BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

2 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto: Pavel Ondrůšek)

3 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 28/2008 dne Žádost o podporu při organizaci 10. ročníku Buchlovského hudebního léta, Vítězslav Chromek, Traplice, ze dne Rada s potěšením přijala návrh 10. ročníku Buchlovského léta, předložený agenturou VICHR production a rozhodla, že o výši poplatků bude znovu jednat po klíčové akci roku 2008, po koncertu britské skupiny Smokie. Rada klade velký důraz na zajištění pořadatelské služby a především vyřešení parkování při akcích agentury. Žádost o odkoupení pozemku městyse Buchlovice, parcela č v k.ú. Buchlovice, Eva Blahová, Staré Město, ze dne Rada podmínečně doporučila prodej pozemku na Smraďavce, parcela č v k.ú. Buchlovice s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého návštěvou prostoru a zjištěním, zda se nejedná o cestu či spojovací chodník a reakci souseda pana Zdeňka Poláška z Uherského Hradiště, majitele sousední parcely č. 2499, jemuž je třeba zaslat oznámení o návrhu prodeje parcely. Žádost o udělení výjimky z nočního klidu při akcích pořádaných na parkovišti do hodin viz akce v BZ 03/08 country skupiny k poslechu i k tanci, Petr Špalek, Uherské Hradiště Mařatice, ze dne Rada zvažovala prodloužení doby produkcí na parkovišti pod hradem Buchlovem, dle rozpisu se jedná o produkce 3. 5., , , , , a rozhodnutí odložila po vyjádření LČR, s.p. Návrh nájemní smlouvy mezi městysem Buchlovice a A.S.B. FRUKT a.s., se sídlem Buchlovice pronájem pozemků pěstování ovocných stromků Připravený návrh smlouvy na pronájem pozemků městyse firmě A.S.B. FRUKT a.s. Buchlovice v tzv. hruškovém sadě nebude možno uskutečnit, protože ostatní majitelé pozemků pronájem ani prodej firmě nezamýšlí realizovat. Přesto bylo domluveno, že firma bude část pozemků městyse udržovat v dobrém pořádku tak, aby je bylo možno v určitém časovém horizontu využít jako sady. Žádost o možnost uspořádání okrskové soutěže na ploše centrální louky na Smraďavce (majetku městyse Buchlovice) dne 17. května 2008 od do hodin, SDH Buchlovice, Antonín Zelinka, starosta, ze dne Rada nemá námitek proti uspořádání okrskové soutěže mateřskou SDH, připomínka platí jen k vhodnému uspořádání soutěže tak, aby nedošlo k devastaci centrálního prostoru louky na Smraďavce. Žádost o zrušení platby za svoz a likvidaci TKO za rok 2008 za dlouhodobě nepřítomnou Petru Šimčíkovou Bailey, žádá Jaroslava Rašticová, Buchlovice, ze dne Rada nerevokovala svá předchozí rozhodnutí o placení poplatků za svoz a likvidaci TKO s tím, že pravidla pro rok 2008 jsou již nastavena. O případných změkčeních bude možno mluvit až po vyhodnocení roku 2008 a při diskuzi okolo tohoto problému na rok 2009.

