Za zábavou na Slezskoostravsk hrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za zábavou na Slezskoostravsk hrad"

Transkript

1 XVII. ročník, 4/2012 Turistické informace z Česka a Polska Quo vadis, České středohoří str. 5 Regiontour 2013 štěstí přeje připraveným str. 10 Křížem krážem Uherským Hradištěm str. 15 Za zábavou na Slezskoostravsk hrad âtûte na str

2 Vyhrajte špičkový tablet! Čtěte digitální publikace, pozvěte své známé a vyhrajte! Soutěž o tablet! Informace a podmínky soutěže najdete na Publikuj. Čti.Sdílej.Vydělávej Samsung tablety do soutěže věnoval Vodafone ve spolupráci s Floowie. Vodafone, Vodafone logo jsou ochranné známky Vodafone Group. Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Ostatní produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

3 Perspektivy cestovního ruchu v jinak zaloïené ekonomice Nelze tvrdit, že by se našim politikům příliš dařilo ekonomickou situaci alespoň zklidnit, natož zlepšovat o nějaký zlomeček procentního bodu, jak se dnes říká. Spíš se zdá, že se, vyjádřeno slovy Jana Wericha, poměry konsolidují směrem k nule a jak by dodal nejeden ekonom, možná k nule záporné. No, je už jen na naší fantazii, co si pod těmito vyjádřeními chceme nebo nechceme představit. Nicméně situace je taková, jaká je a o jejím, byť jen nádechu růžové barvy, si můžeme nechat jen zdát. Co na to cestovní ruch? Co na to hoteliéři, cestovní kanceláře, majitelé penzionů a provozovatelé dalších služeb? Mají se bát? Zavřou svoje provozovny a podniky? Podle jedněch mnozí ano, podle jiných by to možná nebylo až tak nevyhnutelné, kdyby. Ovšem kdyby. Kdyby co? Před pár týdny jsem se kdesi dočetl celkem zajímavé zdůvodnění současného stavu a možná také náznak východiska pro ekonomiku a hospodářskou činnost obecně a tudíž i pro cestovní ruch, který je odvětvím národního hospodářství jako každé jiné. Jaká je výchozí situace na konci dubna 2012? Celkem nepěkná. Zavazují se miliardy, kam se podíváme, škrtá se nalevo, napravo a významní ekonomové tvrdí, že škrty a podvazování ekonomiku ještě více zpomalí. Selský rozum napovídá, že by to tak mohlo být. Ovšem jiní, neméně významní ekonomové tvrdí, že právě naopak. Někteří sociologové jsou názoru, ke kterému mám celkem blízko, že jsme se jako společnost tedy ta lidská, poněkud přežili. Po druhé světové válce nastalo období, kdy bylo potřeba všechno, nedostávalo se téměř ničeho, a ekonomika i průmysl mohly jet s plynovým pedálem až na podlahu. Poptávka po dlouhá desetiletí převyšovala nabídku, nakupovalo se jako o život. Po materiálních statcích byl hlad stejně agresivní jako hlad po informacích, touha bavit se, cestovat, objevovat exotické země, poznávat nepoznané. Pak se dostavila globalizace a všechny její součásti. Trhy tu i onde se doslova zahltily zbožím nebývalé láce a o to dražší nebo drahé se zájem značně omezil. Nové komunikační a informační technologie, otevření hranic a uvolnění pohybu zboží a služeb na globalizovaném trhu doslova utrhly lavinu turistického ruchu. Kdokoliv mohl a může kamkoliv. Trvalo to dvacet let, na jejichž začátku jsme si naprosto nedokázali představit, co všechno by mohlo nastat. Leč nastalo. Nastalo, že se ukazuje až bědno. Desetiletí prosperity vystřídaly první roky ekonomické recese. Agentury zkoumající veřejné mínění, ekonomové a sociologové se pustili do nové práce a zjistili, že mezi prvními položkami, které ze svých rodinných rozpočtů lidé vyřadí, budou náklady na volnočasové aktivity, tedy i na dovolenou. Každá věková kategorie trochu jinak podle zdroje tn.cz: Turisté věkové kategorie let jsou připraveni omezit náklady na dovolenou ze 42 %, skupina let je rozhodnuta sáhnout až na 44 %, lidé ve věku let si dokážou představit snížení nákladů na dovolenou až o 57 % a nejméně ze všech 28 % nákladů na dovolenou je ochotna obětovat skupina ve věku let. Údaje k zamyšlení? Nejen k zamyšlení. Jsou to informace, se kterými je třeba intenzivně pracovat. I náš obor se bude muset co nejdříve zorientovat a vzít v úvahu nespornou skutečnost: současná ekonomika Česka a celé Evropy je již jiná než před několika lety. Jestliže čtvrtina z celkového počtu obyvatel Česka nevychází s měsíčním příjmem, je třeba to brát v potaz. Pokud v průměru skoro polovina obyvatel ČR chce sáhnout na výdaje na volnočasové aktivity a dovolenou, pak je nejvyšší čas se zamyslet, kudy a jak dál. Turistická veřejnost začíná trpět finanční chudokrevností. Méně peněz znamená touhu po levnějších službách, ne však nutně po nižší kvalitě. Umíme s tím pracovat? Určitě ano. Není třeba tvořit to, co už vytvořeno je. Jen se o tom příliš neví. Příklady máte všude kolem sebe. Stačí se jen rozhlédnout. V Litoměřicích, Kadani, Lomnici nad Popelkou, Uherském Hradišti, Chrudimi, v rekreační obci Suchý na Drahanské vrchovině a snad i v Prostějově najdete ubytování a stravování v kvalitě a cenách, o kterých se vám ani nezdálo. Tam už mají celkem jasno, kudy se cestovní ruch v nové ekonomice bude ubírat. Laco Kučera Čtěte digitální publikace a soutěžte o tablet Perspektivy cestovního ruchu v jinak založené ekonomice. 3 Pojďte prtati postole Quo vadis, České středohoří Aktuálně z konference Stop and Stay v Litoměřicích Slavnost vína v Podkrkonoší Nezapomeňte, že Pardubicko je tolik blízké Regiontour 2013 štěstí přeje připraveným Hledáte ubytování nedaleko brněnského výstaviště? Zahrada v pohybu, jarní Flora Olomouc Žehnání po Slovácku Malý velký miniveletrh cestovního ruchu Křížem krážem Uherským Hradištěm Vína na Podluží z Festivalu otevřených sklepů Hotel Panon nabízí vše, co si můžete přát Zrcadlo turizmu speciál I Utkáním to teprve začíná aneb Vratislav, Za zdravím a třemi atomy kyslíku do Rothschild Palace.. 21 Za zábavou na Slezskoostravský hrad ,1 Krajina Českého středohoří Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 4/2012 3

4 POJëTE PRTATI POSTOLE íci dnes kdekoliv vûtu, ve které by zaznûlo sousloví prtati postole, budeme vût inou povaïováni za excentriky pou- Ïívající nûjakou umûlou fieã v plod party recesistû. Jediní, kdo by nám rozumûli, by byli obyvatelé Postoloprt. Nevelkého mûsta, které potkáte kdykoliv pojedete z Prahy do Chomutova. Na 73. kilometru silnice R7 nepfiehlédnûte smûrovku, podle které vás od Postoloprt bude dûlit uï jen jeden kilometr. Zajeďte se podívat, kde se prtaly postole jak praví jedna z variant o původu jména Postoloprty. Možná, že jste už našli jakousi podobu ke slangovému prťákovi tedy příštipkáři, venkovskému ševci, který uměl opravit jakkoliv ochozené boty. Jinou verzí vzniku názvu města je přesmyčka ze jména zdejšího, už dávno zaniklého, avšak ve své době významného a vlivného kláštera Porta Apostolorum Brána apoštolů. Vyberte si sami, která verze je vám bližší. Vyberte si ji přímo v Postoloprtech. Že Postoloprty nejsou vyhlášeným turistickým cílem? Nevadí! Prohlédněte si město, zastavte se v kostele Nanebevzetí Panny Marie poslední připomínce někdejšího významu města, projděte se parkem kolem zámku, který čeká na svoji revitalizaci. SETKÁNÍ OBČANŮ POSTOLOPRT A WOLKENSTEINA aneb PORTA APOSTOLORUM Už za pár dní začne desátý jubilejní ročník Městských slavností v Postoloprtech. Přijďte se bavit o víkendu května 2012! Samozřejmě budete srdečně vítáni i vy přespolní. I když se nedá tvrdit, že v Postoloprtech najdete mnoho památek, přesto alespoň tři stojí za návštěvu: Již zmíněný kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v roce 1753 italským stavitelem Alto Montem nadáním manželů Terezie a Josefa Schwarzenbergových. V jeho průčelí stojí dvě kamenné sochy Petra a Pavla, uvnitř pak najdete pět oltářů. Některé z obrazů pocházejí od vídeňských malířů Brandlera a Underbergera. Také bohatá štuková výzdoba říms a volut pochází od vídeňských mistrů štukatérů. V kostele se dochovala nádherná kazatelna, bohatě vyřezávaná zpovědnice a původní lavice pro 300 věřících. Okna zdobí vitráže z barevného skla fasovaného v olovu s výjevy Krista a Marie s Ježíškem. Zvláštní pozornost si zasluhují i dva obrazy na jednom jsou manželé Josef a Terezie Schwarzenbergovi se synem Janem a na druhém město Postoloprty z roku Z jiného soudku jsou další dvě zajímavá místa záplavový most postavený jako součást nové císařské silnice z padesátých let 19. století. Je na něj krásný pohled, jehož kulisu tvoří věž kostela a budova zámku. Břehy řeky Ohře na okraji města pak spojují oblouky betonového mostu postaveného v letech ing. Herzánem. Jeho konstrukce byla na svou dobu unikátní a průkopnickou. U jednoho z pilířů najdete řopík součást hraničního opevnění z dob před druhou světovou válkou. Pokud by vám zajímavosti města Postoloprt nestačily, potom neváhejte, nasedněte na kolo a vydejte se do okolí, mezi chmelnice, kolem Ohře a užívejte si regionu Poohří. Na večer se vraťte, poseďte a posilněte se v některé z hospůdek a odpočiňte si v pohodlí jednoho ze dvou penzionů přímo na náměstí. Více informací získáte na uvedené adrese. Kulturní zařízení města Postoloprt, Mírové náměstí 3, Postoloprty tel.: , /2012

