Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: ,"

Transkript

1 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2 tel: , R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y Č E S K Ý P O H Á R T E A M G Y M I n t e r n a t i o n a l C u p f or C l u b s p r o r o k Praha Za podpory Magistrátu hl. m. Prahy 1

2 A/ Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Česká gymnastická federace 2. Datum: Místo: Aréna Sparta Podvinný Mlýn Podvinný mlýn 2131/1, Praha 9 4. Činovníci závodu: ředitel závodu zástupce ČGF jednatel hospodář závodní kancelář akreditace hlasatel vedoucí technické čety výsledkový servis zdravotní dozor hlavní rozhodčí Alena Dvořáková Petr Gryga Michal Šotola Zuzana Vojáčková Jana Všetečková Zuzana Vojáčková Jaromír Labonek Michal Strnad KUMI Luboš Farkaš Natalie Navrátilová 5. Přihlášky: Uzávěrka přihlášek Přihlášky na přiloženém tiskopisu se zasílají: Pro všechny kategorie: na sekretariát ČGF jména rozhodčích rovněž em na Natalie Navrátilová, 6. Losování: Bude provedeno dne Ubytování: Bude zajištěno všem včas přihlášeným družstvům a rozhodčím nominovaných ČGF, pokud o ně v závazné přihlášce požádají pořadatele závodu nejpozději do Oddíly, kluby a jejich rozhodčí na vlastní náklady. Úhrada při prezenci. Nominovaní rozhodčí ČGF na náklady akce do výše 600 Kč/noc (oproti účtence). Hostel A&O Prag Metro Střížkov, Děčínská 1, Praha 8. Pokoje s vlastním sociálním zařízením, se snídaní. Cena 500 Kč os/den. Pro ubytované závodníky bude na náklady pořadatele zřízena doprava autobusy mezi ubytováním a závodní halou. Pozn.: Změna lokality ubytování při zachování srovnatelné úrovně a ceny vyhrazena. 8. Stravování: Možno objednat stravování na hale (obědy, večeře á 120 Kč). V případě ubytování v hostelu snídaně v ceně. Stravování je potřeba závazně objednat společně s přihláškou do Cestovné: Na vlastní náklady. Nominovaným rozhodčím ČGF bude uhrazeno cestovné dle Směrnice ČGF o poskytování cestovních náhrad platných ze dne

3 10. Prezence: V pátek (TRIO, Youth, Mini, JI, JIV a Senior) V sobotu (TRIO, Youth, Mini, JI, JIV a Senior) (Junior II a Junior III) V neděli (Junior II a Junior III) 11. Důležité termíny: Zaslání přihlášky (vč. ubytování, stravy) Platba startovného na účet ČGF Zaslání hudby a formulářů Losování startovního pořadí B/ Technická ustanovení 12. Předpis: Závodí se podle: - Technického řádu Českého poháru, platného pro rok Pravidel UEG 2013, revize k v kategorii Junior IV a Senior, (český překlad vycházející z rev A a B pravidel UEG doplněný k datu ) - Technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym Junior IV a Senior v platném znění - Pravidel UEG 2013, revize k (český překlad vycházející z rev. A a B pravidel UEG doplněný k datu ) a Doplňku k mezinárodním pravidlům TG pro MČR a soutěže ČP Junior I III, v platném znění - Technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym Junior I III, v platném znění - Pravidel TeamGym International Cup for Clubs 2017 (IC Cup) - Soutěžního řádu ČGF - Ustanovení tohoto rozpisu 13. Disciplíny: Pohybová skladba (kromě IC Cup TRIO) Akrobacie (tumble) Trampolína 14. Nářadí: Týmy mohou použít vlastní trampolíny splňující: - Technické předpisy UEG pro nářadí soutěží TeamGym, v platném znění a Standardy UEG pro nářadí TeamGym v platném znění (Junior IV a Senior) - Technické předpisy pro nářadí soutěží TeamGym Junior I III Kontrola trampolín bude provedena při prezenci. 15. Rozcvičení: Volné rozcvičení v pátek 5.5. (17:00 20:00 a v sobotu 6.5. (19:30 21:30) bude organizováno po skupinách na základě přihlášek a nahlášených časů příjezdů jednotlivých družstev. Rozvrh bude zveřejněn min 1 týden před konáním Mistrovství ČR. 16. Startují: Mistrovství ČR TeamGym Senior a Junior IV, Junior I - III se mohou zúčastnit družstva ze všech organizací. Jeden závodník smí závodit pouze v jednom družstvu a v jedné kategorii. Kategorie Junior I - narozeni v roce Junior II - narozeni v roce Junior III - narozeni v roce 2001 a starší Junior IV - narozeni v roce

