Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014"

Transkript

1 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od

2 Obsah 1. Obecná část Hlasové tarify Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4 Parametry FUP/rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Roaming... 5 Hlasové roamingové balíčky... 5 Volání bez hranic... 5 O2 Eurotarif... 6 Datový roaming... 7 Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět... 7 Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět... 7 Ceny dat v zahraničí bez balíčku Platební transakce... 8 Audiotexové volání... 8 Premium SMS... 8 DÁRCOVSKÁ SMS (DMS)... 8 m-platba Poplatky Záloha/Jistina Výchozí nastavení služeb Přehled aktivačních SMS Mezinárodní volání, SMS a MMS Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zónové rozdělení zahraničního volání... 12

3 1. Obecná část Tento ceník společnosti Bonerix s.r.o., IČ , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka obsahuje ceny poskytovaných služeb společností Bonerix s.r.o. včetně požadavků na složení záloh/jistin a dále informace o výchozím nastavení služeb. (dále jen Ceník Bonerix ). Ceník Bonerix je společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix součástí smluv o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 uzavíraných společností Bonerix s.r.o. Ceny v tomto Ceníku Bonerix jsou uvedeny v Kč, a pokud není uvedeno jinak, zahrnují DPH v příslušné výši. Poplatky zde neuvedené se řídí ceníky pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Internetového připojení. Cena služby po jejím poskytnutí za zúčtovací období, které činí jeden kalendářní měsíc, bude vyúčtována fakturou daňovým dokladem, v němž bude zúčtovací období konkretizováno. Ve faktuře - daňovém dokladu dále bude uvedena jeho splatnost, která nebude kratší než 14 dnů a účet, na který má být fakturovaná částka uhrazena. Pokud některou ze Služeb není možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, bude tato Služba vyúčtována ve vyúčtování za nejbližší možné zúčtovací období. To platí zejména pro vyúčtování Služeb poskytnutých v Sítích smluvních operátorů např. roaming. 2. Hlasové tarify Tarif Mini Maxi Měsíční paušál 1 Kč 495 Kč Volné minuty 0 neomezeně Volné SMS Volání ve VPN skupině/min* 1 Kč zdarma Volání do sítě O2/min 1,90 Kč zdarma Ostatní + pevné sítě/min 1,90 Kč zdarma SMS 1,50 Kč 1,20 Kč MMS 3,00 Kč 3,00 Kč SMS do pevné sítě 5,00 Kč 5,00 Kč Volání do hlasové schránky 1,90 Kč zdarma Při volání se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1), pokud není uvedeno jinak. Volání ve VPN skupině zahrnuje volání na čísla členů definované skupiny, pod kterou je číslo Účastníka vedeno v programu. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní volání, SMS a MMS s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou. Nevyčerpané jednotky z tarifu se převádějí do prvního následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpají jako první. Pokud v tomto následujícím Zúčtovacím období nejsou vyčerpány, nejsou dále přenášeny do dalšího Zúčtovacího období. Účastník může kdykoliv přejít z tarifu Mini na Maxi. Změnu tarifu z Maxi na Mini je možné provést až po uplynutí 12měsíčního závazku. V případě, že si Účastník aktivuje nebo deaktivuje Hlasový tarif během Zúčtovacího období, platí jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy měl Účastník Hlasový tarif aktivní. Volné jednotky jsou při aktivaci během Zúčtovacího období přiděleny také poměrnou částí a to za dobu, která od aktivace zbývá do konce Zúčtovacího období. Videovolání na vnitrostátní linky s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou je účtováno částkou 5,95 Kč/min.

