DROBNÁ TISKOVINA OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY VSETÍN OHRADA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROBNÁ TISKOVINA OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY VSETÍN OHRADA"

Transkript

1 DROBNÁ TISKOVINA OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY VSETÍN OHRADA A je to tady Tak jsme se dočkali a po delší odmlce vychází oblíbený Miniplátek. Protože jeho vydávání je spojeno s projektem Domov Harmonie, zaskočily nás technické problémy související s plněním přísných podmínek zmiňovaného projektu. Podmínky jsou ujasněny, pravidla definována a vydavatel vysoutěžen. Můžeme se tak těšit, že Miniplátek bude vycházet pravidelně každé čtvrtletí. A protože Miniplátek chce být především vaším plátkem, chci vás všechny pozvat ke spolupráci uživatele služeb, rodinné příslušníky, dobrovolníky i pracovníky. Nebojte se psát své příspěvky. Pokud psát nemůžete, diktujte svým blízkým či našim pracovníkům. Nenechávejte si své nápady a životní příběhy pro sebe. Věřím, že vzájemné sdílení a společná práce nás může všechny obohatit a přinést do našich životů alespoň malý kousek radosti. A té není v životě nikdy dost. Jitka Adámková, vedoucí Domova pro seniory Vsetín Ohrada 1 2/2014 Vychází 31. července 2014 Duchovní slovo o lásce Viděl někdy někdo lásku? Je to s ní jako s větrem. Samotnou lásku nevidíme, ale vidíme její projevy. Když se dva mladí vedou za ruce. Když jsou spolu a obličeje jim září radostí a štěstím. Když jeden člověk druhému pomáhá. Láska nemůže existovat sama pro sebe. Vždy je v ní důležitý vztah. Vztah k milované osobě. Ale také vztah ke své vlasti. Vztah k rodnému městu, kraji. Někdo má lásku k přírodě. O jiném je známo, že miluje knihy. Nebo třeba sport. Vždy jde o lásku člověka k někomu či k něčemu. Mezi lidmi existuje láska opětovaná, ale i láska neopětovaná. Kdo miluje, očekává, že také bude milován. Láska, která nenachází odpověď, se časem ztratí, vyprchá, vystydne. Tak je tomu u nás lidí. Ale chtěl bych připomenout lásku, která zůstává stálá a nemění se podle toho, jak na ni reagujeme my lidé. Je to láska Boží. V Bibli se píše, že Bůh je láska. Je to láska, která je ochotná obětovat sama sebe pro dobro milovaného objektu, pro dob- ro nás lidí. Tuto lásku můžeme přijímat vírou. Víru ani Boží lásku nevidíme, ale kdo je prožívá, dostává sílu k životu, která proměňuje. Proměňuje pohled na sebe sama, na druhé lidi i na svět kolem. Kéž máme schopnost tuto lásku přijímat a žít, aby se to neviditelné, duchovní, stávalo viditelným v našich životech. Pavel Čmelík Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Maškarní bál Ve čtvrtek 6. února od 14 hodin se u nás na Domově konal Maškarní bál. A že byly velké přípravy, nelze pochybovat. Po obědě se uživatelé Domova za pomoci pečovatelek začali převlékat do kostýmů. Nikdo nemohl tušit, jak velkou pestrost masky budou mít. Na Maškarní bál přišly kočky, vodník, kovboj, bojovník karate, kuchař, čarodějnice, Naše jídelna se rázem stala tanečním sálem a za doprovodu harmoniky pana Černockého jsme se dali do tance. Společně s harmonikou si někteří z nás i zazpívali. Zlatým hřebem večera byla ruličková tombola o ceny. Skoro každý vyhrál! A nedivte se, nasazení organizátorů pro pořízení co největšího množství cen do tomboly bylo skutečně vysoké. I když to byly drobnosti, přeci jen každého výherce potěšily. Pro některé z nás to byl dokonce náš první maškarní bál v životě. I tak bychom si přáli, aby se příště konal zase a měli jsme možnost se pobavit.

2 2 Vítání jara Domov pro seniory Ohrada oslavil i letos Vítání jara. Stalo se tak v pátek 21. března 2014 od 10 hodin. Jelikož nám vyšlo počasí, bylo Vítání jara první letošní akcí na Domově, která se konala na zahradě. Nejprve přišly děti z MŠ Ohrada se svým jarním pásmem, které jako vždy nemělo chybu. Následovala muzikoterapie zpěváků z brněnského Divadla Slunečnice. Na závěr se projevilo nadšení našich pracovníků pro divadlo a byla sehrána krátká dramatická scénka o loučení se se zimou a vítání jara. Letos jsme vítali jaro cinkáním skleniček ve všech tóninách. Na závěr jsme si zatančili a šli jsme na výtečný jarní oběd připravený naší paní kuchařkou. Stavění máje Jako každý rok, tak i letos jsme si na Domově postavili májku. Uskutečnilo se tak ve středu v dopoledních hodinách. Připravovali jsme se však již dlouho dopředu. Náš údržbář Milan nachystal májku. Naši uživatelé nastříhali fáborky (letos jsme dali na radu našeho uživatele a fáborky na májce jsme nastříhali ze zbytků látek, aby jejich barva do měsíce nevybledla tato inovace se osvědčila a budeme ji provádět nadále). Kuchařka napekla skvělý moučník. A děti z MŠ Ohrada? Ty si dlouho dopředu připravovaly pásmo plné písniček. Ve středu ráno jsme se obávali počasí. Naštěstí se mraky rozehnaly a my jsme mohli jít na zahradu. Program zahájily děti z MŠ Ohrada a opět nás nezklamaly pásmo měly výborné jako vždy. Náš obdiv patří také učitelkám z MŠ Ohrada, které jsou neuvěřitelně kreativní ve vymýšlení programu. Pak jsme si společně s dětmi zahráli s plachtou a míči. Řada došla i na obruče, kuželky a hokejky. Naši uživatelé si pak v poklidu dali moučník a pak jsme si jako vždy zatančili. Někteří z nás si po skončení programu dali oběd přímo venku. Avšak než jsme dojedli, zatáhlo se a začalo pršet. Můžeme být proto vděční, že nám počasí vyšlo tak tak.

