KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015"

Transkript

1 KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2015 Odbor KČT Milevsko vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky po okolí Milevska od podzimu do jara. Informace o všech našich akcích uvádíme ve vývěsních skříňkách za spořitelnou u městské policie, u pošty v ulici J. A. Komenského a na našich webových stránkách: Všech našich akcí se mohou zúčastnit i zájemci z řad široké veřejnosti bez ohledu na členství v KČT. 1. ledna - čtvrtek - TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA do okolí Milevska Sraz ve 14:00 hod. u sokolovny. 10. ledna - sobota NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA Tradiční turistický pochod, který pořádají Kamarádi cest z Hrejkovic. Start 7:00 9:00 hod - místní hospoda. Odjezd z Milevska autobusem od nádraţí ČD v 8:20 hod., zastávka u sokolovny. Odjezd z Hrejkovic v 15:10 hod. do Milevska na nádraţí ČD. Informace: Jaroslav Mácha 13. ledna úterý JORDÁNSKO PŘEDKŘESŤANSKÉ turistická beseda Vypráví a promítá Ing Jiří Kolda Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod 20. ledna úterý VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŦZE ODBORU KČT Milevsko Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. Program doplní turistická beseda manţelŧ Jelínkových na téma Švýcarské Alpy. Jaroslav Mácha, manţelé Jelínkovi 27. ledna - úterý ANDORRA, BASKICKO - turistická beseda Vypráví a promítá Anna Navrátilová. Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod. 10. února - úterý SOLNÉ STEZKY turistická beseda. Vypráví a promítá Ing Jiří Lesák. Dŧm kultury - loutkový sál od 18:00 hod. 14. února sobota IVV S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI Trasa do 10 km. Start v 7:45 9:00 hod. v zahradě Domu kultury, cíl do 13:00 hod v místě startu Organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška 24. února úterý AFGHANISTÁN OČIMA VOJENSKÉHO KAPLANA turistická beseda Vypráví a promítá bývalý vojenský kaplan a současný farář v Chyškách a Nadějkově a člen milevského kláštera Miroslav Zdík Jordánek. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod 25. března - středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Branice, rozhledna Kupa, Křenovice, Prachov, Branice, celkem 10 km.. Odjezd z nádraţí ČD v 7:41 hod. 29. března neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Hrejkovice, Kostelec, Kovářov, Hrazánky, Milevsko, celkem 35 km. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. 1. dubna středa - JARNÍ ŠPEKÁČEK Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13:00 hod. Vede: Jaroslav Mácha

2 8. dubna středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Boţejovice, Hodušín, Sepekov, Pytlák, Milevsko, celkem 13 km. Odjezd z nádraţí ČD v 8:17 hod. 11. dubna sobota - TAJUPLNÁ MÍSTA DOMAŢLICKA s PhDr Pavlem Břicháčkem Turistický výlet s podporou autobusu, s návštěvou míst Čečovice, Horšovský Týn, Domaţlice, hrad Starý Herštejn, Augustiniánský klášter Pivoň, hradiště Štítary a další pamětihodnosti. Odjezd v 7:00 hod od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel Vede : Jiří Lesák 18. dubna - sobota JARNÍ OTEVÍRÁNÍ PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO OKRUHU Pěší vycházka po okruhu klášter, Ţidovna, Kuřinec s ukončením a občerstvením u Vášova rybníku. Bude spojeno s prohlídkou nových úprav II. nádvoří kláštera. Pořádáme ve spolupráci s městem Milevskem. Start z kláštera v 13:00 hod. 19. dubna - neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Vede: Jindřich Jelínek Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Branice, Jestřebice, Rozárka, Svatkovice, Bernartice, Milevsko. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 25. dubna - sobota POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT Tradiční turistický pochod, trasy: pěší: 6, 11, 16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. Start: Milevsko od Domu kultury 7:00 10:00 hod., další starty Petrovicích a u chaty Onen Svět. Pochod je pořádán pod záštitou města Milevska a je zařazen mezi akce IVV. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 26. dubna - neděle S KAPREM JAKUBEM OKOLO MILEVSKÝCH RYBNÍKŦ Pěší pochod pořádáme ve spolupráci s Infocentrem a DDM Milevsko. Pěší trasa do 10 km. Start: Infocentrum, 8:00 9:00 hod., cíl v zahradě Domu kultury do 13:00 hod., akce IVV. Organizační zajištění: Vladimír Ondruška 1. května pátek(svátek) STŘEDNÍ POVLTAVÍ DRTINOVA STEZKA Vycházka po trase naučné stezky spojená s návštěvou nově otevřené rozhledny a muzea(chotilsko), délka trasy cca 15 km. Odjezd autobusovou linkou z AN v 6:15 hod do Prostřední Lhoty, návrat autobusovou linkou z Chotilska. Do Milevska příjezd v 18:30 hod. Vede : Vladimír Ondruška 8. května pátek(svátek) JARNÍ PRAHA Turistický výlet s podporou autobusu. Navštívíme Vyšehrad a okolí, Podskalskou celnici, Podskalí. Odjezd v 7:00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel Vede: Jaroslav Mácha 10. května - neděle OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Milevsko, Boukal, Jenišovice, Přeborov, U Vášŧ, Vinice, klášter, Milevsko, celkem 11 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 16. května - sobota POCHOD PRAHA PRČICE - 50.ročník Trasa MILEVSKO - PRČICE ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT Praha - Prčice. Pěší trasy 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice). Start od Domu kultury od 7:00 do 10:00 hod. Cyklotrasa 62 km(pozor změněna a prodlouţena) má opět v Prčici jen kontrolní punkt a cíl je do 17:00 hod. v DK v Milevsku. Doprava pěších zpět do Milevska bude opět autobusy. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 20. května 23. května středa - sobota ADRŠPAŠSKO TEPLICKÉ SKÁLY Čtyřdenní putování oblastí, po obou stranách hranice. Zájezd osobními auty, účast omezená, přihlášky u vedoucího akce do 30. dubna., Jaroslav Mácha 24. května - neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Nemějice, hájenka Soví, Bernartice, Veselíčko, Branice, Milevsko, celkem 41 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod

3 červen TŘEBOŇSKO Pětidenní cykloputování po obou stranách hranice. Přesný termín bude určen na květnové schŧzce zájemcŧ. Informace u vedoucího akce. Vede: Zuzana Sekalová 3. června středa ŘÍČKA SKALICE Pěší vycházka po trase Zvíkovské Podhradí, rekreační areál AVIE, Varvaţov, Zvíkovské Podhradí, celkem 17 km. Odjezd z AN v 5:40, příjezd v 13:38. 9, 10, 11. června úterý aţ čtvrtek SLUNEČNÍ HODINY Povídání a seznámení se s funkcí a zajímavostmi spojenými se slunečními hodinami. Uskuteční se na I. nádvoří milevského kláštera v kaţdém z uvedených dnŧ v době od 8:15 do 10:00 hod. Vede: Vladimír Ondruška 17.června středa Bernarticko Pěší vycházka po trase Bernartice, Borovany, Svatkovice, Kozí Hora, Rastory, Bojenice, Bernartice, celkem 13 km. Odjezd z AN v 8:00 hod Vede: Jaroslav Mácha 20. června sobota K PRAMENU VLTAVY Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou po trase Kvilda, pramen Vltavy (6 km) a zpět, pro zdatnější pokračování přes Bučinu (pozŧstatek Ţelezné opony) a po trase Zlaté stezky zpět do Kvildy (celkem 16 km) Odjezd v 7:00 od sokolovny. Přihlášky v infocentru, tel Vede : Jiří Lesák 27.června sobota - SEPEKOVSKÁ 21 CYKLOTRASA do 45 km. Start u restaurace U Štěpána 7:00 10:00 hod. Odjezd v 8:00 hod. od sokolovny července pátek neděle VELKÝ VANDR Třídenní pěší putování z Horní Cerekve přes Dolní Cerekev, Čeřínek, Křemešník, Pelhřimov, Pacov, Chýnov, celkem 90 km. Odjezd nádraţí ČD Mil. pátek 4:47, příjezd nádraţí ČD Mil. neděle 19:49 31.července 7.srpna - pátek - pátek BESKYDY Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné ubytování v Roţnově pod Radh., polopenze. Přihlášky u vedoucích akce do konce dubna., Jaroslav Mácha srpna V. VÍKEND IVV V MILEVSKÉM REGIONU Pro akci budou vydány samostatně propozice moţno vyţádat na adrese: 14. srpna pátek PAMÁTKY MILEVSKA 6. ročník, AKCE IVV Pěší trasa do 10 km. Start v Infocentru 13:00 aţ 15:00 hod. Cíl : zahrada DK do 17:00 hod. Vede. Vladimír Ondruška 15. srpna - sobota PŘES DVA MOSTY 39. ročník, AKCE IVV Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10 aţ 42 km. cyklo: 25 aţ 65 km. Start od 6:30 do 9:30 hod. u Domu kultury, cíl do 18:00 hodin v Domě kultury. Zajišťuje: Vladimír Ondruška 16. srpna neděle - SETKÁNÍ NA TRATI, AKCE IVV 21. ročník setkání turistŧ z Tábora, Písku a Milevska. Sraz účastníkŧ na ţelezniční stanici Líšnice u Milevska v době od 8:00 aţ 9:00 hod. po příjezdu vlakŧ. Trasa do 20 km, cíl: hospoda Branice do 16:00 hod. Zajišťuje: Vladimír Ondruška 19. srpna středa NADĚJKOVSKO Pěší vycházka po trase Nadějkov, Busíny, Starcova Lhota, Nepřejov, Hubov, Nadějkov, celkem 15 km. Odjezd z AN v 5:50, návrat v 13:49.

