do data splatnosti, nejdéle však do 1 měsíce od data splatnosti 12,50 % c) při nesplacení celkové dlužné částky od 1 měsíce po datu splatnosti 25,00 % 4.4 kreditní karty kredit+ mc BuSINeSS Při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti 0,00 % Při splátce menší než 100 % celkové dlužné částky (min. však 5 % z čerpané částky) do data splatnosti 18,00 % Při nesplacení celkové minimální splátky do data splatnosti 29,00 % 5. OBeCNÉ POlOŽkY Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách neplatí pro komerční klienty a klienty, jejichž účty obsahují předčíslí Všechny úrokové sazby jsou p. a. Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách je současně součástí Sazebníku České spořitelny, a. s., a ceníků."

10 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od ) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od ) 6. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 7. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior 8. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně 9. Vkladové účty 10. Spoření České spořitelny/ Internetové spoření České spořitelny 11. Vkladní knížky 12. Program pro Expat centrum 13. Výpisy 14. Obecné položky 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od ) 1.1. Cena služby Moje zdravé finance Základní cena - měsíčně 100 Cena pro klienty, kterým chodí na Účet se službou MZF starobní důchod - měsíčně 50 Odměna pro klienty služby Moje zdravé finance Odměna za využívání účtu 50 Odměna za využívání dalších služeb České spořitelny 50 Odměna pro absolventy 100 Odměnu za využívání Účtu získá klient, pokud mu na účet přijde příchozí platba ve výši minimálně Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská,...) + jednou zaplatí kartou Odměnu za využívání dalších služeb České spořitelny může klient získat za aktivní využívání těchto produktů: řádné splácení úvěru řádné splácení hypotéky používání kreditní karty pravidelné investování řádné hrazení životního pojištění Flexi (kapitálová hodnota životního pojištění Flexi nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň Kč) využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik používání úvěrového účtu Peníze na klik pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň Kč Účinnost od strana 1/16

11 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Odměnu pro absolventy klient získá, pokud je mu ukončeno vedení studentského Účtu a sjednána služba Moje zdravé finance, získáte od nás na dva roky odměnu ve výši 100 Kč měsíčně. První odměnu ve výši 100 Kč získáte v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jsme Vám přestali poskytovat studentský účet Součástí služby Moje zdravé finance je: Aplikace Moje zdravé finance Vedení dvou Účtů Zdravá karta Zvýhodněné ceny pro nefinanční služby Podmínky služby Moje zdravé finance jsou uvedeny v příloze k tomuto ceníku Služby v základním balíčku Debetní karta Visa Classic SERVIS 24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Všechny příchozí platby v Kč Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO) Všechny výběry z bankomatů České spořitelny Kontokorent 1.4. Doplňkové služby 25 informačních SMS 25 Vedení další debetní karty Visa Classic 25 Všechny výběry z bankomatů v zahraničí z bankomatů Erste Group ZDARMA 25 z ostatních 40 Kč Zvýhodněné zahraniční platby v EUR 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše EUR ZDARMA 2 odchozí za 30 Kč Multiměnová funkce ke kartě 25 Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně) 6 Informační SMS - V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu) Pojištění pro klienty služby Moje zdravé finance Ke službě Moje zdravé finance je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Účet 2.1. Základní balíček - měsíčně Účinnost od strana 2/16

12 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Základní cena - měsíčně 75 Vedení pro studenty Účet pro studenty: účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s Služby v základním balíčku Debetní karta Visa Classic SERVIS 24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Všechny příchozí platby v Kč Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO) Všechny výběry z bankomatů České spořitelny Kontokorent 2.3. Doplňkové služby 25 informačních SMS 25 Vedení další debetní karty Visa Classic 25 Všechny výběry z bankomatů v zahraničí z bankomatů Erste Group ZDARMA 25 z ostatních 40 Kč Zvýhodněné zahraniční platby v EUR 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše EUR ZDARMA 2 odchozí za 30 Kč Multiměnová funkce ke kartě 25 Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně) 6 Informační SMS - V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu) Pojištění k účtu K účtu je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Základní účet 3.1. Základní balíček - měsíčně Základní cena - měsíčně 0 Účinnost od strana 3/16

13 Soukromá klientela I. Vkladové produkty 3.2. Služby v základním balíčku Všechny příchozí platby v Kč Debetní karta Visa Classic SERVIS 24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Vyhotovení výpisu z účtu 3.3. Doplňkové služby 25 informačních SMS 25 Vedení další debetní karty Visa Classic 25 Všechny výběry z bankomatů v zahraničí z bankomatů Erste Group ZDARMA 25 z ostatních 40 Kč Zvýhodněné zahraniční platby v EUR 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše EUR ZDARMA 2 odchozí za 30 Kč Vedení kontokorentu 25 Multiměnová funkce ke kartě 25 Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně) 6 Informační SMS - V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu) Pojištění k účtu K účtu je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Osobní účet České spořitelny II 4.1. Zřízení, přechod a zrušení Osobního účtu České spořitelny II Zřízení Přechod z/na účet Zrušení 4.2. Základní balíček - měsíčně Vedení účtu Cena za vedení účtu 69 Cena za vedení účtu pro Seniory 59 Účinnost od strana 4/16

14 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Cena za vedení účtu pro Mladé "FRESH účet" Při splnění podmínek programu Za důvěru Služby v základním balíčku Vyhotovení výpisu z účtu Peníze stranou Debetní karta VISA CLASSIC Debetní nálepka Dva výběry z bankomatu České spořitelny SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Všechny příchozí platby v Kč Všechna odemknutí/zamknutí karty Všechny změny limitů ke kartě Všechny změny PIN ke kartě Obrázek na kartu - z galerie nebo vlastní Kontokorent Zvýhodněná cena za vedení účtu pro Mladé FRESH účet a Seniory odpovídá podmínkám uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a. s., pro soukromou klientelu Program Za důvěru S programem Za důvěru můžete mít vedení účtu. Poradíme Vám jak na to, stačí málo Vedení účtu = Příchozí platba na účet Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, ) + Jedna platba kartou (platí pro programy Za důvěru sjednané od ) + Jeden aktivně využívaný produkt: řádné splácení úvěru, řádné splácení hypotéky, používání kreditní karty, pravidelné investování řádné hrazení životního pojištění FLEXI (kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň Kč) využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik používání úvěrového účtu Peníze na klik pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč Bonifikaci ve výši až 200 Kč Vám připíšeme pokud: máte sjednaný Osobní účet České spořitelny II a program Za důvěru a zároveň z tohoto účtu hradíte pravidelně cenu za telefonní tarif zprostředkovaný naší dceřinou společností ČS do domu, a.s. (výše bonifikace je závislá na Vámi zvoleném telefonním tarifu). Od nelze tyto tarify nově sjednat. Tarif s cenou 749 Kč = bonifikace 200 Kč Tarif s cenou 349 Kč = bonifikace 90 Kč Jestliže z Vašeho Osobního účtu České spořitelny II pravidelně hradíte cenu za více telefonních čísel, pro které jste sjednali smlouvu prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČS do domu, a.s., připíšeme Vám bonifikaci podle Vámi zvoleného telefonního tarifu za každé takové číslo, nejvýše však do celkového počtu 4 čísel. Výše uvedené částky Vám připíšeme na Osobní účet České spořitelny II vždy následující měsíc po zaplacení ceny tarifů, za každý tarif maximálně po dobu 24 měsíců od první platby příslušného tarifu a pouze dokud splňujete výše uvedené podmínky. Účinnost od strana 5/16

15 Soukromá klientela I. Vkladové produkty 4.4. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu 25 informačních SMS Odchozí platby v Kč Debetní karta Visa Classic Multiměnová funkce ke kartě Všechny výběry z bankomatů České spořitelny Všechny výběry z bankomatů v zahraničí z bankomatů ERSTE Group 29 z ostatních za 30 Kč Zvýhodněné zahraniční platby v EUR 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR 2 odchozí za 30 Kč Rodina Debetní nálepka (druhá a další) 6 Odchozí platby v Kč Díky této službě budete mít všechny odchozí elektronické platby v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých plateb, souhlasů s inkasem a SIPO. Elektronické platby jsou jednorázové platby, které si zadáte sami bez naší pomoci, tedy přes internetbanking, mobilní banku, automatickou hlasovou službu, bankomat a platbomat. Nebudete platit nic navíc ani za platbu v internetovém obchodě prostřednictvím naší služby Platba 24 ani za dobití mobilního telefonu přes internetbanking nebo bankomat. Informační SMS V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu). Rodina (od února 2014 se již nově nezakládá) Zakoupením této služby získáte základní balíček pro druhého dospělého v rodině. Připojte do služby Rodina i své děti s "FRESH účtem" pro Mladé. Se všemi rodinnými příslušníky, jejichž účty zařadíte do své služby Rodina, si budete posílat vzájemně platby v Kč zcela. A to i na jakýkoliv produkt člena Vaší Rodiny ve finanční skupině ČS (například pojištění, stavební spoření, hypotéku a další produkty) Pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny II K Osobnímu účtu České spořitelny II je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Služba Moje zdravé finance (sjednaná od ) 5.1. Cena služby Moje zdravé finance Základní cena - měsíčně 100 Účinnost od strana 6/16

16 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod - měsíčně Při splnění podmínek služby Moje zdravé finance - měsíčně Součástí služby Moje zdravé finance je Zdravý účet Službu Moje zdravé finance včetně vedení Zdravého účtu můžete mít. Poradíme Vám jak na to, stačí málo Moje zdravé finance = Příchozí platba na účet Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, ) + Jedna platba kartou + Jeden aktivně využívaný produkt: řádné splácení úvěru, řádné splácení hypotéky, používání kreditní karty, pravidelné investování řádné hrazení životního pojištění FLEXI (kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň Kč) využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik používání úvěrového účtu Peníze na klik pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč 5.3. Služby v základním balíčku Všechny příchozí platby v Kč Odchozí platby v Kč Debetní karta Visa Classic Všechny změny limitů ke kartě Všechna odemknutí/zamknutí Všechny změny PIN ke kartě Dva výběry z bankomatu České spořitelny SERVIS 24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Vyhotovení výpisu z účtu Kontokorent Podúčet (Peníze stranou) Odchozí platby v Kč Díky této službě budete mít všechny odchozí elektronické platby v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých plateb, souhlasů s inkasem a SIPO. Elektronické platby jsou jednorázové platby, které si zadáte sami bez naší pomoci, tedy přes internetbanking, mobilní banku, automatickou hlasovou službu, bankomat a platbomat. Nebudete platit nic navíc ani za platbu v internetovém obchodě prostřednictvím naší služby Platba 24 ani za dobití mobilního telefonu přes internetbanking nebo bankomat 5.4. Doplňkové služby 25 informačních SMS 29 Vedení další debetní karty Visa Classic 29 Účinnost od strana 7/16

17 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Všechny výběry z bankomatů České spořitelny 29 Všechny výběry z bankomatů v zahraničí z bankomatů Erste Group ZDARMA 29 z ostatních 30 Kč Zvýhodněné zahraniční platby v EUR 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše EUR ZDARMA 2 odchozí za 30 Kč Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně) 6 Informační SMS V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu) Pojištění ke Zdravému účtu - měsíční cena Ke Zdravému účtu je možné aktivně sjednávat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedeny v kapitole Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 6.1. Služba Blue - měsíčně Služba BLUE pro klienty splňující vstupní kritéria služby a spřízněné osoby cena služby 120 Služba Blue po zvýhodnění při aktivním využívání alespoň 2 různých produktů + jedna 60 platba kartou (platí pro Služby Blue sjednané od ) při aktivním využívání alespoň 3 různých produktů + jedna platba kartou (platí pro Služby Blue sjednané od ) Služba BLUE pro ostatní klienty cena služby 400 Součástí ceny za službu BLUE je Osobní konto se spořícím účtem Produkty pro zvýhodnění ceny služby BLUE Řádné splácení hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (1 z těchto produktů nahradí 2 jiné produkty) Řádné splácení ostatních úvěrů Používání kreditní karty Pravidelné investování nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň 100 tisíc Kč Řádné hrazení životního pojištění Flexi nebo kapitálová hodnota alespoň 100 tisíc Kč Účinnost od strana 8/16

18 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Pravidelná úložka na penzijní připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč Využívání Konta Maxi nebo Klasik Vstupní kritéria služby BLUE - dříve Osobní bankovnictví vlastním aktivní Osobní konto (libovolné 3 transakce za měsíc) a měsíčně si na něj posílám 30 tisíc Kč a nebo vlastním aktivní Osobní konto a součet mých vkladů a úvěrů je vyšší než 500 tisíc Kč. Bonifikaci ve výši až 200 Kč Vám připíšeme pokud: máte sjednané Osobní konto a Službu Blue a zároveň z tohoto konta hradíte pravidelně cenu za telefonní tarif zprostředkovaný naší dceřinou společností ČS do domu, a.s. (výše bonifikace je závislá na Vámi zvoleném telefonním tarifu). Od nelze tyto tarify nově sjednat. Tarif s cenou 749 Kč = bonifikace 200 Kč Tarif s cenou 349 Kč = bonifikace 90 Kč Jestliže z Vašeho Osobního konta pravidelně hradíte cenu za více telefonních čísel, pro které jste sjednali smlouvu prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČS do domu, a.s., připíšeme Vám bonifikaci podle Vámi zvoleného telefonního tarifu za každé takové číslo, nejvýše však do celkového počtu 4 čísel. Výše uvedené částky Vám připíšeme na Osobní konto vždy následující měsíc po zaplacení ceny tarifů, za každý tarif maximálně po dobu 24 měsíců od první platby příslušného tarifu a pouze dokud splňujete výše uvedené podmínky Osobní konto České spořitelny Zřízení, přechod a zrušení Osobního konta zřízení Přechod z/na účet Zrušení Vedení Osobního konta Cena pro klienty služby BLUE Cena pro klienty bez služby BLUE Cena pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby - měsíčně Cena pro osoby nesplňující kritéria Osobního bankovnictví České spořitelny - měsíčně Služby v základním balíčku vyhotovení výpisu z účtu debetní karta VISA GOLD Debetní nálepka SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky kontokorent Účinnost od strana 9/16

19 Soukromá klientela I. Vkladové produkty všechny výběry z bankomatu České spořitelny všechny platby v Kč spořicí účet Doplňkové služby 25 informačních SMS 25 Debetní karta VISA CLASSIC nebo CLASSIC (druhá a další) 25 Všechny výběry z bankomatů v zahraničí výběry z bankomatu ERSTE GROUP neomezeně 25 výběry z bankomatu jiné banky v zahraničí za 30 Kč Zvýhodněné zahraniční platby: - 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše EUR ZDARMA, 2 odchozí za 30 Kč Multiměnová funkce ke kartě 25 Debetní nálepka (druhá a další) 6 Platby v Kč Za platby v Kč jsou považovány dále uvedené transakce prováděné jak v rámci naší banky, tak i transakce do nebo z jiné banky v České republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, Mobilní banka), prostřednictvím bankomatu/ platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/sipo (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka), PLATBA24, dobití mobilního telefonu prostřednictvím služby SERVIS24 Informační SMS V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu) Pojištění k Osobnímu kontu České spořitelny - měsíční cena K Osobnímu kontu České spořitelny je možné aktivně sjednávat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedeny v kapitole Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior 7.1. Zřízení, přechod, zrušení OÚČS OÚČS Absolvent, OÚČS Student, OÚČS Junior Zřízení Přechod na jiný program Zrušení 7.2. Produkty a služby v měsíční ceně Účinnost od strana 10/16

