HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický"

Transkript

1 P r o p o z i c e Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 44. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev 1. Pořadatelem mistrovství je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ ), Kloknerova 26, Praha 414, Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS ) Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu 122/4, Hradec Králové a Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen ), Římská 45, Praha 2. Spolupořadatelem je Česká asociace hasičských důstojníků, o. s. a Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z. s. 2. Mistrovství se uskuteční ve dnech 25. až 28. června Disciplíny proběhnou na městském stadionu MEBYS Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov ( N, E). 3. Mistrovství se zúčastní jedno soutěţní druţstvo z kaţdého HZS kraje sloţené výhradně z příslušníků, které ředitel HZS kraje nominuje s přihlédnutím k výsledkům dosaţeným v krajském nebo regionálním kole soutěţe v poţárním sportu a jedno soutěţní druţstvo HZS podniku, které na základě výsledků krajských kol, případně nominace Asociace velitelů HZS podniků, pořadatel pozve. Mimo soutěţ se mistrovství zúčastní reprezentační druţstvo Slovenské republiky. Soutěţní druţstvo HZS podniku soutěţí v kategorii. Reprezentační druţstvo Slovenské republiky startuje v kategorii. 4. Organizační pracovníci: velitel soutěže plk. Ing. Radek Vymlátil zástupce velitele soutěže plk. Mgr. Martin Lelka tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV-GŘ ekonomická skupina plk. Ing. Petr Malina Ing. Jan Aulický organizační skupina mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický MV-GŘ technická skupina mjr. Bc. Pavel Marschal mjr. Bc. Vlastimil Hornych nprap. Ivan Kraus hlasatelé ppor. Bc. Václav Klíma Hana Zlochová por. Ing. Ivo Adámek ZÚ mediální skupina mjr. Mgr. Ondřej Sezima kpt. Mgr. Vendula Matějů HZS Jihočeského kraje plk. RSDr. Jaroslav Vykoukal MV-GŘ Milan Vávrů MV-GŘ kpt. Mgr. Nicole Zaoralová MV-GŘ Josef Nitra 2 zaměstnanci pro videodokumentaci Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 5. Sbor rozhodčích: hlavní rozhodčí plk. Ing. Zdeněk Nytra HZS Moravskoslezského kraje

2 zástupce hlavního rozhodčího plk. Ing. Roman Vyskočil HZS Ústeckého kraje Roman Mácha komisař soutěže plk. Ing. Zdeněk Otrusina HZS Zlínského kraje rozhodčí disciplín výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, a ženy por. Milan Mathauser, DiS. HZS Plzeňského kraje běh na 100 m s překáţkami štafeta 4 x 100 m s překáţkami poţární útok mjr. Ing. Libor Dušek Milan Kučera Martin Spilka npor. Ing. Tomáš Lefner Miloslav Bárta Jiří Hartman kpt. Bc. Zdeněk Ondráček Markéta Oprchalská Ladislav Biskup HZS Pardubického kraje (HZS hl. m. Prahy) HZS Moravskoslezského kraje ŠVZ zástupci rozhodčích disciplín výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, a ženy nprap. Antonín Hájek HZS Ústeckého kraje běh na 100 m s překáţkami štafeta 4 x 100 m s překáţkami poţární útok nprap. Darek Sejbal Václav Šimek František Doleţal nprap. Květoslav Filip Ing. Martina Hartmanová Miloslav Pospíšil npor. Ing. Ivan Marek Bc. Mirka Halašová Tomáš Letocha HZS Jihomoravského kraje HZS Plzeňského kraje HZS Moravskoslezského kraje kontrola nářadí por. Ing. Martin Ţouţelka HZS Olomouckého kraje nprap. Václav Liboška ŠVZ Josef Boháček Česká hasičská jednota Jaroslav Musil Moravská hasičská jednota. Petr Klabačka startér ppor. Rostislav Mikulášek HZS Moravskoslezského kraje ppor. Jan Šimíček HZS Moravskoslezského kraje pprap. Václav Ponocný HZS Plzeňského kraje Miroslav Jeţek

