Ročník XXV. č dubna Kč,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXV. č. 8 16. dubna 2015 5 Kč,"

Transkript

1 Premiéra Bez obřadu... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 22. dubna 30. dubna... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou strana Zvítězily i v Itálii V posledním březnovém týdnu ve zcela zaplněné koncertní síni kostela Stětí sv. Jana Křtitele jsme nadšeně tleskali karlovarskému smyčcovému kvartetu. Další koncert Společnosti kruhu přátel hudby v Kadani se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 v hodin. Moje pozvání přijalo pražské klavírní trio Arte Miss (housle, violoncello, klavír) v obsazení tří umělkyň - Adéla Štajnochrová, Alžběta Vlčková a Jana Holmanová. (dokončení na 5. straně) Příjmů z daní je méně a je to znát Města a obce pociťují, že se státu zatím nedaří letos vybírat tolik daní, kolik podle plánu očekával. Část, kterou z nich po přerozdělení dostávají, je nižší. Jak nás informoval starosta města Jiří Kulhánek, v případě Kadaně to od začátku roku představuje výpadek v příjmech ve výši zhruba 8 milionů korun. V případě, že by tento trend nižšího výběru daní pokračoval i v dalším období, bylo by nutné přijmout rozpočtová opatření, což by znamenalo některé položky zkrátit. Naštěstí má Kadaň vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, aby současnou situaci zvládla. (r) Jejich model mostu byl v Německu druhý nejlepší Ročník XXV. č dubna Kč, Ve středu 1. dubna opět ožilo Mírové náměstí v Kadani dětmi z mateřských škol. Přišly, aby tu ozdobily velikonoční břízky, a připomněly tak ostatním blížící se Velikonoce. Věšely na ně vajíčka, kuřátka, kytičky, včelky a další symboly Velikonoc a jara, které si vyrobily spolu se svými učitelkami nebo rodiči. Počasí bylo aprílové. Zdobení velikonočních břízek tradičně uspořádala Mateřská škola Klásek. Ani tentokrát zde nechyběli dva velikonoční zajíčci Jája a Pája, kteří přítomným krátce připomněli, proč se velikonoční stromky vlastně zdobí. A také odměnili snaživé děti. Velkou atrakcí byly dvě ovečky. Nechyběl ani velikonoční jarmark, který připravila Základní a mateřská škola při nemocnici v Kadani. Další fotografie z akce najdete v galerii Kadaňských novin. Na základě spolupráce s Inženýrskou komorou Thüringen (Durynsko) se žáci 2. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnili mezinárodní soutěže Brücken für Erfurt 2015 (Mosty pro Erfurt). V tomto městě najdete údajně až 240 mostů, z toho 15 je těch hlavních. Úkolem pro soutěžící bylo zkonstruovat lehký a zároveň stabilní most z lepenky a papíru. Vedle poměru únosnosti k vlastní hmotnosti se hodnotila také kreativita a řešení konstrukce mostu. Vlastní soutěž se uskutečnila v pátek 27. března v prostorách Fachhochschule v Erfurtu za účasti 11 družstev. Model mostu postavený kadaňskými stavaři obstál po stránce technické i estetické velmi dobře a v konečném pořadí byl oceněn 2. místem. Zvítězilo družstvo z Goetheschule Ilmenau (Durynsko). (zh) Dotace na obnovu nemovitostí v Městské památkové rezervaci Kadaň Žádosti se přijímají do 7. května Vlastníci nemovitostí v Městské památkové rezervaci Kadaň mohou žádat na obnovu svých domů dotaci. V souladu s úpravou Zásad pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí schválených Zastupitelstvem města dne 19. března 2015 budou dotace poskytovány např. na statické zajištění, na opravy krovů a střech, obnovy fasád, oken a dveří při použití tradičního materiálu (dřevo, cihelná krytina) a dále na restaurátorské práce. Tyto upravené zásady Program na záchra- nu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň jsou zveřejněny na webu města. Na je možno najít i nový tiskopis žádosti o dotaci se seznamem povinných příloh. Pro rok 2015 je vyčleněno ve schváleném rozpočtu města 500 tis. Kč. Žádosti je nutno podat do 7. května 2015 na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň, kde je možno získat i formulář žádosti a další informace. (katez) Nabízejí více......zpráv aktualit fotografií Soutěž o ceny Kadaňské noviny a firma BRE- NO - koberce, PVC, připravily pro naše čtenáře soutěž Jak znám svoji Kadaň. Soutěžní kupon s otázkou a pokyny najdete uvnitř listu. Ve hře jsou slevové poukázky a věcná cena. V případě více správných odpovědí rozhodne los. Tak hodně štěstí do dalšího kola přeje redakce. A zde jsou výherci minulého kola: Danuše Farkašová, Pavel Muska a Stanislava Vysoudilová. Všichni jsou z Kadaně. Ceny si výherci mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru Kadaň. (r) Čeká je setkání s jejich mládím Připomínáme, že v sobotu 18. dubna od hodin se v kulturním domě Střelnice uskuteční další ročník setkání bývalých obyvatel zaniklých obcí na Kadaňsku a starých Kadaňáků. Akci pořádají Město Kadaň a Klub přátel města Kadaně. Předseda klubu Cyril Hauptmann zve srdečně všechny pravidelné účastníky i ty, kteří se odhodlají k účasti poprvé. Určitě nebudou své účasti litovat. (r) Dějepisné znalosti základem úspěchu Dne 19. března se konalo v Ústí nad Labem krajské kolo dějepisné olympiády. Tak jako vloni v ní měla ZŠ Rudolfa Koblice své želízko. Letošní soutěž se zabývala problematikou 1. světové války. Žáci museli prokázat znalosti týkající se příčin i důsledků, které přineslo čtyři roky válečného běsnění nejen v Evropě. Součástí byly i otázky týkající se budování Československa a význam československého odboje. Na olympiádě bojovalo celkem 32 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Honza Kamen z osmé třídy se umístil na krásném 11. místě. Úspěch je o to cennější, že se umístil nejvýše z kadaňských soutěžících. Mgr. Petra Milková Majáles T cadanensis bude letos pod hradem Na snímku jsou spolu s mostem i jeho tvůrci, kterými byli: Lenka Adamová, Irena Duchková, Stanislav Mašek, Tomáš Toman a David Jeník. Odborně je vedl Ing. Milan Parpel. 8. ročník kadaňského majálesu přinese opět zejména dobrou hudbu a recesivní zábavu. Po minulém ročníku, který hudebně doprovodily kapely z Kadaně a blízkého okolí, bude letos naopak ve znamení kapel přespolních. Po několika letech se festival výjimečně přesune ze Smetanových sadů do areálu pod hradem, a to z důvodu, že se v městském parku budou upravovat komunikace a stavební činnost bude v plném proudu. Večerní část majálesu se ovšem opět odehraje v KZ Orfeum. O zábavu se postarají tradičně studenti se svými recesivními stánky, některé jako majálesové svatby a pohřby, orientální tabákové stánky nechyběly téměř na žádném ročníku, jiné budou překvapením. Dočkáte se i paintballové střelnice a jízdy na koních. Festivalem vás provedou Dj Píďan a J-Lo-Mour. Plzeňská dvojice, která festival recese odstartuje, si říká Glajstr duo a její styl někdy bývá označován jako intelektuální porno- -pop. Zpěvák a textař Filip Koryta se s češtinou mazlí, osahává všechny její skulinky a dokáže ji i bez prznění přivést k vrcholu. Z Litoměřic přijede kapela Duben v Pešti a zahraje na zcela jinou strunu. Zpěváku a textaři Broňovi Podlahovi jde o sdělení stejně naléhavé, na jaké jsme byli zvyklí od Filipa Topola, a i hudba litoměřických muzikantů nám v mnohém Psí vojáky připomene. (dokončení na 5. straně)

