Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2015

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2015"

Transkript

1 zdravotnická statistika zdravotnická statistika Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2017

2 Ústav zdravotnických informací a statistiky R Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60 ÚZIS R, 2017 ISBN

3 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

4 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních. Autorský kolektiv Nechanská B., Vorel F. ÚZIS ČR, 2017 ISBN

5 Obsah strana Seznam ústavů a oddělení soudního lékařství... 4 Úvod... 5 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství v roce Grafická část Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle kraje bydliště na obyvatel... 8 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle pohlaví a typu úmrtí... 8 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle příčiny úmrtí... 9 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle vnější příčiny úmrtí Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Tabulková část 1.1 Počet oddělení soudního lékařství a jejich personální zajištění Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Počet osob podle pohlaví a kraje bydliště, přepočet na obyvatel Počet osob podle pohlaví a vzdělání Počet osob podle pohlaví a rodinného stavu Počet osob podle pohlaví a místa, kde nastalo úmrtí Počet osob podle pohlaví a typu úmrtí Počet osob podle pohlaví a místa úrazu Počet osob podle pohlaví a aktivity při úrazu Počet osob podle kraje úmrtí a pohlaví Počet osob podle příčiny úmrtí a pohlaví Počet osob podle příčiny úmrtí a věkových skupin Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Toxikologická vyšetření - přehled Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Počet osob podle kombinací skupin látek Počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření, podle kapitol MKN-10, skupin látek a pohlaví Značky v tabulkách

6 Za údaje poskytnuté do Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství děkujeme následujícím ústavům a oddělením soudního lékařství: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Nemocnice Na Bulovce Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice U sv. Anny Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň - soudní lékařství Fakultní nemocnice Ostrava NEMOS SOKOLOV s.r.o., Nemocnice Sokolov KZ, a.s., Masarykova nemocnice Ústí n. L., o.z. Nemocnice České Budějovice, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 4

7 Úvod Publikace Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství v roce 2015 patří do edice Zdravotnická statistika, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pro tuto publikaci byly využity údaje z Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV). Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (dále jen NRPATV ) vznikl na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách; dále jen zákon o zdravotních službách ) s účinností od Tento registr shromažďuje data získaná z pitev a jejich toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Na těchto odděleních jsou podle zákona o zdravotních službách prováděny především pitvy náhlých úmrtí a násilných úmrtí, včetně sebevražd. Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství je významným zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Jeho data jsou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Je možné kromě jiného analyzovat kauzální vztahy mezi sledovanými faktory, které jiné zdroje neumožňují, zejména co se týká příčiny smrti za přítomnosti alkoholu nebo jiných toxikologicky významných látek včetně látek návykových v tělech zemřelých. To má význam především při rozhodování o chování státu vůči problematice alkoholu a jiných návykových látek (např. v dopravě). Data přispějí k objasnění vlivu alkoholu na náhlá úmrtí, což může významně přispět k jejich prevenci. To se rovněž týká vztahu alkoholu a náhodných smrtelných úrazů i dokonaných sebevražd. NRPATV byl spuštěn v únoru Během několika měsíců se do sběru dat zapojila všechna oddělení soudního lékařství až na jedno pracoviště z Libereckého kraje (vzhledem k tomu, že toto oddělení provádí méně než 30 pitev ročně, nemá tento výpadek zásadní vliv na kvalitu hlášených dat). 5

