Červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2012. www.mesto-desna.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie Novinky v knihovně 13 Dětský koutek Červen studený sedlák krčí rameny Červnové večerní hřmění ryb a raků nadělení Často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný Medardova kápě 40 dní kape Nejvýznamnější svátky 8. června Medard 13. června Antonín 24. června Jan Křtitel Významné dny 1. června Mezinárodní den dětí 10. června Vyhlazení Lidic (1945) 21. června První letní den 27. června Den památky obětí komunistického režimu, poprava Milady Horákové (1950) Náš kamarád Krakonoš V letošním školním roce se v naší školce realizoval projekt Krkonošské pohádky. Se staršími dětmi jsme se několikrát přenesli do nedalekých krkonošských hor, kde vládne moudrý Krakonoš. Také jsme se za ním vydali do muzea ve Vysokém nad Jizerou. Děti prožívaly radostné zážitky a zároveň si rozvíjely svoje schopnosti, vědomosti a dovednosti. Namalovaly krkonošské chaloupky, dekorativně zdobily šátky, výtvarně ztvárnily sojku, vymodelovaly lesní zvířata, Krakonoše a Trautenberka. Při vycházkách do přírody objevovaly tajemství lesa a poznávaly život lesních zvířat v jednotlivých ročních obdobích. Využili jsme DVD Krkonošské pohádky a společně s dětmi jsme se zamýšleli nad jejich moudrými ponaučeními. Z půjčených knížek o Krakonošovi jsme si pravidelně četli. Celý projekt jsme zakončili zajímavým výletem s hledáním Krakonošova revíru. Za Zdravou mateřskou školu Desná Dana Scheibová, učitelka Pasování prvňáčků na čtenáře a projekt knížka pro prvňáčka Letos poprvé organizuje Městská knihovna v Desné Pasování prvňáčků na čtenáře. Uskuteční v pátek 8. června v dopoledních hodinách v Riedlově vile. Pasování je oslavou důležitého okamžiku v životě dítěte kdy se naučí číst všechna písmena a stává se z něj čtenář. Je také motivací pro děti, aby čtení dále rozvíjely a knihy se staly pravidelnou součástí jejich zájmů. Pasování hezky ladí s projektem Knížka pro prvňáčka, v jehož rámci děti v průběhu celého školního roku navštívily několikrát knihovnu poprvé se seznámily s knihovnou jako takovou, zjistily, jak to v ní chodí a co se v ní dá všechno dělat. Podruhé je čekalo autorské čtení spisovatele Jiřího Macouna z jeho knížky Bratři bagři a potřetí si zábavnou formou zopakovaly abecedu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je pro děti připravena kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková. Knížku děti obdrží při slavnostním pasování, jehož součástí bude koncert Marka Šolmese Srazila, slavnostní slib a pasování rytířem na čtenáře. Popřejme dětem, aby vše dobře zvládly a knížka se stala jejich celoživotním průvodcem. Fotoreportáž z pasování najdete v letním čísle DN.

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na 6. zasedání 10. dubna mimo jiné: schválila krátkodobý pronájem plochy vedle hasičárny v Desné II po dobu konání Desenské pouti SDH Desná II, schválila úhradu faktury za spotřebu tepla v kulturním domě Sklář, schválila objednávky pro Bohemia asfalt s. r. o., Liberec na odběr asfaltové směsi a pro Eurovia Kamenolomy a. s., Liberec na odběr drceného kameniva na opravu cest a místních komunikací, jmenovala členy konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Desná a ředitele ZMŠ Desná I, doporučila zastupitelstvu města delegovat na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané v roce 2012 následující zástupce: Severočeská vodárenská spol. a. s., Teplice pana Marka Pietera (náhradník Jaroslav Kořínek), Desenská teplárenská s. r. o., Tanvald pana Marka Pietera (náhradník Jaroslav Kořínek). Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na 2. zasedání 18. dubna mimo jiné: schválilo pravidelné zařazení bodu Činnost výborů zastupitelstva města na program zasedání, vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3 /2012, uložilo starostovi zajistit přehled reklamací investičních akcí města a jejich vypořádání od roku 2008 s termínem zpracování do , vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období 1 3/2012, schválilo kupní smlouvu mezi městem Desná a Severočeskou vodárenskou společností a. s. týkající se vodního díla Desná ul. Příkrá kanalizace, vzalo na vědomí informace starosty o: vyhlášení konkurzních řízení na ředitele školských příspěvkových organizací, zahájení stavebních prací na ZŠ Desná, odstranění havárie na komunikaci 1/10, venkovních dokončovacích pracích při budování ordinace praktického lékaře v budově bývalé ZvŠ. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318 Riedlova vila již není redakcí, nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka letního čísla (červenec/srpen) je v pátek 15. června do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v záříjovém čísle. Nové dychací přístroje v akci Zásahové družstvo Desná provedlo výcvik s dýchací technikou. Cílem cvičení bylo osvojit si práci v DT a vyzkoušet nové přetlakové dýchací přístroje zakoupené MěÚ Desná a podnikem Preciosa Ornela. Jirouš J. Město Desná získalo finanční podporu na projekty dobrovolných hasičů Na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. dubna 2012 byly schváleny projekty města Desná v rámci Fondu požární ochrany Libereckého kraje v celkové hodnotě Kč. Liberecký kraj tak podpořil následující žádosti podané městem Desná do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2012 : Modernizace kabiny a dovybavení CAS 25 (dotace Kč) Nákup vozidla Ford Tranzit (dotace Kč) Nákup ochranných prostředků PO (dotace Kč) Nákup technických prostředků (dotace Kč) Zabezpečovací systém hasičské zbrojnice (dotace Kč) Uvedené prostředky zvýší kvalitu zásahů a budou sloužit k udržení akceschopnosti jednotek SDH. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Bělonožník. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, tiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. červen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 6/2012

