Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014"

Transkript

1 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od

2 Obsah 1. Obecná část Hlasové tarify Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4 Parametry FUP/rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Roaming... 5 Hlasové roamingové balíčky... 5 Volání bez hranic... 5 O2 Eurotarif... 6 Datový roaming... 7 Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět... 7 Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět... 7 Ceny dat v zahraničí bez balíčku Platební transakce... 8 Audiotexové volání... 8 Premium SMS... 8 DÁRCOVSKÁ SMS (DMS)... 8 m-platba Poplatky Záloha/Jistina Výchozí nastavení služeb Přehled aktivačních SMS Mezinárodní volání, SMS a MMS Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zónové rozdělení zahraničního volání... 12

3 1. Obecná část Tento ceník společnosti Bonerix s.r.o., IČ , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka obsahuje ceny poskytovaných služeb společností Bonerix s.r.o. včetně požadavků na složení záloh/jistin a dále informace o výchozím nastavení služeb. (dále jen Ceník Bonerix ). Ceník Bonerix je společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix součástí smluv o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 uzavíraných společností Bonerix s.r.o. Ceny v tomto Ceníku Bonerix jsou uvedeny v Kč, a pokud není uvedeno jinak, zahrnují DPH v příslušné výši. Poplatky zde neuvedené se řídí ceníky pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Internetového připojení. Cena služby po jejím poskytnutí za zúčtovací období, které činí jeden kalendářní měsíc, bude vyúčtována fakturou daňovým dokladem, v němž bude zúčtovací období konkretizováno. Ve faktuře - daňovém dokladu dále bude uvedena jeho splatnost, která nebude kratší než 14 dnů a účet, na který má být fakturovaná částka uhrazena. Pokud některou ze Služeb není možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, bude tato Služba vyúčtována ve vyúčtování za nejbližší možné zúčtovací období. To platí zejména pro vyúčtování Služeb poskytnutých v Sítích smluvních operátorů např. roaming. 2. Hlasové tarify Tarif Mini Maxi Měsíční paušál 1 Kč 495 Kč Volné minuty 0 neomezeně Volné SMS Volání ve VPN skupině/min* 1 Kč zdarma Volání do sítě O2/min 1,90 Kč zdarma Ostatní + pevné sítě/min 1,90 Kč zdarma SMS 1,50 Kč 1,20 Kč MMS 3,00 Kč 3,00 Kč SMS do pevné sítě 5,00 Kč 5,00 Kč Volání do hlasové schránky 1,90 Kč zdarma Při volání se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1), pokud není uvedeno jinak. Volání ve VPN skupině zahrnuje volání na čísla členů definované skupiny, pod kterou je číslo Účastníka vedeno v programu. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní volání, SMS a MMS s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou. Nevyčerpané jednotky z tarifu se převádějí do prvního následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpají jako první. Pokud v tomto následujícím Zúčtovacím období nejsou vyčerpány, nejsou dále přenášeny do dalšího Zúčtovacího období. Účastník může kdykoliv přejít z tarifu Mini na Maxi. Změnu tarifu z Maxi na Mini je možné provést až po uplynutí 12měsíčního závazku. V případě, že si Účastník aktivuje nebo deaktivuje Hlasový tarif během Zúčtovacího období, platí jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy měl Účastník Hlasový tarif aktivní. Volné jednotky jsou při aktivaci během Zúčtovacího období přiděleny také poměrnou částí a to za dobu, která od aktivace zbývá do konce Zúčtovacího období. Videovolání na vnitrostátní linky s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou je účtováno částkou 5,95 Kč/min.