8 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství v roce 2015 Síť a personální zabezpečení oddělení soudního lékařství V roce 2015 zajišťovalo činnost na 17 odděleních soudního lékařství 316,97 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Z toho bylo 83,98 lékařů, 64,20 zdravotních laborantů a 54,08 pitevních laborantů (preparátorů) včetně sanitářů. Zbylých 89,15 úvazků připadlo na další odborné pracovníky. Pitvy prováděné na odděleních soudního lékařství V roce 2015 bylo na odděleních soudního lékařství provedeno celkem pitev, z toho bylo téměř 70 % (9 153 pitev) provedeno u mužů (u 56 osob nebylo uvedeno pohlaví). Téměř dvě třetiny u osob starších 60 let (8 556), naopak u dětí do 15 let 124 a u osob od 15 do 20 let 78. Relativně nejvíce zemřelých mělo trvalé bydliště v Karlovarském (19 zemřelých na obyvatel) a Olomouckém kraji (17 zemřelých). Nejnižší byl tento ukazatel v kraji Jihočeském (7 zemřelých na obyvatel) a Moravskoslezském (8). Z informací evidovaných na Listu o prohlídce zemřelého se do registru zaznamenává vzdělání a rodinný stav. Vzhledem k tomu, že tyto informace prohlížející lékař většinou o zemřelém nezjistí, je většina zemřelých v kategorii nezjištěno (85 % zemřelých u vzdělání a 52 % u rodinného stavu). Většina osob pitvaných na odděleních soudního lékařství zemřela doma (52,0 %) nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (11,2 %). U téměř 14 % zemřelých nebylo místo úmrtí zjištěno. Přirozenou smrtí zemřelo téměř 70 % pitvaných osob, u necelých 14 % zemřelých šlo o nehodu a u téměř 9 % o sebevraždu. U osob, které zemřely v důsledku vnější příčiny, tj. nehody, sebevraždy, vraždy, atd., se sleduje v registru místo smrti a aktivita v momentu smrti. Nejčastějším místem úrazu byl domov (35 %) a ulice či silnice (21 %). Nejvíce smrtelných úrazů vzniklo ve volném čase (26 %), u téměř poloviny úrazů se nepovedlo aktivitu prováděnou v době úmrtí zjistit. Nejčastější bezprostřední příčinou smrti u osob pitvaných na odděleních soudního lékařství byly nemoci oběhové soustavy (53 %), dále poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (24 %) a příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (12 %). Nejčastější nemoci či stavy, které vedly k bezprostřední příčině úmrtí, byly nemoci oběhové soustavy (52 %) a poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (26 %). Muži měli u bezprostřední příčiny úmrtí o něco nižší podíl nemocí oběhové soustavy (51 %) než ženy (59 %), za to měli významně vyšší podíl úmrtí pro poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (27 %), zatímco žen na vnější příčiny zemřelo pouze 17 %. Také u nemocí či stavů, které vedly k bezprostřední příčině úmrtí, měli muži nižší podíl u nemocí oběhové soustavy a vyšší u vnějších příčin. 6

9 Z vnějších příčin úmrtnosti muži nejčastěji umírali pro úmyslné sebepoškození (sebevraždu), a to třetina mužů zemřelých pro vnější příčinu. Pětina mužů umírala z důvodu dopravní nehody, necelých 9 % jako člen osádky motorového vozidla (z toho 4 % mužů jako řidiči) a 6 % jako chodci. Více než desetina mužů zemřela následkem pádu, čtvrtina pro ostatní vnější příčiny úmrtnosti. Žen pro úmyslné sebepoškození zemřelo 23 %, z důvodu dopravní nehody více než 18 %, z toho více než 9 % jako člen osádky motorového vozidla a téměř 7 % jako chodec. Toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství V roce 2015 bylo provedeno toxikologických vyšetření u zemřelých, tj. u 27 % osob pitvaných na odděleních soudního lékařství. Vyšetření alkoholu bylo provedeno u zemřelých, alkohol byl zjištěn u osob a pozitivní výsledek, tj. koncentrace v krvi vyšší než 0,2 g/kg (arbitrárně stanovená hranice pozitivity), byl u osob, tj. u 72 % osob, u kterých bylo toto vyšetření provedeno, byl výsledek pozitivní (u mužů 73 % pozitivních výsledků, u žen 68 % pozitivních výsledků). U osob, tj. u 12 %, bylo provedeno toxikologické vyšetření i pro jiné látky než alkohol, a z toho bylo u osob provedeno toto vyšetření z krve (séra). U zemřelých, kterým je provedeno toxikologické vyšetření, se sleduje 18 skupin toxikologických látek. U zemřelých s provedeným toxikologickým vyšetřením bylo vyšetřeno celkem skupin látek (u 38 vyšetření nebylo uvedeno pohlaví zemřelého), z toho byla v případech daná látka prokázána. Nejčastěji testovanou skupinou látek byl ethanol, který byl prokázaný v 52 % (2 720) vyšetření, dále těkavé látky ve 12 % (639) a jiné medikamenty v 11 % (549) vyšetření. U mužů byl prokázaný alkohol v 55 % (2 112) vyšetření, u žen pouze v 45 % (608). U medikamentů byl naopak větší podíl žen (18 %), muži měli prokázané medikamenty v 8 % vyšetření. Nejvíce toxikologických vyšetření na alkohol bylo provedeno u úmrtí pro nemoci oběhové soustavy a pro následky vnějších příčin (úrazy). U vnějších příčin byl vysoký podíl vyšetření zejména na ostatní návykové látky, především na benzodiazepiny, barbituráty, opiáty, sympatomimetika, cannabinoidy atd. 1 Zemřelý může být vyšetřen pro alkohol i pro jiné látky. 7

