zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10"

Transkript

1 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek primátora Koláček opouští radnici, jde na ministerstvo 6 Volby do zastupitelstev a Senátu 9 Jubilejní 120. Velká pardubická České pojišťovny 17 Městské slavnosti Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 Slovo primátora Rozhovor s primátorem města Pardubic Jaroslavem Demlem o končícím volebním období Volební období se chylí ke svému konci. Je to takřka čtyři roky, kdy jste byl zvolen do funkce primátora města. Co se Vám vybaví jako první, když se ohlédnete za předchozími čtyřmi lety? První, co mě napadá, je, že to nebyla procházka růžovou zahradou. Toto volební období nebylo vůbec idylické, vedení města prošlo několika turbulencemi, dopadly na nás důsledky celosvětové ekonomické recese, městu se snížily příjmy o více než 150 milionů. Přesto budu na ty čtyři roky vzpomínat v dobrém. Své působení v čele radnice jsem pojal od počátku jako obrovskou výzvu a snažil se pro město dělat maximum. Jak se mi v tom snažení vedlo, to musí posoudit jiní. Litujete něčeho, co se za tu dobu stalo? Udělal byste dnes něco jinak? Samozřejmě, že z dnešního pohledu bych některé věci udělal jinak. Lituji například toho, že krátce po ustavení radniční koalice, kterou na počátku tvořily ODS, SPP a ČSSD, byl odvolán z funkce můj náměstek Jiří Ascherl kvůli jednomu nešťastnému inzerátu, který vyšel v novinách. Z koalice pak odešla celá ČSSD. Na druhou stranu se tím uvolnilo místo náměstka, na které byla zastupitelstvem zvolena lékařka Štěpánka Fraňková z SPP. Ačkoli měla ve své gesci poměrně širokou škálu důležitých úkolů, obstála na výbornou. Navíc si aktivně přibírala i úkoly, které měl dělat někdo jiný. Pracovitějšího a odpovědnějšího člověka, než je doktorka Fraňková, jsem už dlouho nepotkal. Někteří končící zastupitelé se nechvalně proslavili některými ostře sledovanými kauzami. Vzpomeňme třeba tolik kritizovanou cestu několika zastupitelů za hokejem na Floridu nebo výjezd dalších na fotbal do Madridu Ano, je pravda, že oba tyto případy se neměly vůbec stát. Bohužel, bylo to čistě osobní rozhodnutí dotyčných zastupitelů. Radnice jim ty cesty neschvalovala. Naopak, Floridu jsem všem důrazně rozmlouval. O cestě do Madridu jsem se dozvěděl až zpětně z médií. Důsledky svého rozhodnutí si musí nést všichni účastníci obou výletů sami. Radnice ale nemá za sebou jen nepříjemné kauzy. I zarytí kritikové musí uznat, že se městu i dost věcí povedlo. Co pokládáte v tomto smyslu za nejvýznamnější úspěchy? Vezmu-li to od konce, zásadním rozhodnutím, které bylo podpořeno napříč politickými stranami, byla rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice na Olšinkách. Pozitivní je také rozsáhlé zateplování základních a mateřských škol a samozřejmě nedávno dokončené přístavby u mateřských školek. Na rozdíl od mnoha jiných měst jsme rozšířením kapacit ve školkách pomohli stovkám mladých rodin. Velmi kladně hodnotím i realizaci projektů financovaných z evropských peněz v rámci Integrovaného programu rozvoje města. Příkladem jednoho takového projektu je již takřka dokončená výstavba nového sportoviště v areálu Sokola na Olšinkách. Dobrým rozhodnutím byl podle mého názoru také prodej většinového balíku akcií v hokejovém klubu HC Eaton panu Romanu Šmidberskému. Ten do klubu přinesl mnoho pozitivních profesionálních postupů, které se mu dříve osvědčily v podnikání. Roman Šmidberský klub dobře stabilizoval a měl bezpochyby významný podíl na jarním extraligovém titulu. Nedávný rozsáhlý průzkum ukázal, že město Pardubice patří mezi nejpříznivější místa pro život v rámci celé České republiky ano a také prokázal, že město je ve velmi dobré ekonomické kondici. Vnímám tyto závěry jako určitý závazek pro nové zastupitele, aby v nastoleném trendu dále pokračovali, aby město dále úspěšně rozvíjeli. Tento výsledek považuji obecně za velký úspěch, a to nejen díky práci zastupitelstva, ale hlavně také díky podnikatelům a občanům, kteří se s městem ztotožnili. Vy už ve volbách nekandidujete. Víte co budete po volbách dělat? Normálně se vrátím ke své profesi stavebního inženýra v jedné ze slušných a kvalitních pardubických stavební společností. Velmi se na tu práci těším. V komunální politice jsem už poměrně dlouho, posledních osm let ji dělám na plný úvazek. První čtyři roky jsem byl náměstkem primátora, druhé čtyři roky jsem primátorem. S mnohými lidmi, které jsem během své politické kariéry poznal, se budu jistě potkávat i nadále, s některými lidmi velmi rád. a poslední slovo? Bylo mi velkou ctí vykonávat funkci primátora a stát v čele tak krásného města, jakým Pardubice bezesporu jsou, a mít možnost pracovat pro tak skvělé a aktivní lidi, kteří v Pardubicích žijí. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí. Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa akce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 27. září Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo igovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 10/2010: 21. října strana 2

3 Modernizací světel mají Pardubice letiště lepší úrovně Pardubické letiště má za sebou další významný krok ke svému dalšímu rozvoji. V průběhu června uvedlo do provozu nové světelné zabezpečovací zařízení plně odpovídající platným leteckým předpisům. Modernizace zastaralého světelného vybavení, která si vyžádala 24 milionů korun, umožní mimo jiné i přistávání letadel za zhoršeného počasí. Rekonstrukce letištních světel už byla nezbytná. Původní vojenské vybavení bylo více než 30 let staré a těžko udržovatelné, navíc neodpovídalo požadavkům NATO ani civilním leteckým předpisům, uvedl ředitel letiště Vít Málek. Nově proto byla vybudována téměř 800 m dlouhá řada přibližovacích a naváděcích světel, rekonstrukcí prošlo i osvětlení vzletové a přistávací dráhy. Zmodernizován byl také přistávací světelný systém, který informuje pilota o správném úhlu sestupu letadla na dráhu. Pardubické letiště tímto učinilo první krok v procesu, na jehož konci se stane letištěm vyšší kategorie. To umožní letadlům přistávat na letišti za horších meteorologických podmínek, tedy při nižší dohlednosti a nižší základně oblačnosti, než je tomu doposud, upřesnil Málek. Nové osvětlení je dalším z opatření, která v posledních letech zrealizovala společnost East Bohemian Airport a.s. spolu se svými akcionáři, městem Pardubice a Pardubickým krajem, s cílem rozvíjet mezinárodní letiště Pardubice. Další významnou investiční akcí pak bylo vybudování nové odbavovací haly, která vznikla přestavbou bývalých vojenských prostor a díky svému vybavení podstatně zvýšila komfort cestujících, zrekapituloval šéf akciové společnosti EBA Jan Andrlík. Díky těmto investicím a zmiňované rekonstrukci světelných zařízení se nyní letiště může připravovat na proces certifikace ke změně druhu letiště na letiště kategorie I ICAO, dodal Andrlík. Předškoláci se zabydleli i v poslední z nově budovaných školek Pardubické mateřinky jedou od 3. týdne v září naplno. Provoz zahájily poslední dvě zpožděné modulární buňky ve školkách Raisova a Popkovice. Zkolaudovali jsme a následně plně vybavili poslední ze sedmi montovaných přístaveb, uvedla náměstkyně Štěpánka Fraňková. Už v pondělí se děti zabydlely ve školce v Popkovicích, přivítali nejmenší předškoláky také v mateřské škole v Raisově ulici, dodala náměstkyně. Město rozhodlo vybudovat celkem sedm montovaných staveb. Přístavby v mateřských školách ale začaly bez stavebního povolení a magistrát jejich stavbu pozastavil do nabytí všech potřebných povolení. Pět školek bylo zkoulaudováno koncem prázdnin, dvě školky plně fungují s třítýdenním zpožděním. Pardubický magistrát na základě demografické studie dopředu počítal s navýšením počtu míst ve školkách o 150, nakonec byl potřeba dvojnásobek město se proto rozhodlo pro stavbu modulů. Celkem vzniklo přestavbou jeslí a úpravami stávajících školek cca 110 míst, díky montovaným stavbám město disponuje dalšími 175 místy pro děti. Náměstek primátora Koláček opouští radnici, jde na ministerstvo Náměstek primátora Michal Koláček skončil k 30. září ve své funkci ve vedení města. Oficiální rezignaci oznámil na pondělním zasedání městského zastupitelstva. Od 1. října nastoupil na post náměstka ministra pro místní rozvoj. Nabídku na ministerstvo jsem dostal před několika týdny a po zvážení všech okolností jsem ji přijal. Důležitý byl samozřejmě i souhlas mojí rodiny, vysvětlil Michal Koláček. Ve vedení pardubické radnice strávil Michal Koláček celkem 12 let. Během svého působení v komunální politice krajského města se rozhodující měrou zasadil například o vybudování průmyslové zóny ve Starých Čívicích, která je již několik let hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších v rámci celé České republiky. Z poslední doby bylo zřejmě nejviditelnější jeho aktivní počínání v procesu privatizace městských bytů. Vím, že pan ministr Kamil Jankovský mě oslovil s nabídkou na post jeho náměstka i s ohledem na mé dlouholeté zkušenosti z pardubické komunální politiky. Už na jaře jsem se rozhodl, že do vedení města znovu kandidovat nebudu. Když v průběhu letních prázdnin přišla nabídka práce na ministerstvu pro místní rozvoj, bral jsem ji i jako určitou profesní výzvu, doplnil Michal Koláček. Na ministerstvu pro místní rozvoj dostane hned na počátku poměrně těžký úkol, a to připravit v poměrně krátké době takzvanou velkou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Do sekce Michala Koláčka bude patřit velký blok hned několika útvarů, do jejichž kompetence patří mimo jiné legislativně-právní záležitosti nebo právě veřejné investování. strana 3

4 Stalo se v Pardubicích... Pardubická vysokoškolačka získala Cenu za farmacii. Studentka prvního ročníku doktorského studia na Fakultě chemicko technologické Eliška Bílková se umístila na druhém místě. Studentka pracuje na zcela nové a netradiční problematice jdoucí napříč chemickými obory, mladá chemička se může těšit mj. na měsíční stáž na výzkumném pracovišti ve Francii podle vlastního výběru. Rada města i zastupitelstvo schválily pořízení nového územního plánu města. Odbor hlavního architekta připravil základní koncepci územního plánu, podle které by nemělo docházet k dalším záborům zemědělské půdy, ale měly by být využívány přestavbové plochy, zachována zeleň atd. Zpracování územního plánu bude zadáno v příštím roce, hotov by měl být do roku Sdružení Město na kole spolu s pardubickým magistrátem připravilo na letošní Evropský týden mobility řadu akcí na podporu udržitelné dopravy. Tou je myšlena chůze pěšky, jízda na kole, či cestování městskými autobusy a trolejbusy. K vidění byla přehlídka nových cyklistických trendů, k výstavě různých šlapacích strojů zahrály například skupiny Buty, Ready Kirken, Terne Čhave a další. V podvečer pak odstartovala Pardubická cyklojízda. Zastupitelstvo schválilo účast města Pardubic v mezinárodním projektu CreArt, jehož cílem je navázání spolupráce mezi evropskými městy a v nich působícími umělci. V projektu EU je zapojeno deset evrop- ských měst. Projekt počítá se společnými výstavami zainteresovaných umělců, které by měly být instalovány postupně ve všech zapojených městech, studijními pobyty, workshopy a podobně. Iniciátorem a koordinátorem projektu je španělské město Valladolid. Městský útulek ve Štrossově ulici by v budoucnu měla provozovat Městská policie Pardubice. Na tomto záměru se shodli radní i zastupitelé města. Pardubický útulek, který v současné době provozuje Veterinární klinika Pardubice, sice vyhovuje standardům EU, jeho kapacita je však nedostatečná. Proto chce město útulek rozšířit. V Polabinách II ožily farmářské trhy. Každou sobotu dopoledne budou na náměstí před poštou k dostání čerstvé výrobky přímo ze zahrádky či kuchyně. Čtyřpruh spojující Pardubice s Hradcem Králové se vyhne škrtům ministerstva dopravy. Nebyl zahrnut mezi pozastavené silniční stavby na východě Čech. Dokončení autostrády je podle ředitele pardubického Ředitelství silnic a dálnic Bohumila Vebra otázkou několika měsíců. V Tyršových sadech se opět slavil konec léta park ožil Pardubickými dožínkami. Staročeský jarmark nabídl návštěvníkům výrobky ze dřeva, keramiky, proutí, kůže aj. Pro děti byly připraveny soutěže, hudební a taneční vystoupení, psí voříškiáda a další.