20 Soukromá klientela I. Vkladové produkty OÚČS OÚČS Absolvent, OÚČS Student, OÚČS Junior Vedení sporožirového účtu Vyhotovení výpisu z účtu Mini Kontokorent České spořitelny *) *)Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Student klientům do 18 let a k Osobnímu účtu České spořitelny Junior 7.3. Měsíční cena za produkty a služby Standard*) Standard I: 0 až 1 produkt/ služba Standard Standard II: 2 až 3 produkty/ služby Standard Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard 10. a každý další produkt/ služba Standard jednotlivě OÚČS OÚČS Absolvent OÚČS Student, OÚČS Junior Produkty a služby Standard: Kontokorent... Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Student u klientů do 18 let a k Osobnímu účtu České spořitelny Junior Debetní karty... Maestro (od se nově nevydává), Visa Electron (od se vydává pouze k OÚČS Junior), Visa Classic, Mastercard Standard (od se nově nevydává) SERVIS Zřízení služby; měsíční cena. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Junior Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny... Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou. Výběrová sada č. 2 - Informační SMS. Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu). Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny... Následující transakce v Kč pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking), PLATBA 24, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (za položku); došlá bezhotovostní platba (za položku) Měsíční cena za produkty a služby Plus*) OÚČS OÚČS Absolvent, OÚČS Student, OÚČS Junior Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus a každý další produkt/služba Plus jednotlivě Produkty a služby Plus: Účinnost od strana 11/16

21 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky... Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce (netýká se okamžitého zpracování platebního příkazu poradcem na přepážce); PLATBA 24; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/sipo (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka) Visa Gold Embosovaná mezinárodní debetní karta Mastercard Gold Embosovaná mezinárodní debetní karta. Od se karta nově nevydává Spořící plán... Speciální úročení *) Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student a Osobního účtu České spořitelny Junior se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard (bod 2.3.) a Plus (bod 2.4.) k Osobnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Neníli k Osobnímu účtu České spořitelny, Osobnímu účtu České spořitelny Student, Osobnímu účtu České spořitelny Junior sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I Program Za důvěru Sleva z měsíční ceny za vedení, produkty a služby k Osobnímu účtu ČS Při splnění podmínek - měsíčně 69 Vedení účtu = Příchozí platba na účet Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, ) + Jedna platba kartou (platí pro programy Za důvěru sjednané od ) +Jeden aktivně využívaný produkt: řádné splácení úvěru, řádné splácení hypotéky, používání kreditní karty, pravidelné investování řádné hrazení životního pojištění FLEXI využívání Podnikatelského konta Maxi používání úvěrového účtu Peníze na klik pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň Kč Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (od 18 let) * Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+ Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+ Pojištění právní ochrany (od 18 let) Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady) OÚČS, OÚČS Absolvent, OÚČS Student OÚČS, OÚČS Absolvent, OÚČS Student 19 Účinnost od strana 12/16

22 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana) Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady) Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana) Asistenční služby pro motoristy (od 18 let) * OÚČS, OÚČS Absolvent, OÚČS Student Na území ČR Úroveň A 19 Na území ČR a asistenční služby pro domácnost Úroveň A+ 29 Na území Evropy - Úroveň B 29 Na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+ 39 Cestovní pojištění Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu nižší limit pojistného plnění Úroveň A Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby nižší limit pojistného plnění Úroveň A+ (od 18 let) Cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu vyšší limit pojistného plnění Úroveň B Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby vyšší limit pojistného plnění Úroveň B+ (od 18 let) Úrazové pojištění * Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu nižší limit pojistného plnění Úroveň A (do 17 let) Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu vyšší limit pojistného plnění Úroveň A+ (do 17 let) Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu nižší limit pojistného plnění Úroveň B (od 18 let včetně) Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu vyšší limit pojistného plnění Úroveň B+ (od 18 let včetně) Pojištění odpovědnosti (od 18 let) * A - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - nižší limit plnění B - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - vyšší limit plnění OÚČS, OÚČS Absolvent, OÚČS Student, OÚČS Junior OÚČS, OÚČS Absolvent, OÚČS Student, OÚČS Junior Účinnost od strana 13/16

23 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Pojištění pravidelných plateb A - pro případ pracovní neschopnosti B - pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Pojištění osobních věcí a karet Mini (pojistné krytí na zneužití karty Kč, osobní věci Kč, hotovost Kč) Standard (pojistné krytí na zneužití karty Kč, osobní věci Kč, hotovost Kč) Plus (pojistné krytí na zneužití karty Kč, osobní věci Kč, hotovost Kč) 1,5 % z pojistné částky 2,5 % z pojistné částky * Tato pojištění se již nově nenabízí Ostatní produkty a služby OÚČS, OÚČS Junior, OÚČS Student, OÚČS Absolvent Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně) 6 8. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně Zřízení účtu Převod účtu do jiné pobočky Zrušení účtu Vedení účtu - měsíčně*) 20 *) Investiční účet v CZK a v cizí měně - 9. Vkladové účty Zřízení a vedení vkladových účtů Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků 10. Spoření České spořitelny/ Internetové spoření České spořitelny Zřízení účtu Vedení účtu - měsíčně Zrušení účtu 11. Vkladní knížky Zřízení, vedení vkladní knížky Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu Změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele Účinnost od strana 14/16

24 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do vkladní knížkou na doručitele Program pro Expat centrum World Class Zřízení programu Přechod na jiný program Zrušení programu Vedení programu - měsíčně Výpisy Doručení výpisu z účtu Elektronicky - SERVIS 24 Internetbanking Papírově na adresu v ČR 30 Papírově na adresu mimo ČR* 40 Papírově v pobočce* 80 *Pro Základní účet, Účet a Účet v rámci služby Moje zdravé finance je doručení výpisu možné pouze Elektronicky přes SERVIS 24 Internetbanking a Papírově na adresu v ČR Ostatní položky Vyhotovení výpisu obratů (za každý měsíc) 30 Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích * 80 * 1. sestava Informace o platebních transakcích je vždy za předchozí kalendářní měsíc 14. Obecné položky Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlení) Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150 Poplatek za nedodržení smluvních podmínek dle smlouvy o Penzijním řešení 2% z celkové pravidelné měsíční úložky *) Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení. Ceny jsou uvedeny v Kč Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Účinnost od strana 15/16

25 Soukromá klientela I. Vkladové produkty Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 16/16

26 Soukromá klientela IX. Ostatní bankovní služby Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část IX. Ostatní bankovní služby Obsah: 1. Bezpečnostní schránky 2. Trezorová skříň 3. Úschova 4. Poskytované informace 5. Ostatní položky 1. Bezpečnostní schránky 1.1. Pronájem bezpečnostních schránek Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné cm cm cm cm 3 a více Ceny jsou včetně 21% DPH 1.2. Ostatní položky Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky % z ceny sjednaného ročního nájemného ročně + 21% DPH 2. Trezorová skříň Pronájem individuálně Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně ročně + 21% DPH 3. Úschova Účinnost od strana 1/2

27 Soukromá klientela IX. Ostatní bankovní služby Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *) měsíčně % DPH ročně max % DPH Úschova pro soudy ročně*) - bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně % DPH Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100 Uložení nevyzvednutých vkladových produktů ročně + 21% DPH *) s účinností od se služba neposkytuje 4. Poskytované informace Cena za poskytnutou součinnost a zprávu o klientovi podle ust. 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady) Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu v zahraničí atd.) % DPH 5. Ostatní položky Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých 75 Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21% stanovené zákonem Ceny jsou uvedeny v Kč. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 2/2

28 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny 4. Běžné účty v české měně 5. Běžné účty v cizí měně 6. Vkladové účty 7. Výpisy 8. Dodatečný poplatek za vedení účtu 9. Obecné položky 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 1.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České spořitelny Zřízení Zrušení 1.2. Základní balíček - měsíčně Vedení účtu Cena za vedení účtu 149 Cena za vedení účtu při splnění podmínek* 75 * Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň Kč a současně měl alespoň jeden den v měsíci sjednán kontokorent, úvěr či hypotéku na stejné IČO nebo má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň Kč a současně je registrovaný v Podnikatelském klubu. Pokud klient splní podmínky poslední den v měsíci, slevu připíšeme na účet na počátku dalšího měsíce Služby v základním balíčku SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Debetní karta VISA Business Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč Platby Klasik Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) Obrázek na kartu VISA Business z galerie Účinnost od strana 1/8

29 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty 1.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu Informační SMS (od se nově nezakládá) Každá další debetní karta VISA Business Všechny výběry z bankomatů České spořitelny (od se nově nezakládá) Zvýhodněné platby SEPA do EUR (od se nově nezakládá) 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR za 30 Kč 29 Platby Klasik Tato služba zahrnuje dohromady 30 tuzemských platebních transakcí v Kč realizovaných na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 nebomulticash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostní platební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking automa -tická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace. Informační SMS V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu). výběry z bankomatů České spořitelny Služba zahrnuje všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny, a. s., prostřednictvím všech karet vydaných k účtu, ke kterému je služba zřízena. K Podnikatelskému kontu Klasik České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku. 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny Podnikatelské konto Maxi České spořitelny je určeno pro klienty s obratem do 30 milionů Kč ročně 2.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Maxi České spořitelny Zřízení Zrušení 2.2. Základní balíček - měsíčně Vedení účtu Cena za vedení účtu Služby v základním balíčku Účinnost od strana 2/8

30 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky Debetní karta VISA Business Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč Platby bez omezení Osobní účet Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) Obrázek na kartu VISA Business z galerie 2.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu Každá další debetní karta VISA Business Zvýhodněné platby SEPA do EUR (od se nově nezakládá) 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše EUR za 30 Kč 29 Platby bez omezení Tato služba zahrnuje tyto všechny tuzemské platební transakce v Kč realizované na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 nebomulticash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostníplatební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace. Osobní účet Služba zahrnuje slevu 69 Kč měsíčně z ceny za vedení Osobního účtu České spořitelny a Osobního účtu České spořitelny II. Platí pouze pro účty uzavřené před K Podnikatelskému kontu Maxi České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku. 3. Firemní účet České spořitelny 3.1. Zřízení, přechod, zrušení Zřízení Přechod na jiný typ účtu Zrušení 3.2. Produkty a služby v měsíční ceně Vedení běžného účtu Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) 3.3. Měsíční cena za produkty a služby Standard Účinnost od strana 3/8

31 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard 92 Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard 172 Standard III: 4 až 5 produktů/služeb Standard a každý další produkt/služba Standard jednotlivě +30 Produkty a služby Standard : Firemní kontokorent... sjednání (otevření) úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně Debetní karty... Visa Business (Visa Business Electron, MasterCard Business) SERVIS zřízení služby; měsíční cena Informační SMS Zvýhodněné úročení Měsíční cena Firemního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard k Firemnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Firemnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I Měsíční cena za produkty a služby Transakce - ceny jsou účtovány samostatně Elektronické transakce I (14 transakcí) 24 Elektronické transakce II (36 transakcí) 64 Elektronické transakce III (80 transakcí) 134 Komplexní transakce I (14 transakcí) 54 Komplexní transakce II (36 transakcí) 134 Komplexní transakce III (80 transakcí) 304 Komplexní transakce IV (150 transakcí) 534 Produkty a služby Transakce: Elektronické transakce - uvedené transakce: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking. Komplexní transakce - uvedené transakce v tuzemské měně: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking; prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem (položka); došlá bezhotovostní platba (položka), vklad hotovosti na účet vedený u České spořitelny, a.s., prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s. nebo přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking - automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka Cashback Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně Pojištění klíčových osob Soubor pojištění A - úmrtí a invalidita 3. stupně následkem úrazu Limit plnění Kč Limit plnění Kč Limit plnění Kč Limit plnění Kč Účinnost od strana 4/8

32 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty Soubor pojištění B - úmrtí a invalidita 3. stupně z jakýchkoliv příčin Běžné účty v české měně Ceny v Ceníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby 4.1. Zřízení, převod, zrušení běžného účtu Zřízení Převod běžného účtu nebo běžného účtu s kontokorentním úvěrem z podnětu klienta do jiné pobočky Zrušení běžného účtu nebo běžného účtu s kontorentním úvěrem z podnětu klienta 4.2. Vedení běžného účtu Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro klienty veřejného sektoru V rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků*) Pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti Pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, Investiční účet Účet pro pojišťovací zprostředkovatele **) Vedení účtu - měsíčně Jistotní běžný účet Zřízení a vedení jistotního běžného účtu 0,2% z uložené částky, min , max Individuální úpravy na žádost klienta při zřízení účtu (navýšení ceny za zřízení a vedení jistotního běžného účtu) Sjednání dodatku k jistotnímu běžnému účtu na žádost klienta + 0,2% z uložené částky, min , max , k ceně za zřízení a vedení jistotního běžného účtu 0,2% z uložené částky, min , max Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy Účinnost od strana 5/8

33 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty Vedení Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování za žádost klienta)*) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii - neúročené účty*) 290 Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce (měsíčně) Do Od *) cena zahrnuje: bezhotovostní platby (vyjma zahraničního platebního styku) převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce (včetně vkladu prováděného třetí osobou) hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s. vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí 5. Běžné účty v cizí měně 5.1. Zřízení, převod, zrušení účtu Zřízení Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky Zrušení účtu z podnětu klienta 5.2. Vedení běžného účtu Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro zakládanou společnost Investiční účet Vedení účtu - měsíčně Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy Účinnost od strana 6/8

34 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii*) - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/ subjektem vykonávajícím advokacii*) - neúročené účty Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce Vedení účtu 290 účtují se ceny dle části 4.2 *) včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí 6. Vkladové účty Zřízení, vedení vkladových účtů Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků 7. Výpisy Elektronicky měsíčně, čtvrtletně - SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking Elektronicky častěji než měsíčně 15 Papírově na adresu v ČR 30 Papírově na adresu mimo ČR 40 Papírově v pobočce 80 Příplatek za druhou a další obálku 10 Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích 80 Vyhotovení výpisu obratů Dodatečný poplatek za vedení účtu Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15% z Navýšených zůstatků 1 k , pokud suma Zůstatků na účtech klienta k daného roku překročí CZK a bude vyšší než Průměrné zůstatky 3 v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. 1 Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k a Průměrnými zůstatky 3. 2 Zůstatky na účtech klienta k : Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou. 3 Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů (vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci Účinnost od strana 7/8

35 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor I. Vkladové produkty příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným daného roku. Výsledek bude navýšen o 10%. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou. 9. Obecné položky Smluvní pokuta za prodlení * 500 Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150 Zaslání informační sms 2 *) Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny jsou uvedeny v Kč Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 8/8

36 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část XIII. Ostatní bankovní služby Obsah: 1. Bezpečnostní schránky 2. Trezorová skříň 3. Úschova 4. Poskytované informace 5. Ostatní položky 1. Bezpečnostní schránky 1.1. Pronájem bezpečnostních schránek Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné cm cm cm cm 3 a více Ceny jsou včetně 21 % DPH 1.2. Ostatní položky Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky % z ceny sjednaného ročního nájemného, min ročně + 21 % DPH 2. Trezorová skříň Pronájem Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně individuálně ročně + Účinnost od strana 1/3

