Revoluce v boji proti roztočům Varroa pomocí ultrazvuku!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revoluce v boji proti roztočům Varroa pomocí ultrazvuku!"

Transkript

1 Úvodní stránka Prohlídky provozu spojené s přednáškou v mém včelařství jsou možné kdykoli po předchozím dohodnutí termínu. Přednášku o svém včelařství a o přístroji Varroa-Sound pro včelařské organizace uspořádám velmi rád a samozřejmě bezplatně. Dále také všichni zemští zástupci rádi převezmou prezentace ve vašem včelařském spolku! Váš mistr včelař Rainer Krüger Revoluce v boji proti roztočům Varroa pomocí ultrazvuku! 100% biologický 100% beze zbytků nezávadný pro včely snadná manipulace použitelné celoročně i během snůšky optimální účinky O včelařství se v současné době mluví všude. Proto si samozřejmě také mnoho lidí vybralo včelařství jako svůj koníček. Ale po první zimě jsou rozčarovaní a zklamaní, protože včelstvo, které bylo v pozdním létě ještě velmi silné, je přes zimu zcela zdecimované. Ale i profesionální velkovčelaři přicházejí rok co rok o významnou část svých včelstev. Hlavním důvodem je Varroa Destructor, roztoč, který byl zavlečen z Asie do celého světa a který se jednak živí hemolymfou včel a jednak tímto způsobem přenáší původce nakažlivých nemocí. Běžnými způsoby ničení tohoto roztoče jsou pouze: léky, jejichž zbytky pak zůstávají ve vosku a v medu, kyseliny, jejichž používání je zčásti nebezpečné a současně pro včelstvo zatěžující (cítili byste se dobře v kyselinové sprše ), hypertermie (teplo), přičemž přístroje k této metodě jsou velmi drahé a často málo účinné. Zde máme zcela nový přístup! Pomocí zařízení Varroa-Killer-Sound jsou roztoči ve včelstvech ničeni frekvencemi v blízkosti ultrazvukového pásma. Ošetření je pro včely zcela bezpečné a nerušené a účinně působí i na včelí plody.

2 Působení Ideální frekvenční rozsah se pro roztoče Varroa nachází mezi a Hz při intenzitě 90 db. Roztoči jsou extrémně rušeni při příjmu potravy, takže dospělí roztoči hynou asi během dnů. Zvuk rovněž působí v plodu, mladí roztoči odumírají v zárodečných buňkách během jednoho dne a dospělí roztoči v plodu jsou natolik poškozeni, že se nemohou množit. Po 25 dnech je včelstvo zdravé. Na grafu je znázorněno ošetření 5 včelstev zahájené Úmrtnost před ošetřením byla roztočů Varroa denně. Během ošetření pak mezi 87 a 109 roztoči denně po dobu 20 dnů. Poté byl stav téměř bez roztočů V dalším grafu je znázorněno ošetření, které bylo provedeno v Berlíně. Při srovnání průměrného úbytku roztočů před ošetřením a během něj lze velmi zřetelně pozorovat účinek! (Ošetřeno bylo malé včelstvo s odhadovanou populací 90 roztočů Varroa. Po dokončení ošetření bylo pomocí kyseliny šťavelové zjišťováno zbytkové napadení.) Výsledek v číslech: 74 uhynulých roztočů během ošetřování. 10 uhynulých roztočů po zbavení zbytků roztočů pomocí kyseliny šťavelové ke kontrole. V tomto případě se účinnost pohybovala kolem 87.