5 QUO VADIS, âeské ST EDOHO Í Rozlehlé území pod jihov chodními svahy Kru n ch hor, kraj zdoben homolemi nejstar ích ãesk ch sopek, na jejichï úboãích se od pradávna pûstuje vinná réva, to je âeské stfiedohofií. Jako modrá stuha se jím proplétá klidn, ale siln proud Labe pfiiná ející Ïivotadárnou vláhu nejen vinicím, ale celé Zahradû âech a Portû Bohemice. Kraj, kter dodnes nese stopy neuváïené expanze prûmyslu, v ak neztratil nic ze své krásy a jde dál svojí cestou. Cestou podpory rozvoje turistiky. Ústecký kraj v projektu Brána do Čech rozdělil své území na čtyři turistické celky, v nichž jsou postupně zakládány destinační agentury (DA). Nejstarší je Destinační agentura České Švýcarsko, víc jak rok už pracují DA Krušné hory a DA Poohří a na sklonku loňského roku vznikla Destinační agentura České středohoří. Pracuje na území mezi Mostem a Ústím nad Labem, na východě sousedí s Libereckým a na jihu se Středočeským krajem. Přirozeným centrem území, kde DA České středohoří působí, je královské město Litoměřice, to se také společně s Ústeckým krajem a Biskupstvím litoměřickým stalo jejím zakladatelem. Do čela DA České středohoří byla Správní radou zvolena litoměřická zastupitelka ing. Martina Soldatková. Bez zahálení se prakticky hned po svém založení DA představila na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a v Drážďanech. Tím ale její aktivity teprve začínají. Kam kráčí, kam směřuje destinační agentura České středohoří? Na tuto otázku nám ředitelka Soldatková odpověděla: Od prosince loňského roku, kdy byla Destinační agentura České středohoří založena, uplynulo sotva pět měsíců. To je příliš krátká doba na to, abychom se už dnes mohli chlubit konkrétními výsledky na poli cestovního ruchu a turistiky. Je to ale dost dlouhá doba na to, abychom věděli, co chceme a máme dělat, co jsou naše priority a jak dosáhneme nejbližších cílů. Na letošních veletrzích jsme sbírali první praktické zkušenosti. Právě v těchto týdnech se pracuje na tvorbě loga, internetových stránek, vznikají návrhy prvních propagačních materiálů, se kterými hodláme vstoupit na turistický trh. Aktivně jsme se zapojili do spolupráce s Bránou Čech, ostatními destinačními agenturami a samozřejmě i s městem Litoměřice a Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Zúčastnili jsme se Vinařských Litoměřic a také 4. ročníku konference Stop and Stay. Naším největším cílem je představit České středohoří jako turistickou destinaci, obnovit obecné povědomí o dominantách jako je hora Říp nebo Milešovka, přivést turisty na hrady a zámky, představit historická města i malé obce, o jejichž půvabech se už skoro neví. Pestrost nabídky, kterou České středohoří poskytuje, je skutečně nebývalá. Vinice, sakrální památky včetně drobných staveb v přírodě a samozřejmě Labe a Porta Bohemica a stovky kilometrů stezek a tras pro cyklisty i pro pěší turistiku to všechno je úžasný materiál, s nímž chceme pracovat a přivést do našeho regionu co nejvíce turistů. Už dnes za Destinační agenturu České středohoří srdečně zvu všechny čtenáře TRAVEL profi k nám, do kraje, jehož půvaby si zasluhují pozornost turistů z celé naší republiky... Nezbývá, než Destinační agentuře České středohoří popřát jen samý zdar a úspěch. A vám, milí čtenáři, podnikatelé v cestovním ruchu a turisté využijte jarních víkendů a vydejte se do kraje, kde určitě naleznete vše, co hledáte. Někdo odpočinek, poučení a relaxaci, jiný nové produkty pro svou cestovní kancelář. Laco Kučera Destinační agentura České středohoří o. p. s. Tyršovo nám. 68/5, Litoměřice, tel.: , 4/ Foto: Archiv Ústeckého kraje

6 Foto: Vlastimil Šafránek AKTUÁLNù Z KONFERENCE STOP AND STAY KaÏd, kdo se kdy pustil do práce na pfiípravû a realizaci pracovních setkání, semináfiû nebo konferencí, ví, jak nesnadné je pfiipravit program, kter by uspokojil oãekávání v ech úãastníkû. Stejné to bylo i pfii pfiípravách ãtvrtého roãníku konference Stop and Stay, jejíï dvoudenní jednání skonãilo v pátek 27. dubna Zúãastnila se jí více jak stovka osobností pracujících v cestovním ruchu nejen v Litomûfiicích a Ústeckém kraji, ale i v jin ch regionech âeské republiky, v sousedním Nûmecku a také v dûji ti nadcházejícího EURA 2012 v polské Vratislavi. Do práce přípravného týmu složeného z nového vedení Centra cestovního ruchu a Hradu Litoměřice se aktivně zapojili také zástupci Labské paroplavební společnosti, Západočeské univerzity Plzeň, Destinační agentury České středohoří, TRAVEL profi a v neposlední řadě i společnost Catering de excelence, provozovatel lodi Porta Bohemica 1. Téměř půl roku se na pravidelných setkáních pečlivě cizeloval program tak, aby se co nejvíce přiblížil požadavkům v praxi jen obtížně dosažitelným totiž, aby si každý účastník z konference odvezl právě to, co od ní očekával, a aby bylo naplněno její motto: ZASTAV SE A ZŮSTAŇ, inspirujme se navzájem. Věříme, že patřičný díl inspirace na konferenci našel každý. Organizátorům se bezesporu podařilo vytvořit pracovní atmosféru, o kterou se zasloužili především všichni vystupující. Jedním z prvních byl Torsten Steyer, marketingový specialista Deutsche Bahn z Drážďan z města a regionu, který bezesporu má pro Ústecký kraj svůj atraktivní potenciál. Hodně inspirativní byla i další vystoupení mezi jinými třeba příspěvek projektového manažera CK ATIS Petra Krče. Originálním způsobem objasnil několik tajemství, jak namíchat skutečně chutný a prodejný turistický koktejl. O jeho inspirativnosti není pochyb. Možná, že se co nevidět podaří vytvořit další pobytový balíček s příběhem, jehož podnětem by se mohl stát například film Starci na chmelu, který by určitě byl skvělým doplněním nabídek Chrámu Chmele a Piva v Žatci produktu, který přijel představit místostarosta Jan Novotný. Zaslouženou pozornost vzbudila účast a vystoupení zástupců polské Vratislavi, paní Hanny Domagała a Wojciecha Zalewskiego, kteří do Litoměřic přivezli pozvání nejen na nadcházející zápasy Eura 2012, ale i do Vratislavi jako takové. V mnoha účastnících zanechali dozajista nejméně několik nápadů a myšlenek. Svým velice dobře propracovaným vystoupením a kvalitně zpracovanými propagačními materiály zaujali snad každého. Určitě i přítomné zástupce veletržních organizací. Na konferenci přijeli: manažer brněnského veletrhu Regiontour Jan Šilhánek, ředitel Kongresového centra Aldis z Hradce Králové Tomáš Faltus se svým týmem a manažerky výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region z Výstaviště Černá louka v Ostravě Denisa Hudziaková a Jana Kyzeková. Se zajímavými příspěvky na konferenci vystoupily více jak dvě desítky osobností. Architekt Jan Ritter představil rozsáhlý projekt Labská stezka, redakce TRAVEL profi zastoupila královské město Kadaň a účastníky konference seznámila s dobrými projekty, které město v letošním roce připravuje, mimo jiné např. jubilejní XX. ročník Císařského dne. K velice zdařilým vystoupením patřil i příspěvek popisující 6 4/2012

