KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ"

Transkript

1 56 TREZOROVÉ FILMY Práce o nástupu normalizace v československém filmu by nebyla kompletní bez skupiny snímků, které ve své době vzhledem k vývoji ve společnosti a vedoucích složkách státu již nebyly uvedeny do kin. Jde o tituly Den sedmý, osmá noc (Evald Schorm, 1969), Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969), Smuteční slavnost (Zdenek Sirový, 1969), Ucho (Karel Kachyňa, 1970), Zabitá neděle (Drahomíra Vihanová, 1969), Ezop (Rangel Valčanov, 1969) a Nahota (Václav Matějka, 1970). Neuvedení posledního z filmů ovšem bylo, jak uvidíme, motivováno jinými důvody než v ostatních případech. Současně hned uveďme, že do této skupiny se zde řadí jen díla ve své době po výrobní stránce zcela dokončená. Trezorovým filmům dokončovaným teprve po pádu komunismu bude věnována pozornost v následující kapitole. Taktéž předesílám, že mým cílem tu není rozbor těchto snímků. Vzhledem k tomu, že jde o díla dobře známá, kterým

2 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ byla věnována řada dílčích studií i celých prací, 31 chci především uvést některé méně známé souvislosti. S jedinou výjimkou Valčanovova Ezopa pro všechny filmy z této skupiny platí, že jejich scénáře byly schváleny až po srpnu Je pravděpodobné, že tváří v tvář znovuzavedení cenzury, odvolávání prvních nepohodlných osobností a dalším událostem, jež potvrzovaly, že pokus o reformu je u konce, vedoucí představitelé studia pochopili, že se jakékoliv taktizování stalo zbytečným. Nastal čas hrát otevřenou hru. Bezprostřední reakcí na okupaci byl Den sedmý, osmá noc režiséra Evalda Schorma a scenáristy Zdeňka Mahlera. Scénář byl předložen skupině Novotný-Kubala ještě před koncem roku 1968 pod názvem Než napočítáš do tří. Dochovaná verze literárního scénáře z ledna 1969 však už nese nynější název. 32 K okolnostem natáčení snímku bohužel na rozdíl od jiných titulů ze skupiny trezorových filmů není mnoho co dodat. Produkční zprávy ani další doprovodné dokumenty, které v ostatních případech poskytují poměrně přesný vhled do zákulisí vzniku těchto děl, se nedochovaly. Samotné natáčení probíhalo ve Zdislavicích u Vlašimi od června do srpna 1969, kdy se do natáčení občas míchaly dávky z kulometů. 33 Štáb se snažil práci urychlit na nejvyšší možnou míru; z původně plánovaných 117 natáčecích dnů se snímek podařilo natočit za 58 dní. 34 Podle vzpomínky herce z tohoto filmu a režisérova přítele Jana Kačera si přitom byl Schorm vědom, že scénář zdaleka není 57 Československý film na cestě k normalizaci 31 Viz například Cieslar, J. Přádná, S. Škapová, Z.: Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Literární scénář filmu Den sedmý, osmá noc. 33 Žalozpěv nad člověkem. Rozhovor Evy Zaoralové se Zdeňkem Mahlerem o filmu Den sedmý, osmá noc. Film a doba 36, 1990, č. 6., s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka Barrandov historie, Rozbor hospodářské činnosti FSB za rok 1969.

