K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a"

Transkript

1 Říjen 2011 K v a s i c e, T ě š n o v ic e, Z l á m a n k a Milí farníci! Byl jsem požádán redakční radou Farního listu o příspěvek v souvislosti s převzetím farních úřadů a duchovní služby ve farnostech Kvasice, Zlámanka a Těšnovice. Proto mi dovolte, abych i touto formou oslovil a pozdravil nejen pro mne nové farníky a občany zmiňovaných obcí, ale i přidružených obcí, které náleží do těchto farností. Na kvasické faře se poslední dobou střídají kněží se jménem Petr. Já jsem již třetí v pořadí, jak mne také při vítání oslovili zástupci farností jako Petra III. Přišel jsem k Vám z Valašska, kde jsem začínal a působil v duchovní službě šest let. Mám tedy zkušenosti z působení ve valašském království, kde jsou lidé velice zbožní, sdílní a přátelští, zkrátka jedna rodina. Byl jsem na Valašsku a mezi Valachy velice spokojený. Pastorační práce byla bohatá, sloužil jsem v neděli mše svaté pro mnoho set lidí, pokřtil jsem a přes kostel oddal nebo pohřbil také velice mnoho lidí. Zpovědím hlavně před svátky jsme říkali zpovědní kombajn. Někdy jsem ani nestíhal chodit na všechny návštěvy, kde mě zvali, na různé obědy, večeře, slavnosti. A přitom jsem klidně a velmi rád se scházel i s těmi nepraktikujícími křesťany a i nevěřícími. Poznal jsem tak mnoho fajn lidí bez předsudků. Bylo to takové kněžské nebe na zemi, hlavně ve Valašských Kloboukách. Zde je to proti Valašsku méně masové a málo pastorační práce v kostele. Mentalita lidí na Valašsku a na Hané je velice rozdílná, jak jsem si všiml a jak se všeobecně říká. Ale do farnosti patří podle křesťanského a církevního pojetí všichni lidé, nejen ti, kteří chodí do kostela na bohoslužby, ale i ti, kteří nechodí a jsou pokřtěni a dokonce i ti, kteří nejsou pokřtěni, ale mohou se stát křesťany kdykoliv. Tato naposledy zmiňovaná skupina lidí může mít také víru, i když nejsou pokřtěni. Kněz je poslán ke všem lidem a všude na světě jsou lidé dobří, ale také zlí, ať jsou nebo nejsou věřící,

2 pokřtění nebo účastníci bohoslužeb. Já osobně nejsem z těch, kteří by však podle těchto měřítek škatulkoval lidi. Snažím se mít rád všechny a při svém působení mne velice kladně překvapili a i oslovili lidé, kteří vůbec do kostela nechodí. Všichni jsme vyšli z Boží dílny a všechny chce Bůh přivést do nebe. A po lidské stránce bychom si všichni měli rozumět, vycházet vstříc a mít se rádi, ať už věříme nebo nevěříme. Proto touto cestou chci oslovit i ty vzdálené od kostela se vzkazem, že jsem normální chlap i kněz a máte otevřené dveře na faru i do kostela. Velice mě překvapilo, když jsem se stěhoval, že mi přišli ochotně pomoci chlapi z obecního úřadu, které v kostele nevidím. Ještě jednou díky. Podobně mi přišel pomoci zřizovat farní kancelář po vyhlášené poptávce po pomoci v kostele mladík, který nedávno konvertoval do katolické církve. Mým úkolem je pomáhat přivádět lidi k nadpřirozeným cílům. Ale přitom zůstat nohama na zemi se zdravým rozumem, protože jsme jen lidé. Nejsme andělé, abychom lítali někde v oblacích, jinak by nám Bůh stvořil i křídla. Nejdůležitější je pravá láska, milosrdenství, sympatie, těchto vlastností se člověk nikdy nepřejí. Ty vždy chytnou za srdce bez rozdílu vyznání. Ale ta naše někdy okoralá a vyvětralá lidská láska potřebuje být povzbuzena, zušlechtěna, posílena a povýšena Boží láskou. Bůh je zdroj lásky a všech nejlepších hodnot. A já jsem byl mezi vás poslán, abych toto proudění Boží milosti a požehnání z nebe zprostředkovával a usměrňoval do lidských duší. Nechci být tím, který by zabraňoval tomuto působení a toku Boží milosti, vždyť Ježíš Kristus sám říkal svým apoštolům: Nebraňte maličkým přijít ke mně! Tím jsem nepřímo naznačil, že se mnou se na všem dobrém domluvíte. Nejsem žádný moralista nebo fanatik. Zdravá víra a ctnost je vždy zlatá cesta, ne cesta extrémů. Těmi extrémy mohou být na jedné straně úplné světáctví a na druhé straně nezdravý až psychopatologický fanatismus spojený s duchovní pýchou, který se maskuje zdánlivou svatostí. Na závěr bych chtěl pozvat všechny farníky a občany k této zlaté cestě, ke křesťanskému realismu. Zůstat a být dobrými lidmi a nechat se obohacovat božstvím, abychom byli zbožštěni a jednou spaseni. Rád bych využil této příležitosti k prezentaci internetových stránek (www.farnostkvasice.org), kde naleznete i kontakt na mne, když by jste potřebovali duchovní služby nebo jen tak lidsky se setkat. Dojděte! (P. Petr III.)

