KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT životního PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE

2 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web: Vážení přátelé, již druhým rokem vydáváme kalendář zemědělských akcí, ve kterém naleznete vše, co pro vás připravil Liberecký kraj - resort životního prostředí a spolu s Regionální agrární radou Libereckého kraje na rok Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na našich společných projektech v roce 2002, a vyjádřil naději, že naše vynikající spolupráce bude pokračovat i nadále. Pevně věřím, že vás některá z připravovaných akcí osloví, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval. Radim Zika člen rady kraje pověřený vedením resortu životního prostředí a 2 3

3 Akce: 01 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Datum: 15. ledna 2003 Místo konání: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, ISŠ Vysoké nad Jizerou - Současný stav středního a učňovského zemědělského školství a příbuzných oborů v Libereckém kraji - Nové trendy výuky v návaznosti na praxi - Postgraduální a doplňkové vzdělávání pro pracující - Spolupráce s podniky v praktickém vyučování - Aplikace programu LEADER v oblasti Libereckého kraje Akce: 02 Mléko, surovina a potravina k nezaplacení Datum: 22. ledna 2003 Místo konání: Jablonec nad Nisou - restaurace Střelnice Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Plastcom Praha a.s. - Mlékárna Příšovice - Mléčné kvóty na rok Požadavky na kvalitu mléka - Vliv výživy krav na kvalitu mléka - Nové podmínky v nákupu a zpracování mléka z hlediska předpisů EU - Mléko není jen od krav, ale i od koz a ovcí Vzdělávání je nezastupitelnou složkou ve výchově mladé generace; forma celoživotního vzdělávání, doplňování znalostí, rekvalifikace zaměstnanců přispívá k dokonalému zvládnutí moderních trendů a technologií a příbuzných oborů. Mléko je nejen důležitá surovina ve výživě obyvatelstva, ale také stabilizující ekonomický produkt zemědělského podnikání. Státem regulovaná dodávka a cena této suroviny je velmi omezujícím faktorem v. Rovněž tak kvótace uložené EU v předvstupních jednáních se jeví jako destabilizující opatření. Kvalita v ČR produkovaného mléka a národní předpisy jsou na evropské úrovni. Jak dál a kam nasměrovat pozornost v produkci a zpracování této suroviny se pokusí nastínit tento seminář. 4 Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje Mléko, surovina a potravina k nezaplacení 5

4 Akce: 03 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů Akce: 04 Datum: 14. února 2003 Místo konání: Myslivecká klubovna Nová Ves u Chrastavy Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Strojní družstvo Venkovský prostor Nová Ves - Současná zemědělská politika státu a kraje s ohledem na vstup do EU - Dotační politika v roce Nové poznatky v agrotechnice pěstování plodin - Prezentace firem vyrábějících a distribuujících osivo, sadbu a prostředky na ochranu rostlin Datum: 21. února 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Pořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Spolupořadatel: Liberecký kraj - Ples - Prezentace zemědělských a potravinářských podniků LK - Tombola Tradiční setkání zemědělců a potravinářů Libereckého kraje, zhodnocení celoroční práce, prezentace výrobků zemědělských a potravinářských podniků, seznamování laické veřejnosti s kvalitou a rozmanitostí regionální produkce potravin. Tradiční setkání sloužící k seznámení zemědělské veřejnosti s novými trendy v ochraně rostlin, s novými odrůdami pěstovaných kultur a moderními agrotechnickými postupy. Důležitou součástí je setkávání s praktickými zkušenostmi zemědělců z EU. 6 Den zemědělce 5. Ples zemědělců a potravinářů 7

5 Akce: 05 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí Akce: 06 Datum: 5. března 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec - klubovna vchod B Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec Datum: 25. března 2003 Místo konání: Česká Lípa - zasedací síň Zemědělské agentury Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Výklad novelizovaného zákona o prodejji státní půdy - Postupy ÚPPF Libereckého kraje v aplikaci tohoto zákona - Možnosti zemědělské veřejnosti k nákupu státní půdy - Nové trendy v ochraně rostlin - Seznámení s novými prostředky na ochranu rostlin - Seznámení s důsledky ochrany v rámci nitrátové směrnice - Prezentace firem s prostředky ochrany rostlin Prodej státní půdy je životně důležitou záležitostí pro udržení současného trendu v Libereckém kraji. Mnoho nejasností a neznalostí postupů při prodeji a koupi státní půdy brání zemědělcům v odvaze do nákupu vstoupit. Seminář se pokusí jasnou a srozumitelnou formou seznámit zemědělskou veřejnost s praktickými možnostmi nákupu státní půdy. Seminář je zaměřen na využití prostředků ochrany rostlin šetrných k životnímu prostředí s uplatněním požadavků legislativy EU a nitrátové směrnice. 8 Novelizace zákona o prodeji státní půdy Integrovaná ochrana rostlin šetrná k životnímu prostředí 9

