SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů"

Transkript

1 SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ve spolupráci se s garancí Spolkem lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín Spolkem lékařů Trenčín Slovenskou lékařskou komorou a OS ČLK Zlín České diabetologické společnosti Slovenské diabetologické společnosti prosince 2012 Záštitu nad konferencí laskavě převzali: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje Mgr. Richard Rybníček, primátor města Trenčín MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlín MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v Hotelu Elizabeth v Trenčíně (bývalý hotel Tatra) ul. gen. M. R. Štefánika Trenčín Slovenská republika

2 PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., předseda prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín MUDr. Roman Oriešek, vědecký sekretář Spolku lékařů Trenčín prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín prim. MUDr. Tomáš Šálek, vědecký sekretář Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín VYZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ Adamíková A. (Zlín) Adamík Z. (Zlín) Coufal Z. (Zlín) Drobná T. (Trenčín) Galajda P. (Martin) Haluzík M. (Praha) Jirkovská A. (Praha) Kvapil M. (Praha) Langová D. (Zlín) Latta J. (Zlín) Martinka E. (Lubochňa) Mokáň M. (Martin) Novosad P. (Zlín) Rychlík I. (Praha) Souček M. (Brno) Škrha J. (Praha) Šmahelová A. (Hr. Králové) Špinar J. (Brno) Tkáč I. (Košice) Uličianský V. (Košice) Organizační zajištění kongresu: PhDr. Jan Svoboda, generální ředitel Hotel Elizabeth, ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín, Slovenská republika p. Renáta Janošová asistentka gen. ředitele te.l: 00421/ ;

3 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání kongresu: Hotel Elizabeth, ul. gen. M.R. Štefánika 2, Trenčín, Slovenská republika Datum konání: Jednací jazyk: čeština, slovenština Registrace: od hodin od 8.00 hodin Registrace je bez poplatku a zahrnuje: vstup na odborný program, účast na slavnostním zahájení, účast na společenském večeru, občerstvení během přestávek a oběda. Akreditace: Akce je pořádána dle Stavovského předpisu Slovenské lékařské komory. Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace. Jmenovky: každý účastník konference obdrží u registrace jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do prostor hotelu Elizabeth a je povinen ji nosit po dobu trvání konference na viditelném místě. Ubytování: bude zajištěno pro přednášející, zvané hosty a omezený počet účastníků konference daný kapacitou hotelu Elizabeth. Parkování: Parkovací dům, Palackého ulice (v blízkosti hotelu Elizabeth). Bližší informace v recepci hotelu. Pokyny pro přednášející: žádáme o dodržování časových limitů, které byly přednášejícím oznámeny. Audiovizuální technika: počítačová projekce je zajištěna. Médium s prezentací na nosičích PC, CD a USB flashdisku odevzdávejte s dostatečným předstihem u technického pultu v přednáškovém sále.

4 pátek přednáškový sál hod hod. Zahájení konference a uvítání účastníků prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prezident konference prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., předseda Slovenské diabetologické společnosti prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy Praha ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy Praha prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR JUDr. Václav Letocha, viceprezident Diabetické asociace ČR doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., předseda Slovenské diabetologické společnosti MUDr. Vladimír Uličiansky, vědecký sekretář Slovenské diabetologické společnosti prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín MUDr. Roman Oriešek, vědecký sekretář Spolku lékařů Trenčín prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín prim. MUDr. Tomáš Šálek, vědecký sekretář Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje, krajský předseda Sdružení PL, předseda OS ČLK Zlín RNDr. Ján Dubovský, ředitel Fakultní nemocnice Trenčín Ing. Dana Barnášová, předsedkyně představenstva KNTB, a. s. Zlín MUDr. Bohuslav Škubal, CSc., ředitel Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Zlín prim. MUDr. Marta Korecová, Diabetologické centrum Trenčín Za přispění ke zdárnému průběhu kongresu organizační výbor děkuje garantům, zúčastněným společnostem a institucím. Generální sponzor konference NADACE SYNOT

5 Vědecký program přednáškový sál pátek hod hod. předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. (Praha) Aktuální pohled na patofyziologii diabetu doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. (Lubochňa) Národný diabetologický program a jeho implementácia do praxe prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Praha) Jak léčit diabetes 2. typu aneb NOVINKY prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.(Martin) Hypoglykémia a kardiovaskulárny systém prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno) Význam sympatiku v patofyziologii diabetu - civilizačních chorob a nové možnosti léčby prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN (Praha) Nové trendy v diagnostice a léčbě onemocnění ledvin u diabetiků hod. diskuse hod. přestávka hod. předsedající: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vladimír Uličiansky MUDr. Vladimír Uličiansky (Košice) Algoritmy liečby diabetes mellitus 2. typu v kontexte nových poznatkov prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. (Praha) Diabetická noha 2012

6 prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC. (Brno) Chronické srdeční selhání 2012 prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. (Zlín) Současné trendy v onkogynekologii prim. MUDr. Jiří Latta (Zlín) Celiakie z hlediska pozdních komplikací hod. diskuse V odpoledních hodinách se uskuteční v hotelu Elizabeth také výbor Slovenské diabetologické společnosti (bližší informace Vám budou sděleny v pozvánce) Ve společenských sálech hotelu Elizabeth hod hod. Společenský večer s rautem K poslechu a tanci bude hrát hudba MUDr. Emila Záhumenského

7 Vědecký program přednáškový sál sobota 8.30 hod hod. předsedající: prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. (Martin) Metabolicky syndrom, subklinicky zapal a dysfunkcia endotelu prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D. (Praha) Co nového přinesl rok 2012 v terapii inkretiny prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. (Košice) Farmakogenetika diabetu 2. typu prim. MUDr. Pavel Novosad, MUDr. Zdenek Málek, MUDr. Petr Hrdý (Zlín) Model komplexní péče o pacienta s metabolickým onemocněním skeletu hod. diskuse hod. přestávka hod. předsedající: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. (Zlín) Individualizované přístupy k inzulinové léčbě prim. MUDr. Zdeněk Coufal (Zlín) Akutní koronární syndrom 2012 MUDr. Dagmar Langová (Zlín) Aktuální trendy v tyreologii

8 hod. diskuse hod. Zakončení slavnostní konference doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., predseda SDS prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident DAČR prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prezident konference prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA KONFERENCI NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

9 Přihláška k účasti SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů Hotel Elizabeth, Trenčín, Prosím, vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na adresu: prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, (budova ředitelství, 6. etáž). Preferujeme zaslání přihlášky na ovou adresu: TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ NÁZEV A ADRESA PRACOVIŠTĚ TELEFON, FAX, Registrace je bez poplatku a zahrnuje: vstup na odborný program, účast na slavnostním zahájení, účast na společenském večeru, občerstvení během přestávek a oběda.

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha

Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více