10 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle kraje bydliště na obyvatel Průměr ČR Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle pohlaví a typu úmrtí 1% 3% 5% 5% 3% 4% ženy 10% 10% 1% muži přirozená smrt nehoda sebevražda 15% vražda 67% šetření nejsou ukončena nezjištěno 76% 8

11 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle příčiny úmrtí I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. I. Některé infekční a parazitární nemoci II. Novotvary III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek V. Poruchy duševní a poruchy chování VI. Nemoci nervové soustavy VII. Nemoci oka a očních adnex VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku IX. Nemoci oběhové soustavy X. Nemoci dýchací soustavy XI. Nemoci trávicí soustavy XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy XV. Těhotenství, porod a šestinedělí XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období XVII. Vrozené vady, deformace XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9

12 Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství podle vnější příčiny úmrtí Dopravní nehody Pády Vystavení neživotným mechanickým silám Vystavení životným mechanickým silám Náhodné (u)tonutí a potopení Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami Elektrický proud, ozáření, kouř, dým, oheň a plameny Úmyslné sebepoškození Napadení (útok) Komplikace zdravotní péče Ostatní vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti Počet osob pitvaných na odděleních soudního lékařství, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Ethanol Těkavé látky Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Ostatní 10

13 Síť oddělení soudního lékařství 11

14 1.1 Počet oddělení soudního lékařství a jejich personální zajištění Průměrný roční přepočtený počet úvazků zdravotnických pracovníků Území, kraj Počet oddělení celkem lékaři ZPSZ, JOP ZPBD z toho zdravotní laboranti autoptičtí laboranti a sanitáři ostatní odborní pracovníci Hl. m. Praha 4 85,81 32,07 12,04 12,34 12,34 14,02 3,00 Středočeský Jihočeský 1 4,92 3, ,00 - Plzeňský 1 25,50 6,60 1,70 5,00 5,00 2,70 4,50 Karlovarský 1 7,00 3,00-1,00 1,00 2,00 - Ústecký 2 27,47 4,71 2,43 9,50 8,50 1,33 1,00 Liberecký 3 23,76 5,51 2,17 6,79 4,79 4,50 - Královéhradecký 1 13,96 4,50-3,00 3,00 3,46 - Pardubický 1 12,64 0,42-4,44 4,44 3,34 - Vysočina Jihomoravský 1 56,26 11,90 4,00 10,80 10,80 11,76 7,00 Olomoucký 1 38,67 6,47 6,34 9,08 9,08 7,70 - Zlínský Moravskoslezský 1 20,98 4,88 3,33 5,25 5,25 2,27 - ČR celkem ,97 83,98 32,01 67,20 64,20 54,08 15,50 12

