KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT životního PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE

2 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web: Vážení přátelé, již druhým rokem vydáváme kalendář zemědělských akcí, ve kterém naleznete vše, co pro vás připravil Liberecký kraj - resort životního prostředí a spolu s Regionální agrární radou Libereckého kraje na rok Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na našich společných projektech v roce 2002, a vyjádřil naději, že naše vynikající spolupráce bude pokračovat i nadále. Pevně věřím, že vás některá z připravovaných akcí osloví, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval. Radim Zika člen rady kraje pověřený vedením resortu životního prostředí a 2 3

3 Akce: 01 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Datum: 15. ledna 2003 Místo konání: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, ISŠ Vysoké nad Jizerou - Současný stav středního a učňovského zemědělského školství a příbuzných oborů v Libereckém kraji - Nové trendy výuky v návaznosti na praxi - Postgraduální a doplňkové vzdělávání pro pracující - Spolupráce s podniky v praktickém vyučování - Aplikace programu LEADER v oblasti Libereckého kraje Akce: 02 Mléko, surovina a potravina k nezaplacení Datum: 22. ledna 2003 Místo konání: Jablonec nad Nisou - restaurace Střelnice Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Plastcom Praha a.s. - Mlékárna Příšovice - Mléčné kvóty na rok Požadavky na kvalitu mléka - Vliv výživy krav na kvalitu mléka - Nové podmínky v nákupu a zpracování mléka z hlediska předpisů EU - Mléko není jen od krav, ale i od koz a ovcí Vzdělávání je nezastupitelnou složkou ve výchově mladé generace; forma celoživotního vzdělávání, doplňování znalostí, rekvalifikace zaměstnanců přispívá k dokonalému zvládnutí moderních trendů a technologií a příbuzných oborů. Mléko je nejen důležitá surovina ve výživě obyvatelstva, ale také stabilizující ekonomický produkt zemědělského podnikání. Státem regulovaná dodávka a cena této suroviny je velmi omezujícím faktorem v. Rovněž tak kvótace uložené EU v předvstupních jednáních se jeví jako destabilizující opatření. Kvalita v ČR produkovaného mléka a národní předpisy jsou na evropské úrovni. Jak dál a kam nasměrovat pozornost v produkci a zpracování této suroviny se pokusí nastínit tento seminář. 4 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Mléko, surovina a potravina k nezaplacení 5

4 Akce: 03 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů Akce: 04 Datum: 14. února 2003 Místo konání: Myslivecká klubovna Nová Ves u Chrastavy Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Strojní družstvo Venkovský prostor Nová Ves - Současná zemědělská politika státu a kraje s ohledem na vstup do EU - Dotační politika v roce Nové poznatky v agrotechnice pěstování plodin - Prezentace firem vyrábějících a distribuujících osivo, sadbu a prostředky na ochranu rostlin Datum: 21. února 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Pořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Spolupořadatel: Liberecký kraj - Ples - Prezentace zemědělských a potravinářských podniků LK - Tombola Tradiční setkání zemědělců a potravinářů Libereckého kraje, zhodnocení celoroční práce, prezentace výrobků zemědělských a potravinářských podniků, seznamování laické veřejnosti s kvalitou a rozmanitostí regionální produkce potravin. Tradiční setkání sloužící k seznámení zemědělské veřejnosti s novými trendy v ochraně rostlin, s novými odrůdami pěstovaných kultur a moderními agrotechnickými postupy. Důležitou součástí je setkávání s praktickými zkušenostmi zemědělců z EU. 6 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů 7

