MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210"

Transkript

1 Obsah MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210 1

2 Obsah Obsah 1 Všeobecné informace Informace o návodu k použití Poznámky Určené použití Součásti Informace o likvidaci Adresa Specifikace Popis součástí Klávesy Displej Funkce Zapnutí/vypnutí Měření (CO 2, teploty a vlhkosti) MAX, MIN Záznam dat Přenos dat Alarm Nastavení alarmu Indikace alarmu Nastavení Vstup do módu nastavení a ukončení módu Nastavení horního limitu optimální úrovně CO Nastavení horního limitu normální úrovně CO Nastavení limitu pro CO 2 alarm Teplotní rozsah Hodiny a kalendář Reset Vzorkovací frekvence

3 Obsah 7 Kalibrace CO Automatická kalibrace Manuální kalibrace Prohlášení o shodě

4 Všeobecné informace 1 Všeobecné informace 1.1 Informace o návodu Tento návod k použití Vám umožňuje k použití bezpečně pracovat s tímto přístrojem pro měření hodnot CO 2 Lindab CDL 210. Tento manuál prosím uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Lindab CDL 210 by měly obsluhovat pouze školené osoby a přístroj by měl být používán výhradně k účelům, pro které je určen. Právní odpovědnost se nevztahuje na žádné škody způsobené neuposlechnutím pokynů uvedených v tomto manuálu. 1.2 Poznámky VAROVÁNÍ! Neuposlechnutí tohoto varování může způsobit zranění nebo smrt. POZOR! Nerespektování této poznámky může způsobit trvalé poškození přístroje. POZNÁMKA! Užitečná informace 1.3 Určené použití Měřicí přístroj Lindab CDL 210 měří úroveň CO 2, teplotu vzduchu a vzdušnou vlhkost a zaznamenává změřená data. Je tedy vhodný ke sledování a 32

5 Všeobecné informace hodnocení klimatu v obytných prostorách a provozovnách. 1.4 Součásti 1.5 Informace o likvidaci Elektronické vybavení nepatří do domácího odpadu, musí být odkládáno v souladu s platnými zákonnými předpisy. Veškeré nefunkční baterie vyjmuté z přístroje můžete předat naší společnosti nebo také odevzdat na veřejná recyklační místa nebo prodejny nových baterií. 1.6 Adresa Lindab spol. s r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Tel.: Fax.: , 33

6 12B Všeobecné informace 2 Specifikace Měření CO 2 Popis Data Rozsah ppm (parts per million = Rozlišení milióntin) ( ppm) 1 ppm Přesnost 50 ppm, ± 5 % změřené hodnoty Teplota Senzor Popis Rozsah Stabilní senzor NDIR 1 Data -10 C až +60 C Rozlišení 0,1 C (0,1 F) Přesnost ± 0,6 C Relativní vlhkost Popis Rozsah Data 5 95 % Záznam dat Rozlišení 0,1 % Přesnost ± 3 % (10 90 %), 5 % (na ostatních hodnotách) Popis Data Počet sérií měření Záznam dat Vzorkovací frekvence Až Od 1 sekundy po 4:59:59 hodin 1 NDIR non-dispersive infrared sensor čidlo na principu měření metodou nedisperzní infračervené spektrometrie 34

7 12B Všeobecné informace Všeobecné technické údaje Popis Displej Indikace kvality vzduchu ve vnitřních prostorách Napájecí zdroj Připojení k PC Rozměry (délka x šířka x hloubka) Data Současné zobrazování úrovně CO 2, teploty a relativní vlhkosti Good (optimální) Normal (normální) Poor (špatná) AC adaptér 5 V, 0,5 A výstup USB rozhraní 120 mm x 100 mm x 110 mm Jasný a hlasitý alarm.při překročení přednastavené hodnoty CO 2 35

