HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický"

Transkript

1 P r o p o z i c e Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 44. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev 1. Pořadatelem mistrovství je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ ), Kloknerova 26, Praha 414, Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS ) Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu 122/4, Hradec Králové a Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen ), Římská 45, Praha 2. Spolupořadatelem je Česká asociace hasičských důstojníků, o. s. a Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z. s. 2. Mistrovství se uskuteční ve dnech 25. až 28. června Disciplíny proběhnou na městském stadionu MEBYS Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov ( N, E). 3. Mistrovství se zúčastní jedno soutěţní druţstvo z kaţdého HZS kraje sloţené výhradně z příslušníků, které ředitel HZS kraje nominuje s přihlédnutím k výsledkům dosaţeným v krajském nebo regionálním kole soutěţe v poţárním sportu a jedno soutěţní druţstvo HZS podniku, které na základě výsledků krajských kol, případně nominace Asociace velitelů HZS podniků, pořadatel pozve. Mimo soutěţ se mistrovství zúčastní reprezentační druţstvo Slovenské republiky. Soutěţní druţstvo HZS podniku soutěţí v kategorii. Reprezentační druţstvo Slovenské republiky startuje v kategorii. 4. Organizační pracovníci: velitel soutěže plk. Ing. Radek Vymlátil zástupce velitele soutěže plk. Mgr. Martin Lelka tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV-GŘ ekonomická skupina plk. Ing. Petr Malina Ing. Jan Aulický organizační skupina mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický MV-GŘ technická skupina mjr. Bc. Pavel Marschal mjr. Bc. Vlastimil Hornych nprap. Ivan Kraus hlasatelé ppor. Bc. Václav Klíma Hana Zlochová por. Ing. Ivo Adámek ZÚ mediální skupina mjr. Mgr. Ondřej Sezima kpt. Mgr. Vendula Matějů HZS Jihočeského kraje plk. RSDr. Jaroslav Vykoukal MV-GŘ Milan Vávrů MV-GŘ kpt. Mgr. Nicole Zaoralová MV-GŘ Josef Nitra 2 zaměstnanci pro videodokumentaci Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 5. Sbor rozhodčích: hlavní rozhodčí plk. Ing. Zdeněk Nytra HZS Moravskoslezského kraje

2 zástupce hlavního rozhodčího plk. Ing. Roman Vyskočil HZS Ústeckého kraje Roman Mácha komisař soutěže plk. Ing. Zdeněk Otrusina HZS Zlínského kraje rozhodčí disciplín výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, a ženy por. Milan Mathauser, DiS. HZS Plzeňského kraje běh na 100 m s překáţkami štafeta 4 x 100 m s překáţkami poţární útok mjr. Ing. Libor Dušek Milan Kučera Martin Spilka npor. Ing. Tomáš Lefner Miloslav Bárta Jiří Hartman kpt. Bc. Zdeněk Ondráček Markéta Oprchalská Ladislav Biskup HZS Pardubického kraje (HZS hl. m. Prahy) HZS Moravskoslezského kraje ŠVZ zástupci rozhodčích disciplín výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, a ženy nprap. Antonín Hájek HZS Ústeckého kraje běh na 100 m s překáţkami štafeta 4 x 100 m s překáţkami poţární útok nprap. Darek Sejbal Václav Šimek František Doleţal nprap. Květoslav Filip Ing. Martina Hartmanová Miloslav Pospíšil npor. Ing. Ivan Marek Bc. Mirka Halašová Tomáš Letocha HZS Jihomoravského kraje HZS Plzeňského kraje HZS Moravskoslezského kraje kontrola nářadí por. Ing. Martin Ţouţelka HZS Olomouckého kraje nprap. Václav Liboška ŠVZ Josef Boháček Česká hasičská jednota Jaroslav Musil Moravská hasičská jednota. Petr Klabačka startér ppor. Rostislav Mikulášek HZS Moravskoslezského kraje ppor. Jan Šimíček HZS Moravskoslezského kraje pprap. Václav Ponocný HZS Plzeňského kraje Miroslav Jeţek