5 Akce: 05 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí Akce: 06 Datum: 5. března 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec - klubovna vchod B Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Datum: 25. března 2003 Místo konání: Česká Lípa - zasedací síň Zemědělské agentury Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Výklad novelizovaného zákona o prodejji státní půdy - Postupy ÚPPF Libereckého kraje v aplikaci tohoto zákona - Možnosti zemědělské veřejnosti k nákupu státní půdy - Nové trendy v ochraně rostlin - Seznámení s novými prostředky na ochranu rostlin - Seznámení s důsledky ochrany v rámci nitrátové směrnice - Prezentace firem s prostředky ochrany rostlin Prodej státní půdy je životně důležitou záležitostí pro udržení současného trendu v Libereckém kraji. Mnoho nejasností a neznalostí postupů při prodeji a koupi státní půdy brání zemědělcům v odvaze do nákupu vstoupit. Seminář se pokusí jasnou a srozumitelnou formou seznámit zemědělskou veřejnost s praktickými možnostmi nákupu státní půdy. Seminář je zaměřen na využití prostředků ochrany rostlin šetrných k životnímu prostředí s uplatněním požadavků legislativy EU a nitrátové směrnice. 8 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí 9

6 Akce: 07 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v Akce: 08 Datum: 10. dubna 2003 Místo konání: AGRO Český Ráj a.s., ZD Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Datum: 24. dubna 2003 Místo konání: Česká Lípa - hotel Lípa Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Aplikace nitrátové směrnice při úpravách stájových kapacit - Možnosti rekonstrukcí skladovacích prostor organického odopadu - Kejdové hospodářství - Způsoby využití biomasy a organických odpadů v - Výroba hnojiv - kompostování - Výroba bioplynu - Energetické využití - Možnosti čerpání podpor z programů MZE ČR, MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR Nitrátová směrnice je závázná pro možnost hospodaření v podmínkách EU. Její praktické naplňování při stavebních úpravách stávajících kapacit je obestřena řadou neznámých, které se pokusí tento seminář vyjasnit. Biomasa a organický odpad je nejožehavějším místem zemědělské produkce. Jejich nadbytek mnohdy způsobuje neřešitelné problémy. Seminář se pokusí odpovědět na možnosti využití těchto produktů s výhledem ekonomického přínosu pro prvovýrobu. 10 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v 11

7 Akce: 09 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče Akce: 10 Datum: 14. května 2003 Místo konání: Zetka Strážník - Studenec a.s., obec Studenec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Zetka Strážník - Studenec - Nové trendy hospodaření v podhorských oblastech - Minimalizační technologie v rostlinné výrobě - Intenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Extenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Dotační politika a podpůrné programy Datum: 3. června 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s. Bílá, Some - Jindřichův Hradec, Agrocentrum Hronětice - Prezentace lokality a seznámení s pedologickými a klimatickými podmínkami - Agrobiologické přípravky na konzervaci píce - Praktická ukázka sklizně senážních hmot a sena - Přehlídka sklizňové techniky Většina území Libereckého kraje leží v podhorské oblasti s vysokým zastoupením LFA. Hospodaření v těchto podmínkách není lehkou záležitostí, zejména s nízkou podporou státu. Seminář se pokusí najít řešení pro zemědělskou veřejnost, jakou cestou se v těchto oblastech vydat. Tradiční setkání zemědělců spojené se zahájením sklizňových prací v zemědělské prvovýrobě. Zemědělská a laická veřejnost má možnost se seznámit se sklizňovou technikou i technologiemi vhodnými do našeho regionu. Nezbytnou součástí semináře s praktickými ukázkami provozu je i výměna zkušeností. 12 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče 13