3 58 doveden do nejlepšího možného tvaru. Úpravami by se ale ztratil čas, což si tvůrci nemohli dovolit. Bylo zřejmé, že doba, kdy ještě bude možné takový film realizovat, může velmi rychle pominout. 35 Film ale patří k těm dílům, kde chyby ve výstavbě příběhu nevadí a kde neruší ani formální a technické nedokonalosti (některé po sobě jdoucí záběry mají například naprosto odlišnou tonalitu a zjevně se tak navzájem nevážou; v nočních scénách jsou občas zařazeny záběry evidentně natočené ve dne apod.). Kostrbatost filmu naopak výrazně posiluje jeho působivost. Dílo tak dostává podobu jakéhosi horečnatého, neuspořádaného snu, výstižně odrážejícího zmatek a nejistotu, v nichž se s příchodem okupantů ocitla domácí společnost. 36 Současně ale úzké a omezující napojení pouze na určitý úsek v prostoru a čase překonává. Svým celkovým apokalyptickým vyzněním i řadou zcela konkrétních odkazů (transporty lidí v železničních vagonech, anti semitismus, všeobecné fízlování, lidové soudy ) je film podobenstvím o tragédii celého 20. století s jeho nejnelidštějšími produkty nacismem a komunismem. Podle Jana Bernarda 37 byla pracovní kopie předána koncem prosince Ústřední půjčovně filmů a Filmexport ještě stihl vydat propagační materiál pro zahraniční uvedení. Krátce nato byl však již Schormův snímek obviněn, že vyvolává pocity strachu, nejistoty a bezperspektivnosti, 38 a jako 35 Rozhovor Michala Procházky s Janem Kačerem. Procházka, M.: Svědectví do těžkých let (Filmy po srpnu 1968). Diplomová práce Katedry filmové vědy FF UK, Praha 2002, s Zmatek se ostatně jmenoval také středometrážní dokumentární film, který Evald Schorm v březnu 1969 sestříhal z autentických záznamů z invaze a následně narychlo uspořádaného vysočanského sjezdu. Premiéra tohoto snímku se ovšem uskutečnila až v roce Bernard, J.: Odvahu pro každý den. Evald Schorm a jeho filmy. Praha: Primus, 1994, s Zpráva o situaci v oblasti českého filmu. NA, Předsednictvo ÚV KSČ, fond 02/7, sv. 22, a. j. 47, březen 1970.

4 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ takový byl uložen do trezoru. Jeho premiéra se uskutečnila až v červnu Evald Schorm, jenž zemřel v prosinci 1988, tak svůj film už nikdy neviděl. Literární scénář Skřivánci na nitích (posléze došlo ke změně názvu filmu na Skřivánci na niti) byl ideově uměleckou radou skupiny Juráček-Kučera jednomyslně schválen 17. prosince Již předtím, v průběhu září, byla vedena jednání se zahraničním partnerem o možné koprodukci. Předpokládalo se, že koprodukční vklad by spočíval především v dodání západní barevné filmové suroviny Eastmancolor, na jejíž nákup disponoval Barrandov pouze velmi omezenými devizovými prostředky. Jednání s řecko- -italským producentem Morisem Ergasem 40 však nebylo úspěšné, a vedení studia se proto dohodlo na spolupráci s mnichovským Betafilmem. 41 Přípravné práce byly zahájeny 1. dubna V průběhu prázdnin přišlo na filmaře natáčející v kladenských hutích udání od tamních zaměstnanců. Ti oznámili, že na jejich pracovišti vzniká protistátní film. Samotné udání se pravděpodobně ztratilo, dochovala se však odpověď vedení tvůrčí skupiny ústřednímu řediteli Poledňákovi, jenž se 59 Československý film na cestě k normalizaci 39 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. IUR skupiny (v níž zasedali například Ester Krumbachová, Zdeněk Mahler, František Hrubín či Rudolf Hrušínský) ve svém vyjádření konstatovala: IUR vítá na tomto scénáři zejména, že trpká padesátá léta jsou v něm zpracována jinak, než jsme tomu byli dosud zvyklí. Autorům se podařilo vytvořit z této látky básnické svědectví, které podstatně přesahuje své dobové a lokální vymezení. 40 Řecký rodák Moris Ergas ( ) patřil mezi významné italské producenty padesátých a šedesátých let. Podílel se mimo jiné na produkci snímků Generál della Rovere (Roberto Rossellini, 1959), Vanina Vanini (Roberto Rossellini, 1961) či Step (Alberto Lattuada, 1962). Do československé kinematografie zasáhl zejména jako producent filmu Zbehovia a pútnici (Juraj Jakubisko, 1968). 41 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 42 Tamtéž.