5 Kaleidoskop zářijových událostí Pardubice mají 858 prvňáčků. V Pardubicích dnes poprvé usedlo do školních lavic více než 850 dětí. Prázdniny skončily celkem pro 7089 žáků základních škol. Oproti loňskému roku dětí školou povinných mírně přibylo. Na dostihovém závodišti se už tradičně o prvním víkendu v září konala mezinárodní výstava Koně v akci. V pořadí 12. ročník měl podtitul Království tradic. V sobotu byl slavnostně vysvěcen zvon, v neděli přijel koním požehnat arcibiskup pražský Dominik Duka (na snímku). 350 km během devíti dnů zdolali účastníci v pořadí už třetí Tour de Labe Rotary Handicap 2010, když zvládli trasu od pramene Labe do Děčína. Během své jízdy cyklisté a vozíčkáři mapovali bariéry na Labské stezce, aby mohly být v budoucnu odstraněny. V polovině září se na zámku konalo mexické odpoledne věnované setkání s mexickou kulturou. O strhující závěr akce, kterou si nenechal ujít ani velvyslanec Spojených států mexických v Praze Luis Černal, se postarala patnáctičlenná kytarová skupina Rondalla del Valle. Padesátimetrový nerezový bazén, ale i nové atrakce, např. bazény pro relaxaci i výuku plavání, najdou pardubičtí občané po rekonstrukci v plaveckém areálu na Olšinkách, která začala 16. září. Areál by měl přivítat první návštěvníky na počátku roku V den oslav 100. výročí založení gymnázia se na škole zaregistrovalo 1919 absolventů, kteří se shromáždili před školou, kde vznikla společná fotografie. Absolventi přijeli ze všech koutů republiky, dále pak mj. z Belgie, Finska, Francie, Německa, Rakouska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, USA i Japonska. strana 5

6 Zrakový screening předškoláků potvrdil potřebu včasné prevence V Pardubicích je už druhým rokem předškolním dětem bezplatně kontrolován zrak. Děje se tak v mateřských školách a ve Sdružení pro ranou péči v Pardubicích pomocí přístroje Plusoptix S08, který byl plně pořízen z prostředků města. A výsledky jsou poměrně znepokojivé. Zatímco dosud byl odborníky udávaný výskyt zrakových vad u předškolních dětí 7 %, screening prováděný v Pardubicích zjistil odchylky u téměř 11 % dětí. Do června letošního roku prošlo vyšetřením 1992 dětí, dovyšetření u očního lékaře pak absolvovalo 453 z nich. U 142 z těchto dětí byla následně objevena zraková porucha, přičemž pouze 44 dětí bylo v péči očních lékařů již před zrakovým screeningem. Tato alarmující čísla jasně ukazují, že zraková vyšetření předškolních dětí jsou nezbytná. Nezachycené zrakové vady totiž mohou mít velmi negativní vliv na osobnost dětí i na jejich budoucí život, varuje Dagmar Fiedlerová, řešitelka a koordinátorka projektu zrakového screeningu. Aby měl projekt ale skutečně smysl, je třeba zajistit adekvátní následnou péči o zrak pardubických dětí. V současné době spolupracujeme s týmem lékařů a speciálních pedagogů a hledáme ideální způsob, jak to zajistit. Např. tupozrakost či šilhavost, které jsou nejčastěji zachycenými diagnózami, se totiž dají vhodnou a včasnou péčí velmi úspěšně léčit. Ve zrakovém screeningu předškolních dětí budeme chtít v každém případě pokračovat, potvrdila náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková s tím, že péče o zdraví pardubických dětí bude pro vedení města i nadále prioritou. Jako podklad pro rozhodování v této věci jsou však velmi důležité co nejpřesnější statistiky. Koordinátoři projektu proto žádají rodiče dětí, které po zrakovém screeningu dostaly doporučení k návštěvě očaře a ještě jej nenavštívily, aby s nimi odborné dovyšetření absolvovali. A pokud navštíví očního lékaře, který není spolupracovníkem projektu, aby výsledky dovyšetření svých dětí nahlásili na telefonní číslo nebo na Město i letos udělí medaile a uznání Šest medailí města udělí v letošním roce město Pardubice občanům, kteří se významně zasloužili o dobré jméno města. Rada navrhla na ocenění MUDr. Marii Blažkovou, MUDr. Karla Havlíčka, Stanislava Venclovského, Josefa Váňu, Václava Vinaře a Pavla Svitáka, zastupitelstvo návrh schválilo. Rada rozhodla o udělení Čestného uznání města Eleně Brabcové a Michalu Vitáskovi, kteří v srpnu vytáhli z rozvodněné Chrudimky tonoucího chlapce a zachránili mu život. strana 6 Plavkyně Lenka Štěrbová touží po olympiádě Nový cíl má před sebou šestnáctiletá Lenka Štěrbová z Pardubic, nejmladší plavkyně z ČR, která kdy pokořila kanál La Manche. Jako dálková plavkyně se touží zúčastnit letních olympijských her 2012 v Londýně. Při dnešním přijetí u pardubického primátora Jaroslava Demla také přiznala, že se už velmi těší na zrekonstruovaný plavecký bazén. Příprava bez bazénu v Pardubicích je náročnější. Musíme dojíždět do Hradce Králové nebo do Chrudimi. Stojí to více času i peněz, řekla Lenka Štěrbová. Od jejího velkého triumfu, přeplavání legendárního kanálu, ji dělí zhruba týden. Zdá se, že voda jí zatím ještě nechybí. Ve vodách Atlantiku 9. září strávila 9 hodin 22 minut a kvůli proudům uplavala 38,5 kilometru. Plave se z Anglie do Francie. Na dohled od pobřeží jsem se dostala do situace, kdy jsem hodinu a půl plavala na místěto byla nejhorší část, vidíte pobřeží, ale vůbec se nepřibližuje, říká Lenka. Před svým výkonem trénovala v bazénu i v přírodních vodách, nejčastěji na Sečské přehradě. V době, kdy její příprava vrcholila naplavala 300 kilometrů měsíčně. U Štěrbů prý platí Plave celá rodina, neboť plavání se dnes věnuje i její mladší sestra a bratr a oba rodiče je v tomto sportu podporují. Sestra už má lepší výkony, než jsem měla já, bratr je také dobrý, ale tvrdí, že na La Manche by nikdy nešel. Zato se zhlédl v práci lodivoda, říká plavkyně, jejímž vzorem je Iveta Hlaváčová, která vytvořila na kanále světový rekord, když jej překonala za 7 hodin 25 minut. Volby do zastupitelstev a Senátu Občany-voliče po celé zemi čekají brzy volby do místních zastupitelstev a do třetiny Senátu. V Pardubicích se bude volit jednak do celoměstského zastupitelstva, tak i do zastupitelstev jednotlivých městských obvodů. Zároveň s komunálními volbami se v Pardubicích uskuteční též volby senátní. Rozhodovat o složení městského a obvodních zastupitelstev a o pardubickém senátorovi se bude ve dnech 15. a 16. října 2010 (pátek od hodin, sobota hodin). Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat 22. a 23. října 2010, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb. Hlasovací lístky dostanou všichni voliči nejpozději 3 dny před volbami. Navíc v Pardubicích budou volební lístky k dispozici na podatelnách všech úřadů městský obvodů a na podatelně magistrátu města. V den voleb budou také ve všech volebních místnostech. Podrobné informace k volbám dostanou voliči domů společně s hlasovacími lístky, nebo si je mohou najít na internetových stránkách města Pardubic nebo ministerstva vnitra

7 Plavecký areál nahradí fotbalové hřiště na Vinici V Integrovaném plánu rozvoje města (IPRM) Přitažlivé město, jehož prostřednictvím mohou různé subjekty čerpat evropské dotace, nahradí rekonstrukci plaveckého areálu například projekt modernizace fotbalového hřiště na Vinici a druhá etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol na Olšinkách. Ostatní projekty zůstanou ponechány v zásobníku a bude pak záležet na novém zastupitelstvu, které projekty vybere a IPRM jimi doplní. Projekt modernizace areálu na Vinici z části vyřeší problémy fotbalistů v našem městě. Mělo by dojít k rekonstrukci stávajících budov, vzniknou i nové tribuny a nové hřiště s umělou trávou, řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. Nicméně, nejprve musí, v těsné spolupráci samotných fotbalistů s útvarem hlavního architekta města a odborníky, kteří vypracovali sportovní generel města, vzniknout studie celého území na Vinici, dodala. Prostřednictvím IPRM Přitažlivé město mohou Pardubice čerpat do roku 2013 z dotačních prostředků zhruba 421 milionů korun, z toho asi 387 milionů z evropských fondů. Tyto dotace budou využity na zkvalitnění prostředí v centru města a rozšíření nabídky možností trávení volného času. V současné době už v Pardubicích s podporou EU vzniká například Integrační centrum sociálních aktivit, které nákladem více než 67 milionů korun buduje Česká abilympijská asociace, před dokončením je první etapa modernizace areálu Sokola na Olšinkách a podobně. Město chtělo původně s podporou EU rekonstruovat i plavecký areál na Olšinkách, nakonec však muselo tento projekt kvůli průtahům při výběrovém řízení z IPRM vyjmout. Nahradí jej některými z 15 projektů, které jejich nositelé podali ve 4. výzvě vyhlášené městem. Projekt modernizace fotbalového hřiště na Vinici je jedním z nich. V IPRM je k dispozici zhruba 150 milionů. Mobilní sběr nebezpečného odpadu Informujeme občany města Pardubic, že v souladu s přidělenými finančními prostředky z rozpočtu města, proběhne v týdnech a mobilní svoz nebezpečných odpadů. Tento bude uskutečňován zastávkovým způsobem prostřednictvím firmy Služby města Pardubic Odpady a.s. O harmonogramu svozu budou občané v předstihu informováni letákem do domovních schránek. Nadále bude možno nebezpečné odpady celoročně odevzdávat ve sběrných dvorech firmy Služby města Pardubic Odpady a.s. Seznam otevírací doby jednotlivých dvorů (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov, Polabiny) naleznete na odbor životního prostředí Žádosti o dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti sociální služby Do mohou poskytovatelé sociálních služeb podávat žádosti o dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti oblast sociální služby. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podá Iva Kamenická, tel. č , Rodačka z Pardubic věnovala svůj svatební dar seniorům Pro zatím spíše ojedinělý krok se v souvislosti se vstupem do manželství rozhodla rodačka z Pardubic Gabriela Báňová. Jeden z nejslavnostnějších okamžiků svého života spojila s dobročinností, když se spolu se svým nastávajícím Davidem rozhodla věnovat svatební dar pardubickým seniorům. V pátek 10. září předala paní Peacock Domovu pro seniory U Kostelíčka šek na korun. Gabriela Peacock žije již 15 let ve Velké Británii. S manželem tam spolupracujeme s charitami. Ale jsem z Čech a Pardubice jsou a vždycky budou moje město, proto jsem se rozhodla věnovat jim náš svatební dar, řekla. Svatební hosty proto požádala, aby peníze, které by investovali do svatebních darů, poukázali na předem určené konto. Sešlo se na něm korun. Proč jsem zvolila právě seniory? Tato generace nebyla schopna zabezpečit se na stáří, žila v komunismu, ti lidé si nenašetřili tolik, aby si dnes mohli zajistit potřebné služby. Zdá se mi, že potřebují pomoc, každý by měl prožít stáří důstojně, vysvětlila při předávání svého daru. Domov U Kostelíčka si nevybrala náhodou. Toto pobytové zařízení je jedním z největších v České republice, disponuje celkem 274 lůžky v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, sloužícím lidem s psychiatrickými problémy a v odlehčovací službě. V příštím roce se jeho kapacita zvýší o dalších 40 lůžek určených pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Průměrný věk klientů domova je 82,5 roků. My si daru paní Peacock velmi vážíme. Nejsou to malé peníze a budou použity v oblasti, kde je jich stále zoufalý nedostatek. Vždyť například jedno polohovací lůžko stojí 60 tisíc korun, s vybavením 75 tisíc korun, řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. Veřejná debata s kandidáty na primátora Občanské sdružení Dialog pro Pardubice bude partnerem předvolební debaty týdeníku Sedmička se sedmi nejnadějnějšími kandidáty na funkci primátora města Pardubice. Veřejná diskuse s lídry sedmi politických stran, které kandidují v nadcházejících komunálních volbách, proběhne ve čtvrtek 12. října 2010 od 11 hodin v pardubickém Divadle Exil (Havlíčkova 841, u náměstí Čs. legií). Pozvánku týdeníku Sedmička do debaty dostali: Alexandr Krejčíř za ODS, Jindřich Tauber za ČSSD, Pavel Studnička za KSČM, Štěpánka Fraňková za Sdružení pro Pardubice, Jan Němec za TOP 09, Zdeněk Suchánek za Věci veřejné a František Wiesbauer za Koalici pro Pardubice. Předvolební debata je volně přístupná veřejnosti. Předpokládaný konec akce je stanoven na hodin. Jan Potůček, Dialog pro Pardubice strana 7