3 Použití Přístroj se umístí přímo na plástve nad místo největší koncentrace včel (jak je zobrazeno na níže uvedených obrázcích). Abyste zabránili zastavění během snůšky, můžete na rámky položit kovovou mřížku (3 4 mm) (žádnou fólii!). Nad to přijde prázdný nástavek a poté víko. V praxi se ošetření provádí alespoň dvakrát ročně, z důvodu možné reinfekce. Ideálním okamžikem je doba, kdy včelstvo obsadí nejvýše dva nástavky, aby akustický tlak dosáhl až do nejnižšího nástavku. Varroa-Killer- Sound je však možné použít rovněž při zesíleném výskytu roztočů Varroa v létě, kdy jsou navíc ještě přidány medníkové nástavce, neboť ultrazvuk medu neškodí. Úspěch ošetření se ale v tomto případě pohybuje kolem 90 %, neboť čím je větší vzdálenost přístroje od plodiště, tím slabší je decibelový výkon. Frekvence od do Hz při 90 decibelech jsou pro člověka s dobrým sluchem slyšitelné. Slyší je zejména děti. Vně úlu se akustický tlak stále ještě pohybuje kolem 30 decibelů. Včelaři, kteří tyto frekvence slyší, při provozu přístroje jednoduše použijí OHROPAX (špunty do uší) a je ticho. Zalétáváním včel z cizích včelstev nakažených roztočem Varroa do včelínu může dojít k reinfekci již ošetřeného včelstva, pokud nedošlo k odstranění roztočů ve všech stanovištích současně. To se stává zejména na podzim, kdy se zhroutí silně oslabená včelstva. V tomto období proto doporučujeme provést ošetření všech včelstev ve včelínu současně. Až do zahájení hlavní snůšky a od zimního klidu se tento problém samozřejmě nevyskytuje. Pomocí jednoho přístroje můžete v podstatě při dvojí aplikaci ošetřit 6 včelstev za rok. Přístroje jsou optimálně napájeny z olověného gelového akumulátoru (neexistuje riziko vytečení kyseliny z baterie). Jedno nabití akumulátoru vystačí na celou dobu trvání ošetření 25 dní. Zde ještě video k uvedení do provozu Návod k použití Návod k použití Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte! Přístroj Varroa-Killer-Sound se musí použít minimálně dvakrát ročně. Ideální doba je od února do poloviny dubna a červenec/srpen. Důležité: vždy se musí ošetřit všechna včelstva na stanovišti současně (z důvodu hrozby reinfekce).

4 Přístroj je možné používat také celoročně, i během snůšky a v zimě, ale vždy pouze v časových intervalech od 2 léčebných cyklů až maximálně 30 dnů. Uvedení do provozu: POZOR! PŘED uvedením do provozu je nutné dodaný akumulátor nabít 12V nabíječkou pro olověné akumulátory! PO použití se baterie musí opět plně nabít. Pokud se akumulátor skladuje déle než 30 dnů, musí se před dalším použitím opět nabít! Elektronická jednotka musí být při nabíjení akumulátorů odpojená! Elektronická jednotka je k akumulátoru připevněna dvěma magnetickými pásky. Při montáži se musí obě ochranné fólie strhnout a jednotka se přilepí na požadované místo na akumulátoru. Důležité: Před umístěním magnetického pásku na baterii je nutné příslušnou plochu na baterii vyčistit lihem a zbavit tak mastnoty! Magnety pevně přitiskněte, aby se neodlepily! 100% jistotu, že bude reproduktor držet, budete mít pouze v případě, když místo magnetických pásků použijete sekundové lepidlo. Zde máte dvě možnosti: Upevnění z čelní strany pro Dadant nebo Blätterstock. Upevnění bočně pro úly Langstroth, Zander atd. Připojte červený kabel ke kladnému a černý kabel k zápornému pólu (plně nabitého) akumulátoru. Asi po jedné minutě začne zelená kontrolka LED v horní části elektronické jednotky blikat. To indikuje správnou funkci elektroniky. Nyní je možné namontovat elektroniku i s akumulátorem jako jednotku do úlu. Směr šíření zvuku k místu, kde se nacházejí včely! Doba trvání aplikace činí 25 až max. 30 dnů. Poté se musí provoz ukončit odpojením obou napájecích kabelů od akumulátoru, jinak hrozí hluboké vybití a v důsledku toho zničení akumulátoru! Reproduktor musí být umístěn ve vzdálenosti minimálně 2,5 3 cm od rámků. Ideální vzdálenost od rámků je 5 8 cm. Pokud přístroj není vybaven baterií, musí se upevnit na blok (dřevěný apod.), který zaručuje správnou vzdálenost a pevnost. U úlů Dadant nebo Blätterstock a u normálních úlů (Zander, Langstroth, Normalmaß atd.) je nutné upevnit ultrazvukový vysílač na bok baterie, reproduktorem dolů! Přístroj se nainstaluje vystředěně nad místo největší koncentrace včel (s prázdným nástavkem) bez použití fólie a podobně, aby mohl zvuk nerušeně procházet. Pokud se přístroj použije během snůšky, je možné položit na rámky kovovou mřížku o velikosti ok 3 4 mm, aby se zamezilo zastavění reproduktoru. Mřížka se nesmí zastavět (zarůst).

