PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:"

Transkript

1 PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A ,- - FAV B ,- 321/2 Zahraniční závazky - FAP A ,- - FAP B ,- Kurz ČNB k počátku účetního období činí 26,95 Kč/. Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) VBÚ úhrada FAV B (kurz činí 27,06 Kč/ )... Kč.,- 2) FAP nákup zboží v hodnotě 8 300,- (kurz činí 27,08 Kč/ )... Kč.,- 3) VÚD DPH 19 % při dovozu... Kč.,- 4) VPD provize za nákup zboží... Kč 5 000,- 5) VPFA doprava vlastním autem... Kč ,- 6) Příjemka zboží převzato na sklad... Kč.,- 7) VBÚ úhrada FAP A (kurz činí 27,01 Kč/ )... Kč.,- 8) FAV prodej zboží do zahraničí v hodnotě ,- (kurz 27,23 Kč/ )... Kč.,- 9) Výdejka úbytek prodaného zboží... Kč ,- 10) VÚD kurzové rozdíly účtů 311/2 a 321/2 (kurz činí 26,99 Kč/ )... Kč.,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku, a to včetně příslušných kurzových rozdílů. 2) Zjistěte finanční výsledek hospodaření. ŘEŠENÍ: Finanční výsledek hospodaření

2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 1 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ úhrada FAV B /2 311/2 kurzový zisk / FAP nákup zboží ze zahraničí /2 3 VÚD DPH 19 % při dovozu , /Z 4 VPD provize ze nákup zboží VPFA doprava zboží Příjemka zboží převzato na sklad VBÚ úhrada FAP A /2 221/2 kurzová ztráta /2 8 FAV prodej zboží do zahraničí / Výdejka úbytek prodaného zboží VÚD přepočet kurzu u pohledávek -kurzová ztráta /2 přepočet kurzu u závazků - kurzový zisk /2 663 MD 311/2 - Zahraniční odběratelé (CZK) D MD 311/2 - Zahraniční odběratelé ( ) D PS ) PS ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KS KS MD 321/2 - Zahraniční dodavatelé (CZK) D MD 321/2 - Zahraniční dodavatelé ( ) D 7) PS ) PS ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KS KS Účet KS v KS v Kč dle účetnictví KS v Kč dle kurzu k Kurzový rozdíl Charakter rozdílu 311/ Kurzová ztráta 321/ Kurzový zisk

3 Finanční výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření finanční náklady finanční výnosy ztráta PŘÍKLAD Č. 2 Společnost Kolík, s. r. o. provozuje obchod se sportovními potřebami. Společnost má dva společníky a tři zaměstnance. Mzdy jednotlivých zaměstnanců a společníků uvádí následující tabulka: Položka Zaměstnanec A Zaměstnanec B Zaměstnanec C Společník A Společník B Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Záloha na daň Nemocenská Spoření apod Náhrada manka Čistá mzda Záloha mzdy K výplatě Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím týkajících se mzdové problematiky: 1) VBÚ úhrada zálohy mzdy zaměstnancům A a B... Kč...,- - úhrada zálohy mzdy oběma společníkům... Kč...,- 2) VPD výplata zálohy mzdy zaměstnanci C... Kč...,- 3) VÚD zúčtování mezd zaměstnanců hrubé mzdy... Kč...,- - srážka sociálního pojištění... Kč...,- - srážka zdravotního pojištění... Kč...,- - srážka zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - nárok na nemocenskou... Kč...,- - srážka spoření... Kč...,- - srážka náhrady manka... Kč...,- 4) VÚD zúčtování mezd společníků - hrubé mzdy... Kč...,- - srážka sociálního pojištění... Kč...,- - srážka zdravotního pojištění... Kč...,- - srážka zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - nárok na nemocenskou... Kč...,- - srážka spoření... Kč...,-