37 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby 21 % DPH 3. Úschova Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *) měsíčně % DPH ročně max % DPH Úschova pro soudy ročně *) % DPH Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100 Uložení nevyzvednutých vkladových produktů ročně + 21 % DPH *) s účinností od se služba neposkytuje 4. Poskytované informace Bankovní informace individuálně Kancelářské informace (zprostředkování informací od individuálně specializovaných společností) Bankovní zpráva zpracovaná na žádost klienta pro účely auditu za každý účet + 21 % DPH Zprávy poskytované podle ust. 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady) % DPH Potvrzení pro tuzemského klienta(platba ze zahraničí, potvrzení platnosti smluv o účtech atd.) % DPH 5. Ostatní položky Účinnost od strana 2/3

38 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor XIII. Ostatní bankovní služby Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých *) Za speciální služby v Ceníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny a.s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna a.s. postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) - za každou započatou hodinu práce % DPH *) Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21% stanovené zákonem Ceny jsou uvedeny v Kč. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 3/3

39 Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

40 OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení Pravidla jednání s Bankou Pravidla vzájemné komunikace Změna obchodních podmínek Ceny, kurzy a náklady Další obecné podmínky ÚČTY 7. Obecná pravidla pro účty Základní vklady a minimální zůstatky Kontokorent na účtu PLATEBNÍ KARTY 10. Vydání platební karty Používání platební karty Bezkontaktní platební prostředky ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ 13. Základní ustanovení o elektronickém a telefonním bankovnictví Bezpečnost při využívání služeb elektronického a telefonního bankovnictví SERVIS BUSINESS PLATEBNÍ SLUŽBY 17. Obecná pravidla pro platební služby Obecná pravidla pro hotovostní transakce Obecná pravidla pro bezhotovostní transakce Vyplnění a podání platebního příkazu Bezpečnostní limity pro provádění plateb a výběrů Autorizace a odvolání platebního příkazu Provádění platebních transakcí Postup při neprovedení platebního příkazu Řešení nesprávně provedených nebo neautorizovaných platebních transakcí ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. Pojištění vkladů Účinnost

41 OBECNÁ ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., (dále jen VOP ) se vztahují na klienty, kteří jsou podnikateli nebo právnickými osobami. VOP upravují základní pravidla, která se uplatní pro vztahy mezi Českou spořitelnou, a.s., (dále jen Banka ) a jejím klientem (dále jen Klient ) vznikající na základě smluv o poskytování bankovních služeb. Vedle těchto VOP se mohou vztahy z těchto smluv řídit jinými obchodními podmínkami Banky upravujícími konkrétní bankovní produkty (dále jen Produktové obchodní podmínky ) a případně také sděleními Banky. Pokud takové Produktové obchodní podmínky nebo sdělení obsahují úpravu odlišnou od těchto VOP, má přednost úprava v Produktových obchodních podmínkách nebo sdělení. Firemními klienty se rozumí klienti, kteří jsou podnikateli nebo právnickými osobami (včetně Klientů z veřejného a neziskového sektoru) a kteří jsou obsluhováni sítí obchodních míst Banky. Ostatní Klienti podnikatelé a právnické osoby (včetně Klientů z veřejného a neziskového sektoru) obsluhovaní jinými obchodními místy Banky patří do skupiny korporátních klientů. 2. PRAVIDLA JEDNÁNÍ S BANKOU 2.1 Identifikace Klienta Klient je před uzavřením smlouvy s Bankou, ale i později, kdykoli o to Banka požádá, povinen sdělit Bance veškeré údaje nezbytné pro svoji řádnou identifikaci a prokázat svoji existenci a totožnost jednajících osob, popř. poskytnout další informace a doklady, a to podle požadavků Banky stanovených v souladu s právními předpisy. Klient, který je právnickou osobou, je navíc podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti povinen doložit svou vlastnickou strukturu a skutečného majitele. Banka může především požadovat předložení výpisu z veřejného rejstříku, dokladů o založení právnické osoby a její způsobilosti nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, platného průkazu totožnosti Klienta nebo osoby jednající za Klienta, druhého doplňujícího dokladu totožnosti nebo listiny osvědčující oprávnění k podnikání, ale také doložení původu a zdroje peněžních prostředků nebo doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné transakce. Poskytování jednotlivých bankovních služeb nebo produktů může Banka vázat na obdržení jí požadovaných dokladů a informací ze strany Klienta nebo osob jednajících za Klienta, zejména v souvislosti s plněním některých povinností Banky vyplývajících z obecných právních předpisů. Při uzavření smlouvy Klient jedná na svůj účet a Klient, který je podnikatelem, též v rámci svého podnikání. Pokud Klient jedná na účet jiné osoby, je povinen o tom Banku vždy informovat. 2.2 Zastoupení Klient jedná s Bankou osobně nebo za něho jedná jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce předloží Bance doklady osvědčující existenci jeho oprávnění zastupovat Klienta. Klient může jednat s Bankou dále též prostřednictvím osoby, které udělí plnou moc ( zmocněnec ). Plná moc musí být písemná a dostatečně určitá pro posouzení, jestli je zmocněnec oprávněn jednat za Klienta v dané věci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen, pokud nebyl učiněn před pracovníkem Banky. Odvolání nebo změna rozsahu zmocnění jsou vůči Bance účinné k okamžiku, kdy se o takové změně hodnověrně dozví; tento okamžik nenastane přede dnem, kdy jí bylo Klientem řádně doručeno písemné oznámení o změně nebo zániku plné moci. V případě pochybnosti o právu zmocněnce jednat za Klienta nebo v případě pochybností o rozsahu takového práva může Banka s takovým zmocněncem zcela odmítnout jednat. Klient je povinen seznámit svého zmocněnce se všemi podmínkami, za jakých může zmocněnec jednat vůči Bance jako zmocněnec Klienta. Banka může žádat od zmocněnce Klienta všechny informace týkající se jednání jménem Klienta. Klient může plnou moc udělit na formuláři Banky. Plná moc udělená jinak než na formuláři Banky by se měla použít vždy jen jednorázově. 2.3 Podpisový vzor Bude-li k určitému bankovnímu produktu vyhotoven vzorový podpis na formuláři Banky, bude v souvislosti s podáním pokynu Banka totožnost Klienta nebo jeho zástupce ověřovat podle vzorového podpisu uvedeného na takovém formuláři podpisového vzoru. Neodpovídá-li podpis na pokynu vzorovému podpisu nebo dohodnutému způsobu podepisování, nebo pokud má Banka pochybnosti o pravosti podpisu, může provedení pokynu odmítnout. Novým vzorovým podpisem se Banka řídí od dalšího pracovního dne po jeho doručení. Vzorový podpis je Klient povinen chránit před zneužitím třetí osobou. 2.4 Hlasová biometrie Klient se může s Bankou dohodnout, že při telefonické komunikaci bude Banka ověřovat totožnost Klienta nebo jeho zástupce pomocí technologie k rozpoznání hlasu (hlasová biometrie). 3

42 3. PRAVIDLA VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE 3.1 Prostředky komunikace a adresy Klient a Banka používají k vzájemné komunikaci poštu nebo osobní doručování, pokud se nedohodnou na využívání jiných prostředků komunikace (telefon, fax, SWIFT, nebo jiné prostředky pro elektronickou výměnu dat). Pokud Klient poskytne Bance své údaje k použití jiných prostředků komunikace, Banka je oprávněna komunikovat s Klientem jejich prostřednictvím. V případě, že Klient sjedná s Bankou služby elektronického a telefonního bankovnictví, mohou strany komunikovat prostřednictvím komunikačních kanálů elektronického a telefonního bankovnictví; technické požadavky na vybavení Klienta k této komunikaci jsou uvedeny v uživatelských příručkách pro příslušné služby elektronického a telefonního bankovnictví. Pokud Klient nesdělí jinou korespondenční adresu, Banka bude posílat oznámení a dokumenty v tištěné formě na adresu uvedenou v příslušné smlouvě. V případě potřeby může Banka využít pro doručení také jinou jí známou poštovní adresu Klienta. Klient může podepisovat dokumenty pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v případech, kdy mu Banka tuto možnost nabídne nebo se na tom s Bankou dohodne. Podpisy osob jednajících za Banku mohou být na smlouvách a jiných dokumentech nahrazeny tištěnými nebo mechanickými prostředky (například naskenovaným podpisem nebo razítkem). 3.2 Oznámení potvrzovaná písemně Banka je oprávněna požadovat, aby jakékoli sdělení nebo pokyn, které nebylo učiněno písemně, Klient potvrdil ve lhůtě stanovené Bankou doručením písemného potvrzení obchodnímu místu, které spravuje bankovní obchod, jehož se oznámení týká, neurčí-li Banka něco jiného. Pokud Klient toto potvrzení neprovede, může Banka odmítnout k takovému sdělení přihlížet, případně provést takový pokyn. 3.3 Záznamy a archivace komunikace Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zaznamenat jakoukoli komunikaci probíhající mezi Bankou a Klientem prostřednictvím dostupných technických prostředků a archivovat veškeré tyto záznamy, jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které Banka obdrží od Klienta nebo třetích osob v souvislosti s jakýmkoli bankovním obchodem. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla záznamy komunikace s Klientem i bez dalšího předchozího upozornění, že je takové opatření činěno. 3.4 Jazyk komunikace Smlouvy o bankovních obchodech Banka uzavírá v českém jazyce, pokud se s Klientem nedohodne na uzavření smlouvy v jiném jazyce. Strany jsou povinny komunikovat v českém jazyce, pokud se Klient s Bankou nedohodnou na komunikaci v jiném jazyce. 3.5 Ověření, překlad a dokumenty opatřené doložkou Apostille Pokud se Klient nebo osoba jednající za Klienta nepodepíše před pracovníkem Banky, má Banka právo požadovat, aby byl podpis ověřen úředně. Banka může podpis ověřit také pomocí vzorového podpisu, který má k dispozici. Banka je oprávněna podle vlastního uvážení požadovat, aby: a) kopie jakéhokoli originálního dokumentu předloženého Klientem Bance byla úředně ověřena; b) dokumenty vydané nebo úředně ověřené v zahraničí byly opatřeny také doložkou Apostille ve smyslu Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných dokumentů nebo byly superlegalizovány, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak; c) dokumenty v jiném než českém jazyce byly předloženy současně s jejich českým úředním překladem s tím, že v takovém případě Banka používá výhradně příslušný český úřední překlad, přičemž není povinna zkoumat, zda odpovídá původní jazykové verzi. 3.6 Oznamovací povinnost Klient bez prodlení informuje Banku o změně svého jména nebo příjmení, o změně svého sídla a bydliště, a pokud je právnickou osobou, pak i o změně své obchodní firmy nebo názvu, sídla, osob oprávněných za něj jednat nebo svého skutečného majitele. Klient dále bez prodlení informuje Banku o změně či zániku jakékoli plné moci, kterou udělil, a jíž by se zmocněnec mohl dovolávat vůči Bance. Klient je dále povinen informovat Banku o jakékoli další skutečnosti, která je významná pro jeho současnou nebo budoucí schopnost řádně plnit své závazky nebo která může mít jiný vliv na rizika spojená s poskytováním bankovních služeb Klientovi, především hrozbu, že se ocitne v úpadku, a dále jakoukoli mimořádnou událost, jako je ztráta, krádež nebo zneužití jeho razítka, formulářů, nosičů dat či komunikačních prostředků nebo jejich neoprávněné použití. Klient je dále povinen informovat Banku o změně svého daňového domicilu. Oznamovací povinnost se vztahuje i na změny údajů, které jsou patrné z veřejných zdrojů. 3.7 Obsah pokynů a oznámení Veškeré pokyny či oznámení, které Klient doručí Bance, musí být po obsahové stránce zcela srozumitelné, nepochybné a úplné. V případě jakékoli nejasnosti je Banka oprávněna si vyžádat potvrzení obsahu takového pokynu či oznámení ze strany Klienta, což může vést ke zpoždění v jeho provedení. Pokud jde o opakování předchozího pokynu nebo oznámení, jeho potvrzení nebo změnu, musí být jako takové výslovně označeny. 3.8 Aktivní součinnost Klient se musí vždy bez zbytečného prodlení seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Banka doručí (včetně zpráv předávaných prostřednictvím služby elektronického a telefonního bankovnictví). V případě výpisů z bankovních účtů, výpisů z úvěrových či 4

43 kartových účtů, potvrzení o platbách, přijatých či provedených pokynech a podobných zprávách je Klient povinen překontrolovat v nich obsažené údaje co do jejich správnosti a úplnosti a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit Bance. Klient bez zbytečného prodlení uvědomí Banku též o tom, že mu nebyl v obvyklé lhůtě doručen pravidelný výpis z účtu, popř. jiná obdobná periodická komunikace. Zjistí-li Banka, že některé sdělení či potvrzení doručené Klientovi bylo nesprávné, bez zbytečného prodlení o tom Klienta uvědomí. 3.9 Důsledky vrácení zásilky Banky Pokud bude zmařeno doručení zásilky od Banky tím, že Klient odmítne její převzetí nebo vyzvednutí nebo neoznámí Bance změnu své adresy, je za den doručení zásilky považován třetí pracovní den po jejím odeslání (při zasílání do zahraničí patnáctý pracovní den) Drobný podnikatel Klient, který splňuje kritéria stanovená zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, pro drobné podnikatele, je povinen tuto skutečnost oznámit a doložit Bance. V opačném případě Banka nepovažuje Klienta za drobného podnikatele. 4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK 4.1 Změna VOP Pokud se změní zákony a jiné předpisy nebo podmínky na trzích finančních služeb či dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice Banky, může Banka tyto VOP změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých finančních služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči Bance a informačních povinností. 4.2 Oznámení změny VOP Klientovi Banka oznámí změnu VOP při osobním jednání, prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo prostřednictvím zvláštní internetové stránky, jejíž adresu Banka v případě změny VOP Klientovi včas sdělí. Klientovi, který je drobným podnikatelem, Banka oznámí změnu VOP nejpozději 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti a Klientovi, který není drobným podnikatelem, nejpozději 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Pokud Klient do dne účinnosti změny VOP navrženou změnu písemně neodmítne, stává se nové znění závazné pro obě strany. 4.3 Výpověď smlouvy v souvislosti se změnou VOP Pokud Klient se změnou VOP nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně vypovědět s okamžitou účinností smlouvu o platebním účtu, smlouvu nebo ujednání o platební kartě (včetně smlouvy o kreditní kartě), smlouvu nebo ujednání o elektronickém a telefonním bankovnictví a smlouvu o jiných platebních službách. Klient, který není drobným podnikatelem, nemusí být Bankou informován o právu vypovědět smlouvu dle předchozí věty, ani o důsledcích neodmítnutí navržené změny Klientem. Veškeré další smlouvy (včetně smlouvy o kontokorentním úvěru), kterých se navržená změna týká, a s výjimkou smluv uvedených v následujícím odstavci, může Klient písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním VOP. Podle předchozího odstavce Klient nemůže vypovědět ostatní smlouvy o úvěru nebo obdobné smlouvy a jednorázový vklad. Pokud Klient s navrženou změnou VOP nebude souhlasit, řídí se práva a povinnosti z takové smlouvy, v případě písemného odmítnutí, nadále dosavadním zněním VOP. 5. CENY, KURZY A NÁKLADY 5.1 Ceny a úrokové sazby Ceny a úrokové sazby jsou uváděny v ceníku Banky nebo jsou sjednané v příslušné smlouvě. Pokud nebude ve smlouvě sjednáno jinak, použije se pro dané období vždy aktuální úroková sazba uvedená v platném ceníku Banky. Pokud výše dohodnuté referenční úrokové sazby klesne pod nula procent ročně, bude se pro účely výpočtu příslušných úroků výše takové referenční úrokové sazby považovat za nula procent ročně, a to po celou dobu, kdy bude tato referenční úroková sazba nižší než nula procent ročně (zero floor clause). V případě úvěrů může Banka v odůvodněných případech rozhodnout, že se pravidlo podle předchozí věty (zero floor clause) neuplatní; takové rozhodnutí však nemůže být v neprospěch Klienta. O takovém rozhodnutí bude Banka Klienta informovat. Je-li Klient v prodlení s plněním jakékoli peněžité částky Bance, je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši uvedené v ceníku Banky v době, kdy došlo k prodlení, nebo v zákonné výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je úroková sazba uváděna jako roční (p. a.). Banka bude za poskytnutou službu účtovat cenu uvedenou v jejím ceníku platném v době poskytnutí služby. V případech uvedených v ceníku může Banka vedle ceny požadovat také poplatky třetích stran. Ceník je dostupný na internetových stránkách Banky a v obchodních místech Banky. Ceník může Banka změnit stejným postupem jako tyto VOP (tj. podle článku 4.). Banka může Klientovi, který není drobným podnikatelem, účtovat ceny i za plnění povinností podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 5