8 Pardubice jsou v dobré kondici Společnost Master- Card vyhlásila výsledky již 3. ročníku unikátní socioekonomické studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnocení 50 největších českých měst. Za Pardubický kraj bylo do průzkumu zařazeno krajské město Pardubice. V rámci hodnocení kvality života se Pardubice umístily na třetí příčce, v žebříčku ekonomické kondice měst skončily na 5. místě a řadí se tak mezi nejlepší česká města z hlediska rozpočtové a majetkové odpovědnosti. Nás samozřejmě toto hodnocení velmi potěšilo. Zúročují se tak investice, které město v minulých letech vložilo do rozvoje průmyslové zóny a dalších lokalit vhodných pro nové investory. Díky jejich příchodu získaly Pardubice tisíce nových pracovních míst za ta, která postupnou restrukturalizací průmyslu zanikla, což je dnes patrné na míře nezaměstnanosti. Výsledky také potvrzují, že v současné nelehké hospodářské situaci je město v dobré ekonomické kondici, tedy že je nepředáme novému zastupitelstvu neúměrně zadlužené, a to je jistě dobrá zpráva pro všechny obyvatele Pardubic, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Letní dětský tábor městské policie I o letošních prázdninách připravila Městská policie Pardubice pro děti ve věku od 6 do 15 let skvělých 14 dní plný her, setkání i dobrodružství na letním dětském táboře v moravských Herolticích u Brna pod vedením zkušených a osvědčených vedoucích, praktikantů a za skvělé podpory vynikajícího kuchařského týmu. I přes občasnou nepřízeň počasí táborníci úspěšně zdolávali nástrahy celotáborové hry na motivem čínského kláštera Shaolin a života v něm. Díky partnerům našeho dětského tábora byl dekorován naprosto každý.všechny děti si z těchto soutěží odnesly nejen spoustu zážitků, ale také poučení, jak se chovat jeden k druhému, jak pomáhat ostatním i jak je důležité vždy zachovávat čestnost, a to nejen ve hře, ale i v reálném životě. Jako každým rokem uvítali táborníci mezi sebou i vzácné hosty. Pozvání tentokrát přijala brněnská městská policie s ukázkami zákroků proti nebezpečným pachatelům, kamarádi z pardubického Tyflo- Centra a mistr kláštera Shaolin paní Zhai. Největší překvapení však na děti čekalo až v samotném závěru táborového pobytu. Letní dětský tábor navštívila několikanásobná olympijská medailistka Martina Sáblíková, která přijala účast v porotě jedné soutěže, trpělivě odpovídala na zvídavé dětské otázky a rozdala nespočet autogramů. Za rok se těšíme zase nashledanou! Radek Vančura, Městská policie Pardubice strana 8 Poslední in-line bruslení v tomto roce Příznivci kolečkových bruslí budou mít poslední možnost v tomto kalendářním roce zúčastnit se oblíbené akce Pardubice na bruslích. V pondělí 4. října se v vydá početný peloton do pardubických ulic na zhruba desetikilometrovou trasu. Bruslení bude těsně před městskými slavnostmi, proto bych chtěl účastníky vyzvat, aby přišli oblečeni v městských barvách v červené a bílé, uvedl dlouholetý organizátor Michal Zitko. Trasa povede přes třídu Míru směrem ke gymnáziu, dále pak Dašickou ulicí, po rychlodráze k nádraží, kolem OBI do Polabin a pak zpět na parkoviště u ČEZ Areny. Týden u kapličky nabídne unikátní parforsní hon Parforsní hony, které předcházely slavnou Velkou pardubickou, málokdo zná a málokdo je viděl. Nyní ovšem Pardubice opět uvidí lot jezdců na koních, kteří budou se smečkou bíglů pronásledovat jezdce představujícího lišku. Parforsní hony se vrátí ke Kapli svaté Anny, kterou loni ve značně zchátralém stavu koupil pardubický patriot Jiří Hájek, jenž ji nyní začíná restaurovat. Památkově chráněný objekt ožije v týdnu před slavným dostihem, kdy se zde uskuteční řada akcí, včetně již zmíněné ukázky parforsního honu. Od 4. do 8. října tu denně od 13 do 20 hodin poběží bohatý program pro širokou veřejnost. V pondělí 4. října se uskuteční vernisáž výstavy o historii kapličky a parforsních honů. Proběhne módní přehlídka klobouků a firma Kožešiny LS bude prezentovat nové modely této nezbytné součásti oděvu návštěvníků dostihů. V úterý 5. října je před kapličkou na programu módní přehlídka kožešin, přednáška o ženách v historii Velké pardubické či o stylu oblékání na dostizích. Ve středu 6. října bude během odpoledne promítán snímek Cval stoletím o historii slavného pardubického dostihu. U kapličky bude vyprávět o svých úspěších nejstarší žijící vítěz Velké pardubické, 82letý Ludvík Raimond, který startoval i v anglických parforsních honech. Čtvrtek 7. října nabídne přednášku herce a koňáka Václava Vydry, který představí svou knížku Parforsní hony a jejich kouzlo. Tu bude také podepisovat zájemcům na autogramiádě. Za účasti trubačů pak odstartuje parforsní hon se smečkou bíglů, který povede za masterem simulujícím lišku směrem na Vinici. V pátek 8. října je na programu promítání filmu Cval stoletím a lampionový průvod, který půjde od Kaple sv. Anny přes Vinici k zahradní restauraci Marina, kde každý z účastníků průvodu obdrží malé občerstvení. Podrobnější informace o začátcích jednotlivých částí programu najdete na letácích v prostředcích pardubické MHD. Výstava o historii kapličky a parforsních honů bude u Kaple svaté Anny, kterou najdete v Pardubicích u Anenského podjezdu, na velkoformátových panelech k vidění během celého týdne. Každé odpoledne svým podmanivým zpěvem také doprovodí pardubický zpěvák Ivo Elvis Fišer a samozřejmostí rovněž bude možnost prohlédnout si interiér kapličky. Jiří Hájek, pořadatel akce

9 Jubilejní 120. Velká pardubická České pojišťovny Dostihová sezona na závodišti v Pardubicích má před sebou nejvýznamnější dny. O druhém říjnovém víkendu se uskuteční hlavní mítink roku, jehož vrcholem bude jubilejní 120. ročník Velké pardubické České pojišťovny. Nejtěžší překážkový dostih evropského kontinentu se poběží v neděli 10. října. Třídenní festival na pardubickém závodišti začne už v pátek 8. října, kdy se bude potřetí konat Středoevropská dražba anglického plnokrevníka. O den později v sobotu 9. října se uskuteční rovinový mítink. Začíná ve hodin a v programu má osm rovinových dostihů, jejichž vrcholem bude Domec St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice na 2900 metrů. Doprovodný program nabídne mj. vložený dostih poníků a také charitativní závod osobností s dřevěnými koňmi Medela Cup. Nejatraktivnější a nejočekávanější bude pochopitelně neděle 10. října. Poběží se osm překážkových dostihů a program uzavře 120. Velká pardubická České pojišťovny, která bude poprvé součástí mezinárodního krosového seriálu Crystal Cupu. Hlavní pardubický mítink roku bude slavnostně zahájen v hodin. Úvodní dostih odstartuje o 45 minut později. Start 120. Velké pardubické České pojišťovny bude v hodin. V rámci oslav letošního jubilea slavného dostihu se na závodišti sejdou bývalí vítězové a dojde ke slavnostnímu odhalení dvou soch. V areálu je budou mít vítězný kůň prvního ročníku Velké pardubické Fantome a rekordman v počtu vítězství v tomto dostihu žokej Josef Váňa starší. Poprvé v akci pak bude zbrusu nová zvonička v cílové rovince, v níž se premiérově rozezní nedávno vysvěcený zvon pro Velkou pardubickou. Fotografické výstavy k Velké pardubické V informačním centru Pardubice Region Tourism u Zelené brány až do 11. října vystavují své snímky tři pardubičtí fotografové František Seibert, Miloš Fic a Luboš Jeníček starší. Expozici tvoří barevné i černobílé fotografie, které představují historii i současnost nejen Velké pardubické, ale dostihů na závodišti v Pardubicích vůbec. Druhá výstava se od 4. do 31. října bude konat ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí. Má název Dostihy jinýma očima a nabízí snímky pardubického fotografa Petra Kleinera, který nahlíží za kulisy dostihů. Autor se nezaměřuje na hlavní dění přímo na dostihové dráze, ale sleduje především okamžiky v zákulisí. Svými černobílými snímky přibližuje atmosféru ve stájích, v paddocku, na tribunách nebo u sázkových kanceláří. Kniha ke 120. výročí Velké pardubické Ke 120. výročí Velké pardubické byla vydána nová unikátní kniha. Má název Velká pardubická a Velká národní liverpoolská příběh dvou dostihů a popisuje historii obou slavných dostihů a jejich spojení. Jejími autory jsou anglický historik John Pinfold, přední odborník na dějiny Velké národní, a Kamila Pecherová. Kniha, která je psána česky i anglicky, má bohatý obrazový doprovod z dosud neznámých zdrojů a nikdy předtím nezveřejněné ilustrace. Je vůbec první zpracovanou historií četných spojení mezi anglickou a českou steeplechase, jež existují téměř dvě století. Knihu lze sehnat v knihkupectví Helios na Pernštýnském náměstí a rovněž na dostihovém závodišti v sídle spolku nebo v informačním centru. Výtvarná soutěž Namaluj si koně Dostihový spolek a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, KC Pardubice a obchodním centrem AFI Palace Pardubice pořádal 2. ročník dětské výtvarné soutěže Namaluj si koně. Byla určena pro žáky základních škol z Pardubic a byla rozdělena do dvou kategorií první a druhý stupeň ZŠ. Letošní ročník byl s ohledem na blížící se jubilejní 120. Velkou pardubickou České pojišťovny zaměřen na dostihovou tématiku. Do soutěže se zapojilo třináct škol a porota nakonec vybírala nejlepší díla z bezmála 250 obrázků. Vítězkou kategorie 1. stupeň ZŠ se stala Tereza Paříková (2.B, ZŠ Svítkov), která obhájila loňské prvenství. V kategorii 2. stupeň ZŠ zvítězila Jana Vtípilová (9. třída, ZŠ Polabiny 2). Dušan Korel, Dostihový spolek a.s. Pardubice Veletrh sociálních služeb Ve středu 13. října 2010 se od 10 do 17 hodin uskuteční již 4. ročník Veletrhu sociálních služeb v prostorách Kulturního domu Hronovická, který pořádá odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic s Kulturním centrem Pardubice. Veletrh představí sociální služby a služby související na území města Pardubic. Návštěvu doporučujeme nejen těm, kteří se více zajímají o sociální služby, ale i všem, kteří se v této oblasti potřebují zorientovat. Návštěvníci veletrhu mohou získat informace mimo jiné také v oblasti sociálních dávek, sociálního zabezpečení, umisťování v domovech pro seniory a pečovatelské službě či osobní asistenci. Setkání poskytne prostor k individuálním konzultacím s odborníky, připraveny jsou praktické ukázky činnosti organizací poskytujících nejen sociální služby včetně prodeje výrobků klientů těchto služeb. K dispozici budou informační prospekty, letáky spolu s praktickými ukázkami kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pro návštěvníky jsou připraveny rukodělné dílny, interaktivní ukázky, semináře, přednášky, soutěže i občerstvení. Probíhat bude také doprovodný kulturní program. Pro ty, kteří se ostýchají své dotazy položit osobně, bude k dispozici schránka důvěry. Vstup je po celý den zdarma. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb strana 9

