BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

2 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto: Pavel Ondrůšek)

3 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 28/2008 dne Žádost o podporu při organizaci 10. ročníku Buchlovského hudebního léta, Vítězslav Chromek, Traplice, ze dne Rada s potěšením přijala návrh 10. ročníku Buchlovského léta, předložený agenturou VICHR production a rozhodla, že o výši poplatků bude znovu jednat po klíčové akci roku 2008, po koncertu britské skupiny Smokie. Rada klade velký důraz na zajištění pořadatelské služby a především vyřešení parkování při akcích agentury. Žádost o odkoupení pozemku městyse Buchlovice, parcela č v k.ú. Buchlovice, Eva Blahová, Staré Město, ze dne Rada podmínečně doporučila prodej pozemku na Smraďavce, parcela č v k.ú. Buchlovice s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého návštěvou prostoru a zjištěním, zda se nejedná o cestu či spojovací chodník a reakci souseda pana Zdeňka Poláška z Uherského Hradiště, majitele sousední parcely č. 2499, jemuž je třeba zaslat oznámení o návrhu prodeje parcely. Žádost o udělení výjimky z nočního klidu při akcích pořádaných na parkovišti do hodin viz akce v BZ 03/08 country skupiny k poslechu i k tanci, Petr Špalek, Uherské Hradiště Mařatice, ze dne Rada zvažovala prodloužení doby produkcí na parkovišti pod hradem Buchlovem, dle rozpisu se jedná o produkce 3. 5., , , , , a rozhodnutí odložila po vyjádření LČR, s.p. Návrh nájemní smlouvy mezi městysem Buchlovice a A.S.B. FRUKT a.s., se sídlem Buchlovice pronájem pozemků pěstování ovocných stromků Připravený návrh smlouvy na pronájem pozemků městyse firmě A.S.B. FRUKT a.s. Buchlovice v tzv. hruškovém sadě nebude možno uskutečnit, protože ostatní majitelé pozemků pronájem ani prodej firmě nezamýšlí realizovat. Přesto bylo domluveno, že firma bude část pozemků městyse udržovat v dobrém pořádku tak, aby je bylo možno v určitém časovém horizontu využít jako sady. Žádost o možnost uspořádání okrskové soutěže na ploše centrální louky na Smraďavce (majetku městyse Buchlovice) dne 17. května 2008 od do hodin, SDH Buchlovice, Antonín Zelinka, starosta, ze dne Rada nemá námitek proti uspořádání okrskové soutěže mateřskou SDH, připomínka platí jen k vhodnému uspořádání soutěže tak, aby nedošlo k devastaci centrálního prostoru louky na Smraďavce. Žádost o zrušení platby za svoz a likvidaci TKO za rok 2008 za dlouhodobě nepřítomnou Petru Šimčíkovou Bailey, žádá Jaroslava Rašticová, Buchlovice, ze dne Rada nerevokovala svá předchozí rozhodnutí o placení poplatků za svoz a likvidaci TKO s tím, že pravidla pro rok 2008 jsou již nastavena. O případných změkčeních bude možno mluvit až po vyhodnocení roku 2008 a při diskuzi okolo tohoto problému na rok 2009.

