K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a"

Transkript

1 Říjen 2011 K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a Milí farníci! Byl jsem požádán redakční radou Farního listu o příspěvek v souvislosti s převzetím farních úřadů a duchovní služby ve farnostech Kvasice, Zlámanka a Těšnovice. Proto mi dovolte, abych i touto formou oslovil a pozdravil nejen pro mne nové farníky a občany zmiňovaných obcí, ale i přidružených obcí, které náleží do těchto farností. Na kvasické faře se poslední dobou střídají kněží se jménem Petr. Já jsem již třetí v pořadí, jak mne také při vítání oslovili zástupci farností jako Petra III. Přišel jsem k Vám z Valašska, kde jsem začínal a působil v duchovní službě šest let. Mám tedy zkušenosti z působení ve valašském království, kde jsou lidé velice zbožní, sdílní a přátelští, zkrátka jedna rodina. Byl jsem na Valašsku a mezi Valachy velice spokojený. Pastorační práce byla bohatá, sloužil jsem v neděli mše svaté pro mnoho set lidí, pokřtil jsem a přes kostel oddal nebo pohřbil také velice mnoho lidí. Zpovědím hlavně před svátky jsme říkali zpovědní kombajn. Někdy jsem ani nestíhal chodit na všechny návštěvy, kde mě zvali, na různé obědy, večeře, slavnosti. A přitom jsem klidně a velmi rád se scházel i s těmi nepraktikujícími křesťany a i nevěřícími. Poznal jsem tak mnoho fajn lidí bez předsudků. Bylo to takové kněžské nebe na zemi, hlavně ve Valašských Kloboukách. Zde je to proti Valašsku méně masové a málo pastorační práce v kostele. Mentalita lidí na Valašsku a na Hané je velice rozdílná, jak jsem si všiml a jak se všeobecně říká. Ale do farnosti patří podle křesťanského a církevního pojetí všichni lidé, nejen ti, kteří chodí do kostela na bohoslužby, ale i ti, kteří nechodí a jsou pokřtěni a dokonce i ti, kteří nejsou pokřtěni, ale mohou se stát křesťany kdykoliv. Tato naposledy zmiňovaná skupina lidí může mít také víru, i když nejsou pokřtěni. Kněz je poslán ke všem lidem a všude na světě jsou lidé dobří, ale také zlí, ať jsou nebo nejsou věřící,

2 pokřtění nebo účastníci bohoslužeb. Já osobně nejsem z těch, kteří by však podle těchto měřítek škatulkoval lidi. Snažím se mít rád všechny a při svém působení mne velice kladně překvapili a i oslovili lidé, kteří vůbec do kostela nechodí. Všichni jsme vyšli z Boží dílny a všechny chce Bůh přivést do nebe. A po lidské stránce bychom si všichni měli rozumět, vycházet vstříc a mít se rádi, ať už věříme nebo nevěříme. Proto touto cestou chci oslovit i ty vzdálené od kostela se vzkazem, že jsem normální chlap i kněz a máte otevřené dveře na faru i do kostela. Velice mě překvapilo, když jsem se stěhoval, že mi přišli ochotně pomoci chlapi z obecního úřadu, které v kostele nevidím. Ještě jednou díky. Podobně mi přišel pomoci zřizovat farní kancelář po vyhlášené poptávce po pomoci v kostele mladík, který nedávno konvertoval do katolické církve. Mým úkolem je pomáhat přivádět lidi k nadpřirozeným cílům. Ale přitom zůstat nohama na zemi se zdravým rozumem, protože jsme jen lidé. Nejsme andělé, abychom lítali někde v oblacích, jinak by nám Bůh stvořil i křídla. Nejdůležitější je pravá láska, milosrdenství, sympatie, těchto vlastností se člověk nikdy nepřejí. Ty vždy chytnou za srdce bez rozdílu vyznání. Ale ta naše někdy okoralá a vyvětralá lidská láska potřebuje být povzbuzena, zušlechtěna, posílena a povýšena Boží láskou. Bůh je zdroj lásky a všech nejlepších hodnot. A já jsem byl mezi vás poslán, abych toto proudění Boží milosti a požehnání z nebe zprostředkovával a usměrňoval do lidských duší. Nechci být tím, který by zabraňoval tomuto působení a toku Boží milosti, vždyť Ježíš Kristus sám říkal svým apoštolům: Nebraňte maličkým přijít ke mně! Tím jsem nepřímo naznačil, že se mnou se na všem dobrém domluvíte. Nejsem žádný moralista nebo fanatik. Zdravá víra a ctnost je vždy zlatá cesta, ne cesta extrémů. Těmi extrémy mohou být na jedné straně úplné světáctví a na druhé straně nezdravý až psychopatologický fanatismus spojený s duchovní pýchou, který se maskuje zdánlivou svatostí. Na závěr bych chtěl pozvat všechny farníky a občany k této zlaté cestě, ke křesťanskému realismu. Zůstat a být dobrými lidmi a nechat se obohacovat božstvím, abychom byli zbožštěni a jednou spaseni. Rád bych využil této příležitosti k prezentaci internetových stránek (www.farnostkvasice.org), kde naleznete i kontakt na mne, když by jste potřebovali duchovní služby nebo jen tak lidsky se setkat. Dojděte! (P. Petr III.)