2 Krátce Pranostika: Dolní Poohří před konferencí Ze zápisníku městské policie Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Na svatého Jiří rodí se jaro. Citát na tento týden: Komedie je napodobením neškodné špatnosti. ARISTOTELES Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se uskutečnil ve dnech 26. a 27. března v Uherském Hradišti. Novým předsedou sdružení byl zvolen Libor Honzárek (místostarosta města Havlíčkův Brod). Jedním ze dvou místostarostů sdružení byl zvolen Jiří Kulhánek, starosta Kadaně. Prvomájové oslavy, které pořádá místní organizace KSČM, se letos uskuteční u restaurace Split. Začátek v hodin. Technické služby Kadaň mají webové stránky (www.tskadan. cz), kde najdete aktuální informace včetně blokového čištění, provozní doby sběrného dvora nebo termínu sběru nebezpečného odpadu. Za uplynulých 24 měsíců (od března 2013 do března 2015) jím prošlo celkem 67 účastníků (43 žen a 24 mužů) z Kadaně a okolních obcí. Všichni měli možnost absolvovat tzv. Vzdělávací blok -který obsahoval Motivační kurz (57 úspěšných absolventů), akreditovaný kurz Základy obsluhy osobního počítače v rozsahu 41 hodin (52 úspěšných absolventů)a dále pak si mohli účastníci zvolit vhodnou rekvalifikaci. Aby nebyli na rozhodování Zástupci měst, která založila destinační agenturu Dolní Poohří, se v březnu sešli ve františkánském klášteře. Po komunálních volbách se ve správní radě agentury objevila řada nových tváří. Jedním z důležitých bodů jednání byla volba předsedy správní rady. Do této funkce byla zvolena Kateřina Mazánková, starostka Klášterce nad Ohří. Své zástupce tu má také Kadaň. Místopředsedou se stal Michal Voltr, předsedou dozorčí rady je Jan Losenický a ve správní radě je také starosta Jiří Kulhánek. Ten využil příležitosti místa konání a seznámil přítomné s františkánským klášterem jako památkou usilující o zařazení na seznam organizace UNESCO. Přítomní se také zabývali přípravou regionální konference cestovního ruchu Stop and Stay, která se uskuteční 29. a 30. dubna v kadaňské Střelnici. Motto letošního ročníku zní: Historie měst nás spojuje. Projekt Šance pro všechny se pomalu chýlí ke svému závěru o typu rekvalifikace či o samotném zaměstnání sami, absolvovali tzv.pracovně bilační diagnostiku, která jim poodhalila či potvrdila silné stránky jejich osobnosti a to i ve vztahu k vysněné profesi. Celkem 18 účastníků si poté vybralo rekvalifikaci (např. vysokozdvih, autoškola nebo svářečský kurz) a i díky tomu pak našli své vysněné zaměstnání. Součástí projektu byla i mzdová podpora na pracovní místo, které bude obsazeno účastníkem projektu. Tuto podporu využilo celkem 22 zaměstnavatelů, a zaměstnali tak 25 účastníků projektu na různých pracovních pozicích pomocná kuchařka, uklízečka, údržbář a další. Dále pak díky snaze pracovních poradkyň i asistentů či díky aktivitě samotných účastníků bylo zaměstnání dalších 9 osob na pracovních místech bez mzdového příspěvku, a 1 účastník si dokonce založil živnostenský list. Za spolupráci na projektu děkujeme Úřadu práce České republiky, který byl zejména doporučujícím při výběru účastníků projektu. (lb) Návrat svojí ženy si chtěl vymoci výhrůžkou zabitím Ráno po sedmé hodině byla hlídka městské policie vyslána do Prunéřova, kde měl jedné ženě vyhrožovat její manžel. Strážníkům žena řekla, že jí manžel několikrát vyhrožoval, že pokud se k němu nevrátí, tak zabije ji i jejich dceru, která bydlí se svým otcem. Na udané adrese našli strážníci pouze dceru, která jim sdělila, že otec utekl z bytu, protože mu žena volala, že si jde pro něj policie. Otec jí ale nijak neubližoval. Jen jí řekl, ať jde ke své babičce. Spor po nespláchnuté toaletě 28. března v půl páté odpoledne museli strážníci řešit spíše slovní rozepři mezi hosty pivnice na sídlišti Na Podlesí. Důvodem bylo nespláchnutí na toaletě jedním z aktérů rozepře. Druhý muž mu při výměně názorů rozlil pivo. Úmysl mu však nešlo prokázat. Vychovatel musel nakonec odejít, protože neměl na další útratu, a tím rozepře skončila. Kontakt na MP Telefony: operační služba, 24 hodin denně mobil: Pro většinu lidí k nepochopitelnému vandalskému jednání se rozhodla v neděli 5. dubna dvojice mladých mužů při cestě přes dokončenou část Löschnerova náměstí. Během chůze začali kopat do dřevěného hrazení podél cest. Celkem se jim podařilo poničit téměř tři desítky jeho částí. Přesto, že bylo po jedenácté hodině v noci, jejich jednání neušlo pozornosti členů hasičského sboru majících pohotovot v nedaleké zbrojnici. Na místo vyrazily dvě hlídky městské policie. Strážníci, i na základě obdrženého popisu, oba mladíky z Kadaně zadrželi v Koželužské ulici. K činu se posléze přiznali. Jejich případ si převzala Policie ČR. V současné době již střeží prostor Löschnerova náměstí bezpečnostní kamera. Zasněžený konec března Veletrh Technodays seznámí žáky škol i veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel Jedním z klíčových problémů společnosti z hlediska zaměstnanosti je podíl nezaměstnaných absolventů škol. Nezaměstnanost absolventů škol je v zásadě odrazem ekonomické situace v ČR, jakož i situace na pracovním trhu. Mezi absolventy uchazeče o zaměstnání, patří pouze ti nezaměstnaní absolventi, u nichž od úspěšného ukončení studia uplynuly nejvýše dva roky současně s podmínkou maximálně 25 let věku u středoškoláků a 30 let věku u vysokoškoláků. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat ze strany úřadu práce zvýšenou péči. Absolventy škol je možné z hlediska jejich uplatnitelnosti a ohrožení nezaměstnaností chápat jako jednu z významných rizikových skupin na pracovním trhu. Tato skupina je charakteristická svými minimál- Dámské spodní a noční prádlo, plavky Pánské spodní prádlo a plavky Vzorková prodejna ními pracovními zkušenostmi, kdy absence těchto zkušeností výrazně ovlivňuje zájem zaměstnavatelů o jejich zaměstnávání. S růstem nezaměstnanosti mezi absolventy škol a s rychle se měnícími podmínkami na pracovním trhu se ukazuje, že vzdělávací systém musí profilovat absolventy podle situace na trhu práce z hlediska potřeb zaměstnavatelů na jednotlivé obory. Rovněž tak zaměstnavatelé nejsou mnohdy plně spokojeni s kvalitami absolventů vstupujících na trh práce a považují je za nedostatečně připravené. Svou roli hraje i nesprávná volba oboru dalšího vzdělávání absolventů základních škol, způsobená nesprávným odhadem budoucí situace na trhu práce nebo náhlým obratem ve vývoji zvoleného odvětví. Topolová 2041, Kadaň (pod dětským dopravním hřištěm) Otevírací doba: Po, Út, Pá St, Čt KOLEKCE PLAVEK 2015 v PRODEJI V rámci vybraných skupin oborů dosahuje míra nezaměstnanosti nejnižších hodnot zejména ve zdravotnických oborech, které jsou zaměstnavateli poptávané. Také v rámci strojírenských oborů je míra nezaměstnanosti poměrně nízká, neboť je po těchto absolventech ze strany zaměstnavatelů poměrně vysoká poptávka. V případě elektrotechnických oborů je situace příznivější především v oblasti průmyslu. Jak v rámci středního vzdělání s výučním listem, tak i v rámci maturitních oborů je míra nezaměstnanosti v elektrotechnických oborech spolu se zdravotnickými obory nejnižší. Naopak vyšší míra nezaměstnanosti absolventů je v oblasti stavebnictví, stejně jako v ekonomických oborech, gastronomii, hotelnictví a turismu. Vysokou míru nezaměstnanosti pak vykazují obory zemědělství a lesnictví, textilní výroba a oděvnictví, potravinářství, zpracování dřeva, ekologie a služby. Rovněž zaměstnavatelé okresu Chomutov mají poptávku po zaměstnancích majících vzdělání ve strojírenských nebo elektrotechnických oborech. Pro srovnání lze uvést, že na konci března tohoto roku evidoval úřad práce celkem 396 volných pracovních míst. Z tohoto počtu jich bylo v technických oborech 194 oproti např. ve službách 37, v gastronomii 35, administrativě 22 až po zemědělství s počtem 4 volná místa. Na situaci v oblasti správného výběru studijních oborů reaguje i Okresní hospodářská komora v Chomutově, která ve dnech 14. až 16. května 2015 pořádá v Městském divadle v Chomutově již 3. ročník veletrhu Technodays s cílem seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol i vysokých škol jakož i jejich rodiče a širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem chomutovského okresu. Na veletrhu nebudou nově chybět zástupci ČVUT, University J.E.Purkyně a Vysoké školy chemicko-technologické. Návštěvníci veletrhu budou mít mimo jiné i možnost seznámit se s komplexními údaji týkajícími se zaměstnanosti absolventů v rámci Ústeckého kraje. JUDr. Miroslav Pastorek, odborný pracovník trhu práce Poslední den měsíce března se v Kadani ukázal netradičně zimní. Sníh od brzkého rána vykreslil lesy, pole i dominanty města ve vánoční ladovskou poezii. Podle ranních stop ve sněhu od rozhledny a čtveřice běžců u františkánského kláštera bylo znát, že se život v zasněžené krajině nezastavil. Poslední léta či desetiletí se dá říci, že zasněžené romantiky v krajině ubývá. Sníh z televizních záběrů někomu spíše připomene více známější krupicovou kaši. Kadaňští pamětníci vzpomínají při sněhové nadílce na své město dlouhodobě zasněžené, někdo i na zamrzlou Ohři. Text a foto: Pavel Wolf Vakcinace psů proti vzteklině Město Kadaň a Veterinární středisko Kadaň oznamují, že v měsíci dubnu a květnu se uskuteční profylaktická akce vakcinace psů proti vzteklině. Očkování se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a jde podle zákona o veterinární péči povinnou. Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 150 Kč. Cena za očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině je 250 Kč. Vakcína chrání i proti psincovému kašli. V této ceně je zahrnuto: očkovací dávka, jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, cena za úkon a cestovné. Akce se koná: V sobotu 2. května 2015: Kadaň: od 9.00 do hod. u veterinárního střediska, Žitná ul od do hod. u MěÚ Kadaň, ulice J. Roháče (Šuplík) Brodce: od do hodin Úhošťany: od do hodin Kad. Jeseň: od do hodin V neděli 3.května 2015: Pokutice: od do hodin Zásada: od do hodin Náhradní termín v pondělí 25. května 2015: Kadaň: od do hod. u veterinárního střediska, Žitná ul Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni dubna 2015 / Kadaňské noviny