3 JMJ MADRID 2011 Pod trochu tajemnou zkratkou JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) se skrývá španělský název pro Světové dny mládeže, které letos proběhly ve dnech srpna právě ve Španělsku v královském městě Madridu. Světové dny mládeže jsou setkáním mladých lidí z celého světa, kteří na pozvání Svatého otce připutují na jedno místo, aby společně chválili Boha, povzbuzovali se ve víře a vzájemně sdíleli společenství celosvětové církve. Jejich historie sahá do roku 1984, kdy blahoslavený Jan Pavel II. svolal na Květnou neděli v "Jubilejním roce mladých" římskou mládež. Toto setkání vzbudilo mezi mladými velký ohlas, a tak se mládež začala scházet na Světových dnech mládeže. Společné setkání se koná každé dva až tři roky na jiném místě ve světě. Každé světové setkání mládeže má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež. A právě v následujících řádcích se ohlédneme za již proběhlým 26. ročníkem Světových dnů mládeže. Každý z nás ho letos prožíval nějak jinak. Někdo prostřednictvím rádia Proglas nebo televize Noe, někdo lovil informace v Katolickém týdeníku nebo na internetu. A někdo prožil Světové dny mládeže OSOBNĚ... Čtyři účastníci madridského setkání - přímo z našeho středu, z našich farností - jsou ochotni, prostřednictvím Farního listu, se s námi podělit o svoje zážitky. Přenesme se s nimi zpět do horkého a slunečného Madridu za Svatým otcem a nechme se povzbudit svědectvím našich "mladých" - Zdenčou, Slávkem, Maruškou a Damiánem. Letos se na pozvání Svatého otce Benedikta XVI. uskutečnily Světové dny mládeže ve španělském Madridu. Z České republiky se na dlouhou cestu vydalo přes tři tisíce mladých lidí. A mezi nimi jsem byla i já... Možností dopravit se do Madridu bylo několik, jeden poutník to zvládl dokonce na koloběžce. Nejčastější způsob dopravy byly ale autobusy, které vypravila jednotlivá centra mládeže. Já se přidala k poutníkům, kteří cestovali autobusem s otcem Pavlem Stuškou z Arcibiskupského gymnázia. Naše cesta začala v pátek 12. srpna. Pěkné bylo, že jsem hned při nástupu v Kroměříži zjistila, že s námi cestují lidé z kvasické farnosti. Během cesty jsme měli dvě větší zastávky tu první ve Francii, v přímořském letovisku Nice, kterou jsme využili hlavně ke koupání v moři (moře je krásné, velké, mokré a modré, ale chutná fakt příšerně). Druhou zastávkou pak bylo poutní místo Lurdy, kde jsme strávili téměř celou neděli. Po třech nocích v autobuse (kdy nás bolelo opravdu celé tělo a nejvíc... jak to říct... prostě ta část, kde končí záda a začínají nohy) jsme dorazili do

