MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č (56) Rozpočtové opatření č (17) Rozpočtové opatření č (18) Rozpočtové opatření č (19) Rozpočtové opatření č (20) Rozpočtové opatření č (59) Rozpočtové opatření č (22) Účetní závěrka 2014 MKS Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Kateřina Macková Věra Šimková 9. (16) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne Irena Petirová 10. (24) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec 2015 Irena Petirová 11. (25) Výjimka z vyhlášky města č.7/ Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne Irena Petirová 12. (26) 13. (27) Převod financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ZŠ V. Hejny Irena Petirová Žádost ředitelky Městské knihovny o prověření účelovosti úpravy rozpočtu 2015 Irena Petirová 14. (28) Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZŠ V. Hejny Červený Kostelec file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 15. (29) Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZUŠ Červený Kostelec 16. (30) Finanční odměna ředitele p.o. za I. pololetí MŠ Větrník 17. (31) Informace z jednání školské komise konané dne (32) Výběrové řízení na byt v č.p (33) Výběrové řízení na byt v č.p. 412 Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Luboš Křivda Luboš Křivda 20. (34) Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" na budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec Luboš Křivda 21. (35) Smlouva o zřízení VB č _1/VB/P 22. (36) Optická síť na zdravotním středisku 23. (37) Informace z jednání bytové komise 24. (38) Pronájem bytu 1006/ (39) Pronájem bytu 1014/ (40) Změna užívání bytových prostor 27. (41) Žádost o snížení nájmu 28. (42) Záměr UZSVM prodej pozemku p.č. 1189/2 v k.ú.červený Kostelec 29. (58) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 30. (43) Informace z jednání sociální komise konané dne Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Michal Tošovský 31. (44) Pronájem bytu 296/18 Michal Tošovský file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 32. (45) Pronájem bytu 296/ (46) Opatření rady města č. 1/ (47) Bioodpad Skládka Rtyně 35. (48) Oprava komunikací Bohdašín 36. (49) Žádost o finanční dar z prostředků Města Červený Kostelec 37. (50) Žádost SDH Lhota o dar na oslavu 130 let sboru 38. (51) Informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost 39. (52) Informace z jednání dopravní komise 40. (53) Informace z jednání osadního výboru Olešnice 41. (57) Dar "Výpočetní technika" od partnerského města Küsnacht 42. (54) Diskuse Michal Tošovský Kateřina Macková Jiří Prokop Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Jaroslav Kordina Kateřina Macková Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

4 č. R-2015/15/1 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtové opatření č. 6 místo

5 č. R-2015/15/2 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtové opatření č. 7 místo

6 č. R-2015/15/3 Rozpočtové opatření č. 11 rozpočtové opatření č. 11 místo

7 č. R-2015/15/4 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtové opatření č. 12 místo

8 č. R-2015/15/5 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtové opatření č. 13 místo

9 č. R-2015/15/6 Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtové opatření č. 14. místo

10 č. R-2015/15/7 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtové opatření č. 15 místo

11 č. R-2015/15/8 Účetní závěrka 2014 MKS I. b e r e n a v ě d o m í zprávu z veřejnosprávní kontroly MKS za rok 2014, zpracovanou externí auditorkou ing. Jitkou Černou. II. u k l á d á řediteli MKS Tomáši Šimkovi odstranit nedostatky vyplývající z veřejnosprávní kontroly roku 2014 do 15. listopadu III. účetní závěrku Městského kulturního střediska za rok IV. převedení hospodářského výsledku za rok 2014, kterým je ztráta ve výši ,20 Kč, na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období jako neuhrazenou ztrátu. V. u k l á d á vedoucí finančního odboru zajistit veřejnosprávní kontrolu na MKS do místo

12 č. R-2015/15/9 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne povolení do bez užívání nepovolené stavby, která je součástí řízení o dodatečném povolení stavby č /2015 z tohoto důvodu se tato stavba nedá užívat. místo

13 č. R-2015/15/10 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec 2015 výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec povolení do hodin místo

14 č. R-2015/15/11 Výjimka z vyhlášky města č.7/ Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne povolení z 31.7.na do hodin z 1.8. na do hodin místo

15 č. R-2015/15/12 Převod financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ZŠ V. Hejny s o u h l a s í s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ve výši ,- Kč. Budou použity k nákupu interaktivní tabule, dataprojektoru s montáží a náležitého softwaru. místo

