KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem evidenční číslo (dle ISVZ): druh veřejné soutěže: užší zadavatel název: Česká televize IČ zadavatele: Kvalifikační dokumentace_strana 1 (celkem 13)

2 obsah kvalifikační dokumentace preambule 1. Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby 2. Předmět a účel soutěže o návrh 3. Prokazování splnění kvalifikace 4. Základní kvalifikační předpoklady 5. Profesní kvalifikační předpoklady 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7. Technické kvalifikační předpoklady 8. Dodatečné informace 9. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast 10. Lhůta pro doručení žádosti o účast 11. Posouzení kvalifikace 12. Nesplnění kvalifikace 13. Výběr zájemců při omezení jejich počtu 14. Další postup zadavatele v soutěži o návrh 15. Další podmínky a práva zadavatele Kvalifikační dokumentace_strana 2 (celkem 13)

3 preambule V oznámení soutěže o návrh /= Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému: (dále jen ISVZ )/ zadavatel, mimo jiné, stanovil požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Oznámení soutěže o návrh je výzvou k podání žádosti o účast v soutěži a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast v soutěži a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Zadavatel poskytl neomezený a přímý dálkový přístup ke kvalifikační dokumentaci na své internetové adrese: Tato kvalifikační dokumentace obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování žádosti o účast v soutěži o návrh, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace (dále také žádost o účast ). 1. Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby název zadavatele: Česká televize (dále také ČT ) sídlo: Kavčí hory, Praha 4 právní forma: Veřejnoprávní instituce IČ: osoba oprávněná jednat: Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel kontaktní osoba zadavatele: Bc. David Zadražil, vedoucí útvaru přípravy investic Zadavatel se v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), při výkonu práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s touto soutěží o návrh, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se této soutěže o návrh. Osobě zastupující zadavatele v soutěži o návrh zadavatel neudělil zmocnění k vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním této soutěž o návrh s výjimkou rozhodování. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v soutěži o návrh (= pověřená osoba): obchodní firma: tender pro s.r.o. sídlo: Zbraslavice, Ostrov 1, okres Kutná Hora, PSČ právní forma: Společnost s ručením omezeným IČ: osoba oprávněná jednat: Ing. Rostislav Matyska, jednatel tender pro s.r.o. korespondenční adresa: Ostrov čp. 1 CZ Zruč nad Sázavou 1 kontaktní osoba: Ing. Rostislav Matyska tel.: gsm: Předmět a účel soutěže o návrh 2.1. Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je získat nejvhodnější návrh zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem, který bude zpracován do nezbytných podrobností tak, aby mohl být následně zadán vybranému účastníkovi podle 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění a byl realizován v níže uvedené předpokládané době plnění Druh soutěže Tato soutěž o návrh je vyhlášena jako užší řízení. Kvalifikační dokumentace_strana 3 (celkem 13)