5 60 na celou záležitost dotazoval. Je datována 6. srpnem Vedení skupiny v ní upozorňuje, že kniha, podle níž film vzniká, povídková sbírka Bohumila Hrabala Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, byla vydána již v roce 1965 a byla čtenáři i diváky oceněna jako osvobodivé, básnicky inspirované vyprávění s hluboce humanistickým podtextem. [ ] Skupině není známa jediná kritika, v níž by Hrabalovi od roku 1965 dodnes byl vyčten záměr očernit či pošpinit v tomto díle pozitivní socialistické ideály naší společnosti. 43 Poledňák se s tímto vysvětlením spokojil a záležitost udání tak byla vyřešena. Podle produkční zprávy se navzdory nepřízni počasí, kdy se často muselo čekat na vhodné světelné podmínky, podařilo zkrátit natáčení o jednadvacet dnů. 44 Již 10. září byla na vyžádání koprodukčního Betafilmu v Mnichově uspořádána projekce obrazové části servisky bez zvuku. Koprodukční společnost neměla k předvedenému materiálu žádné výhrady ani připomínky. 45 Dne 24. října se pak uskutečnila projekce pro nového ústředního ředitele Jiřího Purše, který však servisku v předvedené podobě neschválil. Stejně tak ji neschválilo ani vedení skupiny. 46 Vzhledem k tomu, že vadily věci objevující se už v původním scénáři, za nějž se skupina jen nedlouho předtím postavila (viz odpověď Poledňákovi), vše nasvědčuje tomu, že šlo především o pokus film zachránit. Krátce po výměně v čele Československého filmu (Jiří Purš byl jmenován 23. září) se zřejmě zdálo, že vhodně upravený film by ještě mohl schvalovacím sítem projít. Ředitel studia Vlastimil Harnach zaslal 14. listopadu na Ústřední ředitelství Československého filmu dopis 43 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 44 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 45 Tamtéž. 46 Tamtéž.

6 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ s výčtem změn a střihových úprav doposud provedených na filmu. 47 Mnohé z toho, co známe z nynější podoby snímku, bylo změněno. Došlo k odstranění úryvku z písně Budujeme, který uváděl film ještě před titulky. Byl také změněn text těchto titulků, vymezující základní časoprostorové určení příběhu a do značné míry již navozující jeho ironizující polohu. Změnila se také řada dialogů, pokud v současném kontextu s politickou situa cí mohly vyznít jinak, než jak autoři zamýšleli v době, kdy film byl psán a natáčen. Touto snahou byly zpětně neseny i všechny ostatní úpravy. 48 Vypuštěna byla scéna, kdy se příslušník SNB účastní koupání malé cikánky. A především v jednom natáčecím dnu navíc měla být podle údajů v produkční zprávě přetočena scéna návštěvy hutí vysokým stranickým činitelem. Tedy pasáž, v níž herec Vladimír Šmeral ztvárňuje figuru, která mohla připomínat postavu Zdeňka Nejedlého. S jiným dialogem a jiným hercem byla tato scéna přetočena tak, aby nepřipomínala žádného z konkrétních vedoucích politiků. 49 Karel Kochman, vedoucí produkce Skřivánků na niti, ale tuto informaci popírá: Nic se nepřetáčelo. Scéna se Šmeralem byla vystřižena a bohužel se ztratila. Byla to jediná část filmu, kterou se jim opravdu podařilo z toho negativu filmu dostat. Takže v kopiích je dubl, to je poznat. 50 Potvrzuje to i režisér Jiří Menzel. Podle něj byla scéna s Nejedlým vystřižena, následně střihačkou 61 Československý film na cestě k normalizaci 47 Dopis byl adresován Josefu Bulínovi, vedoucímu ekonomického odboru ústředního ředitelství. Šlo totiž také o to, že o film měly zájem některé nesocialistické státy a nebylo zřejmé, zda jim snímek v této podobě (pokud vůbec) bude možné prodat. Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 48 Tamtéž. 49 Tamtéž. 50 Rozhovor s Karlem Kochmanem vedený autorem v Praze dne 9. prosince 2010.

