KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ"

Transkript

1 56 TREZOROVÉ FILMY Práce o nástupu normalizace v československém filmu by nebyla kompletní bez skupiny snímků, které ve své době vzhledem k vývoji ve společnosti a vedoucích složkách státu již nebyly uvedeny do kin. Jde o tituly Den sedmý, osmá noc (Evald Schorm, 1969), Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969), Smuteční slavnost (Zdenek Sirový, 1969), Ucho (Karel Kachyňa, 1970), Zabitá neděle (Drahomíra Vihanová, 1969), Ezop (Rangel Valčanov, 1969) a Nahota (Václav Matějka, 1970). Neuvedení posledního z filmů ovšem bylo, jak uvidíme, motivováno jinými důvody než v ostatních případech. Současně hned uveďme, že do této skupiny se zde řadí jen díla ve své době po výrobní stránce zcela dokončená. Trezorovým filmům dokončovaným teprve po pádu komunismu bude věnována pozornost v následující kapitole. Taktéž předesílám, že mým cílem tu není rozbor těchto snímků. Vzhledem k tomu, že jde o díla dobře známá, kterým

2 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ byla věnována řada dílčích studií i celých prací, 31 chci především uvést některé méně známé souvislosti. S jedinou výjimkou Valčanovova Ezopa pro všechny filmy z této skupiny platí, že jejich scénáře byly schváleny až po srpnu Je pravděpodobné, že tváří v tvář znovuzavedení cenzury, odvolávání prvních nepohodlných osobností a dalším událostem, jež potvrzovaly, že pokus o reformu je u konce, vedoucí představitelé studia pochopili, že se jakékoliv taktizování stalo zbytečným. Nastal čas hrát otevřenou hru. Bezprostřední reakcí na okupaci byl Den sedmý, osmá noc režiséra Evalda Schorma a scenáristy Zdeňka Mahlera. Scénář byl předložen skupině Novotný-Kubala ještě před koncem roku 1968 pod názvem Než napočítáš do tří. Dochovaná verze literárního scénáře z ledna 1969 však už nese nynější název. 32 K okolnostem natáčení snímku bohužel na rozdíl od jiných titulů ze skupiny trezorových filmů není mnoho co dodat. Produkční zprávy ani další doprovodné dokumenty, které v ostatních případech poskytují poměrně přesný vhled do zákulisí vzniku těchto děl, se nedochovaly. Samotné natáčení probíhalo ve Zdislavicích u Vlašimi od června do srpna 1969, kdy se do natáčení občas míchaly dávky z kulometů. 33 Štáb se snažil práci urychlit na nejvyšší možnou míru; z původně plánovaných 117 natáčecích dnů se snímek podařilo natočit za 58 dní. 34 Podle vzpomínky herce z tohoto filmu a režisérova přítele Jana Kačera si přitom byl Schorm vědom, že scénář zdaleka není 57 Československý film na cestě k normalizaci 31 Viz například Cieslar, J. Přádná, S. Škapová, Z.: Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Literární scénář filmu Den sedmý, osmá noc. 33 Žalozpěv nad člověkem. Rozhovor Evy Zaoralové se Zdeňkem Mahlerem o filmu Den sedmý, osmá noc. Film a doba 36, 1990, č. 6., s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka Barrandov historie, Rozbor hospodářské činnosti FSB za rok 1969.