16 č. R-2015/15/13 Žádost ředitelky Městské knihovny o prověření účelovosti úpravy rozpočtu 2015 z a m í t á v rámci rozpočtové změny navýšení rozpočtu Městské knihovny Červený Kostelec pro rok 2015 o částku ,- Kč a zároveň o tuto částku snížení rozpočtu MKS Červený Kostelec. místo

17 č. R-2015/15/14 Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZŠ V. Hejny Červený Kostelec finanční odměnu řediteli p.o. Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Mgr. Jiřímu Olejákovi, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

18 č. R-2015/15/15 Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZUŠ Červený Kostelec finanční odměnu řediteli p.o. ZUŠ Červený Kostelec, MgA. Leoši Nývltovi, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

19 č. R-2015/15/16 Finanční odměna ředitele p.o. za I. pololetí MŠ Větrník finanční odměnu ředitelce p.o. Mateřské školy Větrník, Červený Kostelec, Pavle Švorčíkové, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

20 č. R-2015/15/17 Informace z jednání školské komise konané dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání školské komise konané dne v MŠ Náchodská. místo

21 č. R-2015/15/18 Výběrové řízení na byt v č.p. 514 I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy bytové jednotky, Husova 514, Červený Kostelec". II. uzavření Smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy bytové jednotky, Husova 514, Červený Kostelec" s firmou Josef Pich, Batňovice č.p. 32, Batňovice. místo

22 č. R-2015/15/19 Výběrové řízení na byt v č.p. 412 I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Úprava bytové jednotky, Náchodská 412, Červený Kostelec". II. uzavření smlouvy o dílo na akci "Úprava bytové jednotky, Náchodská 412, Červený Kostelec" s firmou Josef Pich, Batňovice č.p. 32, Batňovice. místo

23 č. R-2015/15/20 Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" na budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Sanace zdiva" v budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec. II. uzavření Smlouvy o dílo na akci "Sanace zdiva" v budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec s firmou ISOTEC s.r.o., Smetanova 140/3, Teplice. místo

24 č. R-2015/15/21 Smlouva o zřízení VB č _1/VB/P uzavření Smlouvy o zřízení VB č _1/VB/P pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za finanční náhradu 605,- Kč včetně DPH. místo

25 č. R-2015/15/22 Optická síť na zdravotním středisku I. b e r e n a v ě d o m í informaci o provedení rozvodu optické sítě v budově Zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec. II. provozování optické sítě v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec ve variantě A. místo

26 č. R-2015/15/23 Informace z jednání bytové komise b e r e n a v ě d o m í informace z jednání bytové komise dne místo

27 č. R-2015/15/24 Pronájem bytu 1006/17 uzavření nájemní smlouvy s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na byt 1006/17 Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 5. patro). místo

28 č. R-2015/15/25 Pronájem bytu 1014/41 uzavření nájemní smlouvy s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na byt 1014/41 Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 1. patro). místo

29 č. R-2015/15/26 Změna užívání bytových prostor I. b e r e n a v ě d o m í žádost Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec o změnu užívání bytu školníka na družinu. II. u k l á d á majetkovému odboru ve spolupráci s vedením školy zajistit všechny potřebné dokumenty a vyjádření pro změnu užívání bytu školníka v budově Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec na družinu. místo

30 č. R-2015/15/27 Žádost o snížení nájmu I. z a m í t á žádost Terezy Kubečkové o snížení nájmu v prostorách hasičské zbrojnice ve Lhotě pro pořádání příměstského tábora zaměřeného na angličtinu. II. u k l á d á majetkovému odboru připravit návrh nového ceníku za pronájem nebytových prostor v zimním a letním období. místo

31 č. R-2015/15/28 Záměr UZSVM prodej pozemku p.č. 1189/2 v k.ú.červený Kostelec s o u h l a s í s přímým prodejem pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit UZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 panu Janu Dudkovi. místo

32 č. R-2015/15/29 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí na veřejných záchodech v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. místo

33 č. R-2015/15/30 Informace z jednání sociální komise konané dne b e r e n a v ě d o m í informace z jednání sociální komise konané dne místo

34 č. R-2015/15/31 Pronájem bytu 296/18 uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/18 Manželů Burdychových, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 1. patro) s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

35 č. R-2015/15/32 Pronájem bytu 296/20 uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/20 Manželů Burdychových, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 2. patro) s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

36 č. R-2015/15/33 Opatření rady města č. 1/2015 v y d á v á opatření rady města č. 1/2015 Organizační pokyny ke sběru a odvozu odpadu pro rok místo