8 13BPopis částí 3 Popis součástí 3.1 Klávesy Obr. 1: Popis částí Číslo Klávesa Funkce 1 SET Vstup do módu nastavení Ukončit a uložit nastavení 2 ESC Ukončení módu nastavení Ukončení módu záznamu dat Zrušení záznamu dat Zrušení kalibrace 3 RESET Vymazat MAX/MIN záznamy 4 LOG/ Začít záznam dat Mód výběru Zvýšit hodnotu v módu nastavení 5 MIN/MAX Aktivovat funkci MIN/MAX Vybrat mód Snížit hodnotu v módu nastavení Set + + (Stiskněte současně) Kalibrace CO 2 36

9 13BPopis částí 3.2 Displej Koncentrace CO 2 v ppm Kalendář a hodiny Relativní vlhkost v % Teplota vzduchu v C nebo F Obr. 2: Detaily displeje Ikona MIN/MAX GOOD Význam Minimální / maximální hodnoty Optimální koncentrace CO 2 NORMAL Normální koncentrace CO 2 POOR Špatná koncentrace CO 2 Air. Temp. Humidity % Teplota vzduchu Jednotka relativní vlhkosti (vzduchu) CO 2 alarm aktivovaný pomocí relé 37

10 14BFunkce 4 Funkce 4.1 Zapnutí/vypnutí Zapojte napájecí zdroj a měřič se za krátkého pípnutí automaticky zapne. Na displeji se okamžitě zobrazí POZOR! Pokud je napětí příliš nízké nebo vysoké, na displeji zabliká bat. (Viz. kapitola 8 Řešení problémů ). VAROVÁNÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nikdy se nedotýkejte konektoru mokrýma rukama! Chraňte napájecí zdroj před vodou a vlhkostí! Neodpojujte napájecí zdroj taháním za kabel! Nepoužívejte napájecí zdroj v případě, kdy se požadavky na napětí nabíječky a zdroje neshodují! hodnoty. Displej zobrazí aktuální hodnoty CO 2, teploty, vlhkosti, datum a čas. Kvalita vzduchu je ukazována jako GOOD (optimální), NORMAL (normální) nebo POOR (špatná), viz. obr. 3. Tab. 3: Displej po zapnutí 38

11 14BFunkce 4.2 Měření (CO 2, teploty a vlhkosti) Po zapnutí začíná CDL 210 měřit a aktualizuje hodnoty každou sekundu. Při změně pracovního prostředí (např. z vysoké teploty na nízkou) potrvá dvě minuty, než budou zobrazeny správné hodnoty CO 2 a teploty, a potrvá 10 minut, než se zobrazí správná relativní vlhkost. 4.3 MAX, MIN Obr. 4: Minimální hodnota POZNÁMKA! Nedržte měřič v blízkosti obličeje, protože dýchání může ovlivnit úroveň CO 2. V normálním měřicím režimu stiskněte pro zobrazení minima nebo maxima každého parametru MIN/MAX. S každým stisknutím klávesy MIN/MAX zobrazí displej postupně minimum, pak maximum a poté se vrátí do normálního režimu. V módech MIN a MAX se minimální a maximální hodnoty CO 2 zobrazí na hlavním displeji a hodnoty vzdušné teploty a vlhkosti na spodní části displeje. (Obr. 4). V normálním měřicím módu nebo módu MIN/MAX se po stisknutí a přidržení klávesy RESET déle než po dobu 1 sekundy smažou nejvyšší a nejnižší hodnoty a potom se provede restart. Poté zařízení spočte nové nejnižší a nejvyšší hodnoty. POZNÁMKA! Tento krok můžete provést v režimech MIN/MAX a také v normálním měřicím režimu. 39