3 58 doveden do nejlepšího možného tvaru. Úpravami by se ale ztratil čas, což si tvůrci nemohli dovolit. Bylo zřejmé, že doba, kdy ještě bude možné takový film realizovat, může velmi rychle pominout. 35 Film ale patří k těm dílům, kde chyby ve výstavbě příběhu nevadí a kde neruší ani formální a technické nedokonalosti (některé po sobě jdoucí záběry mají například naprosto odlišnou tonalitu a zjevně se tak navzájem nevážou; v nočních scénách jsou občas zařazeny záběry evidentně natočené ve dne apod.). Kostrbatost filmu naopak výrazně posiluje jeho působivost. Dílo tak dostává podobu jakéhosi horečnatého, neuspořádaného snu, výstižně odrážejícího zmatek a nejistotu, v nichž se s příchodem okupantů ocitla domácí společnost. 36 Současně ale úzké a omezující napojení pouze na určitý úsek v prostoru a čase překonává. Svým celkovým apokalyptickým vyzněním i řadou zcela konkrétních odkazů (transporty lidí v železničních vagonech, anti semitismus, všeobecné fízlování, lidové soudy ) je film podobenstvím o tragédii celého 20. století s jeho nejnelidštějšími produkty nacismem a komunismem. Podle Jana Bernarda 37 byla pracovní kopie předána koncem prosince Ústřední půjčovně filmů a Filmexport ještě stihl vydat propagační materiál pro zahraniční uvedení. Krátce nato byl však již Schormův snímek obviněn, že vyvolává pocity strachu, nejistoty a bezperspektivnosti, 38 a jako 35 Rozhovor Michala Procházky s Janem Kačerem. Procházka, M.: Svědectví do těžkých let (Filmy po srpnu 1968). Diplomová práce Katedry filmové vědy FF UK, Praha 2002, s Zmatek se ostatně jmenoval také středometrážní dokumentární film, který Evald Schorm v březnu 1969 sestříhal z autentických záznamů z invaze a následně narychlo uspořádaného vysočanského sjezdu. Premiéra tohoto snímku se ovšem uskutečnila až v roce Bernard, J.: Odvahu pro každý den. Evald Schorm a jeho filmy. Praha: Primus, 1994, s Zpráva o situaci v oblasti českého filmu. NA, Předsednictvo ÚV KSČ, fond 02/7, sv. 22, a. j. 47, březen 1970.

4 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ takový byl uložen do trezoru. Jeho premiéra se uskutečnila až v červnu Evald Schorm, jenž zemřel v prosinci 1988, tak svůj film už nikdy neviděl. Literární scénář Skřivánci na nitích (posléze došlo ke změně názvu filmu na Skřivánci na niti) byl ideově uměleckou radou skupiny Juráček-Kučera jednomyslně schválen 17. prosince Již předtím, v průběhu září, byla vedena jednání se zahraničním partnerem o možné koprodukci. Předpokládalo se, že koprodukční vklad by spočíval především v dodání západní barevné filmové suroviny Eastmancolor, na jejíž nákup disponoval Barrandov pouze velmi omezenými devizovými prostředky. Jednání s řecko- -italským producentem Morisem Ergasem 40 však nebylo úspěšné, a vedení studia se proto dohodlo na spolupráci s mnichovským Betafilmem. 41 Přípravné práce byly zahájeny 1. dubna V průběhu prázdnin přišlo na filmaře natáčející v kladenských hutích udání od tamních zaměstnanců. Ti oznámili, že na jejich pracovišti vzniká protistátní film. Samotné udání se pravděpodobně ztratilo, dochovala se však odpověď vedení tvůrčí skupiny ústřednímu řediteli Poledňákovi, jenž se 59 Československý film na cestě k normalizaci 39 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. IUR skupiny (v níž zasedali například Ester Krumbachová, Zdeněk Mahler, František Hrubín či Rudolf Hrušínský) ve svém vyjádření konstatovala: IUR vítá na tomto scénáři zejména, že trpká padesátá léta jsou v něm zpracována jinak, než jsme tomu byli dosud zvyklí. Autorům se podařilo vytvořit z této látky básnické svědectví, které podstatně přesahuje své dobové a lokální vymezení. 40 Řecký rodák Moris Ergas ( ) patřil mezi významné italské producenty padesátých a šedesátých let. Podílel se mimo jiné na produkci snímků Generál della Rovere (Roberto Rossellini, 1959), Vanina Vanini (Roberto Rossellini, 1961) či Step (Alberto Lattuada, 1962). Do československé kinematografie zasáhl zejména jako producent filmu Zbehovia a pútnici (Juraj Jakubisko, 1968). 41 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 42 Tamtéž.