4 26. srpna středa HORA TÁBOR, BECHYNĚ Pěší vycházka po trase Nemějice, Hora Tábor, Nepomuk, Soví, Radětice(rozhledna)-Bechyně, celkem 15 km. Odjezd z AN v 5:35 hod. Vede : Jaroslav Mácha 2. září středa - OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Milevsko, Pytlák Líšnice, AGPI, Hajda, Milevsko, celkem 11 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. Vede : Tomáš Wilda 12. září sobota KRAJEM KAMENŦ Turistický pochod, pěší trasy 15 aţ 50 km, cyklotrasy km. Start: základní škola 7:00 10:30 hod. Pořádá KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět. Informace: Jaroslav Mácha 19. září sobota TAJNÝ VÝLET Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel Odjezd v 7:00 hod. od sokolovny., Jaroslav Mácha 20. září neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Radětice, Bechyně, Opařany, Sepekov, Milevsko, celken 47 km. Sraz u sokolovny v 8:00 hod. 23.září středa VODŇANSKO Pěší vycházka po trase Milenovice, Loucký mlýn, Radčice, Křtětice, Vodňany, Čičenice, celkem 16 km (12 km). Odjezd nádraţí ČD v 5:11, příjezd v 16:16 hod. 27.září neděle OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Branice, Křenovice, Bernartice, Borovany, Svatkovice, Jestřebice, Branice, Milevsko, celkem 45 km. Sraz u sokolovny v 9:00 hod. 30.září středa OKOLÍM MILEVSKA Pěší vycházka po trase Stehlovice, V soudném, Křenovice, Bojenice, Bernartice, Veselíčko, Branice, celkem 13 km. Odjezd z nádraţí ČD v 7:41 hod. 4. října neděle PROCHÁZKA S ORIENTAČNÍ MAPOU TERÉNEM Účast na akci Klubu orientačního sportu Písek. Místo srazu Kříţatka u Písku. Odjezd. z nádraţí ČD do Záhoří v 7:41 hod. Jinak sraz na Křiţatkách do 11:00 hod. Vede : Vladimír Ondruška října sobota - neděle SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŦ KČT JIŢNÍ ČECHY Pořádá oblastní výbor KČT. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha 13. října úterý ALBÁNIE ZEMĚ NEOMEZENÝCH MOŢNOSTÍ turistická beseda Vypráví a promítá Josef Luxemburg. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. 28. října úterý(svátek) PODZIMNÍ PRAHA Zájezd osobními auty, procházka Libní. Program mŧţe být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek praţských institucí. Účast omezená, přihláška u vedoucích akce. Vede: Vladimír Ondruška, Jaroslav Mácha 3. listopadu úterý PORTUGALSKO turistická beseda Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková. Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod. 24. listopadu úterý MAUROVÉ V MAROKU A ANDALUZII turistická beseda Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil Dŧm kultury loutkový sál od 18:00 hod.