4 rozpáleného Madridu a ubytovali se jako první ve velké tělocvičně (kde nás nakonec spalo asi šest set). Tak pro nás začaly 26. Světové dny mládeže. Každý den jsme se společně se všemi českými poutníky účastnili českého programu. Každé dopoledne byla připravena katecheze jednoho z přítomných biskupů na téma letošního Světového dne "V Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se držte víry", celým programem provázela skvělá skupina Credenc. Program pak obvykle vyvrcholil mší svatou. Odpoledne probíhal po celém Madridu Festival mládeže - výstavy, koncerty, divadelní představení. Tato pestrá přehlídka kulturních akcí měla jediný úkol alespoň částečně poutníkům přiblížit kulturní bohatství jednotlivých národů. Nabídka byla opravdu bohatá. Jeden den jsem tak třeba mohla navštívit folklórní představení valašského souboru Dúbrava, poslechnout si koncert hudební skupiny z Indonésie a večer shlédnout taneční vystoupení Flamenco. Téměř každý večer byl organizátory připraven společný program v úterý to byla zahajovací mše svatá, kterou sloužil madridský arcibiskup Antonio, ve čtvrtek jsme měli možnost na náměstí Plaza de Cibeles přivítat svatého otce a v pátek na stejném místě spolu s ním prožít křížovou cestu. Kdo se chtěl vyhnout davu nebo se prostě na přeplněná náměstí nevešel, mohl se zúčastnit alternativního programu v Českém centru. Vyvrcholením setkání byla sobotní vigilie se svatým otcem na letišti Cuatro Vientos a nedělní mše svatá, po které jsme se rozjeli domů. Na zpáteční cestě jsme strávili jeden den v Paříži (největší zážitek káva za 3 eura v pravé pařížské kavárně). A co se mně osobně v Madridu nejvíce líbilo? Pojmenovala bych to jedním slovem společenství. Společenství s Bohem, kterého jsem mohla lépe poznat a naslouchat mu při katechezích nebo mších svatých. Společenství s mladými lidmi opravdu z celého světa (při jiné příležitosti opravdu nepotkáte na jednom místě Číňany, Rusy, Američany, Indonésany a...), kteří neustále zpívali, skandovali a vzájemně se zdravili; i s místními obyvateli, kteří naši přítomnost trpělivě snášeli a nás peregrinos mnohdy nadšeně vítali a byli vždy ochotní poradit či pomoci. Společenství s lidmi z autobusu, kteří, i když se předtím neznali, si ochotně pomáhali a drželi při sobě a také společenství se svatým otcem, který každého člověka s láskou přijímá jako skutečný otec, s biskupy a kněžími i s našimi dvěma bohoslovci, kteří nás doprovázeli v autobuse. Na závěr bych se chtěla podělit o jeden svůj zážitek vigilii na Cuatro Vientos. Na vigilii jsem se moc těšila. Podle záběrů z minulých setkání jsem si udělala jasnou představu o tom, co mě čeká adorace, svatý otec, krásná hudba, světla svíček jasně zářících do nádherné letní noci prostě idylka plná povznášejícího pocitu. Z reality jsem však byla poněkud zklamaná. Když jsme asi ve tři hodiny odpoledne dorazili na letiště, zjistili jsme, že náš určený sektor