4 2.3. Účastníci soutěže Osoby vyloučené ze soutěže Osoby vyloučené ze soutěže jsou ty: - které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže, - jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty, - jsou manželi, příbuznými, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky výše uvedených osob Omezená účast v soutěži Veřejná soutěž o návrh je vyhlašována jako užší. Zadavatel omezil počet zájemců o účast, které vyzve k účasti v soutěži o návrh, a to stanovením minimálního počtu účastníků soutěže o návrh (minimálně 3 účastníci), přičemž definoval jasná a nediskriminační kritéria pro jejich výběr. Maximální počet účastníků soutěže o návrh zadavatel nestanovil. Zadavatel vyzve k účasti v soutěži o návrh všechny zájemce, kteří prokážou splnění zadavatelem stanovených požadavků na kvalifikaci Klasifikace předmětu soutěže Předmět soutěže: SLUŽBY popis: hlavní předmět kód CPV: další předměty kód CPV: Návrh webových (www) stránek Vymezení předmětu soutěže Předmětem soutěže je nalezení návrhu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem. Zadavatel stanovuje pro plnění následující požadavky: Obsah a aktivní prvky Dětský web bude rozdělen na tři věkové kategorie (4-7 let, 8-11 let, 12 14let), pro každou je určeno specifické prostředí (země, voda, vesmír) a je nutné vycházet z grafických návrhů, které jsou již připraveny zadavatelem (budoucí příloha soutěžních podmínek). Grafika vloženého obsahu by pak měla vycházet z grafiky konkrétních pořadů. Intuitivní a jednoduchá orientace dětí ve struktuře webu. Navigace musí respektovat věkové kategorie. Obsah dětského webu musí vycházet z pořadů ČT pro dané věkové kategorie: účastník soutěže na vybraných pořadech určených zadavatelem (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) popíše co nejpřesněji svou představu využití potenciálu těchto pořadů na internetu včetně rozpracování principu všech navržených aktivních prvků (her, animací, interaktivních částí) na úrovni konkrétního popisu fungování prvku, grafické skici prvku včetně jeho případného rozfázování, storyboardu, způsobu a logického schématu (vývojového diagramu) ovládání apod., tedy vše co vyžaduje povaha prvku tak, aby se jednalo o případné kompletní ucelené zadání pro grafika i programátora před vlastní realizací prvku. U každého prvku je rovněž nutné popsat jeho edukativní/zábavný/tvůrčí přínos. Obsah musí být zpracován s důrazem na vysoký stupeň interaktivity, komunikativnosti, zábavy (hry, chat, schránky, diskuse, poradny, blogy atd.), vždy s ohledem na danou věkovou kategorii. Cílem jednotlivých aktivit musí být rozvoj myšlenkového a citového světa dítěte (NE jen hry pro hry). Vítáme inovativní řešení! Zadavatel vyžaduje dodržování zásad netikety a bezpečnosti pohybu na webu odpovídajícím způsobem pro danou věkovou kategorii včetně poučení. Dětský web musí obsahovat (upozaděný) oddělený prostor/stránku pro rodiče základní informace o projektu a jeho fungování apod. Administrace Dětský web musí být plně administrovatelný prostřednictvím webového rozhraní s příslušnou autentifikací správců a možnost definovat úroveň práv i s ohledem na sekce webu. Administrace musí umožnit snadnou správu registrovaných uživatelů včetně přehledu statistik jejich chování na webu (výsledků používání aktivních prvků apod.). Práce s obsahem a jeho formátování musí být možná i bez znalosti html (kvalitní html editor, který dokáže filtrovat nepovolené formátování např. i při přenosu obsahu z MS Word přes clipboard). Administrace musí řešit také upload případných příloh a obrázků (včetně jejich zmenšování do rozměrů užitých na webu). Kvalifikační dokumentace_strana 4 (celkem 13)

5 Provázání s webem ČT Dětský web musí integrovat určité existující části a funkcionality mateřského webu ČT, jako je unifikovaná hlavička/patička, napojení na službu ivysílání pro přehrávání pořadů (videa a audia) přímo v rámci dětského webu, dále funkce nabízené v rámci on-line TV programu ČT apod. Veškeré tyto součásti bude možné vkládat prostřednictvím standardních rozhraní (webová služba, XML, RSS kanál apod.), popř. přímý INCLUDE a zadavatel je podrobně popíše ve fázi realizace projektu. Technické požadavky Html/CSS beztabulkový layout vyhovující standardům W3C (není nutná absolutní strikce) se splněním standardů použitelnosti a přístupnosti webu. Zadavatel požaduje pevnou šířku stránky 980px. Grafika pozadí může tuto šířku přesahovat, obsah samotný však nikoliv. Web projektu musí být odladěn pro prohlížeče IE 6+, FireFox, Googole Chrome, Opera, Safari; (neplatí nutně pro administrační část). Zadavatel vyžaduje užití ModRewrite pro srozumitelná URL (SEO). U stránek s předpokladem větších nároků na databázi zadavatel vyžaduje vytvoření systému cachován. Veškeré obrázky musí být umístěny v oddělené složce a z webu odkazovány na základě definované konstanty tak, aby mohly být snadno přesunuty do jiného umístění (server s LightHttpd). Části webu kde dochází k práci s osobními údaji uživatelů a dále pak celá administrační část projektu musí mít odpovídající úroveň zabezpečení uchazeč v nabídce popíše způsob autentifikace a zabezpečení. Web projektu nesmí být vázán na žádné externí technologie vyžadující licence, registrace ani žádná další protiplnění Místo plnění Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, Česká republika Navazující veřejná zakázka Účastníka, jehož návrh bude vybrán zadavatelem jako nejvhodnější, vyzve následně zadavatel v souladu s ust. 23 odst. 6 Zákona k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem této navazující veřejné zakázky, která bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, bude vlastní realizace a správa zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem v souladu s návrhem, který předložil vybraný účastník v soutěži o návrh Předpokládaný harmonogram průběhu soutěže o návrh a doby plnění dokončení soutěže o návrh: do ; zadání veřejné zakázky na realizaci a správu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem vybranému účastníkovi v jednacím řízení bez uveřejnění: podpis smlouvy s vybraným uchazečem: do ; zahájení plnění: ; spuštění dětských webových stránek v níže uvedeném rozsahu: o v každé věkové kategorii musí být zpracovány alespoň tři pořady, o musí být funkční všechny naplánované interaktivní prvky (hry, diskuse, blogy, apod.), o musí být funkční služba redaktora - moderátora webového prostoru, o musí být funkční registrace a správa profilů uživatelů; spuštění dětských webových stránek v celém rozsahu dle projektu vybraného účastníka): ; správa webových stránek: od do Veškeré shora uvedené termíny jsou předpokládané Způsob financování Tato zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele. Zadavatel stanovuje, že max. přípustná cena za realizaci a správu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem činí 3,6 mil. Kč bez DPH. 3. Prokazování splnění kvalifikace 3.1. Obecně k prokázání splnění kvalifikace Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil veřejný zadavatel v oznámení soutěže o návrh. Podrobná specifikace těchto požadavků je uvedena v této kvalifikační dokumentaci. Kvalifikační dokumentaci veřejný zadavatel zpřístupnil na své internetové adrese. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními Zákona je Kvalifikační dokumentace_strana 5 (celkem 13)

