Tvrz, nebo hrad zatím neprávem opomíjené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvrz, nebo hrad zatím neprávem opomíjené"

Transkript

1 NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 38. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY DOBA HRADŮ A ZÁMKŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 2008/2009 PÍSEMNÁ PRÁCE Tvrz, nebo hrad zatím neprávem opomíjené Název práce: Polenský hrad Zpracovala: Anežka Kvasničková Adresa školy: ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná Ročník: osmý Konzultant: PhDr. Marie Pospíšilová Kraj: Vysočina

2 Úvod Žiji v malém historickém městečku v kraji Vysočina v Polné. Ještě v 19. století patřila mezi největší města v kraji, poté však především kvůli požáru vývojově ustrnula. Díky tomu si ale zachovala svou původní tvář. Nikdo se nesnažil bourat domy s gotickými základy, stavět továrny, sídliště, obchodní domy. Když se řekne Polná, většina lidí si vybaví Hilsneriádu. Je to škoda, protože ve městě najdeme řadu kulturních a historických památek, dokonce i jednu národní kulturní památku chrám Nanebevzetí Panny Marie. Další dominantou Polné je Polenský hrad. Ve své práci jsem se rozhodla psát o něm, protože jen málo lidí ví o jeho existenci, a o zajímavých akcích, které se na něm konají. Přitom se může pochlubit poměrně bohatou historií návštěvami králů, nálezy cenných předmětů hovořících o minulosti města i okolí. Za zdmi hradu se činila rozhodnutí významná i pro celé české země. Myslím si, že Polenský hrad si zaslouží, aby vešel do povědomí široké veřejnosti, případně, aby se pokračovalo v jeho zvelebování. Práci jsem rozdělila do tří částí: historie hradu, seznámení se současnými zajímavostmi hradu a konečně návrhy na zvýšení popularity této dosud nepříliš známé památky. Historie hradu Polná O vzniku Polenského hradu ani vesničky Polná nic nevíme. Z archeologických nálezů je zřejmé, že místo bylo obýváno již v době kamenné. Oblastí procházela tzv. solná (Haberská) stezka, jejím důkazem jsou nalezené antické mince, nejmladší z nich pochází z doby kolem r. 290 před našim letopočtem. Hrad vznikl pravděpodobně jako útočiště vsi a správní sídlo majitele panství. První zmínka o Polné pochází z roku 1242, kdy páni z Polmny (Polné) věnovali část svých majetků německým rytířům. Prvním historicky významným pánem v Polné se stal Jindřich z Lipé. Ten nechal převážně dřevěný hrádek přebudovat na kamenný gotický hrad. Roku 1356 postoupili Polnou páni z Lipé pánům z Pirkštejna. Rozhodnutí mělo pro Polnou velký význam. Pirkštejnové byli jedněmi z hlavních představitelů kališníků, díky jejich vlivu Polná unikla husitskému obléhání a drancování. Do dějin vstoupila Polná sňatkem Žofie z Pirkštejna s Viktorínem z Kunštátu synem Jiřího z Poděbrad. Král panství svého syna často navštěvoval. Podle pověsti se mu v lesích nad Polnou na Jiříkově kameni zjevoval stařec, se kterým se radíval. Král z Polné řídil i boje proti Matyáši Korvínovi. Říkalo se: Kdo má klíč k Polenskému hradu, ten má klíč k Moravě. Šternberkové, odpůrci Jiřího z Poděbrad, však Polnou dobyli lstí. Na kopci nad Polnou prý bydlel poustevník Javlín, který pozoroval okolí a varoval posádku před blížícím se nepřítelem zvoněním na zvony. Šternberkovští vojáci obsadili poustevnu a přeřezali lana zvonů. Javlín přesto běžel k hradu. U brány na otázku Kdo je, heslo! zvolal Poustevník Javlín!, což bylo i dohodnuté heslo. Ve tmě však jeden z nepřátel poustevníka probodl a tak se nepřátelé dostali do hradu jako Viktorínovi poslové. V noci přemohli stráž, otevřeli bránu a v přesile dobyli Polnou. Dalším významným hostem v Polné byl Vladislav Jagellonský, který ujel z Prahy ze strachu před morovou epidemií. Postupně Polnou kupovali Bočkové z Kunštátu, Mikuláš Trčka z Lípy a páni z Valdštejna. Roku 1553 se Kateřina z Valdštejna vdala za Zachariáše z Hradce. Slavná svatba se kvůli své okázalosti a rozmařilosti stala častým literárním námětem té doby. Prý to byl také jeden z mála sňatků z lásky. Po požáru způsobeném bleskem nechal Zachariáš z Hradce hrad opravit v renesančním slohu, část přestavěl na zámek.

