farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově"

Transkript

1 noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými i mateřskými Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a povolal ho, aby byl buď otcem, nebo matkou v tělesném i duchovním smyslu. Oba tyto rysy mají základ v našem milujícím Bohu. Je to Bůh s rysy mateřskými jako něha, útěcha, úplné přijetí (srov. Iz 66, 9 11; Oz 11,4; Mt 23,37; Z 139 atd.) i otcovskými jako jistota, pevnost, opora, pomoc k růstu. Možná proto, že Ježíš byl mužem a znázornil v sobě více element mužský, je tu pro nás kromě jiného pomocí Matka Boží, Pana Maria. Ona svou blízkostí Bohu a věrností lásky učednice se stává symbolem čisté mateřské lásky. Zkusme v měsíci říjnu meditativní atmosférou modlitby růžence, čtením textů Písma i lidskou blízkostí naší nebeské Matky zakoušet tuto Boží lásku. Děkuji všem, kdo se ujali v našem kostele krásné modlitby růžence. bratr Jakub +

2 2. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana 3 Zpráva o setkání pastorační rady Pastorační rada se podruhé sešla dne , aby pracovala na úkolech, které si v červnu stanovila. Bodů k jednání bylo opravdu mnoho, proto přinášíme jen stručnou zprávu. Plné znění zápisu si můžete přečíst na nástěnce. Na začátku jednání byl zvolen výbor rady ve složení o. Jakub, o. Regalát, Klára Kudrnová, Tomáš Holas a Klára Konvalinová. Do ekonomické rady byl zvolen Radim Koběrský. Další probíraná témata lze shrnout do tří částí: jednak se rada zabývala technickými záležitostmi, jednak otázkami pastoračními a také ekonomickou situací. Co se týká záležitostí technických, rada diskutovala o rekonstrukci kuchyňky, o vybavení nové klubovny (bývalé knihovny) atd. Rada také odsouhlasila možnost otevření kostela i mimo konání bohoslužeb, proto se také hovořilo o lepším zabezpečení kostela. V těchto otázkách zatím nebylo defi nitivně rozhodnuto, vše závisí na fi nanční náročnosti stavebních a dalších úprav; priority tak rada stanoví s ohledem na fi nanční situaci na svém příštím jednání. V části, která se týkala otázek pastorace a evangelizace, se probíral plán akcí pro další období: například oslavy svátků, poutní bohoslužby, farní večer ke svátku svaté Anežky a zároveň vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám otce Řehoře, organizace duchovní obnovy, kurzu vnitřní modlitby atd. O jednotlivých akcích budou farníci včas informováni v ohláškách a ve farních novinách. Pastorační rada odsouhlasila, že se naše farnost zapojí do příprav a do průběhu setkání Taizé Rada se také seznámila s ekonomickou situací farnosti, dobrou zprávou je, že již byla ukončena revize účetnictví za předchozí dva roky. Další setkání pastorační rady proběhne ve čtvrtek 20. listopadu. Pro toto setkání je v plánu například rozhodnout o prioritách úprav kostela, diskuse o vytvoření pracovních skupin, které by podrobně připravovaly body k jednání pastorační rady a další. Kontakt: Klára Konvalinová takovou, jež vyšla z tvého plánu stvoření, založenou na skále věčné a plodné lásky; ty sis ji vyvolil za svůj příbytek mezi námi, tys ji chtěl jako kolébku života. i když do našeho domu vstoupí stín kříže, když láska ztratí svůj původní půvab, kdyř se všechno zadrhává a