4 5) VÚD zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance sociální... Kč...,- - zdravotní... Kč...,- 6) VÚD zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem za společníky sociální... Kč...,- - zdravotní... Kč...,- 7) VBÚ úhrada doplatku mezd zaměstnanců A a B... Kč...,- - úhrada doplatku mezd obou společníků... Kč...,- 8) VPD výplata doplatku mzdy zaměstnanci C... Kč...,- 9) VBÚ úhrada sociálního pojištění... Kč...,- - úhrada zdravotního pojištění... Kč...,- - úhrada zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - připsána nárokovaná nemocenská... Kč...,- - převod sraženého spoření... Kč...,- ÚKOL: 1) Doplňte chybějící údaje v tabulce. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku. ŘEŠENÍ: Tabulka ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 2 Tabulka Položka Zaměstnanec A Zaměstnanec B Zaměstnanec C Společník A Společník B Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Záloha na daň Nemocenská Spoření apod Náhrada manka Čistá mzda Záloha mzdy K výplatě

5 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VÚD úhrada zálohy na mzdy zaměstnancům A a B úhrada zálohy na mzdy společníkům VPD výplata zálohy zaměstnanci C mzdy zaměstnanci - hrubé mzdy mzdy zaměstnanci - srážka soc. poj mzdy zaměstnanci - srážka zdr. poj VÚD mzdy zaměstnanci - srážka zálohy na DzP mzdy zaměstnanci - nárok na nemocenskou mzdy zaměstnanci - srážka spoření mzdy zaměstnanci - srážka náhrady manka mzdy společníci - hrubé mzdy mzdy společníci - srážka soc. poj VÚD mzdy společníci - srážka zdr. poj mzdy společníci - srážka zálohy na DzP mzdy společníci - nárok na nemocenskou mzdy společníci - srážka spoření VÚD zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - sociální zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - zdravotní VÚD zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - sociální zák. poj. hrazené z-telem za společníky - zdravotní VBÚ úhrada doplatku mezd zaměstnanců A a B úhrada doplatku mezd společníků VPD úhrada doplatku mezd zaměstnance C úhrada sociálního pojištění úhrada zdravotního pojištění VBÚ úhrada zálohy na daň z příjmů připsaná nárokovaná nemocenská převod sraženého spoření PŘÍKLAD Č. 3 Akciová společnost KOVO se zabývá výrobou nerezových součástek. Během účetního období došlo k následujícím účetním případům. 1) VBÚ platba zálohy na daň z příjmů společnosti... Kč ,- 2) VÚD předpis daně z nemovitostí... Kč 6 500,-

6 3) VÚD předpis silniční daně... Kč ,- 4) VÚD předpis darovací daně... Kč ,- 5) VÚD přiznána dotace ke mzdě zaměstnance-absolventa... Kč 5 000,- 6) VBÚ úhrada daně z nemovitostí... Kč...,- - úhrada silniční daně... Kč...,- - úhrada darovací daně... Kč...,- - připsána dotace ke mzdě absolventa... Kč...,- 7) VÚD vypočtená daň z příjmů společnosti splatná z běžné činnosti... Kč ,- - z mimořádné činnosti... Kč 3 500,- 8) VBÚ doplatek daně z příjmů... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. ŘEŠENÍ: ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 3 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ platba zálohy na daň z příjmů VÚD předpis daně z nemovitostí VÚD předpis silniční daně VÚD předpis darovací daně VÚD přiznána dotace ke mzdě absolventa úhrada daně z nemovitostí VBÚ úhrada silniční daně úhrada darovací daně připsána dotace ke mzdě absolventa VÚD vypočtená DzP splatná - běžná činnost vypočtená DzP splatná - mimořádná činnost VBÚ doplatek daně z příjmů