3 Velký význam pro Polnou měl rok 1597, kdy hrad koupili Žejdlicové ze Schönfeldu a zvolili si jej za své hlavní sídlo. Doba jim však nepřála. Roku 1620 umožnili Fridrichu Falckému využít Polnou jako místo přijetí poslů moravských stavů. Po bitvě na Bílé hoře byla na Žejdlice uvalena klatba a zkonfiskovali jim majetek. V hrobce Žejdliců byly nalezeny jedny z nejstarších filigránských šperků, které tam pravděpodobně Žejdlicové uložili v naději, že se vrátí a poklad si vyzvednou. Roku 1623 koupili panství Ditrichštejnové. Za třicetileté války hrad dvakrát vypálili a vydrancovali Švédové. Hrad byl opraven, poté znovu vyhořel, velká část hradu pak už nikdy nebyla obnovena. Tak se z velkého a slavného hradu dodnes zachovala jen část. Ditrichštejnové své hlavní sídlo přesunuli do Přibyslavi a Polenský hrad potom sloužil jen jako skladiště a nouzové bydliště. Když roku 1858 rod vymřel po meči, sňatkem získal Polnou rod Kinských, který vlastnil panství (kromě hradu) až do roku Ve 20. letech minulého století totiž hrad odkoupil Spolek městského muzea a TJ Sokol. Díky značným finančním darům místního továrníka Václava Pojmanna začaly opravy, postupně se vytvářely expozice a celý areál radu se zpřístupňoval turistům. Hrad se opravuje v etapách dodnes. Co najdeme v areálu hradu dnes? V samotném hradě je nejzajímavějším sálem Kunštátská síň. Je nejstarší síní, dodnes se v ní zachovaly zbytky renesanční výzdoby. Po nákladné rekonstrukci se stala reprezentačním místem města Polná, konají se v ní různé významné společenské události jako svatby, udílení cen, vítání občánků. Při své návštěvě města v ní byl přijat i prezident Václav Klaus. V budově hradu je poutavá expozice Výstava starých řemesel. V několika místnostech se nám představují řemesla typická pro Polnou, například soukenictví, pekařství, hrnčířství, řeznictví, perníkářství. Součástí expozice je kupecký krám a lékárna U Černého orla. V areálu hradu nalezneme dále městské muzeum s expozicí Historické hodiny a vývoj hodinářského řemesla. V části zámku dnes sídlí ZUŠ Polná a zámecká restaurace s klubem. Každoročně se zde pořádají různé akce: Bitva o Polnou rekonstrukce dobytí Polné Šternberky, noční prohlídky s převlečenými průvodci, kejklíři a ohňovými představeními, Slavnosti na hradě Polná jednodenní zábava s historickým programem, v době Mrkvancové poutě se pořádá na nádvoří hradu středověká pouť s jarmarkem a dobovými atrakcemi. O všechny tyto akce se stará místní skupina nadšenců pro historii Společenství ohně a šermu AD INFINITUM, pomáhají jim pracovníci muzea, města, ochotníci, členové Klubu za historickou Polnou a další. Jak zatraktivnit Polenský hrad? Začněme zatraktivněním expozic. Využila bych kupeckého krámu k předvedení, jak se nakupovalo v minulých staletích. Vysvětlíme staré míry, dáme ochutnat návštěvníkům tradiční polenské pokrmy. Nejtypičtější polenskou specialitou jsou mrkvance buchty plněné mrkví, pečené na počest konce třicetileté války, kdy mrkev zachránila poleňáky před hladomorem. Oživíme i lékárnu U Černého orla. Ukázala bych dnešní generaci navyklé na chemofarmaka, jak se vyrábí bylinkové lektvary, odvary, čaje a masti, nechala bych je vyrobit si vlastní dryák nebo směs. Stará řemesla pomalu upadají v zapomnění, a tak je třeba je připomenout. Zvláště soukenictví, které má v Polné a okolí velkou tradici, ale jen málokdo jej odliší od tkalcovství. Názorně bych ukázala a vysvětlila jeho princip.

