Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa"

Transkript

1 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha AO 212, CO 3048, NB 1390 Pražská 16, Praha 10

2 Legislativní přepisy Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií Novelizace od vyvolané změnou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon je prováděn zejména: Vyhláškou 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov Vyhláškou 480/2012 Sb. - Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 2

3 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 7 Snižování energetické náročnosti budov (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 3

4 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen orgán veřejné moci ) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude: 1. větší než 1500 m², a to od 1. ledna větší než 350 m², a to od 1. ledna menší než 350 m², a to od 1. ledna 2018 OD SE TÝKÁ POVINNOST VŠECH BUDOV vlastněných orgány veřejné moci! Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 4

5 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie soukromý sektor c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou: 1. větší než 1500 m2, a to od 1. ledna větší než 350 m2, a to od 1. ledna menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2020 OD SE TÝKÁ POVINNOST VŠECH BUDOV nad 1500 m 2 i u soukromého sektoru! Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 5

6 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie definice Zákon 406/2000 Sb. 2 Základní pojmy (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 6

7 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanovisko MPO a SEI Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 7

8 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanovisko MPO a SEI Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 8

9 Obnovitelné zdroje definice Zákon 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 2 Základní pojmy (1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 9

10 Obnovitelné zdroje biomasa Zákon 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 2 Základní pojmy (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 10

11 Obnovitelné zdroje biomasa Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 11

12 Spotřeba palivového dřeva v ČR 2015 zdroj: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 12

13 Využití obnovitelných zdrojů v domácnostech zdroj: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 13

14 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie požadavky Vyhláška č. 78/2013 Sb. 1) průměrný součinitel prostupu tepla budovy U em,n,20,r = R [ (U N,20,j A j b j ) / A j + U em,r ] kde R je redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy; Referenční hodnota Parametr Označení Jednotky Dokončená budova a její změna Nová budova Budova s téměř nulovou spotřebou energie Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla R - 1,0 0,8 0,7 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 14

15 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie požadavky Vyhláška č. 78/2013 Sb. 2) snížení hodnoty neobnovitelné primární energie (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy) Referenční hodnota Parametr Označení Jednotky Druh budovy nebo zóny Dokončená budova a její změna po Nová budova po Budova s téměř nulovou spotřebou energie Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu e p,r Rodinný dům % Bytový dům % Ostatní budovy Budovy s téměř nulovou spotřebou energie - nzeb 15

16 Neobnovitelná primární energie 5 (3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 16

17 Vliv volby energonositele ( paliva ) na výsledek Energonositel Faktor celkové primární energie (-) Faktor neobnovitelné primární energie (-) Zemní plyn 1,1 1,1 Černé uhlí 1,1 1,1 Hnědé uhlí 1,1 1,1 Propan-butan/LPG 1,2 1,2 Topný olej 1,2 1,2 Elektřina 3,2 3,0 Dřevěné peletky 1,2 0,2 Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 1,0 0,0 Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2-3,0 Teplo - dodávka mimo budovu -1,1-1,0 Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 50 % a nejvýše 80 % podílem obnovitelných zdrojů Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů 1,1 0,1 1,1 0,3 1,1 1,0 Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 17

18 Závěr Dům s téměř nulovou spotřebou energie je budova, která plní požadavky nadefinované ve vyhlášce 78/2013 Sb. Kritéria domu s téměř nulovou potřebou energie nelze zaměňovat s požadavky stanovenými pro nízkoenergetické či pasivní domy. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 18

19 DĚKUJI ZA POZORNOST Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa 19

20 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) - příklady Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,

21 Obsah Příklady výpočtů energetické náročnosti budov pro: Různé typy obálky budovy Různé typy zdrojů systémů TZB Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 21

22 Vzorový RD Harmony pro porovnání Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 22

23 Vzorový RD Harmony pro porovnání Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 23

24 Vzorový RD Harmony pro porovnání hodnocené varianty - Referenční budova - Nákladově optimální budova - nzeb - NED - Pasivní dům - Různé zdroje systémů TZB Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 24

25 Vzorový RD Harmony Referenční budova a budova nákladově optimální Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 25

26 Vzorový RD Harmony konstrukce obálky Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 26

27 Vzorový RD Harmony pro porovnání referenční budova a budova nákladově optimální konstrukce (výsledky) Referenční budova požadované hodnoty dle ČSN Nákladově optimální budova koeficient 0,8 (snížení U em o 20 %) Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,30 0,24 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,24 0,19 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,30 0,24 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,45 0,36 Okna U [W/m 2 K] 1,50 1,20 Dveře U [W/m 2 K] 1,70 1,36 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,40 1,12 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,44 0,35 TZB Zdroj s účinností 80 % Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 27

