KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015"

Transkript

1 KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015 Odbor KČT Milevsko vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky po okolí Milevska od podzimu do jara. Informace o všech našich akcích uvádíme ve vývěsních skříňkách za spořitelnou u městské policie, u pošty v ulici J. A. Komenského a na našich webových stránkách: Všech našich akcí se mohou zúčastnit i zájemci z řad široké veřejnosti bez ohledu na členství v KČT. 1. ledna - čtvrtek - TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA do okolí Milevska Sraz ve 14:00 hod. u sokolovny. 10. ledna - sobota NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA Tradiční turistický pochod, který pořádají Kamarádi cest z Hrejkovic. Start 7:00 9:00 hod - místní hospoda. Odjezd z Milevska autobusem od nádraţí ČD v 8:20 hod., zastávka u sokolovny. Odjezd z Hrejkovic v 15:10 hod. do Milevska na nádraţí ČD. Informace: Jaroslav Mácha 13. ledna úterý JORDÁNSKO PŘEDKŘESŤANSKÉ turistická beseda Vypráví a promítá Ing Jiří Kolda Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod 20. ledna úterý VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŦZE ODBORU KČT Milevsko Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. Program doplní turistická beseda manţelŧ Jelínkových na téma Švýcarské Alpy. Jaroslav Mácha, manţelé Jelínkovi 27. ledna - úterý ANDORRA, BASKICKO - turistická beseda Vypráví a promítá Anna Navrátilová. Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod. 10. února - úterý SOLNÉ STEZKY turistická beseda. Vypráví a promítá Ing Jiří Lesák. Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod. 14. února sobota IVV S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI Trasa do 10 km. Start v 7:45 9:00 hod. v zahradě Domu kultury, cíl do 13:00 hod v místě startu Organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška 24. února úterý AFGHANISTÁN OČIMA VOJENSKÉHO KAPLANA turistická beseda Vypráví a promítá bývalý vojenský kaplan a současný farář v Chyškách a Nadějkově a člen milevského kláštera Miroslav Zdík Jordánek. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod 25. března - středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Branice, rozhledna Kupa, Křenovice, Prachov, Branice, celkem 10 km.. Odjezd z nádraţí ČD v 7:41 hod. 29. března neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Hrejkovice, Kostelec, Kovářov, Hrazánky, Milevsko, celkem 35 km. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. 1. dubna středa - JARNÍ ŠPEKÁČEK Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13:00 hod. Vede: Jaroslav Mácha

