PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona )"

Transkript

1 V Kroměříži dne PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona ) Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Město Kroměříž IČ: Zastoupený: Velké náměstí 115, Kroměříž Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Telefon: , Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Zakázka je podlimitní zakázkou, zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon či ZVZ ). Identifikační údaje vybraného uchazeče: Uchazeč: MAMUT - THERM s.r.o. Sídlo: Slaměníkova 302/23, Brno IČ: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Michek jednatel společnosti , Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Uchazeč splnil všechny kvalifikační aj. podmínky uvedené v zadávací dokumentaci i požadavky dané Zákonem. V jediném kritériu nabídkové ceny, v souladu se zveřejněným a zvoleným způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, vyhodnotila hodnotící komise nabídku č. 1 - MAMUT - THERM s.r.o. jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a tedy dle uvedeného jediného kritéria jako nabídku nejvhodnější. Cena sjednaná v SoD: Cena sjednaná ve smlouvě je totožná s nabídkovou cenou, tj.: ,00 Kč bez DPH ,00 Kč 21% DPH ,00 Kč vč. DPH Části zakázky plněné prostřednictvím subdodavatele: 1. subdodavatel: Oknoservis, s.r.o. Sídlo: Tuřanka 115, Brno IČ: Popis subdodávky: dodávka a montáž otvorových prvků Objem subdodávky: ,- Kč bez DPH 2. subdodavatel: ULMA Construcción CZ, s.r.o. Sídlo: Průmyslová 1009, Benátky nad Jizerou IČ: Popis subdodávky: dodávka a montáž lešení Objem subdodávky: ,- Kč bez DPH

2 3. subdodavatel: RaTi elektro, s.r.o. Sídlo: Staré náměstí 9/8, Brno IČ: Popis subdodávky: dodávka a montáž elektroinstalace Objem subdodávky: ,- Kč bez DPH ******************* Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: UCHAZEČ č. 1 Firma: MAMUT - THERM s.r.o. Sídlo / místo podnikání: Slaměníkova 302/23, Brno Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH UCHAZEČ č. 2 Firma: PSS Přerovská stavební a.s. Sídlo / místo podnikání: Skopalova 2861/7, Přerov I - město Právní forma uchazeče: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH UCHAZEČ č. 3 Firma: SYNER Morava, a.s. Sídlo / místo podnikání: 1. máje 532, Kroměříž Právní forma uchazeče: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH UCHAZEČ č. 4 Firma: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o. Sídlo / místo podnikání: Otakarova 108, Uherské Hradiště Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH

3 UCHAZEČ č. 5 Firma: FAKO spol. s r. o. Sídlo / místo podnikání: Kotojedská 2588, Kroměříž Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH UCHAZEČ č. 6 Firma: ROOS KROMĚŘÍŽ, s.r.o. Sídlo / místo podnikání: Kojetínská 3881, Kroměříž Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Cenová nabídka: ,- Kč bez DPH ,- Kč 21% DPH ,- Kč vč. DPH Identifikační údaje uchazečů, kteří byli zadavatelem vyloučeni ze ZŘ: UCHAZEČ č. 2 Firma: PSS Přerovská stavební a.s. Sídlo / místo podnikání: Skopalova 2861/7, Přerov I - město Právní forma uchazeče: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění všech zadávacích podmínek. Podrobné důvody jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení uchazeče v příloze. UCHAZEČ č. 3 Firma: SYNER Morava, a.s. Sídlo / místo podnikání: 1. máje 532, Kroměříž Právní forma uchazeče: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění všech zadávacích podmínek. Podrobné důvody jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení uchazeče v příloze. UCHAZEČ č. 4 Firma: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o. Sídlo / místo podnikání: Otakarova 108, Uherské Hradiště Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění všech zadávacích podmínek. Podrobné důvody jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení uchazeče v příloze.

4 UCHAZEČ č. 5 Firma: FAKO spol. s r. o. Sídlo / místo podnikání: Kotojedská 2588, Kroměříž Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění všech zadávacích podmínek. Podrobné důvody jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení uchazeče v příloze.

