KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ"

Transkript

1 56 TREZOROVÉ FILMY Práce o nástupu normalizace v československém filmu by nebyla kompletní bez skupiny snímků, které ve své době vzhledem k vývoji ve společnosti a vedoucích složkách státu již nebyly uvedeny do kin. Jde o tituly Den sedmý, osmá noc (Evald Schorm, 1969), Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969), Smuteční slavnost (Zdenek Sirový, 1969), Ucho (Karel Kachyňa, 1970), Zabitá neděle (Drahomíra Vihanová, 1969), Ezop (Rangel Valčanov, 1969) a Nahota (Václav Matějka, 1970). Neuvedení posledního z filmů ovšem bylo, jak uvidíme, motivováno jinými důvody než v ostatních případech. Současně hned uveďme, že do této skupiny se zde řadí jen díla ve své době po výrobní stránce zcela dokončená. Trezorovým filmům dokončovaným teprve po pádu komunismu bude věnována pozornost v následující kapitole. Taktéž předesílám, že mým cílem tu není rozbor těchto snímků. Vzhledem k tomu, že jde o díla dobře známá, kterým

2 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ byla věnována řada dílčích studií i celých prací, 31 chci především uvést některé méně známé souvislosti. S jedinou výjimkou Valčanovova Ezopa pro všechny filmy z této skupiny platí, že jejich scénáře byly schváleny až po srpnu Je pravděpodobné, že tváří v tvář znovuzavedení cenzury, odvolávání prvních nepohodlných osobností a dalším událostem, jež potvrzovaly, že pokus o reformu je u konce, vedoucí představitelé studia pochopili, že se jakékoliv taktizování stalo zbytečným. Nastal čas hrát otevřenou hru. Bezprostřední reakcí na okupaci byl Den sedmý, osmá noc režiséra Evalda Schorma a scenáristy Zdeňka Mahlera. Scénář byl předložen skupině Novotný-Kubala ještě před koncem roku 1968 pod názvem Než napočítáš do tří. Dochovaná verze literárního scénáře z ledna 1969 však už nese nynější název. 32 K okolnostem natáčení snímku bohužel na rozdíl od jiných titulů ze skupiny trezorových filmů není mnoho co dodat. Produkční zprávy ani další doprovodné dokumenty, které v ostatních případech poskytují poměrně přesný vhled do zákulisí vzniku těchto děl, se nedochovaly. Samotné natáčení probíhalo ve Zdislavicích u Vlašimi od června do srpna 1969, kdy se do natáčení občas míchaly dávky z kulometů. 33 Štáb se snažil práci urychlit na nejvyšší možnou míru; z původně plánovaných 117 natáčecích dnů se snímek podařilo natočit za 58 dní. 34 Podle vzpomínky herce z tohoto filmu a režisérova přítele Jana Kačera si přitom byl Schorm vědom, že scénář zdaleka není 57 Československý film na cestě k normalizaci 31 Viz například Cieslar, J. Přádná, S. Škapová, Z.: Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Literární scénář filmu Den sedmý, osmá noc. 33 Žalozpěv nad člověkem. Rozhovor Evy Zaoralové se Zdeňkem Mahlerem o filmu Den sedmý, osmá noc. Film a doba 36, 1990, č. 6., s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka Barrandov historie, Rozbor hospodářské činnosti FSB za rok 1969.