3 rozhodčí nprap. Martin Sladký HZS Zlínského kraje nprap. Jiří Fürst HZS hl. m. Prahy nprap. Jaroslav Kalous HZS Pardubického kraje nprap. Zdeněk Veverka HZS Olomouckého kraje nstrţm. Oldřich Laufke HZS Libereckého kraje nprap. Bc. Martin Nosek HZS Jihočeského kraje kpt. Ing. Pavel Hanus HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Ivo Oprchalský HZS Pardubického kraje nprap. Aleš Hrnčíř HZS Jihomoravského kraje nprap. Jaromír Kleveta HZS Jihomoravského kraje nprap. Lubomír Chlup HZS Jihomoravského kraje nprap. Karel Tůma HZS Středočeského kraje nstrţm. Jaroslav Cvrk HZS Středočeského kraje nprap. Jan Horský HZS Kraje Vysočina nprap. Jiří Broţek HZS Kraje Vysočina nprap. František Korytár HZS Ústeckého kraje npor. Ing. Jiří Hovorka HZS Ústeckého kraje František Crhák Michal Čukan Jan Dresler (HZS KHK) Petra Erbenová Jindřich Konfršt Alfréd Krenauer Lenka Máslová Monika Němečková Luděk Pohorský Milan Růţička Milada Řeháková Jan Soural Ivo Šach Jiří Šeps Josef Tichý Marek Ťapal Rostislav Veselý Martin Klusák Moravská hasičská jednota Věra Mrtvá Moravská hasičská jednota vyhodnocovací skupina mjr. Ing. Jiří Čech HZS Moravskoslezského kraje mjr. Bc. Olga Pluhařová Ing. Tomáš Klos (HZS MSK) hlavní časoměřič Klos kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka HZS Moravskoslezského kraje časomíra 2 příslušníci HZS Moravskoslezského kraje 3 příslušníci rozhodčí náhradníci nstrţm. Jiří Beneš HZS Jihomoravského kraje (zúčastní se mistrovství prap. Marie Štulíková HZS Středočeského kraje jen pokud budou vyzváni Věra Frgálová pořadatelem k nahrazení Miroslav Staněk některého z rozhodčích) Alena Šimková Jaromír Krátký Moravská hasičská jednota 6. Všeobecná ustanovení

4 a) Podání přihlášek Vyplněnou přihlášku, staţenou z - oficiálních stránek mistrovství, zašlou soutěţní druţstva em na adresu a potvrzenou písemnou přihlášku zašlou na MV-GŘ, kpt. Ing. Jan Pecl, nejpozději do 15. června Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překáţkami a výstup do 4. podlaţí cvičné věţe bude zachováno pořadí soutěţících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 18:00 hodin 25. června 2015 na poradě vedoucích druţstev kategorie. b) Startovní pořadí Losování startovního pořadí soutěţních druţstev bylo provedeno na poradě ředitelů HZS krajů dne února Bylo vylosováno následující pořadí soutěţních druţstev: 1. Kraj Vysočina, 2. Plzeňský kraj, 3. Hlavní město Praha, 4. Karlovarský kraj, 5. Zlínský kraj, 6. Pardubický kraj, 7. Středočeský kraj, 8. Jihomoravský kraj, 9. Jihočeský kraj, 10. Moravskoslezský kraj, 11. Olomoucký kraj, 12. Královéhradecký kraj, 13. HZS podniku, 14. Liberecký kraj. 15. Ústecký kraj, 16. Slovenská republika. c) Prezence a příjezdy na mistrovství Prezence soutěţících a rozhodčích mistrovství bude probíhat ve čtvrtek 25. června 2015 v Hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov, Dolní Předměstí ( N, E). Účastníci mistrovství při prezenci obdrţí aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totoţnosti je občanský průkaz, u příslušníků HZS ČR výhradně sluţební průkaz. d) Ubytování Ubytování sboru rozhodčích s trvalým místem pobytu mimo město Trutnov zajistí pořadatel v Hotelu Patria. Pro soutěţní druţstva HZS krajů bylo předběţně zamluveno ubytování v katastru města Trutnov. Příslušníci ZÚ zařazení do technické čety mají ubytování zajištěno v katastru města Trutnov. Podrobnější informace o ubytování budou sděleny při prezenci. e) Stravování Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěny organizačním pracovníkům a sboru rozhodčích snídaně, obědy a večeře včetně ochranných nápojů v tomto rozsahu: Rozhodčí a organizační pracovníci: snídaně 26. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, obědy 25. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, večeře 25. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Technická četa: obědy večeře 25. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, 25. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Technická četa ZÚ : snídaně 23. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, obědy 22. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, večeře 22. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Sportovci: snídaně 26. aţ 28. června 2015 v místě ubytování nebo v Hotelu Patria.