ztěžkne. jako svítící znamení naděje uprostřed krizí naší doby; jako pramen lásky a života, jako protiváhu mnoha agresí, egoismu a smrti. jako ve svou cestu k plně realizovanému lidství, jako své povolání ke svatosti, jako svou misi, jak změnit svět k obrazu tvého Království. Amen. E. Masseroni Děti pro mnoho lidí představují úspěch, realizaci jejich života. Pokud je nemáš, život nemá smysl; pokud je máš, mají tě poslouchat, mají tě udělat šťastným a nesmějí tě zklamat; mají být skvělé. Jaká slepota. Děti jsou pro mě darem života, abych mohl vyjádřit lásku, kterou nosím uvnitř; jsou prostředkem, aby se můj život realizoval, abych byl plodný, aby mé dny měly smysl. Ale jsou prostředkem, ne cílem. Děti jsou úžasem k prožívání, divem k pozorování, školou života k učení se: nezištnosti (dávám bez očekávání), odstupu (miluji je, i když odcházejí), jinakosti (jsou jiné, rozdílné, mým opakem), pokoře (přes ně vidím své slabosti, křehkosti, nedostatky) atd. Marco Pedron To nejdůležitější, co může muž udělat pro své děti, je milovat jejich matku. Hensburgh Připravil bratr Regalát

3 4. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana 5 FARNÍCI KOLEM NÁS ROZHOVOR S MARKÉTOU HLASIVCOVOU RNDr. Markéta Hlasivcová, knihovnice, básnířka a esejistka. Narodila se a žije v Praze. Vdaná, matka dvou dcer. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od 90. let byla zaměstnána v Národní knihovně ČR. Doplnila si odborné vzdělání bakalářským studiem Odborný knihovník se specializací na technicko-ekonomické informace. Od roku 2003 pracuje v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. Je členkou Obce spisovatelů a Literárně dramatického klubu Dialog na cestě. Jste členkou farního sboru. Jak dlouho a co Vám to přináší? Do spořilovského kostela jsem přišla poprvé na půlnoční mši svatou v roce Brali jsme se totiž s manželem 21. prosince a tohle byly naše první společné Vánoce. Byl to naprosto nečekaný zážitek. Kostel plný lidí, jablko by nepropadlo, a z kůru zněla píseň Krásná jsi Maria, přítelkyně, poutníkům bloudícím hvězdou jsi jasnou. Ale tenkrát jsem ještě do kostela nechodila pravidelně, to až o dva roky později, kdy mě naši přátelé Lenka a Karel Kárászovi přivedli k otci Marečkovi. Jako matka malých dětí jsem byla úplně nadšená ze mší svatých pro děti. Naše holky tady chodily na náboženství i do skauta, jezdily na tábory. Společně se nacvičovalo zpívání na Vánoce. Do pěveckého sboru mě asi před 15 lety zlákala paní Terezka Zykanová. Když jsem vyjádřila pochybnosti o svých pěveckých schopnostech, uklidňovala mě, že všechno nacvičují s panem Čížkem s předstihem a důkladně, dokud se to nenaučí opravdu všichni. Ale vážně zpívat ve sboru je pro mě čest. Líbí se mi, jak naše farnost hudebně žije, i malé děti zpívají a hrají při mši svaté. A všechna čest sbormistrům a panu varhaníkovi. Určitě není jednoduché to všechno nacvičit a zkoordinovat. Ale i zkoušky našeho pěveckého sboru jsou prima. Nacvičujeme a nacvičujeme a těšíme se, jak to bude krásné, až to budeme umět. A pak při bohoslužbě má všechno svůj řád, tak krásně to plyne a člověk se může povznášet na duchu. Ale ne moc, samozřejmě, musí dávat pozor, co se zpívá. Také velice oceňuji, že otec Regalát a otec Jakub pro