KARTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTY 31. 5. 14. 6. 2010"

Transkript

1 KARTY KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.15 strana 5 TO, KOHO LIDÉ VOLÍ, NEZMĚNÍ VŮBEC NIC TO, KOHO LIDÉ VOLÍ, MŮŽE HODNĚ VĚCÍ ZMĚNIT

2 KARTA Q.12, Q.13 strana 7 SILNÉ NESYMPATIE SILNÉ SYMPATIE KARTA Q.21, Q.22 strana 7, 8 LEVICE PRAVICE VELMI SILNOU NEGATIVNÍ KAMPAŇ KARTA Q.50 strana 9 SPÍŠE SILNOU NEGATIVNÍ KAMPAŇ SLABOU NEGATIVNÍ KAMPAŇ VELMI SLABOU NEBO ŽÁDNOU NEGATIVNÍ KAMPAŇ

3 KARTA Q.54, Q.10c, Q.10f, Q.11b, Q.10n3, Q.10o3, Q.10p3, Q.11b, Q.11d - strana 10, 11, 12, 14, 15, 16 1 OBČANÉ.CZ 2 Liberálové.CZ 3 Ježíš je Pán. 4 Věci veřejné (VV) 5 Konzervativní strana (KONS) VOLBY DO PS V ROCE 2010: 6 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 7 Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 8 Česká strana národně sociální (ČSNS) 9 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 10 Národní prosperita (NP) 11 Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa (SPR-RSČ) 12 Moravané 13 Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) 14 STOP 15 TOP09 16 Evropský střed (ES) 17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 18 Pravý blok 19 Česká strana národně socialistická (ČSNS2005) 20 Strana zelených (SZ) 21 Suverenita - blok Jany Bobošíkové a Strana zdravého rozumu 22 Humanistická strana (HS) 23 Česká pirátská strana (ČPS) 24 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 25 Strana svobodných občanů (Svobodní) 26 Občanská demokratická strana (ODS) 27 Klíčové hnutí (KH)

4 KARTA Q.39 strana 17 ROZHODNĚ SOUHLASÍM SPÍŠE SOUHLASÍM ANI SOUHLASÍM, ANI NESOUHLASÍM SPÍŠE NESOUHLASÍM ROZHODNĚ NESOUHLASÍM NENÍ TO VŮBEC PRAVDĚPODOBNÉ KARTA Q.17a strana 17 JE TO VELMI PRAVDĚPODOBNÉ

5 KARTA Q.24b strana 18 VOLBY DO PS V ROCE 2006: 1 Strana zdravého rozumu 2 České hnutí za národní jednotu 3 Balbínova poetická strana 4 Liberální reformní strana 5 Právo a Spravedlnost 6 Nezávislí 7 Česká pravice 8 Koruna Česká 9 ODS 10 ČSSD 11 SNK Evropští demokraté 12 US-DEU 13 Helax - Ostrava se baví 14 Pravý Blok 15 4 VIZE 16 Česká strana národně socialistická 17 Moravané 18 Strana zelených 19 Humanistická strana 20 KSČM 21 Koalice pro Českou republiku 22 Národní strana 23 Folklor i Společnost 24 KDU-ČSL 25 Nezávislí demokraté 26 Strana Rovnost Šancí

6 KARTA Q.25c strana 18 VOLBY DO EP V ROCE 2009: 1 Libertas.cz 2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 3 Věci veřejné (VV) 4 Občanská demokratická strana (ODS) 5 Suverenita 6 Pravý blok 7 Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa (SPR-RSČ) 8 Česká strana národně socialistická (ČSNS2005) 9 Evropská demokratická strana (EDS) 10 Strana svobodných demokratů 11 Demokratická Strana Zelených (DSZ) 12 Česká strana národně sociální (ČSNS) 13 Národní strana (NS) 14 Strana důstojného života (SDŽ) 15 Humanistická strana (HS) 16 Moravané 17 Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 18 Liberálové.CZ 19 Strana demokracie a svobody 20 Nejen hasiči a živnostníci do Evropy 21 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 22 Starostové a nezávislí Vaše alternativa 23 Strana svobodných občanů 24 SNK Evropští demokraté 25 Balbínova poetická strana 26 Strana zelených (SZ) 27 Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 28 Lidé a Politika 29 Strana soukromníků ČR 30 Zelení 31 Dělnická strana (DS) 32 Nezávislí 33 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