7 PŘÍKLAD Č. 4 PEK, a. s., plátce DPH, se zabývá výrobou pečiva. Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: 1) FAP mouka smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 2) FAP doprava mouky smluvní cena... Kč 5 500,- - DPH 19 %... Kč...,- 3) Příjemka mouka převzata na sklad... Kč...,- 4) PPD prodej pečiva ve vlastní prodejně cena včetně DPH 9 %... Kč ,- 5) Výdejka úbytek prodaného pečiva... Kč ,- 6) FAP nákup stroje v hodnotě USD ,- (kurz činí 18,05 Kč/USD)... Kč...,- 7) VÚD clo 2 % z hodnoty stroje... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 8) FAP doprava stroje smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 9) VÚD zařazení stroje do užívání... Kč...,- 10) FAV prodej pečiva SD COOP smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 11) Výdejka úbytek pečiva... Kč ,- 12) FAV prodej osobního auta smluvení cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 13) VÚD řádný odpis osobního auta... Kč ,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny osobního auta... Kč ,- - vyřazení osobního auta z užívání... Kč ,- 14) VPD nákup kancelářského materiálu, který byl dán ihned do spotřeby, cena včetně DPH 19 %... Kč 3 927,- 15) FAV prodej pečiva jídelně smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 16) Výdejka úbytek prodaného pečiva... Kč ,- 17) VÚD uznán reklamační nárok jídelny ve výši 10 % hodnoty faktury z účetního případu 15)... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 2) Zjistěte výši daňové pohledávky/závazku z titulu DPH, a to dle jednotlivých sazeb DPH 3) Na základě VBÚ zaúčtujte do deníku výsledný vztah k finančnímu úřadu. ŘEŠENÍ: Výsledná daňová povinnost 2

8 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 4 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D mouka - smluvní cena FAP mouka - DPH 9 % / FAP doprava mouky - smluvní cena doprava mouky - DPH 19 % / Příjemka mouka převzata na sklad PPD prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % /1 5 Výdejka úbytek prodaného pečiva FAP nákup stroje ze zahraničí VÚD 8 FAP clo DPH 19 % ,90 343/2 343/2Z doprava stroje - smluvní cena doprava stroje - DPH 19 % / VÚD stroj zařazen do užívání FAV prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % /1 11 Výdejka úbytek prodaného pečiva FAV prodej osobního auta - smluvní cena prodej osobního auta - DPH 19 % /2 13 VÚD řádný odpis osobního auta dodatečný odpis osobního auta vyřazení osobního auta z užívání VPD 15 FAV nákup kancelářského mat. - smluvní cena nákup kancelářského mat. - DPH 19 % /2 211 prodej pečiva jídelně - smluvní cena prodej pečiva jídelně - DPH 9 % /1 16 Výdejka úbytek prodaného pečiva VÚD uznán reklamační nárok jídelny - sml. cena uznán reklamační nárok jídelny - DPH 9% /1 311

9 Výsledná daňová povinnost MD 343/1 - DPH 9 % D MD 343/2 - DPH 19 % D 1) ) ) ) ,90 17) ) ) ,90 12) ) ) Obrat Obrat ) 627 KS Obrat ,90 Obrat ,90 KS VBÚ Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D úhrada závazku DPH 9% /1 221 úhrada závazku DPH 19% /2 221 PŘÍKLAD Č. 5 Společnost s ručením omezeným Automat se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách...kč ,- 123 Výrobky... Kč ,- 353 Pohledávky za upsaný ZK... Kč ,- 211 Pokladna... Kč ,- 354 Pohl. za spol. při úhradě ztráty... Kč ,- 221 Bankovní účty... Kč ,- 365 Ost. závazky ke spol. a členům družstva.. Kč ,- 112 Materiál na skladě. Kč ,- 431 Výsledek hosp. ve schval. řízení (zisk)... Kč ,- 411 Základní kapitál... Kč...,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: 1) VBÚ přijata půjčka od dceřinné společnosti, splatnost 6 měsíců... Kč ,- 2) VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté společníkem - úroková sazba 12 % p. a., splatnost 6 měsíců... Kč...,- 3) VBÚ splátka jmenovité hodnoty půjčky společníkovi... Kč...,- - úhrada úroku z půjčky... Kč...,- 4) VBÚ společnost poskytla půjčku společníkovi, splatnost 9 měsíců... Kč ,- 5) VÚD splátka ZK pozemkem v hodnotě... Kč ,- 6) VÚD rozdělení zisku min. roku příděl do rezervního fondu... Kč ,- - příděl do FKSP... Kč ,- - zbytek rozdělen mezi společníky... Kč...,-

