ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU"

Transkript

1 OK LOKOMOTIVA PARDUBICE občanské sdružení Palackého 2547 tel.: Pardubice IČO: účet: /5500 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA DĚTÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU PRO REGION PARDUBICKO V ROCE 2014 Pardubice, listopad 2014

2 OBSAH 1. Název projektu 3 2. Příjemce příspěvku 3 3. Garant projektu 3 4. Hlavní cíle projektu 3 5. Realizační plán a časový harmonogram 3 6. Personální zajištění činnosti SCD 4 7. Seznam závodníků zařazených do SCD v roce Seznam akcí SCD v roce Vyhodnocení jednotlivých akcí SCD v roce Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu Hodnocení projektu podle daných kritérií Ekonomické vyhodnocení činnosti SCD a pouţití příspěvku Nadace OB Informace o činnosti SCD Předpokládaný další vývoj 8 Příloha: Sportovní výsledky členů SCD 2

3 1. Název projektu Provozování Sportovního centra dětí v orientačním běhu pro region Pardubicko pro rok Příjemce příspěvku OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdruţení, Palackého 2547, Pardubice, IČO (dále jen OK Lokomotiva Pardubice) 3. Garant projektu Ing. Zuzana Klimplová, Palackého 2547, Pardubice, 4. Hlavní cíle projektu OK Lokomotiva Pardubice se přihlásila do výběrového řízení na provozování Sportovního centra dětí v orientačním běhu (SCD) pro rok 2014, které vyhlásila Nadace orientačního běhu. Nadace OB tento grant pro rok 2014 přidělila pro region Pardubicka ve výši Kč. OK Lokomotiva Pardubice je klub se silným trenérským zázemím a dlouholetou zkušeností s prací s talentovanou mládeţí. V regionu Pardubic působí řada menších oddílů, v nichţ jsou talentovaní závodníci, ale v nichţ nejsou moţnosti pro specializovaný trénink. Cílem projektu bylo soustředit a poskytnout talentovaným závodníkům v orientačním běhu ve věku let nejen z regionu Pardubic tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst. Projekt měl tyto postupné cíle: vyhledání talentů v regionu centra; výběr členů SCD; provázat činnost velkých (OK Lokomotiva Pardubice) a malých klubů ve spádové oblasti centra; závodníkům nabídnout moţnost spolupráce s kvalifikovaným trenérem; zvyšovat zejména mapové dovednosti závodníků; získávání zkušeností v zajímavých terénech v tuzemsku; úspěšné vystoupení v oblastních soutěţích v orientačním běhu; úspěšné vystoupení v oblastních a celostátních soutěţích v orientačním běhu. Do projektu byli zařazeni závodníci oddílů a klubů: OK Lokomotiva Pardubice, KOB Choceň, Sokol Kunvald, OOS TJ Spartak Vrchlabí, Sokol Ţamberk, Ulita-HOBRA Orienteering Broumov, KOB Ústí nad Orlicí, KOB Dobruška, SOOB Spartak Rychnov nad Kněţnou, Jiskra Hořice. Závodníci ostatních klubů spádové oblasti byli trenéry SCD sledováni. 5. Realizační plán a časový harmonogram 1. vyhledání talentů a výběr členů SCD pro rok 2014 listopad fyzická příprava leden říjen

4 3. mapová příprava (mapové tréninky, soustředění) březen září testování fyzické přípravy duben září účast v oblastních soutěţích v orientačním běhu duben říjen vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období listopad zpracování projektu pro grantový program na další období prosinec Personální zajištění činnosti SCD v roce 2014 vedoucí SCD: Klimplová Zuzana (T3) LPU vedoucí trenér SCD: Klimpl Petr (T3) LPU trenéři: Víchová Ladislava (T3) LPU Koberová Lenka (T1) Klimplová Alena (T3) Roudný Václav Čermáková Renata (T3) Haas Karel (T2) 4 LPU LPU LPU LPU LPU 7. Seznam závodníků zařazených do SCD v roce 2014 Jméno Kategorie Registrace 1. Drţková Berenika D14 LPU Filipová Tereza D14 SRK Francová Lucie D14 LPU Koditek Jonáš H14 KUO Konvalinka Jindřich H14 LPU Kosová Tereza D14 SRK Kubíčková Iva D14 ZAM Kulhavý Tadeáš H14 LPU Manda Jakub H12 LPU Peterová Jana D14 DOB Pipek Ondřej H12 LPU Roudný Martin H14 LPU Roudný Václav H14 LPU Rücker Jan H12 HOR Rückerová Šárka D14 HOR Rusin Jan H14 BRU Švadlena Michal H14 CHC Štréglová Zuzana D12 VRL Vojtíšková Viktorie D14 LPU Volák Ondřej H14 BRU Waněk Hubert H12 VRL Bártová Adéla D12 LPU Borovičková Valérie D14 ZAM Brancúská Lenka D14 LPU Broţová Zuzana D14 LPU Bürger Matěj H14 LPU Fencl Jáchym H12 LPU Juška Jiří H12 LPU0304

