primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku"

Transkript

1

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména Vám zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky, pomůcek a materiálů, servisním technikům, manažerům a odborníkům ve vzdělávání a vůbec všem, kterým není lhostejná výsledná kvalita poskytované zdravotní péče, je určena tato pozvánka na konferenci navazující na čtyři předchozí pořádané v Ostravě a v Pardubicích pod názvy ŘÍZENÁ JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ ČR a KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE. Organizátoři konference se zaměřují na dopady legislativy a na zvyšování kvality "lidského faktoru", kam patří i formování a funkce multidisciplinárních týmů. Zvýšená pozornost je věnována zdravotnickým prostředkům v pacientském prostředí. Ve všech zdravotnických profesích roste v posledních letech napětí mezi náporem nových požadavků a stagnací nebo i úbytkem kvalifikovaných pracovníků. Globálně se zdravotní péče nachází na křižovatce; nejkritičtější situace je dána nedostatkem sester a jejich přetěžováním. Pardubická konference chce přispět k lepší týmové spolupráci různých zdravotnických profesí. Využije k tomu Vaše znalosti a zkušenosti v diskusi, která bude mít dostatečný prostor v návaznosti na vyžádané a přihlášené přednášky. ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Ing. Jaroslav Deml Mgr. Dana Jurásková, MBA, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MUDr. David Marx, Ph.D. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Ing. Josef Šimurda Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. primátor statutárního města Pardubice prezidentka České asociace sester předseda SBMILI ČLS J.E.P. děkan Fakulty biomed. inženýrství ČVUT ředitel Spojené akreditační komise ČR náměstkyně ředitele IPVZ pro výuku ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové ředitel Krajské nemocnice Pardubice garant oboru Biomed. technik VŠB TU Ostrava PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr. František Jurek RNDr. Josef Čihák Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Helena Rybínová, CSc. Mgr. Jaroslav Storm Ing. Zdeněk Šlégr MVDr. Irena Víchová ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ředitel Městské nemocnice Ostrava konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku vedoucí odd. pro vědu a výzkum, FEL ČVUT tajemnice České společnosti pro zdravotnickou techniku radiologický fyzik Fakultní nemocnice Hradec Králové vedoucí oddělení zdravotnické techniky IKEM Praha vedoucí odd. NPP SÚKL Ing. Naďa Kořínková, Dům techniky Pardubice PODLE VYHLÁŠKY MZ ČR č. 321/2008 Sb. SE SOUHLASEM VÝBORŮ ČSZT, ČAS A SRLA JE TATO KONFERENCE OHODNOCENA 8 KREDITY

3 PROGRAM KONFERENCE JEDNÁNÍ V PLÉNU PŘEDNÁŠKY A PŘIHLÁŠENÁ SDĚLENÍ, DISKUSE JEDNÁNÍ V PLÉNU PŘEDNÁŠKY A PŘIHLÁŠENÁ SDĚLENÍ, DISKUSE Odborné jednání konference je určeno zejména pro profese vázané v neformálních formálních týmech, např.: lékař sestra biomedicínský inženýr/technik ošetřující lékař radiolog radiologický asistent výrobce dodavatel servis poskytovatel Každý přednáškový blok tématický okruh bude uveden přednáškami vedoucích pracovníků ve zdravotnictví, v souvisejících technických institucích včetně VŠ a legislativě Diskuse bude zařazena po každé přednášce Přihlášené firmy se budou prezentovat formou výstavky, rozdáním katalogů nebo prospektů, předvedením přístroje nebo softwaru, ev. vystoupením v diskusi. TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Zdravotnický pracovník jako člen multidisciplinárního týmu Novelizované zákony č. 95 a 96 Sb.(úplné znění 338 a 339/2008 Sb.) Vzdělávání zdravotnických pracovníků Kvalifikační požadavky pro technické činnosti v pacientském prostředí Řízení a organizační začlenění správy zdravotnických prostředků Specifikace rozhraní činností zdravotnických pracovníků 2. Použití zdravotnického prostředku v pacientském prostředí Zdravotnický prostředek, zdravotnický elektrický přístroj, zdravotnický elektrický systém teorie a poznatky z praxe Elektrická a jiná instalace jako garance spolehlivosti a bezpečnosti komplexu zdravotnických elektrických přístrojů Ovlivnění kvality zdravotní péče interakcí zdravotnického přístroje se speciálním spotřebním materiálem Zdravotnické prostředky a hygiena jejich používání Spolupráce s výrobci a servisními organizacemi při zvyšování kvality poskytované zdravotní péče 3. Zkušenosti se standardizací, certifikací a akreditací Akreditace českých nemocnic podle norem ISO 9000 Akreditace českých nemocnic podle JCAHO-SAK ČR Poznatky z akreditačních procesů 4. Legislativa Novinky v legislativě týkající se zdravotnických prostředků, metrologie, radiační ochrany, včetně nařízení vlády a resortních vyhlášek Interakce předpisů