10 Toulky historií Pardubic... ptáme se pardubického historika Františka Šebka Nereaguji tentokrát na dotaz čtenáře, ale na podnět jednoho známého, abych napsal něco o kostele sv. Jana Křtitele, jelikož se dověděl o letošním jubileu 500 let jeho existence. Řekl jsem si, dobře, je to opravdu kulaté výročí a přece každý, kdo se na třídě Míru u provozovny McDonald s ohlédne na přilehlé prostranství a cestu k pomníku bratranců Veverkových, si musí všimnout stojícího tam svatojánského kostela. Nebudu ale psát o památkách v kostele a o jeho architektuře, ale zaměřím se na okolnosti jeho vzniku a původní funkci. Několikrát jsem se v Toulkách zmiňoval, že klíčovým okamžikem v dějinách našeho města se stala koupě Pardubic zámožným a vlivným moravským šlechticem Vilémem z Pernštejna v r Vilém z Pernštejna se z důvodů, kterými se tu nemůžeme zabývat, rozhodl Pardubice do té doby hospodářsky málo rozvinuté poddanské městečko přetvořit na reprezentativní rodovou rezidenci, jež by zároveň svým ekonomickým potenciálem vyhovovala nárokům pernštejnského aristokratického dvora. Pardubice tak prožívaly stavební ruch, který měl jen málokde obdobu. Vězme také, že na celém kunětickohorském a pardubickém panství (rozšiřovaném novými koupěmi) se současně stavěly hráze nových rybníků, umělé kanály a stoky s pozoruhodnými aquadukty; přestavoval se hrad na Kunětické hoře i v Pardubicích. Do Pardubic přicházeli noví obyvatelé: řemeslníci, kupci; dočasný domov a obživu tu našli kameníci, zedníci i malíři, dělníci na stavbách a četní povozníci. Uprostřed toho stavebního ruchu a proměn vnitřního života města postihl Pardubice v r zhoubný požár. Ten paradoxně celou přestavbu města urychlil Špitál u kostela sv. Jana Křtitele v roce Místo budovy v pozadí stojí dnes Vlachův dům s provozem McDonald s v přízemí (fotoarchív VČM) a patrně jí vdechl i nový impuls. Mezi novými příchozími se objevovali i cizinci a lidé vyznávající katolickou víru. Převládající kališnické (utrakvistické) vyznání místních obyvatel se tak narušilo. Vilém z Pernštejna se tedy musel postarat také o katolickou bohoslužbu, a postavil proto kostel sv. Bartoloměje poblíž místa, kde dříve stával klášter cyriaků, zničený za husitských válek. K novému kostelu sv. Bartoloměje, přilepenému na městskou hradbu, potom pan Vilém přivedl mnichy minoritského řádu. Je pověřil výkonem katolické bohoslužby a postavil jim malý klášter (část dnešního děkanství). Starý kostel Zvěstování P. Marie, Vilémem přestavěný, zůstal farním kostelem pro kališnickou většinu obyvatel. U kostela se nacházel od samého počátku (tj. od pol. 14. stol.) hřbitov. A to byl problém. Hřbitov, nyní obklopený hradbou, začal být těsný, vždyť počet obyvatel města a ještě více v předměstích se rapidně zvyšoval; existence hřbitova uvnitř města v hradbách se stala nežádoucí. Řešení našel Vilém z Pernštejna (resp. jeho stavitelé) přemístěním hřbitova za město v hradbách na konec dlouhého předměstí, později podle věže u městské brány nazývaného předměstí Zelené, nyní tř. Míru. Hřbitov našel místo těsně před Horskou bránou, která chránila vstup do předměstí. Stávala přibližně uprostřed ulice někde za domem McDonald s a proti paláci Magnum. U hřbitova se ale musel postavit kostel a zvonice. A když už se takto začalo uvažovat, spojil Vilém z Pernštejna racionálně tento záměr s úmyslem založit v rozrůstajících se Pardubicích špitál. Vždyť i ten stával za městem a součástí býval kostel. Městský špitál ve větších středověkých královských městech, vzácněji i ve městech poddanských, představoval charitativní zařízení, kde nacházeli útočiště nemajetní nemocní a nemohoucí staří, o něž se neměl kdo z blízkých postarat. Vybraní šťastlivci zde potom našli skromnou obživu, nezbytné ošacení, elementární ošetření a hlavně duchovní péči (zpověď a svátost oltářní), včetně zaopatření v posledních chvílích života. Projevem milosrdného dobrodiní bývalo omytí a ošetření těla jednou až dvakrát do roka v lázni. Stavení špitálu zřídil Vilém z Pernštejna někdy po požáru města r Už v září 1509 nařizoval v tehdy vydaném tržním řádu, aby ten, kdo by prodával jinde než na náměstí, dostal pokutu a zboží jemu to pobráno bylo a dáno chudým do špitále. Současně se také asi již dokončovala stavba kostela. Po roce ( ) totiž pan Vilém vydal listinu, jíž oznamoval, jakož sme udělali špitál nový v předměstí u Pardubic, v kterémžto špitáli pět chudých ustavičně chováno býti má na budoucí časy a dále rozvedl, jaké prostředky z příjmů panství pro zaopatření špitálu budou poskytovány. Nařídil, aby se podle jím stanovených pravidel o špitál starala městská rada; dozírat na to měli vrchnostenští úředníci. Podotkl také, co se pak toho kostelíka dotýče, kterýž jest udělán tu u špitále pro pohřeb jejich (tj. Pardubičanů, pozn. autor), ten také opravovati mají a pohřeb, kde se klásti mají, aby sobě způsobili a udělali. A již k tomu kostelíku aby pohřeb hleděli z města i z předměstí, kteráž jsou nyní okolo města, a jinam nikam. A také toho pilnost aby měli, aby kněz tu časem sluhoval, pomnějíc na to, že tu jejich těla mrtvá ležeti mají. Listina Viléma z Pernštejna z je tedy prvním dokladem o existenci kostela sv. Jana Křtitele, který byl tenkrát jistě novostavbou. Ač duchovní správu kostela měla v rukách kališnická většina obyvatel, Vilém z Pernštejna dbal na to, aby na hřbitově a ve špitále nepanovala diskriminace jiného náboženského vyznání. Později s tím byl ale problém. Pominul po Bílé hoře nařízením jediné povolené katolické víry. Kostel se dočkal přestavby a rozšíření v letech dílem místního stavitele Václava Všetečky a dostal zhruba dnešní podobu. U hřbitova stávala kostnice a dřevěná zvonice. Kostnice byla zrušena r a na její zděný korpus se přenesla dřevěná vazba nové zvonice. Zdejší zvony vzaly zasvé při rekvizicích za 1. světové války. S rozvojem nových Pardubic ve 2. pol. 19. stol. se hřbitov ocitl zase uprostřed města. Pohřbívat se tu přestalo r. 1883, jakmile se našlo místo pro nový hřbitov za městem. Svatojánský hřbitov se časem ( ) upravil na sadové zátiší. Starý špitál, jehož kapacita se ještě za Pernštejnů zdvojnásobila na 12 osob, zde zůstal až do r Tehdy se přestěhoval ke Kostelíčku a na místě zbourané stavby si postavil nový majitel této parcely, pan Antonín Vlach, tehdy reprezentativní dům. A v přízemí Vlachova domu dnes působí již vzpomínaný McDonald s. František Šebek strana 10

11 Soutěžte s Europe Direct Pardubice Informační středisko Evropské unie Europe Direct v Pardubicích zve k účasti ve dvou soutěžích o zajímavé ceny. Soutěžíme s Evropským dnem jazyků a s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. První soutěž s názvem Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi Evropan souvisí s Evropským dnem jazyků, který se každoročně koná 26. září a jehož cílem je poukázat na důležitost studia jazyků, zvýšit povědomí o všech jazycích, kterými se v Evropě mluví, a také podpořit význam celoživotního studia jazyků. Pro soutěžící ve věku let jsme připravili společně s Britskou radou, Francouzskou aliancí a Goethe centrem soutěžní kvízy ve třech jazykových variantách v angličtině, francouzštině a němčině. Soutěžící budou mít příležitost nejen prověřit své jazykové znalosti, ale také dozvědět se více o vybraných zemích. Uzávěrka soutěže je 25. října Vylosovaní vítězové obdrží zahraniční publikace, sadu na přípravu čokoládového fondue a další drobné ceny. Jak všichni víme, letošní rok vyhlásila Evropská komise rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavním cílem této iniciativy je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice a zároveň podnítit společnost k větší aktivitě v práci se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. V této souvislosti naše informační středisko Europe Direct vyhlásilo již 4. ročník výtvarné soutěže Bez hranic mezi generacemi. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií (děti do 15 let a mládež od 15 do 25 let) a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i vícečlenné týmy. Úkolem mladých umělců je vytvořit volnou uměleckou technikou dílo s tématikou vztahů mezi generacemi a světa našich babiček a dědečků. Součástí je také literární soutěž na uvedené téma určená mladým lidem od 15 do 25 let. Soutěžící musí doručit své dílo spolu s přihláškou nejpozději do 29. října 2010 na adresu Europe Direct Pardubice, Pardubice Region Tourism, nám. Republiky 1, Pardubice. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v listopadu během kulturního dopoledne v KD Hronovická, Pardubice. Více informací o obou soutěžích na nebo přímo v infocentru na nám. Republiky. Kristýna Spáčilová, manažerka střediska Primababča 2010 v Pardubicích Zveme všechny příznivce dobrých soutěží a milé zábavy na první semifinálové kolo 3. ročníku soutěže Primababča. První soutěžní kolo roku 2010 se uskuteční v sobotu 16. října od 14 hodin v KD Hronovická v Pardubicích. Těšit se můžete na 6 půvabných a odvážných soutěžících, hvězdného moderátora Pavla Novotného, mažoretky Berušky a další, kteří svým vystoupení okoření soutěžní odpoledne. A pozor, vstup na tuto akci je zdarma! Soutěž Primababča pořádají Český rozhlas Pardubice a Klub Primababča. Radim Jelínek, Český rozhlas Pardubice Ideon Pardubice Pardubická stavební výstava podzim výstava GASTRO ročník koncert skupiny JAR Galerie FONS firmy STAPRO do Delineavit Pavel Herynek Kresby a modulátory od Tomáš Kubelka Fotografie Kultura ve městě Předplatné pohádek Projekt Pohádkový svět je určen především pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Jedná se o soubor pohádkového předplatného, které zahrnuje sobotní dopolední pohádky v KD Dubina a větší nedělní odpolední pohádky v KD Hronovická. V letošním roce jsme pro děti připravili opět 6 velkých činoherních pohádek v KD Hronovická a 7 menších, převážně loutkových pohádek v KD Dubina. V rámci tohoto projektu je pro děti připraven i Dětský maškarní ples v únoru v KD Hronovická. Děti i rodiče se mohou těšit na takové tituly jako jsou Aladinova lampa, Princ Bajaja, S čerty nejsou žerty, Zvědavé slůně a další. Zvýhodněné předplatné i jednotlivé vstupné lze zakoupit v pokladnách KD Dubina a KD Hronovická. Začínáme 3. října (Aladinova lampa). Michal Strašek, KC Pardubice KD Dukla dětem Loutková scéna Radost Perníková chaloupka Filmy: Do pohádky za zvířátky I Požár v kocourkově Více na tel nebo , Do ZOO za zvířaty i duchy DDM DELTA Pardubice pořádá dne netradiční výlet do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Kromě obvyklých expozic bude v těchto dnech celá zahrada v rámci akce Týden duchů ozdobená vyřezávanými dýněmi se svíčkami. Děti i dospělí mají možnost přidat i své vlastní vytvořené dílko (dýně jsou k dispozici v ZOO). Pojeďte tedy s námi za zvířátky a dýňovými duchy. Zájemce prosíme o telefonické nebo osobní přihlášení. Více na Poradna prvního kontaktu Od 1. září letošního roku otevřela své internetové brány poradna prvního kontaktu. Poradna je určena mládeži a dětem, jež se dostaly do jakékoliv krizové situace. Mohou ji využít pro sebe, pro své kamarády nebo příbuzné. Poradna je naprosto anonymní a všichni se na ni mohou obracet formou ů. Pište na Dětský koutek Mausík Milí rodičové, jsme nově otevřené dětské centrum určené pro děti od 3-8 let bez doprovodu rodičů. Najdete nás v centru Pardubic, na třídě Míru č. p. 65 (vedle klenotů a knihkupectví Lejhanec), ve 2. patře samostatně stojící budovy. Naším cílem je ulehčit rodičovským povinnostem a pomoci s péčí o Vaše nejmilejší. Jsme tu pro maminky a tatínky v domácnosti, ale hlavně pro jejich ratolesti. Rádi uvítáme také těhotné a kojící maminky, které by rády využily zázemí dětského koutku k většímu soukromí při kojení svého miminka, které ve městě nenajdou. Ve chvílích, kdy budete v klidu trávit čas po svém, si bude Vaše dítko v bezpečí hrát s ostatními dětmi v koutku pod naším neustálým dohledem. Více na Jana Mejtská, DC Mausík Burza oblečení pro děti v Kašpárku Rodinné centrum Kašpárek pořádá burzu dětského oblečení a potřeb pro děti, která proběhne v neděli od 8 do 12 hodin ve vestibulu kina DK Dukla. Každý prodávající si pronajme stůl za 50,- Kč, pro kupující je vstupné 20,-Kč. Zájemci se hlaste na mail Více informací naleznete na stránkách strana 11