8 Akce: ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti Akce: 12 Datum: 24. června 2003 Místo konání: Zkušební stanice ÚKZÚZ Chrastava Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, ÚKZÚZ Chrastava, Oseva UNI Choceň Datum: 6. září 2003 Místo konání: Semily, město Semily Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Záštitu převzali hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík a Radim Zika, člen rady Libereckého kraje - Výsledky odrůdových pokusů polních plodin prováděných ve zkušební stanici v Chrastavě - Výsledky dlouhodobých výživářských pokusů, systémy hnojení - Informace odboru agrochemie půdy, výživy rostlin a agrochemického zkoušení půd a monitoring atmosférické dispozice - Prohlídka založených polních pokusů s obilovinami, řepkou kukuřicí, lnem, peluškou, krmnou kapustou, kmínem, travinami a jetelovinami Již po sedmadvacáté se sejdou zemědělci na Polním dnu ve zkušební stanici v Chrastavě. Seznámí se s rajonizovanými odrůdami jednotlivých polních kultur, jejich poloprovozním pěstováním a pokusy ve výživě. Tato setkání s praktickými ukázkami polních kultur významnou měrou přispívají zemědělské veřejnosti ke kvalitnímu pěstování plodin a zejména k hospodárnému využití výživářských a ochranářských technologií v zemědělské praxi. - Slavnostní zahájení - Slavnostní dožínkový průvod - Předání dožínkových věnců a kytic - Slavnostní projevy - Staročeský jarmark - Dožínková mše - Dožínková veselice Doprovodné programy: - výstava historie Libereckého kraje - výstava zemědělské techniky - výstava hospodářských zvířat Kulturní programy: - hudební skupiny - narodopisné soubory Loňský rok založil tradici setkávání zemědělců, potravinářů, lesáků, rybářů apod. s laickou veřejností. Dožínky jsou jednak oslavou celoročního snažení těchto subjektů, jednak ukázkou toho co poskytují občanům, zejména v konečném produktu jakým jsou potraviny. Dožínky vždycky byly a doufáme, že i nadále budou dnem soudržnosti všech lidí žijících a pracujících v Libereckém kraji ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti 15

9 Akce: 13 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO Akce: 14 Datum: září 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dagla Praha - Celostátní přehlídka jiřinek - Pěstování okrasných jiřinek - Ochrana a uskladňování výpěstků a sadbového materiálu - Semináře, besedy - Vyhodnocení nejlepších pěstitelů Datum: 19. září 2003 Místo konání: Dvůr Borčice - Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Farma Dvůr Borčice, Všeň - Agroturistika jako zdroj příjmů zemědělského podnikání - Odlišnosti agroturistického podnikání v podmínkách CHKO - Rozmanitost agroturistických činností hipoterapie cyklotrasy sportovně turistická centra V Libereckém kraji je několik významných pěstitelů jiřin. Největší sbírka odrůd v České republice se nachází v Raspenavě, kde ing. Jan Dvořák za pomoci SOU Lesnického v Hejnicích se stará o udržovací a rozmnožovací šlechtění kultivarů této významné okrasné květiny. Celostátní výstava je ukázkou, čeho lze v pěstování a šlechtitelské práci u jiřin dosáhnout. Agroturistika svou rozmanitostí, bude hrát v přírodních podmínkách Libereckého kraje velice významnou úlohu při diverzifikaci a jeho ekonomické soběstačnosti. Liberecký kraj je významným soustředěním přírodních, kulturních, historických a sakrálních památek. Využití tohoto prostředí pro rozvoj agroturistiky se pokusí nastolit tento seminář spojený s praktickou prohlídkou hostitelské farmy. 16 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO 17

10 Akce: Den kukuřice Akce: 16 Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech Datum: 25. září 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá, a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s., Bílá, Oseva UNI Choceň - Seznámení s provozními pokusy v pěstování kukuřice - Charakteristika jednotlivých odrůd, půdních a klimatických podmínek - Charakteristika výživy a ochrany pokusů a provozních ploch - Prezentace sklízecí techniky - Praktická ukázka sklizně a konzervace kukuřic Datum: 30. září 2003 Místo konání: Ranč MALEVIL Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Legislativa ekologického - Ekologické způsoby hospodaření v rostlinné a živočišné výrobě - Výroba biopotravin - nákladovost - Dotace a podpory ekologického - Podíl ekologického na naplňování Krajské koncepce Libereckého kraje Agro Bílá, a.s. Bílá ve spolupráci s Okresní agrární komorou Jablonec nad Nisou, Liberec tuto akci pořádá již poněkolikáté. Praktická ukázka pěstování, sklizně a konzervace kukuřic rajonizovaných pro naší oblast významnou měrou přispívá ke kvalitnímu zabezpečení objemného krmení pro hospodářská zvířata. Pěstitelé mají možnost seznámit se s vývojem pěstování této plodiny, vhodnými odrůdami a technologiemi. Ekologické je jedním z moderních trendů zemědělské výroby. Výchova zemědělských subjektů k zásadám ekologického, laické veřejnosti k upřednostňování ekologických produktů a výrobků, bude před vstupem Česka do EU i po něm jedním z důležitých faktorů změny životního stylu Den kukuřice Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech 19