5 29. Koberová Kateřina D12 LPU Kološová Veronika D12 LPU Mrskoč Marek H12 LPU Pachel Jakub H12 ZAM Pachelová Anna D14 ZAM Procházková Tereza D14 ZAM Pušová Bára D12 LPU Šišma Vojtěch H12 LPU Štregl Matyáš H12 VRL Vodičková Johana D12 LPU0354 O účast na akcích SCD byl velký zájem. 8. Přehled akcí SCD v roce úvodní soustředění (Blatiny) 28/ mapové soustředění (Jindřichov) 28/ mapové soustředění (Chotěboř) 27/ letní tábor Silva o-camp (Budislav) 35/ mapové soustředění (Jestřebí bouda) 36/ závěrečné soustředění (Ţacléř Prkenný důl) 32/5 Volitelná nabídka: Mapové tréninky: Od kaţdé úterý odpoledne výjezdy do okolí Pardubic (jednotlivé mapové tréninky byly zaměřeny na různé mapové techniky). 9. Vyhodnocení jednotlivých akcí SCD v roce Úvodní soustředění (Blatiny) Původně plánované lyţařské soustředění bylo pro nedostatek sněhu bez lyţí, bylo zaměřeno na fyzickou přípravu (běh s mapou i bez ní, turistika, hry ubytování: Grunt na Blatinách, postele, vlastní spací pytle stravování: celodenní doprava: auta počet členů SCD na akci: 28 (trenéři Ladislava Víchová, Petr Klimpl, Alena Klimplová, Vladimír Vícha, Lenka Klimplová) Mapové soustředění (Jindřichov) Mapová příprava v náročných skalnatých terénech v okolí Jablonce nad Nisou ubytování: chata Muhu, na postelích stravování: celodenní doprava: autobus počet členů SCD na akci: 28 (trenéři Ladislava Víchová, Renata Čermáková, Petr Klimpl, Alena Klimplová, Lenka Koberová, Zuzana Klimplová, Karel Haas) Mapové soustředění (Chotěboř) Mapové soustředění v terénech Vysočiny ubytování: rekreační středisko Geofond, Chotěboř, na postelích stravování: celodenní doprava: autobus počet členů SCD na akci: 27 (trenéři Ladislava Víchová, Petr Klimpl, Alena Klimplová, Václav Roudný, Karel Haas) 5

6 Letní tábor Silva o-camp Svratouch (Budislav) Letní tábor dětí ve vysočanských terénech ubytování: ubytování: tábor TOS Svitavy, na postelích stravování: celodenní doprava: individuální, na táboře jízdní kola počet členů SCD na akci: 35 (trenéři Petr Klimpl, Zuzana Klimplová, Vladimír Vícha, Lenka Klimplová, Michaela Przyczková) mapové soustředění (Jestřebí bouda) Soustředění spojené s účastí na 3-denních závodech Cena východních Čech ubytování: Jestřebí bouda, na postelích stravování: celodenní doprava: auta počet členů SCD na akci: 36 (trenéři Petr Klimpl, Alena Klimplová, Karel Haas, Renata Haasová) Závěrečný sraz členů SCD (Ţacléř) Turistika a hry Krkonoších, plán přípravy na další období ubytování: chata TJ Tesla Pardubice, Ţacléř Prkenný důl, na postelích stravování: celodenní doprava: autobus počet členů SCD na akci: 32 (trenéři Petr Klimpl, Alena Klimplová, Zuzana Klimplová, Lenka Koberová, Václav Roudný) Volitelná nabídka Pravidelné mapové tréninky (doprava z Pardubic autobusem) byly členy SCD vyuţívány poměrně hodně, vedle závodníků LPU i závodníky SRK, DOB a HOR. Těm, kteří je vyuţívali, rozhodně přispěli ke zlepšení mapové připravenosti na rozhodující akce. Průměrný počet členů SCD na mapových trénincích: 21. Počet mapových výjezdů Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu Hlavní cíl projektu byl splněn Pokračování v dlouhodobé a systematické práci s talenty v ţákovských kategoriích v regionu, tzn. v jejich tréninkové podpoře a rozvoji. Dílčí cíle projektu Plynule navázat na činnost SCD Pardubice v roce 2013 a na činnost OK Lokomotivy Pardubice v oblasti práce s dětmi a mládeţí Cíl splněn, činnost dětí v regionu probíhala na velmi dobré úrovni. Provázat činnost velkých (OK Lokomotiva Pardubice) a malých klubů ve spádové oblasti centra Cíl splněn, spolupráce s menšími kluby byla dobrá. Všem závodníkům nabídnout moţnost spolupráce s kvalifikovaným trenérem Cíl splněn jen částečně, trénování na dálku v ţákovských kategoriích není moţné, rady byly dávány. Zvyšovat zejména mapové dovednosti závodníků, získávání zkušeností v zajímavých terénech v tuzemsku Cíl splněn, mapová soustředění v různých terénech přispěla k rozvoji mapové dovednosti závodníků. Rozvoj fyzické výkonnosti závodníků (pravidelné testy fyzické připravenosti) Cíl splněn částečně, pravidelné testy se ukázaly jako nereálné, ale fyzická výkonnost závodníků se zlepšovala. 6