3 Společenská kronika Gratulace červnovým jubilantům Svá životní jubilea v červnu oslaví: Jana Martínková Marie Lubasová Alžběta Pálová Marie Breuerová Helena Králová Petr Kopal Božena Skálová Ladislav Žák Emilie Kočová Zuzana Kerestéšová Vlasta Pecová Werner Scholze Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a srpnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Sympozium Desná XI. ročník V pondělí 14. května začal další ročník již tradiční přehlídky dřevosochařů v Desné. Rozsáhlou reportáž o jejím průběhu přineseme v letním čísle Desenských novin. Slavili jsme Den matek V neděli 13. května má svátek druhý ze tří ledových mužů. Přídomek ledoví jim letos skutečně seděl, sobotní i nedělní ráno pár stupňů nad nulou. Tentokrát se ale Servác musel podělit s maminkami celého světa, ty totiž měly svůj DEN MATEK. A to už je pořádný důvod k oslavám! Ani u nás, v Desné, si tuto příležitost nenecháváme ujít a již podeváté se těšíme a scházíme na společném setkání mladé a starší generace. My starší jako vděční diváci a mladí, jak jinak, než jako tvůrci zábavy. A komu že jsme srdečně tleskali tu neděli třináctého? Samozřejmě mladým tanečnicím z Kořenova, které pod vedením paní učitelky Petry Kubrtové skotačily v rytmu country hudby jako pravé Irky. Vřelé potlesky sklízely i výkony hudebníků, tanečnic i pěvecká čísla studentů Základní umělecké školy v Tanvaldě. Zmíníme alespoň jedno saxofónové sólo Summertime George Gerschwina v podání Terezky Fejklové. Náš dík patří i nejmenovaným doprovázejícím pedagogům, jmenovitě ale panu Jiřímu Lejskovi a paní Pavlíně Dědkové. Naši domácí Dobrovolní muzikanti, ač tentokrát v menším počtu, podali svůj očekávaný vysoký standard českých písní a mile všechny překvapila i potěšila hrou na příčnou flétnu Karolínka Indráčková. Jisté překvapení připravil i Sbor pro občanské záležitosti, když na parket byly pozvány tři jubilantky, paní Jana Martínková, paní Anna Dolenská a paní Irena Staffelová, kterým pan starosta Marek Pieter se srdečným blahopřáním předal i krásné kytice. Nutno dodat, že každá z přítomných žen byla obdarována kytičkou, ale to už panu starostovi pomáhal i radní, pan Petr Šikola. Zábavné odpoledne pak pokračovalo ve veselém reji při hudební i pěvecké produkci Jana Bukovjana a Jany Doležalové. Za Klub důchodců Štefan Pustai Desenské noviny 6/2012 3

4 Informace z radnice Proběhlo vápnění přehradní nádrže Souš V pondělí 23. dubna 2012 bylo zahájeno letecké vápnění přehradní nádrže Souš. Vápnění surové vody v nádrži Souš se provádí již od roku K vápnění se používá přírodní velmi jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Účinnost leteckého vápnění se zjistí velmi rychle. Vedle klasických laboratorních analýz z odebraných vzorků vody jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem. S využitím tohoto systému budou změny v nádrži opět zveřejněny i na inter- netu, a to pouze s několikahodinovým zpožděním. Informace lze sledovat v aktuálních údajích o jakosti vody v nádržích na adrese Kvalitu vody můžete sledovat: Otevření silnice podél VN Souš Na základě kontroly sjízdnosti na silnici II/290 v úseku Desná Souš Smědava ze dne 4. května 2012 bylo konstatováno, že silnice je bez sněhové pokrývky a zbytků ledu a odlučovače olejů jsou plně funkční. Správce komunikace a zástupce Povodí Labe tak povolili otevření silnice v uvedném úseku, a to od 4. května 2012 od 10 hodin. Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město životnímu prostředí řadu surovin Město Desná už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Loni občané odevzdali do zpětného odběru 224 televizí a 92 monitorů. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 60 W žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení. Díky zpětnému odběru jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody (stejné množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí). Ze sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kilogramů CO 2. Stejné množství CO 2 vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Desné v loňském roce vytřídili 224 televizí a 92 monitorů a na kg ostatních elektrozařízení. Tím jsme uspořili 81,16 MWh elektřiny, 3 291,29 litrů ropy, litrů vody a 3,77 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,95 tun/tuny C0 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 73,21 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora a sběrných nádob. 4 Desenské noviny 6/2012

5 Informace z radnice Další práce rekonstrukce ZŠ zahájeny Ve čtvrtek 12. dubna 2012 byly zahájeny další práce na rekonstrukci naší základní školy. V rámci této 2. části II. etapy dojde k zateplení dvou zbývajících pavilonů A centrální šatny a C druhý stupeň. Na části pavilonu C dojde k nástavbě a jejímu zastřešení novou sedlovou střechou. Ocelová konstrukce této nástavby byla připravena již v minulém roce. Pavilony B a D byly kompletně zatepleny též v minulém roce. Práce II. etapy budou dokončeny v srpnu Současná 2. část II. etapy navazuje na již dokončenou přestavbu pavilonu tělocvičen, která proběhla v uplynulých dvou letech s finanční podporou Ministerstva financí ČR. Energetický audit vypočítal, že díky zateplení všech pavilonů základní školy uspoří město Desná v průběhu 5 let za vytápění tis. Kč. Projekt Revitalizace parkových ploch v Desné je v zásobníku OPŽP Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa na základě doporučení ze zasedání řídicího výboru, které se konalo , schválil dne k podpoře a zařazení do zásobníku žádosti předložené v rámci XX. (PO6), XXVII. (OP1.3 a PO6) a XXVIII. (PO3) výzvy. Ve 27. výzvě žádalo i město Desná v rámci prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny finanční podporu v oblasti 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt Revitalizace parkových ploch v Desné. Tento projekt získal 44 bodů a byl zařazen do zásobníku projektů. Ministerstvo podpořilo projekt knihovny Ministerstvo kultury podpořilo v rámci grantu Knihovna 21. století projekt Hravá čítárna čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let částkou Kč na výtvarné potřeby. Dotace je poskytnuta knihovně na rok 2012 s termínem vyúčtování do 15. ledna Celkové náklady projektu jsou Kč. Finišují venkovní úpravy výstavby ordinace praktické lékařky V úterý 10. dubna byly zahájeny závěrečné práce v rámci projektu výstavby ordinace praktické lékařky v budově bývalé zvláštní školy, a to zřízení venkovní parkovací plochy. Závěrečná kolaudace celého díla proběhne v úterý 22. května Společenský život zdravotně postižených Zdravotně postižení občané z Tanvaldu, Desné, Kořenova a okolí členové OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TANVALD na své valné hromadě v dubnu letošního roku porovnali plánovanou činnost organizace a její realizaci. Podrobnou zprávu výboru o činnosti za uplynulý rok přednesl předseda sdružení Chiabodo a zprávu o finančním hospodaření dodala předsedkyně revizní komise Hubená. V obou zprávách bylo výrazně vyjádřeno poděkování všem sponzorům sdružení za finanční podporu práce organizace. Přítomných 98 členů si ověřilo, že plány práce sdružení byly beze zbytku splněny a v případě nepředpokládaného zájmu o poznávací zájezd na zámek Loučeň a blízkou soukromou ZOO Chleby opakováním zájezdu překročeny, k velké spokojenosti účastníků. V kulturněspolečenské oblasti byla uskutečněna návštěva divadla Karlín (na známé představení Polská krev), dále pak představení K. Šípa a J. Náhlovského Všechnopartička, koncert houslového virtuosa Svěceného s dětským pěveckým souborem Vrabčáci. Pro oblast péče o své narušené zdraví proběhl rekondiční osmidenní pobyt ve Chlumu u Třeboně, pod vedením zkušených vedoucích a rehabilitačních cvičitelek. Pravidelná rehabilitační cvičení od ranních rozcviček, cvičení ve třídě nebo v tělocvičně, výlety do okolí a večerní společenské zábavné posezení přineslo účastníkům mnoho radostných zážitků a pozvedlo náladu do dalších dnů. Všichni ukončili pobyt s optimismem a nadějí na opakování v letošním roce. Na nákladech spojených s rekondicí se podíleli účastníci přiměřenou úhradou. Solidární vztah členů projevuje organizace obdarováním seniorů jubilantů dárkovými balíčky, stejně tak i vánočními návštěvami nepohyblivých členů, kteří zůstávají mimo pořádané společenské akce. V hodnoceném období bylo tak předáno celkem 50 dárkových balíčků se srdečným blahopřáním. Finanční úhradu dárkových balíčků poskytla s. r. o., SYNER Lbc, bohužel v letošním roce již tato významná pomoc končí. Jednání valné hromady pozdravil jediný z pozvaných hostů pan Marek, starosta OÚ Kořenov, ocenil dobrou práci výboru organizace, přislíbil i nadále významnou pomoc práci sdružení v příštím období. Předseda závěrem ukončil jednání souhlasným hlasováním, usnesením, poděkováním všem sponzorům: KÚ Liberec, MěÚ Tanvald, OÚ Kořenov, Syner s. r. o. a členům výboru a organizátorům jednotlivých akcí za významnou pomoc pro aktivní a významnou práci sdružení. Do dalšího období popřál všem optimismus, pohodu a energii. Celé jednání úspěšně řídil předseda sdružení CHiabodo. Šimon Pozvánka na besedu s občany Městský úřad Vás zve na další besedu s občany, která se bude konat v pondělí 18. června 2012 od hod. v Riedlově vile v Desné II. Předchozí besedy se uskutečnily v Desné III na Pustinách a v Desné I. Na setkání s Vámi se těší Marek Pieter, starosta města. Desenské noviny 6/2012 5