3 Rodinná a společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří v měsíci dubnu 2015 oslaví "kulatá" výročí 70 let, 75 let, 80 let a více. Přeje jim především zdraví a hodně osobní spokojenosti... VZPOMÍNKY 7. dubna uplynulo dlouhých 12 let plných vzpomínek na naši milovanou maminku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Frajovou. S láskou vzpomínají dcery Naďa a Alena s rodinami. Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Dne 16. dubna tomu bude první rok, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní Hana Hroudová. S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkujeme. 20. dubna tomu bude jeden rok, kdy nám do nebíčka odešel pan Jindřich Lenc z Chomutova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina a přátelé. Jindro, chybíš nám. Když zemře tatínek, sluníčko zajde. V srdci nám zůstane smutek a chlad. Za Vše dobré, co vykonal, tichý spánek mu budiž přán. Dne 22. dubna uplyne 10 smutných let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a kamarád, pan Jaroslav Dammer z Kadaně. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Jarmila a synové Jaroslav a Roman s rodinami. V úterý 24.března se v kulturním zařízení Orfeum uskutečnila slavnost ke Dni učitelů, který v České republice připadá na 28. březen, výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Celosvětově se slaví 5. října. V obou případech ale jde o celkové uznání učitelské práce, ocenění jejich nezastupitelné a často nedoceněné práce. Proto v úvodu setkání vyznamenal starosta Kadaně Jiří Kulhánek tři pedagogy za jejich dlouholetou práci. Tradice vyznamenávání učitelů byla Velikonoční vítání nových občánků Přesto, že 2. dubna počasí nebylo moc přívětivé, na dubnovém vítání nových občánků Kadaně chyběla jen dvě miminka ze všech pozvaných. Nové občánky města přivítal starosta Jiří Kulhánek. Obřad uváděla matrikářka Zuzana Voltrová a na jeho přípravě se podílela matrikářka Jana Demjanová. Na malé slavnosti nechyběly ani děti zmš Olgy Havlové se svým vystoupením a přáníčkem. Vítání občánků se zúčastnili: Ondřej Nedvěd, Jaroslav Srbecký, Anežka Krentíková, Nikola Štillerová, Kryštof Vyčichlo, Luboš Koudela, Izabela Kaslová, Radek Škréta, Karolína a Marek Ručkovi, Anna a Zuzana Švejdovy. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Smutné oznámení S hlubokou bolestí v srdci oznamujeme, že nás náhle a tiše opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a teta, paní Eva Hříbalová. Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu. Za projevenou soustrast děkujeme. Jan Amos Komenský by z nich měl radost letos rozšířena i o zástupce středního školství. Návrhy na ocenění přichází z řad samotných učitelů. Letos si ocenění převzali: Alžběta Fiřtová, Mgr. Ivo Havránek a Ing. Miroslav Pacholík. Součástí společenského setkání, jak se možná také stává pěknou tradicí, byla předpremiéra divadelního představení divadla Navenek,,Bez obřadu, které mělo oficiálně premiéru o dva dny později. O samotné premiéře hry se více dočtete na 6. straně. (r) Poprvé předal starosta Jiří Kulhánek ocenění také zástupci středního školství. Tímto premiantem byl Miroslav Pacholík, který svoji učitelskou profesi spojil se stavební průmyslovkou. Alžběta Fiřtová, před odchodem do důchodu ředitelka 10. MŠ, vždy dokazovala, že profese učitelky pro ni není jen zaměstnáním, ale celoživotním posláním. Mgr. Ivo Havránek byl 19 let ředitelem tehdy zvláštní školy (dnes ZŠ a MŠ při nemocnici). Pro své letité zkušenosti je uznávaným zastáncem speciálního školství. kam za kulturou Kulturní dům Střelnice Pondělí 4. května od hodin: Srí Lanka - Přijďte si poslechnout emotivní vyprávění a zkušenosti z této malebné země, jež byla kdysi zemí koření. Chybět nebude ani napětí! Cestopisná přednáška Leony Hrnkové. Vstupné 50 Kč. Kulturní zařízení Orfeum Sobota 18. dubna od hodin: Carvin Jones. Hudebník Carvin Jones z arizonského Phoenixu je jeden z nejtalentovanějších interpretů, které současná bluesová scéna nabízí. Vstupné 100 Kč. Pondělí 20. dubna od hodin: Jiří Kolbaba - Karibik. Cestovatel, fotograf, nezávislý publicista a viceprezident Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, navštívil již přes 130 zemí světa na všech kontinentech planety. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Pátek 24. dubna od hodin: Duo Grace - tradiční taneční zábava pro všechny generace s kapelníkem Františkem Fiřtem. Vstupné 70 Kč, senioři 50 Kč. Sobota 25. dubna od hodin: Špejbls Helprs - Kadaň již po třetí navštíví vynikající revivalová kapela hrající hity legendárního tělesa AC/DC. Na správnou vlnu 70. a 80. let vás s písněmi od Deep Purple, White Snake a Pink Floyd naladí předkapela Parade Marche. Vstupné 220 Kč v předprodeji a 280 Kč na místě. Vstupenky jsou k prodeji v IC a v restaurantu U Svaté brány. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Úterý 21. dubna od hodin: ArteMiss Trio - koncert klavírního tria, vítěze v soutěži Premio Carlo Soliva v Itálii. Vstupné 60 Kč, objednávky vstupenek na tel. Společnosti KPH: Městská knihovna Kadaň Úterý 28. dubna od hodin: Radka Denemarková vystudovala germanistiku a bohemistiku na FF UK. Pracovala v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a také jako dramaturgyně v Divadle Na zábradlí. Její texty byly přeloženy do 17 jazyků a na své mládí už získala opravdu úctyhodné množství cen. Je trojnásobnou držitelkou Magnesie Litery - pokaždé v jiné kategorii. Vstupné 30 Kč/zdarma pro studenty ZŠ, SŠ a U3V. Městské divadlo Žatec Sobota 18. dubna od hodin: IV. koncert k přivítání jara. slavné swingové české i světové melodie let opět potěší podmanivou harmonií i rytmikou v podání saxofonového Harmony bandu pod ved. L. Čajky, s tenorem P. Machátem a pěv. triem Prime time voice. Vstupné 170 Kč (předprodej do ) a 200 Kč (od 6. dubna). Úterý 21. dubna od hodin: Byt na inzerát Marc Camoletti. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem. Vstupné 320, 300 a 280 Kč. Výstavy Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí Karel Havlíček: Ani den bez čárky Výstava potrvá do 3. května. Turistické a informační centrum Jana Švermy 7 Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná Městské památkové rezervaci Kadaň. Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice Herberta Kiszy. Městské muzeum v Kadani Ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků jsou umístěny 3 okruhy stálých expozic. Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od a hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, a hodin. V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen sobotní provoz. Ve čtvrtek 16. dubna od hodin (kadaňský hrad): Ikonografie mistra Jana Husa - přednáška dr. Mileny Bílkové o způsobech zobrazování jedné z nejvýznamnějších osobností českého středověku, mistra Jana Husa, je příspěvkem Městského muzea v Kadani k celostátní připomínce 600. výročí Husova upálení v Kostnici 6. července Zámek v Klášterci nad Ohří Zámek je celoročně přístupný. Zámek je přístupný duben až září denně od 9.00 do hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před ukončením otevírací doby zámku. Více informací na Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: úterý - pátek: hodin, sobota a neděle: hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka hodin). Poslední prohlídka pro návštěvníky v O státních svátcích a jsou obě budovy muzea uzavřeny. Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: Do 26. dubna 2015: Mýdlová bublina aneb hygiena nadevše - sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova, která je doplněna o pračky, valchy a reklamní inzeráty na mýdla a prací prostředky ze sbírky RMŽ. Křížova vila Zeyerova ul. 344 Do 17. května 2015: Co mě cvrrrrrrrrrrrrnklo do nosu nejen na Žatecku - Výstava akademického malíře, grafika a ilustrátora Ladislava Hojného. Jeho kresby zachycují mizející venkov nejen na Žatecku. Muzeum čarodějnic v Kadani Otevírací doba: květen až září od úterý do neděle od do hodin. Komentované živé prohlídky začínají každou celou hodinu: v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, a hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Od října pouze o víkendech a po telefonické domluvě (tel.: ). Vstupné: dospělí 80, děti 50 Kč. Další informace na Státní zámek Krásný Dvůr V zámku si můžete prohlédnout interiéry s dobovým zařízením, významná malířská díla atd. Pozoruhodné jsou tematické sbírky např. barokní obrazový soubor psích portrétů. Okolo zámku se rozkládá anglický park. Zámecký park je volně přístupný i v zimním období. Otevírací doba: září a květen ÚT Ne 9 17 hodin, červen, červenec, srpen ÚT Ne 9 18 hodin, duben a říjen So a Ne 9 16 hodin. Ve všední dny mohou zámek navštívit pouze předem objednané zájezdy. Vstupné: 80 Kč dospělí, 60 Kč děti, studenti, důchodci, 200 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti). Kadaňské noviny /16. dubna

4 Napsali jste do redakce Kadaňských novin Kadaňská jednička znovu otevřela okno do světa Ve dnech Jednička opět úspěšně připravila pro své žáky Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Tupému, majiteli hospůdky ASTRA, kde jsme slavili 80.narozeniny mého manžela, za ochotu, připravenou tabuli, příjemný personál a hlavně výborné jídlo, všem nám moc chutnalo. Pane Tupý, velké díky. Rodina Piškulova,Vodičkova a Beckova. MHD v Klášterci Rada města Klášterce nad Ohří schválila smlouvu o veřejných službách se staronovým provozovatelem městské hromadné dopravy na další čtyři roky. Novinkou je, že jsme se počínaje květnem letošního roku rozhodli o pět let snížit věkovou hranici pro zlevněné jízdné, nově tak poloviční jízdné zaplatí již lidé nad 60 let vysvětluje místostarosta Klášterce nad Ohří Jaroslav Ježek. Jízdné zůstává ve stejné výši jako v uplynulých letech. Za jednu jízdu tak cestující zaplatí 10 Kč, děti od 6 do 15 let 5 Kč. Držitelé ZTP a děti do 6 let smějí MHD využívat zcela zdarma. Lidé starší 65 let si mohou pořídit celoroční průkazku za 200 Kč. R. Hodicová Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň Asistent pedagoga Rodiče chtějí po právu pro své školáky jen to nejlepší. Chtějí, aby měli ve škole dobré výsledky a aby byli spokojení. Žák, který je ve škole úspěšný, který je oceňován pochvalou a dobrými známkami a který se ve škole cítí bezpečně, chodí do školy nakonec celkem rád (nemluvím o teenagerech, kteří by nejraději seděli celý den doma a na PC kosili jednu vesnici za druhou). Jsou ale případy, kdy žák ve škole z nějakého důvodu selhává. Jeho školní práci ovlivňuje postižení (mentální, tělesné, smyslové, řečové, autismus, poruchy učení a chování, souběžné postižení více vadami), díky kterému nemůže ve škole podávat výsledky, které by odpovídaly jeho schopnostem, popř. způsob výuky neodpovídá jeho potřebám. Věřím, že všichni učitelé se snaží s takovými žáky pracovat, jak nejlépe dovedou, ale hlavně jak v rámci své výuky mohou. Pro příklad si představte třídu s 27 žáky. Jeden žák je mimořádně nadaný (při angličtině se nudí, protože toho spoustu uměl už před nástupem do školy), tři žáci mají poruchy učení (pomalu čtou, zaměňují písmena, velmi pomalu píší), čtyři mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (vykřikují, při písemce koukají z okna, pořád jim něco padá, neustále vydávají nějaké zvuky, jeden má lehkou mentální retardaci (nerozumí Bc. Zdeňka Nyklíčková, speciální pedagog a metodik prevence. projekt naplňující cíle multikulturní výchovy a výchovy k evropanství. Žáci se v rámci projektu Okno do světa každý rok seznamují s kulturou a životem v jedné významné evropské zemi. V tomto roce jsme se rozhodli prozkoumat našeho severního souseda, Polsko. Patronem tohoto projektu se stala polská ambasáda. Díky ní získali naši žáci řadu publikací, velkou výukovou mapu i polské sladkosti. Na začátek a konec projektu jsme se oblékli do červenobílých polských národních barev. Nejlépe oblečené třídy na vyšším a nižším stupni vyhrály originální polskou bonboniéru od našeho patrona. Poznali jsme kulturní bohatství země, zvyky, významné vědce, přírodu, národní obyčeje, písně i sportovce. Během projektu se ve školní jídelně podávala polská národní jídla. Cílem naší práce bylo naučit žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti. Učitelé si pro žáky připravili různorodé aktivity, ze kterých pak sami vyrobili zajímavé učební pomůcky a výstupy. Vše se nakonec zveřejnilo ve spojovací chodbě naší školy tak, aby se s projektem mohli seznámit i rodiče. Mgr. David Chamula Férová snídaně na podporu fair trade Během sobotního dopoledne 9. května se uskuteční již pátý ročník celorepublikového piknikového happeningu na podporu fair trade. Férová snídaně NaZemi proběhne v Kadani od 9.30 hodin na Střelnici - před kulturním domem (v případě deště v salonku kulturního domu Střelnice). Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Zájem o Férovou snídani roste, je vidět, že lidé se více zajímají o původ výrobků. Zatímco v roce 2011 se snídalo ve 41 městech či obcích, tak loni se akce konala už na 119 místech a navštívilo ji na čtyři a půl tisíce lidí, uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci koordinuje. Příjemný neformální nekomerční piknik bude i letos opět propojovat fair trade s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou například fairtradové kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad. A k tomu si do košíku mohou přibalit třeba vajíčka od místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Společně pak posnídají na veřejném místě, aby vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Podrobné informace k letošní snídani, včetně jednotlivých míst a kontaktů na místní organizátory, jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Hana Benčáková Kadaňští se podívali do Míšně a příště je cílem Karlštejn Další z výletů muzeobusu mířil do města sklípkové klenby a porcelánu. První jarní den roku 2015 se KZK rozhodla věnovat cestě za poznáním do saské Míšně, kam jsme pro velký zájem vypravili hned dva muzeobusy! Cílem cesty se stal míšeňský hradní komplex vypínající se na ostrohu nad řekou Labe, který jsme se rozhodli navštívit z důvodu mnohých spojitostí s Kadaní. Prohlídka začala v trojpodlažním paláci Albrechtsburg, kde návštěvníci obdivovali běžným pokynům, neví, co má kdy dělat, je pomalý, bez pomoci učitele je úplně ztracený) a zbytek třídy jsou běžní žáci (sedí, koukají, občas se přihlásí). Jak už jsem se zmínila výše, každý rodič chce pro své dítě to, co si myslí, že je pro něj nejlepší. Ani Komenský by ale v naší třídě nezvládl zajistit pro každého žáka optimální vzdělávací podmínky. A jelikož MŠMT chce, aby se většina žáků vzdělávala v hlavním vzdělávacím proudu, existuje pro tyto případy možnost mít ve třídě asistenta pedagoga (dále jen AP). AP je pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní činností AP je pomoc žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc učitelům při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci s ostatními žáky. Místo AP zřizuje ředitel školy na doporučení školského poradenského zařízení. Se zřízením funkce musí souhlasit krajský úřad. AP by měl vždy pracovat podle instrukcí učitele, který je zodpovědný za vzdělávání žáků. Mezi jeho úkoly může patřit například kontrola plnění úkolů, Zájemci, kteří se k akci připojí, si budou moci v 9.00 hod v Turistickém informačním centru Kadaň vyzvednut pytle a rukavice. Na vzdálenější místa (Prunéřovské údolí, Želinský meandr a Úhošť) bude zajištěna doprava autobusem. překrásné sklípkové klenby, jež mají svůj historický původ právě v tomto objektu a odtud se rozšířily do Evropy. Sklípkové klenby se nacházejí také v Kadani, a to hned na třech místech ve františkánském klášteře, v pokojíku na ochozu radniční věže a v měšťanském domě č. p. 82. Pozorný návštěvník si v Albrechtsburgu všiml všudypřítomných záclonových gotických oken, jejichž pozůstatky odhalil archeologický průzkum i na kadaňském hradě. Kromě kleneb a oken zahrnovala opakování instrukcí poskytnutých učitelem, vracení žáka k práci, opakování a procvičování již probrané látky. Naopak výklad nové látky by měl zajišťovat vždy učitel. AP by neměl pracovat pouze s žáky s postižením/znevýhodněním, naopak ve vybraných aktivitách by měl zastoupit učitele, aby se i učitel mohl věnovat vlastní práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V odůvodněných případech může AP částečně pracovat se žákem i mimo třídu (např. autista nemá svůj den, je neklidný, hlučný a začne být agresivní). Profese AP vyžaduje (kromě zákonem stanovených požadavků na absolvované vzdělání) i další kvalifikační předpoklady, schopnosti a dovednosti. Ty se často liší podle toho, u jakých žáků bude asistent působit u žáka s lehkou mentální retardací je zapotřebí citlivý a trpělivý přístup, umět látku zjednodušit a vysvětlit různými způsoby. U žáka s poruchou chování je třeba důslednost a přirozená autorita, umět hodnotit pouze chování žáka, ne jeho osobnost. AP není osobní asistent (který pracuje výhradně s konkrétním žákem, ke kterému je přidělen). AP není osobním sluhou konkrétního žáka. Jeho přítomnost neznamená, že žák nemůže dostat pětku nebo poznámku, když odmítá pracovat v hodině. Některé školy mají více AP, některé nemají ani jednoho. Ze zkušenosti víme, že si učitelé musí nejprve na možnost mít ve třídě AP zvyknout. Důležité je, aby si všichni zainteresovaní vyjasnili své kompetence (kdo co může dělat). Po čase se ale ukazuje, že přítomnost AP má přínos nejen pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro celou třídu i samotného učitele. Bc. Zdeňka Nyklíčková, speciální pedagog a metodik prevence PPP Kadaň Kontakt: PPP Kadaň Fibichova 1129, Kadaň Tel.: prohlídka zajímavosti z oblasti architektury, porcelánu a malířství, pozornosti neunikl ani zachovalý středověký záchod. Na jedné z mnoha maleb zdobících palác byla k vidění česká princezna Žofie Přemyslovna, na jejíž svatbě s budoucím míšeňským markrabětem Albrechtem I. Pyšným v Ústí nad Labem 23. dubna 1186 potvrdil její otec, český kníže Bedřich, johanitům držbu Kadaně. Prohlídkový okruh pokračoval do neméně zajímavé přilehlé katedrály, která odhalila další provázanost Míšně s Kadaní malby na oltáři sv. Kříže v čele střední lodi a triptych v pohřební kapli vévody Jiřího Bradatého (Vousatého) a jeho manželky Barbory Polské jsou prací německého renesančního malíře Lucase Cranacha st., jehož žáci namalovali rozsáhlý výjev nad pohřebištěm Lobkoviců ve františkánském kostele v Kadani. Následný dvouhodinový rozchod využil každý podle svého gusta - v nabídce bylo posezení v některé z malebných kaváren či hospůdek, procházka ulicemi starého města nebo návštěva nedaleké porcelánky. Exkurze se vydařila po všech stránkách včetně časového harmonogramu a počasí. Velký dík patří všem zúčastněným za zájem a zvídavost a nezbývá než doufat, že muzeobus nenavštívil Míšeň naposledy! Jindřich Domanja dubna 2015 / Kadaňské noviny

