KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT životního PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE

2 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web: Vážení přátelé, již druhým rokem vydáváme kalendář zemědělských akcí, ve kterém naleznete vše, co pro vás připravil Liberecký kraj - resort životního prostředí a spolu s Regionální agrární radou Libereckého kraje na rok Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na našich společných projektech v roce 2002, a vyjádřil naději, že naše vynikající spolupráce bude pokračovat i nadále. Pevně věřím, že vás některá z připravovaných akcí osloví, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval. Radim Zika člen rady kraje pověřený vedením resortu životního prostředí a 2 3

3 Akce: 01 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Datum: 15. ledna 2003 Místo konání: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, ISŠ Vysoké nad Jizerou - Současný stav středního a učňovského zemědělského školství a příbuzných oborů v Libereckém kraji - Nové trendy výuky v návaznosti na praxi - Postgraduální a doplňkové vzdělávání pro pracující - Spolupráce s podniky v praktickém vyučování - Aplikace programu LEADER v oblasti Libereckého kraje Akce: 02 Mléko, surovina a potravina k nezaplacení Datum: 22. ledna 2003 Místo konání: Jablonec nad Nisou - restaurace Střelnice Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Plastcom Praha a.s. - Mlékárna Příšovice - Mléčné kvóty na rok Požadavky na kvalitu mléka - Vliv výživy krav na kvalitu mléka - Nové podmínky v nákupu a zpracování mléka z hlediska předpisů EU - Mléko není jen od krav, ale i od koz a ovcí Vzdělávání je nezastupitelnou složkou ve výchově mladé generace; forma celoživotního vzdělávání, doplňování znalostí, rekvalifikace zaměstnanců přispívá k dokonalému zvládnutí moderních trendů a technologií a příbuzných oborů. Mléko je nejen důležitá surovina ve výživě obyvatelstva, ale také stabilizující ekonomický produkt zemědělského podnikání. Státem regulovaná dodávka a cena této suroviny je velmi omezujícím faktorem v. Rovněž tak kvótace uložené EU v předvstupních jednáních se jeví jako destabilizující opatření. Kvalita v ČR produkovaného mléka a národní předpisy jsou na evropské úrovni. Jak dál a kam nasměrovat pozornost v produkci a zpracování této suroviny se pokusí nastínit tento seminář. 4 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Mléko, surovina a potravina k nezaplacení 5

4 Akce: 03 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů Akce: 04 Datum: 14. února 2003 Místo konání: Myslivecká klubovna Nová Ves u Chrastavy Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Strojní družstvo Venkovský prostor Nová Ves - Současná zemědělská politika státu a kraje s ohledem na vstup do EU - Dotační politika v roce Nové poznatky v agrotechnice pěstování plodin - Prezentace firem vyrábějících a distribuujících osivo, sadbu a prostředky na ochranu rostlin Datum: 21. února 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Pořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Spolupořadatel: Liberecký kraj - Ples - Prezentace zemědělských a potravinářských podniků LK - Tombola Tradiční setkání zemědělců a potravinářů Libereckého kraje, zhodnocení celoroční práce, prezentace výrobků zemědělských a potravinářských podniků, seznamování laické veřejnosti s kvalitou a rozmanitostí regionální produkce potravin. Tradiční setkání sloužící k seznámení zemědělské veřejnosti s novými trendy v ochraně rostlin, s novými odrůdami pěstovaných kultur a moderními agrotechnickými postupy. Důležitou součástí je setkávání s praktickými zkušenostmi zemědělců z EU. 6 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů 7

5 Akce: 05 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí Akce: 06 Datum: 5. března 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec - klubovna vchod B Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Datum: 25. března 2003 Místo konání: Česká Lípa - zasedací síň Zemědělské agentury Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Výklad novelizovaného zákona o prodejji státní půdy - Postupy ÚPPF Libereckého kraje v aplikaci tohoto zákona - Možnosti zemědělské veřejnosti k nákupu státní půdy - Nové trendy v ochraně rostlin - Seznámení s novými prostředky na ochranu rostlin - Seznámení s důsledky ochrany v rámci nitrátové směrnice - Prezentace firem s prostředky ochrany rostlin Prodej státní půdy je životně důležitou záležitostí pro udržení současného trendu v Libereckém kraji. Mnoho nejasností a neznalostí postupů při prodeji a koupi státní půdy brání zemědělcům v odvaze do nákupu vstoupit. Seminář se pokusí jasnou a srozumitelnou formou seznámit zemědělskou veřejnost s praktickými možnostmi nákupu státní půdy. Seminář je zaměřen na využití prostředků ochrany rostlin šetrných k životnímu prostředí s uplatněním požadavků legislativy EU a nitrátové směrnice. 8 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí 9

