MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU"

Transkript

1 MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU (Prosíme, ověřte si případné změny ještě před odjezdem na závod na Děkujeme.) Úvodem: Každým rokem se snažíme zajistit vysokou úroveň akce jak pro veřejnost, tak pro účastníky. Bez respektování nutných základních organizačních pravidel toto bohužel není možné. Prosíme Vás, abyste podali přihlášky včas a dodrželi termíny úhrady potřebných záloh. Velmi tím pomůžete organizátorům, kteří akci věnují hodiny svého volného času bez nároku na honorář. Děkujeme. 1. POŘADATEL Občanské sdružení Dámy v sedle, Líšnice 30, p.milevsko Zemský hřebčinec Písek, s.p., U hřebčince 479, Písek 2. MÍSTO KONÁNÍ AKCE areál Zemského hřebčince Písek 3. DATUM července KONTAKTY PRO ÚČASTNÍKY AKCE Lucie Krahulcová Hřebejková předsedkyně občanského sdružení Dámy v sedle tel.: Karolína Fränkelová Hospodářka občanského sdružení Dámy v sedle Tel.: FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ Ředitel Lucie Krahulcová Hřebejková Tajemník Karolína Fränkelová Hlavní rozhodčí Monika Krausová Autor parkurů ing.jan Šíma Hlasatel Iveta Lewingerová, Ivana Seifertová Veterinární dozor MVDr. Kotek Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 1 z celkem 7

2 6. PŘIHLÁŠKY Na MČR je NUTNÉ se přihlásit předem. POZOR! Nepřihlášeným účastníkům nelze zaručit box pro koně ani servis pro účastníky. Účastník je považován za přihlášeného okamžikem potvrzení vyplněné přihlášky (stáhněte si na cz nebo si vyžádejte u Lucie Krahulcové Hřebejkové na telefonním čísle ) a uhrazením nevratné zálohy za box. Každá přihláška bude při potvrzení přijetí označena číslem, které slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platby. Vzhledem k omezenému počtu boxů je nutné uhradit nevratnou zálohu ve výši 500,- Kč/box nejpozději do UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK Jmenovité přihlášky do Konečné přihlášky do možno i telefonicky Vyplněnou přihlášku zašlete em na výše uvedené maily, nebo poštou na adresu Občanské sdružení Dámy v sedle, Líšnice 30, pošta Milevsko. Přijatou přihlášku obratem potvrdíme. Na přihlášky, zaslané později, nemůžeme brát zřetel. 7. STARTOVNÉ Startovní poplatek za zvolené soutěže je nutné uhradit v hotovosti nejpozději do 9:00 v den konání soutěže. Mistrovská soutěž dvoukolová Dílčí soutěže Soutěž Pas-de-deux Jízda elegance 350,- Kč 200,- Kč/soutěž 300,-Kč/pár 150,- Kč 8. ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ: Pátek v době od 13:00 do 20:00, výjimky pouze po předchozí dohodě s pořadatelem. Bez přítomnosti veterináře nelze koně převzít a ustájit v boxe. Počet koní, případně specialní požadavky na ustájení (vlastní podestýlka!!!) je nutno předem nahlásit včasná a přesná domluva s pořadatelem je tedy ve Vašem zájmu! Všichni účastníci musí být po celou dobu akce označeni (číslo) a pořadatel musí mít k dispozici komplexní jmenný seznam osob, které budou oprávněny ke vstupu do areálu stájí (trvalá přítomnost ostrahy). Je to jediný způsob, jak zajistit bezpečnost koní. Prosíme účastnice, aby předem ohlásily jména pomocníků, pro které je potřeba přístup zajistit. PREZENTACE pátek: do 20 hod sobota: 7 8 hod Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 2 z celkem 7