2 8. dubna středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Boţejovice, Hodušín, Sepekov, Pytlák, Milevsko, celkem 13 km. Odjezd z nádraţí ČD v 8:17 hod. 11. dubna sobota - TAJUPLNÁ MÍSTA DOMAŢLICKA s PhDr Pavlem Břicháčkem Turistický výlet s podporou autobusu, s návštěvou míst Čečovice, Horšovský Týn, Domaţlice, hrad Starý Herštejn, Augustiniánský klášter Pivoň, hradiště Štítary a další pamětihodnosti. Odjezd v 7:00 hod od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel Vede : Jiří Lesák 18. dubna - sobota JARNÍ OTEVÍRÁNÍ PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO OKRUHU Pěší vycházka po okruhu klášter, Ţidovna, Kuřinec s ukončením a občerstvením u Vášova rybníku. Bude spojeno s prohlídkou nových úprav II. nádvoří kláštera. Pořádáme ve spolupráci s městem Milevskem. Start z kláštera v 13:00 hod. 19. dubna - neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Vede: Jindřich Jelínek Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Branice, Jestřebice, Rozárka, Svatkovice, Bernartice, Milevsko. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 25. dubna - sobota POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT Tradiční turistický pochod, trasy: pěší: 6, 11, 16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. Start: Milevsko od Domu kultury 7:00 10:00 hod., další starty Petrovicích a u chaty Onen Svět. Pochod je pořádán pod záštitou města Milevska a je zařazen mezi akce IVV. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 26. dubna - neděle S KAPREM JAKUBEM OKOLO MILEVSKÝCH RYBNÍKŦ Pěší pochod pořádáme ve spolupráci s Infocentrem a DDM Milevsko. Pěší trasa do 10 km. Start: Infocentrum, 8:00 9:00 hod., cíl v zahradě Domu kultury do 13:00 hod., akce IVV. Organizační zajištění: Vladimír Ondruška 1. května pátek(svátek) STŘEDNÍ POVLTAVÍ DRTINOVA STEZKA Vycházka po trase naučné stezky spojená s návštěvou nově otevřené rozhledny a muzea(chotilsko), délka trasy cca 15 km. Odjezd autobusovou linkou z AN v 6:15 hod do Prostřední Lhoty, návrat autobusovou linkou z Chotilska. Do Milevska příjezd v 18:30 hod. Vede : Vladimír Ondruška 8. května pátek(svátek) JARNÍ PRAHA Turistický výlet s podporou autobusu. Navštívíme Vyšehrad a okolí, Podskalskou celnici, Podskalí. Odjezd v 7:00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel Vede: Jaroslav Mácha 10. května - neděle OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Milevsko, Boukal, Jenišovice, Přeborov, U Vášŧ, Vinice, klášter, Milevsko, celkem 11 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 16. května - sobota POCHOD PRAHA PRČICE - 50.ročník Trasa MILEVSKO - PRČICE ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT Praha - Prčice. Pěší trasy 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice). Start od Domu kultury od 7:00 do 10:00 hod. Cyklotrasa 62 km(pozor změněna a prodlouţena) má opět v Prčici jen kontrolní punkt a cíl je do 17:00 hod. v DK v Milevsku. Doprava pěších zpět do Milevska bude opět autobusy. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 20. května 23. května středa - sobota ADRŠPAŠSKO TEPLICKÉ SKÁLY Čtyřdenní putování oblastí, po obou stranách hranice. Zájezd osobními auty, účast omezená, přihlášky u vedoucího akce do 30. dubna., Jaroslav Mácha 24. května - neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Nemějice, hájenka Soví, Bernartice, Veselíčko, Branice, Milevsko, celkem 41 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod

3 červen TŘEBOŇSKO Pětidenní cykloputování po obou stranách hranice. Přesný termín bude určen na květnové schŧzce zájemcŧ. Informace u vedoucího akce. Vede: Zuzana Sekalová 3. června středa ŘÍČKA SKALICE Pěší vycházka po trase Zvíkovské Podhradí, rekreační areál AVIE, Varvaţov, Zvíkovské Podhradí, celkem 17 km. Odjezd z AN v 5:40, příjezd v 13:38. 9, 10, 11. června úterý aţ čtvrtek SLUNEČNÍ HODINY Povídání a seznámení se s funkcí a zajímavostmi spojenými se slunečními hodinami. Uskuteční se na I. nádvoří milevského kláštera v kaţdém z uvedených dnŧ v době od 8:15 do 10:00 hod. Vede: Vladimír Ondruška 17.června středa Bernarticko Pěší vycházka po trase Bernartice, Borovany, Svatkovice, Kozí Hora, Rastory, Bojenice, Bernartice, celkem 13 km. Odjezd z AN v 8:00 hod Vede: Jaroslav Mácha 20. června sobota K PRAMENU VLTAVY Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou po trase Kvilda, pramen Vltavy (6 km) a zpět, pro zdatnější pokračování přes Bučinu (pozŧstatek Ţelezné opony) a po trase Zlaté stezky zpět do Kvildy (celkem 16 km) Odjezd v 7:00 od sokolovny. Přihlášky v infocentru, tel Vede : Jiří Lesák 27.června sobota - SEPEKOVSKÁ 21 CYKLOTRASA do 45 km. Start u restaurace U Štěpána 7:00 10:00 hod. Odjezd v 8:00 hod. od sokolovny července pátek neděle VELKÝ VANDR Třídenní pěší putování z Horní Cerekve přes Dolní Cerekev, Čeřínek, Křemešník, Pelhřimov, Pacov, Chýnov, celkem 90 km. Odjezd nádraţí ČD Mil. pátek 4:47, příjezd nádraţí ČD Mil. neděle 19:49 31.července 7.srpna - pátek - pátek BESKYDY Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné ubytování v Roţnově pod Radh., polopenze. Přihlášky u vedoucích akce do konce dubna., Jaroslav Mácha srpna V. VÍKEND IVV V MILEVSKÉM REGIONU Pro akci budou vydány samostatně propozice moţno vyţádat na adrese: 14. srpna pátek PAMÁTKY MILEVSKA 6. ročník, AKCE IVV Pěší trasa do 10 km. Start v Infocentru 13:00 aţ 15:00 hod. Cíl : zahrada DK do 17:00 hod. Vede. Vladimír Ondruška 15. srpna - sobota PŘES DVA MOSTY 39. ročník, AKCE IVV Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10 aţ 42 km. cyklo: 25 aţ 65 km. Start od 6:30 do 9:30 hod. u Domu kultury, cíl do 18:00 hodin v Domě kultury. Zajišťuje: Vladimír Ondruška 16. srpna neděle - SETKÁNÍ NA TRATI, AKCE IVV 21. ročník setkání turistŧ z Tábora, Písku a Milevska. Sraz účastníkŧ na ţelezniční stanici Líšnice u Milevska v době od 8:00 aţ 9:00 hod. po příjezdu vlakŧ. Trasa do 20 km, cíl: hospoda Branice do 16:00 hod. Zajišťuje: Vladimír Ondruška 19. srpna středa NADĚJKOVSKO Pěší vycházka po trase Nadějkov, Busíny, Starcova Lhota, Nepřejov, Hubov, Nadějkov, celkem 15 km. Odjezd z AN v 5:50, návrat v 13:49.

4 26. srpna středa HORA TÁBOR, BECHYNĚ Pěší vycházka po trase Nemějice, Hora Tábor, Nepomuk, Soví, Radětice(rozhledna)-Bechyně, celkem 15 km. Odjezd z AN v 5:35 hod. Vede : Jaroslav Mácha 2. září středa - OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Milevsko, Pytlák Líšnice, AGPI, Hajda, Milevsko, celkem 11 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 12. září sobota KRAJEM KAMENŦ Turistický pochod, pěší trasy 15 aţ 50 km, cyklotrasy km. Start: základní škola 7:00 10:30 hod. Pořádá KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět. Informace: Jaroslav Mácha 19. září sobota TAJNÝ VÝLET Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel Odjezd v 7:00 hod. od sokolovny., Jaroslav Mácha 20. září neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Radětice, Bechyně, Opařany, Sepekov, Milevsko, celken 47 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. 23.září středa VODŇANSKO Pěší vycházka po trase Milenovice, Loucký mlýn, Radčice, Křtětice, Vodňany, Čičenice, celkem 16 km (12 km). Odjezd nádraţí ČD v 5:11, příjezd v 16:16 hod. 27.září neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Branice, Křenovice, Bernartice, Borovany, Svatkovice, Jestřebice, Branice, Milevsko, celkem 45 km. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. 30.září středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Stehlovice, V soudném, Křenovice, Bojenice, Bernartice, Veselíčko, Branice, celkem 13 km. Odjezd z nádraţí ČD v 7:41 hod. 4. října neděle PROCHÁZKA S ORIENTAČNÍ MAPOU TERÉNEM Účast na akci Klubu orientačního sportu Písek. Místo srazu Kříţatka u Písku. Odjezd. z nádraţí ČD do Záhoří v 7:41 hod. Jinak sraz na Křiţatkách do 11:00 hod. Vede : Vladimír Ondruška října sobota - neděle SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŦ KČT JIŢNÍ ČECHY Pořádá oblastní výbor KČT. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 13. října úterý ALBÁNIE ZEMĚ NEOMEZENÝCH MOŢNOSTÍ turistická beseda Vypráví a promítá Josef Luxemburg. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. 28. října úterý(svátek) PODZIMNÍ PRAHA Zájezd osobními auty, procházka Libní. Program mŧţe být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek praţských institucí. Účast omezená, přihláška u vedoucích akce. Vede: Vladimír Ondruška, Jaroslav Mácha 3. listopadu úterý PORTUGALSKO turistická beseda Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. 24. listopadu úterý MAUROVÉ V MAROKU A ANDALUZII turistická beseda Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod.