12 14BFunkce 4.4 Záznam dat Lindab CDL 210 umí zaznamenávat hodnoty CO 2, teploty a vlhkosti za účelem dlouhodobého monitorování prostředí. Kapacita paměti je bodů. Uživatel může nastavit vzorkovací frekvenci od 1 sekundy do 4:59:59 hodin. (Odpovídající kroky jsou vysvětleny v kapitole 6.8 Vzorkovací frekvence.) Poté, co je zvolena vzorkovací frekvence, stiskem a podržením LOG/ v normálním režimu po dobu dvou sekund začnete zaznamenávat. Zelená LED dioda blikáním zobrazuje stav zaznamenávání a hlavní displej zobrazuje aktuální hodnotu CO 2 a rec. Na spodní části displeje jsou zobrazeny aktuální hodnoty teploty, vlhkosti a hodiny. Stisknutím tlačítka ESC po dobu 2 sekund záznam dat zrušíte. Zelená LED dioda přestane blikat a hlavní displej zobrazí End a hodnotu CO 2. Opětovným stisknutím tlačítka ESC po dobu 2 sekund se POZNÁMKA! Paměť pro minimum a maximum během záznamu stále funguje. přístroj vrátí do normálního měřicího módu. 40

13 14BFunkce 4.5 Přenos dat Poté mohou být zaznamenaná data přenesena do počítače přes USB kabel k podrobné analýze pomocí softwaru CDL 210. Připojte zástrčku USB kabelu do zdířky na zadní straně přístroje CDL 210. Připojte USB zástrčku do USB Obr. 5: Zadní strana přístroje Wöhler Cs USB POZNÁMKA! Informace o přenosu dat do počítače a použití softwaru naleznete v příručce Manual PC Software Wöhler CDL 210 (art n 22413) doručené se softwarovým CD. Informace o instalaci USB ovladače naleznete v příručce Manual USB transmission cable (art. n 22354). Veškeré manuály jsou také k dispozici ke stažení (mgkg. woehler.com). rozhraní vašeho PC. 41

14 15BAlarm 5 Alarm 5.1 Nastavení alarmu 5.2 Indikace alarmu Obr. 6: Displej při alarmu Měřič obsahuje hlasitý alarm pro varování při překročení koncentrace CO 2. Uživatelé mohou nastavit 2 limity: 1. Limit pro prahovou hodnotu, kdy je nutná ventilace. 2. Spodní limit: Ventilace musí být při dosažení tohoto limitu zastavena. Nastavte limity podle kapitoly 6.4. Když úroveň CO 2 překročí horní limit, CDL 210 vydává pípání (80 db) a na displeji se objeví ikona větráku. Pípání může být zastaveno stisknutím jakékoli klávesy nebo se zastaví samo když hodnoty CO 2 klesnou pod spodní limit. Ikona po manuálním vypnutí alarmu stále bliká. Uživatelé mohou stisknutím klávesy RESET na dobu delší než 1 sekundu alarm znovu aktivovat. Pokud je pípání dočasně vypnuto, znovu se aktivuje, když hodnoty spadnou pod spodní limit a potom znovu překročí horní limit. 42

15 16BNastavení 6 Nastavení V různých režimech přístroje CDL 210 je možné nastavit různé parametry. Režim Parametr P1.1 Limit CO 2 pro optimální kvalitu vzduchu P1.2 Limit CO 2 pro normální kvalitu vzduchu P1.3 Zvukový alarm CO 2 P2.0 Rozsah teploty P3.1 Rok P3.2 Měsíc P3.3 Den P nebo 24-hodinový formát zobrazení času P3.5 Hodina P3.6 Minuta P4.0 Reset P5.1 Frekvence záznamu: hodiny P5.2 Frekvence záznamu: minuty P5.3 Frekvence záznamu: sekundy Stisknutím a podržením klávesy SET po dobu 3 sekund aktivujete režim nastavení. Stisknutím klávesy LOG můžete změnit P1.0 na P2.0 a klávesou SET můžete změnit P1.1 na P1.2 atd. Následující kapitoly popisují tyto parametry podrobněji. 43