3 rozhodčí nprap. Martin Sladký HZS Zlínského kraje nprap. Jiří Fürst HZS hl. m. Prahy nprap. Jaroslav Kalous HZS Pardubického kraje nprap. Zdeněk Veverka HZS Olomouckého kraje nstrţm. Oldřich Laufke HZS Libereckého kraje nprap. Bc. Martin Nosek HZS Jihočeského kraje kpt. Ing. Pavel Hanus HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Ivo Oprchalský HZS Pardubického kraje nprap. Aleš Hrnčíř HZS Jihomoravského kraje nprap. Jaromír Kleveta HZS Jihomoravského kraje nprap. Lubomír Chlup HZS Jihomoravského kraje nprap. Karel Tůma HZS Středočeského kraje nstrţm. Jaroslav Cvrk HZS Středočeského kraje nprap. Jan Horský HZS Kraje Vysočina nprap. Jiří Broţek HZS Kraje Vysočina nprap. František Korytár HZS Ústeckého kraje npor. Ing. Jiří Hovorka HZS Ústeckého kraje František Crhák Michal Čukan Jan Dresler (HZS KHK) Petra Erbenová Jindřich Konfršt Alfréd Krenauer Lenka Máslová Monika Němečková Luděk Pohorský Milan Růţička Milada Řeháková Jan Soural Ivo Šach Jiří Šeps Josef Tichý Marek Ťapal Rostislav Veselý Martin Klusák Moravská hasičská jednota Věra Mrtvá Moravská hasičská jednota vyhodnocovací skupina mjr. Ing. Jiří Čech HZS Moravskoslezského kraje mjr. Bc. Olga Pluhařová Ing. Tomáš Klos (HZS MSK) hlavní časoměřič Klos kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka HZS Moravskoslezského kraje časomíra 2 příslušníci HZS Moravskoslezského kraje 3 příslušníci rozhodčí náhradníci nstrţm. Jiří Beneš HZS Jihomoravského kraje (zúčastní se mistrovství prap. Marie Štulíková HZS Středočeského kraje jen pokud budou vyzváni Věra Frgálová pořadatelem k nahrazení Miroslav Staněk některého z rozhodčích) Alena Šimková Jaromír Krátký Moravská hasičská jednota 6. Všeobecná ustanovení

4 a) Podání přihlášek Vyplněnou přihlášku, staţenou z - oficiálních stránek mistrovství, zašlou soutěţní druţstva em na adresu a potvrzenou písemnou přihlášku zašlou na MV-GŘ, kpt. Ing. Jan Pecl, nejpozději do 15. června Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překáţkami a výstup do 4. podlaţí cvičné věţe bude zachováno pořadí soutěţících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 18:00 hodin 25. června 2015 na poradě vedoucích druţstev kategorie. b) Startovní pořadí Losování startovního pořadí soutěţních druţstev bylo provedeno na poradě ředitelů HZS krajů dne února Bylo vylosováno následující pořadí soutěţních druţstev: 1. Kraj Vysočina, 2. Plzeňský kraj, 3. Hlavní město Praha, 4. Karlovarský kraj, 5. Zlínský kraj, 6. Pardubický kraj, 7. Středočeský kraj, 8. Jihomoravský kraj, 9. Jihočeský kraj, 10. Moravskoslezský kraj, 11. Olomoucký kraj, 12. Královéhradecký kraj, 13. HZS podniku, 14. Liberecký kraj. 15. Ústecký kraj, 16. Slovenská republika. c) Prezence a příjezdy na mistrovství Prezence soutěţících a rozhodčích mistrovství bude probíhat ve čtvrtek 25. června 2015 v Hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov, Dolní Předměstí ( N, E). Účastníci mistrovství při prezenci obdrţí aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totoţnosti je občanský průkaz, u příslušníků HZS ČR výhradně sluţební průkaz. d) Ubytování Ubytování sboru rozhodčích s trvalým místem pobytu mimo město Trutnov zajistí pořadatel v Hotelu Patria. Pro soutěţní druţstva HZS krajů bylo předběţně zamluveno ubytování v katastru města Trutnov. Příslušníci ZÚ zařazení do technické čety mají ubytování zajištěno v katastru města Trutnov. Podrobnější informace o ubytování budou sděleny při prezenci. e) Stravování Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěny organizačním pracovníkům a sboru rozhodčích snídaně, obědy a večeře včetně ochranných nápojů v tomto rozsahu: Rozhodčí a organizační pracovníci: snídaně 26. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, obědy 25. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, večeře 25. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Technická četa: obědy večeře 25. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, 25. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Technická četa ZÚ : snídaně 23. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, obědy 22. aţ 28. června 2015 v Hotelu Patria, večeře 22. aţ 27. června 2015 v Hotelu Patria. Sportovci: snídaně 26. aţ 28. června 2015 v místě ubytování nebo v Hotelu Patria.