44 5.2 Kurzy měn U devizových obchodů používá Banka k přepočtům kurzy podle kurzovního lístku Banky. Kurz valuta používá u hotovostních obchodů, kurz deviza používá u bezhotovostních obchodů. Banka může jednostranně a bez předchozího oznámení měnit měnové kurzy podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Kurzovní lístek pro daný čas Banka vždy uveřejní na svých internetových stránkách a v obchodních místech, které devizové obchody poskytují. 5.3 Náklady Vedle cen a dalších nákladů uvedených v ceníku může Banka požadovat úhradu dalších nákladů, které Bance vzniknou převážně z důvodů na straně Klienta (např. notářské, soudní, správní a jiné poplatky, náklady na dokumentaci, náklady na právní služby, služby znalců a daňových a ekonomických poradců, překladatelů a tlumočníků) včetně nákladů, které Bance vzniknou v souvislosti s porušením smluvní nebo zákonné povinnosti Klienta. 6. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY 6.1 Odpovědnost Banky Banka odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Banky vyplývajících z obecných právních předpisů nebo ze smlouvy s Klientem. Banka však neodpovídá za škodu v rozsahu odpovídajícím míře, jíž se Klient na jejím vzniku sám podílel. Banka též neodpovídá za škodu představující ušlý zisk Klienta nebo za škodu, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní povinnosti Banky (následná škoda), pokud ji Klient na nebezpečí vzniku takové škody výslovně předem neupozorní. Banka neodpovídá též za škodu vzniklou v důsledku neočekávaného vývoje na finančních trzích, vady prostředků komunikace na dálku (např. vada internetového spojení či software) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků, pokud je Banka nezavinila. Banka dále neodpovídá za újmu, která Klientovi vznikne v důsledku provedení pokynu, který dal Bance, nebo v souvislosti s jednáním v důvěře v jiné Klientovo sdělení. Klient odškodní Banku za jakoukoli škodu, odpovědnost, vznesený nárok nebo náklady (včetně nákladů za právní pomoc), které Banka utrpí v souvislosti se svým řádným jednáním na základě pokynu Klienta. 6.2 Vyloučení ustanovení občanského zákoníku Ve vztahu ke smlouvám mezi Bankou a Klientem, které odkazují na tyto VOP, se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ( 1740 odst. 3), ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy ( 1757 odst. 2 a 3) a ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem ( 1799 a 1800). 6.3 Odložení bankovní služby Banka je oprávněná odložit provedení pokynu nebo poskytnutí jiné bankovní služby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v pokynu nebo v jiných dokumentech a dokladech předaných jí v této souvislosti Klientem nebo tím, kdo za Klienta jedná. 6.4 Započtení Banka je oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným, a to též proti pohledávkám Klienta z účtů vedených Bankou. 6.5 Zúčtovací oprávnění Banky Pokud se Klient zavázal provést v souvislosti s bankovními obchody nebo s jinými smlouvami mezi ním a Bankou uzavřenými jakoukoli platbu ve prospěch Banky (např. splátka úvěru, úhrada ceny), je Banka oprávněna takovou splatnou platbu zúčtovat vůči kterémukoli účtu Klienta a použít peněžní prostředky evidované na takovém účtu Klienta na úhradu svých splatných pohledávek za Klientem. Banka je povinna o takovém kroku Klienta vyrozumět. 6.6 Postoupení práv a povinností ze smlouvy Klient není oprávněn převést jakékoli své právo či povinnost ze smlouvy s Bankou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky. Banka je oprávněna bez předchozího souhlasu Klienta postoupit smlouvu o bankovních službách nebo převést jakékoli své právo či povinnost či postoupit pohledávku ze smlouvy s Klientem na společnost, která je ovládána stejnou osobou jako Banka nebo je ovládána Bankou, anebo na banku či finanční instituci se sídlem v členském státu Evropské unie. Je-li to nutné za účelem dodržení zákonných povinností Banky anebo v případech, kdy je Klient v prodlení či jinak porušuje své povinnosti, je Banka oprávněna bez předchozího souhlasu Klienta převést jakékoli své právo či povinnost ze smlouvy či smlouvu samotnou na jakoukoli třetí osobu, včetně poskytnutí nezbytných informací při nabídkách takového převodu. 6

45 6.7 Navýšení o daň Veškeré platby, které je Klient povinen uskutečnit na základě těchto VOP nebo kterékoli smlouvy mezi Bankou a Klientem ve prospěch Banky v souvislosti s jakýmkoli bankovním obchodem, musí být prosté jakýchkoli odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností s výjimkou případu, kdy se od Klienta vyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů, a to včetně mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V případě existence takového požadavku na odpočet nebo srážku daně se částka splatná Klientem zvýší tak, aby po provedení požadovaného daňového odpočtu nebo srážky daně Banka obdržela čistou částku rovnou smluvené hodnotě, tedy s vyloučením vlivu daňových odpočtů. 6.8 Srážky daně Klient, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že jeho daňový domicil je stejný jako jeho státní příslušnost a Klient, který je právnickou osobou, prohlašuje, že jeho daňový domicil je stejný jako země jeho sídla; toto prohlášení Klienta platí, pokud Klient nedoloží, že má jiný daňový domicil. Banka jako plátce daně provádí srážky daní v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice kromě případů, kdy příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak a Klient předloží Bance doklad o svém daňovém domicilu, který dokládá, že se na Klienta příslušná mezinárodní smlouva vztahuje. Na žádost Klienta, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění a který předložil doklad o daňovém domicilu, Banka zajistí od místně příslušného českého správce daně potvrzení o zaplacení daně. Banka je v této souvislosti oprávněna v přiměřeném rozsahu požadovat od Klienta i další dokumenty. 6.9 Zvláštní oprávnění Banky Banka může odmítnout provést pokyn nebo poskytnout požadovanou službu, pokud nebudou splněny všechny podmínky vyplývající ze smlouvy včetně VOP a Produktových obchodních podmínek nebo sdělení Banky, a dále též v případech, kdy: a) stav prostředků na účtu, k němuž se pokyn nebo služba vztahuje, po provedení pokynu či poskytnutí služby klesne pod stanovený minimální zůstatek nebo přesáhne do nepovoleného debetu; b) z důvodu bezpečnosti prostředků komunikace na dálku nebo platebního prostředku (např. platební karty), zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku, bezpečnostních prostředků nebo údajů, identifikačních nebo přístupových prvků; c) z důvodů významného zvýšení rizika, že Klient nebude schopen řádně a včas plnit veškeré své povinnosti vůči Bance (např. pokud je Klient evidován v Centrálním registru úvěrů jako Klient se splatnými, avšak nesplacenými závazky; pokud se Klient dostane do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Bankou apod.); nebo d) pokud tak Bance ukládají právní předpisy nebo pravidla platebních systémů. Z těchto důvodů může dále Banka zablokovat jakýkoli platební prostředek, komunikační kanál nebo služby sjednané s Klientem. Banka je před tím, než přijme opatření podle tohoto článku, nebo není-li to možné, okamžitě poté, povinna informovat Klienta o takovém kroku a o jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel takového kroku nebo by bylo v rozporu s právními předpisy. Jakmile pominou důvody pro omezení bankovních služeb, Banka omezující opatření odstraní, popř. poskytne Klientovi jiný platební prostředek, bezpečnostní prostředek nebo údaj Souhlasy Klienta Klient souhlasí, aby Banka a členové podnikatelského seskupení, jehož členem je Banka (dále jen Skupina ) si vzájemně poskytovali informace o Klientovi, které má Banka a členové Skupiny k dispozici, včetně informací s povahou osobních údajů nebo bankovního tajemství (dále jen klientské informace ). Banka a členové Skupiny mohou zpracovávat a využívat klientské informace zejména pro účely posuzování úvěruschopnosti Klienta, zajištění a zkvalitnění péče o Klienta, k zasílání obchodních nabídek a sdělení a pro účely marketingových a obchodních analýz. Klient souhlasí, aby Banka pro účely posuzování úvěruschopnosti Klienta poskytovala klientské informace jiným finančním institucím. Klient souhlasí, aby Banka poskytovala klientské informace osobám, na které Banka převedla výkon některých svých činností, které vyžadují zpracování klientských informací. Klient souhlasí, aby Banka, členové Skupiny a s nimi spolupracující osoby a obchodní zástupci využívali a zpracovávali klientské informace v souvislosti s nabízením produktů a služeb Banky, členů Skupiny a spolupracujících pojišťoven a poskytovatelů finančních či nefinančních služeb Ocenění předmětu zajištění Banka je oprávněna na náklady Klienta provést či zajistit provedení ocenění (odborný odhad hodnoty) nemovité věci, ke které je zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávek Banky z bankovních obchodů. Pro tyto účely je Klient povinen poskytnout Bance a třetí osobě provádějící ocenění veškerou nezbytnou součinnost, případně zajistit poskytnutí takové součinnosti jinou osobou poskytující dané zajištění a uhradit Bance veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s vyhotovením ocenění. Banka je oprávněna provádět (zajišťovat provedení) ocenění v pravidelných intervalech stanovených interními pravidly Banky v souladu s právními předpisy upravujícími její činnost. 7

46 ÚČTY ÚČTY 7. OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČTY 7.1 Zřízení a vedení účtu Banka zřizuje a vede účty v měně dohodnuté s Klientem ve smlouvě o účtu. Nejsou-li ujednána žádná zvláštní omezení, mohou být peněžní prostředky na účet vkládány a z účtu vybírány v hotovosti nebo bezhotovostně převáděny z účtu či na účet. Ve smlouvě mohou být sjednány další služby spojené s účtem. 7.2 Nakládání s prostředky na účtu S peněžními prostředky na účtu může disponovat pouze Klient, jeho zákonní zástupci nebo zmocněnci uvedení v aktuálním formuláři podpisového vzoru; zmocnění jiné osoby nemusí Banka akceptovat. Banka je oprávněna inkasovat z účtu veškeré ceny za služby a další platby, o kterých tak bylo sjednáno, a dále své splatné pohledávky za Klientem, které započetla proti zůstatku na účtu. Banka je dále oprávněna nakládat s prostředky na účtu v souvislosti s plněním povinností, které jí ukládají právní předpisy nebo pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutora nebo orgánu státní správy a v případě nezúčtování avizovaných plateb a při předložení padělaného šeku nebo při neproplacení šeku jinou bankou. 7.3 Úročení Peněžní prostředky na účtu jsou úročeny za období ode dne jejich připsání na účet (včetně tohoto dne) do dne jejich odepsání z účtu (bez tohoto dne), a to, není-li sjednáno něco jiného, příslušnou aktuální úrokovou sazbou stanovenou v ceníku Banky. Není-li dohodnuto jinak, připisuje Banka veškeré úroky, které je Klient oprávněn obdržet v souvislosti s účtem, na účet měsíčně. Úroky jsou splatné následující pracovní den po jejich připsání. Vznikne-li na účtu debetní zůstatek a nebyla-li sjednána možnost přečerpání účtu (kontokorent), je Klient povinen uhradit Bance též úrok ve výši aktuální sazby stanovené v ceníku Banky a smluvní pokutu stanovenou v ceníku Banky. Debetní zůstatek na účtu může vzniknout například i v případě, kdy Banka zúčtuje cenu vůči účtu Klienta, i když na účtu není dostatek peněžních prostředků. Úrokové sazby mohou být založeny na referenčních úrokových sazbách. Změnu úrokové sazby založenou na změně referenční úrokové sazby může Banka provést jednostranně bez předchozího oznámení. Změněné úrokové sazby Banka zveřejní v ceníku bez zbytečného odkladu po změně. Úročení kreditních a debetních zůstatků na účtu se provádí na základě skutečného počtu dní a roku o 360 dnech nebo takové jiné délky roku, která je stanovena pro vybrané zahraniční měny, nebo je obvyklá pro příslušnou službu Banky. 7.4 Výpis z účtu Banka informuje Klienta o zůstatku peněžních prostředků na účtu a obratech za dohodnuté kalendářní období, a to formou výpisu z účtu. Pokud Banka neuvede ve výpisu z účtu obraty uskutečněné v závěru dohodnutého období, uvede je ve výpisu z účtu za další období a při výpočtu úroků souvisejících s těmito obraty vychází z data, kdy k těmto obratům skutečně došlo. Na výpisu z účtu může Banka uvést též další důležité informace, zejména informace o změnách svých obchodních podmínek, ceníku apod. Za období, kdy neproběhla žádná dispozice s prostředky na účtu, ani nedošlo k připsání úroků, se výpis z účtu nevyhotoví. Nad rámec sjednaného výpisu z účtu Banka není povinna vyhotovovat zvláštní výpis z účtu obsahující pouze informaci o zůstatku peněžních prostředků na účtu ke konci kalendářního roku. Banka je též oprávněna omezit nebo zastavit zasílání výpisů z účtů v případě úmrtí Klienta. Banka na žádost Klienta a na jeho náklady vystaví duplikáty jí dostupných výpisů z účtu. Klient a Banka si mohou sjednat poskytování výpisů z účtu em nebo prostřednictvím služby elektronického bankovnictví. V systému elektronického bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 jsou výpisy vytvořené před uloženy po dobu 2 let, výpisy vytvořené po po dobu 10 let. Pokud se výpis z účtu zasílaný poštou na sjednanou adresu vrátí jako nedoručitelný, není Banka povinna dále zasílat výpisy z účtu poštou a může jednostranně změnit sjednaný způsob předávání výpisů na přejímání v obchodním místě, které vede daný účet. V takovém případě může Banka účtovat cenu za uložení výpisu v obchodním místě podle svého ceníku. Tyto výpisy se uchovávají po dobu 3 měsíců. Způsob doručování sjednaný pro výpisy z účtu využívá Banka po dobu trvání smlouvy o účtu též pro doručování jiných oznámení Banky, není-li sjednáno jinak. 7.5 Změna a výpověď smlouvy o účtu Smlouvu o platebním účtu může Banka změnit stejným postupem jako tyto VOP (tj. podle článku 4.). Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o účtu písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Bance a končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byla doručena. 8