5 1. prosince úterý SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY Tradiční setkání členŧ odboru a účastníkŧ našich akcí, včetně promítání obrázkŧ z cest. Začátek v 17:00 hod. v Domě kultury. 5. prosince sobota VYCHÁZKA DO NEPOHODY Pěší vycházka okolím Milevska cestou necestou. Ttrasa do 15 km, moţnost zkrácení. Vede: Vladimír Ondruška 31. prosince čtvrtek SILVESTROVSKÝ VÝLET DO OKOLÍ BERNARTIC Informace budou ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách. Vede: Jaroslav Mácha 31. prosince čtvrtek SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MEHELNÍK 1. leden 2016 pátek NOVOROČNÍ VYCHÁZKA do okolí Milevska Sraz v 14:00 hod. u sokolovny. Informace : Vladimír Ondruška Autobusové zájezdy se přihlašují v Infocentru (tel ). Zde je nutno sloţit i účastnický poplatek. Přihláška i úhrada musí být provedena nejpozději do středy před odjezdem. Pokud se nemŧţete zájezdu zúčastnit, zajistěte si za sebe náhradu, jinak účtujeme storno poplatek. Číslo našeho účtu pro bezhotovostní platby: / 0300 KČT Milevsko TURISTICKÉ POTŘEBY, MAPY (KČT 1:50000) A NOVÉ TURISTICKÉ PRŮVODCE pŧjčují od června do září po předchozí telefonické domluvě Helena a Jaroslav Máchovi. WEBOVÉ STRÁNKY aktualizuje Jiří Lesák VÝHODY ČLENSTVÍ V ODBORU KČT MILEVSKO: kaţdý člen KČT má slevu při odběru časopisu Turista. Všichni členové KČT získají slevovou kartu Eurobeds (slevy při nákupu map KČT či jiného turistického vybavení u řady firem, při ubytování v zařízeních KČT) a mohou vyuţívat další výhody spojené se členstvím v KČT. SOUTĚŽ TURISTÉ PŘÍRODĚ A KULTURNÍM PAMÁTKÁM. Tato akce je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a ţivotního prostředí. Kaţdoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistŧ. Soutěţ probíhá od 1.1. do daného kalendářního roku. Informace poskytne Vladimír Ondruška. Rovněţ v rámci této soutěţe se koná, mimo jiné, i úklid tras dálkového pochodu Praha Prčice, trasa Milevsko Prčice. Úklid těchto tras bude probíhat v týdnu před pochodem detailní informace budou na nástěnce nebo je poskytne Vladimír Ondruška.

