KNIHOVNY A INTERNET Ing. Stanislava Ivanovová 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1"

Transkript

1 KNIHOVNY A INTERNET Ing. Stanislava Ivanovová 1

2 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické zdroje Prezentace knihoven na Internetu Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Informační zdroje Vyhledávání v katalozích velkých knihoven Literatura Ing. Stanislava Ivanovová 2

3 Co je to Internet a k čemu slouží? celosvětová síť navzájem propojených počítačů možnost komunikace a přenos různých údajů mezi jednotlivými počítači Nejznámější služby Internetu: elektronická pošta výhody oproti normální: rychlost zasílání různých souborů dat nevýhody: zasílání reklamy šíření virů Ing. Stanislava Ivanovová 3

4 Co je to Internet a k čemu slouží? WWW (World Wide Web) - přístup k mnoha informacím zveřejněným na dokumentech webu různé konference, diskusní kluby katalogy internetový obchod apod Ing. Stanislava Ivanovová 4

5 Základní rysy Internetu různorodost - různé typy počítačů, různé operační systémy - zavedení jednotného rozhraní - jednotný protokol rozlehlost jednotný jazyk - (angličtina) Ing. Stanislava Ivanovová 5

6 Tvorba adres v Internetu rozlišení jednotlivých počítačů a uživatelů na síti číselná adresa (Universita Palackého) v podobě jména hostitel.doména Př: risc.upol.cz cz - vrcholová doména ( ČR ) upol - subdoména pro UP - upřesňuje umístění (přiděluje správce vrcholové domény) risc - jméno hostitele (správce subdomény) - několik Ing. Stanislava Ivanovová 6 L

7 Tvorba adres v Internetu většinou 3 části, někdy 2, nebo 4 (microsoft.cz, alpha.inf.upol.cz) vrcholová doména - země hostitele např:.cz - ČR.sk - Slovensko.de - Německo.uk - Velká Británie atd. s výjimkou USA - typ instituce Ing. Stanislava Ivanovová 7

8 .edu - vzdělávací instituce (harward.edu).com -komerční instituce (microsoft.com).mil - vojenské instituce (pentagon.mil).gov - vládní instituce (whitehouse.gov).org - zvláštní organizace (un.org) atd. internetovské adresy uživatelů počítače př.: Ing. Stanislava Ivanovová 8

9 Vyhledávání v Internetu Musíme vědět co chceme hledat a zda má smysl hledat danou informaci na internetu. Otázky při hledání: Co chceme najít? Co jsou to vyhledávací nástroje a jak pracují? Jaké jsou hlavní druhy vyhledávacích nástrojů. Jaké existují další specializované nástroje pro hledání informací v Internetu Ing. Stanislava Ivanovová 9

10 Vyhledávání v Internetu S rozvojem Internetu spojen rozvoj nástrojů usnadňujících orientaci v tomto prostředí přibývají či zanikají, liší se a mění, podobně jako ostatní internetovské zdroje Důležitými charakteristikami síťového prostředí internetu je distribuovanost a dynamičnost Distribuovanost neexistuje centrum rozhodující o tom, co a kde bude na Internetu zveřejněno Dynamičnost znamená neustálou změnu Ing. Stanislava Ivanovová 10

11 Vyhledávání v Internetu Charakteristika vyhledávacích nástrojů 1. Sběr dat pomocí tzv. robotů (programů) pohybují se po odkazech informace zařazují do databází včetně aktualizací Vyhledávací stroje (search engines) Ing. Stanislava Ivanovová 11

12 Vyhledávání v Internetu 2. Ruční budování sbírání znalostí za pomoci zkušeností odborníků Služby založené na předmětově orientovaném vyhledávání s využitím hierarchicky uspořádaných předmětových katalogů Většinou slučování těchto služeb Ing. Stanislava Ivanovová 12

13 Vyhledávání v Internetu 3. Služby specializující se na prohledávání určitého informačního prostoru Ing. Stanislava Ivanovová 13

14 Vyhledávání v Internetu Použití vyhledávačů - speciální servery, prohledávají web a informace o stránkách si ukládají do svých databází Ing. Stanislava Ivanovová 14

15 Veřejné knihovny a elektronické zdroje Předpoklad, že knihovna již má tyto zdroje k dispozici Technické vybavení a zpřístupnění internetu pro veřejnost musí být dostatečné zázemí pro instalaci nových elektronických informačních zdrojů odpovídající hardware a software struktura uživatelů stanovení pravidel pro využívání informačních zdrojů Ing. Stanislava Ivanovová 15

16 Prezentace knihoven na Internetu Pokud má knihovna přístup k Internetu, měla by se sama na Internetu prezentovat v širokém spektru možností. Je účelné vytvořit různé formy kooperace knihovny s Internetem a diferencovat jejich náročnost. 1. Kopie tradiční knihovny v internetovém prostředí 2. Spojení knihovny do sítě, čímž se zvýší rozsah dostupných fondů a jejich účinnost. 3. Spojení informačních zdrojů a služeb knihoven a Internetu. Využívání konferencí a dalších možností Internetu Ing. Stanislava Ivanovová 16

17 Prezentace knihoven na Internetu Důležité je rovněž: osvětová činnost úsilí o zviditelnění knihoven udání přesnějších údajů o tématické náplni knihovny na www stránkách Negativní možnosti působení možnost rozdělení společnosti na skupiny informačně bohaté a informačně chudé nutnost garantovat rovný přístup k informacím Ing. Stanislava Ivanovová 17