3 58 doveden do nejlepšího možného tvaru. Úpravami by se ale ztratil čas, což si tvůrci nemohli dovolit. Bylo zřejmé, že doba, kdy ještě bude možné takový film realizovat, může velmi rychle pominout. 35 Film ale patří k těm dílům, kde chyby ve výstavbě příběhu nevadí a kde neruší ani formální a technické nedokonalosti (některé po sobě jdoucí záběry mají například naprosto odlišnou tonalitu a zjevně se tak navzájem nevážou; v nočních scénách jsou občas zařazeny záběry evidentně natočené ve dne apod.). Kostrbatost filmu naopak výrazně posiluje jeho působivost. Dílo tak dostává podobu jakéhosi horečnatého, neuspořádaného snu, výstižně odrážejícího zmatek a nejistotu, v nichž se s příchodem okupantů ocitla domácí společnost. 36 Současně ale úzké a omezující napojení pouze na určitý úsek v prostoru a čase překonává. Svým celkovým apokalyptickým vyzněním i řadou zcela konkrétních odkazů (transporty lidí v železničních vagonech, anti semitismus, všeobecné fízlování, lidové soudy ) je film podobenstvím o tragédii celého 20. století s jeho nejnelidštějšími produkty nacismem a komunismem. Podle Jana Bernarda 37 byla pracovní kopie předána koncem prosince Ústřední půjčovně filmů a Filmexport ještě stihl vydat propagační materiál pro zahraniční uvedení. Krátce nato byl však již Schormův snímek obviněn, že vyvolává pocity strachu, nejistoty a bezperspektivnosti, 38 a jako 35 Rozhovor Michala Procházky s Janem Kačerem. Procházka, M.: Svědectví do těžkých let (Filmy po srpnu 1968). Diplomová práce Katedry filmové vědy FF UK, Praha 2002, s Zmatek se ostatně jmenoval také středometrážní dokumentární film, který Evald Schorm v březnu 1969 sestříhal z autentických záznamů z invaze a následně narychlo uspořádaného vysočanského sjezdu. Premiéra tohoto snímku se ovšem uskutečnila až v roce Bernard, J.: Odvahu pro každý den. Evald Schorm a jeho filmy. Praha: Primus, 1994, s Zpráva o situaci v oblasti českého filmu. NA, Předsednictvo ÚV KSČ, fond 02/7, sv. 22, a. j. 47, březen 1970.

4 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ takový byl uložen do trezoru. Jeho premiéra se uskutečnila až v červnu Evald Schorm, jenž zemřel v prosinci 1988, tak svůj film už nikdy neviděl. Literární scénář Skřivánci na nitích (posléze došlo ke změně názvu filmu na Skřivánci na niti) byl ideově uměleckou radou skupiny Juráček-Kučera jednomyslně schválen 17. prosince Již předtím, v průběhu září, byla vedena jednání se zahraničním partnerem o možné koprodukci. Předpokládalo se, že koprodukční vklad by spočíval především v dodání západní barevné filmové suroviny Eastmancolor, na jejíž nákup disponoval Barrandov pouze velmi omezenými devizovými prostředky. Jednání s řecko- -italským producentem Morisem Ergasem 40 však nebylo úspěšné, a vedení studia se proto dohodlo na spolupráci s mnichovským Betafilmem. 41 Přípravné práce byly zahájeny 1. dubna V průběhu prázdnin přišlo na filmaře natáčející v kladenských hutích udání od tamních zaměstnanců. Ti oznámili, že na jejich pracovišti vzniká protistátní film. Samotné udání se pravděpodobně ztratilo, dochovala se však odpověď vedení tvůrčí skupiny ústřednímu řediteli Poledňákovi, jenž se 59 Československý film na cestě k normalizaci 39 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. IUR skupiny (v níž zasedali například Ester Krumbachová, Zdeněk Mahler, František Hrubín či Rudolf Hrušínský) ve svém vyjádření konstatovala: IUR vítá na tomto scénáři zejména, že trpká padesátá léta jsou v něm zpracována jinak, než jsme tomu byli dosud zvyklí. Autorům se podařilo vytvořit z této látky básnické svědectví, které podstatně přesahuje své dobové a lokální vymezení. 40 Řecký rodák Moris Ergas ( ) patřil mezi významné italské producenty padesátých a šedesátých let. Podílel se mimo jiné na produkci snímků Generál della Rovere (Roberto Rossellini, 1959), Vanina Vanini (Roberto Rossellini, 1961) či Step (Alberto Lattuada, 1962). Do československé kinematografie zasáhl zejména jako producent filmu Zbehovia a pútnici (Juraj Jakubisko, 1968). 41 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 42 Tamtéž.