11 Akce: 17 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda Akce: 18 Datum: 12. prosince 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Natural s.r.o. - Seznámení chovatelů s výsledky užitkovosti dojnic - Seznámení s jejich novým katalogem plemených býků a s jejich vlivem na užitkovost krav - Nové trendy v plemenářské práci a šlechtění - Nové trendy v plemenářské práci - Vyhodnocení nejlepších chovatelů - Výživa zvířat se zaměřením na ekonomiku výroby mléka a masa Datum: 7. listopadu 2003 Místo konání: Hejnice Pořadatel: Liberecký kraj, Střední odborné učiliště lesnické Hejnice - Slavnostní halali - Slavnostní mše - Vyhodnocení mladých adeptů myslivosti - Hubertova jízda Hubertova jízda je tradiční závěr myslivecké sezony, kdy se při slavnostní příležitosti sejdou adepti a mistři mysliveckého umění. Tento den slouží i k poznávání přírody, zhodnocení celoroční myslivecké práce a navázání pracovních i společenských kontaktů. Tradiční setkání chovatelů Libereckého kraje, na němž se chovatelé pravidelně seznamuji s novými trendy v plemenářské práci, s novými zákony, s výsledky růstu užitkovosti jednotlivých chovů. Zároveň jsou zde vyhodnocováni nejlepší chovatelé. Seminář slouží i k seznámení s novými možnostmi v chovu skotu a zároveň se zmiňuje i o okrajových chovech ovcí a koz s možností plemenitby formou inseminačních dávek. 20 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda 21

12 Připravujeme Setkání zemědělců a dalších pracovníků agrárního sektoru Libereckého kraje s velvyslancem Delegace Evropské komise v Praze p. Ramirem Cibriánem a ministrem České republiky Jaroslavem Palasem, beseda na téma Český zemědělec hospodaří v podmínkách Evropské Unie Cílem akcí připravených pro rok 2003 je poskytnout zemědělské veřejnosti rozšíření znalostí, ukázání nového. Kromě jiného se nabízejí i možnosti k setkávání a vzájemné výměně zkušeností. Využívám této příležitosti k poděkování všem, kteří se vedle své každodenní práce věnují přípravě a realizaci vzdělávacích a společenských akcí v agrárním sektoru. Chci zdůraznit pomoc, které se nám zemědělcům dostává od Libereckého kraje. Vydání tohoto kalendáře, a především financování všech akcí v něm obsažených je jedna z forem pomoci. Za anonymním označením Liberecký kraj jsou konkrétní lidé, kteří si uvědomují svou odpovědnost a své povinnosti k agrárnímu sektoru našeho regionu. Je na nás zemědělcích, abychom o těchto lidech věděli, znali je a tuto jimi odevzdanou práci dokázali ve správnou chvíli a na správném místě ocenit. Ve slušné společnosti se na něco takového nezapomíná. Ing. Robert Erlebach předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje 22 Připravujeme 23

13 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web:

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

1. Sběr informací, rozhodování

1. Sběr informací, rozhodování 1. Sběr informací, rozhodování V současné době je možné pozorovat určitý návrat mladých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. Zemědělské

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a Z e m ě d ě l s k á Kč 15, p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a 9 květen 2006 7 69. ročník Obsah (English summary see page no. 19) Celostátní soutěž žáků zemědělských škol... 2 Život seniorů... 3 Europea

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 4 prosinec 2007 70. ročník Testování privátních poradců v r. 2007 Jesenné hodnotenie koní Státní maturity Na Hubertovej jazde Stáž žáků v Newmarketu Vianočný vidiek Informace

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Kalendář akcí září 2010

Kalendář akcí září 2010 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2010 Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

Do nového roku s úspěchem

Do nového roku s úspěchem Brambory jsou v našem jídelníčku již dvě stovky let Strany 20 21 Výzkum produkce biomasy z čiroku v podmínkách ČR Strany 24 25 Kypr: Snaha o vliv na finanční rámec EU v období 2014 2020 Strana 37 MIMOŘÁDNÁ

Více