6 předpokladem vyzvání zájemce k účasti v soutěži o návrh Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona (viz dále čl. 4. této kvalifikační dokumentace), b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona (viz dále čl. 5. této kvalifikační dokumentace), c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 Zákona (viz dále čl. 6. této kvalifikační dokumentace) a d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 Zákona (viz dále čl. 7. této kvalifikační dokumentace) Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Zákona Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět (navazující) veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět (navazující) veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 Zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této smlouvě dodavatelé musí též stanovit společnou doručovací adresu a kontaktní osobu, včetně jejího telefonického, faxového a ového spojení Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ustanoveními Zákona a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen seznam ) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prokazování kvalifikace certifikátem Kvalifikační dokumentace_strana 6 (celkem 13)

7 Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143 odst. 2 Zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 1 písm. b) a c) Zákona, nebo d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 Zákona, jde-li o dodávky, 56 odst. 2 písm. a), c) až i) Zákona, jde-li o služby, a 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) Zákona, jde-li o stavební práce, nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v následujícím odstavci splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace Doba prokazování splnění kvalifikace V této soutěži o návrh je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro doručení žádosti o účast: Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí žádosti o účast v soutěži Pravost a stáří dokladů Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výhradně v originále či v úředně ověřené kopii; doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v neověřené fotokopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro doručení žádostí o účast /viz Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, bod IV.4.3)/ Změny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 Zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost podle shora uvedeného odstavce se vztahuje obdobně na vybraného účastníka soutěže, který bude vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 4. Základní kvalifikační předpoklady 4.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, Kvalifikační dokumentace_strana 7 (celkem 13)

8 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 1), d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 2), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona u této podlimitní veřejné zakázky prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. 5. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této veřejné zakázce dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 6.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů 1) 2) 49 obchodního zákoníku. Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační dokumentace_strana 8 (celkem 13)

9 K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje: a) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy; b) údaj o celkovém obratu, zjištěném podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední 3 účetní období Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací: a) poslední zpracovanou rozvahou podle zvláštních právních předpisů 3 nebo určitou část takové rozvahy, z níž bude zřejmý hospodářský výsledek dodavatele za poslední účetní období, ve kterém proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední uzavřené účetní období; b) prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení soutěže o návrh v ISVZ, o celkovém obratu dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů 4) za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, a to výhradně v členění po jednotlivých účetních obdobích, tj. celkový obrat dosažený v tom kterém z posledních 3 účetních období. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že: a) dodavatel za poslední účetní období, ve kterém proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední uzavřené účetní období, dosáhl (kladného) hospodářského výsledku; b) dodavatel dosáhl za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, celkového obratu ve výši min. 15 mil. CZK nebo ekvivalentu této částky v cizí měně (tj. úhrnně za poslední 3 auditovaná či uzavřená účetní období). 7. Technické kvalifikační předpoklady 7.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje: a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou nebo čestné prohlášení dodavatele; b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací: a) seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být: i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo ii. iii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu ii. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; Seznam musí být předložen formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení soutěže o návrh v ISVZ, ve kterém musí být strukturovaně (např. v podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce min. následující údaje: 3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4 ) 1 odst. 2 písm. e) a 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační dokumentace_strana 9 (celkem 13)