5 Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství. Podrobnější informace o stravování budou sděleny při prezenci. f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství Zdravotnickou sluţbu v místě soutěţe zajistí Zdravotnická záchranná sluţba Královéhradeckého kraje, počínaje tréninky 26. června Za zdravotní stav soutěţících odpovídá pořadatelům přihlašovatel. Pojištění soutěţících a ostatních účastníků soutěţe pořadatel nezajišťuje. 7. Technická ustanovení Mistrovství bude provedeno podle Pravidel poţárního sportu (Pokyn generálního ředitele č. 26/2007, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Pravidla ) a s tímto doplněním: a) Při podání protestu nebo odvolání bude sloţena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši: - 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny, - 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu, ,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího). b) Disciplíny budou provedeny na dráze s povrchem tartanovým - výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (4 dráhy), - běh na 100 m s překáţkami muţi a SDH muţi (4 dráhy), - běh na 100 m s překáţkami SDH ţeny (3 dráhy), - štafeta 4 x 100 m s překáţkami (2 dráhy), - poţární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu nebo celý poţární útok na umělé trávě. Na umělé trávě zákaz pouţívání treter. Disciplína výstup do 1. podlaţí cvičné věţe (kategorie SDH ţeny) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (4 dráhy). c) Závodníci v disciplíně výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů (společně z kategorie muţi i SDH muţi) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (kříţovým pravidlem dosaţených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosaţený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosaţený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). d) Závodníci v disciplíně běh na 100 m s překáţkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů (společně z kategorie muţi i SDH muţi) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (kříţovým pravidlem dosaţených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosaţený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosaţený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překáţkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). e) Závodnice v disciplíně běh na 100 m s překáţkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů (kategorie SDH ţeny) se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., 1. a 6. dosaţený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosaţený čas) a do

6 finále o mistra ČR a cenu Sabe v běhu na 100 m s překáţkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.). f) Závodnice v disciplíně výstup do 1. podlaţí cvičné věţe (kategorie SDH ţeny), které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR a cenu Alerion (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.). g) V kaţdém pokusu v disciplíně výstup do 1. a 4. podlaţí cvičné věţe a v disciplíně běh na 100 m s překáţkami je moţný pouze jediný chybný start. Při posuzování viníka chybného startu bude postupováno podle zpřísněných hledisek uvedených v pravidle 54 odst. 8 Pravidel. h) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překáţkami pouţije kaţdé soutěţní druţstvo vlastní hasicí přístroj. i) V disciplíně poţární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít kaţdé soutěţní druţstvo vlastní. j) Druţstvo HZS podniku, které pořadatel podle odstavce 3 těchto propozic na mistrovství pozve, můţe být pod garancí přihlašovatele a Asociace velitelů HZS podniků doplněno o max. 4 závodníky jiného HZS podniku. k) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel: - v soutěţi jednotlivců v disciplínách výstup do 4. podlaţí cvičné věţe, běh na 100 m s překáţkami a ve dvojboji, - v soutěţi štafet v disciplíně štafeta 4x100 m s překáţkami, - v soutěţi druţstev v disciplíně poţární útok, - v celkovém pořadí druţstev. l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol podle pravidla 59 Pravidel můţe být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese m) Soutěţící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěţní druţstvo bez čepic. Kaţdé soutěţní druţstvo HZS kraje bude mít při slavnostním nástupu prapor svého HZS kraje, který ponese vedoucí soutěţního druţstva v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty). n) Kaţdý závodník bude po celou dobu soutěţe označen identifikačním náramkem na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start. o) Členové sboru rozhodčích nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty) a k plnění úkolů v souladu s pravidlem 25 odst. 7 Pravidel v jednotné ústroji pro rozhodčí i odchylně od pracovního stejnokroje I a jeho doplňků, které můţe stanovit velitel soutěţe. Kaţdý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí. p) Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen IMZ ) dne 25. června 2015 bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství plk. Ing. Zdeněk Nytra, zástupci hlavního rozhodčího mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil a Roman Mácha a komisař soutěţe plk. Ing. Zdeněk Otrusina. IMZ se bude konat v Hotelu Patria