3 3 Zážitkový den Když ve středu odbilo 7:20, ocitla se většina zaměstnanců Diakonie ČCE vsetínského střediska na bezbariérovém hřišti v Kateřinicích, nevědouc, co je čeká. Na hřišti nás čekali naší organizátoři Aleš a Petr, kteří si pro nás připravili den plný zážitků. Záhy jsme zjistili první aktivitu hádání přísloví pomoci grafického ztvárnění. Druhá aktivita nás stála více sil. Hlavně proto, že jsme hodně času trávili na ostrém slunci a museli jsme hodně běhat. Následoval oběd. Poté poznávací aktivita, u které jsme se hodně nasmáli a zjistili o svých spolupracovnících všechno možné. Na závěr jsme si zahráli skalní golf. Tento typ golfu mě velmi zaujal, neboť se na něj použily tenisové míčky, které se odpalovaly klacky, co se v lese našly. Komplikovaný lesní terén způsobil, že hra byla obzvlášť kouzelná a zábavná. Zážitkový den nám udělal velkou radost. Připravenost našich organizátorů byla báječná, program vyvážený na všechny ohledy. Své kolegy z práce jsme poznali i jinak než obvykle. A hlavně bylo jedno, kdo vyhrál nebo prohrál, byli jsme rádi, že si můžeme odpočinout od naší práce, která bývá často velmi náročná. Kácení máje V měsíci květnu jsme z oken našeho Domova mohli sledovat námi postavenou májku. Tato májka časem chátrala, bledla a už už jsme si přáli, abychom ji mohli skácet. A tak jsme si naplánovali kácení na odpoledne ve čtvrtek Pozvali jsme harmonikáře, dětský taneční kroužek Valášek z Lužné, rodiny i veřejnost. Naložili jsme úctyhodná kila masa na grilování. Bohužel nám v plánované odpoledne nevyšlo počasí, proto jsme museli vytáhnout plán B a celé kácení máje jsme uskutečnili uvnitř Domova. Náladu nám to ale nezkazilo. A špatné počasí neodradilo ani rodiny a veřejnost. Kácení máje se zúčastnilo 85 lidí. Naštěstí jsme byli dobře připraveni. Pohoštění bylo dostatek pro všechny. Ke všemu hrála výborná muzika. Na představení Valášku byla radost se dívat. Děti z Lužné měli své představení vychytané do posledních detailů, stejně tak byly bezchybné jejich kroje. Myslíme si, že na tuto akci jsme si nemohli přát lepší program.

4 Historie Vsetína Ještě v 11. století na území dnešního Vsetína byly hluboké listnaté lesy, kterými protékala řeka neustále měnící své koryto. Členité a nepřístupné území bylo vhodné pro zemědělství a nelákalo k trvalému usazení. Bylo však blízko hranic a zejména prudký svah nad řekou, odkud bylo možné kontrolovat údolí, se přímo nabízel k umístění strážní tvrze. O založení Vsetína se nezachovala žádná zakládající listina. První písemné zmínky o existenci osady jménem Wsetin se datují počátkem 14. století, kdy Vsetín přechází do majetku řádu Templářů. V té době již vedla Vsetínem stezka do Uher. Podle dokladů tudy v roce 1412 projel polský král Vladislav Jagellonský, když se vracel z Uher přes Trenčín, Brumov, Vsetín až do Krakowa. Stále se měnící koryta Bečvy a jejich přítoků a časté záplavy donutily k průjezdu používat horské cesty. Známá je například trasa ze Seninky do Rokytnice pod názvem Nezdoby nebo cesta z Val. Polanky do Zděchova, Hovězí a Vsetín. Trasy byly nepohodlné, vedly hlubokými úvozy a byly též velmi nepohodlné, zejména v blízkosti hranic, kde se zdržovali zbojníci. Horní město vyrůstalo kolem tvrze nad Bečvou. Další osady vznikaly na Jasence a v Rokytnici. Vsetínské panství měnilo často majitele. Jeho obyvatelé byli chovateli ovcí a dobytka, s povinností chovat pro zemské potřeby koně. Byla jim udělována privilegia k mýcení lesa, zakládání pasek a jejich osévání obilím. Tato privilegia lákala další osadníky. Těžké časy Valašsku nastaly kolem 16. století a v polovině 17. století. V té době se sňatkem s Lukrécií Nekšovnou stal spolumajitelem vsetínského panství Albrech z Valdštejna, muž sice chudý, ale zato velmi ambiciózní. Když v březnu Lukrecie zemřela, příjmy z vyženěného majetku otevřely Valdštejnovi cestu k vojenské kariéře. V zemi se schylovalo k povstání českých a moravských stavů proti Habsburkům. Valdštejn jako pravověrný katolík se snažil zabránit účasti Moravanů na povstání. V Olomouci se zmocnil stavovské pokladny s 96 tisíci tolary a odevzdal je ve Vídni císaři. Tím posílil své postavení ve vojsku, ale postavil proti sobě moravskou šlechtu. Ta prohlásila jeho čin za zradu a zkonfiskovala mu majetek. V Čechách vládl Jindřich Falcký, známý zimní král a v jeho blízkosti se pohyboval Jan Adam z Víckova, předák z odbojné moravské šlechty a bratranec Valdštejnovy ženy. Jan Adam se ujal Valdštejnových statků. Bitva na Bílé hoře v roce 1620 se stala předzvěstí utrpení Valachů. Na Moravu vtrhlo císařské vojsko a mnoho uprchlíků hledalo záchranu v horách. Janu Adamovi spolu s evangelickými duchovními se podařilo podnítit Valachy k pokračování boje za náboženské svobody. Tato povstání trvala přes dvacet let a zahynulo v nich mnoho Valachů. V březnu 1621 byli povstalci poraženi u Valašského Meziříčí a Krasna. Na Stindlech bylo pověšeno a ve stodolách na Štěpánově upáleno několik stovek povstalců. Přes tuto porážku však již v létě téhož roku bojovali Valaši znovu. Povstání pokračovala. V roce 1627 zasáhlo proti Vsetínu císařské vojsko. Vsetín a Hovězí byly vypáleny. Invaze Švédů v roce 1642 a jejich příchod na Moravu znovu posílilo odvahu k boji. Valaši podporovali protestantské Švédy a pomohli jim dobýt Kroměříž. V roce 1644 znovu na Vsetín vtrhli císařští vojáci, vychytali vzbouřence a na Šibeňáku a Dílech viselo přes dvě sta Valachů. Vestfálský mír sice ukončil 30letou válku, ale neukončil utrpení Valachů ani nezlomil jejich odvahu k boji za svá práva. Začátkem 18. Století vypuklo Rákosziho uherské povstání. Povstalci uznávali náboženské svobody a hledali spojence také na východní Moravě. Tehdejší majitel vsetínského panství Mikuláš Illescházy, ač sám uherský šlechtic, zůstal loajální s Habsburky a k povstání se nepřipojil. Květen 1708 je nejčernějším dnem historie Vsetína. Před již utichající uherské povstání vtrhlo na Vsetín několik pluků jízdy a pěchoty Kuruců. Císařské vojsko, které mělo Vsetín bránit, zbaběle uteklo a obraně neopevněného Vsetína zůstali pouze Valaši. Kuruci rabovali, pálili a zabíjeli obyvatelstvo včetně žen a dětí. Vsetín zcela vyhořel. Přišel o všechny historické dokumenty, část matriky a listiny. Přes všechnu hrůzu se dokázali Vsetíňáci spojit a pronásledovat ustupující Kurce. Dostihli je při rabování v Janové a Hovězí. Odebrali jim kořist a mnohé pobili. Na paměť této události stojí v Hovězí na rynku socha sv. Jana Nepomuckého. Valaši v boji za svá práva pokračovali. Toleranční patent vydaný v roce 1781 Josefem II. sice povolil evangelické vyznání, ale obnovení Jednoty bratrské nepřinesl. Počátkem 19. století znamenalo pro Vsetín rozvoj průmyslu, zejména sklářství a dřevařství je spojeno s rozmachem Dolního města. V historii Vsetína mají své místo zajímavé příběhy zbojníků. Na zboj se k nám vypravil sám Juraj Jánošík. Městem prošly morové rány. Přes všechny tyto události dovedli Valaši vytvořit svébytnou kulturu nádherné dřevěné stavby, písně, literaturu. Vyrostli zde známí hudebníci, malíři, herci i vynálezci. Valaši se nikdy nevzdali. Ing. Blanka Andělová, Klub přátel Ohrady Opustili nás: Krausová Emílie Foltýnová Ludmila Šuláková Božena Životský Josef Hrachovcová Marta Škrobánková Emilie Zaoralová Marie Zeťová Marie Hučíková Julie Juránková Věra Přednášky Blanky Andělové Náš Domov společně ve spolupráci s Klubem přátel Ohrady navázal na přednášky Zašlá sláva MEZu a Zbrojovky a Jak se žilo na Ohradě, které v loňském roce sklidily velký úspěch a ohlas. Opět jsme pozvali přednášející Blanku Andělovou a požádali ji o pokračování úspěšné série. Uskutečnily se tak další dvě přednášky Valaši, nedajme sa!, o zapomenutých osobnostech v odboji a Historie Vsetína, jejichž stručný obsah uveřejňujeme v tomto čísle Miniplátku. Cyklus přednášek je zaměřen na historii Vsetínska, která je méně známá nebo zapomenutá. Návštěvníci se mohli dozvědět o historických momentech, okolnostech a náhodách, které utvářely Vsetínsko do podoby, jak jej známe. Ač má Vsetínsko neveselou minulost a spoustu těžkých období, dozvídáme se na přednáškách i o humorných a úsměvných chvílích. Přednášky jsou doplněny dobovými fotografiemi, nad kterými si může každý zavzpomínat. Původně se mělo jednat o poslední přednášky z této série, ale na žádost publika plánujeme ještě jednu doplňující přednášku, která bude na podzim tohoto roku.

