ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO 68

2 NA ÚVOD OPRAVDOVÝ ODPOČINEK? V posledních letech se mezi mladší generací začíná více používat slovo prokrastinace. Tato činnost se zdánlivě může podobat lenosti, ale je to něco jiného. Prokrastinace se definuje jako chronické odkládání nepříjemných povinností na pozdější dobu a toto odkládání se omlouvá vykonáváním jiných (prý) důležitých činností. Večer je takový člověk upracovaný a utahaný, ale pořád nespokojený, protože to nepříjemné není stále hotové a tlačí ve svědomí. Někde v koutku duše pak roste velká touha po odpočinku. Ale ani ten není vydatný, protože je potřeba ještě dohnat to, co se nestihlo předtím. V Desateru je jasně řečeno: Šest dní budeš pracovat a konat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí (Ex 20,9-11). Vyplývá z toho prostý důsledek: Kdo neumí pořádně odpočívat, nebude umět dobře plnit své povinnosti. Kdo neumí dobře plnit své povinnosti, ten si nebude umět dobře odpočinout. Přeji všem pěkné prázdniny a dobrý odpočinek! o. Jiří 2

3 MODLITBA PRO KAŽDÝ PRST RUKY 1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je "milá povinnost." 2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách. 3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry. 5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, že "poslední budou prvními." Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu. Papež František 3

4 MÍT OSOBNÍ VZTAH S BOHEM. KOMU TÍM PROSPĚJU? Nemůžu si dát alespoň o prázdninách dovolené - chvíli oddych? Vždyť potřebuji odpočinek!? Po tělesné stránce je tomu tak, ale naše duše se potřebuje sytit i po dobu našich cest a dovolených, právě tam totiž vidíme Boha ještě více autenticky - při cestě na hory, k moři, do přírody či dalekého velkoměsta. Obdivovat krásy, které pro nás Pán stvořil, děkovat za ně a chválit našeho dobrého Pána, je to moc potřebné a hlavně pro naši lidskou bytost velice podstatné a důležité. Nenechme v sobě zadusit ten hlas a touhu po Bohu. Je v nás! Opravdu! Děkujme Bohu, za to co pro nás každodenně dělá a čím nás zahrnuje Je toho velká spousta! Stojí za to Bohu věnovat čas. Stojí za to žít v jeho přítomnosti, protože on je naším životem. (HS) BÝT ÚSPĚŠNÝ ANEBO PLODNÝ? Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce... (srv. J 15,5) Přemýšlet o stromech by se dalo docela dlouho. Třeba o tom, jak hluboko a jak se drží v zemi kořeny, jak míza koluje ve větvích a dostane se až k nejmenšímu lístečku, jak se strom větví, kolik má listů a květů, jak příjemné je sedět v jeho koruně, jak se to stane, že někdy se na stromě něco urodí, někdy strom nezplodí nic. A toto přemýšlení se dá pak přenést i na náš život. Náš život může být úspěšný nebo plodný. Úspěšný život může budit obdiv, někdy i závist, ale jestliže se člověk zaměří pouze na své úspěchy a na sama sebe, může být i prázdný. Plodný život přináší ovoce. Může to být úplně obyčejný život, 4

5 může ho vést člověk, kterého si třeba nikdo ani nevšimne, ale nechává za sebou voňavé plody, protože ho nežije jen pro sebe. Ježíš sám sebe přirovnává ke kmeni a nás k jeho ratolestem. Napojit se na tento kmen, nechat se občerstvovat Jeho mízou - Jeho radostnou zprávou - dává našemu životu smysl a uschopňuje nás k plodnému životu. Pomáhá nám vidět i potřeby druhého, věnovat mu svůj čas, podržet ho, když je v nesnázích, přinášet naději tam, kde se rozpíná beznaděj, odpouštět a dávat šanci k novým začátkům. Být s Ježíšem zajedno je cestou k plodnému životu. Z NAŠÍ FARNOSTI KALENDÁŘ 5. července pouť v Lubině - Sýkorci u kaple sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v h července KCHK Brno, Katolická charismatická konfekce, možnost sledovat program (přednášky, mše svaté) prostřednictvím televize Noe 11. července v sobotu přednáška prof. Tomáše Halíka, h Katolický dům v Kopřivnici 12. července oslava 120. výročí posvěcení kostela, mše sv. v 9.45 h, celebruje prof. Tomáš Halík 30. srpna pouť v Kopřivnici mše svaté 6.45 h, 9.45 h, h svátostné požehnání 1. září začátek školního roku 2015/ září Děkanátní pouť do Frýdku při které se modlíme za duchovní povolání a rodiny 6. září pouť v Příboře, mše sv h, 9.30 h a v h 15. září koncert Svatováclavského hudebního festivalu (Eva Dřízgová a Janáčkův komorní orchestr) 19. září pouť na Radhošť 5