6 Došlo do redakce Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana Navzdory všem administrativním průtahům se zahájením stavby myšlenka Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích žije! V sobotu proběhne na Tanvaldsku již sedmý ročník tradiční Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova. Lletos nově také Den pootevřených dveří u stavby Majáku Járy Cimrmana (rozhledny a muzea) v Příchovicích. TANVALDSKO Dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí tak jako předcházející roky i letos přichystat své bicykly, nažehlit své dobové i současné oděvy a doplňky, vyjasnit tváře a pobavit sebe i ostatní. Nachystat mohou své historické i modernější bicykly a projet neopakovatelnou jízdu cyklostezkou ze zlatoolešnických Vrší do Tanvaldu - Šumburku ke kostelu sv. Františka z Assisi na jakémkoliv stroji a v jakémkoliv postroji k pobavení sebe i ostatních. Spanilou jízdu vede opět všem dobře známý zlatoolešnický spanilý jezdec Jiří Plešinger. U šumburského kostela bude jako každý rok připraven orchestr O. V. J. Dixie se svým swingovým repertoárem, proběhne uvítání drahých hostí i spanilých jezdců a návštěvníci se mohou těšit i na malý seminář Divadla Járy Cimrmana. Program bude pokračovat přehlídkou spanilých jezdců s jejich báječnými stroji a možná i s vozidly inspirovanými zlepšovatelskou činností Járy Cimrmana. Po loňské výzvě Nalezeno v Liptákově učiněné Zdeňkem Svěrákem se ukázalo to, co mnozí tuší, že opravdu stopy Mistrova působení na Tanvaldsku existují! Několik exponátů je již odborně evidováno v Praze a o mnohých se povídá ve zdejším kraji. Evidované předměty budou vystaveny v Příchovicích během Dne pootevřených dveří, ale v průběhu programu u kostela bude mít každý nálezce možnost představit další svědky Mistrova odkazu. Proto prohlédněte svoje sklepy, komory a půdy, nezůstala-li i ve Vaší domácnosti nějaká utajená památka toho, co Jára Cimrman zanechal anebo mohl zanechat při svém nesmazatelném působení ve zdejším kraji, a přijďte se s tím pochlubit ke kostelu! Slavnostní den bude dále pokračovat přehlídkou historických motorových i bezmotorových vozidel u kostela sv. Františka z Assisi, jejich seřazením a odjezdem do Příchovic. Představit svůj historický vůz či jiný přibližovací prostředek může úplně každý, rovněž tak poté absolvovat spanilou jízdu historických vozidel směrem do Příchovic. Pěší účastníci nemusí zoufat a mohou se pohodlně svěží chůzí přemístit k místu stavby Majáku Járy Cimrmana pochodem po zelené turistické značce vedoucí od šumburského kostela téměř až ke stavbě Majáku v Příchovicích. V Příchovicích se v blízkosti Areálu U Čápa, v místě stavby nového Majáku Járy Cimrmana (rozhledny a muzea), uskuteční Kontrolní den na stavbě a Pootevření dveří Majáku za laskavé účasti Zdeňka Svěráka a členů Divadla Járy Cimrmana. Na vlastní oči bude možné spatřit exponáty Nalezené v Liptákově. Tento slavnostní den završen bude představením Švestka v podání Divadla Járy Cimrmana od hodin v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu (předprodej na toto divadelní představení od středy v Kině Jas Járy Cimrmana). Ing. Kateřina Preusslerová Rozvážnost Kampak se poděla rozvážnost předků, v hadry se oděla, neměla svědků Tati, co je to kamzik? Ale taková blbá ryba. Tady píšou, že kamzík skáče po skalách. Táta: No tak vidíš, jak je ta ryba blbá. (3) Zkuste přečíst... Máte vstřícného zaměstnavatele? Vstřícný zaměstnavatel je ocenění pro společnosti Libereckého kraje, které podporují slaďování pracovního a osobního života, a to například úpravou pracovní doby podle potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň, zajištěním hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožněním práce z domova, nabídkou kurzů a školení nebo jinými vstřícnými kroky. Máte-li právě Vy to štěstí a pracujete u vstřícného zaměstnavatele, podělte se o svou zkušenost. I příklady dobré praxe zasluhují, aby se o nich mluvilo. Do soutěže mohou zaměstnanci přihlásit své zaměstnavatele nebo se mohou společnosti přihlásit samy. Nominace je možné zasílat mailem nebo vyplněním nominačního formuláře na webu Centra Kašpar (www.centrumkaspar.cz). Nominace jsou přijímány do Jana Benešová, Centrum Kašpar, o. s. 6 Desenské noviny 6/2012