5 60 na celou záležitost dotazoval. Je datována 6. srpnem Vedení skupiny v ní upozorňuje, že kniha, podle níž film vzniká, povídková sbírka Bohumila Hrabala Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, byla vydána již v roce 1965 a byla čtenáři i diváky oceněna jako osvobodivé, básnicky inspirované vyprávění s hluboce humanistickým podtextem. [ ] Skupině není známa jediná kritika, v níž by Hrabalovi od roku 1965 dodnes byl vyčten záměr očernit či pošpinit v tomto díle pozitivní socialistické ideály naší společnosti. 43 Poledňák se s tímto vysvětlením spokojil a záležitost udání tak byla vyřešena. Podle produkční zprávy se navzdory nepřízni počasí, kdy se často muselo čekat na vhodné světelné podmínky, podařilo zkrátit natáčení o jednadvacet dnů. 44 Již 10. září byla na vyžádání koprodukčního Betafilmu v Mnichově uspořádána projekce obrazové části servisky bez zvuku. Koprodukční společnost neměla k předvedenému materiálu žádné výhrady ani připomínky. 45 Dne 24. října se pak uskutečnila projekce pro nového ústředního ředitele Jiřího Purše, který však servisku v předvedené podobě neschválil. Stejně tak ji neschválilo ani vedení skupiny. 46 Vzhledem k tomu, že vadily věci objevující se už v původním scénáři, za nějž se skupina jen nedlouho předtím postavila (viz odpověď Poledňákovi), vše nasvědčuje tomu, že šlo především o pokus film zachránit. Krátce po výměně v čele Československého filmu (Jiří Purš byl jmenován 23. září) se zřejmě zdálo, že vhodně upravený film by ještě mohl schvalovacím sítem projít. Ředitel studia Vlastimil Harnach zaslal 14. listopadu na Ústřední ředitelství Československého filmu dopis 43 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 44 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva k filmu Skřivánci na niti. 45 Tamtéž. 46 Tamtéž.

6 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ s výčtem změn a střihových úprav doposud provedených na filmu. 47 Mnohé z toho, co známe z nynější podoby snímku, bylo změněno. Došlo k odstranění úryvku z písně Budujeme, který uváděl film ještě před titulky. Byl také změněn text těchto titulků, vymezující základní časoprostorové určení příběhu a do značné míry již navozující jeho ironizující polohu. Změnila se také řada dialogů, pokud v současném kontextu s politickou situa cí mohly vyznít jinak, než jak autoři zamýšleli v době, kdy film byl psán a natáčen. Touto snahou byly zpětně neseny i všechny ostatní úpravy. 48 Vypuštěna byla scéna, kdy se příslušník SNB účastní koupání malé cikánky. A především v jednom natáčecím dnu navíc měla být podle údajů v produkční zprávě přetočena scéna návštěvy hutí vysokým stranickým činitelem. Tedy pasáž, v níž herec Vladimír Šmeral ztvárňuje figuru, která mohla připomínat postavu Zdeňka Nejedlého. S jiným dialogem a jiným hercem byla tato scéna přetočena tak, aby nepřipomínala žádného z konkrétních vedoucích politiků. 49 Karel Kochman, vedoucí produkce Skřivánků na niti, ale tuto informaci popírá: Nic se nepřetáčelo. Scéna se Šmeralem byla vystřižena a bohužel se ztratila. Byla to jediná část filmu, kterou se jim opravdu podařilo z toho negativu filmu dostat. Takže v kopiích je dubl, to je poznat. 50 Potvrzuje to i režisér Jiří Menzel. Podle něj byla scéna s Nejedlým vystřižena, následně střihačkou 61 Československý film na cestě k normalizaci 47 Dopis byl adresován Josefu Bulínovi, vedoucímu ekonomického odboru ústředního ředitelství. Šlo totiž také o to, že o film měly zájem některé nesocialistické státy a nebylo zřejmé, zda jim snímek v této podobě (pokud vůbec) bude možné prodat. Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 48 Tamtéž. 49 Tamtéž. 50 Rozhovor s Karlem Kochmanem vedený autorem v Praze dne 9. prosince 2010.