3 JMJ MADRID 2011 Pod trochu tajemnou zkratkou JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) se skrývá španělský název pro Světové dny mládeže, které letos proběhly ve dnech srpna právě ve Španělsku v královském městě Madridu. Světové dny mládeže jsou setkáním mladých lidí z celého světa, kteří na pozvání Svatého otce připutují na jedno místo, aby společně chválili Boha, povzbuzovali se ve víře a vzájemně sdíleli společenství celosvětové církve. Jejich historie sahá do roku 1984, kdy blahoslavený Jan Pavel II. svolal na Květnou neděli v "Jubilejním roce mladých" římskou mládež. Toto setkání vzbudilo mezi mladými velký ohlas, a tak se mládež začala scházet na Světových dnech mládeže. Společné setkání se koná každé dva až tři roky na jiném místě ve světě. Každé světové setkání mládeže má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež. A právě v následujících řádcích se ohlédneme za již proběhlým 26. ročníkem Světových dnů mládeže. Každý z nás ho letos prožíval nějak jinak. Někdo prostřednictvím rádia Proglas nebo televize Noe, někdo lovil informace v Katolickém týdeníku nebo na internetu. A někdo prožil Světové dny mládeže OSOBNĚ... Čtyři účastníci madridského setkání - přímo z našeho středu, z našich farností - jsou ochotni, prostřednictvím Farního listu, se s námi podělit o svoje zážitky. Přenesme se s nimi zpět do horkého a slunečného Madridu za Svatým otcem a nechme se povzbudit svědectvím našich "mladých" - Zdenčou, Slávkem, Maruškou a Damiánem. Letos se na pozvání Svatého otce Benedikta XVI. uskutečnily Světové dny mládeže ve španělském Madridu. Z České republiky se na dlouhou cestu vydalo přes tři tisíce mladých lidí. A mezi nimi jsem byla i já... Možností dopravit se do Madridu bylo několik, jeden poutník to zvládl dokonce na koloběžce. Nejčastější způsob dopravy byly ale autobusy, které vypravila jednotlivá centra mládeže. Já se přidala k poutníkům, kteří cestovali autobusem s otcem Pavlem Stuškou z Arcibiskupského gymnázia. Naše cesta začala v pátek 12. srpna. Pěkné bylo, že jsem hned při nástupu v Kroměříži zjistila, že s námi cestují lidé z kvasické farnosti. Během cesty jsme měli dvě větší zastávky tu první ve Francii, v přímořském letovisku Nice, kterou jsme využili hlavně ke koupání v moři (moře je krásné, velké, mokré a modré, ale chutná fakt příšerně). Druhou zastávkou pak bylo poutní místo Lurdy, kde jsme strávili téměř celou neděli. Po třech nocích v autobuse (kdy nás bolelo opravdu celé tělo a nejvíc... jak to říct... prostě ta část, kde končí záda a začínají nohy) jsme dorazili do

