NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEKÁ NA NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEKÁ NA NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ"

Transkript

1 ročník XXI., číslo 8/2009 Výměna oken v domě čp. 1 Představuje se Hvězdička Společenská kronika Kostel v Hovězí Sport VESELE BUDE ŘINČET KOSA, JE-LI V SRPNU HODNĚ ROSA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEKÁ NA NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ Mateřská škola a Obec Hovězí Vás srdečně zvou na slavnostní otevření budovy mateřské školy v sobotu 29. srpna 2009 v 15 hodin.

2 výměna oken ` informace z obce ` výměna oken ` informace z obce ` výměna oken ` informace z obce ` Výměna oken v domě čp. 1 Mnozí z Vás si jistě všimli, že je před tímto domem rušněji a hlučněji než jindy- 10.srpna začala totiž výměna starých nevyhovujících dřevěných oken a dveří za plastové. Předcházelo tomu vypracování projektové dokumentace Ing. Karlem Paličkou, která zahrnuje např. výměnu oken, dveří, střešní krytiny, elektroinstalace, zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky, zateplení obvodového pláště, vybudování dalších bytových jednotek, atd. V prosinci roku 2008 bylo MěÚ Vsetín vydáno stavební povolení na stavební úpravu domu čp. 1. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení a na výměnu oken byla vybrána firma BR servis, s.r.o., z Lidečka. Nejdříve přišly na řadu prostory,ve kterých ordinují lékaři a dále už navazovala výměna oken postupně v jednotlivých bytech. Dělníci museli okna vybourat, osadit nová, někdy se jejich rozměr zmenšil oproti původnímu, a to pak bylo nutné provést dozdívky. Rovněž bylo provedeno osazení parapetů, vyspraveny omítky a vyměněny budou i všechny vstupní dveře do domu. Celá akce byla zakončena výměnou oken na poště. Výměna oken a dveří je pouze první částí celkové rekonstrukce domu. Pokračování závisí na kladném vyřízení finančních prostředků v žádosti o dotace. Bez finanční podpory od státu by tato mnohamilionová investice nemohla být uskutečněna, vzhledem k omezené výši obecního rozpočtu. Celkové náklady na výměnu oken a dveří budou činit více než 1,2 mil. Kč. Doufáme, že nájemníci budou spokojeni, přestože museli podstoupit náročný úklid. Ing. D. Dančáková - 2 -

3 ` informace z obce ` nezisková organizace ` informace z obce ` nezisková organizace ` informace z obce Představujeme se Jsme nové občanské sdružení a vznikli jsme pro vás. Jmenujeme se Hvězdička, o.s. Občanské sdružení je neziskovou organizací, to znamená že všechny peněžní prostředky, které získáme, proudí zase zpátky do sdružení. Máme tyto cíle (citováno přímo ze stanov sdružení, schválených ministerstvem vnitra): 1. Naplnění volného času dětí, podpora jejich kreativní činnosti 2. Umožnit rodičům zapojovat se do společenského dění, vzdělávat se 3. Pomoc matkám na mateřské dovolené odstraňovat jejich sociální odloučenost, zpestření náplně času tráveného s dětmi 4. Posílení role rodiny a vzájemných vztahů v rodině 5. Propagace zdravého životního stylu, ekologie a ochrana přírody 6. Organizace a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, pořádání kurzů. 7. Rozvíjení spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími a jednotlivci. Budeme se věnovat činnosti přímo v obci Hovězí, zahájíme ji projektem Umělecká dílna Hovězí, kde začneme s kurzy výroby šperků od měsíce září Každý měsíc bychom také chtěli pořádat jednu akci. Pro rok 2009 jsou plánovány na září Korálkový den, v říjnu Bleší trh, v listopadu Vyrobme si hvězdičku a na prosinec Dekorace ze slupovacích barev. Budete vždy včas informováni. Další činnost sdružení se bude vyvíjet v závislosti na našich možnostech, na lidech, kteří se budou chtít zapojit a spolupracovat s námi, a hlavně na tom, co byste rádi uvítali vy. Pomozte nám tvořit vaše občanské sdružení. Akce září Út hod. v klubovně včelařů (domek za školní zahradou, cesta bude označena) - zápis do Kurzů výroby šperků pro začátečníky děti, cena 400,- Kč/ půl roku, doporučený věk od 8 let - zápis do Kurzů výroby šperků pro začátečníky - pro dospělé, 600,- kč So hod. Korálkový den. Místo konání je klubovna včelařů, vstupné 60,- Kč. Přijďte se za námi podívat, posedět a udělat si nějaký šperk pro radost. Kontaktní osoba: Gabriela Galetková, tel.:

4 z historie obce ` kostel v Hovězí ` z historie obce ` kostel v Hovězí ` z historie obce ` kostel v Hovězí 275 let uplynulo od roku 1734, kdy obec Hovězí se mohla pochlubit stavbou římsko-katolického kostela, domem Božím, srdcem vesnice, místem víry, naděje a lásky. Byla to těžká léta pro věřící, na kterých spočívala těžká práce i odříkání už tak chudého kraje. Silná byla touha mít svůj chrám co nejdříve a tak ulehčit si cestu na bohoslužby na Vsetín, k jehož kurácii Hovězí stejně jako Halenkov a Hrozenkov patřily i se Zděchovem. Vždyť i později, když vsetínský kněz každou třetí neděli dojížděl na Hovězí, stávalo se často, že pro neschůdnost cesty záplavy či závěje sněhu se nedostavil. Co předcházelo stavbě kostela? Jistě několik let příprav. Písemné záznamy uvádějí, že v obci byl již roku 1530 hřbitov, dokonce i se zvonicí. Nedoložená zpráva pak hovoří, že již roku 1653 zde stával dřevěný kostelík, dokonce R. Pavlík uvádí rok Při vpádu uherských rebelů roku 1683 byl však vypálen stejně jako kostel na Vsetíně, kde věřící až roku 1689 mohli využít daru vsetínského hraběte Jiřího Illésházyho, který církvi daroval svůj nový zámek. První písemná zpráva o úmyslu stavby římsko-katolického kostela se objevuje v listinách K. Podstatského z roku 1707 a Další z majitelů vsetínského panství Josef hrabě Illésházy za pomoci sbírek, pod vlivem misionářů a nadšení věřících, začíná se stavbou zděného kostela v roce 1732, roku 1733 v účtech purkrabství se nachází položka o vydání kusů cihel k výstavbě zdejšího kostela a také jméno zednického mistra, který vede stavbu Jindřich Bogner. Stavba byla většinou z kamene a malými románskými okny i vchody a s dřevěnou věží. Délka chrámu měřila 24,65 m, šířka 10,17m, výška kolem 9 m. Na severní straně byla přistavena sakristie. Vchody byly dva, západní a jižní tzv. zděchovský. Kostel byl zasvěcen Maří Magdaléně. Jako ukončení stavebních prací je někde uváděn rok Jiné doklady potvrzují ukončení stavby až v létě Toto datum je věrohodnější, neboť toho roku byl kostel vybaven stříbrným kalichem a ostatními mešními potřebami. Rozhodným důkazem je však nápis na venkovní východní straně kostela, který se zachoval až do roku 1923, a zněl: TOBĚ BOŽE A SVATÁ MAGDALÉNO TATO PRÁCE NYNĚJŠÍHO SLAVNÉHO PŘÍBYTKU SE OBĚTUJE 1734.