12 Bezpečnost pardubických seniorů II V návaznosti na velký ohlas prvního ročníku Seniorprogramu srdečně zveme pardubické seniory na pokračování cyklu 6 preventivních besed týkajících se jejich bezpečnosti, po jejichž úspěšném absolvování senior obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího cyklu a bezpečnostní řetízek na dveře. Úspěšným absolvováním besed se rozumí osobní účast na minimálně čtyřech besedách. Besedy se konají v Pernerově ulici čp. 443 na služebně MP Pardubice, vždy od 10, 13 a 15 hodin dle individuální dohody, resp. objednání účasti. Přehled besed: 1. trestná činnost páchaná na seniorech (12. října 2010); 2. typologie osobnosti pachatele a řeč těla, kriminalistické postupy na místě trestných činů, chování oběti na místě trestného činu (9. listopadu 2010); 3. cizinci v Pardubicích a problematika extrémismu, padělání bankovek a dokladů; 4. mezigenerační problémy, domácí násilí páchané na seniorech, konflikty s mladými lidmi a jejich trestně právní odpovědnost, pomoc obětem trestných činů; 5. senior v dopravě, prevence nehodovosti a první pomoc, postupy policie na místě dopravní nehody, služební psi a ukázka jejich práce; 6. projekce preventivního DVD Štěstí přeje připraveným. Zájemcům (bližší informace při první besedě) nabízíme exkurze u jízdního oddílu MP Pardubice, základy sebeobrany, střelbu z laserové zbraně, prohlídku problémových lokalit v nočních Pardubicích nebo exkurze na ředitelství Policie ČR v Pardubicích. Přihlášení na besedy nutné, a to nejpozději do Tel.: , , (Jana Mannlová a Ivana Vítková). Pavel Čejka, Městská policie Pardubice Akce Seniorcentra Hudebně - literární odpoledne v Krajské knihovně Nové léčebné postupy v očním lékařství Posezení a tanec s harmonikou Videoprojekce: J. Novák: Krásy severní Itálie a Rakouska (Verona, Gardské jezero, Grossglockner) Studánky: Spory o Jiráska pouhý popularizátor, nebo umělec? Ve středu proběhne v KD Hronovická již tradiční Veletrh sociálních služeb, na který Vás srdečně zveme! Právní poradna zahajuje po prázdninách činnost v říjnu v obvyklých termínech, tj. každou středu od 14 do 16 hodin na magistrátu města, nám. Republiky, v kanceláři č. 115, přízemí. Kroužky probíhající v Seniorcentru v roce 2010/2011: Cvičení pro starší ženy Cvičení zdravotní a metoda Mojžíšové Gymnastika, protahovací a posilovací cvičení Paličkování Cvičení zdravotní a rehabilitační Pěvecký sbor seniorů Jóga pro začátečníky Jóga pro začátečníky a pokročilé Jóga pro pokročilé Taneční kroužek Cvičení paměti Trénink paměti Kurs němčiny pokročilí Kurs angličtiny pokročilí Šikovné ruce Čínské tradiční cvičení Kontakty: BcA. Michaela Smetáková, odb. komunitních služeb, MmP nám. Republiky 12, tel.: Martina Myslilová, Dis., odb. komunitních služeb, MmP Pernštýnské nám. 1, tel.: strana 12 Kultura ve městě Karneval zábavy pro všechny generace Městské slavnosti jako karneval hudby, divadla, tance i návratu do historie jsou již neodmyslitelnou součástí týdne mezi Zlatou přilbou a Velkou Pardubickou. Letošní 17. ročník nabízí pestrý program koncertů, divadelních představení, tanečních vystoupení a hlavně zábavy. Pardubické městské slavnosti začínají ve čtvrtek 7. října a těšit se můžeme např. na spanilou jízdu kočárů, festival moderního tance, rockový večer apod. Další dny nás čeká nepřetržitý proud nejrůznější akcí. Do programu festivalu jsou zapojeny galerie, kluby, kulturní domy, umělecké školy i historická místa ve městě. Ke klasice tradičního programu patří koncert skupiny J.K.Band, Dny medu, jízda historických vozidel či sobotní lampionový průvod s ohňostrojem. Za zmínku stojí určitě Pernštýnské tržiště. Na Pernštýnském náměstí si zájemci mohou zakoupit nejrůznější výrobky spojené s naším regionem. Najdeme zde víno, pivo, medovinu, ale i výrobky lidových řemesel či sladké a slané pochutiny. Na nádvoří pardubického zámku se v sobotu vrátíme zpět do historie. Pardubice se nám představí v době, kdy město spravoval renesanční šlechtic Vilém z Pernštejna. Najdeme zde historické tržiště, rytířská klání i kejklířská vystoupení. Pernštýnské náměstí se v sobotu od 14 hodin promění ve velké podzimní dílny pro děti i dospělé. Děti si zde mohou vyzkoušet např. výrobu draků, zvířátek z kaštanů či další dárky z přírodních materiálů. Večerní ohňostroj na břehu Labe a následně koncert skupiny Volant od hodin na Pernštýnském náměstí nás převedou do nedělního dne, kdy Velkou pardubickou vyvrcholí 17. ročník podzimních městských slavností. Podrobný program městských slavností najdete na cz, Romana Vojířová, ředitelka KC Pardubice Žádosti o dotace z Programu prevence kriminality na rok 2011 Do je možné podat žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na rok Formuláře a Pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici na (záložka dotace a granty, Program prevence kriminality). Vyplněné žádosti včetně příloh předložte v úředních hodinách na podatelnu Magistrátu města Pardubic nebo zašlete poštou. Podrobné informace podá Petra Stoeva, telefon , Hvězdárna barona Artura Krause velký sál DDM Delta Čtvernozí (a někdy i vícenozí) kosmonauti (aneb Zvířata ve službách kosmonautiky) Ještě před prvními lidmi se do vesmíru podívala zvířata mnoha druhů. Mnohá z nich včetně prvního živého tvora ve vesmíru - fenky Lajky - při tom zahynula, jiná měla štěstí více. Zvířata tak lidem ukazovala cestu v dobývání kosmu a pomáhala jim poznat nebezpečí, které může v kosmu na lidské kosmonauty číhat. O známých i neznámých zvířecích kosmonautech bude vyprávět Milan Halousek z České astronomické společnosti. Další informace: popř. tel Problematika současné rodiny a školy Srdečně Vás zveme na další přednášku Lidmily Pekařové, která se bude konat ve čtvrtek 21. října od 17 do 20 hodin, tentokrát v univerzitní aule (vedle knihovny). V průběhu besedy se např. dozvíte, co rodiče nevědí a co jim nikdo neříká, jak vnímá žák učitele a proč, jaké jsou chyby ve spolupráci s rodinou, co s sebou nese předčasné a pozdní zařazení do školy, pobavit se můžete také na téma školní zralosti, odchylek IQ ad. Kontakt pro rezervaci vstupenek:

13 Kultura ve městě XVII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE čtvrtek neděle Dostihy jinýma očima fotografie Petra Kleinera /Mázhaus/ Čtvrtek a Johannes doktor Faust barokní loutková hra /historická klubovna ESD/ Spanilá jízda kočárů propagační jízda k Velké pardubické Festival moderního tance dětský taneční večer /KD Hronovická/ Svět se točí a my s ním Stezkou Viléma z Pernštejna /sraz před Zelenou bránou/ Prezidentky /Divadlo Exil/ Ivan Hlas Trio + Gloriet /KD Dubina/ Pardubická(ý) jazzová(ý) říje(n) /Dům hudby/ Festival moderního tance /KD Hronovická/ Rockový večer /RC Ponorka/ (skup. Concitare, Suns 77, Broum Band) Pátek Stálá expozice historie železnice MHD /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/l/ Pernštýnské tržiště /Pernštýnské nám./ Den otevřených dveří Alliance Française de Pardubice /Evropský spolkový dům/ ukázková hodina od 14 hod Projížďky kočárů pro veřejnost /Pernštýnské nám./ Sraz historických vozidel,,oldtimer Corso Pardubice /Pernštýnské nám./ Jízda historických vozidel městem /Pernštýnské nám./ Trasa směr Pernštýnské nám.17. listopadu, Smilova, Sladkovského, A. z Pardubic, Karla IV., Smetanovo nám., nám. Republiky, tř. Míru, Masarykovo nám., Sukova tř., Pernerova, tř. Míru, nám. Republiky, Jahnova, Na Třísle, Sv. Anežky České, Pernštýnské náměstí Vyhodnocení soutěže elegance Oldtimer Corso Pardubice Koncert dětských pěveckých sborů /Husův sbor/ Večer s dechovkou Živaňanka /KD Dubina/ Hrající Zelená brána /Zelená brána a předbraní/ Judast Priest revival /nám. Dukelských hrdinů/ Paul Metzger (USA) + Daniel Meier j.h. (CZ) / Divadlo 29/ Americký multiinstrumentalista Paul Metzger hráč na banjo, kytary, sitár a jejich různé modifikace a vlastnoručné vyrobené nebo upravené strunné nástroje je naprosto ojedinělým zjevem na poli současné akustické hudby. Koncert v Divadle 29 bude jedním ze dvou vystoupení P. Metzgera v ČR a jako host jeho pardubického koncertu vystoupí v Německu narozený a v Praze žijící houslista Daniel Meier, který Metzgerův koncert uvede a také zakončí společnou improvizací Mashinery Sound System /RC Ponorka/ Sobota Dny medu průvod města Včelařů /před McDonalds/ Dny medu /KD Hronovická/ 9.30 a Trolejbusový výlet do historie hlavní partneři partneři /odjezd ze zastávky MHD třída Míru/ Severskou chůzí po stopách architekta Josefa Gočára /lázeňský park Bohdaneč/ více na Jízdy historických trolejbusů (Dubina Polabiny) Stálá expozice historie železnice a MHD /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/l/ Pardubice za časů pánů z Pernštejna aneb zpět do středověku /zámek Pardubice/ Pernštýnské tržiště /Pernštýnské nám./ Den otevřených dveří Státního okresního archivu výstava Ing. Jan Kašpar Běh naděje navazující na běh Terryho Foxe /Pernštýnské nám./ start běžci / cyklisté a bruslaři Národní kolo soutěže klubů,,toastmasters International /restaurant Staré časy - školící střed. Havlíčkova ul./ Soutěž v řečnických projevech v anglickém jazyce XIV. Přehlídka dechových orchestrů /KD Dubina/ Rovinové dostihy /dostihové závodiště/ DOMEC St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice Testy měření IQ pro veřejnost /historická klubovna a učebna Britského centra ESD/ Tvoříme si pro radost /Pernštýnské nám./ Celtic session (Irská taneční show) /Přihrádek/ Lampionový průvod /Pernštýnské nám./ Trasa průvodu: Pernštýnské náměstí, Příhrádek, Předhradí, Labská ulice, břeh Labe u Polikliniky Dračí lodě s pyrotechnickými efekty /břeh Labe u Polikliniky/ Velká ohňostrojová show /břeh Labe u Polikliniky/ ohňostroj ve stylu AVATAR Koncert skupiny Volant /Pernštýnské nám./ Návrat rockových legend /RC Ponorka/ Neděle Dny medu /KD Hronovická/ Stálá expozice historie železnice a MHD /budova bývalé vodárny na nádraží v Rosicích n/l/ Jízdy hist. vlakem,,na koníčky motoráčkem jízdy na trase Pce hl. n. - Rosice - závodiště a zpět Jízdy historického trolejbusu (Dubina Polabiny) od Velká pardubická /Dostihové závodiště/ Doprovodné akce v Divadle 29: Deutsches THEATER-FESTIVAL 2010 ( ) a Ein Schaf fürs Leben Hans im Glück Cownprüfung a Die Irrwinschkönigin a Die Geschichte von der Schüssel und dem Löffel hlavní mediální partneři mediální partneři.cz strana 13