47 Banka je oprávněna vypovědět smlouvu o účtu písemně i bez uvedení důvodu. V případě Klienta, který je drobným podnikatelem, výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď Klientovi doručena. V případě Klienta, který není drobným podnikatelem, výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď Klientovi doručena, popř. v den uvedený ve výpovědi Banky. Stejná pravidla se uplatní pro výpověď služby zřízené k účtu. 7.6 Důsledky úmrtí Klienta V případě úmrtí Klienta smlouva o účtu nezaniká a Banka pokračuje v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které jí byly předány před úmrtím Klienta. Jestliže se Banka věrohodně dozví, že Klient zemřel, zastaví následujícím dnem ty platební transakce z účtu, u kterých Klient stanovil, že po jeho úmrtí v nich nemá Banka pokračovat, resp. k nejbližšímu možnému datu pro zrušení daného typu trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem. Plná moc udělená Klientem k nakládání s peněžními prostředky na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má trvat pouze za Klientova života; to neplatí u plných mocí udělených do roku 2005, které zanikají dnem následujícím po dni, kdy se Banka věrohodně dozvěděla o úmrtí Klienta, a Klient nestanovil, že takto udělená plná moc má trvat i po jeho úmrtí. Smlouva o účtu zaniká pracovním dnem následujícím po dni: a) v němž se Banka věrohodným způsobem dozví o úmrtí majitele účtu, pokud k tomuto dni vykazoval účet debetní či nulový zůstatek, nebo b) ke kterému na účtu, u něhož bylo Bance věrohodným způsobem oznámeno úmrtí majitele účtu, vznikl debetní nebo nulový zůstatek. Toto ustanovení se nepoužije, pokud debetní zůstatek na účtu vznikl z titulu kontokorentního úvěru poskytnutého Klientovi, který je fyzickou osobou-podnikatelem. 7.7 Vypořádání závazků z účtu Při ukončení smlouvy o účtu Banka po uhrazení a vyrovnání veškerých pohledávek Banky za Klientem naloží se zbylými peněžními prostředky na účtu podle pokynu Klienta. Neurčí-li Klient do doby nabytí účinnosti výpovědi nebo do doby jiného okamžiku zániku smlouvy o účtu, jak má být s takovými peněžními prostředky naloženo, eviduje je Banka ve své vnitřní evidenci bez dalšího úročení. Banka má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. 8. ZÁKLADNÍ VKLADY A MINIMÁLNÍ ZŮSTATKY Banka je oprávněna stanovit minimální výši základního vkladu a zůstatku peněžních prostředků na účtu. Klient je povinen na účtu udržovat peněžní prostředky alespoň ve výši minimálního zůstatku zvýšeného o peněžní prostředky postačující k úhradě jeho splatných závazků vůči Bance a zadaných platebních příkazů. Zůstatek nižší než minimální zůstatek je Klient povinen neprodleně dorovnat. 8.1 Účty v české měně Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení běžného účtu Kč Kč Minimální zůstatek pro vedení běžného účtu Kč Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu Kč Základní vklad a minimální zůstatek se neuplatňuje u běžných účtů vedených ve zvláštním režimu jedná se o běžné účty pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a běžné účty půjček uživatele z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (platí pouze pro firemní klientelu). Vkladový účet Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení a minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu Kč Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na vkladový účet 200 Kč 8.2 Účty v cizí měně Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad pro založení běžného účtu Kč Kč Minimální zůstatek pro vedení běžného účtu Kč Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu Kč Protihodnota minimálního vkladu nebo zůstatku v cizí měně musí po přepočtu, podle platného kurzovního lístku ČNB, odpovídat výši uvedené v tabulce. 9

48 PLATEBNÍ KARTY Vkladový účet Firemní Korporátní klientela klientela Základní vklad nebo minimální zůstatek pro 300 USD, 300 EUR, 600 GBP, CAD, založení a vedení vkladového účtu CHF, DKK, SEK, JPY Minimální výše každého dalšího vkladu 50 USD, 50 EUR, 60 GBP, 150 CAD, 140 CHF, (přívkladu) na vkladový účet 750 DKK, 950 SEK, JPY 9. KONTOKORENT NA ÚČTU 9.1 Kontokorent Kontokorent je druh úvěru poskytovaný k účtu, jehož sjednáním Banka umožní Klientovi realizovat platby až do sjednané výše tak, jako by měl na účtu vlastní prostředky. Klient je oprávněn čerpat kontokorent průběžně až do sjednaného limitu, přičemž se zavazuje tento limit bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřekročit. Právo Klienta čerpat kontokorent zaniká úmrtím Klienta a nepřechází na dědice. Klient je povinen splatit kontokorent za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o kontokorentu. Dluh Klienta vzniklý čerpáním kontokorentu bude Banka úročit úrokovou sazbou sjednanou podle příslušné smlouvy o kontokorentu. Splatné úroky, jakož i další ceny související s kontokorentem se započítávají do limitu kontokorentu, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z kladného zůstatku příslušného účtu. Pokud limit kontokorentu nepostačuje k započtení úroků a cen, je Banka oprávněna jejich započtení provést i v případě, že tím vznikne nepovolený debetní zůstatek na účtu. Úroky z kontokorentu jsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka je tentýž den připíše k jistině kontokorentu. Banka se zavazuje vzájemně zúčtovávat všechny platby ve prospěch a k tíži účtu s kontokorentem stejným způsobem jako na účtu bez kontokorentu. 9.2 Změny výše limitu kontokorentu Banka a Klient se během trvání smlouvy o kontokorentu mohou dohodnout na změně limitu kontokorentu, Banka je oprávněna zvýšení limitu kontokorentu Klientovi sama navrhnout. Takový návrh na zvýšení limitu zašle Banka Klientovi minimálně 20 dnů před navrženou účinností zvýšení. Pokud Klient tento návrh neodmítne před datem navržené účinnosti takové změny, má se za to, že Klient návrh přijal, a limit bude zvýšen v souladu s návrhem Banky. Banka je rovněž oprávněna limit kontokorentu s okamžitou účinností snížit nebo zrušit, zejména pokud to vyžaduje její zákonná povinnost postupovat obezřetně, nebo pokud Klient poruší své povinnosti vůči Bance. 9.3 Porušování povinností a jiné závažné skutečnosti Pokud se prokáže nepravdivost nebo zásadní neúplnost některého z prohlášení Klienta ve smlouvě o kontokorentu nebo v jiném dokumentu, který Klient v souvislosti s uzavřením této smlouvy předal Bance, nebo pokud Klient poruší jakoukoliv svou důležitou právní povinnost vůči Bance (za porušení důležité právní povinnosti se považuje zejména jednání, kterým Klient způsobí Bance škodu), je Banka oprávněna právo Klienta čerpat kontokorent ihned pozastavit, snížit limit kontokorentu, prohlásit veškeré dluhy z kontokorentu nebo jejich část za okamžitě splatné, smlouvu o kontokorentu vypovědět s okamžitou účinností nebo od smlouvy o kontokorentu odstoupit. O každém takovém opatření Banka Klienta informuje. Banka je oprávněna využít i více opatření současně, pokud to bude podle jejího odborného názoru nezbytné pro omezení jejích rizik. Stejným způsobem je Banka oprávněna postupovat, pokud nastane situace, která může mít s ohledem na povinnost Banky postupovat obezřetně podstatný nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit své povinnosti ze smlouvy o kontokorentu, zejména pokud: a) Banka zjistí, že je proti Klientovi vedeno insolvenční řízení, pokud není návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zjevně šikanózní, nebo že zahájení takového řízení hrozí; b) Banka obdrží usnesení soudu o přikázání pohledávky, exekuční příkaz či jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; c) po uzavření smlouvy o kontokorentu nastalo takové zhoršení finanční či majetkové situace Klienta, které může mít zásadní nepříznivý vliv na schopnost Klienta splácet kontokorent; nebo d) Klient se dostane do prodlení s plněním smluvního závazku nebo povinnosti vyplývající z právního předpisu, která má vliv na postavení Banky nebo se týká smlouvy mezi Bankou a Klientem. PLATEBNÍ KARTY 10. VYDÁNÍ PLATEBNÍ KARTY 10.1 Karta a její držitel Platební karty vydává Banka k účtům na základě dohody obsažené ve smlouvě o účtu nebo na základě žádosti majitele účtu nebo jeho zmocněnce. Prostřednictvím platební karty může ten, pro koho byla platební karta vydána (dále jen držitel karty ), disponovat 10

49 prostředky na příslušném účtu, a to za podmínek vyplývajících ze smlouvy o účtu. Klient je povinen zajistit, aby se každý držitel karty seznámil s podmínkami a pravidly pro používání platební karty, včetně uživatelské příručky, kde jsou uvedeny další instrukce a informace související s používáním platební karty. Uživatelská příručka je k dispozici na internetových stránkách Banky. Platební karty vydané ke služebním účelům slouží k úhradě služebních výdajů Předání karty Platební kartu doručí Banka držiteli karty dohodnutým způsobem, například: a) předáním v obchodním místě Banky; v obchodním místě bude platební karta připravena k vyzvednutí 3 měsíce, poté může Banka nevyzvednutou platební kartu zničit; cena za vydání karty se v takovém případě nevrací; b) zasláním na korespondenční adresu v ČR obyčejnou poštovní zásilkou; c) do zahraničí nebo expresně na adresu v ČR prostřednictvím kurýrní služby. Držitel karty podepíše platební kartu na podpisový proužek tak, aby byla zaručena stálost podpisu, a to bezprostředně po jejím obdržení a způsobem odlišným od vzorového podpisu. Karta doručená držiteli karty jiným způsobem než do obchodního místa Banky je neaktivní. Držitel karty před jejím prvním použitím aktivuje kartu podle instrukce Banky zaslané spolu s kartou, případně sdělené prostřednictvím informační linky Banky. Osobní identifikační číslo ke kartě (dále jen PIN ) Banka pošle vždy samostatně, a to dohodnutým způsobem, například poštou, formou SMS nebo kurýrní službou Doba platnosti a automatická obnova karty Doba platnosti je vyznačena na platební kartě. V případě sjednání automatické obnovy platební karty vydá Banka před koncem doby její platnosti platební kartu s platností na další navazující období, pokud držitel karty nejpozději 2 měsíce před ukončením platnosti platební karty nepožádá Banku, aby další platební karta nebyla vydána. Pokud se Banka sama rozhodne novou platební kartu nevydat, držitele karty o tom informuje. Při automatické obnově platební karty nebo při vydání náhradní karty může Banka vydat jiný typ karty podle své aktuální obchodní nabídky. 11. POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY 11.1 Povinnost dodržovat právní předpisy Platební kartu je držitel karty povinen používat v souladu s platnými právními předpisy země, ve které ji používá Lhůty zúčtování plateb kartou Platby a výběry platební kartou se zúčtují obvykle ve lhůtě 1 až 45 dnů podle druhu platby Použití karty u obchodníka a v bankomatu Platební kartou lze platit za služby a zboží u označených obchodníků, případně u nich i vybrat hotovost (služba cash back). Banka nezaručuje, že obchodník vždy kartu přijme. Při výběru peněz z bankomatu Banka splní svou povinnost vyplatit požadovanou částku okamžikem vydání hotovosti prostřednictvím bankomatu Povinnost chránit bezpečnostní údaje a platební kartu V zájmu předejití neoprávněnému použití platební karty je držitel karty povinen dodržovat bezpečnostní pravidla, především je povinen uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nesmí psát PIN na platební kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosí společně s platební kartou, chránit zadávání PIN před odpozorováním z okolí apod.) a je povinen jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití platební karty. Držitel karty je povinen chránit platební kartu před poškozením. Držitel karty nesmí sdělovat údaje o své platební kartě na základě jakýchkoli výzev doručených poštou, em apod. Banka žádné takové výzvy nezasílá, vždy se tedy jedná o podvodné výzvy. Porušení uvedených bezpečnostních pravidel držitelem karty může založit odpovědnost Klienta za vzniklou škodu Ztráta, odcizení nebo zneužití platební karty a PIN Držitel karty je povinen ihned ohlásit Bance ztrátu platební karty, její odcizení i podezření na zneužití platební karty nebo PIN, a to 24 hodin denně na informační lince Banky (pro volání ze zahraničí na lince ), v provozní době osobně v kterémkoli obchodním místě Banky nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví. Držitel karty sdělí Bance všechny jemu známé informace o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN. Při telefonickém ohlášení Banka sdělí držiteli karty zákazový kód jako důkaz ohlášení. V případě podezření na zneužití Karty je držitel karty povinen, pokud má platební kartu ve svém držení, ji Bance na vyžádání neprodleně vrátit Blokace platební karty Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití platební karty nebo PIN platební kartu neprodleně zablokuje. Pokud bude mít Banka důvodné podezření na zneužití platební karty, může platební kartu zablokovat i bez ohlášení držitele karty. 11

50 ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ O této skutečnosti Banka vyrozumí držitele karty předem nebo co nejdříve po provedení blokace. Pokud Banka usoudí, že pominul důvod pro blokaci platební karty, umožní držiteli karty co nejdříve její opětovné používání nebo vydá platební kartu novou Bezpečnost plateb přes internet V zájmu zvýšení bezpečnosti plateb kartou na internetu se držitel karty může bezplatně zaregistrovat do systému 3D Secure. Při použití tohoto systému budou platby na internetu u zabezpečených obchodníků (označeni logy Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode) potvrzovány pomocí jednorázového hesla, které Banka zašle držiteli karty ve formě SMS nebo jiným dohodnutým způsobem. Z bezpečnostních důvodů může Banka držiteli karty zastavit provádění plateb kartou na internetu: a) pokud ho požádá o zaregistrování se do systému 3D Secure a držitel karty tak neučiní; b) při opakovaném chybném zadání hesla; c) v internetových obchodech, které nepoužívají systém 3D Secure. O takovém omezení bude Banka držitele karty vždy informovat. 12. BEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY Pomocí bezkontaktních platebních prostředků (např. bezkontaktních platebních karet) může Klient platit za zboží a služby tím, že je přiloží k příslušnému zařízení. Při některých platbách pomocí bezkontaktního platebního prostředku může být Klient vyzván také k zadání PIN. ELEKTRONICKÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ 13. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ELEKTRONICKÉM A TELEFONNÍM BANKOVNICTVÍ 13.1 Služby elektronického a telefonního bankovnictví Služby elektronického a telefonního bankovnictví umožňují Klientovi komunikovat s Bankou prostřednictvím telefonu, mobilního telefonu, internetu nebo jinými prostředky dálkové komunikace, především pak kdykoli předat Bance platební příkaz, vyjádřit souhlas s provedením platební transakce či získat informace o zůstatku peněžních prostředků uložených na jeho účtu, který byl k takové službě přiřazen. Veškeré služby, které elektronické a telefonní bankovnictví nabízí stejně jako informace potřebné pro využívání elektronického a telefonního bankovnictví, jsou obsaženy v uživatelské příručce, která je uveřejněna na internetových stránkách Banky. Služby telefonního bankovnictví jsou poskytovány jen Klientům, kteří patří do skupiny firemních klientů. Podmínkou poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví je vedení alespoň jednoho platebního účtu pro Klienta. Cena za služby elektronického a telefonního bankovnictví se účtuje na vrub účtu určeného Klientem (hlavní/primární účet) Jiní uživatelé elektronického a telefonního bankovnictví Vedle Klienta mohou využívat služby elektronického nebo telefonního bankovnictví též další osoby, pokud jsou uvedeny na formuláři podpisového vzoru k účtu a pokud je v systému elektronického bankovnictví k tomu Klient zmocní (Klient nebo oprávněná osoba dále společně jen uživatelé ). Klient je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly, za kterých Banka poskytuje služby elektronického a telefonního bankovnictví. Oprávnění uživatelů může Klient kdykoli zrušit prostřednictvím služby elektronického bankovnictví nebo i tím, že zruší jejich oprávnění na formuláři podpisového vzoru. O zrušení svého oprávnění mohou uživatelé také požádat sami v obchodním místě Banky. Pokud Klient zmocní další osobu ke spravování služby elektronického bankovnictví SERVIS 24 nebo BUSINESS 24, může takový zmocněnec udělit dalším osobám oprávnění k určitým jednáním za Klienta v rámci služby SERVIS 24 nebo BUSINESS 24. Toto další zmocnění lze udělit v obchodním místě Banky nebo v rámci služby SERVIS 24 nebo BUSINESS 24, i když tyto osoby nejsou uvedeny na formuláři podpisového vzoru k účtu. Rozsah oprávnění těchto dalších zmocněnců je stanoven ve zmocnění nebo v uživatelské příručce, která je dostupná na internetových stránkách Banky Dostupnost elektronického a telefonního bankovnictví Služby elektronického a telefonního bankovnictví jsou obvykle dostupné 24 hodin denně po 7 dní v týdnu; Banka se nezavazuje umožnit používání těchto služeb (včetně relevantních bezpečnostních prostředků) nepřetržitě a bez přerušení. O eventuálním 12