5 Kultura v Kadani a okolí Pohádkové Velikonoce na zámku v Krásném Dvoře V sobotu 4. dubna se na zámku v Krásném Dvoře konaly pohádkové Velikonoce. Během šestihodinového programu, který byl určen nejen pro rodiče s dětmi, byla k vidění řada doprovod- ných akcí. Na nádvoří byly velikonoční trhy, loutkové představení Kocour v botách a Rytíři v podání Divadla Toy Machine. Svoji zručnost ukázaly děti v nejrůznějších výtvarných dílnách. Zábavu tak našly při malování na textil, keramiku či dřevo, při plstění, pletení náramků a pomlázek, zdobení vajíček a perníčků i výrobě svíček. K vidění byla i kovářská dílna, která děti velmi zaujala. Mezi další doprovodné akce patřila projížďka na koni a lukostřelba. V sobotu 4. dubna byla zahájena výstava kočovného muzea strašidel ve sklepení zámku. Akce potrvá do 24. května O dalších plánovaných akcích na zámku Krásný Dvůr se více můžou návštěvníci dozvědět na webové stránce Na pohádkové Velikonoce byl vypraven vlak Doupovské dráhy. Příznivci tak využili možnosti svézt se vláčkem do Krásného Dvora a zpět. Na pátek 1. května chystá Doupovská dráha další akci. Vypraven bude tradiční vlak na Radonické májové slavnosti. Jízdní řád bude zveřejněn na webové stránce Text a foto: Pavel Zárybnický. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Veliký úspěch Madrigalu na Gymnasia Cantant! V pondělí 16. března 2015 se naše vokálně - instrumentální skupina z Gymnázia v Kadani zúčastnila regionálního kola soutěže Gymnasia Cantant v Praze. Předvedli jsme repertoár složený ze skladeb a capella i skladeb s instrumentálním doprovodem. Regionální kolo soutěže bylo na veliké úrovni, protože zde zazněly nejlepší sbory z celých Čech. Navzdory této velké konkurenci porotu naše vystoupení zaujalo, a tak postupujeme do celostátního kola Gymnasia Cantant, které se uskutečnilo ve dnech v Brně. MgA. Hana Ondráčková Do kadaňského Domova zavítala vzácná návštěva, regionální spisovatelé v čele se Zdeňkem Hejnou Senioři seniorům. I tak by se dalo nazvat setkání dlouholetého ředitele chomutovské knihovny, gymnaziálního pedagoga ve výslužbě, ale hlavně milovníka jazyka českého, pana Zdeňka Hejny, s obyvateli kadaňského Domova pro SOUTĚŽ Jak znám svoji Kadaň? 20.kolo: první jarní výstup na radniční věž v Kadani se uskuteční: a) 1. května b) 26. dubna c) 8. května Jméno a adresa: seniory. Termín besedy nebyl vybrán náhodou, březen coby měsíc čtenářů se hodí více než kterýkoliv jiný. Zdeněk Hejna nevyrazil mezi klienty Domova sám, na setkání pozval také své přátele, regionální spisovatele, básníka Zdeňka Kučeru a píšícího numismatika Václava Pintu. Hodinka a půl ve společnosti těchto tří pánů utekla jako voda. Vyprávění o knihách, životní příběhy a další historky zpříjemnily také vlastní písničky Zdeňka Kučery. Do Kadaně jsme přijeli s tím, že jsme se chtěli se seniory poznat a něco jim z té regionální literatury přiblížit, říká Zdeněk Hejna a pokračuje, dle usmívajících se tváří obyvatel Domova lze soudit, že jsme tady nebyli zbytečně. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Zajímavým a tak trochu kuriózním momentem na závěr byla chvíle, kdy se k panu Hejnovi přihlásila trojice jeho bývalých žáků. Je to téměř neuvěřitelné, ale skutečně se tak stalo, usmívá se ředitelka Domova Lenka Raadová. Setkání s panem Hejnou a jeho hosty bylo pro nás všechny vzácným okamžikem. Už třeba jen proto, že naši klienti na vlastní oči viděli, jak i v pokročilejším věku může být člověk velmi činorodý, dodala ředitelka. (zm) Chomutov, Otvice 268 (Obchodní zóna Chomutov - Jirkov) Po - Pá Tel.: So - Ne Fax: Správnou odpověď označte kroužkem a vyplněný kupon odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň nejpozději do pátku 24. dubna Soutěží se o tři slevové poukázky a věcnou cenu. Ceny věnuje firma BRENO - koberce, PVC. Ve středu 1. dubna zavítala do kadaňského Cavern Clubu hudební skupina Bran věnující se bretonské muzice. Šestičlenné seskupení je profesionální pojetí hudby, vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Skupina nabízí široký repertoár, který čerpá jak ze skladeb jednotlivých muzikantů, tak z tradičních melodií. Moderní instrumentace je podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. Během vystoupení byla možnost zakoupení posledního alba Le carnet noir, které vynikající muzikanti na svém turné propagují. Další koncertní zastávkou na severu Čech bude v sobotu 18. dubna Chomutov. Koncert se uskuteční v rekreačním centru Hřebíkárna od hodin. Text a foto: Pavel Zárybnický Zvítězily i v Itálii (pokračování z 1. strany) Koncert je podporován akciovou společností ČEPs, jejíž ředitel pan Ing. Vladimír Tošovský přijal naši žádost a našemu požadavku vyhověl. Touto cestou panu Tošovskému vyslovuji nejen mé velké poděkování, ale i poděkování všech hudbymilovných návštěvníků koncertů dobré hudby. ArteMiss trio vzniklo v roce 1995 během studií na Hudební fakultě Akademie núzických umění v Praze. Úspěšně koncertuje nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu, vítězem v mezinárodní soutěži Premio Carlo E. Soliva 2004 v Itálii. U nás v Kadani se mladé umělkyně představily již v roce Už tehdy si Majáles cadanensis bude... získaly hudbymilovné obecenstvo, a to jak repertoárem, uměleckým přednesem, tak i vystupováním. Věřím, že moje hudební pozvánka opět naplní vaše očekávání a že váš ohlas na koncerty Společnosti KPH bude stále příznivý. Vyslovuji poděkování už tradičním sponzorům našich koncertů, kterými jsou: Město Kadaň, květinářství Floria, MUDr. Nora Hodková, firma Color 3P. Vstupenky je možno zakoupit v Turistickém informačním centru Kadaň nebo objednat na telefonním čísle Společnosti KPH: Srdečně zve a hezký hudební zážitek už dnes přeje Erika Bernhardtová (pokračování z 1. strany) Až z Písku dorazí skupina Závodní ovce, která svou hudbu na pomezí rapu a punku opět staví především na hrátkách svého zpěváka Petra Putny (ano, jde o bratra prof. Putny) s češtinou. Jako čtvrtá v pořadí zahraje skupina Madame Butterfly z Ledče nad Sázavou a po zpěvácích přijde na scénu zpěvačka s podmanivým hlasem. Z Karlových Varů dorazí funková kapela Shoe Cut. Závěr venkovní části festivalu bude patřit souboru, který si říká Minikapela, hraje na mininástroje, ale svými parodiemi na zavedené středněproudé kapely vás maximálně pobaví. Na majálesu tak dostanete Kryštofy, Dana Landu nebo Čechomor pěkně v jednom balení. Večer vás v Orfeu rozehřejí místní hoši z Nuceného výseku, abyste si zařádili na hvězdu letošního majálesu Kurtizány z 25. avenue. Každý rok se také pořadatelé snaží překonat nebo zcela vymyslet nějaký rekord do české knihy rekordů. Letos se pokusíme překonat rekord v počtu lidí se zoologickým příjmením na jednom místě. Každý, kdo se jmenuje po nějakém zvířeti od Nezmara přes Stehlíka až po Outloně (včetně zdrobnělin, různých uznatelných ohybů a samozřejmě ženského přechýlení), má vstup proti občanskému průkazu zdarma! Ostatní si musejí za vstup na festival zaplatit 60 Kč v předprodeji nebo 100 Kč na místě. (jalo) Kadaňské noviny /16. dubna