7 Úspěšné vystoupení v oblastních soutěţích v orientačním běhu Cíl splněn, závodníci SCD patřili k nejlepším ve Vč. Oblasti 11. Hodnocení projektu podle daných kritérií Sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2014 Kritérium splněno. Členové SCD si úspěšně vedli v oblastních soutěţích a patřili k oporám výběrů Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů ţactva. Individuální vývoj zejména v mapové, ale i fyzické přípravě jednotlivých závodníků zařazených do SCD v roce 2014 Kritérium splněno. Řada závodníků se zlepšila po mapové i fyzické stránce. Naplnění věcné části projektu SCD v roce 2014 Věcná část projektu SCD zpracovaná v listopadu 2013 byla naplněna. 12. Ekonomické vyhodnocení činnosti SCD a použití příspěvku Nadace OB Projekt byl financován z přiděleného grantu Nadace orientačního běhu ve výši Kč, z dotace ČSOS a z příspěvků klubů, resp. účastníků zařazených do centra. Přehled nákladů na jednotlivé akce a pouţití příspěvku Nadace OB na tyto akce: Celkem Nadace FP4 Soustředění Blatiny (ubytování) 12000,- 6000,- FP32 Soustředění Jindřichov (mapové podklady) 2200,- 2200,- FP31 Soustředění Jindřichov (ubytování, stravování) 51200, ,- FP29 Soustředění Chotěboř (mapy) 3400,- 2000,- FP33 Soustředění Chotěboř (doprava) 3013,- 0 FP33 Soustředění Chotěboř (ubytování, stravování) 48195, ,- Letní tábor Silva o-camp Budislav ,- 0 FP65 Soustředění Jestřebí bouda (stravování) 6345,- 0 FP66 Soustředění Jestřebí bouda (ubytování) 13650,- 3800,- V80 Soustředění Prkenný důl (ubytování) 11060, , ,- Na zabezpečení činnosti SCD byl plně vyuţit příspěvek Nadace OB ve výši 45 tis. Kč. Prvotní účetní doklady jsou uloţeny v účetnictví OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdruţení, Palackého 2547, Pardubice. 13. Informace o činnosti SCD SCD má internetovou stránku, kde byly po celý rok pravidelně zveřejňovány informace o činnosti SCD a informace pro členy SCD. Adresa internetové stránky je 7

8 14. Předpokládaný další vývoj OK Lokomotiva Pardubice má zájem v pokračování provozování Sportovního centra dětí pro region Pardubicka i v dalších letech. Pro příští období by měl být zvaţován další vývoj v činnosti sportovního centra dětí především v počtu zařazených dětí a v počtu akcí. Pardubice Ing. Zuzana Klimplová garant projektu Ing. Petr Klimpl předseda OK Lokomotiva Pardubice 8

9 Sportovní výsledky členů SCD v oblastních a celostátních soutěžích 2014 Jméno Kat. Reg. VčP jaro VčP podzim ŽB Čechy Družstvo M ČR Lic Pozn. Drţková Berenika D14 LPU B Filipová Tereza D14 SRK A Francová Lucie D14 LPU B Koditek Jonáš H14 KUO B Konvalinka Jindřich H14 LPU B Kosová Tereza D14 SRK A Kubíčková Iva D14 ZAM B Kulhavý Tadeáš H14 LPU B Manda Jakub H12 LPU C Zahraničí Peterová Jana D14 DOB A Pipek Ondřej H12 LPU B Roudný Martin H14 LPU A Roudný Václav H14 LPU B Rücker Jan H12 HOR A Rückerová Šárka D14 HOR A Rusin Jan H14 BRU A Švadlena Michal H14 CHC A Vojtíšková Viktorie D14 LPU B Volák Ondřej H14 BRU A Waněk Hubert H12 VRL B Bártová Adéla D12 LPU C Borovičková Valérie D14 ZAM B Brancúská Lenka D14 LPU C Broţová Zuzana D14 LPU0053 Vyřazena Bürger Matěj H14 LPU C Fencl Jáchym H12 LPU B Juška Jiří H12 LPU B Koberová Kateřina D12 LPU B Kološová Veronika D12 LPU C Mrskoč Marek H12 LPU B Pachel Jakub H12 ZAM B Pachelová Anna D14 ZAM C Procházková Tereza D14 ZAM B Příloha

10 Pušová Bára D12 LPU B Šišma Vojtěch H12 LPU B Štregl Matyáš H12 VRL B Štreglová Zuzana D12 VRL B Vodičková Johana D12 LPU C 10

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCM v OB Brněnské oblasti v roce 2007 Brno, říjen 2007 Obsah 1. Název projektu

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE 1624. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM 69-2012. VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE 1624. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM 69-2012. VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE 1624 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM 69-2012 VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE II. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

sportovců Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1.2014 zapsaný spolek) území celé ČR.

sportovců Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1.2014 zapsaný spolek) území celé ČR. Český svaz zrakově postižených sportovců, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje: Název organizace v českém jazyce: Český svaz zrakově postižených sportovců Právní forma: občanské sdružení (od

Více