4 Slavnosti bratrstva Čechů a Slováků Javorina 2008, Klub kultury a sportu Uherské Hradiště možnost finanční podpory formou daru návrh smlouvy připojen, ze dne Rada odložila na příští zasedání rozhodnutí o případné finanční podpoře Slavností bratrstva Čechů a Slováků - Javorina Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora, Zdenka Miklíčková, Středisko Junáka Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek (vzhledem k dobrým zkušenostem z let minulých) proti organizaci tábora Junáků Uherský Brod, jak psáno v dopise žádosti ze dne O technických záležitostech (odpady, voda) je třeba komunikovat s panem místostarostou Bořkem Žižlavským. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Komenského 500, Buchlovice, Eva Hrušková, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žádosti a rozhodla se prodloužit nájemní vztah paní Evy Hruškové na domě čp. 500 v ulici Komenského o dalších 12 měsíců, tj. do Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví městyse Buchlovice část parcely č. 1036/9 o výměře cca 182 m² v k.ú. Buchlovice, ing. Waldemar Válek, Buchlovice, Rada se po zvážení rozhodla doporučit prodej části pozemku parcela č. 1036/9 o výměře cca 182 m² žadatelům ing. Waldemaru a ing. Haně Válkovým, Buchlovice. Doporučená částka pro schvalovací proces Zastupitelstva městyse Buchlovice bude ve výši znaleckého posudku předmětného pozemku. Starosta městyse dohodne umístnění popelnic pro obyvatele Chrastí vedle nově zbudované parkovací plochy (točny pro svozové vozidlo firmy O T R a.s. Uherské Hradiště). Výběrové řízení Československé kulturní centrum Buchlovice Soutěže na výběru partnera Československého kulturního centra Buchlovice na ulici Brněnská 16 se zúčastnily 3 firmy: 1. SEWACO, Brno; 2. RAVEN EU Advisory, a.s., Brno; 3. AQE advisors, s.r.o., Brno. Rozhodujícím kritériem byla stanovena cena produktu. Z tohoto hlediska byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka č. 2 RAVEN EU Advisory, a.s., Brno. Zastoupení městyse Buchlovice na oslavách 140. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze K návštěvě slavnosti k položení základního kamene dne v Národním divadle v Praze byl delegován pan starosta Ing. Jiří Černý s chotí a pan místostarosta Bořek Žižlavský. Organizátorům slavnosti byla nabídnuta účast Mužského sboru Folklorního studia Buchlovice. Výdaje na dopravu všech účastníků slavnosti budou kryty městysem Buchlovice. Přednáška V rámci Týdne pro rodinu proběhla ve středu 14. května přednáška na téma Adaptace dítěte na 1. třídu. Paní Šmídková z Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti podala velmi zajímavou a poučnou přednášku. Poděkování všech zúčastněných maminek patří hlavně slečně Marušce Jochymkové za hlídání dětí během přednášky. 2

5 Posvěcení památného kříže ve Velehradské ulici V neděli 27. dubna byl P. Rudolfem Chmelařem vysvěcen obnovený kamenný kříž na konci Velehradské ulice ve směru na Břestek. Slavnostní události se zúčastnilo několik desítek spoluobčanů. Jak jsme již před časem psali, kříž z roku 1836 byl obnoven a o několik metrů přesunut v loňském roce na náklady městyse Buchlovice. Jeho opravy se ujal boršický kameník Vít Bilík. (Foto - bž -) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Dugas: 500 nejlepších receptů lidové medicíny G. F. L. Stanglmeier: Tutanchamonovo tajemství J. Kovařík: Královské vraždění (příběhy z franc. dějin) L. Budinský: Deset prezidentů P. Říčan: Psychologie P. Jazairiová: Jiná Afrika Na plovárně 3 (další rozhovory Marka Ebena) V. Tetera: Ovoce Bílých Karpat P. Brycz: Mé ztracené město P. Doherty: Travič z Ptahova chrámu S. Hassel: Gestapo M. H. Clarková: Tentokrát naposledy N. C. Vosseler: Nebe nad Darjeelingem M. Nathan: Kdo s koho A. Pasternak: Rozvod podle Daisy L. Vaňková: Příběh mladšího bratra V. Vondruška: Vládcové ostatků Naučná literatura pro děti a mládež Hsi-Huey Liang: Hamptifongovy ilustrované dějiny moderní Evropy Krásná literatura pro dospělé T. Kubátová: Co je v domě Z. Francková: Smolařka J. Hofmanová: Láska není minulost P. Lázničková: Hra o Milana I. Obermannová: Normální zázraky K. Janouchová: Ukradené dětství Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Jsem superstar! D. Shan: Lovci z přítmí J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti V. Svobodová: Když se máma s tátou berou M. Drijverová: Kouzelná zvířátka knihovnice 3

6 Dne 30. dubna 2008 uplynulo 63 let od osvobození Buchlovic vojáky rumunské armády. Při příležitosti tohoto výročí položili představitelé městyse věnec k pomníku padlým na náměstí. (Foto Mgr. Lenka Rašticová) Starosta Buchlovic ing Jiří Černý se starostou Horného Hričova na Slovensku ing. Jozefem Trizuljakem podepsali začátkem května partnerskou smlouvu mezi oběma obcemi. (Foto -bž-) 4