6 FARNÍ POUŤ 2015 V pátek 8. května se 90 poutníků z Kopřivnice i okolí vypravilo na 5. farní pouť. První zastávka byla ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Čekala nás poutavá prohlídka nového chrámu Sv. Ducha, který si vystavěli farníci ve Starém Městě. Monumentální stavba všem vyrazila dech. Už zvenku je zajímavá, ale když jsme uvnitř zasedli do lavic, docela nás to ohromilo. Vyslechli jsme poutavou přednášku o historických souvislostech, symbolice a výzdobě kostela (současné i budoucí), kterou nás zaujal místní pan farář Mgr. Suchomel. Zakoupením kalendářů nebo brožurek jsme mohli přispět na další dovybavení tohoto chrámu. Poté jsme se vydali na Sv. Antonínek, významné poutní místo Moravského Slovácka. Nachází se 14 km jižně od Uherského Hradiště. Posvátné místo, zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému, tvoří Kaple sv. Antonína, v přírodě zasazená křížová cesta a liturgický prostor. Někteří vyšli z Blatnice na kopeček pěšky kolem vinohradů a pěknou lipovou a kaštanovou alejí. Ostatní vyjeli nahoru autobusy. V kapli jsme prožili společnou mši svatou. Po krátké odpolední přestávce jsme odjeli do Luhačovic. Zde jsme měli volno, které jsme využili k občerstvení a prohlídce lázní. Mohli jsme vyslechnout část promenádního koncertu dvou pěveckých sborů. Společně jsme se sešli v kostele Sv. Rodiny, kde jsme měli májovou pobožnost, po které jsme pomalu nastoupili do autobusů a odjeli domů. Za sebe a snad i za účastníky pouti považuji pouť za vydařenou. Nejen kvůli hezkému počasí, krásným místům, která jsme navštívili, ale hlavně kvůli pěknému společenství a dobré náladě všech poutníků. H. Pavlíková 6

7 POZVÁNKA 7

8 KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE Dne 21. června 2015 v první letní den - se konala akce Katolické besedy LETNÍ DEN PRO KOPŘIVNICI. Počasí sice vypadalo na apríl, ale návštěvníky této tradiční akce to neodradilo. V Katolickém domě totiž hrála cimbálová kapela Pramínky, jídla bylo dosti a zábava pro děti se také vešla pod střechu. 8

9 ZE ZŠ SV. ZDISLAVY Co nového ve škole červen 2015 Když na louce kvetou kopretiny, těšíme se všichni na prázdniny kopretiny už odkvetly, nastane nám lenošení krásný čas. A než začneme lenošit, ještě malé ohlédnutí za koncem školního roku. Sotva roztál poslední sníh, začaly se silnice rojit cyklisty a koloběžkami. Nastal čas oprášit a provětrat znalosti z dopravní výchovy. Koncem dubna se všechny Základní školy v Kopřivnici zúčastnily oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladší kategorii (zastupovali nás Bára Müllerová, Klára Šprochová, Samuel Bortel a Pavel Holub z 6. třídy) jsme vyhráli, ve starší kategorii jsme se umístili na 3. místě. V polovině května se konalo v Odrách okresní kolo soutěže. Skládala ze 4 částí: Testy; Jízda zručnosti; Jízda městem (jízda po dopravním hřišti); Zdravověda Nejvíce bodů jsme získali ve Zdravovědě a Jízdě městem. Umístili jsme se na skvělém 3. místě v okrese. Takže hurá do ulic! Dne 23. dubna 2015 se konaly městské oslavy Dne Země. V rámci těchto oslav byla také vyhodnocena literární soutěž žáků ZŠ, kterou vyhlásil odbor životního prostředí Městského úřadu v Kopřivnici. V kategorii žáků 2. stupně byla jako vítězná vyhodnocena práce žáka 6. třídy naší školy Radima Nacházela. Další okresní soutěží byla Matematická soutěž Pythagoriáda ve dnech 12. května a 14. května. Naši školu reprezentovala Bára Műllerová, obsadila ve své kategorii místo, Doubravka Horáková 25. místo a Šimon Macháč 9