6 Doporučujeme vám účast na těchto akcích: 22. března - Zahájení jarních km s turistickou sazkou (celokrajský sraz turistŧ) - pořádá KČT Turista Č.B. Start České Budějovice Nemanice MHD, hranice tarifní zóny, 10:30 11:00 hod. 2. května ŠVEJKOVA 50, PT 10, 20,30, 50 km, CT km, Písek Palackého sady, dle propozic. 8. května ÚDOLÍM LUŢNICE pořádá KČT Bechyně, PT 5 35 km, CT km. Start: 8 10:15 hod., park před nádraţím ČD Bechyně května VÍKEND IVV V HUSITSKÉM KRAJI - pořádá KČT Tábor PT a start dle propozic pochodŧ na adrese: 30. května HUSITSKÝM KRAJEM pořádá KČT Tábor, PT 10, 17, 22, 34 a 50 km. Start 6:00-10:00 hod. zadní strana autobus. nádraţí. 30.května POHÁDKOVÝ LES CESTA DO MINULOSTI, pořádá KČT oblast JČ PT 6 km. Start: Rudolfov u Č. Budějovic, konečná MHD U kostela, start 8:40 14:40 hod. 31.května BĚŢÍ LIŠKA K TÁBORU - pořádá KČT Tábor PT 3-5, 10, 20, 30 km, CT individuálně. Start trasy km a CT Planá nad Luţ., nádraţí ČD 7:00 10:00 hod., ostatní Tábor, ZŠ na nám. Mikuláše z Husi 10:30 hod června PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA pořádá KČT Strakonice a KČT Rakovník. Start Strakonice dle propozic, 13.června VÝSTUP NA KLEŤ 190 VÝROČÍ ROZHLEDNY pořádá KČT oblast JČ a Český rozhlas ČB, PT 7-35 km, CT km. Dostředný pochod pěší trasy a cyklo dle výběru. Info Jiří Franc , 27. června sobota - SEPEKOVSKÁ 21 PT km, CT do 45 km. Pořádá T.J. SOKOL SEPEKOV. Start: restaurace U Štěpána 7:00-10:00 hod. 5. září BECHYŇSKÁ OSMA pořádá KČT Bechyně PT 5-50 km, CT km Start 7 10:15 hod. od Muzea turistiky. 15. září KRČÍNŦV LABYRINT pořádá TJ Lokomotiva Veselí n.l. PT km, CT km. Start 6:00 10:00 hod. sport. areál Hokejka TJ Lokomotiva 3. října OD TÁBORA AŢ K NÁM pořádá KČT Tábor PT libovolné km Start v libovolný čas, Tábor. Cíl Zárybničná Lhota, restaurace Zárybka, 11:00 16:00 hod listopadu ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2015 Znojmo. Akce dle propozic. INFORMACE o činnosti odboru KČT Milevsko Vám poskytnou: Jindřich JANOUCH, tel Ing. Zuzana SEKALOVÁ, tel Ing. Jiří LESÁK, tel Ludmila ŠTUKJUNGEROVÁ, tel Ing. Jaroslav MÁCHA, tel Tomáš WILDA, tel , Ing. Vladimír ONDRUŠKA Miloslav ŢIŢKA, tel Děkujeme našim sponzorům: Město Milevsko ZVVZ a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2014

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2014 KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2014 Odbor KČT Milevsko vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max. 10-15 km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena ve středu 4. VII od hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena ve středu 4. VII od hodin. 5.. AŽ 8.. ČERVENCE 2012 54. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD SE KONÁ V RÁMCI OSLAV 100 LET KČT RAKOVNÍK POCHOD LZE ABSOLVOVAT

Více

PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO ODBORU NA I. ČTVRTLETÍ 2016

PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO ODBORU NA I. ČTVRTLETÍ 2016 Klub českých turistů odbor TJ Spartak Přerov PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO ODBORU NA I. ČTVRTLETÍ 2016 1.1. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ČEKYŇSKÝ KOPEC, 25.ročník, IVV. Pá Hvězdicový výstup. Způsob výstupu i trasa dle volby

Více

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA JIHOČESKÝ KRAJ a KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STŘEDOČESKÁ OBLAST, OBLAST JIŽNÍ ČECHY OBLAST PLZEŇSKÉHO KRAJE, KARLOVARSKÝ KRAJ ve spolupráci s jednotlivými odbory KČT pod záštitou EVROPSKÉ ASOCIACE TURISTICKÝCH

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz a Klub Krušnohorců. připravili a tím zvou

KČT Loko Teplice, Olafplaz a Klub Krušnohorců. připravili a tím zvou KČT Loko Teplice, Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky a VHT,a další odvážlivce, kteří chtějí