4 Senior - narozeni v roce 2001 a starší IC Youth - narozeni v roce IC TRIO - Youth, Junior a Senior IC Mini Team - Youth, Junior a Senior Hostování je povoleno. Počet hostujících závodníků musí být nižší, než je polovina členů družstva. Souhlas s hostováním potvrzený mateřským kolektivním členem (oddílem, klubem) bude předložen při prezenci. International Cup: všechna družstva, která se přihlásí v daném termínu a zaplatí registrační poplatek. Každý závodník smí startovat jen v jedné kategorii (nesmí startovat v kategorii TRIO a zároveň v družstvu IC Youth, Junior, Senior nebo Mini Team) Pozn.: Družstvu, které bude startovat v kategorii IC Youth, je povolen start v kategorii Junior I nebo II. 17. Podmínka účasti: Včas zaslaná přihláška oddílem, prezence v závodní kanceláři. U prezence bude předloženo: - Kopie dokladu o zaplacení startovného - Seznam závodníků (jméno, příjmení, datum narození) s razítkem mateřského klubu - Průkazy trenérů (cvičitelů, instruktorů) - V případě předvádění dvojných salt povolení s razítkem mateřského klubu (mimo kategorie Junior IV a Senior) - Platná lékařská prohlídka ne starší než 1 rok: Kategorie Junior I a II, IC TRIO, IC Youth, IC Mini Team - prohlídka praktickým lékařem pro děti a dorost nebo prohlídka praktickým lékařem Kategorie Junior III a IV, Senior - prohlídka tělovýchovným lékařem UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené povinnosti účastníků MČR vyplývají z návrhu směrnice ČGF, která vychází z vyhlášky MZ č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Mistrovství ČR TeamGym Senior a Junior IV se mohou zúčastnit pouze závodníci, registrovaní u ČGF. Neplatí pro zahraniční účastníky. 18. Rozhodčí: Každé družstvo v soutěži MČR TeamGym a IC Cup musí zajistit 1 rozhodčího (na vlastní náklady: cestovné, stravné, ubytování) s platnou licencí rozhodčího TeamGym I. nebo II. třídy, a to následovně: Junior I rozhoduje MČR Junior I, Junior IV, Senior, IC Cup Junior II, III rozhoduje MČR Junior II a III Junior IV rozhoduje MČR Junior I, Junior IV, Senior, IC Cup Senior - rozhoduje MČR Junior I, Junior IV, Senior, IC Cup IC TRIO, Youth, Mini rozhoduje MČR Jun I, Jun IV, Senior, IC Cup V případě nedodržení tohoto požadavku zaplatí družstvo pořadateli poplatek ve výši Kč za každého chybějícího rozhodčího. Každý rozhodčí je povinen zúčastnit se porady rozhodčích: - v sobotu (08:30-08:50) pro JI, JIV, Senior, TRIO, Youth, Mini - v neděli (08:30-08:50) pro JII a JIII 4

5 Rozhodčí, který se nezúčastní příslušné porady rozhodčích, bude vyřazen z panelů rozhodčích a družstvo zaplatí pořadateli poplatek ve výši Kč za každého takového rozhodčího. Rozdělení rozhodčích do jednotlivých panelů bude provedeno hlavní rozhodčí nejméně 1 týden před konáním Mistrovství ČR a bude zveřejněno na stránkách ČGF. Vrchní rozhodčí jsou nominováni hlavní rozhodčí. 19. Startovné: Účast na MČR, IC Kč pro každé družstvo Účast na soutěžích IC TRIO Kč pro každé družstvo Účast na IC Youth a zároveň na MČR Junior I nebo II Kč pro každé družstvo Úhrada bankovním převodem na č. účtu: /0600, GE Money Bank, variabilní symbol: 11, konstantní symbol: 0558 Splatnost do Při neúčasti přihlášeného družstva propadá startovné ve prospěch pořadatele. Při neuhrazení startovného do termínu losování nebude družstvo do losování zařazeno. 20. Námitky: Dle Soutěžního řádu ČGF, včetně dodatků a tohoto rozpisu. 21. Časový program: Pátek Prezence (IC TRIO, IC Youth, IC Mini, Junior I, IV a Senior) 16: Volné rozcvičení (IC TRIO, IC Youth, IC Mini, Jun I, IV a Sen) 17: Technická porada (IC TRIO, IC Youth, IC Mini, Jun I, IV a Sen) :45 Sobota Prezence (IC TRIO, IC Youth, IC Mini, Junior IV a Senior) 08: Porada rozhodčích (IC TRIO, IC Youth, IC Mini, Jun IV a Sen) Organizované rozcvičení (Junior I) Závod Junior I Organizované rozcvičení (IC Youth, IC Mini) Závod IC Youth, IC Mini Slavnostní vyhlášeni výsledků Junior I, IC Youth a Mini Organizované rozcvičení (IC TRIO) Závod IC TRIO Organizované rozcvičení (Junior IV a Senior) Závod Junior IV a Senior Slavnostní vyhlášeni výsledků Junior IV, Senior a IC TRIO Prezence (Junior II a III) 16: Volné rozcvičení (Junior II a III) 19: Technická porada (Junior II a III) :00 5