7 Z kultury, pozvánky Zveme vás na... Muzejní noc v Riedlově vile aneb Historie ožívá vyprávěním Mam zelle Nitouche ve Skláři V posledním představení v rámci Desenského divadelního předjaří se našim divákům představil DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Ten nadšeným divákům z Desné a okolí předvedl své nastudování operetky skladatele Florimonda Hervého Mam zelle Nitouche. Připomeňme si několika fotografiemi úspěšné představení vysockých ochotníků. Město Desná se připojuje poprvé k Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat již po osmé ve dnech 18. května až 9. června 2012 v celé České republice. Pátek 8. června od 21 hodin Chcete se dozvědět něco více o historii města Desná, o důležitých událostech, které se do tváře města nesmazatelně zapsaly? Máte jedinečnou šanci si popovídat s desenským občanem a historikem Ing, Ladislavem Žákem, bývalým kronikářem města. Dalším úžasným vypravěčem bude paní Alena Slámová, dlouholetá pracovnice kulturního střediska, která umí svým vyprávěním vtáhnout do děje i dětské návštěvníky. Přijďte navštívit Riedlovu vilu a zažít její noční netradiční atmosféru. Jarní muzicírování v zahradě Riedlovy vily Zveme vás již posedmé na společné zpívání českých a moravských písniček pod širým nebem. Nalaďte si hlasivky, ale i jazýčky, protože víno ze sklepa našeho vrchního dobrovolného dodavatele Martina Mikla je prý letos obzvláště vyvedené. Pátek 8. června od hodin Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů aneb od kolébky ke hrobu aneb Jak to chodí v životě lidském Peněz netřeba, vše zdarma. Těšíme se na vás. Za Sbor dobrovolných muzikantů Zuzana Horčičková Desenské noviny 6/2012 7

8 Ze sportu, z kultury Lehkoatletické závody Ve čtvrtek 26. dubna proběhlo v Desné 1. kolo lehkoatletické soutěže nejmladšího žactva. Účastnili se ho závodníci z oddílu LIAZ Jablonec, AC Jablonec, Slovan Liberec a TJ Desná, celkem 36 dívek a 34 chlapců. Soutěžilo se ve dvou disciplínách skoku dalekém a běhu na 300 m. Nejúspěšnější závodnicí celé soutěže byla Veronika Milotová (vlevo). Jednak zvítězila v obou disciplínách, jednak její výkony byly lepší než výkony vítězných chlapců. Stala se tedy sice neoficiální, zato suverénní absolutní vítězkou. Nejmladšími účastnicemi byly desenské předškolačky Karolínka Horká (uprostřed) a Anežka Indráčková (vpravo). Fotil Vojta Indráček. Letní prázdniny u Čmeláčků Rádi bychom informovali všechny rodiče dětí, kteří uvítají příměstský tábor v Desné, že o. p. s. Paraplíčko i letos chystá jeden týden aktivního hlídání. Po dohodě s panem starostou Markem Pieterem, zajistíme nekrytý termín, kdy budou obě místní školky zavřené, a to ve dnech Cena 1500 Kč. Pokud nám bude schválena dotace, o kterou jsme zažádali, zápisné o tuto částku samozřejmě snížíme. Minimální počet dětí 12, maximální 15. Setkání zájemců v kině Alfa ve středu 6. června v hodin. Duety a Duely 1. května v podvečer se uskutečnila v Riedlově vile vernisáž nové výstavy fotografií Sboru dobrovolných fotografů. Výstavy jsou konány pravidelně každý rok a vždy přinášejí ukázku kvalitních a zajímavých fotografií. Název této poslední je Duety a duely. Vtipným komentářem ji provázel jeden z autorů a zároveň organizátor celé akce, pan Ivan Indráček. Jako jednu z ukázek jeho originálních nápadů můžeme uvést krátký kulturní program. Hrála jeho dcera Karolína na flétnu. Když uvedl, že sama zahraje duet, všichni s očekáváním sledovali, co se bude dít. Duet na flétnu? Jak jednoduché! Prostě nastavil Karolíně zrcadlo. Popisovat fotografie, uspořádání výstavy či vyjmenovávat autory je zbytečné. Pokud jste byli na vernisáži, víte vše, a pokud jste nebyli, určitě si udělejte čas a výstavu navštivte. Nebudete zklamáni. Výstava potrvá v Riedlově vile do konce června. R e d DS VOJAN DESNÁ Mladá haluz pořádá casting na čerty a vojáky Desenský divadelní soubor po úspěšném provedení hry PUKO- VINY, jež byly na námět W.Shakespeara Sen noci svatojánské, připravuje divadelní zpracování známé televizní pohádky S čerty nejsou žerty. Jak jistě víte, v této pohádce se to čerty a vojáky jen hemží, a proto vedení souboru pořádá casting pro muže ve věku nad 18 let. Budeme se na vás těšit v pondělí 18. června 2012 v 18.hodin v KD Sklář Desná (vchod zadem od řeky plechové schůdky). Za soubor Vlaďka Koďousková 8 Desenské noviny 6/2012

9 Okénko zajímavostí Svatojánská noc Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června. Podle lidové tradice je plná kouzel a nadpřirozených jevů. Opět se tu mísí starověké zvyky (v tomto případě oslava letního slunovratu) a středověká snaha církve vymýtit pohanské zvyky. Slované přejali původní keltskou slavnost slunovratu, který nastává 21. června. Křesťanská církev se snažila o potlačení těchto pohanských tradic, a tak do těsné blízkosti umístila křesťanský svátek 24. červen zasvětila Janu Křtiteli. Magická noc spojovaná s nástupem letního slunovratu se tak postupně přenesla na noc před svatým Janem. Váže se k ní celá řada pověr a lidových zvyků. Květiny, stromy i voda mají tuto noc zvláštní moc, protože ze země vyvěrá obrovský proud síly. Tu mají i byliny svatojánské koření na léčení nemocí, ale i na přivolání lásky. Chce-li děvče muže, musí si natrhat v předvečer svatého Jana laskavec, nosit ho u sebe a on pak zařídí potřebné. Splete-li věneček z devatera kvítí natrhaného ve stejném čase a dá si ho pod polštář, uvidí ve snu svého určeného partnera. Věneček se pak druhý den hází do vody. Víly a lesní skřítkové se zjevují dobrým lidem, na chlapce však číhá nebezpečí v podobě lesních žínek kterého zlákají k tanci, toho utancují k smrti. Najdete-li o půlnoci kvetoucí kapradí vydávající zlatavou záři, rozestoupí sepřed vámi skála a najdete poklad. Ale pozor! Vezměte si jen tolik, kolik unesete. Jinak vaše duše propadne peklu. Zapalovaly se svatojánské ohně, a kdo přeskočil, čekalo ho dobré Joseph Noel Paton: Hádka Titanie a Oberona (Sen noci Svatojánské) Oslava Svatojánské noci ve Švédku (Midsummer_dance) zdraví a svěžest. Zajímavá je pověra o zjevení budoucnosti v zrcadle. Mezi 23. hodinou a půlnocí se postaví dvě zrcadla proti sobě a nasvítí se svíčkami. Vznikne tím nekonečná chodba a vy můžete nahlédnout do budoucnosti. Je ale asi dobré si rozmyslet, jestli o to nahlédnutí skutečně stojíte. Obrazy mohou být nejednoznačné, až děsivé a nesprávný výklad může způsobit nepříjemnosti. V této noci se prý mohou vyvolávat i duchové, neboť právě v tomto čase je otevřena brána mezi světy. Tolik folklór a lidová tradice. Ve spojení se svatojánskou nocí se vám možná vybaví svatojánské mušky světlušky. Ony se opravdu objevují okolo svátku svatého Jana. Žijí ale jenom velmi krátkou dobu, a tak je můžeme vidět pouze po velmi malou část roku. DNy Desenské noviny 6/2012 9