6 Jako třešničku na dortu uvedli herci souboru Navenek premiéru představení Bez obřadu. Jednalo se o poslední hru odehranou v rámci, již tradičně pořádaného, festivalu Kadaňský divadelní březen neboli KaDiBřez. Excelentní vystoupení podbarvené rytmy swingu bylo sehráno na motivy francouzské konverzační komedie Sans ceremonie autorů Jeana Giraulta a Jaqua Vilfrida z roku Úvodní scénou se dostáváme do extravagantně řešeného interiéru zbohatlické rodiny. Kulisy navržené a zpracované Nikolou Barešovou jsou velice příjemnou kombinací prvků secesního ornamentu a pop-artové barevnosti. Kostýmy pak opisují módu 50. let. Osvěžující dialogy a rychlý spád událostí nás vrhá do zapeklité situace, v které hrají roli peníze, manželství a jedna darovaná koncese. Kulturní událostí března byla premiéra divadelního představení Bez obřadu v Orfeu Nový životabudič divadla Navenek Hlavního hrdinu nervózního burzovního makléře Leonarda Verdaux ztvárnil Ladislav Kytka. Jeho bezstarostnou a lehce naivní ženu představila Tereza Gvoždiáková, rozpustilou a umíněnou dceru Sabina Tumpachová. Role neodbytného nápadníka Antoina na míru sedla Miroslavu Metlickému a postavu typicky ironického majordoma Charlese zahrál Daniel Kyška. Roli pojišťovacího agenta Simona, díky kterému se vše zkomplikuje obsadil Pavel Volf. Úpravy ze strany režiséra Tomáše Mandince byly zcela na místě. Bravurní herecké výkony potvrdila reakce diváků. V některých chvílích hřměla divadlem taková vlna smíchu, že nebylo herce ani slyšet. Bezpochyby nejlepší představení festivalu, které Vás nabije pozitivní energií a rozhodně neomrzí. MgA. Pavlína Jakoubková 20 důvodů proč plesat Taneční studio M uspořádalo v sobotu 21. března svůj první ples. Zakladatelka tanečního studia Marcela Vlčková měla důvodů k plesání dvě desítky. Tolik let se totiž věnuje taneční výchově. Na to, co jim během těch let předala, rády zavzpomínaly její žačky. Během plesu diváci mohli zhlédnout několik choreografií. Z toho dvě zbrusu nové. Nezapomnělo se ani na charitu, jak dokládá fotografie s červenými nosy pro Konto Bariéry. Společenskou událost vtipně, ale tentokrát s lehkou noblesou, jaká k plesu patří, uváděl Petr Píďan Stehlík. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz). (r) Dan Kyška (Majordomus Charles) a Ladislav Kytka (Leonard Verdeaux). Na snímku zleva: Miroslav Metlický (Antoine Lefebre), Pavel Volf (Simon Gilbaud) a Sabina Tumpachová (Patricia Verdeaux). Na snímku je Tereza Gvoždiáková jako Xanthia Verdeaux. Další fotografie z premiérového divadelního představení najdete v březnové galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz). Příměstské tábory KZK podruhé a s novinkami Loni Kulturní zařízení Kadaň poprvé připravilo sérii příměstských táborů pro děti školou povinné. Setkali se s velkým zájmem a odezva od rodičů i dětí byla více než pozitivní. Proto se organizace rozhodla uspořádat tábory i o letošních prázdninách. Děti se tak mohou opět vydat na Putování s Pračlovíčkem, ale připraveny jsou i další tábory. Osvědčené věci jsme necha- li, říká k tomu Jana Šílová, která byla jednou z hlavních osob stojících za prvním cyklem táborů KZK. K těm patřil právě Pračlovíček. Povedené byly i výlety, takže další z táborů je věnován právě výletům na zajímavá místa v blízkém či vzdáleném okolí, dodává archeoložka kadaňského muzea. Pro letošek ale máme i novinky, přidává se ředitelka KZK Tereza Gvoždiáková. Bude to například tábor věnovaný hudbě, tanci a divadlu nebo sportovní tábor, na kterém si děti vyzkouší každý den jiné sporty. Největší novinkou je ale indiánský tábor, který není příměstský, ale pobytový. Děti stráví osmnáct dní v divočině u Žlutic, kde budou členy indiánského kmene Wakan Topa. Překvapením pro nás bylo to, jak rychle se tábory naplnily, říká ještě Tereza Gvoždiáková. Pračlovíček byl plný za tři dny a podobně na tom byly další tábory. V současné době je ještě pár míst na táboře s výlety a indiánském táboře, ale to se velmi brzy může změnit, dodává ředitelka KZK s tím, že takový zájem je velmi těší. (mš) dubna 2015 / Kadaňské noviny

7 Koupaliště, které příští rok oslaví 40 let svého provozu, před letošní sezonou prochází dalšími změnami Nejen květiny bude hlídat kamera Během doby, co starost o koupaliště převzalo Tepelné hospodářství Kadaň, se zde již mnohé změnilo. Stálí návštěvníci si již zvykli na pořádek, čistotu, perfektní kvalitu vody i rozšířování služeb. V současné době je kadaňský 50m venkovní bazén s přihřívanou vodou jediný v širokém okolí. V příštím roce si budeme připomínat 40. výročí jeho otevření, ke kterému došlo 5. července Dušan Kučera, ředitel tepelného hospodářství, by byl rád, aby v době kulatého výročí měl celý areál již jednotný kabát a byl v dobrém stavu. Předpokladem k tomu je to, že Tepelné hospodářství Kadaň získá i zbývající část budov na kadaňském koupališti, jak jsme informovali v minulém čísle Kadaňských novin. Celý areál tak bude mít jednoho vlastníka, který bude moci snadněji pokračovat v započaté rekonstrukci a údržbě V rámci našich V současné době probíhá na kadaňském koupališti pokládka nové dlažby. Ač je to méně obvyklé, došlo při rekonstrukci plochy k rozšíření zeleně. Dále byly z části zlikvidovány pichlavé křoviny, které tvořily živý plot kolem bazénů. Nahradí je dřevěné plůtky a později i nová zeleň. Likvidace živého plotu bude dokončena v příštím roce. finančních možností dáme postupně celý areál dohromady, slíbil Kučera. Stávající pronájmy, to se týká restaurace a ubytovny, zůstanou zachovány. V letošním roce se pustili do výměny staré dlažby kolem provozních budov a přístupu k bazénům. Byla také zlikvidována první část pichlavých křovin, které tvořily živý plot kolem bazénů. Nahradí je dřevené plůtky. Příští rok se odstraní zbytek. Pokud by to finance dovolily, došlo by i na plánované rozšíření dětského brouzdaliště. Byla by to poslední velká investice Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že vstupné na koupaliště zůstane ve stejné výši jako v roce minulém. To znamená, že celodenní vstupenka bude stát 40 Kč, což nemá v regionu konkurenci. Celodenní rodinné vstupné (2+2) vás přijde na 100 Kč. Kondiční plavání bude stát ráno ( ) 10 Kč, večer ( ) 20 Kč. V prodeji budou i permanentky. Celosezonní celodenní vás přijde na 800 Kč. Pravidelní plavci se mohou již teď těšit na ranní kondiční plavání nebo na večerní kondiční plavání. Na koupališti budou v letošní sezoně v provozu dva stánky. Jejich provozovatelé byli vybráni ve výběrovém řízení. Na zahájení sezony bude mít vliv počasí. Pokud by bylo příznivé i včetně předpovědi, je možné otevřít koupaliště již v průběhu května. (r) Löschnerovo náměstí je před dokončením, na záhonech vyrostly narcisky, které bohužel někteří občané trhají. Proto bylo dohodnuto, že se do prostoru umístí kamera a plochy jsou monitorovány. Je škoda, že se najdou mezi námi takoví občané, kterým nově vzniklé plochy radost nedělají, naopak je ničí. L.V. Přijďte se k nám podívat V úvodu svého článku bych ráda poděkovala za důvěru všem rodičům, kteří svěřují své ratolesti do péče naší školy, vlastně učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, i těm, kteří učinili toto rozhodnutí při letošním zápisu dětí do prvních tříd. Již dva po sobě jdoucí roky jsme se setkali s nebývalým zájmem o vzdělávání na naší škole. Ve školním roce 2014/15 jsme tak otevřeli tři první třídy a ve školním roce 2015/16 tomu bude stejně. V současné době máme v prvních třídách průměrně 23 žáků. Při takovéto naplněnosti třídy lze uplatňovat individuální přístup k dětem, všestranně se jim věnovat. Je příjemné setkávat se s bývalými žáky jako s rodiči současných či budoucích prvňáčků. Je potěšující, že naši bývalí žáci na školu nezanevřeli, ba naopak jí dávají velkou důvěru, když k nám přivádějí své malé ratolesti. Naše škola je plně bezbariérová. Máme zde žáky s tělesným postižením. Je zde postaráno rovněž o žáky se specifickými poruchami učení a naopak o žáky velmi nadané. Tito se vyučují podle individuálních vzdělávacích plánů. Naši žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, učí se spolurozhodovat o důležitých otáz- kách chodu školy. Ve škole funguje školní parlament, který je složen ze zástupců třídních kolektivů od čtvrtých ročníků. Žáci se tak mohou podílet např. na tvorbě či úpravách školního řádu. Vybraní žáci jsou zapojeni do peer programu(program vrstevníci). Seznamují mladší spolužáky s problematikou šikany, návykových látek apod. Naši bývalí žáci, nynější rodiče, jsou příjemně překvapeni vybavením školy moderní technikou. V každé třídě mají děti k dispozici interaktivní tabuli, velmi brzy se naučí vytvářet samy různé prezentace a aktivně se zapojovat do výuky. Učitelé využívají rovněž nové způsoby vyučování. Samozřejmostí jsou ranní kruhy, sebehodnocení žáků, využívání mezipředmětových vztahů, různých didaktických her a pomůcek. Třídy prvního stupně se zapojily do akce Ovoce do škol. Žáci tak dostávají pravidelně jednou týdně zdarma ovoce nebo ovocné nápoje.téměř každý rok organizujeme pro zájemce školu v přírodě. Naše škola aktivně spolupracuje s mateřskou školou Hvězdička. Učitelky z mateřských škol mají možnost nás navštívit s předškoláky, stejně tak rodiče v rámci Dnů otevřených dveří. Při tom příštím nás určitě přijďte navštívit! Marcela Střísková, ZŠ Na Podlesí O linku do Prahy zájem stoupá Dne 1. března 2015 vyjela na trasu pravidelná linka Perštejn-Kadaň- -Praha Zličín. V rámci ekonomických opatření celý měsíc jezdil převážně malý autobus zn. Iveco s kapacitou 19 sedadel. V několika případech byl nasazen i nízkopodlažní autobus SOR. Za měsíc březen bylo přepraveno celkově více jak 360 cestujících. Podle statistiky dochází k malému, ale neustálému nárůstu přepravovaných cestujících. Nárůst cestujících pomohl přivést i server IDOS. Během měsíce dubna by měl začít fungovat rezervační systém AMS. Neustále se shromažďují informace od cestujících pro zlepšení využitelnosti této linky. (šap) Smetanovy sady jako pod lupou Pokud některé čtenáře zajímá situace ve Smetanových sadech a chtěli by získat více informací o pěstebních zásazích v této zelené části města, najdou je v záložce na webu města (www.mesto-kadan. cz). Cílem této záložky je informovat občany a návštěvníky města o historii a rekonstrukci Smetanových sadů. Dozvíte se zde o historii sadů, k jakému došlo ošetření dřevin v roce 2014 a 2015 a o nové výsadbě v letošním roce. Najdete tu ale také informace o rekonstrukci komunikací a mobiliáře. (r) Co nového u sousedů... Klášterecká sala terrena na stupních vítězů v soutěži Památka roku 2014 Nově zrekonstruovaný raně barokní letohrádek v zámeckém parku se dostal až do nejužšího finále soutěže Památka roku 2014, kterou každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Mezi třemi finalisty byl kromě klášterecké sala terreny také statek Salajna v Dolním Žandově a hřbitovní kaple ve Slavonicích, která v prestižní soutěži nakonec zvítězila. Jedná se o celorepublikovou soutěž, umístění na stupních vítězů si tedy velmi vážíme, je to obrovský úspěch pro naše město říká starostka Klášterce nad Ohří Ing. Kateřina Mazánková a přibližuje další plány s touto památkou: Chystáme se upravit prostor před sala terrenou, abychom ji mohli využívat pro nejrůznější kulturní akce. Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb. (rh) Kadaňský skatepark doznal změny k lepšímu. Bylo to na žádost některých jeho uživatelů, kteří městu slíbili, že se budou starat o dodržování provozního řádu, který upravuje provoz hřiště. Kromě opravy samotných prvků bylo sportoviště opatřeno novým oplocením. Přístup na hřiště upravuje provozní doba podle ročního období. Jiná je i v době prázdnin nebo o víkendu. Hřiště je však vždy otevřené nejdéle do hodin. Hřiště je pod dohledem bezpečnostní kamery. Do kempu i Nové Vísky letos po novém V letošním roce město opraví také komunikaci od odbočky ke kempu v Prunéřově a směrem na Novou Vísku, kde byly v loňském roce zajištěny přilehlé erozní svahy. Jak je patrné ze snímku, opravu silnice již opravdu potřebovala. Kadaňské noviny /16. dubna