5 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Zadavatel: Město Kroměříž Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž IČ: Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Telefon: , Nabídka pořadové číslo 2 uchazeče: PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I - město, IČ: , doručena dne v 9:21 hod. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s ustanovením 76 Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách rozhodl, že Vás v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Odůvodnění vyloučení: Důvod č. 1 Zadavatel požadoval, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Dle ZD bod VIII Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Osvědčení k montáži výplní otvorů není vůbec doloženo. Jedná se o nesplnění kvalifikace. Důvod č. 2 Zadavatel požadoval doložení technických vlastností výrobků, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky. Dle ZD bod X Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: Okótovaný nákres řezu profilem okenního a dveřního rámu a křídla vč. podkladového profilu. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Předložený nákres musí

6 odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na stavbu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého okna (dveří) U = 1,2 W/(m 2 K). Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého světlíku U = 1,1 W/(m 2 K). Podstavec světlíku musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje použití rámu plastových výplní otvorů se středovým těsněním a stavební hloubkou větší než 75 mm. Požadavkem na izolační zasklení je použití teplého distančního rámečku. Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky ČSN na provedení připojovací spáry okna a způsob kotvení. Připojovací spára bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. Kotvení oken bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN s tloušťkou vnější stěny 2,8 mm. Požadavky na kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Požadavky na těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. Požadavky na kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic dodavatele pro montáž profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno (rámy): ocelo hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Požadavky na klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. 2. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží dále doklady o splnění technických požadavků pro zateplovací systém z PD: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil a dokladoval konkrétní typ systému ETICS dle kvalitativní třídy A dle TP CZB (tento požadavek je uveden i v PD). 3. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: Tepelné izolace fasády: polystyren EPS F tl. 140 mm λ = W/m.K EPS perimetr tl. 120 mm λ = W/m.K Tepelná izolace ploché střechy: stabilizovaný polystyren EPS 150 S v celk. tl. 200 mm λ = W/m.K Tepelná izolace šikmé střechy: minerální vlna v celkové tl. 200 mm λ = W/m.K

7 4. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávané povlakové hydroizolace, difúzní fólie a parotěsné vrstvy (asfaltový pás, fólie lehkého typu) se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Kompletně chybí doložení všeho požadovaného pro hliníkové výplně otvorů (certifikáty, prohlášení o vlastnostech, osvědčení k montáži, techn. listy). Není doložen doklad, který by prokazoval splnění tepelně technických vlastností světlíků (U = 1,1 W/(m 2 K)). Není doloženo prohlášení o osazení otvorových výplní, o těsnění okenních křídel, o kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru. Nejsou doloženy dokumenty prokazující tepelné vlastnosti izolace k zateplení ploché střechy a šikmé střechy. Chybí technické listy a doložení parametrů a shod s PD k difúzní fólii. Nevýznamné důvody: Důvod č. 3 Zadavatel požadoval, aby uchazeč uvedl u předložených referencí, zda bylo dílo realizováno s pomocí třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. Dle ZD bod VIII Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 Zákona, odst. (3) pro stavební práce uchazeč prokáže doložením dle 56 Zákona, odst. (3) písm. a) seznamu stejných nebo obdobných stavebních prací realizovaných uchazečem (dodavatelem) v posledních 5 letech v celkovém minimálním rozsahu 34 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň 3 nejvýznamnější z těchto prací stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah alespoň 8,5 mil. Kč bez DPH. Tyto 3 vybrané nejvýznamnější stavební práce budou doloženy osvědčením objednatelů dle pokynů dále. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené kopii musí být součástí nabídky). Z textu osvědčení objednatelů bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem zakázky. Podle 56 odst. 3 písm. a) Zákona musí osvědčení objednatelů obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Dále uchazeč uvede u těchto uváděných zakázek, zda bylo dílo realizováno s pomocí třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. U referencí není uveden podíl uchazeče na celkovém plnění, resp. nejsou uvedeni subdodavatelé. Důvod č. 4 Zadavatel požadoval uvedení všech obchodních podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci, do návrhu smlouvy o dílo. Dle ZD bod VII. 3. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, který bude v uzavřené smlouvě o dílo stanoven jako termín, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

8 Dle ZD bod X. 2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. 147a odst. 4 a 5 Zákona předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Tyto body nejsou v návrhu smlouvy o dílo uvedeny.