4 rozpáleného Madridu a ubytovali se jako první ve velké tělocvičně (kde nás nakonec spalo asi šest set). Tak pro nás začaly 26. Světové dny mládeže. Každý den jsme se společně se všemi českými poutníky účastnili českého programu. Každé dopoledne byla připravena katecheze jednoho z přítomných biskupů na téma letošního Světového dne "V Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se držte víry", celým programem provázela skvělá skupina Credenc. Program pak obvykle vyvrcholil mší svatou. Odpoledne probíhal po celém Madridu Festival mládeže - výstavy, koncerty, divadelní představení. Tato pestrá přehlídka kulturních akcí měla jediný úkol alespoň částečně poutníkům přiblížit kulturní bohatství jednotlivých národů. Nabídka byla opravdu bohatá. Jeden den jsem tak třeba mohla navštívit folklórní představení valašského souboru Dúbrava, poslechnout si koncert hudební skupiny z Indonésie a večer shlédnout taneční vystoupení Flamenco. Téměř každý večer byl organizátory připraven společný program v úterý to byla zahajovací mše svatá, kterou sloužil madridský arcibiskup Antonio, ve čtvrtek jsme měli možnost na náměstí Plaza de Cibeles přivítat svatého otce a v pátek na stejném místě spolu s ním prožít křížovou cestu. Kdo se chtěl vyhnout davu nebo se prostě na přeplněná náměstí nevešel, mohl se zúčastnit alternativního programu v Českém centru. Vyvrcholením setkání byla sobotní vigilie se svatým otcem na letišti Cuatro Vientos a nedělní mše svatá, po které jsme se rozjeli domů. Na zpáteční cestě jsme strávili jeden den v Paříži (největší zážitek káva za 3 eura v pravé pařížské kavárně). A co se mně osobně v Madridu nejvíce líbilo? Pojmenovala bych to jedním slovem společenství. Společenství s Bohem, kterého jsem mohla lépe poznat a naslouchat mu při katechezích nebo mších svatých. Společenství s mladými lidmi opravdu z celého světa (při jiné příležitosti opravdu nepotkáte na jednom místě Číňany, Rusy, Američany, Indonésany a...), kteří neustále zpívali, skandovali a vzájemně se zdravili; i s místními obyvateli, kteří naši přítomnost trpělivě snášeli a nás peregrinos mnohdy nadšeně vítali a byli vždy ochotní poradit či pomoci. Společenství s lidmi z autobusu, kteří, i když se předtím neznali, si ochotně pomáhali a drželi při sobě a také společenství se svatým otcem, který každého člověka s láskou přijímá jako skutečný otec, s biskupy a kněžími i s našimi dvěma bohoslovci, kteří nás doprovázeli v autobuse. Na závěr bych se chtěla podělit o jeden svůj zážitek vigilii na Cuatro Vientos. Na vigilii jsem se moc těšila. Podle záběrů z minulých setkání jsem si udělala jasnou představu o tom, co mě čeká adorace, svatý otec, krásná hudba, světla svíček jasně zářících do nádherné letní noci prostě idylka plná povznášejícího pocitu. Z reality jsem však byla poněkud zklamaná. Když jsme asi ve tři hodiny odpoledne dorazili na letiště, zjistili jsme, že náš určený sektor

5 (mimochodem s krásným výhledem) je už beznadějně obsazený, k tomu bylo fakt příšerné vedro, všude byl prach, odpadky. Když přijel svatý otec, zahlédla jsem ho jen na vzdálené obrazovce, neslyšela jsem téměř nic, a když jsem přece jen něco zachytila, bylo to ve španělštině, protože překlad do přijatelnějších jazyků se mi na mém rádiu nepodařil naladit. A pak se přihnala bouřka. Nad hlavou mi křižovaly blesky, fučel ostrý vítr, za námi padala železná konstrukce vstupní brány a já se vůbec nebála (i když obyčejně jsem pěkný strašpytel). Když se bouřka trochu uklidnila, začala jsem spolu s ostatními zpívat a volat oblíbené heslo: Esta es la Juventud de Papa! Tenkrát mi to tak úplně nedošlo, ale později jsem si uvědomila, že takovéto prožití vigilie je velkým darem a odnesla jsem si z ní poučení do života. Tohle je papežova mládež! Pevně zakořeněná v Kristu, kterou nerozhodí ta trocha deště, natož těžkosti všedního dne nebo i velké životní problémy. (Zdeňka Menšíková, farnost Zlámanka) I am the Way, the Truth and the Life." (John 14,6) Zvláštní pocit mnou prostupuje, když v horkém madridském slunci hledím na obrázek zasněžené lesní cesty doplněný úryvkem. Fotka mi připomíná místo poblíž Kudlovské Doliny. Pohlednici mi před chvílí věnovala na památku holka ze Singapuru, která sedí vedle mě. Noční bouři vystřídalo příjemné ráno. Poleháváme si tu v dvoumilionovém davu na letišti Cuatro Vientos (Čtyři světové strany) a čekáme na vrchol Světových dnů mládeže - mši svatou se Svatým otcem Benediktem XVI. Pro Singapuřany a Indonézany jsem se svou českou vlajkou stal atrakcí číslo jedna. Nejprve se dáme do řeči, při které se mi pochlubí svojí znalostí českých fotbalistů a fotbalových klubů. Pak následuje fotící kolečko s každým z nich a závěrem jim blýsknu pár skupinových fotek. Během toho Vašek vedle ukecává Kostaričana k výměně portugalské vlajky (kterou získal den předtím "čejdžem" za českou) za kostarickou. Asiati se rychle inspirují, a tak záhy měním českou vlaječku za statní symbol Singapuru. Byli opravdu fajn. Předali mi turistického průvodce jejich zemí, že prý se mám stavit:-). Za společnou fotku mi pak slečna daruje pohlednici s obrázkem a větičkou - s veršem 6 ze 14. kapitoly Janova evangelia. Bez měsíce jsou tomu čtyři roky, co jsem si ho zvolil za své duchovní motto. Svatý otec nás pozval do Madridu. Vyzval nás, abychom se vydali na cestu (the Way). Teď v homilii apeluje, abychom zapustili kořeny v Kristu, pevně se drželi pravdy (the Truth), a tak v ní mohli žít svůj život (the Life). (Slávek Ševčík, farnost Kvasice)