28 Vzorový RD Harmony Referenční budova a budova nzeb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 28

29 Vzorový RD Harmony pro porovnání referenční budova a stanovení kritérií pro nzeb konstrukce (výsledky) Referenční budova požadované hodnoty dle ČSN Stanovení kritérií nzeb z referenční budovy snížení o X % oproti referenční budově Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,30 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,24 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,30 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,45 Okna U [W/m 2 K] 1,50 Dveře U [W/m 2 K] 1,70 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,40 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,44 0,31 30 % TZB Zdroj s účinností 80 % Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] % Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 29

30 Vzorový RD Harmony pro porovnání nzeb konstrukce (výsledky) Referenční budova kritéria nzeb požadované hodnoty dle ČSN pro nzeb koeficient 0,7 Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,30 0,21 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,24 0,16 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,30 0,21 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,45 0,31 Okna U [W/m 2 K] 1,50 1,00 Dveře U [W/m 2 K] 1,70 1,10 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,40 0,90 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,44 0,31 0,31 TZB Zdroj s účinností 80 % Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 30

31 Vzorový RD Harmony Budova pasivní x nízkoenergetická x nzeb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 31

32 Porovnání hodnotících kritérií budov pasivní x nízkoenergetická x s téměř nulovou spotřebou energie Pasivní měrná potřeba tepla na vytápění 20 kwh/m 2.rok pro RD měrná potřeba tepla na vytápění 15 kwh/m 2.rok pro BD Nízkoenergetický RD i BD měrná potřeba tepla na vytápění 50 kwh/m 2.rok Dům s téměř nulovou spotřebou energie celková potřeba energie potřeba energie referenční budovy Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 32

33 Porovnání hodnotících kritérií budov obálka budovy průměrný součinitel prostupu tepla U em Pasivní: rodinný dům: U em 0,22 W/m 2.K bytový dům: U em 0,30 W/m 2.K Nízkoenergetický: U em 0,35 W/m 2.K (RD i BD) Dům s téměř nulovou spotřebou energie U em U em, ref = 0,7 x U em,pož... (0,7 x U em domu se všemi konstrukcemi na požadovaných hodnotách dle ČSN /2011) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 33

34 Porovnání hodnotících kritérií budov obálka budovy primární energie z neobnovitelných zdrojů Pasivní: pro RD i BD PE A 60 kwh/m 2.rok Nízkoenergetický: nestanoveno Dům s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb): pro RD pro BD pro ostatní PE A 0,75 PE A,REF PE A 0,80 PE A,REF PE A 0,90 PE A,REF PE A,REF neobnovitelná primární energie referenční budovy Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 34

35 Vzorový RD Harmony - porovnání hodnotících kritérií budov pasivní x nízkoenergetická x nzeb konstrukce (výsledky) nzeb Pasivní dům NED U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,21 (PTH 44 EKO+ Profi) Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 Okna U [W/m 2 K] 1,00 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 Okna střešní U [W/m 2 K] 0,90 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] 49 TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] 116 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 35

36 Výběr správného produktu Porotherm - clustering Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 36

37 Vzorový RD Harmony - porovnání hodnotících kritérií budov pasivní x nízkoenergetická x nzeb konstrukce (výsledky) U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů nzeb Pasivní dům NED U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů doporučené hodnoty pro PASIV dle ČSN U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,21 (PTH 44 EKO+ Profi) 0,15 (PTH 50 T Profi) Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,14 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,14 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,18 Okna U [W/m 2 K] 1,00 0,65 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 0,85 Okna střešní U [W/m 2 K] 0,90 0,77 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,21 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Plynový kondenzační kotel (80 %) + krbová kamna (20 %), řízené větrání s rekuperací Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 37

38 Vzorový RD Harmony - porovnání hodnotících kritérií budov pasivní x nízkoenergetická x nzeb konstrukce (výsledky) U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů nzeb Pasivní dům NED U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů doporučené hodnoty pro PASIV dle ČSN U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,21 (PTH 44 EKO+ Profi) 0,15 (PTH 50 T Profi) Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,14 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,14 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,18 Okna U [W/m 2 K] 1,00 0,65 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 0,85 Okna střešní U [W/m 2 K] 0,90 0,77 = nzeb (na této stránce) Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,21 0,35 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Plynový kondenzační kotel (80 %) + krbová kamna (20 %), řízené větrání s rekuperací Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 38