7 62 Jiřinou Lukešovou uschována a do filmu se vrátila až při jeho premiérovém uvedení v zimě Dopis Harnach ukončuje slovy: Změny jsou tak podstatné, že doporučujeme, aby kopie byla znovu předvedena ústřednímu řediteli. 52 Na Puršovo následné rozhodnutí však tyto změny neměly žádný vliv. Film byl uzavřen do trezoru s odůvodněním: Režisér Jiří Menzel podle Hrabalových povídek zkušeně vytváří dojem, že komunisté, kteří jsou ve vedení hutí na Kladně, i ostatní funkcionáři, kteří do hutí dojíždějí, jsou vesměs lidé neschopní, kteří nejednají podle svého přesvědčení, ale pouze z kariérismu. Naproti tomu do hutí násilně nasazení brigádníci a trestankyně, které zde pracují, byli jediní opravdu citliví lidé s humanitními ideály. [ ] Je to útok, který velmi rafinovaně využívá to, co bylo již dříve použito k útoku proti straně neobjektivním zkreslováním situace v padesátých letech. 53 Dalším filmem neuvedeným už v roce své výroby do kin byla Smuteční slavnost režiséra Zdenka Sirového a scenáristky Evy Kantůrkové. Ta zde s režisérem zpracovala svůj stejnojmenný román. Literární scénář byl schválen 23. října 1968 a první natáčecí den byl určen na 10. února Štáb čekalo náročné natáčení na Českomoravské vysočině, kam museli být denně z pražských divadel přiváženi hlavní herečtí představitelé, které vedení divadel odmítlo na delší dobu uvolnit. Vzhledem ke světelným podmínkám daného ročního období a použité černobílé surovině nebylo 51 Srov. To, co dělám, má mít smysl. Rozhovor Jana Lukeše s Jiřím Menzelem. Iluminace 9, 1997, č. 25, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 53 Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 54 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Smuteční slavnost.

8 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ přitom možné natáčet déle než jen několik málo hodin během nejjasnějších částí dne. Krom toho se přidala i celková nepřízeň počasí, kdy v důsledku silného sněžení a prudkého větru některé dny nebylo možno filmování vůbec zahájit. 55 Zároveň tvůrce tlačil čas. Kvůli obtížnému nasazování herců a jejich koordinaci s rozsáhlým komparzem muselo být současně roztočeno několik exteriérových motivů. Všechny se ovšem odehrávaly na sněhu, a tak musel štáb spěchat, aby byl rychlejší než jarní obleva. Film také za žádnou cenu nesměl vypadnout z výrobního plánu roku Autoři tušili, že pozdější dokončení snímku by vzhledem k jeho tematice mohlo znamenat, že už nebude dokončen vůbec. Poslední filmovací den nakonec v důsledku uvedených vlivů proběhl až 28. června Došlo nejen k překročení natáčecího plánu, ale i schváleného rozpočtu. 56 V této souvislosti je ovšem zajímavé, že Zdenek Sirový ve svých vzpomínkách psaných s odstupem čtrnácti let, v roce 1983, uvádí něco jiného: Nikdo nás nehonil, a přesto jsme byli daleko před plánem, pan produkční Hájek se tvářil velice spokojeně. Z denních prací jsme měli výborný pocit, získal jsem jistotu, že to špatný film nebude. 57 První kopie byla hotova 24. září 1969, tedy den po nástupu Jiřího Purše do funkce ústředního ředitele. Bylo konstatováno, že film vyvolává v divákovi soucit s kulakem, kterého se snaží důstojně pohřbít jeho žena. Rozehrává se zde celý seriál prostředků, aby byl vyvolán soucit s tou ženou, aby se zkreslily příčiny kolektivizace, jednostranně se ukazují některé nedostatky i výsledky kolektivizace. Komunističtí funkcionáři jsou kresleni podobně jako ve filmu Skřivánci na nitích. Film natočil režisér Zdeněk Syrový [!] 63 Československý film na cestě k normalizaci 55 Tamtéž. 56 Tamtéž. Původně schválený rozpočet byl Kčs, což u takto náročného typu filmu, realizovaného převážně v exteriéru, v obtížných klimatických podmínkách a s početným komparzem, byla poměrně skromná částka. Po překročení činil rozpočet Kčs. 57 Sirový, Z.: není zač, řekl Bůh. Praha: Český spisovatel, 1996, s. 100.