8 KINO hraje Kino Hvězda ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon Čtvrtek 16. dubna ČAROVNÝ LES USA, 2015, 125 min., přístupné pro všechny, titulky. Muzikál. Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. Hrají Meryl Streep, Emily Blunt, Chris Pine, Johnny Depp a další. Režie Rob Marshall. Vstupné 100 Kč. NOČNÍ BĚŽEC USA, 2015, 114 min., nevhodné do 12 let, titulky. Akční. Brooklynský gangster Conlon už zažil lepší časy. Nyní ho pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který byl celých 30 let vždy o krok pozadu. V poslední době se však zdá, že Conlon nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Hrají Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris a další. Režie Jaume Collet-Serra. Vstupné 100 Kč. Pátek 17. dubna PÍSEŇ MOŘE Irsko, 2015, 93 min., přístupné pro všechny, český dabing. Animovaný, rodinný. V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Nádherně animovaný svět keltských mýtů vynesl mladému režisérovi jménem Tomm Moore už druhou nominaci na Oscara. Vstupné 80 Kč. NEUTEČEŠ USA, 2015, 100 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Horor. Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadním sedadle auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. Mladík zpovzdálí čeká na okamžik, kdy se objeví démoni a pro něj to celé skončí. Pro Jay naopak začne nekonečná noční můra. Hrají Maika Monroe, Keir Gilchrist a další. Režie David Robert Mitchell. Vstupné 110 Kč. Sobota 18. dubna Od hodin TEORIE VŠEHO USA, 2015, 123 min., nevhodné do 12 let, titulky. Drama. Příběh geniálního fyzika Stephena Hawkinga, který jako jeden z mála rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila obyčejná láska. Představitel hlavní mužské role Eddie Redmayne byl oceněn Oscarem. Režie James Marsh. Sobotní odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 60 Kč. POPELKA USA, 2015, 105 min. vč. předfilmu, přístupné pro všechny, český dabing. Před Popelkou je uveden krátký animovaný film Oslava v ledovém království. Vstupné 140 Kč, do 15 let 110 Kč. NEUTEČEŠ USA, 2015, 100 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Horor. Hrají Maika Monroe, Keir Gilchrist a další. Režie David Robert Mitchell. Vstupné 110 Kč. Neděle 19. dubna Od hodin OVEČKA SHAUN VE FILMU VB, Francie, 2015, 85 min., přístupné pro všechny, český dabing. Animovaný, rodinný. Život na farmě je nekonečná nuda. Jak jen mít jeden den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak to zařídit. Vstupné 100 Kč. KONEČNĚ DOMA 3D USA, 2015, 92 min., přístupné pro všechny, dabing. Animovaný, rodinný. Za tímto okouzlujícím filmem stojí tvůrci úspěšných megahitů Jak vycvičit draka a Croodsovi. Vstupné 130 Kč. NOČNÍ BĚŽEC USA, 2015, 114 min., nevhodné do 12 let, titulky. Akční. Hrají Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris a další. Režie Jaume Collet-Serra. Vstupné 100 Kč. Pondělí 20. dubna VYBÍJENÁ ČR, 2015, 94 min., přístupné pro všechny. Komedie. Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. Hrají Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík a další. Vstupné 100 Kč. Úterý 21. dubna SAMBA Francie, 2015, 120 min., nevhodné do 12 let, titulky. ARTOVÝ DUBEN. Drama. Po obrovském hitu Nedotknutelní přicházejí tvůrci Olivier Nakache a Eric Toledano s novým filmem, ve kterém hlavní roli opět ztvárnil Omar Sy. Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto. Jejich vztah se však nesetkává s pochopením okolí. Dále hrají Charlotte Gainsbourg a další. Vstupné 80 Kč. Středa 22. dubna VYBÍJENÁ ČR, 2015, 94 min., přístupné pro všechny. Komedie. Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. Hrají Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík a další. Vstupné 100 Kč. Čtvrtek 23. dubna ČAROVNÝ LES USA, 2015, 125 min., přístupné pro všechny, titulky. Muzikál. Hrají Meryl Streep, Emily Blunt, Chris Pine, Johnny Depp a další. Režie Rob Marshall. Vstupné 100 Kč. POŘÁD JSEM TO JÁ USA, 2015, 99 min., nevhodné do 12 let, titulky. Drama. Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Hrají Julianne Moore (Oscar za hlavní ženský herecký výkon), Alec Baldwin, Kristen Stewart a další. Vstupné 120 Kč. Pátek 24. dubna PÍSEŇ MOŘE Irsko, 2015, 93 min., přístupné pro všechny, český dabing. Animovaný, rodinný. Nádherně animovaný svět keltských mýtů vynesl mladému režisérovi jménem Tomm Moore už druhou nominaci na Oscara. Vstupné 80 Kč. KRÁLOVA ZAHRADNICE USA, 2015, 116 min., nevhodné do 12 let, titulky. Romantický. Velkolepá podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. Vstupné 120 Kč. Sobota 25. dubna KONEČNĚ DOMA 3D USA, 2015, 92 min., přístupné pro všechny, dabing. Animovaný, rodinný. Za tímto okouzlujícím filmem stojí tvůrci úspěšných megahitů Jak vycvičit draka a Croodsovi. Vstupné 130 Kč. KRÁLOVA ZAHRADNICE USA, 2015, 116 min., nevhodné do 12 let, titulky. Romantický. Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. Vstupné 120 Kč. Neděle 26. dubna POPELKA USA, 2015, 105 min. vč. předfilmu, přístupné pro všechny, český dabing. Před Popelkou je uveden krátký animovaný film Oslava v ledovém království. Vstupné 140 Kč, do 15 let 110 Kč. POŘÁD JSEM TO JÁ USA, 2015, 99 min., nevhodné do 12 let, titulky. Drama. Hrají Julianne Moore (Oscar za hlavní ženský herecký výkon), Alec Baldwin, Kristen Stewart a další. Vstupné 120 Kč. Pondělí 27. dubna S TVÁŘÍ ANDĚLA Velká Británie, Itálie, Španělsko, 2015, 101 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Drama. V roce 2007 byla v italském městě Perugia nalezena zavražděná britská studentka. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící. Je tímto skutečným příběhem inspirovaný a jeho hrdinové spíše než vrahy a důkazy hledají osobní vyrovnání s takto šokujícím násilným činem. Hrají Daniel Brühl (Rivalové), Kate Beckinsale, Cara Delevingne a další. Režie Michael Winterbottom. Vstupné 110 Kč. Úterý 28. dubna MĚSTO 44 Polsko, 2015, 127 min., nevhodné do 12 let, titulky. ARTOVÝ DUBEN. Válečné drama. Film o mladých lidech, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. Režie Jan Komasa. Hrají Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz a další. Vstupné 80 Kč. Středa 29. dubna S TVÁŘÍ ANDĚLA Velká Británie, Itálie, Španělsko, 2015, 101 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Drama. Hrají Daniel Brühl (Rivalové), Kate Beckinsale, Cara Delevingne a další. Režie Michael Winterbottom. Vstupné 110 Kč. Čtvrtek 30. dubna EX MACHINA USA, 2015, 108 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Sci-fi thriller. Vstupné 110 Kč. AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D USA, 2015, 150 min., dabing, přístupné pro všechny. Akční sci-fi. Vstupné 175 Kč, do 15 let 145 Kč. Tento rok si připomínáme 57 let činnosti první zahradní kolonie Astra Snad pro pamětníky - zahrádkáře v Kadani bude pěkné si připomenout 57 let od založení 1. zahradní kolonie v roce 1958, tenkrát v restauraci Automatčík. Na úvodní členské schůzi se sešlo prvních 23 členů za účasti tehdejšího předsedy národního výboru J. Turka. Tak byla založena první zahradní osada č. 1 - dnes za benzínkou Shell, jen to č. 1 jí zůstalo dodnes. Dnes má osada již 49 členů. Jasně, ač tehdy byly dány pozemky do bezplatného užívání, členové si sami osadu oplotili a jako bonus v letním období prodávali své výpěstky na tržnici v Kadani spoluobčanům. Tehdy prvním předsedou byl již zesnulý Josef Karlovec. Dokonce byly sjednány i výhodné podmínky v roce 58 od národního výboru na dobu 50 let, což již dnes bohužel neplatí. Silně zarostlé a zanedbané pozemky se staly během krátké doby ozdobou okrajové části města. (pokračování příště) Historie biatlonu v Kadani Počátky biatlonu jsou v roce 1977, kdy oddíl založil Karel Prantl. Oddíl působil v tehdejším Domě pionýrů Kordy (dnes má zde sídlo policie). Oddíl měl až ke 20 členům, a to jak žáků, tak dorostu. Byl pod označením RH Chomutov. Zúčastňoval se závodů, které byly vedeny pod označením v letním období Dukelský závod branné zdatnosti a v zimním období Sokolovský závod branné zdatnosti. Na trénink byla vzužívána kadaňská střelnice. Oddíl byl podporován tehdejším Svazarmem, jak materiálně, tak též zajištěním dopravy na závody. V létě se zúčastňovali členové oddílu Dukelských závodů v rámci přeboru okresu ve Vysoké Peci a v zimě v rámci okresního přeboru v Místě, z těchto okresních závodů vítězové postupovali na závody krajského přeboru. Častá byla i účast v letním období na závodě Memoriálu gen. A. Sochora v Hamru na Jezeře. Z Kadaně postupovalo nejvíce závodníků na krajské přebory, a to jak v létě, tak též v zimě. Zúčastňovali jsme se krosových závodů v Jáchymově a v Krásném Dvoře. V této době byli členy J. Vaníček, bratři Frajové, P. Kuba, M. Pařilová, Lisá, sestry Lievaldovy, F. Dolejší, J. Košek, J. Straka, J. Pešek, K. Vořechovská, V. Beran a další. Ke střelbě byly používány vzduchovky ČZ 630 a u dospělých malorážky ČZ 451 a ČZ 453. Lepší výsledky byly dosahovány v letních závodech, kdy se zúčastňovalo republikových závodů kolem 5 6 závodníků. Ještě před rokem 1989 odchází K. Prantl a oddílu se ujímá F. Dolejší a začíná nová éra klubu, přichází noví členové a klub se stává členem Českého svazu biatlonu. Ve své činnosti se klub zaměřil na letní biatlon s ohledem na možnosti, které měl. První sklopné terče pro žáky byly vlastní výroby. Od roku 1991 začíná klub pořádat regionální závody, které od té doby pořádá každoročně. První výsledky jsou měřeny stopkami a vypočítávány ručně včetně bodů. Později se přechází na počítačové programy. Nejdříve se konají na Zadním vrchu v Kadani, pak v lesoparku a později ve Vintířově u Kadaně v zámeckém parku. V poslední době se závody konají na střelnici SSK v Kadani a tratě jsou vedeny v jejím okolí. Významnou pomoc při konání těchto závodů nám poskytuje Dům dětí a mládeže v Kadani, bez níž bychom se neobešli. Významná je též pomoc rodičů dětí při těchto závodech. Pomáhá též Město Kadaň příspěvkem na medaile a ceny. V roce 1993 oddíl získal první vzduchovku TAU 200, která je mnohem přesnější. Tomu odpovídají i nové zmenšené vzduchovkové terče. Klub se stává členem Krušnohorského Svazu technických sportů v Chomutově, odkud získává finanční podporu na nákup dalších vzduchovek TAU 200. Dochází k přestěhování DDM, a tím i klubu do pravého křídla Domova mládeže v Kadani, který získává dodatek k názvu Šuplík. Trénovat se chodí na dnešní sídliště Strážiště, kde za těchto ztížených podmínek se stává členem desetiletý David Mišalko, který svojí pílí a snahou dosáhnout co nejlepší výsledky v kategoriích žactva a mladšího dorostu patří k nejlepším v republice, 2. místo na MČR. Po přestěhování DDM do bývalé 4. ZŠ se zlepší podmínky pro trénování, je zde též střelnice a je možnost v zimě využívat střelnici na 1. ZŠ. V této době získává oddíl ještě lepší zbraně a to větrovky zn. Steyr. A později ČZ 200. V pozdějších letech nastupuje do oddílu 10letá Michaela Batoryová, která za svého působení patřila mezi nejlepší žákyně v republice. Nezanedbatelná je finanční pomoc Severočeských dolů, které přispěly na vybavení klubu. Po celou dobu činnosti klubu pomáhá DDM při dopravě na regionální závody konané v okolí. František Dolejší dubna 2015 / Kadaňské noviny