6 Neděle Prezence (Junior II a III) 08: Porada rozhodčích (Junior II a III) Organizované rozcvičení (Junior II) Závod Junior II Organizované rozcvičení (Junior III) Závod Junior III Slavnostní vyhlášeni výsledků Junior II a III Změny v programu vyhrazeny. Je nutné sledovat časový průběh rozcvičení i závodu! 22. Tituly a ceny: Mistrovství České Republiky: Vítězné družstvo v kategoriích Senior, Junior I - IV získává titul Mistr ČR pro rok 2017 a obdrží pohár, diplom a zlaté medaile. Družstvo na 2. místě obdrží pohár, diplom a stříbrné medaile. Družstvo na 3. místě obdrží pohár, diplom a bronzové medaile. Družstva na dalších místech obdrží diplomy. INTERNATIONAL CUP: Družstvo na 1. místě obdrží pohár, diplom a zlaté medaile. Družstvo na 2. místě obdrží pohár, diplom a stříbrné medaile. Družstvo na 3. místě obdrží pohár, diplom a bronzové medaile. Výsledky závodů Senior, Junior IV a IC TRIO, IC Mini budou vyhlášeny v kategoriích muži, ženy a mix. Výsledky kategorie Junior I III budou vyhlášeny v kategoriích muži, ženy a mix. IC Youth se vyhlašuje bez rozdílu pohlaví. Poznámka: Udělení titulu Mistra ČR je podmíněno účastí minimálně 3 družstev z ČR. Při nedostatečném počtu družstev bude vyhlášen jen vítěz závodu MČR. Maximální počet členů družstva u kat. J I III včetně náhradníků je trenéři. Maximální počet členů družstva u kat. Senior a Junior IV včetně náhradníků je trenéři. Maximální počet členů družstva TRIO včetně náhradníků je trenéři. Maximální počet členů družstva Mini včetně náhradníků je trenéři Všichni členové družstva včetně trenérů mají nárok na medaile. Všechna družstva se musí účastnit zahájení i zakončení závodu, včetně vyhlášení, jinak budou jejich výsledky anulovány. 6

7 C/ Závěrečná ustanovení 23. Hudební doprovod: Hudební doprovod pro každou disciplínu musí každé družstvo zaslat v elektronické podobě mailem na adresu: do Název souboru musí být následující: ODDÍL_KATEGORIE_DISCIPLÍNA (příklad: SOKOL_PRAHA_JUNIOR I_AKR). Doporučuje se vzít s sebou zálohu na USB (flash disk). Pro disciplíny použijte zkratky PS, AKR, TRA. 24. Formuláře: Vyplněné a naskenované formuláře pro Pohybovou skladu, Akrobacii a Trampolínu mohou družstva zasílat v elektronické podobě na adresu do Název souboru musí být následující: ODDÍL_KATEGORIE_DISCIPLÍNA (příklad: SOKOL_PRAHA_JUNIOR I_AKR). Formuláře lze odevzdat rovněž v závodní kanceláři při prezenci, a to: v pátek :00 20:00 (Junior I, IV, Senior, IC TRIO, Youth, Mini) v sobotu :00 18:00 (Junior II a III) 25. Trenéři: Trenéři poskytující záchranu na akrobacii a trampolíně musí být starší 18 let a mít příslušnou kvalifikaci (trenér, instruktor, cvičitel). 26. Výsledky: Pořadatel zpracuje a předá účastníkům výsledky jednotlivých kategorií v tištěné podobě a zveřejní v elektronické podobě na internetové stránce ČGF. 27. Doping: Podle reglementu FIG pro kontrolu dopingu. 28. Nominace rozhodčích: hlavní rozhodčí: Natalie Navrátilová vrchní rozhodčí: Anna Majerová trampolína Zuzana Čeledová pohybová skladba Hana Klinerová akrobacie (tumble) 29. Další: Změny v rozpise vyhrazeny. Rozpis je současně pozvánkou pro nominované rozhodčí. V případě, že se nominovaný rozhodčí nemůže závodu zúčastnit, je povinen omluvit se mailem nebo telefonicky na sekretariát ČGF a hl. rozhodčí Natalii Navrátilové na telefon nebo Roman Slavík předseda ČGF Petr Gryga předseda TK TG ČGF 7