7 Rekonstrukce venkovní kanalizace pro bytový dům č. 500 Bývalý dům s pečovatelskou službou a zdravotním střediskem č. 500 (vedle Základní školy) na ul. Komenského na první pohled vypadá přiměřeně zachovale. Při podrobnější prohlídce je však zřejmé, že tento objekt již také hodně pamatuje. Jedním z problémů tohoto domu byl špatný stav venkovní kanalizace a předpokládaná souvislost s trvalým průsakem vod do sklepa. Rozhodnutím zastupitelstva městyse byla do plánu investičních akcí v roce 2008 zařazena i rekonstrukce kanalizace a zajištění kvalitního odtoku splaškových a dešťových vod. Následný krok pro letošní rok bylo vyprojektování a realizace nové kanalizace kolem domu tak, aby se přepojily všechny stávající odbočky. Po skončení letošní zimy pracovníci Služeb městyse zlikvidovali nefunkční domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), protože veřejná kanalizace je již několik let napojena na centrální ČOV. Částečná příprava staveniště pak sloužila i pro stavbu kanalizace. V prvních májových dnech jsme provedli přípravu a vyměření trasy a výšek včetně nutného odstranění betonového povrchu. K překvapení všech bylo třeba zapůjčení velkého kompresoru k rozbití betonového lože na celou hloubku výkopu v délce 5 m! Po zahájení výkopu 12. května se zakrátko narazilo na zapomenutý základ betonového schodiště (pod terénem), který opět stál v trase. Pro urychlení práce bylo třeba rozbít i část zámkové dlažby uličky vedle školy. Přes uvedené drobné těžkosti šla nakonec práce rychle vpřed a do pěti pracovních dní byla vykopaná trasa dle projektu zapískovaná, uloženo potrubí a výkop zahrnutý. Rozdíl prvního napojení odbočky a posledního zaústění do připravené šachty na pozemku školy činí 4% spádu. Pozemek bude po ukončení stavby uvedený do původního i lepšího stavu. Ing. Josef Motyčka, Foto - bž - 5

8 CYKLOPUTOVÁNÍ 2008 Buchlovice Boršice Staré Město Modrá Velehrad Břestek Středa 7. května 2008 začala pro většinu starostů našeho mikroregionu netradičně a to tak, že se museli (pokud možno na kolech) přesunout do Buchlovic, kde už v 9.00 hodin probíhalo za jejich účasti slavnostní vyhlášení soutěže Strašák do zelí (nebo do česneku). Starostové i ostatní přítomní tak mohli popřát vítězům ze škol Zlechova a Polešovic. Hlavní náplní další části dne pak byla kontrola části cyklostezek na části mikroregionu Buchlov. A tak jen heslovitě: Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice start. Boršice krátká prohlídka novinek na obecním úřadě, dále pak soukromé muzeum památník plk. Mikuly s krátkou, ale se znalostí věci i souvislostí podanou řečí synem, panem pplk. v záloze Vlastislavem Mikulou, díky. Po delším přesunu pak vítání na radnici ve Starém Městě, vedení města ve šlajfkách, hovořilo se o nových cestách pro cykloturisty vedoucích po březích Moravy, pokračování cesty na Modrou, kde peleton nikdo nečekal, protože 6

9 starosta Miroslav se právě vžíval do role knížete Svatopluka, připravovala se vernisáž nové výstavy v Archeoskanzenu. Poslední postupný cíl Břestek, v závěru na cílové pásce byli všichni, kdo přijeli, vítězi, bylo pozdní odpoledne a tedy nejvyšší čas oslavovat padesátiny pana starosty RNDr. Jindřicha Krušiny. I tato část dne byla velmi vydařená, v Břestku bylo o nás všechny jako vždy velmi dobře postaráno a Jindřich už ukrajuje z druhé půlky, tož, na jeho zdraví živijó! Jak to U krtka vypadalo v pozdějších hodinách, nebylo možno zaznamenat, protože došla batérka. Miloslav Hrdý V polovině května byla zahájena firmou Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. rekonstrukce chodníku v úseku od Muzea Podhradí Buchlovice ke kostelu, naproti vchodu do zámecké zahrady. Po létech tak bude odstraněn neutěšený stav této části chodníku v nejfrekventovanějším místě městečka. (Foto -bž-) 7