51 plánovaném přerušení dostupnosti služeb elektronického a telefonního bankovnictví Banka Klienta předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může Banka poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění. O takovém přerušení informuje Klienta bez zbytečného odkladu Ukončení poskytování služeb elektronického a telefonního bankovnictví Smlouva o službách elektronického nebo telefonního bankovnictví zaniká k okamžiku zániku smlouvy o účtu, který slouží pro zúčtování cen těchto služeb (to neplatí pro službu SERVIS 24 Start), a pokud ji žádný uživatel během lhůty 120 dnů od okamžiku přidělení bezpečnostních údajů služeb elektronického a telefonního bankovnictví nevyužije způsobem uvedeným v uživatelské příručce, která je dostupná na internetových stránkách Banky. Oprávnění všech osob využívat služeb elektronického a telefonního bankovnictví ve vztahu k účtu může Banka ukončit, jakmile se hodnověrným způsobem dozví o úmrtí majitele účtu, případně nastane-li událost, se kterou je podle právních předpisů spojen zánik oprávnění majitele účtu s tímto účtem nebo s peněžními prostředky na něm nakládat Obchodní sdělení Prostřednictvím elektronického a telefonního bankovnictví může Banka Klientovi zasílat svá obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení může Klient kdykoli odmítnout, a to v kterémkoli obchodním místě Banky či přímo prostřednictvím příslušných služeb elektronického nebo telefonního bankovnictví Sjednávání smluv prostřednictvím služby elektronického bankovnictví Prostřednictvím služby elektronického bankovnictví může Banka a Klient uzavřít smlouvy o bankovních službách nebo o Bankou nabízených finančních službách třetích osob nebo sjednat jejich změny. Pokud bude třeba v rámci služby elektronického bankovnictví nějaký dokument elektronicky podepsat, tak platí, že elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Banku je generován za použití dat pro vytváření elektronického podpisu na základě certifikátu vystaveného interní certifikační autoritou Banky. Klient může dokument elektronicky podepsat buď prostřednictvím autorizačního kódu, který mu Banka zašle v autorizační SMS zprávě nebo prostřednictvím svého elektronického certifikátu. Elektronické podpisy zmíněné v tomto článku se považují za elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 14. BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÉHO A TELEFONNÍHO BANKOVNICTVÍ Při využívání služeb elektronického a telefonního bankovnictví je Klient povinen dodržovat stanovená bezpečnostní pravidla. Jejich porušení může založit odpovědnost Klienta za škodu, která mu vznikne Bezpečnostní údaje Banka přidělí každému uživateli jedinečné identifikační prvky, které umožňují přístup ke službám elektronického a telefonního bankovnictví (dále jen bezpečnostní údaje ). Je-li sjednáno korespondenční předání bezpečnostních údajů, zašle je Banka uživateli na adresu, kterou jí pro tyto účely sdělí. V případě jakéhokoli poškození zásilky je uživatel povinen odmítnout zásilku převzít a požádat příslušného doručovatele o sepsání zápisu o poškození zásilky. O této skutečnosti Banku bezodkladně informuje. Pokud to Banka umožní, bezpečnostní údaje lze převzít i osobně v příslušném obchodním místě Bezpečnostní prostředky Je-li tak sjednáno, lze využívat služeb elektronického bankovnictví pouze za použití bezpečnostních prostředků, a to buď namísto, či společně s bezpečnostními údaji. Uživatel je povinen uhradit za bezpečnostní prostředek cenu podle ceníku Banky. V případě sjednání používání bezpečnostních prostředků Klient nemůže nadále využívat telefonní bankovnictví. Bezpečnostní prostředky jsou autorizační SMS, bezpečnostní aplikace pro chytrý telefon, technologie k rozpoznání hlasu (hlasová biometrie) nebo elektronický certifikát. Bezpečnostními prostředky mohou být i Bankou vydané platební karty nebo PIN kód. Využívá-li uživatel bezpečnostní prostředky v rozporu s pokyny Banky, může Banka jeho oprávnění k nim kdykoli zrušit. O této skutečnosti uživatele vhodným způsobem informuje. Oprávnění využívat bezpečnostní prostředky též zaniká první pracovní den následující po dni doručení žádosti uživatele o jeho zrušení Bance. Při podání žádosti o zrušení v obchodním místě nebo prostřednictvím call centra Banky oprávnění využívat bezpečnostní prostředky zaniká hned. Nepožádá-li Klient o zrušení bezpečnostních prostředků v obchodním místě Banky, musí být podpis na takové žádosti úředně ověřen Elektronický certifikát Elektronický certifikát je jedním z bezpečnostních prostředků; dohodou o jeho používání se uživatel zavazuje dodržovat licenční podmínky upravující používání úložiště elektronického certifikátu (např. čipovou kartu). Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o používání elektronického certifikátu s těmito podmínkami seznámil; odkaz na aktuální umístění uvedených licenčních podmínek je obsažen v uživatelské příručce. 13

52 Uživatel neprodleně po vydání elektronického certifikátu ověří jeho náležitosti; jestliže zjistí rozpor náležitostí elektronického certifikátu a obsahu žádosti o jeho vydání, je povinen na tuto skutečnost Banku upozornit a požádat o ukončení platnosti elektronického certifikátu způsobem popsaným v uživatelské příručce. Platnost elektronického certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání příslušnou certifikační autoritou; před uplynutím této doby může být platnost ukončena na základě žádosti uživatele. Banka je oprávněna ukončit platnost vydaného elektronického certifikátu, pokud: a) elektronický certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené certifikované údaje již nejsou platné; b) uživatel porušil jakoukoli povinnost vyplývající ze smlouvy o používání elektronického certifikátu; c) uživatel ohlásí Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití elektronického certifikátu; d) Banka se věrohodným způsobem dozví o úmrtí osoby, které byl vydán; e) Bance to ukládá právní předpis nebo správní či soudní rozhodnutí. V případě předčasného ukončení platnosti elektronického certifikátu na žádost uživatele nebo ze strany Banky nenáleží uživateli náhrada za zbývající řádné období, po které by zůstal elektronický certifikát v platnosti. Elektronický certifikát vydává Banka výhradně za účelem jeho využívání v souvislosti se službami elektronického bankovnictví. Pokud ho Klient použije k jinému účelu, Banka nenese za takové použití odpovědnost Ochrana bezpečnostních údajů a bezpečnostních prostředků Klient nebo uživatel je povinen neprodleně ohlásit Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků pro využití služeb elektronického a telefonního bankovnictví, a to 24 hodin denně na informační lince Banky (pro BUSINESS 24 nebo volání ze zahraničí na lince ) nebo na telefonních číslech uvedených v dalších informačních materiálech Banky, případně osobně v provozní době v kterémkoli obchodním místě Banky. Klient nebo uživatel sdělí Bance všechny jemu známé informace včetně údajů o uživateli, jenž byl oprávněným držitelem příslušných bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků, o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků. Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků učiní veškerá přiměřená opatření, aby zamezila jejich neoprávněnému použití Další bezpečnostní pravidla pro používání elektronického bankovnictví Klient nebo uživatel je povinen přistupovat k elektronickému bankovnictví pomocí technického zařízení, které není veřejně přístupné. Klient nebo uživatel je povinen na daném zařízení používat vždy aktuální, výrobcem a Bankou podporované verze operačního systému, bezpečnostních programů (antivir, firewall) a internetového prohlížeče (seznam Bankou podporovaných programů je v uživatelské příručce). Pokud Banka nabízí mobilní aplikace pro přístup k elektronickému bankovnictví (např. SERVIS 24 Mobilní banka, BUSINESS 24 Mobilní banka) vhodné pro dané mobilní zařízení Klienta nebo uživatele (např. tablet nebo chytrý telefon), je Klient nebo uživatel povinen je použít. Na svém technickém zařízení smí Klient nebo uživatel instalovat nebo spouštět programy jen z důvěryhodných a ověřených zdrojů a nesmí otevírat y a přílohy ů od podezřelých odesílatelů. Klient nebo uživatel je povinen své přístupové heslo pravidelně měnit a chránit před vyzrazením a zadávat ho jen v důvěryhodném prostředí. Stránku elektronického bankovnictví smí Klient nebo uživatel spouštět jen z internetových stránek Banky nebo zadáním adresy nebo do adresního řádku internetového prohlížeče. Tuto stránku nesmí vyhledávat pomocí vyhledávače ani ji spouštět ze záložky svých oblíbených adres. Po přihlášení do elektronického bankovnictví je Klient nebo uživatel povinen se vždy nejdříve seznámit s upozorněním Banky na aktuální hrozby a rizika. Před přihlášením a po celou dobu přihlášení je Klient nebo uživatel povinen kontrolovat, že v adresním řádku je uvedena adresa nebo a poklepáním na ikonu zámku kontrolovat, že certifikát zabezpečující připojení byl vydán pro nebo Při podezření na ohrožení bezpečnosti elektronického bankovnictví je Klient nebo uživatel povinen ve svém vlastním zájmu ihned kontaktovat Banku na čísle (ze zahraničí ). V případě, že Klient Bance oznámí, že jeho elektronické bankovnictví bylo zneužito, tak je Klient nebo uživatel povinen umožnit Bance kontrolu zařízení, ze kterého se připojil do elektronického bankovnictví, a to v nezměněném stavu. 15. SERVIS Rozsah a způsob využití služby SERVIS 24 Služby elektronického a telefonního bankovnictví SERVIS 24 zahrnuje několik způsobů obsluhy prostřednictvím internetu, telefonu a mobilního telefonu podle aktuální obchodní nabídky Banky, přičemž zároveň slouží pro přístup ke službám poskytovaným Bankou v souvislosti se službami SERVIS 24. Rozsah úkonů, které může Klient činit prostřednictvím jednotlivých způsobů obsluhy služeb SERVIS 24, se liší (podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce) E-faktura/e-dokument V rámci služby e-faktura Banka umožňuje Klientovi (nebo uživateli) sjednání přijetí faktury nebo jiného dokumentu v elektronické podobě od výstavce, který je uveden v seznamu dostupném v aplikaci elektronického bankovnictví. Aktivací služby e-faktura/e- 14

53 dokument Klient souhlasí s tím, aby mu zvolený výstavce od data aktivace této služby nadále předával faktury a další dokumenty v elektronické podobě prostřednictvím Banky. Klient zmocňuje Banku, aby souhlas s vystavováním elektronických faktur a jeho identifikační údaje včetně čísla účtu, předala jím zvolenému výstavci. Klient může souhlas s vystavováním elektronických faktur a dalších dokladů udělit i přímo výstavci uvedenému v seznamu v elektronickém bankovnictví. Tuto službu může aktivovat i Banka, pokud o to požádá některý z uvedených výstavců. Pokud Klient tuto službu nevyužívá, může ji kdykoli zrušit. Odpovědnosti Banky a Klienta jsou následující: a) Banka neodpovídá za to, zda výstavce splnil všechny předpoklady kladené právními předpisy na faktury v elektronické podobě. Banka není povinna a oprávněna zkoumat ani ověřovat obsahové náležitosti předávaných faktur a dalších dokumentů; b) Banka odpovídá Klientovi za to, že faktura (nebo jiný doklad) byla předána výstavcem a zároveň za to, že se předaná faktura (nebo jiný dokument) v elektronické podobě nezměnila; c) v případě reklamací obsahové nesprávnosti nebo formálního nedostatku předané faktury nebo jiného dokumentu Klient kontaktuje výstavce reklamovaného dokumentu SERVIS 24 Start Služba SERVIS 24 Start umožňuje využívat elektronické a telefonní bankovnictví v omezeném rozsahu. Podmínkou poskytnutí služby SERVIS 24 Start však není vedení platebního účtu ani jiného účtu Bankou. 16. BUSINESS Rozsah a způsob využití služby BUSINESS 24 Služba elektronického bankovnictví BUSINESS 24 zahrnuje několik způsobů obsluhy prostřednictvím internetu (podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce). Podmínkou využívání služby BUSINESS 24 je použití příslušných bezpečnostních prostředků, které slouží pro přihlášení a pro potvrzení příkazů či platebních příkazů adresovaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 Bance BUSINESS 24 Databanking Ujednáním o poskytování služby BUSINESS 24 Databanking (dále jen Databanking ) se Banka zavazuje realizovat příkazy či platební příkazy zadané prostřednictvím služby Databanking na základě pokynů uživatele služby BUSINESS 24 v případě, že byly pořízeny v souladu s podmínkami sjednanými pro jejich zadání. Příkazy či platební příkazy je uživatel oprávněn zadávat prostřednictvím svého účetního nebo jiného systému, který musí tuto službu podporovat, a datového rozhraní Databanking v souladu s pokyny dodavatele účetního či jiného systému. Podmínkou aktivního využívání služby Databanking je použití příslušných bezpečnostních prostředků, které slouží pro přihlášení a pro potvrzení příkazů či platebních příkazů adresovaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 Bance. Využívat službu Databanking může pouze Klient, který má aktivovánu službu BUSINESS 24 a zároveň využívá účetní či jiný systém, který službu Databanking podporuje. Seznam účetních systémů je k dispozici na internetových stránkách Banky. Tento seznam je Banka oprávněna jednostranně měnit. Banka poskytne Klientovi službu Databanking pro jeho účty vedené Bankou v rozsahu uvedeném v uživatelské příručce pro službu BUSINESS 24. Pokud vyjádření souhlasu s provedením příkazu či platebního příkazu vyžaduje součinnost více uživatelů, je nutné, aby byl k provedení takového příkazu nebo platebního příkazu zadaného prostřednictvím účetního nebo jiného systému a služby Databanking udělen souhlas přímo ve službě BUSINESS 24 sjednaným způsobem. Totéž platí v případě, kdy v důsledku využívaného technického řešení služby Databanking je třeba, aby byl vyjádřen souhlas s provedením příkazu či platebního příkazu uživatele přímo prostřednictvím služby BUSINESS 24. Banka neodpovídá Klientovi za nedostupnost služby Databanking, zejména pokud je vyvolána chybou, vadou, nedostatkem na jakémkoli zařízení, které Klient využívá pro spojení s datovým rozhraním služby Databanking, nebo na používaném (např. účetním) systému Klienta. Banka neposkytuje Klientovi podporu v případě nefunkčnosti účetního nebo jiného systému, kde je datové rozhraní implementováno. V tomto případě se Klient musí obrátit na dodavatele účetního, popř. jiného systému. 15