15 Pitvy provedené na odděleních soudního lékařství 13

16 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Kraj bydliště muži Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem

17 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina neudáno Celkem Kraj bydliště muži Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem 15

18 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Kraj bydliště ženy Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem

19 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina neudáno Celkem Kraj bydliště ženy Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem 17

20 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Kraj bydliště celkem Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem

21 2.1 Počet osob podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina neudáno Celkem Kraj bydliště celkem Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský cizinci neudáno ČR celkem 19

22 2.2 Počet osob podle pohlaví a kraje bydliště, přepočet na obyvatel Kraj bydliště abs. Muži Ženy Celkem na obyv. abs. na obyv. abs. na obyv. Hl. m. Praha , , ,51 Středočeský , , ,88 Jihočeský , , ,39 Plzeňský , , ,18 Karlovarský , , ,93 Ústecký , , ,13 Liberecký , , ,36 Královéhradecký , , ,04 Pardubický , , ,38 Vysočina , , ,11 Jihomoravský , , ,34 Olomoucký , , ,90 Zlínský , , ,26 Moravskoslezský , , ,04 cizinci neudáno ČR celkem , , , Počet osob podle pohlaví a vzdělání Vzdělání abs. % abs. % abs. % základní, bez vzdělání 244 2, , ,6 střední bez maturity, včetně vyučených Muži Ženy Celkem 509 5, , ,0 střední s maturitou 231 2, , ,7 vyšší odborné 32 0,3 9 0,2 41 0,3 vysokoškolské 340 3,7 86 2, ,2 nezjištěno , , ,2 20

23 2.4 Počet osob podle pohlaví a rodinného stavu Rodinný stav Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % svobodný (á) 856 9, , ,1 ženatý/vdaná , , ,3 rozvedený (á) 857 9, , ,0 ovdovělý (á) 507 5, , ,8 partnerství 17 0,2 5 0,1 22 0,2 zaniklé partnerství rozhodnutím 1 0,0 2 0,0 3 0,0 zaniklé partnerství smrtí 6 0,1 3 0,1 9 0,1 nezjištěno , , ,5 2.5 Počet osob podle pohlaví a místa, kde nastalo úmrtí Kde nastalo úmrtí Muži Celkem abs. % abs. % abs. % doma , , ,0 ve zdravotnickém zařízení , , ,2 lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení 72 0,8 59 1, ,0 poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě , , ,0 při převozu 189 2, , ,2 do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb 100 1, , ,7 jinde, specifikujte kde , , ,7 nezjištěno 785 8, , ,1 Ženy 2.6 Počet osob podle pohlaví a typu úmrtí Typ úmrtí Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % přirozená smrt , , ,7 nehoda , , ,4 sebevražda , , ,7 vražda 51 0,6 23 0,6 74 0,6 úmrtí ve válce šetření nejsou ukončena 293 3, , ,1 nezjištěno 411 4, , ,5 21

24 2.7 Počet osob podle pohlaví a místa úrazu Místo vnější příčiny abs. % abs. % abs. % domov , , ,2 obytná instituce 103 4,4 30 4, ,5 školy, jiné instituce a jiné 21 0,9 9 1,4 30 1,0 veřejné správní prostory sportovní a atletické prostory 10 0, ,3 ulice a silnice , , ,2 prostory obchodu a služeb 17 0,7 4 0,6 21 0,7 prostory průmyslové 29 1,2 2 0,3 31 1,0 a stavební zemědělství 12 0,5 2 0,3 14 0,5 jiná určená místa , , ,1 neurčené místo 138 5,9 43 6, ,1 2.8 Počet osob podle pohlaví a aktivity při úrazu Aktivita vnější příčiny Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % sport 19 0,8 3 0,5 22 0,7 volný čas , , ,7 výdělečná činnost 57 2,4 3 0,5 60 2,0 jiné práce 7 0,3 1 0,2 8 0,3 odpočinek, spánek, jídlo 20 0,9 14 2,1 34 1,1 jiné určené činnosti 76 3,3 14 2,1 90 3,0 neurčené činnosti , , ,6 22