10 Reprodukcí akvarelu Karla Žádníka (tzv. Čardášův domek na Zahradách, 1913) Vás zveme na výstavu Náš Karel Žádník do Muzea Podhradí Buchlovice, která bude trvat do 1. července Měj oči otevřené a uvidíš Jsem jehlice trnitá. Nezní to dost vznešeně? Vždyť jsem jedna z těch, které se již vidí málo. Latinsky se jmenuji Ononis spinosa. Jsem malý keříček zdobený růžovými květy. Růstávala jsem u cest a zdobila meze, často i v sousedství mateřídoušky a všelijakých jiných bylinek. Nevím, který drzý člověk mě nazval babí hněv. Snad proto, že mezi mými lístečky vybíhá úzký jehlicovitý trn, kterým se bráním proti tomu, kdo mně chce ublížit. V léčitelství moc slavná nejsem, ale přesto můj kořen přece jen něco umí. Pomáhám při poruchách látkové výměny, často v kombinaci s jinými bylinkami. Zevně jako koupel při kožních vyrážkách. Můžete se se mnou setkat od června do září. A když se vám podaří uvidět mé květy ozdobené kapkami rosy, které září jako diamanty, skloníte se před krásou v přírodě. H. S.

11 Zpívání ze srdíčka V neděli 11. května se konal II. ročník akce Zpívání ze srdíčka. Program byl i letos věnován všem maminkám, babičkám i tetičkám. Svoji šikovnost předvedly děti z MŠ Buchlovice, taneční soubor Děcka z Buchlovic, cimbálová muzička FS Buchlovice pod vedením Martina Crly a taneční kroužek Buchlovjánek. Celá akce probíhala pod záštitou Zlínského kraje. Velké poděkování patří šikovným dětem ze školní družiny při ZŠ Buchlovice za výzdobu a sponzorům pojišťovně AVIVA, panu Vladimíru Obdržálkovi a manželům Vráblíkovým. Věříme, že program splnil účel a potěšil všechna srdíčka. (Foto: Lumír Svoboda) 9

12 Otevření výstavy Týdne pro rodinu V pátek 9. května byla v Muzeu Podhradí Buchlovice otevřena ekologická výstava k Týdnu pro rodinu, kterou uspořádali učitelé a učitelky ZŠ a MŠ se svými dětmi. Poděkování patří rovněž dalším spolupořadatelům. Vybraná komise vyhodnotila při této příležitosti nejlepší ekologický dětský projekt. (Foto: -bž-) 10

13 Májové odpoledne seniorů Vážení a milí senioři, Rada městyse Buchlovice Vás co nejsrdečněji zve na setkání seniorů, které je organizováno v rámci Týdne pro rodinu, ve čtvrtek v restauraci U Páva, začátek je ve hodin. Na programu odpoledne, které je malým poděkováním za všechny Vaše předchozí činnosti a přínosy mateřské obci, je vystoupení dnes už velmi známého sboru Domova důchodců v Buchlovicích BuDu, poté bude následovat hra k tanci i poslechu skupiny LCR Buchlovice. Společná zábava Vám jistě vydrží až do příjemného jarního podvečera. Babičky a dědečkové, přijďte se společně pobavit a potěšit! Tímto pozváním, které se ozývalo několikrát z rozhlasu, po roce opět Rada městyse Buchlovice pozvala seniory městečka na setkání. Musím říci, že se naň určitě těšili, dědečci a babičky byli připraveni a také o čtrnácté hodině skoro všichni v sále. Program a také úvodní slovo tajemníka neslibovaly žádné projevy, přesto došlo alespoň ke chvilce poezie, tentokrát na domácí buchlovské téma. Z tvorby místních básnířek přednesl ing. Miloslav Hrdý verše, které jsou oslavou života v městečku. Přestože jsme je už někteří slyšeli i četli, asi se sluší je připomenout. 11