7 62 Jiřinou Lukešovou uschována a do filmu se vrátila až při jeho premiérovém uvedení v zimě Dopis Harnach ukončuje slovy: Změny jsou tak podstatné, že doporučujeme, aby kopie byla znovu předvedena ústřednímu řediteli. 52 Na Puršovo následné rozhodnutí však tyto změny neměly žádný vliv. Film byl uzavřen do trezoru s odůvodněním: Režisér Jiří Menzel podle Hrabalových povídek zkušeně vytváří dojem, že komunisté, kteří jsou ve vedení hutí na Kladně, i ostatní funkcionáři, kteří do hutí dojíždějí, jsou vesměs lidé neschopní, kteří nejednají podle svého přesvědčení, ale pouze z kariérismu. Naproti tomu do hutí násilně nasazení brigádníci a trestankyně, které zde pracují, byli jediní opravdu citliví lidé s humanitními ideály. [ ] Je to útok, který velmi rafinovaně využívá to, co bylo již dříve použito k útoku proti straně neobjektivním zkreslováním situace v padesátých letech. 53 Dalším filmem neuvedeným už v roce své výroby do kin byla Smuteční slavnost režiséra Zdenka Sirového a scenáristky Evy Kantůrkové. Ta zde s režisérem zpracovala svůj stejnojmenný román. Literární scénář byl schválen 23. října 1968 a první natáčecí den byl určen na 10. února Štáb čekalo náročné natáčení na Českomoravské vysočině, kam museli být denně z pražských divadel přiváženi hlavní herečtí představitelé, které vedení divadel odmítlo na delší dobu uvolnit. Vzhledem ke světelným podmínkám daného ročního období a použité černobílé surovině nebylo 51 Srov. To, co dělám, má mít smysl. Rozhovor Jana Lukeše s Jiřím Menzelem. Iluminace 9, 1997, č. 25, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Složka Skřivánci na niti. 53 Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 54 Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Smuteční slavnost.

8 KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ přitom možné natáčet déle než jen několik málo hodin během nejjasnějších částí dne. Krom toho se přidala i celková nepřízeň počasí, kdy v důsledku silného sněžení a prudkého větru některé dny nebylo možno filmování vůbec zahájit. 55 Zároveň tvůrce tlačil čas. Kvůli obtížnému nasazování herců a jejich koordinaci s rozsáhlým komparzem muselo být současně roztočeno několik exteriérových motivů. Všechny se ovšem odehrávaly na sněhu, a tak musel štáb spěchat, aby byl rychlejší než jarní obleva. Film také za žádnou cenu nesměl vypadnout z výrobního plánu roku Autoři tušili, že pozdější dokončení snímku by vzhledem k jeho tematice mohlo znamenat, že už nebude dokončen vůbec. Poslední filmovací den nakonec v důsledku uvedených vlivů proběhl až 28. června Došlo nejen k překročení natáčecího plánu, ale i schváleného rozpočtu. 56 V této souvislosti je ovšem zajímavé, že Zdenek Sirový ve svých vzpomínkách psaných s odstupem čtrnácti let, v roce 1983, uvádí něco jiného: Nikdo nás nehonil, a přesto jsme byli daleko před plánem, pan produkční Hájek se tvářil velice spokojeně. Z denních prací jsme měli výborný pocit, získal jsem jistotu, že to špatný film nebude. 57 První kopie byla hotova 24. září 1969, tedy den po nástupu Jiřího Purše do funkce ústředního ředitele. Bylo konstatováno, že film vyvolává v divákovi soucit s kulakem, kterého se snaží důstojně pohřbít jeho žena. Rozehrává se zde celý seriál prostředků, aby byl vyvolán soucit s tou ženou, aby se zkreslily příčiny kolektivizace, jednostranně se ukazují některé nedostatky i výsledky kolektivizace. Komunističtí funkcionáři jsou kresleni podobně jako ve filmu Skřivánci na nitích. Film natočil režisér Zdeněk Syrový [!] 63 Československý film na cestě k normalizaci 55 Tamtéž. 56 Tamtéž. Původně schválený rozpočet byl Kčs, což u takto náročného typu filmu, realizovaného převážně v exteriéru, v obtížných klimatických podmínkách a s početným komparzem, byla poměrně skromná částka. Po překročení činil rozpočet Kčs. 57 Sirový, Z.: není zač, řekl Bůh. Praha: Český spisovatel, 1996, s. 100.