4 3. Datové tarify Název tarifu FUP Rychlost stahování Rychlost odesílání Měsíční cena Mobilní internet 1,5 GB 1,5 GB 20 Mb/s 10 Mb/s 195 Kč Mobilní internet 3 GB 3 GB 20 Mb/s 10 Mb/s 350 Kč Mobilní internet 10 GB 10 GB 75 Mb/s 38 Mb/s 550 Kč Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní datový provoz. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu FUP jsou dostupné na Parametry FUP/rychlost stahování Mobilní internet 1,5 GB, 3 GB Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 20 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 20 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 20 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 20 Mb/s 0 Mobilní internet 10 GB Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna procházení webu, 75 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 75 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 75 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 64 Mb/s 0 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům Název balíčku Popis balíčku Mini Maxi Jistota blokovaná všechna volání mimo skupinu VPN 50 Kč - Spolu neomezené volání ve skupině VPN 30 Kč - Neomezeně v O2 neomezené volání a SMS v síti O2 včetně VPN a pevné linky 190 Kč minut 100 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 150 Kč minut 200 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 290 Kč SMS 100 SMS do mobilních sítí v ČR 60 Kč 60 Kč 200 SMS 200 SMS do mobilních sítí v ČR 120 Kč 120 Kč 300 SMS 300 SMS do mobilních sítí v ČR 180 Kč 180 Kč 500 SMS 500 SMS do mobilních sítí v ČR 300 Kč SMS 1000 SMS do mobilních sítí v ČR 600 Kč - Internet v mobilu 200 MB internet FUP 200 MB 95 Kč 95 Kč Internet v mobilu 1,5 GB internet FUP 1,5 GB 195 Kč 195 Kč Internet v mobilu 3 GB internet FUP 3 GB 350 Kč - Internet v mobilu 10 GB internet FUP 10 GB 550 Kč - Internet v mobilu 1,5 GB + internet FUP 1,5 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč Internet v mobilu 3 GB + internet FUP 3 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč Internet v mobilu 10 GB + internet FUP 10 GB + neomezené SMS na mobilní čísla v ČR Kč

5 Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR a nevztahují se na Platební transakce, audiotexová volání a operátorské služby. Nespotřebované jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Je možné mít aktivní vždy jeden balíček z dané kategorie (např. SMS, Internet v mobilu). Balíčky 100, 200, 300, 500, 1000 SMS se uplatňují po vyčerpání volných SMS v tarifu. Volné minuty v rámci balíčků 100 a 200 minut se nevztahují na volání ve VPN. Pokud je doplňkový balíček aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního poplatku a volných jednotek. Balíčky jsou aktivovány v okamžiku potvrzením jejich aktivace formou SMS. Aktivace a deaktivace balíčků je možná 1x za Zúčtovací období a je zdarma. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Cena za využití datového připojení bez aktivovaných balíčků Internet v mobilu je uvedena za každou započatou hodinu bez ohledu na nastavení mobilního internetu či množství stažených dat za 24 hodin. Bonerix je oprávněn naúčtovat Účastníkovi za využití mobilního internetu bez využití balíčků Internet v mobilu maximální cenu 30 Kč za 24 hodin, přičemž lhůta začíná plynout se započetím prvního datového spojení, resp. se zapojením prvního datového spojení po uplynutí lhůty předchozí. Pokud dojde v průběhu 24 hodin ke spojení pouze v průběhu jedné hodiny, je tato účtována sazbou 15 Kč. Parametry FUP/rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Internet v mobilu 200 MB - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 8 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 8 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 8 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 0 Mb/s 0 Internet v mobilu 1,5 GB*, 3 GB* - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 20 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 20 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 20 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 0 Mb/s 0 Internet v mobilu 10 GB* - parametry FUP/rychlost stahování Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, 42 Mb/s 200 kb/s Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) 42 Mb/s 32 kb/s Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP 42 Mb/s 0 Černá zóna - P2P 64 Mb/s 0 * Platí i pro varianty Internet v mobilu 1,5 GB+, 3 GB+, 10 GB+. 5. Roaming Hlasové roamingové balíčky Volání bez hranic Zóna Spojovací poplatek Odchozí hovor Příchozí hovor SMS EU 0 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Zbytek Evropy 50 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Svět 80 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč

6 Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/sms a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtuje se každá započatá minuta. Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny. Cena MMS je jednotná ve všech zónách a to 9,60 Kč za MMS. O2 Eurotarif Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS EU 7,45 Kč/min 2,15 Kč/min 2,45 Kč Zbytek Evropy 42,35 Kč/min 24,20 Kč/min 12,10 Kč Svět 66,55 Kč/min 54,45 Kč/min 12,10 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny za minutu. Zóna Evropská unie zahrnuje členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Stejné ceny platí pro všechny mobilní sítě v dané zemi bez ohledu na to, ke kterému místnímu operátorovi se Účastník připojí. Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí hovory jsou účtovány po sekundách. Účtování hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. Uvedené ceny platí i pro videovolání, kdekoli je dostupné. U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny 1 do zóny 2 je zpoplatněno sazbou 42 Kč/min. Příchozí SMS a MMS jsou zdarma. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Cena MMS je jednotná ve všech zónách a to 9,60 Kč za MMS.

7 Datový roaming Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc 50 MB 100,83 Kč 50 MB 201,67 Kč 250 MB 504,17 Kč 250 MB 1008,33 Kč 500 MB 1 008,33 Kč 500 MB 2 016,67 Kč 1 GB 2016,67 Kč 1 GB 4033,33 Kč Balíčky Evropa obsahují země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Po vyčerpání stanoveného objemu dat v rámci balíčku je další užívání zpoplatněno standardními cenami dle datového roamingového tarifu. Balíček je účtován vždy celou částí. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Účtovací jednotka je 1 kb. Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc S (25 MB) 50 Kč S (25 MB) 100 Kč M (150 MB) 300 Kč M (150 MB) 600 Kč L (250 MB) 500 Kč L (250 MB) Kč Jednorázové balíčky jsou používány jako doplněk k měsíčním balíčkům v případě nutnosti navýšení objemu dat. Jednorázový balíček lze mít aktivován vždy jen jeden. Platnost balíčku je 30 dní, čerpání se zahájí překročením hranic. Po vypršení platnosti nebo vyčerpání je další datový přenos v zahraničí účtován dle datového roamingového tarifu. Balíček Evropa obsahuje země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Účtovací jednotka je 1 kb. Ceny dat v zahraničí bez balíčku Zóna EU Zbytek Evropy Ostatní Cena za 1 MB 14 Kč 240 Kč 300 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouszská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Bez aktivace datového balíčku je připojení k internetu v zahraničí zpoplatněno podle navštívené země. Ceny jsou uvedeny za každých započatých 1 kb.

8 6. Platební transakce Na SIM kartách je automaticky blokována možnost zadávat příkazy k provedení platebních transakcí, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na a na Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner. Možnost zadávat platební příkazy lze aktivovat/deaktivovat na zákaznické lince Pro aktivaci je požadováno složení jistiny uvedené v kapitole 10. Záloha/Jistina. Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba). Audiotexové volání Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku. Premium SMS Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná (90Z AB XY) nebo pětimístná (90Z AB) čísla, kde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč. V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera. Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu. DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární akce je na m-platba Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500,- Kč s DPH.

9 7. Poplatky Poplatek za vstup do programu Manipulační poplatek za elektronické vyúčtování Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování* Manipulační poplatek za uskutečněný hovor na zákaznickou linku Bonerix (do v rámci zvýhodněné nabídky za cenu standardního volání) Podrobný účet k elektronické faktuře (pravidelný) Podrobný účet k tištěné faktuře (pravidelný) Jednorázový podrobný účet (tištěný/elektronický) Poplatek za deaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci blokované SIM po úhradě dlužného vyúčtování Poplatek za reaktivaci blokované SIM z důvodu krádeže/ztráty bez výměny Poplatek za výměnu SIM karty za SIM kartu z důvodu ztráty, krádeže, mechanického poškození (poplatek za výměnu 100 Kč + expediční poplatek 95 Kč) Poplatek za výměnu SIM karty za SIM kartu - vadná, nefunkční, MICRO SIM, výměna za novější (poplatek za výměnu 0 Kč + expediční poplatek 95 Kč) Aktivační poplatek DUO SIM karta Paušální měsíční poplatek DUO SIM karta Poplatek za zrušení DUO SIM karty Upomínka tištěná Převod (přepis) zákazníka v rámci programu Volejte levněji Odpojení čísla na prázdniny Znovu zapojení čísla z prázdnin Poštovné + balné při doručení telefonu a SIM karty Převzetí čísla, přenesení čísla Poplatek za odeslání kopie smlouvy Poplatek za opis vyúčtování poštou Poplatek za opis vyúčtování elektronicky Změna tarifu Změna čísla PLATBY ZE ZAHRANIČÍ V KČ A CIZÍ MĚNĚ A Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA** převod nad částku EUR zdarma zdarma 25 Kč 30 Kč 30 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč 590 Kč 95 Kč 195 Kč 95 Kč zdarma 115 Kč 95 Kč 180 Kč 100 Kč 120 Kč 120 Kč zdarma zdarma 50 Kč 50 Kč zdarma zdarma 600 Kč 6 Kč 1 % z částky, min. 150 Kč, max Kč *Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování 25 Kč je účtován měsíčně za každé fakturované číslo. **SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