6 Akce: 07 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v Akce: 08 Datum: 10. dubna 2003 Místo konání: AGRO Český Ráj a.s., ZD Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Datum: 24. dubna 2003 Místo konání: Česká Lípa - hotel Lípa Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Aplikace nitrátové směrnice při úpravách stájových kapacit - Možnosti rekonstrukcí skladovacích prostor organického odopadu - Kejdové hospodářství - Způsoby využití biomasy a organických odpadů v - Výroba hnojiv - kompostování - Výroba bioplynu - Energetické využití - Možnosti čerpání podpor z programů MZE ČR, MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR Nitrátová směrnice je závázná pro možnost hospodaření v podmínkách EU. Její praktické naplňování při stavebních úpravách stávajících kapacit je obestřena řadou neznámých, které se pokusí tento seminář vyjasnit. Biomasa a organický odpad je nejožehavějším místem zemědělské produkce. Jejich nadbytek mnohdy způsobuje neřešitelné problémy. Seminář se pokusí odpovědět na možnosti využití těchto produktů s výhledem ekonomického přínosu pro prvovýrobu. 10 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v 11

7 Akce: 09 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče Akce: 10 Datum: 14. května 2003 Místo konání: Zetka Strážník - Studenec a.s., obec Studenec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Zetka Strážník - Studenec - Nové trendy hospodaření v podhorských oblastech - Minimalizační technologie v rostlinné výrobě - Intenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Extenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Dotační politika a podpůrné programy Datum: 3. června 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s. Bílá, Some - Jindřichův Hradec, Agrocentrum Hronětice - Prezentace lokality a seznámení s pedologickými a klimatickými podmínkami - Agrobiologické přípravky na konzervaci píce - Praktická ukázka sklizně senážních hmot a sena - Přehlídka sklizňové techniky Většina území Libereckého kraje leží v podhorské oblasti s vysokým zastoupením LFA. Hospodaření v těchto podmínkách není lehkou záležitostí, zejména s nízkou podporou státu. Seminář se pokusí najít řešení pro zemědělskou veřejnost, jakou cestou se v těchto oblastech vydat. Tradiční setkání zemědělců spojené se zahájením sklizňových prací v zemědělské prvovýrobě. Zemědělská a laická veřejnost má možnost se seznámit se sklizňovou technikou i technologiemi vhodnými do našeho regionu. Nezbytnou součástí semináře s praktickými ukázkami provozu je i výměna zkušeností. 12 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče 13

8 Akce: ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti Akce: 12 Datum: 24. června 2003 Místo konání: Zkušební stanice ÚKZÚZ Chrastava Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, ÚKZÚZ Chrastava, Oseva UNI Choceň Datum: 6. září 2003 Místo konání: Semily, město Semily Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Záštitu převzali hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík a Radim Zika, člen rady Libereckého kraje - Výsledky odrůdových pokusů polních plodin prováděných ve zkušební stanici v Chrastavě - Výsledky dlouhodobých výživářských pokusů, systémy hnojení - Informace odboru agrochemie půdy, výživy rostlin a agrochemického zkoušení půd a monitoring atmosférické dispozice - Prohlídka založených polních pokusů s obilovinami, řepkou kukuřicí, lnem, peluškou, krmnou kapustou, kmínem, travinami a jetelovinami Již po sedmadvacáté se sejdou zemědělci na Polním dnu ve zkušební stanici v Chrastavě. Seznámí se s rajonizovanými odrůdami jednotlivých polních kultur, jejich poloprovozním pěstováním a pokusy ve výživě. Tato setkání s praktickými ukázkami polních kultur významnou měrou přispívají zemědělské veřejnosti ke kvalitnímu pěstování plodin a zejména k hospodárnému využití výživářských a ochranářských technologií v zemědělské praxi. - Slavnostní zahájení - Slavnostní dožínkový průvod - Předání dožínkových věnců a kytic - Slavnostní projevy - Staročeský jarmark - Dožínková mše - Dožínková veselice Doprovodné programy: - výstava historie Libereckého kraje - výstava zemědělské techniky - výstava hospodářských zvířat Kulturní programy: - hudební skupiny - narodopisné soubory Loňský rok založil tradici setkávání zemědělců, potravinářů, lesáků, rybářů apod. s laickou veřejností. Dožínky jsou jednak oslavou celoročního snažení těchto subjektů, jednak ukázkou toho co poskytují občanům, zejména v konečném produktu jakým jsou potraviny. Dožínky vždycky byly a doufáme, že i nadále budou dnem soudržnosti všech lidí žijících a pracujících v Libereckém kraji ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti 15