5 V případě více než dvou nástavků se účinnost snižuje, protože akustický tlak již neproniká zcela dostatečně do dolního nástavku a dosahuje tak účinnosti %, což ale výrazně odebírá nápor Varroa (např. během lesní snůšky). U úlů Dadant se ultrazvukový vysílač upevní na horní stranu baterie a položí se na rámky reproduktorem směrem dolů tak, aby se mohlo vysoké vnitřní víko umístit obráceně. U úlů Blätterstöck je upevnění na baterii stejné. Přístroj se umístí dozadu na skříň úlu s nasměrováním zvuku na rámky. Pro včely je to absolutně snesitelné a bez rušení. Technické údaje: Provozní napětí: 12V ss. Odběr proudu: cca 3,5 ma Příkon: cca 0,05 W Akustický tlak: cca 90 db, +/- 20 % Frekvence: 14,5 khz, +/- 1 khz Teplota okolního prostředí: +10 C až +40 C Bezpečnostní pokyny: Tyto bezpečnostní předpisy je nutné přečíst před uvedením do provozu! Zakoupený elektronický přístroj splňuje ve stavu při nákupu normy DIN EN nebo DIN EN Tento přístroj nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám (nad 50 C), přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti vzduchu. Výrobce nepřebírá odpovědnost za zranění osob a materiální škody vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobku. V případě nedodržení návodu k obsluze zaniká nárok na záruku. V komerčních zařízeních je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zamezení nehod profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Varování: Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu, a to k ničení roztoče Varroa. Pozor! Přístroj používejte pouze s dodaným olověným 12V akumulátorem! Dodržujte pólování přípojného vedení (červená = plus / černá = minus). Připojení k jinému provoznímu napětí není přípustné. Aby se předešlo poškození akumulátoru, musí se bezpodmínečně dbát na to, aby nikdy nedošlo k jeho hlubokému vybití. K nabíjení suchého olověného akumulátoru se musí použít vhodná nabíječka (12 V, min. 10 Ah). Aby bylo nabíjení bezpečné, doporučujeme použít zařízení s bezpečnostním zařízením, které nabíjení přeruší v případě nadměrné teploty, přepólování a zkratu. U citlivých lidí mohou určité frekvence zvuku vyvolat zdravotní potíže (např. bolesti hlavy). V tomto případě použijte přiložené špunty do uší. Uschovejte tento návod k obsluze společně s přístrojem.