4 Aby zbyla návštěvníkům nějaká vzpomínka na Polenský hrad, neměl by podle mne chybět stánek se suvenýry. Při prohlídce řemesel a při ochutnávce určitě turisté projeví zájem o řemeslné výrobky a speciality, tudíž jim umožníme nakoupit si mrkvánky, skládané koláče, staročeské perníky, kousek sukna. Středověk přiblížíme i zvuky. Využijeme blízkosti ZUŠ a potrápíme uši turistů středověkou hudbou, oči tancem a malbou. K akcím zaměřeným především na pobyt krále Jiřího z Poděbrad bych přidala i akce na připomenutí dalších panovníků pobývajících v Polné Vladislava Jagellonského a Fridricha Falckého. Zapojila bych polenský ochotnický spolek. Samozřejmě myslíme i na rodiny s dětmi. Zatímco si rodiče nadšeně prohlíží krásy Polenského hradu, děti stejně nadšeně řádí na prolézačce v podobě hradu. Láska prochází žaludkem, a to i láska k místu. Myslím si, že je třeba zlepšit podmínky stravování a ubytování. Bohužel ubytování ani stravování se nepodobá pětihvězdičkovému hotelu, záleží však především na majiteli a provozovateli. Změna na renesanční hostinec s dobovým menu by jistě přilákala mnoho gurmánů. K menu patří i stylové vybavení a oblečení personálu. Vrátila bych ubytovnu o několik set let zpět a po celkovém zrekonstruování bych přestavěla pokoje ve stylu tvrzí. Myslím si, že lidé se o nás musí dozvědět, proto bych umístila informační tabule u hlavních silničních tahů na Vysočině, upozornila bych na Polnou formou propagačních článků v přílohách denních tisků. Využila bych možností zúčastnit se veletrhů cestovního ruchu. Je třeba mít připravené projekty v oblasti kultury, které umožní čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. Některé návrhy nejsou příliš komplikované a dají se uskutečnit téměř ihned, o ty složitější stojí za to se alespoň pokusit. Přeji Polenskému hradu, aby se to podařilo.

5 Seznam příloh: 1. Rytina hradu z roku Hrad, současný stav 3. Pohled přes rybník Peklo, Pohled přes rybník Peklo, současný stav 5. Hradní nádvoří, stav před rokem Hradní nádvoří, současný stav 8. Expozice kupeckého krámu 9. Kunštátská síň 10. Vystoupení skupiny AD INFINITUM

6 Rytina hradu z roku 1624 Hrad, současný stav

7 Pohled přes rybník Peklo, 1930 Pohled přes rybník Peklo, současný stav

8 Hradní nádvoří, stav před rokem 1925 Hradní nádvoří, současný stav

9 Expozice kupeckého krámu Kunštátská síň

10 Vystoupení skupiny AD INFINITUM

11 Seznam použitých pramenů a literatury: Literatura: Pojmon, F.: Polná popis dějepisný, místopisný a statistický. Romance, Polná 1991 Kolektiv autorů: Polná Městský úřad v Polné, Polná 1992 Vašáková, L.: Polenské pohádky a pověsti. Městský úřad, Klub za historickou Polnou a nadace Pomoc všem, Polná 1992, s. 7, 8, 9 Textové soubory: Archivní materiály Městského muzea Polná: Historie hradu, s. 1, 2, 3, 4, 6, 8 Archivní materiály Městského muzea Polná: Jak jsme stavěli hrad, s. 1, 2, 3 Archivní materiály Městského muzea Polná: Kunštátský sál, s. 1, 2 Archivní materiály Městského muzea Polná: Polná, s. 2, 3, 8, 15 Internetové stránky:

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn Projekt spolupráce je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, vzájemnou Památky na území Zámek Šluknov Hrad Tolštejn Křížové cesty Poprvé se zmínka o zámku ve Šluknově objevuje roku 1573. Zámek

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2011 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. Pochod za Slovanskou epopej (29. 10. 2011) 2 OBSAH 1. Úvod...8 Vítejte

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více