7 KARTA Q.25e strana 19 VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV V ROCE 2008: 1 ODS Občanská demokratická strana 2 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4 KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 5 Koalice pro Středočeský / Plzeňský / Pardubický / Karlovarský / Liberecký / Královéhradecký kraj 6 SZ Strana zelených 7 jiná KARTA Q.28 strana 19 ZCELA NEDŮLEŽITÉ VELMI DŮLEŽITÉ a) sociální politika a zdravotnictví b) privatizace státních podniků c) nezaměstnanost d) daně e) migrace cizinců do České republiky f) přístup státu k potratům g) postoj ČR k evropské integraci h) vztah církve a státu, církevní otázky j) ochrana životního prostředí q) příliv zahraničního kapitálu do země k) vyrovnání se s komunistickou minulostí l) kriminalita r) státní zásahy do hospodářství

8 KARTA Q.29 strana 19, 20 URČITĚ PRVNÍ NÁZOR URČITĚ DRUHÝ NÁZOR PRVNÍ NÁZOR a) Lidé mají sami nést podstatnou část nákladů na zdravotní péči, vzdělávání dětí atd. b) Všechny státem vlastněné podniky a firmy by měly být privatizovány. c) Hlavní prioritou hospodářské politiky vlády má být boj s nezaměstnaností. d) Lidé s vyššími příjmy mají mít vyšší daňovou sazbu. e) Zákony týkající se přistěhovalců a poskytování azylu mají být vůči cizincům přísnější. f) Stát má umělé přerušení těhotenství postavit mimo zákon. g) Evropská integrace by měla být prohloubena. DRUHÝ NÁZOR Podstatnou část nákladů na zdravotní péči, vzdělávání dětí atd. má nést stát. Podstatnou část podniků a firem by si měl stát ponechat ve svém vlastnictví. Hlavní prioritou hospodářské politiky vlády má být snaha o snížení inflace a deficitu státního rozpočtu. Všichni lidé mají mít stejnou daňovou sazbu nezávisle na výši svého příjmu. Zákony týkající se přistěhovalců a poskytování azylu mají být vůči cizincům méně přísné. Stát má umožnit těhotné ženě, aby se sama rozhodovala o potratu. Evropská integrace zašla příliš daleko. h) Církev má zasahovat do politiky. Církev nemá zasahovat do politiky. j) Zvyšování výkonnosti ekonomiky má mít přednost před ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí má mít přednost před zvyšováním výkonností ekonomiky.

9 q) Není důležité, zda kapitál je domácí či zahraniční, pokud stimuluje produkci a vytváří nová pracovní místa. Je nutné omezit příliv zahraničního kapitálu, protože omezuje hospodářskou nezávislost ČR. k) Lidé, kteří měli vysoké pozice v komunistickém režimu, nemají mít veřejné funkce. l) S kriminalitou je třeba bojovat, i když to omezuje práva a svobody ostatních občanů. r) Aby hospodářství dobře fungovalo stát má často zasahovat do ekonomiky. I lidé, kteří měli vysoké pozice v komunistickém režimu, mají mít stejné možnosti vykonávat veřejné funkce jako ostatní. S kriminalitou je třeba bojovat, ale nemají se přitom omezovat práva a svobody ostatních občanů. Aby hospodářství dobře fungovalo, stát nemá do ekonomiky zasahovat.

10 1 OBČANÉ.CZ 2 Liberálové.CZ 3 Ježíš je Pán. 4 Věci veřejné (VV) 5 Konzervativní strana (KONS) KARTA Q.31d strana 22 VOLBY DO PS V ROCE 2010: 6 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 7 Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 8 Česká strana národně sociální (ČSNS) 9 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 10 Národní prosperita (NP) 11 Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa (SPR-RSČ) 12 Moravané 13 Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) 14 STOP 15 TOP09 16 Evropský střed (ES) 17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 18 Pravý blok 19 Česká strana národně socialistická (ČSNS2005) 20 Strana zelených (SZ) 21 Suverenita - blok Jany Bobošíkové a Strana zdravého rozumu 22 Humanistická strana (HS) 23 Česká pirátská strana (ČPS) 24 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 25 Strana svobodných občanů (Svobodní) 26 Občanská demokratická strana (ODS) 27 Klíčové hnutí (KH)