6 Doba trvání aplikace 25 max. 30 dnů s přiloženým akumulátorem. Není k dispozici ochranné vypínání proti hlubokému vybití! Před každým použitím zkontrolujte, zda elektronika funguje správně (zelená kontrolka LED bliká asi 1 minutu po zapnutí). Technické změny bez předchozího upozornění zůstávají z důvodu neustálého zdokonalování výrobku vyhrazeny. Elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Tento výrobek se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem, ale musí se odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektronických zařízení. Toto upozornění najdete na výrobku nebo na návodu k obsluze. Materiály jsou podle svého označení recyklovatelné. Recyklací starých zařízení významně přispějete k ochraně životního prostředí. Informujte se u vaší obecní správy na příslušné sběrné místo. Výrobce: Bienen Varroa-Sound GmbH Rainer Krüger Mistr včelař Untersteig Maierhöfen Telefon:

7 Novinky Následující tabulku nám zaslal Daniel, včelař z Bádenska-Württemberska (Německo). Musel rozpustit včelstvo, ve kterém se líhli pouze trubci (29. 4.). Včely se uchýlily do sousedního včelstva (včelstvo 5), které bylo právě ošetřováno přístrojem Varroa-Killer-Sound. Protože byly včely z rozpuštěného včelstva silně napadeny roztočem Varroa, jednoduše přístroj ve včelstvu 5 ponechal. Pozoruhodná čísla 24 hodin po rozpuštění včelstva ( )! Jeho teorie: Varroa, které si s sebou nově příchozí včely přinesly, se nechaly s plody včelstva 5 zavíčkovat a byly zde pomocí přístroje Varroa- Killer-Sound zničeny K této teorii se můžeme jedině připojit ;-) Spad Varroa při ošetření pomocí přístroje Killersound Datum Den ošetření Včelstvo 1 Včelstvo 2 Včelstvo 3 Včelstvo 4 (prázdné) Včelstvo 5 Včelstvo 6 Včelstvo

8 , (2) 1(2) 0,5(1) 25(50) 0(0) , (1)2 0 0,5(1) 16(32) 1(2)

9 Od bylo v kočovném včelařství Allgäu (Německo) na Sardinii ošetřováno přístrojem Varroa-Killer-Sound 164 včelstev. Kontrola stupně napadení pomocí metody ošetření moučkovým cukrem (s 50 g včel) odhalila předem 116 vzorků po 6 roztočích, 25 vzorků po 5 roztočích a 23 vzorků po 7 roztočích! Výsledek po odebrání přístrojů dne 28. A 29. dubna: 122 vzorků po 0 roztočích, 38 vzorků po jednom roztoči a 4 vzorky po 2 roztočích. Od 30. dubna se zde používá dalších 150 přístrojů. Včelstva, která mají ve vzorcích ještě roztoče Varroa, jsou ihned ještě jednou ošetřena Aktuálně nám zaslal jeden včelař výsledky svých testů uveřejněné na jeho blogu zde je na něj odkaz: Přístroj Varroa-Killer-Sound byl nyní představen i v televizi Chcete-li zobrazit nejnovější zprávy na ORF, klikněte sem Po zahájení dodávání přístrojů Varroa-Killer-Sound jsme obdrželi první zpětné vazby, o které se s vámi samozřejmě podělíme. Zde například od profesionálního včelaře ze Salcburku, pana Kornbichlera (kontakt na požádání). Včelstva přezimovala s různým stupněm napadení, jak ukazují čísla

10 před zahájením ošetření. Přístroje jsou sice u včelstev nainstalovány teprve dva týdny, ale účinek je již velmi zřetelný. Datum Včelstvo 1 Včelstvo 2 Včelstvo 3 Včelstvo 4 Včelstvo 5 Včelstvo 6 Včelstvo 7 Včelstvo 8 Včelstvo 9 Včelstvo 10 Včelstvo 11 Včelstvo 12 Včelstvo 13 Spad roztočů před zahájením ošetření Spad roztočů během ošetření přístrojem Varroa-Killer-Sound V posledních týdnech jsme se zaměřili na to, abychom u výrobku provedli poslední zdokonalení. V polovině února jsme mohli začít s dodáváním přístrojů Varroa-Killer-Sound. Přišlo mnoho objednávek a nyní jsme pod velkým tlakem ohledně odesílání přístrojů. Z dodávek uskutečněných v polovině února (asi 400 kusů v regionu Salcbursko) jsme minulý víkend na včelařském veletrhu API-Expo ve městě Graz (Štýrský Hradec) obdrželi první kladné zpětné vazby Kampaň na serveru Indiegogo již proběhla a my jsme hrdí na to, že můžeme přístroje Varroa-Killer zasílat podporovatelům z USA přes Kanadu, Nový Zéland, Filipíny až téměř do každé země v Evropě. Od této chvíle budeme zveřejňovat zde a samozřejmě také na Facebooku pod heslem varroasound každý úspěch a všechny výsledky testů, které obdržíme