6 Akce: 07 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v Akce: 08 Datum: 10. dubna 2003 Místo konání: AGRO Český Ráj a.s., ZD Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Datum: 24. dubna 2003 Místo konání: Česká Lípa - hotel Lípa Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Aplikace nitrátové směrnice při úpravách stájových kapacit - Možnosti rekonstrukcí skladovacích prostor organického odopadu - Kejdové hospodářství - Způsoby využití biomasy a organických odpadů v - Výroba hnojiv - kompostování - Výroba bioplynu - Energetické využití - Možnosti čerpání podpor z programů MZE ČR, MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR Nitrátová směrnice je závázná pro možnost hospodaření v podmínkách EU. Její praktické naplňování při stavebních úpravách stávajících kapacit je obestřena řadou neznámých, které se pokusí tento seminář vyjasnit. Biomasa a organický odpad je nejožehavějším místem zemědělské produkce. Jejich nadbytek mnohdy způsobuje neřešitelné problémy. Seminář se pokusí odpovědět na možnosti využití těchto produktů s výhledem ekonomického přínosu pro prvovýrobu. 10 Aplikace nitrátové směrnice při úpravách ustájovacích kapacit Využití biomasy a organických odpadů v 11

7 Akce: 09 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče Akce: 10 Datum: 14. května 2003 Místo konání: Zetka Strážník - Studenec a.s., obec Studenec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Zetka Strážník - Studenec - Nové trendy hospodaření v podhorských oblastech - Minimalizační technologie v rostlinné výrobě - Intenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Extenzivní hospodaření v podhorských oblastech - Dotační politika a podpůrné programy Datum: 3. června 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s. Bílá, Some - Jindřichův Hradec, Agrocentrum Hronětice - Prezentace lokality a seznámení s pedologickými a klimatickými podmínkami - Agrobiologické přípravky na konzervaci píce - Praktická ukázka sklizně senážních hmot a sena - Přehlídka sklizňové techniky Většina území Libereckého kraje leží v podhorské oblasti s vysokým zastoupením LFA. Hospodaření v těchto podmínkách není lehkou záležitostí, zejména s nízkou podporou státu. Seminář se pokusí najít řešení pro zemědělskou veřejnost, jakou cestou se v těchto oblastech vydat. Tradiční setkání zemědělců spojené se zahájením sklizňových prací v zemědělské prvovýrobě. Zemědělská a laická veřejnost má možnost se seznámit se sklizňovou technikou i technologiemi vhodnými do našeho regionu. Nezbytnou součástí semináře s praktickými ukázkami provozu je i výměna zkušeností. 12 Hospodaříme v podhorských oblastech Den senoseče 13

8 Akce: ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti Akce: 12 Datum: 24. června 2003 Místo konání: Zkušební stanice ÚKZÚZ Chrastava Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, ÚKZÚZ Chrastava, Oseva UNI Choceň Datum: 6. září 2003 Místo konání: Semily, město Semily Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily Záštitu převzali hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík a Radim Zika, člen rady Libereckého kraje - Výsledky odrůdových pokusů polních plodin prováděných ve zkušební stanici v Chrastavě - Výsledky dlouhodobých výživářských pokusů, systémy hnojení - Informace odboru agrochemie půdy, výživy rostlin a agrochemického zkoušení půd a monitoring atmosférické dispozice - Prohlídka založených polních pokusů s obilovinami, řepkou kukuřicí, lnem, peluškou, krmnou kapustou, kmínem, travinami a jetelovinami Již po sedmadvacáté se sejdou zemědělci na Polním dnu ve zkušební stanici v Chrastavě. Seznámí se s rajonizovanými odrůdami jednotlivých polních kultur, jejich poloprovozním pěstováním a pokusy ve výživě. Tato setkání s praktickými ukázkami polních kultur významnou měrou přispívají zemědělské veřejnosti ke kvalitnímu pěstování plodin a zejména k hospodárnému využití výživářských a ochranářských technologií v zemědělské praxi. - Slavnostní zahájení - Slavnostní dožínkový průvod - Předání dožínkových věnců a kytic - Slavnostní projevy - Staročeský jarmark - Dožínková mše - Dožínková veselice Doprovodné programy: - výstava historie Libereckého kraje - výstava zemědělské techniky - výstava hospodářských zvířat Kulturní programy: - hudební skupiny - narodopisné soubory Loňský rok založil tradici setkávání zemědělců, potravinářů, lesáků, rybářů apod. s laickou veřejností. Dožínky jsou jednak oslavou celoročního snažení těchto subjektů, jednak ukázkou toho co poskytují občanům, zejména v konečném produktu jakým jsou potraviny. Dožínky vždycky byly a doufáme, že i nadále budou dnem soudržnosti všech lidí žijících a pracujících v Libereckém kraji ročník Polního dne v Chrastavě 2. Krajské dožínkové slavnosti 15