5 Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství. Podrobnější informace o stravování budou sděleny při prezenci. f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství Zdravotnickou sluţbu v místě soutěţe zajistí Zdravotnická záchranná sluţba Královéhradeckého kraje, počínaje tréninky 26. června Za zdravotní stav soutěţících odpovídá pořadatelům přihlašovatel. Pojištění soutěţících a ostatních účastníků soutěţe pořadatel nezajišťuje. 7. Technická ustanovení Mistrovství bude provedeno podle Pravidel poţárního sportu (Pokyn generálního ředitele č. 26/2007, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Pravidla ) a s tímto doplněním: a) Při podání protestu nebo odvolání bude sloţena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši: - 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny, - 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu, ,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího). b) Disciplíny budou provedeny na dráze s povrchem tartanovým - výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (4 dráhy), - běh na 100 m s překáţkami muţi a SDH muţi (4 dráhy), - běh na 100 m s překáţkami SDH ţeny (3 dráhy), - štafeta 4 x 100 m s překáţkami (2 dráhy), - poţární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu nebo celý poţární útok na umělé trávě. Na umělé trávě zákaz pouţívání treter. Disciplína výstup do 1. podlaţí cvičné věţe (kategorie SDH ţeny) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (4 dráhy). c) Závodníci v disciplíně výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů (společně z kategorie muţi i SDH muţi) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (kříţovým pravidlem dosaţených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosaţený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosaţený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). d) Závodníci v disciplíně běh na 100 m s překáţkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů (společně z kategorie muţi i SDH muţi) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (kříţovým pravidlem dosaţených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosaţený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosaţený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překáţkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). e) Závodnice v disciplíně běh na 100 m s překáţkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů (kategorie SDH ţeny) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., 1. a 6. dosaţený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosaţený čas) a do

6 finále o mistra ČR a cenu Sabe v běhu na 100 m s překáţkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.). f) Závodnice v disciplíně výstup do 1. podlaţí cvičné věţe (kategorie SDH ţeny), které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR a cenu Alerion (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). g) V kaţdém pokusu v disciplíně výstup do 1. a 4. podlaţí cvičné věţe a v disciplíně běh na 100 m s překáţkami je moţný pouze jediný chybný start. Při posuzování viníka chybného startu bude postupováno podle zpřísněných hledisek uvedených v pravidle 54 odst. 8 Pravidel. h) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překáţkami pouţije kaţdé soutěţní druţstvo vlastní hasicí přístroj. i) V disciplíně poţární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít kaţdé soutěţní druţstvo vlastní. j) Druţstvo HZS podniku, které pořadatel podle odstavce 3 těchto propozic na mistrovství pozve, můţe být pod garancí přihlašovatele a Asociace velitelů HZS podniků doplněno o max. 4 závodníky jiného HZS podniku. k) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel: - v soutěţi jednotlivců v disciplínách výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, běh na 100 m s překáţkami a ve dvojboji, - v soutěţi štafet v disciplíně štafeta 4x100 m s překáţkami, - v soutěţi druţstev v disciplíně poţární útok, - v celkovém pořadí druţstev. l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol podle pravidla 59 Pravidel můţe být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese m) Soutěţící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěţní druţstvo bez čepic. Kaţdé soutěţní druţstvo HZS kraje bude mít při slavnostním nástupu prapor svého HZS kraje, který ponese vedoucí soutěţního druţstva v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty). n) Kaţdý závodník bude po celou dobu soutěţe označen identifikačním náramkem na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start. o) Členové sboru rozhodčích nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty) a k plnění úkolů v souladu s pravidlem 25 odst. 7 Pravidel v jednotné ústroji pro rozhodčí i odchylně od pracovního stejnokroje I a jeho doplňků, které můţe stanovit velitel soutěţe. Kaţdý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí. p) Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen IMZ ) dne 25. června 2015 bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství plk. Ing. Zdeněk Nytra, zástupci hlavního rozhodčího mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil a Roman Mácha a komisař soutěţe plk. Ing. Zdeněk Otrusina. IMZ se bude konat v Hotelu Patria