10 8. Záloha/Jistina Společnost Bonerix s.r.o. podle čl. III. odst. 2 písm. b) Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. je oprávněna od Účastníka Bonerix požadovat složení záloh/ jistin (dále jen jistina) v těchto případech: Nemá-li Poskytovatel informace o plnění závazků Účastníka Bonerix vůči dřívějšímu poskytovateli služeb elektronických komunikací (nezná jeho kreditní historii): a. Před zahájením poskytování služeb elektronických komunikací - jistinu ve výši Kč. b. Při požadavku na aktivaci služby mezinárodní hovory, nebo roaming - jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po 6 měsících od složení jistiny v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Požaduje-li Účastník Bonerix aktivaci c. služby AUDIOTEX jistinu ve výši Kč, d. služby m-platby jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po deaktivaci služby v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Došlo-li k omezení nebo přerušení služeb elektronických komunikací pro neplacení vyúčtování Účastníkem Bonerix: e. před opětovnou aktivací telefonního čísla pro jeho přenos nebo převod na předplacenou kartu jistinu v maximální výši Kč. Vrácení jistiny: Nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix splatné závazky vůči Poskytovateli. S Účastníkem Bonerix bylo zahájeno insolvenční řízení f. jistinu ve výši průměrné útraty z fakturovaných částek v předchozích 3 zúčtovacích období. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po skončení insolvenčního řízení v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Poskytovatel obdržel upozornění na nestandardní využívání služeb elektronických komunikací z účastnického čísla Účastníka Bonerix (FRAUD) g. jistinu ve výši ceny za nestandartní využití služeb, která bude Účastníkovi Bonerix sdělena Poskytovatelem individuálně při oznámení nestandardního využívání služeb. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po zaplacení závazků za dvě zúčtovací období následující po zúčtovacím období, v němž došlo k nestandardnímu využívání služeb elektronických komunikací v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Společné zásady pro vrácení jistiny Poskytovatelem: Pokud v době vzniku nároku Účastníka Bonerix na vrácení jistiny má Účastník Bonerix závazky vůči Poskytovateli, Poskytovatel je oprávněn jistinu použít na úhradu těchto závazků (provést započtení) a o této úhradě Účastníka Bonerix informovat (a to i oznámením učiněným ve vyúčtování faktuře). Vznikne-li Účastníku Bonerix nárok na vrácení jistiny později, než došlo k ukončení jeho smluvního vztahu s Poskytovatelem, vrátí Poskytovatel jistinu nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix k tomuto termínu závazky vůči Poskytovateli. Má-li Účastník Bonerix vůči Poskytovateli závazky, Poskytovatel použije jistinu na úhradu těchto závazků a Účastníka Bonerix o tom informuje. Poskytovatel vracenou jistinu Účastníkovi Bonerix poukáže na účet, z něhož Účastník Bonerix platil faktury s vyúčtováním služeb.