9 Akce: 13 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO Akce: 14 Datum: září 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dagla Praha - Celostátní přehlídka jiřinek - Pěstování okrasných jiřinek - Ochrana a uskladňování výpěstků a sadbového materiálu - Semináře, besedy - Vyhodnocení nejlepších pěstitelů Datum: 19. září 2003 Místo konání: Dvůr Borčice - Všeň Spolupořadatel: Okresní agrární komora Semily, Farma Dvůr Borčice, Všeň - Agroturistika jako zdroj příjmů zemědělského podnikání - Odlišnosti agroturistického podnikání v podmínkách CHKO - Rozmanitost agroturistických činností hipoterapie cyklotrasy sportovně turistická centra V Libereckém kraji je několik významných pěstitelů jiřin. Největší sbírka odrůd v České republice se nachází v Raspenavě, kde ing. Jan Dvořák za pomoci SOU Lesnického v Hejnicích se stará o udržovací a rozmnožovací šlechtění kultivarů této významné okrasné květiny. Celostátní výstava je ukázkou, čeho lze v pěstování a šlechtitelské práci u jiřin dosáhnout. Agroturistika svou rozmanitostí, bude hrát v přírodních podmínkách Libereckého kraje velice významnou úlohu při diverzifikaci a jeho ekonomické soběstačnosti. Liberecký kraj je významným soustředěním přírodních, kulturních, historických a sakrálních památek. Využití tohoto prostředí pro rozvoj agroturistiky se pokusí nastolit tento seminář spojený s praktickou prohlídkou hostitelské farmy. 16 Celostátní výstava jiřinek Agroturistika v CHKO 17

10 Akce: Den kukuřice Akce: 16 Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech Datum: 25. září 2003 Místo konání: Polní kultury Agro Bílá, a.s., Bílá u Českého Dubu Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Agro Bílá, a.s., Bílá, Oseva UNI Choceň - Seznámení s provozními pokusy v pěstování kukuřice - Charakteristika jednotlivých odrůd, půdních a klimatických podmínek - Charakteristika výživy a ochrany pokusů a provozních ploch - Prezentace sklízecí techniky - Praktická ukázka sklizně a konzervace kukuřic Datum: 30. září 2003 Místo konání: Ranč MALEVIL Spolupořadatel: Okresní agrární komora Česká Lípa - Legislativa ekologického - Ekologické způsoby hospodaření v rostlinné a živočišné výrobě - Výroba biopotravin - nákladovost - Dotace a podpory ekologického - Podíl ekologického na naplňování Krajské koncepce Libereckého kraje Agro Bílá, a.s. Bílá ve spolupráci s Okresní agrární komorou Jablonec nad Nisou, Liberec tuto akci pořádá již poněkolikáté. Praktická ukázka pěstování, sklizně a konzervace kukuřic rajonizovaných pro naší oblast významnou měrou přispívá ke kvalitnímu zabezpečení objemného krmení pro hospodářská zvířata. Pěstitelé mají možnost seznámit se s vývojem pěstování této plodiny, vhodnými odrůdami a technologiemi. Ekologické je jedním z moderních trendů zemědělské výroby. Výchova zemědělských subjektů k zásadám ekologického, laické veřejnosti k upřednostňování ekologických produktů a výrobků, bude před vstupem Česka do EU i po něm jedním z důležitých faktorů změny životního stylu Den kukuřice Ekologické a možnosti rozvoje v marginálních oblastech 19