37 č. R-2015/15/34 Bioodpad Skládka Rtyně b e r e n a v ě d o m í změnu ceníku platného od za ukládání bioodpadu na Skládce pod haldou ve Rtyni v Podkrkonoší dle smlouvy ze dne místo

38 č. R-2015/15/35 Oprava komunikací Bohdašín uzavření Smlouvy o dílo č. 841/RF/107/2015 se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 na provedení díla "Červený Kostelec - Bohdašín, oprava komunikací". místo

39 č. R-2015/15/36 Žádost o finanční dar z prostředků Města Červený Kostelec I. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7000,- Kč pro mladé rybáře na částečné hrazení nutných výdajů spojené se soustředěním. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku II. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na ubytování mladých hasičů při hasičském soustředění, které proběhne v září 2015 pro SDH Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit žádost o celkové náklady a termín konání akce. III. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 2000,- Kč na částečné hrazení nutných výdajů spojené se soustředěním a MČR juniorů dvojic v pétanque pro PEK Stolín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku IV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 4000,- Kč na částečné hrazení nutných výdajů spojených s letním soustředěním mladých hasičů pro SDH Bohdašín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku V. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na úhradu nájemného sportovních zařízení v roce 2015 pro Tréninkovou skupinu Jiřího Vondřejce. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit žádost o celkové náklady.

40 2 VI. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na soutěže v požárním sportu pro dorost SDH Stolín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku VII. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy a stravného na turnaj přípravek pro TJ Červený Kostelec oddíl kopané. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady. VIII. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na nákup materiálu, cen, sportovních potřeb a občerstvení na akci BABÍ LÉTO pořádanou Junákem Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku IX. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7350,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na letní pěvecké soustředění v Chorvatsku, které se uskuteční od pro Červánek a Jitřenka. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku X. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na Romský festival v Liberci pro O.S ROMA Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady. XI. z a m í t á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených se mzdou vedoucí cvičení a nákup pomůcek na cvičení v Mateřském centru pro Háčko. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku XII. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7500,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s provozem příměstského tábora pro Háčko. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015.

41 3 XIII. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s nákupem stanu jako přístřeší pro soutěžící děti SDH Lhota. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady stanu. XIV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s úhradou nájemného sportovišť florbalu pro děti a zakoupení sportovního vybavení pro OREL Jednota Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku XV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši ,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s úhradou ubytování na letní vodácký putovní tábor pro dětský oddíl Kadet Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku místo

42 č. R-2015/15/37 Žádost SDH Lhota o dar na oslavu 130 let sboru žádost o uhrazení nákladů na oslavu 130 let výročí od založení SDH Lhota na zapůjčení ekologických WC a párty stanů. místo

43 č. R-2015/15/38 Informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne II. u k l á d á majetkovému odboru připravit finanční analýzu nákladů prostorů, které využívají ZUŠ Č. Kostelec a Městské kulturní středisko Č. Kostelec. místo

44 č. R-2015/15/39 Informace z jednání dopravní komise I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání dopravní komise, které se konalo dne II. prodloužení parkovací doby na parkovišti "U Coloru" na 2 hod. III. z a m í t á umístění zrcadel v ul. Náchodská u odbočky do ul. Letná a na křižovatce ul. Končinská a Vyšehradská. IV. z a m í t á umístění zrcadel v lokalitě Vyšehrad, protože rozhledové poměry při dodržení pravidel silničního provozu jsou dobré. V. z a m í t á umístění radaru na MK Za Občinou (spojnice ul. Manž. Burdychových u RD Cinkových a Kaštánek). VI. umístění radaru v obci Stolín "U Retipu" směr průmyslová zóna a ul. Vyšehradská. VII.

45 2 záměr přemístění značek konec a začátek obce při výjezdu z místní komunikace na komunikaci III. tř. Červený Kostelec Stárkov. VIII. z a m í t á umístění zrcadla v Olešnici "U pomníku pod sokolovnou." IX. osazení DZ "30" v Olešnici "V Koutě". X. z a m í t á umístění retardéru na vybraném místě místní komunikace v Koutě v Olešnici. XI. z a m í t á prodloužení chodníku v ul. 5. Května směrem k Hospicu po levé straně. XII. z a m í t á DZ omezení rychlosti "30" a umístění retardérů v ulici Vyšehradská. XIII. z a m í t á umístění retardéru u ZŠ a MŠ v Olešnici. XIV. umístění DZ s reflexní úpravou "Pozor děti" u ZŠ a MŠ v Olešnici. XV. provedení vodorovného DZ "Zákaz zastavení" před kontejnery v ul. Gen. Kratochvíla. XVI. doplnění DZ u školní jídelny v Č. Kostelci dle požadavku DI-PČR Náchod.