4 Slavnosti bratrstva Čechů a Slováků Javorina 2008, Klub kultury a sportu Uherské Hradiště možnost finanční podpory formou daru návrh smlouvy připojen, ze dne Rada odložila na příští zasedání rozhodnutí o případné finanční podpoře Slavností bratrstva Čechů a Slováků - Javorina Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora, Zdenka Miklíčková, Středisko Junáka Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek (vzhledem k dobrým zkušenostem z let minulých) proti organizaci tábora Junáků Uherský Brod, jak psáno v dopise žádosti ze dne O technických záležitostech (odpady, voda) je třeba komunikovat s panem místostarostou Bořkem Žižlavským. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Komenského 500, Buchlovice, Eva Hrušková, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žádosti a rozhodla se prodloužit nájemní vztah paní Evy Hruškové na domě čp. 500 v ulici Komenského o dalších 12 měsíců, tj. do Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví městyse Buchlovice část parcely č. 1036/9 o výměře cca 182 m² v k.ú. Buchlovice, ing. Waldemar Válek, Buchlovice, Rada se po zvážení rozhodla doporučit prodej části pozemku parcela č. 1036/9 o výměře cca 182 m² žadatelům ing. Waldemaru a ing. Haně Válkovým, Buchlovice. Doporučená částka pro schvalovací proces Zastupitelstva městyse Buchlovice bude ve výši znaleckého posudku předmětného pozemku. Starosta městyse dohodne umístnění popelnic pro obyvatele Chrastí vedle nově zbudované parkovací plochy (točny pro svozové vozidlo firmy O T R a.s. Uherské Hradiště). Výběrové řízení Československé kulturní centrum Buchlovice Soutěže na výběru partnera Československého kulturního centra Buchlovice na ulici Brněnská 16 se zúčastnily 3 firmy: 1. SEWACO, Brno; 2. RAVEN EU Advisory, a.s., Brno; 3. AQE advisors, s.r.o., Brno. Rozhodujícím kritériem byla stanovena cena produktu. Z tohoto hlediska byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka č. 2 RAVEN EU Advisory, a.s., Brno. Zastoupení městyse Buchlovice na oslavách 140. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze K návštěvě slavnosti k položení základního kamene dne v Národním divadle v Praze byl delegován pan starosta Ing. Jiří Černý s chotí a pan místostarosta Bořek Žižlavský. Organizátorům slavnosti byla nabídnuta účast Mužského sboru Folklorního studia Buchlovice. Výdaje na dopravu všech účastníků slavnosti budou kryty městysem Buchlovice. Přednáška V rámci Týdne pro rodinu proběhla ve středu 14. května přednáška na téma Adaptace dítěte na 1. třídu. Paní Šmídková z Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti podala velmi zajímavou a poučnou přednášku. Poděkování všech zúčastněných maminek patří hlavně slečně Marušce Jochymkové za hlídání dětí během přednášky. 2

5 Posvěcení památného kříže ve Velehradské ulici V neděli 27. dubna byl P. Rudolfem Chmelařem vysvěcen obnovený kamenný kříž na konci Velehradské ulice ve směru na Břestek. Slavnostní události se zúčastnilo několik desítek spoluobčanů. Jak jsme již před časem psali, kříž z roku 1836 byl obnoven a o několik metrů přesunut v loňském roce na náklady městyse Buchlovice. Jeho opravy se ujal boršický kameník Vít Bilík. (Foto - bž -) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Dugas: 500 nejlepších receptů lidové medicíny G. F. L. Stanglmeier: Tutanchamonovo tajemství J. Kovařík: Královské vraždění (příběhy z franc. dějin) L. Budinský: Deset prezidentů P. Říčan: Psychologie P. Jazairiová: Jiná Afrika Na plovárně 3 (další rozhovory Marka Ebena) V. Tetera: Ovoce Bílých Karpat P. Brycz: Mé ztracené město P. Doherty: Travič z Ptahova chrámu S. Hassel: Gestapo M. H. Clarková: Tentokrát naposledy N. C. Vosseler: Nebe nad Darjeelingem M. Nathan: Kdo s koho A. Pasternak: Rozvod podle Daisy L. Vaňková: Příběh mladšího bratra V. Vondruška: Vládcové ostatků Naučná literatura pro děti a mládež Hsi-Huey Liang: Hamptifongovy ilustrované dějiny moderní Evropy Krásná literatura pro dospělé T. Kubátová: Co je v domě Z. Francková: Smolařka J. Hofmanová: Láska není minulost P. Lázničková: Hra o Milana I. Obermannová: Normální zázraky K. Janouchová: Ukradené dětství Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Jsem superstar! D. Shan: Lovci z přítmí J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti V. Svobodová: Když se máma s tátou berou M. Drijverová: Kouzelná zvířátka knihovnice 3

6 Dne 30. dubna 2008 uplynulo 63 let od osvobození Buchlovic vojáky rumunské armády. Při příležitosti tohoto výročí položili představitelé městyse věnec k pomníku padlým na náměstí. (Foto Mgr. Lenka Rašticová) Starosta Buchlovic ing Jiří Černý se starostou Horného Hričova na Slovensku ing. Jozefem Trizuljakem podepsali začátkem května partnerskou smlouvu mezi oběma obcemi. (Foto -bž-) 4