5 Kdybychom si chtěli promítnout další děje od onoho roku 1734, na všech jako na filmovém plátně bychom mohli sledovat úsilí farníků na zvelebování svého chrámu. Nejvýznamnější práce probíhaly od roku 1890, kdy dochází k rozšíření ve stylu gotickém a konečně je vystavěna zděná věž, jak ji známe nyní. Také posledních deset let minulého století až do dnešní doby je ve znamení velkého úsilí obětí farníků, které znamenají neustálé vylepšování svého Božího domu. Jmenujme jen ty nejvýznamnější počiny. Bylo zajištěno elektrické vytápění kostela, vybudován systém vysoušení obvodových zdí, pořízen nátěr střechy, došlo k venkovnímu osvětlení kostela, rezavějící plechová krytina nahrazena taškami a nainstalovány měděné svody, zřízeno před kostelem parkoviště, kostel nově vymalován, došlo i na generální opravu varhan a dále mnoho práce bylo vykonáno při modernizaci fary. Na dění farnosti se do značné míry odráží život věřících, ale i ostatních občanů. Spjatost s církví, s církevními svátky a denním uspořádáním činností byla značná a přetrvává. Vždyť kostel kněz byli při křtu, zrodu, dále byl veden k přijímání svátostí, kněz měl moc uzavírat manželství a poslední rozloučení s tímto světem bylo provázeno vyzváněním a obřadem kněze. Byl to hlas zvonů, který všem ohlašoval čas ráno, v poledne a večer a věřící vyzýval k modlitbě. S žádným místem lid nebyl tak Hovězský zpravodaj z historie obce ` kostel v Hovězí ` z historie obce ` kostel v Hovězí ` z historie obce ` kostel v Hovězí spojen jako s chrámem a nakonec i s hřbitovem. Těch 275 let od vybudování kostela v naší vsi poznamenalo každého. A dnes tomu není jinak, stejně jako před těmi lety tyčí se chrám jako maják, jako naděje, jako světlo! Jan Matušů - 5 -

6 ` hasiči ` informace z obce ` hasiči ` informace z obce ` hasiči ` informace z obce ` hasiči ` Charakteristika družstva mladých hasičů SDH Hovězí Mladí hasiči mají v našem sboru dlouholetou tradici. I současná družstva se snaží navázat na obec nejen na našem území České republiky, ale i v zahraničí. Přes obvodní a okresní kola jsme úspěšně dostávali a dostáváme do kol krajských a účastnili jsme se i kol nejvyšších Mistrovství ČR ve hře Plamen. Také jsme několikrát reprezentovali Českou republiku v disciplínách CTIF v Německu a Rakousku, kde jsme se také nenechali zahanbit a dovezli si domů cenné kovy. V současné době máme soutěžní družstvo jak mladších, tak i starších žáků. Díky pravidelné přípravě se i nyní zúčastňujeme Hry Plamen a pohárové ligy, kde sklízíme úspěchy v obou soutěžních kategorií. V posledních letech jsme se hodně zaměřili na závody jednotlivců v běhu na 60 metrů s překážkami. Zde o sobě také dáváme znát na předních místech výsledkové listiny.našimi pravidelnými zastávkami jsou Huslenská šedesátka, Oznická 60, Olomoucký drak, Šumperský soptík a Memoriál Marty Habadové v Praze. Ale nejen závody my mladí hasiči žijeme. Pravidelným zpestřením naší závodní sezóny je letní tábor, stanové ukončení prázdnin a vánoční besídka. Tyto akce pro nás pořádají naši vedoucí, a to vždy na dané téma, abychom to neměli tak jednotvárné. I díky těmto všem aktivitám doufáme, že nás bude přibývat a bude se nám i nadále dařit a soutěžní pole naší působnosti se ještě více rozšíří

7 ` kino ` společenská kronika ` kino ` společenská kronika ` kino ` společenská kronika ` kino ` 6. září 2009 ve hodin STAR TREK Akční sc-fi USA, 127 min., české titulky, mládeži přístupno. - Budoucnost začíná. Vstupné: 40,- Kč 13. září 2009 v hodin DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ Animovaná komedie USA, 127 min., český dabing. - Pokračování úspěšné animované komedie. Vstupné: 40,- Kč 20. září 2009 ve hodin JMÉNEM KRÁLE Historický ČR, mládeži přístupno. - Historické drama s kriminální zápletkou. Vstupné: 40,- Kč 27. září 2009 ve hodin MARY A MAX Animovaný film Austrálie, 92 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Jedno úžasné přátelství. Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v srpnu Pončík Jan 75 let Veřečný 271 Šimčíková Emilie 75 let Potoky 306 Motyková Antonie 70 let Potoky 328 Hromadová Anna 70 let Hořansko 485 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození Matěj Horák Dolansko 663 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Grycman Stanislav 53 let Hořansko 623 Pončíková Emilie 81 let Hořansko 479 Pončík Antonín 69 let Hořansko 510 Kašpar Jindřich 69 let Řečiska 498 Bedřich Rostislav 36 let Řečiska 419 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. PŘIPRAVUJEME (sobota) koncert EvY a Vaška KZ Obce Hovězí od hodin Předprodej: od na OÚ Hovězí Fotografické ohlédnutí za rekonstrukcí MŠ - 7 -