25 2.9 Počet osob podle kraje úmrtí a pohlaví Kraj bydliště Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % Hl. m. Praha , , ,9 Středočeský , , ,9 Jihočeský 339 3, , ,6 Plzeňský 497 5, , ,3 Karlovarský 396 4, , ,3 Ústecký 654 7, , ,6 Liberecký 357 3, , ,8 Královéhradecký 554 6, , ,3 Pardubický 564 6, , ,0 Vysočina 332 3, , ,5 Jihomoravský , , ,1 Olomoucký 729 8, , ,2 Zlínský 511 5, , ,4 Moravskoslezský 725 7, , ,4 cizinci 212 2,3 40 1, ,9 neudáno 74 0,8 18 0,4 92 0,7 ČR celkem , , ,0 23

26 2.10 Počet osob podle příčiny úmrtí a pohlaví Kapitola MKN-10 1.a bezprostřední příčina úmrtí Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B ,5 27 0,7 68 0,5 II. Novotvary C00 D ,7 38 1, ,8 III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek D50 D89 7 0,1 1 0,0 8 0,1 E00 E ,2 13 0,3 35 0,3 V. Poruchy duševní a poruchy chování F00 F ,2 2 0,1 16 0,1 VI. Nemoci nervové soustavy G00 G ,7 91 2, ,9 VII. Nemoci oka a očních adnex H00 H VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60 H IX. Nemoci oběhové soustavy I00 I , , ,4 X. Nemoci dýchací soustavy J00 J , , ,8 XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K ,2 98 2, ,3 XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00 L XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00 M XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 N ,2 18 0,5 39 0,3 XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O ,0 1 0,0 XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P96 2 0,0 5 0,1 7 0,1 XVII. Vrozené vady, deformace Q00 Q ,0 1 0,0 XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin R00-R , , ,2 S00-T , , ,3 24

27 2.10 Počet osob podle příčiny úmrtí a pohlaví Kapitola MKN-10 1.d nemoci či stavy, které vedly k bezprostřední příčině úmrtí Muži Ženy Celkem abs. % abs. % abs. % I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B ,2 13 0,4 32 0,3 II. Novotvary C00 D , , ,7 III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů D50 D89 7 0,1 6 0,2 13 0,1 a některé poruchy týkající se mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00 E ,7 92 2, ,9 V. Poruchy duševní a poruchy chování F00 F ,8 15 0,4 82 0,7 VI. Nemoci nervové soustavy G00 G ,1 51 1, ,2 VII. Nemoci oka a očních adnex H00 H VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60 H IX. Nemoci oběhové soustavy I00 I , , ,9 X. Nemoci dýchací soustavy J00 J , , ,0 XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K , , ,8 XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00 L99 3 0,0 4 0,1 7 0,1 XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00 M99 3 0,0 6 0,2 9 0,1 XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 N ,4 22 0,6 53 0,5 XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O99 1 0,0 1 0,0 2 0,0 XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P96 4 0,0 6 0,2 10 0,1 XVII. Vrozené vady, deformace Q00 Q ,2 5 0,1 20 0,2 XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické R00-R , , ,0 a laboratorní nálezy nezařazené jinde XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00-T , , ,6 25

28 2.11 Počet osob podle příčiny úmrtí a věkových skupin Kapitola MKN-10 Věková skupina a bezprostřední příčina úmrtí I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B II. Novotvary C00 D III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů D50 D a některé poruchy týkající se mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy E00 E a přeměny látek V. Poruchy duševní a poruchy chování F00 F VI. Nemoci nervové soustavy G00 G VII. Nemoci oka a očních adnex H00 H VIII. Nemoci ucha a bradavkového H60 H výběžku IX. Nemoci oběhové soustavy I00 I X. Nemoci dýchací soustavy J00 J XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00 L XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy M00 M a pojivové tkáně XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 N XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním P00-P období XVII. Vrozené vady, deformace Q00 Q XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické R00-R a laboratorní nálezy nezařazené jinde XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00-T