10 Školní akademie Slovo úvodem Žáci 5. 9.ročníku se Vám svýma očima pokusili zprostředkovat alespoň část svých dojmů, pocitů a názorů z letošní ŠKOL- NÍ AKADEMIE, která se konala 19. dubna 2012 v kině Alfa. Převážná většina vystupovala před publikem úplně poprvé a byl to pro ně vskutku velmi silný prožitek. Každý měl touhu vyjádřit se, a tudíž bylo těžké vybrat jen několik příspěvků. A o to právě šlo! Nenásilnou a zábavnou formou žáky poučit, také je naučit být zodpovědný, vést je ke spolupráci a kreativitě. A v neposlední řadě zažít opravdovou trému, úspěch a potlesk publika. To vše probíhalo za nesmírného nasazení mých kolegů. Velká pochvala patří samozřejmě také účinkujícím. Díky všem za krásný emocionální zážitek! MHr Já a moje kamarádky jsme si připravily scénku, kde se mělo o závislého člověka přetahovat dobro a zlo. Za tímto vystoupením stály hromady příprav, nacvičování, shánění kostýmů i vylepšování celého nápadu. Čas neúprosně běžel a na řadu přišlo první vystoupení. Cítím mírnou nervozitu a už vycházíme na jeviště předvést, co umíme... Vše se stalo tak rychle a už byl konec našeho vystoupení. Ufff, oddechla jsem si. Zbylá představení jsme všichni odehráli bez trémy. A. Šimáčková, 8. B Ve čtvrtek 19. dubna se konala akademie, která se odehrávala v desenském kině. Hrála jsem ve třech představeních. Začal se dít zmatek. Někdo nemohl sehnat křídla, jiný zase ocas. Chyběly rekvizity. Muselo se vše dát dohromady. Nastaly zkoušky. Hurá! Při představení se nám vše povedlo. Akademie se mně líbila. Myslím, že si budu pamatovat některé napjaté a vtipné okamžiky. H. Bučková, 8. B Přišel ten osudný den, celou noc jsem nespala pro pocit vzrušení a obavy, abych něco nezkazila. Je to tu! Dodělaly se poslední úpravy. Touha utéct, Školní akademie 2012 nebo se schovat narůstá, ale už není cesty zpět. Pomalu vcházím na pódium... potlesk diváků se nedá přeslechnout, lepší závěr jsme si nemohli přát. A.- M. Pilařová,8. B Linda padá na schodech a má něco s nohou. Naše hlavní postava! Byli jsme na chvíli vyděšení. Linda však představení ustála. Děkujeme jí i paní učitelce Hrubé za pomoc. Děkujeme všem, co nám tuto akci pomohli uskutečnit. L.-A. Pilařová, 8. B Školní akademie proběhla v Desné dne Představili se zde žáci 2.stupně společně s 5.ročníkem. Dopoledne se uskutečnila generální zkouška pro žáky 1.stupně ZŠ a už v tuto dobu bylo jasné, že bude velmi povedená. Ovšem až v 16.hodin všechna ta dřina a přípravy začaly na ostro. Početné publikum po úvodní znělce sledovalo taneční vystoupení dívek z 8. a 6.třídy a hned po nich se představili moderátoři a moderátorky: Pera, Bára, Linda, Vojta, David a Tomáš. David Palme navíc zaujal publikum svojí vlastní rapovou písní a hlediště ho za to odměnilo velkým potleskem 10 Desenské noviny 6/2012

11 Školní akademie Ovšem hrdinou večera se stal Michal Nasonov v roli Sněhurky a sedláka. Tématem letošní akademie byly drogy a drogová závislost. A stejně tak byla i laděna výzdoba v kinosálu, na které se podíleli žáci 2. stupně. Velký dík patří provozovatelce kina, zvukaři, učitelskému sboru, ale i všem účinkujícím a divákům v hledišti. Akademie pro školní rok 2011/2012 je tedy minulostí a je nutno dodat, že byla výborná. Doufáme, že se líbila i Vám. P. Neumann, 9. A Můj dojem z akademie byl skvělý. Velmi jsem se zasmál, ale i poučil. Děkuji za zážitek T. Jeník, 9. A Akademie byla z mého pohledu velmi úspěšná. Z pohledu účinkující vím, jaká dřina stála za celkovým výsledkem. Bylo důležité všechno sladit do nejmenších drobností. Jen na výzdobě se podíleli všichni žáci. Každý účinkující musel podat stoprocentní výkon. Ze začátku měly učitelky k našemu vystoupení výhrady, a proto jsme chtěly naše tancování zrušit, ale nakonec jsme si stály za svým a pilně jsme trénovaly. A udělaly jsme dobře! Sklidily jsme velký potlesk a to nám všem zvedlo sebevědomí! V. Šenekelová, 9. A účinkující se scházeli před kinem již v 15 hodin. Ano, byli velmi vystresovaní a také měli strach z toho, že to spletou. Jako převlékárna, kostymérna, maskérna i tréninkový sál jim sloužila místní diskotéka, která se nachází v přízemních prostorách kina. Všichni byli velmi vystresovaní, chytali to od sebe jako rýmu. Počítali hodiny, minuty i vteřiny. Když se všude rozhlásilo, že je 16.00, začali se opravdu bát. Než šlo na scénu první číslo, všem se sevřel žaludek. Lidé se zatím pohodlně usadili a ti, pro které nebylo místo, stáli Vystoupení bylo mnoho a nedá se říci, které vlastně bylo nejlepší. Celá akademie se velmi povedla. Sice účinkující udělali pár drobných chyb, ale těch se dopustí i profesionálové. Jak vím, tak dospělí a spolužáci si to velmi užili a také se skvěle bavili Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, učitelům a rodičům za trpělivost! N. Horčicová, 9. A Když jsme měli scénku Domorodci, tak jsem se klepala strachy, jestli to dopadne dobře. Nakonec se to vydařilo. Když to skončilo, tak jsme se uklonili a šli se převléknout a odlíčit, protože pořádný domorodec musí být pomalovaný. Já osobně jsem měla trému, ale řekla jsem si, že svůj strach překonám. Potom jsme měli scénku Trpasličí svatba, kde se rodiče nejvíce nasmáli, když vystoupila nevěsta Kynčlová, 5. A Tréma, pořádná zábava a skvělý pocit po vystoupení M. Bukovjan, 5. A Závislost není jenom o drogách, ale i o závislosti na počítači, nakupování a mobilech Mně, mé mamince a sestře se líbila písnička Heroin, kterou složil pan učitel Borski. Já, jako vystupující, jsem měl trému, naštěstí jsem hrál jen trpaslíka. Komló, 5. A Akademie byla moc hezká. Líbila se mi hlavně taneční a hudební vystoupení. Ale i ostatní čísla byla zajímavá a legrační. A. Zavadel, 6. A Akademie byla zajímavá a líbila se mi vystoupení na téma drogy. Doufám, že se mnoho dětí i dospělých poučilo, že fetovat není dobré a nevyplácí se to T. Krásl, 6. A Desenské noviny 6/