4 3. Datové tarify Název tarifu FUP Rychlost stahování Rychlost odesílání Měsíční cena Mobilní internet 1,5 GB 1,5 GB 20 Mb/s 10 Mb/s 195 Kč Mobilní internet 3 GB 3 GB 20 Mb/s 10 Mb/s 350 Kč Mobilní internet 10 GB 10 GB 75 Mb/s 38 Mb/s 550 Kč Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní datový provoz. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na Parametry FUP/rychlost stahování Mobilní internet 1,5 GB, 3 GB Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 20 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 20 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 20 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 20 Mb/s 0 Mobilní internet 10 GB Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna procházení webu, 75 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 75 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 75 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 64 Mb/s 0 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům Název balíčku Popis balíčku Mini Maxi Jistota blokovaná všechna volání mimo skupinu VPN 50 Kč - Spolu neomezené volání ve skupině VPN 30 Kč - Neomezeně v O2 neomezené volání a SMS v síti O2 včetně VPN a pevné linky 190 Kč minut 100 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 150 Kč minut 200 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 290 Kč SMS 100 SMS do mobilních sítí v ČR 60 Kč 60 Kč 200 SMS 200 SMS do mobilních sítí v ČR 120 Kč 120 Kč 300 SMS 300 SMS do mobilních sítí v ČR 180 Kč 180 Kč 500 SMS 500 SMS do mobilních sítí v ČR 300 Kč SMS 1000 SMS do mobilních sítí v ČR 600 Kč - Internet v mobilu 200 MB internet FUP 200 MB 95 Kč 95 Kč Internet v mobilu 1,5 GB internet FUP 1,5 GB 195 Kč 195 Kč Internet v mobilu 3 GB internet FUP 3 GB 350 Kč - Internet v mobilu 10 GB internet FUP 10 GB 550 Kč - Internet v mobilu 1,5 GB + internet FUP 1,5 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč Internet v mobilu 3 GB + internet FUP 3 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč Internet v mobilu 10 GB + internet FUP 10 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč

5 Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR a nevztahují se na Platební transakce, audiotexová volání a operátorské služby. Nespotřebované jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Je možné mít aktivní vždy jeden balíček z dané kategorie (např. SMS, Internet v mobilu). Balíčky 100, 200, 300, 500, 1000 SMS se uplatňují po vyčerpání volných SMS v tarifu. Volné minuty v rámci balíčků 100 a 200 minut se nevztahují na volání ve VPN. Pokud je doplňkový balíček aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního poplatku a volných jednotek. Balíčky jsou aktivovány v okamžiku potvrzením jejich aktivace formou SMS. Aktivace a deaktivace balíčků je možná 1x za Zúčtovací období a je zdarma. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Cena za využití datového připojení bez aktivovaných balíčků Internet v mobilu je uvedena za každou započatou hodinu bez ohledu na nastavení mobilního internetu či množství stažených dat za 24 hodin. Bonerix je oprávněn naúčtovat Účastníkovi za využití mobilního internetu bez využití balíčků Internet v mobilu maximální cenu 30 Kč za 24 hodin, přičemž lhůta začíná plynout se započetím prvního datového spojení, resp. se zapojením prvního datového spojení po uplynutí lhůty předchozí. Pokud dojde v průběhu 24 hodin ke spojení pouze v průběhu jedné hodiny, je tato účtována sazbou 15 Kč. Parametry FUP/rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Internet v mobilu 200 MB - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 8 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 8 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 8 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 0 Mb/s 0 Internet v mobilu 1,5 GB*, 3 GB* - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 20 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 20 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 20 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 0 Mb/s 0 Internet v mobilu 10 GB* - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 42 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 42 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 42 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 64 Mb/s 0 * Platí i pro varianty Internet v mobilu 1,5 GB+, 3 GB+, 10 GB+. 5. Roaming Hlasové roamingové balíčky Volání bez hranic Zóna Spojovací poplatek Odchozí hovor Příchozí hovor SMS EU 0 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Zbytek Evropy 50 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Svět 80 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč

6 Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/sms a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtuje se každá započatá minuta. Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny. Cena MMS je jednotná ve všech zónách a to 9,60 Kč za MMS. O2 Eurotarif Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS EU 7,45 Kč/min 2,15 Kč/min 2,45 Kč Zbytek Evropy 42,35 Kč/min 24,20 Kč/min 12,10 Kč Svět 66,55 Kč/min 54,45 Kč/min 12,10 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny za minutu. Zóna Evropská unie zahrnuje členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Stejné ceny platí pro všechny mobilní sítě v dané zemi bez ohledu na to, ke kterému místnímu operátorovi se Účastník připojí. Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí hovory jsou účtovány po sekundách. Účtování hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. Uvedené ceny platí i pro videovolání, kdekoli je dostupné. U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny 1 do zóny 2 je zpoplatněno sazbou 42 Kč/min. Příchozí SMS a MMS jsou zdarma. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Cena MMS je jednotná ve všech zónách a to 9,60 Kč za MMS.