9 64 podle scénáře E. Kantůrkové. 58 Premiéra se tak uskutečnila téměř symbolicky až 16. listopadu 1989 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ucho režiséra Karla Kachyni a scenáristy Jana Procházky je spolu s Menzelovými (a Hrabalovými) Skřivánky na niti patrně divácky nejznámějším titulem z celé skupiny trezorových filmů. Filmová povídka Jana Procházky 59 byla dramaturgii TS Švabík-Procházka odevzdána 5. ledna 1969; hned následující den byla ideově uměleckou radou skupiny schválena. 60 Literární scénář, na kterém s Procházkou spolupracoval režisér Kachyňa, schválila IUR skupiny 21. dubna. 61 Jak dokládají produkční záznamy, velkou váhu přikládal Kachyňa hereckému obsazení ústředního manželského páru Ludvíka a Anny. Bylo zřejmé, že na jejich výkonech se film do značné míry zakládá. Pozvání na kamerové zkoušky pro hlavní ženskou roli obdrželo celkem deset adeptek. Byly mezi nimi mimo jiné Jiřina Jirásková, Karolina Slunéčková, Milena Dvorská, Jana Hlaváčová, zpěvačka Eva Pilarová a samozřejmě Jiřina Bohdalová, která roli nakonec získala. Pro postavu Ludvíka byli vedle Radoslava Brzobohatého, pro něhož se režisér po kamerových zkouškách rozhodl, zvažováni také Vladimír Brabec, Josef Somr, Luděk Munzar, Eduard Cupák, Josef Vinklář a Miroslav Zounar Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 59 Podobně jako u jiných Procházkových námětů se i tady počítalo s následným (či souběžným) vydáním povídky také v literární podobě, k čemuž ale v té době již nedošlo. V roce 1983 Procházkovu předlohu v Rakousku znovu zfilmoval Pavel Kohout jako televizní film. Ústřední dvojici ztvárnili herci z vídeňského Burgtheateru, jednoho z fízlů Pavel Landovský. Srov. Jachnin, B.: Jan Procházka. Praha: ČSFÚ, 1990, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Ucho. 61 Tamtéž. 62 Tamtéž.

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Přehled o průběhu prací na jednotlivých filmech - Adéla ještě nevečeřela bude určen Lubor Fišer zapsán v přehledu

Přehled o průběhu prací na jednotlivých filmech - Adéla ještě nevečeřela bude určen Lubor Fišer zapsán v přehledu Přehled o průběhu prací na jednotlivých filmech - Adéla ještě nevečeřela - 16034 režisér vedoucí výroby kameraman architekt návrhář kostýmů hudební skladatel dramaturgická skupina Oldřich Lipský Jaromír

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

Praktická filmová řeč

Praktická filmová řeč OBOROVÉ - REŽIE 1.ročník Jméno studenta: Datum: Podpis:... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:... Praktická filmová řeč Charakteristika zadání: Série krátkých

Více

dokumentární film dokumentární film

dokumentární film dokumentární film Češi, česká krajina a česká společnost očima imigrantů. Jak Češi vidí multikulturnost v jejich zemi? Je česká společnost tolerantní? Po staletích pod nadvládou cizinců, jsou je češi schopni cizince přijmout?

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY

KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY ! KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY !! PEVNOST NĚŽNÁ REVOLUCE Hraný film o střetu člověka s všemocnou mašinerií moci. Drahomíra Vihanová Strhující dokument o pamětních událostech listopadu 1989. Jiří Střecha, Petr

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury Z d e ň k a C h m e l o v á ( T e o r i e a d ě j i n y f i l m u a a u d i o v i z u á l n í k u l t u r y, b a k a l á ř

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kritika kultu osobnosti

Kritika kultu osobnosti A Kritika kultu osobnosti Ústřední výbor KSČ dal na svém zasedání ve dnech 19. 20. 4. 1956 prostor diskuzi, jejímž tématem byly nedostatky ve stranickém a veřejném životě. Tato diskuze byla reakcí na závěry

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém

Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém pokročilém věku musí začínat od nuly. Distribuční premiéra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

VORELFILM s.r.o. Warner Bros. uvádí. nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA. aneb Pět receptů na život blažený

VORELFILM s.r.o. Warner Bros. uvádí. nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA. aneb Pět receptů na život blažený VORELFILM s.r.o. a Warner Bros uvádí nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA aneb Pět receptů na život blažený námět, kamera, režie: Tomáš Vorel střih: Vladimír Barák zvuk: Jan Čeněk digitálnípostprodukce:

Více

Bílá kniha FAMU OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU

Bílá kniha FAMU OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU Bíláá kknni ihhaa FFAMU 22000044- -22000055 Bíláá kknni ihhaa FFAMU 22000044- -22000055 OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU Bílá kniha FAMU 2004 2005 Praktická cvičení jsou součástí