5 60 na celou záležitost dotazoval. Je datována 6. srpnem Vedení skupiny v ní upozorňuje, že kniha, podle níž film vzniká, povídková sbírka Bohumila Hrabala Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, byla vydána již v roce 1965 a byla čtenáři i diváky oceněna jako osvobodivé, básnicky inspirované vyprávění s hluboce humanistickým podtextem. [ ] Skupině není známa jediná kritika, v níž by Hrabalovi od roku 1965 dodnes byl vyčten záměr očernit či pošpinit v tomto díle pozitivní socialistické ideály naší společnosti. 43 Poledňák se s tímto vysvětlením spokojil a záležitost udání tak byla vyřešena. Podle produkční zprávy se navzdory nepřízni počasí, kdy se často muselo čekat na vhodné světelné podmínky, podařilo zkrátit natáčení o jednadvacet dnů. 44 Již 10. září byla na vyžádání koprodukčního Betafilmu v Mnichově uspořádána projekce obrazové části servisky bez zvuku. Koprodukční společnost neměla k předvedenému materiálu žádné výhrady ani připomínky. 45 Dne 24. října se pak uskutečnila projekce pro nového ústředního ředitele Jiřího Purše, který však servisku v předvedené podobě neschválil. Stejně tak ji neschválilo ani vedení skupiny. 46 Vzhledem k tomu, že vadily věci objevující se už v původním scénáři, za nějž se skupina jen nedlouho předtím postavila (viz odpověď Poledňákovi), vše nasvědčuje tomu, že šlo především o pokus film zachránit. Krátce po výměně v čele Československého filmu (Jiří Purš byl jmenován 23. září) se zřejmě zdálo, že vhodně upravený film by ještě mohl schvalovacím sítem projít. Ředitel studia Vlastimil Harnach zaslal 14. listopadu na Ústřední ředitelství Československého filmu dopis 43 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 44 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 45 Tamtéž. 46 Tamtéž.

6 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ s výčtem změn a střihových úprav doposud provedených na filmu. 47 Mnohé z toho, co známe z nynější podoby snímku, bylo změněno. Došlo k odstranění úryvku z písně Budujeme, který uváděl film ještě před titulky. Byl také změněn text těchto titulků, vymezující základní časoprostorové určení příběhu a do značné míry již navozující jeho ironizující polohu. Změnila se také řada dialogů, pokud v současném kontextu s politickou situa cí mohly vyznít jinak, než jak autoři zamýšleli v době, kdy film byl psán a natáčen. Touto snahou byly zpětně neseny i všechny ostatní úpravy. 48 Vypuštěna byla scéna, kdy se příslušník SNB účastní koupání malé cikánky. A především v jednom natáčecím dnu navíc měla být podle údajů v produkční zprávě přetočena scéna návštěvy hutí vysokým stranickým činitelem. Tedy pasáž, v níž herec Vladimír Šmeral ztvárňuje figuru, která mohla připomínat postavu Zdeňka Nejedlého. S jiným dialogem a jiným hercem byla tato scéna přetočena tak, aby nepřipomínala žádného z konkrétních vedoucích politiků. 49 Karel Kochman, vedoucí produkce Skřivánků na niti, ale tuto informaci popírá: Nic se nepřetáčelo. Scéna se Šmeralem byla vystřižena a bohužel se ztratila. Byla to jediná část filmu, kterou se jim opravdu podařilo z toho negativu filmu dostat. Takže v kopiích je dubl, to je poznat. 50 Potvrzuje to i režisér Jiří Menzel. Podle něj byla scéna s Nejedlým vystřižena, následně střihačkou 61 Československý film na cestě k normalizaci 47 Dopis byl adresován Josefu Bulínovi, vedoucímu ekonomického odboru ústředního ředitelství. Šlo totiž také o to, že o film měly zájem některé nesocialistické státy a nebylo zřejmé, zda jim snímek v této podobě (pokud vůbec) bude možné prodat. Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 48 Tamtéž. 49 Tamtéž. 50 Rozhovor s Karlem Kochmanem vedený autorem v Praze dne 9. prosince 2010.