7 Rekonstrukce venkovní kanalizace pro bytový dům č. 500 Bývalý dům s pečovatelskou službou a zdravotním střediskem č. 500 (vedle Základní školy) na ul. Komenského na první pohled vypadá přiměřeně zachovale. Při podrobnější prohlídce je však zřejmé, že tento objekt již také hodně pamatuje. Jedním z problémů tohoto domu byl špatný stav venkovní kanalizace a předpokládaná souvislost s trvalým průsakem vod do sklepa. Rozhodnutím zastupitelstva městyse byla do plánu investičních akcí v roce 2008 zařazena i rekonstrukce kanalizace a zajištění kvalitního odtoku splaškových a dešťových vod. Následný krok pro letošní rok bylo vyprojektování a realizace nové kanalizace kolem domu tak, aby se přepojily všechny stávající odbočky. Po skončení letošní zimy pracovníci Služeb městyse zlikvidovali nefunkční domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), protože veřejná kanalizace je již několik let napojena na centrální ČOV. Částečná příprava staveniště pak sloužila i pro stavbu kanalizace. V prvních májových dnech jsme provedli přípravu a vyměření trasy a výšek včetně nutného odstranění betonového povrchu. K překvapení všech bylo třeba zapůjčení velkého kompresoru k rozbití betonového lože na celou hloubku výkopu v délce 5 m! Po zahájení výkopu 12. května se zakrátko narazilo na zapomenutý základ betonového schodiště (pod terénem), který opět stál v trase. Pro urychlení práce bylo třeba rozbít i část zámkové dlažby uličky vedle školy. Přes uvedené drobné těžkosti šla nakonec práce rychle vpřed a do pěti pracovních dní byla vykopaná trasa dle projektu zapískovaná, uloženo potrubí a výkop zahrnutý. Rozdíl prvního napojení odbočky a posledního zaústění do připravené šachty na pozemku školy činí 4% spádu. Pozemek bude po ukončení stavby uvedený do původního i lepšího stavu. Ing. Josef Motyčka, Foto - bž - 5

8 CYKLOPUTOVÁNÍ 2008 Buchlovice Boršice Staré Město Modrá Velehrad Břestek Středa 7. května 2008 začala pro většinu starostů našeho mikroregionu netradičně a to tak, že se museli (pokud možno na kolech) přesunout do Buchlovic, kde už v 9.00 hodin probíhalo za jejich účasti slavnostní vyhlášení soutěže Strašák do zelí (nebo do česneku). Starostové i ostatní přítomní tak mohli popřát vítězům ze škol Zlechova a Polešovic. Hlavní náplní další části dne pak byla kontrola části cyklostezek na části mikroregionu Buchlov. A tak jen heslovitě: Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice start. Boršice krátká prohlídka novinek na obecním úřadě, dále pak soukromé muzeum památník plk. Mikuly s krátkou, ale se znalostí věci i souvislostí podanou řečí synem, panem pplk. v záloze Vlastislavem Mikulou, díky. Po delším přesunu pak vítání na radnici ve Starém Městě, vedení města ve šlajfkách, hovořilo se o nových cestách pro cykloturisty vedoucích po březích Moravy, pokračování cesty na Modrou, kde peleton nikdo nečekal, protože 6

9 starosta Miroslav se právě vžíval do role knížete Svatopluka, připravovala se vernisáž nové výstavy v Archeoskanzenu. Poslední postupný cíl Břestek, v závěru na cílové pásce byli všichni, kdo přijeli, vítězi, bylo pozdní odpoledne a tedy nejvyšší čas oslavovat padesátiny pana starosty RNDr. Jindřicha Krušiny. I tato část dne byla velmi vydařená, v Břestku bylo o nás všechny jako vždy velmi dobře postaráno a Jindřich už ukrajuje z druhé půlky, tož, na jeho zdraví živijó! Jak to U krtka vypadalo v pozdějších hodinách, nebylo možno zaznamenat, protože došla batérka. Miloslav Hrdý V polovině května byla zahájena firmou Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. rekonstrukce chodníku v úseku od Muzea Podhradí Buchlovice ke kostelu, naproti vchodu do zámecké zahrady. Po létech tak bude odstraněn neutěšený stav této části chodníku v nejfrekventovanějším místě městečka. (Foto -bž-) 7

10 Reprodukcí akvarelu Karla Žádníka (tzv. Čardášův domek na Zahradách, 1913) Vás zveme na výstavu Náš Karel Žádník do Muzea Podhradí Buchlovice, která bude trvat do 1. července Měj oči otevřené a uvidíš Jsem jehlice trnitá. Nezní to dost vznešeně? Vždyť jsem jedna z těch, které se již vidí málo. Latinsky se jmenuji Ononis spinosa. Jsem malý keříček zdobený růžovými květy. Růstávala jsem u cest a zdobila meze, často i v sousedství mateřídoušky a všelijakých jiných bylinek. Nevím, který drzý člověk mě nazval babí hněv. Snad proto, že mezi mými lístečky vybíhá úzký jehlicovitý trn, kterým se bráním proti tomu, kdo mně chce ublížit. V léčitelství moc slavná nejsem, ale přesto můj kořen přece jen něco umí. Pomáhám při poruchách látkové výměny, často v kombinaci s jinými bylinkami. Zevně jako koupel při kožních vyrážkách. Můžete se se mnou setkat od června do září. A když se vám podaří uvidět mé květy ozdobené kapkami rosy, které září jako diamanty, skloníte se před krásou v přírodě. H. S.