14 Vesničko pod hradem Anežka Huťková Vesničko pod hradem Buchlovem stulená, jsi jako družička věncem hor zdobená, pentle rol malebně od věnce splývají, domova vůně z něj v kraj rodný dýchají. Princezno z pohádky, byť prostý byl tvůj šat, zámek ti podnoží, korunou slavný hrad, jaro když kouzelným proutkem se dotkne tě, rouchem se oděješ nejhezčím na světě. Byť mnohé z dítek tvých v dál zašlo do světa, zpět v rodné hnízdečko rádo se rozlétá, po cestách mladosti i když zrá žití klas, věrně nás provázej tvých zvonů milý hlas. Jako svou matičku, jako svoji rodnou zem, my tebe, vesničko, upřímně milujem. Úvaha o štěstí Ludmila Dudešková Rodnému kraji Milada Huťková Jsi teplem domova, náručí maminky, větévka májová, na dětství vzpomínky, hřejivým paprskem, balzámem na duši i něžnou pohádkou, jen dítě netuší, kolik to tajemství v tvém srdci bije, drahokam jiskřivý, líbezná poezie. Jsi mastí hojivou na rány života, radost i touhy žár ti v srdci klokotá, jahoda červená i vonná mateřinka, radost i mladost, sluneční jeřabinka. Kolébka dřevěná hýčkaná zpěvem i slovem, ty květe líbezný, krajino pod Buchlovem. Štěstí není mít, co hrdlo ráčí, ke štěstí jen skromné jídlo stačí. Štěstí není mít světa půl, ke štěstí stačí mít na stole chléb a sůl. Štěstí není mít vše nejlepší v bytě, ke štěstí stačí mít v něm zdravé dítě. Štěstí není mít jedno či dvě auta v garáži, ke štěstí stačí vidět šťastný dětský úsměv na tváři. Štěstí není mít na sobě hodně zlata, ke štěstí stačí i šaty samá záplata. Štěstí není poznat dalekou cizinu, ke štěstí stačí milovat svou rodnou otčinu. 12

15 A bez přechodu končila poetika výzvou: A proto ať voní kytičky a znějí písničky, ať dál nám vyhrává kapela voňavá a pěkně po našem i se svým primášem! Tím primášem byl tentokrát pan Mgr. Antonín Gajdoš a s ním BuDu Buchlovský důchoďák! Byl to rozhodně nejlepší výkon, jaký jsem od nich slyšel i viděl a že rozehřáli do potlesku domácí publikum to je, prosím, mimořádný úspěch (znáte to doma není nikdo prorokem a tak). Závěrem jejich vystoupení už tleskali všichni, přítomní zástupci rady (starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský) i pan farář, který se na důchodce také přišel podívat. Opravdu velký potlesk! Rádi také gratulujeme sboru i vedení domova důchodců, těší nás smysluplné využití času, které nabíjí všechny aktéry novou a novou energií. Krátké přestávky před produkcí dalšího seskupení LCR Buchlovice využili přítomný pan farář Rudolf Chmelař ke krátkému pozdravení a přání všeho dobrého a zdraví všem přítomným i rodinám v první řadě, pan starosta pak k podání základních informací o tom, co se v městečku stalo od posledního setkání a také, co se plánuje a požádal přítomné o připomínky a jejich vyjádření k naznačeným záměrům. Pak už začala hrát muzika (to už se moc mluvit nedalo) a po chvíli se i parket zaplnil tanečníky. Nemohl jsem tam pobýt až do samého konce, ale věřím, že radostná nálada všem milým seniorům vydržela a také, že je neopustí alespoň nějaký týden. To jim také přeji a myslím, že to byl ten pravý smysl setkání motivovaného Týdnem pro rodinu. Na Vaše zdraví Ing. Miloslav Hrdý, foto Bořek Žižlavský 13

16 Exkurze do Dukovan Dne jsme se my, žáci 8. a 9. třídy, zúčastnili celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze navazuje na učivo o jaderné energii, její výrobě a využití. Součástí výletu byla i zastávka na Mohelské hadcové stepi, která patří k nejznámějším stepím na našem území. Vzhledem ke svému významu je chráněna již od roku Z Mohelské stepi se nám otevřel pohled na nádrže vodního díla Dalešice a mohutné chladicí věže Dukovan, které ovlivnily ráz celé krajiny. Tady jsme si asi ulovili nejhezčí snímky svými fotoaparáty. Pro potřeby jaderné elektrárny bylo vybudováno vodní dílo Dalešice, kam jsme se přesunuli po krátké procházce po stepi. Po příjezdu nás čekala paní průvodkyně, která nás seznámila s různými typy vodních elektráren a následovala prohlídka vlastního zařízení elektrárny. Viděli jsme vodní přivaděče, turbíny, podzemní hráze a řídící středisko. V některých místech jsme se i báli při pomyšlení, že máme nad hlavami 500 tunovou turbínu. Pak následoval hlavní cíl naší exkurze, a to jaderná elektrárna Dukovany. Vzhledem k bezpečnosti jsme se dostali pouze do moderního informačního centra. Pomocí videa jsme si zopakovali, jak to v jadené elektrárně funguje. V modelu jaderného reaktoru ve skutečné velikosti jsme se stali součástí štěpné reakce a vyzkoušeli si jeho spouštění a zastavení. Dukovanská elektrárna patří mezi 13 % nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě a patří jí prvenství v produktivitě elektřiny v ČR. Po její návštěvě jsme možná mnozí přehodnotili své názory na jadernou energetiku. Z výletu jsme se vrátili poněkud unavení, ale plní zážitků. Andrea Čožíková a žáci 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice 14