7 Datový roaming Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc 50 MB 100,83 Kč 50 MB 201,67 Kč 250 MB 504,17 Kč 250 MB 1008,33 Kč 500 MB 1 008,33 Kč 500 MB 2 016,67 Kč 1 GB 2016,67 Kč 1 GB 4033,33 Kč Balíčky Evropa obsahují země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Po vyčerpání stanoveného objemu dat v rámci balíčku je další užívání zpoplatněno standardními cenami dle datového roamingového tarifu. Balíček je účtován vždy celou částí. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Účtovací jednotka je 1 kb. Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc S (25 MB) 50 Kč S (25 MB) 100 Kč M (150 MB) 300 Kč M (150 MB) 600 Kč L (250 MB) 500 Kč L (250 MB) Kč Jednorázové balíčky jsou používány jako doplněk k měsíčním balíčkům v případě nutnosti navýšení objemu dat. Jednorázový balíček lze mít aktivován vždy jen jeden. Platnost balíčku je 30 dní, čerpání se zahájí překročením hranic. Po vypršení platnosti nebo vyčerpání je další datový přenos v zahraničí účtován dle datového roamingového tarifu. Balíček Evropa obsahuje země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Účtovací jednotka je 1 kb. Ceny dat v zahraničí bez balíčku Zóna EU Zbytek Evropy Ostatní Cena za 1 MB 14 Kč 240 Kč 300 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouszská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Bez aktivace datového balíčku je připojení k internetu v zahraničí zpoplatněno podle navštívené země. Ceny jsou uvedeny za každých započatých 1 kb.

8 6. Platební transakce Na SIM kartách je automaticky blokována možnost zadávat příkazy k provedení platebních transakcí, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na a na Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner. Možnost zadávat platební příkazy lze aktivovat/deaktivovat na zákaznické lince Pro aktivaci je požadováno složení jistiny uvedené v kapitole 10. Záloha/Jistina. Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba). Audiotexové volání Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku. Premium SMS Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná (90Z AB XY) nebo pětimístná (90Z AB) čísla, kde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč. V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera. Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu. DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární akce je na m-platba Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500,- Kč s DPH.

9 7. Poplatky Poplatek za vstup do programu Manipulační poplatek za elektronické vyúčtování Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování* Manipulační poplatek za uskutečněný hovor na zákaznickou linku Bonerix (do v rámci zvýhodněné nabídky za cenu standardního volání) Podrobný účet k elektronické faktuře (pravidelný) Podrobný účet k tištěné faktuře (pravidelný) Jednorázový podrobný účet (tištěný/elektronický) Poplatek za deaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci blokované SIM po úhradě dlužného vyúčtování Poplatek za reaktivaci blokované SIM z důvodu krádeže/ztráty bez výměny Poplatek za výměnu SIM karty za SIM kartu z důvodu ztráty, krádeže, mechanického poškození (poplatek za výměnu 100 Kč + expediční poplatek 95 Kč) Poplatek za výměnu SIM karty za SIM kartu - vadná, nefunkční, MICRO SIM, výměna za novější (poplatek za výměnu 0 Kč + expediční poplatek 95 Kč) Aktivační poplatek DUO SIM karta Paušální měsíční poplatek DUO SIM karta Poplatek za zrušení DUO SIM karty Upomínka tištěná Převod (přepis) zákazníka v rámci programu Volejte levněji Odpojení čísla na prázdniny Znovu zapojení čísla z prázdnin Poštovné + balné při doručení telefonu a SIM karty Převzetí čísla, přenesení čísla Poplatek za odeslání kopie smlouvy Poplatek za opis vyúčtování poštou Poplatek za opis vyúčtování elektronicky Změna tarifu Změna čísla PLATBY ZE ZAHRANIČÍ V KČ A CIZÍ MĚNĚ A Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA** převod nad částku EUR zdarma zdarma 25 Kč 30 Kč 30 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč 590 Kč 95 Kč 195 Kč 95 Kč zdarma 115 Kč 95 Kč 180 Kč 100 Kč 120 Kč 120 Kč zdarma zdarma 50 Kč 50 Kč zdarma zdarma 600 Kč 6 Kč 1 % z částky, min. 150 Kč, max Kč *Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování 25 Kč je účtován měsíčně za každé fakturované číslo. **SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