7 a program bude upřesněn při zahájení IMZ. Porada vedoucích druţstev kategorie muţi s vedením soutěţe a rozhodčími disciplín se uskuteční 25. června 2015 v 17:00 hodin v Hotelu Patria. q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to: - hlavní rozhodčí - červený návlek s dvěma bílými pruhy - zástupce hlavního rozhodčího - červený návlek s jedním bílým pruhem - rozhodčí disciplíny - červený návlek bez pruhů - rozhodčí - zelený návlek r) Pro zajištění jednotné ústroje, mimo technickou skupinu, nastoupí k plnění úkolů organizační pracovníci, hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, komisař soutěţe a hosté-příslušníci ve slavnostním stejnokroji (tmavomodré sako, tmavomodré kalhoty, bílá košile, tmavomodrá vázanka, tmavomodrá čepice se štítkem). s) Podrobnější informace o mistrovství budou průběţně zveřejňovány na internetové adrese 8. Časový rozpis mistrovství Čtvrtek prezence rozhodčích prezence druţstev kategorie instruktáţně metodické zaměstnání rozhodčích delegovaných na mistrovství porada vedoucích druţstev kategorie s vedením soutěţe a rozhodčích disciplín Pátek prezence druţstev kategorie SDH a jednotlivců (SDH muţi, ţeny) na běh 100 m s překáţkami tréninky výstup do 4. podlaţí cvičné věţe (druţstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muţi, ţeny) a běh na 100 m s překáţkami (druţstva kategorie ) výstup do 4. podlaží cvičné věže běh na 100 m s překážkami 08:00 08:15 Kraj Vysočina 08:00 08:15 Jihočeský kraj 08:15 08:30 Plzeňský kraj 08:15 08:30 Moravskoslezský kraj 08:30 08:45 Hlavní město Praha 08:30 08:45 Olomoucký kraj 08:45 09:00 Karlovarský kraj 08:45 09:00 Královéhradecký kraj 09:00 09:15 Zlínský kraj 09:00 09:15 HZS podniku 09:15 09:30 Pardubický kraj 09:15 09:30 Liberecký kraj 09:30 09:45 Středočeský kraj 09:30 09:45 Ústecký kraj 09:45 10:00 Jihomoravský kraj 09:45 10:00 Slovenská republika 10:00 10:15 Jihočeský kraj 10:00 10:15 Kraj Vysočina 10:15 10:30 Moravskoslezský kraj 10:15 10:30 Plzeňský kraj 10:30 10:45 Olomoucký kraj 10:30 10:45 Hlavní město Praha 10:45 11:00 Královéhradecký kraj 10:45 11:00 Karlovarský kraj 11:00 11:15 HZS podniku 11:00 11:15 Zlínský kraj 11:15 11:30 Liberecký kraj 11:15 11:30 Pardubický kraj 11:30 11:45 Ústecký kraj 11:30 11:45 Středočeský kraj 11:45 12:00 Slovenská republika 11:45 12:00 Jihomoravský kraj 12:00 12:15 SDH jednotlivci muţi