17 Dne 12. května 2008 se buchlovičtí skauti účastnili Hudifestu pořádaného na Modré. Jedná se o divadelní soutěž mezi jednotlivými skautskými středisky. Připravili jsme si scénku s názvem Taková normální rodinka na pět způsobů. Scénku vymyslely a s dětmi nacvičily Tereza Tymrová, Lucka Dvouletá a Míša Borská. V konkurenci dalších šesti středisek se nám podařilo vyhrát spoustu diplomů dostali jsme například Cenu diváka, diplom za nejlepší herecký výkon jak pro všechny, tak i jednotlivě pro Martina Maděru, a také byl náš program oceněn jako nejvtipnější. Junáci 9. května 2008 proběhl na skautských chatkách v Pastvisku slavnostní slib nových vlčat, světlušek a skautů. U slavnostního ohně na svou čest slibovalo celkem 9 chlapců a děvčat. Junáci 15

18 Strašáci do česneku nebo do zelí Muzeum Podhradí Buchlovice vyhlásilo výtvarnou soutěž pro základní a mateřské školy nazvanou Strašáci do česneku nebo do zelí. Do soutěže bylo dodáno 26 dílek ze ZŠ a MŠ Huštěnovice, Jalubí, Uherské Hradiště, Polešovice, Tupesy, Zlechov a Vlčnov. Soutěžní strašáci: č. 01 Strašilka Anynka ŠD, I. odd., ZŠ Polešovice č. 02 Strašidlice ŠD ZŠ Polešovice č. 03 Strašák 6. tř. ZŠ Polešovice č. 04 Strašák 5. tř. holky ZŠ Huštěnovice č. 05 Strašák 5. tř. kluci ZŠ Huštěnovice č. 06 Strašák Filoména žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 07 Strašák Elvíra žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 08 Strašák Slaměný Hubert žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 09 Strašák Fešák Pepa žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 10 Strašák v maku ZUŠ Uherské Hradiště č. 11 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 12 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 13 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí Ing. Miloslav Hrdý předává ocenění Ludmile Tihlaříkové ze škol. družiny Polešovice 16

19 Vítězky soutěže Gábina Vlčková a Veronika Belantová se svým Umělínem Ponožkou. č. 14 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí č. 15 Umělín Ponožka Veronika Belantová a Gábina Vlčková 5. tř. ZŠ Tupesy č. 16 Strašák Tománková-Gálová-Churá, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 17 Strašák Náplava-Tesař-Šácha-Pelka- Zálešák-Výstup-Přikryl, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 18 Strašák Balíček-Velcr, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 19 Strašák Opluštilová-Valentová- Belantová, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 20 Pan Frňák ZŠ a MŠ Vlčnov Míša+Jirka+Peťa+Petr č. 21 Strašák Blanka Pavelčíková + Tereza Šmídová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 22 Strašák Denisa Navláčilová + Simona Kuželová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 23 Krasavec ZŠ a MŠ Vlčnov č. 24 BÚÚÚ Káťa+Seba+Nikola+Matoušek, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 25 BIKART Gabča+Olinka+Natálie+Aďa, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 26 Blesk Petr+Danča+Kamil, ZŠ a MŠ Vlčnov Předání cen nejlepším se odehrálo za přítomnosti starostů obcí mikroregionu Buchlov ve středu 7. května 2008 v 9.00 hodin v Muzeu Podhradí Buchlovice. 1. místo získal strašák č. 15 Umělín Ponožka V. Belantové a G. Vlčkové z 5. tř. ZŠ Tupesy (odměna Kč); 2. místo č. 1 Strašilka Anynka, ŠD, I. dd., ZŠ Polešovice (1.000 Kč); 3. místo č. 3 Strašák, 6. třída ZŠ Polešovice (500 Kč). Ke všem výhrám náleží prémie celá třída vítěze má prohlídku Muzea Podhradí Buchlovice zdarma. Muzeum Podhradí Buchlovice a Folklórní agentura Buchlov Foto - bž - Pozvánka na tábor Junák Buchlovice pořádá tradiční skautský letní tábor. Letos jedeme do Aušperku (na Českomoravskou Vysočinu) v termínu od do Cena tábora činí Kč. Tábor je pořádán pro 30 dětí a máme ještě 5 volných míst. Pokud byste měli zájem přihlásit Vaše dítě na tento tábor, kontaktujte pro bližší informace slečnu Veroniku Coplákovou (mob.: ). 17