10 název objednatele, název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou o poskytnutí služeb. Osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou nebo čestné prohlášení dodavatele musí zahrnovat min. tyto údaje: název objednatele, název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, cenu (není však podmínkou), dobu poskytnutí služeb a údaj o tom, zda byly tyto služby poskytnuty řádně a odborně. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje předložit alespoň 3 osvědčení objednatelů o poskytnutých službách (v rozsahu funkčních webových stránek): pro min. jednu zakázku na web podobného rozsahu portál, využívající objektové programování v PHP, s využitím databází a flashových prvků, pro min. dvě zakázky na web s několikastupňovou hierarchií, přičemž min. u jedné z poskytnutých služeb musí být dále prokázána: - zkušenost s vyvíjením aplikací pro velkou zátěž (návštěvnost min unikátních návštěvníků měsíčně, min pageviews měsíčně), předgenerovávání stránek, optimalizace dotazů do databáze, - sémantická struktura webů, - SEO optimalizace. Zadavatel dále stanoví, že při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují shora uvedené obsahové podmínky zadavatele. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, tj. pro osobu vedoucího projektu min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují, iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, pro osobu senior programátora min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, údaje o zkušenostech této osoby v oblasti projektového programování v PHP, údaje o zkušenostech této osoby s databází MySQL, údaje o zkušenostech této osoby v oblasti Action Script 2.0 a vyšší pro programování ve Flashi, pro osobu redaktora moderátora webového prostoru min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), resp. ukázky vlastní práce, iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání této osoby, údaj o úrovni znalosti českého jazyka této osoby. Zadavatel sděluje, že u všech shora uvedených osob je irelevantní, zda tyto služby poskytli jako zaměstnanci Kvalifikační dokumentace_strana 10 (celkem 13)

11 dodavatele nebo v jiném postavení. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že: a) dodavatel v posledních třech letech poskytnul služby (v rozsahu funkčních webových stránek) min. v jedné zakázce na web podobného rozsahu portál, využívající objektové programování v PHP, s využitím databází a flashových prvků, a dále min. ve dvou zakázkách na web s několikastupňovou hierarchií, přičemž min. u jedné z těchto zakázek dodavatel prokázal: - zkušenost s vyvíjením aplikací pro velkou zátěž (návštěvnost min unikátních návštěvníků měsíčně, min pageviews měsíčně), předgenerovávání stránek, optimalizace dotazů do databáze, - sémantickou struktura webů, - SEO optimalizaci. b) dodavatel nebo osoby odpovědné za poskytování příslušných služeb dosáhly min. této odborné kvalifikace: vedoucí projektu: v pozici vedoucího projektu realizoval za poslední 3 roky min. jednu zakázku na web podobného rozsahu portál, využívající objektové programování v PHP, s využitím databází a flashových prvků; senior programátor: za poslední 3 roky vedl programátorský tým min. u jedné zakázky na web podobného rozsahu portál, využívající objektové programování v PHP, s využitím databází a flashových prvků, má zkušenosti v oblasti projektového programování v PHP, má zkušenosti s databází MySQL, má zkušenosti v oblasti Action Script 2.0 a vyšší pro programování ve Flashi. redaktor moderátor webového prostoru: za poslední 3 roky realizoval min. jednu zakázku na správu dětského webu či jiný projekt související s komunikací s dětmi, má min. SŠ vzdělání, úroveň jeho znalosti českého jazyka je vysoká. 8. Dodatečné informace 8.1. Žádost o dodatečné informace Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení (nejlépe elektronicky na: ) nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast Poskytování dodatečných informací Bude-li žádost o dodatečné informace doručena ve shora stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, zadavatel (resp. osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení) poskytne dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel uveřejní způsobem, jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup ke kvalifikační dokumentaci, tj. na své internetové adrese: Zadavatel může poskytnout dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci i bez předchozí žádosti. 9. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast 9.1. Obecně k požadavkům na zpracování žádosti o účast Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást soutěžních podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany Kvalifikační dokumentace_strana 11 (celkem 13)