14 Kultura ve městě S dětským domovem za bojovými sporty Počátkem září mohli obyvatelé pardubického dětského domova nahlédnout do tajů bojových sportů, zejména pak kickboxu a thajského boxu. Na starost si je vzali opravdoví odborníci, a to dlouholetí čeští reprezentanti z nejúspěšnějšího kickboxerského klubu u nás. Tím je pardubický Macák`s Gym, v jehož nových prostorách na dubinském sídlišti se tato akce odehrála. Děti měly možnost vidět, jak vypadá trénink reprezentantů klubu. Potom si společně s nimi zacvičily a naučily se základy sebeobrany. Návštěva klubu se konala už druhým rokem. Loni tato akce u dětí vzbudila velký ohlas, proto jsme se ji rozhodli zopakovat, uvedla patronka pardubického dětského domova Monika Horáková. Burza potřeb pro dvojčata Klub dvojčat a vícerčat Pardubice srdečně zve na Burzu potřeb pro dvojčata podzim - zima V sobotu 23. října najdete v Sokolovně na Olšinkách v Pardubicích vše, co budete pro Vaše dvojčátka potřebovat - podzimní a zimní oblečení, sportovní potřeby, hračky, kočárky a jiné potřeby. Rozvrh burzy: hod příjem zboží, hod prodej zboží, hod výplata peněz a výdej neprodaného zboží. Více informací naleznete na nebo na tel č VČ podzimní umělecký maratón V průběhu října až prosince 2010 se uskuteční již pošesté přehlídka literární, výtvarné, dramatické, hudební tvorby autorů a umělců žijících v regionu východních Čech Východočeský podzimní umělecký maratón. Slavnostní zahájení proběhne v Historickém sále radnice v Pardubicích.Úplný program všech připravovaných akcí naleznete na adrese 6. ročník Východočeského podzimního uměleckého maratónu se uskuteční za laskavé podpory města Pardubic, Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR. Anna Kučerová, pořadatelka Přednášky psycholožky Pekařové Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s., pořádá cyklus přednášek populární lektorky, psycholožky a autorky knihy Jak žít a nezbláznit se Lidmily Pekařové. Přednášky se budou konat v prostorách ZŠ Studánka a jsou určeny široké veřejnosti, zejména však rodičům a pedagogickým pracovníkům. Témata a termíny: Citová výchova od narození až do puberty října hodin Tresty a odměny - 2. listopadu hodin Více informací a přihlášky naleznete na strana 14 Postavte si svoje město! Legoprojekt zavítal do Pardubic! Zveme děti ke stavbě legového městečka. Po tři stavební odpoledne bude skupinka dětí využívat svoji kreativitu a stavět městečko z Lega o rozměru 8x3,5 metru. Stavba bude probíhat od čtvrtka 14. října do soboty 16. října vždy od 16 do hodin v budově sborového domu Církve bratrské Archa v Polabinách. Připraveno bude tisíce volných kostiček i celé sety. Registrace dětí do naplnění kapacity 32 dětí bude probíhat každý stavební den vždy od hodin v Arše. Postavené legové městečko slavnostně odhalíme rodičům i veřejnosti v neděli 17. října na rodinné bohoslužbě (přizpůsobené dětem) v Arše od 9 hodin. Odpoledne od 16 hodin zveme na derniéru projektu, kde budou promítány fotografie a dokumentární film, jak celé město vznikalo. Prožijeme pěkné odpoledne v duchu motta: kdo si hraje, nezlobí! Více informací na adrese Radomír Kalenský, vedoucí projektu Nové laboratorní a diagnostické centrum V Pardubicích bylo otevřeno komplexní Laboratorní a diagnostické centrum společnosti MeDiLa spol. s r.o., které zajišťuje laboratorní služby pro většinu ambulantních lékařů pardubického regionu. Poskytuje vyšetření ve všech odbornostech laboratorní medicíny (biochemie, imunologie, hematologie, mikrobiologie, molekulární biologie a genetika). Z jednoho vzorku biologického materiálu tak mohou být stanovena potřebná vyšetření a posouzena jejich vzájemná vazba. Laboratorní a diagnostické centrum nabízí své služby také občanům, kteří si mohou vybrat sady vyšetření k účinné kontrole svého zdravotního stavu a konzultovat je s odborníky centra. Příklady přímo hrazených preventivních vyšetření: prevence některých typů rakoviny, ohrožení onemocnění srdce a cév, stav a výkonnost jater či ledvin, testy na skrytou formu některých pohlavně přenášených infekcí (naprosto důvěrné vyšetření, bez uvedení identity), preventivní vyšetření těhotných, Více jak 80% diagnostických rozhodnutí lékařů závisí na laboratorních vyšetřeních. Kvalita zdravotnické laboratoře významně ovlivňuje stanovení správné diagnózy i kontrolu průběhu onemocnění. O prevenci vlastního zdraví nejevíme ani zlomek zájmu jako o prevenci technického stavu svého auta. Dbejme o své zdraví! tel.: Michaela Košutová, MeDiLa s r.o. Skřivánek slaví čtyřicetiny Dětský pěvecký sbor Skřivánek při Základní škole nábřeží Závodu míru slaví letos 40. výročí svého založení. Koncert sboru k tomuto výročí se bude konat dne v hodin v aule Univerzity Pardubice Polabiny. Zveme všechny bývalé členy sboru ke společnému setkání a zpívání dne v 9.00 hodin do auly Univerzity Pardubice v Polabinách. Svoji účast, prosíme, potvrďte na adrese nebo telefonicky na číslo do Těšíme se na setkání s Vámi. Jana Chmelařová a Petra Jirovská, dirigentky sboru Miláček Anna Zveme Vás na divadelní představení Miláček Anna aneb co se stane, když záletní manželé přivedou domů každý svého drahouška. Ještě že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne! Nakonec jsou spokojeni všichni. Světově proslulá komedie M.Camolettiho o tom, že není šikovné přivést si domů milence, právě když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni Hrají: Saša Rašilov, Vanda Hybnerová, David Prachař, Linda Rybová, Martina Hudečková. Neděle 31. října 2010 od v KD Hronovická.

15 Městské divadlo M. Gelardi / Zlomatka F Hostem Městské divadlo Mladá Boleslav P. Abraham / Čachtická paní N P. Shaffer / Amadeus R V. Vančura J. Seydler / Markéta Lazarová U P. Shaffer / Amadeus K P. Abraham / Čachtická paní M A. P. Čechov / Višňový sad VG M. Gelardi / Zlomatka H Hostem Městské divadlo Mladá Boleslav A. P. Čechov / Višňový sad premiéra P A. P. Čechov / Višňový sad premiéra P G. B. Shaw / Pygmalion šk Hostem Tour de Force Theatre G. B. Shaw / Pygmalion šk G. B. Shaw / Pygmalion šk A. P. Čechov / Višňový sad Z M. Twain / Vdovou proti své vůli MP Hostem Studio Ypsilon V. Vančura J. Seydler / Markéta Lazarová L W. Spier P. Fischer / Čistírna šk P. Abraham / Čachtická paní MP P. Abraham / Čachtická paní MP J. Kander F. Ebb B. Fosse / Chicago S W. Shakespeare / Macbeth A Hostem Divadlo v Dlouhé P. Shaffer / Amadeus B E. Lotjanu J. Doga / Cikáni jdou do nebe MP A. P. Čechov / Višňový sad E P. Shaffer / Amadeus MP J. Dell G. Sibleyras / Půldruhé hodiny zpoždění MP Hostem Studio DVA V. Klimáček / Dračí doupě MP Dejvické divadlo J. Kander F. Ebb B. Fosse / Chicago J A. P. Čechov / Višňový sad N Malé inscenace na Malé scéně VČD Významnou novinkou VČD bude v letošní sezóně cyklus scénických čtení malých inscenací, v jehož rámci představíme několik pozoruhodných textů současné dramatiky. Chceme tak rozšířit divácké povědomí o pestrosti aktuálních tendencí v divadelním světě. Zároveň chceme nabídnout stále oblíbenější divadelní formu scénického čtení, která v Pardubicích přece nemůže chybět! Nebude se však jednat o pouhé čtení u stolu herci po několika zkouškách spolu s režisérem naznačí také prostorové řešení situací. Dramaturgický výběr je zaměřen především na exkluzivní žhavé novinky, které dosud v českých divadlech nebyly uvedeny, a na hry, které patří k tomu nejlepšímu z posledních let a pozornému pardubickému publiku by neměly uniknout. Směřuje také k tématu letošní sezóny, kterým jsou temperamenty. Věříme, že Vás nový projekt zaujme a bude inspirací a nenahraditelnou zkušeností pro Vás i pro umělecký soubor divadla. Cyklus scénických čtení zahájí v pondělí 11. října Mankellova hra Antilopy. V režii hostujícího Jiřího Hájka se hlavních rolí zhostí Dagmar a Pavel Novotní. Zdeněk Janál, dramaturg VČD Malá scéna ve dvoře N. V. Gogol / Bláznovy zápisky MP M. Bělohlávková P Jak sloni k chobotu přišli + O nepořádném křečkovi Divadla jednoho Edy M. Bělohlávková šk Jak sloni k chobotu přišli + O nepořádném křečkovi M. Bělohlávková šk Jak sloni k chobotu přišli + O nepořádném křečkovi P. Vogel / Nejstarší řemeslo MP J. Tejkalová MP Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty McDonaldové Hostem Divadlo Viola H. Mankell / Antilopy MP Uvádíme v novém cyklu scénických čtení současné dramatiky Malé inscenace na Malé scéně N. V. Gogol / Bláznovy zápisky MP N. V. Gogol / Bláznovy zápisky MP R. Beran / Rocky IX MP Inscenace souboru Buchty a loutky P. Vogel / Nejstarší řemeslo MP Miroslav Paleček a Michael Janík legendy našeho folku MP J. Seydler J. Š. Svěrák / Janík, hojahoj, zbojník! derniéra MP N. V. Gogol / Bláznovy zápisky MP Po 23 letech se na pardubická divadelní prkna vrací Višňový sad První premiérou 101. sezóny Východočeského divadla bude Čechovův Višňový sad v režii Petra Novotného, který do hlavních rolí obsadil Jindru Janouškovou, Kristinu Jelínkovou, Petru Tenorovou a Jiřího Kalužného. Za posledních 30 let se nenašla snad ani jedna sezóna, ve které se na scénách českých a moravských divadel Višňový sad nehrál. To svědčí o mimořádné popularitě tohoto textu, a to je také jednou z odpovědí, proč se jím nyní zabýváme i v našem divadle, říká dramaturgyně Jana Uherová a dodává: Vracíme se k němu po 23 letech. Ve Východočeském divadle diváci naposledy tleskali Michaele Lohniské jako Ljubov Raněvské v režii Jana Vostrého v roce Mimochodem, v této inscenaci hrála Jindra Janoušková, dnešní Raněvská, postavu služky Duňaši. Základním rysem všech Čechovových her je nedějovost. Místo dramatických situací se divákům předvádí atmosféra společnosti. Pokud ve hře dojde k nějakým zvratům či konfliktům, odehrávají se zpravidla za scénou. Přesto se v jeho hrách, které důsledně nazýval komediemi, odehrávají dramata, nejčastěji v duších jeho hlavních hrdinů. Višňový sad je v nedějovosti, dokonce nečinnosti, přímo krystalický. Nejenom že se v něm nikdo nestřílí, ve všech Čechovových hrách někdo páchá sebevraždu nebo se přinejmenším o to pokouší, celá hra je prostoupena čekáním. Na statkářku Raněvskou, která se s dcerou vrací z Paříže, na výsledek dražby panství, na příjezd a odjezd vlaku. Ve vedlejších dějových liniích je rozehrána řada milostných poměrů, které ovšem nenajdou naplnění. Fakt, že se višňový sad musí prodat v dražbě, však nakonec není katastrofou, všechny aktéry osvobodí a donutí začít žít nový život. A to přece jenom skýtá velkou naději, upřesňuje Jana Uherová. Premiéry se uskuteční 16. a 17. října v Městském divadle, před první premiérou bude ve foyer zahájena výstava Jiná Provence pardubického fotografa Pavla Šmída. Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD strana 15