20 Dětská kuličkiáda Ve čtvrtek 8. května 2008 se na náměstí uskutečnila dětská kuličkiáda. Vítězem se stal Martin Kořínek z Buchlovic (na snímku uprostřed). (Foto: Danuše Ondrůšková) První květnovou sobotu se konalo na parkovišti u hospůdky U Špalka stavění mája. Návštěvníci si mohli podle libosti posedět u táboráku, zazpívat a zatancovat při country muzice Sklerotiků. (Foto: 18

21 Pouť na hoře sv. Klimenta se vydařila Tradiční pouti na Klimentku letos 11. května přálo počasí a bylo to znát i na velké návštěvnosti. Poutníci zaplnili celý vrchol hradiska a kolem stánků s perníkem a občerstvením se to jen hemžilo. Závěr patřil posezení na Nové louce, které se odehrávalo v režii osvětimanského Lesního družstva. K dostání byl výborný bramborák, pivo a káva. Lidé si opekli buřty a poseděli do pozdějších odpoledních hodin. (Foto - bž -) 19

22 Buchlovjané na oslavě 140. výročí založení Národního divadla v Praze Už v časech tuhé poroby českého národa v poutech rakouskouherské monarchie se začala prostřednictvím našich obrozenců šířit myšlenka vybudování rovnocenného divadla, kde z prken jeviště nebude zaznívat nenáviděná němčina, ale kde se budou hrát české hry a zpěvohry obsazované nejlepšími českými herci. S pozvolným zkostnatěním a úpadkem přežité monarchie za vlády Františka Josefa I. se tato myšlenka začala prosazovat i v nejvýše vzdělaných kruzích naší společnosti a začala nabývat konkrétní podobu. Nakonec realizační tým získal po dlouhém boji s německou byrokracií povolení, od kterého byl už krůček k zakoupení pozemku, zpracování projektu a peněžním sbírkám po vlastech českých a moravských. V pátek 16. května 2008 uplynulo 140 let od slavnostního položení základního kamene Národního divadla. Kdo navštívil jeho suterénní prostory, ví, že kámen nebyl jenom jeden. Uvidí jich tam hned několik. Mezi kameny z Blaníku či Řípu zhlédne i ten, který nese nápis Z Buchlova. O jeho zhotovení se zasloužil tehdejší buchlovický obrozenecký farář Josef Dvořák, který jej společně s početnou krojovanou družinou doprovodil na vlakové nádraží do Starého Města, odkud putoval do základů Zlaté kapličky. Tvůrcem kamene byl mistr Jindřich Náplava a vylomil jej s pomocníky v později nazvané tzv. Orlitově skale. V den 140. výročí této události se uskutečnil v exteriéru i interiéru Národního divadla v Praze slavnostní program přenášený televizí a rozhlasem, na který byli pozváni představitelé obcí a měst, z nichž pochází slavné kameny. Za náš městys se zúčastnili starosta ing. Jiří Černý s manželkou MUDr. Jitkou Černou a místostarosta Bořek Žižlavský. Během bohatě navštíveného programu se jednotlivé obce prezen- Společná fotografie představitelů obcí a měst, které se zúčastnily oslav v Národním divadle. (Foto: ND) 20

23 Předání nového základního kamene kameníkem Vítem Bilíkem. (Foto: ing. Josef Motyčka) tovaly tím nejlepším, co mohou nabídnout. Buchlovice důstojně reprezentoval mužský sbor Folklorní studia s písněmi z Buchlovicka, který nasadil opravdu vysokou laťku mezi účinkujícími, za což mu patří velké poděkování. Následovaly hrané výstupy dokumentující rozhodné okamžiky z historie zrodu Národního divadla v podání jeho herců, v čele s Davidem Prachařem. Pro představitele obcí a účinkující byla poté přichystána komentovaná prohlídka divadla, při níž uviděli technické zázemí, scénu, zákulisí, reprezentační prostory i prezidentské salonky. Nakonec se představitelé obcí sešli na společném setkání s ředitelem Národního divadla PhDr. Ondřejem Černým a starostou Prahy I ve vyzdobeném suterénu u základních kamenů, přednesli zdravice a předali své dárky. Patrně nejoriginálnější byl ten náš. Přivezli jsme nový pískovcový základní kámen s nápisem Z Buchlova 2008, jenž zhotovil boršický kamenický mistr Vít Bilík. Slavnost vyvrcholila rozkrojením velkého dortu, který svou podobou symbolizoval původní základní kámen divadla. - bž -, foto Bořek Žižlavský a další Ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý Atmosféra před úvodním programem 21