39 Vzorový RD Harmony nzeb (varianty obvodového zdiva Porotherm) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 39

40 Vzorový RD Harmony nzeb varianty obvodového zdiva Porotherm konstrukce (výsledky) nzeb NENÍ nzeb nzeb nzeb PTH 44 EKO+ Profi PTH 38 Profi PTH 38 T Profi PTH 44 T Profi U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,21 0,28 0,19 0,17 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,14 0,16 0,16 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,14 0,21 0,21 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,25 0,31 0,31 Okna U [W/m 2 K] 1,00 0,85 1,10 1,20 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 1,10 1,10 1,20 Okna střešní U [W/m 2 K] 0,90 0,85 1,10 1,20 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,31 0,31 0,31 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 40

41 Vzorový RD Harmony nzeb (varianty s různým zdrojem TZB) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 41

42 Vzorový RD Harmony nzeb varianty s různým zdrojem TZB konstrukce (výsledky) PTH 38 T Profi nzeb nzeb nzeb NENÍ nzeb U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,19 0,19 0,19 0,19 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,16 0,16 0,16 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,21 0,21 0,21 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,31 0,31 0,31 Okna U [W/m 2 K] 1,10 1,10 1,10 1,10 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 1,10 1,10 1,10 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,10 1,10 1,10 1,10 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,31 0,31 0,31 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % Tepelné čerpadlo + 3ks plochý solární kolektor Peletkový kotel s účinností 87 % elektrokotel Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 42

43 Vzorový RD Harmony nzeb (varianty s elektrokotlem) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 43

44 Vzorový RD Harmony nzeb varianty s elektrokotlem konstrukce (výsledky) PTH 38 T Profi NENÍ nzeb NENÍ nzeb U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,19 0,17 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,14 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,14 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,18 Okna U [W/m 2 K] 1,10 0,85 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 0,85 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,10 0,85 PTH 44 T Profi Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,25 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB elektrokotel elektrokotel Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 44

45 Vzorový RD Harmony nzeb varianty s elektrokotlem konstrukce (výsledky) PTH 38 T Profi PTH 44 T Profi NENÍ nzeb NENÍ nzeb nzeb U stěny, včetně přirážky zohledňující vliv tepelných mostů Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,19 0,17 0,17 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,14 0,14 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,14 0,14 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,18 0,18 Okna U [W/m 2 K] 1,10 0,85 0,85 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 0,85 0,85 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,10 0,85 0,85 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,25 0,25 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB elektrokotel elektrokotel El. topné kabely + 2x plochý solární kolektor pro TV + řízené větrání s rekuperací + 21 m2 FV panelů Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 45

46 Vzorový RD Harmony nzeb a hodnocení dle PENB Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 46

47 Vzorový RD Harmony nzeb a hodnocení dle PENB Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 47

48 Vzorový RD Harmony nzeb a hodnocení dle PENB konstrukce (výsledky) nzeb (PTH 38 T Profi) nzeb (PTH 38 T Profi) Stěna vnější U [W/m 2 K] 0,19 0,19 Střecha šikmá U [W/m 2 K] 0,16 0,16 Podhled ke krovu zateplený U [W/m 2 K] 0,21 0,21 Podlaha (+ sokl) U [W/m 2 K] 0,31 0,31 Okna U [W/m 2 K] 1,10 1,10 Dveře U [W/m 2 K] 1,10 1,10 Okna střešní U [W/m 2 K] 1,10 1,10 Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2 K] 0,31 0,31 Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % elektrokotel Měrná celková dodaná energie E p,a [kwh/m 2.rok] Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 48

49 Vzorový RD Harmony nzeb a hodnocení dle PENB konstrukce (výsledky) PTH 38 T Profi nzeb PTH 38 T Profi NENÍ nzeb TZB Plynový kondenzační kotel s účinností 94 % elektrokotel Měrná celková dodaná energie Měrná neobnovitelná primární energie E p,a [kwh/m 2.rok] E pn,a [kwh/m 2.rok] Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 49

50 Závěr dům s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) Kritéria domu s téměř nulovou potřebou energie nelze zaměňovat s požadavky stanovenými pro nízkoenergetické či pasivní domy nzeb je možné navrhnout z jednovrstvého zdiva (nutno používat systémové detaily) Minimální obvodová konstrukce Porotherm 44 EKO+ Profi Doporučená obvodová konstrukce Porotherm 38 (44) T Profi Pokud je k dispozici plyn - doporučeno použít plynový kondenzační kotel Elektrokotel není vhodný jako jediný zdroj (nutno doplnit dalšími technologiemi) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 50

51 DĚKUJI ZA POZORNOST Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) příklady, Robert Blecha 51

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tel.: +420 608 824 718 e-mail: info@jiristerba.cz web:www.jiristerba.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 78/2013

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: 9.května 739 PSČ, místo: 390 02

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více