farnost pořádají před Vánoci a před Velikonocemi o sobotách duchovní obnovu. Můžeme si vyslechnout zajímavé přednášky, pobýt v kostele, v klidu se připravit ke zpovědi. Co pro Vás znamená víra v Boha. Jste v ní vychovávaná od dětství? Začnu trochu zeširoka. Byla jsem pokřtěná, ale v naší rodině to nějak nevycházelo. Ženy byly věřící a muži ne. Dědečkové i můj otec byli ateisté, ve víře jsem vychovávána nebyla. Měla jsem spíš dojem, že náboženství je jen pro ženský a malé děti. Teprve po docela dlouhém ateistickém období jsem se začala zajímat o východní fi lozofi i a jógu. Ale s křesťanstvím jsem se seznámila hlouběji až díky pateru Marečkovi. Byl to důležitý předěl v mém životě a bez přehánění mohu říci, že se mi otevřely nové obzory. Postupně jsem se začínala dívat na svět a na to, co je důležité, úplně jinak. Třeba dnes mě opravdu trápí, jak Evropa zapomíná na své křesťanské kořeny. Souhlasím s K. G. Chesteronem, který říká: Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli. A někdy to opravdu vypadá, že Tolerance je ctnost lidí, kteří nevěří ničemu (opět Chesterton). Jaké bylo vaše dětství? Teď bych nechtěla, aby to vyznělo nějak čítankově, ale moje dětství bylo docela harmonické (až na tu pubertu). Rodiče se ve mně a v mé mladší sestře viděli, ale myslím, že nás moc nerozmazlili. Nebo když, tak jen trochu. Do učení nás nutit nemuseli, se sestrou jsme se učily docela rády a dobrovolně. Představte si, náš tatínek asi chodil rád i na třídní schůzky. Dědečkové a babičky nás milovali, podnikali s námi mnoho zajímavých věcí a my, děti nerozumné, jsme to braly jako samozřejmost. Mohla byste představit svou rodinu? Můj manžel Ing. Jan Hlasivec je rozený Spořilovák. Staví mosty. Jeho otec, Ing. Hynek Hlasivec, byl známý stavbař a mostař, také dlouholetý činovník Sokola. Já jsem se narodila v Praze, dětství jsem prožila na Suchdole, na Spořilov jsem se přivdala. Máme dvě dcery, Lucii a Aničku. Už jsou dospělé, starší bydlí s námi, mladší, kupodivu, na Suchdole. Co Vás vedlo ke změně profese? Od chemie ke knížkám? Už před zahájením studia na Přírodovědecké fakultě UK jsem se rozhodovala mezi studiem chemie a knihovnictvím. Chemie mě vždycky bavila a také můj otec byl chemik. Knížky jsem milovala snad odjakživa. Vzpomínám si, jakou jsem měla radost, když jsem si sama poprvé přečetla pohádku Soví královna z knížky pohádek Marie Mníškové-Raisové. Byla to velká, červená kniha s nádhernými ilustracemi, úplně ty sovy vidím před sebou. A poezie byla vždycky mou velkou láskou. Starší dcera se nám narodila, když jsem ještě studovala, zpočátku jsem se snažila vědecky pracovat. Pak se nám narodila druhá dcera, Anička, a po mateřské dovolené byl s vědou utrum. Holky byly v průměru každých čtrnáct dní nemocné a opravdu jsem potřebovala poloviční úvazek, abych mohla vůbec chodit do práce a abychom všechno mohli s pomocí babiček nějak zkoordinovat. Ostatně Pedagogická knihovna J. A. Komenského, kde pracuji už jedenáctým rokem, se kromě půjčování knih a dalších odborných činností dost věnuje propagaci dětského čtenářství, je zde i Centrum pro školní knihovny. Od roku 2003 jste členkou Literárně dramatického klubu Dialog na cestě. Co bylo důvodem jeho založení a co je jeho náplní?