10 8. Záloha/Jistina Společnost Bonerix s.r.o. podle čl. III. odst. 2 písm. b) Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. je oprávněna od Účastníka Bonerix požadovat složení záloh/ jistin (dále jen jistina) v těchto případech: Nemá-li Poskytovatel informace o plnění závazků Účastníka Bonerix vůči dřívějšímu poskytovateli služeb elektronických komunikací (nezná jeho kreditní historii): a. Před zahájením poskytování služeb elektronických komunikací - jistinu ve výši Kč. b. Při požadavku na aktivaci služby mezinárodní hovory, nebo roaming - jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po 6 měsících od složení jistiny v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Požaduje-li Účastník Bonerix aktivaci c. služby AUDIOTEX jistinu ve výši Kč, d. služby m-platby jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po deaktivaci služby v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Došlo-li k omezení nebo přerušení služeb elektronických komunikací pro neplacení vyúčtování Účastníkem Bonerix: e. před opětovnou aktivací telefonního čísla pro jeho přenos nebo převod na předplacenou kartu jistinu v maximální výši Kč. Vrácení jistiny: Nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix splatné závazky vůči Poskytovateli. S Účastníkem Bonerix bylo zahájeno insolvenční řízení f. jistinu ve výši průměrné útraty z fakturovaných částek v předchozích 3 zúčtovacích období. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po skončení insolvenčního řízení v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Poskytovatel obdržel upozornění na nestandardní využívání služeb elektronických komunikací z účastnického čísla Účastníka Bonerix (FRAUD) g. jistinu ve výši ceny za nestandartní využití služeb, která bude Účastníkovi Bonerix sdělena Poskytovatelem individuálně při oznámení nestandardního využívání služeb. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po zaplacení závazků za dvě zúčtovací období následující po zúčtovacím období, v němž došlo k nestandardnímu využívání služeb elektronických komunikací v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Společné zásady pro vrácení jistiny Poskytovatelem: Pokud v době vzniku nároku Účastníka Bonerix na vrácení jistiny má Účastník Bonerix závazky vůči Poskytovateli, Poskytovatel je oprávněn jistinu použít na úhradu těchto závazků (provést započtení) a o této úhradě Účastníka Bonerix informovat (a to i oznámením učiněným ve vyúčtování faktuře). Vznikne-li Účastníku Bonerix nárok na vrácení jistiny později, než došlo k ukončení jeho smluvního vztahu s Poskytovatelem, vrátí Poskytovatel jistinu nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix k tomuto termínu závazky vůči Poskytovateli. Má-li Účastník Bonerix vůči Poskytovateli závazky, Poskytovatel použije jistinu na úhradu těchto závazků a Účastníka Bonerix o tom informuje. Poskytovatel vracenou jistinu Účastníkovi Bonerix poukáže na účet, z něhož Účastník Bonerix platil faktury s vyúčtováním služeb.