7 zajímavý a inspirativní projekt Březenský drak pohádkově zpracovaný příběh velkorypadla, které má ambice stát se vyhledávaným turistickým cílem. Z regionů mimo Ústecký kraj přijeli ke zdaru konference přispět manažerka Místní akční skupiny Buchlov Marta Polášková a místostarosta města Chrudimi Roman Málek, představitel mikroregionu Chrudimsko Hlinecko. MAS Buchlov lze považovat za místní akční skupinu, která v posledních dvou letech ušla pořádný kus cesty k vytčenému cíli stát se atraktivním turistickým regionem nabízejícím víc než jen prostě popsané pobyty. Jejich úspěchy při využívání netradičních propagačních projektů zejména místních pověstí a pohádek, tradic, řemesel a folkloru, do nichž dokázali zapojit mimo jiné i obyvatele vesnic v regionu, se mohou stát dobrým inspiračním zdrojem i pro jiné regiony. Kniha, CD a DVD Z kraje pod Buchlovem pohádky a pověsti jsou opravdu vydařeným dílem. Kdo se nechal inspirovat slovy místostarosty Málka a navštíví Chrudimsko Hlinecko, pozná, že soustředěná a promyšlená činnost pracovitého týmu dokáže přinést hmatatelné výsledky. V Chrudimi k takovým bezesporu patří nejen projekt Muzea barokních soch, městské prohlídkové okruhy a v neposlední řadě konkrétní turistické akce směřující pozornost turistické veřejnosti ven z města, třeba do krásné přírody Železných hor. Princip vzájemné inspirace provázel všechny body konference. Kromě jednotlivých příspěvků i vyhlášení a předávání cen krajské sekce Asociace hotelů a restaurací. Ohodnocení dobré práce vždycky vede nejen k ještě většímu úsilí oceněných, ale bezesporu má i pozitivní dopad v oboru jako celku. O tom, co jsme na konferenci slyšeli a viděli, bychom mohli psát ještě dlouho. Na čtvrtém ročníku Stop and Stay takových inspirativních příkladů bylo opravdu hodně. Kromě těch, o kterých jste si právě přečetli, to byla obsáhlá a velice hodnotná vystoupení vycházející z takříkajíc domácího prostředí. Radní Ústeckého kraje Radek Vonka se stal moderátorem prezentací již existujících a nově se etablujících destinačních agentur v Ústeckém kraji. České Švýcarsko, Krušné hory, Dolní Poodří a České středohoří čtyři regiony, čtyři destinační agentury, čtyři kameny, které znáte z loga Brána do Čech. Kdo pozorně poslouchal jednotlivá vystoupení, kdo měl možnost sledovat vývoj turistických regionů v kraji, kdo dokázal nahlédnout pod pokličku turistické kuchyně na Ústecku, poznal a pochopil celou koncepci, která by se mohla stát inspirací pro nejeden kraj v Česku. Ústecký kraj dlouhá léta čelí nedobré pověsti, zhusta dodnes podporované nevyváženým zpravodajstvím. Bojuje se setrvačností názoru, s neochotou lidí se na vlastní oči přesvědčit o skutečném stavu věcí. Že se například České Švýcarsko stalo prvním nositelem ceny EDEN, bylo jen prvním schůdkem a určitě i inspirací pro další čtyři regiony, které postupně dorovnávají krok. Poznali jsme, že se jim daří a bude dařit. O tom není pochyb. Podrobnější informace z Brány do Čech Porty Bohemicy vám přineseme v dalším vydání TRAVEL profi. Než se tak stane, máte ojedinělou možnost se sami na vlastní oči přesvědčit, jak krásná je. Přijeďte do Litoměřic, prohlédněte si město z vyhlídky věže Kalich, sestupte do starobylého podzemí, ochutnejte vína v degustačních prostorách Hradu a pak se naloďte na palubu lodi Porta Bohemica 1. Už celý měsíc brázdí pravidelně podle plavebního řádu hladinu Labe a nabízí hned několik mimořádných zážitků, mezi jinými nedělní zábavné plavby s přepadením pirátů z Labibiku, úžasné výhledy na vinice kolem Žernosek, napojení na cyklostezky a především příjemnou pohodu a odpočinek, relaxaci i poučení. Pro děti do dvanácti let je připravena Volná dětská vstupenka pro jedno dítě v doprovodu rodičů ti si jízdné pochopitelně musí zaplatit. Pokud jste příležitost nechat se inspirovat na čtvrtém ročníku konference STOP and STAY 2012 promarnili, budete mít možnost přijet za rok na její pátý ročník. Tím ale nejsou nijak omezeny možnosti přijet se do Litoměřic inspirovat kdykoliv. Pracovníci Hradu i Centra cestovního ruchu vám rádi budou k dispozici. Ucelený výstup konference organizační tým zpracuje během měsíce května. Účastníci jej obdrží poštou a zájemci si o něj mohou napsat. Laco Kučera VO L NÁ D Ě TS K Á VST U PE N K A N A P L AV B U L O D Í Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a tel.: , Hrad Litoměřice, p. o. Tyršovo nám. 6, Litoměřice, tel.: Vstupenka platí pro 1 dítě do 12 let v doprovodu rodičů*. Platnost vstupenky je od do *rodiče platí plné jízdné 4/2012 7

8 Popularita vín jako nápoje pro slavnostní i docela v ední pfiíleïitosti u nás roste uï fiadu let. Je potû itelné, Ïe zájem ãeské vína milující vefiejnosti se od pûvodních v prav mezi vinice a do sklepû na jiïní Moravû a Slovácku orientuje i smûrem opaãn m pozváním vinafiû do regionû, kde se víno nikdy nepûstovalo a také málo pilo. Jedním z nich je podkrkono sk region mûsto Lomnice nad Popelkou a okolní mûsta a obce. SLAVNOST VÍNA V PODKRKONO Í Mezi první vlaštovky nového způsobu, jak seznámit obyvatele s moravskými vinaři a jejich víny, patří třeba nedávná Slavnost vína v Lomnici nad Popelkou. Uspořádalo ji město Lomnice nad Popelkou v místním zámku, který nedávno prošel zásadní a náročnou rekonstrukcí. Jeho hlavní sál a především skutečně krásně opravené zámecké sklepy přivítaly osm vinařství z Mikulovské, Slovácké a Velkopavlovické vinařské podoblasti, jejichž vinaři přivezli celé kolekce svých vín. K degustaci i koupi se v Lomnici nad Popelkou sešlo kolem stovky vín bílých, červených i růžových. A co by to bylo za ochutnávku, kdyby při ní chyběla cimbálová muzika a zpěv? Co by to bylo za košt, kdyby při něm chybělo něco dobrého k vínu? Netrvalo dlouho a ochutnávání a zábava se brzy rozproudily, ke sboru krojovaných Mužáků se postupně přidávali všichni a veselé a rozpustilé melodie cimbálovky OliNA z Hodonína roztancovaly některé páry. Na stolech velkého sálu se objevily lahve vín z Valtic, z mikulovského Vinařství rodu Pazderků, vína Josefa Uhra z Lanžhota, z Révy Rakvice nebo z Neoklasu Šardice. Jiní našli zalíbení ve vínech Vinařství Hruška nebo od Emila Štohandla z Josefova či z Rodinného vinařství Košut z Prušánek. I méně znalí obdivovatelé kvalitních a chutných vín poznali, že do Lomnice nad Popelkou se podařilo přivést reprezentativní kolekci. Spokojeni tak byli určitě všichni. Jak organizátor město Lomnice nad Popelkou, tak více jak dvě stovky hostů a určitě i vinaři, jejichž vína si našla nové zákazníky. I když u degustačních stolů v zámeckých sklepích bylo stále plno a živo, i když vinaři skoro ani nestačili odpovídat na desítky otázek a každý si mohl odnést alespoň základní informační a propagační materiály jednotlivých vinařství, přesto bylo vhodné každého vinaře představit zvlášť. K tomu vhodně posloužila malá tombola. Osm hostů bylo taženo z osudí. Každý z vylosovaných obdržel jednu lahev od jednoho vinaře, který pak dostal slovo a mohl tak všem přítomným představit svoje vinice a produkci. Podařilo se tedy nenásilně a příjemně spojit všechno, co se při podobných příležitostech propojit má. Vždyť zábava, muzika, zpěv, tanec, ochutnávání a vybírání vína, které bychom rádi měli na vlastním stole, patří k sobě. Bude už jen na rozhodnutí obyvatel Lomnice nad Popelkou a okolí, zda se za dalšími ochutnávkami vypraví k některému z vinařů, které osobně poznali, nebo zda vinaři zase za rok přijedou do Lomnice za svými potencionálními zákazníky. Ať už tomu bude tak či onak, bude to dobře. Moravská vína si našla nový prostor a obyvatelé i návštěvníci Lomnice se mohou těšit na další ročník Slavnosti vína. Byla by škoda nepokračovat v aktivitě, která naznačuje, že by právě pod Kulturní a informační středisko města Lomnice nad Popelkou Husovo nám. 4 Zámek tel.: , , kopcem Tábor, ve městě, kde se víno nikdy nepěstovalo, mohla vzniknout nová tradice. Ale nemusíte čekat až na další ročník Slavnosti vína, abyste Lomnici navštívili, můžete přijet už teď. Program si připravte třeba na víkend nebo celý týden posledního jarního měsíce. Laco Kučera V případě několikadenního pobytu v Lomnici nad Popelkou doporučujeme předem si rezervovat ubytování v Penzionu Babylon. Jen pár kroků od náměstí na vás čekají útulné a dobře vybavené pokoje, restaurace s vynikající kuchyní a s péčí přímo domácí. Překvapeni budete ve všech směrech. Penzion a restaurant Babylon Poděbradova Lomnice nad Popelkou tel.: Informaci o penzionu najdete na webové adrese města. 8 4/2012

9 V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem je zpřístupněna expozice historických kočárů. Přijeďte se podívat, uvidíte exkluzivní kočáry zapůjčené z pražského arcibiskupství, Národního technického muzea i Poštovního muzea. Navíc se budete moci svézt ve velkém poštovním voze. Velkolepá událost zde pak proběhne 26. května a to Den koní. Kladrubská V ichni se jistû nemûïeme doãkat, aï nám poãasí nabídne dal í z tepl ch jarních víkendû, kdy budeme moct svléknout bundy a tfieba jen v triãku a kraèasech vyrazíme za sportem, zábavou i nov mi záïitky. Do iroka otevfiená rovina kolem Labe s náhle se vzpínajícím skalnat m ostrohem Kunûtické hory je turistická oblast Pardubicko, kde lze hezk jarní víkend naplnit aï po okraj. Na Zelené bráně v Pardubicích můžete navštívit novou expozici Zubra, která je pokračováním Kroniky města Pardubic. Již u vstupu se budete moci setkat s postavou uhlíře vedoucího zubra k vladaři. Vše je pohyblivé a nazvučené, stejně jako expozice připomínající vznik městského znaku, která zahájila již minulý rok. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a od října pak od 10:00 do 16:00 hodin. Milovníkům cestovatelské tematiky nabízíme znovuotevřené Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. Po náročné rekonstrukci na vás čeká nová venkovní expozice africké vesnice i expozice o Viktoriiných vodopádech. Nově se bude promítat také životopisný film slavného cestovatele, badatele a etnografa, který kromě jiného dokázal přes veškerá nebezpečí zpracovat podrobnou etnografickou studii původních kmenů jižní Afriky. Kunětickou horu nelze přehlédnout, ať už na Pardubicko přijíždíte odkudkoliv. Mimo prohlídky hradního areálu, z jehož hradeb je nádherný výhled, zde budou po celé léto probíhat zajímavé kulturní akce. Hrad je také zapojen do akcí Pernštejnského roku a nyní se může pochlubit i světovým unikátem mnohonásobně zvětšenou kopií dobové mapy z konce 17. století s kolorovanými rybníky. Naplánujete-li si výlet na Pardubicko na druhý květnový víkend, v sobotu 12. května přímo v Pardubicích budete mít unikátní možnost zažít den plný úžasných rytmů. V ČEZ Aréně totiž proběhne 8. ročník bubenického festivalu BUM BUM PARDUBICE BUM. Jedná se o sraz bubeníků z celé České republiky, ale i zahraničí, kteří předvedou mega bubenickou show. Taktéž je připraven bohatý doprovodný program. spřežení jsou pověstná po celém světě, a tak se vám určitě bude líbit připravený program s ukázkami jízdy na koních, drezury pod sedlem i v zápřeží. Malé i velké dozajista zaujme stádo klisen s hříbaty i nádherní, pyšní kladrubští hřebci. Nezapomeňte, že Pardubicko je tolik blízké Pardubice Region Tourism nám. Republiky 1, Pardubice tel.: , /2012 9