12 Představujeme Rozšíření Muzea výroby hraček v Jiřetíně DETOA Albrechtice s.r.o. je dnes nejstarší továrnou na výrobu hraček v České republice. Český hračkářský průmysl byl téměř zlikvidován čínskou konkurencí po roce V tomto období zanikly továrny jako TOFA Semily, HAMIRO Příbram, JAS Stráž nad Nežárkou, BLANK atd.. Továrnu DETOA založil v roce 1908 Johann Schowanek z Pasek nad Jizerou. Schowanek od roku 1895 podnikal v Desné I. Později svoji výrobu přesunul do nedalekého Jiřetína. Továrna se po roce 1945 přejmenovala na TOFA a od roku 1994 na DETOA. Dnes zaměstnává zhruba 200 lidí a výrobní program se skládá z výroby hraček, korálí a pianinových mechanik. Areál muzea Detoa Albrechtice s.r.o. doplňuje i stálá expozice historických hraček, kancelářského nábytku a výrobních strojů firmy Schowanek TOFA DETOA z let V roce 2011 byla DETOA Albrechtice s.r.o. vyhodnocena jako Firma Libereckého kraje a v následném celostátním kole se umístila na II. místě. Jaroslav Zeman byl za stejný rok vyhlášen Podnikatelem roku v Libereckém kraji. Ocenění pro Jaroslava Zemana Podnikatelský příběh roku předal držiteli v Praze na Žofíně v únoru 2012 Marek Eben. Vchod do muzea zdobí socha, kterou DETOA vydražila v roce 2011 na Dřevosochání v Desné na tradiční pouti. Instalace sochy ke vchodu proběhla v červenci Detoa začala provozovat muzeum a exkurze v roce V roce 2011 zhlédlo unikátní výrobu dřevěných hraček více než návštěvníků a nárůst pokračuje i v letošním roce. Jaroslav Zeman odhaduje počet osob, které letos výrobu zhlédnou, na ! Narůstající návštěvnost si vynutila řadu investic, které byly rozděleny do dvou etap. Od 22. května 2012, kdy byla slavnostně předána do užívání druhá část muzea, mohou turisté a fanoušci historie využít vedle exkurze a kreativních dílen Udělej si svoji hračku pro 40 dětí a rodičů také Stálá expozice muzea Kreativní dílny pro veřejnost kavárnu pro 24 osob. Pobyt zpříjemňuje i nové zázemí (šatna a WC). Na závěr si návštěvníci mohou zakoupit v nové prodejně dřevěné hračky a suvenýry z produkce firmy. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil vedle ředitele firmy Jaroslava Zemana i náměstek ministra životního prostředí Libor Ježek. Populární dílny navštíví ročně tisíce dětí a jejich rodičů. Dílny rozvíjejí zručnost, kreativitu, estetiku a vztah k přírodnímu materiálu dřevu. Firma připravuje další, již II. ročník soutěže Týden české hračky pro všechny věkové kategorie, a to od Desenské noviny 6/2012

13 Informace z knihovny Hravá čítárna v duchu Velikonoc V naší sérii čítáren samozřejmě nechyběla jedna velikonoční. Uskutečnila se ve středu 18. dubna a sešlo se na ní 18 dětí. V úvodu jsme si popovídali o velikonočních zvycích a přečetli si příběh Ulrike Leubner Alfréd a noční maškary z knížky Zapomenutá velikonoční vajíčka. Tato knížka připomíná zapomenuté zvyky Euroregionu Nisa Saska a Horní Lužice, severních Čech a jihozápadního Polska. Ten, který jsme si četli, se týkal německé části Horní Lužice a byl opravdu zajímavý. K tvoření si děti tentokrát mohly vybrat ze třech možností beruška, velikonoční zajíček nebo havran. Došlo na všechny, někteří si odnášeli hned několik výrobků. Závěr čítárny patřil tradičně hrám stihli jsme jich několik a pak už jsme zamířili k domovům. V květnu proběhlo setkání se spisovatelkou Terezou Meravou, která napsala knížku Jak se straší Stráchnivec. Je to prázdninový příběh z tajuplného ostrova Borneo. Ale o něm až v letních Desenských novinách. Novinky v desenské knihovně John Le Carré: Jeden musí z kola ven Předloha špionážního filmu s Garym Oldmanem a Colinem Firthem v hlavních rolích. Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej 1. První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I Pascal Mercier: Lea Příběh Ley, mladé dívky, která se po smrti matky uzavřela do sebe před celým světem, a teprve zvuk houslí ji navrátí zpět do života... Lenka Lanczová: Vstupenka do ráje Sympatická Laura má na krku takřka čtyřicítku, manžela, dvě dcery, práci, která ji vysiluje, ale docela baví, a rodinu. Mohla by být spokojená a šťastná. A taky je, ale... Monika Petrlová: Hafni! Možná vám bude připadat, že autorka píše o vás, vaší rodině, známých, jako by nahlížela škvírkou mezi dveřmi nebo skulinkou v žaluziích. Tak opravdově se příběhy tváří. Wilbur Smith: Šelma Během plavby v Indickém oceánu přepadnou somálští piráti přepychovou jachtu ropné magnátky Hazel Bannockové a unesou její dceru Caylu... William P. Young: Chatrč Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny... Michal Viewegh: Mafie v Praze Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá. i tentokrát jde o čtení jen zdánlivě oddechové. Oddělení pro děti a mládež: Hana Jelínková: Kouzelná abeceda Zábavná knížka je vhodná do postýlky, do vlaku, do školky i do 1. třídy. Hana Jelínková: Obrázkové říkanky Veselá knížka probouzí v dětech jazykový cit a chuť číst. Miloš Kratochvíl: Rybáři a hastrmani Máte pocit si, že o hastrmanech víte všechno? Kdepak! Samá voda! Budete žasnout, jaké radosti a starosti prožívají Zeleňákovi, vltavská vodnická rodina od Davle! Armin Täubner: Papírové skládanky Poskládejte papír, přidejte peříčka, oči nebo korálky a veselé figurky jsou hotové... Jiří Macoun: Bratři bagři Originální příběh tří bratrů bagrů MURa, SURa a VURa a jejich dobrodružství... Jim Davis: Garfield chrochtá blahem Oranžový kocour zůstává středem vaší pozornosti a cítí se jako prase v žitě! Desenské noviny 6/