11 9. Výchozí nastavení služeb Výchozí nastavení služeb platí v případě, že Účastník při objednávce neuvede jinak. Účastníkovo zúčtovací období je definováno v prvním vyúčtování. Hlasový tarif: Hlasová služba SMS, MMS Data v ČR Roaming Roaming data DMS, Prémiové SMS, m-platby, audiotex aktivní aktivní aktivní typ je definován při sepsání návrhu smlouvy blokováno, aktivace na žádost blokováno Datový tarif: Data v ČR Roaming data SMS MMS aktivní blokováno, aktivace na žádost blokováno blokováno 10. Přehled aktivačních SMS Požadavek Aktivace Deaktivace 100 minut AKTIVUJ 100MIN DEAKTIVUJ 100MIN 200 minut AKTIVUJ 200MIN DEAKTIVUJ 200MIN 100 sms AKTIVUJ 100SMS DEAKTIVUJ 100SMS 200 sms AKTIVUJ 200SMS DEAKTIVUJ 200SMS Jistota AKTIVUJ JISTOTA DEAKTIVUJ JISTOTA Spolu AKTIVUJ SPOLU DEAKTIVUJ SPOLU Neomezeně v O2 AKTIVUJ O2NEO DEAKTIVUJ O2NEO IVM 200 AKTIVUJ IVM100 DEAKTVUJ IVM100 IvM 1,5 GB AKTIVUJ IVM1 DEAKTIVUJ IVM1 IvM 3GB AKTIVUJ IVM3 DEAKTIVUJ IVM3 IvM 10GB AKTIVUJ IVM10 DEAKTIVUJ IVM10 IvM 1,5GB+ AKTIVUJ IVM1+ DEAKTIVUJ IVM1+ IvM 3GB+ AKTIVUJ IVM3+ DEAKTIVUJ IVM3+ IvM 10GB+ ATKIVUJ IVM10+ DEAKTIVUJ IVM10+ O2 Eurotarif AKTIVUJ ET DEAKTIVUJ ET O2 Smart roaming AKTIVUJ SR DEAKTIVUJ SR Volání bez hranic AKTIVUJ VBH DEAKTIVUJ VBH Příchozí minuty 2000 Evropa AKTIVUJ EVROPA2000 DEAKTIVUJ EVROPA2000 Požadavek na aktivaci nové SIM Požadavek na spuštění portace AKTIVUJ SIM PRENOS telefonní číslo z objednávky 14místný přenosový kód (ČVOP) Cena odeslání aktivační/deaktivační SMS na číslo je zpoplatněna standardní cenou SMS v rámci Účastníkova Hlasového tarifu, doplňkového balíčku a uplatňují se na něj volné jednotky.

12 11. Mezinárodní volání, SMS a MMS Mezinárodním voláním, SMS a MMS se rozumí provoz z ČR na čísla s mezinárodní předvolbou jinou než Každá SMS odeslaná na mezinárodní číslo s jinou předvolbou než +420 je účtována částkou 5 Kč, MMS pak standardní vnitrostátní sazbou MMS v závislosti na využívaném hlasovém tarifu. Cena mezinárodního volání se skládá z částky 5,28 Kč, která je účtována za první celou minutu, dále pak po vteřinách a mezinárodního příplatku za každou započatou minutu hovoru podle příslušné zóny, do které spadá volané číslo. Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zóna Mezinárodní příplatek Zóna O2 NetCall Cena * ,48 Kč Zóna I 9,00 Kč 2. 20,39 Kč Zóna II 9,00 Kč 3. 30,23 Kč Zóna III 19,00 Kč 4. 37,78 Kč Zóna IV 19,00 Kč 5. 50,36 Kč Zóna V 49,00 Kč 6. 75,55 Kč 7. 94,37 Kč ,36 Kč ,98 Kč ,87 Kč Zónové rozdělení zahraničního volání Mezinárodní předvolba Předvolba NetCall *55 Země Mezinárodní příplatek zóna Netcall *55 zóna Aeromobile Afghánistán Albánie Alžírsko Andorra * Angola 8. IV * Anguilla 8. V * Antigua a Barbuda 8. V +599 * Antily Nizozemské 7. IV +54 *55 54 Argentina 8. IV +374 * Arménie 5. V +297 * Aruba 7. IV +247 * Ascension 8. V +61 *55 61 Austrálie 6. II +672 Australská teritoria * Ázerbajdžán 5. IV * Bahamy 8. V +973 * Bahrajn 8. IV +880 * Bangladéš 8. IV * Barbados 8. IV