12 dodavatele může posoudit jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v soutěžních podmínkách s následkem odmítnutí účasti takového dodavatele v soutěži Způsob a forma zpracování žádosti o účast Žádost o účast v soutěži o návrh a informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v listinné podobě v jednom originále. Žádost o účast v soutěži o návrh musí být předložena v českém jazyce. Žádost o účast v soutěži o návrh a informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na titulní straně označen textem Žádost o účast v soutěži o návrh a informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace, názvem soutěže a obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele. Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či prohlášení osobou oprávněnou jednat za dodavatele (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem dodavatele), musí dodavatel ve svazku předložit plnou moc pro takovou osobu v originále či v úředně ověřené kopii nebo jiný platný pověřovací dokument. Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na veřejné listiny, resp. jejich stejnopisy s ověřením pravosti, které číslovány nebudou. Listy ve svazku následující po listinách, na které se nevztahuje povinnost je číslovat, budou číslovány tak, jako by veřejné listiny očíslovány byly. Vkládá-li dodavatel do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno. Svazek musí být opatřen obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých částí svazku. Veškeré části svazku musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádná část svazku nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy Požadavky na jednotné uspořádání žádosti o účast Zadavatel požaduje níže uvedené řazení žádosti o účast v soutěži o návrh a informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace: A) Titulní strana svazku (obsahující údaje požadované shora) B) Obsah svazku C) Identifikační údaje o dodavateli v rozsahu: obchodní firma/ název dodavatele, sídlo/ místo podnikání, případně místo trvalého pobytu, právní forma, IČ, jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele, telefon, fax, osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele. D) Podepsaná žádost o účast v soutěži o návrh E) Smlouva dle 51 odst. 4 nebo odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (předkládá se pouze v případě, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu subdodavatelem nebo v případě, že má být předmět soutěže plněn několika dodavateli společně) F) Informace a doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této kvalifikační dokumentace) G) Informace a doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této kvalifikační dokumentace) H) Informace a doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této kvalifikační dokumentace) I) Informace a doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této kvalifikační dokumentace) 10. Lhůta pro doručení žádosti o účast Žádost o účast, včetně informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem soutěže a nápisem ŽÁDOST O ÚČAST V SOUTĚŽI - NEOTEVÍRAT ; na obálce musí být dále uvedena adresa dodavatele. Kvalifikační dokumentace_strana 12 (celkem 13)

13 Žádost o účast musí být podána na adrese určené zadavatelem v oznámení soutěže o návrh /Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, příloha A, bod III)/, a to do konce lhůty pro doručení žádostí o účast /viz Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, bod IV.4.3)/ v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin. Osobou přijímající žádost o účast je zaměstnanec Advokátní kanceláře Novický & Mejzlík. Podané žádosti o účast budou evidovány s uvedením pořadového čísla, data a času jejich přijetí. Otevírání obálek se žádostmi o účast je neveřejné. 11. Posouzení kvalifikace Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s ustanoveními Zákona (dále jen posouzení kvalifikace ). Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. 12. Nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 Zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu. 13. Výběr zájemců při omezení jejich počtu Zadavatel omezil počet zájemců o účast, které vyzve k účasti v soutěži o návrh, a to stanovením minimálního počtu účastníků soutěže o návrh (minimálně 3 účastníci), přičemž definoval jasné a nediskriminační kritérium pro jejich výběr. Kritériem pro výběr zájemců je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v této kvalifikační dokumentaci. Maximální počet účastníků soutěže o návrh zadavatel nestanovil. Zadavatel vyzve k účasti v soutěži o návrh všechny zájemce, kteří prokážou splnění zadavatelem stanovených požadavků na kvalifikaci. O postupu při omezení počtu zájemců zadavatel pořídí protokol. Zájemci jsou oprávněni do tohoto protokolu nahlížet. 14. Další postup zadavatele v soutěži o návrh Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v oznámení soutěže o návrh omezil počet zájemců pro účast v soutěži /Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, bod IV.1)/, vyzve k účasti v soutěži o návrh pouze zájemce vybrané způsobem uvedeným shora v bodě 13. této kvalifikační dokumentace. Zájemce, který bude vyzván k účasti v soutěži o návrh, obdrží soutěžní podmínky. Soutěžní podmínky obsahují veškeré podrobnosti nezbytné pro zpracování návrhu, včetně způsobu zajištění anonymity podaných návrhů. Na základě soutěžních podmínek zájemce vypracuje a ve lhůtě k podání návrhů stanovené zadavatelem podá návrh. 15. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřiznává účastníkům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži o návrh. Zadavatel je oprávněn zrušit soutěž o návrh v souladu s ust. 108 Zákona. Kvalifikační dokumentace_strana 13 (celkem 13)

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.6

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.6 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.6 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona o

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Rekonstrukce ledových ploch Zimního stadionu Karviná

Rekonstrukce ledových ploch Zimního stadionu Karviná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle ust. 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr Kvalifikační dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Název veřejné zakázky: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát - Sychotín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát -

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30, Praha 5 Sp.zn. 3/2011 V Praze dne 15.6.2011 Vyřizuje: Ing. Stanislav Adam Tel.: 257 272 310 Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle 38

Více

I "Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích"

I Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích VIOLETTE, s.r.o. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka") nejedná se o zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Intenzifikace ČOV Police nad Metují druh zadávacího řízení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více