11 Zpívání ze srdíčka V neděli 11. května se konal II. ročník akce Zpívání ze srdíčka. Program byl i letos věnován všem maminkám, babičkám i tetičkám. Svoji šikovnost předvedly děti z MŠ Buchlovice, taneční soubor Děcka z Buchlovic, cimbálová muzička FS Buchlovice pod vedením Martina Crly a taneční kroužek Buchlovjánek. Celá akce probíhala pod záštitou Zlínského kraje. Velké poděkování patří šikovným dětem ze školní družiny při ZŠ Buchlovice za výzdobu a sponzorům pojišťovně AVIVA, panu Vladimíru Obdržálkovi a manželům Vráblíkovým. Věříme, že program splnil účel a potěšil všechna srdíčka. (Foto: Lumír Svoboda) 9

12 Otevření výstavy Týdne pro rodinu V pátek 9. května byla v Muzeu Podhradí Buchlovice otevřena ekologická výstava k Týdnu pro rodinu, kterou uspořádali učitelé a učitelky ZŠ a MŠ se svými dětmi. Poděkování patří rovněž dalším spolupořadatelům. Vybraná komise vyhodnotila při této příležitosti nejlepší ekologický dětský projekt. (Foto: -bž-) 10

13 Májové odpoledne seniorů Vážení a milí senioři, Rada městyse Buchlovice Vás co nejsrdečněji zve na setkání seniorů, které je organizováno v rámci Týdne pro rodinu, ve čtvrtek v restauraci U Páva, začátek je ve hodin. Na programu odpoledne, které je malým poděkováním za všechny Vaše předchozí činnosti a přínosy mateřské obci, je vystoupení dnes už velmi známého sboru Domova důchodců v Buchlovicích BuDu, poté bude následovat hra k tanci i poslechu skupiny LCR Buchlovice. Společná zábava Vám jistě vydrží až do příjemného jarního podvečera. Babičky a dědečkové, přijďte se společně pobavit a potěšit! Tímto pozváním, které se ozývalo několikrát z rozhlasu, po roce opět Rada městyse Buchlovice pozvala seniory městečka na setkání. Musím říci, že se naň určitě těšili, dědečci a babičky byli připraveni a také o čtrnácté hodině skoro všichni v sále. Program a také úvodní slovo tajemníka neslibovaly žádné projevy, přesto došlo alespoň ke chvilce poezie, tentokrát na domácí buchlovské téma. Z tvorby místních básnířek přednesl ing. Miloslav Hrdý verše, které jsou oslavou života v městečku. Přestože jsme je už někteří slyšeli i četli, asi se sluší je připomenout. 11

14 Vesničko pod hradem Anežka Huťková Vesničko pod hradem Buchlovem stulená, jsi jako družička věncem hor zdobená, pentle rol malebně od věnce splývají, domova vůně z něj v kraj rodný dýchají. Princezno z pohádky, byť prostý byl tvůj šat, zámek ti podnoží, korunou slavný hrad, jaro když kouzelným proutkem se dotkne tě, rouchem se oděješ nejhezčím na světě. Byť mnohé z dítek tvých v dál zašlo do světa, zpět v rodné hnízdečko rádo se rozlétá, po cestách mladosti i když zrá žití klas, věrně nás provázej tvých zvonů milý hlas. Jako svou matičku, jako svoji rodnou zem, my tebe, vesničko, upřímně milujem. Úvaha o štěstí Ludmila Dudešková Rodnému kraji Milada Huťková Jsi teplem domova, náručí maminky, větévka májová, na dětství vzpomínky, hřejivým paprskem, balzámem na duši i něžnou pohádkou, jen dítě netuší, kolik to tajemství v tvém srdci bije, drahokam jiskřivý, líbezná poezie. Jsi mastí hojivou na rány života, radost i touhy žár ti v srdci klokotá, jahoda červená i vonná mateřinka, radost i mladost, sluneční jeřabinka. Kolébka dřevěná hýčkaná zpěvem i slovem, ty květe líbezný, krajino pod Buchlovem. Štěstí není mít, co hrdlo ráčí, ke štěstí jen skromné jídlo stačí. Štěstí není mít světa půl, ke štěstí stačí mít na stole chléb a sůl. Štěstí není mít vše nejlepší v bytě, ke štěstí stačí mít v něm zdravé dítě. Štěstí není mít jedno či dvě auta v garáži, ke štěstí stačí vidět šťastný dětský úsměv na tváři. Štěstí není mít na sobě hodně zlata, ke štěstí stačí i šaty samá záplata. Štěstí není poznat dalekou cizinu, ke štěstí stačí milovat svou rodnou otčinu. 12