13 +95 *55 95 Barma (Myanmar) 8. V +32 *55 32 Belgie 3. I +501 * Belize 8. IV +375 * Bělorusko 3. II +229 * Benin 8. V * Bermudy 8. IV +975 * Bhútán 8. IV +591 Bolívie * Bosna a Hercegovina 4. II +267 * Botswana 8. IV +55 *55 55 Brazílie 7. IV +673 * Brunei 8. IV +359 * Bulharsko 4. II +226 * Burkina Faso 8. IV +257 Burundi Cookovy ostrovy * Čad 8. IV +382 * Černá Hora 4. II +86 *55 86 Čína 7. V +45 *55 45 Dánsko 3. I +246 Diego Garcia * Dominica 8. IV * Dominikánská republika 8. IV +253 Džibuti *55 20 Egypt 6. IV +593 Ekvádor * Eritrea 8. V +372 * Estonsko 4. II +251 Etiopie Faerské ostrovy * Falklandy 8. IV +679 Fidži *55 63 Filipíny 8. IV +358 * Finsko 4. I +33 *55 33 Francie 3. I +241 * Gabun 8. IV +220 * Gambie 8. IV +233 * Ghana 8. IV +350 Gibraltar * Grenada 8. IV +299 * Grónsko 6. V +995 Gruzie * Guadeloupe 7. III * Guam 8. III +502 * Guatemala 8. IV +224 Guinea republika 8.

14 +245 Guinea-Bissau * Guyana Francouzská 8. IV +592 * Guyana republika 8. IV +509 * Haiti 8. IV +504 Honduras * Hongkong 6. III +56 *55 56 Chile 8. IV +385 * Chorvatsko 3. II +91 *55 91 Indie 7. IV +62 *55 62 Indonésie 8. IV , Inmarsat BGAN X 6 Inmarsat M (mobil) X 76 Inmarsat Mini-M (mobil) Irák *55 98 Írán 7. V Iridium * Irsko 4. I +354 * Island 4. II +39 *55 39 Itálie 3. I +972 * Izrael 6. II * Jamajka 8. V +81 *55 81 Japonsko 6. II +967 Jemen * Jihosúdánská republika 8. V +27 *55 27 Jižní Afrika 7. III +962 * Jordánsko 7. IV * Kajmanské ostrovy 8. IV +855 Kambodža * Kamerun 8. V +1 *55 1 Kanada 5. I +238 * Kapverdy 8. V +974 * Katar 7. IV +732 * Kazachstán 6. IV +254 Keňa Kiribati * KLDR 6. V +57 *55 57 Kolumbie 8. IV +269 * Komory a Mayotte (Mahoré) 8. IV +243 Konžská demokratická republika (Zair) Konžská republika *55 82 Korejská republika 6. IV +506 * Kostarika 7. IV +53 *55 53 Kuba 6. IV +965 * Kuvajt 7. V +357 * Kypr 4. II +996 Kyrgyzstán 6.

15 +856 * Laos 8. V +266 * Lesotho 8. IV +961 * Libanon 8. V +231 * Libérie 8. IV +218 Libye Lichtenštejnsko * Litva 3. II +371 * Lotyšsko 4. II +352 * Lucembursko 3. I +853 * Macao 8. IV +261 Madagaskar *55 36 Maďarsko 3. I +389 * Makedonie 4. III +60 *55 60 Malajsko 8. IV +265 * Malawi 8. IV +960 * Maledivy 8. V +223 Mali Malta * Mariany Severní 8. V +212 * Maroko 5. III +692 Marshallovy ostrovy Martinik * Mauretánie 8. V +230 * Mauritius 8. V +52 *55 52 Mexiko 8. III +691 Mikronésie * Moldavsko 4. III +377 * Monako 3. I +976 * Mongolsko 6. IV Montserrat Mosambik Namibie Nauru *55 49 Německo 2. I +977 Nepál Niger Nigérie Nikaragua Niue *55 31 Nizozemsko 3. I +47 *55 47 Norsko 4. I Norsko - satelitní operátor MCP Nová Kaledonie *55 64 Nový Zéland 7. IV +968 * Omán 8. V +92 Pákistán 8.