10 místo. Matematice zdar! Schválně! Jak zní věta Pythagorova? Jednou z velmi náročných a zároveň krásných akcí byla letošní květnová škola v přírodě pro žáky 1. stupně v termínu od neděle 10. května do pátku 15. května. Ubytováni jsme byli až na samém konci civilizace (bez připojení k internetu) v hotelu Srdce Beskyd V Čeladné Podolánkách. Celých pět dní jsme prožívali ve středověké slunné Itálii s rytířem svatým Františkem z Assisi, který vše živé nazýval něžně svými bratry a sestrami. V neděli jsme se seznámili se středověkem a Itálií, vyzkoušeli v souboji v páce sílu svých rukou i v tanci obratnost nohou a nakreslili svůj skupinový erb. V pondělí celé odpoledne probíhaly rytířské turnaje prokazovali jsme jako rytíři sílu, obratnost, odvahu a spolupráci na 14 stanovištích. Úterý bylo ve znamení nového Františkova života. Zkusili jsme si, jak je těžké vzdát se na chvíli své obuvi, oblečení nebo zůstat po nějaký čas uvězněn 10

11 na vyhrazeném území bez možnosti opustit jej. Každý si nabatikoval šátek a společně jsme vytvořili mozaiky, které nyní zdobí školní chodby. Ve středu nás zcela pohltily živly. Vyjádřili jsme pohybem za tonů klasické i moderní hudby vodu, vzduch, zemi i oheň. Odpoledne jsme se po skupinkách pokoušeli nachystat malá ohniště tak, aby se rozhořela s použitím maximálně tří zápalek. Menší žáci prozkoumávali živel vodu, stavěli mlýnky a běhali jako vítr. Po bohoslužbě ke sv. Františkovi jsme zapálili slavnostní oheň. Většina dětí se pak vydala za tmy na stezku odvahy. Předposlední den jsme pozorovali přírodu. Při procházce lesem jsme vnímali jeho zvuky, vůně a tajemství. Ani deštivé počasí nám nezkalilo radost. Vpodvečer vykouklo sluníčko a přišlo překvapení v podobě dvou koní, kteří povozili všech 99 dětí. Večer jsme si připomněli Živým betlémem sv. Františka jako jeho prvního tvůrce. V pátek přišel čas hodnocení a odměňování a odjezdu domů. Děkujeme svatému Františkovi a bratru Slunci za neopakovatelné zážitky. Zatímco prvostupňoví byli v lese na škole v přírodě, starší byli také v lese a to městském. Slavili Den Země, který si připravili deváťáci. Koncem května zazářili písaři. Ne jako ve středověku, ale zcela moderně na klávesnici v Karviné prokazovali své kvality. Naši školu reprezentovali v soutěži Talent Klára Kupčíková, Adéla Novotná, Bára Műllerová, Anastázie Macková a Vít Marek. V mistrovské soutěži nás reprezentovala Klára Kupčíková, Petr Štusek, Jakub Kostelník a Matěj Honeš. V těžké konkurenci jsme ze sedmnácti škol obsadili jako tým 7 místo a za jednotlivce si odvezli ocenění Klára Kupčíková 11