16 16BNastavení 6.1 Vstup do módu nastavení a ukončení módu 6.2 Nastavení horního limitu optimální úrovně CO 2 Stisknutím a podržením klávesy SET v normálním režimu déle než po dobu 3 sekund aktivujete mód nastavení. Mód nastavení ukončí ESC. V módu nastavení jsou zobrazeny CO 2 a P1.0 (viz obr. 7). Opětovným stisknutím klávesy SET přepnete přístroj do módu P1.1, kde můžete nastavit horní limit optimální úrovně CO 2. Aktuální hodnota bliká. (viz. obr. 8). Stisknutím LOG/ hodnotu zvýšíte a stisknutím MIN/MAX ji snížíte. Obr. 7: Nastavování P1.0: optimální úroveň Obr. 8: Nastavování horního lim. optim. úrovně 6.3 Nastavení horního limitu normální úrovně CO 2 POZNÁMKA! Rozsah alarmu je od 0 do 700 ppm. Každé stisknutí seřídí hodnotu o 100 ppm. Opětovným stisknutím klávesy SET potvrdíte nastavení P 1.1 a přepnete do módu P 1.2, kde můžete nastavit horní limit normální úrovně. Stisknutím klávesy ESC (bez předchozího stisku SET) se bez uložení vrátíte k P1.0. Stisknutím LOG/ hodnotu zvýšíte a MIN/MAX snížíte. POZNÁMKA! Rozsah alarmu je od 700 do 1000 ppm. Každé stisknutí seřídí hodnotu o 100 ppm. Opětovným stisknutím klávesy SET potvrdíte nastavení P1.2 a přepnete do módu P1.3, kde můžete nastavit úroveň alarmu. Stisknutím klávesy ESC (bez předchozího stisku SET) se bez uložení vrátíte k P1.0. Obr. Obr. 9: 9: Nastavování Nastavování horního horního limitu limitu normální úrovně CO 2 44

17 16BNastavení 6.4 Nastavení limitu pro CO 2 alarm V módu P1.3 bude aktuální hodnota blikat a objeví se ikona (viz. obr. 10). Hodnotu zvýšíte stisknutím LOG/ a snížíte stisknutím MIN/MAX. Obr. 10: Nastavování limitu pro alarm POZNÁMKA! Rozsah alarmu je od 1000 do 5000 ppm. Každé stisknutí seřídí hodnotu o 100 ppm. Stiskněte klávesu SET pro potvrzení. POZNÁMKA! Nastavte hodnotu pro alarm v rámci rozsahu specifikace, aby byla zajištěna přesnost. Hodnoty mimo specifikaci budou sloužit pouze pro srovnání a nejsou vhodné k použití jako limity pro alarm. 45

18 16BNastavení 6.5 Teplotní rozsah Obr. 11: Displej v módu P2.0 Obr. 12: Výběr teploty 6.6 Hodiny a kalendář Obr. 13: Nastavování hodin a kalendáře Obr. 14: Nastavování roku V módu P2.0 můžete zvolit jednotku teploty. Z normálního režimu se do módu P2.0 přepnete následovně: Stisknutím a podržením klávesy SET v normálním režimu po dobu 3 sekund přepnete do módu P1.0. Stisknutím klávesy LOG/ v módu P1.0 přepnete do P2.0 (viz. obr. 11). Stisknutím klávesy SET přepnete do módu P2.1, kde je možné nastavit jednotku teploty s blikajícím C nebo F (obr. 12). Stiskem LOG/ nebo MIN/MAX změníte jednotku z C na F. Stisknutím klávesy SET uložíte nastavení nebo se stisknutím ESC vrátíte do P2.0 bez uložení. Tento měřič podporuje 12- i 24-hodinový formát zobrazování času. Nastavení může být provedeno v módu P3.0. Z normálního režimu do módu P3.0 přepnete následovně: Stisknutím a podržením klávesy SET v normálním režimu po dobu 3 sekund přepnete do P1.0. Stisknutím LOG/ dvakrát po sobě v režimu P1.0 přepnete do módu P3.0, kde je možné nastavit čas a kalendář (obr. 13). Stisknutím SET přepnete do módu 3.1. Aktuální rok bude blikat (obr. 14). Rok změníte stiskem LOG/ nebo MIN/MAX. Stisknutím klávesy SET uložíte nastavení a přepnete do módu P3.2, nebo se stisknutím ESC vrátíte do módu P3.0 bez uložení. V módu P3.2 bude blikat Aktuální měsíc. Změníte jej stisknutím LOG/ nebo MIN/MAX. Stiskem SET uložíte nastavení a přepnete do P3.3 nebo stiskem ESC přepnete bez uložení do P3.0 46