54 PLATEBNÍ SLUŽBY PLATEBNÍ SLUŽBY 17. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLATEBNÍ SLUŽBY 17.1 Platební transakce Banka umožňuje majiteli účtu vedeného Bankou provádět tyto platební transakce: a) výběry a vklady hotovosti (hotovostní transakce) v obchodních místech Banky s pokladní přepážkou; a b) bezhotovostní převody peněžních prostředků (bezhotovostní transakce) Informace o platebních službách Klientovi, který není drobným podnikatelem, Banka není povinna poskytovat ani zpřístupňovat informace, povinně poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ale sděluje uvedené informace Klientovi smluveným způsobem, pokud se na jejich předání Klient a Banka dohodli, případně jsou Bankou předávány všem Klientům. Banka dále není povinna informovat o takových změnách, které nejsou součástí smluvních dokumentů, způsobem stanoveným zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku; Banka Klienta vhodným způsobem a s přiměřeným časovým předstihem o změně takových informací uvědomí. 18. OBECNÁ PRAVIDLA PRO HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE 18.1 Druhy hotovostních transakcí Banka umožní Klientovi provedení těchto hotovostních transakcí: a) vklad hotovosti v obchodním místě Banky s pokladní přepážkou v českých korunách nebo ve stanovené cizí měně s využitím formuláře pokladního dokladu na účet vedený bankou; b) vklad hotovosti prostřednictvím vkladových bankomatů nebo mincovních automatů Banky; c) výběr hotovosti z účtu v českých korunách nebo stanovené cizí měně s použitím tiskopisu pokladního dokladu nebo soukromým šekem na tiskopisu vydaném Bankou; d) výběr hotovosti z účtu v bankomatech Banky; e) výběr hotovosti z účtu v cizích bankomatech v ČR i v zahraničí, pokud to typ karty umožňuje; f) výběr hotovosti z účtu prostřednictvím karty ve vybraných obchodech označených nápisem Visa Cash Back nebo MasterCard/Maestro Cash Back. Hotovostní transakce provádí Banka v CZK a v měnách uvedených v jejím kurzovním lístku. Pokud Klient při vkladu hotovosti nepředloží výčetku bankovek a mincí, Banka ji vyhotoví podle svých pravidel. Banka není povinna provést hotovostní transakci bez ověření totožnosti druhé strany Ohlášení nadlimitních výběrů hotovosti Výběry peněžních prostředků v hotovosti, které překračují určitou výši, mohou být vázány na uplynutí tzv. ohlašovací lhůty. Plánovaný výběr přesahující stanovený limit Klient oznámí předem doručením vyplněného tiskopisu o avízu nadlimitního výběru hotovosti, prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách Banky, případně jiným předem dohodnutým způsobem. Aktuální informace k limitům a lhůtám jsou k dispozici v obchodních místech Banky a na internetových stránkách Banky. Jestliže Klient neprovede ohlášení v souladu s výše uvedeným, Banka není povinna mít danou hotovost v plném rozsahu výběru k dispozici. Jestliže Klient předem nenahlásí výběr peněžních prostředků v konkrétní cizí měně, je Banka v případě výjimečného nedostatku peněžních prostředků v takové měně oprávněna požadovanou částku či její část nabídnout v jiné (náhradní) měně. 19. OBECNÁ PRAVIDLA PRO BEZHOTOVOSTNÍ TRANSAKCE 19.1 Bezhotovostní transakce Bezhotovostní transakce Banka provádí na základě: a) jednorázových příkazů k: úhradě ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; úhradě do zahraničí; výplatě hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B); 16

55 b) trvalých příkazů k: úhradě nebo k regulaci zůstatku (tzv. sweep); úhradě do zahraničí; výplatě v hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B); c) souhlasů s inkasem: jednorázový příkaz k inkasu ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; trvalý příkaz k inkasu Základní pravidla pro souhlas s inkasem Má-li být bezhotovostní transakce provedena z podnětu příjemce platby na vrub účtu Klienta (inkaso), Klient k ní musí udělit souhlas Bance nebo příjemci platby, kterému Banka vede účet a se kterým Banka sjednala podmínky provádění inkas v jeho prospěch. Udělení souhlasu Klienta jinému příjemci platby či jeho poskytovateli platebních služeb je vůči Bance neúčinné a Banka inkaso neprovede. Není-li dohodnuto jinak, platí, že každý souhlas s inkasem musí obsahovat stanovení maximální částky, která může být na základě souhlasu s inkasem odepsána z účtu Klienta. V zájmu zachování plynulého provádění plateb může Banka na základě požadavku příjemce platby provést hromadnou změnu bankovního spojení příjemce i dalších identifikačních údajů platby. Banka může informovat příjemce platby nebo banku příjemce platby o souhlasu Klienta s inkasem a o změnách takového souhlasu. 20. VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 20.1 Vyplnění platebního příkazu Při vyplňování platebních příkazů musí Klient postupovat podle pravidel uvedených v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. Banka neověřuje správnost údajů, které Klient v platebním příkaze uvede Způsoby podání platebního příkazu Platební příkaz může Klient předat Bance některým z následujících způsobů: a) na formuláři Banky nebo na jiném tiskopisu s náležitostmi platebního příkazu, a to předáním v obchodním místě Banky; vhozením do sběrného boxu; doručením poštou nebo kurýrem; b) využitím karty přes bankomat nebo platbomat (platí pouze pro firemní klientelu); c) zaplacením kartou u obchodníka nebo přes internet; d) přes služby elektronického bankovnictví (SERVIS 24 platí pouze pro firemní klientelu; BUSINESS 24, MultiCash); e) předáním média pro zpracování v rámci služby sběrných účtů; f) jiným způsobem, který je sjednán Podmínky pro přijetí platebních příkazů Platební příkaz bude přijat Bankou za předpokladu, že: a) bude určitý, srozumitelný a bude obsahovat všechny povinné údaje; b) bude předán ve stanovené lhůtě; c) na účtu bude dostatek peněžních prostředků k provedení platební transakce; d) částka platební transakce nepřevýší horní hranici dohodnutých limitů; e) bude splňovat další zákonné nebo dohodnuté podmínky. 21. BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEB A VÝBĚRŮ Není-li dohodnuto něco jiného, platí pro maximální přípustnou výši platebního příkazu bezpečnostní limity uvedené v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. 22. AUTORIZACE A ODVOLÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 22.1 Udělení souhlasu s provedením platební transakce Souhlas s provedením platebního příkazu (tj. autorizaci platebního příkazu) může Klient udělit některým z následujících způsobů: a) písemně platební příkaz Banka provede, jestliže se podpis na něm shoduje se vzorovým podpisem na podpisovém vzoru. Banka nemusí platební příkaz provést, pokud nemá vzorový podpis k dispozici nebo se podpisy neshodují a pokud jí současně nebude jiným způsobem prokázáno, že se jedná o podpis osoby, která je oprávněna souhlas s provedením platebního příkazu udělit; 17

56 b) přes elektronické nebo telefonní bankovnictví použitím nebo sdělením přidělených bezpečnostních údajů anebo bezpečnostních prostředků. Takto může Klient udělit souhlas také s provedením platby, k níž byl Bance platební příkaz předán jinak než přes SERVIS 24 nebo přes BUSINESS 24 (např. z podnětu nebo prostřednictvím příjemce platby). U telefonního bankovnictví uděluje Klient souhlas s provedením platby ústním vyjádřením souhlasu, příp. potvrzením volby v automatické hlasové službě. Klient, který není uživatelem elektronického nebo telefonního bankovnictví, může v odůvodněných případech udělit souhlas s provedením platby za poskytnutou službu ústním vyjádřením souhlasu telefonnímu bankéři; c) při použití platební karty: zadáním PIN anebo podpisem dokladu vystaveného výplatním nebo prodejním místem při provedení platby nebo přiložením bezkontaktní karty k příslušnému zařízení nebo kombinací těchto způsobů; při platbě prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu zadáním PIN; při platbě kartou přes internet zadáním údajů uvedených na platební kartě na příslušné internetové stránce, přičemž pokud je k provedení platby vyžadováno také zadání jednorázově vytvořeného údaje (systém 3D Secure), je vyjádřením Klientova souhlasu zadání údajů na kartě společně s tímto jednorázově vytvořeným údajem; při platbě prováděné z podnětu příjemce uděluje Klient svůj souhlas s úhradou ceny a tím i s provedením platby, sdělením příslušných dat uvedených na platební kartě danému příjemci; d) při použití dalších bezkontaktních platebních prostředků (např. bezkontaktní nálepka, bezkontaktní karta v mobilu) přiložením bezkontaktního platebního prostředku k příslušnému zařízení, případně i zadáním PIN; e) při výběru hotovosti z bankomatu bez použití karty (pokud Banka tuto službu nabízí) zadáním jednorázového a časově omezeného kódu, který Banka poskytne na vyžádání; f) v případě inkas také poskytnutím souhlasu příjemci platby, kterému Banka vede účet a se kterým Banka sjednala podmínky provádění inkas v jeho prospěch Odvolání platebního příkazu či souhlasu s jeho provedením Platební příkaz, případně souhlas s jeho provedením, lze odvolat, dokud ho Banka nepřijme. Souhlas s inkasem a trvalý příkaz lze odvolat do konce provozní doby dne, který předchází požadovanému dni odepsání peněz z účtu Klienta. Souhlas s jinou platbou, ke které dává příkaz příjemce, nemůže Klient odvolat poté, co svůj souhlas předal příjemci. Platební příkaz s odloženou splatností nemůže Klient odvolat po uplynutí provozní doby, která bezprostředně předchází dni splatnosti. Platební příkaz, který Klient dává Bance prostřednictvím příjemce, nemůže odvolat poté, co jej Klient předal příjemci. Pokud Banka umožní odvolání platebního příkazu i po uplynutí lhůty pro jeho odvolání, Banka nezaručuje, že platební transakci bude možné vždy zrušit a peněžní prostředky Klientovi vrátit. V těchto případech může Banka účtovat cenu podle svého ceníku a poplatky třetích stran, včetně nákladů Banky vzniklých z rozdílů měnových kurzů, a to i když se platební transakci nepodaří zrušit Vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce (tj. u inkasa) Klient je oprávněn požadovat vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce platby (inkaso) ve lhůtě osmi týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z příslušného účtu, jestliže v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a současně částka platební transakce převyšuje částku, kterou Klient jako plátce mohl se zřetelem ke všem okolnostem rozumně očekávat. To však neplatí pro případy neočekávané změny směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý Bankou s Klientem. Právo dle předchozího odstavce však Klient nemá, jestliže souhlas s platební transakcí byl udělen přímo Bance a zároveň, tam kde to připadá v úvahu, informace o přesné částce platební transakce byla Klientovi Bankou či příjemcem platební transakce poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně čtyři týdny před okamžikem přijetí platebního příkazu. Banka je oprávněna požadovat veškeré informace a doklady nasvědčující tomu, že podmínky pro vrácení byly splněny. Do deseti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Banka buď příslušnou částku vrátí, anebo její vrácení odmítne a současně sdělí Klientovi důvody odmítnutí. Pokud byla platební transakce provedena z podnětu Klienta, je Banka oprávněna požadovat informace a doklady nutné k posouzení, zda jsou splněny podmínky pro vrácení částky zpět jejímu plátci. Pokud budou podmínky pro vrácení částky platební transakce splněny, Banka je oprávněna odepsat z účtu příslušné peněžní prostředky za účelem jejich vrácení tomuto plátci, respektive jeho poskytovateli platebních služeb. Nebude-li takový postup možný z důvodu nedostatečných peněžních prostředků na jakémkoli platebním účtu, je Banka oprávněna Klienta vyzvat k úhradě chybějících peněžních prostředků v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty zúčtuje Banka peněžní prostředky na vrub účtu Klienta, i když na něm v důsledku takového postupu vznikne nepovolený debetní zůstatek. Ten Banka úročí podle svého ceníku. V případě nepovoleného debetního zůstatku může Banka účtovat i smluvní pokutu uvedenou v ceníku. Klient, který není drobným podnikatelem, nemá právo na vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce. 18

57 23. PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 23.1 Přijetí platebního příkazu Platební příkaz se považuje za přijatý v okamžiku, kdy jej Banka obdrží. Pokud však má být platební příkaz proveden až po splnění určitých podmínek nebo na konci určitého období, považuje se platební příkaz za přijatý až tímto okamžikem. Jestliže Banka obdrží platební příkaz, pro jehož provedení nejsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky, považuje se tento příkaz za přijatý okamžikem, kdy budou peněžní prostředky potřebné k jeho provedení k dispozici. Pokud však nebudou peněžní prostředky k dispozici nejpozději do konce lhůty pro opakované zúčtování podle článku 24.4, provedení takovéhoto platebního příkazu Banka odmítne. Pokud je platební příkaz podán mimo provozní dobu Banky, přijme jej Banka ke zpracování na začátku provozní doby dalšího pracovního dne. Vymezení pracovních dnů a provozních dob je v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky Lhůty pro provedení platebního příkazu Lhůty k provedení platebního příkazu se počítají od okamžiku jeho přijetí. Tyto lhůty jsou uvedeny v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám Firemní a korporátní klientela, která je k dispozici na internetových stránkách Banky nebo v obchodních místech Banky. Lhůty k provedení platebního příkazu mohou být též ovlivněny státními svátky v České republice nebo v zahraničí a způsobem předání platebního příkazu. Konečné připsání platby ve prospěch účtu příjemce je závislé též na lhůtách zpracování a provozní době banky příjemce. Informace o provedení platebního příkazu se na příslušném platebním účtu objeví nejpozději následující pracovní den po jeho provedení Pozdržení plateb ze zahraničí a v cizích měnách v ČR U došlých plateb zahraničního platebního styku provádí Banka kontrolu úplnosti údajů o plátci. Pokud budou údaje o plátci na platebním příkazu neúplné, může dojít ke zdržení platby z důvodu dodatečného zjišťování údajů anebo i k vrácení platby zahraničnímu poskytovateli platebních služeb. Toto zdržení se nepočítá do lhůt pro provedení platby Srážka z částky platební transakce Banka může z částky platební transakce odečíst svou cenu za provedení platební transakce, a to i před jejím připsáním na účet Klienta Informace o platebních transakcích a platebních službách Informace o provedených platebních transakcích za předchozí kalendářní měsíc Banka Klientovi, který je drobným podnikatelem, na vyžádání bezplatně zpřístupní v kterémkoli obchodním místě a dále na výpise z příslušného účtu. Klientovi, který není drobným podnikatelem, Banka není povinna poskytovat ani zpřístupňovat informace o provedených platebních transakcích; Klient obdrží informace o platebních transakcích prostřednictvím výpisu, který Banka dle dohody s Klientem k příslušnému účtu vytváří. 24. POSTUP PŘI NEPROVEDENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 24.1 Neprovedení platebního příkazu Banka neprovede platební příkaz, jestliže nejsou splněny všechny podmínky pro jeho přijetí uvedené v článku Pokud Banka obdrží hromadný platební příkaz, ale všechny položky nebude možné provést pro nedostatek peněžních prostředků, Banka provede pouze část hromadného platebního příkazu, přičemž může určit pořadí jednotlivých plateb a zbývající může odmítnout. Stejně může Banka postupovat, pokud obdrží více platebních příkazů, u kterých nastal stejný okamžik přijetí Informace o neprovedení platebního příkazu v českých korunách v rámci ČR Informaci o neprovedení platebního příkazu Banka Klientovi zpřístupní: a) v obchodním místě Banky v případě příkazu předaného u přepážky nebo vhozením do sběrného boxu (v těchto případech Banka zasílá firemním klientům i písemné oznámení, pokud jsme se na tom dohodli, kromě případu neprovedení platby pro nedostatek prostředků na účtu); b) v obchodním místě Banky v případě příkazu předaného prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu; c) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo v BUSINESS 24; d) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby BUSINESS 24; e) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby MultiCash nebo v BUSINESS