5 1. prosince úterý SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY Tradiční setkání členŧ odboru a účastníkŧ našich akcí, včetně promítání obrázkŧ z cest. Začátek v 17:00 hod. v Domě kultury. 5. prosince sobota VYCHÁZKA DO NEPOHODY Pěší vycházka okolím Milevska cestou necestou. Ttrasa do 15 km, moţnost zkrácení. Vede: Vladimír Ondruška 31. prosince čtvrtek SILVESTROVSKÝ VÝLET DO OKOLÍ BERNARTIC Informace budou ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách. Vede: Jaroslav Mácha 31. prosince čtvrtek SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MEHELNÍK 1. leden 2016 pátek NOVOROČNÍ VYCHÁZKA do okolí Milevska Sraz v 14:00 hod. u sokolovny. Informace : Vladimír Ondruška Autobusové zájezdy se přihlašují v Infocentru (tel ). Zde je nutno sloţit i účastnický poplatek. Přihláška i úhrada musí být provedena nejpozději do středy před odjezdem. Pokud se nemŧţete zájezdu zúčastnit, zajistěte si za sebe náhradu, jinak účtujeme storno poplatek. Číslo našeho účtu pro bezhotovostní platby: / 0300 KČT Milevsko TURISTICKÉ POTŘEBY, MAPY (KČT 1:50000) A NOVÉ TURISTICKÉ PRŮVODCE pŧjčují od června do září po předchozí telefonické domluvě Helena a Jaroslav Máchovi. WEBOVÉ STRÁNKY aktualizuje Jiří Lesák VÝHODY ČLENSTVÍ V ODBORU KČT MILEVSKO: kaţdý člen KČT má slevu při odběru časopisu Turista. Všichni členové KČT získají slevovou kartu Eurobeds (slevy při nákupu map KČT či jiného turistického vybavení u řady firem, při ubytování v zařízeních KČT) a mohou vyuţívat další výhody spojené se členstvím v KČT. SOUTĚŽ TURISTÉ PŘÍRODĚ A KULTURNÍM PAMÁTKÁM. Tato akce je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a ţivotního prostředí. Kaţdoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistŧ. Soutěţ probíhá od 1.1. do daného kalendářního roku. Informace poskytne Vladimír Ondruška. Rovněţ v rámci této soutěţe se koná, mimo jiné, i úklid tras dálkového pochodu Praha Prčice, trasa Milevsko Prčice. Úklid těchto tras bude probíhat v týdnu před pochodem detailní informace budou na nástěnce nebo je poskytne Vladimír Ondruška.

6 Doporučujeme vám účast na těchto akcích: 22. března - Zahájení jarních km s turistickou sazkou (celokrajský sraz turistŧ) - pořádá KČT Turista Č.B. Start České Budějovice Nemanice MHD, hranice tarifní zóny, 10:30 11:00 hod. 2. května ŠVEJKOVA 50, PT 10, 20,30, 50 km, CT km, Písek Palackého sady, dle propozic. 8. května ÚDOLÍM LUŢNICE pořádá KČT Bechyně, PT 5 35 km, CT km. Start: 8 10:15 hod., park před nádraţím ČD Bechyně května VÍKEND IVV V HUSITSKÉM KRAJI - pořádá KČT Tábor PT a start dle propozic pochodŧ na adrese: 30. května HUSITSKÝM KRAJEM pořádá KČT Tábor, PT 10, 17, 22, 34 a 50 km. Start 6:00-10:00 hod. zadní strana autobus. nádraţí. 30.května POHÁDKOVÝ LES CESTA DO MINULOSTI, pořádá KČT oblast JČ PT 6 km. Start: Rudolfov u Č. Budějovic, konečná MHD U kostela, start 8:40 14:40 hod. 31.května BĚŢÍ LIŠKA K TÁBORU - pořádá KČT Tábor PT 3-5, 10, 20, 30 km, CT individuálně. Start trasy km a CT Planá nad Luţ., nádraţí ČD 7:00 10:00 hod., ostatní Tábor, ZŠ na nám. Mikuláše z Husi 10:30 hod června PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA pořádá KČT Strakonice a KČT Rakovník. Start Strakonice dle propozic, 13.června VÝSTUP NA KLEŤ 190 VÝROČÍ ROZHLEDNY pořádá KČT oblast JČ a Český rozhlas ČB, PT 7-35 km, CT km. Dostředný pochod pěší trasy a cyklo dle výběru. Info Jiří Franc , 27. června sobota - SEPEKOVSKÁ 21 PT km, CT do 45 km. Pořádá T.J. SOKOL SEPEKOV. Start: restaurace U Štěpána 7:00-10:00 hod. 5. září BECHYŇSKÁ OSMA pořádá KČT Bechyně PT 5-50 km, CT km Start 7 10:15 hod. od Muzea turistiky. 15. září KRČÍNŦV LABYRINT pořádá TJ Lokomotiva Veselí n.l. PT km, CT km. Start 6:00 10:00 hod. sport. areál Hokejka TJ Lokomotiva 3. října OD TÁBORA AŢ K NÁM pořádá KČT Tábor PT libovolné km Start v libovolný čas, Tábor. Cíl Zárybničná Lhota, restaurace Zárybka, 11:00 16:00 hod listopadu ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2015 Znojmo. Akce dle propozic. INFORMACE o činnosti odboru KČT Milevsko Vám poskytnou: Jindřich JANOUCH, tel Ing. Zuzana SEKALOVÁ, tel Ing. Jiří LESÁK, tel Ludmila ŠTUKJUNGEROVÁ, tel Ing. Jaroslav MÁCHA, tel Tomáš WILDA, tel , Ing. Vladimír ONDRUŠKA Miloslav ŢIŢKA, tel Děkujeme našim sponzorům: Město Milevsko ZVVZ a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Vážení turističtí přátelé,