9 Tým mladších žáků byl suverénem letošní sezony malý oznamovatel Prodej Prodám parcelu na stavbu chaty v oblasti Tušimice u Nechranic na přítoku Ohře. Hotové oplocení, elektřina, zarovnání terénu. Více informací a fotky Velikost 551 m2, cena Kč. RK nevolat. Pronájem Pronajmeme nebytové prostory v ul. Chomutovská o rozměrech 35 m 2 nebo 62 m 2. Volejte na Pronajmu dlouhodobě velice pěknou garsonku v Kadani, ul. Na Podlesí, ve 3. patře, hezký výhled do zeleně, rozloha 20 m2. Byt je volný ihned. tel.: 736/ Koupí Koupím byt v Kadani. Tel.: Koupím garsonku nebo 1+1 nebo 2+1 v Kadani. Tel.: Mladí manželé koupí byt v Kadani - hotovost! Tel.: Koupím byt 1+1 nebo 2+1, ne Chomutovská ul. Tel.: Práci hledá Zedník hledá práci. Tel.: Družstvo mladších žáků SK Kadaň v letošní sezoně 2014/2015 zaznamenalo úspěch, jaký asi historie klubu nepamatuje. Celou sezonou totiž prošli hráči bez jediné prohry, dokonce neztratili ani jeden bod. Pokud k tomu přičteme i přípravná a turnajová utkání, neprohráli již celý rok. V dlouhodobé soutěži ligy mladších žáků tak bez pověstné ztráty kytičky obsadili vynikající první místo. Sestava zlatých medailistů: Punčochářová, Mach, Vlček, Kuchař - Žďárský, Froněk, Frollo, Pučelík, Mihalik, Zmrhal - Spudich, Kulich, Černý, Mojžíš, Novotný, Novák, Prokopová, Kalová, Machková. Letošní sezona mládežnických týmů SK Kadaň patří určitě k těm úspěšným. SK Kadaň má dva dorostenecké týmy, dva žákovské týmy, tři týmy elévů a přípravku. Přípravka soutěž nehraje, zde se trenéři soustředí především na nábor nových hráčů a hráček, učí se zde základní hokejové dovednosti. Elévové 2.třída již svoji soutěž mají ve formě turnajů. Žádné tabulky se zde nevedou, stejně jako u 3. a 4. třídy. Tabulková soutěž mladších žáků (5. a 6.třída) je rozdělena podle krajů stejně tak jako soutěž starších žáků (7. a 8. třída). Po základní části (sčítají se tabulky starších a mladších žáků) skončil kadaňský klub na prvním místě a postoupil tak do finálové skupiny o přeborníka kraje (spojený Ústecký kraj a Karlovarský kraj.) Zde se již tabulky nesčítají a každý tým hraje za sebe. Mladší žáci bez ztráty jediného bodu vyhráli titul Přeborník kraje, starší žáci pak skončili na místě třetím. Žákovské týmy tedy skončily na medailových stupních, což je pro SK Kadaň velký úspěch. V loňské sezoně to bylo 2. a 5. místo, což je další zlepšení loňského úspěchu. Kadaňské mladé hokejisty již dva roky vedou Miroslav Novák a Robert Černý. To že loňský úspěch letos překonáme, v to jsme nedoufali ani jeden z nás, připouští Miroslav Novák. Hlavně se chtěli dostat do finálové skupiny, aby hráči mohli sehrát zápasy s kvalitními soupeři. Mladší žáci, kteří během mistrovské soutěže neztratili ani bod, jsou klubovým unikátem. Oba dva týmy mají individuality, které jsou schopny rozhodnout utkání, což je ve vyrovnaném zápase důležité. V obou ka- tegoriích jsme měli hráče, kteří byli v kanadském bodování na špici tabulky, připomněl trenér týmu. V týmu mladších žáků je jistou raritou útok složený z dívek. Hodně nám pomáhaly a dávaly i góly, pochválil jejich účinkování Miroslav Novák. Slova chvály má ale pro všechny hráče: U obou týmů byla výborná docházka na tréninky. Jádro mělo minimální absence. Hlavně mají všichni chuť a baví je to. Po přestávce čeká mladé hráče od května letní příprava, která potrvá do konce června. Mladší dorost se v lize mladšího dorostu skupina A probojoval po základní skupině do finálové části o místo. Ve finálové skupině se však mladému týmu příliš nevedlo, a zůstal tak na 6. pozici, což je po loňském 4. místě mírný propad. Nutno však podotknout, že tým byl složen z hráčů mladšího ročníku, takže již samotný postup do finálové fáze lze považovat za úspěch. Starší dorost v lize SD skupina západ po základní části skončil na 4. místě, čímž se probojoval mezi 12 týmů, které spolu sehráli skupinu o postup do Extraligy staršího dorostu. V této skupině se hráči ročníků probojovali na 5.místo, což je po loňském boji o záchranu výrazný úspěch. Konečné tabulky: Tabulka ligy starších žáků B - konečná ke dni: 23. března 2015: 1. HC Litvínov : Slovan Ústí n. L : SK Kadaň : HC Karlovy Vary : HC Draci Bílina : HC Slovan Louny : Baník Sokolov : Tachov-M. Lázně :93 3 Tabulka ligy mladších žáků D - konečná ke dni: 23. března 2015: 1. SK Kadaň : Slovan Louny : HC Litvínov : Tachov-M.Lázně : Slovan Ústí n. L : Baník Sokolov : Karlovy Vary : Draci Bílina :119 5 Konečná tabulka N1 (o postup) mladší dorost: 1. Junior Mělník : Meteor Třemošná : HC Ústí N. L : Stad. Litoměřice : HC K. Vary B : Chom. B (Kadaň) : Liga staršího dorostu o postup: 1. HC Rebel H. Brod : Slovan Ústí n. L : SC Kolín : HC Hvězda Praha : SK Kadaň : HC Kobra Praha :82 7 (rw, r) Výborně si v uplynulé sezoně vedlo také družstvo starších žáků SK Kadaň, které v dlouhodobé soutěži ligy starších žáků obsadilo krásné třetí místo. Sestava bronzových medailistů: Šnobl, Šilhan - Salač, Nouzák, Kolář, Machyna, Herda, Cestr - Gut, Konášek, Holka, Tomšů, Matuška, Kuroiwa, Hejra, Mihalik, Tichý, Jiráček, Holuša. Na snímku jsou také trenéři žákovských týmů: zleva: Robert Černý, Lukáš Anděl a Miroslav Novák. Sportovní hala Kadaň Akce v hale Multifunkční dolní. hřiště Kadaň Aktuálně sledujte na Cvičení pro veřejnost Tělocvična: pondělí: funkční trénink, dolní, Fyzioline (popruhy), dolní, aerobic, dolní. Úterý: judo mládež, dolní, posilování s TS Různé Máte fin. potíže? Pomůžeme vám je vyřešit. Konzultace zdarma. Volejte: , Seriozní půjčka pro občany Kadaňska a Chomutovska do 90tis Kč. Tel MC Radka Čtvrtek od 9.15 do 9.45 hod.: Preventivní screeeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Pro děti již od 8 měsíců. Cena 150 Kč. Středa od hodin v salónku na Střelnici: Café Lingua Neformální setkání a seznámení s kulturou země Vietnam - beseda, workshop pro děti, etnocatering (občerstvení) zdarma. Čtvrtek v hod.: sraz u MC RADKA: Vítání máje na Františkáně. Tradiční setkání při vítání jara všechny čarodějnice a čarodějové jsou srdečně zváni. Vstupné 40,- Kč/osoba, zakoupené vstupné v předprodeji do 29. dubna vuřt zdarma. Prázdninové léto 2015 Příměstské a pobytové tábory kadan.cz (sekce RADKA tábory a pobyty) Provozní doba: Po-Ne hod. Reflex, horní, zumba, Středa: judo školka, dolní, Fyzioline (hrazdy), dolní Čtvrtek: judo mládež, dolní, Zumba, dolní, taneční Oldies, horní. Pátek: funkční trénink, dolní. Změny na POHŘEBNÍ SLUŽBA FRANTIŠEK BARÁK ve VRCHLICKÉHO ULICI Č. 172 (na náměstí za lékárnou doprava) Zajišťujeme: kompletní služby spojené s pohřbem Ke každé objednávce 20 ks parte zdarma! Nabízíme: velký výběr pohřebního zboží, obaly na urny, hřbitovní vázy, fotostojánky, bateriové svíčky a pod. Pracovní doba po - pá hod. Tel. č.: , p. Renata Eisová Stálá služba: Více informací na Kadaňské noviny /16. dubna