9 64 podle scénáře E. Kantůrkové. 58 Premiéra se tak uskutečnila téměř symbolicky až 16. listopadu 1989 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ucho režiséra Karla Kachyni a scenáristy Jana Procházky je spolu s Menzelovými (a Hrabalovými) Skřivánky na niti patrně divácky nejznámějším titulem z celé skupiny trezorových filmů. Filmová povídka Jana Procházky 59 byla dramaturgii TS Švabík-Procházka odevzdána 5. ledna 1969; hned následující den byla ideově uměleckou radou skupiny schválena. 60 Literární scénář, na kterém s Procházkou spolupracoval režisér Kachyňa, schválila IUR skupiny 21. dubna. 61 Jak dokládají produkční záznamy, velkou váhu přikládal Kachyňa hereckému obsazení ústředního manželského páru Ludvíka a Anny. Bylo zřejmé, že na jejich výkonech se film do značné míry zakládá. Pozvání na kamerové zkoušky pro hlavní ženskou roli obdrželo celkem deset adeptek. Byly mezi nimi mimo jiné Jiřina Jirásková, Karolina Slunéčková, Milena Dvorská, Jana Hlaváčová, zpěvačka Eva Pilarová a samozřejmě Jiřina Bohdalová, která roli nakonec získala. Pro postavu Ludvíka byli vedle Radoslava Brzobohatého, pro něhož se režisér po kamerových zkouškách rozhodl, zvažováni také Vladimír Brabec, Josef Somr, Luděk Munzar, Eduard Cupák, Josef Vinklář a Miroslav Zounar Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, c. d. 59 Podobně jako u jiných Procházkových námětů se i tady počítalo s následným (či souběžným) vydáním povídky také v literární podobě, k čemuž ale v té době již nedošlo. V roce 1983 Procházkovu předlohu v Rakousku znovu zfilmoval Pavel Kohout jako televizní film. Ústřední dvojici ztvárnili herci z vídeňského Burgtheateru, jednoho z fízlů Pavel Landovský. Srov. Jachnin, B.: Jan Procházka. Praha: ČSFÚ, 1990, s Archiv Barrandov Studio, a. s., Sbírka scénáře, Produkční zpráva filmu Ucho. 61 Tamtéž. 62 Tamtéž.

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

doc. ing. Miloslav Chroust, CSc. 1

doc. ing. Miloslav Chroust, CSc. 1 Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského a lesnického školství v Praze Petr Blažek Michal Kubálek Komunistická

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Dva tisíce slov 485 Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Jakub Končelík Koloval kdysi vtip, jaký že je to ohromný obchod, dostat za dva tisíce slov sedm tisíc tanků. Vtip je vtip,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie)

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie) Na následujících stránkách najdete stručný přehled zapomenutých aktérů ekonomické reformy z let 1989-2000. Vybral jsem jejich portréty a nejdůležitější články. Výběr je nahodilý a omlouvám se všem, na

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

16. a 17. června 2010 KINO ATLAS PRAHA POŘÁDÁ ČESKÁ TELEVIZE

16. a 17. června 2010 KINO ATLAS PRAHA POŘÁDÁ ČESKÁ TELEVIZE 16. a 17. června 2010 KINO ATLAS PRAHA POŘÁDÁ ČESKÁ TELEVIZE Vážení přátelé dokumentárního filmu, tak jako vloni i letos jsme připravili otevřenou přehlídku Český dokument, kde nabídneme filmy jak z naší

Více

Synchron FITES PARTY. Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES. 2. července 2007 Karlovy Vary. Uvnitř: Tisk FITES jako doklad časů

Synchron FITES PARTY. Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES. 2. července 2007 Karlovy Vary. Uvnitř: Tisk FITES jako doklad časů SY obalka 4-07:SY obalka 2-07 31.7.2007 ROČNÍK 06 22:18 Stránka 1 ČÍSLO 4/2007 SRPEN/ZÁŘÍ Synchron Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES Uvnitř: Tisk FITES jako doklad časů FITES v hlášení

Více

Případ N-44. Radek Kučera

Případ N-44. Radek Kučera BIOGRAFIE 199 Případ N-44 u Radek Kučera Když měl v roce 1975 v našich kinech premiéru špionážní film režiséra Dušana Kleina Případ mrtvého muže, patrně málokdo z tehdejších diváků tušil, že hlavní aktér

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 magisterská diplomová práce Pavla Štěpánková Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. Brno 2006

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: Co se zatím (ne)povedlo? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více