19 16BNastavení Obr. 15: 12- nebo 24-hodinový formát zobrazení času Obr. 16: Nastavování hodiny Opakováním výše popsaných kroků nastavíte datum (den) v módu P3.3. Stisknutím klávesy SET uložíte nastavení a přepnete do módu 3.4, nebo stisknutím ESC přepnete bez uložení do módu P3.0. V módu P3.4 bude blikat aktuální nastavení hodin (12- nebo 24- hodinové), obr. 15. Nastavení změníte stisknutím klávesy LOG/ nebo MIN/MAX. Stisknutím klávesy SET uložíte nastavení a přepnete do módu P3.5, kde je možné nastavit hodiny, obr. 16. Stisknutím klávesy SET uložíte a přepnete do módu P3.6, kde je možné nastavit minuty, nebo stisknutím klávesy ESC bez uložení přepnete do módu P3.0. Opakujte výše uvedené kroky a uložte si vaše nastavení stisknutím klávesy SET. POZNÁMKA! CDL 210 má interní dobíjecí baterii, která poskytuje napájení hodinám. Napájecím zdrojem se tato baterie nabíjí nejméně 24 hodin. V případě přerušení dodávky proudu, tzn. při odpojení napájecího zdroje, bude interní baterie poskytovat hodinám napájení po dobu 10 hodin. 47

20 16BNastavení 6.7 Reset Obr. 17: Mód resetování Obr. 18: Zrušení resetu Stisknutím a podržením klávesy SET po dobu tří sekund přepnete do módu P1.0. Stisknutím klávesy LOG/ třikrát po sobě přepnete do módu P4.0, kde je možné vrátit měřič do původního nastavení, viz. obr. 17. Stisknutím klávesy SET přepnete do módu P4.1 s blikajícím No, viz. obr. 18, reset nebude proveden. Stisknutím klávesy LOG/ nebo MIN/MAX změníte stav (zobrazeno Yes ). Pokud je zvoleno Yes, bude proveden reset na níže dané parametry. Poté stisknutím klávesy SET uložíte nastavení, nebo stisknutím ESC bez uložení přepnete do módu P4.0. Pokud zvolíte Yes, měřič se přepne na následující hodnoty: Parametr Hodnota P ppm P ppm P ppm P 2.1 C P 4.1 No (reset zrušen) 48

21 16BNastavení 6.8 Vzorkovací frekvence Obr. 19: Nastavování vzorkovací frekvence Obr. 20: Nastavování vzorkovací frekvence Stisknutím a podržením klávesy SET v normálním režimu po dobu 3 sekund přepnete do módu P1.0. Stiskněte LOG/ čtyřikrát po sobě a přepněte do módu P 5.0, kde je možné nastavit vzorkovací frekvenci záznamu dat, viz. obr. POZNÁMKA! Rozsah je od 1 sekundy do 4 hodin 59 minut a 59 sekund. 19. Stisknutím klávesy SET přepnete do módu 5.1, budou blikat číslice zobrazující hodiny. Nastavení změníte stisknutím LOG/ nebo MIN/MAX. Stisknutím klávesy SET přepnete do módu P5.2, kde je možné nastavit minuty, a poté do režimu P5.3 pro nastavení sekund, viz. obr. 20. Nastavení změníte stisknutím klávesy LOG/ nebo MIN/MAX. Poté stisknutím klávesy SET uložte nastavení, nebo stisknutím ESC bez uložení přepněte do módu P