4 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.30 DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK TÉMATICKÝ OKRUH Získávání odborné a specializované způsobilosti podle nové legislativy ve zdravotnictví PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha 1.2 Dva roky postgraduálního vzdělávání zdravotníků techniků Ing. Antonín Grošpic, CSc. IPVZ Praha 1.3 Možnosti multidisciplinární VŠ výuky nelékařských zdravotnických profesí Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. ČVUT Fakulta BMI 1.4 Život studijních oborů BMI a BMT akreditovaných dle legislativy o nelékařských profesích: klady a zápory Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. VŠB TU Ostrava Mgr. Petr Tiefenbach VŠB TU Ostrava 1.5 Biomedicínské inženýrství jako multidisciplinární obor začlenění do evropského kontextu Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. ČVUT Fakulta elektrotechnická 1.6 Vzdělávání radiologických asistentů a mezioborová spolupráce Bc. Hana Ferfecká Městská nemocnice Ostrava 1.7 Biomedicínský inženýr (technik) začlenění do provozu, problémy s komunikací Ing. Jiří Petráček Fakultní nemocnice v Motole 1.8 Kompetence multidisciplinárního týmu při použití zdravotnických prostředků RNDr. Josef Čihák ČSZT 1.9 Rozhraní činností zdravotnických pracovníků v praxi Mgr. Margita Malíšková Městská nemocnice Ostrava Ing. Radomír Sabaš Městská nemocnice Ostrava přestávka na oběd ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 1.10 Komunikace v pracovních multidisciplinárních skupinách a týmech Ing. Jana Vašíčková ČVUT Fakulta BMI 1.11 Multioborová spolupráce při provozu centra hyperbarické medicíny Ostrava Jarmila Tichavská Centrum hyperbarické medicíny Ostrava Jana Maršálková Centrum hyperbarické medicíny Ostrava 1.12 SW podpora pro efektivní a kvalitní zdravotní péči evidence a správa zdravotnických přístrojů Bc. Michaela Maťašovská TESCO SW Olomouc

5 1.13 Programová podpora evidence a správy zdravotnických prostředků Mgr. Ludvík Doležal EFA Services Praha 1.14 Týmová spolupráce v evidenci a správě zdravotnické techniky Ján Dunaj-Jurčo IKEM Praha Ing. Jan Náhlík IKEM Praha 2.1 Zvýšená elektrická bezpečnost a JIP MUDr. František Jurek TÉMATICKÝ OKRUH 2 Městská nemocnice Ostrava 2.2 Neformální tým ve vztahu k elektrické bezpečnosti pacienta Ing. Zdeněk Šlégr IKEM Praha 2.3 Infúzní technika a krevní čerpadla, použitý spotřební materiál zásadní vliv na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče RNDr. Josef Čihák ČSZT 2.4 Zdravotnické prostředky jak snížit rizika přenosu infekčních agens RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2.5 Technické zajištění provozu centra hyperbarické medicíny Ivo Němec Centrum hyperbarické medicíny Ostrava POZNÁMKA: občerstvení bude podáváno v průběhu jednání SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ V PROSTORÁCH DOMU TECHNIKY PARDUBICE DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK TÉMATICKÝ OKRUH Řízení kompetencí lékařů v ČR výsledky celonárodní studie MUDr. František Vlček Spojená akreditační komise ČR Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Spojená akreditační komise ČR 3.2 BMI a akreditace Ing. Josef Jirsa Nemocnice Písek 3.3 Kontinuita péče a odpovědnosti červená nit auditu JCI v NNH Mgr. B. Vaculíková Nemocnice Na Homolce Praha 3.4 Certifikace oddělení CS systémem kvality ISO 9001:2000 v MN Ostrava Dagmar Tichopádová Městská nemocnice Ostrava 3.5 Multidisciplinární týmová spolupráce při vyšetření pacienta jódovou kontrastní látkou aplikovanou i.v. Markéta Dupačová Nemocnice Písek Petr Sádlo Nemocnice Písek 3.6 Moderní metody řízení zdravotnického zařízení Ing. Lenka Jakubův ČVUT Fakulta BMI Doc.Ing.J.Borovský, Ph.D. ČVUT Fakulta BMI

