KRÁSNÝ DVŮR. 163 m 6541 m. ZÁMECKÝm PARKem. kategorií. Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr. "Memoriál Jaroslava Štůly"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁSNÝ DVŮR. 163 m 6541 m. ZÁMECKÝm PARKem. kategorií. Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr. "Memoriál Jaroslava Štůly""

Transkript

1 55.ík ročn ZÁMECKÝm PARKem "Memoriál Jaroslava Štůly" KRÁSNÝ DVŮR 18 kategorií v délkách od: 163 m 6541 m DO: Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr Prezentace závodu od 8.30 hodin před kanceláří závodu. Zahájení v 9:15 hodin. Startovné: dorost / junioři 30,- Kč, ostatní 50,- Kč. Přihlášky na webu: jarni-beh.webnode.cz Facebook: TOMAN Obec KRÁSNÝ DVŮR KRYTO

2 Tělovýchovná jednota Krásný Dvůr, z.s. pořádá 55. ročník Jarního běhu zámeckým parkem v Krásném Dvoře "Memoriál Jaroslava Štůly" neděle 2. dubna 2017 Zámecký park v Krásném Dvoře zahájení v 9.15 hod. Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí tělovýchovné jednoty

3 T ě l o v ý c h o v n á j e d n o t a K r á s n ý D v ů r, z. s. p o ř á d á 55. r o č n í k J a r n í h o b ě h u z á m e c k ý m p a r k e m v K r á s n é m D v o ř e " M e m o r i á l J a r o s l a v a Š t ů l y " Rozpis závodu: Místo a den: Zámecký park v Krásném Dvoře, n e d ě l e 2. dubna 2017 od 9.15 hod. Start a cíl: Brána státního zámku v Krásném Dvoře. Tratě ve zvlněném terénu parku. Přihlášky: Zasílají oddíly i jednotlivci do písemně na adresu: Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, PSČ , Výjimečně se lze přihlásit ještě 30 min. před startem jednotlivých kategorií. Lékařské prohlídky: Za platnou lékařskou prohlídku, ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílající organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje. Vklad: Kategorie dorostenecké a juniorské 30,- Kč, ostatní dospělé kategorie 50,- Kč. Kancelář závodu: Vpravo za zámeckou bránou. Prezentace: Od 8.30 hodin před kanceláří závodu. Zahájení závodu: V 9:15 hodin na nádvoří zámku. Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky. Použití atletických treter povoleno. Minimální počet startujících v kategorii jsou 3 závodníci. V opačném případě může rozhodnout pořadatel o sloučení nebo zrušení kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni věcnou cenou a diplomem. Vítěz hlavní kategorie obdrží dvě volné vstupenky na prohlídku zámku. Kategorie 1.elévky a 2. elévové nejmladší mohou startovat v doprovodu rodičů. Rozpis kategorií a popis tratí: Kategorie: Datum narození Trať Start Okruhy Cíl 1. Elévky nejmladší (2010 a mladší) 163 m na nádvoří 1x N z brány 2. Elévové nejmladší (2010 a mladší) 163 m na nádvoří 1x N z brány 3. Elévky ( ) 163 m na nádvoří 1x N z brány 4. Elévové ( ) 163 m na nádvoří 1x N z brány 5. Předžákyně ( ) 454 m z brány 1x MO do brány 6. Předžáci ( ) 617 m na nádvoří 1x N + 1x MO do brány 7. Mladší žákyně ( ) 1157 m na nádvoří 2x N + 2x MO do brány 8. Mladší žáci ( ) 1157 m na nádvoří 2x N + 2x MO do brány 9. Starší žákyně ( ) 1640 m na nádvoří 2x N + 1x SO do brány 10. Starší žáci ( ) 2386 m na nádvoří 1x N + 2x SO do brány 11. Dorostenky ( ) 2386 m na nádvoří 1x N + 2x SO do brány 12. Dorostenci ( ) 3136 m z brány 3x SO do brány 13. Juniorky ( ) 3136 m z brány 3x SO do brány 14. Junioři ( ) 4082 m z brány 3x VO do brány 15. Ženy (1997 a starší) 3136 m z brány 3x SO do brány 16. Muži - mílaři (1997 a starší) 2222 m z brány 2x SO do brány 17. Muži - vytrvalci ( ) 6541 m z brány 5x VO do brány 18. Muži - veteráni (1977 a starší) 4082 m z brány 3x VO do brány Všechny tratě byly nově zaměřeny měřičem IAAF/AIMS, Ing. Pavlem Frčkem. Protokol o zaměření tratí z 5. října 2016.

4 Č a s o v ý r o z p i s z á v o d u : Čas Závod č. Kategorie 09:15 Slavnostní nástup a zahájení na nádvoří zámku 09: Elévky nejmladší 09: Elévové nejmladší 09: Elévky 09: Elévové 09: Předžákyně 10: Předžáci 10: Mladší žákyně 10: Mladší žáci 10:37 Vyhlášení předžákovských kategorií 10: Starší žákyně 10: Starší žáci 11: Dorostenky 11: Dorostenci 11:35 Vyhlášení žákovských a dorosteneckých kategorií 11: Juniorky a 15. Ženy 12: Muži mílaři 12: Junioři a 18. Veteráni 12: Muži vytrvalci "Hlavní závod" 13:30 Vyhlášení ostatních kategorií S tratí závodu budou závodníci seznámeni před startem jednotlivých kategorií. Časový rozpis je orientační. Starty jednotlivých kategorií můžou být upraveny podle počtu účastníků. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 55. ročník "Jarního běhu zámeckým parkem v Krásném Dvoře" sponzorují: T-Mobile Czech Republic a.s. Praha Šilhánek a syn, a.s. Kryry KORUS EU a.s. Podbořany Jednota, spotřební družstvo v Podbořanech DDD- služby, Ing. Jaroslav Strnad, Vysoké Třebušice TOMAN - inženýrské sítě a.s. Plzeň Jiří Polukoška- KRYTO Podbořany Obec Krásný Dvůr Státní zámek Krásný Dvůr Jindřich Zedník Zuliko Vychytil Mgr. Milan Popule Ladislav Kondrát předseda TJ ředitel závodu hlavní rozhodčí organizační pracovník

5