5 5 O vedoucí Domova V posledním čísle Miniplátku jsme avizovali, že představíme novou vedoucí Domova Ohrada paní Bc. Jitku Adámkovou, která do Diakonie Vsetín nastoupila v září minulého roku po přechodném tříměsíčním působení ředitele Dana Žárského na této pozici. Původním vzděláním konstruktérka se po mateřské dovolené od roku 2004 přeorientovala na sociální oblast. Především si doplnila vzdělání na UP Olomouc a po té v řadě specializovaných kurzů. Následně působila v klubu Auxilium, nejdříve jako osobní asistentka, a po té jako vedoucí sociálně aktivizační služby. Vyzkoušela si také práci asistentky pedagoga na ZŠ Integra, až posléze zakotvila v Charitě Vsetín na pozici sociálního pracovníka, metodika kvality a koordinátora sociálních služeb. Jak vidíte, získali jsme mimořádně disponovanou i erudovanou kolegyni. Byť nastoupila v komplikované době, především s ohledem na souvislosti vážící se na rekonstrukci Domova Ohrada, těším se, že ji máme, že s námi dlouho vydrží a přeji jí hodně sil a vytrvalosti a také radosti z její zodpovědné služby. Ing. Dan Žárský Z mého mládí Jak jsem se nestal slavným boxerem Bylo to ještě za německé okupace, to znamená v protektorátu Böhnen and Måhren tj. Čechy a Morava. Studoval jsem gymnázium a bydlel jsem s rodiči v Praze. Chodil jsem cvičit do Sokola, ale v roce 1943 Němci Sokol zrušili. Tenkrát mého tatínka napadlo, že by mé měkké povaze vůbec nevadilo seznámit se s boxem, opravdu mužským sportem. Pamatuji se, že se tatínek někdy chodíval dívat na profesionální box. Měl k tomu prostě sympatie. A tak mě táta jednoho dne představil panu Jiřímu Hojerovi, který měl v podzemí Václavského náměstí velkou tělocvičnu, kde trénoval box. Byl jsem na to zvědavý. Znal jsem některé naše boxery ze sportovního časopisu a docela jsem je obdivoval. Musel jsem však začít poctivým cvičením svalů, posilováním paží, běháním i skákáním. Pak si mě pan Hojer postavil před sebe a ukazoval mi, kde jsou na těle knockautová místa. A když mě naposled pořádně dloubl pod pravé žebro, udělalo se mi zle! Žádná sláva, ale nevzdal jsem se. Lepší to bylo, když mě můj cvičitel ukazoval správný postoj v ringu a základní údery, ať už přímé, direkty, nebo háky s patřičnou otočkou těla. A nejlepší bylo, když jsem se sám postavil do ringu, proti klukovi, který už trénoval déle, než já. Levý direkt, pravý direkt, houpal jsem se na pokrčených nohách, soupeře jsem se nebál a jen do něj! Za chvíli jsem ho zahnal do rohu a trenér ukončil zápas! Pro naprostou převahu na mé straně. Ještě během zápasu jsem slyšel Hojera: On to dělá přesně, jak jsem ho to učil! A to z počátku vypadal jako bábovka, když jsem ho rejpl pod žebro.! Odcházel jsem domů nadšený pro box. V pažích jsem cítil sílu, která potřebovala vybuchnout. A snil jsem o sportovní dráze boxera. Příležitost se k tomu naskytla brzy. Boxing Club čili BC Praha, měl svou tělocvičnu v Myslíkově ulici, kudy jsem chodil do školy. Neváhal jsem a přihlásil se tam. Cítil jsem hrdost, že patřím k těm, o jejichž zápasech čtou v novinách. Novému trenérovi jsem se uvedl docela dobře. Rozcvičku jsem zvládl dobře, běhal jsem s určitou lehkostí a pružností. Cítil jsem se tam výborně. A pak jsem nastoupil do ringu. Tenkrát to bylo proti juniorovi, který však měl už pár zápasů za sebou. A boj byl krátký velmi krátký. Pravý direkt na mou bradu a byl jsem na zemi! Vstal jsem skoro hned, ale zápas byl přerušen, protože amatérský box nedovoloval pokračovat po takovém úderu na hlavu. Nepamatuji se ani na to, o čem jsem pak mluvil s trenérem, ale už po cestě domů mně bylo jasné, že mi schází rychlý postřeh. A správně jsem usoudil, že ze mě boxer nebude. MUDr. Vojtěch Zikmund