6 TÉMATICKÝ OKRUH Interakce předpisů pro použití zdravotnických prostředků Mgr. Jaroslav Storm Fakultní nemocnice Hradec Králové 4.2 Aktuální informace o změnách v právních předpisech zdravotnických prostředků MVDr. Irena Víchová Státní ústav pro kontrolu léčiv 4.3 Novinky v legislativě pro radiační ochranu Ing. Jan Hrabák Státní úřad pro jadernou bezpečnost Mgr. Jaroslav Storm Fakultní nemocnice Hradec Králové ZÁVĚR KONFERENCE

7 ORGANIZAČNÍ POKYNY Místo konání Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice Termín konání 11. a 12. června 2009 prezence ,00 hod. zahájení ,00 hod. zahájení ,00 hod. Účastnický poplatek 1990 Kč včetně DPH členové ČSZT mají 20% slevu členové spolupořádajících organizací 10% studenti zdarma Poplatek zahrnuje: přehled normalizačních dokumentů z oblasti zdravotnické techniky občerstvení Ubytování a stravování není součástí poplatku Platbu uhraďte na účet č /0600 u GE Money Bank Pardubice, variabilní symbol Naše DIČ: CZ , IČ: Ubytování Součástí závazné přihlášky je přehled hotelů a penzionů v centru Pardubic s orientačním ceníkem. Účastníci si nocleh zajišťují sami. Uzávěrka přihlášek 5. června 2009 Závaznou přihlášku odešlete na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o. nám. Republiky Pardubice tel , , Fax:

8 Možnost ubytování v centru Pardubic Název hotelu Adresa Kontakt Orientační ceník HOTEL ARNOŠT PENZION U KOHOUTKA Arnošta z Pardubic 676 Husova 157 HOTEL SPORT Sukova třída 1735 PENZION ZELENÁ ŽÁBA Hronovická 929 PENZION AUSTRIA Smilova 312 CITY PENZION PARDUBICE Hronovická 708 HOTEL 100 Kostelní 100 PENZION BIRDIE Hlaváčova 392 PENSION PODKOVA Smilova 335 PENZION LA POSADA MEXIKANA Za pasáží Pardubice PENZION ATRIUM Smilova HOTEL LABE , HOTEL ZLATÁ ŠTIKA od 710 Kč od 880 Kč 500 Kč 600 Kč 100 Kč snídaně 885 Kč 1090 Kč od 1050 Kč včetně snídaně se snídaní 1100 Kč se snídaní 1400 Kč 1090 Kč 1400 Kč Parkování zdarma Cena od 1000 Kč Včetně snídaně od 1300 Kč od 1600 Kč Včetně snídaně 1200 Kč včetně snídaně Parkování 100 Kč/den 1200 Kč 1400 Kč 1200 Kč 1400 Kč Včetně snídaně a parkování 1400 Kč včetně snídaně 1500 Kč Včetně snídaně

9 Závazná přihláška na konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE III. Dům techniky Pardubice 11. a Příjmení, jméno, titul Funkce v zaměstnání Adresa bydliště, PSČ.... Adresa plátce, PSČ IČ (DIČ) plátce telefon Člen ČSZT (zaškrtněte) ANO NE Člen spolupořádající organizace uveďte které Datum narození účastníka (pro ty, kteří požadují kredity) Základní vložné Vložné pro členy ČSZT Vložné pro členy spolupořádajících organizací Srážka z vložného pro autory přihlášených odborných sdělení Studenti 1990 Kč 1592 Kč 1791 Kč 260 Kč zdarma Uzávěrka přihlášek 5. června 2009 Účastnický poplatek ve výši:..byl uhrazen dne:... z účtu č.:..... na účet č /0600 GE Money Bank Pardubice, variabilní symbol Adresa: Dům techniky Pardubice spol. s r.o. nám. Republiky Pardubice Tel.: , , Fax: DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice, tel: , fax: ,

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

B e z p e č n o s t n í s y s t é m y

B e z p e č n o s t n í s y s t é m y Vážení, Odborně - informační, bezpečnostní portál ORSEC si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci B e z p e č n o s t n í s y s t é m y Datum a čas konání: 16.9.2010, od 08,45 hodin Místo konání: Chvalská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více