15 A bez přechodu končila poetika výzvou: A proto ať voní kytičky a znějí písničky, ať dál nám vyhrává kapela voňavá a pěkně po našem i se svým primášem! Tím primášem byl tentokrát pan Mgr. Antonín Gajdoš a s ním BuDu Buchlovský důchoďák! Byl to rozhodně nejlepší výkon, jaký jsem od nich slyšel i viděl a že rozehřáli do potlesku domácí publikum to je, prosím, mimořádný úspěch (znáte to doma není nikdo prorokem a tak). Závěrem jejich vystoupení už tleskali všichni, přítomní zástupci rady (starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský) i pan farář, který se na důchodce také přišel podívat. Opravdu velký potlesk! Rádi také gratulujeme sboru i vedení domova důchodců, těší nás smysluplné využití času, které nabíjí všechny aktéry novou a novou energií. Krátké přestávky před produkcí dalšího seskupení LCR Buchlovice využili přítomný pan farář Rudolf Chmelař ke krátkému pozdravení a přání všeho dobrého a zdraví všem přítomným i rodinám v první řadě, pan starosta pak k podání základních informací o tom, co se v městečku stalo od posledního setkání a také, co se plánuje a požádal přítomné o připomínky a jejich vyjádření k naznačeným záměrům. Pak už začala hrát muzika (to už se moc mluvit nedalo) a po chvíli se i parket zaplnil tanečníky. Nemohl jsem tam pobýt až do samého konce, ale věřím, že radostná nálada všem milým seniorům vydržela a také, že je neopustí alespoň nějaký týden. To jim také přeji a myslím, že to byl ten pravý smysl setkání motivovaného Týdnem pro rodinu. Na Vaše zdraví Ing. Miloslav Hrdý, foto Bořek Žižlavský 13

16 Exkurze do Dukovan Dne jsme se my, žáci 8. a 9. třídy, zúčastnili celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze navazuje na učivo o jaderné energii, její výrobě a využití. Součástí výletu byla i zastávka na Mohelské hadcové stepi, která patří k nejznámějším stepím na našem území. Vzhledem ke svému významu je chráněna již od roku Z Mohelské stepi se nám otevřel pohled na nádrže vodního díla Dalešice a mohutné chladicí věže Dukovan, které ovlivnily ráz celé krajiny. Tady jsme si asi ulovili nejhezčí snímky svými fotoaparáty. Pro potřeby jaderné elektrárny bylo vybudováno vodní dílo Dalešice, kam jsme se přesunuli po krátké procházce po stepi. Po příjezdu nás čekala paní průvodkyně, která nás seznámila s různými typy vodních elektráren a následovala prohlídka vlastního zařízení elektrárny. Viděli jsme vodní přivaděče, turbíny, podzemní hráze a řídící středisko. V některých místech jsme se i báli při pomyšlení, že máme nad hlavami 500 tunovou turbínu. Pak následoval hlavní cíl naší exkurze, a to jaderná elektrárna Dukovany. Vzhledem k bezpečnosti jsme se dostali pouze do moderního informačního centra. Pomocí videa jsme si zopakovali, jak to v jadené elektrárně funguje. V modelu jaderného reaktoru ve skutečné velikosti jsme se stali součástí štěpné reakce a vyzkoušeli si jeho spouštění a zastavení. Dukovanská elektrárna patří mezi 13 % nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě a patří jí prvenství v produktivitě elektřiny v ČR. Po její návštěvě jsme možná mnozí přehodnotili své názory na jadernou energetiku. Z výletu jsme se vrátili poněkud unavení, ale plní zážitků. Andrea Čožíková a žáci 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice 14