24 Folkloristé k výročí Národního divadla Původních základních kamenů Národního divadla bylo celkem dvacet. Této mimořádné události před 140 lety se tehdy zúčastnilo přes 85 tisíc lidí. Nedávná připomínka výročí již nebyla sice celonárodní manifestací, ale přesto se stala příjemným setkáním lidí z míst původu jednotlivých základních kamenů. Jedněmi z nich byli i členové mužského sboru Foklorního studia Buchlovice, kteří se vypravili do Prahy, podobně jako při pokládání původního kamene, po železnici. K výpravě se připojil i senátor Josef Vaculík, dlouholetý člen kolektivu Folklorního studia Buchlovice. Vystoupení buchlovského sboru nadchlo všechny přítomné návštěvníky a bylo příjemným osvěžením celého programu. Závěrečná inscenace v podání herců Národního divadla připomněla všem přítomným velmi opomíjenou vlastnost hrdost na svoji vlast historii a kulturu našeho národa. Obzvlášť silně to na nás zapůsobilo v kontextu návštěvy historického centra Prahy, kde se mluví více rusky a anglicky než česky. Názvy obchodů a restaurací jsou taktéž mnohdy v jiných jazycích ne Scénky zahráli herci Národního divadla Vystoupení mužského sboru FS češtině a jako suvenýry z České republiky se zde prodávají matrjošky a sovětské vojenské čepice. Myslím, že tento nešvar je důsledkem dlouhodobého zanedbání výchovy k vlastenectví a hrdosti na svůj národ a zemi. Celá delegace z Buchlovic je velmi ráda, že se mohla zúčastnit tak významné akce a všichni z našeho kraje mohou být hrdí na to, že spoluvytvářeli dějiny našeho národa. Kámen z Buchlova není sice největší, ale v základech Národního divadla má své nezastupitelné místo. Ing. Pavel Dvořan, foto Bořek Žižlavský 22

25 Členové mužského sboru FS u základního kamene ND z Buchlova (Foto: FS Buchlovice) Projev starosty (Foto: MUDr. Jitka Černá) Společná prohlídka divadelních interiérů Rozkrojení dortu ve tvaru základního kamene V divadle zhlédnete i obraz s Buchlovem 23

26 Pouť na Barborce Foto: -vlk- a Martin Žižlavský 24

27 neděle 18. května

28 Kalendář akcí červen 2008 DEN AKCE MÍSTO KONTAKT Kosecké písně areál zámeckého parku Buchlovice Výstava fuchsií a dalších květin každoroční stálá prodejní výstava Prezentace činnosti záchranné stanice volně žijících živočichů Vernisáž výstav Na počátku byla hlína vývoj keramika na Uherskohradišťsku Výstava balkónových a kbelíkových květin každoročně Karl Strűmper výběr ze sortimentu současného předního šlechtitele fuchsií Pohádková země V. Klimkové Aneb Pojďte s námi do pohádky na výstavu skřítků, víl, vodníků a pohádkových bytostí Ondřej Havelka a Melody Makers koncert v rámci Buchlovského hudebního léta Za císaře pána výstava k 90. výročí konce 1. světové války zámecké zahradnictví výstavní prostory zámku v Buchlovicích zámek a zámecký park zámek a zámecký park FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan, , ing. Pavel Vlášek Dana Marková (výstava), Karel Tomešek (záchr. stanice) Slovácké muzeum Uherské Hradiště, PhDr. Blanka Rašticová, /14 slovackemuzeum.cz Informace vstupní brána zámku, Výstava info Pohádkový dům Pičín cz amfiteátr v zámku Agentura Vichr, , Zbrojnice u Andělky, hrad Buchlov Antonín Nožička, Chřibský MTB maraton HB Collegium o.s., Josef Šik, , Řemeslnický jarmark hrad Buchlov HB Collegium o.s. Josef Šik Hradní slavnost hrad Buchlov FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer na Čachrově ZÁPIS č. 35 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více