58 24.3 Informace o neprovedení platebního příkazu v cizí měně nebo do zahraničí Informaci o neprovedení příkazu Banka Klientovi zpřístupní: a) v obchodním místě Banky v případě, že se jedná o příkaz předaný u přepážky; b) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby SERVIS 24; c) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby BUSINESS 24; d) na telefonní lince , pokud se jedná o příkaz předaný prostřednictvím služby MultiCash. Je-li Klient firemním klientem, o odmítnutí platebního příkazu Banka informuje Klienta také pomocí avíza o neprovedení úhrady, které je předáváno následujícími způsoby: a) u příkazu podaného u přepážky v obchodním místě Banky je avízo zasláno Bankou na sjednanou adresu. Pokud tato adresa není dohodnuta, pošle ho Banka na některou z adres vedených u účtu. Pokud je mezi Bankou a Klientem sjednáno přebírání oznámení nebo výpisů osobně v obchodním místě Banky, předá Banka avízo Klientovi při návštěvě obchodního místa; b) u příkazu podaného prostřednictvím papírového formuláře v obchodním místě Banky může Banka informovat Klienta i prostřednictvím SMS zprávy. Pokud o takovou službu má Klient zájem, uvede do určeného pole na tiskopise platebního příkazu číslo svého mobilního telefonu; c) u příkazu podaného prostřednictvím služeb SERVIS 24 nebo BUSINESS 24 zašle Banka avízo formou, kterou si Klient zvolí při zadávání příkazu. Současně bude kdykoli k nahlédnutí v přehledu avíz. O neprovedení platebního příkazu podaného prostřednictvím služby MultiCash a BUSINESS 24 Banka informuje Klienty (Klienty MultiCash v případě verze MultiCash 3.2.) také prostřednictvím statusu transakce (status transakce je stornována ). Je-li Klient korporátním klientem, o případném neprovedení příkazu podaného u přepážky, prostřednictvím služeb BUSINESS 24 nebo prostřednictvím služby MultiCash informuje Banka Klienta také telefonicky nebo jinou individuálně sjednanou cestou Opakované zúčtování platebního příkazu V případě, že na platebním účtu nebude v den splatnosti platebního příkazu dostatek peněžních prostředků k jeho provedení, provede Banka opakované zúčtování příkazu k platbě nebo inkasu takto: Typ převodu Platební příkazy v českých korunách na účty v českých bankách Platební příkazy do zahraničí a v cizích měnách v ČR Opakované zúčtování U příkazů z účtů firemní klientely probíhá opakování pouze v den zadání. U inkasních plateb z účtů firemní klientely probíhá opakování následující 4 kalendářní dny po obdržení žádosti o inkaso. U příkazů z účtů korporátní klientely probíhá opakování následujících 10 pracovních dnů po dni splatnosti. U inkasních plateb z účtu korporátní klientely probíhá opakování následující 3 pracovní dny po obdržení žádosti o inkaso. U příkazů z účtů firemní klientely probíhá opakování pouze v den přijetí platebního příkazu. U příkazů z účtů korporátní klientely probíhá opakování 10 pracovních dnů po dni splatnosti příkazu. Při opakovaném zúčtování platby provede Banka příkaz s datem splatnosti ke dni zpracování. K přepočtu se použije směnný kurz platný v čase zpracování. Po uplynutí dohodnuté lhůty platební příkaz nebude proveden, Klient jej však může zadat znovu. Opakované zúčtování se neprovádí u platebních příkazů provedených prostřednictvím platební karty v prodejním místě (u obchodníka). 25. ŘEŠENÍ NESPRÁVNĚ PROVEDENÝCH NEBO NEAUTORIZOVANÝCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 25.1 Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci Pokud nebude platba z účtu řádně a včas připsána na účet banky příjemce, zajistí Banka její dodatečné řádné provedení a uvedení účtu do stavu, jako kdyby byla platba provedena řádně a včas. Do doby, než bude dodatečně provedená platba připsána na účet banky příjemce, je Klient oprávněn platbu zrušit a Banka účet uvede do původního stavu. Pokud Banka obdrží platbu ve prospěch účtu Klienta a nepřipíše ji na tento účet řádně a včas, zajistí její dodatečné řádné připsání a uvedení účtu do stavu, jako kdyby byla platba připsána řádně a včas. Jestliže je Klient příjemcem platby, která byla provedena z jeho podnětu (například inkaso), odpovídá Banka za správné a včasné předání příkazu k jejímu provedení bance plátce. Pokud je Klient plátcem platby, která byla provedena z podnětu příjemce (například inkaso), odpovídá Banka za její řádné a včasné provedení za předpokladu, že platební příkaz obdrží od banky příjemce též řádně a včas. Bez ohledu na to, zda Banka za nesprávně provedenou transakci odpovídá, či nikoli, vyvine na žádost Klienta veškeré možné úsilí k vyhledání platební transakce. O výsledku šetření bude Banka Klienta vhodným způsobem informovat. 20

59 25.2 Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci Jestliže dojde k provedení platební transakce bez souhlasu Klienta, provede Banka její zúčtování ve prospěch účtu Klienta neprodleně poté, co se o takové neautorizované platební transakci dozví, a nebude-li to možné, vyplatí příslušnou částku Klientovi v hotovosti. Za neautorizovanou platební transakci odpovídá Klient v následujících případech: a) ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, případně jeho zneužitím, a ze strany Klienta nebyla zajištěna ochrana jeho jedinečných bezpečnostních prvků; v tomto případě nese Klient ztrátu do částky odpovídající 150 EUR; b) ztráta byla způsobena tím, že při používání platebního prostředku Klientem nebo jeho zmocněncem byla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušena povinnost používat platební prostředek v souladu se sjednanými podmínkami, zejména povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jedinečných bezpečnostních prvků platebního prostředku, nebo povinnost bez zbytečného odkladu oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku; v tomto případě nese Klient ztrátu v plné výši. Ztrátu však Banka uhradí Klientovi i ve výše uvedených případech, pokud ztráta vznikla poté, co byla Bance oznámena ztráta, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku, nebo pokud Banka nezajistila, aby měl Klient k dispozici vhodné prostředky umožňující mu kdykoli takovou ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku oznámit Bance. Pokud ale byla ztráta způsobena podvodným jednáním Klienta, nese Klient ztrátu vždy v plné výši. Klient, který není drobným podnikatelem, nese ztrátu z neautorizované platební transakce v plné výši i v případě, že ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nezajistil-li Klient ochranu jeho jedinečných bezpečnostních prvků, a to do okamžiku, kdy takovou skutečnost Bance oznámil. V případě kartových transakcí je však Klientova odpovědnost za kartové transakce, škody a náklady, vyplývající ze zneužití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku ve lhůtě 48 hodin před okamžikem oznámení takové skutečnosti Bance, omezena maximálně částkou 150 EUR. V případě zneužití karty, při němž byl použit PIN, nebo v případě, že Klient jednal podvodně, v rozporu se smluvním ujednáním či obecně závaznými právními předpisy, odpovídá za všechny kartové transakce, škody a náklady Lhůta pro uplatnění reklamace nesprávně provedené či neautorizované platební transakce Reklamaci nesprávně provedené či neautorizované platební transakce uplatní Klient bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu. Pokud nebude reklamace ve výše uvedené lhůtě uplatněna, povinnosti Banky podle článků a VOP mohou zaniknout. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby Klient poskytl veškerou součinnost a předložil dostupné doklady vztahující se k platební transakci, jíž se reklamace týká. I v případech, kdy Banka neodpovídá za reklamovanou platební transakci, Banka vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby peněžní prostředky z takové platební transakce byly vráceny. V takovém případě však má Banka právo požadovat za vrácení peněžních prostředků úhradu v souladu s jejím ceníkem. Klient, který není drobným podnikatelem, je povinen uplatnit reklamaci vůči Bance z důvodu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 75 dnů ode dne odepsání peněžních prostředků z platebního účtu a v případě kartové transakce do 75 dnů ode dne použití karty, jinak zaniknou práva Klienta vůči Bance související s neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakcí. Při uplatnění reklamace je Klient povinen předložit doklady vztahující se k reklamované platební transakci a osvědčující jeho tvrzení Nesprávný jedinečný identifikátor Jedinečným identifikátorem příjemce je číslo platebního účtu příjemce a identifikační kód jeho banky. Za uvedení nesprávného jedinečného identifikátoru příjemce odpovídá Klient, a to platí i tehdy, jestliže uvede i další údaje o příjemci. Pokud plátce nebo příjemce uvedl nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, vyvine Banka veškeré úsilí, aby peněžní prostředky z nesprávně provedené platební transakce byly vráceny Klientovi. Banka je oprávněna za vrácení peněžních prostředků účtovat cenu Dokládací povinnost Banky V případě, že Klient Bance sdělí, že provedenou platební transakci neautorizoval nebo že byla provedena nesprávně, je Banka povinna doložit, že byl platební příkaz dán, že byla platební transakce správně zaznamenána a zaúčtována. Banka v tomto případě doloží, že platební transakce nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. Tuto povinnost Banka nemá v případě Klienta, který není drobným podnikatelem Opravné zúčtování Jestliže v bezhotovostním platebním styku v rámci České republiky v české měně Banka nezúčtuje částku nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem Klienta a způsobí tím chybu v zúčtování, je povinna ji opravit opravným zúčtováním a uvést tak zúčtování do souladu s příkazem Klienta. 21

60 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. POJIŠTĚNÍ VKLADŮ Peněžní prostředky v české i cizí měně, včetně úroků na účtech na jméno a dalších vkladech vedených na jméno jsou ze zákona pojištěny. Podmínkou pojištění je, že je vkladatel řádně identifikován. Banka se účastní systému pojištění vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů. Pokud Banka nebude schopna vyplatit peněžní prostředky vkladatelům, Fond pojištění vkladů vyplatí na určených výplatních místech náhradu za pojištěné vklady. Výše náhrady se vyplácí nejvýše do částky přepočtu EUR pro jednu oprávněnou osobu ze všech jejích vkladů. Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů, včetně podílů na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů a včetně úroků. Výpočet a výplata náhrady se provádí v české měně ke dni zahájení plateb, přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy Fond pojištění vkladů obdržel oznámení o neschopnosti Banky dostát svým závazkům. 27. ÚČINNOST Od tyto VOP nahrazují ve vztahu ke Klientovi, který je podnikatelem nebo právnickou osobou, Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., ze dne ve znění pozdějších změn a Sdělení České spořitelny, a.s., k platebním službám a účtům Firemní a komerční klientela. Toto znění VOP je účinné od Ve vztahu ke smlouvám o bankovních službách uzavřeným před a na které se vztahují tyto VOP se Klient a Banka dohodli, že práva a povinnosti z těchto smluv se od řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 22

61 INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, PSČ: , Olbrachtova 1929/62 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČ0: DIČ: CZ Kontaktní údaje: informační linka banky: pro volání ze zahraničí: internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.: Kód banky pro účely platebního styku: 0800 BIC/SWIFT kód banky: GIBACZPX Telex: spdb c, spdb c, spdb c Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavní předmět podnikání: Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

62 Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta Základní informace o ochraně vkladu Vklady u České spořitelny, a.s. jsou pojištěny u: Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů) 1 Limit pojištění: Máte-li u České spořitelny, a.s více vkladů: Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající EUR na jednoho klienta uložených v České spořitelně, a.s. 2 Česká spořitelna, a.s. provozuje činnost pod těmito obchodními označeními nebo ochrannými známkami: Česká spořitelna, Erste Private Banking, Erste Premier, Erste Corporate Banking, blue. Limit v českých korunách ve výši odpovídající EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů u České spořitelny, a.s. Limit v českých korunách ve výši odpovídající EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně 3 Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce: 20 pracovních dní (do ) 4 7 pracovních dní (od ) 4 Měna, v níž bude vklad vyplacen: Koruna česká (CZK) Kontakt na Garanční systém finančního trhu: Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) Kontakt: Týn Praha 1 Tel.: (+420) Další informace jsou dostupné na: Potvrzení klienta o obdržení informačního přehledu 5 : Další důležité informace: Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje Česká spořitelna, a.s. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, Česká spořitelna, a.s., tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. 1 Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti České spořitelny, a.s. Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající EUR. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti České spořitelny, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady u České spořitelny, a.s., na které se vztahuje pojištění (rozhodný den) /2016 1/2

Oznámení o úrokových sazbách

Oznámení o úrokových sazbách infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/9 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 15. 11. 2018. 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od 24.10.2016) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba BLUE

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad České spořitelny Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od 24.10.2016) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba Moje zdravé finance

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty České spořitelny 2. Debetní karty 3. Předplacené karty 4. Ceny za transakce 5. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro Osobní účet České spořitelny II 1. Osobní účet ČS II 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma CENÍK ERSTE PREMIER infolinka 956 777 569 www.erstepremier.cz Strana 1/4 Karta Visa Infinite 1. Vydání a používání karty 2. Služby ke kartě Visa Infinite 3. Ceny za transakce 4. Úroková sazba pro Visa

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník pro studentský účet

Ceník pro studentský účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro studentský účet Účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. Soukromá

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro Základní účet

Ceník pro Základní účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní karty 6. Telefonní

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 20.01.2019 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 31.10.2018 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 24.02.2018 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 27.01.2018 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 23.10.2017 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Správa a vedení úvěru na sporožirovém účtu (kontokorent) na dobu neurčitou měsíčně

Správa a vedení úvěru na sporožirovém účtu (kontokorent) na dobu neurčitou měsíčně CENÍK ERSTE PREMIER infolinka 956 777 569 www.erstepremier.cz Strana 1/8 Úvěry 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro soukromou klientelu

Ceník pro soukromou klientelu Ceník pro soukromou klientelu Účinnost od 23.04.2018 Obsah: Účty a karty Běžné účty 1. Služba Moje zdravé finance 2. Účet, Účet pro studenty 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby JUNIOR X konto zdarma v rámci X konta *)

Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby JUNIOR X konto zdarma v rámci X konta *) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. VYDÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ KARTY 2. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ 3. OSTATNÍ SLUŽBY 1. VYDÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ KARTY 1.1. Domácí bankomatové

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Platný od 15. 12. 2019 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více