11 Regionální kontakty Německo Sídlo společnosti Imkermeister Rainer Krüger Untersteig Maierhöfen Tel Sasko, Sasko-Anhaltsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Durynsko, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko Kontaktní osoba: Klaus Wechselberger Imkerei- Bedarf Klaus GbR Zur Siedlung 24a Möckern OT Lübars Tel.: Česká republika / Slovensko: Kontaktní osoba: Rostislav Kozák Dolní Jamné Bezvěrov, Česká republika Tel.: Španělsko / Portugalsko: Kontaktní osoba: Miguel Terrero Martinez Bluespace Mislata C / Bajo Vinalopó Mislata-Valencia, Španělsko Tel.: Rakousko: Švýcarsko: Bienen-Brunner GmbH Ansprechpartner Cécile & August Brunner Weieren 46a 9523 Züberwangen Tel.: Rainer Krüger Mistr včelař Untersteig 3 D Maierhöfen a Kontaktní osoba: Klaus Wechselberger Imkerei-Bedarf Klaus GbR Zur Siedlung 24a Möckern OT Lübars Tel.: Maďarsko / Rumunsko Rusko: Kontaktní osoba: Evgeny Kobzarenko Pirschweg 5a Oldenburg Tel.: Kontaktní osoba: Armin Rieger Gigler Mechatronik Kft Munkácsy m. Út 3 H-2740 Abony, Maďarsko Tel.: Fax:

Alarm pro kabelku. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII

Alarm pro kabelku. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII Alarm pro kabelku Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92210HB551XVII 2017-07 350 371 Bezpečnostní pokyny Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přečtěte si bezpečnostní pokyny a používejte výrobek

Více

Alarm do kabelky. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 97903FV05X06VIII

Alarm do kabelky. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 97903FV05X06VIII Alarm do kabelky cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97903FV05X06VIII 2018-05 372 252 Vážení zákazníci, s Vaším novým alarmem do kabelky na sebe můžete v případě nouze nebo nebezpečí rychle

Více

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB nabíječka Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 072 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

Taštička s powerbankou

Taštička s powerbankou Taštička s powerbankou cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91714HB551XVII 346 735 Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

USB nabíječka do auta

USB nabíječka do auta USB nabíječka do auta Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89716HB321XVII 2017-01 348 765 zásuvka autozapalovače prodlužovací kabel USB nabíječka USB nabíječka kontrolka USB port Bezpečnostní pokyny

Více

Dveřní a okenní alarm, 3-dílná souprava

Dveřní a okenní alarm, 3-dílná souprava Dveřní a okenní alarm, 3-dílná souprava Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87763HB55XVI 2016-06 332032 Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze

Více

Stropní svítidlo s LED

Stropní svítidlo s LED Stropní svítidlo s LED cs Návod k montáži 100403HB43XIX 2019-03 379 443 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

SOS náramek. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 96808HB441XVIIIZECE

SOS náramek. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 96808HB441XVIIIZECE SOS náramek Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIIIZECE 2018-04 371 160 Vážení zákazníci, s vaším novým SOS náramkem na sebe můžete v případě nouze nebo při nebezpečí rychle a snadno

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obj. č.: 85 70 30 Toto zařízení Vám usnadní startování motoru Vašeho vozidla po jeho dlouhém stání nebo po dlouhé zimní přestávce. Položte jednoduše tuto solární ochranu proti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

Bezdrátová nabíjecí podložka

Bezdrátová nabíjecí podložka Bezdrátová nabíjecí podložka cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 14220AB4X5IX 2019-03 Vážení zákazníci, Vaše nová nabíjecí podložka nabíjí zařízení s pod po - rou Qi chytrý telefon, tablet apod.