Vážení turističtí přátelé, 1 Vážení turističtí přátelé, zhruba polovina nákladu tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny a další část pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj.

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Milevska

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Milevska Poplatek ze psů Fotoobjektivem Kulturní kalendář strana 3 strana 7 strana 8-11 Poděkování Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 153. masopustního průvodu. Poděkování patří také všem návštěvníkům

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XX 2. 1. února 2012 Z historie Milevských maškar Jubilejní 150. masopustní průvod se uskuteční v sobotu 18. února. Více informací na plakátě na str. 16. Veřejné zasedání

Více

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých Kraj Okres Název akce Termín Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Pohár Pražských Běžeckých 1.4.2014 Tomáš Linhart, PSK Olymp, 728 762 Nadějí 2014 532, tomas.linhart@bezeckenadeje.cz Pražský

Více

Upozornění pro řidiče

Upozornění pro řidiče strana 02 vodné a stočné strana 03 dopravní uzavírky strana 07 08 festival léto nad jordánem strana 10 mistrovství čr v atletice 06 červen 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM ČÍSLO DUBEN 2012 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA. 2 Rozpočet MČ schválen

VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM ČÍSLO DUBEN 2012 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA. 2 Rozpočet MČ schválen MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA DUBEN 2012 ČÍSLO 150 Foto B. Kudera Foto L. Kuderová Foto B. Kudera VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM Foto L. L. Kuderová Kuderová 2 Rozpočet MČ schválen 3 Pestrý program

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č.

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 3 2013 ZDAR MA ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY V OSTROVSKÉM ZÁMKU Strana č. 2 Strana č. 7 Strana č. 9 Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury Akce MDDM Kulturní novinky Rozhovor s organizátorkami

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013. do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013. do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013 do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období Duben 20. 4. sobota Na kole podél železné opony (pořádáné ve spolupráci s obcí Horní Břečkov

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Pražský Turista 2015/1 duben 2015

Pražský Turista 2015/1 duben 2015 KČT, oblast Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, tel: 224 261 919, sekretariát Po, St 13-18 hod Historické sídlo KČST, odbor Praha ve Školské ulici na obraze J.Kosiny, který se podařilo získat a můžete

Více

Slovo starosty. Pravidla obytných zón

Slovo starosty. Pravidla obytných zón KVĚTEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 5., ROČNÍK XXI Pravidla obytných zón Pohled na žloutnoucí fotografie často vyvolává nostalgické pousmání. Opravdu k neuvěření dnes

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Měsíční vydání - SRPEN 2012 Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 14 27. července 2012 Distribuční

Více

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 Tomík tomíkovi 2013 Ubytovací možnosti oddílů Asociace TOM ČR (a také Ligy lesní moudrosti) V nákladu 800 výtisků vydala na jaře roku 2013 Asociace TOM ČR jako

Více

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Září 2013 / www.svitavy.cz důležitá data nového školního roku 8 DNY evropského DĚdiCtví 14 klub přátel hudby 16 divadelní abonentní cyklus 17 Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Na Olympijské

Více

ZO 20/01 ČSOP STRAKONICE

ZO 20/01 ČSOP STRAKONICE ZO 20/01 ČSOP STRAKONICE PŘEHLED ČINNOSTI A UDÁLOSTÍ ZA ROK 2013 Výroční zpráva ADRESA: ZO 20/01 ČSOP STRAKONICE, ZÁMEK Č.P. 1, 38601 STRAKONICE E-MAIL: posta@csop-strakonice.net WEB: www.csop-strakonice.net

Více