4 6. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana 7 LDK Dialog na cestě založila před dvanácti lety spisovatelka PhDr. Olga Nytrová. Je též vysokoškolská pedagožka a duchovní Církve československé husitské. Setkaly jsme se poprvé v Galerii Cesta ke světlu malíře Zdeňka Hajného. Myšlenka dialogu je mi také velice blízká, a tak jsme začaly spolupracovat. Dialog na cestě je otevřené, tolerantní a ekumenicky laděné společenství. Vřele vítáni mezi námi jsou tvůrčí lidé všech generací. Pořádáme autorská čtení, vernisáže, jeden čas jsme dělaly i pořady pro Rádio Proglas. V Karlíně organizujeme Setkání 3. věku, od letošního roku se u nás schází i Pražský klub spisovatelů. Vydáváme sborníky, pomáháme si při vydávání knížek. Do našeho klubu docházejí i lidé, kteří se nacházejí v tíživé situaci nebo se potýkají s různými závislostmi. Již třetím rokem spoluorganizujeme Festival duchovní hudby. Více najdete na Jste autorkou několika básnických sbírek. Jaká je motivace pro Vaše psaní a která témata Vás oslovují? Myslím, že potřeba psát poezii vyvěrá z hlubin duše. Poezie je pravda duše. Píšu o tom, co je pro mě důležité, naléhavé. O víře, mezilidských vztazích. Snažím se, aby v mých básních zaznívala naděje, pozitivní myšlení. Vlastně to je vidět i z názvů mých básnických sbírek: Světla je vždycky víc, Otevři poutníkům, Rubín v plášti noci. Kupodivu pár básní je i o kočkách, jsou to takové kočičí múzy. Mohli bychom se od nich učit, jak být dokonale přítomni v okamžiku. Píšu také fejetony, většinou se vztahovou nebo rodinnou problematikou. Máte nějaké literární a teologické vzory? Z básníků mám ráda Vladimíra Holana, Františka Halase a R. M. Rilkeho. Miluji Zpěvy staré Číny a Shakespearovy Sonety. Díky otci Řehořovi jsem se seznámila i s básněmi Edith Steinové a Terezie z Avily. Literárními stálicemi jsou pro mě knihy Já a Ty od Martina Bubera, knížky Terezie z Avily a Terezie z Lisieux. A mojí krevní skupinou jsou fejetony a knihy Olgy Nytrové, například Biblický třpyt v české poezii XX.století, Ohlasy Nového zákona nebo její knihy o etice. Co Vás kromě psaní a zpívání ještě těší? Mám moc ráda květiny, také jsem o nich napsala spoustu básní, pracuji ráda na zahradě (i když ta naše je letos rozkopaná kvůli rekonstrukci elektřiny). Věnuji se orientálnímu tanci, občas si vyjedu na kole. Ráda cestuji, ale nesmí tam být moc horko. Třeba Norsko v červenci, to se mi moc líbilo. Bílé noci a žádné vedro. Na co se v nejbližší době připravujete, co Vás čeká? Připravuji další básnickou sbírku, s Dialogem na cestě chystáme autorská čtení a pořady, setkání 3. věku, připravujeme další ročník Festivalu duchovní hudby. Děti už jsou dospělé, tak moc neplánuji. Nejvíc si přeji, abychom se měli rádi a hlavně aby nás Pánbůh miloval. Království Boží Království Boží není ze světa přitom je tady mezi námi To zrnko hořčičné zde vyrůstá mezi ostatními bylinami Z Knihy Rút Ráno když polem kráčí ženci probírám zrnka na růženci probírám se svými úkoly Od okamžiku k okamžiku stížnosti nebo slova díků sbírám jak klásky po poli Připravila Michaela Tučková Putovali jsme na Hrádek Hrádek je malebný kostelík na pokraji posázavských lesů, nad řekou Blanicí asi pět kilometrů po proudu pod městem Vlašimí. Je ve své oblasti významným mariánským poutním místem. Františkánští terciáři a jejich přátelé sem přicházejí vždy kolem svátku Vtisknutí stigmat sv. Františkovi, které připadá na 17. září. Obraz vztahující se k této události je umístěn na postranním oltáři kostela sv. Matouše, kde bývá