9 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Zadavatel: Město Kroměříž Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž IČ: Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Telefon: , Nabídka pořadové číslo 3 uchazeče: SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, Kroměříž, IČ: , doručena dne v 9:41 hod. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s ustanovením 76 Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách rozhodl, že Vás v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Odůvodnění vyloučení: Důvod č. 1 Zadavatel požadoval závazně, aby uchazeč použil soupis prací, který byl poskytován všem uchazečům jednotně k zadávací dokumentaci. Dle ZD bod VI. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkovou. Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění přiloženého soupisu prací (viz. Příloha č. 2 Soupis prací). Součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo (SoD) bude oceněný soupis prací podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pro vytvoření oceněného soupisu prací uchazeč závazně použije dodaný soupis prací v elektronické podobě. Uchazeč je odpovědný za relevantní a správné ocenění a vyplnění všech položek celého soupisu prací, včetně položek: ostatní rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové náklady. Tyto položky jsou součástí celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Součástí dodaného soupisu prací byla dále Metodika pro zpracování, ve které bylo uvedeno: Editovatelná pole jsou zvýrazněna zeleným podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Soupis prací byl vyplněn v rozporu s pokyny (u elektromontáží byly uchazečem vynulovány buňky "dodávka" a "montáž", v důsledku čehož se tyto položky nepřenesly do celkového součtu). Na str. 87 nabídky (Stavební rozpočet- rekapitulace, položka M21- elektromontáže: položka je v důsledku toho nulová).

10 Důvod č. 2 Zadavatel požadoval, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče pro aplikaci typů kontaktních zateplovacích systémů, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Dle ZD bod VIII Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče pro aplikaci typů kontaktních zateplovacích systémů, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Relevantní osvědčení v nabídce chybí (doloženo firmou OBBE s.r.o., která nesplňuje podmínky subdodavatele pro doložení kvalifikace; Současně však aplikace ETICS nesmí být prováděna subdodavatelem! (byl takto definován požadavek zadavatele v ZD - článek X.2, str. 19 ZD, v souladu s 44 odst. 6 Zákona). Firma OBBE uvedena i v seznamu subdodavatelů) Důvod č. 3 Zadavatel požadoval doložení technických vlastností výrobků, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky. Dle ZD bod X Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: Okótovaný nákres řezu profilem okenního a dveřního rámu a křídla vč. podkladového profilu. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Předložený nákres musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na stavbu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého okna (dveří) U = 1,2 W/(m 2 K). Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého světlíku U = 1,1 W/(m 2 K). Podstavec světlíku musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje použití rámu plastových výplní otvorů se středovým těsněním a stavební hloubkou větší než 75 mm. Požadavkem na izolační zasklení je použití teplého distančního rámečku. Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky ČSN na provedení připojovací spáry okna a způsob kotvení. Připojovací spára bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. Kotvení oken bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN s tloušťkou vnější stěny 2,8 mm. Požadavky na kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Požadavky na těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

11 Požadavky na kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic dodavatele pro montáž profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno (rámy): ocelo hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Požadavky na klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. 6. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží dále doklady o splnění technických požadavků pro zateplovací systém z PD: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil a dokladoval konkrétní typ systému ETICS dle kvalitativní třídy A dle TP CZB (tento požadavek je uveden i v PD). 7. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: Tepelné izolace fasády: polystyren EPS F tl. 140 mm λ = W/m.K EPS perimetr tl. 120 mm λ = W/m.K Tepelná izolace ploché střechy: stabilizovaný polystyren EPS 150 S v celkové tl. 200 mm λ = W/m.K Tepelná izolace šikmé střechy: minerální vlna v celkové tl. 200 mm λ = W/m.K 8. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávané povlakové hydroizolace, difúzní fólie a parotěsné vrstvy (asfaltový pás, fólie lehkého typu) se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. 9. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo prohlášením o vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, popř. certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu nařízení EP a Rady EU č.305/2011/cpr resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD). Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace otvorových výplní - označení typu, základní technické parametry. Není doložen doklad, který by prokazoval splnění tepelně technických vlastností světlíků (U = 1,1 W/(m 2 K)). Není prohlášení o osazení otvorových výplní, o třídě profilu A výplní otvorů, o těsnění okenních křídel, o klempířských výrobcích. Chybí prohlášení o vlastnostech pro otvorové výplně (jen certifikát). Není doložen doklad o splnění ETICS - tř. A dle TP CZB Nejsou přiloženy dokumenty prokazující tepelně vlastnosti izolace k zateplení ploché střechy a šikmé střechy. Nedoloženy doklady k asf. pásům. Důvod č. 4 Zadavatel požadoval doložení dalších povinných dokumentů. Dle ZD bod X. 5. Dle 68 odst. 3 Zákona musí nabídka dále obsahovat: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