29 2.11 Počet osob podle příčiny úmrtí a věkových skupin Věková skupina neudáno 1.a bezprostřední příčina úmrtí Celkem Kapitola MKN A00 B C00 D D50 D E00 E F00 F G00 G H00 H H60 H I00 I J00 J K00 K L00 L M00 M N00 N O00-O P00-P Q00 Q R00-R S00-T98 27

30 2.11 Počet osob podle příčiny úmrtí a věkových skupin Kapitola MKN-10 Věková skupina d nemoci či stavy, které vedly k bezprostřední příčině úmrtí I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B II. Novotvary C00 D III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů D50 D a některé poruchy týkající se mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy E00 E a přeměny látek V. Poruchy duševní a poruchy chování F00 F VI. Nemoci nervové soustavy G00 G VII. Nemoci oka a očních adnex H00 H VIII. Nemoci ucha a bradavkového H60 H výběžku IX. Nemoci oběhové soustavy I00 I X. Nemoci dýchací soustavy J00 J XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00 L XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy M00 M a pojivové tkáně XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 N XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním P00-P období XVII. Vrozené vady, deformace Q00 Q XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické R00-R a laboratorní nálezy nezařazené jinde XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00-T

31 2.11 Počet osob podle příčiny úmrtí a věkových skupin Věková skupina neudáno 1.d nemoci či stavy, které vedly k bezprostřední příčině úmrtí Celkem Kapitola MKN A00 B C00 D D50 D E00 E F00 F G00 G H00 H H60 H I00 I J00 J K00 K L00 L M00 M N00 N O00-O P00-P Q00 Q R00-R S00-T98 29

32 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) Věková skupina Dopravní nehody V01 V z toho chodec zraněný při dopravní nehodě V01-V cyklista zraněný při dopraví nehodě V10-V jezdec na motocyklu zraněný při dopravní V20-V nehodě z toho řidič V20.4-V člen osádky motorového vozidla V30-V z toho řidič V30.5-V jiné nehody při pozemní dopravě V80-V nehody při vodní dopravě V90-V nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem V95-V jiné a neurčené dopravní nehody V98-V Pády W00 W Vystavení neživotným mechanickým silám W20 W Vystavení životným mechanickým silám W50 W Náhodné (u)tonutí a potopení W65 W Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami X20 X Vystavení elektrickému proudu, ozáření, extrémní W85 X okolní teplotě a tlaku vzduchu, kouři, ohni, dýmu a plamenům a kontakt s horkem a horkými látkami Úmyslné sebepoškození X60 X Napadení (útok) X85 Y Komplikace zdravotní péče Y40 Y Ostatní vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y muži 30

33 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Věková skupina neudáno muži Celkem Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti V01 V V01-V V10-V V20-V V20.4-V V30-V V30.5-V V80-V V90-V V95-V V98-V W00 W W20 W W50 W W65 W X20 X W85 X X60 X X85 Y Y40 Y W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y98 31

34 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) Věková skupina Dopravní nehody V01 V z toho chodec zraněný při dopravní nehodě V01-V cyklista zraněný při dopraví nehodě V10-V jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě V20-V z toho řidič V20.4-V člen osádky motorového vozidla V30-V z toho řidič V30.5-V jiné nehody při pozemní dopravě V80-V nehody při vodní dopravě V90-V nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem V95-V jiné a neurčené dopravní nehody V98-V Pády W00 W Vystavení neživotným mechanickým silám W20 W Vystavení životným mechanickým silám W50 W Náhodné (u)tonutí a potopení W65 W Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami X20 X Vystavení elektrickému proudu, ozáření, extrémní W85 X okolní teplotě a tlaku vzduchu, kouři, ohni, dýmu a plamenům a kontakt s horkem a horkými látkami Úmyslné sebepoškození X60 X Napadení (útok) X85 Y Komplikace zdravotní péče Y40 Y Ostatní vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y ženy 32