5 (mimochodem s krásným výhledem) je už beznadějně obsazený, k tomu bylo fakt příšerné vedro, všude byl prach, odpadky. Když přijel svatý otec, zahlédla jsem ho jen na vzdálené obrazovce, neslyšela jsem téměř nic, a když jsem přece jen něco zachytila, bylo to ve španělštině, protože překlad do přijatelnějších jazyků se mi na mém rádiu nepodařil naladit. A pak se přihnala bouřka. Nad hlavou mi křižovaly blesky, fučel ostrý vítr, za námi padala železná konstrukce vstupní brány a já se vůbec nebála (i když obyčejně jsem pěkný strašpytel). Když se bouřka trochu uklidnila, začala jsem spolu s ostatními zpívat a volat oblíbené heslo: Esta es la Juventud de Papa! Tenkrát mi to tak úplně nedošlo, ale později jsem si uvědomila, že takovéto prožití vigilie je velkým darem a odnesla jsem si z ní poučení do života. Tohle je papežova mládež! Pevně zakořeněná v Kristu, kterou nerozhodí ta trocha deště, natož těžkosti všedního dne nebo i velké životní problémy. (Zdeňka Menšíková, farnost Zlámanka) I am the Way, the Truth and the Life." (John 14,6) Zvláštní pocit mnou prostupuje, když v horkém madridském slunci hledím na obrázek zasněžené lesní cesty doplněný úryvkem. Fotka mi připomíná místo poblíž Kudlovské Doliny. Pohlednici mi před chvílí věnovala na památku holka ze Singapuru, která sedí vedle mě. Noční bouři vystřídalo příjemné ráno. Poleháváme si tu v dvoumilionovém davu na letišti Cuatro Vientos (Čtyři světové strany) a čekáme na vrchol Světových dnů mládeže - mši svatou se Svatým otcem Benediktem XVI. Pro Singapuřany a Indonézany jsem se svou českou vlajkou stal atrakcí číslo jedna. Nejprve se dáme do řeči, při které se mi pochlubí svojí znalostí českých fotbalistů a fotbalových klubů. Pak následuje fotící kolečko s každým z nich a závěrem jim blýsknu pár skupinových fotek. Během toho Vašek vedle ukecává Kostaričana k výměně portugalské vlajky (kterou získal den předtím "čejdžem" za českou) za kostarickou. Asiati se rychle inspirují, a tak záhy měním českou vlaječku za statní symbol Singapuru. Byli opravdu fajn. Předali mi turistického průvodce jejich zemí, že prý se mám stavit:-). Za společnou fotku mi pak slečna daruje pohlednici s obrázkem a větičkou - s veršem 6 ze 14. kapitoly Janova evangelia. Bez měsíce jsou tomu čtyři roky, co jsem si ho zvolil za své duchovní motto. Svatý otec nás pozval do Madridu. Vyzval nás, abychom se vydali na cestu (the Way). Teď v homilii apeluje, abychom zapustili kořeny v Kristu, pevně se drželi pravdy (the Truth), a tak v ní mohli žít svůj život (the Life). (Slávek Ševčík, farnost Kvasice)