16 +680 Palau Palestina Panama Panenské ostrovy Britské * Panenské ostrovy USA 8. IV +675 * Papua-Nová Guinea 8. V +595 * Paraguay 8. V +51 *55 51 Peru 8. IV +225 Pobřeží Slonoviny *55 48 Polsko 2. I +689 Polynésie Francouzská Portoriko * Portugalsko 4. II +43 *55 43 Rakousko 2. I +262 * Réunion 8. IV +240 * Rovníková Guinea 8. IV +40 *55 40 Rumunsko 4. II +7 *55 7 Rusko 5. III +250 Rwanda *55 30 Řecko 4. II +508 Saint Pierre a Miquelon * Salvador 8. IV +684 * Samoa Americká 8. V +685 Samoa Západní San Marino Saudská Arábie * Senegal 8. V +248 * Seychely 8. IV +232 * Sierra Leone 8. IV +65 *55 65 Singapur 7. IV +421 * Slovensko 1. I +386 * Slovinsko 3. II +252 * Somálsko 8. V +971 * Spojené Arabské Emiráty 6. III +1 *55 1 Spojené Státy Americké 5. I +381 * Srbsko 4. II +94 *55 94 Srí Lanka 8. IV +236 * Středoafrická republika 8. IV +249 * Súdán 8. V +597 * Surinam 8. V +290 * Svatá Helena 8. V Svatá Lucie Svatý Kryštof a Nevis * Svatý Tomáš a Princův ostrov 8. V Svatý Vincenc a Grenadiny * Svazijsko 7. V

17 +963 * Sýrie 6. IV +677 Šalamounovy ostrovy *55 34 Španělsko 4. I +46 *55 46 Švédsko 4. I +41 *55 41 Švýcarsko 3. I +992 * Tádžikistán 6. IV +886 * Taiwan 7. IV +255 * Tanzánie 8. IV +66 *55 66 Thajsko 7. IV +228 Togo Thuraya Tokelau Tonga * Trinidad a Tobago 8. IV +216 * Tunisko 5. III +90 * 90 Turecko 4. III +993 Turkmenistán Turky Tuvalu * Uganda 8. IV +380 * Ukrajina 3. III +598 * Uruguay 8. IV +998 * Uzbekistán 6. V +678 Vanuatu , (+379) Vatikán *55 44 Velká Británie a Severní Irsko 3. I +58 *55 58 Venezuela 7. IV +84 *55 84 Vietnam 6. V +681 Wallis a Futuna * Zambie 8. IV +263 * Zimbabwe 8. IV

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

SLEVY a akční nabídky:

SLEVY a akční nabídky: Údolní 1273/98 Praha 4 Braník, 142 00 IČ: 28526091 DIČ: CZ28526091 Podpora: support@ehamnet.cz Tel. kancelář: +420 222 264 764, Hotline 777 594 201 Kompletní ceník služeb firmy ceník je platný od 1.2.2015

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

I. Předplacená karta MOBIL.CZ

I. Předplacená karta MOBIL.CZ Ceník Platnost ceníku od 8. 3. 2015 I. Předplacená karta MOBIL.CZ 1. Tarif MOBIL.CZ Volání do všech sítí v ČR SMS do všech sítí v ČR MMS do všech sítí v ČR Mobilní internet 2,20 Kč/min. 1,50 Kč/SMS 5 Kč/MMS

Více

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč Volání v rámci ČR a další ceny fayn PREMIUM Pásmo Kč / min Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč VoIP síť FAYN a partnerské sítě (VoIP- H24 Internetové

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

pro podnikatele a firmy

pro podnikatele a firmy srpen/12 pro podnikatele a firmy Katalog společnosti Telefónica s přehlednou nabídkou ze všech oblastí komunikačních technologií Pro vaše podnikání 1 S námi se vašemu podnikání bude dařit. Pro nás jsou

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby Obsah A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY... 2 BALÍK EXPRES... 2 EMS VNITROSTÁTNÍ... 15 ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ... 36 OBCHODNÍ BALÍK... 95 OBCHODNÍ BALÍK

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Poštovní a obchodní podmínky. Obsah

Poštovní a obchodní podmínky. Obsah Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby Obsah A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY... 2 BALÍK EXPRES... 2 EMS VNITROSTÁTNÍ... 12 ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ... 26 OBCHODNÍ BALÍK DO ZAHRANIČÍ... 88 BALÍK

Více