vystavována milostná soška Panny Marie hrádecké. Letos jsme putovali v sobotu 20. září, někteří pěšky z Vlašimi, jiní přijeli auty. Kromě mariánského a františkánského motivu naší pouti jdeme na Hrádek i na památku františkánského kněze, který již za hluboké totality založil naše terciářské společenství. Byl jím otec Alois Moc OFM, který se narodil a je pochován v blízkých Radošovicích. Letos nás z Vlašimi doprovázel otec Antonín Klaret Dabrowski OFM, který je jinak farářem u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Na Hrádku nebyl poprvé. Vždy putuje ve františkánském hábitu a už tím vydává určité svědectví. Mši svatou obětoval za otce Aloise Moce, po které následovala krátká pobožnost před soškou P. Marie. Farnost Hrádek je od roku 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Rok od roku pozorujeme, jak vzrůstá obliba tohoto potního místa i pro konání svateb, křtů a podobně. Na Hrádku bývala škola, přestože je toto místo téměř na samotě. V tom se podobá jinému poutnímu místu, a to Křemešníku u Pelhřimova. Bývalou hrádeckou školu upravili mariáni pro konání různých setkání, exercicií apod. V bývalé třídě jsme se po mši sešli i my, a zde nás informovali členové Národní rady Sekulárního františkánského řádu o připravovaných volebních kapitulách. Generální kapitula proběhne 1. až 8. listopadu 2014 v Assisi; národní kapitula 5. až 7. června 2015 na Velehradě. Zbývá už jen poznamenat, že cesta lesem ke Hrádku nezklamala houbaře ani letos. Nejvíce hub jsme našli blízko Hrádku, snad proto, že tam už houbaři z Vlašimi nedojdou. Miloslav Müller

5 8. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana října se uskuteční v 19 hodin v sále pod kostelem sv. Anežky České benefiční koncert rodiny Pěruškovy. Výtěžek koncertu bude věnován na odlehčovací pobyty postižených dětí a asistenční služby občanského sdružení Cesta slunce. Účinkují: David, Matouš, Jan, Marcela a Jan Pěruškovi Na programu: díla F. Schuberta, L. Boccheriniho, J. S. Bacha, B. Smetany, M. Ravela a A. Dvořáka. Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci za účelem přímé a vhodné pomoci svým členům. Ve sdružení od začátku pracujeme jako dobrovolníci, a tudíž veškeré získané prostředky a pomůcky jdou na naše projekty. Začátkem roku jsme začali pracovat na transformaci (dle nového občanského zákoníku) z občanského sdružení na spolek. Vše ještě není dotaženo, ale máme např. nové webové stránky, V našem spolku máme v současné době 12 dětí s těžkými kombinovanými postiženími ve věku 8 až 30 let, kterým se snažíme našimi projekty ulehčit život, což pozitivně působí i na jejich rodiny. Od roku 2005 jsme pomohli stacionář vybavit zařízením, fi nancovali jsme hipoterapie, plavání, solné jeskyně, školy v přírodě. Zorganizovali jsme dva pobyty u moře pro děti s rodiči nebo s osobní asistentkou. Od roku 2010 se naše pomoc soustředila přímo na rodiny a jejich děti, případně na školy, které děti navštěvují. Naším hlavním projektem, který se snažíme udržet od roku 2007, jsou Respitní víkendové pobyty dětí, což je odlehčovací služba, kdy děti tráví víkend od pátku do neděle v kolektivu s osobními asistentkami. Tyto pobyty se konají devět krát do roka, jednou v měsíci, mimo letní měsíce. Zajišťujeme prostory, stravu a osobní asistenci. Kapacita jednoho víkendu je max. pět dětí. Ze získaných grantů a darů dále přispíváme na individuální ozdravné pobyty, na služby osobní asistence v rodinách. Rádi bychom dělali více, ale získané prostředky jsou omezené. Proto jsme velice vděčni rodině