7 a program bude upřesněn při zahájení IMZ. Porada vedoucích druţstev kategorie muţi s vedením soutěţe a rozhodčími disciplín se uskuteční 25. června 2015 v 17:00 hodin v Hotelu Patria. q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to: - hlavní rozhodčí - červený návlek s dvěma bílými pruhy - zástupce hlavního rozhodčího - červený návlek s jedním bílým pruhem - rozhodčí disciplíny - červený návlek bez pruhů - rozhodčí - zelený návlek r) Pro zajištění jednotné ústroje, mimo technickou skupinu, nastoupí k plnění úkolů organizační pracovníci, hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, komisař soutěţe a hosté-příslušníci ve slavnostním stejnokroji (tmavomodré sako, tmavomodré kalhoty, bílá košile, tmavomodrá vázanka, tmavomodrá čepice se štítkem). s) Podrobnější informace o mistrovství budou průběţně zveřejňovány na internetové adrese 8. Časový rozpis mistrovství Čtvrtek prezence rozhodčích prezence druţstev kategorie instruktáţně metodické zaměstnání rozhodčích delegovaných na mistrovství porada vedoucích druţstev kategorie s vedením soutěţe a rozhodčích disciplín Pátek prezence druţstev kategorie SDH a jednotlivců (SDH muţi, ţeny) na běh 100 m s překáţkami tréninky výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (druţstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muţi, ţeny) a běh na 100 m s překáţkami (druţstva kategorie ) výstup do 4. podlaží cvičné věže běh na 100 m s překážkami 08:00 08:15 Kraj Vysočina 08:00 08:15 Jihočeský kraj 08:15 08:30 Plzeňský kraj 08:15 08:30 Moravskoslezský kraj 08:30 08:45 Hlavní město Praha 08:30 08:45 Olomoucký kraj 08:45 09:00 Karlovarský kraj 08:45 09:00 Královéhradecký kraj 09:00 09:15 Zlínský kraj 09:00 09:15 HZS podniku 09:15 09:30 Pardubický kraj 09:15 09:30 Liberecký kraj 09:30 09:45 Středočeský kraj 09:30 09:45 Ústecký kraj 09:45 10:00 Jihomoravský kraj 09:45 10:00 Slovenská republika 10:00 10:15 Jihočeský kraj 10:00 10:15 Kraj Vysočina 10:15 10:30 Moravskoslezský kraj 10:15 10:30 Plzeňský kraj 10:30 10:45 Olomoucký kraj 10:30 10:45 Hlavní město Praha 10:45 11:00 Královéhradecký kraj 10:45 11:00 Karlovarský kraj 11:00 11:15 HZS podniku 11:00 11:15 Zlínský kraj 11:15 11:30 Liberecký kraj 11:15 11:30 Pardubický kraj 11:30 11:45 Ústecký kraj 11:30 11:45 Středočeský kraj 11:45 12:00 Slovenská republika 11:45 12:00 Jihomoravský kraj 12:00 12:15 SDH jednotlivci muţi

8 12:15 12:30 SDH jednotlivci ţeny seznámení druţstev SDH s čerpadlem pro poţární útok dle rozpisu a uváţení druţstev SDH před hotelem Patria prezence SDH jednotlivci muţi a ţeny (výstup do 4. podlaţí cvičné věţe) tréninky výstup do 4. podlaţí cvičné věţe SDH jednotlivci muţi a ţeny tréninky SDH běh na 100 m s překáţkami dle rozpisu a uváţení druţstev SDH soutěţ ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe kategorie + jednotlivci SDH muţi, ţeny včetně semifinále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe soutěţ ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe SDH ţeny finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe a finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe slavnostní zahájení mistrovství vyhlášení mistra, absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe porada vedoucích druţstev SDH s vedením soutěţe a rozhodčích disciplín Sobota běh na 100 m s překáţkami SDH ţeny finále v běhu na 100 m s překáţkami SDH ţeny běh na 100 m s překáţkami SDH muţi běh na 100 m s překáţkami finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překáţkami vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překáţkami ve všech kategoriích a absolutního mistra ČR a vyhlášení výsledků dvojboje štafeta 4x100 m s překáţkami SDH ţeny štafeta 4x100 m s překáţkami SDH muţi štafeta 4x100 m s překáţkami Neděle poţární útok -, SDH muţi, SDH ţeny 3 dráhy vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4x100 m s překáţkami ve všech kategoriích, v disciplíně poţární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství slavnostní zakončení mistrovství