17 Dne 12. května 2008 se buchlovičtí skauti účastnili Hudifestu pořádaného na Modré. Jedná se o divadelní soutěž mezi jednotlivými skautskými středisky. Připravili jsme si scénku s názvem Taková normální rodinka na pět způsobů. Scénku vymyslely a s dětmi nacvičily Tereza Tymrová, Lucka Dvouletá a Míša Borská. V konkurenci dalších šesti středisek se nám podařilo vyhrát spoustu diplomů dostali jsme například Cenu diváka, diplom za nejlepší herecký výkon jak pro všechny, tak i jednotlivě pro Martina Maděru, a také byl náš program oceněn jako nejvtipnější. Junáci 9. května 2008 proběhl na skautských chatkách v Pastvisku slavnostní slib nových vlčat, světlušek a skautů. U slavnostního ohně na svou čest slibovalo celkem 9 chlapců a děvčat. Junáci 15

18 Strašáci do česneku nebo do zelí Muzeum Podhradí Buchlovice vyhlásilo výtvarnou soutěž pro základní a mateřské školy nazvanou Strašáci do česneku nebo do zelí. Do soutěže bylo dodáno 26 dílek ze ZŠ a MŠ Huštěnovice, Jalubí, Uherské Hradiště, Polešovice, Tupesy, Zlechov a Vlčnov. Soutěžní strašáci: č. 01 Strašilka Anynka ŠD, I. odd., ZŠ Polešovice č. 02 Strašidlice ŠD ZŠ Polešovice č. 03 Strašák 6. tř. ZŠ Polešovice č. 04 Strašák 5. tř. holky ZŠ Huštěnovice č. 05 Strašák 5. tř. kluci ZŠ Huštěnovice č. 06 Strašák Filoména žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 07 Strašák Elvíra žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 08 Strašák Slaměný Hubert žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 09 Strašák Fešák Pepa žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 10 Strašák v maku ZUŠ Uherské Hradiště č. 11 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 12 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 13 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí Ing. Miloslav Hrdý předává ocenění Ludmile Tihlaříkové ze škol. družiny Polešovice 16

19 Vítězky soutěže Gábina Vlčková a Veronika Belantová se svým Umělínem Ponožkou. č. 14 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí č. 15 Umělín Ponožka Veronika Belantová a Gábina Vlčková 5. tř. ZŠ Tupesy č. 16 Strašák Tománková-Gálová-Churá, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 17 Strašák Náplava-Tesař-Šácha-Pelka- Zálešák-Výstup-Přikryl, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 18 Strašák Balíček-Velcr, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 19 Strašák Opluštilová-Valentová- Belantová, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 20 Pan Frňák ZŠ a MŠ Vlčnov Míša+Jirka+Peťa+Petr č. 21 Strašák Blanka Pavelčíková + Tereza Šmídová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 22 Strašák Denisa Navláčilová + Simona Kuželová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 23 Krasavec ZŠ a MŠ Vlčnov č. 24 BÚÚÚ Káťa+Seba+Nikola+Matoušek, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 25 BIKART Gabča+Olinka+Natálie+Aďa, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 26 Blesk Petr+Danča+Kamil, ZŠ a MŠ Vlčnov Předání cen nejlepším se odehrálo za přítomnosti starostů obcí mikroregionu Buchlov ve středu 7. května 2008 v 9.00 hodin v Muzeu Podhradí Buchlovice. 1. místo získal strašák č. 15 Umělín Ponožka V. Belantové a G. Vlčkové z 5. tř. ZŠ Tupesy (odměna Kč); 2. místo č. 1 Strašilka Anynka, ŠD, I. dd., ZŠ Polešovice (1.000 Kč); 3. místo č. 3 Strašák, 6. třída ZŠ Polešovice (500 Kč). Ke všem výhrám náleží prémie celá třída vítěze má prohlídku Muzea Podhradí Buchlovice zdarma. Muzeum Podhradí Buchlovice a Folklórní agentura Buchlov Foto - bž - Pozvánka na tábor Junák Buchlovice pořádá tradiční skautský letní tábor. Letos jedeme do Aušperku (na Českomoravskou Vysočinu) v termínu od do Cena tábora činí Kč. Tábor je pořádán pro 30 dětí a máme ještě 5 volných míst. Pokud byste měli zájem přihlásit Vaše dítě na tento tábor, kontaktujte pro bližší informace slečnu Veroniku Coplákovou (mob.: ). 17