22 17BKalibrace CO 2 7 Kalibrace CO 2 Měřič je kalibrován na standardních 400 ppm koncentrace CO 2 v továrně. Za účelem zachování dobré přesnosti se doporučuje pravidelně provádět manuální kalibraci. Když si po dlouhé době používání nebo za jiných zvláštních podmínek přestanete být jist(a) přesností přístroje, obraťte se na prodejce pro zajištění standardní kalibrace. POZOR! Nekalibrujte měřič ve vzduchu, který má neznámý obsah CO 2. V takovém případě bude konkrétní hodnota považována za 400 ppm a tento fakt povede k nepřesným měřením. 50

23 17BKalibrace CO Automatická kalibrace 7.2 Manuální kalibrace Obr. 21: Displej během kalibrace CO 2 32

24 17BKalibrace CO 2 Automatické kalibrace eliminuje kolísání infračerveného senzoru. Tato funkce je při zapínání měřiče vždy v provozu. Automatická kalibrace slouží ke kalibraci měřiče na nejnižší změřenou hodnotu CO 2, zjištěnou během posledních 7,5 dnů souvislého monitorování (zapnutý přístroj). Předpokládá se, že ve větraných prostorách se místy vyskytuje čerstvý vzduch s úrovní CO 2 okolo 400 ppm. Manuální kalibrace by měla být prováděna ve venkovních prostorách, například na venkovní okenní římse, za slunečného počasí, kdy se úroveň CO 2 pohybuje okolo 400 ppm. Zapněte měřič a stiskněte a podržte současně klávesy LOG/ a MIN/MAX po dobu 1 sekundy, přepnete do módu kalibrace CO 2, obr. 21. Během kalibrace na LCD bliká CO 2 a 400 ppm, viz obr. 21. Vyčkejte asi 30 minut, dokud blikání nepřestane a automatická kalibrace není dokončena. Měřič se poté vrátí do normálního režimu. Kalibraci zrušíte stisknutím a podržením klávesy ESC. POZOR! Z výše popsaných důvodů nemůže být automatická kalibrace provedena v uzavřených prostorách s vyšší úrovní CO 2, jako jsou budovy se zavřenými okny. POZNÁMKA! Neprovádějte kalibraci za deštivého počasí, protože vysoká vlhkost ovlivňuje úroveň CO 2 ve vzduchu. Neprovádějte kalibraci měřiče na přelidněných místech nebo na místech s vyšší koncentrací CO 2, jako jsou výdechy ventilace nebo ohniště. 33

25 17BKalibrace CO 2 Model Části Lindab CDL 210 Měřič CO 2 Zdroj napájení USB kabel Software 34

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Kamera do auta DFS-J510

Kamera do auta DFS-J510 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-J510 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)NAHORU 3)MENU 4)DOLŮ 5)mikrofon 6)Reset 7)Power 8)HOLD 9)Mode 10)OK 11)USB 12)HDMI výstup Popis prvků TF Slot TF

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu. 1.1 Specifikace a parametry displeje 36V / 48V napětí; Jmenovitý proud: 10 ma Maximální provozní proud: 30 ma Minimální proud:

Více

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 Děkujeme za zakoupení sportovních hodinek JUNSD JS-720, které Vám změří tepovou frekvenci přiložením dvou prstů na určené destičky. 3-úrovňová indikace s procentuálním

Více

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR HHP91 Uživatelský manuál MANOMETR OBSAH 1. VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI. 2 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace. 3 2 2 Elektrická specifikace. 4 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3 1 Displej. 5 3 2 Tlačítko zap./vyp.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

HH309A série. 4-kanálový dataloger a teploměr. Uživatelský manuál. tel: fax: web:

HH309A série. 4-kanálový dataloger a teploměr. Uživatelský manuál. tel: fax: web: HH09A série -kanálový dataloger a teploměr Uživatelský manuál tel: 596 11 899 fax: 596 11 11 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz NÁZEV OBSAH STRANA. Úvod 1 II. Specifikace 1 III. Definice symbolů

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Mini AHD DVR BD Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7,