11 9. Výchozí nastavení služeb Výchozí nastavení služeb platí v případě, že Účastník při objednávce neuvede jinak. Účastníkovo zúčtovací období je definováno v prvním vyúčtování. Hlasový tarif: Hlasová služba SMS, MMS Data v ČR Roaming Roaming data DMS, Prémiové SMS, m-platby, audiotex aktivní aktivní aktivní typ je definován při sepsání návrhu smlouvy blokováno, aktivace na žádost blokováno Datový tarif: Data v ČR Roaming data SMS MMS aktivní blokováno, aktivace na žádost blokováno blokováno 10. Přehled aktivačních SMS Požadavek Aktivace Deaktivace 100 minut AKTIVUJ 100MIN DEAKTIVUJ 100MIN 200 minut AKTIVUJ 200MIN DEAKTIVUJ 200MIN 100 sms AKTIVUJ 100SMS DEAKTIVUJ 100SMS 200 sms AKTIVUJ 200SMS DEAKTIVUJ 200SMS Jistota AKTIVUJ JISTOTA DEAKTIVUJ JISTOTA Spolu AKTIVUJ SPOLU DEAKTIVUJ SPOLU Neomezeně v O2 AKTIVUJ O2NEO DEAKTIVUJ O2NEO IVM 200 AKTIVUJ IVM100 DEAKTVUJ IVM100 IvM 1,5 GB AKTIVUJ IVM1 DEAKTIVUJ IVM1 IvM 3GB AKTIVUJ IVM3 DEAKTIVUJ IVM3 IvM 10GB AKTIVUJ IVM10 DEAKTIVUJ IVM10 IvM 1,5GB+ AKTIVUJ IVM1+ DEAKTIVUJ IVM1+ IvM 3GB+ AKTIVUJ IVM3+ DEAKTIVUJ IVM3+ IvM 10GB+ ATKIVUJ IVM10+ DEAKTIVUJ IVM10+ O2 Eurotarif AKTIVUJ ET DEAKTIVUJ ET O2 Smart roaming AKTIVUJ SR DEAKTIVUJ SR Volání bez hranic AKTIVUJ VBH DEAKTIVUJ VBH Příchozí minuty 2000 Evropa AKTIVUJ EVROPA2000 DEAKTIVUJ EVROPA2000 Požadavek na aktivaci nové SIM Požadavek na spuštění portace AKTIVUJ SIM PRENOS telefonní číslo z objednávky 14místný přenosový kód (ČVOP) Cena odeslání aktivační/deaktivační SMS na číslo je zpoplatněna standardní cenou SMS v rámci Účastníkova Hlasového tarifu, doplňkového balíčku a uplatňují se na něj volné jednotky.

12 11. Mezinárodní volání, SMS a MMS Mezinárodním voláním, SMS a MMS se rozumí provoz z ČR na čísla s mezinárodní předvolbou jinou než Každá SMS odeslaná na mezinárodní číslo s jinou předvolbou než +420 je účtována částkou 5 Kč, MMS pak standardní vnitrostátní sazbou MMS v závislosti na využívaném hlasovém tarifu. Cena mezinárodního volání se skládá z částky 5,28 Kč, která je účtována za první celou minutu, dále pak po vteřinách a mezinárodního příplatku za každou započatou minutu hovoru podle příslušné zóny, do které spadá volané číslo. Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zóna Mezinárodní příplatek Zóna O2 NetCall Cena * ,48 Kč Zóna I 9,00 Kč 2. 20,39 Kč Zóna II 9,00 Kč 3. 30,23 Kč Zóna III 19,00 Kč 4. 37,78 Kč Zóna IV 19,00 Kč 5. 50,36 Kč Zóna V 49,00 Kč 6. 75,55 Kč 7. 94,37 Kč ,36 Kč ,98 Kč ,87 Kč Zónové rozdělení zahraničního volání Mezinárodní předvolba Předvolba NetCall *55 Země Mezinárodní příplatek zóna Netcall *55 zóna Aeromobile Afghánistán Albánie Alžírsko Andorra * Angola 8. IV * Anguilla 8. V * Antigua a Barbuda 8. V +599 * Antily Nizozemské 7. IV +54 *55 54 Argentina 8. IV +374 * Arménie 5. V +297 * Aruba 7. IV +247 * Ascension 8. V +61 *55 61 Austrálie 6. II +672 Australská teritoria * Ázerbajdžán 5. IV * Bahamy 8. V +973 * Bahrajn 8. IV +880 * Bangladéš 8. IV * Barbados 8. IV