10 REGIONTOUR 2013 TùSTÍ P EJE P IPRAVEN M SluÏby turistûm, sezonní nabídky, cyklotrasy, kempy, hotely, restaurace a hospûdky, hrady a zámky, kulturní a sportovní akce, outdoorové i adrenalinové aktivity nebo putování za vínem to v echno a je tû mnoho dal ího je souãástí cestovního ruchu, oboru, kter na celém svûtû, v Evropû i u nás vytváfií ne nepodstatnou ãást pracovního trhu a je v znamn m generátorem finanãních prostfiedkû. Není tfieba zdûrazàovat, Ïe v âechách, na Moravû i ve Slezsku není mûsto nebo obec, region ãi oblast, která by byla z turistického pohledu nezajímavá. Je ale tfieba neustále opakovat, Ïe pokud se turista právû o va í nabídce nedozví, nepfiijede. Určitě není třeba zvlášť upozorňovat na potřebu neustálého informačního toku, který směřuje od vás od tvůrců turistických produktů ke klientovi. Ke klientovi, který roste, dospívá, stárne. S tím se pochopitelně mění i jeho požadavky na kvalitu, pestrost i cenu služeb, o které by mohl mít zájem. Je ale třeba stále zdůrazňovat, že každý potenciální klient velice stojí o to, aby se k němu informace o vašich produktech dostaly zajímavou, atraktivní, nenásilnou a přitom příjemnou formou. Moderní technologie internet, sociální sítě, TV a další média zaplňují elektronický a virtuální prostor přemírou informací ovšem do značné míry bez ladu a skladu. Ne každý je ochoten trávit hodiny u monitoru a hledat, nechat se od původního záměru odvádět agresivními a neodbytnými reklamními spoty a proklikávat se doslova džunglí odboček a odkazů. Ne každému stačí se spolehnout na většinou stručná a skoro instantní sdělení balená podobně jako pouťová štěstíčka vypadá to pěkně, ale skutečně dovnitř jen těžko nahlédnete. I tak, nebo právě proto prahne dnešní, současný turista, denně zahlcovaný většinou hodně neosobními sděleními, znovu po lidském kontaktu. Po možnosti si pohovořit s lidmi, kteří žijí v místech, kam by se rád vypravil. Kteří mu budou umět odpovědět na jeho všetečné otázky, ukázat mu víc než jen jakousi skládačku, doporučit, kdy rostou houby, kam na procházku se psem, kudy na kole s dětmi, kdy bývá nejstálejší počasí, kde se dobře vaří, který výčepní má pivo jako křen, nebo který penzion si vybrat, popřípadě čemu se vyhnout. Současný turista ať mladý nebo dospělejší se chce s vámi setkat a hovořit. Veletrh turistických možností v regionech Regiontour, pořádaný každoročně v lednu na brněnském výstavišti, je unikátní příležitostí k takovým setkáním. Pro každého z vás, pro malou obec stejně jako nevelký penzion, restauraci, město nebo sebemenší region. Je čas se začít připravovat. Využijte možnosti setkat se s lidmi, kteří rádi cestují, hledají nové zážitky a příjemná místa, kde strávit víkend nebo dovolenou. Už teď začněte s přípravou. Zamyslete se nad tím, co byste vy sami chtěli vidět a zažít. Co by vám museli nabídnout, abyste přijeli. Podívejte se kolem sebe očima turisty. Nehodnoťte přípravu na veletrh jako úřední výkon. Zkuste kreativně, netradičně a s ohledem na očekávané efekty posoudit co a jak představit, nabídnout. Zvažte, do jaké míry by právě vaše expozice byť by měla jen pár metrů dokázala oslovit. Není třeba stavět atypické chrámy, spíš si všímejte, je-li vaše představa expozice esteticky na výši, zajímavá, dokáže-li upoutat pozornost už z dálky a do jaké míry působí vstřícně, jako vlídné pozvání. A pak, až v tomto směru nabude váš názor a představa konkrétní podobu, věnujte nemenší pozornost personálu, který bude po čtyři dny na Regiontouru 2013 pracovat. Zda na veletrh vyšlete úředníka zvyklého ve tři odpoledne zavřít kancelář a jít takříkajíc 10 4/2012

11 po svých, nebo člověka komunikativního a teoreticky dostatečně vybaveného, pro kterého je cestovní ruch, turisté, sbírání zkušeností a debaty s potencionálními klienty víc koníčkem než více či méně otravnou prací. Už teď, před létem začněte uvažovat, jak byste svoji expozici pojednali. Už nyní hledejte a diskutujte s vašimi podnikateli v oboru o možném zapojení do příprav a práce na veletrhu. Společně hledejte jak oslovit rodinu s dětmi, manažery středního věku nebo turisty 50+. Věřte, že každý z nich si vaši pozornost zasluhuje. Vždyť každý z nich dokáže do vašeho města, obce, hotelu nebo penzionu přinést svoje peníze a utratit je za služby, které nabízíte. Za služby, které musíte nejdřív představit a pak teprve sklízet úspěch. A kde jinde byste našli lepší příležitost než na největším veletrhu regionálních turistických nabídek, na veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2013 konaném každoročně v lednu na brněnském výstavišti. S důvěrou se již nyní obracejte na manažera veletrhu. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, Brno Ing. Jan Šilhánek, manažer veletrhu tel.: , Hledáte ubytování nedaleko brnûnského v stavi tû? Vcelku nenápadn dûm v polovinû délky ulice Hlinky v Brnû byste mohli minout bez pov imnutí, pokud byste pfiehlédli ne pfiíli v razn poutaã s nápisem BABYLON HOUSE. Jak uï to b vá, za nenápadn mi dvefimi nás ãasto ãeká nejedno pfiekvapení. Ulice Hlinky v Brně Pisárkách se táhne prakticky podél celé délky brněnského veletržního areálu, kam mnohokrát do roka míří kroky stovek vystavovatelů a stovek tisíc návštěvníků výstav a veletrhů. Jedni i druzí při veletržních akcích vyhledávají pohodlné ubytování co nejblíže výstavišti a v přijatelných cenových relacích. Babylon House takové požadavky splňuje. Dobře vybavené pokoje má penzion umístěny ve dvou úrovních v přízemí jsou tři dvoulůžkové pokoje a jeden apartmán pro dvě osoby a v podkroví je možné se ubytovat ve čtyřech dvoulůžkových a jednom jednolůžkovém pokoji a v jednom apartmánu. Vybavení pokojů televizí, sociálním zařízením a ledničkou je samozřejmostí. Snídaně jsou v ceně pokoje a pokud jak už se zejména při pracovních cestách stává je třeba pracovat i později večer, malá kuchyňka s možností připravit si kávu nebo čaj, popřípadě sendvič, je příjemným doplněním servisu. Babylon House má ale i vlastní restauraci Wayland Club. Najdete ji v klenutém sklepě pod domem. Kromě toho, že sem můžete pozvat na oběd či večeři obchodní partnery nebo přátele, je možné zde uspořádat celkem atraktivní společenskou akci až pro sto osob. Po dohodě s vedením podniku vám připraví menu, popřípadě kulturní program s hudbou. O víkendech v pátek a v sobotu se v restauraci Wayland Club pořádají diskotéky. Ovšem nejen o veletrzích a nejen pro firemní klientelu jsou dveře Babylon House otevřeny. Také pro turisty, kteří chtějí strávit v Brně a okolí pár hezkých dnů, má podnik své kouzlo. Do centra je to tramvají jen pár minut a kdo by se chtěl vydat do přírody, má možnost se snadno dostat autem na silnici vedoucí do oblasti Moravského krasu i na výpadovky vedoucí k Mikulovu, Břeclavi nebo ke Slavkovu. Pokud byste se už teď, na jaře, rozhodli si pobyt v Brně zpestřit výlety do okolí na kole, doporučujeme vám třeba výlet k přehradě v nedaleké Bystrci. Ale s kolem na střeše auta se můžete vypravit kterýmkoliv směrem a večer se zase vrátit do pohodlí pokoje. Ceník ubytování včetně dalších informací najdete na Babylon House a Wayland Club music restaurant Hlinky 94, Brno tel.: , /