12 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 82) (číslo odkazu ze Zákona) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Dle ZD bod VII. 10. Součástí veřejné zakázky je zajištění odpovědné osoby BOZP dodavatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Tento nezávislý koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) bude na staveništi zajišťovat práce v souladu s ust. 7 a 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto ustanovení bude součástí návrhu SoD. Uchazeč (dodavatel) k nabídce předloží prohlášení této osoby, že souhlasí s výkonem práv a povinností v rozsahu shora uvedeném při plnění konkrétní veřejné zakázky i s uvedením právního titulu (vztahu), na jehož základě bude tuto činnost vykonávat. Dle ZD bod X. 3. Součástí návrhu smlouvy o dílo bude harmonogram plnění stanovený minimálně dle termínů v této ZD. Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Uchazeč nedoložil dokumenty dle požadavku Dle 68 odst. 3 Zákona Uchazeč nepředložil prohlášení odpovědné osoby BOZP. Harmonogram není podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nevýznamný důvod: Důvod č. 5 Uchazeč měl předložit seznam zaměstnanců členěn dle jednotlivých profesí. Dle ZD bod VIII Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. e) Zákona (stavební práce) uchazeč prokáže doložením: Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, podílejících se na plnění zakázek stejného či obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Uvedenou skutečnost prokáže uchazeč seznamem dle jednotlivých profesí a tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené kopii musí být součástí nabídky). Seznam zaměstnanců není členěn dle jednotlivých profesí.

13 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Zadavatel: Město Kroměříž Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž IČ: Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Telefon: , Nabídka pořadové číslo 4 uchazeče: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Otakarova 108, Uherské Hradiště, IČ: , doručena dne v 9:44 hod. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě zjištění a závěru hodnotící komise v souladu s podmínkami zadávacího řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s ustanovením 76 Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách rozhodl, že Vás v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Odůvodnění vyloučení: Důvod č. 1 Zadavatel požadoval, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Dle ZD bod VIII Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Osvědčení k montáži výplní otvorů není vystaveno pro uchazeče, kvalifikaci dokumentem na str. 43 nabídky plní přímo výrobce, firma Decro Bzenec, spol. s r.o., která ovšem nesplňuje náležitosti subdodavatele pro doložení kvalifikace (chybí doklady vyžadované od subdodavatele v souladu se Zákonem, smlouva se subdodavatelem, z níž vyplývá poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem). Kvalifikace tedy není splněna. Důvod č. 2 Zadavatel požadoval předložení příslibu složení bankovní záruky po dobu realizace. Dle ZD bod VII. 5. Příslib bankovní záruky po dobu realizace: Zadavatel požaduje vystavení příslibu bankovní záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky. Tato záruka bude zadavatelem použita během realizace

14 v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění předmětu veřejné zakázky. Výše bankovní záruky je zadavatelem stanovena na ,- Kč. Bankovní záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky musí být o dva měsíce delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky. Tento bankovní příslib musí být v nabídce doložen v originále nebo úředně ověřené kopii. Akceptovatelný bude pouze příslib, vydaný bankovním ústavem s platnou licencí. Příslib bude obsahovat text budoucí finanční záruky, která bude doložena při podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem jako její součást. Z textu musí jasně vyplývat především: a) za jakým účelem je záruka vystavena b) v čí prospěch a v jaké výši bude vystavena c) musí z něj být patrná možnost plného čerpání v případě nesplnění termínu zhotovení díla nebo nesplnění kvalitativních parametrů díla. Zadavatel bude alternativně akceptovat i příslib bankovní záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky, doložený pouze čestným prohlášením uchazeče. V tomto čestném prohlášení musí být uvedena částka a další parametry, požadované výše pro bankovní příslib. Toto čestné prohlášení musí být v nabídce doloženo v originále, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Příslib bankovní záruky bude doložen v nabídce uchazeče. Není přiložen příslib bankovní záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu VZ. Důvod č. 3 Zadavatel požadoval doložení technických vlastností výrobků, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky. Dle ZD bod X Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: Okótovaný nákres řezu profilem okenního a dveřního rámu a křídla vč. podkladového profilu. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Předložený nákres musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na stavbu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého okna (dveří) U = 1,2 W/(m 2 K). Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého světlíku U = 1,1 W/(m 2 K). Podstavec světlíku musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje použití rámu plastových výplní otvorů se středovým těsněním a stavební hloubkou větší než 75 mm. Požadavkem na izolační zasklení je použití teplého distančního rámečku. Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky ČSN na provedení připojovací spáry okna a způsob kotvení. Připojovací spára bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. Kotvení oken bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN s tloušťkou vnější stěny 2,8 mm. Požadavky na kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena

15 pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Požadavky na těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. Požadavky na kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic dodavatele pro montáž profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno (rámy): ocelo hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Požadavky na klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. 11. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží dále doklady o splnění technických požadavků pro zateplovací systém z PD: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil a dokladoval konkrétní typ systému ETICS dle kvalitativní třídy A dle TP CZB (tento požadavek je uveden i v PD). 12. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: Tepelné izolace fasády: polystyren EPS F tl. 140 mm λ = W/m.K EPS perimetr tl. 120 mm λ = W/m.K Tepelná izolace ploché střechy: stabilizovaný polystyren EPS 150 S v celk. tl. 200 mm λ = W/m.K Tepelná izolace šikmé střechy: minerální vlna v celkové tl. 200 mm λ = W/m.K 13. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávané povlakové hydroizolace, difúzní fólie a parotěsné vrstvy (asfaltový pás, fólie lehkého typu) se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Není doložen žádný doklad, který by prokazoval splnění požadovaných tepelně technických vlastností světlíků (U = 1,1 W/(m 2 K)). Není prohlášení resp. žádný doklad o splnění požadavků na klempířské práce dle ČSN (požadováno str. 24 ZD, tučně). Chybí technické listy a doklady prokazující shodu (požadováno v ZD tučně!) difúzní folie a parotěsné vrstvy (dle ZD - X. 4.!). Důvod č. 4 Nabídka uchazeče měla být v Českém jazyce. Dle ZD bod XI. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Str v nabídce je však kompletně v německém jazyce.

16 Nevýznamné další důvody: Důvod č. 5 Zadavatel požadoval uvedení seznamu subdodavatelů vč. uvedení věcné specifikace subdodávek. Dle ZD bod X. 2. Uchazeč uvede v nabídce seznam subdodavatelů, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky. V seznamu subdodavatelů u dvou chybí věcná specifikace (str.230 nabídky). Důvod č. 6 Zadavatel požadoval, aby uchazeč uvedl u předložených referencí, zda bylo dílo realizováno s pomocí třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. Dle ZD bod VIII Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 Zákona, odst. (3) pro stavební práce uchazeč prokáže doložením dle 56 Zákona, odst. (3) písm. a) seznamu stejných nebo obdobných stavebních prací realizovaných uchazečem (dodavatelem) v posledních 5 letech v celkovém minimálním rozsahu 34 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň 3 nejvýznamnější z těchto prací stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah alespoň 8,5 mil. Kč bez DPH. Tyto 3 vybrané nejvýznamnější stavební práce budou doloženy osvědčením objednatelů dle pokynů dále. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené kopii musí být součástí nabídky). Z textu osvědčení objednatelů bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem zakázky. Podle 56 odst. 3 písm. a) Zákona musí osvědčení objednatelů obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Dále uchazeč uvede u těchto uváděných zakázek, zda bylo dílo realizováno s pomocí třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. U doložených referencí (str ) není uveden podíl uchazeče na celkovém plnění, resp. subdodavatelé.

17 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Zadavatel: Město Kroměříž Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž IČ: Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Telefon: , Nabídka pořadové číslo 5 uchazeče: FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588, Kroměříž, IČ: , doručena dne v 9:45 hod. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s ustanovením 76 Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách rozhodl, že Vás v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Odůvodnění vyloučení: Důvod č. 1 Zadavatel požadoval doložení splnění základních kvalifikačních požadavků uchazeče. Dle ZD bod VIII. 1. Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - 53 odst. 1 písm. a) a b), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - 53 odst. 1 písm. f), c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - 53 odst. 1 písm. h), d) čestného prohlášení - 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k). Není doložen výpis z rejstříku trestů fyzické osoby, potvrzení FÚ a potvrzení OSSZ. Důvod č. 2 Zadavatel požadoval, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky a platné osvědčení uchazeče pro aplikaci typů kontaktních zateplovacích systémů, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem.