9 Akce: 13 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO Akce: 14 Datum: září 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dagla Praha - Celostátní přehlídka jiřinek - Pěstování okrasných jiřinek - Ochrana a uskladňování výpěstků a sadbového materiálu - Semináře, besedy - Vyhodnocení nejlepších pěstitelů Datum: 19. září 2003 Místo konání: Dvůr Borčice - Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Farma Dvůr Borčice, Všeň - Agroturistika jako zdroj příjmů zemědělského podnikání - Odlišnosti agroturistického podnikání v podmínkách CHKO - Rozmanitost agroturistických činností hipoterapie cyklotrasy sportovně turistická centra V Libereckém kraji je několik významných pěstitelů jiřin. Největší sbírka odrůd v České republice se nachází v Raspenavě, kde ing. Jan Dvořák za pomoci SOU Lesnického v Hejnicích se stará o udržovací a rozmnožovací šlechtění kultivarů této významné okrasné květiny. Celostátní výstava je ukázkou, čeho lze v pěstování a šlechtitelské práci u jiřin dosáhnout. Agroturistika svou rozmanitostí, bude hrát v přírodních podmínkách Libereckého kraje velice významnou úlohu při diverzifikaci a jeho ekonomické soběstačnosti. Liberecký kraj je významným soustředěním přírodních, kulturních, historických a sakrálních památek. Využití tohoto prostředí pro rozvoj agroturistiky se pokusí nastolit tento seminář spojený s praktickou prohlídkou hostitelské farmy. 16 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO 17

10 Akce: Den kukuřice Akce: 16 Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech Datum: 25. září 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá, a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s., Bílá, Oseva UNI Choceň - Seznámení s provozními pokusy v pěstování kukuřice - Charakteristika jednotlivých odrůd, půdních a klimatických podmínek - Charakteristika výživy a ochrany pokusů a provozních ploch - Prezentace sklízecí techniky - Praktická ukázka sklizně a konzervace kukuřic Datum: 30. září 2003 Místo konání: Ranč MALEVIL Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Legislativa ekologického - Ekologické způsoby hospodaření v rostlinné a živočišné výrobě - Výroba biopotravin - nákladovost - Dotace a podpory ekologického - Podíl ekologického na naplňování Krajské koncepce Libereckého kraje Agro Bílá, a.s. Bílá ve spolupráci s Okresní agrární komorou Jablonec nad Nisou, Liberec tuto akci pořádá již poněkolikáté. Praktická ukázka pěstování, sklizně a konzervace kukuřic rajonizovaných pro naší oblast významnou měrou přispívá ke kvalitnímu zabezpečení objemného krmení pro hospodářská zvířata. Pěstitelé mají možnost seznámit se s vývojem pěstování této plodiny, vhodnými odrůdami a technologiemi. Ekologické je jedním z moderních trendů zemědělské výroby. Výchova zemědělských subjektů k zásadám ekologického, laické veřejnosti k upřednostňování ekologických produktů a výrobků, bude před vstupem Česka do EU i po něm jedním z důležitých faktorů změny životního stylu Den kukuřice Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech 19

11 Akce: 17 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda Akce: 18 Datum: 12. prosince 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Natural s.r.o. - Seznámení chovatelů s výsledky užitkovosti dojnic - Seznámení s jejich novým katalogem plemených býků a s jejich vlivem na užitkovost krav - Nové trendy v plemenářské práci a šlechtění - Nové trendy v plemenářské práci - Vyhodnocení nejlepších chovatelů - Výživa zvířat se zaměřením na ekonomiku výroby mléka a masa Datum: 7. listopadu 2003 Místo konání: Hejnice Pořadatel: Liberecký kraj, Střední odborné učiliště lesnické Hejnice - Slavnostní halali - Slavnostní mše - Vyhodnocení mladých adeptů myslivosti - Hubertova jízda Hubertova jízda je tradiční závěr myslivecké sezony, kdy se při slavnostní příležitosti sejdou adepti a mistři mysliveckého umění. Tento den slouží i k poznávání přírody, zhodnocení celoroční myslivecké práce a navázání pracovních i společenských kontaktů. Tradiční setkání chovatelů Libereckého kraje, na němž se chovatelé pravidelně seznamuji s novými trendy v plemenářské práci, s novými zákony, s výsledky růstu užitkovosti jednotlivých chovů. Zároveň jsou zde vyhodnocováni nejlepší chovatelé. Seminář slouží i k seznámení s novými možnostmi v chovu skotu a zároveň se zmiňuje i o okrajových chovech ovcí a koz s možností plemenitby formou inseminačních dávek. 20 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda 21