6 6 Jak jsme navštívili Švýcarské partnery S radostí jsme přijali pozvání našich Švýcarských partnerů Diakonie v Zürichu, a přijeli na pár dní do jejich pohostinné náruče. Vydalo se nás pět. Pět pracovnic z Diakonie, které obětavě vyměnily blízkost své rodiny za dva dny cesty a dva dny prohlídek a přednášek u našich švýcarských partnerů. Vyjely jsme brzy ráno. Cesta tam byla o něco delší, než jsme si původně myslely, ale s naším autem a zkušenou navigací jsme dorazily do cíle ještě téhož dne večer, i když vyhladovělé a znavené. Než jsme si stačily odložit zavazadla na pokoje, čekala nás večeře. Pojedly jsme společně s panem Dr. rer. pol. Wernerem Widmerem ředitelem tamější Diakonie. Během večeře jsme mluvili jeden přes druhého. Vylíčily jsme cestu, představily služby, ze kterých přijíždíme a stručně probrali program následujících dnů. Nad večeří létala slova v němčině, angličtině i překlad v češtině. Pan Widmer odpovídal v prvních dvou jazycích na všechny naše dotazy. A než jsme dojedli večeři, měli jsme dohodnutý náš program na následující dva dny. Nezbývalo než se v pozdních večerních hodinách rozloučit a ulehnout. A stejně spěšně jak se odehrál první večer, uplynuly i zbylé dny. V následujících dvou dnech jsme měly prohlídku nemocnice, která je první službou Diakonie, a kolem níž se soustřeďuje většina života Diakonie v Zürichu. Dozvěděly jsme se historii nemocnice a viděly i spoustu jiných zařízení. Navštívily jsme pobytové služby i denní stacionář. Dozvěděly jsme se také, jak se financuje celá organizace a proč jsou služby tak žádané. Zjistily jsme, co je nového v technologiích a jak je můžeme ve své práci uplatnit. Zjistily jsme, jak v Zürichu pracují s duchovním životem svých klientů, jak používají muzikoterapii. Dozvěděly jsme se informace o místním teembuildingu i projektech. Prohlédly jsme si vše od sklepů až po půdy a dozvěděly se nemálo zajímavostí. Než jsme se nadály, seděly jsme opět v autě a byly na cestě domů. Služební cesta nám uběhla jako voda. Avšak naše poznámky z cesty s námi zůstanou a my se je budeme snažit aplikovat i na Vsetíně. Život ve stáří Diakonie Vsetín Ohrada Sešli jsme se zde, senioři pozdního věku, abychom zde prožili závěr života. Jistě Vás bude zajímat, jak tady žijeme. Po ranní hygieně, ti, kteří jsou schopni, odcházejí do jídelny ke snídani, kde jsou podávány zároveň léky. Snídaně je bohatá, lze si vybrat: pomazánky, sýry, salám, na co máme chuť. O seniory je velmi pečlivě postaráno, jak po stránce psychické, tak i fyzické. Zpívánky, výlety po okolí, pečení, beseda o tom co se ve Vsetíně a okolí děje. A na závěr týdne promítání filmů. Dvakrát v týdnu cvičení. Program pro seniory opravdu bohatý. Uprostřed akcí jsou přednášeny eseje na různá témata. Jídlo je podáváno pětkrát denně. Všechny akce podporují naší aktivitu, což má pro nás velký význam. Jednou za měsíc se scházíme na Besedě o všem, kde je možné se vyjádřit, jak jsme, nebo nejsme spokojeni. Při úmrtí někoho ze seniorů se koná pietní vzpomínka za účasti nás všech. Záleží na tom, jak jsme založeni. Jsou tady velmi dobré životní podmínky. Jde o to, co ještě od života chceme. Zde můžeme šťastně dožít. Marta Hrachovcová

7 7 Vzpomínka na Martu Hrachovcovou Šéfredaktorkou Miniplátku byla ještě v jeho minulém čísle obyvatelka našeho Domova, paní Marta Hrachovcová. V únoru letošního roku paní Marta neočekávaně zemřela a vydání dalšího čísla svého milovaného Miniplátku se již nedožila. Rádi bychom proto připomenuli alespoň něco málo z jejího života a s velkým respektem k její práci i jejímu celoživotnímu směřování v tomto čísle uvádíme některé články, které ještě za svého života pro Miniplátek připravovala. Paní Marta Hrachovcová se narodila ve Vahově nedaleko města Plzně. Už jako malá si přála být učitelkou a to se jí také splnilo. Během svého učitelského působení v Manětíně se poznala se svým budoucím manželem. Nabídka manželovi pracovat na Vsetíně rozhodla o dalších letech prožitých na Valašsku. Odstěhovali se do Semetína na hájenku, kde žili třicet let. Marta Hrachovcová učila na více základních školách, nejdéle však působila ve Vsetíně na Trávníkách. Aktivně učila do svých sedmdesáti dvou let. Svůj druhý domov, jak sama říkala, našla v Domově pro seniory na Ohradě, kde aktivně prožila čtrnáct let života. Ve svých devadesáti dvou letech se stala šéfredaktorkou čtvrtletníku Miniplátek, který informoval o aktivitách a dění v Domově pro seniory Vsetín Ohrada. Se slzami v očích na svou dlouholetou přítelkyni vzpomínal pan Karel Hovořák: Svou práci brala zároveň jako poslání a žila jí. Učila do svých sedmdesáti dvou let. Za celoživotní výuku žáků získala několik diplomů. Byla přátelská, sečtělá, vzdělaná, komunikativní, inteligentní žena. Nedělala rozdíly, mluvila ke všem. Chodila na procházky, byla velice ráda, když jí na ulici poznali a oslovili. V Domově jí navštěvovali její žáci, také ráda chodila na besedy. Byla to velká čtenářka, měla zájem o dění ve světě, kupovala denní tisk. Psala básně a texty a v neposlední řadě byla šéfredaktorkou Miniplátku. Z myšlenek M. H. Zdrojem mé práce byla víra v pevný řád věcí, krásných věcí. Věřím také v přirozené poslání všeho živého: květina, která jen hodinu kvete učenec, který dal světu důležitou myšlenku učitel, který za celý život ovlivnil pár dětí, splnili svá poslání. Nemůžeme prohrát, pokud bojujeme. JG