6 Díky Bohu jsem se zúčastnila i já Světových dnů mládeže v Madridu. Moc jsem se do Španělska těšila a to jsem ani nevěděla co mě vlastně všechno čeká. Na cestě do Madridu mně příjemně překvapila a potěšila zastávka v Lurdech. V Madridu byl pro účastníky připraven opravdu bohatý festivalový program - přednášky, výstavy, filmy, muzikály, koncerty, taneční i folklórní vystoupení, adorace, atd. Ale i ve Španělsku má den jen 24 hodin a tak člověk nemohl stihnout všechno. Dopoledne jsem se účastnila českého programu - katecheze, svědectví, společné modlitby, zpěvy a mše sv. Odpoledne jsem pak využila nabídky programu. Mám krásné zážitky z folklórního vystoupení Valašského souboru Dúbrava, z fotovýstavy českého fotografa Jindřicha Štreita - Brána naděje, z koncertu slovenské skupiny Jeno's brothers, z portugalského muzikálu o Janu Pavlu II., navštívila jsem několik madridských kostelů, zúčastnila jsem se zahajovací mše svaté na Plaza de Cibelles, přivítání Benedikta XVI. a samozřejmě jsem nemohla chybět na závěrečné sobotní vigílii a nedělní mši sv. se Svatým otcem. Toto všechno jsem prožila pod horkým španělským sluncem, ale stálo to za to. (Marie Gazdošová, farnost Kvasice) Pouť do Madridu byla pro mne, a věřím, že pro všechny, nezapomenutelným zážitkem a zkušeností. Nejvíce mě nadchla jednota, přátelství a otevřenost tolika mladých lidí, což mě více upevnilo ve víře. Také jsem poznal hodně nových lidí a i když jsme byli na závěrečném setkání s papežem daleko, Bůh nám to vynahradil už ve čtvrtek a o tom bych se chtěl podělit: Ve večerních hodinách stojíme s davem lidí na náměstí Plaza de Colón, kde měl projíždět papež. Po dlouhém únavném čekání o hladu se rozhodujeme jít do nějaké restaurace dříve než se zaplní. Jakmile nám přinesli jídlo před restauraci, vidíme v dálce policejní kolonu a uprostřed papamobil směřující k nám. Okamžitě zapínám foťák a celou situaci jsem natočil. Papež projel několik metrů od nás. Tolik jeden z mnoha zážitků prožitých na Světových dnech mládeže, na které budeme dlouho vzpomínat. (Damián Šebestík, farnost Kvasice) A to je z Madridu všechno...světové dny mládeže sice skončily, ale jejich poselství je tu stále. A tak tedy zapusťme kořeny v Kristu a postavme si na Něm základy. Nezapomeňme se pevně držet víry! A příště, v roce 2013, se sejdeme v brazilském Riu de Janeiru. Hurá!

7 AUGUSTIN LINDA Druhého září oslavila naše holčička z Haiti své osmé narozeniny. Prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc jsme jí zaslali další dopis s blahopřáním a dárkem k narozeninám (barevné i bílé papíry, pastelky, barvy a štětec a šablony na magické obrazce). Obdrželi jsme další dopis z Arcidiecézní Charity Olomouc, který informuje o situaci na Haiti a o vzniku databáze na internetových stránkách, kde je možné zjistit osobní informace a podívat se na fotky a vysvědčení naší adoptované holčičky. Dopisy, adresa stránky a přihlašovací údaje jsou vyvěšeny na nástěnce v kostele. (Marie Gazdošová, farnost Kvasice) DRUHÉ MÍSTO Z BŘESTSKÉHO FOTBALOVÉHO PAŽITU Mrazivé ráno se probouzí do nového slunného dne. Když toho času vystupuji z auta s dalšími členy týmu, ocitáme se v Břestě, v rozlehlém sportovním areálu Rajčuda. Stránka v kalendáři je otočena na sobotě 24. září Po dvou letech a dvanácti dnech nás opět čeká děkanátní měření sil na fotbalovém pažitu (i když tentokrát jen umělém). Přípravy sportoviště se rozbíhají na plné obrátky. Ve chvíli, kdy se s Radkem snažíme napnout volejbalovou síť, se automobilový provoz kolem hřiště zvětšuje. Přijíždějí další týmy. V 9 hod. ráno je zaregistrováno pět mančaftů pro turnaj v nejpopulárnější kolektivní hře planety a stejný počet družstev se míní ucházet o titul děkanátního krále nad vysokou sítí. Po krátkém zahájení se sdělením organizačních pokynů a modlitbě o. Pavla Stušky (nového kaplana pro mládež děkanátu Kroměříž) se může jít na to. Hned v prvním fotbalovém mači se představuje družstvo z Těšnovic. Jako Kvasičáci máme samozřejmě radost, že mládežníci z této farnosti se konečně objevili na nějaké akci, a tak je vehementně povzbuzujeme. Premiérový zápas proti Morkovicím však naši sousedé prohrávají. Na truchlení ale není čas. Na rozdíl od nás se přihlásili i do volejbalu, takže rychle přebíhají na vedlejší pískové hřiště. Naše kvasické družstvo ve složení Jenda Gazdoš, Honza Bartoník, Slávek Ševčík, Damián a Timotej Šebestíkovi nastupuje k prvnímu utkání rovněž proti hráčům z morkovické farnosti otce Červenky. Ani nám se však tento tým pokořit nepodaří. Ospalé ráno se mezi tím probere do parného dne. Sledování Premier League při obědové pauze v místí hospůdce nám očividně prospělo. V příštím duelu porážíme ministranty z domácího Břestu. I v derby s Těšnovicemi strháváme vítězství na svou stranu, a tak k utkání s Hulínem nastupujeme