35 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Věková skupina neudáno ženy Celkem Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti V01 V V01-V V10-V V20-V V20.4-V V30-V V30.5-V V80-V V90-V V95-V V98-V W00 W W20 W W50 W W65 W X20 X W85 X X60 X X85 Y Y40 Y W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y98 33

36 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) Věková skupina Dopravní nehody V01 V z toho chodec zraněný při dopravní nehodě V01-V cyklista zraněný při dopraví nehodě V10-V jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě V20-V z toho řidič V20.4-V člen osádky motorového vozidla V30-V z toho řidič V30.5-V jiné nehody při pozemní dopravě V80-V nehody při vodní dopravě V90-V nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem celkem V95-V jiné a neurčené dopravní nehody V98-V Pády W00 W Vystavení neživotným mechanickým silám W20 W Vystavení životným mechanickým silám W50 W Náhodné (u)tonutí a potopení W65 W Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami X20 X Vystavení elektrickému proudu, ozáření, extrémní W85 X okolní teplotě a tlaku vzduchu, kouři, ohni, dýmu a plamenům a kontakt s horkem a horkými látkami Úmyslné sebepoškození X60 X Napadení (útok) X85 Y Komplikace zdravotní péče Y40 Y Ostatní vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y

37 2.12 Počet osob podle vnější příčiny úmrtí a věkových skupin Věková skupina neudáno celkem Celkem Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti V01 V V01-V V10-V V20-V V20.4-V V30-V V30.5-V V80-V V90-V V95-V V98-V W00 W W20 W W50 W W65 W X20 X W85 X X60 X X85 Y Y40 Y W75 W84, X30 X59, Y10 Y36, Y85 Y98 35

38 36

39 Toxikologická vyšetření provedená na odděleních soudního lékařství 37

40 3.1.1 Toxikologická vyšetření - přehled Věková skupina muži celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) ženy celkem

41 Věková skupina neudáno Celkem muži Toxikologická vyšetření - přehled celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) ženy celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) celkem celkový počet osob, u kterých bylo provedeno vyšetření alkoholu z toho počet pozitivních výsledků (>0,2 g/kg) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření (bez vyšetření alkoholu) celkový počet osob, u kterých bylo provedeno toxikologické vyšetření krve (séra) (bez vyšetření alkoholu) 39

42 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Skupina látek Věková skupina muži Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

43 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek muži Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 41

44 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Skupina látek Věková skupina ženy Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

45 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek ženy Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 43

46 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Skupina látek Věková skupina celkem Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

47 3.1.2 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek celkem Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 45

48 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Skupina látek Věková skupina muži Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

49 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek muži Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 47

50 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Skupina látek Věková skupina ženy Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

51 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek ženy Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 49

52 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Skupina látek Věková skupina celkem Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

53 3.1.3 Počet osob, u kterých některá látka z dané skupiny byla prokázaná v krvi Věková skupina neudáno Celkem Skupina látek celkem Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 51

54 3.2 Počet osob podle kombinací skupin látek Skupina látek Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO muži Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

55 Kokain Sympatomimetika Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty muži Jiné jedy 3.2 Počet osob podle kombinací skupin látek Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity Skupina látek Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 53

56 3.2 Počet osob podle kombinací skupin látek Skupina látek Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO ženy Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

57 Kokain Sympatomimetika Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty ženy Jiné jedy 3.2 Počet osob podle kombinací skupin látek Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity Skupina látek Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity 55