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

na 47. ročník turistické akce

na 47. ročník turistické akce Odbor KČT 106106 Šluknov,Turistický oddíl mládeže Skaláci,Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 11. dubna 2015 Zahájení letní sezony pěší procházkou Akci zajišťují Mirka a Oldřich Novotní Jedná se o jednodenní pěší procházku, která začíná a končí u Oldy a Mirky Novotných. Sraz v 10:00 hod u

Více

7.5.2011- Autovýlet do Petrovic

7.5.2011- Autovýlet do Petrovic 7.5.2011 - Putování za Faustem Dr Kittlem Za zázračným doktorem Faustem odjíţdíme z ČD Č.Lípa v 6.55, z Mimoně v 7.17 hod. Kupte si jízdenku do Rychnova u Jablonce nad Nisou (zpět se jede jiná trasa z

Více

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 INFORMAČNÍ SERVIS Novoroční čtyřlístek Náš odbor se již podesáté připojí k tradiční prospěšné akci KČT Novoroční čtyřlístek pořádané na podporu aktivit pro zdravotně

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M.

Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M. Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M.Boleslav 17,20 / 17,27 Mšeno 18,09. Ubytování v sokolovně na lůžkách,

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Nabídka výletů na rok 2011

Nabídka výletů na rok 2011 Nabídka výletů na rok 2011 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 6. 13. srpna 2011 Odjezd: v sobotu 6. srpna v 6:30 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 13. srpna v cca 18:00 hod Ubytování: Horský hotel M&M, Nové Město u Jáchymova Více informací o ubytování

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

14. DAHLIE RALLYE ROŽNOV

14. DAHLIE RALLYE ROŽNOV CAMPING CLUB KČT TJ ROŽNOV pod Radhoštěm Vás zve na Mezinárodní setkání přátel campingu a caravaningu zemí V4 Česka, Maďarska, Polska a Slovenska 14. DAHLIE RALLYE ROŽNOV 2010 2.9. 6.9.2010 Česká republika,

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KČT VYSOČINA - rok 2014

KČT VYSOČINA - rok 2014 KČT VYSOČINA - rok 2014 31.12.2013 16. výstup na Javořici s Vlastou Javořickou KČT Telč "Za studenský knoflík" Novoroční čtyřlístek, Dvoustovka Trasy: 15 km i libovolná PĚŠÍ, LYŽE, CYKLO Start: libovolně

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

na 19. ročník turistické akce

na 19. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,camp Valdek za podpory MÚ Šluknov a CDS holding s.r.o. Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, na toulky

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Pražský Turista 2015/1 duben 2015

Pražský Turista 2015/1 duben 2015 KČT, oblast Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, tel: 224 261 919, sekretariát Po, St 13-18 hod Historické sídlo KČST, odbor Praha ve Školské ulici na obraze J.Kosiny, který se podařilo získat a můžete

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů sobota 8. prosinec 2007 Křenovice u Slavkova Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů Program: prezentace 10.30-11.30 výroční členská schůze klubu 11.30-13.00 společný oběd 13.00-14.00 burza

Více

Léto na Bechyňce. Tábor. 1 h 5 min. Jordán. žst. Tábor. Želez. most Bechyňská brána, Kotnov Švehlův most z. Horky u Tábora Zoo Tábor Rozhledna Hýlačka

Léto na Bechyňce. Tábor. 1 h 5 min. Jordán. žst. Tábor. Želez. most Bechyňská brána, Kotnov Švehlův most z. Horky u Tábora Zoo Tábor Rozhledna Hýlačka Železniční trať Tábor-Bechyně a její okolí Sepekov Dům Františka Křižíka Stádlecký řetěz. most Dobronice u Bechyně Dobronice u B. Skalní tunel pro pěší Příběnice a Příběničky Stádlec 4,4 km 1 h 17 min

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

UBYTOVÁNÍ: NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK

UBYTOVÁNÍ: NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 1. LEDNA 2014 NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK NOVOROČNÍ SRAZ NA JÍLÁKU 17. KVĚTNA 2014 15. ročník turistického pochodu TP BARRANDE A TRILOBIT 6. 8. ČERVNA 2014 20. ročník pochodu a cyklojízdy IVV DEP PO STOPÁCH ŠVANDY