8 s odhodláním urvat konečné druhé místo v turnaji. A povedlo se. Na nejvyšší příčku pak vystoupali po zásluze kluci z Morkovic a bronzové medaile se blýskaly na krcích Těšnovičákům. Sprcha, gulášek, pokec tato slova věrně vystihují náplň následujícího času. Pěkné zakončení celého dne pak proběhlo od 18:00 hod. v břestském farním kostele, kde o svých začátcích v domácnosti se zápalem vyprávěl otec Pavel. I když zakončení Ti, kdo toho ani po slavnosti eucharistie neměli dost, vyrazili večer společně na DiskoV s DJ LuckINem v místním kulturáku. (Slávek Ševčík, animátor, farnost Kvasice) JAK SE POZNÁ LÁSKA? Na tuto otázku děti odpovídaly: - když nás má někdo rád, tak nás pěkně oslovuje - když maminka dá taťkovi nejlepší kus kuřete - když žijí dva dlouho spolu a pak jsou z nich děda a babička - když řeknu chlapci, že má pěkné tričko a on je pak pořád nosí - když se lidé k sobě dobře chovají - když se rodiče starají o své děti - láska je to, když si taťka se mnou hraje i když je unavený - když mě maminka pohladí, přestože jsem zlobil - že mě pejsek olízne tvář, i když jsem ho nechal celý den samotného - když je táta zpocený a špinavý z práce, ale maminka ho má pořád ráda - když dostanu pusu na dobrou noc Jak vidíte, děti lásku moc dobře vnímají. Budeme-li je milovat jen tehdy, když splní naše očekávání, nebudou se snažit. Získají pocit, že se nikdy dost nezavděčí a začnou se podceňovat. Dítě vnímá lásku z našich slov, z našeho chování. Milující rodiče si všímají okamžiků, kdy dítě lásku a pozornost potřebuje a věnují se mu, i když se jim to zrovna nehodí. Kdysi jsem četla, že děti jsou jako zrcadlo. Odrážejí naši lásku, samy ji nevytvářejí. Projevenou lásku nám vracejí. Když je milujeme jen za určitých podmínek, opětují naši lásku stejným způsobem. Bezpodmínečnou lásku vracejí bez podmínek. Tomu je třeba děti naučit, věnovat se jim a ujišťovat je o Boží i naší lásce k nim. Ony si tak vytvoří pěkný vztah k Bohu i k nám. Přeji Vám hodně úspěchů ve výchově a našim dětem pěkný nový školní rok. (Emílie Čermáková, farnost Zlámanka)

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu. Realizační tým signály.cz, o. s.

Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu. Realizační tým signály.cz, o. s. Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu Realizační tým signály.cz, o. s. Přivést Krista blíž k moderním mladým lidem Podpořit věřící mladé lidi zejména v oblastech, kde je jich málo. Představit

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Brk Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Milí naši účastníci Brnkání, mám pocit, že je to chvilka, co jsem psala úvodník a už usedám k závěrečníku. Po ročním čekání, dlouhém chystání to

Více