8 8 Jak jsem se v 89 letech naučil tancovat Ano opravdu patřím k ročníku l925 a poslední tři roky jsem vozíčkář, když se nemohu postavit na nohy pro kontrakturu obou kolenních kloubů. Moje žena, skoro tak stará jako já, se o mne obětavě stará, a aby mohla jednou za delší čas navštívit svou sestru a ostatní přátele v Praze, požádáme vždy o pobyt v Domově seniorů, který spravuje vsetínská Diakonie na Ohradě. A to je opravdový domov. Zaujal mě hned svou tichou, klidnou, radostnou atmosférou. Neslyšel jsem tu žádných stížností jako by všichni klienti, muži i ženy, jakkoli hendikepovaní, jako by všichni spolupracovali pro jediný cíl aby nám tu bylo dobře. To ovšem znamená, aby nám tu bylo dobře na těle i na duši. Po neděli začínáme program zpíváním lidových i umělých písní, s doprovodem kytary nebo klavíru. Žasnu, jak ty lidové písničky nám dovedou přiblížit Slovácko, Valašsko, stejně jako české kraje. Někdy nasloucháme celou hodinu koncertu pozvaného kytaristy. Odpoledne pak biblická hodina malý hlouček věřících ale jak to zní, když ten malý hlouček upřímně chválí Hospodina. A jakou máme radost, když mezi nás přijde někdo, kdo svou pravdu v životě hledá, i když není v církvi! Při dopoledních programech je pamatováno na procházky s vozíčkáři venku v přírodě, někdy se podíváme i do města. Při horším počasí cvičení v sále. Rádi besedujeme, při tom cvičíme paměť nebo všelijak procvičujeme staré mozky. Často nám pomáhají někteří dobrovolníci, nikdo nezahálí. Jednou v týdnu je pečení pod velmi odborným vedením paní kuchařky nebo cukrářky a jsme pak hrdí, když si vyrobené pečivo můžeme sníst. A nemusím dodávat, že se dá při takovéto práci povídat a dělat legraci legraci z nás samých, oděných v zástěrách. A v pátek, na konci týdne, nám náš technik udělá KINO! Promítne nám některý starší film, nejraději komedii. On nám asi nic, nepromítá, ale používá moderní techniku, jinak by to v době digitalizace nešlo. Jenže já to neumím pojmenovat. Ale to nejúžasnější jsou slavnosti! Loni to byla třeba mikulášská, letos Vítání jara nebo narozeniny dvou jubilantek. Úvodem nás vždycky přijdou pozdravit děti ze sousední mateřské školky. Něco nám přednesou nebo zazpívají. Loni nám děcka uvedly jeden pořad, který dirigovala jedna z nich! Nic nedovede víc osvěžit nás staré, než pohled na to nádherné dětství! Po dětech pak přijde opravdová muzika. Posledně nám třeba přijeli skvělí zpěváci z brněnského divadla. To už je svátek pro uši ale nejen pro uši! Já, starý chlap a vozíčkář, jsem v sobě našel něco docela nového jak umím žít rytmem! Zprvu si jen taktuju rukama, pak začnu kývat tělem, nesměle se přidají i moje nohy, ono to mnou třese, prožívám to celým tělem odhaluju v sobě cosi úplně nového. A tu pro mě přijde jedna sestřička a hned zase druhá a tancují se mnou tak, že se držíme za ruce a nestaráme se o vozík ten musí, chtě nechtě tančit se mnou. A pak při mikulášské jsem dostal kuráž a zajel jsem si pro paní vedoucí: Paní Jitko, smím prosit? Ale to byl tanec! Právě nám hráli Růži z Texasu a to byl trhák! Ale zvládli jsme to a jsem za to své tanečnici nesmírně vděčný! Našel jsem v sobě něco, o čem jsem nevěděl. Tu přišla chvíle, abych se omluvil své manželce. Před těmi šedesáti lety by se mnou byla velmi ráda tančila, ale nešlo nám to. Ona hudebnice se sportovní výchovou, proti tomu já, hudební analfabet a pohybový nešika. Prožili jsme spolu krásný život, plodný život, jak svědčí našich sedm dětí a jednadvacet vnoučat ale tu radost z pěkného tance v mladých letech, tu jsem ti, Aleno, dlužen! Prožili jsme a pořád spolu prožíváme krásný život a máme za co stále děkovat Pánu! Ten tanec, to byla jen třešnička na dortu ale já jsem byl nesmírně obohacen tím, že mi bylo dáno prožívat tu radostnou pohodu mezi tolika zasloužilými lidmi, sdílet jejich radosti i trápení a hledat porozumnění jednoho ke druhému. Vím, že staří lidé trpí všelijakými bolestmi, těžko léčitelnými, a vědí to i ti, kteří spravují Diakonii. Ale společenství je mocná zbraň proti bolesti i stesku. A proto sdružuje naše Diakonie staré lidi, aby společně hledali a nalézali radost ze svého žití. MUDr. Vojtěch Zikmund Z mého mládí Jak mi tatínek zachránil život Bylo to v červenci 1945, vysoké školy byly znovu otevřeny a já jsem se dal zapsat na medicínu. Protože byl na klinikách nedostatek sester, byli jsme my, zájemci o lékařství pozváni, abychom přišli bezplatně sestrám pomáhat a přitom se seznámili s celým chodem nemocnice. Rád jsem pozvání přijal. Učil jsem se stlát postele, krmit ležáky i píchat svalové injekce. Rád jsem se se sestřičkami bavil. Byl to hezký čas. Ale pak jsem potkal jednu velmi hezkou brunetu, která pracovala v laboratoři. Vlastně byla to ona, která si mě všimla. Začali jsme se spolu dobře bavit a brzy došlo k první procházce. Bylo to v Divoké Šárce. Jmenovala se Dáša Goeschelová. Její tatínek byl Rakušan, pracoval v Praze jako ředitel jedné divize v plzeňské Škodovky. Dášina matka Češka se s ním z opatrnosti včas rozvedla. Zůstal po něm přepychový byt na Malé Straně. Poslední tři roky války Dáša prožila u své babičky ve Vídni. Proto se teď cítila úplně cizí mezi pražskou mládeží. Docela brzy jsem poznal, že tempo naší známosti určuje Dáša. To mi bylo příjemné, střídali jsme hezké schůzky na Petříně s vážnějšími schůzkami, kdy jsem jí pomáhal vyrovnat se s českou školou. Byla přijata do sexty dívčího gymnázia. Musel jsem jí ovšem také představit mým rodičům, ale obávám se, že na ně dobrý dojem neudělala. I jiní mí přátelé mi radili, abych se raději věnoval pořádně studiu. Přešla zima, Velikonoce byly v r značně opožděné, bylo teplo, skoro jako v létě. Dáša věděla, že budu v Poděbradech, tak si tam našla jakousi brigádnickou práci. Chodili jsme se spolu koupat, ale taky jen opalovat, někdy daleko za městem. A tam k tomu došlo. Nebylo to vinou Dáši ale co můžeš od dvacetileté dívky v takové situaci očekávat, když jí kluk slibuje, že se na něho může spolehnout. Jenže mně se to líbilo a v té intimitě jsme pokračovali i po návratu do Prahy. Z toho byli už rodiče hodně zneklidněni. Neviděli v mé známosti s Dášou poctivý, odpovědný vztah. A tu přišel můj tatínek s návrhem: Jsi pozván strávit celé prázdniny v Anglii!! Pan Popper, zámožný obchodník v Londýně tě zve a s tebou ještě jednoho studenta z Prahy, abyste bydleli v jeho bytě. A já jsem neváhal ani minutu! Léto bylo nádherné. Poválečný Londýn se svéráznými zvyky, výlety do Cambridge i Oxfordu a nakonec až do Skotska, kde jsem vylezl na Ben Nevis s rozhleden na celé Severní Skotsko. A že by se mi stýskalo, ani nápad. Prostě se mi otevřely oči a poznal jsem, že zamilovaný vůbec nejsem. Dáša to už sama vytušila, ale před Vánocemi jsem jí to potvrdil slovy. Uznala, že by v naší rodině nebyla s porozuměním přijata. V dubnu 1947 jsem jí vyprovodil k vlaku do Švýcarského Leisinu, kde jí její otec zajistil práci v laboratoři. A v tutéž dobu se vrátila do Prahy rodina prof. J. L. Hromádky po osmileté emigraci v USA. Přivítal jsem jí s velkou radostí, ale to jsem si ještě ani nemohl představit, že si brzy s Alenou Hromádkovou začneme společný a úžasný život. MUDr. Vojtěch Zikmund