20 Dětská kuličkiáda Ve čtvrtek 8. května 2008 se na náměstí uskutečnila dětská kuličkiáda. Vítězem se stal Martin Kořínek z Buchlovic (na snímku uprostřed). (Foto: Danuše Ondrůšková) První květnovou sobotu se konalo na parkovišti u hospůdky U Špalka stavění mája. Návštěvníci si mohli podle libosti posedět u táboráku, zazpívat a zatancovat při country muzice Sklerotiků. (Foto: 18

21 Pouť na hoře sv. Klimenta se vydařila Tradiční pouti na Klimentku letos 11. května přálo počasí a bylo to znát i na velké návštěvnosti. Poutníci zaplnili celý vrchol hradiska a kolem stánků s perníkem a občerstvením se to jen hemžilo. Závěr patřil posezení na Nové louce, které se odehrávalo v režii osvětimanského Lesního družstva. K dostání byl výborný bramborák, pivo a káva. Lidé si opekli buřty a poseděli do pozdějších odpoledních hodin. (Foto - bž -) 19

22 Buchlovjané na oslavě 140. výročí založení Národního divadla v Praze Už v časech tuhé poroby českého národa v poutech rakouskouherské monarchie se začala prostřednictvím našich obrozenců šířit myšlenka vybudování rovnocenného divadla, kde z prken jeviště nebude zaznívat nenáviděná němčina, ale kde se budou hrát české hry a zpěvohry obsazované nejlepšími českými herci. S pozvolným zkostnatěním a úpadkem přežité monarchie za vlády Františka Josefa I. se tato myšlenka začala prosazovat i v nejvýše vzdělaných kruzích naší společnosti a začala nabývat konkrétní podobu. Nakonec realizační tým získal po dlouhém boji s německou byrokracií povolení, od kterého byl už krůček k zakoupení pozemku, zpracování projektu a peněžním sbírkám po vlastech českých a moravských. V pátek 16. května 2008 uplynulo 140 let od slavnostního položení základního kamene Národního divadla. Kdo navštívil jeho suterénní prostory, ví, že kámen nebyl jenom jeden. Uvidí jich tam hned několik. Mezi kameny z Blaníku či Řípu zhlédne i ten, který nese nápis Z Buchlova. O jeho zhotovení se zasloužil tehdejší buchlovický obrozenecký farář Josef Dvořák, který jej společně s početnou krojovanou družinou doprovodil na vlakové nádraží do Starého Města, odkud putoval do základů Zlaté kapličky. Tvůrcem kamene byl mistr Jindřich Náplava a vylomil jej s pomocníky v později nazvané tzv. Orlitově skale. V den 140. výročí této události se uskutečnil v exteriéru i interiéru Národního divadla v Praze slavnostní program přenášený televizí a rozhlasem, na který byli pozváni představitelé obcí a měst, z nichž pochází slavné kameny. Za náš městys se zúčastnili starosta ing. Jiří Černý s manželkou MUDr. Jitkou Černou a místostarosta Bořek Žižlavský. Během bohatě navštíveného programu se jednotlivé obce prezen- Společná fotografie představitelů obcí a měst, které se zúčastnily oslav v Národním divadle. (Foto: ND) 20

23 Předání nového základního kamene kameníkem Vítem Bilíkem. (Foto: ing. Josef Motyčka) tovaly tím nejlepším, co mohou nabídnout. Buchlovice důstojně reprezentoval mužský sbor Folklorní studia s písněmi z Buchlovicka, který nasadil opravdu vysokou laťku mezi účinkujícími, za což mu patří velké poděkování. Následovaly hrané výstupy dokumentující rozhodné okamžiky z historie zrodu Národního divadla v podání jeho herců, v čele s Davidem Prachařem. Pro představitele obcí a účinkující byla poté přichystána komentovaná prohlídka divadla, při níž uviděli technické zázemí, scénu, zákulisí, reprezentační prostory i prezidentské salonky. Nakonec se představitelé obcí sešli na společném setkání s ředitelem Národního divadla PhDr. Ondřejem Černým a starostou Prahy I ve vyzdobeném suterénu u základních kamenů, přednesli zdravice a předali své dárky. Patrně nejoriginálnější byl ten náš. Přivezli jsme nový pískovcový základní kámen s nápisem Z Buchlova 2008, jenž zhotovil boršický kamenický mistr Vít Bilík. Slavnost vyvrcholila rozkrojením velkého dortu, který svou podobou symbolizoval původní základní kámen divadla. - bž -, foto Bořek Žižlavský a další Ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý Atmosféra před úvodním programem 21