16 Soutěž ve výkonu vodicích psů TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Vás srdečně zve na zajímavou akci, kterou pořádá společně s AFI Palácem Pardubice a Klubem držitelů vodicích psů, a to na Kvalifikační závod pro Mistrovství České republiky 2011 ve výkonu vodicích psů pro nevidomé. Soutěž proběhne v sobotu 9. října 2010 od 10 do 17hodin v AFI Paláci Pardubice a jeho okolí. Zajímavostí této akce je, že soutěžní pár tvoří člověk nevidomý a jeho vodicí pes. Zahájení proběhne v 10 hodin, tak neváhejte, přijďte podpořit závodníky a podívat se, co všechno se svými vodicími psy zvládají. Na stanovišti TyfloCentra Pardubice budete mít možnost dozvědět se více informací o životě lidí s těžkým zrakovým postižením. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. Poradna pro zdravotně postižené V rámci Týdne sociálních služeb ČR Vás Národní rada osob se zdravotním postižením ČR srdečně zve na Den otevřených dveří, a to od 8 do hodin do Poradny pro uživatele sociálních služeb (NRZP ČR), ul. B. Němcové 2625 (budova Agrostavu, 4. patro bezbariérový přístup). Poradna je bezplatná a je především pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníky osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinné příslušníky a ostatní osoby pečující o osoby se zdravotním postižením a seniory a další skupiny uživatelů sociálních služeb. Radka Konečná, poradce MŠ pro děti s poruchami autistického spektra Lentilka Dětské rehabilitační centrum Pardubice slavnostně otevírá dne od 10 hodin třídu pro děti s poruchami autistického spektra. Jedná se o první specializovanou třídu pro děti s PAS v Pardubickém kraji. Třída vznikla za podpory zřizovatele, Statutárního města Pardubice, jmenovitě paní náměstkyně MUDr. Štěpánky Fraňkové a vedoucí odboru komunitních služeb Mgr. Ivany Liedermanové. Kapacita třídy je 10 dětí ve věku od 3 do 7 let. Odborně vyškolený a posílený personál (speciální pedagog, pedagog, zdr. sestra a asistent) s dětmi pracuje dle speciálních výukových programů a metod. V tento den bude zároveň probíhat od 9 do 15 hodin Den otevřených dveří Lentilky a její partnerské organizace Rodinné Integrační Centrum o.s. Jste srdečně zváni! Gabriela Bělková, ředitelka centra Společně proti manipulaci Také máte ten pocit, že s Vámi manipulují? Média, reklama, sociální sítě? Také cítíte, že Vás obklopuje jakási virtuální realita, která je na míle vzdálená tomu, co se ve skutečnosti děje? Chcete se tomu vzepřít, ale nevíte, jak na to? Přijďte si o tom popovídat do historické klubovny Evropského spolkového domu a poslechnout si názory německých novinářů a sociologů! Těšíme se na Vás 3. listopadu v 17 hodin. Marie Albrechtová, JUKON (pořadatel) Filmový klub Pardubice Kino Dukla vždy v pondělí od hodin Videokracie Švédsko Dánsko Anglie Finsko Muži, co zírají na kozy USA Anglie Hadewijch mezi Kristem a Alláhem Francie Bezva chlap Norsko Světlo Mali Burkina Faso Francie - Německo strana 16 Reálka v novém kabátě Budova bývalé reálky na Komenského náměstí bude již od prosince sloužit úředníkům krajského úřadu. Historický objekt v centru města byl předán majiteli, tedy Pardubickému kraji. Nyní se bude vybavovat interiér budovy, předělává se také park před reálkou. Rekonstrukce objektu stála 171 milionů korun. Autory projektu rekonstrukce byli otec a syn Maléřovi. Největší změnou je navýšené čtvrté nadzemní podlaží. Galerie Univerzity Pardubice do Karel Šafář kresby, obrazy Klub přátel Pardubicka Hovory o Pardubicku (Přednáškový sál Pardubického kraje v infocentru vedle Zelené brány) Pardubice Pernštýnské Boris Gol a jeho podmořská dobrodružství Přírodovědná vycházka: Před Velkou na Velkou Dům techniky Pardubice Cestovatelské úterky Jeseníky ale nejen hory, také památky v jejich okolí Přírodní krásy a památky Kanárského ostr. Lanzarote Černobílá Jihoafrická republika Hudební pondělníky Ohlédnutí za letními festivaly Zahradní rádce Český česnek Chryzantémy nejen na podzim Nová výstava ve Východočeské galerii České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích I. (výstava otevřena od do ) V minulém roce zahájila VČG cyklus výstav, jejichž cílem je v rámci několika navazujících expozic postupně seznámit veřejnost se skladbou galerijních sbírek. V návaznosti na to byla nyní vybrána díla autorů narozených v rozmezí let , přičemž se jedná o takřka 300 prací od téměř 50 umělců. Tento rozsáhlý soubor bude dále členěn na tři tematické části figurální, krajinářskou a grafickou. V letošním roce bude vystavena první, figurální část. Více na Koncert pěveckých sborů Zveme Vás na společný koncert chlapeckého sboru Bonifantes a smíšeného sboru Bohemiachor, který se koná v v Husově sboru. O účinkujících více na a

17 Křížovka o ceny Řev motorů, dusot koňských kopyt a město plné nejrůznějších akcí a zábavy. To jsou pro Pardubice každoročně neklamné příznaky vrcholící společenské a tajenka, týdne začínajícího Zlatou přilbou, plného akcí Městských slavností a končícího Velkou pardubickou. Obě sportovní akce mají ve světě dobrý zvuk a lákají do Pardubic tisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Znění tajenky nám posílejte do 21. října na adresu uvedenou v tiráži na straně 2. AUTOR JIŘÍ ZVOLÁNEK POTŘEBY VESLAŘŮ SMETÍ PANÁK OBILÍ LEDOVCOVÝ KOTEL PŘIDAT VŮNI NEVOJÁK MATERIÁL K VÝROBĚ SVÍČEK OHON JMÉNO ČARODĚJNICE FLÉTNOVÝ VARHANNÍ HLAS ZÁVIT ZAČÁTEK TAJENKY CITOSLOVCE CHYCENÍ POPÍLEK TOVÁREN UNITA INICIÁLY SKLADATELE DVOŘÁKA OKENNÍ VÝPLNĚ ALABASTR PLUKOVNÍK (ZASTARALE) VLEVO JIHOAMERICKÁ KŮŽE ŽELEZNIČNÍ NÁSTUPIŠTĚ VALUTOVÁ ZKRATKA STRÝČEK (NĚMECKY) CHARAKTER PTAČÍ CITOSLOVCE BALTSKÉ MOŘE PSACÍ POTŘEBY ZÁCHRANA (ZASTARALE) DÍVČÍ JMÉNO MARIÁŠOVÝ FLEK NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU KONEC TANENKY STANICE TECHN. KONTROLY ROZPÁRAT TEPLÁ SOUČÁST ODĚVU PLÉVKOVÝ KNEDLÍČEK TONIČKA (DOMÁCKY) POLNÍ PLEVEL JMÉNO PROLETÁŘKY OBEC U HLINSKA V ČECHÁCH Pomůcka: ONKEL; TUBAL; UNIAT; VÍTANOV SETNOUT LÉKARNA (ZASTARALE)

18 Nové dopravní značení Taneční programy také pro rodiče s dětmi Rodiče s předškoláky, ale i široká veřejnost v Pardubicích bude mít od října další možnosti nejen tanečního vyžití. Taneční klub TK Xanada již 15 let realizuje kurzy moderního, výrazového a jazzového tance, ale také zajímavé taneční projekty se sociálním zaměřením (podpora dětských domovů, dobrovolnické projekty ve FN Motol a Pardubické krajské nemocnici aj.). Letošní školní rok díky finanční podpoře magistrátu rozšiřujeme nabídku o kurzy pro rodiče s dětmi v předškolním roce, uvádí Jana Zlesáková, zakladatelka klubu, lektorka a choreografka. TK Xanada můžete v průběhu října vidět na Městských slavnostech a Veletrhu sociálních služeb Zápis pro zájemce se koná od 18 do 19 hodin v Salesiánském středisku mládeže na Zborovského náměstí. Jana Zlesáková, TK Xanada strana 18 Ministerstvo dopravy v srpnu vydalo novelu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška zavádí nové svislé i vodorovné dopravní značení, především pro cyklistickou dopravu. Nové dopravní značení přispěje k usnadnění provozu cyklistů, hlavně v městském provozu. Mezi nejdůležitější značky patří vjezd cyklistů v protisměru povolen (1). Jejím osazením ke stávajícímu dopravnímu značení lze povolit provoz jízdních kol na jednosměrných komunikací v protisměru tam, kde je to vhodné a možné. Nejen při provedení takové úpravy provozu, ale třeba také tam, kde mají být ostatní účastníci silničního provozu upozorněni na zvýšený provoz jízdních kol, lze na vozovce vyznačit vodorovné značení piktogramový koridor pro cyklisty (2). Dopravní značení povolený směr jízdy cyklistů (3)cyklistům umožní, aby se pro svůj směr jízdy zařadili v jízdním pruhu odlišně než ostatní doprava a následně mohli rychleji a snadněji projet křižovatkou. Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo (4) cyklistům radí bezpečnější způsob překonání křižovatky. Cyklista je ve vozovce místo doleva naveden vpravo a teprve potom se dostane vlevo buď příčným přejetím, nebo převedením jízdního kola přes vozovku. Dalším značením je konec cyklistické trasy (5) a vodorovné dopravní značení přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (6). Pro řidiče motorových vozidel je zavedeno nové dopravní značení parkoviště K + R (7). Jedná se o označení krátkodobého zastavení (kiss + ride, tedy polib a jeď ) za účelem vystoupení a nastoupení osob dále využívajících hromadnou dopravu. Nové dopravní značení bude ve spolupráci s policií umísťováno i v Pardubicích, takže se s ním občané budou setkávat stále častěji. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Pardubičtí rádioví orientační běžci jsou opět mistry světa V září se v chorvatské Opatiji uskutečnilo 15. Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu. Letošního ročníku se zúčastnilo 33 států včetně České republiky. Česká výprava byla složena z 24 závodníků, z toho 7 Pardubáků. Pro tři z nich to byla premiéra na tak významné akci, ale hned v úvodním závodě dokázali, že do národního týmu patří. Česká republika získala po 6 letech v kategorii juniorek opět titul Mistryně světa a to zásluhou Pavly Horové, další titul Mistryně světa vybojovala Jitka Šimáčková v kategorii žen nad 35 let, která je zároveň úspěšnou trenérkou pardubických běžců. V družstvech Pavla Horová a Alžběta Léharová přidaly další zlato, Jitka Šimáčková stříbro, Veronika Krčálová též stříbro a Jakub Lněnička s Ondřejem Šimáčkem bronz. Druhý závod by se dal nazvat závodem o přežití, protože po celou dobu doprovázel závodníky vytrvalý déšť a chlad. Ondřej Šimáček si doběhl pro bronz a společně s Jakubem Lněničkou pro stříbro v družstvech. Pavla Horová s Alžbětou Léharovou přidaly do sbírky další cenný kov v podobě stříbra též za družstva. Česká výprava tak získala celkem 18 medailí, z toho 10 pardubičtí běžci. V jednotlivcích 3 zlaté, 1 stříbrná, 5 bronzových, v družstvech 2 zlaté, 5 stříbrných, 2 bronzové. Pavel Hora, trenér Otevíráme atletické kroužky pro nejmenší ZŠ Benešovo nám. chce i v budoucnu navázat na dosavadní úspěchy, a proto otvírá kroužky atletiky i pro ty nejmenší. Do atletické přípravky či školky lze docházet jednou až dvakrát týdně. Pod vedením zkušených trenérů se Vaše ratolesti naučí pestrou formou základní pohybové dovednosti (běhat, skákat a házet) i za podpory lehkých atletických pomůcek, které jsou vyráběny na míru těm nejmenším. Dostane se jim pravidelného a základního pohybového projevu, který se jim v budoucnu bude hodit pro jakékoliv sportovní odvětví. Děti 7 12 let atletická přípravka úterý čtvrtek Děti 4 6 let atletická školka středa Martin Skřivánek, ZŠ Benešovo nám. Ryengle zahajuje kulatou 20. taneční sezonu! Úctyhodného věku se dožívá jedna ze stálic pardubického tanečního podhoubí. V jejích řadách se za dobu existence vystřídalo přes 200 tanečníků a tanečnic. I letos otevírá brány pro zájemce o irské tancování, a to v Pardubicích i v sousedním Hradci Králové. Na tradiční ukázkovou hodinu se můžete přijít podívat do KD Dubina 13. října v hodin. Ukázková hodina, kterou tradičně pořádáme na začátek sezony, pomůže přiblížit výuku i samotný irský tanec pro všechny zájemce o tento krásný styl tance, říká lektor pardubického kurzu Štefan Švestka. Případné další informace na nebo na telefonu Štefan Švestka, TCS Ryengle 1. liga kopané žen SK DFO Pardubice o.s. pořádá krajský nábor neregistrovaných hráček od 5 do 15 let, a to od 9 hodin na Letním stadionu Pardubice (představení oddílu a soutěží, tréninková jednotka, modelové přátelské utkání) Všechny naše týmy hrají nejvyšší soutěže v ČR. Nebojte se a pokud máte rády fotbal, přijďte to zkusit! Více na tel nebo , Veronika Sehnoutková, SK DFO Pardubice