7 62 Jiřinou Lukešovou uschována a do filmu se vrátila až při jeho premiérovém uvedení v zimě Dopis Harnach ukončuje slovy: Změny jsou tak podstatné, že doporučujeme, aby kopie byla znovu předvedena ústřednímu řediteli. 52 Na Puršovo následné rozhodnutí však tyto změny neměly žádný vliv. Film byl uzavřen do trezoru s odůvodněním: Režisér Jiří Menzel podle Hrabalových povídek zkušeně vytváří dojem, že komunisté, kteří jsou ve vedení hutí na Kladně, i ostatní funkcionáři, kteří do hutí dojíždějí, jsou vesměs lidé neschopní, kteří nejednají podle svého přesvědčení, ale pouze z kariérismu. Naproti tomu do hutí násilně nasazení brigádníci a trestankyně, které zde pracují, byli jediní opravdu citliví lidé s humanitními ideály. [ ] Je to útok, který velmi rafinovaně využívá to, co bylo již dříve použito k útoku proti straně neobjektivním zkreslováním situace v padesátých letech. 53 Dalším filmem neuvedeným už v roce své výroby do kin byla Smuteční slavnost režiséra Zdenka Sirového a scenáristky Evy Kantůrkové. Ta zde s režisérem zpracovala svůj stejnojmenný román. Literární scénář byl schválen 23. října 1968 a první natáčecí den byl určen na 10. února Štáb čekalo náročné natáčení na Českomoravské vysočině, kam museli být denně z pražských divadel přiváženi hlavní herečtí představitelé, které vedení divadel odmítlo na delší dobu uvolnit. Vzhledem ke světelným podmínkám daného ročního období a použité černobílé surovině nebylo 51 Srov. To, co dělám, má mít smysl. Rozhovor Jana Lukeše s Jiřím Menzelem. Iluminace 9, 1997, č. 25, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 53 Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 54 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Smuteční slavnost.

8 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ přitom možné natáčet déle než jen několik málo hodin během nejjasnějších částí dne. Krom toho se přidala i celková nepřízeň počasí, kdy v důsledku silného sněžení a prudkého větru některé dny nebylo možno filmování vůbec zahájit. 55 Zároveň tvůrce tlačil čas. Kvůli obtížnému nasazování herců a jejich koordinaci s rozsáhlým komparzem muselo být současně roztočeno několik exteriérových motivů. Všechny se ovšem odehrávaly na sněhu, a tak musel štáb spěchat, aby byl rychlejší než jarní obleva. Film také za žádnou cenu nesměl vypadnout z výrobního plánu roku Autoři tušili, že pozdější dokončení snímku by vzhledem k jeho tematice mohlo znamenat, že už nebude dokončen vůbec. Poslední filmovací den nakonec v důsledku uvedených vlivů proběhl až 28. června Došlo nejen k překročení natáčecího plánu, ale i schváleného rozpočtu. 56 V této souvislosti je ovšem zajímavé, že Zdenek Sirový ve svých vzpomínkách psaných s odstupem čtrnácti let, v roce 1983, uvádí něco jiného: Nikdo nás nehonil, a přesto jsme byli daleko před plánem, pan produkční Hájek se tvářil velice spokojeně. Z denních prací jsme měli výborný pocit, získal jsem jistotu, že to špatný film nebude. 57 První kopie byla hotova 24. září 1969, tedy den po nástupu Jiřího Purše do funkce ústředního ředitele. Bylo konstatováno, že film vyvolává v divákovi soucit s kulakem, kterého se snaží důstojně pohřbít jeho žena. Rozehrává se zde celý seriál prostředků, aby byl vyvolán soucit s tou ženou, aby se zkreslily příčiny kolektivizace, jednostranně se ukazují některé nedostatky i výsledky kolektivizace. Komunističtí funkcionáři jsou kresleni podobně jako ve filmu Skřivánci na nitích. Film natočil režisér Zdeněk Syrový [!] 63 Československý film na cestě k normalizaci 55 Tamtéž. 56 Tamtéž. Původně schválený rozpočet byl Kčs, což u takto náročného typu filmu, realizovaného převážně v exteriéru, v obtížných klimatických podmínkách a s početným komparzem, byla poměrně skromná částka. Po překročení činil rozpočet Kčs. 57 Sirový, Z.: není zač, řekl Bůh. Praha: Český spisovatel, 1996, s. 100.