24 Folkloristé k výročí Národního divadla Původních základních kamenů Národního divadla bylo celkem dvacet. Této mimořádné události před 140 lety se tehdy zúčastnilo přes 85 tisíc lidí. Nedávná připomínka výročí již nebyla sice celonárodní manifestací, ale přesto se stala příjemným setkáním lidí z míst původu jednotlivých základních kamenů. Jedněmi z nich byli i členové mužského sboru Foklorního studia Buchlovice, kteří se vypravili do Prahy, podobně jako při pokládání původního kamene, po železnici. K výpravě se připojil i senátor Josef Vaculík, dlouholetý člen kolektivu Folklorního studia Buchlovice. Vystoupení buchlovského sboru nadchlo všechny přítomné návštěvníky a bylo příjemným osvěžením celého programu. Závěrečná inscenace v podání herců Národního divadla připomněla všem přítomným velmi opomíjenou vlastnost hrdost na svoji vlast historii a kulturu našeho národa. Obzvlášť silně to na nás zapůsobilo v kontextu návštěvy historického centra Prahy, kde se mluví více rusky a anglicky než česky. Názvy obchodů a restaurací jsou taktéž mnohdy v jiných jazycích ne Scénky zahráli herci Národního divadla Vystoupení mužského sboru FS češtině a jako suvenýry z České republiky se zde prodávají matrjošky a sovětské vojenské čepice. Myslím, že tento nešvar je důsledkem dlouhodobého zanedbání výchovy k vlastenectví a hrdosti na svůj národ a zemi. Celá delegace z Buchlovic je velmi ráda, že se mohla zúčastnit tak významné akce a všichni z našeho kraje mohou být hrdí na to, že spoluvytvářeli dějiny našeho národa. Kámen z Buchlova není sice největší, ale v základech Národního divadla má své nezastupitelné místo. Ing. Pavel Dvořan, foto Bořek Žižlavský 22

25 Členové mužského sboru FS u základního kamene ND z Buchlova (Foto: FS Buchlovice) Projev starosty (Foto: MUDr. Jitka Černá) Společná prohlídka divadelních interiérů Rozkrojení dortu ve tvaru základního kamene V divadle zhlédnete i obraz s Buchlovem 23

26 Pouť na Barborce Foto: -vlk- a Martin Žižlavský 24

27 neděle 18. května

28 Kalendář akcí červen 2008 DEN AKCE MÍSTO KONTAKT Kosecké písně areál zámeckého parku Buchlovice Výstava fuchsií a dalších květin každoroční stálá prodejní výstava Prezentace činnosti záchranné stanice volně žijících živočichů Vernisáž výstav Na počátku byla hlína vývoj keramika na Uherskohradišťsku Výstava balkónových a kbelíkových květin každoročně Karl Strűmper výběr ze sortimentu současného předního šlechtitele fuchsií Pohádková země V. Klimkové Aneb Pojďte s námi do pohádky na výstavu skřítků, víl, vodníků a pohádkových bytostí Ondřej Havelka a Melody Makers koncert v rámci Buchlovského hudebního léta Za císaře pána výstava k 90. výročí konce 1. světové války zámecké zahradnictví výstavní prostory zámku v Buchlovicích zámek a zámecký park zámek a zámecký park FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan, , ing. Pavel Vlášek Dana Marková (výstava), Karel Tomešek (záchr. stanice) Slovácké muzeum Uherské Hradiště, PhDr. Blanka Rašticová, /14 slovackemuzeum.cz Informace vstupní brána zámku, Výstava info Pohádkový dům Pičín cz amfiteátr v zámku Agentura Vichr, , Zbrojnice u Andělky, hrad Buchlov Antonín Nožička, Chřibský MTB maraton HB Collegium o.s., Josef Šik, , Řemeslnický jarmark hrad Buchlov HB Collegium o.s. Josef Šik Hradní slavnost hrad Buchlov FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel název datum pořadatel místo popis akce Fašanková obchůzka a zábava s pochováváním basy 18.02.2017 Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, jaksikovaveronika@seznam.cz, tel. 777 992 666 Městečko Buchlovic

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:

Poznámky k nabídce toho voňavého dne: Tisková zpráva z XII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 27. července 2013 V sobotu 27. července 2013 se po dvanácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní heslo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.7.2017 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více