9 9 Společné pečení Když se naším Domovem roznese vůně pečení, poznáme, že je čtvrtek, a že se opět sešla naše vypečená skupinka, a že pečou něco výborného na svačinu. To pak každý vykoukne ze svého pokoje, vyjde z kanceláře a ze všech možných dveří a přijde se podívat, co se peče tentokrát a může-li ochutnat tu laskominu či alespoň olíznout vařechu. Ale to ne! Mlsat se bude až po obědě! Dopoledne mají všichni plné ruce práce. Je třeba míchat a válet těsto, sypat a strouhat, natírat a roztírat, motat, krájet a šlehat. Každý přidá ruku k dílu. Vždyť se nepeče nic malého! Peče se pro všechny na Domově. A to kolikrát není jednoduché. Jak je známo, práce sbližuje. A u pečení to platí dvojnásobně. Ale když se ruka s rukou spojí, je z toho výtečné dílo. Dílo naší vypečené skupinky se vždy zdaří a naší obyvatelé si mohou pochutnat na nadýchaných moučnících, křehkých zákuscích a vláčných roládách. Aby naši čtenáři nepřišli zkrátka, rozhodli jsme se, že se podělíme o naše recepty. Slaní šneci SUROVINY: Listové těsto, sýr eidam a niva, anglická slanina a salám, kečup, oregano, vajíčko na potření POSTUP: Listové těsto rozválíme na tenčí plát a potřeme kečupem. Na potřený plát těsta klademe salám a anglickou slaninu. Posypeme nastrouhanými sýry a oreganem. Celý plát se všemi přísadami srolujeme, potřeme vajíčkem a nakrájíme na kolečka. Kolečka klademe na vymazaný plech a pečeme na 200 C do zlatova. Poezie Boj pri Jelšave Samo Chalupka Poniže Jelšavy zelené moravy, a na tých moravách vejú dve zástavy. Nad jednou zástavou blyští sa kríž svätý, pod krížom slovenské šíkom stoja čaty. A nad druhou mesiac svieti si zvysoka, pod mesiacom Turci, tá zbojnič divoká. A Turkov tých vám je, ako dreva v lese; len dobre, že ich tá zem božia unese: a našich len zo žmeň: oj, Bože náš, Bože! Ak ty nepomôžeš, ktože nám pomôže? A surmity hrajú, pália samopaly: nad Muráň-dolinou hory sa ozvali; zadunelo pole pod kopyty koňom: čata sa za čatou rúti Turek po ňom; čata sa za čatou rúti na Slováka a hromom udiera junák na junáka. Cendžia ostré šable, práskajú kopije, a krv svojich synov zem slovenská pije. Hojže, ľudia, zle je! Beda našej hlave: už to naše vojsko pätí ku Jelšave; ku Jelšave pätí, Turek za ním letí: škoda, večná škoda tých slovenských detí! Nebojme sa, bratia, hoj, nebojme sa my, čím je šabľa v pästi a čím Boh nad nami. Čím je Boh nad nami a čím šabľa v pästi: nebude si Turčín pánom našej vlasti. A od Mutna tmavá valí sa mrákava, a v tej mrákave sa na kríž poblyskáva. A valí sa, valí dolu do doliny: tam popolom ležia slovenské dediny. Z dedín krv pobitých ku Bohu tam volá, okol dedín pole už len púšť je holá. Nie je to mrákava: kone to tam práša, a na totých koňoch bystrá Slovač naša. Ani sa tam blesky na kríž neblýskajú: to naši Slováci šabľami zvíjajú. A tá naša Slovač, ako ľúta búrka, hodila sa nadol A padla na turka Hodila sa nadol, ako búrka z neba: vzala ona, vzala Turka medzi seba. Hoj, vzala ho ona vo dva boky zrazu: pohan, teraz teba vydá Boh na skazu. A to naše vojsko samopalmi páli: a Turek za Turkom z badalíj sa valí. Samopalmi páli, kopijami kole: tečie krv turecká prez jelšavské pole. Kopijami kole a šabľami seká: a Slovák víťazí a Turčín uteká. Poniže Jelšavy zelené moravy, a na tých moravách viali dve zástavy. Už len jedna veje: nad tou je kríž svätý, pod ním sa slovenské modlia Bohu čaty. A mesiac ten si už nesvieti z vysoka padli Turci, padla tá zbojnič divoká. A surmity hrajú Slovákom ku sláve: oj, bol vám to za boj, ten boj pri Jelšave. Připravil Ján Pokorný

10 10 Křížovka Ani toto číslo Miniplátku se nemůže obejít bez křížovky, kterou si pro nás připravil Jan Foldyna A B C D E F G H I J K L M N O P V minulém čísle Miniplátku jsme otiskli křížovku s tiskařskou chybou. Tímto se chceme velice omluvit panu Janu Foldynovi, autorovi křížovky, že jsme se dopustili nedbalosti a křížovku jsme před tiskem nedali ke kontrole. Věříme, že se tato chyba již nebude opakovat.