19 Florbalisté Sokola pořádají doplňkový nábor nejmenších dětí Největší florbalový klub ve východních Čechách Sokol Pardubice pořádá dodatečný nábor do kategorií přípravky, elévů a mladších žáků. Ostatní kategorie máme beznadějně naplněné a dokonce výrazně převyšují možnou kapacitu našeho klubu, ale v těchto nejmladších kategoriích, které jsou většinou určené pro začínající hráče, máme ještě několik míst volných, říká předseda klubu Vít Drašar. Dodatečně přihlásit tak můžete chlapce v ročnících narození 1999 až Hlásit se můžete na telefonním čísle (Vít Drašar) nebo na ové adrese Velkým lákadlem může být i to, že florbalový klub Sokol Pardubice od konce září využívá nově zmodernizovaný sportovní areál Sokola Pardubice Na Olšinkách, který je nejmodernější v Pardubicích a který byl zrekonstruován v rámci Integrovaného plánu pro rozvoj města za pomoci peněz Evropské unie, města Pardubice, Pardubického kraje a Městského obvodu 1. V našem areálu máme nový tartanový ovál, nafukovací halu pro sálové sporty se třemi speciálními kurty na badminton, velké hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením na fotbal, tenis, basketbal, streetball a nohejbal, kurt na beach volejbal, velké dětské hřiště, venkovní posilovnu, sektory na skok vysoký, dálku a vrh koulí, čtyři antukové kurty na volejbal, objekt sociálního zázemí s šatnami, sprchami a venkovním posezením a mnoho dalších věcí pro sportovní vyžití, říká starostka pardubického Sokola Lenka Pařízková. Miroslav Janovský, TJ Sokol Pardubice Basketbal na vozíku Možnost protáhnout své tělo při kolektivním sportu mají vozíčkáři každý pátek od hodin v tělocvičně ZŠ Studánka. Tréninky jsou uzpůsobeny tak, aby se mohli zapojit nejen zájemci s předchozí basketbalovou minulostí, ale i naprostí začátečníci s chutí si zasportovat. Tuto činnost organizuje Basketbalový klub vozíčkářů založený za podpory BK Studánka Pardubice. Informace na tel.č Uvítáme každého, kdo má zájem přidat se ke skupině lidí, které kromě handicapu spojuje především týmový duch a radost z pohybu. Jaroslav Menc, trenér Plavání v Chrudimi a Hradci Králové Pardubáci budou plavat v Chrudimi a Hradci Králové. Po dobu rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice zajišťuje Sport Club Plavecký areál Pardubice plavecký výcvik pro neplavce, zdokonalovací plavání a trénink plavců a akvabel registrovaných v SC PAP v 25 m bazénu v Chrudimi a 50 m bazénu v Hradci Králové. V Chrudimi probíhá výcvik neplavců, zdokonalovací plavání a trénink plavců a akvabel. V Hradci Králové budou trénovat plavci a akvabely. Dopravu zajišťuje klub ve spolupráci se Sportovním gymnáziem Pardubice. V současné době je zajištěn výcvik a trénování na obou bazénech pro 220 dětí a sportovců, kteří budou na bazénu 1 6x týdně podle zařazení ve skupině. Podařilo se zajistit další hodiny v Chrudimi, kde jsou ještě volná místa. Jedná se o zdokonalovací plavání, kurzy pro neplavce určené pro děti od 4 let a kurzy rodičů s dětmi ve věku od 2 let. Přihlásit se je možno u pí. Zemanové na č. telefonu Ta podá další informace o volných místech a o dopravě. Snahou vedení klubu je, aby se co nejvíce dětí z Pardubic a okolí po dobu uzavření bazénu mohlo zúčastnit plaveckého výcviku a aby sportovcům bylo zajištěno trénování. SC PAP Hokejoví mistři v extralize mistrů světa u toho nesmíte chybět! Říjnové zápasy HC EATON PARDUBICE: :00 HC Plzeň :00 HC Slavia Praha :00 HC Kometa Brno :00 BK Mladá Boleslav :00 HC Oceláři Třinec :00 HC Litvínov Kurz bruslení pro začínající hokejisty HC EATON Pardubice a.s. pořádá kurz bruslení pro začínající hokejisty ročníku 2003 a mladší. Kurz probíhá od září 2010 do března 2011 v ČEZ Areně v Pardubicích. Přihlásit se můžete vždy každé pondělí nebo středu od hodin u vrátnice ČEZ Areny. Kurzy probíhají pravidelně od v tyto určené dny. Kurzovné činí 1 200,- Kč na celý rok. K výcviku musí mít zájemci toto vybavení: brusle,rukavice,přilbu a hokejovou hůl. V případě potřeby a nahlášení klub zapůjčí některou část výstroje. Veškeré informace Vám poskytneme na tel: Nábor dívek na házenou Sdružený házenkářský klub Dubina Polabiny Pardubice pořádá nábor dívek ročníků 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 a Hledáte sportovní vyžití pro Vaše dítě? Pak je tu pro Vás házená a pohybové hry pro dívky od šesti let. Začleňte dítě do odborně vedeného sportovního kolektivu a zajistěte mu tak zdravý pohyb, rozvoj samostatnosti a sebedůvěry, vhodný kolektiv a výchovu k fair play. Kroužek seznamuje děti herní formou s nejrůznějšími druhy míčových her. Je určen pro děti, které si rádi hrají a mají dostatek energie. Přijďte se s děvčaty podívat na naše tréninky každé pondělí a středu od hodin na házenkářské hřiště na Dukle, ulice V Ráji vedle basketbalové haly. Od každý pátek od hodin v nové nafukovací hale na Dukle, ulice V Ráji vedle basketbalové haly a od každé pondělí na ZŠ Dubina ve velké tělocvičně od hodin. Kontakty na trenéry: Katka Jamberová , Petr Voženílek Nebo navštivte tréninky na Základní škole Polabiny III ve dnech pondělí a středa od hodin. Kontakt na trenéra pana Františka Chaloupku Basketbalisté na prahu nové sezony Na úspěšnou minulou sezonu, završenou ziskem bronzových medailí, hodlají basketbalisté BK JIP Pardubice navázat i v nadcházejícím ročníku Mattoni NBL. Do něj vstoupí úvodním zápasem v Brně již 9. října, první domácí utkání v ČEZ Areně odehrají ve středu 13. října. A hned půjde o velice atraktivní zápas východočeské derby s Basketbalem Svitavy, zve diváky do hlediště vedení klubu. Všichni hráči se těší na podporu našich výborných fanoušků, a to nejen v tomto nejbližším zápase, ale v celé sezoně. Děláme maximum, aby byla co nejúspěšnější. Domácí zápasy BK JIP Pardubice v základní části Mattoni NBL: Pardubice Svitavy ( ), Pardubice Opava ( ), Pardubice Kolín (6. 11.), Pardubice Děčín ( ), Pardubice Brno ( ), Pardubice Plzeň ( ), Pardubice Prostějov (8. 1.), Pardubice USK Praha (15. 1.), Pardubice Nový Jičín (29. 1.), Pardubice Ostrava (12. 2.). René Peška, BK JIP Pardubice strana 19

20 Pardubice trochu netradičně V Radničním zpravodaji ze září 2010 na str. 20 byla ve fotosoutěži Pardubice trochu netradičně zachycena část Čechova nábřeží, a sice pohledem od Bubeníkových sadů od č.p. 528 směrem k ulici Bubeníkova /dříve Kollárova/, kde ještě vyčnívá kupole pokračujícího Čechova nábřeží směrem ke geodézii. Za zcela vyčerpávající správnou odpověď si může pro cenu přijít paní Vlasta Bednářová. (Cena k vyzvednutí na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice). Co je zachyceno na snímku v říjnovém vydání zpravodaje? Na Vaše odpovědi čekáme do 21. října. Adresu i naleznete v tiráži na str. 2. Všem soutěžícím děkujeme. Tajenka z minulého zpravodaje Tajenka z minulého čísla: Vybírejte pečlivě a s rozvahou, je jen na Vás, kdo bude řídit město v dalším období. Výhercem se stává paní Marie Černá. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice). Všem soutěžícím velice děkujeme. Zápis do taneční školy a tanečního divadla Výuka je určena pro všechny věkové kategorie a probíhá na TJ Sokol Pardubice Na Olšinkách v odpoledních hodinách. Letošní novinkou je tanec pro rodiče a prarodiče s dětmi do 6ti let v dopoledních hodinách a pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách. Zápis je i pro výrazné talenty /bez ohledu na věk/ do Tanečního divadla Heleny Machové a pro 8. ročník International Festival Jazz Dance Open. V případě zájmu volejte: Výměnná schůzka filatelistů Klub filatelistů Pardubice pořádá a zve vás na celostátní výměnnou schůzku, která se uskuteční dne 13. listopadu 2010 v KD Dukla, od 6,30 do 11,30 hod. Využijte možnosti doplnění své sbírky a případně prodeje svých přebytků. Uzavření separačního dvoru v Ohrazenicích Z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace bude separační dvůr Ohrazenice v ulici Pohránovská ve dnech uzavřen. Rekonstrukce zlepší příjezd na tento dvůr. Občané mohou využívat ostatní separační dvory. Jejich seznam a provoz je uveden na našich stránkách: Děkujeme za pochopení. Služby města Pardubic a.s. strana 20 Hasiči občanům Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou obyvatelstva před působením škodlivých látek a fyzikálních jevů v důsledku průmyslových havárií, nebo při použití zbraní. Téměř dokonalou ochranu poskytují stálé tlakově odolné úkryty (speciální, většinou podzemní železobetonové stavby), které jsou určeny k ochraně osob při vojenském ohrožení, ale nelze je z mnoha důvodů využít k okamžité ochraně ohrožených osob např. v důsledku průmyslové havárie. V těchto případech je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budově a případně použít improvizované prostředky individuální ochrany. Víte, jak se účinně chránit? Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově (místnosti) od místa, kde Vás zastihlo varování. Přirozené ochranné vlastnosti staveb výrazně snižují účinky škodlivin ve srovnání s volným prostorem. Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od místa úniku a v centrální, nikoliv obvodové partii budovy. Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte uzavřením oken a dveří a jejich oblepením páskou, uzavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy klíčové otvory, dveřní výřezy pro poštu, větrání spíží a vyústění odsavače par. Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu v zamořeném prostoru (např. při opuštění úkrytu při nařízené evakuaci) zabezpečíte použitím improvizovaných prostředků individuální ochrany v prvé řadě dýchacích cest a očí (navlhčený kapesník, utěrka, ručník, uzavřené brýle, igelitový sáček) a povrchu těla (vícevrstvý oděv, čepice, šátek, rukavice, holínky). Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě. V úkrytu vyčkejte do doby pominutí účinků škodlivin, resp. do doby vyhlášení evakuace. Bohumil Krebs, HZS Pardubického kraje Svítání zahraje nejen pro Svítání Škola Svítání a brněnská hudební skupina Svítání pořádají již třetí ročník koncertu Svítání nejen pro Svítání, který se uskuteční 7. října od 19 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie, Klášterní ul., Pardubice. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí zažít původní českou hudbu, postavenou na vokálech, kytarách, violoncellu, cimbálu, akordeonu, perkusích, mandolíně a baskytaře. Spojení energií dvou Svítání a kouzelné atmosféry kostela nenechá chladným žádného posluchače. Hana Štráchalová, ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s. Efektivní rodičovství krok za krokem Poradna pro podporu rodiny SKP-Centrum, o.p.s. zahajuje v pořadí již 4. cyklus programu Efektivní rodičovství krok za krokem. Cílem programu je poskytnout podporu rodičům pro úspěšné zvládání rodičovské role a posílit jejich sebedůvěru a schopnosti být dětem laskavým, chápajícím a respektujícím rodičem a dobrým průvodcem životem. Program tvoří devět dvouhodinových setkání, která rodičům pomáhají nalézt jistotu při řešení problémových situací při výchově dětí. Podzimní cyklus programu Efektivní rodičovství krok za krokem probíhá každou druhou středu od 17 hodin v prostorách SKP-centra, o.p.s. v Jungmannově ulici v Pardubicích. V případě zájmu nebo dalších otázek kontaktujte Kateřinu Hrůšovou Kukeňovou, tel Více na www. skp-centrum.cz nebo Kateřina Hrůšová Kukeňová, koordinátora poradny

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9 září 2010 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o mateřských školách 3 O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů 3 Pardubice drží nad vodou celý český turf 5 Kaleidoskop

Více

města Pardubic únor 2009 číslo 2

města Pardubic únor 2009 číslo 2 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Dvě velké rekonstrukce

Dvě velké rekonstrukce Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2010 ČÍSLO 10 Dvě velké rekonstrukce Opravy Rybníčku a Tyršova stadionu Noc otevřených dveří Hláska nabídla lidem neobvyklou prohlídku Slezská magistrála Výstavba

Více

Retroměstečko přilákalo o víkendu davy návštěvníků

Retroměstečko přilákalo o víkendu davy návštěvníků ROČNÍK 8 * 29.9. - 5.10. 2014 * ČÍSLO 36 * ZDARMA str. 4 PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA ZAČÍNÁ JIŽ VE ČTVRTEK Retroměstečko přilákalo o víkendu davy návštěvníků Početné zástupy lidí proudily po celý víkend

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více