11 KARTA S.2 strana 23 1 Nedokončené základní vzdělání 2 Základní vzdělání 3 Vyučení bez maturity 4 Střední vzdělání bez maturity 5 Vyučení s maturitou 6 Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 7 Střední všeobecné vzdělání s maturitou 8 Vyšší vzdělání ( pomaturitní studium, vyšší škola, 5 a 6 ročník konzervatoře) 9 Vysokoškolské bakalářské vzdělání 10 Vysokoškolské magisterské vzdělání 11 Vědecká výchova, postgraduální vzdělání 12 Jiné, uveďte jaké KARTA S.8, S.13 strana 24,25 1 Zaměstnanec na plný úvazek 2 Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) 3 Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) 4 Podnikatel fyzická osoba 5 Svobodné povolání 6 Člen rodiny pomáhající v rodinném podniku 7 Nezaměstnaný 8 Student, učeň 9 Pracující důchodce 10 Důchodce invalidní 11 Důchodce starobní 12 Trvale v domácnosti 13 Na mateřské či rodičovské dovolené 14 Podnikatel se zaměstnanci (1-2) 15 Podnikatel se zaměstnanci (3 a více ) 16 Ostatní.

12 KARTA S.16 strana 26 1 vesnice s méně než obyvateli 2 obec s až obyvateli 3 větší obec (2.000 až obyvatel) 4 malé město (5.000 až obyvatel) 5 větší město ( až obyvatel) 6 velké město ( až obyvatel) 7 město nad obyvatel, nikoliv však Praha 8 Praha KARTA S.20 strana 27 1 bez příjmu a více

13 KARTA S.21 strana 27 1 méně než a vice KARTA S.23 strana 28 NÍZKÉ SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ VYSOKÉ SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ

14 Číselník okresů (IDE.9) strana Hlavní město Praha 211 Benešov 212 Beroun 213 Kladno 214 Kolín 215 Kutná Hora 216 Mělník 217 Mladá Boleslav 218 Nymburk 219 Praha - východ 220 Praha - západ 221 Příbram 222 Rakovník 311 České Budějovice 312 Český Krumlov 313 Jindřichův Hradec 314 Písek 315 Prachatice 316 Strakonice 317 Tábor 321 Domažlice 322 Klatovy 323 Plzeň - město 324 Plzeň - jih 325 Plzeň - sever 326 Rokycany 327 Tachov 411 Cheb 412 Karlovy Vary 413 Sokolov 421 Děčín 422 Chomutov 423 Litoměřice 424 Louny 425 Most 426 Teplice v Čechách 427 Ústí nad Labem 511 Česká Lípa 512 Jablonec nad Nisou 513 Liberec 514 Semily 521 Hradec Králové 522 Jičín 523 Náchod 524 Rychnov n.kněžnou 525 Trutnov 531 Chrudim 532 Pardubice 533 Svitavy 534 Ústí nad Orlicí 611 Havlíčkův Brod 612 Jihlava 613 Pelhřimov 614 Třebíč 615 Žďár nad Sázavou 621 Blansko 622 Brno - město 623 Brno - venkov 624 Břeclav 625 Hodonín 626 Vyškov 627 Znojmo 711 Jeseník 712 Olomouc 713 Prostějov 714 Přerov 715 Šumperk 721 Kroměříž 722 Uherské Hradiště 723 Vsetín 724 Zlín 811 Bruntál 812 Frýdek - Místek 813 Karviná 814 Nový Jičín 815 Opava 816 Ostrava - město

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE REALITNÍSERVERY.cz Ať už se jedná o prodej či pronájem nemovitosti, chceme návštěvníkům serveru vždy nabídnout maximální

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více

ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ

ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ Z REALIZACÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA V ROCE 1997 Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: Nadace Projekt

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŠKOLY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM. Hlavní město Praha

ŠKOLY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM. Hlavní město Praha ; H L A V N Í M Ě S T O P R A H A Hlavní město Praha Střední ekonomická škola se sportovním zaměřením, s.r.o. Vinohradská 1971/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2 www.sses.cz 4letý studijní obor "Ekonomika a

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz Typ Název a případně adresa hlavní budovy Ulice Město Telefon Webová adresa PPP Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Černoleská 1997 Benešov 321 717 168 www.pppstredoceska.cz

Více