10 - srážková daň z podílu na zisku (15 %). Kč...,- 7) VBÚ společník uhradil svou pohledávku z titulu ztráty z min. let... Kč...,- - výplata podílu na zisku společníkům... Kč...,- 8) VÚD předpis úroku z půjčky dceřinné společnosti ve výši 7 %... Kč...,- 9) VÚD upsání vkladu ve výši 25 % ZK PROAUTO, a. s.... Kč ,- 10) VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté společníkovi ve výši 11 %... Kč...,- 11) VBÚ částečná úhrada upsaného podílu PROAUTO, a. s.... Kč ,- 12) VÚD úhrada upsaného podílu PROAUTO, a. s. materiálem... Kč ,- ÚKOL: 1) Sestavte počáteční rozvahu a zjistěte výši základního kapitálu 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 3) Zaúčtujte účetní operace do hlavní knihy, a to včetně otevření a uzavření účtů a zjištění výsledku hospodaření. 4) Sestavte Konečnou rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. ŘEŠENÍ: Počáteční rozvaha Hlavní kniha Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 Počáteční rozvaha A Rozvaha Automat, s. r. o. k x v Kč P Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Podíly v ovládaných a řízených osobách Výsledek hospodaření běžného úč. období Materiál Závazky ke společníkům a členům družstva Výrobky Pohledávka za společníky při úhradě ztráty Peníze Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem

11 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ přijata půjčka od dceřiné společnosti VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté spol VBÚ úhrada jmenovité hodnoty půjčky spol úhrada úroku z půjčky spol VBÚ společnost poskytla půjčku společníkovi VÚD splátka ZK pozemkem příděl do rezervního fondu VÚD příděl do FKSP podíl na zisku společníkům daň z podílu na zisku VBÚ úhrada pohled. společníkem - ztráta min. let výplata čistého podílu na zisku společníkům VÚD předpis úroku z půjčky od dceřinné spol VÚD upsání vkladu PROAUTO, a. s VÚD předpis úroku z půjčky poskyt. společníkovi VBÚ částečná úhrada podílu PROAUTO, a. s VÚD úhrada podílu PROAUTO, a. s. materiálem Hlavní kniha MD Počáteční účet rozvažný D Základní kapitál Pohledávky za upsaný základní kapitál Zákonný rezervní fond Podíly v ovládaných a řízených osobách Dodavatelé Materiál na skladě Výrobky Pohledávka za společníky při úhradě ztráty Pokladna Bankovní účty Obrat Obrat

12 MD Bankovní účty D MD Ostatní závazky ke společníkům D PS a) a) PS ) b) b) ) a) ) Obrat Obrat b) KÚR 0 KS 0 11) Obrat Obrat MD Podíly v ovládaných a řízených osobách D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Pokladna D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Pozemky D KS KÚR ) Obrat Obrat 0 MD Pohled. za společníky při úhradě ztráty D KS KÚR PS a) Obrat Obrat MD Výrobky D KS 0 KÚR 0 PS Obrat 0 Obrat 0 MD Materiál na skladě D KS KÚR PS ) Obrat 0 Obrat MD Pohledávky za upsaný ZK D KS KÚR PS ) Obrat 0 Obrat MD Základní kapitál D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Ostatní pohl. za společ. a členy družstva D KÚR KS ) ) MD Úroky D Obrat Obrat 0 2) KS KÚR ) Obrat Obrat 0 MD Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem D KS ÚZaZ ) Obrat Obrat 0 MD Úroky D KS KÚR ) Obrat 0 Obrat ÚZaZ KS 4 125

13 MD Ostatní fondy D MD Výsledek hosp. ve schval. řízení D 6b) a) PS Obrat 0 Obrat b) KÚR KS c) Obrat Obrat 0 MD Ostatní přímé daně D KS 0 KÚR 0 6d) Obrat 0 Obrat MD Závazky - ovládající a řídící osoba D KÚR KS ) ) MD Závazky ke spol. při rozdělování zisku D Obrat 0 Obrat d) c) KÚR 0 KS b) MD Zákonný rezervní fond D Obrat Obrat KÚR KS 0 6a) Obrat 0 Obrat MD Závazky z upsaných nespl. CP a vkladů D KÚR KS ) ) ) Obrat Obrat KÚR KS MD Konečný účet rozvažný (KÚR) D Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Pozemky Zákonný rezervní fond Podíly v ovládaných a řízených osobách Ostatní fondy Podíly v úč. jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní přímé daně Materiál na skladě Závazky ovládající a řídící osoba Výrobky Závazky z upsaných CP a vkladů Ostatní pohledávky ke společníkům Pokladna Bankovní účty Ztráta Obrat Obrat MD Účet zisků a ztrát (ÚZaZ) D Úroky Úroky Obrat Obrat Ztráta KÚR