11 Akce: 17 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda Akce: 18 Datum: 12. prosince 2003 Místo konání: Dům kultury Liberec Spolupořadatel: Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou, Liberec, Natural s.r.o. - Seznámení chovatelů s výsledky užitkovosti dojnic - Seznámení s jejich novým katalogem plemených býků a s jejich vlivem na užitkovost krav - Nové trendy v plemenářské práci a šlechtění - Nové trendy v plemenářské práci - Vyhodnocení nejlepších chovatelů - Výživa zvířat se zaměřením na ekonomiku výroby mléka a masa Datum: 7. listopadu 2003 Místo konání: Hejnice Pořadatel: Liberecký kraj, Střední odborné učiliště lesnické Hejnice - Slavnostní halali - Slavnostní mše - Vyhodnocení mladých adeptů myslivosti - Hubertova jízda Hubertova jízda je tradiční závěr myslivecké sezony, kdy se při slavnostní příležitosti sejdou adepti a mistři mysliveckého umění. Tento den slouží i k poznávání přírody, zhodnocení celoroční myslivecké práce a navázání pracovních i společenských kontaktů. Tradiční setkání chovatelů Libereckého kraje, na němž se chovatelé pravidelně seznamuji s novými trendy v plemenářské práci, s novými zákony, s výsledky růstu užitkovosti jednotlivých chovů. Zároveň jsou zde vyhodnocováni nejlepší chovatelé. Seminář slouží i k seznámení s novými možnostmi v chovu skotu a zároveň se zmiňuje i o okrajových chovech ovcí a koz s možností plemenitby formou inseminačních dávek. 20 Setkání chovatelů Liberecka a Jablonecka Hubertova jízda 21

12 Připravujeme Setkání zemědělců a dalších pracovníků agrárního sektoru Libereckého kraje s velvyslancem Delegace Evropské komise v Praze p. Ramirem Cibriánem a ministrem České republiky Jaroslavem Palasem, beseda na téma Český zemědělec hospodaří v podmínkách Evropské Unie Cílem akcí připravených pro rok 2003 je poskytnout zemědělské veřejnosti rozšíření znalostí, ukázání nového. Kromě jiného se nabízejí i možnosti k setkávání a vzájemné výměně zkušeností. Využívám této příležitosti k poděkování všem, kteří se vedle své každodenní práce věnují přípravě a realizaci vzdělávacích a společenských akcí v agrárním sektoru. Chci zdůraznit pomoc, které se nám zemědělcům dostává od Libereckého kraje. Vydání tohoto kalendáře, a především financování všech akcí v něm obsažených je jedna z forem pomoci. Za anonymním označením Liberecký kraj jsou konkrétní lidé, kteří si uvědomují svou odpovědnost a své povinnosti k agrárnímu sektoru našeho regionu. Je na nás zemědělcích, abychom o těchto lidech věděli, znali je a tuto jimi odevzdanou práci dokázali ve správnou chvíli a na správném místě ocenit. Ve slušné společnosti se na něco takového nezapomíná. Ing. Robert Erlebach předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje 22 Připravujeme 23

13 Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec telefon: GSM brána: web:

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE Milí přátelé, Liberecký kraj resort zemědělství a životního

Více

kalendar vzdělávacích akcí Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje

kalendar vzdělávacích akcí Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje 2007 Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje ˇ kalendar vzdělávacích akcí Vážení přátelé, za

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Přehled doprovodného programu Hlavní program pavilony F a G1 Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obor Agropodnikání 15 tématických celků

Obor Agropodnikání 15 tématických celků Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Obor Agropodnikání 15 tématických celků A/ Pěstování rostlin B/ Chov zvířat

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

VENKOV A KRAJ VYSOČINA

VENKOV A KRAJ VYSOČINA Soutěž Regionální potravina Soutěž Regionální potravina 2 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Maso a masné výrobky Vysočina 1967, Krahulík MASOZÁVOD Krahulčí Mléko a mléčné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 1329 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 29. schůze 6. prosince 2000 k podpůrným programům zemědělství pro rok 2001, poskytované podle 2

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu Příloha č. 1 Organizační struktura ústavu Ředitel ústavu Odbor auditu a řízení kvality Kancelář ústavu Sekce ekonomická a správní Sekce rostlinné výroby Sekce úřední kontroly Národní referenční laboratoř

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Resort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje

Resort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Resort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje 2012 K alendář vzdělávacích akcí Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje 1 Vážené čtenářky a čtenáři, kolegové, přátelé, stalo

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada plná květin Andrew Lang Brno, 9.-10.4. 2008 seminář: ESF příležitost pro vysoké školy Doc.Dr.Ing. Petr Salaš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje

Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje K alendář vzdělávacích akcí 20 00 08 Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážení přátelé,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více