12 a Petr Štusek. Naši žáci dlouhodobě patří mezi nejlepší písaře mezi žáky základních škol a výuka klávesové gramotnosti probíhá u nás ve škole od roku 2000 za pomoci výukového programu ZAV od autorů Jaroslava Zavjačiče a Heleny Matouškové. Co je ještě ve škole nového? Ve druhém pololetí školního roku se začal na naší škole každý týden scházet Klub nadaných dětí - Sovy. Čtrnáct dětí ze třídy bylo vybráno na základě testování IQ a doporučení třídních učitelů. Každý týden děti obdržely Soví poštu, která obsahovala několik úkolů pro jejich chytré hlavy. Schůzky byly zaměřeny na rozvoj logického myšlení, komunikačních dovedností, cvičení obou hemisfér mozku, představivosti atd. Děti hrály mnoho her, cvičily, luštily šifry a hádanky, ale také se učily vázat uzly a vymýšlely příběhy. Děkujeme paní učitelce Markové za přípravu Klubu. Kam se starým papírem? Tady je odpověď: Už druhým rokem se v programu ekologické výchovy pro školy účastní naši žáci soutěže s Panem Popelou ve sběru starého papíru. Letos jsme na 95 místě z 242 soutěžících škol. Nasbírali jsme 2238kg papíru. To je 12,03 kg na jednoho žáka. Vydělané peníze budou použity pro potřeby žáků. Takže starý papír svázat a šup s ním do školy. A je tu červen, poslední měsíc ve školním roce. Na začátku měsíce jsme zvali všechny rodiče i děti do Pohádkového lesa. Ve čtvrtek 4. června žáci sedmé třídy uvítali děti v nejrůznějších převlecích na osmi stanovištích na trase. Na konci cesty čekala sladká odměna, opékání špekáčků a spousta veselých soutěží. Kofola tekla proudem a kluci se nemohli nabažit fotbalu s panem ředitelem. Aby nebylo tak veselo! Inspekce! A je tu! Od pondělka 8. června proběhla v naší škole kontrola Českou školní inspekcí. Tříčlenný tým inspektorů kontroloval pedagogickou 12

13 dokumentaci, práci učitelů, bezpečnost ve škole a nakládání s finančními prostředky. Věříme, že kontrola dopadla dobře. Zbývají poslední radosti v podobě školních výletů. Ať už směrovaly do přírody či do města, byly příležitostí k posílení vzájemných vztahů ve třídě. A i když všechny cesty nevedou k cíli lehce, nakonec se všichni vrátili do školy jako domů. Aby nám ten domov škola zůstal, musíme vzpomenout v modlitbách i podpořit v hlasování. Už od začátku roku probíhá jednání mezi zástupci města Kopřivnice a zástupci zřizovatele naší školy, biskupstvím ostravsko-opavským o prodeji školní budovy zřizovateli školy. Současná budova školy, objekt č. p na ul. Štefánikova, je ve vlastnictví města Kopřivnice a škola je zde v nájmu od roku Za dobu svého působení investovala škola mnoho prostředků a úsilí, aby prostory, které plně vyhovují, opravila a zvelebila. Bylo vypracováno několik znaleckých posudků a nyní se jedná o předpokládaném prodeji školy. My všichni můžeme tato jednání podpořit v modlitbách, ale také vyjádřit svůj zájem o školu v anketě na webových stránkách města Kopřivnice s názvem: Hledáme DESATERO problémů/příležitostí Kopřivnice. Jedním z bodů je Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy). Dnes jsme slyšeli nebojte se a věřte, takže nebojte se a hlasujte. Hlasovat je možné do 15. července. Každý může hlasovat až 4x z jedné veřejné IP adresy. Děkujeme. Nelze slovy vypovědět, co vše se děje. Toto jsme však zaznamenali. Ať budete o prázdninách na cestách kdekoli, ať máte štěstí a Boží požehnání k tomu. Hezké a smysluplné prázdniny. Za ZŠ sv. Zdislavy Vladimíra Kupčíková 13

14 NĚCO PRO ZASMÁNÍ - ZE ŠKOLNÍCH LAVIC * Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. Co z něho bude, až skončí?, ptá se známá paní Novákové. "Obávám se, že důchodce. * Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme." * Ptá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?" "Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v pravopise!" * Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů. "A pomohlo to?" "To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." * Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka. "To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví." * Pepíčku, řekni dvě zájmena. "Kdo, já?" "Výborně, Pepíčku." 14

15 DĚTSKÝ KOUTEK Pamatuj na modlitbu i o prázdninách Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen. 15

16 16

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 124 18. 6. 2013 Milí přátelé, je před námi doba prázdnin, dovolených a duchovních cvičení. Bývá to doba odpočinku, ale také mnohdy doba shonu, vypětí a starostí. Příprava na dovolenou, dětí na chaloupky,

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více