12 VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a. s. ZAHRADA V POHYBU, JARNÍ FLORA OLOMOUC V srpnu roku 1958 se olomoucké parky doslova rozsvítily první v stavou kvûtin. Od té doby jsou Olomouc a v stavi tû Flora Olomouc kaïdoroãnû vïdy na jafie, v létû a na podzim vyzdobeny záhony kvûtin a okrasn mi rostlinami v h fiiv ch paletách barev v ech valérû a odstínû. Stejnû tomu bylo i letos od 19. do 22. dubna na jarní 33. mezinárodní zahradnické v stavû a veletrhu FLORA OLOMOUC 2012, 19. veletrhu zahradní mechanizace a potfieb pro zahradníky a zahrádkáfie HORTIFARM 2012 a na 22. JARNÍCH ZAHRADNICK CH TRZÍCH 2012, prodejních trzích kvûtin, okrasn ch dfievin, zahradnického sortimentu, pomûcek a potfieb pro zahradníky a zahrádkáfie. Mottem letošní Flory Olomouc byla ZAHRADA V POHYBU, které bylo v hlavním pavilonu A výtvarně ztvárněno nádhernou spirálou jarních kytic tulipánů, lilií, narcisů, hyacintů s tryskajícími fontánami pod klenbou závěsů, které symbolizovaly rozmarně se měnící jarní oblohu. Autorem tohoto impozantního a skutečně velice působivého díla byla česká legenda zahradní architektury Ivar Otruba. Květiny do hlavní expozice dodali už tradiční účastníci jarní Flory Olomouc, vídeňští městští zahradníci. Ale také mistři zahradnického řemesla a umění z Polska a Slovenska se nenechali zahanbit. O českých zahradnících a aranžérech ani nemluvě. Popsat všechen půvab, vůně a výtvarné kreace není v našich silách. Nejsme odborníci, jsme jen obdivovatelé. Velmi zajímavou byla také expozice Svazu květinářů a floristů ČR, v níž mj. probíhala soutěž v aranžování květin na téma Kytice pro muže. Vždyť nejen ženy mají rády květiny. To vše v přízemí pavilonu A. Na jeho galerii jsme se nechali okouzlit výstavou nádherných orchidejí a poradit si, jak je pěstovat doma nebo ve skleníku. Na své si zde přišli i skalničkáři, pěstitelé kaktusů a sukulentů, exotických masožravek. V pavilonu E jsme pak zhlédli společnou expozici Českého zahrádkářského svazu s mottem Výroční slavnost v zahradě připravenou k 55. jubileu jeho založení. Byla velice inspirující. V exteriérech výstaviště ve Smetanových sadech se rozložila zahrada plná tulipánů a jiných cibulovin u jezírka s fontánou. Odpočinek a příjemné posezení mezi květinami a v oáze Zeleného areálu všech tří parků jsme ocenili všichni, bez rozdílu odbornosti. Botanická zahrada a rozárium skrývaly unikátní expozici určenou především slabozrakým a nevidomým a nabídly návštěvníkům s příchozím jarem pohled na probouzející se skalničky, trvalky, cibuloviny, okrasné dřeviny a sbírkové rostliny na koruně historické tereziánské pevnosti. Výstaviště FLORA OLOMOUC nabízí novou dimenzi turistiky, turistiky za něžnými květinami v jejich pomíjivé kráse, která se nám díky bohu každé jaro vrací. - lk - Všem, kteří letošní jarní Floru Olomouc nestihli navštívit, neseme zprávu a poselství: Nebuďte smutní, za několik měsíců budete mít možnost si vše vynahradit při letní etapě FLORY OLOMOUC mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu a Letních zahradnických trzích od 16. do 19. srpna 2012, nebo potom od 11. do 14. října 2012 na FLOŘE OLOMOUC, podzimní etapě HORTIKOMPLEX, výstavě ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků a Podzimních zahradnických trzích. Souběžně proběhne výstava OLIMA festival gastronomie a nápojů. Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, Olomouc tel.: , výstavnický úsek: , /2012

13 ÎEHNÁNÍ PO SLOVÁCKU Pfiivést na svût dítko nebo dílo je vïdy událost v znamná. Vztah rodiãû nebo tvûrcû ke svému potomku ãi hotové práci nemûïe b t jin neï emocionální a je celkem pfiirozené, Ïe jeho uvedení do Ïivota je spojováno s obfiadem. Z dítûte je kfitem obfiadnû snímán dûdiãn hfiích, Ïehnání knize, filmu nebo hudebnímu dílu je iniciaãní obfiad, kter m jsme si zvykli uvádût je ke ãtenáfiûm, divákûm, posluchaãûm. Kfiest i Ïehnání je ale vïdy událostí hodnou zaznamenání. Zde je tedy záznam slavnostního žehnání knize pohádek a pověstí z Buchlovských hor, DVD s filmem z téhož prostředí a CD se slováckými písničkami a příběhy vše pod společným titulem Z kraje pod Buchlovem. A kde jinde než pod Buchlovem by se slavnost měla odehrát. Pod Buchlovem, ve staroslavném Velehradě, v krásně malovaném sále křesťanského Stojanova gymnázia v bezprostředním sousedství proslulé velehradské baziliky, která se s celou obcí intenzivně připravuje nejen na letošní Setkání lidí dobré vůle, ale především na příští rok, kde se bude vzpomínat na výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. V sále gymnázia se sešli nejen představitelé Místní akční skupiny Buchlov a mikroregionu Buchlov; přijeli zástupci spolupracující MAS Hornolidečsko, starosta Uherského Hradiště, hosté z Regionu Slovácko a nechyběli ani zástupci Státního svazek obcì pro rozvoj cestovnìho zemědělského intervenčního fondu a spousty významných obcí. Sál byl zaplněn prakticky do posledního místečka. Úvodní slovo připadlo dvěma protagonistům manažerce MAS Buchlov Martě Poláškové a starostovi obce Modrá a zároveň předsedovi MAS mikroregionu Buchlov Miroslavu Kováříkovi. Pak už na vyvýšeném jevišti vystoupili muzikanti s malou zpěvačkou a tanečníkem verbuňku a po nich se své role ujali kmotři všech tří nosičů co jiného by mohli popřát než úspěšný vstup do života, mnoho spokojených čtenářů a posluchačů a ještě více lidí, které do regionu pod Buchlovem přivede možnost je získat do vlastní knihovny, filmotéky nebo fonotéky. Všechny nosiče Z kraje pod Buchlovem, pohádky a pověsti budou zanedlouho k dispozici na obecních a městských úřadech v působnosti MAS Buchlov a mikroregionu Buchlov. Pokud máte zájem je získat, neváhejte a vydejte se do tohoto krásného koutu Slovácka co nejdříve. Až se na Buchlovsko vypravíte, navštivte Modrou, Tupesy, Boršice, Břestek, Osvětimany a další obce a místa mikroregionu. Poznáte kraj jako z příběhů, které si dozajista se zájmem přečtete hned první večer v posteli, třeba v penzionu nad Mysliveckou hospodou v Modré. Ve staré, vyřezávané posteli, na nadýchaném polštáři se vám budou zdát všechny pohádky a pověsti Z kraje pod Buchlovem. Laco Kučera MAS Buchlov Buchlovice 800, Buchlovice, tel.: ruchu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 4/

14 Region Slovácko pfied mûsícem pfiipravil druh roãník Slováckého miniveletrhu cestovního ruchu, miniveletrhu, kter je sám ve své podstatû protikladem svého názvu, jak naznaãuje titulek. Mal prostorem, ve kterém byl uspofiádán, mini proto, Ïe maxiveletrhy skuteãnû vypadají jinak a velk sv m pfiínosem a v znamem. MAL VELK MINIVELETRH Není tajemstvím, že i lokální, ne příliš velká, ale přitom profesionálně připravená akce může mít význam nesrovnatelně větší než propagační akce mnohdy trochu odbyté a nesmyslně drahé. A malý velký Slovácký miniveletrh cestovního ruchu takovou významnou aktivitou je. Vloni jeho první a letošní druhý ročník se konaly v Uherském Hradišti v Domě U sovy na Mariánském náměstí, v prostorách, které dočasně obývají turistické informační centrum a Region Slovácko. Už letos v létě se ale jak infocentrum, tak Region Slovácko znovu vrátí na náměstí T. G. Masaryka, do opravených, mnohem větších prostor. Poněkud stísněné možnosti prezentace však naprosto neovlivnily zájem vystavovatelů ani návštěvníků. Na pultech se rozprostřely skoro všechny zajímavosti, které Slovácko nabízí. Se skleničkou vína z Neoklasu Šardice si každý, kdo přišel, mohl vybrat program na víkend i na celý týden nebo jen na jednodenní výlet. I tentokrát byl největší zájem o cyklotrasy. Nejen kolem Baťova kanálu, řeky Moravy a mezi vinohrady, ale také o trasy vinoucí se Buchlovskými kopci nebo stoupající ke hřebenům Bílých Karpat. Vyznavačům zážitkové turistiky se nabízely celé kolekce propagačních materiálů a průvodců po památkách, s nabídkou přijeli i ze Zlínska. Jak je naším zvykem, byli jsme při tom. Po skončení miniveletrhu jsme v krátkém rozhovoru s tajemníkem Regionu Slovácko Mgr. Josefem Hapákem získali několik důležitých informací a novinek: Druhý ročník Slováckého miniveletrhu opět potvrdil význam prezentace turistických produktů vlastního regionu pro domácí turisty. Počet návštěvníků, kteří si přišli vybrat něco z pestré přehlídky produktů, byl letos přibližně stejný jako vloni. I když přes registrační počítadlo v infocentru neprošli zdaleka všichni, můžeme s jistotou potvrdit, že na náš miniveletrh přišly necelé dvě tisícovky navštěvníků. Ochutnávali nejen z nabídky propagačních materiálů, ale měli možnost si nabídnout i z podnosů plných slováckých dobrot koláčky, vynikající škvarky, slaninu, klobásky a samozřejmě nechyběla ani sklenka vína. Je zřejmé, že miniveletrh je cesta správným směrem. Proto už nyní můžeme pozvat všechny zájemce ze Slovácka na třetí ročník, který se bude konat příští rok v prostorách opraveného informačního centra na Masarykově náměstí. Budeme schopni uspokojit více vystavovatelů a návštěvníkům poskytnout bohatší servis a větší pohodu. Naším záměrem je nabízet náš krásný region všem turistům, kteří už dobře znají mořské pláže a alpské sjezdovky, ale o víkendech často marně uvažují, kam se vypravit. Co tedy popřát všem dalším ročníkům Slováckého miniveletrhu cestovního ruchu? Hodně zdaru a co nejvíce spokojených vystavovatelů i návštěvníků. Jsme přesvědčeni, že si pro novou a zajímavou inspiraci do Uherského Hradiště mohou přijít nejen místní a lidé z okolí, ale také návštěvníci z Brna, Prostějova, Kroměříže nebo ze sousedního Valašska. Třetí ročník Slováckého miniveletrhu cestovního ruchu bude ještě zajímavější. Laco Kučera 14 4/2012