14 Inzerce PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA duben listopad STŘEDA 13 17, SOBOTA 8 12 HODIN Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Stínící technika a okenní fólie Iva Melicharová, Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: , protisluneční fólie na okna budov i automobilů bezpečnostní a ochranné fólie na okna předokenní rolety a interiérové roletky horizontální a vertikální žaluzie předokenní rolety SunStop japonské posuvné stěny sítě proti hmyzu garážová vrata Karvela-servis Desná Vážení motoristé, blíží se doba dovolených, a proto neváhejte si nechat zkontrolovat Váš vůz. Pravidelnou kontrolou a údržbou ušetříte vyšší náklady na opravy, zvláště pak v zahraničí. Potřebujete-li kosmetické opravy laku, výměnu oleje, jakoukoliv opravu, zastavte se u nás. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do hodin Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka), Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách Tel.: , , Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Červen s Českým rozhlasem Sever to je Den otevřených dveří a akce Daruj krev! Zajímá vás odkud denně vysílají naši moderátoři, nebo byste si rádi vyzkoušeli, jaký je to pocit, zasednout u moderátorského pultu? Pak máte jedinečnou možnost a to v neděli 10. června 2012 od 10 do 12 hodin v Liberecké redakci Českého rozhlasu Sever. Rádi vás zde provedeme a na 13. hodinu se s námi můžete přesunout do Lidových sadů, kde budeme pokračovat ve slavnostním dnu při příležitosti konání Gody festivalu - vstup zde bude zdarma. Den jako stvořený pro ty z vás, kteří by se rádi stali pravidelnými dárci krve je 13. červen Od 7.00 do 9.30 hodin vás rádi přivítáme na transfuzním oddělení Krajské nemocnice v Liberci budova T. Daruj krev s Českým rozhlasem Sever podporují všem známí Liberečtí Bílí Tygři a přímo na oddělení se na vás bude těšit jeden z nejzkušenějších obránců Jan Výtisk. Přejeme vám krásné červnové dny. Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvenci 107,9 FM. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM DESNÁ pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony Látky (min. 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí Znečištěný a vlhký textil Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Sbírka se uskuteční ve středu 20. června 2012 od 9 do 17 hodin ve sklepě Riedlovy vily Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Děkujeme za Vaši pomoc. Více na 14 Desenské noviny 6/2012

15 Inzerce Desenské noviny 6/

16 Dětský koutek Vybarvi páva podle své fantazie nebo zkus podle symbolů: Pera v barvě, střed per v barvě, hřebínek v barvě zralého, tělo v barvě a zobáček s nožičkami v barvě. Poznáš, jaké kdo dostal na vysvědčení známky? Uhodneš, na které myslím zvíře, podle mých nápověd? Zvíře je na 8 písmen: , 3. a poslední písmenko je zároveň první v abecedě 2. a předposlední teď neznámé je zároveň počáteční písmenko slova číslice, které vlastně nemá žádnou hodnotu 4. písmenko je zároveň počátečním písmenem slovíčka, které umí násobit čísla mezi sebou 5. písmenko vypadá jako číslo z 2. nápovědy Už uhodneš, jaké zvíře mám na mysli? 16 Desenské noviny 6/2012

17 Dětský koutek Už jen pár dní a jsou tady. Prááázdniny! Prázdniny už nastanou, ranní hoňky přestanou. To nemusím ráno vstát a a do školy pospíchat. Celý den se poflakovat, nic do školy připravovat. Už se na to hrozně těším, když poslední úkol řeším. Ale raději i přes prázdniny budeme cvičit aspoň jazykolamy: Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen. Jen jeden den bez beden. Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra? Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl. Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice. A na konec pár snadných hádanek Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete? A pokud se přece jen bojíš známek na vysvědčení zkus natrénovat jedním tahem čtyřlístek pro štěstí a určitě ti to i letos vyjde skvěle Řešení: zvíře ANAKONDA, hádanky PÁV, MĚSÍC, DRUHÉM Desenské noviny 6/

18 Co se děje u sousedů Smržovka nebo Výstava Do 29. června Kreslený humor Jiří Srna Výstava humorných obrázků. Pátek 1. června Noc kostelů Od 20 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela. Sobota 2. června Dětský den Od 14 hodin v lesoparku u Parkhotelu,. Pondělí 4. června Čítárnička Od hodin v knihovně. Středa 6. června Iuventus, gaude! Koncert dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! v kostele sv. Archanděla Michaela. Od hodin. Sobota 9. června Pochod kolem Černé Studnice ve stopách Horsta Urbana Start u Parkhotelu v 9 hodin. Úterý 12. června Hovory nad otevřenou biblí Od 17 hodin ve výstavní síni Zámečku. Sobota 16. června Hrajte si s námi Korálkování pro děti i dospělé Od 10 hodin u Parkhotelu. Pondělí 20. června Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Od 15 do 17 hodin v knihovně. Pátek a sobota 29. a 30. června Z fest 2012 Od 18 hodin v Z landu v Jiřetínské ulici. Všechny uvedené akce jsou bez záruky. DDM Ulita Tanvald Pátek 1. června od 8.30 hodin Dětský den v šumburském parku Pro děti z tanvaldských ZŠ (1. 5. tříd) a MŠ i mladší. Pro děti budou připraveny různé zábavné soutěže a lanolezení, sladká odměna. Úterý 5. června 8.30 Hry z celého světa Zábavné dopoledne pro děti z tanvaldských mateřských škol. Akce se bude konat v zahradě Radniční MŠ. Úterý 5. a 12. června hodin Keramika pro dospělé Poslední v tomto školním roce. Kurz Točení na hrnčířském kruhu pro děti Během června, bližší informace obdrží děti na letáčcích v DDM. PROGRAM PříměstskÉHO tábora Toulavé boty Pondělí 2. července Rozhledna Nisanka a pramen Nisy Sraz v 8.05 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve tamtéž. Cena: 60 Kč. Úterý 3. července Klokočské skály a Postojná jeskyně S sebou si vezměte baterku-nutná k návštěvě jeskyně!!! Sraz v 8.10 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 80 Kč. Středa 4. července Hrad Grabštejn Sraz v 8.05 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 160 Kč. NOVĚ OTEVŘENO,,Hotel u Můstků * pro rodiče orosené pivečko PLZEŇ nově BERNARD 10 * pro děti trampolína * grilování, táborák s opékáním buřtů (podle počasí) * možnost grilování prasátka (na objednávku) Přijďte nás navštívit.. Tel.: Pondělí 9. července Kopicův statek a vyhlídka Hlavatice Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat v Cena: 70 Kč. Úterý 10. července Zřícenina hradu Kumburk Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 80 Kč. Středa 11. července Vysoké nad Jizerou-Nístějka Sraz na autobusovém nádraží v Tanvaldě v 9.00, návrat v tamtéž. Cena: 70 Kč. Čtvrtek 12. července Hrad Trosky Sraz na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat v tamtéž. Cena: 120 Kč. Pátek 13. července Šťastná země v Radvánovicích Dětský areál s různými atrakcemi. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat ve tamtéž. Na tento výlet vezmeme přednostně děti, které se zúčastní i jiných výletů. Cena: 160 Kč. Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!), pláštěnku nebo deštník (NUTNÉ!!!),svačinu,dostatek pití,kartičku ZP nebo její kopii a kapesné dle uvážení. Přihlášky přijímáme pouze s platbou v DDM v Tanvaldě (tel.: ), nejpozději do inzerce 18 Desenské noviny 6/2012