46 3 XVII. osazení DZ "Zákaz stání" ve směru ke hřbitovu v ul. Dvořáčkova. XVIII. zřízení přechodů pro chodce v ul. 5. května a Jiráskova a místa pro přecházení v ul. Manž. Burdychových. XIX. DZ omezení rychlosti "30" v ul. Vyšehradská. místo

47 č. R-2015/15/40 Informace z jednání osadního výboru Olešnice b e r e n a v ě d o m í informace z jednání osadního výboru v Olešnici, který se konal dne místo

48 č. R-2015/15/41 Dar "Výpočetní technika" od partnerského města Küsnacht přijetí daru výpočetní techniky od partnerského města Küsnacht. místo

49 č. R-2015/15/42 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členu RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 16.12.2015 kancelář starosty 1. (126) Žádost MKS o proúčtování záloh z r. 2014 2. (127) Odpisový plán

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 8.3.205 kancelář starosty. (34) Dohody k poskytnutí části digitalizovaného katastru nemovitostí (DKN)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 26. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 26. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 17.12.2013 kancelář starosty 1. (1) Bezpečné přechody v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (2) Stav vnitřního kontrolního systému

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 23. řádné jednání Rady města, konané dne 21.10.2015 kancelář starosty 1. (157) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (154) Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 18.9.2013 kancelář starosty 1. (60) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (61) Zabezpečení svahu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 18.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-3.2012

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 23. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 23. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 23. řádné jednání Rady města, konané dne 20.11.2013 kancelář starosty 1. (3) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (1) Odvodnění ulic Severní a Lánská

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.205 kancelář starosty. (32) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 21. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 21. jednání Červený Kostelec Usnesení z 21. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 5.10.2016 R-2016/21/1-21. Červený Kostelec 5.10.2016 Informace z jednání komise výstavby a rozvoje města konané dne 21.9.2016

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 16.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Revitalizace parku A.B.Svojsíka Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-4.2011 Věra Šimková 3. (3) Hospodaření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne.4.205 kancelář starosty. (6) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Hospodaření města.-2.204

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 9.10.2013 kancelář starosty 1. (20) Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Olešnice Jiří Prouza 2. (21) I/14 Červený Kostelec,

Více

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 4.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Prodloužení plynovodu STL PE 63 o 200 m v ulici Podlesná - Horní Kostelec Jiří Prouza 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 11. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 11. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 29.5.2013 kancelář starosty 1. (10) Optický kabel od ulice Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (8) Tepelné úspory

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 12. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 12. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 2.6.203 kancelář starosty. (6) I/4 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 7. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří Prouza 2.

Více

5. (42) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci U Hobla v Horním Kostelci dne Irena Petirová Kateřina Macková

5. (42) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci U Hobla v Horním Kostelci dne Irena Petirová Kateřina Macková Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 6.3.203 kancelář starosty. (39) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (38) Technická infrastruktura

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 5.2.2014 kancelář starosty 1. (31) Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace 2. (11) Zpráva o hospodaření

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 26.9.20 kancelář starosty. () Propojení vodovodu Sokolovna - Tesmen, Olešnice u Č. Kostelce 2. (2) Rozpočtové opatření č.52 3. (3)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 17.9.2014 kancelář starosty 1. (24) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 2. (25) Rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.10.2017 R-2017/18/1-18. Červený Kostelec 4.10.2017 Chodník "Obalovna - Devět křížů" Červený Kostelec uzavření Smlouvy o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 16.5.2018 R-2018/12/1-12. Červený Kostelec 16.5.2018 Zřízení spořicího účtu ke stávajícímu ZBÚ u Sberbank 1. uzavření Smlouvy

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 27.5.2015 kancelář starosty 1. (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (100) Červený

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 9.1.2013 kancelář starosty 1. (1) Sportovní hala Jiří Prouza 2. (2) Finanční dar pro MŠ Náchodská Irena Petirová 3. (3) Výjimka