6 Díky Bohu jsem se zúčastnila i já Světových dnů mládeže v Madridu. Moc jsem se do Španělska těšila a to jsem ani nevěděla co mě vlastně všechno čeká. Na cestě do Madridu mně příjemně překvapila a potěšila zastávka v Lurdech. V Madridu byl pro účastníky připraven opravdu bohatý festivalový program - přednášky, výstavy, filmy, muzikály, koncerty, taneční i folklórní vystoupení, adorace, atd. Ale i ve Španělsku má den jen 24 hodin a tak člověk nemohl stihnout všechno. Dopoledne jsem se účastnila českého programu - katecheze, svědectví, společné modlitby, zpěvy a mše sv. Odpoledne jsem pak využila nabídky programu. Mám krásné zážitky z folklórního vystoupení Valašského souboru Dúbrava, z fotovýstavy českého fotografa Jindřicha Štreita - Brána naděje, z koncertu slovenské skupiny Jeno's brothers, z portugalského muzikálu o Janu Pavlu II., navštívila jsem několik madridských kostelů, zúčastnila jsem se zahajovací mše svaté na Plaza de Cibelles, přivítání Benedikta XVI. a samozřejmě jsem nemohla chybět na závěrečné sobotní vigílii a nedělní mši sv. se Svatým otcem. Toto všechno jsem prožila pod horkým španělským sluncem, ale stálo to za to. (Marie Gazdošová, farnost Kvasice) Pouť do Madridu byla pro mne, a věřím, že pro všechny, nezapomenutelným zážitkem a zkušeností. Nejvíce mě nadchla jednota, přátelství a otevřenost tolika mladých lidí, což mě více upevnilo ve víře. Také jsem poznal hodně nových lidí a i když jsme byli na závěrečném setkání s papežem daleko, Bůh nám to vynahradil už ve čtvrtek a o tom bych se chtěl podělit: Ve večerních hodinách stojíme s davem lidí na náměstí Plaza de Colón, kde měl projíždět papež. Po dlouhém únavném čekání o hladu se rozhodujeme jít do nějaké restaurace dříve než se zaplní. Jakmile nám přinesli jídlo před restauraci, vidíme v dálce policejní kolonu a uprostřed papamobil směřující k nám. Okamžitě zapínám foťák a celou situaci jsem natočil. Papež projel několik metrů od nás. Tolik jeden z mnoha zážitků prožitých na Světových dnech mládeže, na které budeme dlouho vzpomínat. (Damián Šebestík, farnost Kvasice) A to je z Madridu všechno...světové dny mládeže sice skončily, ale jejich poselství je tu stále. A tak tedy zapusťme kořeny v Kristu a postavme si na Něm základy. Nezapomeňme se pevně držet víry! A příště, v roce 2013, se sejdeme v brazilském Riu de Janeiru. Hurá!