58 3.2 Počet osob podle kombinací skupin látek Skupina látek Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO celkem Anorganické jedy Ethanol Těkavé látky Glykoly Houby Benzodiazepiny Barbituráty Opiáty CO Sympatomimetika Kokain Cannabinoidy Jiné OPL Jiné medikamenty Jiné jedy Vedlejší nález Kofein a metabolity Nikotin a metabolity

Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2016

Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2016 zdravotnická statistika zdravotnická statistika Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2016 health statistics health statistics ÚZIS R 2017 Ústav zdravotnických informací

Více

Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2017

Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2017 zdravotnická statistika zdravotnická statistika Pitvy a toxikologická vyšet ení provád ná na odd leních soudního léka ství 2017 health statistics health statistics ÚZIS R 2018 Ústav zdravotnických informací

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2018 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 5. 2019 1 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 5 24.10.2003 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v 1. pololetí 2003

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2017

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 9. 2018 4 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2016

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2016 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 10. 2017 9 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 31 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Činnost patologie a soudního lékařství v roce Activity of pathologic anatomy and forensic medicine in 2007

Činnost patologie a soudního lékařství v roce Activity of pathologic anatomy and forensic medicine in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2008 42 Činnost patologie a soudního lékařství v roce 2007 Activity of pathologic anatomy and forensic medicine

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 211 28 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 21 Activity in branch of out-patient care

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

Čisté emise CO 2 za celou ČR

Čisté emise CO 2 za celou ČR Vybrané indikátory udržitelného rozvoje pro Ústecký kraj Měrné emise skleníkových plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku Emise CO 2 za ČR Emise za jednotlivé roky v ČR 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 6. 29 23 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 28 Activity in branch of out-patient care

Více

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 33 Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí,

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 7. 28 27 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 27 Activity in branch of out-patient care

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 13.6.2005 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Kroměřížská nemocnice, a.s. Havlíčkova 660/69 76701 Kroměříž IČ: 27660532

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 15. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2012 Children

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20. 9. 2010 Souhrn Children and Adolescents Care in the Moravskoslezsky Region in 2009

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 16.8.2006 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Jihomoravsky Region

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 17. 6. 2014 5 Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 14.9.2010 Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2009 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 28. 6. 2013 Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha, září 2000 Zdravotnictví krajů ČR Tato publikace mapuje zdravotnickou oblast v letech

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 2. 2013 2 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech 2011 (data:

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 8. 2010 51 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009 (data:

Více

Aktuální informace. Úrazy v roce Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Úrazy v roce Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 64 Úrazy v roce 2001 Úrazy jsou traumatické příhody s více nebo méně rozsáhlými zdravotními, ekonomickými

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Narození a zem elí do 1 roku

Narození a zem elí do 1 roku zdravotnická statistika zdravotnická statistika Narození a zem elí do 1 roku 2013 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 1.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005 Children

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 16 10.8.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2003

HOSPITALIZOVANÍ 2003 HOSPITALIZOVANÍ 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Ná vrh ná ú právú formúlá r ú Listú o prohlí dce zemr ele ho

Ná vrh ná ú právú formúlá r ú Listú o prohlí dce zemr ele ho Ná vrh ná ú právú formúlá r ú Listú o prohlí dce zemr ele ho Tento návrh vychází ze současného rozsahu LPZ a rozděluje formuláře do jednotlivých částí tak, aby nezatěžovaly lékaře při vyplňování a umožnily

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.5.26 13 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 25 Activity of branch of children and juveniles

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 9 30.6.2005 Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004 Children and adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 12.9.2002 Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v roce 2001 Údaje v těchto informacích

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2012

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2012 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2004

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.5.25 14 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 24 Activity of branch of children and juveniles

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

3. Zemřelí podle příčin smrti

3. Zemřelí podle příčin smrti 3. Zemřelí podle příčin smrti Nejvíce obyvatel ČR umíralo ve zkoumaném období na nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále na novotvary (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2007

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2007 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2008

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2008 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2008 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více