12 Připravujeme Setkání zemědělců a dalších pracovníků agrárního sektoru Libereckého kraje s velvyslancem Delegace Evropské komise v Praze p. Ramirem Cibriánem a ministrem České republiky Jaroslavem Palasem, beseda na téma Český zemědělec hospodaří v podmínkách Evropské Unie Cílem akcí připravených pro rok 2003 je poskytnout zemědělské veřejnosti rozšíření znalostí, ukázání nového. Kromě jiného se nabízejí i možnosti k setkávání a vzájemné výměně zkušeností. Využívám této příležitosti k poděkování všem, kteří se vedle své každodenní práce věnují přípravě a realizaci vzdělávacích a společenských akcí v agrárním sektoru. Chci zdůraznit pomoc, které se nám zemědělcům dostává od Libereckého kraje. Vydání tohoto kalendáře, a především financování všech akcí v něm obsažených je jedna z forem pomoci. Za anonymním označením Liberecký kraj jsou konkrétní lidé, kteří si uvědomují svou odpovědnost a své povinnosti k agrárnímu sektoru našeho regionu. Je na nás zemědělcích, abychom o těchto lidech věděli, znali je a tuto jimi odevzdanou práci dokázali ve správnou chvíli a na správném místě ocenit. Ve slušné společnosti se na něco takového nezapomíná. Ing. Robert Erlebach předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje 22 Připravujeme 23

13 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web:

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE Milí přátelé, Liberecký kraj resort zemědělství a životního

Více

kalendar vzdělávacích akcí Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje

kalendar vzdělávacích akcí Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje 2007 Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje ˇ kalendar vzdělávacích akcí Vážení přátelé, za

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Přehled doprovodného programu Hlavní program pavilony F a G1 Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Změny v dotační politice v roce 2018

Změny v dotační politice v roce 2018 Změny v dotační politice v roce 2018 Ing. David Kuna ředitel odboru environmentálních podpor PRV Ministerstvo zemědělství Skalský Dvůr, 20.9.2017 Obsah prezentace Nástroje podpory masného skotu (přímé/nepřímé)

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25 Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín Libverda, příspěvková organizace Ing. Libor Kunte, Ph.D. určuje pro žáky oboru Agropodnikání v souladu s 79, odst. 3) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady září 2010, Brno

Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady září 2010, Brno Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady 22. - 24. září 2010, Brno Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství ČR Odbor environmentální a ekologického zemědělství

Více

Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů. Ing. Petr Dobrovský

Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů. Ing. Petr Dobrovský Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů Ing. Petr Dobrovský NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1. Program podpory regenerace a podnikatelského využití brownfieldů 2. Demolice budov v sociálně vyloučených

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Strana 5087 378 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce konečné výsledky

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce konečné výsledky Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce konečné výsledky V Praze dne 21. prosince 2017 Státní zemědělský intervenční fond ke dni 21. prosince 2017

Více

Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích podzim 2013

Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích podzim 2013 Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích podzim 2013 V průběhu září a října 2013 proběhlo deset propagačních akcí pro školy a veřejnost v prostorách členských podniků Zemědělského svazu. Podzimní

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 konané ve dnech od 25.8. do 30.8.2016 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 25.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů 10:00 - Slavnostní

Více

Umění dívat se na půdu Půda pohledem odborníka a zemědělce

Umění dívat se na půdu Půda pohledem odborníka a zemědělce Umění dívat se na půdu Půda pohledem odborníka a zemědělce Příbor 12.10.2017 Ing. Hutař Martin PRO-BIO obchodní spol. s.r.o, VH Agroton, s.r.o. a Ing. Jiří Urban, ÚKZÚZ Brno EZ v praxi osnova prezentace

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

VENKOV A KRAJ VYSOČINA

VENKOV A KRAJ VYSOČINA Soutěž Regionální potravina Soutěž Regionální potravina 2 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Maso a masné výrobky Vysočina 1967, Krahulík MASOZÁVOD Krahulčí Mléko a mléčné

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období 49. USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle

Více

Obor Agropodnikání 15 tématických celků

Obor Agropodnikání 15 tématických celků Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Obor Agropodnikání 15 tématických celků A/ Pěstování rostlin B/ Chov zvířat