Více

HRÁZ VĚČNOSTI. nebo

HRÁZ VĚČNOSTI.  nebo FOTOGALERIE www.divadlokm.cz nebo www.facebook.com/divadelní.spolek.kromeriz HRÁZ VĚČNOSTI 2 Bílé divadlo Ostrava nám převedlo představení, vycházející ze sbírky Kluby poezie, jehož autorem je Bohumil

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Hraběnky měly průměrně miliónové publikum

Hraběnky měly průměrně miliónové publikum Hraběnky měly průměrně miliónové publikum Hraběnky je nový sedmnáctidílný seriál České televize z prostředí současné vesnice, který vysílal program ČT1 na podzim 2007 pravidelně každé pondělí od 20 hodin,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

www.uzivatele- film.cz

www.uzivatele- film.cz www.uzivatele- film.cz námět filmu Povídkový film Uživatelé Žijeme v nejlepší době! námět filmu Povídkový film Uživatelé Pořád nám něco chybí! Přesto všechno se necí9me šťastni. Všechny povídky jsou variacemi

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRESS KIT STRNADOVI.

PRESS KIT STRNADOVI. PRESS KIT STRNADOVI www.aerofilms.cz/strnadovi PR a tiskový servis: Martina Chvojka Reková, martina.rekova@4press.cz, +420 731 573 993, Klára Mixová, klara.mixova@4press.cz, +420 731 514 462 FOTO a TZ

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Příloha č. 7: Karty k Chartě 77. Autoři Charty 77 vyzývají státní moc k dodržování zákonů. Charta je protisocialistický manifest a hanlivé psaní.

Příloha č. 7: Karty k Chartě 77. Autoři Charty 77 vyzývají státní moc k dodržování zákonů. Charta je protisocialistický manifest a hanlivé psaní. Příloha č. 7: Karty k Chartě 77 Autoři Charty 77 vyzývají státní moc k dodržování zákonů. Charta nechce vytvářet politickou opozici vůči režimu, ale vybízí k dialogu o lidských právech. Charta je protisocialistický

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Ročník,

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Český film Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během

Více

Byl jednou jeden. d o m e č e k. O tom, co se může stát, když jeden si hraje a druhý chce spát.

Byl jednou jeden. d o m e č e k. O tom, co se může stát, když jeden si hraje a druhý chce spát. Byl jednou jeden d o m e č e k Pohádkový příběh pro nejmenší s písničkami Petra Skoumala O tom, co se může stát, když jeden si hraje a druhý chce spát. O tom, co se může stát, když jeden se mračí a druhý

Více

Film Spalovač mrtvol

Film Spalovač mrtvol Vysoká škola ekonomická ZS 2011/2012 Film Spalovač mrtvol Vypracovala: Lucie Koulová Předmět: 4ME400 Multimediální komunikace Film Spalovač mrtvol z roku 1968, natočený na základě stejnojmenné novely,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav filmu a audiovizuální kultury Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015

32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015 32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Jak se točil seriál Třicet případů majora Zemana. Jiřina Dvořáková

Jak se točil seriál Třicet případů majora Zemana. Jiřina Dvořáková Jak se točil seriál Třicet případů majora Zemana Jiřina Dvořáková Záměr vytvořit několikadílný televizní seriál, jehož hlavním obsahem budou příběhy příslušníka SNB v jednotlivých etapách vývoje naší socialistické

Více

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TREZOROVÝ FILM Ivona Večerková Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Konzultanti práce: Mgr. Dana Tellerová

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

Sestavení výrobního štábu náplň doba nasazení odměňování pracovně-právní vztahy.

Sestavení výrobního štábu náplň doba nasazení odměňování pracovně-právní vztahy. Sestavení výrobního štábu náplň doba nasazení odměňování pracovně-právní vztahy. Dvě hlavní profese, které řídí chod filmu: režisér a vedoucí produkce (výkonný producent): režisér podřízenost producentovi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena.

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. - Uplynulo již pár let, co americká stanice NBC uvedla v hlavním vysílacím čase jako první na světě filmový dokument, kdy se člověk setkal s Velkým

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-85030-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 13. června 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení pobytu

Více