10 SPORTOVNÍ pozvánky Fotbal Krajský přebor dospělých: sobota 18. dubna od hodin: FK Tatran Kadaň-Neštěmice. Sobota 2. května od hodin: FK Tatran Kadaň- -Modrá. Krajský přebor dorostu: neděle 3. května od hodin: FK Tatran Kadaň-FC Chomutov. Sport pro všechny TJ Pohyb a my Kadaň nabízí: Kondiční cvičení: pondělí ve sportovní hale v hod., středa gymnázium v hod. Rehabilitační cvičení: pondělí ZŠ Rudolfa Koblice v hod. Seniorky: pondělí a středa ZŠ Rudolfa Koblice v hodin Kontakt: Stanislava Havlová - tel , Na činnost TJ přispívají: Severočeská vodárenská společnost, Město Kadaň a Arla plast, s.r.o. Běh na Mědník startuje v sobotu Organizátoři ze Sportovního klubu Městské policie v Kadani pro sportovní nadšence připravili opět Běh na Mědník, který se uskuteční dne 18. dubna Již popáté budou běžci na trati dlouhé 8,5 km zdolávat náročné převýšení z Klášterce nad Ohří až na vrch Mědník u obce Měděnec, cestou zdolají několik brodů a proběhnou se i po sjezdovce Alšovka. Prezentace proběhne ve Sportovním a turistickém centru, ul. Školní 20 v obci Měděnec. Odtud v Velká cena Klášterce v kadaňské hale Karate klub Kadaň a Klášterec nad Ohří pořádá v sobotu 25. dubna Velkou cenu Klášterce nad Ohří 2015 za podpory měst Klášterce nad Ohří a Kadaně. Soutěž se uskuteční pod záštitou starostky Klášterce nad Ohří Ing. Kateřiny Mazánkové a starosty Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka v kadaňské sportovní hale. Předběžný program soutěže: 9:00 10:00 senioři zápasiště č. 1, 10:00 12:30 junioři zápasiště č. 1, 9:00 12:30 mladší dorostenci zápasiště č. 3, 9:00 14:00 mladší žáci hod. odjede autobus se závodníky do místa startu v Klášterci nad Ohří. Závodníci vystartují v hod. z křižovatky ul. Vítězná a Pod Hájovnou. Všechny informace k závodu lze nalézt na webových stránkách závodu: stranky1.cz/, kde se lze i přihlásit prostřednictvím internetového formuláře. Při elektronickém přihlášení a zaplacení startovného předem na účet získají závodníci zajímavou slevu a ulehčí pořadatelům práci. (jiv) zápasiště č. 5, 9:00 14:00 starší žáci zápasiště č. 4, 9:00 9:30 seniorky zápasiště č. 2, 9:30 10:15 starší dorostenky zápasiště č. 2, 10:15 11:15 juniorky zápasiště č. 2, 11:15 13:15 starší dorostenci zápasiště č. 2, 13:15 13:30 vyhlášení výsledků ukončených kategorií. 13:30 17:00 mladší žákyně zápasiště č. 1, 15:30 17:00 mladší dorostenky zápasiště č. 2, 13:30 17:00 starší žákyně zápasiště č. 4, 13:30 17:00 mini žákyně zápasiště č. 5, 13:30 17:00 mini žáci zápasiště č. 3, 17:15 vyhlášení výsledků. (pa) Fotbal Krajský přebor dospělých: TJ Proboštov- -FK Tatran Kadaň 1:3 (1:2), branky: Karban, Moravec a Fefrčík. Průběžná tabulka: 1. FK Litvínov : SK Štětí : FK Louny : Baník Modlany : SK Vilémov : FK Neštěmice : FK Bílina : Horní Jiřetín : TJ Proboštov : SK Roudnice : FC Spořice : Jiskra Modrá : FK Chmel Blšany : FK Junior Děčín : FK Tatran Kadaň : FK Rumburk :62 17 (fk) Florbal Florbalisté FBC DDM Kati Kadaň vyhráli i třetí zápas nad SSK KSB Future Praha, tentokrát 8:5 (série 3:0), a národní ligu tak pro Kadaň zachránili. Gratulujeme! (ph) Atletika Jarní kadaňské běhání: kategorie 2008 a ml.: hoši: 1. Jáchym Šťovíček (Perštejn) 01:10,4 min., 2. Jakub Podzimek (3. ZŠ) 01:13,8, 3. Josef Dohnal (Perštejn) 01:18,0, dívky: 1. Jolana Šťovíčková (Perštejn) 01:17,1, 2. Kristýna Řeháková (1.ZŠ) 01:18,7, 3. Leona Loukotková (1.ZŠ) 01:23,7. Kategorie : hoši: 1. Jindřich Hefner (1.ZŠ) 02:16,4, 2. Ondřej Štejnar (2.ZŠ) 02:25,2, 3. Vilém Chaloupka (5.ZŠ) 02:37,0, dívky: 1. Johana Kladivová (2.ZŠ) 02:33,4, 2. Lucie Gieblová (3.ZŠ) 02:49,0, 3. Běla Šplíchalová (2.ZŠ) 02:51,3. Kategorie : hoši: 1. Šimon Svoboda (5.ZŠ) 03:27,9, 2. Marek Černý (3.ZŠ) 03:28,9, 3. Jiří Kulich (3.ZŠ) 03:34,7, dívky: 1. Aneta Svobodová (5.ZŠ) 03:37,0, 2. Ema Šimůnková (3.ZŠ) 03:38,7, 3. Karolína Prokopová (3.ZŠ) 03:47,6. Kategorie : hoši: 1. Vaško Filip (gymnázium) 04:35,7, 2. Martin Krška (1.ZŠ) 04:37,5, 3. Froněk Ladislav (gym.) 04:37,9, dívky: 1. Dvořáková Marie (gym.) 04:50,4, 2. Veronika Medková (Perštejn) 05:04,1, 3. Danuše Machová (5.ZŠ) 05:18,0. Kategorie : hoši: 1. David Štiblický (2.ZŠ) 06:39,4, 2. David Hendrych (Perštejn) 06:45,6, 3. Lendvorský Petr (gym.) 06:52,4, dívky: 1. Kristýna Grundová (Perštejn) 04:35,2, 2. Sarah Oršuliaková (Perštejn) 04:50,6, 3. Ivana Volfová (Perštejn) 04:54,3. Kategorie : hoši: 1. Štěpán Jančík (3.ZŠ) 06:26,7, 2. Ondřej Páleník (1.ZŠ Klášterec) 06:27,6, 3. Jakub Jančík (3.ZŠ) 06:50,6, dívky: 1. Kistýna Kaslová (ZŠ Vilémov) 04:51,9, 2. Natálie Janouchová (1.ZŠ) 05:17,2, 3. Anna Zalabáková (gym.) 06:00,9. (zš) Tradiční závod, který objevil řadu talentů, načal svoji třetí desítku Jarní kadaňské běhání testem zdatnosti Jaro je tu, ale ještě i zima. Pořadatelé 21.ročníku Jarního kadaňského běhání z oddílu Atletika Kadaň a ŠSK 1.ZŠ Kadaň očekávali s napětím, jakou podobu bude mít ve čtvrtek 9. dubna počasí. Bylo teplo a slunko. Na přírodních tratích v lesoparku závodilo 226 učastníků - žáků a žákyň kadaňských základních škol a ZŠ z Perštejna a Vilémova. Nechyběli ani žáci kadaňského gymnázia. Bylo se na co dívat. Přespoláky, později zvané jako krosy, mají v Kadani tradici již od 60let. První kadaňskou vítězkou v této nejrozšířenější atletické disciplíně v běhu na Svaťáku byla Lenka Kasová. Místa běhů se ve městě měnila. Vedle Svaťáku, Zákoráku, Zadního vrchu to byly tratě v obou parcích. Uskutečnily se u nás přebory kraje a dokonce dvakrát přebory rebubliky. V mládežnických kategoriích místní oddíl patřil k nejuspěšnějším v republice. Na dobrou tradici navázaly soutěže jako je Zimní běžecký pohár či běhy, které pořádá SKMP Kadaň. Tyto soutěže dávají nejen příležitost si zaběhat, ale také objevují talenty. Tyto závody dokonale prověřují nejen zdatnost ale i vůli závodníka. Antonín Pulec Další fotografie v galerii Kadaňských novin. Výsledky a tabulky V Kadani se odehrál 19.ročnik turnaje v malé kopané O putovní pohár ředitele ETP. První místo vybojoval Fan club SK Torro (na snímku). Další pořadí: 2.místo Bruna Mlazice, 3. místo Fosy Litvínov, 4.místo SG Fan club SK Torro, 5.místo FC Pivex Okounov, 6.místo Barbar Žatec, 7.místo COSE ETU, 8.místo Maxim Jirkov. Nejlepší jednotlivci: hráč - V. Burda (fan club), brankář - J. Novak (Bruna), střelec - D. Plášek (Fosy). Partnerem akce byla Skupina ČEZ. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Čtrnáctideník pro občany Ka daňska Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: Registrační číslo titulu: MK ČR E Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Pe i nel to vá. Sídlo redakce: Městský úřad Ka daň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústřed na , re dak ce nebo Soukromou i pod ni ka tel skou in zer ci a příspěvky při jí má Turistické in for mační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Cho mu tov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne vra ce jí. Zve řejněné příspěvky ne mu se jí být shod né s ná zo rem redakce. Za ob sa ho vou správ nost příspěvků a inzerátů ručí au toři.

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války.

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. První máj v Radonicích... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 20. května 28. května... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXV. č.

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Plavecká štafeta... 8. strana POZVÁNKA 26. září Vinobraní... str. 5 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 23. září 2.

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Ročník XX. č. 8 16. dubna 2010 Kč 5,

Ročník XX. č. 8 16. dubna 2010 Kč 5, Zdobení velikonočních břízek... 7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XX. č. 8 16. dubna 2010 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Zpívání dětí z MŠ... 5. strana POZVÁNKA 28. listopadu Advent... str. 3 Sváteční koupel ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů

Více

Ročník XXIV. č. 3 7. února 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 3 7. února 2014 5 Kč, Taneční akademie Reflexu......5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 3 7. února 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Týden mobility... 5. strana POZVÁNKA 17. října Koncert v Orfeu... str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. října

Více

Ročník XVIII. č. 19 17. října 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 19 17. října 2008 Kč 5, Miss města Kadaně 2008... na 3. straně POZVÁNKA 17. října Fergunna...str. 5 Vzkřísí se u nás sláva vinařství? Odpovědi na tuto i další otázky může dát první ročník konference, která se koná v pátek 17.

Více

Nabízejí více... Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 10. listopadu. 19. listopadu. Pozvánka Rocková zábava

Nabízejí více... Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 10. listopadu. 19. listopadu. Pozvánka Rocková zábava Prodloužená...... 5. strana Pozvánka Rocková zábava... 3. strana Pro lepší volbu dalšího studia V pondělí 8. listopadu ve 13.00 hodin bude ve sportovní hale v Chomutově zahájena výstava Vzdělávání 2011,

Více

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Advent v barvě... na 5. straně POZVÁNKA 25. prosince Betlém v klášteře...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více