Více

Program rozvoje venkova ČR na období

Program rozvoje venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 2. kolo příjmu žádostí Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 3.. 2016 16.. 2016 Rozpočet: 337, mil. Kč Operace 6.1.1 - Žadatel V případě FO -

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1, Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: petr.jilek@mze.cz 1 Priority ochrany půdy z pohledu Strategie Ministerstva

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE D I P L O M O V Á PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE D I P L O M O V Á PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY D I P L O M O V Á PRÁCE Problematika znevýhodněných oblastí v rámci zemědělství ČR (případová studie regionu

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Teoreticky existuje nekonečně mnoho způsobů (strategií) hospodaření. V praxi však lze vymezit 2 extrémy a střed.

Teoreticky existuje nekonečně mnoho způsobů (strategií) hospodaření. V praxi však lze vymezit 2 extrémy a střed. Systémy hospodařen ení na půděp Současn asné systémy hospodařen ení Teoreticky existuje nekonečně mnoho způsobů (strategií) hospodaření. V praxi však lze vymezit 2 extrémy a střed. Tržně orientované hospodaření

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 1329 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6. prosince 2000 k podpůrným programům zemědělství pro rok 2001, poskytované podle 2

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Historie zemědělského zkušebnictví v uplynulých staletích v souvislostech s rozvojem zemědělství. RNDr. Jaroslav Staňa

Historie zemědělského zkušebnictví v uplynulých staletích v souvislostech s rozvojem zemědělství. RNDr. Jaroslav Staňa Historie zemědělského zkušebnictví v uplynulých staletích v souvislostech s rozvojem zemědělství RNDr. Jaroslav Staňa Co je to zemědělské zkušebnictví? Věda, výzkum Zemědělská výroba Odborné zkušebnictví

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Projektování přechodného období

Projektování přechodného období Projektování přechodného období Definice a účel přechodného období Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018 7. 12. 2017 CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV AKTIVITY ROKU 2017, PLÁN PRO ROK 2018 OBSAH PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE 2017 PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2018 CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ REGIONÁLNÍ PLÁNY TEMATICKÉ PRACOVNÍ

Více

Občanské sdružení. MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004

Občanské sdružení. MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004 Občanské sdružení MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004 Seminář k projektu Plány šetrného hospodaření Poniklá 11. 3. 2011 Kancelář: ul. Geologa Pošepného - nad poštou Jilemnice Naše území: západní část Krkonoš

Více

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ ROK 2015-2016: Nové dotační možnosti v PRV a výměna zkušeností z minulého programovacího období Cílem je informovanost potencionálních žadatelů prostřednictvím realizace různých akcí, na kterých budou

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2015, poskytované podle 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2015, poskytované podle 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Dotační programy zemědělství pro rok 2015, poskytované podle 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Nabídka platí od 1. 6. 2016 do vyčerpání zásob ROSTLINNÁ VÝROBA Doporučené technologické postupy

Více

Program rozvoje Libereckého kraje Základní informace pro projednání na obcích s rozšířenou působností únor - březen 2014.

Program rozvoje Libereckého kraje Základní informace pro projednání na obcích s rozšířenou působností únor - březen 2014. Program rozvoje Libereckého kraje 2014 2020. Základní informace pro projednání na obcích s rozšířenou působností únor - březen 2014. Význam PRLK 2014 2020? - důležitý strategický dokument kraje, pořizuje

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

OBSAH 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak... 2

OBSAH 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak... 2 OBSAH 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak... 2 2. V ogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak... 3 3. EKOKEMP 2010 Vogtland... 3 4. Regionální potravina Karlovarského kraje... 5 5.Krajské

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství

Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství Prezentace pro konferenci "Pro půdu Pro život" Příbor 2017 Zhodnocení naplňování strategie resortu 2030

Více

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku Cílem projektu je rozšíření dalšího vzdělávání

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1. Význam chovu koní 2. Anatomie koně 3. Morfologické vlastnosti

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 Červen 2014 Předkládá : Ing. Tomáš Kysilka jednatel společnosti 1 I. Charakteristika společnosti Společnost

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Seminář k 5. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova Ing. Miroslava Stárková Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Hradec Králové je otevřenou komunikační platformou Programu rozvoje

Více

Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu Příloha č. 1 Organizační struktura ústavu Ředitel ústavu Odbor auditu a řízení kvality Kancelář ústavu Sekce ekonomická a správní Sekce rostlinné výroby Sekce úřední kontroly Národní referenční laboratoř

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více