18 Dle ZD bod VIII Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. 5. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče pro aplikaci typů kontaktních zateplovacích systémů, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. Osvědčení v nabídce nejsou doložena. Důvod č. 3 Zadavatel požadoval doložení technických vlastností výrobků, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky. Dle ZD bod X Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: Okótovaný nákres řezu profilem okenního a dveřního rámu a křídla vč. podkladového profilu. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Předložený nákres musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na stavbu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého okna (dveří) U = 1,2 W/(m 2 K). Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého světlíku U = 1,1 W/(m 2 K). Podstavec světlíku musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje použití rámu plastových výplní otvorů se středovým těsněním a stavební hloubkou větší než 75 mm. Požadavkem na izolační zasklení je použití teplého distančního rámečku. Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky ČSN na provedení připojovací spáry okna a způsob kotvení. Připojovací spára bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. Kotvení oken bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN s tloušťkou vnější stěny 2,8 mm. Požadavky na kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Požadavky na těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. Požadavky na kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic dodavatele pro montáž profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno (rámy): ocelo hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby.

19 Požadavky na klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. 15. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží dále doklady o splnění technických požadavků pro zateplovací systém z PD: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil a dokladoval konkrétní typ systému ETICS dle kvalitativní třídy A dle TP CZB (tento požadavek je uveden i v PD). 16. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: Tepelné izolace fasády: polystyren EPS F tl. 140 mm λ = W/m.K EPS perimetr tl. 120 mm λ = W/m.K Tepelná izolace ploché střechy: stabilizovaný polystyren EPS 150 S v celk. tl. 200 mm λ = W/m.K Tepelná izolace šikmé střechy: minerální vlna v celkové tl. 200 mm λ = W/m.K 17. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávané povlakové hydroizolace, difúzní fólie a parotěsné vrstvy (asfaltový pás, fólie lehkého typu) se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. 18. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo prohlášením o vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, popř. certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu nařízení EP a Rady EU č.305/2011/cpr resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD). Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace otvorových výplní - označení typu, základní technické parametry. 19. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu použitého zateplovacího systému se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo prohlášením o vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a předložením certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu nařízení EP a Rady EU č.305/2011/cpr resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD). Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace zateplovacího systému - označení typu, základní technické parametry. Není doložen ani jediný doklad, který by prokazoval splnění požadovaných vlastností výrobků. Důvod č. 4 Zadavatel požadoval uvedení všech obchodních podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci, do návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy neobsahuje celou řadu závazných obchodních podmínek ze ZD, včetně bank. záruky, penále aj. (zcela odlišné obchodní podmínky v řadě bodů) - konkrétně zde už nespecifikováno.

20 Důvod č. 5 Zadavatel požadoval doložení dalších povinných dokumentů. Dle ZD bod X. 5. Dle 68 odst. 3 Zákona musí nabídka dále obsahovat: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 82) (číslo odkazu ze Zákona) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Tyto dokumenty uchazeč nepředložil. Důvod č. 6 Zadavatel požadoval jako součást návrhu smlouvy o dílo časový harmonogram, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Dle ZD bod X. 3. Součástí návrhu smlouvy o dílo bude harmonogram plnění stanovený minimálně dle termínů v této ZD. Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Harmonogram je v nabídce přiložen, není však podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Za zadavatele: Mgr. Daniela Hebnarová starostka města

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona ) V Chrasti dne 18. 7. 2013 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen Zákona ) Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Město Chrast Sídlo: Náměstí 1, 538 51 Chrast IČ: 00270199

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti Sokolovny v městysu Křižanov včetně výměny zdroje vytápění Výběrové řízení je mimo

Více

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou IČ: 00242420 Jednající: Jiří Veselý - starosta obce Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY A TĚLOCVIČNY V

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Zadavatel: název: Obec Břestek sídlo: Břestek 14, 687 08 právní forma: obec IČ: 00542253 DIČ: není plátce DPH statutární zástupce: RNDr. Jindřich Krušina, starosta tel.: +420 572 595 710 e-mail: obecbrestek@seznam.cz