8 ` sport ` fotbal ` sport ` fotbal ` sport ` fotbal ` sport ` fotbal ` sport ` fotbal ` sport ` fotbal ` sport Rozlosování podzim. mistr. utkání r Datum Kolo Zač. MUŽI I. B - sk. A Datum Kolo Zač. DOROST - sk. A Ne Lhota u Vs. - Hovězí Ne Hověží - V. Polanka So Janová - Hovězí Ne Hovězí - Zašová Ne Hovězí - Hošťálková So Hor. Lideč - Hovězí Ne Hor. Lideč - Hovězí St 9.9. St 9.9. Ne Hovězí - Val. Příkazy Ne Hovězí - Lidečko St St So Poličná - Hovězí So Leskovec - Hovězí Ne Hovězí - Val. Bystřice Ne Hovězí - Liptál So Choryně - Hovězí So Halenkov - Hovězí Ne V.K.+Kar. B - Hovězí So V.K.+Kar. B - Hovězí Ne Hovězí - Podlesí Ne Hovězí - Ústí Ne Val. Meziříčí B - Hovězí So V. Polanka - Hovězí St St Huslenky - Hovězí Ne Hovězí - Pr. Bečva Ne Hovězí - Kateřinice Ne Hovězí - Lhota u Vs. Datum Kolo Zač. ŽÁCI ST. - OP Datum Kolo Zač. ŽÁCI ML - OP sk. A So Hovězí - Ratiboř Ne Hovězí - V.K.+Kar. B Ne Lačnov - Hovězí Ne Hláš. Val. Příkazy - Hovězí St 9.9. St Hovězí - Huslenky So Hovězí - Fr. Lhota Ne Hovězí - Leskovec St St Volno Ne V. Bystřice - Hovězí Ne Střelná - Hovězí Ne Lidečko - Hovězí Ne Hláš. Ratiboř - Hovězí So Hovězí - Hutisko Ne Hovězí - Jablůnka So Ústí - Hovězí Ne Ústí - Hovězí Ne Volno Ne Hovězí - Val. Senice Ne Zubří - Hovězí So Kateřinice - Hovězí St Hošťálková - Hovězí So Hovězí - V. Polanka Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Proč jsme rekonstruovali mateřskou školu a co to obnášelo.

Proč jsme rekonstruovali mateřskou školu a co to obnášelo. www.kublov.cz číslo / říjen 201 obec@kublov.cz Proč jsme rekonstruovali mateřskou školu a co to obnášelo. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav oken a dřevěných podlah napadených dřevomorkou, neekonomický

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ČERVEN 2012 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Návštěva v Podbranči Dne 26. května 2012 byl naplánován zájezd do Podbranče na přednášku o historii Rousínova a Podbranče, na výstavu a na kácení máje. Sobotní

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin.

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin. ROČNÍK VII., SRPEN 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2012 Otevření ZUŠ strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Zprávy z města strana 4 Školství strana 5 Kultura strana 6-8 Mikroregion Bystřicko (Blažkov,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

Střípky z jednání zastupitelstva města

Střípky z jednání zastupitelstva města čtvrtletník číslo 1/2007 Střípky z jednání zastupitelstva města Dne 12. března 2007 se ke svému čtvrtému řádnému zasedání sešlo zastupitelstvo města Karolinka, aby projednalo celou řadu důležitých programových

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

Obnova zeleně v centru města

Obnova zeleně v centru města Z obsahu: Rozpočet na rok 2015 je schválený Oznámení o změně ceny vodného Odpověď na petici občanům 1. únor 2015 / číslo 2 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 2 str. 3 str. 4 604 127 288 Obnova zeleně v centru

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012 ÚNOR 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 2., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, mimo jiné, informoval o zahájení investiční

Více

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014 LEDEN 2014 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 1., ROČNÍK XXIII Slovo starosty Vážení spoluobčané, poslední zasedání našeho zastupitelstva v uplynuvším roce mělo na programu pochopitelně

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Dolnohbitské listy *****

Dolnohbitské listy ***** Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více