15 K ÍÎEM KRÁÎEM UHERSK M HRADI TùM Je jaro, je doba prvních tepl ch víkendû a prvních víkendov ch v letû. I pfies hfiející sluníãko je u vody je tû chladno a na kolo se vám tfieba zatím nechce. A pfiece byste rádi nûkde strávili dva, tfii dny a nevíte, kam se vydat. Snadná pomoc. Vypravte se do Uherského Hradi tû! V místech, kde bývaly tři ostrovy na řece Moravě, se už v 8. století křižovaly staré obchodní cesty z jihu na sever a z východu na západ. Mírné a příjemné podnebí, úrodná půda a dostatek vody byly důvodem pro osídlení už někdy v době kamenné. Čilý pohyb obchodních karavan, které potřebovaly odpočinek a doplnění zásob, se brzy staly impulzem pro založení sídliště s důmyslným opevněním, které se pak stalo významným centrem Velké Moravy. Nájezdy hord z východu ve 13. století pak vedly Přemysla Otakara II. k založení města. Stalo se 15. října Město ale v zakládacích listinách nemělo žádné jméno. Až v roce 1258 bylo pojmenováno Novým Velehradem, název Hradiště se objevuje v roce Přídomek Uherské pak poprvé najdeme v listinách datovaných rokem Z původního města, které bylo v raném středověku dobře opevněné, dnes už najdeme velmi málo. Jen celkem nepatrný zbytek hradeb, bývalý bastion a jedinou z někdejších bran kdysi se jmenovala Zadní, později Královská, dnes je to Matyášova brána. Jako mlčenlivý svědek někdejší slávy stojí krásně opravená v bývalé Jezuitské zahradě za obchodní akademií. V Městském informačním centru, nyní v Domě U sovy čp. 46 na Mariánském náměstí, můžete získat celou kolekci zajímavých tipů na pěší jarní výšlapy městem. Od mini okruhu, který se omezuje jen na Masarykovo náměstí, přes malý věnující se centru města, až po velký, který vás provede centrem a potom až na sám okraj města. Prohlédnete si Masarykovo náměstí s barokní kašnou a lékárnou U Zlaté koruny, pasáž hotelu Slunce i opravený jezuitský komplex, kam se už letos v létě vrátí Městské informační centrum. Projdete na Mariánské náměstí se sochou sv. Floriana, barokní kašnou, Mariánským morovým sloupem a Starou radnicí, potom projdete Otakarovou ulicí ke Slováckému muzeu, k jednomu z torz původního městského opevnění, odkud se za malou chvíli dostanete na Moravní nábřeží s novým přístavištěm výletních lodí, kolem něhož vede zajímavá cyklostezka není to inspirace pro další dny pobytu v Uherském Hradišti? Až se zastavíte u bývalé synagogy, zamiřte kolem bývalé věznice a justičního paláce ke Smetanovým sadům a Slovácké búdě a pak se vydejte mírným stoupáním do Mařatic, kde si nenechte ujít procházku populární sklepní uličkou. O skleničku na posilněnou zde nebude nouze. Nad Mařaticemi se zvedá mírné návrší pojmenované Černá hora. Na jejím temeni najdete kapli sv. Rocha. Kdysi zde stával kostel postavený v roce 1680 jako poděkování za odvrácení morové rány. Kostel i kaple byly několikrát poničeny, za Josefa II. se staly dokonce součástí vojenského cvičiště a na počátku 19. století prachárnou. Péčí města se kaple dočkala v roce 2009 opravy a okolní přírodní areál pojmenovaný Rochus byl zařazen do soustavy Natura Uherské Hradiště má v plánu celou rozlehlou oblast přeměnit na přírodně kulturní a rekreační areál Park Rochus. Ale už dnes zde můžete obdivovat celou řadu zajímavých rostlin nebo čekat s dalekohledem či fotoaparátem na zdejší zvířecí obyvatele. Třeba se vám podaří ulovit nějaký zajímavý portrét. Příště se Uherským Hradištěm projedeme na kole. Foto: archiv TP a Slováckého muzea v Uherském Hradišti Městské informační centrum Mariánské nám Uherské Hradiště tel.: /

16 Doslova pár krokû od hranice mezi Moravou a Slovenskem, v jiïním cípu Slovácka, se rozkládá PodluÏí region proslaven vínem, vesel mi i posmutnûl mi písnûmi, region, kter m protéká fieka Morava a na jehoï svazích zrají krásná vína. Nadace Partnerství, která uï nûkolik let pofiádá Festival otevfien ch sklepû, pozvala letos v polovinû dubna v echny milovníky vína a dobré nálady právû na PodluÏí. VÍNA NA PODLUÎÍ V pěti obcích Moravské Nové Vsi, Hruškách, Prušánkách Nechorech a ve Starém a Novém Poddvorově se 14. a 15. dubna otevřelo dvaatřicet sklepů. Dvaatřicet vinařů připravilo, odhadem pro několik tisíc návštěvníků, degustace toho nejlepšího, co za poslední roky vypěstovali, sklidili a zpracovali. Věřte, že se mají čím chlubit. Výchozím bodem letošního prvního dílu Festivalu otevřených sklepů byl prostor před nádražím v Moravské Nové Vsi. Skleničku s logem a samolepkou FOS si každý musel chránit jako oko v hlavě byla totiž vstupenkou i poukázkou na degustaci, ke které každý z vinařů připravil nejméně čtyři vzorky. Vína dvaatřiceti vinařů na jedné stránce nemůžeme popsat. Můžeme ale všem, kdo se na festival nedostali, přinést dobrou zprávu. Ze vzorků, které jsme měli možnost ochutnat, se nenašlo ani jedno víno, které bychom vám nedoporučili. Naopak, doporučujeme všechna. A tak neváhejte a při nejbližší příležitosti si udělejte čas a na víkend nebo i déle se do Hrušek, Moravské Nové Vsi, Starého a Nového Poddvorova, Prušánek Nechor za vínem vypravte. Nevěřím, že byste byli některým z vinařů odmítnuti. Pokud si dáte práci a najdete si elektronické nebo telefonické kontakty, můžete se předem dohodnout a zajistit si přímo nad sklepem ubytování. Většina vinařů už před lety poznala, jak turisté milovníci vín od skleničky ryzlinku nebo rulandského či Frankovky neradi spěchají. Vždyť víno si zasluhuje, abychom se mu věnovali s plnou vážností, soustředěním a všemi smysly. A to chce čas. Festival otevřených sklepů opět prokázal, že ani po čtyřech letech neztratil nic ze své atraktivnosti, že si své věrné publikum už našel a že i přes mírnou jarní nepřízeň počasí přijelo tolik lidí, že v některých sklepích jsme museli vystát i kratičkou frontu. Budiž to výzvou pro vinaře, kteří se ještě do programu Festivalu otevřených sklepů nezapojili a v neposlední řadě třeba také pro vinaře v Čechách. Vždyť není třeba tajit, že na Mělnicku, Litoměřicku, na vinicích v okolí Žernosek, ale také na Mostecku i na jiných místech jsou vína kvalitní, pitelná. Pravda, v českých vinařských podoblastech nenajdeme sklepní uličky jako v Nechorech nebo Hruškách, ale určitě by nebyl problém obdobnou víkendovou akci připravit. Že se vyplácí, není pochyb. Z Festivalu otevřených sklepů na jaře 2012 na Podluží neodjížděl nikdo s prázdnou. Někdo koupil jen pár lahví, jiní nakupovali po kartonech. Řada z nich mířila v neděli odpoledne a večer na Slovensko a další i do Polska. Potěšilo nás, že i letos si festival několik našich polských přátel nenechalo ujít a to někteří neváhali urazit i pět set kilometrů a více. Festival otevřených sklepů byla dobrá myšlenka, kterou se podařilo úspěšně realizovat. Ovšem bez vinařů a bez vás by to nešlo. Laco Kučera A kde se setkáme na příštím díle FESTIVALU OTEVŘEN?CH SKLEPŮ? Bude to Svatý Martin na Hustopečsku od 17. do 18. listopadu Přijeďte objevit Hustopečsko, někdejší centrum vinařství na Moravě, které znovu obnovuje svoji bývalou slávu. Týden po Svatém Martinovi vám nabídnou mladá vína ročníku 2012 i skvělá vína z předešlého roku vinařů z Hustopečí, Rakvic, Kurdějova, ze Zaječí a Staroviček. 16 4/2012

17 V Hodonínû uï sice za vojáãka neberou, ale známá lidová písniãka by mohla b t pfiíjemn m a melodick m prûvodcem nejen mûstem, krajem vinic a vinn ch sklepû, krajem fieky Moravy a BaÈova kanálu, krajem jako stvofien m pro rekreaãní i pracovnû relaxaãní pobyty. AÈ uï se rozhodnete do Hodonína pfiijet z jakéhokoliv dûvodu, vïdy budete potfiebovat pfiíjemné zázemí, pohodln hotel se sluïbami na patfiiãné úrovni. Budete potfiebovat sluïby hotelu PANON. HOTEL PANON NABÍZÍ V E, CO SI MÒÎETE P ÁT Hotel PANON najdete v Hodoníně, necelý jeden kilometr od hranice se Slovenskem, 15 kilometrů od sjezdu z dálnice Brno Bratislava a 55 km od Brna. Právě jeho poloha na pomezí Česka a Slovenska jej předurčuje k pořádání setkání příslušníků obou států. Hotel PANON stojící v oblasti s největším počtem slunečných dní v České republice a s nejkvalitnější jodobromovou vodou v Evropě, používanou v balneoterapii, je pro hosty ideálním místem pro relaxaci. V kombinaci s využitím všech špičkových sportovních zařízení, nacházejících se na území města Hodonín, je pak i místem vhodným pro soustředění a přípravu špičkových sportovců, ale také místem pro pořádání firemních a školicích akcí. Právě tréninkové tábory a akce typu Team Building a Workshop jsou nosným programem hotelu PANON. Hotel disponuje klimatizovaným seminárním sálem pro 60 osob s letní terasou, na níž lze podávat libovolné občerstvení, případně i grilovat. Další místnost pro 35 osob je upravený Snack Bar a ostatní školicí prostory mají kapacitu 15 a 10 osob. Hotel PANON situovaný v srdci moravského Slovácka, v oblasti protkané cyklostezkami od vinice k vinici, od sklepu ke sklepu, v oblasti bohaté na historická místa je ideálním východiskem pro trávení volného času. Do hotelu se dostanete po silnici, po železnici a dokonce i lodí po řece Moravě a Baťově kanálu, což patří k další atrakci tohoto místa. Hotel PANON má kapacitu více jak 200 lůžek v různé úrovni komfortu hotelu tří hvězdiček v ceně od 290,- Kč za lůžko až po apartmány H**** se samostatnou saunou, vířivkou a masážní sprchou v ceně 2 950,- Kč. Cena za ubytování zahrnuje mj. i bezdrátový WIFI systém příjmu internetu. Pro ubytované hosty v rámci firemních akcí v hotelu anebo u smluvních partnerů je provozní doba 24 hodin. Také uzavření jednotlivých etáží pro celou skupinu je samozřejmostí. Obecné informace o hotelu PANON najdete na internetu: Jsou zde uvedeny nejen poskytované hotelové služby, ale také seznam sportovišť, která je možné prostřednictvím hotelu PANON využívat. Pro konkrétní akce připraví hotelový management konkrétní nabídku po osobním jednání se zadavatelem. Například prezentaci společnosti směrem k jejich zákazníkům a partnerům, nebo naopak firemní školení, ale také firemní rodinnou rekreaci s programem pro dospělé i děti. Po pracovní části pobytu pak hotel zajistí třeba návštěvu pamětihodností podle přání klienta spojenou s degustací vína, pálenky či posezení ve vinném sklípku s cimbálovou muzikou. Všechny služby, počínaje dopravou, ubytováním, pronájmem učebny, lektorů, přes pohoštění ve sklípku, degustaci vín s cimbálovou muzikou, zajistí podle požadavků pracovníci hotelu PANON, kteří se těší na vaši návštěvu. Hotel Panon, Koupelní 7360/4, Hodonín, tel.: fax: ,