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině.

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Návod k montáži. Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu. Stav: V

Návod k montáži. Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu. Stav: V Návod k montáži Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu Stav: V9.20191001 30322558-02-CS Přečtěte si a dodržujte tento návod. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Uvědomte si, že na domovské

Více

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N LED stropní zářič cs Návod k montáži 96241FV05X02VIII 2018-04 Vážení zákazníci, 4 LED bodovky Vašeho nového stropního zářiče lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné body.

Více

Svíčky s LED na vánoční stromeček

Svíčky s LED na vánoční stromeček OFF ON OFF ON Svíčky s LED na vánoční stromeček Informace o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6IIIMIT 297 235 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek

Více

USB nabíječka do auta

USB nabíječka do auta USB nabíječka do auta zásuvka autozapalovače USB nabíječka kabel USB (není součástí dodávky) Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87509HB55XVI 2016-06 333 159 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně

Více

LED svítidlo na zrcadlové skříně

LED svítidlo na zrcadlové skříně LED svítidlo na zrcadlové skříně cs Informace o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostní pokyny Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Digitální teploměr na víno

Digitální teploměr na víno Digitální teploměr na víno cs Návod Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92438HB551XVII 2017-07 350 984 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

VHF 1. Sada bezdrátových mikrofonů.

VHF 1. Sada bezdrátových mikrofonů. VHF 1 Sada bezdrátových mikrofonů 10030865 10030866 10030867 10030868 10030869 10030872 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál

Více

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 10006684 10006685 10006686 10006687 10006688 10006689 http://www.auna-multimedia.com ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Řešení Kontrolka napájení se nerozsvítí. Uvolněná

Více

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtetě si pozorně návod k obsluze. Uschovejte si tento

Více

PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor

PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu.prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Návod k použití. ACT CHROME Inteligentní tester 12V akumulátorů. ADI Global Distribution.

Návod k použití. ACT CHROME Inteligentní tester 12V akumulátorů. ADI Global Distribution. ACT CHROME Inteligentní tester 12V akumulátorů Návod k použití ADI Global Distribution Havránkova 33 619 00 BRNO Tel.: +420 543 558 111 Fax: +420 543 558 117 obchod.cz@adiglobal.com www.adiglobal.com/cz

Více

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII LED stropní svítidlo cs Návod k montáži 94521AB0X1VIII 2017-09 Vážení zákazníci, 2 světlejší LED bodovky Vašeho nového stropního svítila lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné

Více

Dveřní zarážka s alarmem

Dveřní zarážka s alarmem Dveřní zarážka s alarmem cs ON OFF Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88639HB235XVI 2016-06 332 468 Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze

Více

Svíčka z pravého vosku s LED

Svíčka z pravého vosku s LED Svíčka z pravého vosku s LED Informace o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71213FV05XIII06GSZAMIT - 297 623/297 624 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 Vydal JETI model s.r.o. 19. 6. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ZAPOJENÍ DSM 10...3 2.1 OVLÁDÁNÍ MAGNETICKÝM SPÍNAČEM...4 2.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...5 3. INSTALACE...6

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Náhradní miniakumulátor

Náhradní miniakumulátor Náhradní miniakumulátor Capacity: 1350 mah Output: 5V-1A IN cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88954HB551XVICE 2016-08 337 947 Vážení zákazníci, Tento náhradní akumulátor poskytuje následující

Více

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití Vyhřívané vložky do bot HSP-75D - Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ... 4

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BS-400 Parkovací snímače

NÁVOD NA POUŽITÍ BS-400 Parkovací snímače www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ BS-400 Parkovací snímače BS-400 Systém parkovacích snímačů BS-400 pozůstává ze 4 ultrazvukových snímačů, řídící jednotky a bzučáku. K řídící jednotce je možné připojit i LCD