13 +95 *55 95 Barma (Myanmar) 8. V +32 *55 32 Belgie 3. I +501 * Belize 8. IV +375 * Bělorusko 3. II +229 * Benin 8. V * Bermudy 8. IV +975 * Bhútán 8. IV +591 Bolívie * Bosna a Hercegovina 4. II +267 * Botswana 8. IV +55 *55 55 Brazílie 7. IV +673 * Brunei 8. IV +359 * Bulharsko 4. II +226 * Burkina Faso 8. IV +257 Burundi Cookovy ostrovy * Čad 8. IV +382 * Černá Hora 4. II +86 *55 86 Čína 7. V +45 *55 45 Dánsko 3. I +246 Diego Garcia * Dominica 8. IV * Dominikánská republika 8. IV +253 Džibuti *55 20 Egypt 6. IV +593 Ekvádor * Eritrea 8. V +372 * Estonsko 4. II +251 Etiopie Faerské ostrovy * Falklandy 8. IV +679 Fidži *55 63 Filipíny 8. IV +358 * Finsko 4. I +33 *55 33 Francie 3. I +241 * Gabun 8. IV +220 * Gambie 8. IV +233 * Ghana 8. IV +350 Gibraltar * Grenada 8. IV +299 * Grónsko 6. V +995 Gruzie * Guadeloupe 7. III * Guam 8. III +502 * Guatemala 8. IV +224 Guinea republika 8.

14 +245 Guinea-Bissau * Guyana Francouzská 8. IV +592 * Guyana republika 8. IV +509 * Haiti 8. IV +504 Honduras * Hongkong 6. III +56 *55 56 Chile 8. IV +385 * Chorvatsko 3. II +91 *55 91 Indie 7. IV +62 *55 62 Indonésie 8. IV , Inmarsat BGAN X 6 Inmarsat M (mobil) X 76 Inmarsat Mini-M (mobil) Irák *55 98 Írán 7. V Iridium * Irsko 4. I +354 * Island 4. II +39 *55 39 Itálie 3. I +972 * Izrael 6. II * Jamajka 8. V +81 *55 81 Japonsko 6. II +967 Jemen * Jihosúdánská republika 8. V +27 *55 27 Jižní Afrika 7. III +962 * Jordánsko 7. IV * Kajmanské ostrovy 8. IV +855 Kambodža * Kamerun 8. V +1 *55 1 Kanada 5. I +238 * Kapverdy 8. V +974 * Katar 7. IV +732 * Kazachstán 6. IV +254 Keňa Kiribati * KLDR 6. V +57 *55 57 Kolumbie 8. IV +269 * Komory a Mayotte (Mahoré) 8. IV +243 Konžská demokratická republika (Zair) Konžská republika *55 82 Korejská republika 6. IV +506 * Kostarika 7. IV +53 *55 53 Kuba 6. IV +965 * Kuvajt 7. V +357 * Kypr 4. II +996 Kyrgyzstán 6.

15 +856 * Laos 8. V +266 * Lesotho 8. IV +961 * Libanon 8. V +231 * Libérie 8. IV +218 Libye Lichtenštejnsko * Litva 3. II +371 * Lotyšsko 4. II +352 * Lucembursko 3. I +853 * Macao 8. IV +261 Madagaskar *55 36 Maďarsko 3. I +389 * Makedonie 4. III +60 *55 60 Malajsko 8. IV +265 * Malawi 8. IV +960 * Maledivy 8. V +223 Mali Malta * Mariany Severní 8. V +212 * Maroko 5. III +692 Marshallovy ostrovy Martinik * Mauretánie 8. V +230 * Mauritius 8. V +52 *55 52 Mexiko 8. III +691 Mikronésie * Moldavsko 4. III +377 * Monako 3. I +976 * Mongolsko 6. IV Montserrat Mosambik Namibie Nauru *55 49 Německo 2. I +977 Nepál Niger Nigérie Nikaragua Niue *55 31 Nizozemsko 3. I +47 *55 47 Norsko 4. I Norsko - satelitní operátor MCP Nová Kaledonie *55 64 Nový Zéland 7. IV +968 * Omán 8. V +92 Pákistán 8.