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 22. řádné jednání Rady města, konané dne 5.10.2015 kancelář starosty 1. (36) Žádost navýšení kapacity ŠD při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 2. (59)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.205 kancelář starosty. (5) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (6) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 24.5.2017 R-2017/11/1-11. Červený Kostelec 24.5.2017 Žádost o zřízení kanalizační přípojky v ul. Zemědělská - p.č. 179/1,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 11.1.2012 kancelář starosty 1. (1) Rozpočtové opatření č. 87 2. (2) Rozpočtové opatření č. 88 3. (3) Rozpočtové opatření č. 89 4.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 23. řádné jednání Rady města, konané dne 9.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v MŠ Větrník Jiří Prouza 2. (2) Revitalizace parku A. B. Svojsíka Jiří Prouza 3.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání Červený Kostelec Usnesení z 8. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 6.4.2016 R-2016/08/1-8. Červený Kostelec 6.4.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace vyhodnocení nejvhodnější

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání Červený Kostelec Usnesení z 13. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.6.2016 R-2016/13/1-13. Červený Kostelec 13.6.2016 Kontrola plnění úkolů z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 27.11.2017 R-2017/23/1-23. Červený Kostelec 27.11.2017 Informace o průběhu příprav a realizaci investičních akcí informace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 0. řádné jednání Rady města, konané dne 2.5.202 kancelář starosty. () Teplené úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 23.2.20 kancelář starosty. () Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 200 Věra Šimková 2. (2) Ztráta MKS za r.200 Věra Šimková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 21. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 21. jednání Červený Kostelec Usnesení z 21. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.11.2017 R-2017/21/1-21. Červený Kostelec 1.11.2017 Chodník Obalovna - Devět Křížů cenovou nabídku od Regionální poradenské

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.10.2018 R-2018/23/1-23. Červený Kostelec 17.10.2018 Rozpočtové opatření č.72/2018 zvýšení rozpočtu běžných výdajů na 3113

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 7. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 7. jednání Červený Kostelec Usnesení z 7. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.4.2018 R-2018/07/1-7. Červený Kostelec 4.4.2018 Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště 1. vyhodnocení nejvhodnější nabídky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 6. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 6. jednání Červený Kostelec Usnesení z 6. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 8.3.2017 R-2017/06/1-6. Červený Kostelec 8.3.2017 Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci 1. výsledek výběrového

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 29.8.2018 R-2018/19/1-19. Červený Kostelec 29.8.2018 Rekonstrukce silnic III/5672 - inž. sítě a chodníky I. neschva luje uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání Červený Kostelec Usnesení z 8. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 11.4.2018 R-2018/08/1-8. Červený Kostelec 11.4.2018 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informaci o průběhu

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.11.2017 R-2017/22/1-22. Červený Kostelec 13.11.2017 Optický kabel od ul. 17. listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla, Červený

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. kancelář starosty R-2010/15/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Smlouvy o budoucí

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 12.6.2017 R-2017/12/1-12. Červený Kostelec 12.6.2017 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informace o

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec Starosta města Červený Kostelec podle ustanovení 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání Červený Kostelec Usnesení z 13. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 24.6.2019 R-2019/13/1-13. Červený Kostelec 24.6.2019 III/5672 Horní Kostelec (Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. R-2010/18/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova I. žádost o prodloužení termínu na stavbě,,rekonstrukce ulice Přemyslova"

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 19.8.2013 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - osazení nové stripovací kolony - vodojem v Polích a Červený Kostelec -

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.5.2019 R-2019/10/1-10. Červený Kostelec 13.5.2019 Rozpočtové opatření č.20/2019 zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání Červený Kostelec Usnesení z 25. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.11.2016 R-2016/25/1-25. Červený Kostelec 28.11.2016 Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace změnu vč. přílohy k

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 1. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 1. jednání Červený Kostelec Usnesení z 1. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.1.2017 R-2017/01/1-1. Červený Kostelec 4.1.2017 Žádost MKS o přijetí finančního daru od f. JIRKA a spol.s.r.o. přijetí finančního

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 14. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 14. jednání Červený Kostelec Usnesení z 14. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 11.6.2018 R-2018/14/1-14. Červený Kostelec 11.6.2018 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informace o

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením 14c písm. a) a 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 2.11.2016 R-2016/23/1-23. Červený Kostelec 2.11.2016 Cyklostezka Lhota - hráz Brodský, Červený Kostelec uzavření Smlouvy č.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 13. jednání Červený Kostelec Usnesení z 13. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.6.2017 R-2017/13/1-13. Červený Kostelec 28.6.2017 Chodník k ZŠ Olešnice návrh chodníku a autobusových zastávek k Základní

Více