9 64 podle scénáře E. Kantůrkové. 58 Premiéra se tak uskutečnila téměř symbolicky až 16. listopadu 1989 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ucho režiséra Karla Kachyni a scenáristy Jana Procházky je spolu s Menzelovými (a Hrabalovými) Skřivánky na niti patrně divácky nejznámějším titulem z celé skupiny trezorových filmů. Filmová povídka Jana Procházky 59 byla dramaturgii TS Švabík-Procházka odevzdána 5. ledna 1969; hned následující den byla ideově uměleckou radou skupiny schválena. 60 Literární scénář, na kterém s Procházkou spolupracoval režisér Kachyňa, schválila IUR skupiny 21. dubna. 61 Jak dokládají produkční záznamy, velkou váhu přikládal Kachyňa hereckému obsazení ústředního manželského páru Ludvíka a Anny. Bylo zřejmé, že na jejich výkonech se film do značné míry zakládá. Pozvání na kamerové zkoušky pro hlavní ženskou roli obdrželo celkem deset adeptek. Byly mezi nimi mimo jiné Jiřina Jirásková, Karolina Slunéčková, Milena Dvorská, Jana Hlaváčová, zpěvačka Eva Pilarová a samozřejmě Jiřina Bohdalová, která roli nakonec získala. Pro postavu Ludvíka byli vedle Radoslava Brzobohatého, pro něhož se režisér po kamerových zkouškách rozhodl, zvažováni také Vladimír Brabec, Josef Somr, Luděk Munzar, Eduard Cupák, Josef Vinklář a Miroslav Zounar Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 59 Podobně jako u jiných Procházkových námětů se i tady počítalo s následným (či souběžným) vydáním povídky také v literární podobě, k čemuž ale v té době již nedošlo. V roce 1983 Procházkovu předlohu v Rakousku znovu zfilmoval Pavel Kohout jako televizní film. Ústřední dvojici ztvárnili herci z vídeňského Burgtheateru, jednoho z fízlů Pavel Landovský. Srov. Jachnin, B.: Jan Procházka. Praha: ČSFÚ, 1990, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Ucho. 61 Tamtéž. 62 Tamtéž.

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TREZOROVÝ FILM Ivona Večerková Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Konzultanti práce: Mgr. Dana Tellerová

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 8. 5. 2014 Ročník 8. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Úvod do scenáristiky

Úvod do scenáristiky Úvod do scenáristiky Scénář Čes. scénář ze základu scéna a činitelské přípony -ář Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO AUDIO vybrané reference Animal Music / Sto Zvířat, AIG Lincoln, Beafour-Ipsen International, B.I.G. Prague, Boomerang Publishing / Unilever, department of Design, EmiFilm /

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Naučte se víc... MS Office Word 2007 PŘÍKLADY. Microsoft pro školství 1

Naučte se víc... MS Office Word 2007 PŘÍKLADY. Microsoft pro školství 1 Naučte se víc... MS Office Word 2007 PŘÍKLADY Microsoft pro školství 1 Autor: Lukáš Polák Příklady MS Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE

STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE Smyslem tohoto doporučení je zajistit střihačům důstojné podmínky k práci. Podmínky zde popsané považuje A.F.S. za standardní, přestože jsou střihačům často odpírány; nejedná