14 Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty A Rozvaha Automat, s. r. o. k x v Kč P Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Pozemky Zákonný rezervní fond Obrat Ostatní fondy Podíly v úč. jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní přímé daně Materiál na skladě Závazky ovládající a řídící osoba Výrobky Závazky z upsaných CP a vkladů Ostatní pohledávky ke společníkům Ztráta Pokladna Bankovní účty Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Automat, s. r. o. k x Provozní výsledek hospodaření 0 Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období PŘÍKLAD Č. 6 PROSCHOOL, s. r. o., neplátce DPH, provozuje školicí středisko, které poskytuje školení v oblasti bezpečnosti práce. V roce 2009 došlo k následujícím hospodářským případům: 1) uzavřela firma smlouvu o provedení školení pro firmu Domas, pro období srpen 2009 až leden Měsíční školné činí Kč ,- a platba bude provedena , a to zpětně za celé období. 2) uzavřela firma se společností Probyty, s. r. o. nájemní smlouvu na nájem kanceláří. Platnost smlouvy je od října 2009 do června 2010, přičemž měsíční nájemné je Kč ,-. Platba byla provedena převodem z bankovního účtu , a to předem za celé období nájmu. 3) uzavřela firma smlouvu se společností COMP servis, která se týkala poskytování servisu počítačů v období listopad 2009 až červen Cena služby za měsíc činí Kč 5 000,- a platba bude za celé období provedena převodem z bankovního účtu. 4) bylo dle VBÚ přijato dopředu školné ve výši Kč ,-. Smlouva s firmou Prostavo byla uzavřena na období listopad 2009 až červen 2010.

15 5) Dne bylo z bankovního účtu uhrazeno předplatné odborných časopisů na celý příští rok v hodnotě Kč ,-. ÚKOL: 1) Určete účetní operace v jednotlivých letech a zaúčtujte je do deníku 2) Zjistěte výsledek hospodaření v jednotlivých letech. ŘEŠENÍ: u Výsledek hospodaření ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 - rok 2009 Datum Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D VBÚ uhrazeno nájemné (říjen 09 až červen 10) VBÚ přijato školné (listopad 09 až červen 10) VBÚ uhrazeno předplatné odb. časopisů rok VÚD předpis školného za rok 2009 (Domas) VÚD časové rozlišení nájemného VÚD předpis nákladů na servis počítačů za rok VÚD časové rozlišení školného (Prostavo) rok 2010 Datum Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D VBÚ přijato školné (Domas) - rok přijato školné (Domas) - rok VÚD nájemné VBÚ úhrada za servis počítačů - rok úhrada za servis počítačů - rok VÚD školné (Prostavo) za rok VÚD použití odborných časopisů

16 Výsledek hospodaření MD Výsledek hospodaření za rok 2009 D Obrat Obrat Zisk MD Výsledek hospodaření za rok 2010 D Obrat Obrat Ztráta

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Seznam příkladů Příklad 1 Založení veřejné obchodní společnosti... 2 Příklad 2 Úhrada vkladů... 2 Příklad 3 Zálohy na podíly ze zisku...

Seznam příkladů Příklad 1 Založení veřejné obchodní společnosti... 2 Příklad 2 Úhrada vkladů... 2 Příklad 3 Zálohy na podíly ze zisku... Seznam příkladů Příklad 1 Založení veřejné obchodní společnosti... 2 Příklad 2 Úhrada vkladů... 2 Příklad 3 Zálohy na podíly ze zisku... 2 Příklad 4 Zúčtování záloh na podíl na zisku... 2 Příklad 5 Účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích CASH FLOW Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích Příklad Společnost s ručením omezeným vykazovala k 1.1. a k 31.12. 2008 následující zůstatky rozvahových položek: Položka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více