18 ZRCADLO TURIZMU SPECIÁL I. Jedním z v znamn ch a pfiitaïliv ch aspektû cestovního ruchu je bezesporu gastronomie. A gastronomie není pouze jídlo, n brï i nápoje. Ve speciálech Zrcadla turizmu chceme teoreticky pfiiblí- Ïit nejv znamnûj í nápoje, které jsou nejãastûj í na evropském i svûtovém trhu, jak mezi nimi rozli ovat a jak je bez problémû ochutnávat. Tentokrát je na programu: Je to snad jakýmsi bratrským vztahem Čechů k malému Irsku, že dávají přednost irské whiskey před pověstnější skotskou či ameriskou? Nejnovější statistiky totiž konstatují, že přes propad trhu lihovin v Česku v roce 2011 (o 4%) se u nás v témže roce prodalo více než milion lahví irské whiskey Tullamore Dew, což je o 16% víc než v roce předcházejícím. A právě tato značka má dnes čtvrtinový podíl na českém trhu, tedy víc než kterákoliv jiná skotská či americká. Nechme však značku značkou a podívejme se na nápoj, který se dnes řadí mezi nejoblíbenější tvrdé alkoholy nejen v západní části světa, ale i v ostatních světadílech. Za whisku nebo whiskey, jak píší Irové, vděčí prý lidstvo neznámým mnichům. Ti, říká se, přinesli do Irska a Skotska umění destilace. Mnichům prý však nešlo tehdy o to, aby přišli na chuť alkoholu. Objevili jen, že ze zkvašené šťávy z vína, hrušek, jablek či jiného ovoce se zahříváním oddělil alkohol, který začali používat k vyluhování léčivých bylin a k získávání vonných látek. Ty pak sloužily k přípravě léků. Do Irska přišli mniši na přelomu pátého a šestého století. Přišli tam šířit víru, ale někteří využili tzv. Visce beatha, vodu života, tentokrát elixír ze směsi zkvašeného ječmene a vody, který bylo možné pít a nadto chutnal. O půl tisíciletí později, když na irskou půdu vstoupili Anglosasové a Normani, ochutnali i tento nápoj a zdá se, že jej začali považovat za nejcennější objev. Obtížný keltský název přejmenovali aspoň se to tak vysvětluje na whiskey. Výroba irské whiskey se soustředila zvláště do Dublinu a Corcku. Tam a v okolí působilo v 17. století už na dva tisíce malých palíren. Když se královským výběrčím daní začalo zdát, že malí výrobci tohoto nápoje neplatí náležitě daně, počaly se udělovat licence na pálení whiskey a tak se postupně vytvořily velké rodinné podniky ve městě Midleton v hrabství Corck a v severoirském hrabství Autrim. Nejvýznamnějším výrobcem irské whiskey se stala Irish Distillery Group (vznikla z Old Bushmills Distillery), jež je považována za nejstarší palírnu whiskey na světě její historii lze vystopovat až do 13. století. Postup výroby irské whiskey nehodláme specifikovat, jen podotýkáme, že kvašení probíhá ve velkých nádržích Washback, které mají každá obsah hektolitrů, a zkvašená sladina se zahřívá v obrovských kotlích Pot Still, kde dochází k odpařování alkoholu. Nejdůležitější etapou při výrobě whiskey je destilace, tedy oddělování nežádoucích látek z destilátu. Po ukončení opakované destilace obsahuje mladá whiskey 85% alkoholu. Pak se přidá voda, aby se obsah alkoholu snížil na 71%, což je množství vhodné pro zrání. K němu dochází v dubových sudech, v nichž už zrál buďto rum nebo sherry či stará whiskey, a v těch pak leží několik let v tmavých a chladných skladech. V té době na tekutinu působí kyslík, voda a dřevo, z něhož jsou sudy vyrobeny, a dochází k chemickým pochodům vytvářejícím chuť nápoje. Také barva se postupně mění v tmavozlatou. V sudech zůstává tento alkohol nejméně tři roky, ale některé druhy pět až osm let. Když je whiskey uzrálá, přistupuje se k řezání, wattingu, což je míchání a vzniká tzv. blend a jeho výrobci jsou blendeři. Koncem 19. století se objevila také ve Skotsku řada osobností, které urychlily výrobu whisky a kterým se začalo říkat Whisky barons většina z nich získala šlechtické tituly. Nejznámější mezi nimi byli John Dewar a jeho potomci jejich nejproslulejší whisky: White Label. Dalšími výrobci, které proslavil jejich nápoj, byli James Buchanan (Black and White), Peter Mackie (White Horse), John Walker a jeho rodina (Johnnie Walker), John Haig (Haig s). Po druhé světové válce se whisky začala vyrábět na různých kontinentech, takže dnes se prodává i whisky americká, japonská a známe i českou whisky. Mezi ty prodávané u nás patří, kromě už jmenované irské Tullamore Dew či Jameson (cena kolem 20 eur), skotská Glenfiddich, Balvenie, Johnnie Walker, White Horse (v ceně kolem 40 eur) a Chivas Regal (v ceně až 250 eur). Podle názoru odborníků se na britských ostrovech vyrábí asi 350 značek whisky. Další, jako Four Roses či Woodford Reserve jsou z USA, Suntory, Hibiki či bourbon Yamazaki pak z Japonska. Jak se pije whisky? Mezi znalci se pije whisky obvykle fifty-fifty množství whisky se stejnou dávkou vody, nikoliv se sodovkou. Jemná whisky se pije i čistá a to při pokojové teplotě, při níž se rozvine její aroma. Při delším pití je dobrá i s ledem. 18 4/2012 WHISKY

19 Slovníček Whisky alkohol získaný kvašením fermentovaného obilí, potom destilováním a zráním v sudech Single malt whisky vyráběná z ječmenného sladu Whiskey whisky irského nebo i amerického původu Bourbon americká whisky (původně z Kentucky a Tennesee) vyrobená z kukuřice (nejméně 51%) Rye whiskey americká whisky vyrobená z žita (nejméně 51%) a zrající v dubových sudech nejméně dva roky Blend směs různých značek sladové a obilné whisky; těm, kdo míchají podle svých receptur různé whisky dohromady, se nazývají blendeři Single Caskn whisky pocházející z jednoho sudu jednotlivé lahve jsou číslovány Single barrel bourbon pocházející z jednoho sudu Cask strength whisky neředěná po vyprázdnění sudu, v němž zrála a která má přesto více než 50% alkoholu Whisky Islay skotská (z Hebrid), kde se často vyrábí (ale ne vždy), s přídechem rašeliny či kouře Age stáří, indikované na etiketě, jež odpovídá nejmladšímu z cuvée obsaženému v lahvi; vyšší stáří není vždy zárukou kvality La part des Angels část alkoholu patřící andělům, který se vypaří ze sudu při stárnutí whisky (asi 2%) EVROPA Podle zpráv Europolu bylo v roce 2009 spácháno v Evropě 294 atentátů. Pouze jediný byl připsán tzv. islamistům, ostatní byly dílem separatistů ve Francii, Španělsku a jinde. Turistům v přímořských letoviscích prý nehrozí alespoň podle Europolu ani letos neklid v podobě teroristických útoků islamistických skupin. NĚMECKO Rekreační pobyty v klášterech se stávají v Německu módou a podle studie z loňského roku zaznamenala většina ze 182 tamních klášterů, zahrnutých do studie, růst počtu zájemců o odpočinkové pobyty, týdny rozjímání a různé kurzy. V Německu existuje 265 klášterů mužských i ženských řádů a v roce 2010 se v nich léčilo či rekreovalo více než osob. Krátký pobyt v klášteře oceňovalo 37% z nich kvůli atmosféře a klidu, dalších 36% vedla k pobytu touha po rozjímání. V uplynulých pěti letech přišla do klášterů, jako krátkodobí hosté, čtvrtina mladých do 30 let, další čtvrtina byli lidé nad 60 let a celá polovina byli lidé mezi 30 až 60 lety, tedy zřejmě ti, které dnešní tempo života nejvíce zatěžuje. Bad Schandau je u nás známým místem výletů těsně za německé hranice do Národního parku Saské Švýcarsko. Ze Schandau se dostanete autobusem k Neumannovu mlýnu a na cestu k Hinterhermsdorfu. Cesta pak vede velmi proměnlivou krajinou s průrvami, strmými srázy a hustými lesy. Nejčastěji turisté míří na někdejší hrad loupeživých rytířů, kam se dá ovšem dojít jen po schodech vyšlapaných v pískovci a pomocí vzdušných žebříků. Takovýto výlet trvá 5 až 6 hodin a doporučuje se jen lidem dobré kondice a s odolností vůči závrati tvrdí ti, kteří jej již absolvovali. BELGIE V prosinci 2009 schválily příslušné instituce belgického Valonska návrh na kandidaturu Liege (Lutych) na uspořádání dalšího belgického EXPO, a to v roce 2017, téměř 60 let po velkolepém bruselském EXPO v roce Tématem liegesského EXPO by byly tři oblasti: komunikace, zdraví a bydlení. Letos koncem června má Belgie předložit liegesskou kandidaturu Mezinárodní kanceláři výstav (BIE). Ta pak v listopadu rozhodne, bude-li nové EXPO v Liege nebo v Astaně v Kazachstánu, která také kandiduje. BIE má v současné době 157 členů. IZRAEL Více než sto tisíc Izraelců získalo v posledních letech německý pas. Většina z nich jsou děti či vnuci někdejších německých Židů, kterým nacisté zrušili nebo odebrali někdejší německou národnost. Po válce se Židé dlouhou dobu do Německa nevraceli; pro Izraelce bylo totiž neúnosné stát se Němcem. Nová generace však chce již studovat a žít v Německu, zvláště když americké občanství je pro ně nyní často nedostupné a když, tak prý s potížemi. ALŽÍRSKO Alžírsko bylo jako turistická destinace v letech oblíbené. Pak ale zaznamenalo černých deset let Nyní turistický ruch v této zemi opět sílí, ale velmi pomalu. V roce 2009 tuto zemi navštívilo 1,9 milionu návštěvníků ze zahraničí, kteří tam utratili kolem 250ti milionů dolarů. Jenže z tohoto počtu byla víc než polovina Alžířanů vystěhovalců nebo s dvojím občanstvím. Země je dnes na 147. místě, pokud jde o světový turizmus a představuje pouhé 1% turistického ruchu v oblasti Středozemního moře. Současná vláda však má v úmyslu udělat vše, aby v roce 2015 přijely do země až 3 miliony návštěvníků. Zatím však podle listu al Watan tomu brání deficit infrastruktury: pouze 10% z ubytovacích a stravovacích zařízení odpovídá mezinárodnímu standardu. Chybí také kvalifikovaný hotelový personál, turistická kultura je dosud v úpadku a také bezpečnost je ne vždy dostatečně zajištěna. Alžírsko má přitom podél jižního pobřeží Středomoří více turisticky přitažlivých míst než ostatní státy oblasti. MAROKO Listí ze stromu, který se jmenuje argan, chutná místním kozám do té míry, že se za ním šplhají až do jeho koruny. Arganové stromy, jejichž listy se využívají v kosmetickém průmyslu, se vyskytují zvláště na marockém pobřeží u Agadiru. Dvoustranu připravil Bořek Homola 4/