3 ZAČÁTEK SOUTĚŽÍ: sobota: začátek soutěží v 9.00 soutěž číslo 1, ostatní soutěže následně: neděle: začátek soutěží v soutěž číslo 6, ostatní soutěže následně:. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na došlých přihláškách. PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ AKCE: Neděle v 17:00 ODJEZD ÚČASTNÍKŮ: U předání čistého boxu při odjezdu účastníka musí být vždy přítomen pořadatel. VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA KONÍ Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. 9. ZÁZEMÍ PRO KONĚ Koně budou ustájeni v pevných a turnajových boxech. Boxy je nutné rezervovat v přihlášce na akci, na pozdější změny nelze brát zřetel. Paušální poplatek za turnajový box činí 1300,- Kč/kůň, za pevný box činí 700,-Kč/kůň. V ceně ustájení je voda, sláma na podestlání a seno. Úhradu nevratné zálohy za box je nutné provést nejpozději do Při prezentaci bude vybrán doplatek za box dle druhu ustájení. Jadrné krmivo a nádobu na napájení si účastník zajišťuje na vlastní náklady. Doklady koně budou vráceny vedoucímu ekipy oproti předání čistého (vyklizeného) boxu. Kolečko a základní stájové nářadí bude k dispozici. Parkoviště pro vleky je v bezprostřední blízkosti turnajových boxů. Ostraha kontroluje i tento prostor. Podkovářská služba zajištěna (oproti úhradě v hotovosti) Veterinární služba zajištěna (oproti úhradě v hotovosti) 10. ZÁZEMÍ PRO JEZDCE UBYTOVÁNÍ Pořadatel nezajišťuje ubytování účastníků. Na požádání rádi poskytneme seznam ubytovacích zařízení v nejbližším okolí. Ve stanovém kempu v přímém sousedství s areálem hřebčince je možno zajistit ubytování ve vlastních stenech. Poplatek činí 100,-Kč/den/stan. Parkování aut je možné v bezprostřední blízkosti kempu a hřebčince. Parkoviště pro osobní vozidla není střeženo TOALETY A TEKOUCÍ VODA v areálu hřebčince. Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 3 z celkem 7

4 ZDRAVOTNÍ SLUŽBA zajištěna OBČERSTVENÍ zajištěno v restauraci areálu (za úhradu) STRAVOVÁNÍ Zajištěno oproti úhradě. Přístup do stravovacího areálu pro nahlášené účastníky je zajištěn mimo hlavní proud návštěvníků (VIP přístup) 11. KOLBIŠTĚ Kolbiště: Opracoviště: 130x45 m, povrch travnatý písčitý povrch, krytá hala 18 x 45 m V případě nepřízně počasí bude část programu přesunuta do haly (soutěže č. 3, 4, 5,6,7,8) 12. PŘEDPISY Úpravy pravidel jezdeckého sportu pro soutěže v dámském sedle a tento rozpis. 13. SOUTĚŽE SOUTĚŽ Č. 1 DREZÚRA ST. L (BEZ OMEZENÍ) FEI drezurní úloha 2009 Děti- jednotlivci (DJ) čtená (účastník si zajistí vlastního čtenáře, případně je možné za poplatek 100,- Kč využít čtenáře veřejného). Jezdkyně ustrojená dle dodatku PJS pro DS (není povoleno startovat v sukni!). Ústroj koně dle dodatku PJS pro DS. Tato soutěž je zároveň první kolo pro MČR. SOUTĚŽ Č. 2 SOUTĚŽ PAS-DE-DEUX Volnou sestavu, obsahující libovolné prvky, předvede dámská či smíšená dvojice s hudebním podkreslením dle vlastního výběru. Délka úlohy od pozdravu po pozdrav je max. 5 min. Ústroj koní i jezdců je ponechána na kreativitě dvojice, podmínkou je alespoň jedno dámské sedlo. Hodnocení bude probíhat odborně-laickou porotou. SOUTĚŽ Č. 3 PARKUR DO 90 CM (BEZ OMEZENÍ) Parkur 8 překážek s jednou kombinací. Jezdkyně i kůň ustrojeni dle dodatku PJS pro DS, bezpečnostní přilba povinná. Tato soutěž je zároveň první kolo pro MČR. Rozhodování dle PJS tab.a čl (v případě stejného počtu trestných bodů na prvém místě, bude jedno rozeskakování na čas; ostatní soutěžící se umístí podle jejich trestných bodů a času v základním parkuru). Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 4 z celkem 7