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení obecní knihovny Městys Zlonice č.p. 545 podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Město Zubří Sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří Zastoupený: Jiří Randus, starosta města IČ: 00304492 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří Zadavatel

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1. K veřejné zakázce na dodávky s názvem "DIGITALIZACE KINA MIKULOV DLE STANDARDU DCI"

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1. K veřejné zakázce na dodávky s názvem DIGITALIZACE KINA MIKULOV DLE STANDARDU DCI DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K veřejné zakázce na dodávky s názvem "DIGITALIZACE KINA MIKULOV DLE STANDARDU DCI" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Uveřejněno na profilu zadavatele! Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce V souladu s ustanovením 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín VIZIA a.s. Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a dveří. 1 / 5 Oddíl I: Veřejný zadavatel Název, adresa a kontaktní místo/místa

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO PODĚBRADY se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady IČ: 00239640 Zastoupený: Ing. Ladislavem Langrem, starostou města VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENTAGONU

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 38 odst.1 zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen ZVZ ) Název veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany Právní forma: příspěvková organizace IČ: 49123947 Jednající: Ing.

Více

V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zakázka: Druh zakázky: Zadavatel: Administrátor veřejné zakázky: Způsob zadání: Zateplení objektu č.p. 428, Bánov Veřejná

Více

Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky

Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky - 1 - Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky Veřejná zakázka : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ NA SÍDLIŠTI II Zadavatel: Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem zastoupené:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ ZADAVATEL: Městys Koloveč U Staré fary 142, 345 43 Koloveč IČ: 00253481 DIČ: CZ00253481 Statutární zástupce: Ing. Václav Pergl starosta městyse VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Výměna

Více

M ě s t o N o v é M ě s t o n a d M e t u j í VÝZVA

M ě s t o N o v é M ě s t o n a d M e t u j í VÝZVA VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku Výměna oken Dům zdraví, 28.října č.p.415, Nové Město nad Metují, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VZ_NBK_020_2015_003

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VZ_NBK_020_2015_003 VZ_NBK_020_2015_003 veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás vyzývám

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, Studénka

M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, Studénka M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci akce Příloha č.1 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVĚ SDH DRUŽSTEVNÍ 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY město Studénka

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Krycí list nabídky. na akci: Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Bratrušov

Krycí list nabídky. na akci: Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Bratrušov Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Bratrušov Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky w w w. k r a l i k y. e u Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Bc. Pavel Šverák Telefon: +420465670751 E-mail: p.sverak@kraliky.eu Počet listů dokumentů:

Více

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014 Město MILOVICE V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D KY V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E N A V E Ř E J N O U Z A K Á Z K U M A L É H O R O Z S A H U podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Zadávací dokumentace. magistrát. Název veřejné zakázky: Izolační zeleň (projekty) TDI+BOZP. Název zadavatele: Statutární město Ostrava

Zadávací dokumentace. magistrát. Název veřejné zakázky: Izolační zeleň (projekty) TDI+BOZP. Název zadavatele: Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI Systémové číslo VZ:P16V VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI Systémové číslo VZ:P16V VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI 2016-2019 Systémové číslo VZ:P16V00000118 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dodávka automatických zbraní pro Celní správu ČR 2013

Dodávka automatických zbraní pro Celní správu ČR 2013 Dodávka automatických zbraní pro Celní správu ČR 2013 Otevřené řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 Čl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni 74767 Hrabyně 202 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín Vážení, v souladu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE PÍSEMNÁ

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Tomáš Smolík.

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Tomáš Smolík. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k významné nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh ... e-mail:obec(@.rovensko-morava.cz č.j. V Rovensku dne 19.1.2012 Věc: Výměna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ Rovensko - výběr dodavatele prací. Dovolte mi, abych Vás oslovil s uvedenou poptávkou. Obec

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 58647/2017 MUCL/50422/2017 Vyřizuje: Martina

Více

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí

Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst.3, zák. č.137/2006 Sb. v platném znění Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zahraniční periodika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 6, 12 odst. 3, 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Separace bioodpadů ve městě Osečná Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Separace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce pro projekt: Rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici Zadavatel: Obec Valašská

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014

Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014 Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014 Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Dodávka manažerského školení pro Chabařovické strojírny, a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem V Praze dne 25. 4. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna oken v budově C, FZÚ Cukrovarnická 10

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více