Mini AHD DVR BD Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, Mini AHD DVR BD-3118 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 e-mail: podpora@spionazni-technika.cz www.spionazni-technika.cz 1 Rychlý průvodce a) Připojte zařízení

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) HDMI Obsah

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm

Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm www.cometsystem.cz Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Obsah ÚVOD... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 Parametry měření... 4 Obecné parametry...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HC-DT-613. Digitální teploměr s dvojitým vstupem

HC-DT-613. Digitální teploměr s dvojitým vstupem HC-DT-613 Digitální teploměr s dvojitým vstupem Digitální teploměr DT-613 s dvojitým vstupem nabízí rychlou odezvu a laboratorní přesnost. Měření teploty probíhá prostřednictvím sondy typu K s rozlišením

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

NannyCam H32. Návod k 1 použití

NannyCam H32. Návod k 1 použití NannyCam H32 Návod k 1 použití Obsah balení: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití Popis dětské jednotky: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ OBSAH BALENÍ: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

SAFESCAN TP-230 POKLADNÍ TISKÁRNA

SAFESCAN TP-230 POKLADNÍ TISKÁRNA NÁVOD K OBSLUZE ČESKY SAFESCAN TP-230 POKLADNÍ TISKÁRNA 1 ÚVOD Tento návod k obsluze vám ukáže, jak nainstalovat a používat termální pokladní tiskárnu Safescan TP-230. Přečtěte si prosím tento návod k

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více

Návod k použití Commeter C3120 Digitální teploměr-vlhkoměr

Návod k použití Commeter C3120 Digitální teploměr-vlhkoměr www.cometsystem.cz Návod k použití Commeter C3120 Digitální teploměr-vlhkoměr Obsah ÚVOD... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 Měřené a odvozené veličiny... 4 Obecné parametry... 5 Provozní podmínky... 6 Rozměrový

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Stolní hodiny s IP kamerou p, WiFi, IR

Stolní hodiny s IP kamerou p, WiFi, IR Stolní hodiny s IP kamerou - 1080p, WiFi, IR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace.

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. HLADINA ZVUKU Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. (1) Obsah Strana 1. Bezpečnostní informace. 3 2. Popis Funkcí.

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ DVR-2280 Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně, prosím přečtěte si tento návod k použití. 1: USB slot(napájení/přenos

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Naměřené hodnoty koncentrace oxidu uhličitého a odpovídající fyziologické reakce člověka

Naměřené hodnoty koncentrace oxidu uhličitého a odpovídající fyziologické reakce člověka Elektronický detektor CO2 Typ HT-501 Návod k použití Úvod Velká část onemocnění souvisí se zhoršenou kvalitou vnitřního prostředí. Člověk, domácí zvířata a dokonce i rostliny v noci uvolňují do ovzduší

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr REC ALM VLASTNOSTI Paměť pro 32,000 odečtů hodnot (16000 teplota a 16000 vlhkost) Indikace Rosný bod Status Indikace USB Interface Uživatelem volitelný

Více

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Návod k obsluze T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE MĚŘIČ ÚROVNĚ ZVUKU UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před vlastním měřením nebo opravou měřícího přístroje si přečtěte si pečlivě následující bezpečnostní informace. Přístroj používejte pouze

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Špionážní hodinky, 1920x1080px

Špionážní hodinky, 1920x1080px Špionážní hodinky, 1920x1080px Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Video v rozlišení 1920x1080px při 30 FPS v Fotografie v rozlišení 4032x3024px Elegantní design www.spyobchod.cz stránka 1 1. Ovládací

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR A: Zapnutí - vypnutí / potvrzovací tlačítko B: Tlačítko Mode C: Tlačítko zapnutí / vypnutí IR přísvitu D: Tlačítko Wifi E: Mikrofon F: IR noční přísvit G: LED

Více

10030449 10030450 10030451 10030452 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Digitální diktafon Esonic MR-250

Digitální diktafon Esonic MR-250 Návod k obsluze Digitální diktafon Esonic MR-250 Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Ze

Více