7 AUGUSTIN LINDA Druhého září oslavila naše holčička z Haiti své osmé narozeniny. Prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc jsme jí zaslali další dopis s blahopřáním a dárkem k narozeninám (barevné i bílé papíry, pastelky, barvy a štětec a šablony na magické obrazce). Obdrželi jsme další dopis z Arcidiecézní Charity Olomouc, který informuje o situaci na Haiti a o vzniku databáze na internetových stránkách, kde je možné zjistit osobní informace a podívat se na fotky a vysvědčení naší adoptované holčičky. Dopisy, adresa stránky a přihlašovací údaje jsou vyvěšeny na nástěnce v kostele. (Marie Gazdošová, farnost Kvasice) DRUHÉ MÍSTO Z BŘESTSKÉHO FOTBALOVÉHO PAŽITU Mrazivé ráno se probouzí do nového slunného dne. Když toho času vystupuji z auta s dalšími členy týmu, ocitáme se v Břestě, v rozlehlém sportovním areálu Rajčuda. Stránka v kalendáři je otočena na sobotě 24. září Po dvou letech a dvanácti dnech nás opět čeká děkanátní měření sil na fotbalovém pažitu (i když tentokrát jen umělém). Přípravy sportoviště se rozbíhají na plné obrátky. Ve chvíli, kdy se s Radkem snažíme napnout volejbalovou síť, se automobilový provoz kolem hřiště zvětšuje. Přijíždějí další týmy. V 9 hod. ráno je zaregistrováno pět mančaftů pro turnaj v nejpopulárnější kolektivní hře planety a stejný počet družstev se míní ucházet o titul děkanátního krále nad vysokou sítí. Po krátkém zahájení se sdělením organizačních pokynů a modlitbě o. Pavla Stušky (nového kaplana pro mládež děkanátu Kroměříž) se může jít na to. Hned v prvním fotbalovém mači se představuje družstvo z Těšnovic. Jako Kvasičáci máme samozřejmě radost, že mládežníci z této farnosti se konečně objevili na nějaké akci, a tak je vehementně povzbuzujeme. Premiérový zápas proti Morkovicím však naši sousedé prohrávají. Na truchlení ale není čas. Na rozdíl od nás se přihlásili i do volejbalu, takže rychle přebíhají na vedlejší pískové hřiště. Naše kvasické družstvo ve složení Jenda Gazdoš, Honza Bartoník, Slávek Ševčík, Damián a Timotej Šebestíkovi nastupuje k prvnímu utkání rovněž proti hráčům z morkovické farnosti otce Červenky. Ani nám se však tento tým pokořit nepodaří. Ospalé ráno se mezi tím probere do parného dne. Sledování Premier League při obědové pauze v místí hospůdce nám očividně prospělo. V příštím duelu porážíme ministranty z domácího Břestu. I v derby s Těšnovicemi strháváme vítězství na svou stranu, a tak k utkání s Hulínem nastupujeme

8 s odhodláním urvat konečné druhé místo v turnaji. A povedlo se. Na nejvyšší příčku pak vystoupali po zásluze kluci z Morkovic a bronzové medaile se blýskaly na krcích Těšnovičákům. Sprcha, gulášek, pokec tato slova věrně vystihují náplň následujícího času. Pěkné zakončení celého dne pak proběhlo od 18:00 hod. v břestském farním kostele, kde o svých začátcích v domácnosti se zápalem vyprávěl otec Pavel. I když zakončení Ti, kdo toho ani po slavnosti eucharistie neměli dost, vyrazili večer společně na DiskoV s DJ LuckINem v místním kulturáku. (Slávek Ševčík, animátor, farnost Kvasice) JAK SE POZNÁ LÁSKA? Na tuto otázku děti odpovídaly: - když nás má někdo rád, tak nás pěkně oslovuje - když maminka dá taťkovi nejlepší kus kuřete - když žijí dva dlouho spolu a pak jsou z nich děda a babička - když řeknu chlapci, že má pěkné tričko a on je pak pořád nosí - když se lidé k sobě dobře chovají - když se rodiče starají o své děti - láska je to, když si taťka se mnou hraje i když je unavený - když mě maminka pohladí, přestože jsem zlobil - že mě pejsek olízne tvář, i když jsem ho nechal celý den samotného - když je táta zpocený a špinavý z práce, ale maminka ho má pořád ráda - když dostanu pusu na dobrou noc Jak vidíte, děti lásku moc dobře vnímají. Budeme-li je milovat jen tehdy, když splní naše očekávání, nebudou se snažit. Získají pocit, že se nikdy dost nezavděčí a začnou se podceňovat. Dítě vnímá lásku z našich slov, z našeho chování. Milující rodiče si všímají okamžiků, kdy dítě lásku a pozornost potřebuje a věnují se mu, i když se jim to zrovna nehodí. Kdysi jsem četla, že děti jsou jako zrcadlo. Odrážejí naši lásku, samy ji nevytvářejí. Projevenou lásku nám vracejí. Když je milujeme jen za určitých podmínek, opětují naši lásku stejným způsobem. Bezpodmínečnou lásku vracejí bez podmínek. Tomu je třeba děti naučit, věnovat se jim a ujišťovat je o Boží i naší lásce k nim. Ony si tak vytvoří pěkný vztah k Bohu i k nám. Přeji Vám hodně úspěchů ve výchově a našim dětem pěkný nový školní rok. (Emílie Čermáková, farnost Zlámanka)

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více