18 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Elektronická knihovna Nesměšovat pojmy elektronická a virtuální knihovna. EK je základní prvotní podmínkou VK. EK je organizace našich knihoven. Fce EK jsou klasické pro knihovnickou automatizaci a zahrnují: OPAC Sdílenou katalogizaci Výpůjčky Akvizici Řízení seriálů MVS Ing. Stanislava Ivanovová 18

19 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Doplnění těchto služeb o elektronické dodávání elektronických dokumentů kompletní elektronická knihovna Ing. Stanislava Ivanovová 19

20 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Digitální knihovna Zjednodušeně: DK je organizovaná sbírka digitálních informací. Fondy tvoří důsledně digitální dokumenty, čitelné pouze za použití výpočetní techniky. Jsou uloženy buď na počítačových nosičích (CD- ROM) nebo na serverech knihoven, informačních institucí, akademických pracovišť, ale i u soukromých osob. Přístup k dokumentům uložených v paměti počítače v jiných institucích umožňuje síť Internet Ing. Stanislava Ivanovová 20

21 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Hybridní knihovna Zahrnuje v sobě oba předchozí systémy EK (dokumenty zpracované pomocí AKS) i KD Fondy tvoří klasické tištěné dokumenty zvukové dokumenty audiovizuální dokumenty multimédia důsledně digitální dokumenty, čitelné na počítači Ing. Stanislava Ivanovová 21

22 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna Virtuální knihovna knihovna bez zdí, bez hranic, bez papírových dokumentů umožňuje přístup k informacím v elektronické podobě v celosvětové síti Jaká bude role knihovníka v nové situaci? 1. Příprava informací uložených v síti Vývoj standardů pro popis a klasifikaci Hodnocení informací Zahrnutí vybraných zdrojů do knihovních katalogů a bibliografií Ing. Stanislava Ivanovová 22

23 Elektronická, digitální, hybridní, virtuální knihovna => umožnit uživateli získat relevantní informace z anarchie informačního prostředí 2. Potřeba naučit uživatele pracovat v síti role prostředníka mezi uživatelem a informacemi v elektronické podobě pomoc při formulaci jejich informačních potřeb Ing. Stanislava Ivanovová 23

24 Informační zdroje Evropská knihovna přístup ke sbírkám 47 evropských národních knihoven přístup ke 150mil. dokumentů základ pro Evropskou digitální knihovnu Europeana Portál KNIHOVNY.CZ základní informace o českých knihovnách, jejich fondech a informačních zdrojích Ptejte se knihovny kooperativní elektronická referenční služba Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce pořádané různými subjekty v ČR i zahraničí Ing. Stanislava Ivanovová 24

25 Informační zdroje Česká národní bibliografie dokumenty vydané na území ČR Národní agentura ISBN a ISMN přidělování čísel registračních systémů knih a hudebnin České národní středisko ISSN výkonný orgán mezinárodního systému pro registraci pokračovacích zdrojů Portál Národní autority ČR Národní digitální knihovna soubor publikovaných digitálních i digitalizovaných dokumentů tři programy Manuscriptorium, Kramerius, WebArchiv Ing. Stanislava Ivanovová 25

26 Informační zdroje Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna plné texty parlamentních dokumentů od r.1848 do současnosti Jednotná informační brána jednotný přístup k různým informačním zdrojům pomocí jednoho uživatelského rozhraní Oborová brána ART - Umění a architektura Oborová brána KIV Knihovnictví a informační věda Oborová brána MUS Hudba a hudební vědy Oborová brána TECH Portál MEDVIK Medicinská virtuální knihovna Další oborové portály Ing. Stanislava Ivanovová 26

27 Informační zdroje Souborné katalogy dostupné v ČR Virtuální polytechnická knihovna Informační zdroje pro knihovnictví a vědu Další zdroje Google Scholar Google Book Search Wikipedia Mapy na www stránkách Mapy.cz Supermapy.cz Mapy.idnes.cz Maps.google.com Earth.google.com Ing. Stanislava Ivanovová 27

28 Informační zdroje Portál veřejné správy ČR Portál územního plánování ČÚZK Geoportál zeměměřičského úřadu Česká geologická služba České informační zdroje na www Anopress Newton Infobanka ČTK COTO.JE Lexikon českých výtvarných umělců A další Ing. Stanislava Ivanovová 28

29 Vyhledávání v katalozích velkých knihoven Vědecká knihovna v Olomouci Národní knihovna ČR v Praze Moravská zemská knihovna v Brně CASLIN Souborný katalog knih Jmenné autority Státní technická knihovna Knihovny v české republice Portál vlády ČR Ing. Stanislava Ivanovová 29

30 Literatura Jonák, Zdeněk. Knihovny a Internet. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 9 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/462>. URN-NBN:cz-ik462. ISSN Pavlicová, Libuše. Veřejné knihovny a elektronické zdroje: Jak zpřístupnit? Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/760>. URN-NBN:cz-ik760. ISSN Tkačíková, Daniela. Když se řekne digitální knihovna... Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 7 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1035>. URN-NBN:cz-ik1035. ISSN Virtuální knihovny a realita. Národní knihovna ČR. Praha: ISBN Tkačíková, Daniela. Vyhledávací nástroje-klíč ke zdrojům Internetu. Ústřední knihovna VŠB-TU. Ostrava: Ing. Stanislava Ivanovová 30

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Open source pro digitální knihovnu

Open source pro digitální knihovnu Open source pro digitální knihovnu Martin Lhoták lhotak@lib.cas.cz Abstrakt: Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších

Více

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah Dodatek Sborníku konference ISSS 2003 (plné znění vybraných příspěvků a příspěvky došlé po uzávěrce) Obsah Poštovní služby elektronického věku... 2 Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., RNDr. Vlasta

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více