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 20. července 2011 Částka: 31 O B S A H : Část I. 31. Rozkaz generálního ředitele

Více

srpna 2016

srpna 2016 Propozice republikového kola družstev dobrovolných hasičů MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2016 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REBUBLIKY DOROSTU V DISCIPLÍNĚ VÝSTUP

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 P a r d u b i c e

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 P a r d u b i c e Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 P a r d u b i c e INTERNÍ SDĚLENÍ NÁMĚSTKA ŘEDITELE HZS PARDUBICKÉHO KRAJE č. 19 ze dne 31. května 2013 Pro: ředitele územních odborů Pardubice,

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje 2014 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého a Pardubického

Více

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE KRAJSKÉHO KOLA soutěže družstev HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Královéhradeckého kraje 2016 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

26. - 29. června 2014

26. - 29. června 2014 Propozice republikového kola družstev dobrovolných hasičů MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2014 Pořadatel : Ministerstvo vnitra-generální ředitelství

Více

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 Příloha k čj.mv-2383-13/po-izs-2016 PROPOZICE Přebor HZS ČR ve volejbalu Liberec 8. a 9. listopadu 2016 Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje Organizátor: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Ve spolupráci s: Krajským sdružením hasičů Pardubického

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání:

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 9. dubna 2014 Částka: 16 O B S A H : Část I. Část II. 16. Rozkaz generálního

Více

P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014

P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014 P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA soutěţe DRUŢSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŢÁRNÍM SPORTU 2010 POŘADATEL: Krajské sdruţení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012

P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012 P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015

P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015 P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015 I. Všeobecná ustanovení Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,

Více

srpna 2013

srpna 2013 Propozice republikového kola družstev dobrovolných hasičů MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2013 Pořadatel : Ministerstvo vnitra-generální ředitelství

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Příloha č. 1 k RPP č. 88/2010 Ředitel mistrovství: Výkonný ředitel: Tajemník mistrovství: ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Předseda sportovně technické a disciplinární

Více

19. - 21. srpna 2011

19. - 21. srpna 2011 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství plk. Mgr. Miloš TROJÁNEK, hl. m. Prahy, Technický ředitel mjr.

Více

Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj

Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj 2016 pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín

Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín tel. 724 87 40 49, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz, web: www.oshnj.cz V Novém Jičíně dne 4.

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada represe Okresní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE KRAJSKÉHO KOLA soutěže družstev HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství plk. Mgr. Bc. Luděk PROCHÁZKA, Technický ředitel mistrovství kpt.

Více

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí.

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Schůze 1/2015 - ORV OSH Ústí nad Orlicí konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Přítomní členové Odborné rady velitelů: Kubík Jiří - vedoucí ORV ANO, Beneš Miloš - člen ORV omluven,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

sobota dne 1. října 2016

sobota dne 1. října 2016 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO KOLA II. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH - TFA 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje,

Více

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY Pořadatelem postupové soutěže II. kola je OSH LOUNY Soutěž se uskuteční dne 23.5.2015 na hřišti v TELCÍCH Vedení soutěže Velitel soutěže:

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU 2016 - Pardubice a doplňková soutěž Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Propozice Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu 2017

Propozice Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu 2017 Propozice Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu 2017 konané pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., pod záštitou

Více

Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2010

Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2010 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2010 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městským sdružením

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2016 KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Pořadatel: Místo konání: 3. 7. 7. 7. 2013 Sportovní areál Střelnice Jablonec nad Nisou. Pod záštitou: hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Pořadatel: Místo konání: 3. 7. 7. 7. 2013 Sportovní areál Střelnice Jablonec nad Nisou. Pod záštitou: hejtmana Libereckého kraje Martina Půty Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Jablonec nad Nisou a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Termín konání: Místo konání: 3. 7. 7. 7.