11 VODOROVNĚ A) slovensky jako, český filmový režisér, povrch tenisového kurtu; B) pravoslavný kněz, úraz ohněm, výtažek léčivých rostlin; C) tepna; 1.část tajenky, chem. značka draslíku; 2. Část tajenky; D) zkráceně dívčí jméno, horní část obličeje, sportovní fanoušek, výrobní značka nákladních vozů; E) žádná věc, název motocyklů české Zbrojovky hovorově, čínský hudební nástroj, SPZ Dolný Kubín, značka litru; F) spojka, SPZ Libereckého kraje, chobotnatec, SPZ Prahy, ovace; G) pláž; 3. Část tajenky; značka tuny; 4. Část tajenky; H) SPZ Praha město, tahouni, Verdiho opera, evropský veletok; I) chem. značka mědi, kanon, značka kusu, chem. značka molybdenu, úder, chem. Značka sodíku; J) MPZ Itálie; osobní zájmeno; hlas kukačky; písmeno abecedy; oblast; německá číslovka (foneticky); K) písmeno abecedy; zlé; stavební hmota; počáteční písmeno ženského jména; ženské jméno domácky; L) SPZ Pardubického kraje; chem. značka zlata; SPZ Karviná; trup; čert; chem. značka americia; M) středověký nájezdník; vysoká cena zboží; nízká cena zboží; N) arabské jméno; předložka; MPZ Itálie, značka tuny; Chem. Značka vanadu, SPZ Prahy; gumová trubice; SPZ zlínského kraje; O) SPZ Rakovníka; znovu; chem. Značka molybdenu; těžba dřeva; P) listnatý strom; biblická hora; asfalt; počáteční písmeno abecedy SVISLE 1) SPZ Prahy; protějšek muže; zboží za pár korun; váha obalu; 2) Japonsky kapr; žena miniaturního vzrůstu; dívčí jméno; chem. značka draslíku; 3) SPZ Opavy; tváře; hudební nástroj Chodů; letitá zkušenost; 4) Indián; osoba; odhalit; 5) Příkaz k doručení; společně; španělsky tanec; 6) Výzva; název písmene L; chem. značka uranu; kloub horní končetiny; značka cizí kosmetiky; 7) Druh poživatiny; takové množství; hovorově uber; zájmeno; 8) Slon; světadíl; umyvadlo; 9) Úplná; písmeno abecedy; směrový úhel na buzole; nula; dětské citoslovce jídla; SPZ Prahy; 10) Tropické ovoce; MPZ Německa; dohled; citoslovce ohrazení, značka tuny; 11) Žádný člověk; značka litru; značka poloměru; zápasiště; ne jinak; 12) Sportovní družstvo; chlapecké jméno; český herec; věnovat; 13) Chem. značka uranu; myší lahůdka; chem. značka draslíku; politická strana; svaz; ženské jméno; 14) Karoserie hovorově; ženské jméno, Noemova loď; chemický prvek; 15) Písmeno abecedy; dřevěný strop; oživení loutek; chem značka sodíku; 16) Ženské jméno; středem. 11 Valaši, nedajme sa! Něco pro zasmání V obchodě se potkaly dvě známé. Jak se máš? Ale špatně. Poslala jsem manžela pro brambory a přejelo ho auto. To je strašný. Co budeš dělat? No, asi si uvařím rýži. Pane Novák, co je s Vámi? Ale někdo mě chytil pod krkem, dal mi pohlavek a sebral mi všechny peníze. Nepamatujete si, jak vypadal? To je jednoduché. Přece svou manželku poznám. Manželka se vrátí podnapilá a ulítaná domů a povídá manželovi: Ty jsi mě pěkně naštval. Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu klidně myješ nádobí. Manželka se ptá: A co ta tvoje nová sekretářka? Dobrá, práce jí jde od ruky. A jak se obléká? Celkem rychle. Mladý manželský pár sedí u večeře. Muž se ptá: Bylo to jídlo zase z kon- Co nás čeká? I když to na venek moc nevypadá, náš projekt Harmonie (rekonstrukce a rozšíření prostor Domova pro seniory Ohrada Vsetín) se stále vyvíjí a k naší velké radosti jsme se dostali do bodu B, kdy přichází námi dlouho čekávaný den D a s ním i stěhování našeho Domova do náhradních prostor v nemocnici. K dispozici budeme mít 2. a 3. patro pavilonu LDN. V současnosti probíhají úpravy a výmalba těchto prostor tak, aby co nejlépe vyhovovaly našim potřebám. Komunikujeme s vedením vsetínské nemocnice tak, abychom vše připravili, v rámci možností, co nejlépe. Co se týká obědů, budeme využívat nabídky nemocnice. Snídaně a večeře si budeme připravovat sami v kuchyni, kterou vy- Je květen let od skončení světového konfliktu, který stál 60 milionů lidských životů. Jenom z okresu Vsetín jich bylo 1335 obětí. Pamětníci zestárli a pro nastupující generaci jsou to jen útržky historie. Drama, která se odehrála na Valašsku, připomínají pouze pomníčky na horách. Jsou dokladem staleté touhy Valachů po svobodě a spravedlnosti a důkazem jejich morální síly, odvahy a statečnosti položit v tomto boji vlastní život. Heslo VALAŠI, NEDAJME SA provázelo po staletí obyvatele tohoto koutu naší země v boji za náboženskou svobodu, práva a spravedlnost. Stejné heslo bylo vyryté do stropu cely č. 86 bloku B v Kaunicových kolejích v Brně a k němu bylo připojeno: Valaši se nikdy nevzdají. Musí umřít, aby ostatní mohli žít. Okázalá zpolitizovaná glorifikace těchto událostí do roku 1990 a následné zpochybňování událostí posuzovanými trendem pohodlí moderní doby vede ke znevažování obětí a zkreslování skutečných událostí. Odbojová činnost dodávala lidem naději, že se národ nevzdává, živila morální sílu a víru ve vítězství. Na druhé straně vázala značné vojenské síly nepřítele, které by jinak byly použity na frontách Evropy. Mrtví ať paměť nemají. Nezapomínat je povinností živých. Ing. Blanka Andělová, Klub přátel Ohrady zervy? Ano, miláčku. Představ si, na konzervě byl vyobrazený hezký pejsek a vedle něho: Pro vašeho miláčka. Tak jsem to pro tebe koupila. Stěžuje si manželka svému muži: Podívej se, Franta je už dva roky ženatý a jak se k manželce chová. To ano, jenže ta manželka není jeho. Vyhrkne žena na právníka: Chci se rozvést, manžel hrozně chrápe! To ještě není důvod k rozvodu. Ale když on chrápe někde jinde. Potkají se dva kamarádi: Nepřišel bys s manželkou na večer, který pořádáme? Ale co se tam dělá? Vyměňují se manželky. Tak to já přijdu. Vyměnil bych jí za láhev slivovice. Když je krize v manželství, je chyba na obou stranách: Jak na straně ženy, tak tchýně. Marta Hrachovcová bavíme naším současným zařízením tak, abychom Vám mohli nabídnout alespoň občasné teplé večeře či výborné buchty naší paní kuchařky. Vše připravujeme tak, aby stěhování proběhlo v první polovině měsíce července K menšímu posunu z technických důvodů může dojít, ale počítáme s tím, že během letních měsíců stěhování proběhne, a že Loučit se s létem budeme již v těchto náhradních prostorách. Jsme si vědomi vašich obav, které stěhování doprovázejí. Věříme však, že ve vzájemné spolupráci a s pomocí dobrovolníků a kolegů z dalších služeb Diakonie Vsetín stěhování úspěšně zvládneme. JA