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Budík Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Vážení zákazníci, tento nový budík ve veselých barvách je vybaven velmi tichým quartzovým strojkem, takže Vaše dítě nebude při spaní

Více

Kosmetické zrcátko Návod k obsluze

Kosmetické zrcátko Návod k obsluze Kosmetické zrcátko Návod k obsluze CZ Před použitím kosmetického zrcátka se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Kosmetické

Více

Kartáč na vlasy s iontovou technologií

Kartáč na vlasy s iontovou technologií Kartáč na vlasy s iontovou technologií Informace o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96361FV05X01VIII 2017-12 362 655 Vážení zákazníci, tímto novým kartáčem na vlasy s iontovou technologií si jemně pročešete

Více

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

THYMOVAR - návod k použití

THYMOVAR - návod k použití THYMOVAR - návod k použití Příbalová informace produktu THYMOVAR INDIKACE Léčba varroázy včely medonosné způsobené roztočem Varroa destructor. THYMOVAR 15 g proužky do úlu pro včely. 1. JMÉNO A ADRESA

Více

Svíčky z pravého vosku s LED

Svíčky z pravého vosku s LED Svíčky z pravého vosku s LED cs Informace o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87505HB55XVI 2016-06 Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO 1 2 3 4 5 6 Fig. 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com Fig. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com NABÍJECÍ SVĚTLOMET LED 10W 1 OBLAST POUŽITÍ CS Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na

Více

USB čtečka karet. Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 60780HB43XI

USB čtečka karet. Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 60780HB43XI USB čtečka karet Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60780HB43XI - 275 367 275 370 Vážení zákazníci, Vaše nová USB čtečka karet přečte obvyklé paměťové karty. Data jsou do počítače přenášena rychlostí

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

10030449 10030450 10030451 10030452 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

Nástěnné hodiny do koupelny s teploměrem

Nástěnné hodiny do koupelny s teploměrem Nástěnné hodiny do koupelny s teploměrem Návod k použití a pokyny pro manipulaci s přísavkami Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93302FV01X00VIII 2017-09 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2)

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) POPIS PŘÍSTROJE REPEATER PICO NEW a PICO NEW je zařízení, které se používá v místech, kde se vyskytují problémy se signálem mobilních operátorů. Instaluje

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Lupa na čtení. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 94370HB551XVII

Lupa na čtení. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 94370HB551XVII Lupa na čtení Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94370HB551XVII 2017-08 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Budík. cs Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 93023FV04X00VIII

Budík. cs Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 93023FV04X00VIII Budík cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93023FV04X00VIII 2017-10 350 948 Vážení zákazníci, Váš nový budík ve sportovním designu je díky plynulé sekundové ručičce velmi tichý. Věříme, že Vám

Více

Solární okrasná zahradní fontána

Solární okrasná zahradní fontána 10031398 Solární okrasná zahradní fontána Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny k montáži, aby se zabránilo škodám

Více

Centronic EasyControl EC513

Centronic EasyControl EC513 Centronic EasyControl EC513 cs Návod na montáž a obsluhu 3kanálové kódové tlačítko Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX Závěsné svítidlo cs Návod k montáži 100240HB54XIX 2019-05 Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

Barová police. Návod k montáži 98224FV005X07VIII

Barová police. Návod k montáži 98224FV005X07VIII Barová police cs Návod k montáži 98224FV005X07VIII 2018-09 Vážení zákazníci, tato nová barová police bude stylovým doplňkem Vašeho obývacího pokoje. Nepřímé osvětlení efektně podtrhne lahve, sklenice nebo

Více

Solární fontána

Solární fontána 10032286 Solární fontána Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené

Více

NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344

NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344 NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344 Děkujeme za zakoupení tohoto produktu v našem internetovém obchodě. Po opatrném rozbalení produktu a jeho vybalení z kartonu, pečlivě zkontrolujte všechny části výrobku