20 Utkáním to teprve začíná aneb Vratislav, hrdý hostitel UEFA EURO 2012 Polská Vratislav, krásná, historická i moderní a kypící Ïivotem pro la v posledních nûkolika letech boufiliv mi zmûnami. A nejen proto, Ïe se stala místem, kde se letos v ãervnu bude slavit velk evropsk fotbalov svátek EURO V základní skupinû bude ve Vratislavi hrát také ãeská reprezentace. Vedení Magistrátu Vratislavi v ãele s primátorem Rafa em Dutkiewiczem pfiijelo v první polovinû dubna do Prahy pozvat v echny fotbalové fanou ky na tuto evropskou sportovní událost. A nejen na ni. Pfiijeli pozvat ãeské turisty do svého mûsta. Setkání se uskutečnilo v rezidenci primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a zúčastnila se jej celá řada významných hostů, mezi kterými nechyběl ani velvyslanec Polské republiky v Praze Jan Pastwa. Pro náš časopis TRAVEL profi je Vratislav už několik let tématem, které nelze vyčerpat několika články. Vratislav je téma na dlouhé roky, téma k mnoha úvahám a k mnoha návštěvám. Při této příležitosti se nám dostalo možnosti se s primátorem Vratislavi krátce setkat a pořídit s ním exkluzivní rozhovor. Rozhovor o Vratislavi a nejen o fotbale. Pane primátore, přijeli jste do Prahy pozvat české fanoušky fotbalu k vám do Vratislavi, hrdého hostitele EURA Co byste jim chtěl vzkázat? Primátoři Rafał Dutkiewicz a Bohuslav Svoboda Vratislav se stala dějištěm vrcholného evropského fotbalového klání a je známo, že Češi jsou vášnivými fanoušky. Přijeli jsme proto do Prahy pozvat všechny, kdo chtějí český fotbalový tým podpořit. A také představit všechny služby, které jsme pro tuto událost a nejen pro ni připravili. V základní skupině se utkají naše týmy, České republiky a Polska, a to považujeme za vynikající možnost k našemu lepšímu vzájemnému poznání. Český tým určitě vyhraje dvě utkání s Řeckem a Ruskem. V těchto zápasech budeme Čechům fandit. V zápase s námi ale musíme zvítězit. A pak společně postoupit do dalšího kola. Této unikátní příležitosti chceme využít kromě jiného i k tomu, abychom Čechům naše město ukázali v tom nejlepším světle, jako metropoli, která má historicky s Českem mnoho společného. Jako město, kam je dobré přijet a skvělé zůstat alespoň několik dnů. Utkáním by tedy měla začít nová etapa daleko bližších vztahů mezi českými turisty a Vratislaví. A jaké doporučení máte pro ty, kteří se do Vratislavi na EURO vypraví a nedostanou se na stadion? Ať nejsou zklamaní. Rynek se při EURU změní v jednu z mnoha fan zón, kde ti, co se nedostanou přímo na stadion, mohou sledovat zápasy na obřích obrazovkách největší z nich má rozměr sto čtverečních metrů. Uvidí, že i tak zažijí bezva atmosféru. Mezi jednotlivými utkáními proběhnou ve Vratislavi koncerty pod širým nebem, bavit se budou dospělí, mladí a pamatováno je i na děti. Pokud fanoušci z Česka přijedou, doporučujeme jim, aby se u nás zdrželi více dní. Mohou se ubytovat v některém z mnoha vratislavských hotelů nebo využít některý kemp, které jsme připravili. Jsou vybaveny veškerým sociálním zařízením a zajištěno bude i spojení s centrem zvláštními autobusovými linkami. Vratislav je v hledáčku našeho časopisu už několik let a víme, že je to město krásné, nesmírně živé a že umí nabídnout opravdu bohatou paletu zážitků. Ale fotbalová utkání skončí a co bude dál? To je přece obsaženo v záhlaví propagačních materiálů informujících o Vratislavi jako hostiteli EURA 2012 v našem mottu: utkáním to teprve začíná. Máme velké plány. Kromě EURA v letošním roce se Vratislav připravuje na rok 2016, kdy se stane Evropským městem kultury a rok nato zde budeme pořádat World Games světové hry v neolympijských sportech. Ale to samozřejmě zdaleka není všechno. Chceme se intenzivně věnovat navazování nových vztahů s Českem. Vždyť k sobě máme velice blízko. Vratislav byla založena českým knížetem Vratislavem I., naše jazyky jsou si tak podobné, že si bez problémů rozumíme proč se tedy nesetkáváme častěji? Máme u nás ve Vratislavi připraveno pro české turisty nejedno překvapení. Prohlídkové okruhy historickým centrem i kolem centra, zajímavé kulturní pořady v galeriích, klubech, ale také v naší chloubě Hale století, před níž je možné obdivovat úžasnou hrající fontánu. Centrum města Rynek a přilehlé ulice žijí 24 hodin denně, restaurace a hospůdky nabízejí speciality polské a dolnoslezské kuchyně. Zmínil jste, pane primátore, že utkáním Čechů a Poláků by měla začít nová etapa daleko bližších vztahů mezi českými turisty a Vratislaví. Jak si to představujete? V uplynulých desetiletích jsme naše propagační aktivity orientovali na východ a na západ. To hodláme změnit a zaměřit se na Česko, na české turisty. K tomu využijeme všech historických i moderních souvislostí. Vždyť k sobě máme skutečně tak blízko. Už letos v létě zveme všechny čtenáře TRAVEL profi k nám do Vratislavi na EURO, za kulturou a památkami, za zábavou i dobrým jídlem. Přijeďte! Dobře se o vás postaráme. Za rozhovor děkuje Laco Kučera 20 4/2012

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Vila Solta VILA SOLTA

Vila Solta VILA SOLTA Vila Solta VILA SOLTA 1 / 6 Typ ubytování: vila / hotel Místo: Šolta - CHORVATSKO Počet apartmánů: 6 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 1,148 až 26,383 / týden {gallery}vfr/solta{/gallery} Villa

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané HANÁ regionální produkt Přinášíme Vám to pravé z Hané Asociace regionálních značek Regionální značky v číslech 26 regionů (+ další spolupracující) Koordinátoři: 17 MAS, 5 destinační agentury, 4 jiné NNO

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2016 pro MINIPIVOVARY Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů představil nabídku společnosti Veletrhy

Více

Univerzitní centrum Telč - UCT (nám. Zachariáše z Hradce 2, 549 49 1140 (Brno), ředitel p. Plucar, 140522@mail.muni.cz)

Univerzitní centrum Telč - UCT (nám. Zachariáše z Hradce 2, 549 49 1140 (Brno), ředitel p. Plucar, 140522@mail.muni.cz) Telč Konferenční sály Univerzitní centrum Telč - UCT (nám. Zachariáše z Hradce 2, 549 49 1140 (Brno), ředitel p. Plucar, 140522@mail.muni.cz) - přímo naproti zámku - konferenční sál - a la sklípek, hrubé

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015

Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015 Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015 Pár slov úvodem Každý z nás ocení, když jsou na jednom místě shromážděny informace, které zrovna potřebujeme. A platí to i v případě, kdy se chystáme

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER VIP BOXY Chcete si užít fotbal či koncerty na té nejvyšší úrovni? Chcete ohromit obchodní partnery a kdykoliv mít k dispozici výjimečný prostor s fascinující živou kulisou? Chcete být přímo u toho, a přesto

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Nabídka produktů vinařské turistiky a marketingová podpora CCRJM. Brno, 22. 5. 2014

Nabídka produktů vinařské turistiky a marketingová podpora CCRJM. Brno, 22. 5. 2014 Nabídka produktů vinařské turistiky a marketingová podpora CCRJM Brno, 22. 5. 2014 Jižní Morava vinařský region!? Je potřeba hledat to, co nás od ostatních odlišuje a to využít jako konkureční výhodu.

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska UHERSKÉ HRADIŠTĚ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska UHERSKÉ HRADIŠTĚ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011 Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska TOP týden v Uherském Hradišti a okolí ve dnech 13. 21. června 2014 Pátek 13. června Staňte se součástí mezinárodního ekologického festivalu V případě,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více