12 12 Auto, které pomáhá už pomáhá V minulém čísle Miniplátku jsme přinesli zprávu, že střádáme peníze na pořízení nového auta, které pomáhá seniorům s Alzheimerovou chorobou. Žádali jsme Vás o příspěvek na jeho pořízení. A jaký je výsledek? Celkem 212 firemních a individuálních dárců nám věnovalo nádherných Kč. Mohli jsme tak koupit úplně nový automo- bil Škoda Roomster. Je spolehlivý, bezpečný a pečovatelky Denního stacionáře ZAHRA- DA a Domácí péče s ním jezdí pomáhat do domácností stárnoucích lidí, vozí je k lékaři, na vyšetření, dováží a odváží je do Denního stacionáře. Pečovatelky nyní mohou být všude tam, kde je senioři potřebují. Děkujeme všem laskavých dárcům za podporu. PS: Z vašich darů nám po zakoupení Roomstera zbylo Kč. Letos chceme naspořit 191 tisíc, abychom vyměnili posledního 18 let starého automobilového veterána. Pomůžete nám? Číslo dárcovského účtu /0300; variabilní symbol: číslo Vašeho telefonu; konstantní symbol: Jana Najtová Ranné zamyšlení starého vdovce Nó, to tedy zase byla noc! V těch ramenou mě už tolik nebolí, ale v kříži je to čím dál tím horší! Budu muset zase za tím doktorem zajít ten obstřik mi posledně přece jen pomohl! Jen abych se pořádně rozchodil! Ale počasí se zdá být krásné. A těch ptáčků co jich je slyšet! Já tady mám kolem sebe jen sýkorky a kosy, ale to, co z dálky zpívá, to bude asi strnad! Jak krásně musí být na horách! Co jsme touhle dobou s Mařenkou nachodili na Cáb, Soláň, do Velkých Karlovic a potom vláčkem zpátky. Je pravda, že se Mařence chodilo líp než mně, já jsem moc dobrý turista nebyl, ale chodili jsme spolu rádi a bylo to nádherné! A nejhezčí bylo, dokud s námi chodily děti, než se rozutíkaly po světě! Aspoň, že se ten Franta usadil v Rožnově. Toho vidím nejčastěji a mohu za ním i zajet. Ale, že se ta Mariánka zakoukala do toho Čechůna, to se jí divím. Prý se mají v těch Karlových Varech pěkně, ale, kdo by tam za nimi pořád jezdil? Dokud žila Mařenka, tak se přece jen cestovalo líp. Ale dnes je i na železnici všecko jiné než jsme byli zvyklí, a kdo by si tak daleko troufal jet! Ale Mariánka prý čeká děťátko, to bych tam pak přece musel zajet. Zatím jsem byl při křtu všech našich vnoučat, přece nevynechám tu další, třeba to bude už poslední. Jestli pak se toho vůbec dočkám? A už by zase jednou mohla přijít zpráva od Pepíka. Že se ten kluk musel zatoulat až do Austrálie! A mohl tam mít sebou tak bezvadnou holku, jako byla ta jeho Rozárka, kdyby si jí byl včas zajistil. Ale já jí to nemám za zlé, když jí jezdí kluk tak dlouho po světě, než se usadí, musí holka ztratit trpělivost. Teď je na Pepíkovi, aby si našel nějakou jinou ale Moravanka to už nebude. Ale abych pořád jen nevzpomínal. Na světě je krásně i nám starým. A pozítří dostanu důchod! A u Marků čepují pořád ještě dobré pivo musím se tam zastavit ještě před obědem. Trochu si tam zase s chlapy popovídat. MUDr. Vojtěch Zikmund Vydává Diakonie ČCE středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín, tel.: Redakční rada: Jan Foldyna, Ján Pokorný, MUDr. Vojtěch Zikmund, Bc. Jitka Adámková, Kristýna Škařupová, DiS. Pokud byste chtěli a mohli finančně podpořit sociální práci v Domově pro seniory Vsetín Ohrada, můžete tak učinit na účet Diakonie číslo /0300, variabilní symbol 0211

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák č. 2/2012 Vážení a milí přátelé, rtuť teploměru, příjemné sluníčko i zpěv ptáků hlásí, že přichází dlouho očekávané a pro většinu z nás nejkrásnější roční období. Je to i čas pro vydání jarního čísla našeho

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MEZI ZÁKLADNÍ ŠKOLOU JÁNA KUPECKÉHO ZE SLOVENSKÉHO PEZINKU A 6.ZŠ V MLADÉ BOLESLAVI při příležitosti 15. výročí spolupráce mezi školami sestavil Lukáš Krejčík Naše základní

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy.

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO 10. 13. 4. 2016 Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. První den jsme nestihli bohužel žádnou procházku za denního světla, jen samotnou úvodní schůzku. Takže hned brzy

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

BUDE LÍP! Vaše Dáša. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

BUDE LÍP! Vaše Dáša. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com leden 2011 8. ročník, č. 1 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Milí přátelé, dnes se ocitáme na prahu nejen nového měsíce ledna, ale i na prahu nového roku roku 2011. Vánoce i Silvestr jsou dnes

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více