8 12:15 12:30 SDH jednotlivci ţeny seznámení druţstev SDH s čerpadlem pro poţární útok dle rozpisu a uváţení druţstev SDH před hotelem Patria prezence SDH jednotlivci muţi a ţeny (výstup do 4. podlaţí cvičné věţe) tréninky výstup do 4. podlaţí cvičné věţe SDH jednotlivci muţi a ţeny tréninky SDH běh na 100 m s překáţkami dle rozpisu a uváţení druţstev SDH soutěţ ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe kategorie + jednotlivci SDH muţi, ţeny včetně semifinále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe soutěţ ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe SDH ţeny finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe a finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe slavnostní zahájení mistrovství vyhlášení mistra, absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaţí cvičné věţe a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaţí cvičné věţe porada vedoucích druţstev SDH s vedením soutěţe a rozhodčích disciplín Sobota běh na 100 m s překáţkami SDH ţeny finále v běhu na 100 m s překáţkami SDH ţeny běh na 100 m s překáţkami SDH muţi běh na 100 m s překáţkami finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překáţkami vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překáţkami ve všech kategoriích a absolutního mistra ČR a vyhlášení výsledků dvojboje štafeta 4x100 m s překáţkami SDH ţeny štafeta 4x100 m s překáţkami SDH muţi štafeta 4x100 m s překáţkami Neděle poţární útok -, SDH muţi, SDH ţeny 3 dráhy vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4x100 m s překáţkami ve všech kategoriích, v disciplíně poţární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství slavnostní zakončení mistrovství

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

Ústecký krajský atletický svaz

Ústecký krajský atletický svaz Ústecký krajský atletický svaz Atletické soutěže 2015 Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů vydala Sportovně technická komise ÚKAS Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků STK ÚKAS zpracoval

Více

Ústecký krajský atletický svaz

Ústecký krajský atletický svaz Ústecký krajský atletický svaz Atletické soutěže 2014 Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů vydala Sportovně technická komise ÚKAS Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků STK ÚKAS zpracoval

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ORLICKÝ LETOHRAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ CHOCEŇ

PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ORLICKÝ LETOHRAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ CHOCEŇ PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ÚSTÍ NAD ORLICÍ CHOCEŇ ČESKÁ TŘEBOVÁ LETOHRAD LANŠKROUN LITOMYŠL ORLICKÝ Vážení sportovci, tělovýchova a

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 KAS VYSOČINA KAS VYSOČINA Atletické soutěže 2015 Zpracoval: Vratislav Fišera Obsah Adresář členů výboru KAS Vysočina 2 Termínová listina 3 Soutěžní řád družstev 5 Rozpisy krajských

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje MLÁDEŽNICKÉ MČR TURNAJ KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ ČSLH U15 V LEDNÍM HOKEJI 2015 Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje Datum konání: 22. - 25. ledna 2015 Místa konání:

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E Brno 2008 Veronika Švestková 5 Vyšší odborná škola zdravotnická Ţerotínovo náměstí 6, Brno 602 00 A B S O L V E N T S K Á PRÁCE Teoretické a praktické vzdělávání kynologa

Více

Datum vydání: 01/2008. Strana : 1. Revize č. : 1

Datum vydání: 01/2008. Strana : 1. Revize č. : 1 Strana : 1 1. Úvod. 1.1. Tato pravidla pro pořádání soutěţe slouţí k zajištění organizačně bezchybného průběhu Soutěţe Mistrovství České republiky v Jiu-Jitsu Randori. 1.2 Soutěţní pravidla soutěţe Mistrovství

Více

PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99

PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99 PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99 Oblast - distribuční území E.ON, Kutná Hora a Praha - 1 - Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON ČR JUNIOR CUP 2009... 4 1.1. Kontaktní osoby:... 4 1.1.1.

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KRAJSKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE KARLOVARSKÉHO KRAJE Předseda KSLH Mgr. ČÁSTKA

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 31. května - 2. června 2013 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH

Více