16 +680 Palau Palestina Panama Panenské ostrovy Britské * Panenské ostrovy USA 8. IV +675 * Papua-Nová Guinea 8. V +595 * Paraguay 8. V +51 *55 51 Peru 8. IV +225 Pobřeží Slonoviny *55 48 Polsko 2. I +689 Polynésie Francouzská Portoriko * Portugalsko 4. II +43 *55 43 Rakousko 2. I +262 * Réunion 8. IV +240 * Rovníková Guinea 8. IV +40 *55 40 Rumunsko 4. II +7 *55 7 Rusko 5. III +250 Rwanda *55 30 Řecko 4. II +508 Saint Pierre a Miquelon * Salvador 8. IV +684 * Samoa Americká 8. V +685 Samoa Západní San Marino Saudská Arábie * Senegal 8. V +248 * Seychely 8. IV +232 * Sierra Leone 8. IV +65 *55 65 Singapur 7. IV +421 * Slovensko 1. I +386 * Slovinsko 3. II +252 * Somálsko 8. V +971 * Spojené Arabské Emiráty 6. III +1 *55 1 Spojené Státy Americké 5. I +381 * Srbsko 4. II +94 *55 94 Srí Lanka 8. IV +236 * Středoafrická republika 8. IV +249 * Súdán 8. V +597 * Surinam 8. V +290 * Svatá Helena 8. V Svatá Lucie Svatý Kryštof a Nevis * Svatý Tomáš a Princův ostrov 8. V Svatý Vincenc a Grenadiny * Svazijsko 7. V

17 +963 * Sýrie 6. IV +677 Šalamounovy ostrovy *55 34 Španělsko 4. I +46 *55 46 Švédsko 4. I +41 *55 41 Švýcarsko 3. I +992 * Tádžikistán 6. IV +886 * Taiwan 7. IV +255 * Tanzánie 8. IV +66 *55 66 Thajsko 7. IV +228 Togo Thuraya Tokelau Tonga * Trinidad a Tobago 8. IV +216 * Tunisko 5. III +90 * 90 Turecko 4. III +993 Turkmenistán Turky Tuvalu * Uganda 8. IV +380 * Ukrajina 3. III +598 * Uruguay 8. IV +998 * Uzbekistán 6. V +678 Vanuatu , (+379) Vatikán *55 44 Velká Británie a Severní Irsko 3. I +58 *55 58 Venezuela 7. IV +84 *55 84 Vietnam 6. V +681 Wallis a Futuna * Zambie 8. IV +263 * Zimbabwe 8. IV

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Afghánistán 10,00 Kč 10,00 Kč Albánie 10,00 Kč 10,00 Kč Alžírsko 10,00 Kč 10,00 Kč Americká Samoa 5,00 Kč 5,00 Kč Andorra 5,00 Kč 5,00 Kč Angola

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 15. 5. 2013 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 21. 11. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VOICE Volání po ČR Služby Platnost od: 01.01.2011 Tarif: Pevná STANDARD Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Měsíční paušál Aktivační poplatek Volání v síti TRnet

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM Platný od 01.01.2017 1. ÚVODNÍ INFORMACE Zákaznický servis společnosti hf.com je určen pro všechny zákazníky. Na naší zákaznické lince nebo kontaktním emailu s Vámi budou řešeny

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif Kč Tarif Kč Tarif Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif Kč Tarif Kč Tarif Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník ŠKODA ICT s.r.o.

Ceník ŠKODA ICT s.r.o. Asymetrické připojení k internetu Přenosová rychlost Download Upload Agregace Cena/měsíc 40 Mbps 4 Mbps 1:10 1 999 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:10 1 699 Kč 40 Mbps 4 Mbps 1:50 899 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:50 599 Kč

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif Kč Tarif Kč Tarif Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif Kč Tarif Kč Tarif Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více