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Organizační zabezpečení KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2014 Pořadatel: Krajské sdružením hasičů Jihomoravského kraje ve spolupráci s OSH Břeclav Termín konání:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 17. března 2014 Částka: 14 O B S A H : Část I. 14. Rozkaz generálního ředitele

Více

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Okresní sdružení hasičů Trutnov pořádá okresní soutěž v požárním sportu družstev mužů, žen, dorostenců a dorostenek SDH Trutnovského okresu

Více

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 Pořadatelem postupové soutěže ( I., II. kola) je OSH (KSH) Soutěž se uskuteční dne.na stadionu v. Vedení soutěže Velitel soutěže: Hlavní rozčí: Rozčí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE I. Složení organizačního štábu kvalifikace Ředitel kvalifikacejudr. Václav KUTHAN, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy,

Více

TFA Valašské Klobouky 2016

TFA Valašské Klobouky 2016 Propozice soutěže v disciplínách TFA Valašské Klobouky KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ ČR V TFA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TFA Valašské Klobouky 2016 6. ročník silové soutěže o KLOBUCKÉHO TVRĎÁKA

Více

K R A J S K É K O L O

K R A J S K É K O L O Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráce s OSH Kladno pod záštitou primátora statutárního města Kladno Mgr. Milana Volfa p o ř á d á K R A J S K É K O L O HRY PLAMEN A CELOROČNÍ ČINNOSTI

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty v kategorii mladí hasiči Pořadatel: Moravská hasičská jednota Prezidium Stará osada 608 664 84 Zastávka

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Účast: 15 desetičlenných družstev mladých hasičů SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců

Více

Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XIX. ročník 9. října 2013 P R O P O Z I C E

Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XIX. ročník 9. října 2013 P R O P O Z I C E 2013 Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XIX. ročník 9. října 2013 P R O P O Z I C E 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořádající organizace Hasičský záchranný

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2012 KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Více

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Organizační zabezpečení krajského kola

Organizační zabezpečení krajského kola Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU SH ČMS 2014 Pořadatel: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s SH ČMS - Okresním sdružením

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č. 4/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Výkonný ředitel mistrovství Zástupce

Více

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Karviná neděle 22. května 2016 stadion ul. Na Frýdecké, Český Těšín VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Karviná neděle 22. května 2016 stadion ul. Na Frýdecké, Český Těšín VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Karviná se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ Příloha č. 1 k RPP č. 7/2010 ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ ČÁST PRVNÍ Rozpis Čl. 1 Organizační štáb mistrovství Ředitel mistrovství: Technický ředitel: Hlavní

Více

JABLONECKÁ HALA 2011 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2011 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR

Více

XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu

XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS OKRES JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

3) Termín konání Krajské soutěže je ve dnech 7. června a 14. - 15. června 2014.

3) Termín konání Krajské soutěže je ve dnech 7. června a 14. - 15. června 2014. PROPOZICE Krajské soutěže v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů konané dne 7. června v Krchlebech a 14. - 15. června 2014 v Nymburce Propozice Krajské soutěže v disciplínách požárního

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Příloha č. 1 k RPP č. 104/2010 ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Organizační štáb mistrovství: a) ředitel mistrovství Čl. 1

Více

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS OKRES JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník: 2015 V Praze dne 4. srpna 2015 Částka: 26

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník: 2015 V Praze dne 4. srpna 2015 Částka: 26 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2015 V Praze dne 4. srpna 2015 Částka: 26 O B S A H : Část I. 26. Rozkaz generálního ředitele

Více

Propozice krajského kola

Propozice krajského kola Propozice krajského kola DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 Pořadatel : Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje ve spolupráci s OSH Domažlice Pod záštitou starosty města

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Stravování : bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování : bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého

Více

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 17/2010 Strana 1 OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Účast: 15 desetičlenných družstev mladých hasičů SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ 2011 přebor ČR kategorie B a C Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice Datum konání: 25. 6. - 26. 6. 2011

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu

Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň jih a Sbor dobrovolných hasičů Přeštice. Soutěž se uskuteční dne 17. května

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 27. února 2013 Částka: 12 O B S A H : Část I. 12. Rozkaz generálního ředitele

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství. Ing.

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství. Ing. Příloha č. 1 k R Ř UPVSP č. 11/2016 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Technický ředitel Tajemník

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více