Pěruškových, která se letos pro náš spolek rozhodla uspořádat již šestý benefi ční koncert v kostele sv. Anežky České na Spořilově. Tím děkujeme i farnosti, že poskytla pro tuto akci své prostory a všem, kteří nás svým příspěvkem podpoří. Vaše příspěvky se nerozplynou, ale pomohou konkrétním rodinám a dětem. Irena Vagenknechtová, místopředsedkyně spolku Cesta slunce 23. října v 19 hodin se koná koncert harfového dua ARPADUA - Barbory Váchalové a Ivany Pokorné, členek Orchestru Národního divadla. V minulém roce natočily CD, které po skončení koncertu budou nabízet. Ivana Pokorná a Barbora Váchalová (členky orchestru Národního divadla) v V KOSTELE SV. ANEŽKY HARFOVÝ KONCERT Arpadua je harfové duo, které chce královský nástroj ukázat nejen v dnešní podobě, ale hraje i hudbu lidovou na háčkové harfy. Snaží se tím navázat na dlouhou tradici harfenictví v Čechách. Harfa je nejen ozdobou každého většího orchestru, ale žije dodnes v lidové hudbě mnoha zemí. Program: J. S. Bach: Arioso C. P. E. Bach: Solfegietto Claude Debussy: Svit Luny Zb. Matějů: TO - Y B. Smetana - H. Trneček: Vltava A. Vivaldi: Andante Irské lidové písně M. Stadler: Irish Tune D. Henson: She's Gone foto František Rejl

6 10. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana 11 Stane STANE se SE V měsíci říjnu, na který připadá památka P. Marie Růžencové, bude modlitba růžence i ve všední dny půl hodiny před mší svatou dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem při obou nedělních mších budeme slavit svátek sv. Františka. Bude vystaven nový relikviář s ostatky Čtrnácti bl. mučedníků od P. Marie Sněžné a zároveň při mších bratři požehnají všem služebníkům v naší farnosti. Pro děti bude připravena trampolína a možná i nějaké soutěže, pro dospělé posezení s kávou a svařákem mše u vozíčkářů v Petýrkově ulici v 18 hodin ministrantská schůzka v 17 hodin, zájemci se mohou rovnou přesunout na akci do Hájku proběhne ministrantská brigáda v Hájku. Informace jsou na nástěnce. Hlaste se u Bernarda či Jakuba od soboty po prázdninách pokračuje cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v Pokud se účastníci nedohodnou jinak, cyklus by probíhal až do dubna 2015 každou druhou a čtvrtou sobotu od 9.30 do Zamýšlení nad vírou po večerní bohoslužbě. Téma: Věřím v Ducha Svatého dokončení, vede bratr Regalát po mši se koná v sále pod kostelem benefi ční koncert rodiny Pěruškovy srdečně zveme všechny, kteří chtějí zpívat o 3. neděli na dětské mši svaté, na zkoušku sboru, která se uskuteční v sobotu od pod kostelem. V neděli proběhne zkouška jako obvykle přede mší svatou od 9 hodin. Těšíme se na nové členy! Vilma Petrusová zpívání s malými dětmi. Zkouška v 10 hodin pod kostelem o misijní neděli se můžeme připojit a fi nančně podpořit ty, kdo víru žijí a hlásají v misiích, a za jejich chudé a potřebné. Po obou mších svatých budou děti vybírat peníze a nabízet misijní kalendáře. Vybrané peníze pošleme na konto Papežského misijního díla. Klára Kudrnová v 19 hodin koncert harfového dua Barbory Váchalové a Ivany Pokorné při mších svatých si připomeneme slavnost posvěcení našeho kostela, i letos 80. výročí posvěcení základního kamene dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem tichá adorace v po mši se bude konat vzpomínkový večer na otce Řehoře spojený s prezentací knihy Bohu nejprve buď slouženo. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, kněz a františkán s následnou svatoanežskou oslavou pouť sv. Anežky s námi oslaví biskup Karel Herbst při mši v v 19 hodin v sále pod kostelem se uskuteční Setkání s Jiřím Suchým, spořilovským rodákem a ministrantem, hudební doprovod Jitka Molavcová, večerem provádí P. Miloslav Fiala státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin s kardinálem Dominikem Dukou bude slavit mši svatou ke cti sv. Anežky v našem kostele. Mše bude v 10 hodin, a proto ranní mše začne už v 8 hodin. Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v 8 hodin, tentokrát v pátek , a Kurz vnitřní modlitby. Deset setkání kontemplativní modlitby povede členka terciářů bosých karmelitánů Marie Ventová a budou probíhat v neděli odpoledne cca jednou za dva týdny, kurz začíná pravděpodobně 30. listopadu 2014 (bude potvrzeno do půlky října). Zapsat se je možné v sakristii kostela. Taizé v Praze na konci prosince Naše farnost se zapojí do příprav a do průběhu této akce ve dvou formách: ubytování účastníků v domácnostech (dobrovolníci) předpokládá se ubytování se snídaní. dopolední program v kostele zajistí Markéta Štromerová a Jiří Mataj. Upozorňujeme na nový odkaz na stránky farnosti Číslo účtu farnosti /0800 u České spořitelny. Při poslání částky na účet farnosti do zprávy pro příjemce uveďte vaši adresu, abychom mohli vykázat, že částka je darem. Děkujeme za společnou pomoc i společnou starost o naši farnost.

7 12. strana farní noviny ř íjen 2014 farní noviny ř íjen 2014 strana výročí posvěcení základního kamene našeho kostela Venkovská zemědělská osada Dolní Roztyly, v té době zapomenutá periferie Prahy, dala jméno druhému největšímu náměstí Hlavního města Prahy. Roztylské náměstí rozložené na parcelách Záběhlic se zvedá na mírné návrší se sklonem k severu až k sadu Horních Roztyl. Náměstí budovaného zahradního města Spořilova už žilo pár let rušným životem. V koloniálu pana Votrubce se sehnalo všechno. Prodávala se tu hrubá mouka skladovaná v bílých pytlích, okurky v dřevěných kádích a také maznička s olejem na kola kočárků maminek vozících první narozené spořilovské holčičky a chlapečky. Řeznictví pana Kůhna vonělo ručně vázanými špekáčky - kouláčky a pan Kopal připravil látku na zakrytí základního kamene. Ten den byla neděle. Československo slavilo výročí samostatnosti. Pro JUDr. Františka Noska, františkánského terciáře, ministra pošt a telegrafů, pro františkánského provinciála Jana Evangelistu Urbana z kláštera Panny Marie Sněžné a pro spořilovské občany byl 28. říjen 1934 vyvrcholením snahy o postavení vlastního kostela sv. Anežky. V nejkrásnějším místě Spořilova, v horní polovině Roztylského náměstí před březovým hájem stál hranol se základním kamenem. Kněží, ministranti a slavnostně oblečení lidé očekávali příjezd arcibiskupa, pozdějšího kardinála Karla Kašpara. Pražský arcibiskup byl uvítán panem Jechentálem a malou družičkou, žákyní Jarmilou Sochrovou, která mu předala květiny. Za účasti velkého počtu věřících byl dne 28. října 1934 arcibiskupem Karlem Kašparem posvěcen základní kámen kostela. Poklepové kladívko zhotovil pan Dlask. Jeho syn Antonín ministroval. Ke spořilovskému lidu promluvil otec Jan Ev. Urban. Myslím na hlubokou víru tehdejších farníků, kteří postavili kostel z cihel a kamene. Myslím na nás, kteří jsme zdědili Boží chrám, v očekávání příchodu Božího království. Pavel Roček Náklad na výtisk: 12 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková seznam.cz, Magdalena Martinovská

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne č. zápisu: 04 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 08.12.2012 Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více