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** Č E RV E N Č E RV E N Č E RV E N **************************************************************************************************** Pátek 1. června VÝLET NA DEN DĚTÍ DO ZOO Odjezdy: od Riedlovy vily, od Zdravé MŠ v Desné I, hodin od Alfy O. p. s. Paraplíčko, společně s dětským klubem Čmeláčci, připravil tradiční výlet s dětmi a rodiči do liberecké ZOO k oslavě Dětského dne. Dopravu zajišťuje pan Laňka. Dětem, které pojedou bez rodičů, zajistíme kvalifikovaný doprovod. Cena 100 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý. V ceně doprava, vstup, dárek, svačinka i pití. Návrat do hodin, rozvoz dětí na odjezdová místa. Středa 6. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Od hodin setkání rodičů dětí přihlášených na příměstský tábor. Pátek 8. června ŠKOLKIÁDA ZDRAVÉ MŠ DESNÁ Od hodin Vás zveme na slavnostní rozloučení s malými předškoláky. Precizně připravené pásmo pod taktovkou paní Scheibové jistě zajistí kvalitní program. Všichni jste srdečně zváni. Středa 13. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Za hezkého počasí vycházíme v 16:00 hodin na malý výlet. Středa 20. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Dnes si vyměňujeme zvířátkové samolepky (Billa, Penny market). Čtvrtek 21. června DĚTSKÝ DEN ZŠ KOŘENOV Od hodin uzavřená společnost pro kořenovské děti. Připraven bohatý program s cenami, filmem a soutěžemi. Tutéž možnost nabízíme i dalším kolektivům Středa 27. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin poslední slet. Všechny děti jsou srdečně zvány, vstupné 50 Kč. Čtvrtek 28. června DEN ALFY 3 projekce v 1 den! Od 9.15 hodin hodinové PÁSMO POHÁDEK nejen pro děti z mateřských škol Od hodin film pro 2. stupeň ZŠ V. Hamry dle jejich výběru: KATKA nebo OŠETŘOVATEL DOPOLEDNÍ PROJEKCE JSOU OTEVŘENY I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, VSTUPNÉ 30 Kč. Od a hodin film ČR, 2012, 104 minut ČTYŘI SLUNCE. Režie: B. Sláma, hrají: J. Plesl, M. Šácha, K. Roden, A. Geislerová, I. Chmela, J. Mádl Z. Krönerová, K. Polertová-Trojanová, V. Merta a další. Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Vstupné obvyklé 60 Kč. **************************************************************************************************** PRAVIDELNÉ AKCE V KINO KLUBU ALFA: Úterý sobota hodin KINO MUSIC KLUB Každý pátek od hodin DISKOTÉKA Desenské noviny 6/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na červen Výstavy Do 24. června v Riedlově vile Sbor dobrovolných fotografů: Duety a duely Od 26. června v Riedlově vile Geotour Plavby po Jadranu Vernisáž 26. června od 17 hodin. Slavnost pro děti Neděle 3. června od 14 hodin zahrada Riedlovy vily a areál ZŠ Desná Dětský den Spousta zábavy a soutěží úkoly pro nejmenší, malování na obličej, bublinkování, lanovka, hasičské a fotbalové disciplíny, ukázky umění leteckých modelářů atd. Občerstvení zajištěno. Literatura Pátek 8. června od 10 hodin Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Program pro prvňáčky ZŠ Desná koncert Marka Šolmese Srazila, zábavné soutěže, pasování rytířem na čtenáře a slavnostní předání diplomů a knížek v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Zahradní slavnost Pátek 8. června od hodin Zahrada Riedlovy vily Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů aneb Od kolébky ke hrobu aneb Jak to chodí v životě lidském Společné zpívání českých a moravských písniček pod širým nebem. Vstup zdarma. Více na str. 7. Noční povídání Pátek 8. června od hodin Muzejní noc v Riedlově vile aneb Historie ožívá vyprávěním Přijďte navštívit Riedlovu vilu a zažít její noční netradiční atmosféru. Více na str. 7. Dobročinná akce Středa 20. června od 9 do 17 hodin Humanitární sbírka Pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov a město Desná ve sklepě Riedlovy vily. Více na str. 14. V neděli 3. června od 14 hodin v zahradě Riedlovy vily, v areálu ZŠ Desná a ve sportovním areálu pořádá město Desná DĚTSKÝ DEN Čeká na vás: MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ BUBLINKOVÁNÍ spousta úkolů pro nejmenší HASIČSKÁ DISCIPLÍNA lanovka TEST FOTBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ malování na asfalt LETEČTÍ MODELÁŘI SE SVÝMI STROJI skoky v pytlích OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO Vstup zdarma! SPONZOŘI AKCE: Jizerská porcelánka s. r. o., DESKO a. s. ZOOS PRECIOSA ORNELA Desná Petr Kolovratník PRIMA MUDr. Píro MUDr. Neumannová RNDr. Polová MUDr. Dionysiová Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny redakce MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná tel.: DN na webu: 20 Desenské noviny 6/2012

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: obce DOBRATICE www.dobratice.cz č. 9/2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2) Schválení programu jednání. 3) Poskytnutí

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, léto se pomalu chýlí ke konci, pryč jsou prázdniny a čas dovolených. Věříme, že jste si přes léto

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více