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Sledujte vývěsní skříňku v lékárně. Sobota 30.ledna 2016 K soutoku Moravy a Bečvy

Sledujte vývěsní skříňku v lékárně. Sobota 30.ledna 2016 K soutoku Moravy a Bečvy Motto: Nedej na první pohled, podívej se podruhé! Vážení přátelé turistiky. Tento kalendář je určen pro všechny milovníky pohybu v přírodě, kterým nabízíme tyto akce na 1.pololetí r. 2016. Sledujte však,

Více

Seminář Sekce pěší turistiky PR KČT Benešov u Prahy

Seminář Sekce pěší turistiky PR KČT Benešov u Prahy Seminář Sekce pěší turistiky PR KČT 14.11.2014 Benešov u Prahy Schůzi zahájil předseda Sekce pěší turistiky Jiří Franc a hned na začátku vyzval k úvodnímu slovu Mgr. Chvátala. 1. Úvodní slovo Mgr. Vratislav

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis. z jednání o přípravě JŘ 2017/2018 a změně JŘ 2016/2017

Zápis. z jednání o přípravě JŘ 2017/2018 a změně JŘ 2016/2017 Jihočeský koordinátor dopravy JIKORD, spol. s r.o. Areál Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice Jednání se uskutečnila ve dnech: Zápis z jednání

Více

Nabídka výletů na rok 2012

Nabídka výletů na rok 2012 Nabídka výletů na rok 2012 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015

Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015 Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015 2. 7. čtvrtek Odjezd ze Vsetína 9.03 Vsacanem do Pardubic Pardubic 10.00 autobusem do Pece pod Sněžkou - ubytování v chatě KČT Pod Studničnou (cca 750 m od autobusu)

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016 Tělovýchovná jednota Zdraví, Malého 319/1, 186 00 Praha 8 www.tj-zdravi.wz.cz Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016 Kalendář akcí KČT TJ Zdraví na druhé pololetí 2016 A) Organizační poznámky

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Přejezd Orlických hor

Přejezd Orlických hor Přejezd Orlických hor (běžky, 2 dny, 62-34 km, převýšení 1720-480 m) Olomoucký kraj - sponzor turistického značení Termín: so-ne 13. a 14. února 2010 Sraz: V sobotu 13.2. v 5:30 hod z parkoviště u restaurace

Více

Pozvánka na výroční členské shromáždění

Pozvánka na výroční členské shromáždění Pozvánka na výroční členské shromáždění ve středu 20. ledna 2016 v 18.00 hod v restauraci Staré Časy v Havlíčkově ulici č. p. 1080. Od r. 2016 vydává ústředí KČT nové čl. průkazy a zavádí tzv. strukturované

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Organizační 5.2. 15:00

Organizační 5.2. 15:00 Datum den a čas Aktivita Škola Počet žáků, třída Lektor Metodik Téma Učebna, místo Požadavky na dopravu 5.2. středa 14:00 Kroužek ZŠ ZŠ Václav Kotmel Václav Kotmel Práce s Merkurem SOŠ a SOU PORADA týmu

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat em.

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat  em. Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o dalších zajímavých akcích v okolí. Turistický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice IDP Plzeň - Ždírec u Plzně km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8941 8943 R 661 6 1 Ze stanice 0 Plzeň hl.n. 160,170,180,183 001 4 28 5 08 6 03

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let.

VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let. 31. května 2014 Klub pro rodiče a děti Domeček Masarykovo nám. 217, Lány ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 14. května předsedou spolku Janou Drastilovou. Valnou hromadu (dále

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Eurorando 2011- Voda ze střechy Evropy

Eurorando 2011- Voda ze střechy Evropy Vážení turisté a naši milí přátelé a příznivci, přinášíme Vám další informace o aktuálním dění v organizované turistice v jižních Čechách. Pod slovem organizované je samozřejmě myšlena činnost vyvíjená

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více