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

MIC 900. Kondenzátorový USB mikrofon

MIC 900. Kondenzátorový USB mikrofon 10006514 MIC 900 Kondenzátorový USB mikrofon Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k získání Vašeho zařízení. Přečtěte si prosím důsledně následující pokyny pro připojení a používání a postupujte podle nich,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Přídavný akumulátor. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87910HB66XVI

Přídavný akumulátor. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87910HB66XVI Přídavný akumulátor Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87910HB66XVI 2016-06 Vážení zákazníci, Váš nový přídavný akumulátor je perfektním pomocníkem, pokud jste delší dobu na cestách bez přístupu

Více

Závěsné svítidlo. Návod k montáži 91060AB4X4VII

Závěsné svítidlo. Návod k montáži 91060AB4X4VII Závěsné svítidlo cs Návod k montáži 91060AB4X4VII 2017-04 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

SOLO LED osvětlení INSTRUKCE INSTALACE

SOLO LED osvětlení INSTRUKCE INSTALACE Děkujeme, že jste si vybrali LT SOLO LED osvětlení. SOLO LED osvětlení INSTRUKCE INSTALACE Montáž a zapojení musí provádět odborná elektro firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. VAROVÁNÍ:

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

SL SERIE. Návod k použití

SL SERIE. Návod k použití SL SERIE Návod k použití ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ: Paralelní zapojení 4Ω Paralelní zapojení 2Ω Kabelové konektory Regulační požadavky: EN 55013 EN 55020 EN 61000-3-2/-3-3 Blahopřejeme k nákupu tohoto reproduktoru

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT 2017-06 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak,

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Amplicomm Ring Flash 250

Amplicomm Ring Flash 250 1 Návod na použití Amplicomm Ring Flash 250 Světelná signalizace bytového nebo domovního zvonku a zvonění telefonu 2 Obsah balení RF250: RingFlash 250 přijímač, napájecí adaptér (12V 1A), telefonní kabel,

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

Bezdrátové handsfree na stínítko

Bezdrátové handsfree na stínítko Bezdrátové handsfree na stínítko Uživatelská příručka Funkce Poslech hudby z mobilního telefonu: Při jízdě s automobilem můžete poslouchat hudbu z mobilního telefonu. Ovládání příchozího hovoru: Při příchozím

Více

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiové čidlo intenzity slunečního záření a síly větru Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

Vychutnejte si čas 3

Vychutnejte si čas 3 1 Vychutnejte si čas 3 4 Návod k použití Pro bezpečné a dlouhodobé využívání si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte si jej. Návod k použití je vám k dispozici také na internetu: www.qlocktwo.com

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

Hračka pro kočky rollball

Hračka pro kočky rollball Hračka pro kočky rollball cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVIICE 2016-12 Vážení zákazníci, z této hračky bude zaručeně nadšená každá kočka! S její pomocí podpoříte instinkt lovení

Více

ČESKY Obsah K tomuto návodu

ČESKY Obsah K tomuto návodu Obsah 1 K tomuto návodu...89 2 Bezpečnostní pokyny...89 2.1 Řádné používání...89 2.2 Bezpečnostní pokyny k provozu přijímače...89 3 Rozsah dodávky...90 4 Popis přijímače...90 4.1 Indikace LED...91 5 Montáž...91

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 83926AB0X1VIMIT 2015-09 Vážení zákazníci, toto nové stropní svítidlo, které jste si zakoupili, zaujme především svým moderním nadčasovým

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 Vydal JETI model s.r.o. 21.5.2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO VYPÍNAČE... 3 2.1 ZAPOJENÍ SPS20... 4 2.2 DPS40 V ZAPOJENÍ DVOUPÓLOVÉHO

Více

Lustr. Návod k montáži 88448HB11XVII

Lustr. Návod k montáži 88448HB11XVII Lustr cs Návod k montáži 88448HB11XVII 2016-09 335 755 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více