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES aktivita SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES ANOTACE: Aktivita žákům odhaluje manipulativní roli tištěných médií v období normalizace. Žáci jsou schopni porovnat texty referující o stejné události

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010. A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák

Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010. A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010 A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák Docenti: doc. MgA. Marek Jícha vedoucí katedry, doc. Mgr. Jiří Myslík zástupce

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Program 1. ročníku Mene Tekel

Program 1. ročníku Mene Tekel Další odkazy Mapa Program 1. ročníku Mene Tekel 19. 25. února 2007 Kulturní mezioborový festival, bohoslužby, veřejná kolokvia, přednášky, filmy a dokumenty, výstavy Pondělí 19. února 2007 Patron dne PhDr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY KOPRODUKOVANÝM CELOVEČERNÍM HRANÝM FILMŮM, ANIMOVANÝM FILMŮM A DOKUMENTŮM

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY KOPRODUKOVANÝM CELOVEČERNÍM HRANÝM FILMŮM, ANIMOVANÝM FILMŮM A DOKUMENTŮM PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY KOPRODUKOVANÝM CELOVEČERNÍM HRANÝM FILMŮM, ANIMOVANÝM FILMŮM A DOKUMENTŮM 1 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 1.1. Obecná ustanovení 1.1.1. O podporu mohou žádat projekty celovečerních

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray W - v i d e o s t u d i o, J a r o m í r W o j t y l a, K o m e n s k é h o 3 4, L h o t a u O p a v y 7 4 7 9 2 T e l : 6 0 3 4 3 7 1 8 8, 7 2 4 0 9 2 7 5 5, e m a i l : w - v i d e o @ w - v i d e o.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Svatopluk Malý, Martin Procházka, Mirek Zapletal, 2010 Akademie múzických umění v praze, 2010

Svatopluk Malý, Martin Procházka, Mirek Zapletal, 2010 Akademie múzických umění v praze, 2010 Rukopis recenzovala Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. Svatopluk Malý, Martin Procházka, Mirek Zapletal, 2010 Akademie múzických umění v praze, 2010 ISBN 978-80-7331-183-4 Obsah úvod...4 Polyekran...8 Laterna

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015

32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015 32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy.

Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy. Národní filmový archiv se přesouvá na železniční vagony. Na Nákladovém nádraží Žižkov nabízí letní kino a filmové workshopy. 1 NFA provozuje letní kino na Nákladovém nádraží Žižkov letní kino se nachází

Více

Nemocnice na konci světa

Nemocnice na konci světa Dokumentární film Nemocnice na konci světa Toužili jste někdy pomoci lidem, které nepotkalo štěstí jako Vás? Režie: Otakar Štěrba Produkce a distribuce: Tomáš Vynikal Premiéra v ČR: 14. 10. 2008 www.ocelotfilm.com/hospitalfilm

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

AKCE PALACH DOKUMENTY 349

AKCE PALACH DOKUMENTY 349 AKCE PALACH Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra 1969 1974 Petr Blažek Většinu z osmdesáti publikovaných dokumentů shromáždili příslušníci Státní bezpečnosti v pátracím svazku, který založili

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Režisér Tomáš Svoboda a jeho tvorba v žánrovém zařazení do kontextu české kinematografie

Režisér Tomáš Svoboda a jeho tvorba v žánrovém zařazení do kontextu české kinematografie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Režisér Tomáš Svoboda a jeho tvorba v žánrovém zařazení do kontextu české kinematografie Bakalářská práce Autor: Andrea Primusová Vedoucí práce: Doc.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou ROZHOVOR Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Rozhovor s Petrem Sísem PETR BLAŽEK Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti. Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky, ale

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO. Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce. Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková

ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO. Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce. Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková Žáci 9. třídy: Anna Máčalová, Petr Šilhán, Markéta Majerová,

Více