5 SOUTĚŽ Č. 4 JÍZDA ELEGANCE Startovní pole bude rozděleno losováním do skupin, podle počtu přihlášených. Nezávislá odborně-laická porota, posoudí v základním kole eleganci dvojice v kroku a klusu současně! Porota zhodnotí jednotlivě každou dámu veřejně bodovou stupnicí od 1 do 10 a z každé skupiny vybere finalistku s nejvyšším počtem bodů. Ve finále se dvojice předvede ve cvalu. Porota opět veřejně zhodnotí každou dámu. O konečném pořadí rozhoduje nejvyšší počet bodů dosažených ve finálovém kole. Ústroj dvojice je ponechán čistě na kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo, ve finále nesmí mít žádnou rekvizitu, kterou neměla v prvním kole (např.dravce,druhého koně,atd.). Ve finále však může použité rekvizity odložit,ale nesmí si vzít nic navíc ani se převlékat. Dáma může mít vodiče. SOUTĚŽ Č.5 PARKUR DO 70 CM NA STYL Parkur 8 překážek s jednou kombinací, hodnocení dle PJS DS na styl. Jezdkyně i kůň ustrojeni dle dodatku pro DS, bezpečnostní přilba povinná. Tato soutěž je přístupná všem dvojicím bez omezení, určena je především těm, které se skokovými soutěžemi začínají a chtějí si parkur v DS vyzkoušet na nečisto. SOUTĚŽ Č.6 PARKUR DO 100 CM FINÁLE MČR Parkur 8 překážek s jednou kombinací, hodnocení dle PJS tab.a čl (v případě stejného počtu trestných bodů na prvém místě, bude jedno rozeskakování na čas; ostatní soutěžící se umístí podle jejich trestných bodů a času v základním parkuru). Jezdkyně i kůň ustrojeni dle dodatku pro DS, bezpečnostní přilba povinná. Tato soutěž je přístupná dvojicím kvalifikovaným ze soutěže č. 2, konečné výsledky obou kol se sčítají. SOUTĚŽ Č. 7 ŠAMPAŇSKÁ VÝZVA ( POPŘ. DLE SPONZORA PIVNÍ VÝZVA) Překonání dvojskoku se skleničkou šampaňského v ruce, výška je 50 cm. Dáma v určeném bodě převezme od pověřené osoby pohár s přesným objemem tekutiny, který uchopí za stopku. Překoná ve cvalu dvojskok sestavený ze dvou křížků, jejichž střed je vysoký 50 cm a v určeném bodě odevzdá pohár zpět pověřené osobě, která jej předá sboru rozhodčích k přeměření. Obě předávky budou probíhat z ruky do ruky v určeném bodě. O pořadí rozhoduje množství tekutiny, které zůstane v poháru. Je možné že na přání diváků budeme pokračovat ve skákání bez šampaňského v klasickém mini-maxi. To je však již na rozhodnutí dané dámy. SOUTĚŽ Č.8 JÍZDA ZRUČNOSTI Dáma na koni absolvuje trasu obsahující několik překážek např. slalom, průjezd brankou, házení na cíl apod., každá správně projetá překážka je hodnocena max. 10b, hodnocen je styl a čistota překonání překážky. O vítězi rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Soutěž je přístupná pro kohokoliv kdo si bude chtít vyzkoušet závodění v dámském sedle. Jezdecká přilba je povinná. Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 5 z celkem 7

6 SOUTĚŽ Č.9 DREZÚRA ST.L, VOLNÁ SESTAVA V KOSTÝMECH S HUDEBNÍM DOPROVODEM FINÁLE MČR Volnou sestavu, obsahující předepsané prvky, předvede jezdkyně s hudebním podkreslením dle vlastního výběru. Délka úlohy od pozdravu po pozdrav mezi min. Ústroj koně i jezdkyně je ponechán na kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo. DÁMA ROKU 2014 Tato soutěž je určena pouze českým jezdkyním, ve všech soutěžích po oba dny. Za účast v soutěži má jezdkyně připsán jeden bod. Za umístění získává další body, dle pořadí (1. Místo 3 body, 2. Místo 2 body, 3.místo 1 bod). Součet bodů za všechny absolvované soutěže určuje pořadí. Jezdkyně s největším počtem bodů získá titul Dáma roku KÜR A PAS-DE-DEUX Hudbu je nutné připravit na CD nebo flash. Za kvalitu a použitelnost hudby odpovídá účastník. Hudbu je po dohodě se zvukařem možno vyzkoušet bez koně! v sobotu resp. neděli ráno, nejpozději 1 hodinu před začátkem programu. 15. VSTUPNÉ NA AKCI Jednorázové vstupné: 70,-Kč/den (děti do 15 let zdarma) Každá závodní dvojice má volný vstup pro jednoho pomocníka či ošetřovatele. 16. OSTATNÍ Námitky a stížnosti proti rozhodnutí rozhodčích lze podat v souladu s pravidly PJS. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na došlých přihláškách. Do pátého místa jsou jezdkyně dekorovány floty, první tři umístěné jezdkyně dostanou věcné ceny. 17. SCHVÁLENÍ ROZPISU Rozpis schválen VV OS Dámy v sedle Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 6 z celkem 7

7 Propozice pro MČR Jízdy v dámském sedle, Písek, Strana 7 z celkem 7

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015 CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE 31. června 2. srpna 2015 Podmínkou účasti v soutěžích CEJC (viz kategorie CEJC) je absolvování minimálně 2 kvalifikačních soutěží dané kategorie v rámci kvalifikačních

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 disciplín definovaných v paragrafu 10 tohoto dokumentu Tato pravidla jsou součástí Soutěžního řádu CDO. Stránka

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, vytrvalost, drezura Zkoušky instruktora jezdectví

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 31. května - 2. června 2013 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Vzdělávání v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, ing, vytrvalost, drezura LICENCE JEZDCE LICENCE ROZHODČÍHO,

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství ČR v rally historických automobilů Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 5

Více